Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske"

Transkript

1

2 Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Opplæringslova 3.1 gir alle søkjarar med ungdomsrett rett til inntak til eitt av tre valde utdanningsprogram på vg1. Du må difor søkje 3 ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølgje. Rekkjefølgja du fører opp på søknadsskjemaet er heile tida bindande. Det vil seie at dersom du blir teken inn på eit høgare ønske, blir lågare ønske automatisk uaktuelle. Innanfor kvart programområde kan du velje 3 skular som også skal setjast opp i prioritert rekkjefølgje. Døme på utfylling, 3 ulike programområde og inntil 3 skular innanfor kvart programområde-ønske: Ønske Programområde Skule Ønske 1 Programområde 1 Skule Ønske 2 Programområde 1 Skule (ulik skulen over) Ønske 3 Programområde 1 Skule (ulik dei to skulane over) Ønske 4 Programområde 2 Skule Ønske 5 Programområde 2 Skule (ulik skulen over) Ønske 6 Programområde 2 Skule (ulik dei to skulane over) Ønske 7 Programområde 3 Skule Ønske 8 Programområde 3 Skule (ulik skulen over) Ønske 9 Programområde 3 Skule (ulik dei to skulane over) Angrar du på rekkjefølgja du har sett opp, kan du før søknadsfristen er gått ut endre rekkjefølgja på Merk: Søknad til vidaregåande opplæring kan ikkje endrast etter 1.mars. Omprioritering av søknad etter 1. mars kan innfriast på visse vilkår. Det kan vere flytting, sjukdom eller tungtvegande sosiale grunnar, søknaden om omprioritering må vere grunngjeven og dokumentasjon må følgje med. Merk: Ta ei utskrift når du har fylt ut søknaden slik at du har kvittering på kva du har søkt på. Les nøye dei spørsmåla du får. Ta gjerne kontakt med rådgjevaren på skulen, oppfølgingstenesta eller opplæringsavdelinga dersom det er noko du lurer på. Etter søknadsfristen vil nettstaden bli stengd. Merk: Alle viktige opplysningar må dokumenterast og sendast til Opplæringsavdelinga, merkte med namn på vedlegga. Du må bruke MinID for å søkje om plass i vidaregåande opplæring. Det er berre nye brukarar som får tilsendt PIN-kodebrev. Brukarstøtte MinID Alle får stipend Alle i vg1, vg2 og vg3 med ungdomsrett får utstyrsstipend. Du søkjer på eller når du har takka ja til skuleplass.

3 Inntaksmelding Alle som har søkt vidaregåande opplæring, har etter forvaltningslova krav på eit svar. Melding til søkjarane om at første inntaket er klart blir lagt ut på den 8. juli Du må registrere rett mobilnummer og e-postadresse på søknaden din. Det vert sendt ut ei SMSmelding som fortel deg at inntaket i Sogn og Fjordane er ferdig sakshandsama og sendt ut. Du må logge deg på der vil du finne kva kurs du er teken inn på og kva skule du har fått plass ved. Dato og klokkeslett for skulestart finn du på skulen si heimeside. Dersom du har fått tilbod om venteplass på alle ønska dine, må du svare JA til venting for å vere med i den vidare inntaksprosessen. Du skal svare på tilbodet på Merk deg dette: NB! Dersom du ved seinare inntak får tildelt plass på eit høgare ønske, må du vere merksam på at den tidlegare tildelte plassen automatisk blir stroken. Til orientering: Alle søkjarane får melding etter første gongs inntak. Ved seinare inntak blir det berre sendt melding til dei som får tilbod om plass på høgare prioriterte ønske. Dersom du svarer ja til ein skuleplass og seinare bestemmer deg for ikkje å ta imot plassen, må du straks melde frå skriftleg til Sogn og Fjordane fylkeskommune, opplæringsavdelinga. Den ledige plassen kan då bli gitt vidare til ein søkjar på venteliste. Svarar du ikkje innan fristen, misser du den tildelte plassen/venteplassen. Viktige nettadresser: Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2, 6863 Leikanger Tlf (kl )

4 Innføringsgrupper for minoritetsspråklege. Tilbod til minoritetsspråklege med manglande norskkunnskapar, grunnutdanning og kort opphaldstid i Norge. Du skal søke via eller papirskjema og nytte vedleggsskjema for minoritetsspråklege søkjarar. Vedleggsskjema finn du på Elevar i innføringsgruppene brukar ikkje av retten til vidaregåande opplæring. Innføringsgruppe Skulenummer Kode AOLOV0J--- Førebuande kurs for minoritetsspråklege X X X Eid vidaregåande skule Mo og Øyrane vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Vg2 industriell møbelproduksjon, landsdekkande tilbod ved Eid vidaregåande skule For skuleåret vert det lyst ut vg2 industriell møbelproduksjon, landsdekkande tilbod med 12 plassar ved Eid vidaregåande skule. Søkjarar frå heile landet stiller likt ved søknad til landsdekkande tilbod. Tilbodet har programområdekode TPIMS2M---.

5 Vg1 Skulenummer Kode Utdanningsprogram vidaregåande trinn 1, Vg1 ID IDRETTSFAG IDRET1---- Idrettsfag X X X X MD MUSIKK, DANS, DRAMA MDMDD1--1- Musikk X MDMDD1--4- Dans X MDMDD1--6- Drama X ST STUDIESPESIALISERING STUSP1---- Studiespesialisering X X X X X X X X X X X STFOR1---- Studiespesialisering med formgjevingsfag X X X BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk X X X X X DH DESIGN OG HANDVERK DHDHV1---- Design og handverk X EL ELEKTROFAG ELELE1---- Elektrofag X X X X X X HS HELSE- OG OPPVEKSTFAG HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag X X X X X X X HSHSF1P--- Helse- og oppvekstfag, TAF 4 årig X MK MEDIUM OG KOMMUNIKASJON MKMED1---- Medium og kommunikasjon X X NA NATURBRUK NANAB1---- Naturbruk X X NANAB1--3- Naturbruk m/vekt på hest X RM RESTAURANT- OG MATFAG RMRMF1---- Restaurant- og matfag X X X SS SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSA1---- Service og samferdsel X X X X X TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON TPTIP1---- Teknikk og industriell produksjon X X X X X X X X TPTIP1P--- Teknikk og industriell produksjon, TAF 4 årig X Dale vidaregåande skule Eid vidaregåande skule Firda vidaregåande skule Flora vidaregåande skule Hafstad vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule Mo og Øyrane vidaregåande skule Måløy vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Stryn vidaregåande skule Årdal vidaregåande skule Sygna vidaregåande skule 336

6 Vg2 Skulenummer Kode Utdanningsprogram og programområde vidaregåande trinn 2, Vg2 ID IDRETTSFAG IDIDR2---- Idrettsfag X X X X X IDIDR2L-B- Idrettsfag - alpint LL * IDIDR2L-M- Idrettsfag - langrenn LL * IDIDR2L-N- Idrettsfag - kombinert LL * IDIDR2L-O- Idrettsfag - hopp LL * IDIDR2L-SS Idrettsfag - skiskyting LL * MD MUSIKK, DANS, DRAMA MDDAN2---- Dans X MDDAN2M-5- Dans - ballett LD * MDDRA2---- Drama X MDMUS2---- Musikk X MDMUS2L-2- Musikk - folkemusikk LL * ST STUDIESPESIALISERING STFOR2---- Formgjevingsfag X X STREA2---- Studiespesialisering realfag X X X X X X X X X X X STREA2L-S- Realfag - alpin/langrenn LL * STSSA2L-S- Språk, samfunn og økonomi - alpin/langrenn LL * STREA2L-SL Realfag - langrenn/skiskyting LL * STSSA2L-SL Språk, samfunn og økonomi - langrenn/skiskyting LL * STSSA2---- Studiespesialisering språk, samf.fag og økonomi X X X X X X X X X X X BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK BAANL2---- Anleggsteknikk X X BAANL2L--- Anleggsteknikk LL * BABYG2---- Byggteknikk X X X X X BAKEM2---- Klima, energi og miljøteknikk X X BAOFT2---- Overflateteknikk X * BATRT2---- Treteknikk X * DH DESIGN OG HANDVERK DHAKT2---- Aktivitør X * DHBLD2---- Blomsterdekoratør X * DHBMF2M--- Børsemakar LD * DHBBF2M--- Båtbyggjarfag LD * DHDDU2M--- Design og duodji LD * DHDGH2M--- Design og gullsmedhandverk LD * DHPST2M--- Pianostemming og -teknikk LD * DHDTR2---- Design og trearbeid X * DHDTE2---- Design og tekstil X * DHFRI2---- Frisør X DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign X DHSME2---- Smed LL * DHUIM2L--- Ur- og instrumentmakar LL * EL ELEKTROFAG ELAUT2---- Automatisering X ELDEL2---- Data og elektronikk X X X ELELE2---- Elenergi X X X X X ELFLY2L--- Flyfag LL * ELKVT2---- Kulde- og varmepumpeteknikk X * HS HELSE- OG OPPVEKSTFAG HSAMB2---- Ambulansefag X HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeidarfag X X X X X HSFOT2---- Fotterapi og ortopediteknikk X * Dale vidaregåande skule Eid vidaregåande skule Firda vidaregåande skule Flora vidaregåande skule Hafstad vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule Mo og Øyrane vidaregåande skule Måløy vidaregåande skule Sogn jord- og hagebruksskule Sogndal vidaregåande skule Stryn vidaregåande skule Årdal vidaregåande skule Sygna vidaregåande skule 336 Andre fylke, kjøp av plass 14050

7 Vg2 Skulenummer HSHEA2---- Helsearbeidarfag X X X X X HSHEA2P--- Helsearbeidarfag, TAF 4-årig X HSHES2---- Helseservicefag X HSHUD2---- Hudpleie X * MK MEDIUM OG KOMMUNIKASJON MKMED2---- Medium og kommunikasjon X X X NA NATURBRUK NAAKV2---- Akvakultur X NAAID2---- Anleggsgartnar og idrettsanleggsfag X * NAFFA2---- Fiske og fangst X NAHHO2---- Heste- og hovslagarfag X NALGA2---- Landbruk og gartnarnæring X NALGA2L-OK Landbruk og gartnarnæring, økologisk X LL * NALGA2L-SF Landbruk og gartnarnæring, sportsfiske LL * NAREI2M--- Reindrift LD * NASBR2---- Skogbruk X * RM RESTAURANT- OG MATFAG RMMFG2---- Matfag X * RMKOS2---- Kokk- og servitørfag X X X SS SERVICE OG SAMFERDSEL SSISF2---- IKT-servicefag X SSRLV2---- Reiseliv X * SSSSS2---- Sal, service og tryggleik X X X X SSTRL2---- Transport og logistikk X X X TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON TPAMK2---- Arbeidsmaskiner X * TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri X TPBRT2---- Brønnteknikk X TPIMS2M--- Industriell møbelproduksjon X LD * TPIND2---- Industritekstil og design X * TPKJP2---- Kjemiprosess X TPKJT2---- Køyretøy X X X TPLAB2---- Laboratoriefag X * TPMAR2---- Maritime fag X TPPIN2---- Industriteknologi X X X X X X X TPPIN2P--- Industriteknologi, TAF 4-årig X Dale vidaregåande skule Eid vidaregåande skule Firda vidaregåande skule Flora vidaregåande skule Hafstad vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule Mo og Øyrane vidaregåande skule Måløy vidaregåande skule Sogn jord- og hagebruksskule Sogndal vidaregåande skule Stryn vidaregåande skule Årdal vidaregåande skule Sygna vidaregåande skule 336 Andre fylke, kjøp av plass Raud farge Blå farge Svart farge Kjøpte plassar, skulenummer Du skal søkje til Sogn og Fjordane på Landslinjer, landsdekkande linjer. Søkjarar frå alle fylke stiller likt. Du skal søkje på Sogn og Fjordane sitt søknadskjema på Tilbod i Sogn og Fjordane * Sjå

8 Vg3 Skulenummer Kode Utdanningsprogram og programområde vidaregåande trinn 3, Vg3 ID IDRETTSFAG IDIDR3---- Idrettsfag X X X X X IDIDR3L-B- Idrettsfag - alpint LL * IDIDR3L-M- Idrettsfag - langrenn LL * IDIDR3L-N- Idrettsfag - kombinert LL * IDIDR3L-O- Idrettsfag - hopp LL * IDIDR3L-SS Idrettsfag - skiskyting LL * MD MUSIKK, DANS, DRAMA MDDAN3---- Dans X MDDAN3M-5- Dans - ballett LD * MDDRA3---- Drama X MDMUS3---- Musikk X MDMUS3L-2- Musikk - folkemusikk LL * ST STUDIESPESIALISERING STFOR3---- Formgjevingsfag X X STREA3---- Studiespesialisering realfag X X X X X X X X X X X STREA3L-S- Realfag - alpin/langrenn LL * STSSA3L-S- Språk, samfunn og økonomi - alpin/langrenn LL * STREA3L-SL Realfag - langrenn/skiskyting LL * STSSA3L-SL Språk, samfunn og økonomi - langrenn/skiskyting LL * STSSA3---- Studiespesialisering språk, samf.fag og økonomi X X X X X X X X X X X PBPBY3---- Påbygging til generell studiekompetanse X X X X X X X PBPBY4P1-- Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, TAF X PBPBY4P2-- Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, TAF X DH DESIGN OG HANDVERK DHINT3---- Interiør X * DHPST3---- Pianostemming og -teknikk X * DHUTS3---- Utstillingsdesign X * EL ELEKTROFAG ELAUT3---- Automatiseringsfaget X ELAVI3L--- Avionikarfaget LL * ELDAT3---- Dataelektronikarfaget X X ELFLY3L--- Flytekniske fag LL * ELROM3L--- Romteknologi LL * HS HELSE- OG OPPVEKSTFAG HSAPO3---- Apotekteknikk X * HSFOT3---- Fotterapi X * HSHSE3---- Helsesekretær X * HSHUD3---- Hudpleiar X * HSTAN3---- Tannhelsesekretær X * MK MEDIUM OG KOMMUNIKASJON MKMDE3---- Mediedesign X * MKMED3---- Medium og kommunikasjon, studieførebuande X Dale vidaregåande skule Eid vidaregåande skule Firda vidaregåande skule Flora vidaregåande skule Hafstad vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule Mo og Øyrane vidaregåande skule Måløy vidaregåande skule Sogn jord- og hagebruksskule Sogndal vidaregåande skule Stryn vidaregåande skule Årdal vidaregåande skule Sygna vidaregåande skule 336 Andre fylke, kjøp av plass 14050

9 Dale vidaregåande skule Eid vidaregåande skule Firda vidaregåande skule Flora vidaregåande skule Hafstad vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule Mo og Øyrane vidaregåande skule Måløy vidaregåande skule Sogn jord- og hagebruksskule Sogndal vidaregåande skule Stryn vidaregåande skule Årdal vidaregåande skule Sygna vidaregåande skule Andre fylke, kjøp av plass Vg3 Skulenummer NA NATURBRUK NAGAN3---- Gartnarnæring X * NALBR3---- Landbruk NALBR3L-OK Landbruk, økologisk X LL * NANAB3---- Naturbruk, studieførebuande NANAB3L-SF Naturbruk, Sportsfiske som næring og hobby LL * TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON TPAMM3L--- Anleggsmaskinmekanikarfaget LL * Raud farge Blå farge Svart farge Kjøpte plassar, skulenummer Du skal søkje til Sogn og Fjordane på Landslinjer, landsdekkande linjer. Søkjarar frå alle fylke stiller likt. Du skal søkje på Sogn og Fjordane sitt søknadskjema på Tilbod i Sogn og Fjordane * Sjå

10 Opplæring i bedrift, skulenummer BA BAAMF3---- BAASF3---- BABAN3---- BABET3---- BAFEI3---- BAFJE3---- BAGLA3---- BAIMF3---- BAISO3---- BALIM3---- BAMUR3---- BAMAL3---- BARHO3---- BARLF3---- BASTE3---- BASTI3---- BATAK3---- BATLF3---- BATBY3---- BATMF3---- BAVOA3---- BAVBL3---- BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Anleggsmaskinførarfaget Asfaltfaget Banemontørfaget Betongfaget Feiarfaget Fjell- og bergverksfaget Glasfaget Industrimålarfaget Isolatørfaget Limtreproduksjonfaget Murarfaget Målarfaget Reinhaldsoperatørfaget Røyrleggjarfaget Steinfaget Stillasbyggjarfaget Taktekkjarfaget Trelastfaget Trevare- og bygginnreiingsfaget Tømrarfaget Veg- og anleggsfaget Ventilasjon og blekkslagarfaget DH DESIGN OG HANDVERKSFAG DHAKT3---- Aktivitørfaget DHBLD3---- Blomsterdekoratørfaget DHBLY3---- Blyglashandverkarfaget DHBUN3---- Bunadtilverkarfaget DHBNT3---- Buntmakarfaget DHBKF3---- Bøkkarfaget DHBMF3---- Børsemakarfaget DHDUO3---- Duodjifaget DHFIL3---- Filigransølvsmedfaget DHFGY3---- Forgyllarfaget DHFRI3---- Frisørfaget DHGIP3---- Gipsmakarfaget DHGLH3---- Glashandverkarfaget DHGRA3---- Gravørfaget DHGUL3---- Gullsmedfaget DHHBB3---- Handbokbindarfaget DHHVF3---- Handvevarfaget DHHSK3---- Herreskreddarfaget DHKER3---- Keramikarfaget DHKJD3---- Kjole- og draktsyarfaget DHKBB3---- Komposittbåtbyggjarfaget DHKST3---- Kostymesyarfaget DHKRV3---- Korgmakarfaget DHMPM3---- Maskør- og parykkmakarfaget DHMOD3---- Modistfaget DHMSF3---- Møbelsnikkarfaget DHMTF3---- Møbeltapetserarfaget DHNAU3---- Nautisk instrumentmakarfaget DHOPT3---- Optronikarfaget DHORG3---- Orgelbyggjarfaget DHPFD3---- Profileringsdesignfaget DHSAL3---- Salmakarfaget DHSEI3---- Seglmakarfaget DHSKO3---- Skomakarfaget DHSME3---- Smedfaget DHSPD3---- Skinn- og pelsduodjifaget DHSTU3---- Storurmakarfaget DHSTR3---- Strikkefaget DHSLV3---- Sølvsmedfaget DHTKS3---- Taksidermistfaget DHTED3---- Tekstilduodjifaget DHTRB3---- Trebåtbyggjarfaget DHTDR3---- Tredreiarfaget DHTRD3---- Treduodjifaget DHTSK3---- Treskjerarfaget DHURM3---- Urmakarfaget DHVHD3---- Veve- og handstrikkeduodjifaget EL ELAUT3V--- ELAVI4---- ELDAT3V--- ELELE3---- ELERF3---- ELEMO3---- ELEOP3---- ELFUO3---- ELFMO4---- ELFST4---- ELFSY4---- ELHEI3---- ELKUL3---- ELPRO3---- ELSIG3---- ELTAV3---- ELTEL3---- ELTOG3---- ELVTR3---- HS HSAMB3---- HSBUA3---- HSHEA3---- HSORT3---- ELEKTROFAG Automatiseringsfaget Avionikarfaget Dataelektronikarfaget Elektrikarfaget Elektroreparatørfaget Energimontørfaget Energioperatørfaget Fjernstyrte undervasssoperasjonar Flymotormekanikarfaget Flystrukturmekanikarfaget Flysystemmekanikarfaget Heismontørfaget Kulde- og varmepumpemontørfaget Produksjonselektronikarfaget Signalmontørfaget Tavlemontørfaget Telekommunikasjonsmontørfaget Togelektrikarfaget Viklar- og transformatormontør HELSE- OG OPPVEKSTFAG Ambulansefaget Barne- og ungdomsarbeidarfaget Helsearbeidarfaget Ortopediteknikkfaget MK MEDIUM OG KOMMUNIKASJON MKFTG3---- Fotograffaget MKMGR3---- Mediegrafikarfaget NA NAAKV3---- NAANG3---- NAFFA3---- NAHST3---- NAHOV3---- NAIAN3---- NAREI3---- NASKF3---- NATURBRUK Akvakulturfaget Anleggsgartnarfaget Fiske og fangst Hestefaget Hovslagarfaget Idrettsanleggsfaget Reindriftsfaget Skogfaget

11 RM RESTAURANT- OG MATFAG RMBAK3---- Bakarfaget RMBUT3---- Butikkslaktarfaget RMIMP3---- Industriell matproduksjon RMIKO3---- Institusjonskokkfaget RMKSK3---- Kjøttskjerarfaget RMKOK3---- Kokkfaget RMKON3---- Konditorfaget RMPMF3---- Pølsemakarfaget RMSER3---- Servitørfaget RMSMH3---- Sjømathandlarfaget RMSMP3---- Sjømatproduksjon RMSLF3---- Slaktarfaget SS SSISF3---- SSKAD3---- SSLOG3---- SSRLV3---- SSRES3---- SSSLG3---- SSSIK3---- SSYRK3---- SERVICE OG SAMFERDSEL Ikt-servicefaget Kontor- og administrasjonsfaget Logistikkfaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Salsfaget Tryggleiksfaget Yrkessjåførfaget TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON TPALU3---- Aluminiumskonstruksjonsfaget TPAMM3V--- Anleggsmaskinmekanikarfaget TPBLA3---- Billakkerarfaget TPBMK3---- Bilfaget, lette kjøretøy TPBTK3---- Bilfaget, tunge kjøretøy TPBSK3---- Bilskadefaget TPBOK3---- Bokbindarfaget TPBOR3---- Boreoperatørfaget TPBRE3---- Brønnfaget, elektriske kabeloperasjonar TPBRH3---- Brønnfaget, havbotnsinstallasjonar TPBKO3---- Brønnfaget, komplettering TPBKV3---- Brønnfaget, kveilerøroperasjonar TPBRM3---- Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjonar TPBRS3---- Brønnfaget, sementering TPKAR3---- Chassispåbyggar TPCNC3---- Cnc-maskineringsfaget TPDKO3---- Dimensjonskontrollfaget TPFMK3---- Finmekanikarfaget TPGRV3---- Garverifaget TPGJE3---- Gjenvinningsfaget TPGRD3---- Gradørfaget TPGEM3---- Grafisk emballasjefaget TPHJU3---- Hjulutrustningsfaget TPIOV3---- Industriell overflatebehandling TPISK3---- Industriell skotøyproduksjon TPIME3---- Industrimekanikarfaget TPIMO3---- Industrimontørfaget TPIRL3---- Industrirørleggjarfaget TPISN3---- Industrisnikkarfaget TPISM3---- Industrisaumfaget TPITA3---- Industritapetserarfaget TPIFT3---- Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling TPFIR3---- Industritekstilfaget, fiskereiskap TPIGS3---- Industritekstilfaget, garnframstilling TPITR3---- Industritekstilfaget, trikotasje TPIVE3---- Industritekstilfaget, veving TPKJP3---- Kjemiprosessfaget TPKLO3---- Kran- og løfteoperasjonsfaget TPLAB3---- Laboratoriefaget TPLMM3---- Landbruksmaskinmekanikarfaget TPLSF3---- Låsesmedfaget TPMTS3---- Matrosfaget TPMOB3---- Modellbyggjarfaget TPMOM3---- Motormannfaget TPMME3---- Motormekanikarfaget TPMSY3---- Motorsykkelfaget TPNDT3---- Ndt-kontrollørfaget TPPLM3---- Plastmekanikarfaget TPPLA3---- Platearbeidarfaget TPPOM3---- Polymerkomposittfaget TPPRT3---- Produksjonsteknikkfaget TPRSD3---- Reservedelsfaget TPSGR3---- Serigrafifaget TPSTF3---- Støyperifaget TPSVE3---- Sveisefaget TPTRF3---- Tekstilrensfaget TPTEP3---- Termoplastfaget TPTRY3---- Trykkfaget TPVAS3---- Vaskerifaget TPVER3---- Verktøymakarfaget

12

Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske

Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Opplæringslova 3.1 gir alle søkjarar med ungdomsrett rett til inntak til eitt av tre valde utdanningsprogram på vg1. Du som søkjer til vg1

Detaljer

2009-2010 Vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane

2009-2010 Vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Opplæringstilbodet 2009-2010 Vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane Første inntak: 10. juli Svarfrist første inntak: 16. juli Purremelding: 20. juli Svarfrist purremelding: 24. juli Andre inntak: 31.

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Søkjarar til alle skular per (første ønske)

Søkjarar til alle skular per (første ønske) Søkjarar til alle skular per 0.0.0 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag PBPBY---- Påbygg til gen stk STFOR---- Studiespes,

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

a) Årdal vidaregåande skule

a) Årdal vidaregåande skule a) Årdal vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag 1,0 12 ELAUT2---- Automatisering 1,0 12 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1,0 12 SSSSA1---- Service og samferdsel 1,0 15 SSSSS2---- Sal, service og sikkerheit

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 18 14002 LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE... 18 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram VG1... 4 VG2... 4 VG3... 4 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske og

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...4 VG1...4 VG2...4 VG3...5 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELELE---- ELAUT---- ELAUT---- HSHSF---- HSHEA---- SSSSA---- SSSSS---- STUSP---- STREA---- STSSA---- STREA---- STSSA---- TPTIP---- TPPIN---- TPKJP---- AUTOMATISERING AUTOMATISERINGSFAGET

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 2 17 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 2 11 2 8 5 9 5 5 SSSSA1---- Service og samferdsel 5 4 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 5 8 0 14 8 0 9 9 STSSA2----

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet)

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet) Kontaktpersoner for de ulike lærefagene Fargekoder: ❶Bygg og anleggsteknikk ❷Design og håndverk ❸Elektrofag ❹Helse- og oppvekstfag ❺Medier og kommunikasjon ❻Naturbruk ❼Restaurant og matfag ❽Service- og

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret Saksprotokoll Organ: Møtedato: 22.11.2016 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 16/7328-31 Internt l.nr. 39836/16 Sak: 35/16 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE AUTOMATISERING ELAUT2---- KJEMIPROSESS TPKJP2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET SSSSS2---- VK II ALLMENNE FAG 00 VK II AUTOMATIKERFAGET 66 VK II HJELPEPLEIER 16 002 LUSTER VIDAREGÅANDE

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Yrkesfag Utlyst tilbod

Yrkesfag Utlyst tilbod Vg Yrkesfag Utlyst tilbod 05-06 Igangsett tilbod 05-06 Inntekne med U-rett 05-6 pr 08.09.5 Inntekne med U-rett på vg i utdanningsprogrammet skuleåret 05-6 pr 8.9.5 Plassar Grupper Plassar Grupper Inntekne

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon Teknikk og industriell Ved å velge Teknikk og industriell kan du få arbeid i store og små industribedrifter og verksteder for alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner. Du kan også få arbeid på skip, ved

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august 2013. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Studkode Niva Skolnavn Kurskode Kursnavn Ledig BA bygg-og anleggsteknikk

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og inntatte til vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT2---- ELAUT3---- HSHSF SSSSA STUSP TPTIP TPKJP2---- 2 4 2 Automatisering 2 Automatiseringsfaget 2 6 5 2 % 5 % Service og samferdsel 5 3 3 2 8% Salg, service og sikkerhet

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300617_etter gmu.bqy Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Påb.gsk e yrkeskompetans Kjemiprosess

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE... 3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM... 4 VG1... 4 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616

14001 Årdal vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_300616 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess Sogndal

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Automatisering % Studiespesialisering 4 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT3---- SSSSA SSSSS---- STUSP TPTIP TPKJP---- totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod Automatisering Automatiseringsfaget 83% Påbygg. gen. studiekompeta

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt totalt U Tatt i totalt Tatt i Utan tilbod

Detaljer

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess %

Prim. totalt U Tatt inn totalt Tatt inn Utan tilbod. Ledig Oppfylling Elektrofag. 6 6 Kjemiprosess % Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBYYK-- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Kursnamn_gru Grupper Plassar totalt % Automatisering

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser Primærsøkjarar IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 42 Vg1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MD 4 0 2 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett 1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 56 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 9 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007

Primærsøkjarar (1. onske) per 2. mars 2007 Primærsøkjarar (. onske) per. mars 00 0 FAGERBORG VIDEREGÅENDE SKOLE DANS - BALLETT (LANDSDEKKENDE) MDDANM-- 00 VINSTRA VIDAREGÅANDE SKULE MUSIKK - FOLKEMUSIKK (LANDSL) MDMUSL-- MUSIKK/DANS/DR FOLKEM (LANDSL)

Detaljer

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014

UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 UTDANNING Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013-2014 Statistikk pr. 1. oktober 2013 Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen januar 2014 Buskerud er inndelt i fem regioner. Videregående skoler,

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212 2 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1,0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Tatt inn 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 27 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 14 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 9 1 STUSP1---- Studiespesialisering

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark 2011-2012 Videregående opplæring ffk.no finnmark.no I denne katalogen finner du en enkel oversikt over den informasjonen du trenger for å søke om plass i videre gående

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt Tatt inn sum Ledig 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 54 26 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 1 12 14 4 1 MDMDD1--4-

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 23. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer