Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske"

Transkript

1

2 Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Opplæringslova 3.1 gir alle søkjarar med ungdomsrett rett til inntak til eitt av tre valde utdanningsprogram på vg1. Du må difor søkje 3 ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølgje. Rekkjefølgja du fører opp på søknadsskjemaet er heile tida bindande. Det vil seie at dersom du blir teken inn på eit høgare ønske, blir lågare ønske automatisk uaktuelle. Innanfor kvart programområde kan du velje 3 skular som også skal setjast opp i prioritert rekkjefølgje. Døme på utfylling, 3 ulike programområde og inntil 3 skular innanfor kvart programområde-ønske: Ønske Programområde Skule Ønske 1 Programområde 1 Skule Ønske 2 Programområde 1 Skule (ulik skulen over) Ønske 3 Programområde 1 Skule (ulik dei to skulane over) Ønske 4 Programområde 2 Skule Ønske 5 Programområde 2 Skule (ulik skulen over) Ønske 6 Programområde 2 Skule (ulik dei to skulane over) Ønske 7 Programområde 3 Skule Ønske 8 Programområde 3 Skule (ulik skulen over) Ønske 9 Programområde 3 Skule (ulik dei to skulane over) Angrar du på rekkjefølgja du har sett opp, kan du før søknadsfristen er gått ut endre rekkjefølgja på Merk: Søknad til vidaregåande opplæring kan ikkje endrast etter 1.mars. Omprioritering av søknad etter 1. mars kan innfriast på visse vilkår. Det kan vere flytting, sjukdom eller tungtvegande sosiale grunnar, søknaden om omprioritering må vere grunngjeven og dokumentasjon må følgje med. Merk: Ta ei utskrift når du har fylt ut søknaden slik at du har kvittering på kva du har søkt på. Les nøye dei spørsmåla du får. Ta gjerne kontakt med rådgjevaren på skulen, oppfølgingstenesta eller opplæringsavdelinga dersom det er noko du lurer på. Etter søknadsfristen vil nettstaden bli stengd. Merk: Alle viktige opplysningar må dokumenterast og sendast til Opplæringsavdelinga, merkte med namn på vedlegga. Du må bruke MinID for å søkje om plass i vidaregåande opplæring. Det er berre nye brukarar som får tilsendt PIN-kodebrev. Brukarstøtte MinID Alle får stipend Alle i vg1, vg2 og vg3 med ungdomsrett får utstyrsstipend. Du søkjer på eller når du har takka ja til skuleplass.

3 Inntaksmelding Alle som har søkt vidaregåande opplæring, har etter forvaltningslova krav på eit svar. Melding til søkjarane om at første inntaket er klart blir lagt ut på den 8. juli Du må registrere rett mobilnummer og e-postadresse på søknaden din. Det vert sendt ut ei SMSmelding som fortel deg at inntaket i Sogn og Fjordane er ferdig sakshandsama og sendt ut. Du må logge deg på der vil du finne kva kurs du er teken inn på og kva skule du har fått plass ved. Dato og klokkeslett for skulestart finn du på skulen si heimeside. Dersom du har fått tilbod om venteplass på alle ønska dine, må du svare JA til venting for å vere med i den vidare inntaksprosessen. Du skal svare på tilbodet på Merk deg dette: NB! Dersom du ved seinare inntak får tildelt plass på eit høgare ønske, må du vere merksam på at den tidlegare tildelte plassen automatisk blir stroken. Til orientering: Alle søkjarane får melding etter første gongs inntak. Ved seinare inntak blir det berre sendt melding til dei som får tilbod om plass på høgare prioriterte ønske. Dersom du svarer ja til ein skuleplass og seinare bestemmer deg for ikkje å ta imot plassen, må du straks melde frå skriftleg til Sogn og Fjordane fylkeskommune, opplæringsavdelinga. Den ledige plassen kan då bli gitt vidare til ein søkjar på venteliste. Svarar du ikkje innan fristen, misser du den tildelte plassen/venteplassen. Viktige nettadresser: Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2, 6863 Leikanger Tlf (kl )

4 Innføringsgrupper for minoritetsspråklege. Tilbod til minoritetsspråklege med manglande norskkunnskapar, grunnutdanning og kort opphaldstid i Norge. Du skal søke via eller papirskjema og nytte vedleggsskjema for minoritetsspråklege søkjarar. Vedleggsskjema finn du på Elevar i innføringsgruppene brukar ikkje av retten til vidaregåande opplæring. Innføringsgruppe Skulenummer Kode AOLOV0J--- Førebuande kurs for minoritetsspråklege X X X Eid vidaregåande skule Mo og Øyrane vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Vg2 industriell møbelproduksjon, landsdekkande tilbod ved Eid vidaregåande skule For skuleåret vert det lyst ut vg2 industriell møbelproduksjon, landsdekkande tilbod med 12 plassar ved Eid vidaregåande skule. Søkjarar frå heile landet stiller likt ved søknad til landsdekkande tilbod. Tilbodet har programområdekode TPIMS2M---.

5 Vg1 Skulenummer Kode Utdanningsprogram vidaregåande trinn 1, Vg1 ID IDRETTSFAG IDRET1---- Idrettsfag X X X X MD MUSIKK, DANS, DRAMA MDMDD1--1- Musikk X MDMDD1--4- Dans X MDMDD1--6- Drama X ST STUDIESPESIALISERING STUSP1---- Studiespesialisering X X X X X X X X X X X STFOR1---- Studiespesialisering med formgjevingsfag X X X BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk X X X X X DH DESIGN OG HANDVERK DHDHV1---- Design og handverk X EL ELEKTROFAG ELELE1---- Elektrofag X X X X X X HS HELSE- OG OPPVEKSTFAG HSHSF1---- Helse- og oppvekstfag X X X X X X X HSHSF1P--- Helse- og oppvekstfag, TAF 4 årig X MK MEDIUM OG KOMMUNIKASJON MKMED1---- Medium og kommunikasjon X X NA NATURBRUK NANAB1---- Naturbruk X X NANAB1--3- Naturbruk m/vekt på hest X RM RESTAURANT- OG MATFAG RMRMF1---- Restaurant- og matfag X X X SS SERVICE OG SAMFERDSEL SSSSA1---- Service og samferdsel X X X X X TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON TPTIP1---- Teknikk og industriell produksjon X X X X X X X X TPTIP1P--- Teknikk og industriell produksjon, TAF 4 årig X Dale vidaregåande skule Eid vidaregåande skule Firda vidaregåande skule Flora vidaregåande skule Hafstad vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule Mo og Øyrane vidaregåande skule Måløy vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Stryn vidaregåande skule Årdal vidaregåande skule Sygna vidaregåande skule 336

6 Vg2 Skulenummer Kode Utdanningsprogram og programområde vidaregåande trinn 2, Vg2 ID IDRETTSFAG IDIDR2---- Idrettsfag X X X X X IDIDR2L-B- Idrettsfag - alpint LL * IDIDR2L-M- Idrettsfag - langrenn LL * IDIDR2L-N- Idrettsfag - kombinert LL * IDIDR2L-O- Idrettsfag - hopp LL * IDIDR2L-SS Idrettsfag - skiskyting LL * MD MUSIKK, DANS, DRAMA MDDAN2---- Dans X MDDAN2M-5- Dans - ballett LD * MDDRA2---- Drama X MDMUS2---- Musikk X MDMUS2L-2- Musikk - folkemusikk LL * ST STUDIESPESIALISERING STFOR2---- Formgjevingsfag X X STREA2---- Studiespesialisering realfag X X X X X X X X X X X STREA2L-S- Realfag - alpin/langrenn LL * STSSA2L-S- Språk, samfunn og økonomi - alpin/langrenn LL * STREA2L-SL Realfag - langrenn/skiskyting LL * STSSA2L-SL Språk, samfunn og økonomi - langrenn/skiskyting LL * STSSA2---- Studiespesialisering språk, samf.fag og økonomi X X X X X X X X X X X BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK BAANL2---- Anleggsteknikk X X BAANL2L--- Anleggsteknikk LL * BABYG2---- Byggteknikk X X X X X BAKEM2---- Klima, energi og miljøteknikk X X BAOFT2---- Overflateteknikk X * BATRT2---- Treteknikk X * DH DESIGN OG HANDVERK DHAKT2---- Aktivitør X * DHBLD2---- Blomsterdekoratør X * DHBMF2M--- Børsemakar LD * DHBBF2M--- Båtbyggjarfag LD * DHDDU2M--- Design og duodji LD * DHDGH2M--- Design og gullsmedhandverk LD * DHPST2M--- Pianostemming og -teknikk LD * DHDTR2---- Design og trearbeid X * DHDTE2---- Design og tekstil X * DHFRI2---- Frisør X DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign X DHSME2---- Smed LL * DHUIM2L--- Ur- og instrumentmakar LL * EL ELEKTROFAG ELAUT2---- Automatisering X ELDEL2---- Data og elektronikk X X X ELELE2---- Elenergi X X X X X ELFLY2L--- Flyfag LL * ELKVT2---- Kulde- og varmepumpeteknikk X * HS HELSE- OG OPPVEKSTFAG HSAMB2---- Ambulansefag X HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeidarfag X X X X X HSFOT2---- Fotterapi og ortopediteknikk X * Dale vidaregåande skule Eid vidaregåande skule Firda vidaregåande skule Flora vidaregåande skule Hafstad vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule Mo og Øyrane vidaregåande skule Måløy vidaregåande skule Sogn jord- og hagebruksskule Sogndal vidaregåande skule Stryn vidaregåande skule Årdal vidaregåande skule Sygna vidaregåande skule 336 Andre fylke, kjøp av plass 14050

7 Vg2 Skulenummer HSHEA2---- Helsearbeidarfag X X X X X HSHEA2P--- Helsearbeidarfag, TAF 4-årig X HSHES2---- Helseservicefag X HSHUD2---- Hudpleie X * MK MEDIUM OG KOMMUNIKASJON MKMED2---- Medium og kommunikasjon X X X NA NATURBRUK NAAKV2---- Akvakultur X NAAID2---- Anleggsgartnar og idrettsanleggsfag X * NAFFA2---- Fiske og fangst X NAHHO2---- Heste- og hovslagarfag X NALGA2---- Landbruk og gartnarnæring X NALGA2L-OK Landbruk og gartnarnæring, økologisk X LL * NALGA2L-SF Landbruk og gartnarnæring, sportsfiske LL * NAREI2M--- Reindrift LD * NASBR2---- Skogbruk X * RM RESTAURANT- OG MATFAG RMMFG2---- Matfag X * RMKOS2---- Kokk- og servitørfag X X X SS SERVICE OG SAMFERDSEL SSISF2---- IKT-servicefag X SSRLV2---- Reiseliv X * SSSSS2---- Sal, service og tryggleik X X X X SSTRL2---- Transport og logistikk X X X TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON TPAMK2---- Arbeidsmaskiner X * TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri X TPBRT2---- Brønnteknikk X TPIMS2M--- Industriell møbelproduksjon X LD * TPIND2---- Industritekstil og design X * TPKJP2---- Kjemiprosess X TPKJT2---- Køyretøy X X X TPLAB2---- Laboratoriefag X * TPMAR2---- Maritime fag X TPPIN2---- Industriteknologi X X X X X X X TPPIN2P--- Industriteknologi, TAF 4-årig X Dale vidaregåande skule Eid vidaregåande skule Firda vidaregåande skule Flora vidaregåande skule Hafstad vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule Mo og Øyrane vidaregåande skule Måløy vidaregåande skule Sogn jord- og hagebruksskule Sogndal vidaregåande skule Stryn vidaregåande skule Årdal vidaregåande skule Sygna vidaregåande skule 336 Andre fylke, kjøp av plass Raud farge Blå farge Svart farge Kjøpte plassar, skulenummer Du skal søkje til Sogn og Fjordane på Landslinjer, landsdekkande linjer. Søkjarar frå alle fylke stiller likt. Du skal søkje på Sogn og Fjordane sitt søknadskjema på Tilbod i Sogn og Fjordane * Sjå

8 Vg3 Skulenummer Kode Utdanningsprogram og programområde vidaregåande trinn 3, Vg3 ID IDRETTSFAG IDIDR3---- Idrettsfag X X X X X IDIDR3L-B- Idrettsfag - alpint LL * IDIDR3L-M- Idrettsfag - langrenn LL * IDIDR3L-N- Idrettsfag - kombinert LL * IDIDR3L-O- Idrettsfag - hopp LL * IDIDR3L-SS Idrettsfag - skiskyting LL * MD MUSIKK, DANS, DRAMA MDDAN3---- Dans X MDDAN3M-5- Dans - ballett LD * MDDRA3---- Drama X MDMUS3---- Musikk X MDMUS3L-2- Musikk - folkemusikk LL * ST STUDIESPESIALISERING STFOR3---- Formgjevingsfag X X STREA3---- Studiespesialisering realfag X X X X X X X X X X X STREA3L-S- Realfag - alpin/langrenn LL * STSSA3L-S- Språk, samfunn og økonomi - alpin/langrenn LL * STREA3L-SL Realfag - langrenn/skiskyting LL * STSSA3L-SL Språk, samfunn og økonomi - langrenn/skiskyting LL * STSSA3---- Studiespesialisering språk, samf.fag og økonomi X X X X X X X X X X X PBPBY3---- Påbygging til generell studiekompetanse X X X X X X X PBPBY4P1-- Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, TAF X PBPBY4P2-- Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, TAF X DH DESIGN OG HANDVERK DHINT3---- Interiør X * DHPST3---- Pianostemming og -teknikk X * DHUTS3---- Utstillingsdesign X * EL ELEKTROFAG ELAUT3---- Automatiseringsfaget X ELAVI3L--- Avionikarfaget LL * ELDAT3---- Dataelektronikarfaget X X ELFLY3L--- Flytekniske fag LL * ELROM3L--- Romteknologi LL * HS HELSE- OG OPPVEKSTFAG HSAPO3---- Apotekteknikk X * HSFOT3---- Fotterapi X * HSHSE3---- Helsesekretær X * HSHUD3---- Hudpleiar X * HSTAN3---- Tannhelsesekretær X * MK MEDIUM OG KOMMUNIKASJON MKMDE3---- Mediedesign X * MKMED3---- Medium og kommunikasjon, studieførebuande X Dale vidaregåande skule Eid vidaregåande skule Firda vidaregåande skule Flora vidaregåande skule Hafstad vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule Mo og Øyrane vidaregåande skule Måløy vidaregåande skule Sogn jord- og hagebruksskule Sogndal vidaregåande skule Stryn vidaregåande skule Årdal vidaregåande skule Sygna vidaregåande skule 336 Andre fylke, kjøp av plass 14050

9 Dale vidaregåande skule Eid vidaregåande skule Firda vidaregåande skule Flora vidaregåande skule Hafstad vidaregåande skule Høyanger vidaregåande skule Mo og Øyrane vidaregåande skule Måløy vidaregåande skule Sogn jord- og hagebruksskule Sogndal vidaregåande skule Stryn vidaregåande skule Årdal vidaregåande skule Sygna vidaregåande skule Andre fylke, kjøp av plass Vg3 Skulenummer NA NATURBRUK NAGAN3---- Gartnarnæring X * NALBR3---- Landbruk NALBR3L-OK Landbruk, økologisk X LL * NANAB3---- Naturbruk, studieførebuande NANAB3L-SF Naturbruk, Sportsfiske som næring og hobby LL * TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON TPAMM3L--- Anleggsmaskinmekanikarfaget LL * Raud farge Blå farge Svart farge Kjøpte plassar, skulenummer Du skal søkje til Sogn og Fjordane på Landslinjer, landsdekkande linjer. Søkjarar frå alle fylke stiller likt. Du skal søkje på Sogn og Fjordane sitt søknadskjema på Tilbod i Sogn og Fjordane * Sjå

10 Opplæring i bedrift, skulenummer BA BAAMF3---- BAASF3---- BABAN3---- BABET3---- BAFEI3---- BAFJE3---- BAGLA3---- BAIMF3---- BAISO3---- BALIM3---- BAMUR3---- BAMAL3---- BARHO3---- BARLF3---- BASTE3---- BASTI3---- BATAK3---- BATLF3---- BATBY3---- BATMF3---- BAVOA3---- BAVBL3---- BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Anleggsmaskinførarfaget Asfaltfaget Banemontørfaget Betongfaget Feiarfaget Fjell- og bergverksfaget Glasfaget Industrimålarfaget Isolatørfaget Limtreproduksjonfaget Murarfaget Målarfaget Reinhaldsoperatørfaget Røyrleggjarfaget Steinfaget Stillasbyggjarfaget Taktekkjarfaget Trelastfaget Trevare- og bygginnreiingsfaget Tømrarfaget Veg- og anleggsfaget Ventilasjon og blekkslagarfaget DH DESIGN OG HANDVERKSFAG DHAKT3---- Aktivitørfaget DHBLD3---- Blomsterdekoratørfaget DHBLY3---- Blyglashandverkarfaget DHBUN3---- Bunadtilverkarfaget DHBNT3---- Buntmakarfaget DHBKF3---- Bøkkarfaget DHBMF3---- Børsemakarfaget DHDUO3---- Duodjifaget DHFIL3---- Filigransølvsmedfaget DHFGY3---- Forgyllarfaget DHFRI3---- Frisørfaget DHGIP3---- Gipsmakarfaget DHGLH3---- Glashandverkarfaget DHGRA3---- Gravørfaget DHGUL3---- Gullsmedfaget DHHBB3---- Handbokbindarfaget DHHVF3---- Handvevarfaget DHHSK3---- Herreskreddarfaget DHKER3---- Keramikarfaget DHKJD3---- Kjole- og draktsyarfaget DHKBB3---- Komposittbåtbyggjarfaget DHKST3---- Kostymesyarfaget DHKRV3---- Korgmakarfaget DHMPM3---- Maskør- og parykkmakarfaget DHMOD3---- Modistfaget DHMSF3---- Møbelsnikkarfaget DHMTF3---- Møbeltapetserarfaget DHNAU3---- Nautisk instrumentmakarfaget DHOPT3---- Optronikarfaget DHORG3---- Orgelbyggjarfaget DHPFD3---- Profileringsdesignfaget DHSAL3---- Salmakarfaget DHSEI3---- Seglmakarfaget DHSKO3---- Skomakarfaget DHSME3---- Smedfaget DHSPD3---- Skinn- og pelsduodjifaget DHSTU3---- Storurmakarfaget DHSTR3---- Strikkefaget DHSLV3---- Sølvsmedfaget DHTKS3---- Taksidermistfaget DHTED3---- Tekstilduodjifaget DHTRB3---- Trebåtbyggjarfaget DHTDR3---- Tredreiarfaget DHTRD3---- Treduodjifaget DHTSK3---- Treskjerarfaget DHURM3---- Urmakarfaget DHVHD3---- Veve- og handstrikkeduodjifaget EL ELAUT3V--- ELAVI4---- ELDAT3V--- ELELE3---- ELERF3---- ELEMO3---- ELEOP3---- ELFUO3---- ELFMO4---- ELFST4---- ELFSY4---- ELHEI3---- ELKUL3---- ELPRO3---- ELSIG3---- ELTAV3---- ELTEL3---- ELTOG3---- ELVTR3---- HS HSAMB3---- HSBUA3---- HSHEA3---- HSORT3---- ELEKTROFAG Automatiseringsfaget Avionikarfaget Dataelektronikarfaget Elektrikarfaget Elektroreparatørfaget Energimontørfaget Energioperatørfaget Fjernstyrte undervasssoperasjonar Flymotormekanikarfaget Flystrukturmekanikarfaget Flysystemmekanikarfaget Heismontørfaget Kulde- og varmepumpemontørfaget Produksjonselektronikarfaget Signalmontørfaget Tavlemontørfaget Telekommunikasjonsmontørfaget Togelektrikarfaget Viklar- og transformatormontør HELSE- OG OPPVEKSTFAG Ambulansefaget Barne- og ungdomsarbeidarfaget Helsearbeidarfaget Ortopediteknikkfaget MK MEDIUM OG KOMMUNIKASJON MKFTG3---- Fotograffaget MKMGR3---- Mediegrafikarfaget NA NAAKV3---- NAANG3---- NAFFA3---- NAHST3---- NAHOV3---- NAIAN3---- NAREI3---- NASKF3---- NATURBRUK Akvakulturfaget Anleggsgartnarfaget Fiske og fangst Hestefaget Hovslagarfaget Idrettsanleggsfaget Reindriftsfaget Skogfaget

11 RM RESTAURANT- OG MATFAG RMBAK3---- Bakarfaget RMBUT3---- Butikkslaktarfaget RMIMP3---- Industriell matproduksjon RMIKO3---- Institusjonskokkfaget RMKSK3---- Kjøttskjerarfaget RMKOK3---- Kokkfaget RMKON3---- Konditorfaget RMPMF3---- Pølsemakarfaget RMSER3---- Servitørfaget RMSMH3---- Sjømathandlarfaget RMSMP3---- Sjømatproduksjon RMSLF3---- Slaktarfaget SS SSISF3---- SSKAD3---- SSLOG3---- SSRLV3---- SSRES3---- SSSLG3---- SSSIK3---- SSYRK3---- SERVICE OG SAMFERDSEL Ikt-servicefaget Kontor- og administrasjonsfaget Logistikkfaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Salsfaget Tryggleiksfaget Yrkessjåførfaget TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON TPALU3---- Aluminiumskonstruksjonsfaget TPAMM3V--- Anleggsmaskinmekanikarfaget TPBLA3---- Billakkerarfaget TPBMK3---- Bilfaget, lette kjøretøy TPBTK3---- Bilfaget, tunge kjøretøy TPBSK3---- Bilskadefaget TPBOK3---- Bokbindarfaget TPBOR3---- Boreoperatørfaget TPBRE3---- Brønnfaget, elektriske kabeloperasjonar TPBRH3---- Brønnfaget, havbotnsinstallasjonar TPBKO3---- Brønnfaget, komplettering TPBKV3---- Brønnfaget, kveilerøroperasjonar TPBRM3---- Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjonar TPBRS3---- Brønnfaget, sementering TPKAR3---- Chassispåbyggar TPCNC3---- Cnc-maskineringsfaget TPDKO3---- Dimensjonskontrollfaget TPFMK3---- Finmekanikarfaget TPGRV3---- Garverifaget TPGJE3---- Gjenvinningsfaget TPGRD3---- Gradørfaget TPGEM3---- Grafisk emballasjefaget TPHJU3---- Hjulutrustningsfaget TPIOV3---- Industriell overflatebehandling TPISK3---- Industriell skotøyproduksjon TPIME3---- Industrimekanikarfaget TPIMO3---- Industrimontørfaget TPIRL3---- Industrirørleggjarfaget TPISN3---- Industrisnikkarfaget TPISM3---- Industrisaumfaget TPITA3---- Industritapetserarfaget TPIFT3---- Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling TPFIR3---- Industritekstilfaget, fiskereiskap TPIGS3---- Industritekstilfaget, garnframstilling TPITR3---- Industritekstilfaget, trikotasje TPIVE3---- Industritekstilfaget, veving TPKJP3---- Kjemiprosessfaget TPKLO3---- Kran- og løfteoperasjonsfaget TPLAB3---- Laboratoriefaget TPLMM3---- Landbruksmaskinmekanikarfaget TPLSF3---- Låsesmedfaget TPMTS3---- Matrosfaget TPMOB3---- Modellbyggjarfaget TPMOM3---- Motormannfaget TPMME3---- Motormekanikarfaget TPMSY3---- Motorsykkelfaget TPNDT3---- Ndt-kontrollørfaget TPPLM3---- Plastmekanikarfaget TPPLA3---- Platearbeidarfaget TPPOM3---- Polymerkomposittfaget TPPRT3---- Produksjonsteknikkfaget TPRSD3---- Reservedelsfaget TPSGR3---- Serigrafifaget TPSTF3---- Støyperifaget TPSVE3---- Sveisefaget TPTRF3---- Tekstilrensfaget TPTEP3---- Termoplastfaget TPTRY3---- Trykkfaget TPVAS3---- Vaskerifaget TPVER3---- Verktøymakarfaget

12

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering Forklaring på fargekoding Utdanningsprogram Videregående opplæring i skole Videregående opplæring i bedrift Studiekompetanse med eller uten fag- eller svennebrev Studieforberedende utdanningsprogram Utdanningsprogram

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 lllustrasjon: Helen Fjeld Langrid. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Illustrasjon: Abel S.Reyes. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever i Vg2 formgivningsfag,

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet Vår saksbehandler: Direkte tlf: Vår dato: 10.09.2007 Deres dato: Vår referanse: 07/2874 Deres referanse: Til fylkesmenn fylkeskommuner videregående skoler Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon.

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon. Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Bygg- og anleggsteknikk. Elektrofag. Medier og kommunikasjon. Restaurant- og matfag. Design og håndverk. Helse- og sosialfag. Naturbruk.

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur

Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområd UTP enivå E tide dato F SUM Oppg Sensur Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområde UTP Nivå E tide dato F T N NT ST MR SUM Oppg Sensur ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA VG2 4 26.nov ADI2002 Drift og vedlikehold

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Elev/privatistP/L Torsdag 19.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Torsdag

Detaljer

Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06

Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06 Møteinnhold Kort om: Private skoler og internasjonale muligheter Om karakterberegning Om skolene på Nedre Romerike Om gangen i rådgivningen Om bruk av Internett Om søknad på Internett med bruk av M Hva

Detaljer

Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement

Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement Europass fagbeskrivelse Europass (*) fagbeskrivelser Europass Certificate Supplement Aktivitørfaget 2 1. Tittel på fagbeviset Akvakulturfaget Akvakulturfaget 4 Aluminiumskonstruksjonsfaget på originalspråket.

Detaljer

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13 Videregående opplæring Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må tas ut i løpet av fem år etter avsluttet ungdomsskole når hele opplæringen skjer i skole og

Detaljer

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Dag Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/L Onsdag 09.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Fredag 18.mai NOR1049 Norsk som andrespråk for språklige minoriteter Forberedelsesdag

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Formidling til læreplass 2014/2015 20.11.2014 Innhold Fagopplæringen i Vest-Agder Samfunnskontrakten Formidlingen 2014

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen. Elev/privatistP/L Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/L Torsdag 7. nov. NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Tirsdag 19. nov. FSP5801 Albansk I 5t eksamen Elever/privatister Tirsdag

Detaljer

Offentliggjøring av trekk torsdag 15.mai kl.09.00 Fellessensur er onsdag 18. og torsdag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Offentliggjøring av trekk torsdag 15.mai kl.09.00 Fellessensur er onsdag 18. og torsdag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk torsdag 15.mai kl.09.00 Fellessensur er onsdag 18. og torsdag 19. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Mandag 19. mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Mandag

Detaljer

Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk torsdag 15.mai kl.09.00 Fellessensur er onsdag 18. og torsdag 19. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Mandag 19. mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Mandag

Detaljer

Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Tirsdag 19. mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Tirsdag

Detaljer

Kunngjøring av trekk fredag 13. november 2015 kl. 0900 Fellessensur er mandag 4.januar 2016 Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Kunngjøring av trekk fredag 13. november 2015 kl. 0900 Fellessensur er mandag 4.januar 2016 Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Kunngjøring av trekk fredag 13. november 2015 kl. 0900 Fellessensur er mandag 4.januar 2016 Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Tirsdag 17. nov. FSP5801 Albansk I 5t eksamen Elever/privatister

Detaljer

Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Fredag 20. mai FSP5801 Albansk I Fredag 20. mai

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer