Fjernvarmedagene 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernvarmedagene 2012"

Transkript

1 Fjernvarmedagene 2012 Norsk fjernvarme Gardermoen Lavenergibygninger med lavtemperaturvarme av Rolf Ulseth SINTEF / NTNU

2 4. generasjons fjernvarmesystemer! Hva er det? Det er fjernvarmesystemer med maks. temperatur på 60 o C. Lavenergibygninger og behovet for bærekraftig energibruk gir behov for fjernvarmesystemer med større energieffektivitet!

3 Hva blir dimensjonerende effektbehov for oppvarming og årlig varmebehov for bygninger i fremtiden?

4 Beregnede, teoretiske relative verdier for dim. effektbehov og årlig varmebehov for transmisjon&ventilasjon for kontorbygning - BRA 2000 m 2 med TEK97 krav som ref. - og ved foreslåtte krav for kontorbygning med lavenergi- (LE) og passivhusstandard (PA) ~ 45 W/m 2 ( Beregnede verdier for Oslo-klima og standardiserte input-verdier ) ~ 92 kwh/m 2 ~ 33 W/m 2 Referanse vedrørende foreslåtte krav: Prosjektrapport 42, Enova ~ 57 kwh/m 2 ~ 22 W/m 2 ~ 18 W/m 2 ~ 23 kwh/m 2 ~ 10 kwh/m 2 0 TEK 97 TEK 07 (LE) Forsl.10 (PA) Forsl.10 Reduksjonen av effektbehovet blir vesentlig mindre enn reduksjonen av varmebehovet (Gir behov for endring i tarifferingen av varme uansett type varmeforsyning)

5 Beregnede, teoretiske relative verdier for dim. effektbehov og årlig varmebehov for transmisjon & ventilasjon - enebolig med BRA 128 m 2 med TEK97 som referanse - og foreslåtte krav for lavenergi- (LE-K1) og passivhusstandard (PA) i samsvar med NS ~ 43 W/m 2 ~ 61 kwh/m 2 ( Maks effektkapasitet for vannbåren gulvvarme ~ 50 W/m 2 ) ~ 34 W/m 2 ~ 30 W/m 2 ~ 22 W/m 2 ~ 39 kwh/m 2 ~ 29 kwh/m ( Beregnede verdier for Oslo-klima og standardiserte input-verdier ) ~ 14 kwh/m 2 TEK 97 TEK 07 (LE-K1) NS 3700 (PA) NS 3700 Reduksjonen av effektbehovet blir vesentlig mindre enn reduksjonen av varmebehovet (Gir behov for endring i tarifferingen av varme uansett type varmeforsyning)

6 One person Family with shower kwh/år kwh/year Family of 3 persons with bath and shower / 10 / RU Energy from the discharge cocks for hot tap water for apartments according to EN Varmt tappevann vil ut fra dette representere en beregnet mengde levert varme i størrelsesorden 30 kwh / m 2 år. (Systemvirkningsgrad ~ 0,6) Apartment Boligareal floor(m area 2 ) (m 2 )

7 Systemvirkningsgrad 2012 / 10 / RU Systemvirkningsgrad for vannbåren varme i enebolig med gulvflate 250 m 2 ifølge NS-EN :2007 (Osloklima). Radiatorer montert på yttervegg med termostatventiler og varmeforsyning ved fjernvarme Systemvirkningsgrad for el-oppvarming med panelovner på yttervegg Δθ=90/70 Δθ=80/60 Δθ=70/55 Δθ=55/45 Δθ=40/30 Temperaturnivå Total systemvirkningsgrad med distribusjon delvis i oppvarmede rom og abonnentsentral i oppvarmet rom Total systemvirkningsgrad med distribusjon i oppvarmede rom og abonnentsentral i uoppvarmet rom Total systemvirkningsgrad med distribusjon og abonnentsentral i oppvarmede rom

8 Rom- og systemvirkningsgrad 2012 / 10 / RU Systemvirkningsgrad for vannbåren varme i boligblokker og yrkesbygninger med gulvflate 1000 m 2 ifølge NS-EN :2007 (Osloklima). Radiatorer montert på yttervegg, varmedistribusjon delvis i oppvarmede rom og abonnentsentral i uoppvarmet rom Systemvirkningsgrad for el-oppvarming med panelovner på yttervegg Romvirkningsgrad Total systemvirkningsgrad Δθ=90/70 Δθ=80/60 Δθ=70/55 Δθ=55/45 Δθ=40/30 Temperaturnivå

9 Relativ effektavgivelse 2012 / 10 / RU Relativ effektavgivelse som funksjon av temperaturdifferansen mellom midlere radiatortemperatur og romtemperatur Temperaturdifferanse mellom midlere radiatortemperatur og romtemperatur

10 Varmesystemer i bygninger med fjernvarme? - Shuntkoblinger eller ikke shuntkoblinger? - Mengderegulering eller shunting?

11 Standard abonnentsystem med parallellkobling av radiatorkrets og varmebatteri på sekundærsiden

12 Abonnentsystem med serie-/parallellkobling av radiatorkrets og varmebatteri på sekundærsiden

13 Abonnentsystem med serie-/parallellkobling av varmeveksler for radiatorkrets og varmebatteri på primærsiden

14 60.00 Standard s/p Som på sekundærs. i fig s/p Som på primærs. i fig Simuleringsresultater for Standard systemløsning og serie-/parallellkobling (s/p) på hhv sekundær- og primærside. Konstant 70 o turtemperatur i fjernvarmesystemet Utetemperatur (oc)

15 ~ Pa ~ 0,01 2 bar ΔP p Kritisk radiator for maks. differansetrykk over radiatorventil Innreguleringsventil eller differansetrykkregulator? Differansetrykkregulator gjør saken mye enklere!

16 Beregningseksempel for radiator ved Passivhusstandard : - Kontorrom med 10 m 2 gulvflate Maks effektbehov per m 2 ca. 15 W - Maks. effektbehov for radiator ~ 150 Watt (Osloklima) - Dimensjonerende maks. differansetrykk over radiatorventil = 0,1 bar - Forsøker med vannavkjøling over radiator på 20 o - Beregnet maksimal vannmengde: (0,15/20 1,16) = m 3 /h = 6,5 l/h - Beregnet k v -verdi for forinnstilling: (0,0065/ 0,1 = 0,0065/0,32 = 0,020 m 3 /h Denne k v -verdi for radiatorventiler er på grensen av det som finnes på markedet. Her kunne vi redusert differansetrykket noe for å få en større k v -verdi, men det vil kreve mer nøyaktig utbalansering av anlegget. - Forsøker med vannavkjøling over radiator på 10 o - Beregnet maksimal vannmengde blir da: 0,013 m 3 /h = 13 l/h - Beregnet k v -verdi med samme differansetrykk blir da: 0,041 m 3 /h Vi kan finne radiatorventil på markedet som kan operere med denne k v -verdi

17 Beregningseksempel for radiator (fortsatt): - Velger temperaturnivå 40/30 - Valget gir ca. 25% effektavgivelse i forhold til temperaturnivå 80/60 - Ca. halvert effektbehov for Passivstandard i forhold til TEK97 - Panelradiator med ett panel med H/L = 600/900 vil gjøre jobben Ved passivhus og gulvvarme i boliger må vi ha varmeslynger på ca. 30% av gulvflaten (Osloklima)

18 Økologisk bærekraftig oppvarming? -To vesentlige faktorer: Tilgjengelighet og bærekraft! 2012 / 10 / RU Referanse: Ressursindex för energi Rapport 2011:7 Svensk Fjärrvärme (Stock=Dagens bygningsmasse i Stocholm) (BBR=Boverkets ByggRegler)

19 Husk! Hovedindikatoren for godhet ved bruk av energi har frem til nå vært kostnad. Hvor har denne indikatoren ført oss? Hovedindikatorene for godhet ved bruk av energi i praksis i fremtiden vil være: - Primærenergiforbruk - CO 2 -utslipp (ekvivalent) Og energipolitisk: Økologisk bærekraftig energiindeks

20 Takk for oppmerksomheten!

Nye energikrav til yrkesbygg

Nye energikrav til yrkesbygg Nye energikrav til yrkesbygg Norske energikrav i lov, forskrift og standarder 17. September 2008 Rica Nidelven Hotel, Trondheim Av Rolf Ulseth Institutt for energi- og prosessteknikk NTNU UN Commission

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4 TR A6579 Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3

Detaljer

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011 Oppdragsgiver Standard Norge Oppdragsgivers adresse Standard Norge Standveien18 Postboks 242 1376 Lysaker Telefon 67 83 86 00 Telefaks 67 83 86 01 Oppdragsgivers referanse E-mail info@standard.no Internett

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

Energibruk og inneklima i passiv- og lavenergihus

Energibruk og inneklima i passiv- og lavenergihus Energibruk og inneklima i passiv- og lavenergihus Oddvar Nesland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juli 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Til: Tore Woll, Energigass Norge Fra: Robert Martinez, Norconsult AS Dato/rev.: 15.04.2015 Kopi til: -- Konsekvenser av TEK15 energikrav for fossil gass til byggoppvarming BAKGRUNN Høringsnotat fra 16.

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Fjernvarme til lavenergibygg i Norden

Fjernvarme til lavenergibygg i Norden Fjernvarme til lavenergibygg i Norden Tema møte Norsk Fjernvarme 27.10 Jon Tveiten Norsk Energi NORDVARME er en sammenslutning af fjernvarmeforeninger i de nordiske lande. NORDVARME's mål er at organisere

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Energimerking av nye boliger Hoveprosjektrapport. Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

LECO Fra normbygg til Faktor 10

LECO Fra normbygg til Faktor 10 SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD OG CATHERINE GRINI LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg Prosjektrapport 51 2010 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

LaveneRgiboliger og passivhus

LaveneRgiboliger og passivhus LaveneRgiboliger og passivhus Planlegging av vegg, tak og gulv lavenergiboliger Innhold: Innledning... 3 Fordeler med lavenergi- og passivhus... 4 Konstruksjon vegg... 8 Konstruksjon tak... 10 Konstruksjon

Detaljer

Vurdering og utnyttelse av spillvarme i sykehus generert fra kjølemaskiner

Vurdering og utnyttelse av spillvarme i sykehus generert fra kjølemaskiner Vurdering og utnyttelse av spillvarme i sykehus generert fra kjølemaskiner Potensialet ved spillvarmeutnyttelse på Akutten og Hjerte-lunge-senteret, St Olavs Hospital Renate Ekehaug Aasen Master i energibruk

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 TREHUS 2006 Oppdateringshefte 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 SINTEF Byggforsk 2007 SINTEF Byggforsk H53 Trehus

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening Innspill fra Norske Rørgrossisters Forening til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet Innledning og generelle betraktninger Norske Rørgrossisters Forening

Detaljer