Høstjevndøgn. På ski til himmelen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høstjevndøgn. På ski til himmelen!"

Transkript

1 Høstjevndøgn Fjellet høstprakten er motvekt. Alltd på nytt må v oppdage det: Jorden er.god der hvor mennesket kke har strukket sne hender ut. Her, det uberørte, kan"hmmlen ennu ha noe å spele seg. Vannene blnker krystallklart, skogen og mosen dufter, den hørbare stllhet er kke bare fravær av ulyd, rnen en postv utstrålng av fred. Her kan perskopet stkkes opp over den tlsølte vannskorpe, her lever elementene. ; Den, gamle seterveen deler seg. Velger v høyre eller venstre? Det spller ngen rolle, v kommer alle fall dt v vl tl endeløse renmoseflyer, sprengt røde, brune, gyldne flekker, kranset av lave fjellbjerker som et skmrende hav av grønt, gult og rødt. På toppene det rene, nakne mor Norge, ukamuflert, mot den høye, klare høsthmmel. I setergrenda er det fullt av folk og bler. Jakten er begynt, men de fleste jager kke edlere vlt enn sauer. Rundt på knausene står de med kkkert og speder. Ser v noen, må v jage dem ned den store brune bjellesauen er borte. ' Det er så lett å gå, bena legger ut av seg selv den bløte, fjærende renmosen. Det er så lett å puste, v fyller oss helt med den rene luften og føler hvordan alle brkkene faller på plass. Blant hender det. Dort Wo du bst, dor t st das Glck! Dort det er tusen meter over havet, hvor frske vnder blåser og ngen mennesker maser. Langt nne på vdda står den, brunsauen, omgtt av måpende, langraggete, hvte beundrere. Mr. Lvngstone, I suppose? Flokken breker bekreftende og de får noen vennlge dunk retnng dalen. Så rår v grunnen alene, oppover mot toppen hvor v ser hele verden. Hele vår verden. Kulsseaktg, eventyrblå rager Ronderekken opp mot hmmelen, v kan rekke ut hånden og rugge på den. Tron ruver majestetsk som Fujjama, med alle de mndre majesteter ærbødg knelende rundt seg. Ml efter ml ser v. Lengre nede holder trostene tng. De skvetter ut fra vdjebuskene hvor de forhandler om reseruten. Enkelte flokker er på vngene alt, mot syd, mot syd! Farvel og takk for år den som kunne hefte 102 på seg vnger og følge dere på flukten. BR Morgenbladet På sk tl hmmelen! SVERRE LAUGLO Det gkk altfor mange år av mtt lv før jeg oppdaget lykken ved å gå på sk, gjerne fjellet og gjerne alene. Det sste strder naturlgvs mot en gylden fjellvettsregel, men en kan jo s med en kjent samehøvdng Åre, etter at han nær hadde satt lvet tl under en tur jåmtlandsalpene: «Jag var glad at jag var ensam!» Jeg har aldr vært noen slk stuasjon og har ntet å lære bort, men la meg lkevel fortelle om noen lykkestunder på sk, skog og mark, fjell og på flyer, alene og sammen med andre, som har oppved både nederlag og skuffelser lavere lende: Som barn og ungdom gkk jeg meget på sk, både tl skolen og hjemlg terreng forøvrg. Turene gled naturlg og nødvendg nn en tlværelse knyttet tl jord og skog, som seg selv var en sammenhengende rekke av lykkestunder. Jeg tenkte bare kke over det, og slett kke på fars oppofrelse som skmaker. Selv gkk han lte på sk, så det ble tl at v barna måtte fnne våre egne løyper, stadg lengre og lengre borte fra gården, men bortsett fra et par topper på sydsden av Trondhemsfjorden, fkk fjellet vente på meg enda mange år. Jeg debuterte på en måte søndag 7. aprl Sammen med en kamerat tok jeg morgentoget tl Støren, hvor v ga oss kast med den 56 km lange turløypa over Rensfjellet tl Vkvarvet Selbu, d.v.s. fra Gaula tl Nea for å snakke om to kjente elver. Det ble ltt av et ork. Føret var umulg, med nysnø, 103

2 str vnd og fokk. V overvede å g opp på første matstasjon, men da var det alt et par ml tlbake tl Støren, og bare tre og en halv gjen tl Vkvarvet, så v valgte å gå østover. Kameraten mn var sterkt hstorsk nteressert, og omtrent halvves hørte jeg ham rope tl meg gjennom snødrevet at general Armfeldt og Karolnernes dødsmarsj over Tydalsfjellene nyttårsdag 1719, ganske skkert var en fornøyelse mot det v hadde gtt oss ut på. Tmene gkk, og mens v ennå var på vestsden av fjellovergangen tl Selbu, møtte v en eldre kar med såkalt krngledonng, d.v.s. en lang stokk med hjemmegjort krngle og sold jernpgg etter beste brkebenermønster. Han spurte om v hadde tenkt oss over felet (selbudalekt for fjellet), og da v bekreftet det, nærmest gol han: D h no oprøvd, kara! Det var sannhet ltt av en trøst å få, men over kom v må lkevel. Føret bedret seg mot kvelden, og nedkjørngen fra Gammelvollen, med den kjente fjellsjøen Sørungen tl styrbord, var det kke noe å s på farten. De sste klometrene var jeg for slten tl å kunne bruke stokkene og om det hadde stått om lvet kunne jeg kke ha danset pols på festen om kvelden, enn s bruke nevene et slagsmål utenfor lokalet. Vel hjemme hos mn hustru ut pl natten 8. aprl, satte jeg meg på sengekanten for å fortelle om mn 104 bragd, og der sovnet han med ryggsekken på så jeg måtte kle av ham Som et barn, ser hun hver gang jeg f rsker opp turen godt lag. Vel et døgn senere fkk v, som noen kanskje husker, storbesøk over hele landet, og da rngte kameraten tl meg og sa lakonsk: V skoll ha hatt dem med over Rensfjellet du! Nå fulgte en td som ga rk anlednng tl å vurdere og omvurdere verdene lvet. Det ble meget nattjeneste, og med famlen evakuert kunne dagene vanskelg brukes tl noe bedre enn å gå på sk. Igjen ble det mn barndoms og ungdoms terreng som måtte holde for, og aldr har jeg følt meg så smertefullt lykkelg knyttet tl det som nettopp da. Noe av de samme følelser gjør seg forresten gjeldende også dag, tredve år efter, og det har ntet med personlg egosme å gjøre. Senere under krgen lærte jeg bl.a. å sette prs på det fne fjellterrenget v har på nordsden av Trondhemsfjorden. Vennen Kaare hadde en hytte der, og sev om han neppe leser dette, takker jeg ham for godt vertskap og godt følge på mange turer, også av mndre hyggelg art. Grensefjellene fkk være fred for meg tl det hele var over! Skjærtorsdag 1946 startet jeg for første gang Tevldalen, helt oppe ved svenskegrensen, og tok Stenfjellet dårlg vær, som en lten apertff tl det store høyfjellsmassvet på grensen mellom Jamtland/Herjedalen og Trøndelag, frå Storlen tl Røros. Nå var det gamle drømmer som skulle realseres. Været bedret seg langfredag, og da jeg kveldngen nærmet meg Stor-Erkvollen ved Essandsjøen, Falkbergets vakre rke, tok jeg lke godt over Blåkå-kleppen, for å få anlednng tl å fryde meg over unnarennet sluttfasen. Jeg tok det lke godt to ganger, pakt med Kaare's forskrng om at ntet er som å renn' sæ på sk, sev om en begynner å bl gammel. Påskeaften gkk jeg over grensen tl gamle Sylstasjonen, uten en svensk krone lommen, og uten å ha den flasken sekken som man vanlgvs skaffet seg hård valuta for de første efterkrgsår. Jeg satt 105

3 106 pl kjøkkenet med nsten mn, og så vakre flckor valse omkrng med alt det gode stasjonen hadde å by på. Jeg fkk en tallerken fruktsuppe, tl avskjed også to appelsner og et godt sml, og da måtte jeg bruke vnduspusseren for å f nne, utgangen. Det skal så lte tl for å glede og varme, når man har vært hundset og nedverdget tlstrekkelg lenge, og kke et ondt ord om Medel-Svensson mtt nærvær, heller kke om hans holdnng under krgen. Jeg gkk tlbake tl Stor-Erkvollen strålende kveldssol, og så lykkelg som en bare kan bl fjellet. Jeg satt lenge ved rengjerdet på grensen og nøt synet av sknnende hvte, solgyldte topper alle retnnger, og hadde jeg vært tvl om et og annet før, så kom jeg allfall tl full klarhet den kvelden. Engang Sylene, alltd Sylene! Noen år senere hadde mn venn, bergenseren, og jeg gått Armfeldts fotefar fra Ås Tydal mot grensen. V befant oss gjen på gamle Sylstasjonen, etter å ha lagt et par ml og noen fne formddagstmer bak oss. Det var godt vær og for tdlg å g seg for dagen, så jeg foreslo at v skulle gå vdere østover tl den vesle selvbetjenngshytta på Gåsenfjellet. Den lgger ca. 20 km frå Sylstasjonen, retnng av vel kjente Vålådalen, 1200 m.o.h. Det fnnes, meg bekjent, bare en hytte Sverge som lgger høyere, nemlg Kebnekase Lappland. Der har jeg også vært noen ganger, men bare på ryggen av en gås, selskap med uforlgnelge Selma Lagerløf og Nls Holgerson. Bergenseren var eng, som en yngre kollega alltd skal være, og det bar avsted nnover flyene mot Gåsen. Når jeg foreslo nettopp denne turen, hadde det sn årsak en artkkel jeg hadde lest TT's årbok. Den het «Ensam fjellet» og var skrevet av en kjent svensk orntolog, som lelghetsvs har uttalt, seg også om.norsk naturvern- og kraftutbyggngspoltkk. Han hadde gått den motsatte veen, vestover frå Vålådalen, på selveste juleaften, og hadde holdt høytd på Gåsen sammen med sn trofaste frbente venn, en norsk fnnhund av det kjente Stordal-slaget. I mellomjulen hadde de så tatt seg frem tl Enafors, og derfra med tog tl Stockholm, hvor to-føttngen hadde tlbragt nyttårsaften smokng på en av metropolens flotteste restauranter, uten å oppnå den samme følelse av velvære og lykke som han hadde hatt på Gåsen! Bergenseren og jeg fkk det strdt mot slutten. Frå Gåsenåen er det 4 km opp tl hytteplatået på 1200 m, med stgnng 1:10, og det er meget nar en er shten på forhånd. Dstansen var heldgvs ståket og opp kom v, men et par klometer tl kunne lett ha bltt f or meget Jeg kom først mn det llle rommet, som hadde fre køyer to høyder. Det slo meg at det var varmt der, og plutselg hørte jeg en sven^røst fra et sted ute rommet: - At nå, goss? Det står mat Det var blodpuddng og flesk, og sev hadde v koteletter, (verdens beste mrprovant), så det ble ltt av et måltd. V tente ly l stumpen frsket opp varmen, og smeltet snø tl kaffen. Svensken og «am 5 t,r A - v har redan vant har ensam två dagar, sa de, og så meget forelsket ut utvebl^ath"/ 6 k SeH S Ste. kveld - J* har opplevd fjellet, med utvekslng av hstorer og mennger om så mangt av betydnng. både " g " lg S / Vnen Smakte S dt ' Sdv m kulden «g fjellh a u M På m r S ensden - Enn!, mn forho ds- Jeg Sa da va v t'' jeg - som orntologen e T" 51 " hlpet og fnnhunden m 6t nytt besøk - & gå G*»». vestover - kan S b ' ~ TUl [' Sler mb hustru ' - du får kk «g kan jeg bare mmne henne om dansken, som gkk frå Vålådalen IQ?

4 tl Hedalen, gjennom hele Sylmassvet, på skaren uten sk! Han hadde kke tenkt seg så langt, men bjergene, vejret, alt var såa kønt, såa kønt. Det gkk bra det også. Gamle Sylstasjonen ja, denger revet nå ford den kke dekket behovet for folk med ltt fnere fjellvaner, men det var her jeg traff Erc, tømmermannen frå en av Jåmtlands mange skogsbygder. Han hadde lgget på grensen som flyvakt under krgen, og han vendte stadg tlbake tl stt gamle kvarter. V hadde mange hyggestunder sammen, hver vår overkøye. De sto så nært hverandre at v rakk over med koppen. Så kom Erc tl kronngsstaden ved Ndelven for å helsa på, omtrent som hans frende Arnljot Gellne tusen år før. Jeg okkuperte pesestuen på Phoenx, som passende møtested med Nls Moa's festlge freskomalerer frå skog og fjell på alle vegger, sørget for > å få det blå-gule flagget på bordet, og for «Irmeln Rose», Vd Froso kyrka» og andre av jamten, Peterson-Bergers verker, som akkompagnement tl Ercs (og mn) lvrett: 01 og akkevtt. Tl slutt fkk Erc låne en norsk femtlapp tl blletten hjem, og da var det han som måtte bruke vnduspusseren for å fnne utgangen. Fruktsuppen og appelsnene fra Gamle Sylstasjonen var endelg betalt. Det ble forresten en dyr bytur for Erc: Da han skulle betale lånet tlbake, ved å sende meg trettfem svenske vanlg brev, var valutakontrollen på pletten, og så ble det bot. Det har fat mn lodd å få rundere ltt, både med og uten sk, på grensen mot våre naboland fra Iddefjorden tl Ishavet og ut mot de ytterste skjær vest. Jeg har oppdaget at lykken ofte er å søke den store ensomheten, som en kan omg seg med overalt, men aller skrest er den å fnne samvær med barn og eldre mennesker, og det gjelder kke mnst fjellet: Stgnngen fra Ena elv tl Blåhammeren syd for Storlen, er kjent og fryktet. Vndskyddet mdtves er rest tl mnne om en som kke klarte den. Barneflokken mtt følge for noen år sden talte seks alderen syv tl fjorten år, derav tre som kke var mne. Det gkk trått mot slutten. Mndre enn en klometer frå målet, krøp syvårngen sammen armene mne og gråt ford det var så kaldt og han så trett. Så tok v skene av, og gkk på skaren det sste stykket. Snakk om barn som spste og sov. Dagen etter danset de som kalver rundt 108 stakene, nye to ml strålende solsknn, og slk gkk det hele påsken 111 ende. Det vår ngen bragd å ttø, barna med, ltt drstg kanskje, lén det skal tross alt gjøres. Jeg har alt skrevet bryllupssanger tl to av jentene som var med, og jeg vl betrakte det som et godt honorar om de tdens fylde vl g sne barn den samme opplevelsen som de sev en gang fkk. Fjellet gjør ngen forskjell: En fallgrube for et barn av folket, kan også være fallgrube for en lten prns: En dag først femtårene var jeg sluttfasen av en fjelltur kommet tl flyene syd for Storlen. Jeg hadde plukket opp en løshund og en hyggelg svensk dame, og nå snørekjørte v så det var en fryd, mens: rypene kaklet og lettet vettskremt frå verkjerr ene nærheten. Foran oss hadde v et selskap bestående av to voksne og tre barn, og jeg la merke tl at den meget velkledde gutten hadde vanskelgheter med å mestre terrenget. Idet v freste forb, holdt jeg lnen frem og sa at han måtte kjøpe en hund, når han fkk råd! Ltt lengre fremme sa den svenske damen bestyrtet, som om jeg hadde gjort meg skyldg en majestetsforbrytelse: Vet N nte at det var arveprns Carl Gustav N talade tl? Det er vanlg å gå ut av den store grensefjellhemen over Kjøl, 109

5 enten tl Retan eller Haltdalen st. pl Rørosbanen. Junor var fjorten år, og v gkk sammen. Det ble mørkt før v nådde Kjøl, og M der fantes hverken lys, vann, opphogd ved eller provant. V smeltet g snø og laget en slags suppe av alle blokker v hadde gjen, tlsatt knekkebrødsmuler og to hardkokte egg. Junor forskret på køy- ; kanten, lke før øyelokkene seg sammen, at det hadde vært en fm tur og at suppen var den beste han hadde smakt mammas pro- dukter medregnet. Mange år har gått, Junor har trukket kongens klær og vokst meg helt over hodet, men ennå synger denne replkken m på Kjøl ørene mne: ekko av en lykkestund. Nedtrappngen er begynt, men den skal gå langsomt. En søn- -j dagsmorgen sste vnter, rngte «Bonden» 66 tl meg og spurte om v kke skulle ta en sktur sammen fra Skaun tl Buvk og Melhus. Hvem Bonden er spller ngen rolle, men jeg kan røpe at han star - meg nær, særlg nå - med tanke på fremtden. Her hadde han gatt et helt lv hjemme på gården, og sett Børsvottan, Spandskletten og alle de andre toppene syd for fjorden varsle mddag, no'n og kveld ^ når solen står rett over, og hva skulle da være naturlgere enn a vlle _ ;gs snøen og glr vdere gjennom løse lur ten, over rygger og topper og se hele rekken fra baksden- l :.. 1t L10, «Undrer mg paa hvad jeg faar at se» kan godt stå som motto nn en klar bla hmmel _ over Bondens Uv Som kårmann dukket han uventet opp hos en 1. La meg dutte med en femt ar gammel sannferdg hstore ra hlrndomsvenn Chcago, og jeg synes v skal unne ham turen bl.a. f j j mm hjembygd: Det var startet et nytt drettslag, og det sto dårlg ford?h7 kke reste på offentlg bekostnng, men for egne mdler J td med pansene. En utlodnng måtte tl og hovedgevmsten var et - spart gjennom et langt lv hårdt arbed. Denne søndagen fjor 1 par sk En av mrne kamerater var ute med lodder og oppsøkte bl.a. startet * v ved Laugen T Skaun e og gkk M t- ; Enar pjnsrlambarskjeves TsmKarsldelves og os l s: kårkallen på nabogarden. Gubben satt bøyd over Bbelen, og tung- mm& t- o,,,,.,, r,,,., f o j-,,-. «,,,,-pr no- vann frem Mmt hørt som han var, matte loddselgeren tl slutt rope rør han endelg Krstn Lavransdatters fotefar, over aser, daler, myrer og vann, rrem mm t» j u tr tl Buvk, hvor sste kaffeskvetten rr ble LI *, tatt 4.+..:«.«trtt,,<-OT utsyn <!! tl r tvar pcrpn egen mmm sa opp, satte handen bak øret, og sa Hæ? mm FF> > & bygd på ', den andre, sden., av r- fjorden. j \r V \,*AA hadde 0 o-å-gatt ; ptet Icrnn^lete kronglete, «ss La oss nyte dalogen pr. trønderdalekt: :mm C1,/ o,..., ml o^så sjarmerende blandngsterreng, hvor v gjerne kunne ha 1 - Ska du ha nommer på e par sk Anners? n^t både troll og hulder, om kke det hadde vært for de forbaskede f, ~ ^ ^ ^m da tj te hemmels på sk, gut, men dem e go kraftlednngene som strekker seg overalt. Men v møtte allfall en a ha nar d e snø datter-daj av Chr. Skredsvk, mannen som ga oss bl.a. «Seljefløy- l Og sa kneppet Anders opp lasen pa^stehandlerpungen og kjøpte u 7, mgm et par lodder, før han ga seg kast med Bbelen gjen, ten», og bare det var turen verd. mmm,.., - - u- L j - Hva er det som skaper den særegne lykkefølelse en sktur all- m. '» kommer 7 el / kke {l1 h len bare med «par ak som td gr> Jeg kan kke forklare det, jeg vet bare at et av utslagene tf m^sbl " e «'.«J en J^g kjenner allfall kke noe jordsk fremkomster en sterk ulyst tl å søke nedover og nn tl tettstedene gjen. Det mddel med hvlket en kan komme den nærmere. Og jeg har forsøkt er naturlg å vlle holde på det terreng en har vunnet, både på kartet HO og stt eget snn. Det føles av og tl som om skene løfter seg fra ^u IUK. 111

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann PARKEN

Anan Singh og Natalie Normann PARKEN Anan Singh og Natalie Normann PARKEN Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Vamos a Orihuela! NYTT

Vamos a Orihuela! NYTT SKOLE NYTT SKOLEAVIS FOR DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES, CIUDAD QUESADA 2013/2014 MARS NR. 7 Første del av mars vste seg fra sn beste sde med mye godt vær. I takt med at sola varmer øker uteaktvtetene på

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Anne Karin Elstad. Hjem. bokklubben

Anne Karin Elstad. Hjem. bokklubben Hjem bokklubben jeg hadde vært i skibakken sammen med Gudrun og Annlaug hele formiddagen denne flotte søndagen i mars. Vi hadde laget i stand et spretthopp i bakken, etter middagen skulle en gjeng fra

Detaljer

TROLL Troll har magiske evner. De kan gjøre seg usynlige. De kan også skape seg om. Trollene blir veldig gamle. Trollene er store og kjempesterke.

TROLL Troll har magiske evner. De kan gjøre seg usynlige. De kan også skape seg om. Trollene blir veldig gamle. Trollene er store og kjempesterke. Theodor Kittelsen Theodor Kittelsen Theodor Severin Kittelsen ble født 27. april 1857. Faren døde da Theodor var 11 år, og enken satt igjen med åtte barn. Da ble familien fattig, og Theodor måtte jobbe

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Grüner, Grüner & Grüner

Grüner, Grüner & Grüner Grüner, Grüner & Grüner amledynastet med tre enerasjoner myntmestere Peter (1643-50), rederk (1651-74), o Peter dy (1674-95) S t a t o l d erården Peter (den første) Grüners bol Krstana, sn td byens overleent

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Det gjorde du ikke, Jens, sa mamma. Mamma sa at huset vårt hadde sjel. Hun likte at det var mørkt og kaldt og støvete.

Det gjorde du ikke, Jens, sa mamma. Mamma sa at huset vårt hadde sjel. Hun likte at det var mørkt og kaldt og støvete. 1 Vi bodde i et gammelt hus. Gjerdet var morkent. Et av takvinduene var knust, og jeg var sikker på at vi hadde flaggermus på loftet. Noen ganger gikk kjellerdøra opp uten at vi åpnet den. Det blåste gjennom

Detaljer

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar.

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Bestefar har hørt på værmeldingen at det skal være fint vær hele dagen. Frida og Sofus lurer på hva de skal ha med seg på båtturen. "Dere

Detaljer

Inger Hagerup. Det kommer en pike gående

Inger Hagerup. Det kommer en pike gående Inger Hagerup Det kommer en pike gående 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden, 2012 ISBN 978-82-03-35427-4 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

Trude Teige. Noen vet. Krim

Trude Teige. Noen vet. Krim Trude Teige Noen vet Krim Trude Teige Havet syng, roman, 2002 Matminne frå mors kjøkken, kokebok, 2003 Lene seg mot vinden, roman, 2004 Havlandet Herøy, dokumentar, 2006 2009 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard),

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Oppgave A-U2. Svar ja eller nei. ja/nei. 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården.

Oppgave A-U2. Svar ja eller nei. ja/nei. 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården. Il il A-TEKST Mart!n kommer frem Kapittel U3 Oppgave A-U2 Svar ja eller nei. ja/nei 1. Mormor og morfar bor i byen. 2. Mormor og morfar bor på en bondegård. 3. Det er kuer på bondegården. 4. Det er griser

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com LiMBO (28.11.2015) Av Iver Jensen og Hanna Suni Johansen (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com 1. INT. PASIENTROM, PSYKIATRISK SYKEHUS KVELD (23) står og ser ut av vinduet. I vinduet

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus

fiskelykke fisk NYHET! F(r)iskus fskelykke fsk F(r)skus Her har v anrettet Torsk med estragon og strus på en seng av fnsnttet fenkkel, babyspnat, appelsnbåter, granateple lag med noen dråper appelsnvnagrette. TORO Fskekaker Grove fskekaker

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Mamma er et annet sted

Mamma er et annet sted Tanja Wibe-Lund Mamma er et annet sted En bok om mobbing Om forfatteren: Aasne Linnestå (f. 1963) er romanforfatter, lyriker og dramatiker. er hennes første roman for ungdom. Om boken: Mamma er død. Jeg

Detaljer

1. a. Gi en analyse av folkeeventyret Askeladden som kappåt med trollet.

1. a. Gi en analyse av folkeeventyret Askeladden som kappåt med trollet. HØGSKOLEN I NESNA BOKMÅL SKOLEEKSAMEN V-2011 NORSK-1 GLU 1-7 Dato: Tidsramme: 6 timer Hjelpemiddel: Gjeldende læreplan, ordbok Instruksjon: Svar på ei av oppgavene. Du skal svare på begge delene av oppgaven.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Kongen kom ut på kjøkkenet, og da han så det store gilde reinsdyret, ble han vel glad. "Men kjære min venn! hvem er det som sender meg så gjev en

Kongen kom ut på kjøkkenet, og da han så det store gilde reinsdyret, ble han vel glad. Men kjære min venn! hvem er det som sender meg så gjev en Herreper Det var engang et par fattige folk; de hadde ingenting uten tre sønner. Hva de to eldste het, vet jeg ikke, men den yngste het Per. Da foreldrene var døde, skulle barna arve dem, men det var ikke

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Johan Dalsegg født 12.1.1922 død 16.1.2006

Johan Dalsegg født 12.1.1922 død 16.1.2006 Johan Dalsegg født 12.1.1922 død 16.1.2006 Vårsøg No skin de sol e høgste Svealiå. No bli det vår, de kjenne e så vel. De søng så tongt kring alla dalasiå, å synnavinn han kjem å gjer me sel. Når sommarn

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST TIDEN VAR EN ENGEL du hadde kraft og glødet du kunne se klart du hadde sett et bilde som hadde brent seg fast og en tanke gikk i pakt med hjertet ditt det var på tide å forandre forbedre verden litt og

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter Karin Haugane Oder til Fenn Sonetter 1 Slik rosen klamrer seg til tornekvisten Når snøen daler og fyller bladene Roper jeg blindt: Å gå ikke ifra meg Gyng til kvisten står naken og avblåst Synger deg inn,

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Kristina Ohlsson. Papirgutten. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Papirgutten. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Papirgutten Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen *** FRYKTEN KOM MED mørket. Han hatet nettene. Avstanden mellom rommet hans og tryggheten i foreldrenes rom føltes uendelig lang.

Detaljer