Saksbehandler: Morten Telle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Morten Telle"

Transkript

1 Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: Møtetid: Utsendt: Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning av Referat fra SR-møte 2/15 Ref-sak 11/15 Ref-sak 12/15 Ref-sak 13/15 Ref-sak 14/15 Ref-sak 15/15 SR-sak 12/15 SR-sak 13/15 SR-sak 14/15 O-sak 03/15 Referat fra Leder Referat fra Nestleder Referat fra Arbeidsutvalget Referat fra VT, SP-HiST, STi-NTNU, Samfundet. Referat fra PS, DMMH-Kor, DMMHI Velferdstingets sammensetting Saksbehandler: Morten Telle Vedtekter for Studentrådet Saksbehandler: Morten Telle Valg til leder og nestleder Saksbehandler: Morten Telle Studentkro prosess Saksbehandler: Morten Telle Eventuelt Møtekritikk 1

2 Referat SR-møte 02/15 Magnus Bjerke foreslått som møteleder: Godkjent Victoria S. Hojem foreslått som referent: Godkjent Innkalling: Godkjent Referat SR-møte 01/15: Godkjent ref sak 06/15 Leder - Mottatt møteinnkallinger. - LS3. - Trondheim studentråd. - Konferanse i Stavanger for private høgskoler. - Hatt mye møtevirksomhet generelt. - Jobbet med sakspapirer generelt. ref sak 07/15 Nestleder - Seminar. - Velferdsting møte. - Skal på vårkonferanse som er i Oslo ref sak 08/15 AU IP utdanningsmesse, gikk fint, utdannings messe/ foreldresammenkost + revy på øya vgs, jobbet med facesiden, karrieredagen blir bra, VLA - Silje: vært på au møte, og skulle på LMU møte Jørgen: vært på seminar, ledervalg i Kus, valg til konsernstyre til SiT, hatt HF (QUAK) møter, begynt å planlegge fadderuken, skal ha nytt HF møte på fredag, IA Sandra: Jobbet med Studdy Buddy, vært med de på røros, vært i møte med SIT, har spurt om det er mulig å ha bestikk stående ute på kveldstid, Helene: Har hatt kontakt med folka i Studdy Buddy, laget et budsjett for dette, vært på LMU, vært med på åpning av nybygget. FoU Lene: vært på au møte, blitt HF (QUAK), blitt leder av PS, Torbjørn: ingenting! ref sak 09/15 SP-HiST: STi-NTNU: VT: ref sak 10/15 PS: valgt ny leder, skal på landsmøte, DMMH-kor: sang på åpningen av nybygget, startet med 3 nye sanger, nytt opplegg i mai. Er på rom 1520 onsdager DMMHI: de skal snart ha årsmøte, fornøyde med quiz SR-sak 09/15 Studentkro beliggenhet Morten legger frem saken, Geri Inge Lien snakker mer om det og forklarer dypere. 2

3 Sett på om det finnes egnende lokaler, saken har vært oppe i LMU, vært i tvil om lokaler. Spørsmål og svar: - Får vi hele bygget eller bare delen nede (vaktmesterboligen)? Geir Inge: Vi får begge - Er det forskriftmessig å ha det i kjelleren (tilfluktsrom)? GI: Det er rømningsveier, - Det bør vell være mulighet for de som sitter i rullestol også? GI: Ja, det er noe både vi og AU tar med i vurderingen. - Dette med alarm på huset, vil det kanskje vaktmesterboligen være mer egnet? GI: Det er absolutt løsbart, det gjelder også den vaktboligen, er mulig å si ifra at det skal holdes et arrangement og bli enige om andre tidspunkter for at vekterne kan komme. - Du tar med deg innspill tilbake, har du noe tanker om hvordan SR sitt vedtak vil veie opp mot LMU eller dine tanker? GI: Er usikker på hva som teller mest, men det skal jo selvfølgelig bli tatt seriøst og det må kunne bli funnet en felles enighet. Det vil nok være lurt å vende det inn mot generell bruk. Størrelsen på lokalene: Vaktmesterboligen/akademika = 59 m2 144/ gamle formingssalen = 105 m2 Under gymsalen = m2 Morten forklarer forslaget til AU. Åpner for debatt: - Det er viktig at vi sørger for at vi legger til rette for at det er muligheter for at alle studenter skal kunne bruke det. Det er bare å bruke heisene, det er alltid mulighet for å komme seg inn med adgangskort. - Vaktmesterboligen er ikke stort nok. Og det kan være vanskelig å få inn en hel klasse eller flere for å kunne bruke det som festningsgreie. - Vil helst ikke at datarommet skal bort, men det kan flyttes. - Det er større plass på 144. Enklere å fa plass til mer. - Er det mulighet for å endre på rommet? Gjøre det til et frivillig prosjekt for studentene? Det er flott om studentene får et eierskap til rommet og gjør det de vill innenfor visse rammer. Det burde være mulig å sette sammen en gruppe som har oversikt og kontroll på prosjektet. - Det er et mellomrom før 144, mulighet for å sette opp kontoret der en gang i fremtiden. - Vi gjør det koselig og får inn brusmaskin, kaffemaskin, og litt sånn stæsj for å gjøre det mulig å bruke det etter at kantinen er stengt. - Kan være lurt å sette Vaktmesterboligen før datasalen i rekkefølgen. Endringsforslag: 1. Therese, endringsforslag, linje

4 29-42: SR mener 144, gamle formingsareal i hovedbygget er mest egnet til en eventuell studentkro. Dette vil gi studentene et eget sted og et eierforhold til campus. SR ønsker å jobbe for at studentkroen skal ha en profil som ikke medfører konflikter forbundet med naboer i form av støy eller lignende. SR ønsker ikke at dette betraktes som et ultimatum, men at andre alternativer vurderes dersom 144 utelukkes. SRs prioriterte liste er som følger: , gamle formingsarealer i hovedbygget. 2. Vaktmesterboligen 3. Datasalen 4. Tilfluktsrom under gymsalen. 2. Morten, redaksjonell, linje - Fullmakt til AU til å gjøre redaksjonelle endringer Endringsforslag 1 vedtatt med 17 for 1 mot 1 avholdende Endringsforslag 2 vedtatt Enstemmig. Helheten: enstemmig vedtatt SR-sak 11/15 Forskrift om studier ved DMMH Morten legger frem saken. Åpnes for debatt: Det kommer inn mange endringsforslag, og disse blir lagt frem. Prinsippendring 1: - Prinsippendring 2: - Prinsippendring 3: - Prinsippendring 4: det er bra å ha noe som er obligatorisk og noe som ikke er det. Det er greit for studentene å ha noe å forholde seg til. Synes det er et godt forslag og en god begrunnelse. Dette vil være et av de enkleste forslagen å diskutere seg frem til og få i gjennom. Tror lærerne vil forstå grunnlaget for dette forslaget, men det er blitt misbrukt før. Det er viktig med gode undervisninger og inspirerende lærere og med dette vil nok studentene ha mer lyst til å møte opp i undervisninger. Sånn det er nå er det for dårlig. Er det mulig å få inn andre muligheter, sånn som kursing? Man kommer ikke utenom gruppearbeid når man går den utdanningen vi går. Prinsippendring 5: synes det å bestå praksis eller ikke har mer å si en om man består eller ikke en eksamen. Det er ikke alle som presterer like godt på en eksamen, men gjør det bra i praksis. Synes skolen er for streng når det gjelder særskilte behov. Det burde være enklere å få tilrettelagt eksamen. Dette er en sak som SR burde ta opp siden og finne ut hva vi egentlig mener. Prinsippendring 6: - Prinsippendring 7: - Kapittel 6 praksisplass på særskilt grunnlag: - Endringsforslag: 1. Jørgen og Hanna, endringsforslag, linje

5 29: Studentrådet er enig i prinsippendringen 30: Studentrådet er enig i prinsippendringen 31: Studentrådet mener alle burde ha en utdanningsplan 32: Det har blitt oppfattet misnøye blant studentene med 80 % obligatorisk oppmøte. Studentrådet støtter begrunnelsen og forslag til endring. 33: Studentrådet mener at hvis man ikke kan fullføre eksamen i løpet av 4 forsøk vil det være tvil om studenten er i stand til å være barnehagelærer, derfor støtter vi forslag 2 i begrunnelsen. 34: Studentrådet er enig i prinsippendringen 35: Studentrådet er enig i prinsippendringen 2. Morten, endringsforslag, linje 32 32: SR mener at krav om obligatorisk tilstedeværelse i teoretisk undervisning er lite hensiktsmessig. Dette fordi det ikke har noen sammenheng med kvaliteten på undervisningen, men heller virker mot sin hensikt for aktiviteten og engasjementet i undervisningen. SR mener at obligatorisk tilstedeværelse kun bør benyttes i praktiske oppgaver og gruppearbeid. 3. Morten, endringsforslag, linje 29 29: SR mener at utvidelse av studieretten er hensiktsmessig og effektiviserende. SR ser positivt på endringen og mener at denne gir DMMH et mer profesjonelt uttrykk. 4. Morten, endringsforslag, linje 30 30: SR mener at det er positivt at kravet om studiepoeng flyttes til studieplanen, men at ikke-beståtte eksamener må kunne gjennomføres parallelt med emner som har progresjonskrav. 5. Morten, endringsforslag, linje 31 31: SR mener at en utdanningsplan er hensiktsmessig for alle studenter ved DMMH. SR mener at DMMH vil fremstå mer profesjonelt om de også stiller formelle krav, i form av en studieplan, til studenter som ikke følger tradisjonell bachelorutdanning. 6. Morten, redaksjonell, linje - Fullmakt til AU til å gjøre redaksjonelle endringer 7. Morten og Torbjørn, tilleggsforslag, linje 36 36: 6-2: legge til «d) studenter som sitter i råd og utvalg ved DMMH, eller har tillitsverv som av forskjellige årsaker krever tilrettelagt praksis.» 5

6 Endringsforslag 1 linje 29 falt for endringsforslag 3 linje 30 falt for endringsforslag 4 linje 31 falt for endringsforslag 5 linje 32 vedtatt linje 33 vedtatt linje 34 vedtatt linje 35 vedtatt Endringsforslag 2 Falt for endringsforslag 1 linje 32 Endringsforslag 3 Vedtatt Endringsforslag 4 Vedtatt Endringsforslag 5 Vedtatt Endringsforslag 6 Vedtatt Endringsforslag 7 Vedtatt Helheten: Enstemmig vedtatt SR-sak 10/15 Valg av vararepresentanter til RM og LM NSO Maren Gravdal og Victoria Hojem sitter fast Marita Watne stiller til valg, ble valgt inn ved akklamasjon. Vara 1: Marita Watne SR-sak 01/15 Studentfrivillighet Morten legger frem saken. Åpner for debatt: Det kan være greit med en klargjøring om hva som er godkjent fravær i både timer og praksis. Er lurt å få inn andre frivillige verv enn de som gagner DMMH. Vedtak: For 13 Mot 1 Av 1 Eventuelt: Jørgen: Faddere - Fått inn 29 faddere til nå, Jørgen kommer innom i klassene for å forklare mer og gi mer info - varaer for kus - seminar Torbjørn - spontane innspill på hjemmesiden til DMMH. Kan komme med positive og negative tilbakemeldinger. Hans Petter: - trivselsdagen, alle som har lyst til å arrangere noe kan gjøre det. Vi satser på å bli Nordens beste studie by. Det skal hvert fall bli spilt superludo. Møtekritikk: Synes det er rart at folk forsvinner sakte men sikkert utover møtet. Bra jobbet, gode diskusjoner, godt bare å observere. 6

7 Bra og produktivt møte. Spennende saker fremover. Bra møte, godt møte. Det kunne være lurt å bytte møterom. Godt å høre at skolen tar SR på alvor, det viser hvor mye SR har utviklet seg gjennom året. God ordstyrer og referent, håpet flere hadde satt seg inn i forskriftene. Bra møte. Veldig spennende å se hvordan møtene holdes. Holdt oss nesten til tiden. Følte at det var litt surr i kommentarer, veldig bra ordstyrer og referent, bra tellekorps. Bra møte, dere er flinke og engasjerte, kommer med gode endringsforslag og diskutere for og imot. Bra innspill fra bakbenk og flink ordstyrer! Synes Jørgen reklamerer litt mye for VT i dag! Synes det er spennende saker, kult at det er såpass mye på agendaen, ingen har sagt noe om maten i dag og det er bra. Møtet er hevet. 7

8 Møtedato: Saksbehandler: Morten Telle SR-sak: 12/15 Velferdstingets sammensetting Forkortelser: DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole SR Studentrådet VT - Velferdstinget SiT - Samskipnaden i Trondheim Vedlegg Vedlegg1: Mandat for Velferdstinget s. 18 Bakgrunn for saken Campus Kristiania er en del av Norges Kreative Høyskole. Campus Kristianias avdeling i Trondheim har fått medlemskap i SiT fra I følge Velferdstingets vedtekter skal alle institusjoner som er med i SiT være representert i Velferdstinget. Arbeidsutvalgets vurdering Saksbehandler foreslår at SR innstiller at Campus Kristiania får en plass i VT. Arbeidsutvalgets innstilling SR mener det er riktig at alle institusjoner som er en del av SiT får muligheten til å påvirke SiT gjennom Velferstinget. SR innstiller derfor at Campus Kristiania får en plass i Velferdstinget og at antall representanter blir 19 der 1 er fra DMMH. 8

9 Møtedato: Saksbehandler: Morten Telle SR-sak: 13/15 Vedtekter for Studentrådet Forkortelser: DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole SR Studentrådet Bakgrunn for saken Vedtektene er reglementet for Studentrådet, og skal sikre en enighet blant medlemmene om hvordan Studentrådet skal drives. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler mener at vedtektene slik de eksisterer er uoversiktlig og inneholder for mye uvesentlig informasjon som gjør de utfordrende og forholde seg til. Saksbehandler har utarbeidet et mer oversiktlig dokument for Studentrådets vedtekter, som inneholder utelukkende relevant informasjon. Vedtektene inneholder også en oversikt over den hierarkiske ordningen av styringsdokumenter for Studentrådet, som ivaretar informasjon saksbehandler mener er uvesentlig for vedtektsdokumentet, men fortsatt er relevant for Studentrådets drift. Øvrige styringsdokumenter er i behandlingsprosess, og av tidsmessig hensyn til Studentrådsmøtet 3/15 vil disse bli innstilt på et møte senere. Ikrafttredelsen av vedtektsdokumentet er derfor innstilt til neste ordinære studentrådsmøte 29. april Arbeidsutvalgets innstilling SR vedtar dokumentet som det foreligger med de eventuelle endringene som fremkommer under møtet. 9

10 VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE Paragraf 1: Navn, formål og definisjoner 1-1 Navn Navnet er Studentrådet ved Dronning Mauds Minne Høgskole (heretter kalt Studentrådet, og forkortet SR-DMMH). 1-2 Formål Studentrådet er det øverste studentpolitiske organ ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Studentrådet er partipolitisk uavhengig og skal ivareta studentenes interesser og rettigheter. Studentrådet skal fremme studentenes saker internt og eksternt. 1-3 Definisjoner Simpelt flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn mot, og det ikke er flere blanke stemmer enn andre stemmer. Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50 % av de tilstedeværende stemmeberettigete på møtet stemmer for forslaget. Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigete på møtet stemmer for forslaget. Paragraf 2: Studentrådets sammensetning 2-1 Sammensetning og valg 1. Studentrådet består av en representant fra hver klasse og hver videreutdanningsenhet på Dronning Mauds Minne Høgskole, i tillegg til leder og nestledere i Studentrådet. 2. Hver klasse velger sin representant og vararepresentant så fort dette lar seg gjennomføre etter høstsemesterstart. 3. Representanter og varaer fra klassene og videreutdanningsenhetene skal velges ved urnevalg i sine klasser eller videreutdanningsenheter. 4. Dersom en representant av forskjellige årsaker fratrer sitt verv, blir vara ny representant, og et suppleringsvalg for ny vara skal gjennomføres. 5. Ansvar for valg til Studentrådet reguleres av valgreglementet. 2-2 Konstituerende møte 1. Leder og nestleder i arbeidsutvalget skal velges ved elektronisk urnevalg innen 1. juni. 2. Det skal arrangeres et konstituerende møte i Studentrådet, hvor det velges medlemmer til arbeidsutvalget jf. 5-2, i tillegg til øvrige organisasjoner, råd og utvalg Studentrådet innstiller til innen ultimo september. 2-3 Valgperiode 1. Leder og nestledere velges for perioden

11 Funksjonstiden for alle representanter, unntatt leder og nestledere jf. 2-3 pkt. 1, varer fra konstituerende møte er avsluttet til neste konstituerende møte starter jf. 2-2 pkt Ved suppleringsvalg er funksjonstiden fra møteslutt hvor suppleringsvalget blir gjennomført til påfølgende konstituerende møte. 4. Alle verv følger funksjonstid som beskrevet i 2-3 dersom dette ikke er spesifisert i egen arbeidsinstruks. Paragraf 3: Personvalg i Studentrådet 3-1 Personvalg i Studentrådet Studentrådet skal velge representanter til alle sentrale råd, verv og utvalg og supplere til disse ved behov. Det skal også velges til andre organer hvor det foreligger samarbeidsavtaler om dette. Personvalg skal foregå skriftlig eller ved akklamasjon. 1. Det skal arrangeres skriftlig valg dersom én representant krever det. 2. Ved skriftlig valg til én plass kreves alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjennomføres ny votering, etter ny utspørring, mellom de aktuelle kandidatene. Dersom det fortsatt er stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Dersom ingen oppnår alminnelig flertall utsettes valget til neste møte. 3. Alle kandidater skal presenteres for Studentrådet muntlig eller skriftlig. Om en kandidat ikke er til stede kan ingen svare på kandidatens vegne. 4. Det er anledning til å stille til valg helt frem til det gås til votering. 3-2 Rangeringsvalg Dersom flere personer skal velges samtidig og det flere kandidater enn verv, eller kandidatene skal rangeres, skal valget avholdes etter følgende modell: Det kan stemmes på inntil så mange kandidater som det er posisjoner som skal fylles. Stemmene vektes 1, 1/2, 1/3, 1/4 og så videre. Stemmer blir forkastet dersom: - Det har blitt stemt på en kandidat flere ganger. - Det har blitt stemt på en person som ikke har stilt til valg. - Det har blitt stemt på flere kandidater enn det er posisjoner. - Stemmesedler på andre måter ikke er korrekt utfylt. 3-3 Valgbarhet Alle registrerte studenter ved Dronning Mauds Minne Høgskole er valgbare til verv Studentrådet innstiller eller velger til. Paragraf 4: Studentrådets møter 4-1 Innkalling Arbeidsutvalget ved den daglige ledelsen ( 6-2 pkt. 1-3) har overordnet ansvar for innkalling til møter i Studentrådet. Skriftlig innkalling med saksliste skal sendes ut senest sju dager før møtet. Sakspapir kan unntaksvis sendes ut senere enn innkalling, men senest fire dager før møtet. 11

12 Møtevirksomhet Studentrådet skal avholde minimum tre ordinære møter per semester. 4-3 Møteplikt Alle medlemmer av Studentrådet har plikt til å møte på møter i Studentrådet. De følgende gruppene har plikt til å møte med ett medlem: - Studentrepresentantene i Høgskolestyret - DMMH-representantene i Velferdstinget Ved fravær har alle som omfattes av denne paragrafen plikt til å gi beskjed til leder eller nestledere i arbeidsutvalget om dette. 4-4 Stemmerett Studentrådets representanter, eller vara for disse, har stemmerett dersom de er til stede ved åpning av saken. 4-5 Tale- og forslagsrett Alle har talerett på Studentrådets møter. Alle studenter ved DMMH har forslagsrett. Andre kan innvilges forslagsrett i enkeltsaker med alminnelig flertall. 4-6 Vedtaksdyktighet Studentrådet er vedtaksdyktig når det lovlig er innkalt og minimum ti stemmeberettigede til stede. 4-7 Vedtak Vedtak krever simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt. Alle vedtak gjelder fra møtet heves, om ikke annet er angitt i vedtaket. 4-8 Møteledelse Møtet ledes av en ordstyrer og en referent. Medlemmer av møteledelsen skal ikke ha stemmerett. 4-9 Ekstraordinært Studentrådsmøte Et enstemmig arbeidsutvalg eller ti studentrådsrepresentanter kan kreve ekstraordinært møte i Studentrådet. Innkalling skal sendes senest to virkedager etter mottatt krav. Møtet kan avholdes tidligst en uke etter utsendt innkalling, og senest to uker etter mottatt krav Offentlighet Studentrådets møter er i utgangspunktet åpne. Arbeidsutvalget avgjør om en sak skal behandles unntatt offentlighet, og om sakspapir og/eller vedtak skal unntas offentlighet. Dette gjelder personalsaker eller andre saker som ikke egner seg forbehandling i offentlighet. 12

13 Møte for lukkede dører 1. Alle med forslagsrett kan foreslå å behandle en sak for lukkede dører. Debatten om hvorvidt møtet skal lukkes går for lukkede dører. 2. På lukkede Arbeidsutvalgsmøter har kun Arbeidsutvalget møterett. 3. På lukkede Studentrådsmøter har kun studentrådsrepresentantene eller vara for disse møterett. Paragraf 5: Arbeidsutvalget 5-1 Arbeidsutvalgets mandat 1. Arbeidsutvalget representerer Studentrådet mellom Studentrådsmøtene. 2. Fatte vedtak på vegne av Studentrådet i hastesaker. 3. Velge og supplere personer til midlertidige-, eller ad-hoc utvalg. 4. Velge og supplere personer etter fullmakt fra Studentrådet. 5. Iverksette og følge opp vedtak fattet av Studentrådet. 6. Forberede og innstille saker til Studentrådet. 7. Vedta møteplan for Arbeidsutvalget og Studentrådet. 5-2 Sammensetning Arbeidsutvalget består av leder, økonomisk og organisatorisk nestleder, informasjonsog profileringsansvarlig nestleder, to fag- og utviklingsansvarlige, to velferds- og likestillingsansvarlige. Studentrepresentantene i høgskolestyret har møteplikt og observasjonsstatus på AU-møtene. 5-3 Arbeidsutvalgets møter Innstillende møter i Arbeidsutvalget avholdes i forkant av alle møter i Studentrådet. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Den daglige ledelsen ( 6) har ansvaret for at innkalling med saksliste sendes ut senest sju dager før møtet. Sakspapir kan unntaksvis sendes ut senere enn innkalling, men senest fire dager før møtet. 5-4 Vedtaksdyktighet Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når minst halvparten av Arbeidsutvalgets medlemmer, og enten leder eller en nestleder, er til stede. Paragraf 6: Daglig ledelse 6-1 Daglig ledelses formål Den daglige ledelsen skal være Studentrådets daglige ledelse, og være den utøvende myndighet til de vedtak Arbeidsutvalget og Studentrådet gjør. Den daglige ledelsen skal legge til rette for Studentrådets øvrige drift og være kontaktpunktet i organisasjonen. 6-2 Den daglige ledelsens sammensetning 1. Leder i 100 % stilling. 2. Økonomisk og organisatorisk nestleder i 25 % stilling. 3. Informasjons- og profileringsansvarlig nestleder i 20 % stilling. 13

14 Feriefullmakt Leder og nestledere har, i samråd med Arbeidsutvalget, fullmakt i jule- og sommerferien til å ta beslutninger i saker som normalt skal behandles i Studentrådet, med unntak av reglements- og vedtektsendringer. Paragraf 7: Generelle bestemmelser 7-1 Mistillit 1. Forslag om mistillit kan rettes mot alle personer og grupper valgt av Studentrådet. 2. Studentrådet kan reise mistillit mot personer som har fratrådt sine verv. 3. Forslag om mistillit skal begrunnes og stilles skriftlig, og følger innkalling til Studentrådet møtet hvor dette skal behandles. Mistillitsforslaget skal signeres. 4. Den det reises mistillit mot skal ha anledning til å presentere sitt syn før det fattes vedtak. 5. Studentrådet vedtar mistillit med kvalifisert flertall. 6. Avstemming om mistillit skjer skriftlig. 7. Dersom mistillit fratres vervet umiddelbart. 7-2 Bekjentgjørelse Forslag om mistillit skal bekjentgjøres for den/de det reises mistillit mot senest en uke før møtet der saken behandles. Paragraf 8: Styringsdokumenter 8-1 Styringsdokumenter Studentrådet reglement, instrukser og retningslinjer er underordnet disse vedtekter. Studentrådet skal ha følgende styringsdokumenter i tillegg til vedtektene: 1. Forretningsorden Regulerer gjennomføring av møter i Studentrådet. 2. Økonomireglement Regulerer pengebruk i Studentrådet. 3. Stillingsinstrukser Regulerer arbeidsoppgavene til aktuelle parter tilknyttet organisasjonen. 4. Reglement for valg til Studentrådet Regulerer valget av representanter til Studentrådet, 5. Budsjett Regulerer de økonomiske rammene for Studentrådet. Skal vedtas hver høst før kommende år. 8-2 Vedtektsendringer Vedtektene kan endres av Studentrådet ved kvalifisert flertall. Forslag til vedtektsendringer må vedtas på to separate og ordinære møter for å tre i kraft. Forslag til endringer av vedtektene skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget senest ti virkedager før det første møtet den eller de skal behandles. Innstilling fra Arbeidsutvalget skal sendes med innkallingen. 14

15 Endringer i andre styringsdokumenter Andre styringsdokumenter og endringer i disse kan presenteres og realitetsbehandles på ett og samme møte. Vedtak og endringer krever kvalifisert flertall. 8-4 Vedtektenes rekkevidde og begrensninger Studentrådet vedtekter er underlagt norsk lov og forskrifter gitt av offentlige myndighet. 8-5 Fravikelse 1. Forretningsorden kan fravikes med absolutt flertall 2. Andre reglement og instrukser kan fravikes med kvalifisert flertall i Studentrådet. 8-6 Ikrafttredelse Vedtektene ble sist endret 29. April

16 Møtedato: Saksbehandler: Morten Telle SR-sak: 14/15 Valg til leder og nestleder Forkortelser: DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole SR Studentrådet AU - Arbeidsutvalget Hensikt: Orientere SR om valget og viktigheten av at det gjøres en innsats for å finne kandidater til dette, samt diskutere hva som skal til for at dette blir prioritert. Bakgrunn: I følge vedtektene for SR jf. Kap og 11.2 skal leder og nestleder i SRs AU velges elektronisk i løpet av våren. Valg til leder- og nestleder i SRs AU blir gjennomført fra april ved elektronisk valg på itslearning, og offentliggjort på valgmøtet den 29. april. Leder: leder er frikjøpt fra studiene, og er valgt av studentene på DMMH. Hovedoppgavene til leder er å følge opp SR, skrive sakspapirer til SR-møter, være SRs ansikt utad og jobbe med studentdemokratiet lokalt, regionalt og nasjonalt. Nestleder: nestleder er leders stedfortreder, og skal hjelpe leder i arbeidet opp mot SR og følge opp AU. Nestleder er 25 % honorert, og det forventes at nestleder i stor grad prioriterer sitt verv. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler mener informasjon om valget ideelt sett når ut til alle studentene ved DMMH, og at representantene i SR har en viktig oppgave om å gjennomføre dette. For videre drift i SR er det viktig at det blir oppfordret til å stille til valg, at valgene er reelle og i tillegg at det oppnås en god valgoppslutning. Saksbehandler ønsker at SR kommer med forslag til hvordan kandidater til valget kan fremskaffes, samt at det enes om hvordan det skal jobbes for å gjennomføre disse. Saksbehandlers innstilling Det innstilles ikke i diskusjonssaker 16

17 Møtedato: Saksbehandler: Morten Telle O-sak: 3/15 Studentkro prosess Forkortelser: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole SR Studentrådet AU Arbeidsutvalget Hensikt: Orientere om hvordan prosessen bak opprettelsen av studentkroa har vært, og hvordan den etter saksbehandlers vurdering bør fortsette å være. Saksbehandlers innstilling: Det innstilles ikke i orienteringssaker 17

18 Vedlegg 1: Mandat for Velferdstinget Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende fra Velferdstinget (VT) skal ha følgende sammensetning: 11 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 4 representanter valgt fra Studentparlamentet HiST 1 representant valgt fra Studentrådet DMMH 1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 1 representant valgt fra BI Studentersamfunn Velferdstinget konstituerer seg selv. Eierorganene forbeholder seg retten til å ha hver sin observatør til stede ved arbeidsutvalgets møter. Velferdstingets møter skal være åpne for alle, men kan i særskilte tilfeller lukkes. Eierorganene forbeholder seg i slike tilfeller retten til å ha en representant til stede under forhandlingene om møtet skal lukkes. Velferdstinget er i alle saker selvstendig og politisk uavhengig av eierorganene, og er ansvarlig for å forvalte de ressurser som er tilgjengelig. Velferdstinget vedtar selv sine vedtekter og er ansvarlig for tilstrekkelig bekjentgjøring og rekruttering til valg. Dette arbeidet kan skje i samarbeid med eierorganene. Ansvarsområde Velferdstinget har det overordnede ansvaret for å forvalte studentenes innflytelse over studentvelferden i Trondheim. Førsteprioritet skal alltid være saker som omhandler Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) sin studentrettede virksomhet. Velferdstinget er delegert retten til å velge og tilbakekalle representanter og vararepresentanter til konsernstyret i SiT i tråd med "Lov om studentsamskipnader". I saker som ikke kan kobles direkte opp mot SiTs virksomhet, eller i saker der det er uklart om saken tilfaller Velferdstinget eller eierorganene, skal Velferdstingets deltagelse gjøres i samråd med eierorganene. Eierorganene har rett til å delegere andre ansvarsområder til Velferdstinget dersom det er hensiktsmessig. Eierorganene skal ta Velferdstingets synspunkter i betraktning før en slik beslutning fattes 18

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015 VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtatt av Parlamentsforsamling Ikrafttredelse 19.01.2014 Sist endret 28.01.2015 Innhold Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon...

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for SDSN. Innholdsfortegnelse. Forkortelser:

Vedtekter for SDSN. Innholdsfortegnelse. Forkortelser: Vedtekter for SDSN Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Navn, formål og virksomhet... 1 Kapittel 2: Sammensetning... 1 Kapittel 3: Parlamentsforsamlingen (PF)... 1 Kapittel 4: Arbeidsutvalget (AU)... 2 Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos.

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos. Vedtatt på Rådsmøte 3.-5. april 1981, med endringer vedtatt på Årsmøtet 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering.

Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering. Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Kapittel - Organisasjon Formål Velferdstinget i Bergen er det øverste studentorganet i Studentsamskipnaden i Bergen. Velferdstinget

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ascend

Vedtekter for foreningen Ascend Vedtekter for foreningen Ascend ğ1 Foreningens navn Foreningens navn er Ascend. ğ2 Formål 1. Ascend er en frivillig interesseorganisasjon av og for studenter ved ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for Foreningen tryggere ruspolitikk Vedtatt på stiftelsesmøte

Vedtekter for Foreningen tryggere ruspolitikk Vedtatt på stiftelsesmøte Vedtekter for Foreningen tryggere ruspolitikk Vedtatt på stiftelsesmøte 27.4.2016 1. Navn og formål 1.1. Navn Organisasjonen navn er Foreningen tryggere ruspolitikk. Internasjonalt er navnet Association

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.5 Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 Møtetid: 18.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. 1 2 VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt på NSOs landsmøte 2015. Gyldig fra 19. april 2015. 3 4 5 6 7 8 9 10 KAPITTEL 1 FORMÅL 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Vedtekter for. Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

Vedtekter for. Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Vedtatt av Generalforsamlinga 2014, 14. september 2014 1. NAVN, FORMÅL OG OPPGAVER 2. MEDLEMSKAP 3. KONTINGENT 4. ORGANIASJON OG LEDELSE 5. STYRET 6. VALGKOMITEEN

Detaljer

Vedtekter for Studentforeningen Inter

Vedtekter for Studentforeningen Inter Vedtekter for Studentforeningen Inter 1. Formål Studentforeningen Inter er studentenes organ ved Fakultetet for Samfunnsvitenskap (FSV) ved Universitetet i Nordland (UiN), med unntak av journaliststudentene

Detaljer

NB! Saksliste, sakspapirer og mer informasjon kommer i 2. Innkalling, som også vil bli sendt til de påmeldte delegatene.

NB! Saksliste, sakspapirer og mer informasjon kommer i 2. Innkalling, som også vil bli sendt til de påmeldte delegatene. Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 24. oktober 2010 1. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.00 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer