Saksbehandler: Morten Telle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Morten Telle"

Transkript

1 Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: Møtetid: Utsendt: Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning av Referat fra SR-møte 2/15 Ref-sak 11/15 Ref-sak 12/15 Ref-sak 13/15 Ref-sak 14/15 Ref-sak 15/15 SR-sak 12/15 SR-sak 13/15 SR-sak 14/15 O-sak 03/15 Referat fra Leder Referat fra Nestleder Referat fra Arbeidsutvalget Referat fra VT, SP-HiST, STi-NTNU, Samfundet. Referat fra PS, DMMH-Kor, DMMHI Velferdstingets sammensetting Saksbehandler: Morten Telle Vedtekter for Studentrådet Saksbehandler: Morten Telle Valg til leder og nestleder Saksbehandler: Morten Telle Studentkro prosess Saksbehandler: Morten Telle Eventuelt Møtekritikk 1

2 Referat SR-møte 02/15 Magnus Bjerke foreslått som møteleder: Godkjent Victoria S. Hojem foreslått som referent: Godkjent Innkalling: Godkjent Referat SR-møte 01/15: Godkjent ref sak 06/15 Leder - Mottatt møteinnkallinger. - LS3. - Trondheim studentråd. - Konferanse i Stavanger for private høgskoler. - Hatt mye møtevirksomhet generelt. - Jobbet med sakspapirer generelt. ref sak 07/15 Nestleder - Seminar. - Velferdsting møte. - Skal på vårkonferanse som er i Oslo ref sak 08/15 AU IP utdanningsmesse, gikk fint, utdannings messe/ foreldresammenkost + revy på øya vgs, jobbet med facesiden, karrieredagen blir bra, VLA - Silje: vært på au møte, og skulle på LMU møte Jørgen: vært på seminar, ledervalg i Kus, valg til konsernstyre til SiT, hatt HF (QUAK) møter, begynt å planlegge fadderuken, skal ha nytt HF møte på fredag, IA Sandra: Jobbet med Studdy Buddy, vært med de på røros, vært i møte med SIT, har spurt om det er mulig å ha bestikk stående ute på kveldstid, Helene: Har hatt kontakt med folka i Studdy Buddy, laget et budsjett for dette, vært på LMU, vært med på åpning av nybygget. FoU Lene: vært på au møte, blitt HF (QUAK), blitt leder av PS, Torbjørn: ingenting! ref sak 09/15 SP-HiST: STi-NTNU: VT: ref sak 10/15 PS: valgt ny leder, skal på landsmøte, DMMH-kor: sang på åpningen av nybygget, startet med 3 nye sanger, nytt opplegg i mai. Er på rom 1520 onsdager DMMHI: de skal snart ha årsmøte, fornøyde med quiz SR-sak 09/15 Studentkro beliggenhet Morten legger frem saken, Geri Inge Lien snakker mer om det og forklarer dypere. 2

3 Sett på om det finnes egnende lokaler, saken har vært oppe i LMU, vært i tvil om lokaler. Spørsmål og svar: - Får vi hele bygget eller bare delen nede (vaktmesterboligen)? Geir Inge: Vi får begge - Er det forskriftmessig å ha det i kjelleren (tilfluktsrom)? GI: Det er rømningsveier, - Det bør vell være mulighet for de som sitter i rullestol også? GI: Ja, det er noe både vi og AU tar med i vurderingen. - Dette med alarm på huset, vil det kanskje vaktmesterboligen være mer egnet? GI: Det er absolutt løsbart, det gjelder også den vaktboligen, er mulig å si ifra at det skal holdes et arrangement og bli enige om andre tidspunkter for at vekterne kan komme. - Du tar med deg innspill tilbake, har du noe tanker om hvordan SR sitt vedtak vil veie opp mot LMU eller dine tanker? GI: Er usikker på hva som teller mest, men det skal jo selvfølgelig bli tatt seriøst og det må kunne bli funnet en felles enighet. Det vil nok være lurt å vende det inn mot generell bruk. Størrelsen på lokalene: Vaktmesterboligen/akademika = 59 m2 144/ gamle formingssalen = 105 m2 Under gymsalen = m2 Morten forklarer forslaget til AU. Åpner for debatt: - Det er viktig at vi sørger for at vi legger til rette for at det er muligheter for at alle studenter skal kunne bruke det. Det er bare å bruke heisene, det er alltid mulighet for å komme seg inn med adgangskort. - Vaktmesterboligen er ikke stort nok. Og det kan være vanskelig å få inn en hel klasse eller flere for å kunne bruke det som festningsgreie. - Vil helst ikke at datarommet skal bort, men det kan flyttes. - Det er større plass på 144. Enklere å fa plass til mer. - Er det mulighet for å endre på rommet? Gjøre det til et frivillig prosjekt for studentene? Det er flott om studentene får et eierskap til rommet og gjør det de vill innenfor visse rammer. Det burde være mulig å sette sammen en gruppe som har oversikt og kontroll på prosjektet. - Det er et mellomrom før 144, mulighet for å sette opp kontoret der en gang i fremtiden. - Vi gjør det koselig og får inn brusmaskin, kaffemaskin, og litt sånn stæsj for å gjøre det mulig å bruke det etter at kantinen er stengt. - Kan være lurt å sette Vaktmesterboligen før datasalen i rekkefølgen. Endringsforslag: 1. Therese, endringsforslag, linje

4 29-42: SR mener 144, gamle formingsareal i hovedbygget er mest egnet til en eventuell studentkro. Dette vil gi studentene et eget sted og et eierforhold til campus. SR ønsker å jobbe for at studentkroen skal ha en profil som ikke medfører konflikter forbundet med naboer i form av støy eller lignende. SR ønsker ikke at dette betraktes som et ultimatum, men at andre alternativer vurderes dersom 144 utelukkes. SRs prioriterte liste er som følger: , gamle formingsarealer i hovedbygget. 2. Vaktmesterboligen 3. Datasalen 4. Tilfluktsrom under gymsalen. 2. Morten, redaksjonell, linje - Fullmakt til AU til å gjøre redaksjonelle endringer Endringsforslag 1 vedtatt med 17 for 1 mot 1 avholdende Endringsforslag 2 vedtatt Enstemmig. Helheten: enstemmig vedtatt SR-sak 11/15 Forskrift om studier ved DMMH Morten legger frem saken. Åpnes for debatt: Det kommer inn mange endringsforslag, og disse blir lagt frem. Prinsippendring 1: - Prinsippendring 2: - Prinsippendring 3: - Prinsippendring 4: det er bra å ha noe som er obligatorisk og noe som ikke er det. Det er greit for studentene å ha noe å forholde seg til. Synes det er et godt forslag og en god begrunnelse. Dette vil være et av de enkleste forslagen å diskutere seg frem til og få i gjennom. Tror lærerne vil forstå grunnlaget for dette forslaget, men det er blitt misbrukt før. Det er viktig med gode undervisninger og inspirerende lærere og med dette vil nok studentene ha mer lyst til å møte opp i undervisninger. Sånn det er nå er det for dårlig. Er det mulig å få inn andre muligheter, sånn som kursing? Man kommer ikke utenom gruppearbeid når man går den utdanningen vi går. Prinsippendring 5: synes det å bestå praksis eller ikke har mer å si en om man består eller ikke en eksamen. Det er ikke alle som presterer like godt på en eksamen, men gjør det bra i praksis. Synes skolen er for streng når det gjelder særskilte behov. Det burde være enklere å få tilrettelagt eksamen. Dette er en sak som SR burde ta opp siden og finne ut hva vi egentlig mener. Prinsippendring 6: - Prinsippendring 7: - Kapittel 6 praksisplass på særskilt grunnlag: - Endringsforslag: 1. Jørgen og Hanna, endringsforslag, linje

5 29: Studentrådet er enig i prinsippendringen 30: Studentrådet er enig i prinsippendringen 31: Studentrådet mener alle burde ha en utdanningsplan 32: Det har blitt oppfattet misnøye blant studentene med 80 % obligatorisk oppmøte. Studentrådet støtter begrunnelsen og forslag til endring. 33: Studentrådet mener at hvis man ikke kan fullføre eksamen i løpet av 4 forsøk vil det være tvil om studenten er i stand til å være barnehagelærer, derfor støtter vi forslag 2 i begrunnelsen. 34: Studentrådet er enig i prinsippendringen 35: Studentrådet er enig i prinsippendringen 2. Morten, endringsforslag, linje 32 32: SR mener at krav om obligatorisk tilstedeværelse i teoretisk undervisning er lite hensiktsmessig. Dette fordi det ikke har noen sammenheng med kvaliteten på undervisningen, men heller virker mot sin hensikt for aktiviteten og engasjementet i undervisningen. SR mener at obligatorisk tilstedeværelse kun bør benyttes i praktiske oppgaver og gruppearbeid. 3. Morten, endringsforslag, linje 29 29: SR mener at utvidelse av studieretten er hensiktsmessig og effektiviserende. SR ser positivt på endringen og mener at denne gir DMMH et mer profesjonelt uttrykk. 4. Morten, endringsforslag, linje 30 30: SR mener at det er positivt at kravet om studiepoeng flyttes til studieplanen, men at ikke-beståtte eksamener må kunne gjennomføres parallelt med emner som har progresjonskrav. 5. Morten, endringsforslag, linje 31 31: SR mener at en utdanningsplan er hensiktsmessig for alle studenter ved DMMH. SR mener at DMMH vil fremstå mer profesjonelt om de også stiller formelle krav, i form av en studieplan, til studenter som ikke følger tradisjonell bachelorutdanning. 6. Morten, redaksjonell, linje - Fullmakt til AU til å gjøre redaksjonelle endringer 7. Morten og Torbjørn, tilleggsforslag, linje 36 36: 6-2: legge til «d) studenter som sitter i råd og utvalg ved DMMH, eller har tillitsverv som av forskjellige årsaker krever tilrettelagt praksis.» 5

6 Endringsforslag 1 linje 29 falt for endringsforslag 3 linje 30 falt for endringsforslag 4 linje 31 falt for endringsforslag 5 linje 32 vedtatt linje 33 vedtatt linje 34 vedtatt linje 35 vedtatt Endringsforslag 2 Falt for endringsforslag 1 linje 32 Endringsforslag 3 Vedtatt Endringsforslag 4 Vedtatt Endringsforslag 5 Vedtatt Endringsforslag 6 Vedtatt Endringsforslag 7 Vedtatt Helheten: Enstemmig vedtatt SR-sak 10/15 Valg av vararepresentanter til RM og LM NSO Maren Gravdal og Victoria Hojem sitter fast Marita Watne stiller til valg, ble valgt inn ved akklamasjon. Vara 1: Marita Watne SR-sak 01/15 Studentfrivillighet Morten legger frem saken. Åpner for debatt: Det kan være greit med en klargjøring om hva som er godkjent fravær i både timer og praksis. Er lurt å få inn andre frivillige verv enn de som gagner DMMH. Vedtak: For 13 Mot 1 Av 1 Eventuelt: Jørgen: Faddere - Fått inn 29 faddere til nå, Jørgen kommer innom i klassene for å forklare mer og gi mer info - varaer for kus - seminar Torbjørn - spontane innspill på hjemmesiden til DMMH. Kan komme med positive og negative tilbakemeldinger. Hans Petter: - trivselsdagen, alle som har lyst til å arrangere noe kan gjøre det. Vi satser på å bli Nordens beste studie by. Det skal hvert fall bli spilt superludo. Møtekritikk: Synes det er rart at folk forsvinner sakte men sikkert utover møtet. Bra jobbet, gode diskusjoner, godt bare å observere. 6

7 Bra og produktivt møte. Spennende saker fremover. Bra møte, godt møte. Det kunne være lurt å bytte møterom. Godt å høre at skolen tar SR på alvor, det viser hvor mye SR har utviklet seg gjennom året. God ordstyrer og referent, håpet flere hadde satt seg inn i forskriftene. Bra møte. Veldig spennende å se hvordan møtene holdes. Holdt oss nesten til tiden. Følte at det var litt surr i kommentarer, veldig bra ordstyrer og referent, bra tellekorps. Bra møte, dere er flinke og engasjerte, kommer med gode endringsforslag og diskutere for og imot. Bra innspill fra bakbenk og flink ordstyrer! Synes Jørgen reklamerer litt mye for VT i dag! Synes det er spennende saker, kult at det er såpass mye på agendaen, ingen har sagt noe om maten i dag og det er bra. Møtet er hevet. 7

8 Møtedato: Saksbehandler: Morten Telle SR-sak: 12/15 Velferdstingets sammensetting Forkortelser: DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole SR Studentrådet VT - Velferdstinget SiT - Samskipnaden i Trondheim Vedlegg Vedlegg1: Mandat for Velferdstinget s. 18 Bakgrunn for saken Campus Kristiania er en del av Norges Kreative Høyskole. Campus Kristianias avdeling i Trondheim har fått medlemskap i SiT fra I følge Velferdstingets vedtekter skal alle institusjoner som er med i SiT være representert i Velferdstinget. Arbeidsutvalgets vurdering Saksbehandler foreslår at SR innstiller at Campus Kristiania får en plass i VT. Arbeidsutvalgets innstilling SR mener det er riktig at alle institusjoner som er en del av SiT får muligheten til å påvirke SiT gjennom Velferstinget. SR innstiller derfor at Campus Kristiania får en plass i Velferdstinget og at antall representanter blir 19 der 1 er fra DMMH. 8

9 Møtedato: Saksbehandler: Morten Telle SR-sak: 13/15 Vedtekter for Studentrådet Forkortelser: DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole SR Studentrådet Bakgrunn for saken Vedtektene er reglementet for Studentrådet, og skal sikre en enighet blant medlemmene om hvordan Studentrådet skal drives. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler mener at vedtektene slik de eksisterer er uoversiktlig og inneholder for mye uvesentlig informasjon som gjør de utfordrende og forholde seg til. Saksbehandler har utarbeidet et mer oversiktlig dokument for Studentrådets vedtekter, som inneholder utelukkende relevant informasjon. Vedtektene inneholder også en oversikt over den hierarkiske ordningen av styringsdokumenter for Studentrådet, som ivaretar informasjon saksbehandler mener er uvesentlig for vedtektsdokumentet, men fortsatt er relevant for Studentrådets drift. Øvrige styringsdokumenter er i behandlingsprosess, og av tidsmessig hensyn til Studentrådsmøtet 3/15 vil disse bli innstilt på et møte senere. Ikrafttredelsen av vedtektsdokumentet er derfor innstilt til neste ordinære studentrådsmøte 29. april Arbeidsutvalgets innstilling SR vedtar dokumentet som det foreligger med de eventuelle endringene som fremkommer under møtet. 9

10 VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE Paragraf 1: Navn, formål og definisjoner 1-1 Navn Navnet er Studentrådet ved Dronning Mauds Minne Høgskole (heretter kalt Studentrådet, og forkortet SR-DMMH). 1-2 Formål Studentrådet er det øverste studentpolitiske organ ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Studentrådet er partipolitisk uavhengig og skal ivareta studentenes interesser og rettigheter. Studentrådet skal fremme studentenes saker internt og eksternt. 1-3 Definisjoner Simpelt flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn mot, og det ikke er flere blanke stemmer enn andre stemmer. Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50 % av de tilstedeværende stemmeberettigete på møtet stemmer for forslaget. Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigete på møtet stemmer for forslaget. Paragraf 2: Studentrådets sammensetning 2-1 Sammensetning og valg 1. Studentrådet består av en representant fra hver klasse og hver videreutdanningsenhet på Dronning Mauds Minne Høgskole, i tillegg til leder og nestledere i Studentrådet. 2. Hver klasse velger sin representant og vararepresentant så fort dette lar seg gjennomføre etter høstsemesterstart. 3. Representanter og varaer fra klassene og videreutdanningsenhetene skal velges ved urnevalg i sine klasser eller videreutdanningsenheter. 4. Dersom en representant av forskjellige årsaker fratrer sitt verv, blir vara ny representant, og et suppleringsvalg for ny vara skal gjennomføres. 5. Ansvar for valg til Studentrådet reguleres av valgreglementet. 2-2 Konstituerende møte 1. Leder og nestleder i arbeidsutvalget skal velges ved elektronisk urnevalg innen 1. juni. 2. Det skal arrangeres et konstituerende møte i Studentrådet, hvor det velges medlemmer til arbeidsutvalget jf. 5-2, i tillegg til øvrige organisasjoner, råd og utvalg Studentrådet innstiller til innen ultimo september. 2-3 Valgperiode 1. Leder og nestledere velges for perioden

11 Funksjonstiden for alle representanter, unntatt leder og nestledere jf. 2-3 pkt. 1, varer fra konstituerende møte er avsluttet til neste konstituerende møte starter jf. 2-2 pkt Ved suppleringsvalg er funksjonstiden fra møteslutt hvor suppleringsvalget blir gjennomført til påfølgende konstituerende møte. 4. Alle verv følger funksjonstid som beskrevet i 2-3 dersom dette ikke er spesifisert i egen arbeidsinstruks. Paragraf 3: Personvalg i Studentrådet 3-1 Personvalg i Studentrådet Studentrådet skal velge representanter til alle sentrale råd, verv og utvalg og supplere til disse ved behov. Det skal også velges til andre organer hvor det foreligger samarbeidsavtaler om dette. Personvalg skal foregå skriftlig eller ved akklamasjon. 1. Det skal arrangeres skriftlig valg dersom én representant krever det. 2. Ved skriftlig valg til én plass kreves alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjennomføres ny votering, etter ny utspørring, mellom de aktuelle kandidatene. Dersom det fortsatt er stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Dersom ingen oppnår alminnelig flertall utsettes valget til neste møte. 3. Alle kandidater skal presenteres for Studentrådet muntlig eller skriftlig. Om en kandidat ikke er til stede kan ingen svare på kandidatens vegne. 4. Det er anledning til å stille til valg helt frem til det gås til votering. 3-2 Rangeringsvalg Dersom flere personer skal velges samtidig og det flere kandidater enn verv, eller kandidatene skal rangeres, skal valget avholdes etter følgende modell: Det kan stemmes på inntil så mange kandidater som det er posisjoner som skal fylles. Stemmene vektes 1, 1/2, 1/3, 1/4 og så videre. Stemmer blir forkastet dersom: - Det har blitt stemt på en kandidat flere ganger. - Det har blitt stemt på en person som ikke har stilt til valg. - Det har blitt stemt på flere kandidater enn det er posisjoner. - Stemmesedler på andre måter ikke er korrekt utfylt. 3-3 Valgbarhet Alle registrerte studenter ved Dronning Mauds Minne Høgskole er valgbare til verv Studentrådet innstiller eller velger til. Paragraf 4: Studentrådets møter 4-1 Innkalling Arbeidsutvalget ved den daglige ledelsen ( 6-2 pkt. 1-3) har overordnet ansvar for innkalling til møter i Studentrådet. Skriftlig innkalling med saksliste skal sendes ut senest sju dager før møtet. Sakspapir kan unntaksvis sendes ut senere enn innkalling, men senest fire dager før møtet. 11

12 Møtevirksomhet Studentrådet skal avholde minimum tre ordinære møter per semester. 4-3 Møteplikt Alle medlemmer av Studentrådet har plikt til å møte på møter i Studentrådet. De følgende gruppene har plikt til å møte med ett medlem: - Studentrepresentantene i Høgskolestyret - DMMH-representantene i Velferdstinget Ved fravær har alle som omfattes av denne paragrafen plikt til å gi beskjed til leder eller nestledere i arbeidsutvalget om dette. 4-4 Stemmerett Studentrådets representanter, eller vara for disse, har stemmerett dersom de er til stede ved åpning av saken. 4-5 Tale- og forslagsrett Alle har talerett på Studentrådets møter. Alle studenter ved DMMH har forslagsrett. Andre kan innvilges forslagsrett i enkeltsaker med alminnelig flertall. 4-6 Vedtaksdyktighet Studentrådet er vedtaksdyktig når det lovlig er innkalt og minimum ti stemmeberettigede til stede. 4-7 Vedtak Vedtak krever simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt. Alle vedtak gjelder fra møtet heves, om ikke annet er angitt i vedtaket. 4-8 Møteledelse Møtet ledes av en ordstyrer og en referent. Medlemmer av møteledelsen skal ikke ha stemmerett. 4-9 Ekstraordinært Studentrådsmøte Et enstemmig arbeidsutvalg eller ti studentrådsrepresentanter kan kreve ekstraordinært møte i Studentrådet. Innkalling skal sendes senest to virkedager etter mottatt krav. Møtet kan avholdes tidligst en uke etter utsendt innkalling, og senest to uker etter mottatt krav Offentlighet Studentrådets møter er i utgangspunktet åpne. Arbeidsutvalget avgjør om en sak skal behandles unntatt offentlighet, og om sakspapir og/eller vedtak skal unntas offentlighet. Dette gjelder personalsaker eller andre saker som ikke egner seg forbehandling i offentlighet. 12

13 Møte for lukkede dører 1. Alle med forslagsrett kan foreslå å behandle en sak for lukkede dører. Debatten om hvorvidt møtet skal lukkes går for lukkede dører. 2. På lukkede Arbeidsutvalgsmøter har kun Arbeidsutvalget møterett. 3. På lukkede Studentrådsmøter har kun studentrådsrepresentantene eller vara for disse møterett. Paragraf 5: Arbeidsutvalget 5-1 Arbeidsutvalgets mandat 1. Arbeidsutvalget representerer Studentrådet mellom Studentrådsmøtene. 2. Fatte vedtak på vegne av Studentrådet i hastesaker. 3. Velge og supplere personer til midlertidige-, eller ad-hoc utvalg. 4. Velge og supplere personer etter fullmakt fra Studentrådet. 5. Iverksette og følge opp vedtak fattet av Studentrådet. 6. Forberede og innstille saker til Studentrådet. 7. Vedta møteplan for Arbeidsutvalget og Studentrådet. 5-2 Sammensetning Arbeidsutvalget består av leder, økonomisk og organisatorisk nestleder, informasjonsog profileringsansvarlig nestleder, to fag- og utviklingsansvarlige, to velferds- og likestillingsansvarlige. Studentrepresentantene i høgskolestyret har møteplikt og observasjonsstatus på AU-møtene. 5-3 Arbeidsutvalgets møter Innstillende møter i Arbeidsutvalget avholdes i forkant av alle møter i Studentrådet. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Den daglige ledelsen ( 6) har ansvaret for at innkalling med saksliste sendes ut senest sju dager før møtet. Sakspapir kan unntaksvis sendes ut senere enn innkalling, men senest fire dager før møtet. 5-4 Vedtaksdyktighet Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når minst halvparten av Arbeidsutvalgets medlemmer, og enten leder eller en nestleder, er til stede. Paragraf 6: Daglig ledelse 6-1 Daglig ledelses formål Den daglige ledelsen skal være Studentrådets daglige ledelse, og være den utøvende myndighet til de vedtak Arbeidsutvalget og Studentrådet gjør. Den daglige ledelsen skal legge til rette for Studentrådets øvrige drift og være kontaktpunktet i organisasjonen. 6-2 Den daglige ledelsens sammensetning 1. Leder i 100 % stilling. 2. Økonomisk og organisatorisk nestleder i 25 % stilling. 3. Informasjons- og profileringsansvarlig nestleder i 20 % stilling. 13

14 Feriefullmakt Leder og nestledere har, i samråd med Arbeidsutvalget, fullmakt i jule- og sommerferien til å ta beslutninger i saker som normalt skal behandles i Studentrådet, med unntak av reglements- og vedtektsendringer. Paragraf 7: Generelle bestemmelser 7-1 Mistillit 1. Forslag om mistillit kan rettes mot alle personer og grupper valgt av Studentrådet. 2. Studentrådet kan reise mistillit mot personer som har fratrådt sine verv. 3. Forslag om mistillit skal begrunnes og stilles skriftlig, og følger innkalling til Studentrådet møtet hvor dette skal behandles. Mistillitsforslaget skal signeres. 4. Den det reises mistillit mot skal ha anledning til å presentere sitt syn før det fattes vedtak. 5. Studentrådet vedtar mistillit med kvalifisert flertall. 6. Avstemming om mistillit skjer skriftlig. 7. Dersom mistillit fratres vervet umiddelbart. 7-2 Bekjentgjørelse Forslag om mistillit skal bekjentgjøres for den/de det reises mistillit mot senest en uke før møtet der saken behandles. Paragraf 8: Styringsdokumenter 8-1 Styringsdokumenter Studentrådet reglement, instrukser og retningslinjer er underordnet disse vedtekter. Studentrådet skal ha følgende styringsdokumenter i tillegg til vedtektene: 1. Forretningsorden Regulerer gjennomføring av møter i Studentrådet. 2. Økonomireglement Regulerer pengebruk i Studentrådet. 3. Stillingsinstrukser Regulerer arbeidsoppgavene til aktuelle parter tilknyttet organisasjonen. 4. Reglement for valg til Studentrådet Regulerer valget av representanter til Studentrådet, 5. Budsjett Regulerer de økonomiske rammene for Studentrådet. Skal vedtas hver høst før kommende år. 8-2 Vedtektsendringer Vedtektene kan endres av Studentrådet ved kvalifisert flertall. Forslag til vedtektsendringer må vedtas på to separate og ordinære møter for å tre i kraft. Forslag til endringer av vedtektene skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget senest ti virkedager før det første møtet den eller de skal behandles. Innstilling fra Arbeidsutvalget skal sendes med innkallingen. 14

15 Endringer i andre styringsdokumenter Andre styringsdokumenter og endringer i disse kan presenteres og realitetsbehandles på ett og samme møte. Vedtak og endringer krever kvalifisert flertall. 8-4 Vedtektenes rekkevidde og begrensninger Studentrådet vedtekter er underlagt norsk lov og forskrifter gitt av offentlige myndighet. 8-5 Fravikelse 1. Forretningsorden kan fravikes med absolutt flertall 2. Andre reglement og instrukser kan fravikes med kvalifisert flertall i Studentrådet. 8-6 Ikrafttredelse Vedtektene ble sist endret 29. April

16 Møtedato: Saksbehandler: Morten Telle SR-sak: 14/15 Valg til leder og nestleder Forkortelser: DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole SR Studentrådet AU - Arbeidsutvalget Hensikt: Orientere SR om valget og viktigheten av at det gjøres en innsats for å finne kandidater til dette, samt diskutere hva som skal til for at dette blir prioritert. Bakgrunn: I følge vedtektene for SR jf. Kap og 11.2 skal leder og nestleder i SRs AU velges elektronisk i løpet av våren. Valg til leder- og nestleder i SRs AU blir gjennomført fra april ved elektronisk valg på itslearning, og offentliggjort på valgmøtet den 29. april. Leder: leder er frikjøpt fra studiene, og er valgt av studentene på DMMH. Hovedoppgavene til leder er å følge opp SR, skrive sakspapirer til SR-møter, være SRs ansikt utad og jobbe med studentdemokratiet lokalt, regionalt og nasjonalt. Nestleder: nestleder er leders stedfortreder, og skal hjelpe leder i arbeidet opp mot SR og følge opp AU. Nestleder er 25 % honorert, og det forventes at nestleder i stor grad prioriterer sitt verv. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler mener informasjon om valget ideelt sett når ut til alle studentene ved DMMH, og at representantene i SR har en viktig oppgave om å gjennomføre dette. For videre drift i SR er det viktig at det blir oppfordret til å stille til valg, at valgene er reelle og i tillegg at det oppnås en god valgoppslutning. Saksbehandler ønsker at SR kommer med forslag til hvordan kandidater til valget kan fremskaffes, samt at det enes om hvordan det skal jobbes for å gjennomføre disse. Saksbehandlers innstilling Det innstilles ikke i diskusjonssaker 16

17 Møtedato: Saksbehandler: Morten Telle O-sak: 3/15 Studentkro prosess Forkortelser: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole SR Studentrådet AU Arbeidsutvalget Hensikt: Orientere om hvordan prosessen bak opprettelsen av studentkroa har vært, og hvordan den etter saksbehandlers vurdering bør fortsette å være. Saksbehandlers innstilling: Det innstilles ikke i orienteringssaker 17

18 Vedlegg 1: Mandat for Velferdstinget Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende fra Velferdstinget (VT) skal ha følgende sammensetning: 11 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 4 representanter valgt fra Studentparlamentet HiST 1 representant valgt fra Studentrådet DMMH 1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 1 representant valgt fra BI Studentersamfunn Velferdstinget konstituerer seg selv. Eierorganene forbeholder seg retten til å ha hver sin observatør til stede ved arbeidsutvalgets møter. Velferdstingets møter skal være åpne for alle, men kan i særskilte tilfeller lukkes. Eierorganene forbeholder seg i slike tilfeller retten til å ha en representant til stede under forhandlingene om møtet skal lukkes. Velferdstinget er i alle saker selvstendig og politisk uavhengig av eierorganene, og er ansvarlig for å forvalte de ressurser som er tilgjengelig. Velferdstinget vedtar selv sine vedtekter og er ansvarlig for tilstrekkelig bekjentgjøring og rekruttering til valg. Dette arbeidet kan skje i samarbeid med eierorganene. Ansvarsområde Velferdstinget har det overordnede ansvaret for å forvalte studentenes innflytelse over studentvelferden i Trondheim. Førsteprioritet skal alltid være saker som omhandler Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) sin studentrettede virksomhet. Velferdstinget er delegert retten til å velge og tilbakekalle representanter og vararepresentanter til konsernstyret i SiT i tråd med "Lov om studentsamskipnader". I saker som ikke kan kobles direkte opp mot SiTs virksomhet, eller i saker der det er uklart om saken tilfaller Velferdstinget eller eierorganene, skal Velferdstingets deltagelse gjøres i samråd med eierorganene. Eierorganene har rett til å delegere andre ansvarsområder til Velferdstinget dersom det er hensiktsmessig. Eierorganene skal ta Velferdstingets synspunkter i betraktning før en slik beslutning fattes 18

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Sarpsborg Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 62-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 06/15 Til: Arbeidsutvalget Dato: 30.04.15 Representanter og vara Observatører Møtested: R3, Gløshaugen Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015 VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtatt av Parlamentsforsamling Ikrafttredelse 19.01.2014 Sist endret 28.01.2015 Innhold Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon...

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

VEDTEKTER. Humanistforbundet

VEDTEKTER. Humanistforbundet VEDTEKTER Humanistforbundet HUFO Vedtatt styremøte 27.2.17 HUFO Møllergata 24, 0179 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Medlemskap... 2 2.1 Vanlig medlemskap... 2 2.2 Støttemedlemskap...

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Vedtekter for SDSN. Innholdsfortegnelse. Forkortelser:

Vedtekter for SDSN. Innholdsfortegnelse. Forkortelser: Vedtekter for SDSN Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Navn, formål og virksomhet... 1 Kapittel 2: Sammensetning... 1 Kapittel 3: Parlamentsforsamlingen (PF)... 1 Kapittel 4: Arbeidsutvalget (AU)... 2 Kapittel

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer