2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1"

Transkript

1 2013/ /2014 1

2 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag VG3 Valg av fremmedspråk tabell 1 og 2 Valg av fremmedspråk Entreprenørskap-og bedriftutvikling Vurdering, standpunkt og eksamen Regler for fritak Skolemiljø Helsesøstertjenesten Elevrådet Aka Awards Ordensreglement Skolens kontaktinformasjon

3 Velkommen til Akademiet videregående skole i Oslo! Takk for at du valgte å søke deg til oss. Her er det du og din læring som står i sentrum for alle våre aktiviteter. Vi tar nemlig mål av oss til å være skolen for deg som vil litt mer. En slik målsetting stiller imidlertid ikke bare krav til våre lærere, vår ledelse og administrasjon, men også til deg som elev. Hos oss er alle forpliktet til å skape et positivt læringsmiljø og dermed legge til rette for at du kan skape et best mulig grunnlag for resten av livet ditt. Du har fått tildelt en kontaktlærer som skal være din mentor og oppfølger gjennom den tiden du er hos oss. Skolens lærere, rådgivere og øvrige administrasjon kan også bistå deg i ulike spørsmål. Nøl derfor ikke med å ta opp de spørsmål du måtte ha eller be om den hjelp du ser du trenger. Vi lover å høre på deg. Husk imidlertid selv å være en aktiv elev og ta ansvar for din egen læring. Det er til syvende og sist deg selv det gjelder, og det er derfor viktig at du selv også har kontroll på ditt eget arbeid. I denne skolehåndboka vil du finne en del viktig informasjon du og dine foresatte bør sette dere inn i. Ta kontakt med kontaktlæreren din dersom du har spørsmål eller om du skulle trenge ytterligere informasjon. Vi ønsker deg velkommen til et nytt skoleår og ønsker deg til lykke med skolearbeidet! Med vennlig hilsen Terje Wold rektor 2013/2014 3

4 Visjon Akademiet skal være den beste og mest fremtidsrettede videregående skolen i Norge! Dette er vår visjon. Det betyr blant annet at vi skal tilby elevene et unikt studietilbud gjennom høyt kvalifiserte medarbeidere, moderne undervisningsformer og gode tekniske hjelpemidler. Vår formel for å nå målet er nedfelt i begrepet TENK: T Tydelig Vi skal ha en tydelig kommunikasjon med våre elever, ansatte, foresatte og omgivelsene rundt oss. Undervisningen skal bære preg av ro og trygghet. Vi skal stå samlet, når vi kommuniserer. Vi tar konsekvenser av våre valg. Vi skal tørre å si hva vi mener E Engasjert Vi ser elevene våre og er til stede. Vi følger opp hver enkelt elev. All vår virksomhet bygges opp rundt eleven. Vi har en uformell tone mellom oss, og med våre elever. Vi har yngre lærekrefter som kan kommunisere godt med elevene. N Nytenkende Vi tror på bedre løsninger. Vi tror den norske skolen kan drives på en ny og bedre måte. Vi våger å teste ut nye metoder. Vi er åpne og endringsvillige. K Kompetent Våre lærere og vår ledelse har faglig og pedagogisk utdannelse, samt erfaring fra næringslivet. Vår skole er til for elever som vil noe mer - lære mer - vite mer. Vi investerer i kunnskapsbygging og moderne hjelpemidler. Vårt slagord: for deg som vil litt mer er også et produktløfte for alle våre skoler. 4

5 Læringsplakaten Læringsplakaten er, sammen med lover, forskrifter og læreplaner, grunnlaget for den opplæringen du skal få i Kunnskapsløftet. Den sier at skolen og lærebedriften skal: Gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning Stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/ lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 2013/2014 5

6 Skolerute Høsten 2013 Skolestart 19. august uke 34 Høstferie 30. september - 4. september uke 40 Juleferie 23. desember - 1. januar uke 52-1 Våren 2014 Første skoledag 2. januar uke 1 Vinterferie 17. februar februar uke 8 Påskeferie 14. april april uke Fridager 1. mai, offentlig høytidsdag uke mai, fridag uke mai, Kristi Himmelfartsdag uke mai, Fridag uke juni, 2. pinsedag uke 24 Siste skoledag 20. juni uke 25 Skolestart skoleåret 2014/2015 er 18. august

7 Timeoppsett Time Klokkeslett Lunsj Aka-timen Hver torsdag, 3. time En ukentlig time til aktiviteter, basisgruppemøter og informasjonsarbeid 2013/2014 7

8 Læremidler Utlån av bøker Du får låne alle pensumbøker (men ikke ordbøker) av skolen. Bøkene leveres ut like etter skolestart. Alle bøkene er merket med eksemplarnummer og registreres som et biblioteklån. Vi anbefaler likevel at du skriver navnet ditt foran i boka. Det er ikke lov til å bruke markeringstusj eller på andre måter sette permanente merker i bøkene. Når du returnerer bøkene ved skoleslutt, får du en kvittering på at de er levert og at de ikke er ødelagt. Du må erstatte bøker som mangler eller er skadet. Eget oppbevaringsskap Ved skolestart får du tildelt et eget skap til oppbevaring av bøker og andre skolesaker. Vi anbefaler deg imidlertid til aldri å oppbevare verdisaker i elevskapet ditt. Vær oppmerksom på at tap av personlige eiendeler generelt ikke dekkes av skolen, og at et eventuelt innbrudd i elevskapet normalt dekkes av din hjemmeforsikring. Dersom du skulle miste eller ødelegge nøkkelen til skapet, må du betale kostnaden skolen har ved å bytte lås på skapet. Skapnøkkelen skal innleveres ved skoleårets slutt. Mac Du får utdelt en bærbar Macbook når du begynner. Denne maskinen følger deg gjennom skoletiden. Elever som har gått tre år på Akademiet får med seg Mac-en vederlagsfritt når de slutter. Det gjelder egne regler for elever som ikke går alle tre årene på Akademiet. Du og dine foresatte må signere på en avtale før du får utlevert maskinen. Denne avtalen regulerer dine plikter og rettigheter bl.a. når det gjelder erstatningsansvar for maskinen. Du og dine foresatte er ansvarlige for tap av maskinen samt skader utover normal slitasje som ikke dekkes av maskinens garanti. Dette gjelder også på skolens område. Derfor er det viktig at du sørger for at den er forsikret gjennom din hjemforsikring eller på annen måte. Hvis maskinen din blir skadet, må du kontakte skolens IT-avdeling med en gang. Da kan vi ofte begrense skadeomfanget og kostnadene ved en reparasjon. Det er også viktig å huske at du selv - og ingen andre - er 8

9 ansvarlig for å ta backup av dine filer, også når du leverer maskinen til reparasjon. Du plikter å følge skolens ikt-reglement når du bruker skolens maskin og/eller skolens nettverk. It s learning Vi benytter It s learning som læringsplattform for elever og lærere i undervisningen. Planlegging og dokumentasjon av undervisningen foregår i It s learning. Her finner du planer, informasjon og fagstoff, samtidig som du kan levere inn og lagre egne arbeider der. Vi oppfordrer deg til å bruke It s learning aktivt i skolearbeidet. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert ved å besøke fagrommene jevnlig. Foresatte kan få tilgang til en del av informasjonen i It s learning. SkoleArena Fravær, anmerkninger og termin- og standpunktkarakterer føres i systemet SkoleArena. Du kan og bør kontrollere og følge opp det som blir registrert på deg minst en gang i uka. Er du under 18 år, skal foreldrene dine også ha tilgang til denne informasjonen. Foreldre kan registrere seg som foresatte på for å få tilgang. Tilrettelagte læremidler: Dersom du har spesielle behov for hjelpemidler i undervisningssituasjonen, kan skolen tilrettelegge for deg. Spør kontaktlæreren din om hjelp med dette. 2013/2014 9

10 Skoleskyss Skolen dekker ikke skoleskyss fra hjem til skole, men dekker transport til gymtimene for de elevene som ikke har månedskort. Dersom du har behov for skoleskyss på grunn av skade eller sykdom, kan skolen søke om dette for deg. Du må da først levere oss en legeerklæring som bekrefter behovet for skyss. Ta kontakt med resepsjonen for hjelp med søknad! Elever med varig funksjonshemming kan få dekket skoleskyss via Nav, og må selv søke om dette. 10

11 Fraværsreglene Se ordensreglementet 15 20, i skolehåndboka s ! Fraværsoppfølging Høyt fravær øker risikoen for dårlige karakterer og i verste fall at eleven ikke klarer å gjennomføre skolen. Høyt fravær kan også medføre at skolen mister statsstøtte for eleven. Akademiet følger opp fravær hos elever tett. Elever med foruroligende fravær vil blant annet bli kalt inn til samtale med kontaktlærer, skolens rådgiver og/eller andre ressurspersoner. Dokumentasjon av fravær Kontaktlærer skal ha beskjed om fravær fra første fraværstime/dag. Elever over 18 kan dokumentere fravær selv med egenmelding. Det er ikke formelle krav til formen, men den må være skriftlig, som hovedregel på mail, og eleven må oppgi en årsak til fraværet. Tilsvarende gjelder for meldinger fra foresatte for elever er under 18 år. Dokumentasjonen skal sendes kontaktlærer senest innen 14 dager. Hva er gyldig grunn til fravær? Det er ikke laget en uttømmende liste over grunner som er gode nok til å legitimere fravær. Det er opp til foresatte/myndige elever å vurdere hva som er grunn god nok til at oppmøte på skolen må vike. Dersom elever eller foresatte har lav terskel for hvor lite som skal til skal det telle med i vurderingen av orden og oppførsel karakteren. Fraværsføring Faglærer skal fortløpende føre alt fravær for alle timer. Elevene er selv ansvarlige for å følge med og kontrollere føringen av sitt eget fravær i skolearena. Eventuelle feilføringer må tas opp med faglærer og kontaktlærer. Kontaktlærer kan ikke gjøre om enkelttimer til heldagsfravær i skolearena uten at eleven har vært borte hele dagen. Fravær skal registreres som gyldig, ukjent eller ikke tellende + gyldig. Ukjent fravær er når du ikke har gitt noen dokumentasjon. Ukjent = ugyldig. Fravær føres som gyldig når eleven har gitt dokumentasjon for fraværet. Vitnemålet Alt fravær skal føres og kommer på vitnemålet. Timesfravær kan ikke gjøres om til dagsfravær med mindre eleven har vært fraværende en hel 2013/

12 dag. Elever kan kreve at fravær som oppfyller reglene i forskrift til privatskolelova ikke føres på vitnemålet, se privatskolelova Økonomiforskriften til privatskolelova - egne fraværsgrenser Elever som har mer enn 20 dagers udokumentert + 14 dagers dokumentert fravær per 1. april regnes ikke for å følge opplæringen ved skolen og skolen får dermed ikke statsstøtte for disse elevene. Kvoten på 14 dager må være dokumentert ved egenmelding av elever over 18 og med melding fra foresatte for elever under 18. Fravær som er dokumentert av lege holdes utenfor dette regnestykket. Også fravær som skyldes organisert eller selvstendig studiearbeid, skoleadministrativt arbeid etter avtale med faglærer holdes utenfor. 12

13 Viktige frister Høst september Frist for å søke fritak i nynorsk. Frist for innlevering av kompetansebevis fra grunnskolen og event. fra tidligere videregående skole hvis du starter i vg2 eller vg3 hos oss. 15. september Frist for oppmelding til privatisteksamen i november. 1. november Siste frist for å søke Lånekassen for høst Vår februar Vigo på særskilt grunnlag. Frist for oppmelding til privatisteksamen i mai. 1. mars Frist for å søke skoleplass ved Akademiet vgs (alle må søke seg inn på nytt hvert år, og det er karakterbasert inntak). Frist for å søke skoleplass ved offentlige skoler gjennom Vigo. Frist for å søke skoleplass på enkelte høgskoler (blant annet Politihøgskolen). 15. april Frist for å søke høyere utdanning på Samordna Opptak. Etter dette følger en rekke andre frister. Se informasjon på Samordna Opptak. 1. mai Siste frist for å søke Lånekassen for vår Frist for å søke om å få strøket fravær, samt søknad om å få noteført fravær på vitnemålet. Søknad skal rettes til rektor, og leveres i resepsjonen. Legeerklæring skal være vedlagt søknaden. 2013/

14 Elevarbeid 14

15 Stipend Søknad om stipend og lån fra Statens Lånekasse for Utdanning Akademiet videregående skole er godkjent av Lånekassen. Skal du søke om stipend og lån må du gjøre dette på Lånekassen sine hjemmesider Søknadsfrister: For høsten 2013: Søknaden må være kommet inn til Lånekassen innen 1. november 2013 For våren 2014: Søknaden må være kommet inn til Lånekassen innen 1.mai 2014 Mer informasjon om Lånekassen kan du få ved å henvende deg i resepsjonen på skolen. 2013/

16 Valg av matematikk VG1 elever skal velge mellom 1P og 1T matematikk. Nedenfor følger en kort oversikt over de to mattevalgene: 1P - praktisk matematikk Konkrete matematikkoppgaver Lite bokstavregning Mer vekt på bruk av lommeregner og nettkalkulatorer. Modulen har hovedområder som tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighet og funksjoner. Eget økonomikapittel som du ikke har i 1T. Sannsynlighet og funksjonskapitlene mindre vektlagt i 1P. 1P fører til: Velger du 1P praktisk matematikk fører dette faget videre til 2P (3 timers fag) i andreklasse. Da har du ikke matematikk i tredjeklasse. Og du kommer inn på alle studier som har kravkoden GENS på nettsiden til samordna opptak (www.samordnaopptak.no), om ikke annet står spesifisert. Du kan også velge S1 samfunnsfaglig matematikk (5 timers programfag) i andreklasse. Dette faget fører videre til S2 (5 timers programfag) i tredjeklasse. Erfaringsmessig syns 1P elever at det er vanskelig å følge S1 pensum. Derfor anbefaler vi at du velger 1T teoretisk matematikk om du ønsker å fortsette med matematikk som programfag i andre- og tredjeklasse. Har du 3 eller svakere karakter fra matematikk på ungdomsskolen anbefaler jeg at du velger 1P, men er du sterkt motivert for å sette av tid til matteleksa hver dag kan du klare 1T. 16

17 1T - teoretisk matematikk Mer vekt på abstrakte matematikkoppgaver Bokstavregning og matematisk tankegang. Modulen har fire hovedområder: tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner. Sannsynlighet og funksjoner mer vektlagt i 1T. 1T fører til: Velger du 1T teoretisk matematikk kan du velge 2P (3 timers fag) og være ferdig med matematikk i andre klasse, S1 samfunnsfaglig matematikk (5 timers programfag) som fortsetter med S2 i tredjeklasse, eller R1 realfaglig matematikk (5 timers programfag) og være ferdig med matematikk i andre klasse. Erfaringsmessig er det kun elever som skal studere til ingeniør- og sivilingeniørutdanninger som tar R2 i tredjeklasse. Skjematisk oversikt: 1P 2P S1 S2 1T R1 S1 2P R2 S2 2013/

18 Valg av programfag, VG2 elever Programområde A B C D Realfag Matematikk R1 Biologi 1 Kjemi 1 Fysikk 1 Realfag Matematikk S1 Språksamfunnsfag og økonomi Matematikk 2P Entreprenørskap og bedrifts utvikling 1 Markedsføring og ledelse 1 Internasjonal engelsk Språksamfunnsfag og økonomi Samfunnsøkonomi 1 Sosiologi-og sosialantropologi Rettslære1 Elever i VG2 skal følge fire programfag (inkludert matematikk), og de skal velge ett fag fra hver blokk. Fagene (minimum to) skal være fra samme programområde. Regler ved valg av programfag - VG2 Alle elever på studiespesialiserende skal velge tre programfag i tillegg til matematikk i VG2. Du skal velge ett fag i hver blokk. I A blokka ligger matematikkvalget. Minst to av programfagene må være innenfor det programområdet du har valgt, enten realfag eller språk-samfunnsfag og økonomi. Du må fortsette med minst to av fagene i VG3, for å få fordypning. 18

19 Valg av programfag, VG3 elever Programområde A B C D Realfag Matematikk R2 Biologi 2 Kjemi 2 Fysikk 2 Realfag Matematikk S2 Språksamfunnsfag og økonomi Entreprenørskap og bedrifts utvikling 2 Markedsføring og ledelse 2 Samfunnsfaglig engelsk Språksamfunnsfag og økonomi Samfunnsøkonomi 2 Politikk- og menneskerettigheter Rettslære 2 Språk samfunnsfag og økonomi Medierog informasjons kunnskap 2 Psykologi 2 Regler ved valg av programfag - VG3 Alle elever på studiespesialiserende skal velge tre programfag i VG3. To av fagene må være en påbygning fra fag du hadde i VG2, og innenfor samme programområdet. Du kan f eks derfor ikke velge å ta fordypning i S2 og rettslære2, da disse ligger i ulike programområder. Elever som har spansk 1+2 i VG3, skal velge kun to programfag, da spansk 1+2 erstatter det ene programfaget. De to fagene du da velger må være fordypningsfag fra VG2, innenfor samme programområdet. Morsmål på nivå3, kan erstatte ett av dine programfagsfordypninger, dersom du har hatt samme morsmålseksamen på nivå /

20 Ungdomsskole Engelsk fordypning Spansk 1 VGS Spansk over 3 år Spansk 2 over 2 år Fransk 1 Tysk 1 Fransk 2 over 2 år Spansk 1 over 2 år Tysk 2 over 2 år Spansk 1 over 2 år Ungdomsskole VG1 VG2 VG3 Engelsk fordypning Spansk Spansk Spansk Spansk 1 Spansk 2 Spansk 2 Fransk 1 Fransk 2 eller Spansk 1 Fransk 2 eller Spansk 1 Tysk 1 Tysk 2 eller spansk 1 Tysk 2 eller Spansk 1 20

21 Valg av fremmedspråk Alle elever på studiespesialisering skal ha fremmedspråk som ett av fellesfagene, og dette gjelder også for de elevene som skal ta morsmål. Nedenfor følger reglene for fremmedspråk: Dersom du har hatt fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen, kan velge om du vil fortsette med samme språket på nivå 2, og ha dette i to år. eller begynne med ett nytt språk, og ha dette i to år. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, men kun engelsk fordypning, må du ta spansk 1+2 over tre år. Morsmål: Elever kan velge å ta morsmål som fremmedspråk ved siden av, men må likevel følge et fremmedspråk ved Akademiet vgs, for å bli regnet som fulltidselev. Før utstedelse av vitnemålet kan eleven velge om den vil ha både morsmåleksamen og sitt fremmedspråk på vitnemålet, eller kun en av dem. Med unntak av dersom eleven har kommet opp i eksamen i fremmedspråk på vgs. Da kan ikke morsmålskarakteren ersattes med ditt fremmedspråk. Morsmålseksamen arrangeres i november eller i mai. Dette må du sjekke på Nedenfor følger reglene for de som skal ta morsmålseksamen: Dersom du har hatt fremmedspråk i tillegg til engelsk på ungdomsskolen, kan du ta morsmål på nivå 1. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, men kun engelsk fordypning, må du ta morsmål på minimum nivå 2. Elever som velger morsmål er selv ansvarlige for å lære seg pensum, samt melde seg opp til privatisteksamen. Elever som tar morsmål bør avlegge eksamen innen utgangen av VG2. Dette fordi eksamen i VG3 kan kollidere med sentralgitt eksamen. Frist for oppmelding til privatisteksamen er 15.september for eksamen i november. Oppmeldingen skal gjøres på 2013/

22 Entrepenørskap - ungdomsbedrift «Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng.» (Regjeringens strategiplan; «Se mulighetene og gjør noe med dem») Vi følger opp myndighetenes visjon Entreprenørskap i utdanningen er forankret i Regjeringens strategiplan: «Fra idé til verdi» der følgende visjon slås fast: «Norge skal være et av verdens mest nyskapende land, der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet». Ved Akademiet Oslo har vi tatt tak i visjonen, og vi jobber for å realiserer denne. Skolens mål er å utvikle elevens kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Vi har årsplanfestet entreprenørskap Akademiet Oslo har nedfelt entreprenørskap og arbeid med ungdomsbedrift i sin årsplan. I den sammenheng samarbeider vi med Ungt entreprenørskap Oslo. Vi har også en partnerskapsavtale med Det Norske Mentorprogram (DNM) som administreres av Junior Chamber Oslo (JCI Oslo). Vi har innledet et nordisk samarbeid Skoleåret vil vi følge opp det nordiske samarbeidet vi i Akademiet Oslo innledet forrige skoleår med Jensen Gymnasium, Gøteborg og Fredrikshavn Handelsskole, Fredrikshavn. Hensikten med samarbeidet er å la elevene erfare entreprenørskap og arbeidet med ungdomsbedrift på tvers av de nordiske landegrenser. Samarbeidet innebærer såvel felles nordiske konkurranser som elevutveksling og felles erfaringsutveksling mellom skolenes lærere. 22

23 Vi har mange elever som deltar Skoleåret starter opp med kickoff og Gründercamp for de elever som har valgt ungdomsbedrift som metode. Også i år vil vi engasjere et stort antall elever i arbeidet. Elevene hører i utgangspunktet til på utdanningsprogrammene studiespesialisering og medier og kommunikasjon. Vi har tro på arbeidet med ungdomsbedrift og støtter våre elever Det å drive med Ungdomsbedrift (UB) innebærer å gi våre elever kunnskap om og forståelse for bedriftsetablering innenfor trygge rammer. 2013/

24 Vurdering, standpunkt og eksamen Vurdering i fag Du har rett til å få din kompetanse i faget vurdert. Retten til vurdering omfatter både rett til vurdering underveis og rett til sluttvurdering. Du kan lese mer om din rett til å bli vurdert i forskrift til privatskolelova kapittel 3. Det er kompetansemålene i læreplanene for det enkelte fag som beskriver hva du skal vurderes i. Det er ikke lov å legge vekt på andre ting enn det som står beskrevet i kompetansemålene. Underveisvurdering Underveisvurderingen skal gi deg informasjon om den kompetansen du har oppnådd i faget og det videre læringsbehovet ditt. Underveisvurderingen skal gis løpende og være en veiledning for deg. Dette betyr blant annet at læreren skal gjøre det klart for deg hva slags kompetanse som kreves for å få de ulike standpunktkarakterene. Egenvurdering Du har rett til å være med i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglige utvikling. De fleste elever får bedre utbytte av undervisningen av å delta i vurderingen av egen kompetanse. Halvårsvurdering Du har rett til å få en halvårsvurdering midt i opplæringsperioden. Sluttvurdering Sluttvurdering gis som standpunktkarakter eller eksamenskarakter. Standpunktkarakteren skal ikke være et matematisk gjennomsnitt av de prøvene du har hatt gjennom året. Standpunktkarakteren skal bygge på et bredt vurderingsgrunnlag og er en skjønnsmessig vurdering av elevens sluttkompetanse i faget. Opplæringen organiseres ofte slik at det jobbes med forskjellige kompetansemål gjennom året. Hvis et kompetansemål er avsluttet i løpet av året skal faglærer avklare med deg hvordan dette skal virke inn ved fastsettelsen av standpunkt. En standpunktvurdering er et enkeltvedtak som elevene eller foreldrene kan klage på. Reglene for klage står i forskrift til privatskolelova kapittel 5. Stort fravær eller manglende deltakelse i vurderingssituasjoner kan føre 24

25 til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag til å vurdere elevens kompetanse. Dersom det er fare for at læreren ikke har godt nok grunnlag til å gi halvårsvurdering eller standpunktkarakter skal eleven bli varslet av læreren slik at han/hun har mulighet til å skaffe grunnlag for en karakter. Har en elev fått varsel før halvårsvurderingen gjelder ikke dette varselet for standpunktkarakteren, da skal det gis nytt varsel. Vurdering i orden og atferd Du skal også vurderes i orden og atferd og det skal gis en sluttvurdering av begge. Du har krav på varsel dersom du står i fare for å få nedsatt karakter i orden og/eller atferd. Hva det skal legges vekt på i vurderingen framgår av forskrift til privatskolelova 3-5. Momenter i vurderingen av orden er om eleven er: punktlig, forberedt til undervisning, har gode arbeidsvaner og arbeidsinnsats, følger opp lekser og har med læremidler. Momenter i vurderingen av oppførsel er hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre tilsatte herunder om eleven viser respekt for andre. Høyt fravær eller manglende dokumentasjon av fravær kan føre til nedsatt karakter i enten orden eller oppførsel. I begge vurderingene skal det legges vekt på de forutsetningene elevene har. Det skal vanligvis ikke legges vekt på enkelthendelser, med mindre enkelthendelsen er spesielt klanderverdig eller grov. Hvilke karakterer kommer på vitnemålet? Skolen utsteder kompetansebevis med dine karakterer etter hvert skoleår. Når du er ferdig med 3-årig studieløp får du vitnemål. Vitnemål er dokumentasjon på et fullført og bestått utdanningsløp som gir studie og/eller yrkeskompetanse. Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i fag, standpunktkarakterer i orden og i adferd og fravær. OBS! Du er selv ansvarlig for at du får den fagkombinasjonen og det timetallet som gir deg avgangsvitnemål og generell studiekompetanse! 2013/

26 Oversikt over hvilke standpunktkarakterer du får, hvilke eksamener du skal ha og eksamensformen til de enkelte fag TRINN STANDPUNKT KARAKTER EKSAMEN ST VG1 Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller en muntlig eksamen. Engelsk Ja Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (140 timer). Geografi Ja Elevene kan trekkes ut til en muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Naturfag Ja Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen med praktisk innslag. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Samfunnsfag Ja Elevene kan trekkes ut til en muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Matte 1T eller 1P Ja Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Norsk Nei Ikke eksamen Kroppsøving Nei Ikke eksamen Fremmedspråk Nei Ikke eksamen ST VG2 Matte - 2P - 1S - 1R Fremmedspråk - nivå 1 - nivå 2 Programfag 15 timer Fellesfag - Norsk - Eldre historie - Kroppsøving Ja Ja Ja Nei Elevene skal trekkes ut til en skriftlig eller en muntlig eksamen. Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Ikke eksamen 26

27 TRINN ST VG3 STANDPUNKT KARAKTER EKSAMEN Alle elever skal ha eksamen i norsk hovedmål eller norsk som 2. Språk. I tillegg skal elevene trekkes ut til to skriftlige eksamener og en muntlig eksamen. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Elever med fritak skal trekkes ut i andre fag. Norsk skriftlig Ja Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Norsk muntlig Ja Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt. Norsk sidemål Ja Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Nyere historie Ja Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt. Religion Ja Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt. Spansk 1+2 Ja Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter kompetansemålene for nivå II. Kroppsøving Ja Ikke eksamen Programfag Ja Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. MK VG1 Ca 20 % av elevene (over en to-års periode) på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Norsk Nei Ikke eksamen Engelsk Nei Ikke eksamen Kroppsøving Nei Ikke eksamen Matte Ja Elevene kan trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt Naturfag Ja Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen med praktisk innslag. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Programfag: - Medie kommunikasjon - design og medieuttrykk - Medieproduksjon Prosjekt til fordypning Ja Ja Ikke eksamen Standpunktkarakter i hvert av programfagene Ikke eksamen 2013/

28 TRINN MK Vg2 Norsk STANDPUNKT KARAKTER Ja, to karakter: en i skriftlig og en i muntlig* / Nei EKSAMEN Elevene skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal ca. 20 % (over en to-års periode) av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen i norsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (112 timer). Engelsk Ja, en Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (140 timer). Samfunnsfag Ja Elevene kan trekkest ut til en muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Kroppsøving Ja* /Nei Ikke eksamen Prosjekt til fordypning Programfag: - Medie kommunikasjon, - Mediedesign og medieuttrykk, - Medie produksjon Ja Ja, en karakter i hvert programfag Ikke eksamen Elevene skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen, hvor de felles programfagene inngår. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. * Hvis du begynner som lærling 28

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Velkommen til Oslo Handelsgymnasium

Velkommen til Oslo Handelsgymnasium Velkommen til Vg1 studiespesialisering Tirsdag 22.august 2017 Klassen Bilder av klassen fra leksen de fikk fra mandag til tirsdag 2 Skolestartprogrammet Klassen forts. Velkomstsamtale/kontaktlærers samtale

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.05.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Velkommen til Foreldremøte

Velkommen til Foreldremøte Velkommen til Foreldremøte 13. september 2016 Vg1 og Vg2 Danielsen Videregående Skole 2016-2017 Skolen der unge mennesker blomstrer - i faglig utvikling, i personlig utfoldelse og i møte med Guds kjærlighet

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

Rutine fraværsføring

Rutine fraværsføring Rutine fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Felles ordens- og atferdsreglement. Metis videregående Bergen private gymnas

Felles ordens- og atferdsreglement. Metis videregående Bergen private gymnas Felles ordens- og atferdsreglement Metis videregående Bergen private gymnas Rev. 20.8.2016 Innhold 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. PLIKTER OG ANSVAR... 3 A. MØTE PRESIS... 3 B. DELTA AKTIVT... 3 C. BRUK AV UTSTYR...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 8.9. 2016 SANDEFJORD videregående skole Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Matematikkvalg og valg av programfag Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Forkortelser Vg1 (1. klasse): Obligatorisk 1P praktisk matematikk 1T teoretisk matematikk Vg2 (2. klasse): Obligatorisk

Detaljer

Vår ref.: 16/ Deres ref.: Dato: Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

Vår ref.: 16/ Deres ref.: Dato: Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Vår ref.: 16/07277-3 Deres ref.: Dato: 04.09.2017 KLIKK ELLER TRYKK HER FOR Å SKRIVE INN TEKST. Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Forskrift om

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Foreldremøte Vg3 vår 2015

Foreldremøte Vg3 vår 2015 Foreldremøte Vg3 vår 2015 Hva nå? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren? 6. Støtte hjemmefra Nasjonalt

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement

ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement ORDENSREGLEMENT: Akademiet VGS Ålesund ordensreglement Oppdatert pr. 5.08.2014 Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven og forskrifter, samt Utdanningsdirektoratets rundskriv. Reglementet er

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Kontaktlærere se hjemmesiden Navn Mailadresse og jobbmobil X2 SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av dette

Detaljer

Nye fraværsregler i videregående opplæring. Hva er nytt? Langmyrvegen 83, 6415 Molde n tlf: n e-post:

Nye fraværsregler i videregående opplæring. Hva er nytt? Langmyrvegen 83, 6415 Molde n tlf: n e-post: Nye fraværsregler i videregående opplæring Hva er nytt? Fraværsgrensen i korte trekk Mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, kan føre til at du mister retten til halvårsvurdering med karakter eller

Detaljer

Foreldremøte for 10.trinn 1.Februar 2017

Foreldremøte for 10.trinn 1.Februar 2017 Foreldremøte for 10.trinn 1.Februar 2017 Informasjon ved avslutningen av 10 - årig grunnskole Informasjon om Søking til vgs Eksamen Standpunkt Klagerett og frist Fravær Status og plan for søking til vgs.

Detaljer

Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus

Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus Fraværsgrensen (forskrift 3-3 tredje ledd) I videregående skole skal eleven ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Viktige datoer Skriftlig eksamen 12.-25. mai 29. mai 12. juni er det vanlig skole med vanlig timeplan. Muntlig eksamen 13.-20. juni Publisering av

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

I N F O R M A S J O N S MØTE V Å R E N 2017

I N F O R M A S J O N S MØTE V Å R E N 2017 I N F O R M A S J O N S MØTE O M EKSAMEN OG RUSSETID V Å R E N 2017 Innhold Eksamen Standpunkt/sluttvurdering Russetid Sluttspurt Standpunktkarakterer Sluttkompetanse Høyt fravær kan føre til at vurderingsgrunnlaget

Detaljer

Foreldremøte Vg1 september 2017

Foreldremøte Vg1 september 2017 Foreldremøte Vg1 september 2017 Agenda Informasjon fra rektor Skolemiljø IKO Fravær Informasjon fra Stangehjelpa, team barn og unge Informasjon fra politi Informasjon fra elevombud Klassevis informasjon

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 SKOLEÅRET 2010-2011 Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Studierektorer Rådgivere og Leder for elevtjenesten PP-tjeneste

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Foreldremøte 8. trinn

Foreldremøte 8. trinn Foreldremøte 8. trinn 23.09.15 3-1 Rett til vurdering Elever i offentlig grunnskoleopplæring Rett til undervegsvurdering (bl.a. halvårsvurdering) Rett til sluttvurdering (standpunkt og eksamen) Målene

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2017

Om vurdering og eksamen 2017 Om vurdering og eksamen 2017 Underveisvurdering Underveisvurdering i grunnskolen er all vurdering fra 1. trinn og fram til sluttvurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering skal brukes som et redskap

Detaljer

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016 Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17 Endelig fastsatt 23. juni 2016 Forskrift til Opplæringsloven 3-3: I vidaregåande skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved

Detaljer

Ordensreglement for Oslo katedralskole

Ordensreglement for Oslo katedralskole Ordensreglement for Oslo katedralskole Formål Oslo katedralskole skal være en skole preget av samarbeid, trivsel, ro, orden, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå dette målet,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT om Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innhold 1 Formål... 3 2 Virkeområde...

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3 vår 2017

Informasjonsmøte Vg3 vår 2017 Informasjonsmøte Vg3 vår 2017 Hva nå? Eksamen Fravær og standpunktkarakterer Russetid og avgangseksamen Viktige datoer fram mot sommeren? Eksamen Alle vg3-elever skal opp til norsk hovedmål skriftlig onsdag

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG3 Studieforberedende 8.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen og VG3 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Myndig, hva nå? Eksamensinformasjon Studie- og yrkesveiledning «Tett

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Foreldremøte Vg1 September 2016

Foreldremøte Vg1 September 2016 Foreldremøte Vg1 September 2016 Skolens kjerneverdier Åpenhet og mangfold, engasjement og mestring Åpenhet Vi vil at skolen vår skal være et åpent felleskap der den enkelte blir sett og ivaretatt Vi er

Detaljer