Gjeldende prøve for godkjenning av sporhunder består av følgende to tester: Blodsporprøve (600 m og minst 12 timer gammelt)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjeldende prøve for godkjenning av sporhunder består av følgende to tester: Blodsporprøve (600 m og minst 12 timer gammelt)"

Transkript

1 I Norge stilles det høye krav til storviltjegere for å gjøre jakten mest mulig human og for å opprettholde aksept for jaktutøvelsen Bruk av hund har lange tradisjoner fordi hunden gjør jakten mer effektiv både når det gjelder å finne vilt og for å få tak i vilt ved eventuelle ettersøk Mens storviltjegerne avkreves årlige prøver er det ingen etterprøvbar test av ettersøkshunder I det siste har det blitt reist tvil om ettersøkshundenes evne til å spore individuelle dyr over tid Vang & Moen (2007) og Vang et al. (2009) har vist at ettersøkshunder i liten grad evnet å spore individuelle radiomerkede bjørner 1

2 Gjeldende prøve for godkjenning av sporhunder består av følgende to tester: Blodsporprøve (600 m og minst 12 timer gammelt) Fersksporprøve (korrekt sporing i minst 30 min.) Imidlertid kan det stilles flere spørsmål om hvorvidt gjeldende godkjenningsprosedyrer sikrer oss gode ettersøksekvipasjer Det er umulig å garantere at en hund sporer samme individ under en fersksporprøve Det er vanskelig å si hva som egentlig spores ved en blodsporprøve Blodet stammer sjelden fra en relevant viltart Prøvene foregår generelt i vegetasjonsrike områder slik at evne til å spore på bar grunn sjelden testes 2

3 Som en følge av dette nedsatte DN i 2010 en arbeidsgruppe for å evaluere gjeldende ordning for ettersøkshunder som anvendes til jakt på hjortevilt. Gruppa har medlemmer fra NKK, NJFF og DN. Gruppa ønsket å se på om hunder godkjent etter dagens ordning fungerte etter hensikten Derfor ga Direktoratet for naturforvaltning NINA i oppdrag å evaluere godkjente ettersøkshunders sporingsevne av elg og hjort Hunder fra ulike raser og godkjenningsordninger ble skaffet til veie ved hjelp fra NKK og lokale kontaktpersoner Elger egnet for studien ble stilt til rådighet av Elgmerkeprosjektet i Akershus Hjorter ble gjort tilgjengelige via Hordahjortprosjektet 3

4 Art som ble sporet Antall spor Hunderase Alder Godkjenninger Elg 2 Manchester terrier 3.5 ferskspor/blodspor Elg 2 Wachtelhund 4 ferskspor/blodspor Elg 1 Korthåret dvergdachs 10 ferskspor/blodspor Elg 2 Norsk elghund grå 8.5 ferskspor/blodspor Elg 2 Østsibirsk laika 1.5 ferskspor/blodspor Elg 2 Petit basset griffon vendeen 3.5 ferskspor/blodspor Elg 2 Strihåret dvergdachs 5 ferskspor/blodspor Elg 2 Norsk elghund grå 10 jaktprøve løshund/ferskspor Elg 2 Schæfer 4 ferskspor/blodspor Elg 2 Norsk elghund grå 6 jaktprøve bandhund/ferskspor Elg 2 Bayerst viltsporhund 2 ferskspor/blodspor Elg 1 Ungarsk vizla 7 ferskspor/blodspor Elg 2 Bayersk viltsporhund 3 ferskspor/blodspor Totalt ble det benyttet 15 hunderaser Hjort 2 Strihåret dachs 10 ferskspor/blodspor/norsk-svensk viltsporchampion/12 1 te priser Hjort 2 Norsk elghund sort 7 ferskspor/blodspor Hjort 1 Norsk elghund sort 2.5 ferskspor/blodspor Hjort 1 Strihåret dachs 5 ferskspor/blodspor/norsk-svensk viltsporchampion/14 1 te priser Hjort 1 Norsk elghund sort 4 ferskspor/blodspor Hjort 1 Staby hund 2 ferskspor/blodspor Hjort 1 Norsk elghund sort 10 ferskspor/blodspor Hjort 3 Norsk elghund sort 10 ferskspor/blodspor Hjort 1 Basset fauve bretagne 1.5 ferskspor/blodspor Hjort 1 Flat coat retriever 4 ferskspor/blodspor Det ble gått 24 ettersøk på elg, hvor 11 forskjellige elger ble benyttet 4

5 Det ble gått 14 ettersøk på hjort, hvor 5 forskjellige hjorter ble benyttet Utvalgte dyr fikk reprogramert sine sendere til å registrere sin posisjon hvert 5 te minutt noen timer før planlagt skremming En erfaren felt person snek seg deretter inn på dyret etter å ha lastet ned siste kjente posisjon Når øyekontakt var oppnådd ble dyret støkket og jaget i vei for å, om mulig, simulere en jaktsituasjon Feltpersonen gikk deretter fram og markete sporet etter dyret med et plastband eller lignende for å sikre at ekvipasjene ble satt på rett dyreindivid (samtidig ble GPS posisjon tatt) 5

6 Etter noen timer ble en ettersøksekvipasje ledet fram til spormerket av en sporfølger Sporfølgeren forsikret seg om at hunden ble satt på rett spor og påviste dyrets fluktretning til hundeføreren Hundeføreren tok deretter over styringen av ettersøket og sporet i en time Sporfølgeren registrerte ekvipasjens forflytninger på en GPS Sporfølgeren noterte hele tiden hendelser av betydning for sporingen (spor, hundeatferd, hundeførers formening om forløpet etc.) Foto: S. Stokke Sporalder (timer) Max: 21,5 timer Min: 2 timer Max: 14,6 timer Min: 4,6 timer 4 Elg Hjort 6

7 Foto: S. Stokke Foto: S. Stokke 7

8 Elgen sto her når ekvipasjen passerte sør for den. Avstanden til elgen var da 199 meter. S Ekvipasje Ettersøkt dyr Elgen kom tilbake til ekvipasjens sporløype kl 20:40, 3,5 timer etter at ekvipasjen var der. Elg støkket kl. 10:24-17/ Ettersøk startet kl. 16:21-17/8 100 m Hund: Petit Basset Griffon Vendeen Ekvipasje Ettersøkt dyr B Elg støkket kl. 20:13-15/ Ettersøk startet kl. 10:22-16/8 100 m Hund: Wachtelhund 8

9 S Ekvipasje Ettersøkt dyr Elg støkket kl. 18:35-18/ Ettersøk startet kl. 09:58-19/8 100 m Hund: Strihåret dvergdachs B Ekvipasje Ettersøkt dyr Etter støkkingen går elgen en runde og kommer tilbake til utgangspunktet hvor den sannsynligvis skremmes en gang til av ekvipasjen som ankommer for å starte ettersøket. Elg støkket kl. 10:05-18/ Ettersøk startet kl. 17:07-18/8 Hund: Strihåret dvergdachs 100 m 9

10 S Etter støkkingen stoppet elgen opp her, men sprang ut igjen kl 14:21. Sannsynligvis ble den skremt av ekvipasjen som da befant seg innenfor den blå sirkelen. Ekvipasje Ettersøkt dyr Elg støkket kl. 12:10-14/ Ettersøk startet kl. 14:01-14/8 100 m Hund: Norsk elghund grå Ekvipasje Ettersøkt dyr S Ekvipasje Ettersøkt dyr Elgen starter herfra kl 17:15. Ekvipasjens samtidige posisjon angitt med blå sirkel. Ekvipasjen passerer første gang kl 17:30 Elgen var her kl 11: m Hund: Ungarsk Vizla Elg støkket kl. 09:08-19/ Ettersøk startet kl. 16:56-19/8 10

11 Foto: S. Stokke ST Ekvipasje Ettersøkt dyr Hjorten sto her under hele ettersøket. Ekvipasjen passerte 130 meter vest for hjorten 100 m Hund: Elghund svart Hjort støkket kl. 02:50-03/ Ettersøk startet kl. 10:57-03/9 11

12 MH Ekvipasje Ettersøkt dyr Hjort støkket kl. 10:15-30/ Ettersøk startet kl. 17:18-30/8 100 m Hund: Staby hund MH Hjort støkket kl. 04:30-31/ Ettersøk startet kl. 17:42-31/8 100 m Ekvipasje Ettersøkt dyr Hund: Flat coat retreiver 12

13 Hjorten ble skremt ut igjen her kl 17:51 MH Hjorten sto her kl 17:45 og ble skremt ut av ekvipasjen Hjorten ble tatt igjen nok en gang og ble skremt ut her kl 18: m Hund: Flat coat retreiver Hjort støkket kl. 04:30-31/ Ettersøk startet kl. 17:42-31/8 13

14 2500 Ekvipasjenes gålengder (meter) Elg Hjort Ekvipasjehastighet (m/min) 50 Normal ganghastighet i terrenget er ca 50 m/min elg hjort 14

15 Ekvipasje Elg/Hjort Sporingskvalitet Ingen sporing Noe sporing God sporing 1 Elg X 2 Elg X 3 Elg X 4 Elg X 5 Elg X 6 Elg X 7 Elg X 8 Elg X 9 Elg X 10 Elg X 11 Elg X 12 Elg X 13 Elg X 14 Elg X 15 Elg X 16 Elg X 17 Elg X 18 Elg X 19 Elg X 20 Elg X 21 Elg X 22 Elg X 23 Elg X 24 Elg X 25 Hjort X 26 Hjort X 27 Hjort X 28 Hjort X 29 Hjort X 30 Hjort X 31 Hjort X 32 Hjort X 33 Hjort X 34 Hjort X 35 Hjort X 36 Hjort X 37 Hjort X 38 Hjort X Total Den informasjonen som ble innsamlet har både en romlig (posisjoner) og en tidsbasert (tidsforløp) dimensjon. Tradisjonelt blir data av romlig karakter som er posisjonsfestet analysert i såkalte GIS systemer (Geographic information system). Tilgjengelige GIS-applikasjoner er ofte ikke så godt tilrettelagt dersom en tidsbasert dimensjon kommer i tillegg til den romlige dimensjonen Vi utviklet derfor OTA - modellen som ivaretar både den romlige og tidsmessige delen Vi oppnår derved en kronologisk kopling mellom ekvipasjens framdrift og den reelle sporløypa etter dyret 15

16 h g j k l e f d i l 4 l 5 B 3 C 4 2 l 6 l 3 l 8 l l 2 l 1 c 6 D a b A l 11 7 l 10 E l 9 l F 10 G 11 H Lengdene av alle intermediære ekvipasjeforflytninger kalkuleres 2. Alle ekvipasjeforflytningene legges suksessivt etter hverandre langs dyrets rute (den teoretiske optimale ekvipasjeforflytningen) 3. Avstanden mellom reell posisjon og teoretisk optimal posisjon beregnes 4. Disse avstandene gir et teoretisk mål på avdriften fra den optimale teoretiske ettersøkstrasèen I e f l 6 D l 5 5 l 4 C 4 d l 3 c B 3 l 2 b 2 l 1 1 a A 6 g h l7 E 7 l 8 j i F 8 l 10 G Ved økende presisjon i sporingen vil avdriften minke. Samme dyrespor men mye bedre sporing. l l 9 9 k l H 11 I 12 16

17 Avdrift fra dyresporet Modellen har følgende forutsetninger dersom en ideell tallfesting av sporingsskvaliteten skal oppnås: Sporløypa etter dyret og ekvipasjen er kjent Ekvipasjene må bevege seg med samme hastighet enten de følger sporet eller beveger seg utenom sporet Modellen forutsetter at slavisk sporing skjer Utstrakt bruk av overvær vil kunne straffes som stor avdrift fra sporet Ingen sporing Noe sporing God Sporing Nullvisjon Tid 17

18 Ettersøk av helt ferskt elgspor for å kalibrere den metodiske tilnærmingen Legg merke til at denne ekvipasjen aldri var mer enn 11,8 m (0,5 11,8) fra elgens sikre fixpunkter Denne strekningen er brukt som eksempel på en sann sporing Fiktiv optimal sporing som kontroll til analysetilnærmingen Reelt elgspor i terrenget Pålagt fiktiv sporing for å teste den metodiske tilnærmingen 18

19 Avdrift i meter fra dyresporet Avdrift i meter fra dyresporet Tid Avdrift i meter fra dyresporet Tid Tid Tid Avdrift fra dyresporet (m) Midlere avdrift for alle elgsporinger Snittavdrift for en reell elgsporing: kalibreringskurve Hjortesporinger Snittavdrift for en tilnærmet optimal sporing Antall minutter etter sporstart 19

20 Forflytning etter forstyrrelse (meter) Elg Hjort Timer etter forstyrrelse Dagens ettersøkshunder evnet i liten grad å følge kalde spor etter friske hjorteviltindivider Tilsynelatende skiftet ekvipasjene til ferskere varmere spor Hundenes sportap skyldes etter vår mening ikke manglende evne til å følge kalde spor men manglende motivasjon til å gjøre det Dette aktualiserer såkalt ID-sportrening hvor hunden lærer å spore bestemte individer Dersom det er ønskelig at hundene skal følge et bestemt individ, uavhengig av om det er skadd eller ikke, så tror vi at man i framtiden bør vurdere ID-sportrening for å styrke dokumentasjonsgraden av ettersøk og for å bedre mulighetene for at rett individ forfølges og eventuelt avlives/friskmeldes 20

21 21

Kan vi stole på våre ettersøkshunder?

Kan vi stole på våre ettersøkshunder? 688 Kan vi stole på våre ettersøkshunder? En evaluering av godkjente ettersøkshunders sporingsevne på hjortevilt Sigbjørn Stokke Silje Vang Jon M. Arnemo Magnus Hansson Ole Roer Asle Stokkereit Erling

Detaljer

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Miljødirektoratet har siden 2010 arbeidet med revisjon av regelverket for opplæring og godkjenning av ettersøksekvipasjer. Ved revisjon

Detaljer

FRA VALP TIL GODKJENT ETTERSØKSHUND OPPDATERT

FRA VALP TIL GODKJENT ETTERSØKSHUND OPPDATERT FRA VALP TIL GODKJENT ETTERSØKSHUND OPPDATERT 2014 Fra valp til godkjent ettersøkshund 2. utgave: NJFF v/ Roar Lundby og Hans Ole Solberg Utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund. Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

...av Halvor Størmer. -en liten innføring

...av Halvor Størmer. -en liten innføring ...av Halvor Størmer B L O D S P O R -en liten innføring BLODSPOR Av Halvor Størmer (del 1) Tenk dere en usynlig sti i skogen som har så sterkt drag på hunden at den bare må finne ut hva dette er Tenk

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler M64-2013 VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Temahefte orientering

Temahefte orientering Temahefte orientering Utarbeidet av Norsk Folkehjelp Sanitetssekssjonen Godkjent av SSU 2012 Trykk: Land Trykkeri AS Papir: Innmat 130g Galerie art silk Omslag 200g Galerie art silk For bestilling av flere

Detaljer

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller Test: Foldepropeller MORTEN JENSEN Moderne folde propeller er fulle av kraft 28 SEILmagasinet 2004/2 Foldepropellene du får kjøpt i dag er langt bedre enn sitt rykte; det kan vi slå fast etter å ha testet

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Landsmøte 16. 18. november 2012 1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND INNKALLING TIL DET 20. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND I henhold til forbundets vedtekter

Detaljer

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no -nytt Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006 Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Nytt fra styret Årsmøteprotokoll Årets utstillingseurasier 2009 Spesialen

Detaljer

FORDELINGSAPTERING VERSUS TRADISJONELL VERDIAPTERING I ULIKE SKOGTYPER I NORGE

FORDELINGSAPTERING VERSUS TRADISJONELL VERDIAPTERING I ULIKE SKOGTYPER I NORGE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 18/2009 FORDELINGSAPTERING VERSUS TRADISJONELL VERDIAPTERING I ULIKE SKOGTYPER I NORGE Et casestudie fra Sør-Valdres Erlend Nybakk Terje Birkeland Oppdragsrapport fra

Detaljer

Raumaprosjektet 2009.

Raumaprosjektet 2009. Raumaprosjektet 29. Registrering av treffpunkt i slakt. Rapport nr 2 Mars 29 1 Bakgrunn for undersøkelsen. Rauma kommune, Åndalsnes og omeng jeger og fiskerforening og Møre og Romsdal NJFF samarbeider

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer