Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING musikkorps.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no"

Transkript

1 09 Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009 musikkorps.no

2

3 Innhold 1. Organisasjonen NMF SIDE 1.1 Innledning Økonomi Regionenes årsmøter Forbundsstyrets arbeid Ansatte Kontrollkomiteen og valgkomiteen Arbeidsmiljø og ytre miljø Likestilling Hederstegn Unge i teten Politiattest Rammevilkår 2.1 Innledning Statlige støtteordninger TONO og Kopinor Nasjonale samarbeidsarenaer Samarbeidspartnere 3.1 Innledning Samarbeidspartnere Kommunikasjon 4.1 Innledning Ny profil Synlighet i mediene Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nasjonale arrangementer, SIDE konkurranser og prosjekter 5.1 Innledning Arenaer og partnere Norgesmesterskapene Internasjonale mesterskap Born to play Rekrutteringskampanje Norsk dirigentkonkurranse Hot n Funky Internasjonalt samarbeid og arrangementer 6.1 Innledning Field Band Foundation European Brass Band Association 33 (EBBA) 6.4 Nordisk Musik Union (NoMU) og Samrådet for nordisk amatørmusikk (SAMNAM)/Musikk i Norden (MiN) National Baton Twirling Association 34 Europe (NBTA) 6.6 Marching Band of Europe (MBE) Statistikk 7.1 Musikkorps og medlemmer Medlemskategorier Endringer Kontrollkomiteen 42 NMF ÅRSMELDING

4 4 NMF ÅRSMELDING 2009

5 1. Organisasjonen NMF 1.1 Innledning Norges Musikkorps Forbund er musikkorpsenes interesseorganisasjon. Organisasjonens nasjonale kontor ligger i Bergen. Forbundet har også sju regionkontorer: NMF Nord-Norge, NMF Trøndelag, NMF Nordvest, NMF Hedmark/ Oppland, NMF Viken, NMF Sør og NMF Vest. Det nasjonale kontoret flyttet inn i nye lokaler 18. desember 2009 i Åsegården i Bergen. De nye lokalene ligger i nærheten av Grieghallen og offentlige kommunikasjonsmidler. Antall medlemskorps er med totalt medlemmer. Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan fram mot NMF er medlem i Studieforbundet Folkeuniversitetet. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. 1.2 Økonomi Forbundsstyrets ansvar er å sørge for en god økonomiforvaltning. Som en følge av to år med stabilt overskudd og en krevende oppbygning av egenkapital, er organisasjonen i en god utvikling. Flere konkrete tiltak er gjennomført i denne perioden, blant annet investering i nye systemer for regnskap, økonomi og lønn for hele organisasjonen. Dette har gitt kompetanseheving med fokus på balanse og positive resultater. Implementering av gode verktøy har også bidratt til sterkere rapporteringsrutiner, bedre kontroll og en styrket likviditet. Implementering av lokal/nasjonal økonomi fra og med 1. januar 2008 har gitt en positiv effekt for de faktorer som berører både økonomien og intensjonen med vedtaket. Årsregnskapet viser et resultat på kroner, som i sin helhet overføres egenkapitalen, som pr. 31. desember 2009 utgjør kroner. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetningen. Regionenes økonomi og likviditet er også styrket gjennom de tiltakene som er gjort i løpet av året. Det er gjort en betydelig innsats for å oppnå positivt driftsresultat, og det er balanse i regnskapene. Dette gir en positiv effekt opp mot den nasjonale økonomien. 1.3 Regionenes årsmøter Forbundsstyret var representert på de fleste krets- og regiontingene i år med ett eller to NMF ÅRSMELDING

6 styremedlemmer. Tema på møtene var blant annet: * På god vei mot målet status 2015-målene * ORPS og rekrutteringskampanje * Grasrotandelen * Avtale med Norsk Tipping med tre satsingsområder: Born to play, Talentfabrikken og DRØM * Musikkorpsenes venner * Politiattest * Valget 2009 momsfritak og nasjonal dirigentordning 1.4 Forbundsstyrets arbeid Forbundsstyrets plattform reguleres av organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan. Hovedoppgavene har vært å bedre de økonomiske rammevilkår, utvikle organisasjonen, bedre servicen mot medlemmene og videreutvikle det musikkfaglige feltet. Det er avholdt fem styremøter og 15 møter i presidentskapet/arbeidsutvalget. I tillegg er det avholdt regelmessige telefonmøter for arbeidsutvalget og regionledere, regionrådsledere og kretsledere. Forbundsstyrets sammensetning i 2009: President: Per Kvistad Uddu, Sør-Trøndelag Visepresident: Grete Wennes, Sør-Trøndelag Styremedlemmer: Elisabeth Sundkvist, Troms Lars Emil Johannessen, Akershus Trude H. Drevland, Hordaland Andreas Halvorsen, Akershus Kristoffer Sundøy, Hordaland Ansattes repr.: Håvard Hinsverk Varamedlemmer: 1. Merit Kristiansen, Telemark 2. Anniken K. Liven, Hedmark 3. Ingrid Djupegot, Sogn og Fjordane Ansattes vararepr.: Suzy Haugan 1.5 Ansatte Forbundet har i alt 42 ansatte fordelt på 39,45 årsverk. Av disse arbeider 17 ved det nasjonale kontoret i Bergen, mens 25 har sin arbeidsplass ved regionskontorene. Nasjonalt kontor i Bergen: Arild Moen generalsekretær (sluttet 01.10) Arne Amland seniorrådgiver, personalarbeid/styresekretær Geir Ulseth musikksjef Trond Brenne nasjonal fagkonsulent musikk ( ) Berit Handegard nasjonal produsent Kari Carlheim nasjonal drillkonsulent Stig Ryland kommunikasjonssjef Håkon Mogstad kommunikasjonsrådgiver 6 NMF ÅRSMELDING 2009

7 Randi Kvinge kommunikasjonsrådgiver Birgit Berg-Olsen markedskonsulent Silvelin Havnevik nasjonal rådgiver Anita Finnebråten administrasjonssjef (konstituert generalsekretær ) Evy Langeland økonomikonsulent Unni Seim Eidsnes regnskaps- og kontormedarbeider (sykemeldt fra august 2009) Sandra Bozic vikar for Unni Seim Eidsnes Mirjam Steien økonomikonsulent Odd Petter Saltnes seniorkonsulent IKT/økonomi Erlend Veland Thorsen IKT-konsulent Kenneth Helle servicemedarbeider (fast tilsetting fra 01.03) NMF Viken Per Einar Fon daglig leder Iver Vatvedt musikkonsulent/produsent Erling J. Myrseth musikkonsulent/produsent Pål Gløtta musikkonsulent/produsent (sluttet 31.07) Mette Bjørtomt musikkonsulent/produsent (vikariat/midlertidig stilling) Per Olaf Winge servicemedarbeider Liv Bente Olufsen servicemedarbeider Suzy Haugan informasjonskonsulent (20 %) NMF Hedmark/Oppland Botolv Gjeldaker daglig leder Kristin Børresen servicemedarbeider (80 %) NMF Sør Torild S. Rosenvinge daglig leder (startet 01.01) Øyvind Klingberg musikkonsulent/produsent NMF ÅRSMELDING

8 Britt Hvidsten servicemedarbeider (60 %) Suzy Haugan informasjonskonsulent (70 %) NMF Vest Jane Merete Jonassen daglig leder (sluttet 16.06) Trond Brenne daglig leder (konstituert fra ) Lilli Anne Jacobsen Grong daglig leder (fra %) Birthe Berven Dahle musikkonsulent/produsent, (engasjement til 01.03) Stian E. Svendsen musikkonsulent/produsent (fra %) Åse Espevik produsent Kristin Eileraas produsent (tilbake fra permisjon 17.08) Tor Åge Moan Schunemann produsent (vikar K. Eileraas, sluttet 15.01) Helene Larsson Tjørhom produsent (vikar K. Eileraas %) 8 NMF ÅRSMELDING 2009

9 NMF Nordvest Trond Brenne daglig leder (sluttet 22.06) Lars Alver Krum produsent (kst. daglig leder ) (daglig leder fast fra 01.08) Marion Karin Røsandnes servicemedarbeider (50 % - utvidet til 100 % fram til Fast stilling som musikkonsulent/ produsent fra 01.10) NMF Trøndelag Karsten Selseth Landrø daglig leder Håvard Hinsverk musikkonsulent/produsent Wenche Hovstein Olsen musikkonsulent/produsent ( ) Elisabeth Fossan musikkonsulent/produsent (fra %) Gørild Meland servicemedarbeider NMF Nord-Norge Rigmor Sætherskar daglig leder Anne Guri Frøystein musikkonsulent/produsent (25 %) NMF ÅRSMELDING

10 10 NMF ÅRSMELDING 2009

11 1.6 Kontrollkomiteen og valgkomiteen Kontrollkomiteens sammensetning i 2009: Leder: Medlemmer: Varamedlem: Lars Jørgen Hauge, Hordaland Dagfinn U. Larsen, Østfold Bertel Pettersen, Møre og Romsdal Jorunn Polsrød, Telemark Valgkomiteens sammensetning i 2009: Leder: Medlemmer: Ulf Rosenberg, Rogaland Trond Elnes, Akershus Sofie Ringen, Vest-Agder Roger Lund, Nord-Trøndelag Jørn Stensvold, Finnmark 1.7 Arbeidsmiljø og ytre miljø Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er sammensatt på følgende måte: Fra arbeidstakersiden Erlend V. Thorsen (verneombud) Håvard Hinsverk (hovedtillitsvalgt) Suzy Haugan (varatillitsvalgt) Fra arbeidsgiversiden Arild Moen (generalsekretær) Anita Finnebråten (administrasjonssjef) Arne Amland (seniorrådgiver) Lederfunksjonen for utvalget ble 27. mars 2009 overtatt av arbeidsgiversiden ved generalsekretær. Etter ønske fra arbeidstakersiden har Arne Amland fortsatt ivaretatt sekretærfunksjonen i denne perioden. Det har vært avholdt tre møter i AMU i Arbeidet har hatt fokus på å bedre arbeidsmiljøet i organisasjonen. Det ble gjennomført en måling av parametre for inneklima på det nasjonale kontoret i Strandgaten våren Resultatene viste at inneklimaet ikke er tilfredsstillende. Det har ikke vært noen tilfeller av arbeids-ulykker eller skader i løpet av året. Kortidssykefraværet har vært på 6,25 %. Det er ingen forhold ved organisasjonen som direkte påvirker det ytre miljøet. 1.8 Likestilling Det er 43,2 % menn og 56,8 % kvinner ansatt i NMF. Likestilling er ivaretatt i organisasjonen gjennom forbundets arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitiske retningslinjer vedtatt i arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsgiverpolitikken bygger på følgende tre grunnpilarer: * Kompetanseutvikling NMF ÅRSMELDING

12 * Helse, miljø og sikkerhet (HMS) * Lønn De lønnspolitiske retningslinjene er nedfelt som en del av arbeidsgiverpolitikken. Lønnspolitikken skal på kort og lang sikt bidra til at NMF når sine mål, ved at den oppleves som rettferdig, motiverende og stimulerende på arbeidsmiljøet. Samtidig skal den sikre sammenhengen mellom lønn, kompetanse, stillingsinnhold, innsats og måloppnåelse. Lønn skal også medvirke til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere og ledere. Det tilstrebes en god kjønnsmessig balanse blant organisasjonens ansatte, både sentralt og på regionkontorene. 1.9 Hederstegn Forbundets forskjellige hederstegn er i løpet av 2009 tildelt i alt 505 personer. NMFs høyeste utmerkelse, Sølvtrompeten, er ikke utdelt i Øvrige tildelinger av hederstegn, diplomer og medaljer: 1.10 Unge i teten Unge i teten er NMFs lederutviklingsprogram for korpsungdommer. I 2009 ble programmet for det femte kullet avsluttet med 14 deltakere. Gjennom tre samlinger (med oppgaver til hver samling) får deltakerne opplæring i korpsorganisering, handlingsplanarbeid, strategibygging, presentasjonsteknikk, argumentasjonsteknikk, ledelse og frivillig organisasjonsvirksomhet med NMF som eksempel. Flere av deltakerne fra Unge i teten er i etter hvert valgt inn i regions- og kretsstyrer Politiattest Korpsene er blitt pålagt å innføre politiattest pr. 1. oktober. Vi har i denne forbindelse hatt god kontakt med Norges Idrettsforbund og i stor grad fulgt opplegget der. Det har vært minimalt med støy rundt ordningen, de fleste spørsmål har vært i tilknytning til behov for politiattest i amatørkorpsene. NMFs hederspris Musikanten : 1 person Hederstegn for dirigenter: 13 personer Fortjenestemedalje: 28 personer Hedersdiplom: 40-årsmedalje: 30-årsmedalje: 20-årsmedalje: 54 personer 100 personer 146 personer 163 personer 12 NMF ÅRSMELDING 2009

13 NMF ÅRSMELDING

14 14 NMF ÅRSMELDING 2009

15 2. Rammevilkår 2.1 Innledning Regjeringenes forslag om momskompensasjon for frivillige organisasjoner ble vedtatt i desember En slik beslutning er av stor betydning for korpsene som etter hvert vil få kompensert sine utgifter i forbindelse med merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester. Det er estimert et behov på ca. 1 milliard kroner for den frivillige sektor, og det er foreslått en implementeringsperiode på fem år. NMFs medlemskorps betaler årlig ca. 50 millioner kroner i moms. Vi har konstatert en generell forbedring i flere av våre støtteordninger. Både Instrumentfondet, Voksenopplæringsmidlene (VO) og tilskuddet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har økt. I år er det levert høringsuttalelser i følgende saker: * BLD: Endring i forskrift om tilskuddsordningen * Lotteri- og stiftelsestilsynet: Bingoautomatinntekter * Kunnskapsdepartementet: Voksenopplæringsloven 2.2 Statlige støtteordninger Fullt momsfritak for korpsene har vært en prioritert sak i de siste par årene, og vi har arbeidet med dette både på egen hånd og i samarbeid med Frivillighet Norge. Det gjenstår fortsatt en del arbeid for å komme fram til gode løsninger for organisasjonen på alle nivå Instrumentfondet Midler fra Instrumentfondet er tilgjengelig for alle skolekorps uavhengig av organisasjonstilknytning. Minimum ¾ av medlemsmassen må være i alderen 9-19 år. I 2009 mottok NMF totalt 602 søknader fra skolekorps, og 310 søkere fikk tildelt midler i ulike kategorier. Instrumentfondet hadde 10 millioner kroner til fordeling i Dette er en økning fra 7,5 millioner i Frifond Frifond er en statlig tilskuddsordning for barne- og ungdomsorganisasjoner. Minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år for å få innvilget tilskudd. NMF mottok totalt 11,3 millioner kroner til fordeling og av medlemskorpsene mottok støtte korps mottok kroner til ordinær drift, mens 22 korps fikk prosjektstøtte (ca. 4,8 % av midlene). NMF ÅRSMELDING

16 2.2.3 Voksenopplæring (VO) Voksenopplæringsmidler er en statlig støtteordning hvor det overføres statlige midler i henhold til voksenopplæringsloven 19. Medlemskorpsene kan få VO-midler to ganger i året etter innrapporterte undervisningstimer. Totalt VO-tilskudd for våre medlemskorps var i ,5 millioner kroner. 2.3 TONO og Kopinor TONO og Kopinor er organisasjoner som forvalter og ivaretar rettigheter til musikk og beskytter skriftlig materiale med bakgrunn i norsk lov. NMF har inngått avtaler med disse organisasjonene om vederlag på vegne av medlemskorpsene TONO NMF, Norges Korforbund og alle medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd har forhandlet fram en ny felles rammeavtale med TONO. Avtalen gir medlemskorpsene rett til: å fremføre de musikkverk TONO forvalter uten på forhånd å innhente samtykke i hvert enkelt tilfelle. Retten omfatter korpskonserter, krets/ regionsstevner og konkurranser, festivaler samt NM-konkurranser. Vederlaget for 2009 er på kr 1,1 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 0,3 millioner kroner i forhold til Beløpet reguleres årlig ifølge Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Våre medlemskorps er forpliktet til å sende inn en oversikt over framført musikk direkte til TONO for alle konserter de selv arrangerer Kopinor Avtalen mellom NMF og Kopinor ble inngått med virkning fra 1. januar Avtalen omfatter all kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale som finner sted i vår virksomhet, og innbefatter alle medlemmer - både korps og administrasjon. For korpsene betyr dette fremstilling av supplements- og arbeidskopier. Vederlaget 16 NMF ÅRSMELDING 2009

17 for 2009 er på 1,35 millioner kroner. Beløpet reguleres årlig ifølge Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. 2.4 Nasjonale samarbeidsarenaer januar-komiteen 8. januar-komiteen er en samarbeidskomité bestående av Norges Korforbund, Norsk musikkråd, Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkorps Forbund. NMF har vært representert i utvalget ved president og generalsekretær. Prioriterte saker har vært momskompensasjon, nasjonal dirigentordning og samarbeid med Kulturskolerådet. utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Gjennom en arbeidsgruppe har Frivillighet Norge vært en aktiv pådriver i prosessen med å få innført en ordning om momskompensasjon. NMF har deltatt i flere tema- og arbeidsgrupper i Frivillighet Norge: Skatt og avgift, Innsamlingsregisteret og Forskning rundt frivillighet Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) LNU er et samarbeidsorgan for over 80 barneog ungdomsorganisasjoner i Norge og er en konsensusbasert interesseorganisasjon for disse organisasjonene, samt kompetansebank og forvaltningsorgan. Kristoffer Sundøy fra Forbundsstyret er medlem av LNUs styre Frivillighet Norge Frivillighet Norge er et samarbeidsorgan for hele den frivillige sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for å bedre frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å NMF ÅRSMELDING

18 18 NMF ÅRSMELDING 2009

19 3. Samarbeidspartnere 3.1 Innledning SAS og Choice ble NMFs nye samarbeidspartnere i Samarbeidet med Fredskorpset, Norsk Tipping, If, Norsk Noteservice og Yamaha er videreført. 3.2 Samarbeidspartnere Norsk Tipping AS Det er avholdt 46 DRØM-konserter. 227 korps søkte om støtte fra ordningen. Øvre Årdal Janitsjar og Vardø Bymusikk gjennomførte hvert sitt DRØM-prosjekt. I Øvre Årdal fikk 700 publikummere oppleve en urframføring av stykket DÅM i Utladalen ved fotenden av Jotunheimen. Vardø Bymusikks drøm var å gjenskape en reise til Murmansk som korpset gjorde i av musikantene som var med i 1959 fikk gjenoppleve denne turen 50 år senere sammen med det nåværende korpset. Norsk Tipping finansierer også prosjektene Born to play og Talentfabrikken. Born to play er et holdningskapende prosjekt som skal øke trivselen blant alle som er involvert i et musikkorps. Talentfabrikken er en TV-serie som sendes på den riksdekkende Frikanalen. Her presenteres unge og talentfulle musikanter i et halvtimes program hver onsdag og søndag. Norsk Tipping bidrar også med pengepremier til NM for amatørkorps. Grasrotandelen ble innført 1. mars og er en ordning der 5 % av innsatsen på spill fra Norsk Tipping kan gis til et frivillig lag. Grasrotandelen var et tiltak fra regjeringen for i noen grad å kunne kompensere tap av automatinntekter for de frivillige organisasjonene. For å kunne motta grasrotmidler må korpset være registrert i Frivillighetsregisteret. Ca korps har registrert seg, og korpsene mottok til sammen ca. 12 millioner kroner fra Grasrotandelen i Yamaha Scandinavia Yamaha har også i 2009 bidratt med pengepremier til våre norgesmesterskap. I tillegg var Yamaha med på å finansiere en rekrutteringskampanje som ble satt i gang i forbindelse med TV-serien og filmen ORPS Norsk Noteservice AS Norsk Noteservice er vår samarbeidspartner i noteforlagsbransjen og utgir NMFs emne- NMF ÅRSMELDING

20 hefter og serien Frisk Pust. Norsk Noteservice bidrar også med pengepremier til norgesmesterskapene If Forsikringsavtalen med If ble fornyet og forbedret i Utbetaling ved 100 % invaliditet er økt fra til kroner. If bidrar også med NM-premier og penger til Ildsjelprisen. Denne ble for 2009 tildelt Olav Gangnes fra Bråte skolekorps i Akershus Fredskorpset Siden 2001 har NMF vært en av Fredskorpsets partnere gjennom utvekslingsprogrammet Bands Crossing Borders mellom Norge og Sør-Afrika. En partneravtale med Fredskorpset gjelder normalt for fem år, men på grunn av programmets suksess har vår avtale blitt utvidet år for år. Fredskorpset bidro i 2009 med penger til å lage en filmdokumentar om to korpsungdommers reise til Sør-Afrika og deres møte med et nasjonalt field band. fribagasje når de reiser alene eller sammen med korpset. Avtalen gjelder på reiser både i Skandinavia og Europa Choice En ny hotellavtale med Choice gir NMFmedlemmer 20 % rabatt på alle overnattinger på Choice-hotell i Norden uansett førpris. Avtalen kan også brukes privat. I tillegg til gode overnattingstilbud kan korpsene benytte seg av rimelige dagpakker i forbindelse med konferanser Ringen Forlag NMF har inngått en avtale fram til 15. februar 2011 med Ringen Forlag om musikklotteriet DaCapo. Samarbeidet er i år utvidet til også å gjelde salg av julekalender. Avtalen organiseres av forlaget, mens NMF og korpsene som deltar mottar provisjon i henhold til avtalen. Det ble solgt ca DaCapo-lodd og ca julekalendere, noe som gir en totalinntekt på ca. 2,1 millioner kroner til korpsene SAS Det er inngått en reiseavtale med SAS som gjør at alle NMFs medlemmer kan ta med seg mer 20 NMF ÅRSMELDING 2009

21 NMF ÅRSMELDING

22 22 NMF ÅRSMELDING 2009

23 4. Kommunikasjon 4.1 Innledning Korps ble profilert på en god måte i flere store oppslag i nasjonale medier i Både VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK Kulturnytt og NRK Norge Rundt formidlet noe av bredden og mangfoldet i korps-norge. Samarbeidet med NRK om web-tv direkte fra NM for brassband og NM for janitsjarkorps ble ytterligere utvidet i år. Både i Bergen og Trondheim samarbeidet vi om et NM-studio der over 50 gjester ble intervjuet i løpet av helgen. Web-TV sendingene var også en stor seersuksess for NRK, med svært høye besøkstall. 4.2 Ny profil NMF fikk ny grafisk profil i år. Profilhåndboken bygger på NMFs verdier spilleglede, fellesskap, kvalitet, utvikling, demokrati, stolthet og humør. Profilens hovedfarger er oransje, lilla og dyp gråbrun. Oransje er fargen for livsglede og aktivitet, mens lilla er eksklusiv, kostbar og høytidelig. Den dype gråbrune fargen symboliserer kvalitet, og er tenkt som en relativt unik farge for NMF. I håndboken finnes det også grafiske elementer som understreker vår identitet. En sirkelsky symboliserer en boblende lekenhet som også kommer til uttrykk i ordet spilleglede. De ulike sirklene i ulike farger symboliserer et mangfoldig fellesskap som rommer alt fra det tradisjonelle og stilrene til det moderne og lekne. 4.3 Synlighet i mediene I løpet av 2009 ble korps omtalt hele ganger på nettet og i trykte medier. Spesielt lokalpressen er flink til å dekke korpsaktiviteter, men også Nationen, Bergensavisen og Stavanger Aftenblad skriver mye om korps. Norges Musikkorps Forbund er omtalt 345 ganger i Dessuten har TV-serien og filmen ORPS skapt økt oppmerksomhet om korps i mediene. 4.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi NMFs nettsider har hatt totalt sidevisninger (treff) og unike besøkende i år. Daglig er over tusen personer innom våre nettsider. 198 korps har benyttet seg av tilbudet om publiseringsverktøy til korps som vil lage egne nettsider. I år startet også arbeidet med å lage en nettportal for korpsdrift. NMF ÅRSMELDING

24 24 NMF ÅRSMELDING 2009

25 5. Musikkfaglige arrangementer, konkurranser og prosjekter 5.1 Innledning I 2009 har alle de faste nasjonale arrangementene vært gjennomført. I tillegg til de syv norgesmesterskapene ble det gjennomført nasjonalt kurs i musikk og drill i samarbeid med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps (HMKG) og et nasjonalt brassbandkurs på Manger Folkehøgskule. 5.2 Arenaer og partnere Toneheim folkehøgskole Utvekslingsstudenter fra Bands Crossing Borders går på Toneheim folkehøgskole. Tidigere visepresident Erik Rastad etterfulgte tidligere president Lovisa Midtbø som styreleder for skolen Manger Folkehøgskule I 2009 ble det arrangert et nasjonalt brassbandkurs ved skolen i regi av NMF Griegakademiet (Høgskolen i Bergen) Griegakademiet har et studietilbud innen dirigentutdanning/ensembleledelse. NMF stiller til rådighet øvingskorps for studentene BrassWind NMF bidro med tilskudd til samtidsmusikkfestivalen BrassWind. Drivkraft og ansvarlig for festivalen er komponist Torstein Aagaard-Nilsen og Manger Musikklag. Det ble også gjort et TVopptak av urframføringen av Hypermusikal skrevet av Glenn Erik Haugland Forsvarets Musikk (FMUS) Det har vært et tett og nært samarbeid med FMUS, og med virkning fra 1. januar 2010 er det inngått en samarbeidsavtale som blant annet gir våre medlemmer 35 % rabatt på forsvarskorpsenes konserter, inkludert Gardemusikken. I tillegg til dette er det gjort avtale om profilering og levering av festkonserter samt gratis slagverkslån til noen av våre norgesmesterskap. Vi har også hatt en god dialog med FMUS med tanke på flere samarbeidsprosjekter, blant annet prosjektet i Sør-Afrika Sommerkurs Alle regioner i NMF arrangerte sommerkurs med alderskodeinndeling i fargene gult (9-12 år), rødt (12-14 år), blått (14-16 år) og svart (16-20 år). Enkelte regioner arrangerte også drillkurs, NMF ÅRSMELDING

26 instruktørkurs og dirigentkurs. Det ble gjennomført et nasjonalt kurs i musikk og drill i Husebyleiren i Oslo i samarbeid med H.M. Kongens Gardes Musikkorps. Interessen var stor med nesten 140 søkere, og 60 musikanter fra hele landet i alderen år ble plukket ut. Kurset hadde fokus på marsjering og musikk. Deltakerne gjennomførte en flott konsert og gikk en gardedrill på avslutningsdagen. Kurset fikk god mediedekning med innslag i både Nitimen og ungdomsprogrammet Waschera på TV Korpsdrill Med virkning fra 1. januar 2010 ble det vedtatt et nytt reglement for NM i korpsdrill, samt nye retningslinjer. Dette er en tilpasning til det internasjonale konkurransesystemet i National Baton Twirling Association. Det ble i 2009 arrangert to hovedaktiviteter for korpsdrill: Dommerkonferanse med oppdatering og Regioninstruktørkurs i drill. 5.3 Norgesmesterskapene I alt sju norgesmesterskap og én nordisk solistkonkurranse som inngår i NM for solister og ensembler, er gjennomført i år. Norgesmesterskapene for amatørkorps viser jevnt økende deltakelse. Antall deltakere i NM for solister og ensembler reguleres gjennom en kvalifisering, og ca. 60 % kommer hvert år til finalen. I NM for skolekorps, brass og janitsjar, samt NM i marsjering var det noe mindre deltakelse i år enn i 2008, noe som kan forklares med at deltakelsen er større når arrangementene inngår i en landsfestival, slik tilfellet var i I NM i korpsdrill var deltakelsen så høy at arrangementet måtte gå over to dager NM for brassband Årets NM for brassband ble arrangert i Grieghallen i Bergen, februar. 71 korps deltok. Vinner elitedivisjon: Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Hordaland Vinner 1. divisjon: Tertnes Brass, Hordaland Vinner 2. divisjon: Kleppe Musikklag, Hordaland Vinner 3. divisjon: Tromsø Brass, Troms Vinner 4. divisjon: Bjørsvik Brass, Hordaland Det ble utdelt solist- og gruppepriser i alle divisjoner NM for janitsjarkorps Olavshallen og Radisson SAS Royal Garden Hotell i Trondheim var arenaer for NM for janitsjarkorps mars. 84 korps deltok. Vinner elitedivisjon: Dragefjellets Musikkorps, Hordaland Vinner 1. divisjon: Kolbotn Konsertorkester, Akershus Vinner 2. divisjon: Stabekk Janitsjarorkester, Akershus 26 NMF ÅRSMELDING 2009

27 Vinner 3. divisjon: Greåker Musikkorps, Østfold Vinner 4. divisjon: Sandefjords Old Stars, Vestfold Vinner 5. divisjon: Kristiania Blåse-ensemble, Oslo Det ble utdelt kongepokal i elitedivisjonen og solist- og gruppepriser i alle divisjoner NM for skolekorps, brass 30 korps var samlet på NM i Stavanger konserthus, 20. juni. Vinner 1. divisjon: Tertnes Skoles Musikkorps, Hordaland Vinner 2. divisjon: Sæbø Skulemusikklag, Hordaland Vinner 3. divisjon: Hellen Skoles Musikkorps, Hordaland NM for skolekorps, janitsjar 27 korps deltok på NM i Hjertnes kulturhus og Park hotell i Sandefjord, 20. juni. Vinner 1. divisjon: Sofiemyr skolekorps, Akershus Vinner 2. divisjon: Sandbakken og Varteig sk. Musikkorps, Østfold Vinner 3. divisjon: Risør skolemusikkorps, Aust-Agder NM for solister og ensembler og nordisk solistkonkurranse for blåsere Unge musikanter fra hele landet var samlet til NM på Norges Musikkhøgskole i Oslo, april. 85 opptak var sendt inn for kvalifisering, og 36 solister og 14 ensembler ble tatt ut til finale. I nordisk solistkonkurranse deltok fire deltakere fra to land. Solistklassene: Vinner klasse 1: Aina Davidsen, Åskollen skolekorps, Buskerud Vinner klasse 2: Torstein Åvar Sollien, Smørås skolemusikk, Hordaland Vinner åpen klasse: Kim Systad, Kleppe Musikklag, Hordaland Vinner nordisk solistkonkurranse: Audun Breen, Norge Ensembleklassene: Vinner klasse 1: Trio Con Brio, fløytetrio, Skolekorpsene Åskollen og Sande, Buskerud/Vestfold Vinner klasse 2: Saxophobia, skolekorpsene Skedsmo, Kløfta, Lillestrøm og Lillestrøm Musikkorps, Akershus Vinner åpen klasse: Bergen nye trombonekvartett, Eikanger- Bjørsvik, Laksevåg og Manger Musikklag, Hordaland NMF ÅRSMELDING

28 5.3.6 NM i marsjering Brunstad Conference Center i Stokke, Vestfold var arena for NM i marsjering, 20. juni. 7 korps deltok med 11 startnumre. Vinner gatemarsj skolekorps: Nøtterøy skolekorps, Vestfold Vinner gatemarsj åpen klasse: Haugesund Ungdomskorps, Rogaland Vinner formasjonsmarsj, skolekorps: Stabekk skoles musikkorps, Akershus Vinner formasjonsmarsj, åpen klasse: Haugesund Ungdomskorps, Rogaland NM i korpsdrill Drillere fra hele landet var samlet til NM i Eikhallen i Tønsberg, juni. I alt var det 466 deltakere med 150 startnumre. Vinner drilldans, tropp, 1. divisjon: Stathelle Drillkorps, Telemark Vinner drilldans, tropp, 2. divisjon: Romerike Drillkorps, Akershus Vinner drilldans, tropp, 3. divisjon: Lysheim skolekorps, Vestfold Vinner paradedrill, 1. divisjon: Manstad skolekorps, Østfold Vinner paradedrill, 3. divisjon: Skedsmo skolekorps, Akershus Vinner duett senior: Horten Drill, Vestfold Vinner duett junior: Sentrum sk. m.korps og Horten Drill, Vestfold Vinner solist senior: Linn Rannekleiv, Nesøya skolekorps, Akershus Vinner solist junior: Emilie R. Lien, Romerike drillkorps, Akershus 5.4 Internasjonale mesterskap European Brass Band Championships Eikanger-Bjørsvik Musikklag var NMFs deltaker i European Brass Band Championships i Oostende i Belgia, mai. NMF var representert ved president og musikksjef. Vinner av A-section: Cory Band, Wales Nr. 3: Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Hordaland Vinner av B-Section: 3ba-Brass, Tyskland Vinner av European Composers Competition: Bertrand Moren, Sveits World Baton Twirling Championships Norge var representert med 54 deltakere fordelt på 33 startnumre under mesterskapet i Gent i Belgia, april. NMF var representert ved presidenten i NBTA Norway. Det deltok også et dommerteam. Resultater (beste norske plasseringer): Vinner show: Oslo drill, Oslo 28 NMF ÅRSMELDING 2009

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

ÅRS MELDING. musikkorps.no

ÅRS MELDING. musikkorps.no T O T U S E N O G T I 2010 ÅRS MELDING musikkorps.no årsmelding.indd 1 19.05.2011 14:02:51 Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter.

Detaljer

ÅRSMELDING. musikkorps.no

ÅRSMELDING. musikkorps.no ÅRSMELDING 2011 musikkorps.no INNHOLD HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. 1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1 Innledning 1.2 Økonomi 1.3 Forbundsstyrets arbeid 1.4 Ansatte

Detaljer

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland Agenda Presentasjon av NMF og NMF Hordaland NMF og kulturskolen møter fremtiden Hvem er NMF? Norges Musikkorps

Detaljer

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1. 1 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.4 Ledermøte/Ledersamling... 6 1.5 Organisasjonsutvalget... 6 1.6

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

TOTUSENOGFJORTEN. musikkorps.no

TOTUSENOGFJORTEN. musikkorps.no Å R S R A P P O RT TOTUSENOGFJORTEN 2014 musikkorps.no I N N H O L D INN HOLD 1. NMF-organisasjonen 1.1 Innledning 1.2 Landsmøtet 1.3 Økonomi 1.4 Forbundsstyrets arbeid 1.5 Kontrollkomiteen 1.6 Ansatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2016. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 12. 13. mars 2016 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 Landsmøteprotokoll Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 1 vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 31. ordinære landsmøte Molde, 21. - 23. april 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad Protokoll til S5 Møtenr 5/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 10.06.2015. Møtenr. 4 Saker 21/15-32/15 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Lilli Anne J. Grong Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Vidar

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2014 1

Protokoll Landsmøte 2014 1 Protokoll Landsmøte 2014 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2014 Konstituering 3 Landsmøtesak 02.2014 Årsmelding og regnskap 2014 5 Landsmøtesak 03.2014 Årsmelding og regnskap 2013 5 Landsmøtesak 04.2014 Driftsmodell

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013 Glimt fra festkonserten på Hordablæsten 2013 INNHOLD ÅRSMELDING 2013... 3 A. ADMINISTRASJON... 3 A. 1 Regionstyret 2013-2015... 3 A. 2 Komiteer 2013-2015... 3 A. 3 Revisor...

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014 Hordaland Ungdomskorps september 2014 INNHOLD ÅRSMELDING 2014... 3 A. ADMINISTRASJON... 3 A. 1 Regionstyret 2013-2015... 3 A. 2 Komiteer 2013-2015... 3 A. 3 Revisor... 3 A.

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2014 Årsbudsjett 2015 Langtidsbudsjett 2015-2017 Handlingsplan 2015-2018 Valg 1/2015 25. april 2015 Årsmelding

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017 Aktivitetskalender for NMF Sør 2016-2017 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2016 til våren 2017. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016 Aktivitetskalender for NMF Sør 2015-2016 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2015 til våren 2016. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

NORGES MUSIKKORPS FORBUND Vedlegg 1 NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2009 PROTOKOLL Hotel Alexandra i Loen 15.mars 2009 1 1. KONSTITUERING Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 15. MARS 2009. 2. GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker.

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker. ÅRSMELDING 2013 1. Innledning Etter at vi hadde en positiv runde med begge fylkeskommunene etter sommerkurssaken i 2012, har dette resultert i bedre rammevilkår for regionen. Hedmark fylkeskommune bevilger

Detaljer

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 Sakspapirer Regiontinget 2015 Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 REGIONSTING NMF ROGALAND 6.-7. april 2013 Til korps i Rogaland og delegater til Regiontinget 2015 Stavanger 27. mars 2015

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14 REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014 1/5 Rev 01.09.14 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs verdier er engasjert, inspirerende og inkluderende. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund Reglement Korpsdrill Norges Musikkorps Forbund 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund inviterer til Drill Grand Prix 27. februar 1. mars 2015 i Håkons hall på Lillehammer. Drill Grand Prix (DGP) er en helt ny

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Invitasjon til Hordablæsten 2015

Invitasjon til Hordablæsten 2015 Invitasjon til Hordablæsten 2015 Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2015. Vi ønsker herved velkommen til spennende

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Invitasjon til Hordablæsten 2016

Invitasjon til Hordablæsten 2016 Invitasjon til Hordablæsten 2016 Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2016. Vi ønsker herved velkommen til spennende

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon Elitedivisjon 1 96 96 Lillestrøm Musikkorps, Akershus 2 94 94 Nittedal og Hakadal Janitsjar, Akershus 3 92 92 Sandvikens Ungdomskorps, Hordaland 4 91 91 Dragefjellets Musikkorps, Hordaland 5 90 90 Sarpsborg

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Kristian Gyldenås Larsen. Joacim Valen Moen. Ole Peder Lien Svein Inge Benden Tobias Vik Frank Severinsen. Kitty Bøckman.

Kristian Gyldenås Larsen. Joacim Valen Moen. Ole Peder Lien Svein Inge Benden Tobias Vik Frank Severinsen. Kitty Bøckman. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Korpsleder (K): Korpsleder (M): Materialforvalter: Aspirantleder: Juniorleder: Arrangementsleder: Tillitsvalgte: Erik Halvorsen Anne Lene Lien

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

vakreste eventyr! Sommerens

vakreste eventyr! Sommerens Sommerens vakreste eventyr! Sommeren nærmer seg med rekordfart. På samme måte som at sommeren kommer, så blir det sommerkurs for spilleglade musikanter. Om du er liten eller stor så har NMF Viken kurset

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund. Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand

2006 Norges Musikkorps Forbund. Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand Årsmelding 2005 2006 Norges Musikkorps Forbund Fotografer: Sissel Larsen, nyebilder.no, Lene Løtvedt, Skjalg Ekeland og Anne F. Færestrand Design: Urbane Guerilla Designgroup, Leif Haglund Spilleglede

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

Årsmelding 2014. 2.2. Arbeidsutvalg Irene Inman Tjørve, Dag Otto Jostad, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen og Botolv Gjeldaker.

Årsmelding 2014. 2.2. Arbeidsutvalg Irene Inman Tjørve, Dag Otto Jostad, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen og Botolv Gjeldaker. ÅRSMELDING 2014 1. Innledning Regionen er meget tilfreds med at vi endelig kunne tilby adm.sekretær Kristin Børresen 100% jobb fra 1. september. Dette betyr at Kristin nå jobber 70% for NMF Hedmark/Oppland

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj. 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182. 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178

Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj. 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182. 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178 Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178 3. Svelvik skolekorps 86+ 82 = 168 4. Spjelkavik skolekorps

Detaljer

Sarpsborg Janitsjarkorps

Sarpsborg Janitsjarkorps Sarpsborg Janitsjarkorps kreativitet konserter nyskaping profilering idealisme opplæring ambisjoner utvikling konkurranser representasjon lederskap kontakt samspill forbilder rekruttering kreativitet konserter

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

GRATIS SEMINAR for messingblåsere og slagverkere fra 13-19 år

GRATIS SEMINAR for messingblåsere og slagverkere fra 13-19 år Påmeldingsfrist 15. april 2011 Ung Brass 20.-22. mai GRATIS SEMINAR for messingblåsere og slagverkere fra 13-19 år En helgesamling med mye musikk og spennende utfordringer. Kanskje du har vært på sommerkurs?

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsmelding NMF Øst 2014 Regionstyrets arbeid i 2014 Region Øst ble etablert ved regiontinget i april 2013. Styret har både i årene 2013 og 2014 hatt et sterkt fokus på å etablere et bærekraftig økonomisk

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS revidert på årsmøtet 29.09.11 vedtektenes 7.a pkt. 6 og 8.1 er endret i årsmøtet 2006. 1 ORGANISASJON Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Molde Musikkråd Årsmelding 2008/2009 Oversikt styret 2008 2009 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Funksjon i styret : Navn : Representant for : Styreleder: NilsGunnar Solli

Detaljer

Kr 400,- (pr program)

Kr 400,- (pr program) Informasjon om Midtnorsk Mesterskap (MNM) 2016 Konkurransene gjennomføres i Træffhuset, Aukravegen 80, 6413 Molde Lørdag og søndag 12.-13. mars 2016 Vi overnatter på Bekkevoll ungdomsskole, Glomstuvegen

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Årsmelding Tasta Skolekorps 2012 2013

Årsmelding Tasta Skolekorps 2012 2013 Årsmelding Tasta Skolekorps 2012 2013 Styret: Hilde Grude (leder) Jarle Furre (kasserer) Sindre Skjøld (sekretær og webansvarlig) Berit Vandli Berentsen (uniformer) Olga Lindal (uniformer og transport)

Detaljer

Fullstendig versjon. Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004

Fullstendig versjon. Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004 Landsmøteprotokoll Fullstendig versjon Norges Musikkorps Forbund Tønsberg, 23. - 25. april 2004 Innhold: Landsmøtesak 1.2004: Konstituering...3 A: Åpning... 3 B: Navneopprop...3 C: Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Regionting. NMF Sør. Sakspapirer

Regionting. NMF Sør. Sakspapirer Regionting NMF Sør Sakspapirer 15. mars 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Saksnr. B 01/2015 Dato 15. mars 2015 Regionstyrets forslag til vedtak: Regiontinget godkjenner årsmelding og regnskap for 2013.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum.

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Smågardistene Stabekk skoles musikkorps er 100 år i 2015. Dette feires med en 3 dagers festival. Merk at programmet kan bli endret. Det vil

Detaljer

VEDTEKTER FOR Nord-Norges Musikkforbund

VEDTEKTER FOR Nord-Norges Musikkforbund VEDTEKTER FOR Nord-Norges Musikkforbund Pr. 12.6.2009 1 Organisasjon Nord-Norges Musikkforbund, stiftet på det 1. nordnorske musikkstevne 10. juni 1933, er et samarbeidsorgan for de tilsluttede amatørkorpsene

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F.

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. 2004 Årsmelding 2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. Færestrand, Tone Sæle. Design: Urbane Guerilla Designgroup,

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer