LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m"

Transkript

1 LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m Generelle anvisninger LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m 2 er en komplett installasjonspakke for gulvvarme. Pakken inneholder all nødvendig materiell for installasjon opp til 5 m 2. LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m 2 kan ikke utvides. Systemet inneholder LK Gulvvarmerør 8 mm, og først og fremst beregnet på gulvvarmeinstallasjon på mindre arealer, som f.eks. i baderom, entré eller vaskerom. Systemet kan legges på eksisterende betongplate eller på trebjelkelag med 22 mm gulvsponplate med en stenderavstand på maks. c/c 600 mm. Gulvvarmeanlegget skal støpes inn i avrettingsmasse* eller betong*. LK Veggfeste M5. LK Adapter ½ utv. / ¾ EuroCone. LK PushFit 8, single. *Anvisningene for gulvoppbyggingen nedenfor refererer til velprøvde LK Kiilto-produkter. Andre produkter for gulvoppbygging kan anvendes i samråd med leverandøren. LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m 2 inneholder: LK Minikretsventil M5, 1 stk LK Veggfeste M5, 1 stk LK LK Adapter ½ utv. / ¾ EuroCone, 2 stk LK PushFit 8, single, 4 stk LK Gulvvarmerør dim. 8 mm, 45 m LK Leggeskinne 8, 10 stk LK Spikerklammer 8, 40 stk LK Festeklips, kort, 30 stk LK Rørbøyningsstøtte, 2 stk LK Gulvvarmerør 8 mm. LK Leggeskinne 8 mm. LK Spikerklammer 8 mm. LK Festeklips, kort. LK Minikretsventil M5. LK Rørbøyningsstøtte. 1

2 Verktøy og materiell du trenger Skiftenøkkel Skrumeisel Spann Umbrakonøkkel, dimension 8 mm Bormaskin og bor Skrue og plugg Gjengetape Før du begynner Les nøye gjennom hele instruksjonen før arbeidet med gulvvarmeinstallasjonen påbegynnes. Vurder de ulike momentene som beskrives, og tenk etter om det er noe mer som påvirker nettopp din gulvvarmeinstallasjon. Les også gjennom sparkel- og gulvleverandørens anvisninger, slik at du får et helhetlig inntrykk av de ulike delene til prosjektet. Avtal også tid med VVS-installatør for oppgavene som skal utføres av fagfolk. Installasjonsarbeidet bør utføres i henhold til rekkefølgen i denne instruksjonen. Viktig informasjon OBS! LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m 2 kan ikke installeres i 1-rørs radiatorsystem. (Ta kontakt med spesialist hvis du er usikker.) LK Gulvvarmepakke L8/M5, 5 m 2 skal installeres på selvbærende gulv, se konstruksjonsløsningene under. Innkobling av LK Minikretsventil M60 mot eksisterende varmeanlegg skal utføres av fagfolk. Forutsetninger for god funksjon For at LK Minikretsventil M5 skal fungere tilfredsstillende, må det tilgjengelige trykket ved tilkoblingspunktet være over 12 kpa. Vanligvis er det tilgjengelige trykket høyere. Da gulvvarmerøret skal støpes inn i betong eller avrettingsmasse, er det viktig å følge anvisningene fra respektive leverandør nøye. Generelt om gulvvarme Fordi varme stiger opp, er det best å plassere varmeanlegget i gulvet. Med gulvvarme får du en jevnere og mer behagelig varme enn med f.eks radiatorer. I stedet for at varmen er konsentrert på noen få steder, fungerer hele gulvarealet som en stor radiator. Med vannbåren gulvvarme er man ikke låst til elektrisitet som energikilde, man kan alltid skifte fra elektrisitet til gass, olje, varmepumpe, fjernvarme m.m. Isolering For en nybygd villa er kravet til isolering minst 200 mm i et gulv støpt på bakken, såkalt plate på mark. I de fleste renoverings- og ombyggingsprosjekter hvor gulvvarme installeres på eksisterende gulv, er det ofte vanskelig å få inn optimal mengde isolasjon i konstruksjonen. Takhøyde og tilliggende gulv skaper ofte problemer. Likevel er det alltid bedre å få inn en liten, men utilstrekkelig mengde isolasjon, enn ingen isolasjon i det hele tatt. Avgitt effekt Gulvvarmeanlegg bør ikke ha høyere gulvflatetemperatur enn +26 C, i henhold til gjeldende byggeforskrifter. Det gjør at gulvvarme kan avgi W/m 2. Hvis man har til hensikt å installere gulvvarme i et eldre og dårlig isolert hus hvor effektbehovet overstiger 65 W/m 2, bør man la den gamle radiatoren stå igjen som ekstra sikkerhet. Alternativt kan man supplere med elektrisk håndkletørke eller lignende. LK Minikretsventil M5 skal kobles inn i 2-rørs radiatorsystem med utetemperaturkompensert turvannstemperatur. Systemtemperaturen må ikke overskride +55 ºC. Det eksisterende varmeanlegget må ikke inneholde forurensinger som kan skade eller tilstoppe LK Minikretsventil M5. 2

3 Installasjon av LK Minikretsventil M5 LK Minikretsventil M5. LK Minikretsventil M5 1. Termostat 2. Termostattilkobling 3. Turventil 4. Tur 5. Returtemperaturbegrenser 6. Minikretsventil M5 7. Retur 8. Returventil 9. Utluftingsventil Hvis enheten skal skjules, skal dette skje i en installasjonssjakt eller i et koblingsskap. Sjakten/ skapet må være utstyrt med en vanntett bunn og være utstyrt med lekkasjeindikering.) Tilbehøret LK Innbyggingsskap M5 VT oppfyller reglene i den svenske standarden Säker Vatteninstallation. Plassering og montering av LK Minikretsventil M5 LK Minikretsventil M5 leveres med veggfeste. Veggfestet monteres på veggen med egnede skruer. LK Minikretsventil M5 kan monteres enten synlig på veggen eller skjult i et innebygd skap (tilbehør). Vær oppmerksom på bransjekravene, da minikretsventilen er plassert i anlegget. (I henhold til svenske bransjekrav må minikretsventilen bli plassert slik at skjøtene er tilgjengelig/synlig. Bilde 2. Eksempel på plassering av LK Minikretsventil M5. Ventilen er montert i tilbehøret LK Innbyggingsskap M5 VT. 3

4 Plasser LK Minikretsventil M5 så nær radiatorrørene som mulig for å minimere rørstrekket mellom radiatorrørene og minikretsventilen. Minikretsventilen kan snus for forenkle rørføringen til det eksisterende varmeanlegget. Vær oppmerksom på at strømningspilene på ventilhuset angir minikretsventilens tur henholdsvis retur (se bilde 3). retur Avhengig av hvor LK Minikretsventil M5 plasseres i forhold til innfellingspunktet på det eksisterende varmeanlegget, kan gulvvarmerørene i enkelte tilfeller krysse hverandre. For å unngå dette kan minikretsventilen snus. Vær oppmerksom på at pilene på ventilhuset angir strømningsretningen. (Se bilde 3.) Plass for tilkobling mot det eksisterende varmeanlegget må bestemmes før gulvvarmesløyfen legges ut. Dette er viktig for at man skal vite hvor gulvvarmesløyfen begynner og slutter. tur Bilde 3. Strømningsretning. LK Minikretsventil M5 skal plasseres høyere enn gulvvarmeinstallasjonen for å forenkle utlufting av systemet. Termostaten skal plasseres slik at den påvirkes av romtemperaturen. Termostaten leveres med 2 m kapillarrør som tilkobles mot minikretsventilen. Kapillarrøret kan skjules i f.eks. et VP-rør (minst Ø 20 mm). For å kunne føre kapillarrøret inn i VPrøret, må den hvite plasthylsen på termostattilkoblingen demonteres. Skru av den hvite plastmutteren og plukk ut innholdet. Monter i omvendt rekkefølge. Legging av gulvvarmesløyfe Før gulvvarmesløyfen legges, må man passe på følgende: Da det kan oppstå stor temperaturforskjell mellom begynnelsen og slutten på gulvvarmekretsen, må gulvvarmerørene monteres i såkalt dobbel-sløyfe med en røravstand på 120 mm. For at det skal være enklere å legge gulvvarmesløyfen, bør man lage en skisse over sløyfen og rommet, i henhold til eksemplet i bilde 4. (Vær oppmerksom på strømningsretningen som pilene angir). Bilde 4. Prinsippskisse for rørtrekking. A. Radiator B. Radiatorsystem, tur C. Radiatorsystem, retur D. Gulvvarmekrets E. LK Minikretsventil M5 F. Returledning, gulvvarmekrets G. Tilkoblingspunkt, tur gulvvarmekrets H. Tilkoblingspunkt, retur gulvvarmekrets 4

5 Undergulv/underlag Anvisningene for gulvoppbyggingen nedenfor refererer til velprøvde LK Kiilto-produkter. Andre produkter for gulvoppbygging kan anvendes i samråd med leverandøren. Undergulv av betong eller lettbetong Undergulvet skal være fritt for støv, olje, fett, farge eller andre urenheter. Prime undergulvet med LK Kiilto Start Primer. Tørketid ca 1-2 timer. Ved undergulv av lettbetong skal underlaget primes 2-3 ganger slik at lettbetongen mettes godt. Tørketid mellom priming, ca 1-2 timer. Monter leggeskinner og gulvvarmerør, se overskrifter under. Dekk installasjonen med LK Kiilto Rotog varmegulvsparkel. Total sparkeltykkelse skal være min. 20 mm. Avrettningsmasse min 20 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 Primer, LK Kiilto start primer Betong / lettbetong Avrettingsmasse min 20 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 LK Armering 70 x 70 x 2,5 Primer, LK Kiilto start primer Gulvsponplate 22 mm Isolasjon Gulvbjelke LK Leggeskinne 8 på trebjelkelag med 22 mm gulvsponplate på gulvbjelkeavstand maks c/c 600 mm. Underlag av celleplastisolering med min. kvalitet S80 (frittbærende konstruksjon) Legg ut 2 lag aldersbestandig plast 0,2 mm og legg plasten ca 100 mm opp langs veggene. Fest LK Leggeskinne 8 med LK Festeklips kort ned gjennom plasten og ned i isolasjonen, ca. 3-4 festeklips per leggeskinne. Monter leggeskinner og gulvvarmerør, se overskrifter under. Legg på LK Armeringsnett 70x70x2,5. La nettmattene overlappe hverandre med min. 70 mm. Dekk installasjonen med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel. Total sparkeltykkelse skal være min. 30 mm. LK Leggeskinne 8 mot undergulv av betong eller lettbetong. Undergulv av 22 mm gulvsponplate på trebjelkelag med gulvbjelkeavstand på maks. c/c 600 mm Undergulvet skal være fritt for støv, olje, fett, farge eller andre urenheter. Prime undergulvet med LK Kiilto Start Primer. Tørketid ca 1-2 timer. Legg ut LK Armeringsnett 70x70x2,5 mm og fest det i underlaget med stiftemaskin. La nettmattene overlappe hverandre med min. 70 mm. Over armeringsnettet skrus LK Leggeskinne 8 fast med sponplateskrue, ca. 3-4 skruer per leggeskinne. Etter utlegging av leggeskinner og gulvvarmerør, se overskriftene under, dekkes installasjonen med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel. Total sparkeltykkelse skal være min. 20 mm. Avrettningsmasse min 30 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Armering 70 x 70 x 2,5 LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 Aldersbestandig plast, 2 lag Celleplastisolering, min S80 LK Leggeskinne 8 mot gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (frittbærende konstruksjon). 5

6 Eksisterende gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (fast konstruksjon) Før legging av celleplastplatene skal undergulvet kontrolleres med tanke på planhet, i henhold til krav i NS 3420, d.v.s. maks. utbøying ± 3 mm ved to meter målelengde og ± 1,2 mm ved 0,25 meters målelengde. Påse at undergulvet er sugende samt rent og fritt for olje, fett, farge eller andre urenheter. Lim celleplastisolasjonen med LK Kiilto Flytfix blandet med vann. Hvis ikke underlaget er sugende, f.eks. mot en keramikkbelagt betongflate, blandes LK Kiilto Flytfix istedet med LK Kiilto Fixbinder. Dra ut limet med en sparkel, arbeid fikseringen godt inn før du kjemmer opp fikseringen. Bruk kamstørrelse 6-8 til platen. Legg platen på plass og trykk den godt ned i fikseringen. Etter at celleplastisolasjonen er ferdig limt, primes oversiden på isolasjonen med LK Kiilto Start Primer. Tørketid ca 1-2 timer. Monter leggeskinner og gulvvarmerør, se overskrifter under. Fest leggeskinnene med LK Festeklips kort ned i isolasjonen, ca. 3-4 festeklips per leggeskinne. Legg på LK Armeringsnett 70x70x2,5 mm. La nettmattene overlappe hverandre med min. 70 mm. Dekk installasjonen med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel min 20 mm. Avrettningsmasse min 20 mm LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel LK Armering 70 x 70 x 2,5 LK Gulvvarmerør 8 mm LK Leggeskinne 8 Primer, LK Kiilto start primer Celleplastisolering, min S80 Lim Se produktoversikt Lim og primer Eksisterende undergulv Overgulv Parkett- eller laminatgulv Overflaten dekkes med dampsperre (aldersbestandig plast) og deretter med gulvpapp eller cellfoam. Overgulvet monteres i henhold til gulvleverandørens anvisning, samt ved tregulv med hensyn til bransjeretningslinjer for tregulv på gulvvarme. Ta alltid kontakt med LK ved gulvtykkelser over 25 mm. Plast- eller linoleumsmatte Legges i henhold til anvisning fra respektive leverandør. Ved våtrom skal hensyn tas til Våtromsnormen og gjeldende foreskrifter. Keramikk eller naturstein Legges i henhold til anvisning fra respektive leverandør. Ved våtrum skal tettskikt monteres i henhold til gjeldende krav i Våtromsnormen. Montering av LK Leggeskinne Start monteringen ved å legge ut LK Leggeskinne på tvers av sløyferetningen. Ved vendesoner legges leggeskinnen min. 150 mm fra vegg, noe som gir nødvendig plass til å snu røret. Restavstanden mellom vendesonene fylles med flere leggeskinnerader med en innbyrdes avstand på maks. 500 mm. (Se bilde 5.) Maks. 500 mm Min. 150 mm fra vegg Bilde 5. Forlegging av LK Leggeskinne. LK Leggeskinne 8 mot gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (fast konstruksjon). Leggeskinnen skal festes til underlaget med skruer eller spiker for underlag i tre eller betong alt. LK Festeklips kort mot celleplastisolasjon. OBS! Gulvvarmesløyfen må ikke legges hvor det skal f.eks. utføres innfesting av gulvmontert WC til gulv. 6

7 Rørtilkobling med koblingssystem LK PushFit 8 Utstyr den utvendige gjengen på LK Adapter ½ utv./¾ EuroCone med gjengeteip. Deretter monteres LK PushFit 8 på adapterne. Deretter monteres gulvvarmerør som vist nedenfor: Rørstrekking Trekk gulvvarmerøret rett ned fra LK Minikretsventil M5, mot gulvet. I vinkelen mellom vegg og gulv monteres LK Rørbøyningsstøtte på røret for å få et trangt og festet bend. (Se bilde 8.) LK PushFit 8, single med tilhørende støttehylse. 1. Klipp røret rett av med LK Rørsaks. Før støttehylsen inn i røret og skyv inn røret i koblingen til det stopper, ca. 2 cm. 2. Vær nøye med å skyve røret helt inn til stopposisjonen. Tilkoblingen er nå tett. De rustfrie tennene griper nå tak i røret og forhindrer at det glir ut. O-ringen tetter forbandet. 3. Kontroller tilkoblingen ved å dra i røret. Kontroll skal alltid utføres før systemet fylles. Demontering av rør/kobling Bilde 8. Montering av gulvvarmerør LK Rørbøyningsstøtte. Tråkk røret ned i leggeskinnen, og legg sløyfen i såkalt dobbel-sløyfe, i henhold til prinsippskissen (bilde 4). Når installasjonen er klar, skal c/cavstanden mellom rørene være 120 mm. Påse at røret sitter skikkelig fast i leggeskinnen og at røret ikke bøyes oppover der det snur. Ved behov kan små biter av leggeskinne byes til og brukes til å feste røret der det snur. Alt. kan LK Spikerklammer 8 mm benyttes. Når hele gulvflaten er dekket med gulvvarmerør (maks. 45 m rør), skal røret kappes med tilstrekkelig kappmonn for innkobling mot det eksisterende varmeanleggets tur (se bilde 4 punkt G). Innkobling skal utføres av fagfolk. Tips! Arbeidet går lettere hvis man er to personer. Den ene går foran med rørrullen, og den andre går etter og tråkker ned røret i leggeskinnen. Påse at systemet er trykkløst. Røret kan løsnes fra koblingen ved å føre den svarte ringen opp mot koblingen for deretter å dra ut røret. 7

8 Innkobling mot eksisterende varmeanlegg (Dette bør utføres av fagfolk.) OBS! Fordi innkobling av LK Minikretsventil M5 er et inngrep i det eksisterende varmeanlegget, bør arbeidet utføres av fagfolk. Innkobling av LK Minikretsventil M5 mot eksisterende varmeanlegg På radiatorkretsens tur- hhv. returledning felles det inn en egnet T-kobling, gulvvarmekretsen kobles mot denne med to av de totalt fire medleverte LK PushFit 8. Igangkjøring (Dette bør utføres av fagfolk.) Utlufting og kontroll Kontroller at alle koblinger er skikkelig tiltrukket. For å unngå at luft fra gulvvarmesløyfen trenger inn i det eksisterende varmeanlegget i forbindelse med idriftsettelse, bør punktene nedenfor følges. Steng minikretsventilens returventil (3). Start påfyllingen av varmeanlegget. Åpne utluftingsventilen på minikretsventilen (9). Luft systemet og steng deretter utluftingsventilen. Steng minikretsventilens turventil (8). Åpne minikretsventilens returventil (3). Åpne utluftingsventilen på minikretsventilen (9). Luft systemet og steng deretter utluftingsventilen. Åpne minikretsventilens turventil (8). Kontroller trykket i kjelen og etterfyll ved behov. Still returtemperaturbegrenseren på +30 C. Tetthetskontroll Før rørene dekkes med flytsparkel, skal alle tilkoblinger kontrolleres slik at det ikke forekommer noen lekkasje. Man må også kontrollere om røret er blitt skadet under installasjonen. Når alle koblinger og rør er kontrollert, kan rørene sparkles inn. Oppstart Før gulvvarmen tas i bruk først gang, må man påse at flytsparkel og eventuell lim og fugemasse har tørket ut skikkelig. Se anbefalte tørketider fra respektive leverandør. Ved keramiske belegg må gulvvarmen slås på først 28 døgn etter at fugingen er avsluttet. Temperaturen i gulvvarmesløyfen økes med 5 C per døgn til ønsket romtemperatur oppnås. LK Minikretsventil M5. 8

9 Feilsøking Gulvvarmekretsen blir ikke varm Kontroller at ventilene (8) og (3) er åpne. Kontroller at minikretsventilens termostat er riktig innstilt (se tabell 1). Hvis innstillingene ovenfor er korrekte og problemet fortsatt vedvarer, kan minikretsventilens returtemperaturbegrenser (5) økes trinnvis til maks. +40 ºC. Hvis justeringene ovenfor er utført, og det fortsatt ikke kommer varme til gulvvarmekretsen, kan det tyde på at trykket på primærsiden er for lavt. Kontroller om hastigheten til sirkulasjonspumpen på primærsiden kan økes. Tekniske Data LK Minikretsventil M5 Maks. arbeidstemperatur +55 C Maks. arbeidstrykk 6 bar Reguleringsområde returventil +30 C C Reguleringsområde termostat +6 C C Lengde kapillarrør 2 m Bredde 150 mm Høyde 190 mm Dybde 50 mm Verdi Temperatur * 6,0 C (frostbeskyttelse) 1 10,0 C 2 13,0 C 3 17,5 C 20,0 C 4 22,0 C 5 25,0 C 6 28,0 C Tabell 1. Innstillingsverdier for minikretsventilens termostat. Produktoversikt, lim, primer og avrettingsmasse Produktene under er utprøvd til LK Gulvvarmesystem 8 mm. Andre produkter/fabrikata for gulvoppbygging kan anvendes i samråd med leverandøren. LK art.nr Produktnavn Brukes til Merknad Mengde Tørketid Kiilto Flytfix, 20 kg Kiilto Start Primer, 3 liter Kiilto Fixbinder, 5 liter Kiilto Rot- & Varmegulvsparkel, 20 kg 8912 Armeringsnett, 70x70x2,5 1800x600 mm Liming av celleplastplate Priming av undergulv og celleplast Liming av celleplastplate Innstøping av gulvvarmerør samt falloppbygging For sugende underlag: Bland 4,0 til 4,2 liter vann med 20 kg Flytfix. For ikke-sugende underlag: Bland 5 liter Fixbinder med 20 kg Flytfix. 2-3 kg/m 2 12 h Kombinert bare med Kiilto-produkter 1l/10 m 2. På lettbetong 2,5 l/10m h Bland 5 liter Fixbinder med 20 kg Flytfix. 5 l/20 kg Flytfix Ikke aktuelt Kombineres bare med Kiilto Start Primer 1,7 kg/m 2 /mm 3-5 døgn Forsterkning For underlag av sponplate og celleplast 0,65 stk/m 2 Ikke aktuelt 9

10 Innholdsfortegnelse Generelle anvisninger... 1 Verktøy og materiell du trenger... 2 Før du begynner... 2 Viktig informasjon... 2 Forutsetninger for god funksjon... 2 Generelt om gulvvarme... 2 Plassering og montering av LK Minikretsventil M Installasjon av LK Minikretsventil M Legging av gulvvarmesløyfe... 4 Undergulv/underlag... 5 Undergulv av betong eller lettbetong... 5 Undergulv av 22 mm gulvsponplate på trebjelke-lag med gulvbjelkeavstand på maks. c/c 600 mm... 5 Underlag av celleplastisolering med min. kvalitet S80 (frittbærende konstruksjon)... 5 Eksisterende gulv med celleplastisolering med min. kvalitet S80 (fast konstruksjon)... 6 Overgulv... 6 Parkett- eller laminatgulv... 6 Plast- eller linoleumsmatte... 6 Keramikk eller naturstein... 6 Montering av LK Leggeskinne... 6 Rørtilkobling med koblingssystem LK PushFit Demontering av rør/kobling... 7 Rørstrekking... 7 Innkobling mot eksisterende varmeanlegg... 8 Innkobling av LK Minikretsventil M5 mot eksisterende varmeanlegg... 8 Igangkjøring... 8 Utlufting og kontroll... 8 Tetthetskontroll... 8 Oppstart... 8 Feilsøking... 9 Tekniske Data... 9 LK Minikretsventil M Produktoversikt, lim, primer og avrettingsmasse... 9 Innholdsfortegnelse

LK Gulvvarmepakke L12/M5, 5 m 2

LK Gulvvarmepakke L12/M5, 5 m 2 LK Gulvvarmepakke L12/M5, 5 m 2 Generelle anvisninger LK Gulvvarmepakke 5 m 2 Systemet er tilpasset LK Gulvvarmerør 12 mm, og er først og fremst beregnet på gulvvarmeinstallasjon på mindre flater, som

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 8

På bærende gulv med LK Leggeskinne 8 På bærende gulv med LK Leggeskinne 8 Utførelse LK Gulvvarme i utførelse med LK Leggeskinne 8 for innstøping med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel. Systemet kan legges på isolasjon, eksisterende betongplate

Detaljer

Generelle anvisninger

Generelle anvisninger LK Gulvvarmepakke L8/M60, 10 m 2 Generelle anvisninger LK Gulvvarmepakke L8/M60, 10 m 2 er en komplett installasjonspakke for gulvvarme. Pakken inneholder all nødvendig materiell for installasjon opp til

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK Leggeskinne 12 for innstøping i skjøtemasse eller betong. Systemet kan legges på isolering, eksisterende betongplate eller trebjelkelag

Detaljer

LK Gulvvarmepakke L12/M60, 10 m 2

LK Gulvvarmepakke L12/M60, 10 m 2 LK Gulvvarmepakke L12/M60, 10 m 2 Generelle anvisninger LK Gulvvarmepakke 10 m 2 Systemet er tilpasset LK Gulvvarmerør 12 mm, og først og fremst beregnet på gulvvarmeinstallasjoner på mindre flater, som

Detaljer

Generelle anvisninger

Generelle anvisninger LK Tilleggspakke L8, 5 m 2 Generelle anvisninger LK Tilleggspakke L8, 5 m 2 er beregnet på å brukes sammen med LK Gulvvarmepakke L8/M60, 10 m 2. Ved hjelp av LK Tilleggspakke L8, 5 m 2, er det mulig å

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50

På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50 På bærende gulv med LK Sporplate XPS 30-50 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK XPS for flytende forlegning på bærende gulvkonstruksjon. Systemet er oppbygd med bl.a. en typegodkjent isoleringsplate

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Systemet er bygd opp av en

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Produktet er beregnet for private boliger. Systemet

Detaljer

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv Utførelse LK Gulvvarme forlagt i spaltegulv er beregnet for trebjelkelag. Konstruksjonen bygges opp med spaltegulv og forutsetter at konstruksjonen

Detaljer

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK HeatFloor 22 Spor- og vendeplate er beregnet for montering på standard trebjelkelag med maks. c/c 600 mm. Konstruksjonen består

Detaljer

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK HeatFloor 22 Spor- og vendeplate er beregnet for montering på standard trebjelkelag med maks. c/c 600 mm. Konstruksjonen består

Detaljer

På bærende gulv med LK HeatFloor 22

På bærende gulv med LK HeatFloor 22 På bærende gulv med LK HeatFloor 22 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK HeatFloor 22 er ment å legges på bærende gulv. Ved forlegning på standard trebjelkelag c/c 600 mm henvises til Monteringsanvisning

Detaljer

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv

På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv På gulvbjelker med LK Varmefordelingsplate 16 i spaltegulv Utførelse LK Gulvvarme forlagt i spaltegulv er beregnet for trebjelkelag. Konstruksjonen bygges opp med spaltegulv og forutsetter at konstruksjonen

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporplate EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplate EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplate EPS 16 Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Produktet er beregnet for private

Detaljer

T2 RØD DEN INTELLIGENTE

T2 RØD DEN INTELLIGENTE T2 RØD DEN INTELLIGENTE VARMEKABELEN T2RØD ER SELVREGULERENDE T2Rød er en gulvvarmekabel som tilpasser sin effekt etter varmebehovet i hver millimeter kabel. Du slipper kald trekk ved vinduer og dører.

Detaljer

ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE

ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE T2 REFLECTA ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE T2RØD ER SELVREGULERENDE T2Rød er en gulvvarmekabel som tilpasser sin effekt etter varmebehovet i hver millimeter kabel. Du slipper

Detaljer

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22

På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 På gulvbjelker med LK HeatFloor 22 Utførelse LK Gulvvarme i utførelse med HeatFloor 22 er beregnet for montering på standard trebjelkelag med maks c/c 600 mm mellom gulvbjelkene. Konstruksjonen består

Detaljer

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Gulvvarme med lav byggehøyde Uponor Minitec gulvvarmesystem Gulvkonstruksjonen Uponor Minitec, bygger på en knottefolie som er

Detaljer

LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett

LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett LK Shuntskap VT RF / VT RF -komplett Utføring LK Shuntskap VT RF LK Shuntskap VT RF er beregnet for bruk der man ønsker å skjule LK Fordelershunt VS med montert LK Fordeler RF. Skapet har tett bunn med

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 7 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme. Hunton gulvvarme

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme. Hunton gulvvarme Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme Hunton gulvvarme Silencio EL Gulvvarme for tørre rom Silencio EL er et elektrisk gulvvarmesystem som kan legges direkte på det gulvet du har idag. Enklere blir det

Detaljer

Roth Clima Comfort system

Roth Clima Comfort system Roth Clima Comfort system Installasjon German quality since 1947 1/6 Installasjon Roth Clima Comfort system Beskrivelse Roth Clima Comfort er et system med lav byggehøyde på kun 17 mm, og brukes ved installasjoner

Detaljer

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det

JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det JRG Sanipex rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Dok. 15045-22.10.2015 Armaturjonsson tappevannsskap 1. Skapet leveres med ferdig monterte gjennomføringer, avløp samt holdere. 2. Hullene på

Detaljer

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ 09 / 2009 FORESTIA THERMOGULV - MED SPOR FOR GULVVARME På eksisterende gulv På Masonite I-bjelke Parkett Diffusjonssperre Eksisterende gulv Parkett Diffusjonssperre

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

LK SmartBox. Montering. Kun beregnet for LK PE-X Universalrør.

LK SmartBox. Montering. Kun beregnet for LK PE-X Universalrør. LK SmartBox Kun beregnet for LK PE-X Universalrør. LK SmartBox 16 Enkel NRF 505 14 14 LK SmartBox 20 Enkel NRF 505 14 15 LK Avstandsskinne for LK SmartBox NRF 505 14 16 LK Festeskinne til SmartBox 150

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

02 NO. Leggeveiledning. Douglas fallende lengder

02 NO. Leggeveiledning. Douglas fallende lengder 02 NO Leggeveiledning Douglas fallende lengder Dinesen leggeveiledning for Douglas gulv i fallende lengder Februar 2011 Gulv med fast fjær og endenot Dimensjon i mm: 28 x 150 28 x 200 28 x 250 28 x 300

Detaljer

LK Shuntskap M60n & LK Shuntskap M60n XL

LK Shuntskap M60n & LK Shuntskap M60n XL LK Shuntskap M60n & LK Shuntskap M60n XL Utførelse LK Shuntskap M60n er beregnet for bruk der man ønsker å skjule LK Minishunt M60n. LK Shuntskap M60n XL er beregnet for bruk der man ønsker å skjule LK

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

LK Shuntskap GV, LK Shuntskap GV Prefab

LK Shuntskap GV, LK Shuntskap GV Prefab LK Shuntskap GV, LK Shuntskap GV Prefab Utførelse LK Shuntskap GV LK Shuntskap GV er beregnet på bruk der man ønsker å skjule LK Varmekursfordeler RF og LK Fordelershunt VS. LK Shuntskap GV med tilhørende

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I www.schonox.no I I SCHÖNOX ifix-system I Vegg 1. Det er valgfritt om man vil starte med gulv eller vegg. Skjøtene på AB-duken skal overlappes med

Detaljer

JRG Sanipex rør-i-rør-system

JRG Sanipex rør-i-rør-system rør-i-rør-system Skjemaer tilknyttet installasjon Armaturjonsson tappevannsskap Skapet leveres med ferdig monterte gjennomføringer, avløp samt holdere. Hullene på siden av skapet lukkes ved bruk av gjennomsiktige

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

Fiksturguiden. Bjelkelag av betong, plate på mark. LK Rørstolpe. LK Rørfikstur Uni (NRF , )

Fiksturguiden. Bjelkelag av betong, plate på mark. LK Rørstolpe. LK Rørfikstur Uni (NRF , ) Fiksturguiden Bjelkelag av betong, plate på mark LK Rørfikstur Uni LK Rørfikstur Uni c/c 40 (NRF 836 46 09) LK Rørfikstur Uni c/c 50 (NRF 836 45 98) LK Rørstolpe (NRF 511 75 11, 511 72 80) Brukes for et

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 6+6 840 System med platevarmeveklser for andre varmekilder 14,4 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 8391 kwh ( Østlandet -

Detaljer

GULVVARME UNDER FLIS OG NATURSTEIN

GULVVARME UNDER FLIS OG NATURSTEIN GULVVARME UNDER FLIS OG NATURSTEIN THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS WWW.PENTAIRTHERMAL.NO PENTAIR THERMAL MANAGEMENT Vi har solgt varmekabler i Norge i 40 år Varmekabelsystem har vært vår spesialitet i lang

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk Forberedelser Verktøy du trenger Fintannet sag, gjærekasse, penn, kniv og boremaskin. Husk å også ha følgende tilgjengelig Rørklemmer, smøremiddel,

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

LK Shuntskap VT RF-komplett

LK Shuntskap VT RF-komplett LK Shuntskap VT RF-komplett LK Shuntskap VT RF Komplett Utføring LK Shuntskap VT komplett leveres som en komplett enhet med montert LK Fordelershunt VS og montert LK Varmekretsfordeler RF. Skapet har tett

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

Roth Compact system. German quality since Installation 1/6

Roth Compact system. German quality since Installation 1/6 Roth Compact system Installation German quality since 1947 1/6 Installation Roth Compact system Beskrivelse Roth Compact system er spesielt utviklet til installasjon av gulvvarme hvor man ønsker et hurtigregulerende

Detaljer

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER.

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

VANNBÅREN GULVVARME. Brosjyre BR 2.A. Vannbårne gulvvarmeløsninger fra Variant VVS

VANNBÅREN GULVVARME. Brosjyre BR 2.A. Vannbårne gulvvarmeløsninger fra Variant VVS Brosjyre VANNBÅREN GULVVARME 1/7 Brosjyre Oversikt: systemløsninger - underlag Systemløsning I betong På betong På trebjelkelag Variant Betong Montert på armeringsnett X X Knotteplate X* X** Knottefilm

Detaljer

LK SmartBox X16 V2. Montering. Kun beregnet for LK PE-X Universalrør. Se:

LK SmartBox X16 V2. Montering. Kun beregnet for LK PE-X Universalrør. Se: LK SmartBox X16 V2 Kun beregnet for LK PE-X Universalrør. Se: http://www.lksystems.no/no/produkter/lkuniversal/produktsortiment/ror/pe-x/ LK PE-X rør-i-rør-system, med inngående komponenter ifølge Installasjonsløsninger

Detaljer

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet!

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet! www.lip.dk VS 30 Vanntettingsmembran -når det bygges på kvalitet! Vanntetting med LIP VS 30 Underlag Underlaget skal være støvfritt, fast, tørt og fri for fett. Gipsplater, betong eller puss er gode underlag

Detaljer

Teknisk beskrivelse. Temperaturfordeling / komfort. Gulvmateriale. Idealtemperatur. Tregulv på gulvvarme

Teknisk beskrivelse. Temperaturfordeling / komfort. Gulvmateriale. Idealtemperatur. Tregulv på gulvvarme Teknisk beskrivelse Temperaturfordeling / komfort LK Gulvvarme er et lavtemperatursystem med sirkulerende varmtvann i PE-X-rør som er installert i gulvkonstruksjonen. Varmen overføres fra rørene til gulvet

Detaljer

Valg av produkter foretas bl.a. ut fra hensyn til: - Avbindingstid/tørketid. - Underlagets beskaffenhet, restfukt mv.

Valg av produkter foretas bl.a. ut fra hensyn til: - Avbindingstid/tørketid. - Underlagets beskaffenhet, restfukt mv. Side 1 Vanntetting Flytende 1- eller 2- komponent tetningsmasse Anvisningen gjennomgår de viktigste prinsippene for vanntetting i våtrom Produkter Generelt BR-08 og BR-S 98 SBi (By og Byg) 200 Valg av

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Fordeler og rør for gatevarme

Fordeler og rør for gatevarme Fordeler og rør for gatevarme LK Gatevarmefordeler LK Gatevarmefordeler lages av PEH-rør PN10 med påsveiset gren DN25 til LK Gatevarmerør 25 x 2,3. Gatevarmefordeleren spesiallages basert på det spesifikke

Detaljer

Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m

Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m ØS GG-10 er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS GG-10

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Rev.nr 150529 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ B

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ B VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ B-158-01.10 F O R E S T I A T H E R M O G U L V - MED SPOR FOR GULVVARME På betong På bjelkelag Parkett Diffusjonssperre Gulvvame Eksisterende gulv Parkett

Detaljer

LK Varmefordeler RF. Utførelse. Forutsetninger. Dokumentasjon. Generelle anvisninger

LK Varmefordeler RF. Utførelse. Forutsetninger. Dokumentasjon. Generelle anvisninger LK Varmefordeler RF Utførelse LK Varmefordeler RF er produsert i rustfritt stål og er tilgjengelig i utførelser fra 2 til 12 gulvvarmekurser. Varmefordeleren leveres ferdigmontert på konsoll. Fordeleren

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 5+5 840 Tappevann og vannvarme 12 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 5594 kwh ( Østlandet - 30 takvinkel mot syd). Total

Detaljer

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv Før legging av KRONOTEX laminat Ikke sett laminatpakker stående opp mot en vegg. Dette kan få dem til å bli buet, noe som igjen vil vanskeliggjøre leggingen på riktig måte. For å hindre deformasjon, legges

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014 Leggeanvisning Konsumentvinyl Oktober 2014 Legging av konsumentvinyl 1. Rengjør det gamle gulvet nøye, slik at det er helt rent. Hvis du skal legge ditt nye vinylgulv oppe på en gammelt vinyl eller linoleumsgulv,

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Rørføringslist. Produktblad PB 6.C. HZ rørføringslist. U- eller L-kanal for rør og elektriske kabler mellom etasjer eller langs himling

Rørføringslist. Produktblad PB 6.C. HZ rørføringslist. U- eller L-kanal for rør og elektriske kabler mellom etasjer eller langs himling Rørføringslist U- eller L-kanal for rør og elektriske kabler mellom etasjer eller langs himling HZ tilkobling for rask og enkel installasjon av radiatorer Rørføringslist for å skjule rørføringer og elektriske

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg

Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg For betonggolv med frittstående plassering 1 Side 2-4 01.2014 www.ultra-design.no-3318-01.2014 For trebjelkelagsgulv med frittstående plassering 2 Side 5-8

Detaljer

Leggeanvisning tepper og teppefliser.

Leggeanvisning tepper og teppefliser. Leggeanvisning tepper og teppefliser. Generelt Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 25 0 C. Undergulv Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. Fuktighet i tre og sponplater må

Detaljer

GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG

GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG 2 Hva bruker du på badet? Å bruke wedi våtromsplater, istedenfor gips, gir både utførende håndverker og huseier langt større trygghet. Våtromsplater sikrer

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original)

LEGGEANVISNING (Alloc Original) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original) VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

LK Fordelerskap GV, LK Fordelerskap GV Prefab

LK Fordelerskap GV, LK Fordelerskap GV Prefab LK Fordelerskap GV, LK Fordelerskap GV Prefab Utførelse LK Fordelerskap GV LK Fordelerskap GV er beregnet for bruk der man ønsker å skjule LK Varmefordeler RF. LK Fordelerskap GV med tilhørende monteringsanvisning

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

I dag får du også parkettgulv som er ferdigbehandlet med vannbasert UV-herdet olje, uten miljøskadelige stoffer.

I dag får du også parkettgulv som er ferdigbehandlet med vannbasert UV-herdet olje, uten miljøskadelige stoffer. I dag får du også parkettgulv som er ferdigbehandlet med vannbasert UV-herdet olje, uten miljøskadelige stoffer. Laminatgulv er et alternativ til parkett, og legges på samme måte. Velger du dette kan du

Detaljer

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innhold Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 4 Kontroller alltid produkter og utstyr før bruk... 4 Ikke kombiner

Detaljer

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO Mix Skyvedører Art.nr 05-06 Rev.nr 5047 - NO Baufil & Sag Bormaskin/Skrutrekker Tommestokk Skrutrekker Unbrakonøkkel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftenøkkel Saks Innholdsfortegnelse > meter > meter > 4 meter >

Detaljer

LK Fordelerskap VT RF / VT RF -komplett

LK Fordelerskap VT RF / VT RF -komplett LK Fordelerskap VT RF / VT RF -komplett Utføring LK Fordelerskap VT RF LK Fordelerskap VT RF er beregnet for bruk der du ønsker å skjule LK Varmefordeler RF. Skapet har tett bunn med rørgjennomføringer

Detaljer

Installation instruction. Devicell Dry

Installation instruction. Devicell Dry Installation instruction Devicell Dry 1 Installasjonsveiledning N Tekniske data Konstruksjon Polystyren med aluminium U verdi 3 W/(m2*K) Størrelse 50 x 100cm Tykkelse 13 mm Aluminiums tykkelse 1 mm Isolasjon

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

FIRMAPOST@CANES.NO WWW.CANES.NO

FIRMAPOST@CANES.NO WWW.CANES.NO FIRMAPOST@CANES.NO WWW.CANES.NO Rør / RØR I RØR VVSnr 16 mm gulvvarmerør PE-X 01166 PEX-rør 16 x 2 mm, 500 m/rull Diffusjonstette PEX- rør, hvor diff-sperren er i midten av rørgodset 01144 PEX-rør 16 x

Detaljer

Produktblad PB 2.P.17

Produktblad PB 2.P.17 Produktblad En enkel og monteringsvennlig shuntløsning! Multifloor er en pumpeshunt for vannbårne varmesystemer. En justerbar blandeventil, med håndratt, holder turtemperaturen stabil på ønsket verdi (avhengig

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purusrenne 110

Monteringsanvisninger for Purusrenne 110 Monteringsanvisninger for Purusrenne 110 02.2011 Innholdsfortegnelse Forside/ Støtteben side 1 Gulvtype: F1 Klemramme for toppmembran side 2 Gulvtype: F2 Smøremembran for toppmembran side 3 Gulvtype: F3

Detaljer

Aquapanel Outdoor 1200x900x12,5 mm. Aquapanel Floor MF 900x600x33 mm AQUAPANEL Floor MF er ferdige undergulvselementer,

Aquapanel Outdoor 1200x900x12,5 mm. Aquapanel Floor MF 900x600x33 mm AQUAPANEL Floor MF er ferdige undergulvselementer, Aquapanel er spesielt utviklet for bruk i rom med store fuktbelastninger, og til vegger som utsettes for røff behandling. AQUAPANEL finnes i tre varianter: Outdoor - Indoor - Floor. Platene har en kjerne

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer