Saksbehandler: Morten Telle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Morten Telle"

Transkript

1 Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: Møtetid: Utsendt: Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning av Referat fra SR-møte 2/15 Ref-sak 11/15 Ref-sak 12/15 Ref-sak 13/15 Ref-sak 14/15 Ref-sak 15/15 SR-sak 12/15 SR-sak 13/15 SR-sak 14/15 O-sak 03/15 Referat fra Leder Referat fra Nestleder Referat fra Arbeidsutvalget Referat fra VT, SP-HiST, STi-NTNU, Samfundet. Referat fra PS, DMMH-Kor, DMMHI Velferdstingets sammensetting Saksbehandler: Morten Telle Vedtekter for Studentrådet Saksbehandler: Morten Telle Valg til leder og nestleder Saksbehandler: Morten Telle Studentkro prosess Saksbehandler: Morten Telle Eventuelt Møtekritikk 1

2 Referat SR-møte 02/15 Magnus Bjerke foreslått som møteleder: Godkjent Victoria S. Hojem foreslått som referent: Godkjent Innkalling: Godkjent Referat SR-møte 01/15: Godkjent ref sak 06/15 Leder - Mottatt møteinnkallinger. - LS3. - Trondheim studentråd. - Konferanse i Stavanger for private høgskoler. - Hatt mye møtevirksomhet generelt. - Jobbet med sakspapirer generelt. ref sak 07/15 Nestleder - Seminar. - Velferdsting møte. - Skal på vårkonferanse som er i Oslo ref sak 08/15 AU IP utdanningsmesse, gikk fint, utdannings messe/ foreldresammenkost + revy på øya vgs, jobbet med facesiden, karrieredagen blir bra, VLA - Silje: vært på au møte, og skulle på LMU møte Jørgen: vært på seminar, ledervalg i Kus, valg til konsernstyre til SiT, hatt HF (QUAK) møter, begynt å planlegge fadderuken, skal ha nytt HF møte på fredag, IA Sandra: Jobbet med Studdy Buddy, vært med de på røros, vært i møte med SIT, har spurt om det er mulig å ha bestikk stående ute på kveldstid, Helene: Har hatt kontakt med folka i Studdy Buddy, laget et budsjett for dette, vært på LMU, vært med på åpning av nybygget. FoU Lene: vært på au møte, blitt HF (QUAK), blitt leder av PS, Torbjørn: ingenting! ref sak 09/15 SP-HiST: STi-NTNU: VT: ref sak 10/15 PS: valgt ny leder, skal på landsmøte, DMMH-kor: sang på åpningen av nybygget, startet med 3 nye sanger, nytt opplegg i mai. Er på rom 1520 onsdager DMMHI: de skal snart ha årsmøte, fornøyde med quiz SR-sak 09/15 Studentkro beliggenhet Morten legger frem saken, Geri Inge Lien snakker mer om det og forklarer dypere. 2

3 Sett på om det finnes egnende lokaler, saken har vært oppe i LMU, vært i tvil om lokaler. Spørsmål og svar: - Får vi hele bygget eller bare delen nede (vaktmesterboligen)? Geir Inge: Vi får begge - Er det forskriftmessig å ha det i kjelleren (tilfluktsrom)? GI: Det er rømningsveier, - Det bør vell være mulighet for de som sitter i rullestol også? GI: Ja, det er noe både vi og AU tar med i vurderingen. - Dette med alarm på huset, vil det kanskje vaktmesterboligen være mer egnet? GI: Det er absolutt løsbart, det gjelder også den vaktboligen, er mulig å si ifra at det skal holdes et arrangement og bli enige om andre tidspunkter for at vekterne kan komme. - Du tar med deg innspill tilbake, har du noe tanker om hvordan SR sitt vedtak vil veie opp mot LMU eller dine tanker? GI: Er usikker på hva som teller mest, men det skal jo selvfølgelig bli tatt seriøst og det må kunne bli funnet en felles enighet. Det vil nok være lurt å vende det inn mot generell bruk. Størrelsen på lokalene: Vaktmesterboligen/akademika = 59 m2 144/ gamle formingssalen = 105 m2 Under gymsalen = m2 Morten forklarer forslaget til AU. Åpner for debatt: - Det er viktig at vi sørger for at vi legger til rette for at det er muligheter for at alle studenter skal kunne bruke det. Det er bare å bruke heisene, det er alltid mulighet for å komme seg inn med adgangskort. - Vaktmesterboligen er ikke stort nok. Og det kan være vanskelig å få inn en hel klasse eller flere for å kunne bruke det som festningsgreie. - Vil helst ikke at datarommet skal bort, men det kan flyttes. - Det er større plass på 144. Enklere å fa plass til mer. - Er det mulighet for å endre på rommet? Gjøre det til et frivillig prosjekt for studentene? Det er flott om studentene får et eierskap til rommet og gjør det de vill innenfor visse rammer. Det burde være mulig å sette sammen en gruppe som har oversikt og kontroll på prosjektet. - Det er et mellomrom før 144, mulighet for å sette opp kontoret der en gang i fremtiden. - Vi gjør det koselig og får inn brusmaskin, kaffemaskin, og litt sånn stæsj for å gjøre det mulig å bruke det etter at kantinen er stengt. - Kan være lurt å sette Vaktmesterboligen før datasalen i rekkefølgen. Endringsforslag: 1. Therese, endringsforslag, linje

4 29-42: SR mener 144, gamle formingsareal i hovedbygget er mest egnet til en eventuell studentkro. Dette vil gi studentene et eget sted og et eierforhold til campus. SR ønsker å jobbe for at studentkroen skal ha en profil som ikke medfører konflikter forbundet med naboer i form av støy eller lignende. SR ønsker ikke at dette betraktes som et ultimatum, men at andre alternativer vurderes dersom 144 utelukkes. SRs prioriterte liste er som følger: , gamle formingsarealer i hovedbygget. 2. Vaktmesterboligen 3. Datasalen 4. Tilfluktsrom under gymsalen. 2. Morten, redaksjonell, linje - Fullmakt til AU til å gjøre redaksjonelle endringer Endringsforslag 1 vedtatt med 17 for 1 mot 1 avholdende Endringsforslag 2 vedtatt Enstemmig. Helheten: enstemmig vedtatt SR-sak 11/15 Forskrift om studier ved DMMH Morten legger frem saken. Åpnes for debatt: Det kommer inn mange endringsforslag, og disse blir lagt frem. Prinsippendring 1: - Prinsippendring 2: - Prinsippendring 3: - Prinsippendring 4: det er bra å ha noe som er obligatorisk og noe som ikke er det. Det er greit for studentene å ha noe å forholde seg til. Synes det er et godt forslag og en god begrunnelse. Dette vil være et av de enkleste forslagen å diskutere seg frem til og få i gjennom. Tror lærerne vil forstå grunnlaget for dette forslaget, men det er blitt misbrukt før. Det er viktig med gode undervisninger og inspirerende lærere og med dette vil nok studentene ha mer lyst til å møte opp i undervisninger. Sånn det er nå er det for dårlig. Er det mulig å få inn andre muligheter, sånn som kursing? Man kommer ikke utenom gruppearbeid når man går den utdanningen vi går. Prinsippendring 5: synes det å bestå praksis eller ikke har mer å si en om man består eller ikke en eksamen. Det er ikke alle som presterer like godt på en eksamen, men gjør det bra i praksis. Synes skolen er for streng når det gjelder særskilte behov. Det burde være enklere å få tilrettelagt eksamen. Dette er en sak som SR burde ta opp siden og finne ut hva vi egentlig mener. Prinsippendring 6: - Prinsippendring 7: - Kapittel 6 praksisplass på særskilt grunnlag: - Endringsforslag: 1. Jørgen og Hanna, endringsforslag, linje

5 29: Studentrådet er enig i prinsippendringen 30: Studentrådet er enig i prinsippendringen 31: Studentrådet mener alle burde ha en utdanningsplan 32: Det har blitt oppfattet misnøye blant studentene med 80 % obligatorisk oppmøte. Studentrådet støtter begrunnelsen og forslag til endring. 33: Studentrådet mener at hvis man ikke kan fullføre eksamen i løpet av 4 forsøk vil det være tvil om studenten er i stand til å være barnehagelærer, derfor støtter vi forslag 2 i begrunnelsen. 34: Studentrådet er enig i prinsippendringen 35: Studentrådet er enig i prinsippendringen 2. Morten, endringsforslag, linje 32 32: SR mener at krav om obligatorisk tilstedeværelse i teoretisk undervisning er lite hensiktsmessig. Dette fordi det ikke har noen sammenheng med kvaliteten på undervisningen, men heller virker mot sin hensikt for aktiviteten og engasjementet i undervisningen. SR mener at obligatorisk tilstedeværelse kun bør benyttes i praktiske oppgaver og gruppearbeid. 3. Morten, endringsforslag, linje 29 29: SR mener at utvidelse av studieretten er hensiktsmessig og effektiviserende. SR ser positivt på endringen og mener at denne gir DMMH et mer profesjonelt uttrykk. 4. Morten, endringsforslag, linje 30 30: SR mener at det er positivt at kravet om studiepoeng flyttes til studieplanen, men at ikke-beståtte eksamener må kunne gjennomføres parallelt med emner som har progresjonskrav. 5. Morten, endringsforslag, linje 31 31: SR mener at en utdanningsplan er hensiktsmessig for alle studenter ved DMMH. SR mener at DMMH vil fremstå mer profesjonelt om de også stiller formelle krav, i form av en studieplan, til studenter som ikke følger tradisjonell bachelorutdanning. 6. Morten, redaksjonell, linje - Fullmakt til AU til å gjøre redaksjonelle endringer 7. Morten og Torbjørn, tilleggsforslag, linje 36 36: 6-2: legge til «d) studenter som sitter i råd og utvalg ved DMMH, eller har tillitsverv som av forskjellige årsaker krever tilrettelagt praksis.» 5

6 Endringsforslag 1 linje 29 falt for endringsforslag 3 linje 30 falt for endringsforslag 4 linje 31 falt for endringsforslag 5 linje 32 vedtatt linje 33 vedtatt linje 34 vedtatt linje 35 vedtatt Endringsforslag 2 Falt for endringsforslag 1 linje 32 Endringsforslag 3 Vedtatt Endringsforslag 4 Vedtatt Endringsforslag 5 Vedtatt Endringsforslag 6 Vedtatt Endringsforslag 7 Vedtatt Helheten: Enstemmig vedtatt SR-sak 10/15 Valg av vararepresentanter til RM og LM NSO Maren Gravdal og Victoria Hojem sitter fast Marita Watne stiller til valg, ble valgt inn ved akklamasjon. Vara 1: Marita Watne SR-sak 01/15 Studentfrivillighet Morten legger frem saken. Åpner for debatt: Det kan være greit med en klargjøring om hva som er godkjent fravær i både timer og praksis. Er lurt å få inn andre frivillige verv enn de som gagner DMMH. Vedtak: For 13 Mot 1 Av 1 Eventuelt: Jørgen: Faddere - Fått inn 29 faddere til nå, Jørgen kommer innom i klassene for å forklare mer og gi mer info - varaer for kus - seminar Torbjørn - spontane innspill på hjemmesiden til DMMH. Kan komme med positive og negative tilbakemeldinger. Hans Petter: - trivselsdagen, alle som har lyst til å arrangere noe kan gjøre det. Vi satser på å bli Nordens beste studie by. Det skal hvert fall bli spilt superludo. Møtekritikk: Synes det er rart at folk forsvinner sakte men sikkert utover møtet. Bra jobbet, gode diskusjoner, godt bare å observere. 6

7 Bra og produktivt møte. Spennende saker fremover. Bra møte, godt møte. Det kunne være lurt å bytte møterom. Godt å høre at skolen tar SR på alvor, det viser hvor mye SR har utviklet seg gjennom året. God ordstyrer og referent, håpet flere hadde satt seg inn i forskriftene. Bra møte. Veldig spennende å se hvordan møtene holdes. Holdt oss nesten til tiden. Følte at det var litt surr i kommentarer, veldig bra ordstyrer og referent, bra tellekorps. Bra møte, dere er flinke og engasjerte, kommer med gode endringsforslag og diskutere for og imot. Bra innspill fra bakbenk og flink ordstyrer! Synes Jørgen reklamerer litt mye for VT i dag! Synes det er spennende saker, kult at det er såpass mye på agendaen, ingen har sagt noe om maten i dag og det er bra. Møtet er hevet. 7

8 Møtedato: Saksbehandler: Morten Telle SR-sak: 12/15 Velferdstingets sammensetting Forkortelser: DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole SR Studentrådet VT - Velferdstinget SiT - Samskipnaden i Trondheim Vedlegg Vedlegg1: Mandat for Velferdstinget s. 18 Bakgrunn for saken Campus Kristiania er en del av Norges Kreative Høyskole. Campus Kristianias avdeling i Trondheim har fått medlemskap i SiT fra I følge Velferdstingets vedtekter skal alle institusjoner som er med i SiT være representert i Velferdstinget. Arbeidsutvalgets vurdering Saksbehandler foreslår at SR innstiller at Campus Kristiania får en plass i VT. Arbeidsutvalgets innstilling SR mener det er riktig at alle institusjoner som er en del av SiT får muligheten til å påvirke SiT gjennom Velferstinget. SR innstiller derfor at Campus Kristiania får en plass i Velferdstinget og at antall representanter blir 19 der 1 er fra DMMH. 8

9 Møtedato: Saksbehandler: Morten Telle SR-sak: 13/15 Vedtekter for Studentrådet Forkortelser: DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole SR Studentrådet Bakgrunn for saken Vedtektene er reglementet for Studentrådet, og skal sikre en enighet blant medlemmene om hvordan Studentrådet skal drives. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler mener at vedtektene slik de eksisterer er uoversiktlig og inneholder for mye uvesentlig informasjon som gjør de utfordrende og forholde seg til. Saksbehandler har utarbeidet et mer oversiktlig dokument for Studentrådets vedtekter, som inneholder utelukkende relevant informasjon. Vedtektene inneholder også en oversikt over den hierarkiske ordningen av styringsdokumenter for Studentrådet, som ivaretar informasjon saksbehandler mener er uvesentlig for vedtektsdokumentet, men fortsatt er relevant for Studentrådets drift. Øvrige styringsdokumenter er i behandlingsprosess, og av tidsmessig hensyn til Studentrådsmøtet 3/15 vil disse bli innstilt på et møte senere. Ikrafttredelsen av vedtektsdokumentet er derfor innstilt til neste ordinære studentrådsmøte 29. april Arbeidsutvalgets innstilling SR vedtar dokumentet som det foreligger med de eventuelle endringene som fremkommer under møtet. 9

10 VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE Paragraf 1: Navn, formål og definisjoner 1-1 Navn Navnet er Studentrådet ved Dronning Mauds Minne Høgskole (heretter kalt Studentrådet, og forkortet SR-DMMH). 1-2 Formål Studentrådet er det øverste studentpolitiske organ ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Studentrådet er partipolitisk uavhengig og skal ivareta studentenes interesser og rettigheter. Studentrådet skal fremme studentenes saker internt og eksternt. 1-3 Definisjoner Simpelt flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn mot, og det ikke er flere blanke stemmer enn andre stemmer. Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50 % av de tilstedeværende stemmeberettigete på møtet stemmer for forslaget. Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigete på møtet stemmer for forslaget. Paragraf 2: Studentrådets sammensetning 2-1 Sammensetning og valg 1. Studentrådet består av en representant fra hver klasse og hver videreutdanningsenhet på Dronning Mauds Minne Høgskole, i tillegg til leder og nestledere i Studentrådet. 2. Hver klasse velger sin representant og vararepresentant så fort dette lar seg gjennomføre etter høstsemesterstart. 3. Representanter og varaer fra klassene og videreutdanningsenhetene skal velges ved urnevalg i sine klasser eller videreutdanningsenheter. 4. Dersom en representant av forskjellige årsaker fratrer sitt verv, blir vara ny representant, og et suppleringsvalg for ny vara skal gjennomføres. 5. Ansvar for valg til Studentrådet reguleres av valgreglementet. 2-2 Konstituerende møte 1. Leder og nestleder i arbeidsutvalget skal velges ved elektronisk urnevalg innen 1. juni. 2. Det skal arrangeres et konstituerende møte i Studentrådet, hvor det velges medlemmer til arbeidsutvalget jf. 5-2, i tillegg til øvrige organisasjoner, råd og utvalg Studentrådet innstiller til innen ultimo september. 2-3 Valgperiode 1. Leder og nestledere velges for perioden

11 Funksjonstiden for alle representanter, unntatt leder og nestledere jf. 2-3 pkt. 1, varer fra konstituerende møte er avsluttet til neste konstituerende møte starter jf. 2-2 pkt Ved suppleringsvalg er funksjonstiden fra møteslutt hvor suppleringsvalget blir gjennomført til påfølgende konstituerende møte. 4. Alle verv følger funksjonstid som beskrevet i 2-3 dersom dette ikke er spesifisert i egen arbeidsinstruks. Paragraf 3: Personvalg i Studentrådet 3-1 Personvalg i Studentrådet Studentrådet skal velge representanter til alle sentrale råd, verv og utvalg og supplere til disse ved behov. Det skal også velges til andre organer hvor det foreligger samarbeidsavtaler om dette. Personvalg skal foregå skriftlig eller ved akklamasjon. 1. Det skal arrangeres skriftlig valg dersom én representant krever det. 2. Ved skriftlig valg til én plass kreves alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjennomføres ny votering, etter ny utspørring, mellom de aktuelle kandidatene. Dersom det fortsatt er stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Dersom ingen oppnår alminnelig flertall utsettes valget til neste møte. 3. Alle kandidater skal presenteres for Studentrådet muntlig eller skriftlig. Om en kandidat ikke er til stede kan ingen svare på kandidatens vegne. 4. Det er anledning til å stille til valg helt frem til det gås til votering. 3-2 Rangeringsvalg Dersom flere personer skal velges samtidig og det flere kandidater enn verv, eller kandidatene skal rangeres, skal valget avholdes etter følgende modell: Det kan stemmes på inntil så mange kandidater som det er posisjoner som skal fylles. Stemmene vektes 1, 1/2, 1/3, 1/4 og så videre. Stemmer blir forkastet dersom: - Det har blitt stemt på en kandidat flere ganger. - Det har blitt stemt på en person som ikke har stilt til valg. - Det har blitt stemt på flere kandidater enn det er posisjoner. - Stemmesedler på andre måter ikke er korrekt utfylt. 3-3 Valgbarhet Alle registrerte studenter ved Dronning Mauds Minne Høgskole er valgbare til verv Studentrådet innstiller eller velger til. Paragraf 4: Studentrådets møter 4-1 Innkalling Arbeidsutvalget ved den daglige ledelsen ( 6-2 pkt. 1-3) har overordnet ansvar for innkalling til møter i Studentrådet. Skriftlig innkalling med saksliste skal sendes ut senest sju dager før møtet. Sakspapir kan unntaksvis sendes ut senere enn innkalling, men senest fire dager før møtet. 11

12 Møtevirksomhet Studentrådet skal avholde minimum tre ordinære møter per semester. 4-3 Møteplikt Alle medlemmer av Studentrådet har plikt til å møte på møter i Studentrådet. De følgende gruppene har plikt til å møte med ett medlem: - Studentrepresentantene i Høgskolestyret - DMMH-representantene i Velferdstinget Ved fravær har alle som omfattes av denne paragrafen plikt til å gi beskjed til leder eller nestledere i arbeidsutvalget om dette. 4-4 Stemmerett Studentrådets representanter, eller vara for disse, har stemmerett dersom de er til stede ved åpning av saken. 4-5 Tale- og forslagsrett Alle har talerett på Studentrådets møter. Alle studenter ved DMMH har forslagsrett. Andre kan innvilges forslagsrett i enkeltsaker med alminnelig flertall. 4-6 Vedtaksdyktighet Studentrådet er vedtaksdyktig når det lovlig er innkalt og minimum ti stemmeberettigede til stede. 4-7 Vedtak Vedtak krever simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt. Alle vedtak gjelder fra møtet heves, om ikke annet er angitt i vedtaket. 4-8 Møteledelse Møtet ledes av en ordstyrer og en referent. Medlemmer av møteledelsen skal ikke ha stemmerett. 4-9 Ekstraordinært Studentrådsmøte Et enstemmig arbeidsutvalg eller ti studentrådsrepresentanter kan kreve ekstraordinært møte i Studentrådet. Innkalling skal sendes senest to virkedager etter mottatt krav. Møtet kan avholdes tidligst en uke etter utsendt innkalling, og senest to uker etter mottatt krav Offentlighet Studentrådets møter er i utgangspunktet åpne. Arbeidsutvalget avgjør om en sak skal behandles unntatt offentlighet, og om sakspapir og/eller vedtak skal unntas offentlighet. Dette gjelder personalsaker eller andre saker som ikke egner seg forbehandling i offentlighet. 12

13 Møte for lukkede dører 1. Alle med forslagsrett kan foreslå å behandle en sak for lukkede dører. Debatten om hvorvidt møtet skal lukkes går for lukkede dører. 2. På lukkede Arbeidsutvalgsmøter har kun Arbeidsutvalget møterett. 3. På lukkede Studentrådsmøter har kun studentrådsrepresentantene eller vara for disse møterett. Paragraf 5: Arbeidsutvalget 5-1 Arbeidsutvalgets mandat 1. Arbeidsutvalget representerer Studentrådet mellom Studentrådsmøtene. 2. Fatte vedtak på vegne av Studentrådet i hastesaker. 3. Velge og supplere personer til midlertidige-, eller ad-hoc utvalg. 4. Velge og supplere personer etter fullmakt fra Studentrådet. 5. Iverksette og følge opp vedtak fattet av Studentrådet. 6. Forberede og innstille saker til Studentrådet. 7. Vedta møteplan for Arbeidsutvalget og Studentrådet. 5-2 Sammensetning Arbeidsutvalget består av leder, økonomisk og organisatorisk nestleder, informasjonsog profileringsansvarlig nestleder, to fag- og utviklingsansvarlige, to velferds- og likestillingsansvarlige. Studentrepresentantene i høgskolestyret har møteplikt og observasjonsstatus på AU-møtene. 5-3 Arbeidsutvalgets møter Innstillende møter i Arbeidsutvalget avholdes i forkant av alle møter i Studentrådet. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Den daglige ledelsen ( 6) har ansvaret for at innkalling med saksliste sendes ut senest sju dager før møtet. Sakspapir kan unntaksvis sendes ut senere enn innkalling, men senest fire dager før møtet. 5-4 Vedtaksdyktighet Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når minst halvparten av Arbeidsutvalgets medlemmer, og enten leder eller en nestleder, er til stede. Paragraf 6: Daglig ledelse 6-1 Daglig ledelses formål Den daglige ledelsen skal være Studentrådets daglige ledelse, og være den utøvende myndighet til de vedtak Arbeidsutvalget og Studentrådet gjør. Den daglige ledelsen skal legge til rette for Studentrådets øvrige drift og være kontaktpunktet i organisasjonen. 6-2 Den daglige ledelsens sammensetning 1. Leder i 100 % stilling. 2. Økonomisk og organisatorisk nestleder i 25 % stilling. 3. Informasjons- og profileringsansvarlig nestleder i 20 % stilling. 13

14 Feriefullmakt Leder og nestledere har, i samråd med Arbeidsutvalget, fullmakt i jule- og sommerferien til å ta beslutninger i saker som normalt skal behandles i Studentrådet, med unntak av reglements- og vedtektsendringer. Paragraf 7: Generelle bestemmelser 7-1 Mistillit 1. Forslag om mistillit kan rettes mot alle personer og grupper valgt av Studentrådet. 2. Studentrådet kan reise mistillit mot personer som har fratrådt sine verv. 3. Forslag om mistillit skal begrunnes og stilles skriftlig, og følger innkalling til Studentrådet møtet hvor dette skal behandles. Mistillitsforslaget skal signeres. 4. Den det reises mistillit mot skal ha anledning til å presentere sitt syn før det fattes vedtak. 5. Studentrådet vedtar mistillit med kvalifisert flertall. 6. Avstemming om mistillit skjer skriftlig. 7. Dersom mistillit fratres vervet umiddelbart. 7-2 Bekjentgjørelse Forslag om mistillit skal bekjentgjøres for den/de det reises mistillit mot senest en uke før møtet der saken behandles. Paragraf 8: Styringsdokumenter 8-1 Styringsdokumenter Studentrådet reglement, instrukser og retningslinjer er underordnet disse vedtekter. Studentrådet skal ha følgende styringsdokumenter i tillegg til vedtektene: 1. Forretningsorden Regulerer gjennomføring av møter i Studentrådet. 2. Økonomireglement Regulerer pengebruk i Studentrådet. 3. Stillingsinstrukser Regulerer arbeidsoppgavene til aktuelle parter tilknyttet organisasjonen. 4. Reglement for valg til Studentrådet Regulerer valget av representanter til Studentrådet, 5. Budsjett Regulerer de økonomiske rammene for Studentrådet. Skal vedtas hver høst før kommende år. 8-2 Vedtektsendringer Vedtektene kan endres av Studentrådet ved kvalifisert flertall. Forslag til vedtektsendringer må vedtas på to separate og ordinære møter for å tre i kraft. Forslag til endringer av vedtektene skal gjøres kjent for Arbeidsutvalget senest ti virkedager før det første møtet den eller de skal behandles. Innstilling fra Arbeidsutvalget skal sendes med innkallingen. 14

15 Endringer i andre styringsdokumenter Andre styringsdokumenter og endringer i disse kan presenteres og realitetsbehandles på ett og samme møte. Vedtak og endringer krever kvalifisert flertall. 8-4 Vedtektenes rekkevidde og begrensninger Studentrådet vedtekter er underlagt norsk lov og forskrifter gitt av offentlige myndighet. 8-5 Fravikelse 1. Forretningsorden kan fravikes med absolutt flertall 2. Andre reglement og instrukser kan fravikes med kvalifisert flertall i Studentrådet. 8-6 Ikrafttredelse Vedtektene ble sist endret 29. April

16 Møtedato: Saksbehandler: Morten Telle SR-sak: 14/15 Valg til leder og nestleder Forkortelser: DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole SR Studentrådet AU - Arbeidsutvalget Hensikt: Orientere SR om valget og viktigheten av at det gjøres en innsats for å finne kandidater til dette, samt diskutere hva som skal til for at dette blir prioritert. Bakgrunn: I følge vedtektene for SR jf. Kap og 11.2 skal leder og nestleder i SRs AU velges elektronisk i løpet av våren. Valg til leder- og nestleder i SRs AU blir gjennomført fra april ved elektronisk valg på itslearning, og offentliggjort på valgmøtet den 29. april. Leder: leder er frikjøpt fra studiene, og er valgt av studentene på DMMH. Hovedoppgavene til leder er å følge opp SR, skrive sakspapirer til SR-møter, være SRs ansikt utad og jobbe med studentdemokratiet lokalt, regionalt og nasjonalt. Nestleder: nestleder er leders stedfortreder, og skal hjelpe leder i arbeidet opp mot SR og følge opp AU. Nestleder er 25 % honorert, og det forventes at nestleder i stor grad prioriterer sitt verv. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler mener informasjon om valget ideelt sett når ut til alle studentene ved DMMH, og at representantene i SR har en viktig oppgave om å gjennomføre dette. For videre drift i SR er det viktig at det blir oppfordret til å stille til valg, at valgene er reelle og i tillegg at det oppnås en god valgoppslutning. Saksbehandler ønsker at SR kommer med forslag til hvordan kandidater til valget kan fremskaffes, samt at det enes om hvordan det skal jobbes for å gjennomføre disse. Saksbehandlers innstilling Det innstilles ikke i diskusjonssaker 16

17 Møtedato: Saksbehandler: Morten Telle O-sak: 3/15 Studentkro prosess Forkortelser: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole SR Studentrådet AU Arbeidsutvalget Hensikt: Orientere om hvordan prosessen bak opprettelsen av studentkroa har vært, og hvordan den etter saksbehandlers vurdering bør fortsette å være. Saksbehandlers innstilling: Det innstilles ikke i orienteringssaker 17

18 Vedlegg 1: Mandat for Velferdstinget Vedtatt av alle eierorgan, gjeldende fra Velferdstinget (VT) skal ha følgende sammensetning: 11 representanter valgt fra Studenttinget NTNU 4 representanter valgt fra Studentparlamentet HiST 1 representant valgt fra Studentrådet DMMH 1 representant valgt fra Trondheim Juridiske Studenters Forening FU 1 representant valgt fra BI Studentersamfunn Velferdstinget konstituerer seg selv. Eierorganene forbeholder seg retten til å ha hver sin observatør til stede ved arbeidsutvalgets møter. Velferdstingets møter skal være åpne for alle, men kan i særskilte tilfeller lukkes. Eierorganene forbeholder seg i slike tilfeller retten til å ha en representant til stede under forhandlingene om møtet skal lukkes. Velferdstinget er i alle saker selvstendig og politisk uavhengig av eierorganene, og er ansvarlig for å forvalte de ressurser som er tilgjengelig. Velferdstinget vedtar selv sine vedtekter og er ansvarlig for tilstrekkelig bekjentgjøring og rekruttering til valg. Dette arbeidet kan skje i samarbeid med eierorganene. Ansvarsområde Velferdstinget har det overordnede ansvaret for å forvalte studentenes innflytelse over studentvelferden i Trondheim. Førsteprioritet skal alltid være saker som omhandler Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) sin studentrettede virksomhet. Velferdstinget er delegert retten til å velge og tilbakekalle representanter og vararepresentanter til konsernstyret i SiT i tråd med "Lov om studentsamskipnader". I saker som ikke kan kobles direkte opp mot SiTs virksomhet, eller i saker der det er uklart om saken tilfaller Velferdstinget eller eierorganene, skal Velferdstingets deltagelse gjøres i samråd med eierorganene. Eierorganene har rett til å delegere andre ansvarsområder til Velferdstinget dersom det er hensiktsmessig. Eierorganene skal ta Velferdstingets synspunkter i betraktning før en slik beslutning fattes 18

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter...

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter... Innholdsfortegnelse Del A: Møteskikk... 4 1 Innledning... 4 2 Gode møter - generelle vilkår... 4 3 Noen begreper i forbindelse med møter... 5 4 Møtedeltakernes forberedelse... 6 5 Møtedeltakernes opptreden...

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer