Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!"

Transkript

1 Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives her på Teisen. Styret setter pris på alle tilbakemeldinger, være seg ris eller ros, og oppfordrer alle til å komme med innspill til styret. Det er viktig å gjøre sin stemme gjeldende. Borettslag er et felleseie hvor vi alle har like mye og si. Generalforsamling er forumet hvor beboerne i fellesskap bestemmer - derfor oppfordrer vi alle til å møte på Generalforsamlingen. Det største prosjektet i 2006 var utvendig maling av vinduskarmer, balkongdører og treverket på balkongene. Grunnet det fine sommerværet ble dette gjennomført i rekordfart. Totalt sett er styret meget godt fornøyd med arbeidet som ble gjennomført. I forbindelse med malingsprosjektet ble det avdekket en del råteskader på vinduer og dører hos en del beboere. Disse står for tur til å bli skiftet ut i løpet av andre kvartal i Arbeidet med å kartlegge dette behovet har vært meget tidkrevende. Det har vært slitsomt for både beboere og styret, all den tid gjentagende befaringer har blitt gjennomført. Styret er dog overbevisst om at dette er nødvendig og at alle vil bli fornøyde når arbeidet er avsluttet. Teisen Borettslag er kjent for dets landlige og frodige fellesområder. Styret bruker mye tid på å vedlikeholde våre grønne lunger, til glede for liten og stor. Styret signerte en ny 3 års avtale med gartnerfirmaet Din Hage i De gjør en stor innsats for oss og sørger for at vi har en langsiktighet i beplanting og vedlikehold av busker, blomster og trær. Ved årsskiftet 2006/2007 lanserte vi våre egen hjemmeside for borettslaget; Sidene vil bli kontinuerlig oppdatert, med nytting informasjon, små og store begivenheter og annet som måtte skje på Teisen. Vi oppfordrer alle til å komme med innspill, slik at hjemmesidens nytteområder kommer flest mulig til del. Styret er klar over at ikke alle har Internett tilgang, derfor vil vi som tidligere fortsette med våre rundskriv. Årets beretning med regnskapet legges frem som en fyldig dokumentasjon på at borettslaget styres etter sunne økonomiske prinsipper. Styret søker å ha en langsiktig tråd i de arbeidene som igangsettes, forankret i hva som er økonomisk gjennomførbart i hver periode. I styrets beretning finner en informasjon om hva som er utført og hvilke planer som er lagt for fremtiden. Som følge av ny borettslov er regnskapet noe annerledes i år enn tidligere. Jeg ber deg sette deg inn i årsmeldingen for 2006 før generalforsamlingen. Beboerne i Teisen er gjennom generalforsmalingen den øverste myndigheten i borettslaget, og derved det organ som bestemmer fremtiden til borettslaget. Din deltagelse er viktig for fellesskapet. Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Med vennlig hilsen John Larssen /s/ Leder

2 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen Torsdag 7. juni 2007 kl på Bryn skole, gymsal. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

3 Side 3 53 Teisen Borettslag Innholdsfortegnelse Innkalling til generalforsamling side 4 Tillitsvalgte side 5 Forretningsførsel og revisjon side 5 Generelle opplysninger om borettslaget side 5 Forsikringer side 9 Forkjøpsrett side 10 Styrets arbeid / møter side 11 Planer for årene fremover side 17 Bemerkninger til regnskapet side 18 Kostnadsutviklingen for 2007 side 20 Budsjett for 2007 side 21 Revisjonsberetning for 2006 side 22 Resultatregnskap side 24 Balanse side 25 Noter til regnskapet side 26 Forslag til generalforsamlingen side 36 Velkommen til Teisen borettslag informasjon side 39 Kart over området side 41

4 Side 4 53 Teisen Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Teisen Borettslag avholdes Torsdag 7. juni kl på Bryn skole, gymsal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Negative disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 5. FORSLAG A) Tillegg husordensregler B) Honorar valgkomite C) Maling balkongrekkverk D) Etterisolering av kjeller E) Renovasjon/Innglassing av balkonger/flere benker Forslagene er tatt inn bakerst i heftet 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Teisen Borettslag John Arne Larssen /s/ Irene Bruun /s/ Tone Elin Liavaag /s/ Tony Sandem /s/ Leif Inge Bergslid /s/

5 Side 5 53 Teisen Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder John Larssen Prost Hallings vei 14 Nestleder Irene Bruun Prost Hallings vei 6 Sekretær Tone Elin Liavaag Spektrumveien 3 Styremedlem Tony Sandem Nordbykroken 12 Styremedlem Leif Inge Bergslid Klosterheimveien 16 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Karstein Dahl Spektrumveien 3 Varamedlem Else Marie Eikeland Spektrumveien 2 Varamedlem Morten Alexander W Kjensli Prost Hallings vei 6 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling John Arne Larssen Prost Hallings vei 14 Varadelegert OBOS generalforsamling Irene Bruun Prost Hallings vei 6 VALGKOMITEEN Valgkomite Anne Kjersti Toft Teisenveien 20 Valgkomite Silje Grid Stakston Prost Hallings vei FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune og har adresse: Klosterheimveien 2-26 Prost Hallings vei 1-5, 6 8 og Regnbueveien 1-17 Teisenveien 20-24, og Spektrumveien 1-5 Borettslaget består av 537 andelsleiligheter, fordelt på 31 bygninger. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter hvor innskudd ikke er beregnet.

6 Side 6 53 Teisen Borettslag Tomten, som ble kjøpt i 1986 og er på m 2 har følgende gårdsnummer 138 og bruksnummer 48, 50, 53 Første innflytting skjedde i 1950/52. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. VAKTMESTERTJENESTE Vaktmester Geir Morten Kleftås og Svein Kåre Eggebø ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Edvin Bruun fungerer som sommervikar i forbindelse med ferieavvikling. Vaktmesterkontoret har adresse Prost Hallings vei 1 og er åpent onsdager mellom kl og kl Vaktmester kan kontaktes på telefon I tillegg kan beskjed legges til vaktmesterpostkassen i Prost Hallings vei 1. Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. STYRET Styret har kontor i Prost Hallings vei 1 med kontortid hver tirsdag mellom kl og kl ( vi har lenger åpent ved behov). Styrerommet har telefon Kontoret har stengt i fellesferien og første tirsdagen i august. KABEL-TV Get (tidligere UPC) er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. GET servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på GET kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, Internettmodem og "gjør det selv pakker" for telefoni. På GET hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og GET har inngått avtale for OBOS medlemmer om internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. PARKERING Borettslaget har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med styret i kontortiden eller legg en beskjed i styrets postkasse utenfor Prost Hallings vei 1.

7 Side 7 53 Teisen Borettslag Parkeringsplassen følger ikke leiligheten. Bestilling av plass kan også gjøres på NØKLER/SKILT Nøkler kan bestilles hos vaktmester eller styret og må betales av den enkelte. Bestillingsskjema kan også lastes ned på Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos låsefirmaet Qualtronic på telefon VASKERI Fellesvaskeriet er i Prost hallings vei 1 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Vaskeriet er åpent mandag fredag kl lørdager fra Kl Polletter fås kjøpt hos vaktmester og styret i kontortiden. RENHOLD Borettslaget har avtale med RenholdsEksperten om vask av trappeoppganger og fellesarealer. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 13 bruksoverlatinger i borettslaget per GARANTI FOR FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. Det gis opp rabatt på:

8 Side 8 53 Teisen Borettslag Telleskritt/trafikk fra fasttelefon Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av : ADSL, oppringt Internett og mobiltelefoni Bredbåndstelefoni Med tre typer Telenor abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har avtale med Energipartner AS og LOS (Agder Energi AS). Energipartner AS står for rådgivning og kraftforvaltning og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Avtalen gir blant annet følgende fordeler: Et av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr kwh. Profesjonell forvaltning av strømporteføljen fra Energipartner AS. Borettslagene får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Jevnlig rapportering til OBOS, som rapporterer videre til borettslagene. Strømprisen vil avhenge av strømmarkedet, og hva Energipartner oppnår på forvaltningen. Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS og er med i ovennevnte avtale. OBOS har også inngått avtale med Elkem AS og Tinfos AS om kjøp av rimelig overskuddsstrøm. Avtalene gir rabatter på ca 0,65 øre pr kwh i tillegg til det OBOS ellers oppnår. Avtalene har varierende lengde og utløper 2007/2008. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD År Tiltak Branntetting etter utskiftning av kjellerstrekk ved Firesafe AS Alle vinduer, balkonger og balkongdører er malt utvendig. Kontroll alle vinduer/dører vedr. skader, punktering etc. Utskiftning av ødelagte vinduer og balkongdører. Gjennomgang og kontroll av VVS, samt utbedring Utvendig oppussing i Prost Hallings vei. Utskifting av kaldtsvannsledning. Utskifting av kjellerstrekket Gjennomgang og kontroll av det elektriske anlegget, hovedtavvlene.10 års kontroll av alle brannslukningsapparatene Trappevask innført fra november med RenholdsEksperten 2002 Ny jordfeilvarsler, tilpasset PC og dagens el.utstyr ble installert

9 Side 9 53 Teisen Borettslag Nytt stjernenett/kabel-tv-nett installert. UPC ble valgt som leverandør av TV-signaler. Oppgradering av uteanlegget Beising av alle søppelhusene og tørkebåsene Utskifting av VVS-røropplegg i alle oppgangene 2001 Gjennomgang og kontroll av det elektriske i fellesanleggene 2000 Rehabilitering av vann- og kloakkledningene mot off. vei i blokk 1,2 og Maling av vaktmesterlokalet i 1 etg. Prost Hallings vei Oppussing av utleielokalet i 2 etg. Prost hallings vei Montert ny låsesylinder i inngangsdørene. 4 sett nøkler pr.leilighet Ny entredør i alle leilighetene i borettslaget 1996 Utdeling av sparedusjer til alle husstandene Rehabilitering av grøntanlegget med kantstein, beleggingsstein utenfor alle oppgangene. Busker under balkongene samt trær, oppgradering av lekeplassene og Torvet utenfor Prost Hallings vei 1 HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid ha

10 Side Teisen Borettslag egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Styret har tegnet ny foirsikring med Hammersborg Forsikring, som er OBOS eget nye forsikringsselskap. De erstattet IF forsikring fra i løpet av Betingelsene er de samme som tidligere, men med lavere premie for borettslaget. All henvendelse skal fortsatt gå til OBOS forsikring. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever Hammersborg Forsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom borettslagets styre vedtar dette. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til OBOS til en for formålet oppgitt adresse, e-postadresse eller telefaksnummer Ta kontakt med OBOS for å få oppgitt eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende.

11 Side Teisen Borettslag 6. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt: 12 styremøter hvor samtlige styremedlemmer har vært innkalt 30 VVS befaringer i forbindelse med spørrerundersøkelse. 26 befaringer i forbindelse med maling/utskiftning av vinduer og balkongdører. 14 møter i forbindelse med maling/utskiftning av vinduer og balkongdører. 12 møter med vaktmestrene. 2 HMS befaringer i borettslaget med vaktmester 1 blokkmøte der styret har vært representert 1 møter i Husleietvistutvalget 20 planleggings / statusmøter (1-5 timer) der leder og/eller nestleder / styremedlem har deltatt (grøntanlegg, beskjæring, VVS-konflikter, Støy, Bryn Miljøforum, GET, Oslo Kommune, Teisen gård barnehage, Elektro), samt Avdeling for psykisk helse Alna Bydel, Solvang sykehjem vedr. rehabilitering. 6 rundskriv er delt ut 12 informasjonsskriv har blitt hengt opp på oppslagskinnene i oppgangene og i vaskeriet Styret administrerer salg / tømming av polletter, utleie av parkeringsplasser, utleie av lokalene i Prost Hallings vei 1, i 2. etg. og innsetting av vaskelister i vaskeriet Representanter fra styret har vært til stede på styrerommet hver tirsdag fra kl (lenger ved behov). Telefon til styrekontoret Litt av hvert Teisen Borettslag har OBOS som forretningsfører og blir forvaltet av OBOS Tveita. På oppdrag fra styret effektuerer forvaltningskonsulenten saker på vegne av Teisen Borettslag samt at OBOS v/regnskapskonsulent tar hånd om vår regnskapsføring. Styrets nestleder har deltatt på Bydelsmøter for Alna. Styrets nestleder sitter som medlem i OBOS representantskap og i representantskapets valgkomité. Det er 10 møter pr. år. Endring i utleie av borettslagets leilighet 1100 Forrige eier sa opp sitt leieforhold av leilighet 1100 i Spektrumveien 3. Leiligheten ble ledig pr Nye leietaker er vaktmester Svein Kåre Eggebø, som har en 3 års kontrakt. Kurs møter deltagelse i prosjekter Flere styremedlemmer har deltatt på web kurs (utvikling av nettside). Styreleder har deltatt på styrelederkonferanse. GET Overgangen til nytt kabelnett ble gjennomført i mars Borettslaget har dermed ett moderne bredbåndsnett som kan benyttes til en lang rekke tjenester. Styret understreker at vi vil ha beskjed dersom beboere føler at de ikke blir tatt seriøst på GET kundesenter.

12 Side Teisen Borettslag Grunnpakken fra GET består pr av følgende kanaler; NRK 1, NRK 2, TV 2, TV Norge, TV 3, Svensk TV 1, Svensk TV 2, ZTV, CNN, MTV, National Geographic, TV2 Zebra, Travel channel, Viasat Sport, GET info, Lokal-TV, Styret vil i 2007 vurdere overgang til digital grunnpakke. Internett og telefoni Med nytt nett fra GET har vi også fått valgmulighet på disse tjenestene. Hver enkelt beboer kan selv sammenligne pris og kvalitet. Du kan kjøpe telefoni som tidligere fra Telenor. Her kan du også få internett-tilkobling via telefonkabelen som ISDN eller ADSL. Eller du kan kjøpe Internett og/ eller telefoni gjennom TVkabelen levert av GET. Styret gir ingen anbefalinger. Hver enkelt må vurdere selv. Naboklager Styret mottar heldigvis svært få naboklager. Dette kan tyde på at de fleste tar hensyn til sine naboer og følger husordensreglene. De få klagene som styret mottar blir behandlet seriøst og konfidensielt. Det meste blir løst i minnelighet, eller etter en advarsel. Styrets motto er: Bry deg om og ikke med naboen. Maling av vinduer og balkongdør ble utført sommeren 2006 Styret fikk stadig flere tilbakemeldinger fra beboerne om at malingen på vinduer og balkongdør skalet av, samt at veggene på balkongene trengte et nytt strøk beis. Styret igangsatte arbeidet i 2005 med å undersøke hvilke muligheter vi hadde samt innhentet priser fra flere leverandører. Det var tre seriøse aktører, av fire forespurte, som var villige til å ta på seg arbeidet. Hansen & Rønning AS ble valgt, basert på pris og service. Følgende ble utført Panel på balkong har blitt beiset med to strøk. Vinduer og balkongdør skrapt og pusset, ett strøk med grunning samt malt to strøk, på utvendig side i lukket stilling. Arbeidet startet opp i april/mai og var ferdigstilt i september Utskiftning av vinduer og balkongdør 2007 I forbindelse med maling av vinduer og balkongdør, hadde malere fått tilbakemelding fra en del beboere om småfeil, skader på vindu/dør, samt at håndverkerne hadde oppdaget noen råteskader på vinduskarm. Med dette som bakgrunn sendte styret ut et informasjonsskriv høsten 2006 hvor vi ba om tilbakemelding fra beboere dersom det var skader, feil, råte etc. på vinduer og balkongdør og som hadde behov for å bli skiftet ut. Dette for å få kartlagt situasjonen. Følgende utført følgende 211 beboere meldte inn at de ønsket besøk av snekker for å få kartlagt situasjonen. Av 211 var det 78 som i tillegg skulle ha kartlagt dører eller vinduer

13 Side Teisen Borettslag for evt. bytte. De resterende hadde problemer med alt fra tregt vindu/dør til hengsler som må byttes. Snekkeren fikk kontakt med 178 beboere som har fått kontrollert og ordnet vinduer og dører. Av de 178 er det ca 100 som må bytte vindu/er og eller dør. Beboerne mottok pristilbud med finansiering via Obos Finans i januar. Arbeidet med bytting av vindu/dør igangsettes etter påske i Det gjenstår fortsatt noen leiligheter der snekkerne ikke har fått kontakt med beboer. De vi ikke får kontakt med anser vi som ikke interessert i et besøk, selv om de har meldt sin interesse. Innspill til beboere: de som ønsker kontakt med snekker for å sjekke vinduer/dør legger en lapp i styrets postkasse. Hjemmeside Teisen Borettslag hjemmeside og ble aktivisert januar Hensikt med hjemmesiden er å kunne presentere fakta- og nyttig informasjon om borettslaget, og samtidig produsere nyhetsartikler og oppdatere aktivitetskalenderen til enhver tid. Vi vil oppfordre dere som beboere/brukere til å komme med tips. Vi oppmuntrer lokale lag og foreninger i vårt nærområde til å bruke vår aktivitetskalender, med informasjon som kan være til nytte for Teisen beboeren. Ta kontakt med redaktøren. Oppslagtavle på hjemmesiden er ment for beboeren, ved at dere kan legge inn kjøp/salg, ulike oppslag etc. Parkeringsplasser samt ny oppmerking I 2006 ble resten av biloppstillingsplassene skiltet om. Alle felt er nå skiltet etter en enhetlig standard. Dette vil spare oss for relativt store oppmerkingskostnader. De nye skiltene er synlige vintertid og i mørket, dette vil lette problemet med å finne sin plass etter snøfall. Fartsdempere Styret søkte i 2006 samferdselsetaten om anleggelse av fartsdempere i Prost Hallings vei og Klosterheimveien. Dette er kommunale veier. Årsaken er at det har vært flere stygge episoder med uvettig bilkjøring hvor kun tilfeldigheter har hindret personskade. Fartsdempere ble anlagt i Prost Hallings vei, men ikke i Klosterheimveien. Styret jobber i skrivende stund også med å få til dempere i Klosterheimveien. Vi anser dette som en viktig sak for å bedre utemiljøer for beboerne, ikke minst for de barna som vokser opp med borettslaget som lekeplass. Tilsøpling av området er en trist observasjon og et faktum De siste årene har vi sett en økende tilgrising av området. Mange kaster fra seg søppel over alt. Vi oppfordrer alle beboere (og gjester) til å kaste søppel der det hører hjemme, i søppelkassen!

14 Side Teisen Borettslag Vårdugnaden I år 2007 avholdes dugnad den 2.og 3. mai fra kl der vår gartner vil være tilstede. Vi ønsker med dette tiltaket å gi alle oppgangene mulighet til å få sine ønsker oppfylt. Lekeplassene Alt treverket rundt sandbassengene og benkene ble overhalt i Lekeapparatene er kontrollert og justert slik at de er i henhold til forskriftene. Det er tatt jordprøver av sandbassengene og sanden holdt lovlig kvalitet. Beising av alle søppelhusene og tørkebåsene Søppelhusene blir ettersett og overhalt der det er behov i 2007 (som i 2006). Oppussing av kjellere Etter VVS-rehabiliteringen har kjellerrommene blitt satt i stand. Følgende utføres: rydding, støvsuging, sparkling og to strøk med hvitmaling av vegger og tak. I tillegg vil alle kjellervinduene bli rehabilitert (glass skiftes, det kittes om og vinduskarmene males). Vi minner om at det ikke er lov å lagre gjenstander i fellesrom. O.L. rommene i kjeller har også blitt satt oppgradert etter at alle hovedtavler har blitt gjennomgått av AC Elektro, grunnet svetting. Rommene er ryddet og malt. All søppel som mellomlagres i kjellere skal bæres ut før hver ruskenaksjon. Rundskriv Styret sender regelmessig ut informasjon til alle beboere. Markering av ringetablå/postkasse Ved Generalforsamling i 2005 ble det vedtatt en ny husordensregel om merking av ringetablå og postkasseskilt. Gjeldende paragraf er Husordensregel 6. Styrets intensjon er at inngangspartiet skal være ryddig og presentabelt. I tillegg vil det være enklere for våre gjester, besøkende, postomdelere, blomsterbud etc. å finne frem til rette vedkommende. Sjekk at du har riktig merking av ringetablå og postkasse. Husordensregler om dyrehold - det er ikke fritt frem for dyrehold For å oppklare misforståelser med hensyn til Stortingsvedtaket om dyrehold har borettslaget fortsatt forbud mot hund. Beboere må overholde dette forbudet. Borettslaget vil kunne godta hundehold dersom det er «gode grunner» og ikke til ulempe for øvrige beboere. Førerhund eller politihund kan godtas dersom de ikke er til ulempe for beboerne. Som ulempe regnes allergi, frykt, støy, ekskrementer eller lignende. De som har fått tillatelse til å ha hun skal til enhver tid ha hunden i bånd når de ferdes på borettslagets område. Styret har eget søknadsskjema som skal benyttes av de som søker om hundehold. Se bak i heftet.

15 Side Teisen Borettslag VELFERDSTILTAK Grillfest Grillfesten ble arrangert den 13. juni sammen med Fjellhus Vel. Bryn Ungdomskorps sto for underholdningen. Oppslutningen var bra, ca 120 stk og vi håper at enda flere møter neste gang. Juletretenning Juletreet vårt ble tent som tradisjonen tro første søndag i advent, 3. desember. Bryn Skoles Musikkorps spilte opp for gang rundt juletreet. Rundt 45 barn fikk en liten julepose fra nissen. Juletrefest 7. januar Juletrefesten ble arrangert 7. januar på Bryn Skole i samarbeid med Fjellhus Vel. Bryn Ungdomskorps hjalp til med arrangementet. Det var gang rundt juletreet og leker for store og små. Oppmøte var bra, totalt rundt 110 personer derav ca. 55 barn. Økonomisk støtte til nærmiljøet i form av husleiepremiering Styret støtter nærmiljøet ved at Bryn Skoles Musikkorps, Bryn Skoles Ungdomskorps og pensjonistforeningene får husleier som premie i deres loddsalg til beboere i Teisen borettslag. Medlemskap Teisen Borettslag er medlem av Fjellhus Vel og samarbeider med Fjellhus Vel i saker som berører området Teisen/Fjellhus. VVS Rehabilitering av badene er sluttført. Høsten 2006 ble det foretatt en rekke befaringer i forbindelse med avslutningen av VVS prosjektet. Det ble sendt ut spørreskjema til beboere, hvor tilbakemelding ble gitt i de tilfeller det var feil og/eller mangler. Noen beboere har det vært umulig å få kontakt med, de øvrige har fått svar og/eller utbedret feil/mangel ved badet. Generelt vedlikehold av badet er beboers ansvar. Husk å alltid ha lufteluken på badet åpen, dette for å sikre god utluftning og forebygge for fuktskader. De som dusjer rett på vegg uten smøremembran og fils, hefter selv for eventuelle fuktskader i vegg og underliggende tak. Silikon er et levende materiale og forringes over tid. Beboer er selv ansvarlig for å bytte den ut når nødvendig. Utskiftning av kjellerstrekk/branntetting Alle kjellerstrekk ble skiftet ut første halvdel av 2006 og har fått reduksjonsventil ved alle inntakspunkt. I forbindelse med denne utskiftningen har vi foretatt en branntetting etter utskiftningen slik at alt er forskriftsmessig i henhold til forsikringer. Arbeidet ble utført av Firesafe AS.

16 Side Teisen Borettslag INNGÅTTE AVTALER / KONTRAKTER med status Din Hage Borettslagets gartner En ny tre års avtale er inngått med gartnerfirmaet Din Hage fra Følgende blir utført Vinter: Fagmessig beskjæring av trær og grove busker, opprydning og deponering av avfall fyllplass. Vår: Det blir tatt jordprøver av bed i grønt arealet, som vil være grunnlaget for jordforbedring av grønt arealet. Beskjæring av sarte busker og roser, manuell og kjemisk ugressbekjempelse, planting av løk i bed som alltid skal være standsmessige. Gartner er tilstede og går befaring i forbindelse med dugnaden i mai. Sommer: Kontrollere og sørge for at bed i grønt arealet er friskt og fritt for ugress og søppel. Alle hovedbed og tønner vannes og skal være rikelig beplantet med sesongens blomster. Sommerblomstene og roser blir kontinuerlig trimmet og knipes for avblomstrede blomster. Alle hekkene beskjæres kontinuerlig, minimum 3 ganger i vekstsesongen. Alle vintergrønne planter kontrolleres og beskjæres. Plantevern av hele grønt arealet som skal kontrolleres og evt. bekjempe forebyggende mot sopp og skadedyr. Høst: Kontroll av at bed i grønt arealene er friskt og fritt for utgått plantemateriale, ugress og søppel. Bed plantes med lyng og vår blomstrende løk settes. Alle planter som er blødere (lønn, bjerk, stein- frukt) kontrolleres og beskjæres fagmessig. Bytte av armatur i oppgangene Arbeidet utføres av AC Elektroinstallasjon AS i 2006 og Lysarmaturene i oppgangene blir fortløpende bli byttet ut når de går i stykker. Vi monterer opp runde kupler som gir bedre lys og som har strømsparende pærer. Følgende oppganger har fått byttet armaturer i 2005: Prost Hallings vei 2-4 Klosterheimveien Tvetenveien Følgende får byttet første halvår i 2006: Prost Hallings vei Klosterheimveien Teisenveien Resten av oppgangene tas innen første halvår Snøbrøyting Borettslaget forlenget avtalen med firmaet Frode Gran for perioden, da kontakten gikk ut pr Ny kontrakt ble inngått for perioden Avtalen sier at firmaet Frode Gran skal rydde unna snø ved alle inngangspartier i helger og høytidsdager. Vaktmestrene har ansvaret for stikkveiene og alt ellers i ukedagene. Parkeringsplassene og området generelt blir brøytet på dagtid når de

17 Side Teisen Borettslag fleste bilene er fjernet. Avtalen er inngått for å sikre at borettslaget har beredskap alle helger/helligdager, og for å avlaste vaktmestrene. Søppelhenting hver 1. onsdag i måneden Borettslaget inngikk en ny avtale med Wilhelmsen & Sønner i 2004, om avfallshenting en gang pr. måned. Denne fortsetter vi med. Komprimatorbil kjører fra oppgang til oppgang og tar med seg det som er plassert utenfor hver 1. onsdag i måneden fra kl Det er nå enkelt for alle å bli kvitt sitt søppel ved å sette det utenfor kvelden i forveien. Det er forbudt å lagre gjenstander i lofts- og kjellergangene og i alle fellesarealer. Gjenstander som står her vil bli fjernet. Utleie 1. etasje Borettslaget har inngått en 10 års kontrakt med Teisen Idrettsforening fra Teisen Idrettsforening står selv for drift og vedlikehold av lokalet. Lokalet kan leies ut til beboere for kr 400,- pr. gang. Ønsker du å leie kan du legge en beskjed i Teisen Idrettsforenings postkasse på utsiden av vaskeribygningen. Kontroll av brannslukningsapparater Vaktmester Geir Morten Kleftås er sertifisert for å kunne kontrollere og etterfylle brannslukningsapparater i borettslaget i henhold til NS3910. Vi har inngått avtale med firmaet Firesafe AS, hvor vi etterfyller apparatene og kjøper nye ved behov. Dersom du har problemer med brannslukningsapparatet kan du kontakte vaktmester. Vaskeriet Vi ser at bruken av vaskeriet blir mindre og mindre da hovedtyngden av beboere har egen vaskemaskin hjemme. Styret ønsker allikevel å opprettholde tilbudet. Vi har et underskudd på kr Dette er ca ,- mer enn i fjor. Styret vil likevel opprettholde tilbudet med felles vaskeri. PLANER FREMOVER Bytte/oppgradering av porttelefonene nede og i hver leilighet. Anlegget begynner å bli gammelt og det er mye utskiftninger og reparasjoner hvert år. Dette bør vurderes på sikt. Oppgangene bør pusses opp. Det bør vurderes å legge støydempende matter i taket for å dempe klangen/støyen i oppgangene. Det vurderes om vi skal skifte dørlåsene i kjeller og loft. Det gamle låsesystemet vil gå ut i løpet av en 2-3 års periode ref. TrioVing. Vi byttet låsesylinder i inngangspartiet i Spyling av vann- og kloakkrør Spyling av vann- og kloakk rør fra oppgang og ut mot offentlig vei etter VVS rehabilitering er blitt utført. Dette for å fjerne alt grums som har havnet i rørsystemet ved oppussing av badene. Slik unngår vi å få tette rør som kan føre til lekkasjer på sikt.

18 Side Teisen Borettslag 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Den nye borettslagsloven, som trådte i kraft den , har ikke regler om regnskap for borettslag. Regnskapsreglene følger nå av regnskapsloven. Endringene medfører blant annet at forretningsfører ikke lenger skal signere på regnskapet sammen med styret. Et annet ledd i endringene er at regnskapspresentasjonen vil bli forandret. Finansdepartementet fastsatte i juni 2005 en ny forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, gjeldende med virkning fra senest 1. januar Samtidig ble den tidligere forskriften av nr. 59 om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag opphevet. Borettslagets årsregnskap for 2006 er satt opp etter de nye forskriftene. Endringene som dette medfører, er nærmere beskrevet under note 1 i årsregnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2006 er satt opp under denne forutsetning. Borettslagets styre har for 2007 utarbeidet et budsjett som vil gi negative disponible midler i Borettslaget har en ubrukt kassekreditt på 1 mill. Neste års budsjett er nærmere omtalt under punktene Kostnadsutvikling 2007 og Budsjett INNTEKTER Inntektene var i 2006 kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. KOSTNADER Kostnadene var i 2006 totalt kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak avskrivning, underskudd vaskeri og parkeringsplasser. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet).

19 Side Teisen Borettslag Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Borettslaget har inngått avtale om Dette innebærer at styret får tilgang til boligselskapets fakturaer på e-post og internett. Ordningen er tidsbesparende, enkel og rimelig. Løsningen sikrer effektuering av borettslagets fakturaer på en sikkerhetsmessig korrekt måte. Styret vil til enhver tid kunne hente fram tidligere betalte fakturaer. Teisen Borettslag 2006 Rep.vedlh./invest. 34 % Andre driftskostn. 12 % [sett inn ev. kostnadsdiagram her - se egen brukerveiledning] Avdrag 19 % Div. honorarer 2 % Pers.kost./styreh. 8 % Kom.avg./forsikr. 12 % Finanskostnader 12 % Energi og brensel 1 %

20 Side Teisen Borettslag 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2007 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 5%. Renovasjonavgiften øker med 5%. Feieravgiften øker med 5,5%. LÅN Borettslaget har 1 lån i Husbanken til en flytende rentesats 3,3% pr Borettslaget har 2 lån i Husbanken til en fastrente 3,7% pr Fastrenteperioden løper fra til Samt 1 lån i Husbanken til en fastrente på 4,5%. Fastrenteperioden løper fra til Borettslagets betalingsforpliktelser i årene som kommer: Gitt at renten blir liggende på dagens nivå, står vi overfor følgende betalingsforpliktelser i årene som kommer. (Sum renter og avdrag) Alt til Husbanken Styret bør vurdere å refinansiere to av lånene når bindingstiden til fast rente er over i For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til notene i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 0,95% per Renter på sparekonto i OBOS var 3,40% per FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2007 øker med 3 % til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten er kr 200,- for 2007.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig.

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig. 1 Teisen Park Borettslag Kjære nabo! Velkommen til Generalforsamling i Teisen Park Borettslag I tråd med vedtak på fjorårets generalforsamling heter vi nå Teisen Park Borettslag. Et vedtak som har blitt

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 6. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Side 1 82 Rabben Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 26. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer