Altech Gulvvarme. Monteringsanvisning og sortimentsoversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Altech Gulvvarme. Monteringsanvisning og sortimentsoversikt"

Transkript

1 Altech Gulvvarme Monteringsanvisning og sortimentsoversikt

2 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT s. 3 KOMPONENTBESKRIVELSE s. 4 MONTERINGSGRUNNLAG s. 4 RØRMONTERING s. 4 FORDELERSKAP s. 6 SHUNTMONTERING s. 7 PÅFYLLING OG UTLUFTING s. 8 TETTHETSPRØVNING s. 9 INNREGULERING AV GULVVARMESLØYFER s. 9 MONTERING AV AKTUATOR s. 10 KVIKKGUIDE TRÅDLØST GULVVARMEANLEGG s OFTE STILTE SPØRSMÅL s. 12 SORTIMENTSOVERSIKT s. 14 2

3 GENERELT Altech gulvvarme er et komplett kvalitetssystem fra Brødrene Dahl der man har lagt vekt på montering og brukervennlighet. Vannbåren gulvvarme er i dag kanskje det beste oppvarmingssystemet med tanke på komfort. Men det er også det beste alternativet med tanke på alternative oppvarmingskilder da det krever en lav temperatur som er gunstig for varmepumpedrift. 3

4 KOMPONENTBESKRIVELSE Altech gulvvarmesystem består av PE-RT rør, 0,5mm aluminium plater samt fordeler av varmekstrudert messing OT 58. Fordeleren kan fås fra 2-12 kurser og kommer med påmontert flowmeter, endestykker med temperaturviser og lufteskruer. Øverste fordeler er for turvannet der man foretar innregulering, og nederste er retur som er utstyrt med ventil for styring. MONTERINGSGRUNNLAG Grunnlaget er bygningens varmetapsramme samt den valgte varmefordelings/gulvkonstruksjon. Gulvvarmerørene legges i overensstemmelse med veilledningen for den valgte gulvkonstruksjon. RØRMONTERING Generelt Ved montering av gulvvarmerør er avstanden mellom rørene av stor betydning for jevnheten på varmen i gulvet og ikke minst avgitt effekt fra gulvet. Ved store vindusflater osv legges ofte rørene tettere for å få høyere avgitt effekt. Tettere avstand mellom rørene gir også lavere turvanntemperatur som er en fordel ved varmepumpe drift. Vanligvis legger man CC 300mm på 20mm rør i hverdagsrom og CC 200mm på baderom, maksimale lengde på hver sløyfe er 120 meter. Dette dekker ca 30 kvm, ved større rom brukes flere sløyfer. Ved bruk av 17 mm rør bør CC avstanden reduseres. Maksimal lengde ved bruk av 17mm er meter. 4

5 Leggmønster S-mønster Den vanligste metoden i bjelkelag er S-mønster (brukes også i betong). Man bør ikke prosjektere med større T enn 5oC da dette vil medføre merkbar forskjell på overflate temperatur på gulvet fra den ene siden av rommet til den andre. Dobbel S-mønster Ved montering av rørene i dette mønsteret oppnår man en jevnere overflatetemperatur på gulvet da returvannet ligger side om side med turvannet på hele gulvet. Brukes ofte der man ønsker jevn overflatetemperatur men ikke har anledning til å legge spiral mønster grunnet byggtekniske løsninger (bjelkelag). Spiralmønster Det er dette leggemønsteret som gir den jevneste overflatetemperaturen på gulvet. Egner seg til montering i betonggulv. Rørmontering Rørene legges etter standardprinsipper for oppnåelse av optimal varmefordeling av hele gulvarealet. Det finnes i dag en rekke løsninger for montasje av rør i bjelkelag og betong. Vi har beskrevet 2 måter i denne manualen, men man kan fint bruke Altech rør i andre løsninger. Man må da passe på å legge ved alternativ legge metode i FDV dokumentasjonen. Legging i betong Ved legging av rør i betong bør man ikke ha større overdekking enn 90 mm over rørene da dette vil gi stor tregheter i reguleringen av varmen. Man bør videre ha en overdekking på min. 30mm med cc-avstand på 300mm. Ved mindre overdekking vil man få en ujevn temperatur på gulvet (man merker hvor røret ligger). Ved mindre cc-avstander kan overdekkingen av betong reduseres noe. Ved overdekking med flytesparkel osv bør varmeledningsevnen kontrolleres da denne ofte er lavere enn betong. Betong ligger på ca 1,4-1,7 W/m2k. Ved legging av gulvvarmerør i betong kan man benytte festeskinne som settes fast i isolasjonen. Dette legges slik at rører ligger ca 10 cm langs veggen. På enden der man vender rørene, bør man avsette ca 30 cm til vendingen av røret. Over rørene legges armering før det dekkes med støp. Avstanden mellom festeskinnene bør ikke være mer en 700mm da røret kan flyte opp ved lengre avstander mellom festeskinnene. Alternativt kan man feste rørene rett i armeringsnettet ved bruk av strips. Armeringsnettet må da legges på armeringsstøtter slik at det ikke blir liggende helt nede på isolasjonen. Fest rørene med strips hver 600mm slik at de ikke flyter opp. 5

6 Legging i bjelkelag Det finnes et flertall av løsninger til bruk av gulvvarme i bjelkelag. Altech rørene kan brukes i de fleste løsninger. Det finnes 2 stk løsninger for legging av gulvvarme i spaltegulv, en som legges over bjelkelaget og en som integreres i bjelkelaget ved bruk av ekstra støtte. Parkett Ved spaltegulv over trebjelkelaget brukes gulvbord i dimensjonen 21x120 eller 28x120 eller tilsvarende dimensjoner. Bordene må være godkjent til å klare belastningen på gulvet. Åpningen justeres slik at ønsket cc-avstand oppnås. Det bør videre være en åpning på min 25mm mellom bordene ved bruk av 20mm rør og 21mm ved bruk av 17mm rør. Det er en fordel å ikke feste spaltegulvet i hver enda av rommet slik at det blir lettere å vende ved utlegging. Platene må ikke overlappe hverandre da dette vil kunne medføre knirk. Merk utlegging av rørene for å unngå en eventuell skade ved innfestning av toppgulv. FORDELERSKAP Montering av fordelerskap Skapet monteres på passende plass i hver etasje, helst så sentralt som mulig. Fordeleren monteres på den innebygde skinnen i skapet. Selve varmefordeleren er varmeekstruderede fordelerrør i messing type OT 58. Fordeleren fås i utførelser med 2 til 12 avgreninger og leveres montert på veggkonsol. Øverste fordelerrør er turvannet. Denne har integrerte justerings ventiler til innregulering av de enkelte varmekretser. Nederste fordelerrør er retur. Denne har integrerte reguleringsventiler. Reguleringsventilerne er ved leveringen utstyrt med manuell betjeningsratt. 6

7 SHUNTMONTERING For å oppnå den beste romkomfort, den mest energioptimale løsning samt unngå overopphetning av gulvkonstruksjonen, er det viktig at gulvvarmefordelersystemet til stadighet forsynes med vann med korrekt turvannstemperatur. Den korrekte turvannstemperatur beregnes i gulvvarmeberegningsprogrammet. Konstanttrykksområde Ved bruk i et gulvvarmesystem, skal pumpen innstilles innenfor konstanttrykksområdet, som angitt ovenfor. Alpha2 pumpe, NRF-nr Shunten monteres på venstre side. Riktig turvanntemperatur innstilles på termostaten. Ønskes shunten plassert på høyre side, er dette mulig. Det er viktig å være oppmerksom på dette, innen gulvvarmerørene tilkobles til fordeleren, da fordeler flyttes til venstre. Man må vri sirkulasjonspumpe samt reguleringsventil ved montering til høyre. HUSK PAKNING Alpha2 pumpe Alpha + pumpe Ved anvendelse i et gulvvarmesystem, skal pumpen innstilles innenfor konstanttrykksområdet, som angitt i tabellen. 7

8 PÅFYLLING OG UTLUFTING Påfylling- og utluftingsprosedyren skal utføres systematisk, da tilbakevendende luft i systemet vil medføre manglende reguleringsevne og i verste fall varmgang i sirkulasjonspumpen. 1. Sett vannforsyningsslangen på påfyllingsnipplen på det øverste fordelerrøret og en utluftings slange som føres til avløp på det nederste. 2. Lukk frem- og returventilen fra kjel, varmepumpe osv. 3. Lukk alle justerings- og reguleringsventiler på fordeleren. 4. Åpne for vannet til øverste fordeler og åpne samtidig uttappingsventilen til utluftingsslangen. 5. Åpne flowmeteret og reguleringsventilen på den gulvvarmekretsen som er lengst vekk fra påfyllingsslangen. Påfyllingen fortsetter til det ikke lenger kommer luft ut av utluftningsslangen. Deretter lukkes bare reguleringsventilen. 6. Gjenta prosessen på alle varmekretser. 7. Vannslangene demonteres, og lokkene monteres på påfyllings- og avtappingsventilen. Åpne flowmeteret ved å løfte opp den røde låsekappen. Drei deretter på glasset til angitt flow (NB. Ingen bruk av verktøy for justering av flowmeter). 8

9 TETTHETSPRØVNING Tetthetsprøvningen foretas med alle justeringsventiler og reguleringsventiler i åpen stilling. Hvis det er risiko for frost, tilsettes glykol eller et lignende frostbeskyttelsesmiddel for å unngå rørsprengning. Frostbeskyttelsesmidlet utspylles igjen før anlegget settes i drift. Gulvvarmerør Gulvvarmerørene skal utluftes og tetthetsprøves mens de enda er synlige for inspeksjon Hvis ikke annet er beskrevet, skal det utføres tetthetsprøvning ved 0,6MPa (6 Bar). Hold trykket i ca. 30 min. og kontroller i denne perioden at alle rør er tette. Deretter senkes trykket til 0,3 MPa (3 Bar). Dette trykket skal holdes i 2 timer, uten at det oppstår et trykkfall. Rapport Det skal utarbeides en rapport for tetthetsprøvning. Denne rapport skal settes inn i FDV dokumentasjon for byggets varmeanlegg. Overstøping Ved overstøping skal gulvvarmerørene stå under trykk. Dette fordi det ikke skal skje skader under støping I perioder med frostrisiko beholdes frostsikringsmidlet i vannet, inntil anlegget settes i drift. INNREGULERING AV GULVVARMESLØYFER Innregulering av gulvvarmesløyfene kan foregå på 2 forskjellige måter. Direkte på toppmeter Innregulering kan gjøres direkte på toppmeter. Alle gulvvarmekretser skal være stengte når det innreguleres. Man skrur på toppmeteret til ønsket mengde på kretsen oppnås. Dette gjentas på samtlige kretser. Nødvendig mengde kan man finne i skjemaet innregulering av fordelersystem med toppmeter. Kvikk innstilling av gulvvarmefordeler Veiledende innstilling av Altech fordelerrørsett AL-7035TOP20 Instruksjon: 1. Den lengste krets åpnes helt 2. Velg kolonnen som har den lengste krets 3. Finn rekken for kretsen, som skal stilles 4. Les av kolonnen for den lengste krets, hvor mange omdreininger, kretsen skal innstilles på. Den lengste krets skal alltid ha størst flow. 9

10 MONTERING AV AKTUATOR Ved montering av aktuator skrur man av håndrattet på nederste fordeler og monterer på plastadapter til aktuator. Man kan nå klikke på aktuator. 1. Avmonter det nederste håndgrep 2. Skru den medfølgende plastadapter på ventil toppen 3. Klikk telestaten på adapteren 10

11 11 KVIKKGUIDE TIL MONTERING AV TRÅDLØST GULVVARMEANLEGG Montering av systemboksen Monter styreboksen på ønskede sted. De medfølgende skruene er til montering av deksel på styreboksen. Montering av deksel Etter endt programmering skrues de to skruer i, for montering av deksel. Tilslutning av telestat Lag hull på undersiden av styreboksen for innføring av ledningene fra aktuatoren. Montering av romtermostat R 4070 E - Externer Sensor Installation und Inbetriebnahme des Reglers. Anschluss des externen Sensors. D Installation and start-up of the thermostat. Connection of the external sensor GB Installation et mise en service du régulateur. Raccordement du détecteur externe. F Installatie en in bedrijfname van de thermostaat. Aansluiting van de externe sensor. NL Installazione e accensione del termostato. Collegamento del sensore esterno. IT Installation ibrugtagning af regulatoren. Tilslutning af den eksterne sensor. DK Installasjon og oppstart av termostaten. Tilkopling av den eksterne sensoren. Nor Installera och ta termostaten i drift. Ansluta den externa sensorn. S Termostaatin asennus ja käyttöönotto. Ulkoisen anturin liittäminen. Fin Óñòàíîâêà è ïóñê òåðìîñòàòà. Ïîäêëþ åíèå âíåøíåãî ñåíñîðà. Rus 3,5 ~ 30 mm SET Vor der Wandmontage der Regler Funk sollte der Funk-Test durchgeführt werden, um eventuell vorhandene Störquellen auszuschließen. Um die Zuordnung der Regler oder die Funkübertragung zu testen, den Set-Taster am Regler Funk drücken. Unabhängig vom aktuellen Betriebszustand wird die zugeordnete Heizzone für 1 Minute eingeschaltet. Nach jeder weiteren Betätigung der SET-Taste wechselt der Zustand des Kanals erneut (Toggle- Funktion).Wenn sich der Regler Funk nicht zuordnen lässt oder beim Funktest die zugeordnete Heizzone nicht einschaltet, sind die Empfangsbeding-ungen für die Basis ungünstig. Für diesen Fall ist optional ein externer Empfänger lieferbar. Dieser Test sollte erst ausgeführt werden, nachdem die Basis Funk die First-Open Funktion durchgeführt hat und der Schaltausgang nicht mehr aktiv ist. D SET rij (CR 2032) in het erij niet met blote n! king van de behuizing. troom aan aan het (AB 4071 / B 2070 / B nog niet gebeurd is. voeging ''Warmtezone aat gebeuren. Deze te gebeuren vanaf de an de thermostaat. sstation de leermodus (zie handboek), kan de tezone toegevoegd T-sleutel in te drukken, meldingscode naar de rdt. Maak een opschrift en stel de instelwaarde sluiting. 2032) indsættes i må ikke røres ved re hænder! rm på. ation fjernstyring (AB B 4070) med driftst ikke allerede er gjort. lingen varmezone - styring foretages. blive foretaget fra tagested. s er aktiveret ved manualen), kan den e tildeles ved at trykke regulatoren; herved gskode til basis. Markér og sæt derefter illeren på. te batteriet (CR 2032) en. rør batteriet med fatningsdeksel. ning til den trådløse B 2070 / B 4070), om Aseta mukana tullut paristo (CR 2032) paristokoteloon. HUOMIO! Älä kosketa paristoa paljain käsin! Laita kotelon kansi paikalleen. Liitä nyt keskusyksikkö (AB 4071 / B 2070 / B 4070) virtajohtoon, mikäli tätä ei ole vielä tehty. Sen jälkeen voidaan suorittaa laitteiden varaaminen (Lämmitysvyöhyke säädin). Varaamisen pitäisi tapahtua säätimen asennuspaikasta käsin. Kun keskusyksikössä on aktivoitu oppimistila (katso käsikirja), voit varata valitsemasi lämmitysvyöhykkeen painamalla säätimen SET-painiketta, jonka seurauksena ilmoittautumiskoodi lähetetään keskusyksikköön. Kirjoita säätimeen teksti ja aseta sen jälkeen ohjearvosäädin. FIN Âñòàâüòå áàòàðåéêó (CR 2032) â ïðåäíàçíà åííîå äëÿ íåå ãíåçäî Âíèìàíèå! Íå ïðèêñàòüñÿ ê áàòàðåéêå ãîëûìè ðóêàìè! Ñìîíòèðóéòå ïîêðûòèå êîðïóñà. Îáåñïå üòå áàçèñíóþ ðàäèîñòàíöèþ (AB 4071 / B 2070 / B 4070) íàïðÿæåíèåì, åñëè ýòî åùå íå ïðîèçîøëî. Ïîñëå ýòîãî ìîæíî ïðîâåñòè ðàñïðåäåëåíèå «Çîíà îáîãðåâà Òåðìîñòàò àñòîòà». Ðàñïðåäåëåíèå äîëæíî ïðîèñõîäèòü íà ìåñòå ìîíòàæà òåðìîñòàòà. Ïîñëå òîãî, êàê íà áàçèñíîé ñòàíöèè áûë àêòèâèðîâàí ðåæèì îáó åíèÿ (ñìîòðè èíñòðóêöèþ), òî íàæàòèåì íà òåðìîñòàòå ïåðåêëþ àòåëÿ SET ìîæíî ðàñïðåäèëèòü æåëàåìóþ çîíó îáîãðåâà, ïðè ýòîì íà áàçó ïîñûëàåòñÿ ðåãèñòðàöèîííûé êîä. Ñäåëàéòå ýòèêåòêó ñ íàäïèñüþ íà òåðìîñòàòå è ïîñëå ýòîãî çàíîâî óñòàíîâèòå ïîêàçàòåëü çàäàííîé âåëè èíû. RUS The Wireless test should be performed prior to the wall installation in order to exclude possible sources of disturbance. Press the SET button of the thermostat in order to test the assignment of the thermostats or the wireless transmission. The assigned heating zone will be switched for 1 minute, independent from the current state of operation. The channel status changes after each pressing of the SET button (toggle function). If the Wireless Thermostat cannot be assigned or if the assigned heating zone cannot be switched during the Wireless test, the reception conditions for the basis are unfavourable. An external receiver can be supplied optionally for this case. This test should only be performed after the Wireless Basis has performed the firstopen function, when the switch output is not active any more. GB Avant le montage mural du régulateur radio, il faut effectuer un test radio afin d exclure toute source éventuelle de perturbation. Afin de tester l affectation du détecteur ou la transmission radio, presser sur la touche SET sur le régulateur radio. Indépendamment de l état actuel d exploitation, la zone de chauffage affectée sera enclenchée pendant 1 minute. A F Vooraleer de Funk-thermostaat op de wand te bevestigen dient een radiotest te gebeuren, om eventueel aanwezige stoorbronnen uit te sluiten. Om de toevoeging van de thermostaat of de radioverbinding te testen, de SET-sleutel op de Funk-thermostaat drukken. Onafhankelijk van de huidige bedrijfstoestand wordt de toegevoegde warmtezone gedurende 1 minuut ingeschakeld. Na elke verdere bediening van de SET-sleutel wordt de toestand van het kanaal opnieuw veranderd (togglefunctie). Wanneer de Funk-thermostaat niet kan toegevoegd worden of de toegevoegde warmtezone bij de radiotest niet ingeschakeld wordt, zijn de ontvangstomstandigheden voor de basis ongunstig. Voor dit geval is een externe ontvanger optioneel leverbaar. Deze test dient pas uitgevoerd nadat de basisradio de first-open functie uitgevoerd heeft en de schakeluitgang niet meer actief is. NL Inden vægmontage af regulatorfjernstyringen bør der blive gennemført en radio-test for at udelukke eventuelt foreliggende støjkilder. For at teste regulatorens tildeling eller signaloverførslen trykkes på SET-tasten på regulator-fjernstyringen. Uafhængigt af den aktuelle driftstilstand tændes i 1 minut for den tildelte varmezone. Efter hvert yderligere tryk på SET-tasten skifter kanalens tilstand igen (Toggle-funktion). Hvis regulator-fjernstyringen ikke lader sig tildele, eller hvis den tildelte varmezone ved testen ikke indkobles, er modtagebetingelserne ugunstige for basis. I så fald kan der som option leveres en ekstern modtager. Denne test skal først udføres, når basisfjernstyringen har gennemført First-Openfunktionen, og kontaktudgangen ikke længere er aktiv. DK Den trådløse testen skal utføres før vegginstallasjonen for å kunne ekskludere mulige forstyrrelseskilder. Trykk på SET knappen på termostaten for å teste tildelingen av termostater eller den trådløse overføringen. Den tildelte varmesonen vil slås på i 1 minutt, uavhengig av den nåværende tilstanden av driften. Kanalstatusen endres etter NOR Ennen säätimien asentamista seinään on suoritettava tiedonsiirtotesti, jotta mahdolliset häiriöt voidaan eliminoida. Paina säätimen SET-painiketta, kun haluat varata säätimen tai testata tiedonsiirron toimivuutta. Varattu lämmitysvyöhyke kytketään päälle 1 minuutiksi voimassa olevasta käyttötilasta riippumatta. Aina kun painetaan SET-painiketta, vaihtuu kanavan tila (vaihtofunktio). Jos säätimen varaus ei onnistu tai jos tiedonsiirtotestissä varattua lämmitysvyöhykettä ei voida kytkeä päälle, ovat keskusyksikön vastaanotto-olosuhteet huonot. Silloin voidaan tilata ja asentaa ulkoinen vastaanotin. Suorita testi vasta sen jälkeen, kun keskusyksikkö on suorittanut First-Opentoiminnon ja kytkemislähtö ei ole enää aktiivinen. FIN Ïåðåä òåì, êàê ïîâåñèòü Òåðìîñòàò àñòîòà íà ñòåíó, íàäî ïðîâåñòè ðàäèîòåñò, òîáû èñêëþ èòü âîçìîæíûå èñòî íèêè ïîìåõ. òîáû ïðîâåðèòü ðàñïðåäåëåíèå òåðìîñòàòà èëè ðàäèîïåðåäà è, íàäî íàæàòü íà ïåðåêëþ àòåëü SET íà Òåðìîñòàòå àñòîòà. Íåçàâèñèìî îò ìîìåíòàëüíîãî ðåæèìà íà 1 ìèíóòó âêëþ àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ çîíà îáîãðåâà. Ïîñëå êàæäîãî íàæàòèÿ êíîïêè SET çàíîâî ìåíÿåòñÿ ñîñòîÿíèå êàíàëà (ôóíêöèÿ Toggle). Åñëè Òåðìîñòàò àñòîòà íå ðàñïðåäåëÿåòñÿ èëè æå âî âðåìÿ ðàäèîòåñòà íå âêëþ àåòñÿ çîíà îáîãðåâà, òî ýòî çíà èò, òî óñëîâèÿ ïðèåìà äëÿ áàçû íå îïòèìàëüíû. Â ýòîì ñëó àå ìîæíî àëüòåðíàòèâíî ïîëó èòü âíåøíèé ïðèåìíèê. Ýòîò òåñò äîëæåí áûòü ïðîâåäåí ëèøü ïîñëå òîãî, êàê ðàäèîáàçà ïðîâåëà ôóíêöèþ First-Open è âûõîä âûêëþ àòåëÿ íå àêòèâèðîâàí ïåðåêëþ àòåëüíûé âûõîä. D 3,5 ~ 20 mm Under temperaturhjulet finnes «set»-knappen samt etikett til navngiving. JG-FG-IG situazione per la regolazione degli attuatori termici relativamente alla AB /-12 oppure B /6 oppure B2070 2/6. Per lo scorretto utilizzo il produttore non risponde. Operatori autorizzati Le elettroinstallazioni avvengono secondo le indicazioni stabilite nell attuale VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik Und Informationstechnik ndt: associazione per le tecnologie elettriche, elettroniche ed informatiche) così come secondo le prescrizioni locali della EVU (Energieversorgungsunternehmen ndt: società fornitrice di corrente) da operatori autorizzati. Manutenzione / Cura Durante la pulizia utilizzare solamente un panno asciutto, pulito e senza l utilizzo di soluzioni. In caso di emergenza Togliere la corrente all intero sistema di regolazione della singola stanza. voor de elektrische afregeling van waterverwarmingssystemen met betrekking tot de warmte- en koudeoppervlakken. In dit opzicht mogen ze uitsluitend gebruikt worden voor de sturing van de thermische aandrijvingen samen met de AB /-12 of B /6 of B2070 2/6. De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik. Bevoegde vaklui De elektro-installaties dienen geplaatst te worden volgens de VDErichtlijnen en de voorschriften van uw plaatselijk erkend elektrotechnisch installatiebedrijf, dit dient te gebeuren door bevoegde vaklui. De installatie dient principieel spanningsvrij te gebeuren. Onderhoud Enkel reinigen met een droge, zachte doek zonder oplosmiddel. In geval van nood Het ganse enkele kamerregelsysteem uitschakelen. Kjære kunde, De trådløse termostatene (R 4070 & R 4070 E) er romtermostater for kontroll av enkeltrom. De trådløse termostatene er utstyrt med moderne, sikre og trendsettende 868 MHz teknologi, og de er formulert for temperaturregulering av varm og avkjølingsoverflater. I varianten R 4070, kontrollerer en intern sensor romtemperaturen. I varianten R 4070 E, er den trådløse termostaten utstyrt med en ekstern sensor og tjener for temperaturjusteringen for varmeoverflater (f.eks. gulvvarme). Romtemperaturen er påvirket av temperaturjusteringen av varmeoverflaten, en direkte kontroll for romtemperatur er ikke forsynt her. De trådløse termostatene tilbyr maksimal komfort for individuell temperaturkontroll og hjelper med å spare energi i konjunksjon med den digitale tidtakeren DS SIKKERHETSMERKNAD Tilsiktet bruk Denne termostaten er en elektronisk romtermostat for den elektriske omjusteringen av varmtvanns varmesystemer med hensyn til oppvarming og avkjøling av overflater. I dette omfanget kan den kun brukes for kontroll av termale aktuatorer i konjunksjon med AB /-12 eller B /6 eller B2070 2/6. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for uriktig bruk. Autoriserte spesialister De elektriske installasjonene må utføres i henhold til de nåværende VDE reguleringene så vel som i henhold til reguleringene for ditt lokale elektrisitetsverk, og av en autorisert og trent elektriker. Installasjonsarbeid må generelt sett utføres i en avmagnetisert tilstand. Vedlikehold/behandling Bruk kun en tørr og myk klut, fri for løsningsmiddel for rengjøring. Nødsfall Avmagnetiser hele reguleringssystemet for enkeltrom. NOR Bästa kund, De radiostyrda termostaterna (R 4070 & R 4070 E) är termostater för temperaturreglering i enstaka rum. De är utrustade med modern, säker och framtidsorienterad 868 MHz teknologi och är avsedda för att ställa in temperaturer på värme- och kylytor. Modellen R 4070 justerar rumstemperaturen via en intern givare. Den radiostyrda termostaten R 4070 E är utrustad med en extern sensor och ställer in temperaturer på värmeytor (t.ex. golvvärme). På värmeytan inställd temperatur påverkar rumstemperaturen; en direkt temperaturreglering är inte avsedd. De radiostyrda termostaterna ger maximal komfort för en individuell reglering av temperaturer och tillsammans med digitaluret DS 100 hjälper de att spara energi. SÄKERHETSANVISNING Avsedd användning Termostaten är en elektronisk termostat för elektrisk efterreglering av värmesystem med varmvatten på värme- och kylytor. Den får enbart användas för att mata termiska ställdon i förbindelse med AB /-12 eller B /6 eller B2070 2/6. Tillverkaren ansvarar icke för felaktig användning. Auktoriserad fackpersonal Elektriska installationer måste genomföras av auktoriserad fackpersonal enligt aktuella VDE-bestämmelser samt i enlighet med lokala bestämmelser. Installationsarbeten måste principiellt utföras spänningslöst. Underhåll/skötsel Använd vid rengöringen enbart en torr, mjuk trasa utan lösningsmedel. Nödfall Gör hela regleringssystemet spänningslöst. S Óâàæàåìûé êëèåíò! ðàäèî-òåðìîñòàòû (R 4070 & R 4070 E) ýòî òåðìîñòàòû äëÿ ðåãóëèðîâêè òåìïåðàòóðû â îäíîì ïîìåùåíèè. Ðàäèî-òåðìîñòàòû îñíàùåíû ñîâðåìåííûìè, íàäåæíûìè òåõíîëîãèÿìè áóäóùåãî íà àñòîòå 868 ÌÃö è ñêîíñòðóèðîâàíû äëÿ ðåãóëèðîâêè òåìïåðàòóðû ïîäîãðåâàþùèõ è îõëàæäàþùèõ ïëîùàäåé. Â âàðèàíòå R 4070 òåìïåðàòóðà ðåãóëèðóåòñÿ âñòðîåííûì óâñòâèòåëüíûì ýëåìåíòîì. Â âàðèàíòå R 4070 E ðàäèî-òåðìîñòàò îñíàùåí âíåøíèì ñåíñîðîì è ñëóæèò ðåãóëèðîâêå òåìïåðàòóðû ïîäîãðåâàþùèõ ïëîùàäåé (íàïðèìåð, ïîë ñ îòîïëåíèåì). Çà ñ åò äîñòèæåíèÿ æåëàåìîé òåìïåðàòóðû ïîäîãðåâàþùåé ïëîùàäè îêàçûâàåòñÿ âëèÿíèå íà êîìíàòíóþ òåìïåðàòóðó; íåïîñðåäñòâåííàÿ ðåãóëèðîâêà êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû íå ïðåäóñìîòðåíà. Òåðìîñòàòû ïðåäëàãàþò ìàêñèìàëüíûé êîìôîðò ïðè èíäèâèäóàëüíîé ðåãóëèðîâêå òåìïåðàòóðû è ïîìîãàþò â ñî åòàíèè ñ öèôðîâûì òàéìåðîì DS 1000 ñýêîíîìèòü ýíåðãèþ. Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè Öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå òåðìîñòàò ýòî ýëåêòðîííûé ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû äëÿ äîïîëíèòåëüíîé ýëåêòðè åñêîé ðåãóëèðîâêè ñèñòåì ïîäîãðåâà òåïëîé âîäû, êàñàåìî ãîðÿ èõ è õîëîäíûõ ïîâåðõíîñòåé. Èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ýòèõ ðàìêàõ èñêëþ èòåëüíî äëÿ óïðàâëåíèÿ òåðìè åñêèìè ñåðâîïðèâîäàìè â êîìáèíàöèè ñ AB /-12 èëè B /6 èëè B2070 2/6. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå. Àâòîðèçèðîâàííûé ïåðñîíàë Â ñîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèìè ïðåäïèñàíèÿìè VDE, à òàêæå ñ ïðåäïèñàíèÿìè Âàøåãî ìåñòíîãî EVU ýëåêòðîóñòàíîâêè äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ àâòîðèçèðîâàííûì ïåðñîíàëîì. Ðàáîòû ïî óñòàíîâêå äîëæíû ïðèíöèïèàëüíî ïðîâîäèòüñÿ íå ïîä íàïðÿæåíèåì. Ñåðâèñíûé ðåìîíò/ óõîä äëÿ î èñòêè èñïîëüçîâàòü ñóõóþ ìÿãêóþ òðÿïêó áåç ðàñòâîðèòåëåé. Ýêñòðåííûé ñëó àé âêëþ àòü ïîëíóþ ñèñòåìó ðåãóëèðîâêè îòäåëüíîãî ïîìåùåíèÿ íå ïîä íàïðÿæåíèåì. RUS de l eau qui est applicable aux surfaces de chauffage et de refroidissement. Il ne doit être utilisé dans ce cadre que pour le contrôle du mécanisme thermique de commande en relation avec le AB /-12, le B /6 ou le B2070 2/6. Le fabricant n est pas responsable de toute utilisation abusive. Spécialiste agréé Les installations électriques doivent être effectuées par un spécialiste agréé selon les dispositions VDE actuellement en vigueur ainsi que selon les directives de votre EVU local. Les travaux d installation doivent être effectués par principe sans tension électrique. Maintenance / Entretien N utiliser qu un tissu sec et doux sans solvant pour le nettoyage. Cas d urgence Enclencher le système complet de réglage de locaux individuels sans tension électrique. Kære kunde! De radiostyrede termostater (R 4070 & R 4070 E) er rumtermostater til justering af enkelte rum. De radiostyrede termostater er udstyret med en moderne, sikker og fremtidsorienteret 868 MHz teknologi og konciperet til temperaturregulering af varme- og kølearealer. I udførelsen R 4070 reguleres rumtemperaturen med en intern sensor. I udførelsen R 4070 E er den radiostyrede termostat udstyret med en ekstern sensor og beregnet til temperering af varmearealer (f.eks. gulvvarme). Ved den ønskede temperering af varmearealet påvirkes rumtemperaturen, en direkte justering af rumtemperaturen er ikke beregnet. De radiostyrede termostater giver en maksimal komfort for en individuel temperaturjustering og hjælper med at spare energi i forbindelse med det digitale tænd-sluk-ur DS SIKKERHEDSHENVISNING Brug i overensstemmelse med formålet - Regulatoren er en elektronisk rumtermostat til elektrisk efterregulering af varmtvands-varmesystemer med henblik på varme- og køleflader. De må herved udelukkende bruges til styring af termiske servomotorer i forbindelse med AB /-12 eller B /6 eller B2070 2/6. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for misbrug. Autoriserede fagfolk - El-installationerne skal udføres af en autoriseret fagmand i overensstemmelse med de aktuelle VDE-bestemmelser samt efter forskrifterne fra det stedlige el-værk. Installationsarbejder skal generelt udføres spændingsfrit. Vedligeholdelse / pleje - Til rengøring må der kun bruges en tør og opløsningsmiddelfri, blød klud. Nødsituation - Hele enkeltrums-reguleringssystemet gøres spændingsfrit. DK Arvoisa asiakas! langattomat säätimet (R 4070 & R 4070 E) ovat termostaatteja yksittäisiä huoneita varten. Etäsäätimet on varustettu nykyaikaisella, turvallisella ja tulevaisuuteen viittaavalla 868 MHz:n tekniikalla, joka tarjoaa entistä suurempia toimintasäteitä ja vähemmän häiriöitä. Versiossa R 4070 huoneen lämpötilaa säädetään sisäisellä anturilla. Versiossa R 4070 E etäsäädin on varustettu ulkoisella anturilla ja on tarkoitettu lämmityspintojen lämpötilasäätöön (kuten lattialämmityksen tapauksessa). Lämmityspinnan tavoitelämpötilan säätely vaikuttaa epäsuorasti huoneen lämpötilaan, suoraa huonelämpötilan säätämistä ei ole tavoitteena. Etäsäädin tarjoaa maksimaalisen mukavuuden yksilöllisen lämpötilan säätämiseen ja auttaa yhdessä digitaalisen DS 1000-kytkentäkellon kanssa säästämään energiaa. TURVALLISUUSOHJEET Tarkoituksenmukainen käyttö - Tämä säädin on elektroninen huonetermostaatti lämminvesilämmitysjärjestelmien sähköiseen hienosäätöön lämmitys- ja jäähdytyspinnoissa. Näitä säätimiä saa käyttää ainoastaan termisten servokäyttöjen ohjaamiseen laitteistojen AB /-12 tai B /6 tai B2070 2/6 yhteydessä. Valmistaja ei vastaa väärinkäytön seuraamuksista. Hyväksytyt ammattityöntekijät - Sähköasennukset on suoritettava sähköalan voimassa olevien määräysten ja paikallisten virallisten määräysten mukaisesti hyväksytyn ammattityöntekijän toimesta. Asennustyöt on suoritettava aina ilman jännitettä. Huolto - Käytä puhdistukseen ainoastaan kuivaa ja pehmeää liinaa, jossa ei ole liuotinta. Hätätapaukset - Kytke koko huonetermostaattijärjestelmä jännitteettömäksi. FIN R 4070 Montagehinweis Installation note Indication de montage Istruzioni per il montaggio Montageaanwijzing Monteringshenvisning Monteringsinformasjon Monteringsanvisning Asennusohje èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó R 4070 E Bodensensor & externer Sensor Floor sensor & external sensor Détecteur au sol et détecteur externe Sensore a pavimento & sensore esterno Vloersensor & externe sensor Gulvsensor & ekstern sensor Gulvsensor & ekstern sensor Golvavkännare & extern avkännare lattia-anturi ja ulkoinen anturi íàïîëüíûé ñåíñîð è íàðóæíûé ñåíñîð 1. Temperatur-Drehknopf: Einstellen der gewünschten Flächentemperatur 2. SET-Taster: Zum Senden des Anmeldecodes an die Basis Funk 3. Verrieglung: Arretiert den Regler Funk am Systemsockel Batterie nicht aufladen! Leere Batterie durch eine neue Batterie (Typ CR 2032) ersetzen. Keine Akkus oder anderen als den oben genannten Batterietyp verwenden. Leere Batterien entsprechend den landesspezifischen Bestimmung enstsorgen. D 1. Temperature rotary control: Adjustment of the desired surface temperature 2. SET button: For sending the logon code to the Wireless Basis 3. Lock: Locks the Wireless Thermostat to the system base Do not recharge the battery! Replace empty battery by a new one (type CR 2032). Do not use rechargeable batteries or other batteries than the battery type mentioned above. Dispose of empty batteries according to the regulations of the corresponding country. GB 1. Temperatuurdraaiknop: de gewenste oppervlaktetemperatuur instellen 2. SET-sleutel: om de aanmeldingscode naar de basisradio te zenden 3. Vergrendeling: zet de Funk-thermostaat vast op de sokkel Batterij niet opladen! Lege batterij vervangen door een nieuwe (type CR 2032). Geen accu's of andere batterijtypes gebruiken. Lege batterijen volgens de gewestelijke afvalvoorschriften van de hand doen NL 1. Temperaturknapp: Ställa in önskad yttemperatur 2. SET-knapp: Skicka anmälningskoden till basen Funk 3. Låsning: Låser termostaten Funk på systemsockeln Ladda inte batteriet! Byt ut tomt batteri mot ett nytt (typ CR 2032). Använd inga laddningsbara batterier eller andra batterier än ovan nämnda. Kassera tomma batterier enligt nationella bestämmelser. S 1. Bouton de réglage de la température: régler sur la t empérature des surfaces désirées 2.Touche SET: pour envoyer le code d annonce à la base radio 3. Verrouillage: bloque le régulateur radio sur le socle du système Batterie non chargée! Remplacer la batterie vide par une batterie neuve (de type CR 2032). Ne pas utiliser des accumulateurs ni d autres types de batteries que celles qui sont mentionnées ci-dessus. Eliminer les batteries selon les dispositions spécifiques au pays. F 1. Temperatur-drejeknap: Indstilling af den ønskede fladetemperatur 2. SET-tast: Til at sende tilmeldingskoder til basisfjernstyringen 3. Låseanordning: Fastlåser regulatorfjernstyringen på systemsoklen Batteriet må ikke oplades! Det brugte batteri skal erstattes med et nyt batteri (type CR 2032). Der må ikke bruges genopladelige batterier eller andre batterityper end den ovennævnte. Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med landets særlige regler. DK 1. Lämpötilasäädin: halutun pintalämpötilan asettaminen 2. SET-painike: lähettää ilmoittautumiskoodin keskusyksikköön 3. Lukitus: kiinnittää Etäsäätimen järjestelmän jalustaan Älä yritä ladata paristoa uudestaan! Vaihda tyhjä paristo uuteen (tyyppi CR 2032). Älä käytä akkuja tai muita kuin edellä mainittua paristomallia. Huolehdi tyhjien paristojen asianmukaisesta jätehuollosta maan määräysten mukaisesti. Fin 1. Torretta della temperatura: Impostazione della temperatura desiderata. 2. Tasto SET: per l'invio del codice di segnalazione alla base radio. 3. Bloccaggio: arrestare il radiotermostato alla base del sistema Non ricaricare le batterie! Le batterie esaurite devono essere sostituite con batterie nuove (modello CR 2032). Non utilizzare modelli di batterie diversi da quelli sopraccitati. Le batterie esaurite dovranno essere smaltite secondo le indicazioni locali. IT 1. Rotasjonskontroll for temperatur Justering av den ønskelige overflatetemperaturen. 2. SET knapp: For sending av anmeldingskoden til den trådløse basen. 3. Lås: Låser den trådløse termostaten til systembasen. Ikke lad opp batteriet! Skift ut tomt batteri med et nytt (type CR 2032). Ikke bruk oppladbare batterier eller andre batterier enn de batteritypene nevnt ovenfor. Kast tomme batterier i henhold med reguleringene for det tilsvarende land. Nor 1. Êíîïêà äëÿ ðåãóëèðîâêè òåìïåðàòóðû: óñòàíîâêà æåëàåìîé òåìïåðàòóðû ïîâåðõíîñòè 2. Ïåðåêëþ àòåëü SET äëÿ ïåðåñûëêè ðåãèñòðàöèîííîãî êîäà íà ðàäèîáàçó 3. Áëîêèðîâêà: íàñòðàèâàåò òåðìîñòàò ðàäèî íà ñèñòåìíîì öîêîëå Íå çàðÿæàòü áàòàðåéêó! Ïóñòóþ áàòàðåéêó çàìåíèòü íîâîé áàòàðåéêîé (òèï CR 2032). Íå óïîòðåáëÿòü àêêóìóëÿòîðû èëè áàòàðåéêè èíîãî òèïà. Ïóñòûå áàòàðåéêè âûáðàñûâàòü â ñîîòâåòñòâèå ñ íàöèîíàëüíûìè ïðåäïèñàíèÿìè Âàøåé ñòðàíû. Rus ca. 130 cm Temperaturhjul 2. Set-knap 3. Lås for deksel til sokkel Tilslutning av styreboksen Strømkabel til rekkeklemme «Netz» (N og L). Sett kontakt i støpsel. Programmering romtermostat Zone 1. Hold Set-knappen nede inntil diode 1 blinker (5-10 sek.) R 4070 E - Externer Sensor Installation und Inbetriebnahme des Reglers. Anschluss des externen Sensors. D Installation and start-up of the thermostat. Connection of the external sensor GB Installation et mise en service du régulateur. Raccordement du détecteur externe. F Installatie en in bedrijfname van de thermostaat. Aansluiting van de externe sensor. NL Installazione e accensione del termostato. Collegamento del sensore esterno. IT Installation ibrugtagning af regulatoren. Tilslutning af den eksterne sensor. DK Installasjon og oppstart av termostaten. Tilkopling av den eksterne sensoren. Nor Installera och ta termostaten i drift. Ansluta den externa sensorn. S Termostaatin asennus ja käyttöönotto. Ulkoisen anturin liittäminen. Fin Óñòàíîâêà è ïóñê òåðìîñòàòà. Ïîäêëþ åíèå âíåøíåãî ñåíñîðà. Rus 3,5 ~ 30 mm SET Vor der Wandmontage der Regler Funk sollte der Funk-Test durchgeführt werden, um eventuell vorhandene Störquellen auszuschließen. Um die Zuordnung der Regler oder die Funkübertragung zu testen, den Set-Taster am Regler Funk drücken. Unabhängig vom aktuellen Betriebszustand wird die zugeordnete Heizzone für 1 Minute eingeschaltet. Nach jeder weiteren Betätigung der SET-Taste wechselt der Zustand des Kanals erneut (Toggle- Funktion).Wenn sich der Regler Funk nicht zuordnen lässt oder beim Funktest die zugeordnete Heizzone nicht einschaltet, sind die Empfangsbeding-ungen für die Basis ungünstig. Für diesen Fall ist optional ein externer Empfänger lieferbar. Dieser Test sollte erst ausgeführt werden, nachdem die Basis Funk die First-Open Funktion durchgeführt hat und der Schaltausgang nicht mehr aktiv ist. D SET j (CR 2032) in het rij niet met blote! ing van de behuizing. room aan aan het B 4071 / B 2070 / B og niet gebeurd is. oeging ''Warmtezone at gebeuren. Deze e gebeuren vanaf de n de thermostaat. station de leermodus ie handboek), kan de ezone toegevoegd -sleutel in te drukken, eldingscode naar de t. Maak een opschrift n stel de instelwaarde luiting. 032) indsættes i Aseta mukana tullut paristo (CR 2032) paristokoteloon. HUOMIO! Älä kosketa paristoa paljain käsin! Laita kotelon kansi paikalleen. Liitä nyt keskusyksikkö (AB 4071 / B 2070 / B 4070) virtajohtoon, mikäli tätä ei ole vielä tehty. Sen jälkeen voidaan suorittaa laitteiden varaaminen (Lämmitysvyöhyke säädin). Varaamisen pitäisi tapahtua säätimen asennuspaikasta käsin. Kun keskusyksikössä on aktivoitu oppimistila (katso käsikirja), voit varata valitsemasi lämmitysvyöhykkeen painamalla säätimen SET-painiketta, jonka seurauksena ilmoittautumiskoodi lähetetään keskusyksikköön. Kirjoita säätimeen teksti ja aseta sen jälkeen ohjearvosäädin. FIN Âñòàâüòå áàòàðåéêó (CR 2032) â ïðåäíàçíà åííîå äëÿ íåå ãíåçäî RUS The Wireless test should be performed prior to the wall installation in order to GB Vooraleer de Funk-thermostaat op de wand te bevestigen dient een radiotest te gebeuren, om eventueel aanwezige stoorbronnen uit te sluiten. Om de toevoeging van de thermostaat of de radioverbinding te testen, de SET-sleutel op de Funk-thermostaat drukken. Onafhankelijk van de huidige bedrijfstoestand wordt de toegevoegde warmtezone gedurende 1 minuut ingeschakeld. Na elke verdere bediening van de SET-sleutel wordt de toestand van het kanaal opnieuw veranderd (togglefunctie). Wanneer de Funk-thermostaat niet kan toegevoegd worden of de toegevoegde warmtezone bij de radiotest niet ingeschakeld wordt, zijn de ontvangstomstandigheden voor de basis ongunstig. Voor dit geval is een externe ontvanger optioneel leverbaar. Deze test dient pas uitgevoerd nadat de basisradio de first-open functie uitgevoerd heeft en de schakeluitgang niet meer actief is. NL Inden vægmontage af regulatorfjernstyringen bør der blive gennemført DK Ennen säätimien asentamista seinään on suoritettava tiedonsiirtotesti, jotta mahdolliset häiriöt voidaan eliminoida. Paina säätimen SET-painiketta, kun haluat varata säätimen tai testata tiedonsiirron toimivuutta. Varattu lämmitysvyöhyke kytketään päälle 1 minuutiksi voimassa olevasta käyttötilasta riippumatta. Aina kun painetaan SET-painiketta, vaihtuu kanavan tila (vaihtofunktio). Jos säätimen varaus ei onnistu tai jos tiedonsiirtotestissä varattua lämmitysvyöhykettä ei voida kytkeä päälle, ovat keskusyksikön vastaanotto-olosuhteet huonot. Silloin voidaan tilata ja asentaa ulkoinen vastaanotin. Suorita testi vasta sen jälkeen, kun keskusyksikkö on suorittanut First-Opentoiminnon ja kytkemislähtö ei ole enää aktiivinen. FIN Ïåðåä òåì, êàê ïîâåñèòü Òåðìîñòàò àñòîòà íà ñòåíó, íàäî ïðîâåñòè D 3,5 ~ 20 mm Hold Set-knappen inne på den tilhørende romtermostaten. Skift gulvvarmezone Skift zone: Hold Setknappen nede inntil diode 1 blinker Trykk kort på set-knappen for at skifte til zone 2, 3 To skruer De to ledningene settes inn i klemmene, som vist på boksen. I radiotermostati offrono il massimo confort per una regolazione della temperatura individuale e danno la possibilità di risparmiare energia grazie all'orologio digitale DS AVVISI DI SICUREZZA Utilizzo secondo le norme stabilite Il termostato è un regolatore della temperatura d ambiente elettronico per la risistmazione del sistema di riscaldamento o raffreddamento ad acqua relativo alle stanze riscaldate o raffreddate. Infine, potrete utilizzare questo sistema in questa situazione per la regolazione degli attuatori termici relativamente alla AB /-12 oppure B /6 oppure B2070 2/6. Per lo scorretto utilizzo il produttore non risponde. Operatori autorizzati Le elettroinstallazioni avvengono secondo le indicazioni stabilite nell attuale VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik Und Informationstechnik ndt: associazione per le tecnologie elettriche, elettroniche ed informatiche) così come secondo le prescrizioni locali della EVU (Energieversorgungsunternehmen ndt: società fornitrice di corrente) da operatori autorizzati. Manutenzione / Cura Durante la pulizia utilizzare solamente un panno asciutto, pulito e senza l utilizzo di soluzioni. In caso di emergenza Togliere la corrente all intero sistema di regolazione della singola stanza. is niet voorzien. De radiobestuurde thermostaten bieden een maximaal gemak voor een individuele temperatuurregeling en helpen U, samen met de digitale schakelklok DS 1000, energie te sparen. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN Doelgericht gebruik De thermostaat is een elektronische kamertemperatuurthermostaat voor de elektrische afregeling van waterverwarmingssystemen met betrekking tot de warmte- en koudeoppervlakken. In dit opzicht mogen ze uitsluitend gebruikt worden voor de sturing van de thermische aandrijvingen samen met de AB /-12 of B /6 of B2070 2/6. De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik. Bevoegde vaklui De elektro-installaties dienen geplaatst te worden volgens de VDErichtlijnen en de voorschriften van uw plaatselijk erkend elektrotechnisch installatiebedrijf, dit dient te gebeuren door bevoegde vaklui. De installatie dient principieel spanningsvrij te gebeuren. Onderhoud Enkel reinigen met een droge, zachte doek zonder oplosmiddel. In geval van nood Het ganse enkele kamerregelsysteem uitschakelen. Kjære kunde, De trådløse termostatene (R 4070 & R 4070 E) er romtermostater for kontroll av enkeltrom. De trådløse termostatene er utstyrt med moderne, sikre og trendsettende 868 MHz teknologi, og de er formulert for temperaturregulering av varm og avkjølingsoverflater. I varianten R 4070, kontrollerer en intern sensor romtemperaturen. I varianten R 4070 E, er den trådløse termostaten utstyrt med en ekstern sensor og tjener for temperaturjusteringen for varmeoverflater (f.eks. gulvvarme). Romtemperaturen er påvirket av temperaturjusteringen av varmeoverflaten, en direkte kontroll for romtemperatur er ikke forsynt her. De trådløse termostatene tilbyr maksimal komfort for individuell temperaturkontroll og hjelper med å spare energi i konjunksjon med den digitale tidtakeren DS SIKKERHETSMERKNAD Tilsiktet bruk Denne termostaten er en elektronisk romtermostat for den elektriske omjusteringen av varmtvanns varmesystemer med hensyn til oppvarming og avkjøling av overflater. I dette omfanget kan den kun brukes for kontroll av termale aktuatorer i konjunksjon med AB /-12 eller B /6 eller B2070 2/6. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for uriktig bruk. Autoriserte spesialister De elektriske installasjonene må utføres i henhold til de nåværende VDE reguleringene så vel som i henhold til reguleringene for ditt lokale elektrisitetsverk, og av en autorisert og trent elektriker. Installasjonsarbeid må generelt sett utføres i en avmagnetisert tilstand. Vedlikehold/behandling Bruk kun en tørr og myk klut, fri for løsningsmiddel for rengjøring. Nødsfall Avmagnetiser hele reguleringssystemet for enkeltrom. NOR Bästa kund, De radiostyrda termostaterna (R 4070 & R 4070 E) är termostater för temperaturreglering i enstaka rum. De är utrustade med modern, säker och framtidsorienterad 868 MHz teknologi och är avsedda för att ställa in temperaturer på värme- och kylytor. Modellen R 4070 justerar rumstemperaturen via en intern givare. Den radiostyrda termostaten R 4070 E är utrustad med en extern sensor och ställer in temperaturer på värmeytor (t.ex. golvvärme). På värmeytan inställd temperatur påverkar rumstemperaturen; en direkt temperaturreglering är inte avsedd. De radiostyrda termostaterna ger maximal komfort för en individuell reglering av temperaturer och tillsammans med digitaluret DS 100 hjälper de att spara energi. SÄKERHETSANVISNING Avsedd användning Termostaten är en elektronisk termostat för elektrisk efterreglering av värmesystem med varmvatten på värme- och kylytor. Den får enbart användas för att mata termiska ställdon i förbindelse med AB /-12 eller B /6 eller B2070 2/6. Tillverkaren ansvarar icke för felaktig användning. Auktoriserad fackpersonal Elektriska installationer måste genomföras av auktoriserad fackpersonal enligt aktuella VDE-bestämmelser samt i enlighet med lokala bestämmelser. Installationsarbeten måste principiellt utföras spänningslöst. Underhåll/skötsel Använd vid rengöringen enbart en torr, mjuk trasa utan lösningsmedel. Nödfall Gör hela regleringssystemet spänningslöst. S Óâàæàåìûé êëèåíò! ðàäèî-òåðìîñòàòû (R 4070 & R 4070 E) ýòî òåðìîñòàòû äëÿ ðåãóëèðîâêè òåìïåðàòóðû â îäíîì ïîìåùåíèè. Ðàäèî-òåðìîñòàòû îñíàùåíû ñîâðåìåííûìè, íàäåæíûìè òåõíîëîãèÿìè áóäóùåãî íà àñòîòå 868 ÌÃö è ñêîíñòðóèðîâàíû äëÿ ðåãóëèðîâêè òåìïåðàòóðû ïîäîãðåâàþùèõ è îõëàæäàþùèõ ïëîùàäåé. Â âàðèàíòå R 4070 òåìïåðàòóðà ðåãóëèðóåòñÿ âñòðîåííûì óâñòâèòåëüíûì ýëåìåíòîì. Â âàðèàíòå R 4070 E ðàäèî-òåðìîñòàò îñíàùåí âíåøíèì ñåíñîðîì è ñëóæèò ðåãóëèðîâêå òåìïåðàòóðû ïîäîãðåâàþùèõ ïëîùàäåé (íàïðèìåð, ïîë ñ îòîïëåíèåì). Çà ñ åò äîñòèæåíèÿ æåëàåìîé òåìïåðàòóðû ïîäîãðåâàþùåé ïëîùàäè îêàçûâàåòñÿ âëèÿíèå íà êîìíàòíóþ òåìïåðàòóðó; íåïîñðåäñòâåííàÿ ðåãóëèðîâêà êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû íå ïðåäóñìîòðåíà. Òåðìîñòàòû ïðåäëàãàþò ìàêñèìàëüíûé êîìôîðò ïðè èíäèâèäóàëüíîé ðåãóëèðîâêå òåìïåðàòóðû è ïîìîãàþò â ñî åòàíèè ñ öèôðîâûì òàéìåðîì DS 1000 ñýêîíîìèòü ýíåðãèþ. Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè Öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå òåðìîñòàò ýòî ýëåêòðîííûé ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû äëÿ äîïîëíèòåëüíîé ýëåêòðè åñêîé ðåãóëèðîâêè ñèñòåì ïîäîãðåâà òåïëîé âîäû, êàñàåìî ãîðÿ èõ è õîëîäíûõ ïîâåðõíîñòåé. Èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ýòèõ ðàìêàõ èñêëþ èòåëüíî äëÿ óïðàâëåíèÿ òåðìè åñêèìè ñåðâîïðèâîäàìè â êîìáèíàöèè ñ AB /-12 èëè B /6 èëè B2070 2/6. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå. Àâòîðèçèðîâàííûé ïåðñîíàë Â ñîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèìè ïðåäïèñàíèÿìè VDE, à òàêæå ñ ïðåäïèñàíèÿìè Âàøåãî ìåñòíîãî EVU ýëåêòðîóñòàíîâêè äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ àâòîðèçèðîâàííûì ïåðñîíàëîì. Ðàáîòû ïî óñòàíîâêå äîëæíû ïðèíöèïèàëüíî ïðîâîäèòüñÿ íå ïîä íàïðÿæåíèåì. Ñåðâèñíûé ðåìîíò/ óõîä äëÿ î èñòêè èñïîëüçîâàòü ñóõóþ ìÿãêóþ òðÿïêó áåç ðàñòâîðèòåëåé. Ýêñòðåííûé ñëó àé âêëþ àòü ïîëíóþ ñèñòåìó ðåãóëèðîâêè îòäåëüíîãî ïîìåùåíèÿ íå ïîä íàïðÿæåíèåì. RUS eurs radio offrent un confort maximal pour une régulation individuelle de re et ils contribuent, en conjonction avec l horloge numérique DS 1000, à faire ies d énergie. ATION DE SECURITE conforme aux prescriptions Le régulateur est un régulateur électronique de re de locaux pour le réglage électrique postérieur de systèmes de chauffage i est applicable aux surfaces de chauffage et de refroidissement. Il ne doit dans ce cadre que pour le contrôle du mécanisme thermique de commande avec le AB /-12, le B /6 ou le B2070 2/6. Le fabricant n est pas e de toute utilisation abusive. e agréé Les installations électriques doivent être effectuées par un spécialiste n les dispositions VDE actuellement en vigueur ainsi que selon les directives VU local. Les travaux d installation doivent être effectués par principe sans ctrique. nce / Entretien N utiliser qu un tissu sec et doux sans solvant pour le ence Enclencher le système complet de réglage de locaux individuels sans ctrique. de! rede termostater (R 4070 & R 4070 E) er rumtermostater til justering af enkelte iostyrede termostater er udstyret med en moderne, sikker og fremtidsorienteret eknologi og konciperet til temperaturregulering af varme- og kølearealer. n R 4070 reguleres rumtemperaturen med en intern sensor. I udførelsen R den radiostyrede termostat udstyret med en ekstern sensor og beregnet til g af varmearealer (f.eks. gulvvarme). Ved den ønskede temperering af let påvirkes rumtemperaturen, en direkte justering af rumtemperaturen er ikke rede termostater giver en maksimal komfort for en individuel temperaturjustering med at spare energi i forbindelse med det digitale tænd-sluk-ur DS ERHEDSHENVISNING ensstemmelse med formålet - Regulatoren er en elektronisk rumtermostat til terregulering af varmtvands-varmesystemer med henblik på varme- og køleflader. ed udelukkende bruges til styring af termiske servomotorer i forbindelse med /-12 eller B /6 eller B2070 2/6. Producenten fralægger sig ethvert ansvar. ede fagfolk - El-installationerne skal udføres af en autoriseret fagmand i mmelse med de aktuelle VDE-bestemmelser samt efter forskrifterne fra det l-værk. Installationsarbejder skal generelt udføres spændingsfrit. ldelse / pleje - Til rengøring må der kun bruges en tør og opløsningsmiddelfri, ion - Hele enkeltrums-reguleringssystemet gøres spændingsfrit. siakas! at säätimet (R 4070 & R 4070 E) ovat termostaatteja yksittäisiä huoneita säätimet on varustettu nykyaikaisella, turvallisella ja tulevaisuuteen viittaavalla tekniikalla, joka tarjoaa entistä suurempia toimintasäteitä ja vähemmän 4070 huoneen lämpötilaa säädetään sisäisellä anturilla. Versiossa R 4070 E on varustettu ulkoisella anturilla ja on tarkoitettu lämmityspintojen ätöön (kuten lattialämmityksen tapauksessa). Lämmityspinnan tavoitelämpötilan kuttaa epäsuorasti huoneen lämpötilaan, suoraa huonelämpötilan säätämistä itteena. tarjoaa maksimaalisen mukavuuden yksilöllisen lämpötilan säätämiseen ja essä digitaalisen DS 1000-kytkentäkellon kanssa säästämään energiaa. ALLISUUSOHJEET enmukainen käyttö - Tämä säädin on elektroninen huonetermostaatti ilämmitysjärjestelmien sähköiseen hienosäätöön lämmitys- ja jäähdytyspinnoissa. miä saa käyttää ainoastaan termisten servokäyttöjen ohjaamiseen laitteistojen /-12 tai B /6 tai B2070 2/6 yhteydessä. Valmistaja ei vastaa väärinkäytön sista. t ammattityöntekijät - Sähköasennukset on suoritettava sähköalan voimassa ääräysten ja paikallisten virallisten määräysten mukaisesti hyväksytyn öntekijän toimesta. Asennustyöt on suoritettava aina ilman jännitettä. äytä puhdistukseen ainoastaan kuivaa ja pehmeää liinaa, jossa ei ole liuotinta. kset - Kytke koko huonetermostaattijärjestelmä jännitteettömäksi. Montagehinweis Installation note Indication de montage Istruzioni per il montaggio Montageaanwijzing Monteringshenvisning Monteringsinformasjon Monteringsanvisning Asennusohje èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó R 4070 E Bodensensor & externer Sensor Floor sensor & external sensor Détecteur au sol et détecteur externe Sensore a pavimento & sensore esterno Vloersensor & externe sensor Gulvsensor & ekstern sensor Gulvsensor & ekstern sensor Golvavkännare & extern avkännare lattia-anturi ja ulkoinen anturi íàïîëüíûé ñåíñîð è íàðóæíûé ñåíñîð atur-drehknopf: Einstellen der chten Flächentemperatur ter: Zum Senden des ecodes an die Basis Funk lung: Arretiert den Regler Funk emsockel cht aufladen! Leere Batterie neue Batterie (Typ CR 2032) eine Akkus oder anderen als enannten Batterietyp. Leere Batterien entsprechend spezifischen Bestimmung. ature rotary control: nt of the desired surface re tton: For sending the logon Wireless Basis cks the Wireless Thermostat to base charge the battery! Replace tery by a new one (type CR not use rechargeable batteries atteries than the battery type d above. Dispose of empty ccording to the regulations of onding country. 1. Temperatuurdraaiknop: de gewenste oppervlaktetemperatuur instellen 2. SET-sleutel: om de aanmeldingscode naar de basisradio te zenden 3. Vergrendeling: zet de Funk-thermostaat vast op de sokkel Batterij niet opladen! Lege batterij vervangen door een nieuwe (type CR 2032). Geen accu's of andere batterijtypes gebruiken. Lege batterijen volgens de gewestelijke afvalvoorschriften van de hand doen NL 1. Temperaturknapp: Ställa in önskad yttemperatur 2. SET-knapp: Skicka anmälningskoden till basen Funk 3. Låsning: Låser termostaten Funk på systemsockeln Ladda inte batteriet! Byt ut tomt batteri mot ett nytt (typ CR 2032). Använd inga laddningsbara batterier eller andra batterier än ovan nämnda. Kassera tomma batterier enligt nationella bestämmelser. S 1. Bouton de réglage de la température: régler sur la t empérature des surfaces désirées 2.Touche SET: pour envoyer le code d annonce à la base radio 3. Verrouillage: bloque le régulateur radio sur le socle du système Batterie non chargée! Remplacer la batterie vide par une batterie neuve (de type CR 2032). Ne pas utiliser des accumulateurs ni d autres types de batteries que celles qui sont mentionnées ci-dessus. Eliminer les batteries selon les dispositions spécifiques au pays. F 1. Temperatur-drejeknap: Indstilling af den ønskede fladetemperatur 2. SET-tast: Til at sende tilmeldingskoder til basisfjernstyringen 3. Låseanordning: Fastlåser regulatorfjernstyringen på systemsoklen Batteriet må ikke oplades! Det brugte batteri skal erstattes med et nyt batteri (type CR 2032). Der må ikke bruges genopladelige batterier eller andre batterityper end den ovennævnte. Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med landets særlige regler. DK 1. Lämpötilasäädin: halutun pintalämpötilan asettaminen 2. SET-painike: lähettää ilmoittautumiskoodin keskusyksikköön 3. Lukitus: kiinnittää Etäsäätimen järjestelmän jalustaan Älä yritä ladata paristoa uudestaan! Vaihda tyhjä paristo uuteen (tyyppi CR 2032). Älä käytä akkuja tai muita kuin edellä mainittua paristomallia. Huolehdi tyhjien paristojen asianmukaisesta jätehuollosta maan määräysten mukaisesti. Fin 1. Torretta della temperatura: Impostazione della temperatura desiderata. 2. Tasto SET: per l'invio del codice di segnalazione alla base radio. 3. Bloccaggio: arrestare il radiotermostato alla base del sistema Non ricaricare le batterie! Le batterie esaurite devono essere sostituite con batterie nuove (modello CR 2032). Non utilizzare modelli di batterie diversi da quelli sopraccitati. Le batterie esaurite dovranno essere smaltite secondo le indicazioni locali. IT 1. Rotasjonskontroll for temperatur Justering av den ønskelige overflatetemperaturen. 2. SET knapp: For sending av anmeldingskoden til den trådløse basen. 3. Lås: Låser den trådløse termostaten til systembasen. Ikke lad opp batteriet! Skift ut tomt batteri med et nytt (type CR 2032). Ikke bruk oppladbare batterier eller andre batterier enn de batteritypene nevnt ovenfor. Kast tomme batterier i henhold med reguleringene for det tilsvarende land. Nor 1. Êíîïêà äëÿ ðåãóëèðîâêè òåìïåðàòóðû: óñòàíîâêà æåëàåìîé òåìïåðàòóðû ïîâåðõíîñòè 2. Ïåðåêëþ àòåëü SET äëÿ ïåðåñûëêè ðåãèñòðàöèîííîãî êîäà íà ðàäèîáàçó 3. Áëîêèðîâêà: íàñòðàèâàåò òåðìîñòàò ðàäèî íà ñèñòåìíîì öîêîëå Íå çàðÿæàòü áàòàðåéêó! Ïóñòóþ áàòàðåéêó çàìåíèòü íîâîé áàòàðåéêîé (òèï CR 2032). Íå óïîòðåáëÿòü àêêóìóëÿòîðû èëè áàòàðåéêè èíîãî òèïà. Ïóñòûå áàòàðåéêè âûáðàñûâàòü â ñîîòâåòñòâèå ñ íàöèîíàëüíûìè ïðåäïèñàíèÿìè Âàøåé ñòðàíû. Rus ca. 130 cm Monter soklen på veggen, hvor termostaten skal monteres. TIPS! Ved å skrive rum nummer og sone på hver enkelt termostat kan man ta disse ut til selve systemboksen. Når programmeringen er avsluttet kan romtermostaten igjen monteres på sokkelen. VIKTIG Hold romtermostaten min. 1 m fra styre boksen under programmering. Aktuatoren foretar nå en automatisk innstilling (varighet 8 min.). NB! Alpha- og Bravostyring har samme innmeldingsprosedyre. Aktuator foretar nå en automatisk innstilling (varighet 8 min.) Dioden for den gjeldende zone slutter å blinke. Dioden for den gjeldende one slutter å blinke. Til montering SET knapp SET knap MERK Når dioden for den gjeldene varmesone holder opp med å blinke, er det oppnådd kontakt mellom romtermostaten og styreenheten. Denne prosedyren gjentas forsamtlige soner (skifte sone, se nedenfor). OBS Under denne prosedyren vil diodene lyse og slukke for alle soner.

12 4 OFTE STILTE SPØRSMÅL 1. En eller flere dioder på styringsboksen blinker etter at romtermostaten er programmert. Det er ikke kontakt mellom den gjeldene romtermostat og styringsenhet. Løsning: A) For å kontrollere, hvorvidt romtermostaten er programmert til den gjeldene sone holdes set-knappen på romtermostaten inne i ca. 10 sekunder. Er romtermostaten programmert korrekt skjer følgende: Den gjeldene diode på styringsboksen lyser rødt (det kalles på varme), hvor den/de gjeldene aktuatorer åpner og lukker innen ca.15 minutter. B) Sjekk at batteriet er plassert korrekt i den/de gjeldene romtermostat. C) Trekk stikkontakten til styringsboksen ut av stikkontakten og sett den inn igjen. Det foretas nå en selvtest av systemet: Alle dioder, som er programmert med en romføler, blinker, lyser konstant og går til slutt ut, hvis de ikke kaller på varme. Aktuatoren åpner og lukker, hvor det sendes varme ut i samtlige kretser. Denne prosedyren varer opp til 25 minutter. Blinker en eller flere av diodene etter denne selvtest anbefales det å omprogrammere romtermostaten jf. monteringsanvisningen. D) Romtermostaten er utenfor rekkevidde. Normalt har man en rekkevidde på 25 meter, men forhold i en bygning kan ha innflytelse på rekkevidden. Dette kan være hvitevarer, metallskap betongdekke med armeringsnett osv. Man løser dette problemet med en ekstern antenne. Man må ikke ha kontakt med printplaten bak på romtermostaten under programmeringen. Videre skal man oppholde seg minst 1 meter vekk fra styringsboksen, når romtermostaten skal programmeres til denne. 2. Hvilken type batteri skal benyttes? Benytt type CR2032. Det må ikke brukes oppladbare batterier. 3. Hvordan oppdager man at batteriet må skiftes? Den gjeldene diode for den tilhørende krets blinker, dette indikerer at det ikke er kontakt mellom romføler og styreboks. Kan ikke romføleren aktiveres ved å holde set-knappen inne i 10 sekunder (Dioden for den aktuelle kursen på styringsboksen vil lyse) kan det være tegn på at batteriet skal byttes. 12

13 4. Hvor mye strøm bruker systemet på årsbasis? Hver aktuator bruker 3 Watt under oppstart og 2 Watt under normal drift. Pr. telestat : 1750 timer/år à 2 Watt = 3,5 kwh/år Viktig informasjon angående gulvvarmstyringen: Det anbefales å montere romtermostatene på en vegg i ca. 1,50 meters høyde på steder hvor det ikke er direkte solinstråling. Ca. hvert 10 min. sender hver enkelt romtermostat signal til styringsboksen. Er det ikke den ønskede romtemperatur, kalles det på varme og dioden lyser i styringsenheten. Styringsboksen vil åpne og lukke motorventilene til den innstilte temperatur er oppnådd. Reaksjonstiden på gulvvarmen kan være flere timer. Ved strømbrudd beholdes de programmerte data. Blinkefrekvenser for dioder på en styreboks 868MHz: 1. NORMAL DRIFT Den tennes og slukkes for varmesonene i minut-området etter behov. 2. BATTERI i TERMOSTAT TOMT: Den aktuelle romtermostatens batteri er nesten tomt. Skift batteriet. 3. MOTAGERSIGNAL SVAKT: Romtermostatens radiosignal er dårlig, dårlig regulering. Flytt romtermostat eller sett opp ekstern antenne. 4. PROGRAMMERINGSMODUS: Den blinkende varmesone er klar til å motta en romtermostat. 13

14 SORTIMENTSOVERSIKT GULVVARMERØR OG TILBEHØR Altech gulvvarmerør 5-lags PE-RT-rør med diffusjonssperre midt inne i rørveggen. Forbruk: C/C 300 mm - 4 meter per m 2. C/C 200 mm - 6 meter per m 2. Anbefalt rørlengde: 20 mm, meter. Ved 17 mm meter. NRF nr. Dimensjon Lengde x2 mm 240 m x2 mm 600 m x2 mm 240 m x2 mm 600 m Altech varmefordelingsplater NRF nr. Dimensjon B x L x H Forbruk pr. m 2 Antall mm 180x1150x0,5 mm 4,88 pr.m² 1/72/ mm 280x1150x0,5 mm 3,11 pr.m² 1/48/384 Altech festeskinne med klips Festeskinne 1 m. Maksimalt 70 cm mellom hver rekke med skinner. NRF nr. Dimensjon Antall Type Ø16, 17, 20 mm 50 Festeskinne 1 m 14

15 Altech rørklips NRF nr. Dimensjon Antall Ø 16-20mm x L 40 mm 1200 Altech plastvinkel NRF nr. Dimensjon Antall mm 1/ mm 1/25 Koblingssett for PEX-rør NRF nr. For rørtype Antall Type mm PEX-rør, Euro kon ¾ RG 1/10 AL mm PEX-rør, Euro kon ¾ RG 1/10 AL-3015 Fordelerskap Sinkmalt, pulverlakkert fordelerskap. Justerbar ramme og 6 skruer til fastmontering av fordeler. NRF nr. Dimensjon Type B 600 x H 700 x D AL-C B 850 x H 700 x D AL-C

16 GULVVARMESYSTEMER 2-12 KRETSER Komplett fordelersett MED FLOWMETER Inkludert endestykker, avtapping og 20 mm pex-koblinger. Ved bruk av 17 mm bestilles koblinger separat. 1 RG på samlestokken. NRF nr. Detaljer Type krets AL-7035TOP krets AL-7035TOP krets AL-7035TOP krets AL-7035TOP krets AL-7035TOP krets AL-7035TOP

17 STYRING TIL GULVVARMESYSTEMER 2-12 KRETSER Aktuator Med klikk-montering til Altech fordelersystem. NRF nr. Detaljer Type V NC inkludert adapter AL-A V NC inkludert adapter AL-A MX28x1,5 AL-VA32 (Adapter) MX30x1,6 AL-VA50 (Adapter) MX30x1,7 AL-VA80 (Adapter) Trådløst styresystem 6 kanaler, med integrert pumpestyring. Inngang for varme/kjøling, 230V /24V NRF nr. Detaljer Type Alpha 6 kanaler 24 v AL-AB Alpha 12 kanaler 24 v AL-AB NRF nr. Detaljer Type Bravo 6 kanaler 230 v AL-B Bravo 12 kanaler 230 v AL-B SHUNTGRUPPE Kompakt parallellshunt Inklusiv trykkregulert Grundfos Alpha pumpe og termostat C NRF nr. Detaljer Type Opptil 250 m 2 AL-7021 A2 ROMTERMOSTATER Ekstern antenne Brukes ved dårlige mottakerforhold. NRF nr. Dimensjon Type L 5 m, H 54 x B 102 x D 70 AL-EX

18 ROMTERMOSTATER FORTS. Romtermostat til trådløst gulvvarmesystem. 868MHz. NRF nr. Detaljer Type Uten gulvføler AL-R4070 NRF nr. Detaljer Type Uten gulvføler AL-AR4070SF 18

19 TILBEHØR Kuleventil Selges per stk. NRF nr. Detaljer Type Venstre montering Kuleventil med sort t-grep 1 RG Høyre montering Kuleventil med sort t-grep 1 RG Endestykke til fordelersystem NRF nr. Detaljer Type Endesett m/lufteskrue 1 RG (2 stk.) AL-AC Endesett m/luftepotte 1 RG (2 stk.) AL/ACC7035 Altech verktøy for rørklips NRF nr. Type Verktøy for rørklips Pexvogn, Ø m NRF nr. Dimensjon Type Ø m Pexvogn 19

20 MER ENN 50 SERVICESENTRE Avdeling Besøksadresse Telefon Alta Vepseveien 1, 9514 Alta Arendal Moland Park, 4846 Arendal Asker Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad Bergen Godvik Leirvikåsen 51, 5179 Godvik Bergen Kanalveien Kanalveien 46, 5068 Bergen Bergen Nyborg Langarinden 8, 5132 Nyborg Bodø Haakon VIIs gt. 108, 8008 Bodø Bærum Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud Drammen Nedre Eiker vei 61, 3048 Drammen Fredrikstad Tomteveien 31 A, 1618 Fredrikstad Førde Flovegen 3, 6800 Førde Gjøvik Kallerudlia 10, 2816 Gjøvik Gol Elveveien 6, 3550 Gol Hamar Vangsvegen 201, 2321 Hamar Hammerfest Havneveien 5, 9610 Rypefjord Harstad Margrethe Jørgensens vei 1E, 9406 Harstad Haugesund Kvalamarka 23, 5514 Haugesund Jessheim Industriveien 12, 2069 Jessheim Kongsvinger Lerkeveien 40, 2209 Kongsvinger Kristiansand Stemmane 12 A, 4636 Kristiansand Kristiansund Industriveien 4, 6517 Kristiansund Larvik Ringdalveien 20, 3270 Larvik Lillehammer Oskar Skoglys vei 2, 2619 Lillehammer Lyngdal Nye Monoddveien 5, 4580 Lyngdal Mo i Rana Mellomvika 53 A, 8622 Mo i Rana Molde Birger Hatlebakks veg 28, 6415 Molde Mosjøen Havnegt. 35, 8663 Mosjøen Moss Årvollskogen 31, 1529 Moss Namsos Hestmarka, 7800 Namsos Narvik Skarvenesveien 12, 8514 Narvik Nordfjordeid Kaiveien 11, 6770 Nordfjordeid Oslo Bjørndal Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo Oslo Bryn Brynsengveien 5, 0667 Oslo Oslo Mølla Waldemar Thranes gt. 86, 0175 Oslo Oslo Skøyen Drammensveien 130, 0277 Oslo Sandnessjøen Øyvind Lambes vei 23, 8800 Sandnessjøen Sarpsborg Bjørnstadmyra 3, 1712 Grålum Ski Haugenveien 5, 1400 Ski Skien Nybergflata 5, 3737 Skien Sogndal Kloppavegen 5, 6854 Kaupanger Stavanger Hillevåg Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger Stavanger Sandnes Årsvollveien 18, 4312 Sandnes Steinkjer Bomvegen 4, 7725 Steinkjer Stjørdal Ligaardvegen 4, 7500 Stjørdal Stord Svartadalen 31, 5412 Stord Strømmen Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen Tromsø Stakkevollveien 319, 9019 Tromsø Trondheim Heimdal Heggstadmoen 47, 7080 Heimdal Trondheim Lade Stiklestadveien 3, 7041 Trondheim Tønsberg Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg Verdal Akerveien 1, 7650 Verdal Ålesund Breivika Breivika Industriveg 33, 6018 Ålesund Ålesund Color Line Stadion Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund Hovedkontor Brynsengveien 5, 0667 Oslo Langhus (Sentrallager) Regnbuen Næringsområde, Snipetjernveien 8, 1405 Langhus Tlf: e-post: Si din mening på blogg.dahl.no Møt oss også på facebook Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner

Thermometer II Silver Version. Vejledning Bruksanvisning Brukerveiledning Gebruikshandleiding User manual Bedienungsanleitung

Thermometer II Silver Version. Vejledning Bruksanvisning Brukerveiledning Gebruikshandleiding User manual Bedienungsanleitung Thermometer II Silver Version Vejledning Bruksanvisning Brukerveiledning Gebruikshandleiding User manual Bedienungsanleitung This is your guarantee of an authentic JACOB JENSEN TM Thermometer II Silver

Detaljer

Montage- und Bedienungsanleitung Sockel 230 V für Rauchwarnmelder Dual/VdS...4

Montage- und Bedienungsanleitung Sockel 230 V für Rauchwarnmelder Dual/VdS...4 Montage- und Bedienungsanleitung Installation and user manual Notice d installation et d'utilisation Montage- en bedieningshandleiding Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Monterings-

Detaljer

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODEL Liberty BC AVAILABLE

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instructions for Use Gebrauchsanleitung Mode d emploi

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instructions for Use Gebrauchsanleitung Mode d emploi Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instructions for Use Gebrauchsanleitung Mode d emploi 1 2 3 Min 100 mm Min 50 mm Min 100 mm Min 100 mm Min 100 mm Min 50 mm 5 Alt. 3 (230V / 00V)

Detaljer

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08.

Alfasentralen. Installasjonsog. brukermanual. Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen. Versjon 3.1 10.08. Alfasentralen Installasjonsog brukermanual Versjon 3.1 10.08.2009/JHB Obligatorisk lesning for alle som installerer og bruker sentralen 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter

Detaljer

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING KAP. I Innledning Kjære kunde, Du har nettopp mottatt din nye CAMPING-CAR Takk for at du valgte nettopp denne bobilen. Vi anbefaler deg å lese denne brukermanualen

Detaljer

ACADEMY MATTRESS 415 GB NL D N S DK F. User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Mode d emploi

ACADEMY MATTRESS 415 GB NL D N S DK F. User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Mode d emploi ACADEMY MATTRESS 415 GB NL D N S DK F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Mode d emploi AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES SIZE* CM INCH 80x200 32x80

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 220VW8FB http://no.yourpdfguides.com/dref/1030811

Din bruksanvisning PHILIPS 220VW8FB http://no.yourpdfguides.com/dref/1030811 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor)

Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor) Brukerveiledning Internasjonal 2014 utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor) Gratulerer! Valget ditt av et Arctic Spa tyder på at bare det beste er bra nok for deg. Hos Arctic Spas

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Sonos PLAY:1. Produktguide

Sonos PLAY:1. Produktguide Sonos PLAY:1 Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Users manual. Portable air conditioner AC Roma & AC Torino

Users manual. Portable air conditioner AC Roma & AC Torino Users manual Portable air conditioner AC Roma & AC Torino A. Control panel B. Remote control C. Filter access D. Water tank and water hose connection E. Air exhaust hose D. Window kit Users manual HACE

Detaljer

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon LK Romregulering ICS Utførelse LK Romregulering ICS er et reguleringssystem beregnet på LK Gulvvarme. Systemet finnes i en trådløs utførelse der kommunikasjonen mellom romtermostat og mottakerenheten skjer

Detaljer

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok OL-29508-01 Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok Les dette Viktig Les hele denne håndboken. Hvis denne håndboken inneholder

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner F565724 Operating Instructions Air Conditioner CS-TE9DKE CS-TE12DKE CU-TE9DKE CU-TE12DKE FRANÇAIS Avant d utiliser l appareil, lisez ce mode d emploi dans son intégralité et conservez-le pour toute référence

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

Sonos SUB. Produktguide

Sonos SUB. Produktguide Sonos SUB Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Operation, maintenance and installation manual Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Betriebs-, Wartungs- und

Operation, maintenance and installation manual Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Betriebs-, Wartungs- und Operation, maintenance and installation manual Libretto istruzioni per l uso, la manutenzione e l installazione Betriebs-, Wartungs- und Installationsanleitung Manuel d utilisation, d entretien et d installation

Detaljer

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING S N INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Notering för installation: Avståndet mellan kokkärl och nedre delen av fläkten får inte vara under 50 cm för elektriska plattor, och minst 65 cm för gasplattor, eller blandade

Detaljer

TERMOCUCINOTTA EVO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA

TERMOCUCINOTTA EVO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA INSTALLASJONS-, BRUKS- OG EDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO TERMOCUCINOTTA EO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA Testet i henhold til / : EN12815 NO FOR Å UNNGÅ SKADER PÅ APPARATET MÅ DU RESPEKTERE MAKSIMAL BRENNSTOFFMENGDE

Detaljer

baby monitor SBC SC466 Helpline Instructions for use English 2 Bruksanvisning Svenska 8 Vejledning Dansk 14 Bruksanvisning Norsk 20

baby monitor SBC SC466 Helpline Instructions for use English 2 Bruksanvisning Svenska 8 Vejledning Dansk 14 Bruksanvisning Norsk 20 Certificat de garantie Certificado de garantia Εγγύηση Garantibevis year an Jahr jaar año anno Type: warranty garantie Garantie garantie garantia garanzia Garantieschein Certificato di garanzia Garanticertifikat

Detaljer

1305875HF7601. Mitsubishi Lossnay Ventilator MODEL: (pull cord Type) VL-100EU5-E. (wall switch Type) Operating Instructions

1305875HF7601. Mitsubishi Lossnay Ventilator MODEL: (pull cord Type) VL-100EU5-E. (wall switch Type) Operating Instructions 1305875HF7601 Mitsubishi Lossnay Ventilator MODEL: (pull cord Type) VL-100U5-E VL-100EU5-E (wall switch Type) Operating Instructions Mitsubishi Lossnay-ventilator MODELL: VL-100U5-E (med snorbryter) VL-100U5-E

Detaljer

Hurtigreferanse. ThinkCentre

Hurtigreferanse. ThinkCentre ThinkCentre Hurtigreferanse Inneholder: - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garanti og andre merknader - Konfigurasjon - Programvaregjenoppretting - Problemløsing og feilsøking - Hjelp og service fra IBM

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Denne operatørhåndboken er for modellene FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP og FS-1325MFP. Denne operatørhåndboken skal

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer