Honne, 19. august 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Honne, 19. august 2008"

Transkript

1 Honne, 19. august 2008 Fra skoleverk til skognæring,om rekruttering av nye skogsoperatører til maskinskogbruket Einar Østhassel Maskinentreprenørenes Forbund Seksjon Ressurs og miljø, avd. skog

2 Arbeidsmannen

3 Arbeidsredskapen

4 MEF i Norge Hvem er vi? Forbundet dannet 1948, den gang Bulldozereierenes Forening Bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for små- mellomstore maskinentreprenører innen anlegg- ressurs- og miljøfagene Egen hovedavtale + tariffavtaler med ulike LOforbund (anlegg/skog/vann/gjenvinning) Hovedkontor i Oslo med 6 regionkontorer + 12 opplæringskontorer, totalt 65 ansatte medlemmer med rundt ansatte, årlig omsetning ca.38 milliarder kroner Seksjon Ressurs og miljø, landsdekkende fagavdelinger: a) Gjenvinning og avfallshåndtering (material/energigjenvinning) b) Brønn- og spesialboring (vannforsyning/energiboring) c) Skog (hogst/transport/bio/kultur mm)

5 MEF i Norge Visjon MEF skal være den ledende arbeidsgiverorganisasjon for anleggsbransjen og beslektet virksomhet. Mål å fremme våre bransjers faglige, økonomiske og ideelle interesser å arbeide aktivt for å bedre bransjens rammebetingelser

6 Antall i et lønnet arbeidstakerforhold/ Kilde: SL/ MEF M A N U E L - P T - R O S S E 2015? S

7 Kort om maskinskogbruket skogsmaskiner! Skogsdrift er gjennomgående helmekanisert basert på kjøp av entreprenør/ skogfaglige tjenester (entrepriser) Svensk/ finsk teknologi (eksportartikkel av knowhow basert på kortvirkemetoden) Norske maskinpark ca 500 skogsmaskiner (hogst/ lassbærere med aktivert balanse ca. 1 milliard Årlig omsettes i Norge ca enheter Stor verdiskapning pr. arbeidsplass/ maskin med høy produktivitet (2-skift/ kbm, kb tynning osv. )

8 Kort om maskinskogbruket skogsoperatører! 180 entreprenørfirmaer med rundt 750 ansatte skogsoperatører fremfører landets årlige kvantum,ca.7,5 kbm.+ kultur/skjøtselsarbeide (totalentreprenører) Rekruttering av skogsoperatører er et entreprenøransvar med et antatt årlig behov på ca (!) for å opprettholde dagens maskinelle tilbud Stor suksess med innføring av fagbrevordningen i 1994, særlig skogsmaskinfører! Enighet hos tariffpartnerne til sammenslåing av manuell + maskinell til kun ètt fagbrev:skogsoperatør ( )

9 Kort om maskinskogbruket utfordringer! Entreprenørbransjen står ved generasjonsskifte, /15) da majoriteten av dagens aktører startet opp da mekaniseringen tok til på slutten av 70-tallet) Skogsoperatører er både konkurransedyktig og konkurranseutsatt Opplever stort press fra tilstøtende maskinbransje etter egne ansatte skogsoperatører Entreprenørbransjen må ha et vesentlig tilskudd av nye maskinførere for å tilby maskinkapasitet på minst dagens nivå Nye konstellasjoner/ tilbydere av maskinelle tjenester (avvirkningsoppdrag (?)

10 Maskinskogbrukets kompetanseområder! Viktig for fagutdannet skogsoperatør Opprettholde bruk av faglært arbeidskraft i skogen Skogbruksutdanning er et offentlig ansvar Miljøsertifiserte oppdragsgivere (skogeiere) Kultur/ungskogpleie/biologisk innsikt Veibygging/ anleggsteknikk Virkesbehandling/utnytting (rotnetto) Oppgjørsgrunnlag kjøper/selger (tømmermåling) Mekanikk, IKT/GIS

11 Skogsentreprenørenes kompetanseområder! Viktige oppgaver: Skogbruksutdanning også et offentlig ansvar Miljøakkreditert/ sertifisert oppdragsgiverside Skjøtselsoppgaver betinger biologisk innsikt Veibygging Virkesbehandling- og oppgjørsrutiner Bedriftslederrollen for egne ansatte skogsoperatører

12 Visjon Sikre nok rekruttering av nye og kvalifiserte skogsoperatører fra en sterk offentlig skole MEF vurderer: -regionale kontra fylkeskommunale tilbud (landslinjer, jfr. anleggsbransjen) -kvalitativ undervisning etter skogbedriftenes behov (ansettelse- og formidlingsbare lærlinger) -karriereplanlegging i skolestruktur (videregående - teknisk fagskole(!) - høyskoleuniversitet)

13 Kunnskapsløftet i norske skole Sammenslåing av linjer og fagområder for den videregående skole Nye læreplaner, også for skogbruket Medfører etablering av nye fagbrev Nye betegnelser: Grunnkurs Vg1 VKI Vg2 VKII Vg3 Ny skolereform fra 1. august 2006

14 Har du lyst får du lov! 12 utdanningsprogram, 9 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon (med ett studieforberedende Vg3) Naturbruk (med ett studieforberedende Vg3) Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon +Påbygging til generell studiekompetanse

15 Fagbrevordningen i skogbruket TRÅDTE I KRAFT 1994 MED 2 STK FAGBREV : SKOGSARBEIDER + SKOGSMASKINFØRER TILNÆRMET FULL OPPSLUTNING HOS ENTREPRENØRER ETTER 14 ÅR. I DAG ( ) : SKOGSARBEIDER + MASKINFØRER = SKOGSOPERATØR

16 Endringer for skogfaget fra 2008 Skogsmaskinfører Manuell skogsarbeider

17 Endringer for skogfaget Skogsoperatøren

18 Faglært operatørkompetanse Viktig(ste) for fagutdanningens innhold: Maskinell skogsdrift betinger spisskompetanse innen: - Virkesutnytting og flerbrukshensyn - Mekanikk, hydraulikk og feilsøking - Kommunikasjon (IKT/ GIS/ GPS) Antatt rekrutteringsbehov/ VG3 i bedrift: VG 2 Skogbruk elever (skogsoperatør)

19 Ny struktur i videregående opplæring Vg1 Bygg og anleggsteknikk Vg2 Anleggsteknikk Vg3 Anleggsmaskinførerfaget Vg3 Anleggsfaget Vg3 Fjellarbeidsfaget Vg1 Teknikk og industriell produksjon Vg2 Arbeidsmaskiner Vg3 Anleggsmaskinreperatør Vg1 Naturbruk Vg2 Skogbruk skogsoperatør Vg3 Skogfaget (hos entreprenør) Vg3 Naturforvaltning (i skole)

20 Skogsoperatør nye kompetanseplattform Faget kan deles inn i følgende områder: HMS og bedriftslære Bruk av hogstmaskin og lastbærer Bruk av traktor med utstyr til transport og vegvedlikehold Manuell hogst Utnytting og behandling av tømmer Etablering og pleie av skog skogskjøtsel Natur- og miljøkunnskap Økonomi og planlegging Skogsoperatøren skal kunne bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å planlegge og utføre arbeidet i tråd med brukernes behov.

21 Nye skogsoperatør VG3 Struktur Skogfaget består av to hovedområder: skogskjøtsel og utmark tynning og foryngelseshogst Læreplaner finnes på

22 Rekruttering, hvordan lykkes? Suksesskriterier utvikle seg som fagarbeider/ mulighet for etterutdanning Karriereplanlegging som skogsoperatør variasjon i arbeidsoppgaver som skogsoperatør (driftsplanlegging/-oppfølging,veibygging etc.) lønn- og arbeidsmiljø (jfr. anleggsbransjen) være del av et faglig nettverk i skogbruket høyne yrkesstatus i verdikjeden, merkevarebygging forutsigbarhet mht. ansettelse/ gjøremål

23 Rekruttering, hvordan mislykkes? Føre var! belastningsskader i ung alder ensomt yrke i skogen lite utfordrende når maskinen beherskes føler stort ansvar for å holde høy produksjon skiftkjøring lønn, arbeidsvilkår (aml`s bestemmelser) usikkerhet mht. kontinuitet (permittering, produksjonsstopp) Ingen kompetanseutvikling

24 Studie- eller yrkeskompetanse, også i skogbruket!

25 Bransjens krav til fremtidig opplæring: Forutsigbarhet i skoletilbud + relevant pensum Dekke skogsentreprenørenes kompetansebehov Skogsarbeider + Skogsmaskinfører : SKOGSOPERATØR (2008) Biologisk produksjonsområde med vekt på : a) Virkeslære b) Teknikk & produksjon (mekanikk) c) Kommunikasjon (gis/gps prod.planl.) Fremtidens behov: VG 2 VG 2 VG 2 Anleggsteknikk (sjåfør) elever Arbeidsmaskiner (reparatør) elever Skogbruk elever (skogsoperatør)

26 Fag- og timefordeling Vg1 Vg2 VG3 Opplæring i bedrift Fellesfag 336 årstimer Fellesfag 252 årstimer Normal arbeidstid Felles programfag 477 årstimer Felles programfag 477 årstimer Prosjekt til fordypning 168 årstimer Prosjekt til fordypning 253 årstimer Dvs. 337 skoletimer eller ca. 9 timer pr. uke til yrkesforberedelse Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter.

27 Oversikt lærekontrakter i OKAB Totalt løpende lærekontrakter (alle BASfag,anlegg,skog,fjell,vann,stein,asfalt, gartner,) Anleggsmaskinførere Anleggsmaskinmekaniker Skogsoperatør Skogsarbeider Antall avlagte fagbrev pr Antall nye kontrakter i løpet av året Antall brutte / hevede kontrakter i løpet av året Antall rettselever Antall "voksne lærlingekontrakter" - over 21 år Kilde:EØS/MEFSRm

28 Nye Skogsoperatør VG2 Prosjekt til fordypning: glimrende yrkesforberedende tiltak tilpasset lokale forutsetninger basert på skogbedriftenes egne innspill til skole Teori til bruk: 253 årstimer eller 337 skoletimer eller 9 uketimer Skogsentreprenørene vil: styrke særlig bedriftsopplæringen gitt av læreplan VG3 nettverkssamarbeide skoler omkring viktige kompetansemål ypperlig sponseobjekt for skogbruket av nye skogsoperatører

29 Sats på din skogsoperatør! Kurs for lærlinger i aptering/virkesutnytting og skogstandarder/skogsertifisering Kursleder Einar Holth Nilsen ved Solør videregående skole forteller om12 positive og interesserte gutter på kurset ved Solør videregående skole i samarbeid med Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene. Lærlinger fra entreprenørfirmaene Søndenaa Skogsdrift, Nesheim Skogsmaskiner as,ove Nygaard, Heggedal & Fagermoen ANS, Holmgren as, Atle Rønningen, Varli as, Tynning & Hogst as - stilte opp fra Akershus, Hedmark, Hordaland og Buskerud fylke. Lærlingene er vant til å være alene i skogen og nå fikk de være samlet på et lærlingkurs og fikk dele erfaringer med hverandre. (kilde OKAB)

30 Rekruttering, - et nordisk problem Skogen 3/08 Wanted reward! Nu finns utrymme for bountyhunters i den finska storskogen. Stora Enso lovar belønningar på flere tusen euro før den som hjelper till att hitta maskinførare

31 Norsk eller nordisk arbeidskraft? også skogsoperatører? AVTAL OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE AV FACK- ELLER YRKESUTBILDNING INOM BYGG- OCH ANLÄGGNINGSTEKNIK MELLAN ARBETSMARKNADENS PARTER I SVERIGE OCH NORGE

32 Nordisk avtal om fack-/yrkesutbildning:,,,,,avtalet bygger på godkända kompetensplattformar/ yrkesbeskrivningar som utarbetats av parterna och på de undervisningsstrukturer som fastställts av myndigheterna i respektive land. Ett slutdokument i form av yrkesbevis/fackbetyg/gesällbrev[1] skall utfärdas. (utdrag...)

33 Hvordan styrke et rekrutteringsgrunnlag? Relasjonsbygging mellom entreprenør/lærebedrift og oppdragsgiver, jfr. funksjonskontrakter i anleggsbransjen Fokusere på/ dele opplæringsansvar omkring læreplanens innhold VG3 Skolebesøk hos årets lærlinger Prekvalifisering av dertil godkjent lærebedrift Direkte bedriftsstøtte

34 Mislykket rekruttering? Da bruker vi plan B!

35 Takk for oppmerksomheten!

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1 Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar Tavleforum 14.10.08 1 Gunnar Visnes Fagsjef Kompetanse i NELFO/Norsk Teknologi Leder i faglig råd Elektro Tlf. arbeid, direkte: 23 08 77 24 Adresse:

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Kunnskapsløftet og fagopplæringen

Kunnskapsløftet og fagopplæringen Kunnskapsløftet og fagopplæringen Avdelingsdirektør Lars Juterud, Oslo kommune, avdeling for fagopplæring Nasjonalt og regionalt ansvar - Partssamarbeidet Nasjonalt ansvar for rammene gjennom lov og forskrift,

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

UTVIKLINGSREDEGJØRELSE FAGLIG RÅD FOR NATURBRUK

UTVIKLINGSREDEGJØRELSE FAGLIG RÅD FOR NATURBRUK UTVIKLINGSREDEGJØRELSE FAGLIG RÅD FOR NATURBRUK 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 Datagrunnlag for utviklingsredegjørelsen... 3 Kilder for videre oppfølging i FRNA... 5 Nøkkeltall og beskrivelse av

Detaljer

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 innhold Lederartikkel: Viktig forsøk... 3 Tradisjonsrikt

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010

Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010 Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010 Sammendrag Oppstart av prosjektet 4. mai 2010 (referat fra møtet - vedlegg 1). Revidert framdriftsplan, -ny sluttdato 30.11.2012 Utarbeidet

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2014 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 MEFs organisasjon 4 -

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

Hudpleiere ønsker autorisasjon s.16

Hudpleiere ønsker autorisasjon s.16 NR. 4 - desember 2010 - årgang 54 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Hudpleiere ønsker autorisasjon s.16 Yrkesopplæring i Italia s. 28 Ny byggemetode for tradisjonsrike hus s. 42 Gitarmakerlærling s. 44 Innhold

Detaljer