Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING musikkorps.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no"

Transkript

1 09 Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009 musikkorps.no

2

3 Innhold 1. Organisasjonen NMF SIDE 1.1 Innledning Økonomi Regionenes årsmøter Forbundsstyrets arbeid Ansatte Kontrollkomiteen og valgkomiteen Arbeidsmiljø og ytre miljø Likestilling Hederstegn Unge i teten Politiattest Rammevilkår 2.1 Innledning Statlige støtteordninger TONO og Kopinor Nasjonale samarbeidsarenaer Samarbeidspartnere 3.1 Innledning Samarbeidspartnere Kommunikasjon 4.1 Innledning Ny profil Synlighet i mediene Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nasjonale arrangementer, SIDE konkurranser og prosjekter 5.1 Innledning Arenaer og partnere Norgesmesterskapene Internasjonale mesterskap Born to play Rekrutteringskampanje Norsk dirigentkonkurranse Hot n Funky Internasjonalt samarbeid og arrangementer 6.1 Innledning Field Band Foundation European Brass Band Association 33 (EBBA) 6.4 Nordisk Musik Union (NoMU) og Samrådet for nordisk amatørmusikk (SAMNAM)/Musikk i Norden (MiN) National Baton Twirling Association 34 Europe (NBTA) 6.6 Marching Band of Europe (MBE) Statistikk 7.1 Musikkorps og medlemmer Medlemskategorier Endringer Kontrollkomiteen 42 NMF ÅRSMELDING

4 4 NMF ÅRSMELDING 2009

5 1. Organisasjonen NMF 1.1 Innledning Norges Musikkorps Forbund er musikkorpsenes interesseorganisasjon. Organisasjonens nasjonale kontor ligger i Bergen. Forbundet har også sju regionkontorer: NMF Nord-Norge, NMF Trøndelag, NMF Nordvest, NMF Hedmark/ Oppland, NMF Viken, NMF Sør og NMF Vest. Det nasjonale kontoret flyttet inn i nye lokaler 18. desember 2009 i Åsegården i Bergen. De nye lokalene ligger i nærheten av Grieghallen og offentlige kommunikasjonsmidler. Antall medlemskorps er med totalt medlemmer. Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan fram mot NMF er medlem i Studieforbundet Folkeuniversitetet. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. 1.2 Økonomi Forbundsstyrets ansvar er å sørge for en god økonomiforvaltning. Som en følge av to år med stabilt overskudd og en krevende oppbygning av egenkapital, er organisasjonen i en god utvikling. Flere konkrete tiltak er gjennomført i denne perioden, blant annet investering i nye systemer for regnskap, økonomi og lønn for hele organisasjonen. Dette har gitt kompetanseheving med fokus på balanse og positive resultater. Implementering av gode verktøy har også bidratt til sterkere rapporteringsrutiner, bedre kontroll og en styrket likviditet. Implementering av lokal/nasjonal økonomi fra og med 1. januar 2008 har gitt en positiv effekt for de faktorer som berører både økonomien og intensjonen med vedtaket. Årsregnskapet viser et resultat på kroner, som i sin helhet overføres egenkapitalen, som pr. 31. desember 2009 utgjør kroner. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetningen. Regionenes økonomi og likviditet er også styrket gjennom de tiltakene som er gjort i løpet av året. Det er gjort en betydelig innsats for å oppnå positivt driftsresultat, og det er balanse i regnskapene. Dette gir en positiv effekt opp mot den nasjonale økonomien. 1.3 Regionenes årsmøter Forbundsstyret var representert på de fleste krets- og regiontingene i år med ett eller to NMF ÅRSMELDING

6 styremedlemmer. Tema på møtene var blant annet: * På god vei mot målet status 2015-målene * ORPS og rekrutteringskampanje * Grasrotandelen * Avtale med Norsk Tipping med tre satsingsområder: Born to play, Talentfabrikken og DRØM * Musikkorpsenes venner * Politiattest * Valget 2009 momsfritak og nasjonal dirigentordning 1.4 Forbundsstyrets arbeid Forbundsstyrets plattform reguleres av organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan. Hovedoppgavene har vært å bedre de økonomiske rammevilkår, utvikle organisasjonen, bedre servicen mot medlemmene og videreutvikle det musikkfaglige feltet. Det er avholdt fem styremøter og 15 møter i presidentskapet/arbeidsutvalget. I tillegg er det avholdt regelmessige telefonmøter for arbeidsutvalget og regionledere, regionrådsledere og kretsledere. Forbundsstyrets sammensetning i 2009: President: Per Kvistad Uddu, Sør-Trøndelag Visepresident: Grete Wennes, Sør-Trøndelag Styremedlemmer: Elisabeth Sundkvist, Troms Lars Emil Johannessen, Akershus Trude H. Drevland, Hordaland Andreas Halvorsen, Akershus Kristoffer Sundøy, Hordaland Ansattes repr.: Håvard Hinsverk Varamedlemmer: 1. Merit Kristiansen, Telemark 2. Anniken K. Liven, Hedmark 3. Ingrid Djupegot, Sogn og Fjordane Ansattes vararepr.: Suzy Haugan 1.5 Ansatte Forbundet har i alt 42 ansatte fordelt på 39,45 årsverk. Av disse arbeider 17 ved det nasjonale kontoret i Bergen, mens 25 har sin arbeidsplass ved regionskontorene. Nasjonalt kontor i Bergen: Arild Moen generalsekretær (sluttet 01.10) Arne Amland seniorrådgiver, personalarbeid/styresekretær Geir Ulseth musikksjef Trond Brenne nasjonal fagkonsulent musikk ( ) Berit Handegard nasjonal produsent Kari Carlheim nasjonal drillkonsulent Stig Ryland kommunikasjonssjef Håkon Mogstad kommunikasjonsrådgiver 6 NMF ÅRSMELDING 2009

7 Randi Kvinge kommunikasjonsrådgiver Birgit Berg-Olsen markedskonsulent Silvelin Havnevik nasjonal rådgiver Anita Finnebråten administrasjonssjef (konstituert generalsekretær ) Evy Langeland økonomikonsulent Unni Seim Eidsnes regnskaps- og kontormedarbeider (sykemeldt fra august 2009) Sandra Bozic vikar for Unni Seim Eidsnes Mirjam Steien økonomikonsulent Odd Petter Saltnes seniorkonsulent IKT/økonomi Erlend Veland Thorsen IKT-konsulent Kenneth Helle servicemedarbeider (fast tilsetting fra 01.03) NMF Viken Per Einar Fon daglig leder Iver Vatvedt musikkonsulent/produsent Erling J. Myrseth musikkonsulent/produsent Pål Gløtta musikkonsulent/produsent (sluttet 31.07) Mette Bjørtomt musikkonsulent/produsent (vikariat/midlertidig stilling) Per Olaf Winge servicemedarbeider Liv Bente Olufsen servicemedarbeider Suzy Haugan informasjonskonsulent (20 %) NMF Hedmark/Oppland Botolv Gjeldaker daglig leder Kristin Børresen servicemedarbeider (80 %) NMF Sør Torild S. Rosenvinge daglig leder (startet 01.01) Øyvind Klingberg musikkonsulent/produsent NMF ÅRSMELDING

8 Britt Hvidsten servicemedarbeider (60 %) Suzy Haugan informasjonskonsulent (70 %) NMF Vest Jane Merete Jonassen daglig leder (sluttet 16.06) Trond Brenne daglig leder (konstituert fra ) Lilli Anne Jacobsen Grong daglig leder (fra %) Birthe Berven Dahle musikkonsulent/produsent, (engasjement til 01.03) Stian E. Svendsen musikkonsulent/produsent (fra %) Åse Espevik produsent Kristin Eileraas produsent (tilbake fra permisjon 17.08) Tor Åge Moan Schunemann produsent (vikar K. Eileraas, sluttet 15.01) Helene Larsson Tjørhom produsent (vikar K. Eileraas %) 8 NMF ÅRSMELDING 2009

9 NMF Nordvest Trond Brenne daglig leder (sluttet 22.06) Lars Alver Krum produsent (kst. daglig leder ) (daglig leder fast fra 01.08) Marion Karin Røsandnes servicemedarbeider (50 % - utvidet til 100 % fram til Fast stilling som musikkonsulent/ produsent fra 01.10) NMF Trøndelag Karsten Selseth Landrø daglig leder Håvard Hinsverk musikkonsulent/produsent Wenche Hovstein Olsen musikkonsulent/produsent ( ) Elisabeth Fossan musikkonsulent/produsent (fra %) Gørild Meland servicemedarbeider NMF Nord-Norge Rigmor Sætherskar daglig leder Anne Guri Frøystein musikkonsulent/produsent (25 %) NMF ÅRSMELDING

10 10 NMF ÅRSMELDING 2009

11 1.6 Kontrollkomiteen og valgkomiteen Kontrollkomiteens sammensetning i 2009: Leder: Medlemmer: Varamedlem: Lars Jørgen Hauge, Hordaland Dagfinn U. Larsen, Østfold Bertel Pettersen, Møre og Romsdal Jorunn Polsrød, Telemark Valgkomiteens sammensetning i 2009: Leder: Medlemmer: Ulf Rosenberg, Rogaland Trond Elnes, Akershus Sofie Ringen, Vest-Agder Roger Lund, Nord-Trøndelag Jørn Stensvold, Finnmark 1.7 Arbeidsmiljø og ytre miljø Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er sammensatt på følgende måte: Fra arbeidstakersiden Erlend V. Thorsen (verneombud) Håvard Hinsverk (hovedtillitsvalgt) Suzy Haugan (varatillitsvalgt) Fra arbeidsgiversiden Arild Moen (generalsekretær) Anita Finnebråten (administrasjonssjef) Arne Amland (seniorrådgiver) Lederfunksjonen for utvalget ble 27. mars 2009 overtatt av arbeidsgiversiden ved generalsekretær. Etter ønske fra arbeidstakersiden har Arne Amland fortsatt ivaretatt sekretærfunksjonen i denne perioden. Det har vært avholdt tre møter i AMU i Arbeidet har hatt fokus på å bedre arbeidsmiljøet i organisasjonen. Det ble gjennomført en måling av parametre for inneklima på det nasjonale kontoret i Strandgaten våren Resultatene viste at inneklimaet ikke er tilfredsstillende. Det har ikke vært noen tilfeller av arbeids-ulykker eller skader i løpet av året. Kortidssykefraværet har vært på 6,25 %. Det er ingen forhold ved organisasjonen som direkte påvirker det ytre miljøet. 1.8 Likestilling Det er 43,2 % menn og 56,8 % kvinner ansatt i NMF. Likestilling er ivaretatt i organisasjonen gjennom forbundets arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitiske retningslinjer vedtatt i arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsgiverpolitikken bygger på følgende tre grunnpilarer: * Kompetanseutvikling NMF ÅRSMELDING

12 * Helse, miljø og sikkerhet (HMS) * Lønn De lønnspolitiske retningslinjene er nedfelt som en del av arbeidsgiverpolitikken. Lønnspolitikken skal på kort og lang sikt bidra til at NMF når sine mål, ved at den oppleves som rettferdig, motiverende og stimulerende på arbeidsmiljøet. Samtidig skal den sikre sammenhengen mellom lønn, kompetanse, stillingsinnhold, innsats og måloppnåelse. Lønn skal også medvirke til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere og ledere. Det tilstrebes en god kjønnsmessig balanse blant organisasjonens ansatte, både sentralt og på regionkontorene. 1.9 Hederstegn Forbundets forskjellige hederstegn er i løpet av 2009 tildelt i alt 505 personer. NMFs høyeste utmerkelse, Sølvtrompeten, er ikke utdelt i Øvrige tildelinger av hederstegn, diplomer og medaljer: 1.10 Unge i teten Unge i teten er NMFs lederutviklingsprogram for korpsungdommer. I 2009 ble programmet for det femte kullet avsluttet med 14 deltakere. Gjennom tre samlinger (med oppgaver til hver samling) får deltakerne opplæring i korpsorganisering, handlingsplanarbeid, strategibygging, presentasjonsteknikk, argumentasjonsteknikk, ledelse og frivillig organisasjonsvirksomhet med NMF som eksempel. Flere av deltakerne fra Unge i teten er i etter hvert valgt inn i regions- og kretsstyrer Politiattest Korpsene er blitt pålagt å innføre politiattest pr. 1. oktober. Vi har i denne forbindelse hatt god kontakt med Norges Idrettsforbund og i stor grad fulgt opplegget der. Det har vært minimalt med støy rundt ordningen, de fleste spørsmål har vært i tilknytning til behov for politiattest i amatørkorpsene. NMFs hederspris Musikanten : 1 person Hederstegn for dirigenter: 13 personer Fortjenestemedalje: 28 personer Hedersdiplom: 40-årsmedalje: 30-årsmedalje: 20-årsmedalje: 54 personer 100 personer 146 personer 163 personer 12 NMF ÅRSMELDING 2009

13 NMF ÅRSMELDING

14 14 NMF ÅRSMELDING 2009

15 2. Rammevilkår 2.1 Innledning Regjeringenes forslag om momskompensasjon for frivillige organisasjoner ble vedtatt i desember En slik beslutning er av stor betydning for korpsene som etter hvert vil få kompensert sine utgifter i forbindelse med merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester. Det er estimert et behov på ca. 1 milliard kroner for den frivillige sektor, og det er foreslått en implementeringsperiode på fem år. NMFs medlemskorps betaler årlig ca. 50 millioner kroner i moms. Vi har konstatert en generell forbedring i flere av våre støtteordninger. Både Instrumentfondet, Voksenopplæringsmidlene (VO) og tilskuddet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har økt. I år er det levert høringsuttalelser i følgende saker: * BLD: Endring i forskrift om tilskuddsordningen * Lotteri- og stiftelsestilsynet: Bingoautomatinntekter * Kunnskapsdepartementet: Voksenopplæringsloven 2.2 Statlige støtteordninger Fullt momsfritak for korpsene har vært en prioritert sak i de siste par årene, og vi har arbeidet med dette både på egen hånd og i samarbeid med Frivillighet Norge. Det gjenstår fortsatt en del arbeid for å komme fram til gode løsninger for organisasjonen på alle nivå Instrumentfondet Midler fra Instrumentfondet er tilgjengelig for alle skolekorps uavhengig av organisasjonstilknytning. Minimum ¾ av medlemsmassen må være i alderen 9-19 år. I 2009 mottok NMF totalt 602 søknader fra skolekorps, og 310 søkere fikk tildelt midler i ulike kategorier. Instrumentfondet hadde 10 millioner kroner til fordeling i Dette er en økning fra 7,5 millioner i Frifond Frifond er en statlig tilskuddsordning for barne- og ungdomsorganisasjoner. Minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år for å få innvilget tilskudd. NMF mottok totalt 11,3 millioner kroner til fordeling og av medlemskorpsene mottok støtte korps mottok kroner til ordinær drift, mens 22 korps fikk prosjektstøtte (ca. 4,8 % av midlene). NMF ÅRSMELDING

16 2.2.3 Voksenopplæring (VO) Voksenopplæringsmidler er en statlig støtteordning hvor det overføres statlige midler i henhold til voksenopplæringsloven 19. Medlemskorpsene kan få VO-midler to ganger i året etter innrapporterte undervisningstimer. Totalt VO-tilskudd for våre medlemskorps var i ,5 millioner kroner. 2.3 TONO og Kopinor TONO og Kopinor er organisasjoner som forvalter og ivaretar rettigheter til musikk og beskytter skriftlig materiale med bakgrunn i norsk lov. NMF har inngått avtaler med disse organisasjonene om vederlag på vegne av medlemskorpsene TONO NMF, Norges Korforbund og alle medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd har forhandlet fram en ny felles rammeavtale med TONO. Avtalen gir medlemskorpsene rett til: å fremføre de musikkverk TONO forvalter uten på forhånd å innhente samtykke i hvert enkelt tilfelle. Retten omfatter korpskonserter, krets/ regionsstevner og konkurranser, festivaler samt NM-konkurranser. Vederlaget for 2009 er på kr 1,1 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 0,3 millioner kroner i forhold til Beløpet reguleres årlig ifølge Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Våre medlemskorps er forpliktet til å sende inn en oversikt over framført musikk direkte til TONO for alle konserter de selv arrangerer Kopinor Avtalen mellom NMF og Kopinor ble inngått med virkning fra 1. januar Avtalen omfatter all kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale som finner sted i vår virksomhet, og innbefatter alle medlemmer - både korps og administrasjon. For korpsene betyr dette fremstilling av supplements- og arbeidskopier. Vederlaget 16 NMF ÅRSMELDING 2009

17 for 2009 er på 1,35 millioner kroner. Beløpet reguleres årlig ifølge Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. 2.4 Nasjonale samarbeidsarenaer januar-komiteen 8. januar-komiteen er en samarbeidskomité bestående av Norges Korforbund, Norsk musikkråd, Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkorps Forbund. NMF har vært representert i utvalget ved president og generalsekretær. Prioriterte saker har vært momskompensasjon, nasjonal dirigentordning og samarbeid med Kulturskolerådet. utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Gjennom en arbeidsgruppe har Frivillighet Norge vært en aktiv pådriver i prosessen med å få innført en ordning om momskompensasjon. NMF har deltatt i flere tema- og arbeidsgrupper i Frivillighet Norge: Skatt og avgift, Innsamlingsregisteret og Forskning rundt frivillighet Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) LNU er et samarbeidsorgan for over 80 barneog ungdomsorganisasjoner i Norge og er en konsensusbasert interesseorganisasjon for disse organisasjonene, samt kompetansebank og forvaltningsorgan. Kristoffer Sundøy fra Forbundsstyret er medlem av LNUs styre Frivillighet Norge Frivillighet Norge er et samarbeidsorgan for hele den frivillige sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for å bedre frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å NMF ÅRSMELDING

18 18 NMF ÅRSMELDING 2009

19 3. Samarbeidspartnere 3.1 Innledning SAS og Choice ble NMFs nye samarbeidspartnere i Samarbeidet med Fredskorpset, Norsk Tipping, If, Norsk Noteservice og Yamaha er videreført. 3.2 Samarbeidspartnere Norsk Tipping AS Det er avholdt 46 DRØM-konserter. 227 korps søkte om støtte fra ordningen. Øvre Årdal Janitsjar og Vardø Bymusikk gjennomførte hvert sitt DRØM-prosjekt. I Øvre Årdal fikk 700 publikummere oppleve en urframføring av stykket DÅM i Utladalen ved fotenden av Jotunheimen. Vardø Bymusikks drøm var å gjenskape en reise til Murmansk som korpset gjorde i av musikantene som var med i 1959 fikk gjenoppleve denne turen 50 år senere sammen med det nåværende korpset. Norsk Tipping finansierer også prosjektene Born to play og Talentfabrikken. Born to play er et holdningskapende prosjekt som skal øke trivselen blant alle som er involvert i et musikkorps. Talentfabrikken er en TV-serie som sendes på den riksdekkende Frikanalen. Her presenteres unge og talentfulle musikanter i et halvtimes program hver onsdag og søndag. Norsk Tipping bidrar også med pengepremier til NM for amatørkorps. Grasrotandelen ble innført 1. mars og er en ordning der 5 % av innsatsen på spill fra Norsk Tipping kan gis til et frivillig lag. Grasrotandelen var et tiltak fra regjeringen for i noen grad å kunne kompensere tap av automatinntekter for de frivillige organisasjonene. For å kunne motta grasrotmidler må korpset være registrert i Frivillighetsregisteret. Ca korps har registrert seg, og korpsene mottok til sammen ca. 12 millioner kroner fra Grasrotandelen i Yamaha Scandinavia Yamaha har også i 2009 bidratt med pengepremier til våre norgesmesterskap. I tillegg var Yamaha med på å finansiere en rekrutteringskampanje som ble satt i gang i forbindelse med TV-serien og filmen ORPS Norsk Noteservice AS Norsk Noteservice er vår samarbeidspartner i noteforlagsbransjen og utgir NMFs emne- NMF ÅRSMELDING

20 hefter og serien Frisk Pust. Norsk Noteservice bidrar også med pengepremier til norgesmesterskapene If Forsikringsavtalen med If ble fornyet og forbedret i Utbetaling ved 100 % invaliditet er økt fra til kroner. If bidrar også med NM-premier og penger til Ildsjelprisen. Denne ble for 2009 tildelt Olav Gangnes fra Bråte skolekorps i Akershus Fredskorpset Siden 2001 har NMF vært en av Fredskorpsets partnere gjennom utvekslingsprogrammet Bands Crossing Borders mellom Norge og Sør-Afrika. En partneravtale med Fredskorpset gjelder normalt for fem år, men på grunn av programmets suksess har vår avtale blitt utvidet år for år. Fredskorpset bidro i 2009 med penger til å lage en filmdokumentar om to korpsungdommers reise til Sør-Afrika og deres møte med et nasjonalt field band. fribagasje når de reiser alene eller sammen med korpset. Avtalen gjelder på reiser både i Skandinavia og Europa Choice En ny hotellavtale med Choice gir NMFmedlemmer 20 % rabatt på alle overnattinger på Choice-hotell i Norden uansett førpris. Avtalen kan også brukes privat. I tillegg til gode overnattingstilbud kan korpsene benytte seg av rimelige dagpakker i forbindelse med konferanser Ringen Forlag NMF har inngått en avtale fram til 15. februar 2011 med Ringen Forlag om musikklotteriet DaCapo. Samarbeidet er i år utvidet til også å gjelde salg av julekalender. Avtalen organiseres av forlaget, mens NMF og korpsene som deltar mottar provisjon i henhold til avtalen. Det ble solgt ca DaCapo-lodd og ca julekalendere, noe som gir en totalinntekt på ca. 2,1 millioner kroner til korpsene SAS Det er inngått en reiseavtale med SAS som gjør at alle NMFs medlemmer kan ta med seg mer 20 NMF ÅRSMELDING 2009

21 NMF ÅRSMELDING

22 22 NMF ÅRSMELDING 2009

23 4. Kommunikasjon 4.1 Innledning Korps ble profilert på en god måte i flere store oppslag i nasjonale medier i Både VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK Kulturnytt og NRK Norge Rundt formidlet noe av bredden og mangfoldet i korps-norge. Samarbeidet med NRK om web-tv direkte fra NM for brassband og NM for janitsjarkorps ble ytterligere utvidet i år. Både i Bergen og Trondheim samarbeidet vi om et NM-studio der over 50 gjester ble intervjuet i løpet av helgen. Web-TV sendingene var også en stor seersuksess for NRK, med svært høye besøkstall. 4.2 Ny profil NMF fikk ny grafisk profil i år. Profilhåndboken bygger på NMFs verdier spilleglede, fellesskap, kvalitet, utvikling, demokrati, stolthet og humør. Profilens hovedfarger er oransje, lilla og dyp gråbrun. Oransje er fargen for livsglede og aktivitet, mens lilla er eksklusiv, kostbar og høytidelig. Den dype gråbrune fargen symboliserer kvalitet, og er tenkt som en relativt unik farge for NMF. I håndboken finnes det også grafiske elementer som understreker vår identitet. En sirkelsky symboliserer en boblende lekenhet som også kommer til uttrykk i ordet spilleglede. De ulike sirklene i ulike farger symboliserer et mangfoldig fellesskap som rommer alt fra det tradisjonelle og stilrene til det moderne og lekne. 4.3 Synlighet i mediene I løpet av 2009 ble korps omtalt hele ganger på nettet og i trykte medier. Spesielt lokalpressen er flink til å dekke korpsaktiviteter, men også Nationen, Bergensavisen og Stavanger Aftenblad skriver mye om korps. Norges Musikkorps Forbund er omtalt 345 ganger i Dessuten har TV-serien og filmen ORPS skapt økt oppmerksomhet om korps i mediene. 4.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi NMFs nettsider har hatt totalt sidevisninger (treff) og unike besøkende i år. Daglig er over tusen personer innom våre nettsider. 198 korps har benyttet seg av tilbudet om publiseringsverktøy til korps som vil lage egne nettsider. I år startet også arbeidet med å lage en nettportal for korpsdrift. NMF ÅRSMELDING

24 24 NMF ÅRSMELDING 2009

25 5. Musikkfaglige arrangementer, konkurranser og prosjekter 5.1 Innledning I 2009 har alle de faste nasjonale arrangementene vært gjennomført. I tillegg til de syv norgesmesterskapene ble det gjennomført nasjonalt kurs i musikk og drill i samarbeid med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps (HMKG) og et nasjonalt brassbandkurs på Manger Folkehøgskule. 5.2 Arenaer og partnere Toneheim folkehøgskole Utvekslingsstudenter fra Bands Crossing Borders går på Toneheim folkehøgskole. Tidigere visepresident Erik Rastad etterfulgte tidligere president Lovisa Midtbø som styreleder for skolen Manger Folkehøgskule I 2009 ble det arrangert et nasjonalt brassbandkurs ved skolen i regi av NMF Griegakademiet (Høgskolen i Bergen) Griegakademiet har et studietilbud innen dirigentutdanning/ensembleledelse. NMF stiller til rådighet øvingskorps for studentene BrassWind NMF bidro med tilskudd til samtidsmusikkfestivalen BrassWind. Drivkraft og ansvarlig for festivalen er komponist Torstein Aagaard-Nilsen og Manger Musikklag. Det ble også gjort et TVopptak av urframføringen av Hypermusikal skrevet av Glenn Erik Haugland Forsvarets Musikk (FMUS) Det har vært et tett og nært samarbeid med FMUS, og med virkning fra 1. januar 2010 er det inngått en samarbeidsavtale som blant annet gir våre medlemmer 35 % rabatt på forsvarskorpsenes konserter, inkludert Gardemusikken. I tillegg til dette er det gjort avtale om profilering og levering av festkonserter samt gratis slagverkslån til noen av våre norgesmesterskap. Vi har også hatt en god dialog med FMUS med tanke på flere samarbeidsprosjekter, blant annet prosjektet i Sør-Afrika Sommerkurs Alle regioner i NMF arrangerte sommerkurs med alderskodeinndeling i fargene gult (9-12 år), rødt (12-14 år), blått (14-16 år) og svart (16-20 år). Enkelte regioner arrangerte også drillkurs, NMF ÅRSMELDING

26 instruktørkurs og dirigentkurs. Det ble gjennomført et nasjonalt kurs i musikk og drill i Husebyleiren i Oslo i samarbeid med H.M. Kongens Gardes Musikkorps. Interessen var stor med nesten 140 søkere, og 60 musikanter fra hele landet i alderen år ble plukket ut. Kurset hadde fokus på marsjering og musikk. Deltakerne gjennomførte en flott konsert og gikk en gardedrill på avslutningsdagen. Kurset fikk god mediedekning med innslag i både Nitimen og ungdomsprogrammet Waschera på TV Korpsdrill Med virkning fra 1. januar 2010 ble det vedtatt et nytt reglement for NM i korpsdrill, samt nye retningslinjer. Dette er en tilpasning til det internasjonale konkurransesystemet i National Baton Twirling Association. Det ble i 2009 arrangert to hovedaktiviteter for korpsdrill: Dommerkonferanse med oppdatering og Regioninstruktørkurs i drill. 5.3 Norgesmesterskapene I alt sju norgesmesterskap og én nordisk solistkonkurranse som inngår i NM for solister og ensembler, er gjennomført i år. Norgesmesterskapene for amatørkorps viser jevnt økende deltakelse. Antall deltakere i NM for solister og ensembler reguleres gjennom en kvalifisering, og ca. 60 % kommer hvert år til finalen. I NM for skolekorps, brass og janitsjar, samt NM i marsjering var det noe mindre deltakelse i år enn i 2008, noe som kan forklares med at deltakelsen er større når arrangementene inngår i en landsfestival, slik tilfellet var i I NM i korpsdrill var deltakelsen så høy at arrangementet måtte gå over to dager NM for brassband Årets NM for brassband ble arrangert i Grieghallen i Bergen, februar. 71 korps deltok. Vinner elitedivisjon: Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Hordaland Vinner 1. divisjon: Tertnes Brass, Hordaland Vinner 2. divisjon: Kleppe Musikklag, Hordaland Vinner 3. divisjon: Tromsø Brass, Troms Vinner 4. divisjon: Bjørsvik Brass, Hordaland Det ble utdelt solist- og gruppepriser i alle divisjoner NM for janitsjarkorps Olavshallen og Radisson SAS Royal Garden Hotell i Trondheim var arenaer for NM for janitsjarkorps mars. 84 korps deltok. Vinner elitedivisjon: Dragefjellets Musikkorps, Hordaland Vinner 1. divisjon: Kolbotn Konsertorkester, Akershus Vinner 2. divisjon: Stabekk Janitsjarorkester, Akershus 26 NMF ÅRSMELDING 2009

27 Vinner 3. divisjon: Greåker Musikkorps, Østfold Vinner 4. divisjon: Sandefjords Old Stars, Vestfold Vinner 5. divisjon: Kristiania Blåse-ensemble, Oslo Det ble utdelt kongepokal i elitedivisjonen og solist- og gruppepriser i alle divisjoner NM for skolekorps, brass 30 korps var samlet på NM i Stavanger konserthus, 20. juni. Vinner 1. divisjon: Tertnes Skoles Musikkorps, Hordaland Vinner 2. divisjon: Sæbø Skulemusikklag, Hordaland Vinner 3. divisjon: Hellen Skoles Musikkorps, Hordaland NM for skolekorps, janitsjar 27 korps deltok på NM i Hjertnes kulturhus og Park hotell i Sandefjord, 20. juni. Vinner 1. divisjon: Sofiemyr skolekorps, Akershus Vinner 2. divisjon: Sandbakken og Varteig sk. Musikkorps, Østfold Vinner 3. divisjon: Risør skolemusikkorps, Aust-Agder NM for solister og ensembler og nordisk solistkonkurranse for blåsere Unge musikanter fra hele landet var samlet til NM på Norges Musikkhøgskole i Oslo, april. 85 opptak var sendt inn for kvalifisering, og 36 solister og 14 ensembler ble tatt ut til finale. I nordisk solistkonkurranse deltok fire deltakere fra to land. Solistklassene: Vinner klasse 1: Aina Davidsen, Åskollen skolekorps, Buskerud Vinner klasse 2: Torstein Åvar Sollien, Smørås skolemusikk, Hordaland Vinner åpen klasse: Kim Systad, Kleppe Musikklag, Hordaland Vinner nordisk solistkonkurranse: Audun Breen, Norge Ensembleklassene: Vinner klasse 1: Trio Con Brio, fløytetrio, Skolekorpsene Åskollen og Sande, Buskerud/Vestfold Vinner klasse 2: Saxophobia, skolekorpsene Skedsmo, Kløfta, Lillestrøm og Lillestrøm Musikkorps, Akershus Vinner åpen klasse: Bergen nye trombonekvartett, Eikanger- Bjørsvik, Laksevåg og Manger Musikklag, Hordaland NMF ÅRSMELDING

28 5.3.6 NM i marsjering Brunstad Conference Center i Stokke, Vestfold var arena for NM i marsjering, 20. juni. 7 korps deltok med 11 startnumre. Vinner gatemarsj skolekorps: Nøtterøy skolekorps, Vestfold Vinner gatemarsj åpen klasse: Haugesund Ungdomskorps, Rogaland Vinner formasjonsmarsj, skolekorps: Stabekk skoles musikkorps, Akershus Vinner formasjonsmarsj, åpen klasse: Haugesund Ungdomskorps, Rogaland NM i korpsdrill Drillere fra hele landet var samlet til NM i Eikhallen i Tønsberg, juni. I alt var det 466 deltakere med 150 startnumre. Vinner drilldans, tropp, 1. divisjon: Stathelle Drillkorps, Telemark Vinner drilldans, tropp, 2. divisjon: Romerike Drillkorps, Akershus Vinner drilldans, tropp, 3. divisjon: Lysheim skolekorps, Vestfold Vinner paradedrill, 1. divisjon: Manstad skolekorps, Østfold Vinner paradedrill, 3. divisjon: Skedsmo skolekorps, Akershus Vinner duett senior: Horten Drill, Vestfold Vinner duett junior: Sentrum sk. m.korps og Horten Drill, Vestfold Vinner solist senior: Linn Rannekleiv, Nesøya skolekorps, Akershus Vinner solist junior: Emilie R. Lien, Romerike drillkorps, Akershus 5.4 Internasjonale mesterskap European Brass Band Championships Eikanger-Bjørsvik Musikklag var NMFs deltaker i European Brass Band Championships i Oostende i Belgia, mai. NMF var representert ved president og musikksjef. Vinner av A-section: Cory Band, Wales Nr. 3: Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Hordaland Vinner av B-Section: 3ba-Brass, Tyskland Vinner av European Composers Competition: Bertrand Moren, Sveits World Baton Twirling Championships Norge var representert med 54 deltakere fordelt på 33 startnumre under mesterskapet i Gent i Belgia, april. NMF var representert ved presidenten i NBTA Norway. Det deltok også et dommerteam. Resultater (beste norske plasseringer): Vinner show: Oslo drill, Oslo 28 NMF ÅRSMELDING 2009

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

ÅRS MELDING. musikkorps.no

ÅRS MELDING. musikkorps.no T O T U S E N O G T I 2010 ÅRS MELDING musikkorps.no årsmelding.indd 1 19.05.2011 14:02:51 Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter.

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F.

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. 2004 Årsmelding 2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. Færestrand, Tone Sæle. Design: Urbane Guerilla Designgroup,

Detaljer

Regionting. NMF Sør. Sakspapirer

Regionting. NMF Sør. Sakspapirer Regionting NMF Sør Sakspapirer 15. mars 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Saksnr. B 01/2015 Dato 15. mars 2015 Regionstyrets forslag til vedtak: Regiontinget godkjenner årsmelding og regnskap for 2013.

Detaljer

Årsmelding NMF Øst 2014 Regionstyrets arbeid i 2014 Region Øst ble etablert ved regiontinget i april 2013. Styret har både i årene 2013 og 2014 hatt et sterkt fokus på å etablere et bærekraftig økonomisk

Detaljer

Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008

Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008 Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008 Norges Musikkorps Forbund Alta, 4. - 6 april 2008 Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta 2008 1 Vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 32. ordinære landsmøte

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Fullstendig versjon. Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004

Fullstendig versjon. Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004 Landsmøteprotokoll Fullstendig versjon Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004 Innhold: Landsmøtesak 1.2004: Konstituering...3 A: Åpning... 3 B: Navneopprop...3 C: Godkjenning av innkalling...

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013 for stiftelsen Innhold 1 Organisasjon, stiftere og formål side 1 2 Styre, styremøter og administrasjon side 1 3 Forutsetninger for drift økonomi side 1 4 Sekretariat, arbeidsmiljø,

Detaljer

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1

NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 NMF Øst Regionting 2015 28.03.15 side 1 Regionting 2015 NMF Øst Regionstyret i NMF Øst innkaller med dette til regionting. Det avholdes Søndag 26. april 2015 kl. 13.00 på Union Scene i Drammen Saksliste

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer