Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda."

Transkript

1 Lågøya Aspond Oslofjorden Melbukta Nordbukta 2009 Ristodden, Bjørnejordet Digerudgrunnen Årsberetning og regnskap 2009 Røyken råøya Bjørnehue Bjørnebukta V. Dragsund Laksebogen Isdammen Dragsundodden o, Skogshytta Badstua,, = Svanehalsen Tåjeodden o Tåjebukta jeitebukken Selskjærbukta Sandstranda Ø. Dragsund Sagbukta Kjøkkenbukta Håøybukta Stranda x18 Orebukta Kjellerrenna Bruresteinen Askholmene Frogn Ravneflaue y Pripertmyra Brudeleina Dreggbukta Tronstadodden Raudholmene Revjebukta Håøya Søndre Håøya NR Tronstad Møkkalassa Setersdalen x y 230 Parisbukta Håøya får sin renesanse, se baksiden Hurum meter 1 km Sandspollen y eitestranda Orrekloa Kloasundet Bergholmen Bergholmen Fiskerhytta 100 Håøytangen Kaholmene Oscarsborg Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN O FRILUFTSLIVET SIDEN

2 Trang økonomi mange oppgaver Styreleder Rolf Klerud Etter et meget aktivt 2008 da OF fylte 75 år, var styrets innstilling at 2009 skulle bli et konsolideringsår uten mange nye prosjekter. Et driftsunderskuddet for 2008 på hele kr 9 000, og en uønsket stor påkjenning på personalet, tilsa også et lavere tempo. OF kjennetegnes imidlertid av entusiasme. Å redusere aktivitetsnivået når uløste oppgaver finnes, er ikke lett. Nye, store begivenheter fant sted i Som tidligere ordfører på Hvaler må jeg si at datoen med åpningen av Ytre Hvaler nasjonalpark samtidig med Kosterhavets nationalpark på svensk side, var høydepunktet. OF har mer enn 0 friområder innenfor nasjonalparken, og miljøvennlig friluftsliv bør gå hånd i hånd med naturvernet. Jeg setter min lit til at Miljøvernministeren forstår Statens ansvar ved etablering nasjonalparken, for verken OF eller Hvaler kommune har midler til å ruste opp toaletter, stier, skilt, tavler og lignende i parken samt parkeringsplasser og veier ved innfallsportene. Ytre Hvaler vil bli landets mest besøkte nasjonalpark da må standarden være deretter. For- og baksiden av årsmeldingen preges av vårt ønske om å løfte Håøya i Indre Oslofjord. Åpningen av nye kystledhytter og stier skjedde i Håøya var en populær øy den gang telting på en øy nær hjemstedet var sommerferien, og nå får øya sin renessanse. En hendelse som også går inn i historiebøkene fra 2009, er forliset til Full City. Forliset tilgriset flere av OFs friområder og satte Skjærgårdstjenesten på alvorlig prøve. Et lyspunkt i elendigheten var de svært gode skussmålene Skjærgårdstjenesten fikk av aksjonsledelsen (se side 12). OF sliter fortsatt med økonomien, og to styremøter i 2009 ble bare viet den økonomiske situasjonen. Ordinære driftsinntekter tilsvarer omtrent budsjettet. Hvor mye midler vi har til tilrettelegging er alltid usikkert. I 2009 ble mange søknader innvilget, og dessuten kom Regjeringens krisepakke. Mye ekstra ble gjort. Overskuddet for 2009 skyldes først og fremst at vi har holdt lønns og personalutgiftene nede. Begrenset bruk av vikarer ved langtidssykemelding, liten bruk av engasjerte og ekstrahjelp samt moderat lønnsjustering forklarer mye. I sum ble personalutgiftene over 1,2 millioner mindre enn budsjett, og da endte vi opp med et overskudd. Staben tok på seg et stort merarbeid i 2009, noe som kom på toppen av et veldig aktivt år i Vi fikk ingen konsolidering - slik vi hadde tenkt oss. Jeg retter en stor takk til våre ansatte som har bidratt sent og tidlig. Økonomien er imidlertid ikke friskmeldt. Hvorfor er OFs økonomi så presset? Enkelt sagt har vi for små ressurser til så mange oppgaver. Arbeidsmengden er preget av et folketall på snart 1,4 millioner, en kystlinje med landets fleste interessemotsetninger på 4201 km, ca 700 friområder og rundt fritidsbåter. Som styreleder får jeg innsikt i vilkårene til friluftsrådene i landet. Til OF betaler medlemskommunene kr 2,7 pr innbygger i 2010, hos andre råd som driver med det samme, er satsen opp mot kr 12 pr innbygger. Friluftsrådenes Landsforbund, som fordeler statlig støtte, påpeker at finansieringen fra kommuner og fylkeskommuner er for lav i Oslofjorden, og dermed tilgodeses andre friluftsråd med høyere statlige andeler. Vi hadde FLs styre på besøk i november. Her ble våre utfordringer presentert. Årsberetning 2009 OF har hatt som mål å gjøre seg mindre avhengig av kontingenten fra kommuner og fylkeskommuner, og dette er oppnådd med glans. Helt fram til slutten av 1990-tallet kom halvparten av inntektene fra kommunenes og fylkeskommunenes kontingenter. I 2009 kom bare 2 % fra kommunens kontingenter og 7 % fra fylkeskommunenes. Likevel er OFs budsjetter mangedoblet, nye tilbud har kommet til og kommunene har aldri fått mer igjen for bevilgningene til OF. Derfor føles det lite tilfredsstillende at enkelte kommunale eiere av bygg som brukes som kystledhytter, krever OF for kommersiell leie. Kommuner mangler penger til andre oppgaver og prøver å hente inn midler der de kan. Kystleden er et ikke-kommersielt tilbud som alle kan benytte. Kravet gjelder kun enkelte kommuner, de fleste er glade for at vi tar vare på bygninger til et allmennyttig formål som ellers hadde forfalt. Policyen er at Kystleden skal gå i balanse mellom utgifter og inntekter. Slik er det også med natur- og friluftsveiledning, svaibøyene oa. Vi klarer nesten å oppnå balanse, men for bygg finnes pålagte krav om brannsikring og vedlikehold som koster. Fylkeskommunenes bør bidra mer, deres kontingenter er aldri justert for endringer i folketallet, og fra 2010 har de også ansvar for friluftsliv og folkehelse. OF må fortsatt jakte kostnader og jobbe smartest mulig. Et eksempel er behovet for et tettere samarbeid mellom skjærgårdstjenesten og OFs egne tilsynsvakter. Å bygge opp to parallelle driftsapparat er unødvendig. Det kunstige skillet som Staten har innført mellom de såkalte båtbaserte og de landbaserte friområdene, må oppheves. Skjærgårdstjenesten er båtbasert og får statlig støtte, men Oslofjordens badestrender på fastlandet er da like regionalt viktige? På Vestlandet er skjærgårdstjenesten en del av friluftsrådene. Dette er en modell som samler kompetanse og ressurser. Vedlikehold kan skje hele året. OF er bundet av avtalene om skjærgårdstjenesten, men ser fram til en gjennomgang der målet er å få til et effektivt og styrket driftsapparat. Årsberetning for 2009 vedtatt av OFs styre 28.januar 2010 Sigrid Thieleman Styremedlem Eivind Heløe Styremedlem 2

3 Innhold Været 2009 side 3 Oslofjordens Friluftsråds organisasjon side 4 Ytre Hvaler nasjonalpark side 5 Drift og tilrettelegging av egne friområder side Friområder der OF har tilsynsvakter side 7 Regjeringens ekstraordinære tiltakspakke side 8 Skjærgårdstjenesten side 10 Oljeulykken Full City side 14 Natur- og friluftsveiledning side 13 Kystleden i Oslofjorden side 1 Svaibøyeprosjektet side 20 Informasjon og stimulering til friluftsliv side 21 OF som kompetansesenter side 22 Fprvaltningsplanarbeidet for friluftsområder side 23 Sikring av friluftsarealer side 24 Kontakt og interessearbeid side 25 Planarbeid og friluftspolitiske saker side 2 Kunst og kulturarbeid side 28 Helse - og sosialpolitisk innsats side 28 Arrangementer og representasjoner side 29 Møter og annen virksomhet side 30 Økonomi side 31 Regnskap side 32 Revisorberetning side 33 Balanse side 34 Privat støtte side 35 Været 2009 For å gi et bilde av omfanget av drift og skjøtsel i sesongen, gir OF opplysninger om været i årsmeldingene. Forsommeren var preget av varmt og tørt vær. På Blindern i Oslo lå gjennomsnittstemperaturen i juni 0, grader over normalen og det falt % nedbør i forhold til normalen. Varmen holdt seg inn i juli og det ble målt 33 grader 3. juli. Resten av juli ble relativt fuktig med dobbelt så mye nedbør som normalt. jennomsnittstemperaturen lå likevel 0,9 grader over normalen. I august kom det 1% nedbør og gjennomsnittstemperaturen lå 0,9 grader over normalen. Ved Færder fyr ble gjennomsnittstemperaturen i juni, juli og august målt til henholdsvis 0,, 0,7 og 0,9 grader over normalen. Færder fyr hadde 5 tropenetter i perioden 2. juli 1. august, dvs mer enn 20 grader gjennom hele døgnet. Ingen andre målestasjoner i Norge kunne vise til liknende. I denne perioden opplevde man den sterkeste vinden ved fyret. Den 31. juli ble det målt 21.9 m/s på Færder, som tilsvarer liten storm, uvanlig kraftig vind sommerstid i Oslofjorden. St.Hansaften på Søndre Søster, Fredrikstad. Dette er en del av Ytre Hvaler nasjonalpark. Foto: Kyrre Hurum Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Temperatur på Færder 12,3 mm 148,1 mm middeltemperatur Normal Nedbør på Blindern 125,3 mm Nedbør dag 20 mm 5,7 mm 9,1 mm 57, mm 55,0 mm 74,9 mm 31,0 mm 32,5 mm 54,7 mm 7, mm Nedbør mnd 50 mm 40 mm 30 mm 20 mm 10 mm 0.0 mm Temperatur (Færder) og nedbør Blindern for Info fra 3

4 OFs styre og administrasjon på befaring ved Rakke i Larvik, sammen med rådsrepresentanter fra kommunen. Foto: Lars Wilhelm Solheim, Larvik kommune. Organisasjon Styret Styret har bestått av leder Rolf Klerud, (Hvaler), nestleder Kari Fangel (Vestby), Henning Holstad (Oslo), Borghild Tenden (Bærum), Roar Tandberg (Tjøme), Ivar Otto Myhre (Sandefjord) og Sigrid Thieleman (Drammen), Varamedlemmer: Eivind Heløe (Oslo), Inger Blomsnes (Halden), Frøydis Hegna (Hurum). Borghild Tenden trakk seg fra styret høsten 2009 etter Stortingsvalget der hun ble den en av Venstres to representanter. Rådet Representanter fra fylkeskommunene i Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud. Hver oppnevner 3 representanter. Representanter fra følgende 31 kommuner: Asker, Horten, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Frogn, Halden, Holmestrand, Hurum, Hvaler, Larvik, Lier, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nøtterøy, Oppegård, Oslo, Re, Rygge, Røyken, Råde, Sande, Sandefjord, Sarpsborg, Stokke, Svelvik, Tjøme, Tønsberg, Vestby og Ås. Oslo kommune har representanter i kraft av sin størrelse, de øvrige 3 representanter. I tillegg består rådet av: 1 representant fra hver av de 52 vel- og båtforeningene samt andre organisasjoner som er medlem av OF. Kontrollutvalget Helge Kolstad, leder, Østfold fylkeskommune, Bjørn Bakke, Frognerkilen båtforening, Oslo, Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune, Stig Kapskarmo, Bærum kommune, Reidun Sundal, Nøtterøy kommune. Varamedlem som har møtt i 2009: Dag Høibø, Larvik kommune. Kontrollutvalget holdt to møter og behandlet 8 saker i Revisor Buskerud Kommunerevisjon IKS. Valgkomiteen Anne-Hilde Rese, Hurum, leder Eivind Borge, Hvaler, medlem Helge Simonsen, Frogn, medlem Vararepresentant: Per Livar Engene, Moss motorbåtforening/knbf Østlandet Administrasjon og miljø OF hadde pr fast ansatte; 8 kvinner og 5 menn: Direktør Rune J. Svensson, nestleder Kjetil Johannessen, Torunn Anker, Anne-Lise Bekken, Bente odheim Eikaas, Morten luva, Inger-Marie Juel ulliksen, Liv-Marit Hansen, Kyrre Hurum, Pernille Prøitz Jørgensen, Anne- unn Lervik, Annika Ljungström, Nicolay Moe og Anne Sjømæling. Det har i 2009 vært følgende endringer i OFs administrasjon: Anne-Lise Bekken vikarierte for Annika Ljungström fra eir Schiager vikarierte for Anne-unn Lervik fra Terje Næss har vært engasjert på prosjektet Norske Naturhavner, Tom Sørum på prosjektet skjærgårdsbeiting Hvaler. OF engasjerer flere deltidsansatte i Natur og friluftsveiledning. Karl Fredrik Hva er Oslofjordens Friluftsråd? OF ble opprett i 1933, og er et frivillig samarbeidsorgan, organisert som en forening. Kommuner, fylkeskommuner og brukerorganisasjoner som f.eks båtforeninger er medlemmer med stemmerett. OF finansieres gjennom kontingenter, drift og prosjekter. OFs hovedmål er sikring av friområder, forvaltning av disse samt tilrettelegging og drift. Privatpersoner kan være støttemedlemmer og tegne vimpelabonnement. Storlien har vært ansatt i sommersesongen i 7 år som skjærgårdsvaktmester i kystleden i indre Oslofjord. På Fyrsteilene har Tony Larson vært engasjert som tilsynsvakt i kombinasjon med engasjementet for kunstfyret i 8 år. Bjørn Lundhagen har vært engasjert som tilsynvakt på Bergholmen i Frogn i 2 år. I 2009 ble Sverre Strålberg ansatt som tilsynsvakt på tre hytter på Nesodden. På Storesand på Hvaler har Else og Finn Kjølberg vært engasjert som tilsynsvakter i 5 år, og på Stuvika, Hvaler har rethe og Jan Tangvold vært engasjert i 9 år. Stein Nicolaysen har vært engasjert som tilsynsvakt på Akerøya i 3 år. Kontorlokalene er i Sandvika i Bærum. Det er inngått leieavtale som utløper i Sykefraværet var 7,2%, men snaut en tredjedel av dette var knyttet til en fødselspermisjon OFs ansatte har mange oppgaver og belastningen kan være stor. Arbeidsåret 2009 har vært sterkt preget av underskuddet for 2008 og dette har OFs ansatte merket ved mindre bruk av engasjerte og ingen full dekning med vikarer ved langvarig sykefravær. Slitasje kan forekomme. I 2009 har OF hatt bistand fra KLP for å bedre arbeidsmiljøet. Det praktiseres likestilling mellom kjønnene i alle forhold. OF forurenser ikke det ytre miljø. 4

5 Fra Seilø, sommerdag i nasjonalparken. Utsiden av Hvalerøyene kommer fortsatt til å være et viktig friluftsområde og sannsynligvis Norges mest besøkte nasjonalpark. Foto: Kyrre Hurum. Ytre Hvaler nasjonalpark Åpningen av Ytre Hvaler nasjonalpark, Norges første marine nasjonalpark, fant sted samtidig som den tilgrensende Kosterhavets nasjonalpark ble åpnet på svensk side. Det var en rekke arrangement i forbindelse med åpningen der OFs styre og ansatte deltok. OF holdt foredrag, hadde en egen stand i Skjærhalden og var aktive i natur og friluftsveiledning for skoleklasser på Storesand. Fra åpningen av nasjonalparkene Oslofjordens Friluftsråd (OF) har i flere tiår sikret områder til friluftsliv på yttersiden av Hvalerøyene. Disse friområdene har blitt grunnsteinene i den landbaserte delen av nasjonalparken. Innenfor dagens nasjonalpark har OF inngått ikke mindre enn 0 avtaler. Områdene spenner fra små strandstykker på et par dekar til Akerøya på hele 1700 dekar. OF har hovedansvaret med å drifte egne p-plasser og friområder og skaffer penger til dette arbeidet. OF har vært representert i flere ulike arbeidsgrupper i forbindelse med opprettelsen av nasjonalparken. Også i forhold til informasjonsarbeidet har fylkesmannen bestilt oppdrag av OF. Man har valgt å dele forvaltningsplanen for nasjonalparken opp i to deler, en landdel og en marin del. I arbeidet med landdelen er OF representert i temagruppene: friluftsliv, skjøtsel, kultur og informasjon. Marin forvaltningsplan er organisert annerledes. OF har vært engasjert av fylkesmannen med utarbeidelsen av den marine forvaltningsplanen. I samarbeidet mellom Kosterhavets nationalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark er det ønske om en sammenlignbar forvaltning, og samme metodikk er anvendt. Metodikken gir et felles grunnlag for å verne, forvalte og overvåke verneområder. Metoden baserer seg på adaptiv forvaltning og at forvaltningsplaner og vernearbeidet skal være brukervennlig. OFs rådgiver og marinbiolog Liv-Marit Hansen hadde i denne sammenheng et 50% engasjement hos Fylkesmannen i Østfold i Oslofjordens Friluftsråds friområder utgjør landkjernen i nasjonalparken OF eier eller har servituttavtaler på over 0 områder i eller ved nasjonalparken; fra små strandstykker til Akerøya på 1700 dekar. Allerede før 1940 overtok OF driftsansvaret for Storesand. Friområdene har blitt liggende ubebygd, og har vært en forutsetning for senere vern. I tillegg til Akerøya og Storesand inngår kjente friområder som Fredagshølet, Seilø, Kuvauen, uttormsvauen, Bastangen, Sauholmen, Spjær, Huser, Viker, rønne Bakke, Røsshue, Ørekroken, Svanetangen, ylteholmene og Tisler. Kuvauen på Vesterøy. Verneverdige sjøbuer i verneverdig natur, nå del av Ytre Hvaler nasjonalpark. Foto: Kyrre Hurum 5

6 Drift og tilrettelegging av egne friområder Skjærgårdstjenesten gjør hoveddelen av det praktiske arbeidet for de sjøbaserte områder. På noen områder har OF egne tilsynsvakter. På denne siden gjengis nye tiltak som ble gjennomført på noen av OFs områder. Naturverninspektør Karl Hagelund, Fylkemannen i Vestfold (t.v.), og overingeniør Håvard Høie, Vestfold jordskifterett, her på grensemerking på Tjøme. Foto: Kjetil Johannessen Akerøya, Hvaler: Toalett er malt, reparert og oppgradert. Ett toalett ble revet og et nytt flyttet ut fra Pikesten på Asmaløy. Skjærgårdstjenesten har sammen med beitelag og vaktmann flyttet vannposten og utvidet inngjerdingen rundt denne. Statens naturoppsyn har fjernet busk og kratt på øya. Personell knyttet til Akerøya ornitologiske stasjon har fortsatt med utskiftning av vinduer i hovedbygning. OFs eiendommer: De to første eiendommene OF kjøpte til friluftsliv var øya Mølen i Hurum og Ommen på Nesodden. På disse friområdene og senere nesten 200 andre - har OF fortsatt ansvar for drift og forvaltning. Før krigen ble Borøya og Rolfstangen i Bærum, Nesstranda i Moss og Torkildstranda i Frogn kjøpt, men her tok kommunene driftsansvaret alt fra starten. På 1930-tallet kom også de første avtalene med Forsvaret. Fra 1950-tallet ble det vanligere med servituttavtaler. Særlig på Hvaler og i tidligere Brunlanes kommune inngikk OF slike. I dag er OF eier - eller har avtaler om friarealer, kyststier eller hytter i kommunene; Sarpsborg, Hvaler, Fredrikstad, Rygge, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Røyken, Hurum, Re, Horten, Nøtterøy, Tjøme, Sandefjord og Larvik. Kjøpene har blitt finansiert gjennom spleiselag fra kommunene og innsamlede private midler. Etter hvert tok Staten ansvaret for finansiering, og i dag avsettes midler på Miljøverndepartementets budsjett til kjøp. Staten er eier, men setter krav om at kommune eller friluftsråd har driftsansvar. Stuevika, Søndre Sandøy, Hvaler: Rydding og drift av området er gjennomført. For å gjøre klipping av gressarealene enklere har OF investert i ny, stor klippemaskin. Området har vært vurdert og gjennomgått med tanke på å lage en forvaltningsplan. Storesand, Hvaler: Ordinær drift. Tilrettelegging av bålplasser. Stort arrangement i forbindelse med åpningen av Ytre Hvaler nasjonalpark. Stutehavna, Hvaler: Vi har fått forespørsel fra en hytteforening om å utvide småbåtbrygga liggende inne i friluftsområdet til OF. OFs styre befarte Stutehavna og møtte representanter fra hytteforening og landskapsarkitekt. OF har respondert på ulike typer planforslag fremmet av hytteforeningen. Ommen, Nesodden: Med midler fra jensidigestiftelsen og fylkesmannen i Oslo og Akershus ble den gamle dampskipsbrygga på friområdet Ommen totalrestaurert. Brygga kan ta i mot rutebåten på en sikker måte, se bilder t.h. Mølen, Hurum: Sammen med vernemyndighetene (fylkesmann) har OF og jordskifteretten gått opp friområdet for å markere vernegrensene med bolter. rensene er lagret med PS-plott. Moutmarka, Tjøme: Stinett i verneområdet er ryddet for vegetasjon, flere forvillede edelgrantrær har blitt fjernet for å hindre uønsket spredning. Ilanddrevet søppel er innsamlet. Kirkens Bymisjon har vært engasjert. Et stort antall villsau har vært satt på utmarksbeite for å holde vegetasjon nede. Dette er et samarbeid med Færder Får DA. OF har sammen med vernemyndighetene (fylkesmann) og jordskifterett gått opp friområdet for å markere vernegrensene med bolter (bildet over). Malurtodden, Tjøme: Sydhavna vel og Rica Havna hotell har gjennom sin årlige dugnad ryddet området for vegetasjon. Ildverket, Tjøme: OF har mottatt midler gjennom spillemiddelordningen til utsetting av bord og benker. Disse er plassert nær kystledhytta. Nevlungstranda, Larvik: OF har forhåndsbefart og godkjent skjøtsel på friområde mellom Nevlungstranda og Oddane Sand camping. OF har gjennom avtale sikret friområdet. Området ligger utenfor Nevlungstranda naturreservat. Over: Reparasjon av brygga på Ommen. Arbeidet ble utført av Drøbak Marineservice. Foto: Bente odheim Eikaas

7 Friområder der OF har tilsynsvakter OF har fem områder med egne tilsynvakter. I tillegg er det flere som jobber med tilsyn av kystledhyttene. Her presenters et utvalg av tilsynsvaktene. Stein Nicolaysen er tilsynsvakt på Akerøya på Hvaler. Akerøya er et svært populært båtutfartsområde med gode muligheter for telting. Huset i bakgrunnen kommer til å bli kystledhytte. Bjørn Lundhagen er tilsynsvakt på Bergholmen i Frogn. Han bor store deler av året på øya hvor du kan leie deg inn på den helårsåpne kystledhytta med samme navn. Else og Finn Kjølberg driver kafeen og teltplassen på Storesand, Kirkøy på Hvaler. Her kan du bo om du ønsker å utforske nasjonalparken. Bildet t.h. er fra åpningen av Ytre Hvaler nasjonalpark. rethe og Jan Tangevold har i mange år hatt ansvaret på Stuevika, Søndre Sandøy, Hvaler. Øya er bilfri, og Stuevika er en populær teltplass. Tony Larsson er tilsynsvakt på Fyrsteilene på Nesodden. Han er billedkunstner og tar i mot elever under vignetten kunstneren på fyret. 7

8 Tiltakspakken Regjeringens tiltakspakke i 2009 har gitt et historisk løft med tanke på å tilrettelegge og vedlikeholde eksisterende friområder rundt Oslofjorden. Flere friområder har forfalt over mange år og det økonomiske etterslepet har blitt stadig større. Sysselsettingeffekten har vært god i OFs prosjekter. Det har blant annet vært tilsatt ekstra mannskaper hos Skjærgårdstjenesten i Indre Oslofjord, mens det for tiltak i Østfold og delvis Buskerud har vært engasjert lokale entreprenører. Regjeringens ekstraordinære tiltakspakke, tilrettelegging av friluftsområder Som en følge av finanskrisen opprettet Regjeringen en tiltakspakke som skulle stimulere utsatte næringer, bl.a. bygge- og anleggsvirksomheten. Tilrettelegging på offentlige friområder ble tilgodesett i tiltakspakka, og kom i tillegg til ordinære tilretteleggingsmidler fra Miljøverndepartementet. Fylkesmennene behandlet søknadene fra kommuner og friluftsråd. Regjeringen satte av kr 35 mill til ekstraordinære tilretteleggingstiltak samt 2 mill til friluftsrådenes arbeid med oppfølging. Til sammenlikning utgjorde de ordinære tilretteleggingsmidlene i 2009 kr 22,5 mill. Oversikt over friområder langs Oslofjorden som mottok midler fra tiltakspakka. Friområder i innlandet er ikke med i oversikten: Østfold Halden Svalerødkilen; opparbeiding Sødern,Ystehedeneset; opparbeiding Sarpsborg Øketangen, Kålvika, Hvitsand; tilrettelegging Hvaler uttormsvauen, Kuvauen; opprusting turvei * Spjærholmen; p-plass og skilt * Kjellvika; p-plass, skilt * Storesand; p-plass, skilt * Fredrikstad Foten; universell utforming, baderampe mm Mærrapanna; HC-toalett, p-plass Moss ullholmen; rehabilitering brygge Vestfold Svelvik Verketsøya (Eies av Svelvik kommune, ligger i Hurum); opprustning Tangen fjordpark; opprusting Sande Skjervika; tilrettelegging, reguleringsplan Holmestrand Dulpen; universell utforming Horten Karljohansvern; kyststi Kyststi; utbedring svake punkter Kyststi; infotavle Tønsberg Ringshaugstranda; toalett Torgersøya; brygge Oslo og Akershus Frogn Håøya; bygge brygge * Håøya, skilt og informasjon * Nesodden Ommen; restaurering av steinbrygga og undervisningsbasseng * Buskerud Lier Engersand; rydding, renovasjon Røyken Hernestangen; skjøtsel, toalett Hurum Verksøya/Verket; skilting, toalett, p-plass Sandspollen; tynning av vegetasjon, utbedring av båtfester og brygger, utbedring av toalett * Eltornstranda; rydding av vegetasjon, utbedring av * toalett, vei og p-plass Nøtterøy Torødstranda; reparasjon/utbedring Vestre Bolærne; servicebygg Tjøme Verdens Ende; oppgradering med universell utforming av utsikts- og oppholdsplass og ved atkomst Sandefjord Skjellvika; gangsti Skjellvika; toalett Hafallen; bru og gangstien Tangen; universelt toalett Korsvika; brygge Truber; bålplasser Larvik Rekkeviksbukta; oppgradering Skråvika; p-plass, toalett Omrestranda; informasjon, universell utforming Malmøya; universell utforming brygge og turvei Malmøya; vegetasjonsskjøtsel *= tiltaksmidler bevilget til områder og prosjekter hvor OF har vært engasjert.

9 Som det fremgår av tabellen på forrige side fikk OF bevilget tiltaksmidler fra samtlig fylker med unntak av Vestfold. OF har erfart at dette var en unik, men arbeidskrevende mulighet til å ruste opp friområder. Den administrative innsatsen har vært langt mer arbeidskrevende enn først antatt. Statlig støtte bevilget gjennom Frilftsrådenes Landsforbund på kr til administrasjon hjalp på. Fylke Beløp Oslo og Akershus Østfold Buskerud Vestfold Totalt Oslofjordfylkene Fylkesvis oversikt over tildeling av ekstraordinære tiltaksmidler rundt Oslofjorden. Vestfold har fått betalt for å være tidlig ute med forvaltningsplaner. Fra Sandspollen i Hurum hvor flere tiltak er gjennomført, bl.a. rydding av vegetasjon. Foto: Kyrre Hurum. Tiltakspakka: Prosjekter der OF har vært involvert. Fra våt til tørr turvei, uttormsvauen Veien til uttormsvauen på Vesterøy, Hvaler. uttormsvauen ble sikret av OF som friområde i Foto: Morten luva. uttormsvauen, Hvaler Oppgradering av turveien fra parkeringsplass og ut til sjøen. Lokal entreprenør har utført oppdraget. Det er avholdt flere befaringer med entreprenøren, Skjærgårdstjenesten og fylkesmannen. Deler av turveien har blitt vesentlig forbedret. Kuvauen, Hvaler Mindre utbedringer på turveier som er gruset, samt at grøfter er åpnet og forbedret. Kjellvika, Hvaler Befaringer og møter med kommune, OF og fylkesmann. Landskapsarkitekt Ellen Arntzen har laget en enkel plan for området. Tilbud på oppgradering av p-plassen vil innhentes fra lokale entreprenører og utføres våren Spjærøykilen, Hvaler Entreprenør er kontaktet og det har innkommet kostnadsoverslag på enkel oppgradering av p-plass samt utbedring av vei til parkering. Flere tilbud innhentes før tiltaket gjennomføres i Dette er et samarbeidsprosjekt mellomhvaler kommune, fylkesmannen og OF. Storesand, Hvaler Opprusting av parkeringsplass på Storesand har involvert myndigheter og OF. Landskapsarkitekt Ellen Arntzen ble engasjert for å lage planskisse og tegninger er ferdigstilt. Det skal jobbes videre med å få inn tilbud fra ulike entreprenører. Ommen, Nesodden Utbedring av molo, som har sklidd ut, er påbegynt, fullføres i Det er søkt om dispensasjon for å oppføre et lite saltvannsbasseng til OFs undervisning i marinbiologi. Håøya, Frogn Bygging av en ny brygge på østsida av øya, samt oppgradering av eksisterende fergebrygge. Oslo kommune ved Friluftsetaten har vært ansvarlig for prosjektering av bryggene. Det er avholdt møte mellom OF, Oslo kommune, småbåtutvalget og representanter for båtbrukerne, med tanke på å avklare en funksjonell løsning. Arbeidet fullføres i Det er også bevilget midler for utarbeiding av informasjon om Håøya og de nye kystledhyttene. OF har engasjert Tom Sørum for å lage informasjonen. Tekst til generelle informasjonstavler og tekst til tavler på kystledhyttene er ferdigstilt. Sandspollen, Hurum Skjærgårdstjenesten i Oslo har foretatt skjøtsel, bl.a. fjernet kratt rundt turstier, brønn og utedoer. Kvister er fliset opp på stedet. Utedoer blir malt vår Brygger og båtfester er rustet opp. Fjellet er sprukket opp ved den ene store brygga og sikringstiltak ble iverksatt. Eltornstranda, Hurum Eltornstranda i Hurum ble sikret på 1980-tallet og OF tok i den sammenheng på seg ansvar for forvaltningen av området i samarbeid med kommunen. Forvaltningsplan for området er utarbeidet. Vei og p-plass er rustet opp og det er foretatt tynning rundt toalett. Trær og kvister er fliset opp på stedet. Taket på toalettet blir reparert vår

10 Skjærgårdstjenesten Egne driftsstyrer, hvor samtlige kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og OF er representert, følger tjenesten. Partene spleiser på driften og båtfondet. Båtfondet skal brukes til å finansiere innkjøp av nye båter og til større reparasjoner. Skjærgårdstjenesten utfører det praktiske arbeidet på friområdene. Oslofjorden er organisert i 4 driftsområder med egne styrer: 1. Ytre øst fra Halden, via samtlige kommuner langs kysten i Østfold til og med Vestby. 2. Kystkommunene i indre fjord fra Frogn og via samtlige kommuner langs kysten til Oslo og ut til Hurum i vest. 3. Ytre vest fra Larvik via samtlige kommuner langs kysten og opp til og med Drammensfjorden. 4. Telemarkskysten med kystkommuner i dette fylket. Primæroppgavene til Skjærgårdstjenesten: Renovasjon i sesongen og strandrydding om våren Vedlikehold og skjøtsel av offentlige friluftsområder langs kysten Informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av skjærgården Oppsynsoppgaver i naturvernområder, fiskerioppsyn mm på oppdrag fra Statens naturoppsyn (SNO) Hovedsesongen for Skjærgårdstjensten er fra mars til sent ut på høsten. Det er ca dekar med friområder på hver side av fjorden som er under oppsyn. Aktivitetsnivå Mengden med søppel har vært normal. Skjærgårdstjenesten satte ut færre søppelstativ på utvalgte områder og oppfordret folk til å ta med søpla hjem. Det har gitt positive resultater. Det har vært behov for noe reparasjonsarbeid etter vinterstormer og hærverk. Det er blitt utført skjøtsel av ulikt omfang, og de fleste enhetene kjørte ut sau til beiter. Mengden oppsynsoppgaver varierte mellom driftsområdene. Alle enhetene ryddet søppel fra sjøfuglreservatene før ferdselsfor budet inntrådte 15. apr il. Kontak ten mellom Skjærgårdstjenesten og de lokale representanter for SNO har blitt bedre, med bl.a. kontaktmøter før sesongen. Få lovbrudd i sjøfuglreservatene ble registrert. Sekretariatets arbeid Oslofjordens Friluftsråd er sekretariat for Skjærgårdstjenesten, og har ansvar for å samle inn tilskuddene fra kommuner, fylkeskommuner og fylkes-menn og fordele midlene i tråd med gjeldende avtaler. Sekretariatsfunksjonen er et bindeledd mellom SNO og de enkelte driftsområdene. OF har bidratt til at driftsplaner og budsjett/ regnskap er blitt utarbeidet og realisert. Informasjonsarbeidet enerelt er det en stor oppgave å synliggjøre Skjærgårdstjenesten både for båtfolket og beslutningstakerne. Alle enhetene har hatt OF og Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet, etter påtrykk fra Oslofjordens Friluftsråd. I 2009 bevilget OF ca kroner til tjenesten som en del av avtalen mellom partene. OF er sekretariat for Skjærgårdstjenesten, men den praktiske driften organiseres av utvalgte vertskommuner med ansvar for båter og mannskap. Disse enhetene arbeider også i andre kommuner. god kontakt med media. Også sommeren 2009 fikk driftsenhetene flere oppslag i aviser, TV og radio. Nytt om båtene Det nasjonale båtutvalget for Skjærgårdstjeensten har hatt en tur rundt til alle driftsenhetene. Alle båtene er gjennomgått. Det er laget en oversikt over standarden på de ulike båtene og behovet for investeringer i nye båter. Driftsenhet Østfold Søndre, Hvaler kommune har stort behov for en ny og større båt. Det ble rettet en henvendelse til SNO der en gav uttrykk for at ny båt måtte på plass snarest mulig. Enheten har fått avklart investeringen i langtidsbudsjettet til Hvaler kommune for den kommunale andelen. Driftsenhet Fredrikstad kommune har fått på plass nye motorer og drev i Levor. Den har fungert bra i sommersesongen. Tilskudd ble gitt fra SNO og det lokale båtfondet. Nordre Driftsenhet, Moss kommune har hatt en del reparasjoner på båten, men enheten har så langt ingen planer om å gå til anskaffelse av ny båt. 10 Skjærgårdstjenesten i soloppgang utenfor Tjøme. Foto. Kjetil Johannessen.

11 Driftsenhet Indre Oslofjord, Oslo kommune har jobbet med å få avklart hva slags båtpark de har behov for. Båten Ommen har stått på land i 2009 pga restaureringsbehov. Driftsenhet Indre Vestfjorden, Bærum kommune har startet opp arbeidet med å skaffe en ny båt. Båten Johanna begynner å bli sliten og enheten trenger også en litt større båt. Driftsenhet Breiangen, Holmestrand, gjorde en solid jobb med å få sveiset de mange sprekkene i den gamle båten og båtuvalget var imponert over innsatsen. Skuffelsen var derfor tydelig da båten lå på bunnen i havna før sesongstart. Det viste seg at dette skyldtes en feil fra verkstedet som hadde satt inn nytt drev (en løs skrue/mutter). Båten har blitt rehabilitert og kostnadene ble dekket av forsikringen. Enheten har startet prosessen med å skaffe ny båt. Driftsenhet Færder har kommet godt i gang med planleggingen for investering i en ny og større båt. De fire medlemskommunene har lagt opp til det i sine langtidsbudsjett. Kostnadsoverslaget er på kr. 8,5 mill. Driftsenheten SaLa (Sandefjord og Larvik) har jobbet lenge for å investere i ny felles båt. Tilbudene som kom inn, lå vesentlig høyere enn det som kommunene hadde økonomi til. Det ble i løpet av høsten forsøkt å skaffe en større kommunal andel til båtkjøpet, men det lyktes ikke. Det ble dermed ikke investert i en ny og større båt i Samarbeid med skolene, lag og foreninger Driftsenhet Færder har hatt stor aktivitet og involvert mange skoleklasser. Oslo kommune samarbeidet med Frelsesarmeen om bl.a. rydding av strender i indre fjord. I Moss har repperød skole (en del av Stovner skole i Oslo) ansvaret med å drifte friluftsområdene i Vestby/Son. Andre driftsenheter har også samarbeidet med skoler, Kriminalomsorg i frihet, lag og foreninger i forbindelse med strandrydding og andre vedlikeholdsoppgaver. Utfordringer Miljøverndepartementet la opp til en evaluering av Skjærgårdstjenesten i 2009, men dette arbeidet kom ikke i gang. Også driftsenheter på Vestlandet har uttrykt behov for å vurdere oppgaver og samarbeidet med SNO på ny. OF har tatt til orde for å se på organisering, driftsform og arbeidsoppgaver i den forbindelse. Det har vært en utfordring å synliggjøre at Skjærgårdstjenestens arbeidsoppgaver øker. Staten må øke sine bevilgninger, og kommunene må opprettholde sine. I 2009 vurderte for eksempel Rygge kommune å melde seg ut. Leder av driftsområdestyret og representanten fra Rygge kommune fulgte opp saken, og hadde en god dialog med kommunens ledelse om nytten av å være med i det interkommunale fellesskapet. Rygge kommune har valgt å forbli deltaker i Skjærgårdstjenesten i likhet med alle øvrige kystkommuner. Det er vedtatt flere nye verneplaner for Oslofjorden, bl.a. nye sjøfuglreservat og Ytre Hvaler Nasjonalpark. Dette gir tjenesten nye utfordringer med tilsyn, skjøtsel og rydding. Den naturfaglige kunnskapen må økes, ikke minst dersom tjenesten skal ta en mer aktiv rolle i skjøtselsarbeidet og naturoppsyn. Både i Østfold og i Vestfold er det satt fokus på gjengroingen av kystlandskapet. Mange hobbybønder ønsker å sette ut dyr på beite i skjærgården. Økt fokus på skjøtsel av kulturlandskapet kan gi enda flere oppgaver til Skjærgårdstjenesten. Det kan føre til økt behov for investeringer i utstyr, opplæring og arbeidskraft. De som jobber i Skjærgårdstjenesten har god kunnskap om kysten og bidrar med viktig informasjon til friluftsfolket. Rollen som natur- og friluftsveiledere kan styrkes. Mannskapet må få tilfredsstillende opplæring og oppgavene prioriteres. Arbeidsdag på Hvaler Antall søppelsekker Antall søppelsekker: Om sommere er fortsatt søppelinnsamling en tidkrevende aktivitet. Skjærgådstjenesten og OF har som mål å få ned antall sekker, slik at ressurser kan frigjøres til skjøtsel, vedlikehold og tilrettelegging for friluftsliv. Robert Andresen og Tom Eilertsen i aktivitet en sommerdag på Hvaler. Foto: Morten luva. 11

12 Oljeulykken Full City Den 31. juli gikk lasteskipet Full City på grunn utenfor Langesund i Telemark. Et uvanlig kraftig pålandsvær med storm gjorde seg gjeldende. Ca tonn bunkersolje lakk ut og en god del av dette nådde strendene i Telemark og Vestfold. Innenfor OFs virkeområde ble strekningen Arøya - Mølen Nevlunghavn hardest rammet. Her ligger flere av OFs populære friområder som Saltstein, Nevlunghavnstranda og Bramskjæra. Hele strekningen mellom Mølen og Oddane, der også kyststien går, ble forurenset. Nevlungstranda inkluderer også et fuglefredningsområde med frodig strandeng. Sanering og strandrensing pågikk for fullt i august og september. Det er Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing i Vestfold (IUA) som sammen med Kystverket har ledet oppryddingsarbeidet. Stor innsats fra Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten utførte en krevende jobb i forbindelse med opprenskinga etter Full City. Uten deres innsats ville ikke oppryddinga vært gjennomført så raskt og effektivt. Skjærgårdstjenesten har god kunnskap om kysten, har gode båter og et dyktig båtmannskap. Dette er noen av de mange positive tilbakemeldingene OF har fått om Skjærgårdstjenesten sin innsats i arbeidet med å rydde etter forliset der Full City sendte forurenset svart olje i fjæresteinene. I akuttfasen fraktet Skjærgårdstjenesten personell, utstyr, maskiner m.m. ut til det havarerte skipet ved Såsteinen. Det var avgjørende å få fraktet utstyr fortest mulig ut til havaristen. Båten til driftsenheten Bamble/ Porsgrunn Synnøve gikk i skytteltrafikk mellom basen i Langesund og Full City. Etter at transportoppdraget var avslutta ble Synnøve, brukt til å ta opp olje som lå og fløt i de frie vannmassene, for å begrense mengden som drev i land. I Vestfold kjørte Skjærgårdstjenesten arbeidslag ut til Bramskjæra og Oddaneskjæra som skulle vaskes reint for olje. Der ble det samlet opp olje ved bruk av bark, spader, bøtter m.m. Oppsamla olje, vann og bark ble transportert tilbake til land. De 3-4 første dagene ble det jobbet 14-1 timers dager. I grunne bukter og viker kom Skjærgårdstjenesten inn med båtene og kunne pumpe opp olja med transportable pumper. I de minst tilgjengelige grunne buktene var det kun Skjærgårdstjenesten som kom fram. od oppryddingsinnsats er gjennomført. Skjærgårdstjenesten har bidratt i de aller fleste oppgavene. I Telemark har Skjærgårdstjenesten vært med på å gå langs kysten og evaluere oppryddinga. Skjærgårdstjenesten melder at kontakten med brannmannskaper, Kystverket, IUA og kommunene var god under hele aksjonen. Oljeskadd sjøfugl. Totalt ble over 2200 fugler av 40 ulike arter funnet døde eller tilgriset av oljen. Hardest rammet var ærfuglen, med ca 1100 oljeskadde individer. Fra ornitologisk hold regner med med at bare en liten del av skadet fugl er funnet. Regionalt viktige fuglefredningsområder ble tilgriset utover Jomfruland - Stråholmen, bl.a. Mølen. Det har blitt samlet inn oljeskadde fugler. Totalt ble 120 fugler renset i etterkant av ulykken. Som en konsekvens av at ærfuglbestanden langs Telemarks- og Brunlaneskysten ble spesielt hardt rammet, valgte Direktoratet for naturforvaltning å innstille høstens ærfugljakt. Forskningsområde Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har flere forskningsprosjekter som har pågått i området i opptil 20 år. En av målestasjonene ligger på Såstein, øya der Full City lå havarert. Det gjør at katastrofen også kan gi forskerne en helt unik innsikt i konsekvensene av et oljeutslipp. Oddanefort (i bakgrunnen) fikk sin del av olja. Bildet tatt 1. august Foto: Kjetil Johannessen

13 Se på min parykk! Ferieklubb N. Langåra, Asker. Foto: Anne Lise Bekken Natur- og friluftsveiledning Året 2009 var preget av et høyt aktivitetsnivå med økning både i antall arrangement og deltakere. OF har drevet med friluftsveiledning i 11 år. Aktiviteten er ikke lenger bare i sommerhalvåret; i alle årets måneder var det aktivitet. Faste undervisningsopplegg ble gjennomført med Billingstad skole i Asker, Livet på sjøen og i fjæra på Malmøya i Larvik kommune, Robinson Crusoe-ekspedisjoner til Nordre Langåra for barn rekruttert fra Bærums skolefritidsordninger (SFO) og kystkulturdag på Mellom Bolæren for alle Nøtterøys elever på 4. trinn. Nytt for 2009 var isfiske på Dælivann i samarbeid med Sjøholmen Maritime Senter, og sjøleir på Bergholmen i samarbeid med Drammen og Oplands Turistforening (DOT). I tillegg tar stadig nye skoler, barnehager og SFOer kontaktet. Uteaktivitetene startet for fullt 1. februar, og de siste klasseveiledninger ble gjennomført i desember, men hovedsesongen er i sommerhalvåret. Klasseveiledning Natur- og friluftsveiledning for skoleelever er hovedsatsing, og i 2009 har 112 klasser blitt veiledet på naturområder i nærheten av skolen eller i tilknytning til en av OFs kystledhytter. Kystledhyttene Ommen, Båthuset, Bergholmen, Kjeholmen, Jakthytta og Rønningen er mye brukt. Fra mai og ut september er undervisningen hovedsakelig viet Livet i fjæra og kystkultur. Matematikk, norsk, naturfag, kroppsøving samt mat og helse er populære utefag og egner seg også for kjøligere måneder. Lærerkurs Inspirasjonskurs for lærere ble holdt i alle medlemsfylkene, til sammen 10 kurs. Enten bestilte skolene egne kurs i sine nærområder, eller så inviterte OF til åpne kurs for flere skoler. Kurs for ansatte i skolefritidsordning (SFO) og barnehage OF har holdt inspirasjonskurs for SFO- og barnehageansatte i alle medlemsfylker. Kursene holdes hovedsakelig i nærområdet til den enkelte SFO/barnehage, eller på egnede friområder i nærheten. I 2009 ble det holdt 11 slike kurs. Ferieklubber og SFO-aktivitetsdager Ferieklubber er blitt avholdt i skolens vinter-, Natur- og friluftsveiledning Informasjon og stimulering til friluftsliv har alltid vært en av OFs oppgaver, og åpne turer har har vært arrangert i mange år. Fra 1998 kom tilbudet inn i fastere former gjennom prosjektet Oslofjorden som klasserom. Tilbud om uteundervisning ble først gitt til skoler i Follo og ofte knyttet opp mot noen av kystledhyttene. Allerede året etter var man i gang med kurs for lærere og Vestfold kom også med. Fra år 2000 ble det tilsatt en fast medarbeider og hele Oslofjorden ble dekket. De siste ti årene har virksomheten vokst i omfang med flere ansatte og inkluderer også ferieklubber, kurs for SFO- og barnehageansatte i alle fylkene, også innlandskommuner. runnen til at OFs tilbud er så etterspurt skyldes at dette i stor grad er en kompetanse som kommunene ikke har selv. sommer- og høstferie. Arrangementene skjer i OFs regi, eller i samarbeid med kommunene. Ferieklubbene er blitt veldig populære, og enkelte arrangement, som Robinsonekspedisjonen i Bærum i høstferien, opererer med ventelister. I 2009 ble det holdt 2 ferieklubber, og disse fordelte seg på alle medlemsfylkene. I tilegg er 10 aktivitetsdager for SFO utenom ferie gjennomført. Andre arrangementer - kulturminneåret Vi har i 2009 også arrangert eller vært medarrangør på seks åpne arrangement. Flere av disse har vært tilknyttet 13

14 Antall deltakere Antall arrangement Antall deltakere og arrangementer for barn og unge Statlige midler via FL Kyststivandring i Moutmarka, Tjøme. Foto: Anne Lise Bekken kulturminneåret 2009 blant disse er kulturminnetur til Mellom Bolæren i samarbeid med Mellem Bolærens venner og Friluftsliv med historisk vri en historisk vandring i gamle Slemmestad i samarbeid med Røyken kommune. OF har også deltatt på Bygdøynesdagen i samarbeid med Sjøfartsmuseet i Oslo, Åpen dag på Lilløyplassen i Bærum sammen med Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening og to sjøvettdager på Sjøholmen sammen med representantene i Sjøvettsutvalget for Asker og Bærum. Lærende nettverk i friluft I 2008 samlet OF en ressursgruppe til et nettverk for skoler interessert i utendørspedagogikk i Vestfold. Nettverksarbeidet er en satsing etter initiativ fra Friluftsrådenes Landsforbund (FL). Det er planlagt en konferanse om læring i friluft som er rettet mot skoleledere, lærere, naturskoler, naturbarnehager og andre interesserte vår Annet OF hadde sammen med FL ansvaret for koordineringen og gjennomføringen av Prøv natursekken på Storesand i forbindelse med åpningen av Ytre Hvaler nasjonalpark 9. september. Her deltok 13 organisasjoner og over 00 elever. OFs opplegg med Livet i fjæra fikk særlig god tilbakemelding. Målet med Den naturlige skolesekken (DNS) er at skolene i større grad skal flytte undervisningen ut. OFs kompetanse Buskerud Østfold Fordeling av tildelte midler til natur- og fritidsveiledning Sum i tusen kroner Antall arrangementer Oslo / Akershus Vestfold Antall deltakere barn og unge Antall deltakere voksne total antall deltakere Østfold Vestfold Buskerud Oslo / Akershus Andre SUM Antall arrangementer og deltakere fordelt på fylker i Vestfold og Akershus skiller seg ut med uteundervisning i 11 år er viktig for kommunene. OF er engasjert til å utarbeide undervisningsopplegg som skal inn på DNS sin hjemmeside, Naturveileder Nicolay Moe sitter som OFs representant i styret til Vis sjøvett Asker og Bærum. Her deltar også representanter fra Sjøholmen Maritime Senter, Asker og Bærum Brannvesen, Redningsselskapet, Skjærgårdstjenesten, og Asker og Bærum politidistrikt. Sjøvettsutvalget arrangerer bl.a. sjøvettsdager for skoleklasser og andre Vis Sjøvett arrangement

15 Bli med ut! Vinter Vår Sommer Høst Matematikk Vis sjøvett Isfiske Mat på bål Kunst og håndverk Naturfag Barnehage ansatte Klasse Videregående skole Høyskole SFO Lærere, Førskolelære SFO-ansatte Fysisk aktivitet Enkle redskap Friluftsliv Lek Læring Inspirsjon Ferieklubb OFs læring i friluft der materiell, utstyr og godt utprøvde aktiviteter inngår, representerer kompetanse som kommunene vanligvis selv ikke innehar. Engasjerte naturveiledere med uteaktiviteter som spesialfelt, er en forutsetning for et vellykket opplegg. Elever og lærer får ny kunnskap sammen med naturopplevelser og gode minner. Les mer om natur og friluftsveiledning på 15

16 Kystled Kystleden er et nettverk av rimelige overnattingstilbud langs kysten som er åpent for alle. Hyttene ligger på friområder ved sjøen, ofte på øyer. Blant de mest populære stedene er tidligere fyrvokterboliger. Robåter følger med i leien. Oslofjordens Friluftsråd eier enkelte av hyttene, og disse har vært en del av friområdene helt fra de ble sikret til friluftsformål. Andre bygninger disponerer OF etter avtaler med kommunene eller Staten. OF har ansvaret for informasjon, booking og oppfølging av gjestene. For en del av hyttene har OF ansatt tilsynsvakter, mens i andre tilfeller er det frivillige lag, kommunene eller Skjærgårdstjenesten som tar tilsyns-, drifts- og skjøtselsoppgavene. Kystleden i Oslofjorden Kystleden i Oslofjorden har, i løpet av 12 år, utviklet seg til å bli en stor virksomhet med 30 hytter og ca 30 båter. Kystleden er en av OFs viktigste tilbud. Kontakt med myndighetene Det finnes en sentral gruppe for kystledarbeidet der turistforeningene, Forbundet Kysten og friluftsrådene er med. OF deltar som eneste driftsoperatør på bakgrunn av størrelse. ruppa har hatt møte og befaring med Fiskeri- og kystdepartementet. Målet var å informere om kystleden og anmode Fra Fyrsteilene hvor OF leier fyrstasjonen av Kystverket. F.v. Fagsjef Bente odheim Eikaas, styrets nestleder Kari Fangel sammen med en interessert og imponert statssekretær Vidar Ulriksen. om en fast tilskuddsordning for vedlikehold av fyrstasjoner. I september inviterte OF, på vegne av den sentrale gruppa, på befaring i indre Oslofjord. Den politiske ledelsen i departementet deltok sammen med Kystverket. Kompetanse utover Oslofjorden jennom mange år er det utviklet et nært samarbeid med Kystverket Sørøst om bruk av fyrstasjoner. Kunstfyret på Fyrsteilene er også et viktig tilbud som naturlig inngår i kystleden. Kystledens kompetanse og ressurs har Aust-Agder turistforening fått glede av i arbeidet med å sikre Lyngør fyr for allmennheten gjennom Kystleden og utvikle stedet til et Kunstfyr med Fyrsteilene som inspirasjon. OFs erfaring og kompetanse legges merke til utover vårt geografiske område. Samarbeidspartnere I tillegg til den sentrale gruppa samarbeider OF med lokale turistforeninger og kystlag om driften av kystledhyttene i Vestfold. Tilsvarende samarbeid er på trappene i Østfold. Nye krav og forventninger fra enkelte bygningseiere OF erfarer at enkelte offentlige bygningseiere stiller nye krav til at OF skal bistå med å dekke kostnader til drift og vedlikehold til omkringliggende arealer og oppgaver utenom selve kystledhytta. Videre at bygningseier gjør krav på andel av leieinntektene. Dette utfordrer økonomien til kystleden. (Mer om dette på side 19) Nytt bookingsystem med flere funksjoner Vi har investert i nytt datasystem fra Mysoft, et såkalt totalsystem. Systemet har flere funksjoner som bl.a. booking, medlemsregister og fakturering. Mysoftsystemet har vært en forutsetning for å håndtere den økende etterspørselen. Det har vært svært arbeidskrevende å bygge nytt system, lage nye rutiner, legge om informasjon og ikke minst kvalitetssikre rapporter, statistikker m.m. Vårt nye system gir en systematisk og god oversikt over medlemmer, og gir oss muligheten til direkte og rask kontakt. Skjerpede krav fra myndigheter Mange av hyttene, og spesielt de med flere etasjer, har fått skjerpede krav til brannsikringstiltak. Fokuset på helse, miljø og sikkerhet (HMS), deriblant brannsikkerhet og sikkerhet til sjøs, vil få økt prioritet. 1

17 Hyttene i Indre Oslofjord Det finnes nå 15 hytter og 18 båter i Indre Oslofjord. Tre av hyttene eies av OF: Ommen, Veslestua og Fiskerhytta. De andre 12 hyttene leier OF av kommuner, Kystverket og Forsvaret. Hyttene ligger i følgende kommuner; Asker (1), Bærum (2), Nesodden (5), Frogn (2), Hurum (1), Røyken (1). Tre hytter eies av Oslo kommune men ligger i hhv Nesodden og Frogn. Til sammen rommer hyttene ca 125 senger. Buskerud 3% Østfold 0,5 % Andre 1% Vestfold 1% Akershus 39% Oslo 5% Ansatte i friluftsetaten i Oslo kommune utgjør Skjærgårdstjenesten i Vestfjorden. Her på Håøya foran kystledhytta Badstua F.v: Jonny Stenbekk, Frank Martin ulliksen, Tom Erik Nilsen, Torgeir Hustad og Tore Håkensrud. Denne gjengen har lagt ned mange timers arbeid for at det har blitt kystled på Håøya. Foto: Kyrre Hurum Nye hytter i 2009 Både Badstua og Skogshytta på Håøya ble åpnet i juni for utleie. Det går rutebåt til Håøya, men tilbudet er begrenset og går kun i sommerferien. Nytt tilbud med vinteråpen hytte; Digerudgrunnen fyrstasjon, Frogn kommune, som eies av Kystverket, ble åpnet som vinteråpen hytte i perioden 1. november til 15. mars. Resten av året benyttes huset som feriested for Kystverkets ansatte. OF har sambruksavtale med Kystverket om Digerudgrunnen. Nye kystledhytter under restaurering; Huset Stranda på Håøya vil åpne i Denne eies av Oslo kommune. Dette blir den tredje kystledhytta på Håøya. Fylkesvis fordeling av kystledgjesters hjemmefylke, indre fjord: Kystledgjestene kommer fra nærmiljøet. Dette styrker det bærekraftige friluftstilbudet. Kystledhytter under utvikling: På Hovedøya har Oslo kommune et bygg som tegnes om for å gi universell utforming. Kommunen og OF samarbeider om oppgaven. På Bergholmen ligger et lager som skal bygges om til kystledbruk. Dette blir et supplement til Befalsboligen. Begge bygg leies av Forsvaret. Svartåshytta, Vestby kommune. Saken er uavklart pga sluttfinansiering. Tilsynsvaktene Mange, både ansatte og frivillige, legger ned stor innsats for at kystleden skal fungere. Her tester Karl Fredrik Storlien fyrer i peisen i Hovedhuset på Ommen. Han har oppsyn med flere hytter i Indre fjord. Kjeholmen Fyrsteilene Ytre Vassholmen Vestfold Vestli 40% Ommen 45% Bergholmen Butikken, N. Langåra Overnattingsbelegg 2009, i prosent Rødstua Lauer (Østfold) 40% Veslestua Fiskerhytta 3% 35% 34% 45% 50% 55% Andre 3% Østfold 1 % 55% Oslo 33% 70% 75% Akershus 19% S N I T T 49% Husbergøya Båthuset STENT PA OPPUSSIN STENT PA BRANNSIKRIN % Beleggsprosenten gjennom utleieperioden. Helgene gjennom hele sesongen og skoleferien har en meget god dekning. Til sammenligning var gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse på hotellene i OFs geografiske fylker på 35 % i perioden kystledhyttene var åpne. jestene Terese Baadsvik og Ingfrid Andersen på ny, vinteråpen hytte, Digerudgrunnen i Frogn, senhøstes. Foto: Liv Marit Hansen. 17

18 Hyttene i Ytre Oslofjord vest Samarbeid I Vestfold har det siden oppstarten vært et nært samarbeid med lokale kystlag. Disse har det daglige driftsansvaret for en rekke av hyttene. Det er også inngått en intensjonsavtale med Tønsberg og Omegn Turistforening om å utvikle Tjønneberget på Tjøme til dagsutfart /kystledhytte. Samarbeid mellom aktørene i friluftslivet og utnyttelse av hverandres kompetanse gir styrke. Vestfold fylkeskommune har vært en viktig samarbeidspart. Vellykket sesong I Vestfold har kystleden lagt bak seg ytterligere en vellykket sesong. Ranvikholmen i Hurum kommune er lagt inn under ytre vest. Nå samsvarer områdeinndelingen med Skjærgårdstjenestens. Fagsjefen i Vestfold har jobbet i 70% stilling i I 2009 ble det etter initiativ fra fylkesordfører foretatt en evaluering av kystleden i Vestfold fra ide start drift. Utredningen er distribuert til alle kommuner og OFs rådsmedlemmer i Vestfold. Ytre fjord vest Området består pr. i dag av Ranvikholmen (Hurum), Sandsletta (Re), Løvøysund (Horten), Rønningen, Kommandantboligen, Fulehuk fyr og Søndre Tenvik (alle Nøtterøy), Ildverket og Startbua (begge Tjøme), Drengestua, Hovedhytta og Buerøya (alle Sandefjord), Jakthytta (Larvik). Sandsletta og Hovedhytta på okstadholmen har kun kystled i skolens sommerferie, mens Jakthytta har helger vår/høst, samt skolens sommerferie. Ved Løvøysund, Fulehuk fyr, Ildverket, Startbua, Drengestua, Hovedhytta og Buerøya er det lokale kystlag/interessegrupper som har driftsansvaret. For øvrige hytter samarbeider Beleggsprosent for hyttene i ytre fjord vest gjennom hele sesongen. Hadde man valgt skolens ferier og helger ville man hatt svært høy beleggsprosent. Hovedhytta 1 Startbua S. Tenvik Ildverket Løvøysund Burøya Fiske fra brygga på okstadholmen i Mefjorden, Sandefjord. På denne vakre holmen er det to hytter; Hovedhuset og Drengestua, begge populære kystledhytter. Foto: Kyrre Hurum. OF med kommunene og noen steder Skjærgårdstjenesten. Kystleden i ytre fjord vest har 11 senger. Robåter De fleste kystledhyttene i Vestfold har stødige robåter, finansiert med støtte fra den sentrale kystledgruppa og Sparebank 1 Nøtterøy og Tønsberg. Dette anses som en viktig del av tilbudet. Nye prosjekter Rakke. I 2009 har Larvik kommune jobbet med istandsetting av en hytte nær kyststien på Rakke. Det er håp om at denne kommer til i 2010 gjennom et samarbeid mellom OF og kommunen. Ødegårdsbua. I 2009 har Holmestrand kommune arbeidet med å sette i stand en kystleddestinasjon i den bevaringsverdige Ødegårdsbua i Holmestrand havn. Dette blir en urban destinasjon, men i et maritimt kystmiljø og universelt tilrettelagt. Tjønneberget. Dette er et nyskapende 42% Malmøya 41% 47% 4% 50% 57% 88% prosjekt der OF og Tønsberg og Omegn Turistforening (TOT) har en avtale om å utvikle Tjønneberget til et attraktivt friluftsmål, både for dagstur og overnatting. Visjoner på sikt er å bl.a. tilrettelegge for Barnas Turlag, TOT Ung og OFs egen Natur og Friluftsveiledning. Langsiktige prosjekter Svelvik. Det er besluttet i politisk utvalg at Svelvik vil jobbe for en kystleddestinasjon i gamle Svelvik, og det aktuelle stedet er omregulert. Utfordring er finansieringen. Holmsbu. OF har hatt befaring sammen med Hurum kommune på Bakkeskjær hvor det planlegges kystled. Reguleringsplan er under utarbeidelse. Utfordringer I 2009 har de to store hyttene Østre Bolærne og Jakthytta hatt noe mindre belegg enn året før, spesielt i forhold til utleie av hele hytta. Dette har stor betydning for økonomien. I tillegg har OF i 2009 betalt et ikke ubetydelig beløp til Vestfold Fylkeskommune for å disponere bygget Kommandantboligen. Det er fortsatt store utfordringer mht driften av Østre Bolærne. OF har sagt seg villig til å være med i den videre prosessen og har kommet med flere innspill overfor sameiet som består av Vestfold fylkeskommune og Nøtterøy kommune. Andre 3% Østfold 1 % 1) Hovedhytta leies kun ut i skolens ferier, og har dermed kortere sesong enn de andre. 2) Selve fyret leies ut utenfor kystleden. Rønningen Kommandantb. 37% 40% Drengestua 33% Sandsletta 31% Fulehuk 2 15% Ranvikholmen 7% SNITT 41% % Vestfold 40% Oslo 33% Akershus 19% Fylkesvis fordeling av kystledgjesters hjemmefylke, ytre fjord vest. 18

19 Ytre Oslofjord øst I Østfold har publikum bare hatt en hytte til disposisjon i 2009; beliggende på Lauer på Hvaler. Hytta, som åpnet høsten 2008, har hatt mange besøk gjennom året. Det har vært dialog med Vansjø turistforening og Fredrikstad turistforening om et kommende samarbeid om kystleden i Østfold. Dette arbeidet vil følges opp i Kystledhytter under utvikling i Østfold: ullholmen fyrstasjon, Moss Direktoratet for naturforvaltning som eier fyrstasjonen, fylkesmannen i Østfold og Moss kommune utreder en alternativ forvaltningsordning for fyrstasjonen. Spørsmålet er hva som vil fungere bedre for allmennheten og hvordan bygningsmassen skal ivaretas. Kommunen, statlige myndigheter og OF er enige om at bygningen(e) på sikt skal disponeres til kystledformål. Struten fyrstasjon, Fredrikstad OF har hatt samtaler med stiftelsen om å integrere fyret i kystleden og booking-systemet. Det har vært jobbet med å skaffe finansiering for å utrede brannsikring og bruksendring. OF har satt ut ny fortøyningsbøye på nordsiden av øya Struten. Homlungen fyrstasjon, Hvaler Kystverket, Østfold fylkeskommune, Hvaler kommune og OF har hatt flere befaringer for å drøfte muligheter og begrensninger som gjelder for den fredede fyrstasjonen. Bl.a ble bygningene gjennomgått mht. elektrisitet, vannforsyning, utslipp, toalett og brannsikring. Videre er det foretatt en summerisk gjennomgang av utvendig tilstand hvor Kystverket konkluderte med at to av takene må ha nytt belegg. Kystverket har laget plantegninger over alle byggene som en mal for forvaltningsplaner for fredede fyrstasjoner. Dokumentasjonen var viktig for OFs videre planlegging og brannrapport. Arbeidet ble påbegynt i Stakebua på Jomfruland, Hvaler En av OFs støttespillere, tidligere rådmann i Fredrikstad kommune, Roar Julsen, tok kontakt med OF for å presentere en gammel bu på Jomfuland. Holmen ligger i Herfølrenna. Han har på vegne av OFs tatt kontakt med Kystverket, som eier bua, og de tre grunneierne om mulig kjøp av grunnen. Jomfruland ligger inne i et område med naturverninteresser. Tillatelse til ny type bruk av bygningsmassen på øya søkes avklart med vernemyndighetene før evt. tilrettelegging for kystled. Akerøya, Hvaler kommune Huset på Akerøya eies av Hvaler kommune og OF disponerer huset. Det er søkt om og vi har fått innvilget bruksendring til kystled på huset på Akerøya, men kommunen har stilt vilkår for tillatelsen. Vilkårene dreier seg primært om ulike brannsikringstiltak. Disse tiltak samt generell oppussing og ferdiggjøring vil skje i løpet av 2010 Varierende leievilkår Leievilkårene for kystledens hytter varierer. Det er ikke uvanlig at OF blir bedt om å betale leie utover alminnelige kostnader til løpende vedlikehold av byggene. Kystled er et viktig friluftstilbud i kommunene. Om bygninger som er til bruk som kystled skal gi merinntekter til kommunen, vil det bety at OF må si fra seg leieobjektet og at det ikke blir kystled i kommunen. To eksempler fra 2009: Båthuset i Røyken kommune. Stiftelsen Skogsborg (hvor kommunen deltar) mener at OF skal være med å dekke kostnader til drift og vedlikehold for grøntanlegg, badeplass og sanitærbygg på selve friområdet, stipulert til kr ,- pr år. Vi mener dette er kommunens ansvar og er et forhold mellom Røyken kommune og Stiftelsen. OF har dekket alle utgifter til restaurering både av interiør og eksteriør, samt alle driftskostnader som strøm o.l. Pålagte krav om brannvern er fulgt opp av OF. Forhandlingene er ikke sluttført. mellom bakkar og berg ut ved havet Stakebua på den lille holmen Jomfruland utenfor Herføl på Hvaler. Navnet Stakebu kommer av at den tidligere ble brukt som lager for staker til markering av grensen mot Sverige. Foto: Bente odheim Eikaas. På Butikken på øya Nordre Langåra i Asker kommune har OF lenge vært i forhandlinger om en ny leieavtale. Annen etasje av bygget har siden 2000 vært benyttet til kystled, mens 1. etasje har stått ubenyttet. Husets eksteriør trenger sårt oppussing. Vinduer må byttes og 1. etasje må pusses opp innvendig. Huset bærer preg av et vedlikeholdsetterslep. Asker kommune ønsker som eier at OF skal påkoste oppussing og oppgradering av hele huset, også 1. etasje. OF vil forsøke å finne en tilfredsstillende finansiering, men syntes det er naturlig at eier er behjelpelig med finansieringen. 19

20 Sletter Eldøya Svaibøyprosjektet - Norske Naturhavner Svaibøyene er en suksess; Båtfolket ønsker seg flere, 13 nye bøyer i 2009 dekker ikke behovet. Totalt ligger det nå 27 svaibøyer i Oslofjorden. En spørreundersøkelse er gjennomført, 130 vimpelabonnenter responderte. Resultatene av denne viser at prosjektet har fått en positiv mottakelse fra brukerne. Det er behov for flere sikre ankringsplasser i Oslofjorden, og flere av brukerne ønsker at tallet på bøyer blir utvidet. Alle som ønsker kan tegne abonnement på vimpel. Utleggelsen har vært finansiert gjennom støtte fra fylkeskommuner, Staten, enkelte kommuner, vimpelabonnentenes egenbetaling og finansiering over OFs budsjetter. Uten bidraget på kr 350,- pr vimpelabonnement, ville ikke tilbudet vært mulig. Brukerundersøkelsen viser at negative holdninger til abonnementsordningen er så og si fraværende. OF har tidligere drøftet forholdet mellom allemannsretten og vimpelabonnement. Noen har vært spørrende til kravet om at man skal føre vimpel for å ligge i bøyene. Spørsmålet Ved Eldøya ligger det en bøye øst for øya. Bildet tatt mot sør. Foto: Arne Kjeldstadli. har vært tatt opp med myndighetene. OF har gått gjennom saken og mener at tilbudet er i tråd med allemannsretten. Av kommunene har alle hilst bøyene velkommen, så nær som Nøtterøy som ikke ønsker bøyer utlagt hvor vimpelabonnenter har fortrinnsrett. OFs økonomi tillater imidlertid ikke at tilbudet er gratis. Brukerbetaling, dvs vimpelabonnement, er derfor nødvendig. I 2009 var det registrert 729 vimpelabonnementer. Prosjektleder har vært Terje Næss Velfungerende i Sverige I Sverige har den Svenska Kryssarklubben lagt ut svaibøyer langs store deler av kysten, og mer enn 4000 nordmenn er medlemmer i denne organisasjonen, og har på denne måten rett til å fortøye i de svenske bøyene. OFs tilbud er laget etter denne modellen, og bøyene i Oslofjorden ligner mye på de svenske bøyene, bl.a har de den samme blåfargen. I likhet med den svenske modellen har OF basert seg på å dekke kostnadene knyttet til planlegging, utlegging, informasjon og vedlikehold gjennom en abonnementsordning. Som kvittering for betalt abonnement mottas en vimpel som festes i båten. Båter med vimpel har dermed førsterett til å fortøye i bøyene. I 2009 kostet et vimpelabonnement kr nye bøyer er planlagt i Antall bøyer Illustrasjon: Nils Tvedt 20

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2010. Årsberetning og regnskap 2010 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 1 Friluftsliv er det beste for folkehelsa Styreleder Rolf Klerud Nå har jeg sittet som styreleder

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden 2012 1 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført. 2012 var også det første året OF ikke var medlem

Detaljer

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933

Oslofjorden 2011. Årsberetning og regnskap 2011 FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 1933 Oslofjorden 20 Årsberetning og regnskap 20 Oslofjordens Friluftsråd FOR FJORDEN OG FRILUFTSLIVET SIDEN 9 Oslofjordens Friluftsråd 20 Et engasjert OF og en tafatt stat Styreleder Rolf Klerud Etter 8 år

Detaljer

kap 20 ns g reg etning o rsber Å

kap 20 ns g reg etning o rsber Å Oslofjorden 2014 Årsberetning og regnskap 2014 1 Styreleder har ordet Forsidebilde: Ikke Iwo Jima, men Østre Dragsund, Håøya i Frogn. Her bruker deler av staben en lørdag i kampen for rene strender ifm

Detaljer

Arbeidsplan 2014-15 Budsjett for 2014 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker

Arbeidsplan 2014-15 Budsjett for 2014 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker Arbeidsplan 2014-15 Budsjett for 2014 Retningslinjer for OFs behandling av strandsonesaker Bakkeskjær, Holmsbu Vedlegg sak 6 Arbeidsplanen 2014-2015 1. Om arbeidsplanen OFs arbeidsplaner rulleres hvert

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1

Årsberetning 08 ArendAl FrOlAnd GJerSTAd GrIMSTAd risør TVedeSTrAnd VeGÅrSHeI ÅMlI 1 Årsberetning 08 Arendal FROLAND GJERSTAD GRIMSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI ÅMLI 1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2008 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Lands forbund (FL), Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007

ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Årsberetning 2007 ÅRSBERETNINGEN FOR 2007 Friluftsrådet Sør takker medlemskommunene, Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Aust - Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust-Agder for godt samarbeid i 2007.

Detaljer

engasjement lokale tiltak kultur Støtter

engasjement lokale tiltak kultur Støtter Støtter engasjement lokale tiltak kultur i Gudbrandsdalen Ungdomsmusikalen Boogie Nights er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Sel, Vågå og Dovre som etter hvert har favnet ungdommer fra store deler

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4

Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4 NR 4 - OKTOBER 2009 33. årgang VEL POSTEN MEDLEMSAVIS FOR NORGES VELFORBUND Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4 Operasjon duppeditt Mange kaster duppeditter som mobiltelefoner, lyspærer

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år

Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år ÅRsrapport2011 1 Fagernes Trondheim Bergen Hallingdal Hønefoss Nedre Eiker Oslo Gardermoen Stockholm Hokksund Notodden Kongsberg Innhold 4 Ordførerens kommentar

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015. God påske. NR. 1/2015 HvalerNytt 1

Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015. God påske. NR. 1/2015 HvalerNytt 1 HvalerNytt Hvaler Hytteforening Årg. 21 NR. 1/2015 God påske NR. 1/2015 HvalerNytt 1 HvalerNytt utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 2012-1 - Årsberetning 2012 STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2012 Det har vært høy aktivitet i NOA også i 2012-2013.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3 Årsmelding 2013 Forsidebildet Bildet på forsiden er fra Binabben. Lokalitetsanviseren som er avbildet, er en gave til Selskapet for Grimstad bys vel fra Den norske Creditbank (DnC) i 1997, i forbindelse

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak

RAPPORT. Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak RAPPORT Hvordan styrke opprydningen av marint søppel - en oversikt over aktuelle aktører, vurdering av organisering og mulige samarbeidstiltak Oslo, 30. juni 2014 Ref. nr.: 12/4738, prosjekt nr.: 1363

Detaljer

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo Prospektet er utarbeidet av foreningen Breivolls Venner Rikke Soligard (Red.) 28.12.2012 Side 1 Innhold

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Frode Sandbech. Årsberetning 2010. Skiforeningens. Årsberetning. Årsberetning 2010 1

Frode Sandbech. Årsberetning 2010. Skiforeningens. Årsberetning. Årsberetning 2010 1 Frode Sandbech Skiforeningens Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 2 Årsberetning 2010 Erik Wassum Skiforeningen Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen

Detaljer

Tilrettelegging for fritidsfiske

Tilrettelegging for fritidsfiske DIREKTOR Tilrettelegging for fritidsfiske DN-håndbok 10 I N G FOR VA LT N ATET 1995 NAT URF OR TILRETTELEGGING FOR FRITIDSFISKE DN-håndbok 10 DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Tungasletta 2, 7005 Trondheim

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Årsberetning 2012. Haakon Harriss. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2012 1

Årsberetning 2012. Haakon Harriss. Skiforeningens. Årsberetning. Skiforeningen 2012 1 Skiforeningens Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Haakon Harriss Skiforeningen 2012 1 Erik Wassum Skiforeningen Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen er åpen for

Detaljer