Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen"

Transkript

1 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97

2

3 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik STATPED SKRIFTSERIE NR 97

4 Huseby kompetansesenter, 2010 ISSN X ISBN Se for oversikt over alle utgivelsene i serien og for elektroniske versjoner.

5 Innhold 1 Innledning Generelt om å arbeide i Windows med leselist Litt om de ulike komponentene utstyret består av Første til tredje trinn Begynnende opplæring Prioritere å trene på touchsystemet Bli kjent med 8-punkts punktskrift Slå av og på maskinen riktig Skjermleser/leselist Flytte leselinja opp og ned (høyre og venstre) i skjermbildet Bruke markørhenter Hoppe tilbake til markør med leselista Tekstbehandling Åpne og lukke tekstbehandler Skrive inn enkel tekst Enkel feilretting Lukke et dokument Opprette nytt dokument Åpne og lagre dokumenter på harddisk og minnepinne Fjerde trinn Touch og Windows Trene på touchsystemet Veksle mellom åpne programmer Skjermleser/leselist Flytte leselinja opp og ned i skjermbildet Bruke markørhenter Hoppe tilbake til markør med leselista Tekstbehandling Bruke søkefunksjon i Word for å finne fram i elektroniske bøker Ta utskrift i vanlig skrift og på punkt E-post Skrive, sende og lese meldinger Internett Aktuelle læringsmål Femte trinn Skjermleser/leselist Knytte markøren til leselisttastene Forflytning i skjermbildet Bli bevisst på bruk av talesyntesen Tekstbehandling Jobbe i to dokumenter Merke, klippe, kopiere og lime Bruke angrefunksjonen Excel Bruke Excel som kalkulator

6 5.4 E-post Svare på meldinger Slette meldinger Internett Aktuelle læringsmål Sjette trinn Strategier for problemløsning Problemløsing når noe uforutsett skjer i skjermbildet Skjermleser/leselist Lære funksjoner for lesing ved hjelp av talen Bli kjent med mulighetene for justeringer av talen Lære forskjell på PC-markør, musemarkør og lesemarkør Gå til topp og bunn av vinduet (lese tittelinje og statuslinje) Tekstbehandling Bruk av stavekontroll Lage mapper Endre navn på filer og mapper Organisere dokumenter i undermapper Slette dokumenter Endre visningsmodus på dokumenter Excel Bruke Excel som kalkulator E-post Bruke vedlegg Internett Aktuelle læringsmål OCR-program Lære å skanne og å overføre skannet tekst til tekstbehandler Rette tekst Syvende trinn Windows Lære om oppbygging av dialogbokser og menyer i Windows Gå til ønsket valg i menyer, lister ved bruk av første bokstav Skjermleser/leselist Bytte talesyntese Finne fram i systemkurven på skrivebordet Lære forskjell på skjermleserens ulike moduser Trene på å lese større tekstmengder med lyd Tekstbehandling Søk og erstatt Fast sideskift Utforsker/Min datamaskin Lære hvordan harddisken er bygd opp Slette, flytte og kopiere mapper og filer Sikkerhetskopiering Excel Kopiere regneuttrykk og svar mellom Word og Excel E-post

7 7.6.1 Bruke adressebok Sende e-post til flere samtidig Bruke e-postlister Internett Aktuelle læringsmål OCR-program Skanne flere sider Justere for spalter/alt i ett Powerpoint Lage en presentasjon Vise en presentasjon Åttende trinn Windows Maksimering av skjermbilder Flytte, kopiere eller slette flere filer eller mapper samtidig Skjermleser/leselist Bruk av ulike tegntabeller Tekstbehandling Formatering av tekst; overskrifter, tekststørrelse, skrifttype Lagre fil i nytt format (txt, html, rtf..) Excel Lære aktuelle funksjoner i skjermleseren for arbeid i Excel E-post Bruke antivirusprogram Internett Aktuelle læringsmål OCR-program Innstilling av programmet ved skanning Ordbøker Lære å bruke aktuelle ordbøker og leksika Niende trinn Skjermleser/leselist Hvordan få vist attributter og formatering på leselista Feilsøking når programmet ikke virker Bruke skjermleserens hjelpefunksjon Bruk av bærbare og stasjonære løsninger Bruke funksjoner i skjermleseren for å lese og orientere seg i tabeller i tekstbehandleren Tekstbehandling Lære å bruke tekstattributter Bruk av tabeller Sette inn elementer som bilder og lignende Bruk av ulike lister Excel Bruke aktuelle funksjoner i skjermleseren for arbeid i Excel Utforsker/Min Datamaskin Bruk av Papirkurv for å hente fram slettede filer Tømme Papirkurven

8 9.4.3 Bruk av Notisblokk el liknende E-post Bruke mapper Rydde i og slette meldinger Sende svar til alle Videresende meldinger Internett Aktuelle læringsmål Tiende trinn Windows Lære å sette sammen datautstyret Skifte blekkpatron/toner eller toner - stell av skriver Tilordning av hurtigtaster til programmer Bruke hjelpefunksjonen i Windows Skjermleser/leselist Installasjon av skjermleser Tekstbehandling Lage og bruke maler Topptekst og bunntekst Lese fotnoter Sidenummerering Sette inn innholdsfortegnelse Ordtelling Sette linjeavstand Bli kjent med funksjonelle innstillinger i Word; verktøylinjer, rullefelt osv Excel Bruke aktuelle funksjoner i skjermleseren for arbeid i Excel Utforsker/Min Datamaskin Funksjonelle innstillinger i skjermbildet, som detaljvisning, mappealternativer Lære om filtyper og egenskaper Søke etter filer og mapper E-post Endre visningsmodus i e-postleseren Sortere e-post Lage autosignatur Internett Aktuelle læringsmål Innstilling av programvare Windows Tilpasse Startmenyen Word Endre standard skriftstil Stoppe autokorrektur Endre standard dokumentplassering Slå av båndet Fjerne loddrett og vannrett rullefelt

9 Slå av valget Ctrl+klikk for å følge hyperkobling Fjerne linjal Velge visningen Kladd Microsoft Outlook Excel Endre standard skriftstil Stoppe autokorrektur Endre innstilling for redigering i celler Loddrett justering Endre standard filplassering Windows Utforsker Open Book Hurtigtaster Supernova Generelle kommandoer Talekommandoer Noen vanlige hurtigtaster i oppsettet Bærbar Supernova-kommandoer i Word Lese Lister Navigasjon i dokumentet Tabeller Word Generelle kommandoer Menylinjen Flytte markøren Merke tekst Klippe, kopiere og lime Formatere tekst Tabeller Supernovas hurtigtaster for Excel Excel Microsoft Outlook Windows Startmenyen og skrivebordet Tastatur med Windows-taster Generelle hurtigtaster Med åpen meny Arbeide i dialogbokser I redigeringsfelt I kombinasjonsboks Windows Utforsker Venstre felt Høyre felt Cicero Open Book

10 1 Innledning Blinde og sterkt svaksynte elever har i dag rett til å få undervisning i teknikker og fag som kan kompensere for synshemningen, jf. opplæringslovens Dette omfatter blant annet undervisning i bruk av PC med skjermleser og leselist. Bruk av PC er i dag et viktig arbeidsredskap for blinde og sterkt svaksynte. I 2001 laget Huseby og Tambartun kompetansesenter på oppdrag fra Læringssenteret retningslinjer for hva de forskjellige kompenserende fagene blinde og sterkt svaksynte elever trenger, bør inneholde. Dette dokumentet har tittelen Prinsipper og retningslinjer for organisering og tilrettelegging av opplæringen av blinde og sterkt svaksynte elever og omfattet også bruk av PC. Dette heftet er ment å være et hjelpemiddel for lærere som underviser elever som bruker PC med leselist. Med utgangspunkt i Prinsipper og retningslinjer. har vi forsøkt å konkretisere lærestoffet som omhandler bruk av PC i læringsmål på de ulike trinnene i grunnskolen. Hvert enkelt læringsmål gis en egen veiledning hvordan man når målet i praksis. Heftet er ment som et supplement til kurs og veiledning fra Huseby og Tambartun kompetansesenter, og kan brukes til å slå opp i hvis en lurer på hvordan en konkret oppgave kan utføres. Dette heftet er en oppdatering og revidering av heftet "Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen " skrevet av Nelly Kvalvik og Oddvar Øyan (Statped Skriftserie nr. 42). Vi understreker at det er individuelle forskjeller hos elevene med hensyn til når det vil være aktuelt å arbeide med de forskjellige læringsmålene. Lærerne må derfor vurdere om og eventuelt når den enkelte elev er klar for å arbeide med de ulike temaene. Beskrivelsene i heftet forutsetter at de ulike programmene er satt opp med bestemte innstillinger. Disse finnes i kapittel 11 og bør leses før en begynner å arbeide med det aktuelle programmet. Både elevens og lærernes PC bør stilles inn med disse. I beskrivelsene av arbeidsmåter har vi tatt utgangspunkt i følgende versjoner av programvare: Supernova 11.5, Microsoft Office Det kommer stadig nye versjoner av programvare og skjermlesere, noe som kan gjøre at "oppskriftene" kanskje ikke vil fungere 100 prosent. I dette heftet er bruk av elektroniske bøker og bruk av punktskriver ikke grundig behandlet. Disse temaene behandles i veiledningen til den enkelte skole fra Huseby og Tambartun kompetansesenter. Vi har beskrevet bruk av internett med Supernova/Hal i et eget hefte, "Internet Explorer 8 med Supernova 11.5", Statped skriftserie nr 93. Bakgrunnen for dette valget er at internettsider er svært ulike, og de skifter stadig innhold og virkemåte. Det er derfor ikke mulig å si på forhånd hvilke navigeringsmetoder man trenger for å finne fram på den enkelte side. Læreren trenger derfor å få en samlet framstilling av hvilke navigeringsverktøy skjermleseren har, og arbeidsmåter som kan være hensiktsmessige i forskjellige situasjoner. Han må deretter selv teste sider som kan være aktuelle å bruke, og finne ut om den er tilgjengelig nok, og hvilke navigeringsmetoder som ev. egner seg best. I dette heftet nøyer vi oss med å henvise til hvilke læringsmål som kan være aktuelle på noen av trinnene, samt hvilke kapitler i heftet "Internet Explorer 8 med Supernova 11.5" som kan beskrive det. Ellers vil progresjon for den enkelte elev være et tema i samarbeidet mellom skolen og veileder fra Huseby kompetansesenter. 10

11 2 Generelt om å arbeide i Windows med leselist Når en arbeider i Windows med leselist er det viktig å være oppmerksom på at en på mange måter mangler den oversikten over det en arbeider med som en som seende får gratis. En ser til en hver tid bare det antall tegn som leselista kan vise, dvs. 80 tegn dersom en bruker 80-tegns leselist, 70 tegn dersom en bruker 70-tegns leselist, 40 tegn dersom en bruker 40-tegns leselist osv. Leselista viser bare tegn, ikke bilder og grafikk, og bare en linje om gangen. En kan ikke bruke programmene ved å bruke mus og Lete - finne og klikke slik seende gjør. Det er derfor nødvendig å lære noen strategier for å nå de funksjoner i programmene en trenger fort og effektivt og uten bruk av mus. Det er i hovedsak to prinsipper en benytter seg av for å løse dette: 1. Å bruke tastaturet for å gå direkte til det valget i programmet en ønsker (tastetrykk/hurtigtaster). En kan i prinsippet bruke 2 måter når en arbeider i Windows-programmer med tastaturet. En kan hoppe direkte til en funksjon ved å trykke en hurtigtast. En kommer for eksempel direkte inn i dialogboksen Åpne i Word hvis en holder nede Ctrl-tasten og trykker O. (Forutsetter at programmet Word er åpent og i fokus.) Den andre metoden som kan brukes er å flytte fokus til menylinja ved å trykke Altknappen, for deretter å bruke piltastene til å bla i menyen til en finner ønsket funksjon og deretter trykke Enter for å aktivere den. Legg merke til at det kan være raskere å trykke pil opp for å nå et valg som står langt nede i menyen. 2. Å kunne noen viktige funksjoner i skjermleseprogrammet (skjermleseren) og på leselista, og å utnytte disse for å orientere seg effektivt og målrettet i skjermbildene. I dette heftet har vi konsekvent brukt formuleringen: "Bruk Pil opp eller Pil ned for å..." når eleven skal gjøre valg i menyer. Det vil i mange tilfeller være raskere å bruke menyens hurtigtast (første eller understrekede bokstav), se kapittel Litt om de ulike komponentene utstyret består av Datautstyret til en leselistbruker består som oftest av følgende komponenter: Standard PC med skjerm og tastatur Skjermen er kun med for de seendes skyld. 11

12 Standard tekstbehandlingsprogram Det som er mest brukt er programmet Word. Vanligvis installeres hele Office som Word er en del av. Office består ellers av regnearket Excel og presentasjonsprogrammet Powerpoint. Vanlig skriver Denne er nødvendig for at eleven skal kunne ta utskrifter til personer som ikke bruker punkt. Punktskriver med punktkonverteringsprogram Punktskriverne finnes i forskjellig varianter. Noen bruker traktormating, mens andre bruker "løse" ark. Det finnes flere forskjellige punktkonverteringsprogram. Disse oversetter teksten fra vanlig skrift og sender det til skriveren på punktskrift. Eksempler på slike programmer er WinBraille, Duxbury og TSS (Tiger Software Suite). Leselist Det brukes mange ulike begreper om leselist, for eksempel leselinje, punktlinje, punktskriftsdisplay. Her er noen eksempler på ulike typer: Figur 1Bilde av forskjellige leselister Leselista har et visst antall celler som kan vise tegn fra skjermen. De finnes i ulike størrelser; for eksempel 80 tegn, 70 tegn eller 40 tegn. Det antall tegn leselista har tilgjengelig er leselistbrukerens "vindu" mot skjermen. Det betyr at hvis en har en 70 tegns leselist, har en et vindu på 70 tegn som en kan flytte rundt i skjermbildet for å lese det av. Leselistene har knapper eller taster som brukes til å gi kommandoer til programmet som leser og tolker skjermbildet, skjermleseren. I dette heftet beskrives ikke hver enkelt leselists knapper. Disse kan finnes i den enkelte leselists instruksjonsmanual. Skjermleser Skjermleseren er et program som er nødvendig for at leselista og talesyntesen skal virke. Skjermleseren leser av informasjonen i skjermbildet og sender den til leselista og talesyntesen. Det betyr at hvis dette programmet er lukket, vil både talen og leselista slutte å "virke". De skjermleserne som blir brukt mest i Norge er Supernova og Jaws. I dette heftet beskrives bruk av skjermleseren Supernova. 12

13 Supernova har en funksjon som er svært nyttig for seende som skal undervise en leselistbruker, nemlig muligheten til å "ta fram" et eget vindu på skjermen som viser hva som til enhver tid står på leselista. Ved å bruke denne slipper du å "feie" elevens hender vekk fra leselista når du skal se hva som vises på den. Du og eleven kan se det samtidig. Du slår denne funksjonen av og på på følgende måte: Trykk Venstre Ctrl+Venstre Skift+1 Talesyntese Talesyntesen er et program som sørger for at det er mulig å få noe av informasjonen fra skjermen ut som tale. En talesyntese kan ha flere språk innebygd, og noen ganger kan en også ha flere talesynteser på maskinen. Eksempler på talesynteser er Infovox, Orpheus og Eloquence. Skanner og OCR-program Et OCR-program er et program som oversetter det skannede bildet til tekst. Bokstavene står for Optical Characther Recognition. Det innebærer at en blind person kan få tilgang til vanlig skrift ved å legge teksten i skanneren, starte OCRprogrammet og få teksten lest inn i datamaskinen, for så å lese det med leselist eller talesyntese. Det finnes mange forskjellige program for skanning, men de enkleste av dem fungerer ikke godt nok til å skanne og tolke tekst. Det er derfor nødvendig å bruke et forholdsvis kraftig OCR-program for at dette skal bli bra nok. Eksempler på programmer som brukes mye til dette er Cicero, OmniPage og Open Book. 13

14 3 Første til tredje trinn 3.1 Begynnende opplæring Prioritere å trene på touchsystemet Vanligvis har eleven nå fått datautstyr og den grunnleggende opplæringen i bruk av det begynner. Å kunne skrive touch er en fordel for en synshemmet person som skal kunne bruke en PC på en effektiv måte. Det er derfor viktig å legge vekt på at eleven jobber jevnlig med touchtrening fra et tidlig stadium i opplæringen. Å kjenne bokstavene og tallenes posisjon på tastaturet blir på sikt inngangsporten til raskt og effektivt arbeid med PC. Det finnes også punkttastaturer som kan kobles til en PC. Noen elever kan ha god nytte av dette i begynnelsen av opplæringen. For elever som bruker punkttastatur, bør man imidlertid være bevisst på at de også får systematisk trening i bruk av touch så snart som mulig Bli kjent med 8-punkts punktskrift Leselistas punktcelle skiller seg fra papirpunkt ved at den har 8 punkter i stedet for 6. Punktene i leselistas celle er plassert slik: Punkt 7 angir blant annet stor bokstav, og punkt 8 angir blant annet tall. Dvs. at punkt 7 er storbokstavtegn og punkt 8 er talltegn. Til forskjell fra 6-punkt er disse ikke plassert i egen celle, men i samme celle som tegnet den skal definere. Eks: D ( stor d ) punkt (tallet fire) punkt 1458 B ( stor b ) punkt (tallet to) punkt 128 Elevene lærer vanligvis raskt de nye tegnene, men det er viktig å være bevisst på at noen tegn faktisk er annerledes på leselista (8-punkt) enn det de møter i punktbøker (6-punkt). Hvis en er i tvil om hvordan et tegn ser ut på leselista (8-punkt), kan en skrive tegnet i tekstbehandleren og så se på leselista hvordan tegnet ser ut (hvilke punkter i cellen som "kommer opp"). 14

15 3.1.3 Slå av og på maskinen riktig For å slå av maskinen riktig, kan man bruke følgende arbeidsmåte: 1. Trykk på Windowsknappen for å åpne Startmenyen. 2. Pil til høyre til markøren står på Avslutt. 3. Trykk Enter og maskinen vil slås av 3.2 Skjermleser/leselist Flytte leselinja opp og ned (høyre og venstre) i skjermbildet Leselista har flere forskjellige taster eller knapper som har som funksjon å flytte lesevinduet rundt i skjermbildet. En kan på et vis si at leselistas celler (ofte 70 eller 80 tegn) er som et lite vindu som en flytter rundt på skjermen for å lese det som står der. Det er viktig å hele tiden være bevisst på at eleven til en hver tid kun ser den delen av linjen som vises på leselista. Det er en stor fordel å være bevisst på bruken av disse navigasjonstastene når en bruker leselist. Når en skal lese tekst på skjermen, er en vanlig uvane hos leselistbrukere å bruke piltastene på tastaturet og flytte skrivemerket rundt i teksten. Dette tar unødvendig lang tid, og det å ta med seg markøren (skrivemerket) rundt omkring i skjermbildet når en skal lese, gjør at en deretter må lete seg tilbake til stedet der en egentlig jobbet før en kan fortsette arbeidet. Når en beveger seg rundt i skjermbildet ved hjelp av leselistas taster, flytter en leselistas "vindu" rundt omkring på skjermen mens markøren står i ro der den er. Når en er ferdig med å lese det en ønsker, kan en med et tastetrykk på leselista hoppe direkte tilbake til markøren Bruke markørhenter Over hver celle på leselista ligger det en liten knapp. Disse heter markørhentere. De fungerer slik at når en trykker på dem, flyttes markøren (skrivemerket) til det tegnet som tilhører markørhenteren. Dette er en svært viktig funksjon på leselista. Hvis en seende som bruker mus ønsker å flytte markøren til et bestemt tegn i teksten, gjøres det ofte ved at en flytter musepekeren til ønsket tegn og klikker. Skrivemerket flytter seg da til det tegnet en klikket på. Dette er ofte langt raskere enn å bruke piltastene til en finner ønsket sted. Markørhenterne ivaretar denne funksjonen for leselistbrukeren. I stedet for å lete seg fram med piltastene kan en ganske enkelt bare lese teksten på leselista, og hvis en ønsker å hente markøren dit en leser, flytter en bare fingeren litt opp på cellen til markørhenteren og trykker, og markøren er flyttet. Dette er en svært effektiv og rask måte å flytte markøren på, så det er derfor viktig at eleven tidlig blir bevisst på denne funksjonen og lærer å bruke den. Alternativet er at eleven bruker mye unødvendig tid på å flytte hendene opp og ned mellom tastaturet og leselista for vekselvis å bruke piltastene og å sjekke på leselista hvor han er. 15

16 3.2.3 Hoppe tilbake til markør med leselista Når en flytter leselista rundt i skjermbildet for å lese, kan en som tidligere nevnt gjøre dette uten at skrivemerket følger med. Dette innebærer at en kan hoppe tilbake til markøren med et tastetrykk når en er ferdig med å lese. En kan sammenligne det med når en seende person kaster et blikk tilbake på den teksten en har skrevet, eller ser på andre steder enn der markøren er. En slipper å flytte markøren med seg, og kan fortsette å arbeide der en var. Leselista har vanligvis en egen knapp som er tilordnet denne funksjonen, slik at en ved å trykke på denne kommer direkte tilbake til markøren. Det er viktig at elevene tidlig lærer denne funksjonen, og blir bevisst på fordelen med å bruke denne i stedet for å bruke piltastene unødvendig mye. Funksjonen er vanligvis beskrevet som Gå til markør eller "PC-markør". Supernova har i tillegg en hurtigtast for funksjonen: Gå til markør Venstre Ctrl+Venstre Skift+Bindestrek 2x 3.3 Tekstbehandling Åpne og lukke tekstbehandler Når maskinen er startet er fokus vanligvis på Skrivebordet. Som oftest settes maskinen opp slik at det legges en snarvei til de viktigste programmene på Startmenyen. Figur 2 Bilde av Startmenyen For å åpne tekstbehandleren, vanligvis Word, kan en bruke følgende framgangsmåte: 1. Trykk Windows-tasten, slik at Startmenyen åpner seg. 2. Pil ned til markøren står på Word. 3. Trykk Enter for å åpne programmet. 16

17 For å lukke tekstbehandleren kan en bruke én av følgende måter: 1. Trykk Alt+F4, som er hurtigtasten for å lukke et program. 2. Trykk Alt +F, for å åpne Office-menyen i Word. Bruk deretter piltastene til markøren står på Avslutt Word, og trykk Enter Skrive inn enkel tekst Siden det å legge et godt grunnlag i bruk av touch er det viktigste som foregår dette året, legges det ikke så stor vekt på at eleven skal mestre mange funksjoner i bruk av tekstbehandleren. Det viktigste er å bli kjent med tastaturet og kunne skrive inn tekst. Når eleven jobber med tekst, er det viktig å samtidig være bevisst på å lære å bevege seg rundt i teksten ved hjelp av navigasjonstastene på leselista, bruke markørhenter for å flytte skrivemerket og å gå tilbake til skrivemerket ved hjelp av leselistas funksjonstast for dette. Ellers vil det å lese tekst på leselista, få trening i å lese 8-punkts-Braille være et viktig arbeidsområde på dette stadiet. Prøv å lære eleven å bli bevisst på at han kan bruke leselista til å kontrollere det han skriver. Samtidig er det viktig at dette ikke overdrives, slik at han flytter hendene ned til leselista for å sjekke for hvert tegn som skrives inn. Det er med andre ord en balansegang mellom det å være bevisst på å bruke leselista, men å gjøre det på en mest mulig hensiktsmessig måte. I starten kan en arbeidsmåte være å øve på gradvis å øke antall tegn og ord før han kontrollerer, slik at han gradvis lærer å stole på skrivingen Enkel feilretting Når eleven arbeider med tekst er det viktig at han tidlig lærer å være bevisst på å bruke markørhenterne på leselista når markøren skal flyttes. Dette er i de fleste situasjoner langt mer hensiktsmessig enn å flytte markøren ved hjelp av piltastene. Elevene må også i de fleste tilfeller aktivt gjøres oppmerksom på at man kan gjøre rettinger i teksten uten å slette f.eks. hele ordet. Man kan flytte markøren til tegnet i teksten man vil endre, rette, og deretter flytte markøren til slutten i teksten Lukke et dokument Erfaring viser at mange elever er usikre på forskjellen på det å lukke et dokument og det å lukke selve programmet. De lukker hele programmet og åpner det på nytt fra Startmenyen i stedet for å lukke selve dokumentet i tekstbehandleren og så opprette et nytt. For at eleven skal lære å holde oversikt og å arbeide effektivt i Windows er det viktig å arbeide med forståelsen av programmiljøet; det å forestille seg hva som vises på skjermen. En måte å konkretisere dette på kan være å legge tre ark oppå hverandre, der det som ligger underst er merket i øvre, høyre hjørne med teksten "Skrivebord". Oppå det legger en et ark merket med teksten "Word", og oppå det igjen legger en et ark 17

18 merket med teksten "Dokument". En forklarer eleven hvordan dette representerer det som er på skjermen; at Skrivebordet ligger underst, og at Word ligger oppå skrivebordet og skjuler det, mens dokumentet ligger oppå programvinduet til Word igjen. Når en lukker et dokument "forsvinner" dette fra skjermen, og programvinduet til Word kommer fram. Når en så oppretter et nytt dokument i Word "popper" det opp og legger seg øverst. For å lukke et dokument i Word kan følgende framgangsmåte brukes: Alternativ 1 1. Trykk Ctrl+F4 eller Ctrl+W Alternativ 2 1. Trykk Alt+F for å gå til Office-menyen. 2. Bruk pil ned til markøren står på Lukk 3. Trykk Enter Opprette nytt dokument Bruk følgende framgangsmåte: 1. Trykk Ctrl+N. Det åpnes nå et nytt dokument basert på malen "normal Åpne og lagre dokumenter på harddisk og minnepinne Når en begynner å lagre dokumenter i mapper på harddisk og på minnepinne, er det viktig at en arbeider med å forklare eleven strukturen på harddisken. Eleven trenger å få en forståelse av hvor de ulike mappene og dokumentene ligger i forhold til hverandre. Forståelse av dette gjør det enklere for eleven å skjønne veien til de ulike mappene og dokumentene på maskinen sin, og på sikt vil det være denne forståelsen som han bruker for å holde orden på og organisere dokumentene sine. Arbeid med begrepene harddisk, stasjon c, minnepinne osv. En måte å konkretisere dette på, kan være å bruke trestrukturen i Windows Utforsker og vise hvordan de forskjellige mappene ligger i forhold til hverandre. Eksempel på figur: C:\ 3 Norsk Stil Grammatikk Krl Lekser Prøver Engelsk 18

19 Åpne dokumenter på harddisk Figur 3 Dialogboksen Åpne. Det er flere måter en kan bevege markøren omkring i mappene og dokumentene på i Word. Når en kommer inn i dialogboksen Åpne, vil alltid markøren stå i feltet Filnavn. En person som bruker leselist vil vanligvis ha lite oversikt over skjermen, fordi leselista normalt bare viser noe av den linja feltet Filnavn er på. Leselistbrukeren vil derfor ikke uten videre kunne vite hvilken mappe han/hun er i. En kan bevege markøren mellom de ulike feltene i dialogboksen ved å trykke Tab, og det er på den måten mulig å tabbe til markøren står i feltet Søk i for å se hvilke mappe en er i. Dette er imidlertid en tidkrevende og unødvendig tungvint måte å gjøre det på. I stedet kan en i feltet Filnavn skrive inn banen til den mappa en vil gå til og trykke Enter. Dialogboksen over viser mappa Dokumenter. Vi tenker oss at denne ligger rett under stasjonen c. For å komme direkte til denne mappa skriver en følgende inn i feltet Filnavn: c:\dokumenter. Deretter trykker en Enter. Word vil nå gå til denne mappa uavhengig av hvor du sto før, og du slipper å ta deg jobben med å flytte leselista til Søk i for å finne ut hvor du er. Denne strategien er hensiktsmessig å bruke for leselistbrukeren, men den forutsetter at en legger elevens mapper slik at det ikke blir en unødvendig lang bane å skrive. Et tips kan være at en direkte under den stasjonen på PC-en der eleven skal ha dokumentene sine, f.eks. c, legger en mappe med trinnet til eleven som mappenavn, f.eks. 4 for en elev på fjerde trinn. Under mappa 4 lager en så elevens undermapper, f.eks. mapper i de ulike fagene. Det er lurt å lage korte mappenavn, så det blir lite å skrive, f. eks. No (for norsk), Krl, Eng (for engelsk) osv. Vi tenker oss nå at det i mappa No ligger et dokument med navnet test. 19

20 Framgangsmåten for å åpne dokumentet blir da slik: Alternativ 1 1. Trykk Ctrl+O for å åpne dialogboksen Åpne. Markøren står nå i feltet Filnavn. 2. Skriv dette i feltet Filnavn: c:\4\no\test 3. Trykk Enter, og dokumentet vil åpne seg. Dette er den raskeste og enkleste måten å gjøre det på. La oss likevel også se på en annen måte som kan brukes: Alternativ 2 1. Trykk Ctrl+O for å åpne dialogboksen Åpne. Markøren står i feltet Filnavn. 2. Trykk Skift+Tab 2 ganger for å komme til Fillisten. Bruk piltastene til markøren står på den mappa du vil velge og trykk Enter. 3. Bruk piltastene til du finner ønsket dokument og trykk Enter. Dokumentet vil nå åpnes. 1. Hvis du vil gå ett nivå tilbake i mappestrukturen, trykker du Skift+Tab 2 ganger for å komme opp i fillisten. Trykk deretter Slett bakover. Markøren vil nå stå i mappa over den du var i. 2. For å gå ett nivå ned i mappestrukturen, dvs. åpne en undermappe: Stå i fillisten, bruk piltaster til du finner den mappa du vil åpne og trykk Enter. Denne måten er mer krevende enn den første, fordi den krever at eleven forstår mer av mappestrukturen, og hva det vil si å gå opp og ned i den. Det er langt enklere bare å skrive direkte inn hvor en skal, og deretter flytte markøren til fillisten og velge ønsket dokument. Noen ganger vil en åpne et dokument i ei mappe, men husker ikke navnet, eller kanskje en bare ønsker å se hvilke dokumenter som ligger der. La oss tenke oss at vi vil åpne et dokument i mappa Eng, eller bare se på hvilke dokumenter som ligger der. Vi kan da bruke følgende framgangsmåte: 1. Trykk Ctrl+O for å åpne dialogboksen Åpne. Markøren står nå i feltet Filnavn. 2. Skriv dette i feltet Filnavn: c:\4\eng 3. Trykk Enter og Word vil gå til mappa eng. 4. Trykk Skift+Tab 2 ganger for å flytte markøren til fillista. 5. Bruk piltastene for å bla deg mellom de ulike dokumentene som ligger i mappa. 6. Hvis du ønsker å åpne et dokument: Bruk piltastene til markøren står på riktig dokument og trykk Enter. Åpne dokument på minnepinne I dag er minnepinne mest brukt som lagringsmedium. Når man setter en minnepinne inn i USB-porten på PC-en, får den en bokstav som navn på stasjonen. Hvilket navn den får, kommer an på hvor mange andre stasjoner som er installert på maskinene, 20

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

STATPED SKRIFTSERIE NR

STATPED SKRIFTSERIE NR Matematikk på PC Forslag til hvordan svaksynte elever kan bruke PC i matematikk Hilde Havsjømoen og Randi Kvåle Huseby kompetansesenter Oslo 2009 STATPED SKRIFTSERIE NR 72 Matematikk på PC Forslag til

Detaljer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer Innhold Innhold... 1 1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer... 2 1.1 Lingdys hjelp med norsk rettskriving... 2 1.2 Lingright hjelp med engelsk rettskriving... 2 1.3 Strategier for skriving...

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Elementær bruk av PC. Kursansvarlig: Bjørn Roger Rasmussen

Elementær bruk av PC. Kursansvarlig: Bjørn Roger Rasmussen Elementær bruk av PC Innhold: Presentasjon av kursholder. Teori rundt datamaskinens oppbygning, virkemåte og historikk. Windows Windows Utforsker / filbehandling Word Internett Nettverk Kursansvarlig:

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer