KARTILL.: ELLEN JEPSON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARTILL.: ELLEN JEPSON"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2008

2 KARTILL.: ELLEN JEPSON FYLKESVÅPENET FOR ROGALAND BLE GODKJENT I KONGELIG RESOLUSJON 11. JANUAR KORSMOTIVET ER INSPIRERT AV STEINKORSET SOM BLE REIST TIL MINNE OM ERLING SKJALGSSON FRA SOLA. SKJALGSSON VAR HØVDINGEN SOM FALT I SLAGET MOT OLAV HARALDSSON I SOKNASUNDET ÅR 1028 E.KR.

3 ROGALAND FYLKESKOMMUNE UTVIKLER ROGALAND Gjennom samarbeid med kommunene og andre offentlige og private aktører, har og tar vi ansvar for miljø og klima, utvikling av næringsliv, samferdsel, kultur, kompetanse, folkehelse og friluftsliv i hele fylket. Ved å levere til forventningene og med synliggjøring av resultatene skal vi skape stolthet for vår arbeidsplass. INNHOLD Fylkeskommunale priser 4 ROGALAND FYLKESKOMMUNE er det regionale forvaltningsnivået for innbyggerne i Rogaland. Fylkestinget i Rogaland har 47 representanter. Fylkesordføreren er den øverste folkevalgte lederen i fylkeskommunen. FYLKESTINGET er fylkeskommunens øverste folkevalgte organ. I valgperioden er representantene i Fylkestinget fordelt slik: Arbeiderpartiet: 11, Høyre: 11, Fremskrittspartiet: 10, Kristelig Folkeparti: 6, Senterpartiet: 3, Venstre: 3, Sosialistisk Venstreparti: 2 og Pensjonistpartiet: 1. FYLKESUTVALGET er fylkestingets arbeidsutvalg. Medlemmene er valgt fra medlemmene i fylkestinget. Fylkesutvalget har 15 representanter: Arbeiderpartiet: 3, Høyre: 4, Fremskrittspartiet: 3, Kristelig Folkeparti: 2, Senterpartiet: 1, Venstre: 1 og Sosialistisk Venstreparti: 1. UTVALGSMODELL Fylkestinget har opprettet tre fagutvalg: Regional- og kulturutvalget, opplæringsutvalget og samferdselsutvalget. Hvert utvalg har 15 medlemmer valgt inn fra fylkestingets medlemmer og varamedlemmer. Utvalgene innstiller til fylkestinget innen sine fagområder. Mot nye høyder i Fra de politiske vedtakene i Det står mennesker bak 8 Organisasjonskart 9 Regional utvikling 10 Videregående opplæring 16 Rogaland kollektivtrafikk FKF 20 Tannhelse Rogaland FKF 21 Kommunikasjonsvirksomhet 22 Administrative tjenester 23 Rogaland fylkeskommunes økonomi 24 Revisjonsberetning 33 Fylkestinget

4 FYLKESKOMMUNALE PRISER DEN CP-RAMMEDE SVØMMEREN CECILIE DRABSCH NORLAND FRA STAVANGER MOTTOK BRAGDPRISEN 2008 UNDER FYLKESTINGET I DESEMBER. NORLAND TOK GULL PÅ 50 METER FRI UNDER PARALYMPICS I BEIJING. DEBUTANT AGNES RAVATN (TIL VENSTRE) FRA ØLEN MOTTOK LITTERATURSTIPENDET PÅ KRONER. EDVARD STERNHOFF (I MIDTEN) FRA HAUGESUND FIKK KULTURPRISEN FOR SITT ARBEID OG ENGASJEMENT I SPORTSKLUBBEN VARD OG RASMUS LØLAND- STIPENDET FOR NY NORSK BARNE- OG UNGDOM- SLITTERATUR GIKK TIL ARNT BIRKEDAL (TIL HØYRE) FRA STAVANGER. MÅLET MED KULTURSTIPENDET ER Å GI KULTUR- AKTØRER I ROGALAND ØKT KOMPETANSE OG MULIGHET TIL VIDEREUTVIKLING OG NYSKAPING. F. V.: KJELL INGE TORGERSEN, TOMMY KOLNES, ELI GLADER, TOM TVEDT, JOHN HOLDEN OG SAMANTHA PICKERING (MARTIN SPINDLER VAR IKKE TIL STEDE). RAGDPRISEN TIL OL-MESTER CECILIE DRABSCH NORLAND Prisen er en honnør for en særmerket innsats innen et hvilket som helst samfunnsområde og kandidater må blant annet ha markedsført Rogaland på en positiv måte. I 2008 gikk prisen til den CP-rammede svømmeren Cecilie Drabsch Norland fra Stavanger. Norland tok gull på 50 meter fri under Paralympics i Beijing i september Prisen består av en statuett av kunstneren Kristoff Nasilovski og kroner. KULTURPRISEN TIL EDVARD STERNHOFF Sternhoff fikk prisen for sitt arbeid og engasjement i Sportsklubben Vard der han blant annet er mannen bak Vardmodellen. Modellen ble opprettet i 1995 som et ledd i å gi innvandrerfamilier bedre tilgang til et sosialt fellesskap i Vard. Arbeidet har vakt nasjonal- og internasjonal oppsikt. Kulturprisen er på kroner og en statuett av kunstneren John Th. Josefsen. TRAFIKKSIKKERHETSPRISEN TIL JOHN GUNNAR JOHNSEN Trafikksikkerhetsprisen går til personer som gjør en spesiell, viktig og god innsats for trafikksikkerheten i fylket. I 2008 gikk prisen til rektor på Goa skole i Randaberg kommune, John Gunnar Johnsen. Han berømmes for sitt engasjement på skoleveiene. Han tar personlig ansvar for elevene, og snakker med både foreldre og elever om trafikksikker atferd. Prisen er på kroner. REISELIVETS PRODUKTPRIS TIL JULEBYEN EGERSUND Julebyen er den eneste av sitt slag i Norge. Henrik Einar Seglem og Johan Aakre nevnes spesielt som primus motor. Sammen har de fått næringsliv og frivillige med på å etablere og utvikle Julebyen til det den er i dag. Reiselivets produktpris deles ut til personer, bedrifter eller organisasjoner som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket, og er på kroner. TILGJENGELIGHETSPRISEN TIL PAAL KLOSTER Kloster er overarkitekt i Stavanger kommune og har gjennom mange år vært en forkjemper for universell utforming. Prisen består av et diplom og en sjekk på kroner. Prisen deles ut til en enkeltperson, organisasjon, bedrift, kommune eller offentlig etat som har gjort en spesielt verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede i lokalmiljøet, kommunen eller fylket. LØLANDSTIPEND TIL ARNT BIRKEDAL Rasmus Lølandstipendet for ny norsk barne- og ungdomslitteratur ble tildelt Arnt Birkedal fra Stavanger. Han debuterte i 1983 med diktsamlinga «Balladen om hålet i dørå». Siden 1998 har han vært forfatter på heltid. Stipendet er på kroner og ble delt ut for første gang i KRONER I KULTURSTIPEND Samantha Pickering kroner for å kunne reise til The Royal Academy of Dance i London og delta på et spesialkurs for lærere som underviser i klassisk ballett. Eli Glader kroner til utviklingen av et kunstprosjekt med fokus på barn i asylmottak. Prosjektet omfatter både foto, film, utstilling og bok. Tommy Kolnes kroner for å kunne satse videre på BMX-sykling og delta på konkurranser i inn- og utland. Kjell Inge Torgersen kroner i støtte til innspillingen av en CD med egenprodusert nynorsk materiale. John Holden kroner for å kunne foreta en studietur til USA for å samle inn bakgrunnsstoff til bøker om den norske utvandringen til Nord-Amerika på 1600-tallet. Martin Spindler kroner til en studietur til Tyskland for å studere gamle orgel. Dette er en videreføring og oppfølging av et prosjekt han fikk stipend til i LITTERATURSTIPEND TIL AGNES RAVATN Debutant Agnes Ravatn fra Ølen fikk fylkeskommunens litteraturstipend for Ravatn er tidlig i etableringsfasen som forfatter og debuterte i 2007 med romanen «Veke 53», som ble belønnet med Bergensprisen for beste bok. Hun arbeider nå med en ny voksenroman og en barnebok. Litteraturstipendet er på kroner. MILJØVERNPRISEN TIL OLE JAKOB VORRAA Ole Jakob Vorraa fra Haugesund fikk prisen for sitt engasjementet for naturvern. Han er spesielt opptatt av hubroen og er etter over 30 år med feltstudier kanskje den fremste kjenneren av denne truede uglearten i Rogaland. Miljøvernprisen er en hubro i bronse laget av Svein Magnus Håvarstein og kroner. 4

5 MOT NYE HØYDER I 2010 SLIK FYLKESRÅDMANNEN SER DET 2008 ble det klart at forvaltningsreformen fra 2010 tilfører fylkeskommunene en rekke nye oppgaver. I all hovedsak styrkes rollen som regional utviklingsaktør, spesielt innen forskning og næringsutvikling. I 2008 har vi derfor iverksatt en rekke tiltak som skal forberede oss til reformen. Blant annet fikk ansatte i regionalutviklingsavdelingen i oppgave å definere rollen som regional utviklingsaktør. Resultatet ble både en visjon, et mantra og et motto jeg er stolt over: «Gjennom samarbeid med kommunene og andre offentlige og private aktører, har og tar vi ansvar for miljø og klima, utvikling av næringsliv, samferdsel, kultur, kompetanse, folkehelse og friluftsliv i hele fylket. Ved å levere til forventningene og med synliggjøring av resultatene skal vi skape stolthet for vår arbeidsplass.» I 2008 har det vært mye fokus på samferdsel, både i media og på det fylkeskommunale sakskartet. Engasjementet viser at Rogaland trenger ny og forbedret infrastruktur. Gode samferdselprosjekter er kanskje viktigste virkemiddel for fortsatt vekst i hele fylket. Rogaland fylkeskommune anerkjenner samferdselområdets betydning både i forhold til den fylkeskommunale areal- og transportplanleggingen, ved utbygging og vedlikehold av fylkeskommunale veiprosjekter, og ved drift av kollektivtilbud med buss og båt. Jeg vil nevne fylkestingets vedtak om finansiering av Ryfast, oppretting av bybanekontoret og innføring av universell utforming på busser som spesielt gode eksempler på viktige tiltak. I Rogaland fylkeskommune lager vi gode fylkesdelplaner. Vår «Fylkesdelplan for vindkraft» ble ved årsskiftet, som aller første av sitt slag i landet, godkjent av Miljøverndepartementet. Det er vårt håp at planen får like stor gjennomslagskraft som «Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren» har hatt. Arbeidet med nok et pionérprosjekt, «Fylkesdelplan for energi og klima» er også startet opp. Gjennom disse to planene er vi enda nærmere målet om bærekraftig utvikling har vært spesielt innenfor kulturformidling. Gjennom fylkeskommunens partnerskap i Stavanger2008, har hele fylket tatt del i det europeiske kulturhovedstadsåret. Grensesprengende prosjekter er gjennomført. Gjennom 2008 har innbyggerne i Rogaland fått øynene opp for kultur og sett at kulturopplevelser kan bli ekstra magiske med naturen som scene og kulisser. Selv om budsjettene viser at store investeringer reduserer midler til drift, har vi likevel lykkes med å opprettholde satsingen på den digitale skolen. Det er en viktig prioritering for å nå målet om at Rogaland skal ha landets beste videregående opplæringstilbud. Videre viser gjennomføringen av Yrkes-NM i Stavanger at Rogaland ligger på topp når det gjelder opplæring innen yrkesfag. At hele syv av tolv gullmedaljer gikk til elever i Rogaland gjør at vi har god grunn til å være stolte over kvaliteten på den videregående opplæringen i fylket. I 2008 vedtok vi «Arbeidsgiverstrategi ». Dokumentet erstatter tidligere «Personalpolitisk plan » og er en felles referanseramme for ledere, tillitsvalgte og medarbeidere i fylkeskommunen. Strategidokumentet konkretiserer mål, verdier og satsingsområder overfor dagens og framtidens medarbeidere. Videre peker den på viktige områder fylkeskommunen vil ha fokus på i årene framover. Frem mot 2013 skal vi konsentrere oss om: omdømme beholde og rekruttere ansatte utvikling, kompetansebygging og læring ledelse. Jeg er godt fornøyd med arbeidet som er gjort i forbindelse med strategien og har høye forventninger og forhåpninger til resultatene. I 2008 gjennomførte vi også en forvaltningsrevisjon av arbeidsforholdene i fylkeskommunen. Rapporten konkluderte med at fylkeskommunen er en god arbeidsgiver, ansatte trives, og de aller fleste mener at de har interessante arbeidsoppgaver. Jeg vil takke alle medarbeidere i Rogaland fylkeskommune for god innsats også i Som jeg har sagt utallige ganger tidligere: Det er lett å være fylkesrådmann når en har dyktige og engasjerte medarbeidere. Jeg vil også benytte anledningen å takke for et godt samarbeid med fylkespolitikerne. Rogaland, januar 2009 Liv Fredriksen Fylkesrådmann FYLKESRÅDMANNEN ER FYLKESKOMMUNENS ØVERSTE ADMINISTRATIVE LEDER OG HAR ANSVARET FOR ORGANISASJONENS SAMLEDE VIRKSOMHET. FYLKESRÅDMANNEN STÅR ANSVARLIG FOR AT VIRKSOMHETENE BLIR DREVET I SAMSVAR MED DE MÅL OG RAMMER SOM DE FOLKEVALGTE ORGANER BESTEMMER. FYLKESRÅDMANNEN HAR ANSVAR FOR SAKSBEHANDLING OVERFOR FOLKEVALGTE ORGAN OG FOR AT VEDTAK BLIR IVERKSATT. FYLKESRÅDMANNENS LEDERGRUPPE ØVERST FRA VENSTRE: FYLKESDIREKTØR FOR REGIONALUTVIKLING, TERJE FATLAND OG FYLKESDIREKTØR FOR OPPLÆRING, MAGNE NESVIK. UNDER FRA VENSTRE: FYLKESDIREKTØR FOR ADMINISTRASJON, HÅKON SCHWALB OG FYLKESINFORMASJONSSJEF, ASLAUG M. NESET. 5

6 FRA DE POLITISKE VEDTAKENE I 2008 ADMINISTRASJON Registrering av verv og økonomiske interesser. FT 26. februar Rogaland fylkeskommune har knyttet seg til registeret for verv og økonomiske interesser. SAMMEN MED KOMMUNENE OG NÆRINGSLIVET ØNSKER FYLKESKOMMUNEN Å GJENNOMFØRE EN ØKT SATSING FOR ET BEDRET KOLLEKTIVTILBUD TIL OG FRA FORUS-OMRÅDET. SOMMEREN 2008 BLE TRE NYE DOBBELTDEKKERE SATT INN I RUTE X30 FRA HUNDVÅG TIL FORUS. DE NYE BUSSENE HAR TO ETASJER OG MÅLER 4 METER I HØYDEN, ER 14 METER LANGE, HAR 82 SITTEPLASSER OG OPPTIL 15 STÅPLASSER. Tilslutning til europeisk charter for likestilling. AU 09. mai Charteret er utviklet for å bevisstgjøre og sette fokus på praktisk likestillingsarbeid i regionen og inneholder både prinsipper for likestilling og anbefalinger om konkrete tiltak. Arbeidsgiverstrategi mot AU 17. oktober Arbeidsgiverstrategien synliggjør hvilke utfordringer fylkeskommunen står overfor og beskriver fokusområder og hvilke strategiske veivalg fylkeskommunen vil ta for å nå sine mål. Etikk og forvaltningsrevisjonsrapport. FT 14. oktober Formålet med forvaltningsrevisjonen var å gå gjennom status for etiske retningslinjer i fylkeskommunen. Attraktiv arbeidsgiver, forvaltningsrevisjonsrapport FT desember Formålet med prosjektet var å belyse i hvilken grad fylkeskommunen framstår som en attraktiv arbeidsgiver blant egne ansatte og potensielt framtidig ansatte. REGIONALUTVIKLING St.mld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - Regional framtid - 2. runde. FT 22. april Rogaland fylkeskommune leverte sin høringsuttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet. Internasjonal strategi for Rogaland fylkeskommune : Evaluering av vennskapsfylkeavtalene. FT 10. juni Blant annet utgår samarbeidsavtalene med Liepaja og Isle of Man. Det vurderes i stedet bredere samarbeidsavtaler med Västra Götalandsregionen og Aberdeenshire. Partnerskapsavtale mellom Stavanger-regionen næringsutvikling AS og Rogaland fylkeskommune. FT juni Bevilgning til Stavanger-regionen næringsutvikling utgjør kroner. STAVANGER KATEDRALSKOLE VIL FÅ EN FILIAL I BJERGSTED. UTBYGGINGEN GJENNOMFØRES AV PROSJEKTORGANISASJONEN FOR KULTURHUSPRO- SJEKTET. ROGALAND FYLKESKOMMUNE BLIR EIER AV SIN ANDEL PÅ RUNDT M² NYBYGG. DEN NYE FILIALEN FÅR RUNDT 180 ELEVER SOM FÅR SIN UNDER- VISNING I MUSIKK, DANS OG DRAMA. BYGGEARBEIDET SKAL VÆRE FERDIG I Regionalt utviklingsprogram (RUP) for Rogaland FT juni RUP gir støtte til aktiviteter rettet mot miljøvennlig transport, trafikksikkerhet, økning i gang- og sykkeltrafikken, prosjekter om helsefremmende arbeid, kulturbasert næringsutvikling, energifylket Rogaland og veiledning ved valg av utdanning og yrke. Handlingsplan for et inkluderende samfunn. FU 21. oktober Planen utvides til å fokusere på etnisk bakgrunn, religion, alder, kjønn, seksuell orientering og funksjonsevne og skal se nærmere på blant annet kultur, kompetanse, tilgang til arbeidsmarkedet og tilgjengelighet. SAMFERDSEL Fylkesplan for samferdsel i Rogaland FT 22. april Planen behandler hele fylkets samferdsel i et samlet perspektiv. Planforslaget oppsummerer innholdet i de regionale transportplanene samtidig som nye forhold er fanget opp. Evaluering av Rogaland kollektivtrafikk. FKF. FU 15. april Det kjøpes inn ekstern kompetanse i regi av Fylkesrådmannen for å få gjennomført evaluering av Rogaland kollektivtrafikk FKF. Økt kollektivsatsing for Forusområdet. FT juni Sammen med kommunene og næringslivet ønsker fylkeskommunen å gjennomføre en økt satsing for å bedre kollektiv-tilbudet til og fra Forus-området. 6

7 Utvidelse av ungdomspassordningen ned til 15 år. FT 14. oktober Aldersgrensen for ungdomspassordningen settes til å gjelde ungdommer fra og med de fyller 15 år. Nytt ferjetilbud i midtre og nordre Finnøy-samband. FT 14. oktober Det legges opp til å fastlegge framtidig ferjerutestruktur i midtre og nordre Finnøy-samband etter at de nye veisambandene til/fra og i Finnøy er etablert. Justering av bomtakster og fullføring av Nord-Jærenpakke 1. FT desember Fylkestinget vedtok blant annet å justere bomtakstene til 20 kroner for lette kjøretøy og 50 kroner for tunge kjøretøy. Finansieringsplan for ny kollektivterminal på Judaberg. FU 25. november Fylkesutvalget ga sin tilslutning til å inngå avtale om finansiering av kollektivterminal på Judaberg med kostnadsramme på 26,5 millioner kroner. OPPLÆRING Avdeling Stavanger Katedralskole i Bjergsted avtale med Stavanger kommune. FT 26. februar Rogaland fylkeskommune har inngått avtale med Stavanger kommune om avdeling for musikk/dans/drama knyttet til Stavanger katedralskole avdeling Bjergsted. ETABLERINGEN AV KARRIERESENTER ROGALAND ER ET RESULTAT AV ØKT SATSING PÅ YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING I FYLKET. MÅLET FOR KARRIEREVEILEDNINGSSENTRENE ER Å BIDRA TIL Å REDUSERE FEILVALG OG OMVALG VED Å GJØRE SKOLENES KARRIEREVEILEDNING BEDRE GJENNOM Å INVOLVERE HELE SKOLEN I ARBEIDET MED FAGET UTDANNINGSVALG. Fysisk plassering av det tredje karriereveiledningssenteret. FT 26. februar Det tredje karriereveiledningssenteret etableres på Bryne. Senteret skal samlokaliseres med NAV. Rogalandsrettighet til et påbyggingsår for de som har fullført en yrkesfaglig utdanning, men mangler studiekompetanse. FT juni Elever som velger en yrkesfaglig utdanning på VG3 får rett til å komme inn på VG3 påbygg til generell studiekompetanse, komprimert kurs, etter avsluttet yrkesutdanning i skole eller bedrift dersom de faglig er kvalifisert. Tilbudsstrukturen skoleåret 2009/2010. FT desember Det er ingen økning i størrelsen på ungdomskull som kommer ut av grunnskolen våren Tilbudsstrukturen fordelt på de enkelte regionene ble vedtatt i samsvar med Fylkesrådmannens forslag. Framtidig skolesituasjon i Sandnes. FT desember Blant annet skal Lundehaugen selges til Sandnes kommune og nybygg for Gand videregående skole og Lundehaugen videregående skole legges til eksisterende tomt i Hoveveien. Handlingsplan mot diskriminering. FT desember Handlingsplanen utarbeides i samarbeid med interesseorganisasjoner og gjelder lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. FOLKEHELSE Avvikling av folkehelserådet. FT 14. oktober Folkehelsearbeidet er et nytt satsingsområde for fylkeskommunen. Det regionale utviklingsarbeidet innen folkehelse legges til fylkesutvalgets virkeområde. Folkehelserådet i Rogaland fylkeskommune avvikles. Partnerskap for folkehelse partnerskapsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen. FU 25. november Rogaland fylkeskommune har inngått partnerskapsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen. Partnerskapsavtalen trer i kraft fra 2009, og organisasjonen tildeles et tilskudd for 2009 på kroner. FOLKEHELSE ER ET VIKTIG SATSINGSOMRÅDE FOR ROGALAND FYLKESKOMMUNE SOM BLANT ANNET ER MED I PROSJEKTET «ET SPREKERE NORGE». BILDET ER FRA UTE- OMRÅDET PÅ SKUDENESHAVN SKOLE I FORBINDELSE MED ANLEGGSBEFARING I KARMØY KOMMUNE I AUGUST Et sprekere Norge forslag til samarbeidsprosjekt i Rogaland om idrett og folkehelse. FU 25. november «Et sprekere Norge» er et samarbeidsprosjekt i Rogaland om idrett og folkehelse. Prosjektet er tenkt å erstatte IDEAL AS i Rogaland. Rogaland fylkeskommune går inn i prosjektet med kroner. 7

8 DET STÅR MENNESKER BAK SOMMERTUR FOR ALLE ANSATTE ER EN VIKTIG TRADISJON I ROGALAND FYLKESKOMMUNE. I 2008 GIKK TUREN TIL FORTIDSMINNELANDSBYEN PÅ FORSAND. ANSATTE BLE DELT INN I LAG OG UTKJEMPET TVEKAMP ETTER TVEKAMP I HISTORISKE OMGIVELSER. TILSATTE Sentraladministrasjonen Videregående skoler TOTALT KJØNNSFORDELING KVINNER MENN Sentraladministrasjonen Videregående skoler TOTALT SYKEFRAVÆR Sentraladministrasjonen 3,1 6,45 Videregående skoler 3,9 5,03 TOTALT 3,8 5,15 I Rogaland fylkeskommune er det rundt 3341 ansatte som sørger for at brukerne får god service og drar nytte av de tjenestene fylkeskommunen tilbyr. ARBEIDSGIVERPOLITIKK Høsten 2008 ble arbeidsgiverstrategi for Rogaland fylkeskommune mot år 2013 vedtatt. Arbeidsgiverstrategien har fokus på omdømme, beholde og rekruttere ansatte, utvikling, kompetansebygging og læring, samt ledelse. Videre har Rogaland fylkeskommune vedtatt etiske retningslinjer og etablert rutiner for varsling. KOMPETANSEUTVIKLING Lederopplæringsprogrammet for rektorer og avdelingsledere på de videregående skolene er gjennomført. Det er gjennomført et fireårig opplæringsprogram i administrasjon og ledelse for merkantilt ansatte på skolene. I tillegg er det gjennomført kurs, fagmøter og kompetanse-utviklingstiltak for ansatte på alle nivå. LØNNSPOLITIKK OG AVTALEVERK Lønnsoppgjøret 2008 var et hovedoppgjør med ny hovedtariffavtale og sentrale lønnsforhandlinger for ansatte i kapittel 4, gjeldende fra 1. mai Høsten 2008 ble det gjennomført lokale lønnsforhandlinger for alle ansatte. LIKESTILLING Det blir utarbeidet en egen årsmelding for likestillingsarbeidet. Hovedtiltaket har vært opplæringsprogrammet på Universitetet i Stavanger for merkantilt ansatte på skolene. Alle deltakerne i programmet var kvinner. Programmet ble fullført våren Rogaland fylkeskommune har undertegnet Europeisk Charter for likestilling. Charteret forplikter fylkeskommunen å arbeide aktivt med likestilling og samarbeide med institusjoner og organisasjoner for å fremme reell likestilling. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Rogaland fylkeskommune har som inkluderende arbeidslivsbedrift fokus på målene i avtalen for inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Fylkeskommunen har fokus på å legge til rette for ansatte som for kortere eller lengre tid har redusert arbeidsevne på grunn av skade eller sykdom. I samarbeid med NAV gjennomføres arbeidstrening og arbeidsmarkedstiltak. Alderssammensetningen i organisasjonen tilsier at mange ansatte vil gå ut av arbeidslivet i løpet av de nærmeste årene. Det er iverksatt fl ere tiltak for å holde på seniorene og deres kompetanse i arbeidslivet lengst mulig. Tiltakene omfatter både lønn, stipendmuligheter og arbeidstidsordninger. Statistikken viser at mange seniorer velger å fortsette i arbeidslivet utover fylte 62 år. Relativt få går av med avtalefestet pensjon ved fylte 62 år, slik de har anledning til. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Fylkesrådmannens HMS-tjeneste har gitt råd og hjelp i hele organisasjonen når det gjelder ergonomisk tilrettelegging, helsesamtaler, psykososial kartlegging og kartlegging av innemiljø. Det er gjennomført obligatoriske grunnkurs i HMS for verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ledere. I tillegg har det blitt arrangert fagdag for alle renholdere og samling for stoffkartotekansvarlige ved skolene. Arbeidet med et elektronisk stoffkartotek for de kjemiske stoffene som blir benyttet i fylkeskommunen, fortsetter. HMS-tjenesten har også bistått med gjennomføringen av en medarbeiderundersøkelse i sentraladministrasjonen. VELFERDSTILTAK Det blir årlig satt av velferdsmidler til ulike fellestiltak og tiltak på den enkelte arbeidsplass. STYREVERV Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper til å ta i bruk. Det er frivillig om den enkelte ønsker å la verv og økonomiske interesser om seg selv bli registrert. Registeret vil derfor ikke gi en fullstendig oversikt. Pr. 16. desember 2008 hadde 40 ansatte og politikere i Rogaland fylkeskommune registrert seg i styrevervregisteret. 8

9 ORGANISASJONSKART Fylkestinget Fylkesutvalget Kontroll- og kvalitetsutvalget FRA DEN GAMLE TREHUSBEBYGGELSEN I SKUDENESHAVN. BEVARING AV TREHUS- BEBYGGELSE ER ÉN AV ARBEIDSOPPGAVENE TIL KULTURSEKSJONEN. Administrasjonsutvalget Opplæringsutvalget Regional- og kulturutvalget Samferdselsutvalget Fylkesrådmannen Informasjon Juridisk Opplæring Regionalutvikling Administrasjon Inntak og yrkesrådgivning Pedagogisk/psykologisk tjeneste Opplæring i skole Fagopplæring Regional planlegging Samferdsel Næring Kultur Økonomi Bygg og kontrakt Personal og organisasjon HMS IKT og arkiv JÅTTÅ VIDEREGÅENDE SKOLE BLE ÅPNET I 2007 OG HAR RUNDT 800 ELEVER. FYLKESKOMMUNEN EIER 28 VIDERE- GÅENDE SKOLER OG 2 SKOLER FOR ELEVER I SOSIALE ELLER MEDISINSKE INSTITUSJONER. DET ER RUNDT ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I ROGALAND. 28 videregående skoler 2 skoler for elever i sosiale eller medisinske institusjoner Fylkeskommunale foretak: Rogaland Kollektivtrafikk FKF, Tannhelse Rogaland FKF Folkevalgte Tjenesteytelse og administrativ struktur pr EN AV DE MEST OMFATTENDE REGISTRERINGENE AV KULTURHISTORIE I 2008 FANT STED PÅ UTSOLA. PÅ BILDET ER EN BERGARTSØKS FRA SEN STEINALDER SOM BETYR AT DEN ER RUNDT ÅR GAMMEL. 9

10 REGIONAL UTVIKLING MILJØVERNDEPARTEMENTET HAR GODKJENT FYLKES- DELPLAN FOR VINDKRAFT I ROGALAND - YTRE DEL. FYLKESDELPLANEN ER DEN FØRSTE I SITT SLAG I NORGE. HOVEDMÅL Ta vare på og sikre utvikling av levedyktige lokalsamfunn i alle deler av Rogaland Innbyggerne skal få dekket sine behov for kvalitetstjenester innen samferdsel, kultur og næringsutvikling Vi skal arbeide for en framtidsrettet forvaltning av natur og miljøressurser Styrke samarbeidet med kommunene, næringslivet og partene i næringslivet. HOVEDOPPGAVER Regional planlegging Næringsutvikling Samferdsel Kultur. i Rogaland. OLKEHELSEARBEID I oktober 2008 ble det inngått skriftlig avtale med ytterligere tre kommuner om en folkehelsesatsing i fylket: Karmøy, Lund og Gjesdal kommuner. Med dette er 11 kommuner med i partnerskap for folkehelse I november 2008 ble det fattet politiske vedtak om folkehelsesamarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Rogaland idrettskrets/norges Idrettsforbund. Folkehelserådet ble i fylkesutvalgssak 97/08 vedtatt lagt ned og fylkestinget vedtok i desember å henstille generalforsamlingen om å oppløse og avvikle IDEAL AS. REGIONAL PLANLEGGING Fylkesplan for Rogaland er det overordnede politiske styringsdokument for fylkeskommunens plan- og utviklingsarbeid. Planen inneholder også Strategisk næringsplan for Rogaland. Fylkesplanen blir fulgt opp gjennom mer detaljerte og konkretiserte fylkesdelplaner og prosjekter. Arbeidet er rettet mot de prioriterte satsingsområdene som er sammenfattet i de fire K-ene: Konkurranseevne Kommunikasjon Kompetanse Kvalitet. Universell utforming er et gjennomgående tema i alle planoppgaver. Prinsippet er at alle mennesker er likestilte og på lik måte skal kunne ta del i samfunnslivet. Regionalt utviklingsprogram (RUP) er fylkesplanens handlingsprogram. RUP revideres årlig. I budsjettet for 2008 ble rammen for de fylkeskommunale RUP-midler redusert med fem millioner kroner. kjerneområdene for landbruk og grøntstruktur, lokaliseringsstyring av næringsliv (særlig handel) og rekkefølge/utvikling av transportsystemet. Det skal fremmes revidert planforslag for høring i løpet av En viktig milepæl for oppfølgingen av planen er at dobbeltsporet på jernbanen Stavanger-Sandnes nærmer seg fullføring (i løpet av 2009). Dette er et viktig steg i retning av et høyverdig banebasert kollektivsystem på Nord-Jæren. I 2008 startet arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) som skal gi et tilstrekkelig grunnlag for regionale og sentrale myndigheter til å ta et endelig valg på hvilket kollektivtransportkonsept som skal velges. Det har i løpet av høsten 2008 vært arbeidet med revisjon av Transportplan for Jæren , og en Jærenpakke 2 som skal erstatte nåværende ordning som går ut i Det er lagt opp til å fremme revidert handlingsprogram i løpet av 2009, basert på KVU og revidert fylkesdelplan. Fylkesdelplanen for areal- og transport i Ryfylke er fulgt opp gjennom detaljplanlegging av flere prosjekter. Anleggsarbeidet i Finnfastprosjektet er godt i gang, og blir fullført høsten Reguleringsplanene for Ryfastprosjektet er fullført og en vedtatt revidert finansieringsplan skal behandles av sentrale myndigheter. Fylkesdelplan for areal og transport for Haugalandet ble vedtatt av fylkestinget i juni 2003, men er ennå ikke godkjent av Miljøverndepartementet. Fylkesdelplanen er fulgt opp av et handlingsprogram som også omfatter bompengefinansiering. «Haugalandspakken» ble satt i drift i 2008, og det ble arbeidet videre med detaljering og prioritering av prosjektene i pakken. ROGALAND FYLKESKOMMUNE HAR SIGNERT AVTALE MED TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS OM UTBYGGING AV BREDBÅND I FYLKET. MÅLET ER TILBUD OM BREDBÅND TIL ALLE HUSSTANDER I ROGALAND. I tillegg til fylkeskommunes egne midler (RUP, FINK, Folkehelse, Strategisk kulturplan og stedsutviklingsmidler) mottok Rogaland fylkeskommune 8,6 millioner kroner i statlige midler til regional utvikling for I alt ble det tildelt 33,7 millioner kroner via RUP-programmet i 2008, mot 36,4 millioner kroner i Det ble gitt støtte til i alt 145 prosjekter. Fylkesutvalget vedtok våren 2007 å sette i gang arbeid med revisjon av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Det er vedtatt planprogram for arbeidet. Revisjonsarbeidet har hovedfokus på videreutvikling av mål og retningslinjer for bo- og miljøkvalitet, forvaltning av Revidert fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland ble vedtatt av fylkestinget i 2008 og sendt Miljøverndepartementet for godkjenning. Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK) blir fulgt opp gjennom prosjekter innenfor satsingsområdene: Geografiske partnerskapsområder Styrking av samarbeidet for å utvikle turveier, ny bruk av kulturminner, restaurering og aktivering av kulturminner, skilting og informasjon Oppfølging av Fylkesdelplanen for universell utforming. 10

11 TERJE FATLAND FYLKESDIREKTØR FOR REGIONAL- UTVIKLING Fylkesdelplan for byggeråstoffer (sand, grus og pukk) på Jæren ble godkjent av Miljøverndepartementet. Det arbeides videre med et kartleggingsprogram for mineralressursene i fylket og supplerende undersøkelser i Ryfylke. Dette er et nødvendig grunnlag for et tilsvarende planarbeidet i Ryfylke, med oppstart i begynnelsen av Mineralkartleggingen har gitt kunnskaper som har ført til etablering av nye bedrifter. Fylkesdelplan for vindkraft ble vedtatt av fylkestinget i september Planen anviser ni potensielle utbyggingsområder for vindkraft, med et samlet energipotensial på rundt 3 TWh. Planen ble godkjent av Miljøverndepartementet i januar I april 2007 vedtok fylkestinget at det skulle utarbeides en helhetlig energi- og klimaplan for Rogaland. Det ble lagt opp til at arbeidet skulle gjennomføres i nært samarbeid med kommunene, næringslivet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og ideelle organisasjoner. Et høringsutkast forventes klart i løpet av første halvår Etter initiativ fra Miljøverndepartementet, har fylkeskommunene i Agder, Telemark og Rogaland startet revisjonsarbeidet av Fylkesdelplan for Setesdal-Ryfylkeheiane. Forvaltning av villreinstammen (Norges internasjonale forpliktelser) gir overordnede føringer. Styringsgruppe er etablert og planprogram påbegynt. I 2008 startet også arbeidet med Fylkesdelplan for landbruket i Rogaland. Planen ser på langsiktige utfordringer og utviklingsmuligheter for landbruket i fylket. PROSJEKTARBEID Det har i 2008 blitt arbeidet med nye internasjonale samarbeidsprosjekter innenfor Interreg. IVB-programmet. To nye prosjekter knyttet til regionalutvikling er godkjent. Rogaland fylkeskommune er partner i Coast Aliveprosjektet, som er en oppfølging av North Sea Cycle Route og Nortrail-prosjektene. Hovedfokus er fysisk aktivitet/folkehelse og bærekraftig reiselivsutvikling. Arbeidet med kvalitetsforbedring av Nordsjøsykkelruta fortsetter, både fysisk forbedring av traséen og servicetilbudet langs ruta. Det internasjonale Nordsjøsykkelnettverket videreføres under fylkeskommunens ledelse. Rogaland fylkeskommune er også partner i prosjektet Vital Rural Areas, sammen med Finnøy kommune. Hovedformålet er samarbeid om virkemidlene for småsamfunnssatsing. En lignende satsing er prosjektet Småsamfunnsutvikling på Utsira og Røvær. Kommunalog regionaldepartementet ga i 2007 tilsagn om tilskudd på inntil én million kroner i støtte i tre år til prosjektet. Fylkeskommunen følger opp med tilsvarende bevilgning. Fylkeskommunen deltar videre i Answer, som skal utvikle et «barometer» som kartlegger Stavangers utslipp av klimagasser, der også videregående skoler deltar. Aksjon Jærvassdrag (AJV) har nok en gang hatt et aktivt år for videre forbedring av vannkvalitet og miljøkvaliteter langs vassdragene på Jæren. Fylkeskommunen har støttet prosjekter med 1,55 millioner kroner. I 2008 har også Statens forurensingstilsyn (SFT) gitt støtte til drift av AJV sin avløpsgruppe, utvidet overvåkning av Jærvassdragene, utarbeidelse av faktaark, informasjonstiltak og kartlegging av fosfor i landbruksjord. En viktig prioritering har vært å bekjempe vasspest som har etablert seg i Figgjovassdraget og Fuglestadåna. Det er utarbeidet et utkast til forvaltningsplan med tiltaksprogram for Figgjovassdraget, som sendes på høring tidlig i Planen skal vedtas som fylkesdelplan i løpet av ANNET PLAN- OG VEILEDNINGSARBEID Fylkeskommunen arbeider kontinuerlig med utvikling av elektroniske kart (GIS) og regionale databaser for ulike egenskapsdata for arealer og objekter. GIS-analyser er et viktig redskap for all pågående arealanalyse og planlegging. Det foregår et samarbeid med statsetater for å utvikle kvalitet og tilgjengelighet til en lang rekke tematiske databaser. FRILUFTSARBEID Det er i 2008 bevilget til sammen kroner i driftstilskudd til de fire interkommunale friluftsrådene (Friluftsrådet Vest, Ryfylke Friluftsråd, Jæren Friluftsråd og Dalane Friluftsråd), samt Rogaland Arboret, Stavanger Turistforening og Haugesund Turistforening. I tillegg er det bevilget kroner til vedlikehold av veier til friluftsområder. Det er gitt kroner i tilskudd til motivering og opparbeiding av turveier og stier, informasjonstavler og parkeringsanlegg i offentlige friluftslivsområder i hele fylket. Tiltak som inkluderer universell utforming har vært prioritert. Det var gledelig å registrere aktivitet i hele fylket i anledning at Stavanger i 2008 var Europeisk kulturhovedstad. Arrangementene Himlaleite i Svandalen i Sauda og danseoppvisningen Bandaloop i Gloppedalsura var spektakulære og særegne og ble bredt formidlet og omtalt. Det er alltid stort engasjement når det gjelder samferdsel og kommunikasjon uansett hvor en er i fylket - selv når utgangspunkt og utfordringer er ulike. Problemer med trafikkavvikling i en storby krever andre løsninger enn der infrastrukturen er avgjørende for å opprettholde folketall og bosetting. Det ble gjort noen grep i Et bybanekontor ble etablert og utredning av en framtidig bybane satt i gang. T-forbindelsen ble vedtatt i Stortinget og Fylkestinget sa ja til Ryfast. Altså: Samferdselsfokus i både by og distrikt var året da Rogaland som første fylke i landet fikk godkjent Fylkesdelsplan for vindkraft. Igjen var Rogaland fylkeskommune banebrytende i plansammenheng var også året da Rogaland fylkeskommune bidro sterkt til å reetablere Gastronomisk Institutt AS og dermed sikre at institusjonen fortsatt har forankring i Rogaland. Matfylket Rogaland ble i 2008 definert og materialisert ved Måltidets Hus som er reist på Ullandhaug. RUP Folkehelse 1,2 0,5 Næringsutvikling 6,8 6,8 Statlig RUP - 8,6 FINK 5,0 5,0 Strategisk kulturplan 1,0 1,0 Regionale idrettsanlegg 2,5 - RUP felles midler 5,0 10,0 Stedsutviklingsmidler - 0,8 TOTALT 21,5 32,7 Tall i millioner REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM - RUP - ER FYLKES- PLANENS HANDLINGSPROGRAM. I BUDSJETTET FOR 2008 BLE RAMMENE TIL RUP ØKT MED 10 MILLIONER KRONER, I TILLEGG TIL AT OGSÅ ANDRE POSTER BLE PÅPLUSSET. 11

Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke

Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke Årsmelding 2010 1 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland ble godkjent i kongelig resolusjon 11. januar 1974. Korsmotivet er inspirert

Detaljer

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang

Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Evne til å sjå det moglege gir felles framgang Årsmelding 2009 1 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland blei godkjent i kongeleg resolusjon 11. Januar 1974. Korsmotivet er inspirert av steinkorset

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt

Detaljer

New Zealand - Norges motpol s.4

New Zealand - Norges motpol s.4 i utvikling Nr. 4 2004, 9. årgang New Zealand - Norges motpol s.4 Du kan snart bade i Jærvassdraget s.12 Kjetil Thorsen - Snøhetta s.52 Rogaland fylkeskommune nr. 4-04 NNHOLD Lysefjorden? Nei. Milford

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2007 1 ÅRSBERETNING 2007 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Ny hengebru over Fedafjorden åpnet i 2007. Foto: Statens Vegvesen ÅRSKAVALKADE 2007 j a n u a r Fylkeskommunen

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 1 Bildeomslag: Buen Kulturhus i Mandal Arkitekt: 3XN Foto: Trond Arne Hageland Innhold Fakta om Vest-Agder fylkeskommune...5 Viktige hendelser

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL Visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Verdier: Raushet - Åpenhet - Mot - Entusiasme

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kortversjon

ÅRSRAPPORT. Kortversjon 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional

Detaljer

INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING... 10 REGIONAL UTVIKLING... 19 SAMFERDSEL... 24 TANNHELSE... 28 FOLKEHELSE... 34 KULTUR... 37 ÅRSBERETNING...

INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING... 10 REGIONAL UTVIKLING... 19 SAMFERDSEL... 24 TANNHELSE... 28 FOLKEHELSE... 34 KULTUR... 37 ÅRSBERETNING... INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING... 10 REGIONAL UTVIKLING... 19 SAMFERDSEL... 24 TANNHELSE... 28 FOLKEHELSE... 34 KULTUR... 37 ÅRSBERETNING... 42 1ADMINISTRASJON 3 Administrasjonsavdelingen har ansvar

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Vedtatt av Fylkestinget 8. november 2012 Godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 2013 www.vfk.no Forord Regional planstrategi er et nytt styringsverktøy,

Detaljer

RÅDMANN. Årsrapport 2013. Foto: Rita Galteland

RÅDMANN. Årsrapport 2013. Foto: Rita Galteland RÅDMANN Årsrapport Foto: Rita Galteland 1 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING... 5 2.1 Politisk organisering... 5 2.2 Administrativ organisering... 5 3. OPPFØLGING AV KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger

Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger Bred strek markerer de 14 kommunene som inngår i Stavanger-regionen. 12.12.2006 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvorfor samarbeide

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Årsrapport. www.telemark.no

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Årsrapport. www.telemark.no TELEMARK FYLKESKOMMUNE Årsrapport 2006 www.telemark.no Innhold 1. side: Konsentrerte elever på studieretning Medier og kommunikasjon, Klosterskogen videregående skole. Foto: Mari Johansen Fylkesordføreren

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Strategiplan 2012-2015

Strategiplan 2012-2015 Strategiplan 2012-2015 Med budsjett 2012 Fylkesrådmannens forslag gode ideér 1 INNLEDNING... 1 1.1 Utforming av dokumentet... 1 1.2 Delegasjon... 3 2 ØKONOMISKE UTFORDRINGER OG HOVEDTABELLER... 4 2.1

Detaljer