EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN Nr årgang EFTAs overvåkningsorgan 2015/EØS/11/01 Statsstøtte Vedtak om å ikke gjøre innsigelser Vedtak 518/14/COL /EØS/11/02 Statsstøtte Vedtak om å ikke gjøre innsigelser Vedtak 519/14/COL EFTA-domstolen III EU-ORGANER 1. Kommisjonen 2015/EØS/11/ /EØS/11/ /EØS/11/ /EØS/11/ /EØS/11/ /EØS/11/ /EØS/11/ /EØS/11/10 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7459 Becton Dickinson and Company/CareFusion)... 3 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7461 AMDS Italia/ CLN/JV)... 4 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7478 Aviva/Friends Life/ Tenet)... 5 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7479 Kingspan/ Steel Partners)... 6 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7483 Abellio Transport/ ScotRail)... 7 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7496 Panasonic/Ficosa Inversion/Ficosa International) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 8 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7508 DCC Energy/ Esso SAF) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 9 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7511 Barclays Bank/ CNP Barclays Vida y Pensiones Compañía de Seguros) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 10

2 2015/EØS/11/11 Innledning av behandling (Sak M.7429 Siemens/Dresser-Rand) /EØS/11/12 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7270 Český Aeroholding/Travel Service/České Aerolinie) /EØS/11/13 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7332 BSkyB/Sky Deutschland/Sky Italia) /EØS/11/14 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7337 IMS Health/Cegedim Business) /EØS/11/15 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7417 Sime Darby/New Britain Palm Oil) /EØS/11/16 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7469 Itochu/Hitachi Construction Machinery/Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia/JV) /EØS/11/17 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7485 Swisscom/Sixt/Managed Mobility JV) /EØS/11/18 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7491 Lixil/Grohe) /EØS/11/19 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7495 Apax/EVRY) /EØS/11/20 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7505 Carlyle/Warburg Pincus/DRBS) /EØS/11/21 Melding fra den polske regjering vedrørende europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner i Nowe Miasteczko-regionen /EØS/11/22 Melding fra det nederlandske økonomidepartementet i henhold til artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner /EØS/11/23 Melding fra det nederlandske økonomidepartementet i henhold til artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner... 19

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/1 EFTA-ORGANER EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN Statsstøtte vedtak om å ikke gjøre innsigelser 2015/EØS/11/01 EFTAs overvåkningsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: Vedtaksdato Sak nr Vedtak nr. EFTA-stat Tittel Rettslig grunnlag Type tiltak Formål Støtteform Budsjett 518/14/COL Norge Støtteordning for utvikling, markedsføring og distribusjon av interaktive produksjoner Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner nr av 7. september 2009 Årlig statsbudsjett (Budsjettkapittel 0334 Film- og medieformål) Støtteordning Kultur Direkte tilskudd NOK 20 millioner årlig Varighet Til 31. desember 2020 Økonomiske sektorer Navn og adresse til bevilgende myndighet Kultur Norsk filminstitutt Postboks 485 Sentrum N-0105 Oslo Norge Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkningsorgans nettsider:

4 Nr. 11/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Statsstøtte vedtak om å ikke gjøre innsigelser 2015/EØS/11/02 EFTAs overvåkningsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: Vedtaksdato Sak nr Vedtak nr. EFTA-stat Tittel 519/14/COL Norge Endringer i den særlige norske skatteordningen for skipsfart med hensyn til differensiert reduksjon i tonnasjeskatten basert på miljøkriterier Rettslig grunnlag EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) Type tiltak Formål Støtteform Budsjett Varighet Økonomiske sektorer Navn og adresse til bevilgende myndighet Støtteordning Å fremme den maritime sektor Skattefritak Ikke relevant Fra inntektsåret 2015 fram til ny kunngjøring. Sjøtransport Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Oslo Norge Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkningsorgans nettsider:

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/3 EU-ORGANER KOMMISJONEN Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/11/03 (Sak M.7459 Becton Dickinson and Company/CareFusion) 1. Kommisjonen mottok 6. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Becton Dickinson and Company ( Becton Dickinson ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det amerikanske foretaket CareFusion Corporation ( CareFusion ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Becton Dickinson: virksomhet innen helsesektoren, særlig utvikling, produksjon og salg av medisinsk utstyr, instrumentsystemer og reagenser. Foretaket har fokus på medisinske produkter som er beregnet på å forbedre legemiddeltilførselen og heve kvaliteten på og framskynde diagnostiseringen av smittsomme sykdommer og kreft samt på forskning, utvikling og produksjon av nye legemidler og vaksiner. CareFusion: virksomhet innen helsesektoren, særlig levering av ulike varer og tjenester til syke hus, f.eks. infusjonspumper og intravenøse sett, automatiserte doserings- og pasient identifiserings systemer, ventileringsprodukter og respiratoriske produkter, kirurgiske instrumenter m.m. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 55 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7459 Becton Dickinson and Company/CareFusion, per faks (+32 (0) ), per e-post ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ).

6 Nr. 11/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/11/04 (Sak M.7461 AMDS Italia/CLN/JV) 1. Kommisjonen mottok 13. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket ArcelorMittal Distribution Solutions Italia ( AMDS Italia ), som tilhører ArcelorMittal Group, og C.L.N. Coils Lamiere Nastri, Italia ( CLN ), ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet foretak ( JV ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: ArcelorMittal Group: internasjonalt stål- og gruveforetak som produserer en rekke hel- og halvfabrikater av stål. AMDS Italia: datterforetak til ArcelorMittal Group, med virksomhet innen distribusjon, foredling og kommersialisering av stålprodukter i Italia. CLN: distribusjon av stål i Italia, produksjon av stålfelger for biler, motorsykler, nyttekjøretøy og industrikjøretøy og produksjon av pressede komponenter for biler og kommersielle kjøretøy. JV: distribusjon av flate produkter av karbonstål gjennom stålsentraler i Italia. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 62 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7461 AMDS Italia/ CLN/JV, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ).

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/5 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/11/05 (Sak M.7478 Aviva/Friends Life/Tenet) 1. Kommisjonen mottok 6. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Aviva Plc ( Aviva, Det forente kongerike) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Friends Life Group Limited ( Friends Life, Guernsey) og hele foretaket Tenet Group Limited ( Tenet, Det forente kongerike). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Aviva: levering av livsforsikringer, skadeforsikringer, kapitalforvaltning og gjenforsikringstjenester, hovedsakelig i Det forente kongerike, Frankrike og Canada, men også i andre europeiske og asiatiske land. Friends Life: levering av livsforsikringer og forsikringtjenester i Det forente kongerike, Tyskland, De forente arabiske emirater, Singapore, Hongkong og Isle of Man. Tenet: levering av forsikringstjenester og tilknyttede tjenester i Det forente kongerike. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 55 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7478 Aviva/Friends Life/Tenet, per faks (+32 (0) ), per e-post eu) eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ).

8 Nr. 11/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/11/06 (Sak M.7479 Kingspan/Steel Partners) 1. Kommisjonen mottok 9. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det irske foretaket Kingspan Group Plc ( Kingspan ) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det belgiske foretaket Steel Partners NV/SA ( Steel Partners ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Kingspan: produksjon av en rekke ulike byggeprodukter, f.eks. datagulv, forhåndsproduserte stål- og trerammeløsninger, miljøvennlige og fornybare løsninger for lagring av drivstoff og vann, isolerte paneler, stive isoleringsplater og varmtvannssystemer. Steel Partners: gjennom eierskap i foretak i Joris Ide Group har foretaket virksomhet innen produksjon av sandwichpaneler og tynnplater med produksjonsanlegg i Belgia, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Romania og Russland. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 57 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7479 Kingspan/Steel Partners, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ).

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/7 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/11/07 (Sak M.7483 Abellio Transport/ScotRail) 1. Kommisjonen mottok 11. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Abellio ScotRail Limited ( Abellio ScotRail, Det forente kongerike), et datterforetak av Abellio Transport Holding BV (Nederland), i siste instans kontrollert av foretaket Nederlandse Spoorwegen ( NS, Nederland) ved offentlig overtakelsestilbud overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele ScotRail-franchisen (Det forente kongerike), i dag drevet av First ScotRail Limited. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Abellio Transport Holding: driver en rekke konsesjoner eller franchiseavtaler for passasjertransport på jernbane utenfor Nederland, særlig i Det forente kongerike, Tyskland og Sverige. Abellio ScotRail: driver ScotRails franchise. ScotRail-franchise: levering av persontrafikktjenester på jernbane i Skottland. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 59 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7483 Abellio Transport/ ScotRail, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ).

10 Nr. 11/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/11/08 (Sak M.7496 Panasonic/Ficosa Inversion/Ficosa International) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 10. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det japanske foretaket Panasonic Corporation ( Panasonic ) og det spanske foretaket Ficosa Inversion S.L. ( Ficosa ) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det spanske foretaket Ficosa International S.A. ( FI ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Panasonic: global virksomhet innen utvikling og produksjon av elektronisk teknologi og løsninger til bruk i husholdninger og bedrifter samt mobil og privat bruk. Ficosa: holdingselskap som eier aksjene i FI. FI: virksomhet gjennom sine datterselskap innen utredning, utvikling, produksjon og salg av systemer og komponenter til ulike typer kjøretøy. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 57 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7496 Panasonic/ Ficosa Inversion/Ficosa International, per faks (+32 (0) ), per e-post (COMP-MERGER- eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/9 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/11/09 (Sak M.7508 DCC Energy/Esso SAF) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 11. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det irske foretaket DCC Energy ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over den franske drivstoffordelingsvirksomheten til Esso SAF ( Målvirksomheten ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: DCC Energy: børsnotert foretak med hovedkontor i Dublin, Irland. DCC er delt inn i fem underavdelinger med virksomhet innen ulike industriområder: DCC Technology (teknologi), DCC Healthcare (helsetjenester), DCC Environmental (miljø), DCC Food & Beverage (næringsog nytelsesmidler) og DCC Energy (energi). Målvirksomheten: driver en distribusjonskjede for drivstoff i Frankrike. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 58 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7508 DCC Energy/ Esso SAF, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

12 Nr. 11/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/11/10 (Sak M.7511 Barclays Bank/CNP Barclays Vida y Pensiones Compañía de Seguros) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 11. februar 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Barclays Bank PLC ( Barclays ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det spanske foretaket CNP Barclays Vida y Pensiones Compañía de Seguros, S.A. ( CNP BVP ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Barclays: verdensomspennende leverandør av finanstjenester, herunder husholdnings- og/eller storkundebankvirksomhet, kredittkort, investeringsbankvirksomhet, formuesforvaltning og fondsforvaltning. CNP BVP: levering av forsikrings- og pensjonsprodukter i Spania, Portugal og Italia. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 58 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7511 Barclays Bank/ CNP Barclays Vida y Pensiones Compañía de Seguros, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/11 Innledning av behandling 2015/EØS/11/11 (Sak M.7429 Siemens/Dresser-Rand) Kommisjonen vedtok 13. februar 2015 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte foretakssammenslutningen. Vedtaket er hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EØF) nr. 139/2004( 1 ). Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 59 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7429 Siemens/Dresser-Rand, per faks ( ) eller med post til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry B-1049 Bruxelles/Brussels BELGIQUE/BELGIË Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7270 Český Aeroholding/Travel Service/České Aerolinie) 2015/EØS/11/12 Kommisjonen vedtok 18. desember 2014 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32014M7270. EUR-Lex gir tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. (Fusjonsforordningen) ( 2 ) EUT L 24 av , s. 1.

14 Nr. 11/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2015/EØS/11/13 (Sak M.7332 BSkyB/Sky Deutschland/Sky Italia) Kommisjonen vedtok 11. september 2014 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32014M7332. EUR-Lex gir tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7337 IMS Health/Cegedim Business) 2015/EØS/11/14 Kommisjonen vedtok 19. desember 2014 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32014M7337. EUR-Lex gir tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/13 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2015/EØS/11/15 (Sak M.7417 Sime Darby/New Britain Palm Oil) Kommisjonen vedtok 23. januar 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7417. EUR-Lex gir tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7469 Itochu/Hitachi Construction Machinery/Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia/JV) 2015/EØS/11/16 Kommisjonen vedtok 26. januar 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7469. EUR-Lex gir tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

16 Nr. 11/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2015/EØS/11/17 (Sak M.7485 Swisscom/Sixt/Managed Mobility JV) Kommisjonen vedtok 11. februar 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ). Det foreligger i uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7485. EUR-Lex gir tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7491 Lixil/Grohe) 2015/EØS/11/18 Kommisjonen vedtok 2. februar 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7491. EUR-Lex gir tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/15 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2015/EØS/11/19 (Sak M.7495 Apax/EVRY) Kommisjonen vedtok 13. februar 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7495. EUR-Lex gir tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.7505 Carlyle/Warburg Pincus/DBRS) 2015/EØS/11/20 Kommisjonen vedtok 16. februar 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7505. EUR-Lex gir tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/). ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

18 Nr. 11/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Melding fra den polske regjering vedrørende europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner i Nowe Miasteczko-regionen 2015/EØS/11/21 Anbudsprosedyren gjelder tildeling av tillatelser til leting etter eller utvinning av olje- og naturgassforekomster i området Nowe Miasteczko i provinsene Lubuskie og Dolnośląskie: Navn Nowe Miasteczko Blokk nr. Deler av konsesjonsblokk nr. 263, 264, 265, 266, 285 og koordinatsystem X Y

19 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/17 Søknadene må dekke dette området. Søknader om tillatelser skal inngis til Miljøverndepartementet senest kl midt på dagen sentraleuropeisk tid den siste dagen av 180-dagersperioden som starter dagen etter at denne meldingen ble kunngjort i Den europeiske unions tidende (EUT C 49 av , s. 3). Mottatte søknader vil bli vurdert ut fra følgende kriterier: a) foreslått teknologi (40 %) b) søkerens tekniske og økonomiske ressurser (50 %) c) den foreslåtte avgiften for innføring av bruksrettigheter til gruvedrift (10 %) Minsteavgiften for innføring av bruksrettigheter til gruvedrift for Nowe Miasteczko-området er: 1. for leting etter olje- og naturgassforekomstene: i en treårig grunnperiode: PLN ,12 per år for det fjerde og femte året av en avtale om bruksrettigheter til gruvedrift: PLN ,34 per år for det sjette og etterfølgende år av en avtale om bruksrettigheter til gruvedrift: PLN ,57 per år 2. for utvinning av olje- og naturgassforekomstene: i en treårig grunnperiode: PLN ,24 per år for det fjerde og femte året av en avtale om bruksrettigheter til gruvedrift: PLN ,69 per år for det sjette og etterfølgende år av en avtale om bruksrettigheter til gruvedrift: PLN ,14 per år 3. for leting etter og utvinning av olje- og naturgassforekomstene: i en femårig grunnperiode: PLN ,24 per år for det sjette, sjuende og åttende året av en avtale om bruksrettigheter til gruvedrift: PLN ,69 per år for det niende og etterfølgende år av en avtale om bruksrettigheter til gruvedrift: PLN ,14 per år Behandlingen av søknadene vil være ferdigstilt innen seks måneder etter søknadsfristens utløp. Søkerne vil bli informert skriftlig om resultatet av søknadsbehandlingen. Søknadene skal skrives på polsk. Bevilgende myndighet vil gi tillatelser til leting etter og utvinning av olje- og naturgassforekomster til den utvalgte søkeren etter å ha innhentet uttalelse fra vedkommende myndigheter, og vil inngå en avtale om utvinningstillatelser med denne søkeren. For å kunne utøve virksomhet som omfatter leting etter eller utvinning av hydrokarbonforekomster i Polen, må aktøren inneha både bruksrettigheter til gruvedrift og en tillatelse. Søknadene sendes til følgende adresse: Ministry of the Environment Geology and Geological Concessions Department ul. Wawelska 52/ Warszawa POLSKA/POLAND Ytterligere opplysninger fås på følgende steder: Miljøverndepartementets nettsted: Geology and Geological Concessions Department Ministry of the Environment ul. Wawelska 52/ Warszawa POLSKA/POLAND Tlf.: Faks: E-post:

20 Nr. 11/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Melding fra det nederlandske økonomidepartementet i henhold til artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 2015/EØS/11/22 Nederlands økonomiminister kunngjør at det er mottatt en søknad om tillatelse til å drive leting etter hydrokarboner i området Slootdorp-Oost, som ligger nord i Nederland og avgrenses av de rette linjene mellom punktparene A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-T, T-U og A-U. Koordinatene for de ovennevnte punktene er: Punkt X Y A , ,00 B , ,00 C , ,00 D , ,00 E , ,00 F , ,00 G , ,00 H , ,00 I , ,00 J , ,00 K , ,00 L , ,00 M , ,00 N , ,00 O , ,00 P , ,00 Q , ,00 R , ,00 S , ,00 T , ,00 U , ,00 Ovennevnte koordinater er beregnet ifølge det nederlandske nasjonale oppmålingssystemet (RD, Rijksdriehoeksmeting). På bakgrunn av denne beskrivelsen av grensene er overflateområdet 327,7 km 2. Med henvisning til artikkel 15 nr. 2 i loven om gruvedrift (Mijnbouwwet) (Tidende for lover og dekreter (Staatsblad) 2002, nr. 542) innbyr økonomiministeren herved berørte parter til å sende inn en konkurrerende søknad om tillatelse til å drive leting etter hydrokarboner i det ovennevnte området. Økonomiministeren er vedkommende myndighet for tildeling av tillatelser. Kriterier, vilkår og krav i henhold til ovennevnte direktivs artikkel 5 nr. 1 og 2 og artikkel 6 nr. 2 er beskrevet i loven om gruvedrift (Tidende for lover og dekreter 2002, nr. 542). Søknader kan sendes inn i 13 uker etter denne kunngjøringen i Den europeiske unions tidende (EUT C 55 av , s. 10), og sendes til: The Minister for Economic Affairs attn.: Ms J. J. van Beek, Energy Market Directorate Bezuidenhoutseweg 73 Postbus EK Den Haag NEDERLAND Søknader som mottas etter at denne fristen er utløpt, vil ikke bli tatt i betraktning. Beslutning vil bli tatt senest tolv måneder etter at søknadsfristen er utløpt. Ytterligere opplysninger kan fås per telefon (kontaktperson J. J. van Beek):

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 12 22. årgang 26.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester - konkurranseloven 11

Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester - konkurranseloven 11 Den norske Boligbørs AS Postboks 204 1322 HøvikHøvik Deres ref.: Vår ref.: 2005/542 MAB-M2 GEPE 545.5 Saksbeh.: Dato: 7. oktober 2005 Finn.no - leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER

KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER Utviklingen av rettsordenen i EØS bygger blant annet på samarbeidet mellom EFTA-domstolen og nasjonale

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010

EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV N 2010 RAPPORT N 2010 EN NORSK KLIMALOV DEL 1 WWF: NORGE TRENGER EN KLIMALOV! DEL 2 ADVOKATFIRMAET HJORT FOR WWF: JURIDISK UTREDNING AV BEHOVET FOR EN KLIMALOV LØVSKOGEN I TROMS KNUT FALK QVIGSTAD/WWF-NORGE EN

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU

Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU Verdipapirregulering og komitologi mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU Gunnvald Grønvik, spesialråd ved Norges delegasjon til EU, Brussel # Fra sommeren 2000 har mye av interessen

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i forente saker E-9/07 og E-10/07

RETTSMØTERAPPORT i forente saker E-9/07 og E-10/07 Joined Cases E-9/07 & E-10/07-40 RETTSMØTERAPPORT i forente saker E-9/07 og E-10/07 ANMODNINGER til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3:14 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering om fremme og gjensidig beskyttelse av investeringer

Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering om fremme og gjensidig beskyttelse av investeringer Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den russiske føderasjons regjering om fremme og gjensidig beskyttelse av investeringer FORTALE Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering,

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

Statlig, men uavhengig? Myndighetsutøvelse gjennom forvaltningsvedtak. Notat 2010:1 ISSN 1892-1728

Statlig, men uavhengig? Myndighetsutøvelse gjennom forvaltningsvedtak. Notat 2010:1 ISSN 1892-1728 Statlig, men uavhengig? Myndighetsutøvelse gjennom forvaltningsvedtak Notat 2010:1 ISSN 1892-1728 Innhold Sammendrag... 1 1 Innledning... 3 1.1 Tema og formål... 3 1.2 Datagrunnlaget... 6 2 Den normative

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer