LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m"

Transkript

1 LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m Generelle anvisninger LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m 2 er en komplett installasjonspakke for gulvvarme. Pakken inneholder all nødvendig materiell for installasjon opp til 5 m 2. LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m 2 kan ikke utvides. Systemet inneholder LK Gulvvarmerør 8 mm, og først og fremst beregnet på gulvvarmeinstallasjon på mindre arealer, som f.eks. i baderom, entré eller vaskerom. Systemet kan legges på eksisterende betongplate eller på trebjelkelag med 22 mm gulvsponplate med en stenderavstand på maks. c/c 600 mm. Gulvvarmeanlegget skal støpes inn i avrettingsmasse* eller betong*. LK Veggfeste M5. LK Adapter ½ utv. / ¾ EuroCone. LK PushFit 8, single. *Anvisningene for gulvoppbyggingen nedenfor refererer til velprøvde LK Kiilto-produkter. Andre produkter for gulvoppbygging kan anvendes i samråd med leverandøren. LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m 2 inneholder: LK Minikretsventil M5, 1 stk LK Veggfeste M5, 1 stk LK LK Adapter ½ utv. / ¾ EuroCone, 2 stk LK PushFit 8, single, 4 stk LK Gulvvarmerør dim. 8 mm, 45 m LK Leggeskinne 8, 10 stk LK Spikerklammer 8, 40 stk LK Festeklips, kort, 30 stk LK Rørbøyningsstøtte, 2 stk LK Gulvvarmerør 8 mm. LK Leggeskinne 8 mm. LK Spikerklammer 8 mm. LK Festeklips, kort. LK Minikretsventil M5. LK Rørbøyningsstøtte. 1

2 Verktøy og materiell du trenger Skiftenøkkel Skrumeisel Spann Umbrakonøkkel, dimension 8 mm Bormaskin og bor Skrue og plugg Gjengetape Før du begynner Les nøye gjennom hele instruksjonen før arbeidet med gulvvarmeinstallasjonen påbegynnes. Vurder de ulike momentene som beskrives, og tenk etter om det er noe mer som påvirker nettopp din gulvvarmeinstallasjon. Les også gjennom sparkel- og gulvleverandørens anvisninger, slik at du får et helhetlig inntrykk av de ulike delene til prosjektet. Avtal også tid med VVS-installatør for oppgavene som skal utføres av fagfolk. Installasjonsarbeidet bør utføres i henhold til rekkefølgen i denne instruksjonen. Viktig informasjon OBS! LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m 2 kan ikke installeres i 1-rørs radiatorsystem. (Ta kontakt med spesialist hvis du er usikker.) LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m 2 skal installeres på selvbærende gulv, se konstruksjonsløsningene under. Innkobling av LK Minikretsventil M60 mot eksisterende varmeanlegg skal utføres av fagfolk. Forutsetninger for god funksjon For at LK Minikretsventil M5 skal fungere tilfredsstillende, må det tilgjengelige trykket ved tilkoblingspunktet være over 12 kpa. Vanligvis er det tilgjengelige trykket høyere. Da gulvvarmerøret skal støpes inn i betong eller avrettingsmasse, er det viktig å følge anvisningene fra respektive leverandør nøye. Generelt om gulvvarme Fordi varme stiger opp, er det best å plassere varmeanlegget i gulvet. Med gulvvarme får du en jevnere og mer behagelig varme enn med f.eks radiatorer. I stedet for at varmen er konsentrert på noen få steder, fungerer hele gulvarealet som en stor radiator. Med vannbåren gulvvarme er man ikke låst til elektrisitet som energikilde, man kan alltid skifte fra elektrisitet til gass, olje, varmepumpe, fjernvarme m.m. Isolering For en nybygd villa er kravet til isolering minst 200 mm i et gulv støpt på bakken, såkalt plate på mark. I de fleste renoverings- og ombyggingsprosjekter hvor gulvvarme installeres på eksisterende gulv, er det ofte vanskelig å få inn optimal mengde isolasjon i konstruksjonen. Takhøyde og tilliggende gulv skaper ofte problemer. Likevel er det alltid bedre å få inn en liten, men utilstrekkelig mengde isolasjon, enn ingen isolasjon i det hele tatt. Avgitt effekt Gulvvarmeanlegg bør ikke ha høyere gulvflatetemperatur enn +26 C, i henhold til gjeldende byggeforskrifter. Det gjør at gulvvarme kan avgi W/m 2. Hvis man har til hensikt å installere gulvvarme i et eldre og dårlig isolert hus hvor effektbehovet overstiger 65 W/m 2, bør man la den gamle radiatoren stå igjen som ekstra sikkerhet. Alternativt kan man supplere med elektrisk håndkletørke eller lignende. LK Minikretsventil M5 skal kobles inn i 2-rørs radiatorsystem med utetemperaturkompensert turvannstemperatur. Systemtemperaturen må ikke overskride +55 ºC. Det eksisterende varmeanlegget må ikke inneholde forurensinger som kan skade eller tilstoppe LK Minikretsventil M5. 2

3 Installasjon av LK Minikretsventil M5 LK Minikretsventil M5. LK Minikretsventil M5 1. Termostat 2. Termostattilkobling 3. Turventil 4. Tur 5. Returtemperaturbegrenser 6. Minikretsventil M5 7. Retur 8. Returventil 9. Utluftingsventil Hvis enheten skal skjules, skal dette skje i en installasjonssjakt eller i et koblingsskap. Sjakten/ skapet må være utstyrt med en vanntett bunn og være utstyrt med lekkasjeindikering.) Tilbehøret LK Innbyggingsskap M5 VT oppfyller reglene i den svenske standarden Säker Vatteninstallation. Plassering og montering av LK Minikretsventil M5 LK Minikretsventil M5 leveres med veggfeste. Veggfestet monteres på veggen med egnede skruer. LK Minikretsventil M5 kan monteres enten synlig på veggen eller skjult i et innebygd skap (tilbehør). Vær oppmerksom på bransjekravene, da minikretsventilen er plassert i anlegget. (I henhold til svenske bransjekrav må minikretsventilen bli plassert slik at skjøtene er tilgjengelig/synlig. Bilde 2. Eksempel på plassering av LK Minikretsventil M5. Ventilen er montert i tilbehøret LK Innbyggingsskap M5 VT. 3

4 Plasser LK Minikretsventil M5 så nær radiatorrørene som mulig for å minimere rørstrekket mellom radiatorrørene og minikretsventilen. Minikretsventilen kan snus for forenkle rørføringen til det eksisterende varmeanlegget. Vær oppmerksom på at strømningspilene på ventilhuset angir minikretsventilens tur henholdsvis retur (se bilde 3). retur Avhengig av hvor LK Minikretsventil M5 plasseres i forhold til innfellingspunktet på det eksisterende varmeanlegget, kan gulvvarmerørene i enkelte tilfeller krysse hverandre. For å unngå dette kan minikretsventilen snus. Vær oppmerksom på at pilene på ventilhuset angir strømningsretningen. (Se bilde 3.) Plass for tilkobling mot det eksisterende varmeanlegget må bestemmes før gulvvarmesløyfen legges ut. Dette er viktig for at man skal vite hvor gulvvarmesløyfen begynner og slutter. tur Bilde 3. Strømningsretning. LK Minikretsventil M5 skal plasseres høyere enn gulvvarmeinstallasjonen for å forenkle utlufting av systemet. Termostaten skal plasseres slik at den påvirkes av romtemperaturen. Termostaten leveres med 2 m kapillarrør som tilkobles mot minikretsventilen. Kapillarrøret kan skjules i f.eks. et VP-rør (minst Ø 20 mm). For å kunne føre kapillarrøret inn i VPrøret, må den hvite plasthylsen på termostattilkoblingen demonteres. Skru av den hvite plastmutteren og plukk ut innholdet. Monter i omvendt rekkefølge. Legging av gulvvarmesløyfe Før gulvvarmesløyfen legges, må man passe på følgende: Da det kan oppstå stor temperaturforskjell mellom begynnelsen og slutten på gulvvarmekretsen, må gulvvarmerørene monteres i såkalt dobbel-sløyfe med en røravstand på 120 mm. For at det skal være enklere å legge gulvvarmesløyfen, bør man lage en skisse over sløyfen og rommet, i henhold til eksemplet i bilde 4. (Vær oppmerksom på strømningsretningen som pilene angir). Bilde 4. Prinsippskisse for rørtrekking. A. Radiator B. Radiatorsystem, tur C. Radiatorsystem, retur D. Gulvvarmekrets E. LK Minikretsventil M5 F. Returledning, gulvvarmekrets G. Tilkoblingspunkt, tur gulvvarmekrets H. Tilkoblingspunkt, retur gulvvarmekrets 4

5 Undergulv/underlag Anvisningene for gulvoppbyggingen nedenfor refererer til velprøvde LK Kiilto-produkter. Andre produkter for gulvoppbygging kan anvendes i samråd med leverandøren. Undergulv av betong eller lettbetong Undergulvet skal være fritt for støv, olje, fett, farge eller andre urenheter. Prime undergulvet med LK Kiilto Start Primer. Tørketid ca 1-2 timer. Ved undergulv av lettbetong skal underlaget primes 2-3 ganger slik at lettbetongen mettes godt. Tørketid mellom priming, ca 1-2 timer. Monter leggeskinner og gulvvarmerør, se overskrifter under. Dekk installasjonen med LK Kiilto Rotog varmegulvsparkel. Total sparkeltykkelse skal være min. 20 mm. Avrettningsmasse min 20 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 Primer, LK Kiilto start primer Betong / lettbetong Avrettingsmasse min 20 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 LK Armering 70 x 70 x 2,5 Primer, LK Kiilto start primer Gulvsponplate 22 mm Isolasjon Gulvbjelke LK Leggeskinne 8 på trebjelkelag med 22 mm gulvsponplate på gulvbjelkeavstand maks c/c 600 mm. Underlag av celleplastisolering med min. kvalitet S80 (frittbærende konstruksjon) Legg ut 2 lag aldersbestandig plast 0,2 mm og legg plasten ca 100 mm opp langs veggene. Fest LK Leggeskinne 8 med LK Festeklips kort ned gjennom plasten og ned i isolasjonen, ca. 3-4 festeklips per leggeskinne. Monter leggeskinner og gulvvarmerør, se overskrifter under. Legg på LK Armeringsnett 70x70x2,5. La nettmattene overlappe hverandre med min. 70 mm. Dekk installasjonen med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel. Total sparkeltykkelse skal være min. 30 mm. LK Leggeskinne 8 mot undergulv av betong eller lettbetong. Undergulv av 22 mm gulvsponplate på trebjelkelag med gulvbjelkeavstand på maks. c/c 600 mm Undergulvet skal være fritt for støv, olje, fett, farge eller andre urenheter. Prime undergulvet med LK Kiilto Start Primer. Tørketid ca 1-2 timer. Legg ut LK Armeringsnett 70x70x2,5 mm og fest det i underlaget med stiftemaskin. La nettmattene overlappe hverandre med min. 70 mm. Over armeringsnettet skrus LK Leggeskinne 8 fast med sponplateskrue, ca. 3-4 skruer per leggeskinne. Etter utlegging av leggeskinner og gulvvarmerør, se overskriftene under, dekkes installasjonen med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel. Total sparkeltykkelse skal være min. 20 mm. Avrettningsmasse min 30 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Armering 70 x 70 x 2,5 LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 Aldersbestandig plast, 2 lag Celleplastisolering, min S80 LK Leggeskinne 8 mot gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (frittbærende konstruksjon). 5

6 Eksisterende gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (fast konstruksjon) Før legging av celleplastplatene skal undergulvet kontrolleres med tanke på planhet, i henhold til krav i NS 3420, d.v.s. maks. utbøying ± 3 mm ved to meter målelengde og ± 1,2 mm ved 0,25 meters målelengde. Påse at undergulvet er sugende samt rent og fritt for olje, fett, farge eller andre urenheter. Lim celleplastisolasjonen med LK Kiilto Flytfix blandet med vann. Hvis ikke underlaget er sugende, f.eks. mot en keramikkbelagt betongflate, blandes LK Kiilto Flytfix istedet med LK Kiilto Fixbinder. Dra ut limet med en sparkel, arbeid fikseringen godt inn før du kjemmer opp fikseringen. Bruk kamstørrelse 6-8 til platen. Legg platen på plass og trykk den godt ned i fikseringen. Etter at celleplastisolasjonen er ferdig limt, primes oversiden på isolasjonen med LK Kiilto Start Primer. Tørketid ca 1-2 timer. Monter leggeskinner og gulvvarmerør, se overskrifter under. Fest leggeskinnene med LK Festeklips kort ned i isolasjonen, ca. 3-4 festeklips per leggeskinne. Legg på LK Armeringsnett 70x70x2,5 mm. La nettmattene overlappe hverandre med min. 70 mm. Dekk installasjonen med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel min 20 mm. Avrettningsmasse min 20 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Armering 70 x 70 x 2,5 LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 Primer, LK Kiilto start primer Celleplastisolering, min S80 Lim Se produktoversikt Lim og primer Eksisterende undergulv Overgulv Parkett- eller laminatgulv Overflaten dekkes med dampsperre (aldersbestandig plast) og deretter med gulvpapp eller cellfoam. Overgulvet monteres i henhold til gulvleverandørens anvisning, samt ved tregulv med hensyn til bransjeretningslinjer for tregulv på gulvvarme. Ta alltid kontakt med LK ved gulvtykkelser over 25 mm. Plast- eller linoleumsmatte Legges i henhold til anvisning fra respektive leverandør. Ved våtrom skal hensyn tas til Våtromsnormen og gjeldende foreskrifter. Keramikk eller naturstein Legges i henhold til anvisning fra respektive leverandør. Ved våtrum skal tettskikt monteres i henhold til gjeldende krav i Våtromsnormen. Montering av LK Leggeskinne Start monteringen ved å legge ut LK Leggeskinne på tvers av sløyferetningen. Ved vendesoner legges leggeskinnen min. 150 mm fra vegg, noe som gir nødvendig plass til å snu røret. Restavstanden mellom vendesonene fylles med flere leggeskinnerader med en innbyrdes avstand på maks. 500 mm. (Se bilde 5.) Maks. 500 mm Min. 150 mm fra vegg Bilde 5. Forlegging av LK Leggeskinne. LK Leggeskinne 8 mot gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (fast konstruksjon). Leggeskinnen skal festes til underlaget med skruer eller spiker for underlag i tre eller betong alt. LK Festeklips kort mot celleplastisolasjon. OBS! Gulvvarmesløyfen må ikke legges hvor det skal f.eks. utføres innfesting av gulvmontert WC til gulv. 6

7 Rørtilkobling med koblingssystem LK PushFit 8 Utstyr den utvendige gjengen på LK Adapter ½ utv./¾ EuroCone med gjengeteip. Deretter monteres LK PushFit 8 på adapterne. Deretter monteres gulvvarmerør som vist nedenfor: Rørstrekking Trekk gulvvarmerøret rett ned fra LK Minikretsventil M5, mot gulvet. I vinkelen mellom vegg og gulv monteres LK Rørbøyningsstøtte på røret for å få et trangt og festet bend. (Se bilde 8.) LK PushFit 8, single med tilhørende støttehylse. 1. Klipp røret rett av med LK Rørsaks. Før støttehylsen inn i røret og skyv inn røret i koblingen til det stopper, ca. 2 cm. 2. Vær nøye med å skyve røret helt inn til stopposisjonen. Tilkoblingen er nå tett. De rustfrie tennene griper nå tak i røret og forhindrer at det glir ut. O-ringen tetter forbandet. 3. Kontroller tilkoblingen ved å dra i røret. Kontroll skal alltid utføres før systemet fylles. Demontering av rør/kobling Bilde 8. Montering av gulvvarmerør LK Rørbøyningsstøtte. Tråkk røret ned i leggeskinnen, og legg sløyfen i såkalt dobbel-sløyfe, i henhold til prinsippskissen (bilde 4). Når installasjonen er klar, skal c/cavstanden mellom rørene være 120 mm. Påse at røret sitter skikkelig fast i leggeskinnen og at røret ikke bøyes oppover der det snur. Ved behov kan små biter av leggeskinne byes til og brukes til å feste røret der det snur. Alt. kan LK Spikerklammer 8 mm benyttes. Når hele gulvflaten er dekket med gulvvarmerør (maks. 45 m rør), skal røret kappes med tilstrekkelig kappmonn for innkobling mot det eksisterende varmeanleggets tur (se bilde 4 punkt G). Innkobling skal utføres av fagfolk. Tips! Arbeidet går lettere hvis man er to personer. Den ene går foran med rørrullen, og den andre går etter og tråkker ned røret i leggeskinnen. Påse at systemet er trykkløst. Røret kan løsnes fra koblingen ved å føre den svarte ringen opp mot koblingen for deretter å dra ut røret. 7

8 Innkobling mot eksisterende varmeanlegg (Dette bør utføres av fagfolk.) OBS! Fordi innkobling av LK Minikretsventil M5 er et inngrep i det eksisterende varmeanlegget, bør arbeidet utføres av fagfolk. Innkobling av LK Minikretsventil M5 mot eksisterende varmeanlegg På radiatorkretsens tur- hhv. returledning felles det inn en egnet T-kobling, gulvvarmekretsen kobles mot denne med to av de totalt fire medleverte LK PushFit 8. Igangkjøring (Dette bør utføres av fagfolk.) Utlufting og kontroll Kontroller at alle koblinger er skikkelig tiltrukket. For å unngå at luft fra gulvvarmesløyfen trenger inn i det eksisterende varmeanlegget i forbindelse med idriftsettelse, bør punktene nedenfor følges. Steng minikretsventilens returventil (3). Start påfyllingen av varmeanlegget. Åpne utluftingsventilen på minikretsventilen (9). Luft systemet og steng deretter utluftingsventilen. Steng minikretsventilens turventil (8). Åpne minikretsventilens returventil (3). Åpne utluftingsventilen på minikretsventilen (9). Luft systemet og steng deretter utluftingsventilen. Åpne minikretsventilens turventil (8). Kontroller trykket i kjelen og etterfyll ved behov. Still returtemperaturbegrenseren på +30 C. Tetthetskontroll Før rørene dekkes med flytsparkel, skal alle tilkoblinger kontrolleres slik at det ikke forekommer noen lekkasje. Man må også kontrollere om røret er blitt skadet under installasjonen. Når alle koblinger og rør er kontrollert, kan rørene sparkles inn. Oppstart Før gulvvarmen tas i bruk først gang, må man påse at flytsparkel og eventuell lim og fugemasse har tørket ut skikkelig. Se anbefalte tørketider fra respektive leverandør. Ved keramiske belegg må gulvvarmen slås på først 28 døgn etter at fugingen er avsluttet. Temperaturen i gulvvarmesløyfen økes med 5 C per døgn til ønsket romtemperatur oppnås. LK Minikretsventil M5. 8

9 Feilsøking Gulvvarmekretsen blir ikke varm Kontroller at ventilene (8) og (3) er åpne. Kontroller at minikretsventilens termostat er riktig innstilt (se tabell 1). Hvis innstillingene ovenfor er korrekte og problemet fortsatt vedvarer, kan minikretsventilens returtemperaturbegrenser (5) økes trinnvis til maks. +40 ºC. Hvis justeringene ovenfor er utført, og det fortsatt ikke kommer varme til gulvvarmekretsen, kan det tyde på at trykket på primærsiden er for lavt. Kontroller om hastigheten til sirkulasjonspumpen på primærsiden kan økes. Tekniske Data LK Minikretsventil M5 Maks. arbeidstemperatur +55 C Maks. arbeidstrykk 6 bar Reguleringsområde returventil +30 C C Reguleringsområde termostat +6 C C Lengde kapillarrør 2 m Bredde 150 mm Høyde 190 mm Dybde 50 mm Verdi Temperatur * 6,0 C (frostbeskyttelse) 1 10,0 C 2 13,0 C 3 17,5 C 20,0 C 4 22,0 C 5 25,0 C 6 28,0 C Tabell 1. Innstillingsverdier for minikretsventilens termostat. Produktoversikt, lim, primer og avrettingsmasse Produktene under er utprøvd til LK Gulvvarmesystem 8 mm. Andre produkter/fabrikata for gulvoppbygging kan anvendes i samråd med leverandøren. LK art.nr Produktnavn Brukes til Merknad Mengde Tørketid Kiilto Flytfix, 20 kg Kiilto Start Primer, 3 liter Kiilto Fixbinder, 5 liter Kiilto Rot- & Varmegulvsparkel, 20 kg 8912 Armeringsnett, 70x70x2,5 1800x600 mm Liming av celleplastplate Priming av undergulv og celleplast Liming av celleplastplate Innstøping av gulvvarmerør samt falloppbygging For sugende underlag: Bland 4,0 til 4,2 liter vann med 20 kg Flytfix. For ikke-sugende underlag: Bland 5 liter Fixbinder med 20 kg Flytfix. 2-3 kg/m 2 12 h Kombinert bare med Kiilto-produkter 1l/10 m 2. På lettbetong 2,5 l/10m h Bland 5 liter Fixbinder med 20 kg Flytfix. 5 l/20 kg Flytfix Ikke aktuelt Kombineres bare med Kiilto Start Primer 1,7 kg/m 2 /mm 3-5 døgn Forsterkning For underlag av sponplate og celleplast 0,65 stk/m 2 Ikke aktuelt 9

10 Innholdsfortegnelse Generelle anvisninger... 1 Verktøy og materiell du trenger... 2 Før du begynner... 2 Viktig informasjon... 2 Forutsetninger for god funksjon... 2 Generelt om gulvvarme... 2 Plassering og montering av LK Minikretsventil M Installasjon av LK Minikretsventil M Legging av gulvvarmesløyfe... 4 Undergulv/underlag... 5 Undergulv av betong eller lettbetong... 5 Undergulv av 22 mm gulvsponplate på trebjelke-lag med gulvbjelkeavstand på maks. c/c 600 mm... 5 Underlag av celleplastisolering med min. kvalitet S80 (frittbærende konstruksjon)... 5 Eksisterende gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (fast konstruksjon)... 6 Overgulv... 6 Parkett- eller laminatgulv... 6 Plast- eller linoleumsmatte... 6 Keramikk eller naturstein... 6 Montering av LK Leggeskinne... 6 Rørtilkobling med koblingssystem LK PushFit Demontering av rør/kobling... 7 Rørstrekking... 7 Innkobling mot eksisterende varmeanlegg... 8 Innkobling av LK Minikretsventil M5 mot eksisterende varmeanlegg... 8 Igangkjøring... 8 Utlufting og kontroll... 8 Tetthetskontroll... 8 Oppstart... 8 Feilsøking... 9 Tekniske Data... 9 LK Minikretsventil M Produktoversikt, lim, primer og avrettingsmasse... 9 Innholdsfortegnelse

På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50

På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50 På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK XPS for flytende forlegning på bærende gulvkonstruksjon. Systemet er oppbygd med bl.a. en typegodkjent isoleringsplate

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen

Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen 1 2 Vi merker våre mest energibesparende produktet med sommerfuglsymbolet. innholdsfortegnelse 05 / 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / VARMEN SOM GJØR

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TFP Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Telefon: +47 69 31 45 00 Telefaks: +47 69 31 45 01 Adresse: Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad Epost: post@profag.no www.profag.no Om ProSmart Plug & Play ProSmart

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Felles for KEM-fagene Fagene klima-, energi- og miljøteknikk innen bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å ivareta et godt innemiljø spare energi motvirke vann-, fukt- og kondensskader og brannspredning

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges.

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08.

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08. Alfasentralen Installasjonsog brukermanual Versjon 3.1 10.08.2009/JHB Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter

Detaljer

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. JRG Sanipex Teknisk håndbok

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. JRG Sanipex Teknisk håndbok Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann JRG Sanipex Teknisk håndbok JRG Sanipex Ved å benytte JRG Sanipex får du en rekke fordeler på kjøpet. Rask og enkel montasje JRG Sanipex har spesialtilpasset

Detaljer

T2Reflecta SVENSKA. Projektering Monteringsanvisning sid 3 11 NORSK. Prosjektering Monteringsanvisning sid 12 18 DANSK

T2Reflecta SVENSKA. Projektering Monteringsanvisning sid 3 11 NORSK. Prosjektering Monteringsanvisning sid 12 18 DANSK T2Reflecta SVENSKA Projektering Monteringsanvisning sid 3 11 NORSK Prosjektering Monteringsanvisning sid 12 18 DANSK Projektering Montagevejledning sid 19 25 SUOMALAINEN Suunnittelu Asennusohje sivut 26

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

INSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING FOR FLEXWATT VARMEFOLIE.

INSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING FOR FLEXWATT VARMEFOLIE. INSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING FOR FLEXWATT VARMEFOLIE. 1 GENERELT OM INSTALLASJON 2 Flexwatt varmefolier er varmeelementer for innbygging og anses ikke å være apparater ferdig for installasjon i vanlig

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Juli 2014 Brukerveiledning Graving og kabling Alt du trenger å vite om installasjon 1 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres S 3 2 Graving i hage S 4 3 Boring og inntrekking av kabel S 7 4 Trekking

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULV FOR KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer