Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING musikkorps.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no"

Transkript

1 09 Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009 musikkorps.no

2

3 Innhold 1. Organisasjonen NMF SIDE 1.1 Innledning Økonomi Regionenes årsmøter Forbundsstyrets arbeid Ansatte Kontrollkomiteen og valgkomiteen Arbeidsmiljø og ytre miljø Likestilling Hederstegn Unge i teten Politiattest Rammevilkår 2.1 Innledning Statlige støtteordninger TONO og Kopinor Nasjonale samarbeidsarenaer Samarbeidspartnere 3.1 Innledning Samarbeidspartnere Kommunikasjon 4.1 Innledning Ny profil Synlighet i mediene Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nasjonale arrangementer, SIDE konkurranser og prosjekter 5.1 Innledning Arenaer og partnere Norgesmesterskapene Internasjonale mesterskap Born to play Rekrutteringskampanje Norsk dirigentkonkurranse Hot n Funky Internasjonalt samarbeid og arrangementer 6.1 Innledning Field Band Foundation European Brass Band Association 33 (EBBA) 6.4 Nordisk Musik Union (NoMU) og Samrådet for nordisk amatørmusikk (SAMNAM)/Musikk i Norden (MiN) National Baton Twirling Association 34 Europe (NBTA) 6.6 Marching Band of Europe (MBE) Statistikk 7.1 Musikkorps og medlemmer Medlemskategorier Endringer Kontrollkomiteen 42 NMF ÅRSMELDING

4 4 NMF ÅRSMELDING 2009

5 1. Organisasjonen NMF 1.1 Innledning Norges Musikkorps Forbund er musikkorpsenes interesseorganisasjon. Organisasjonens nasjonale kontor ligger i Bergen. Forbundet har også sju regionkontorer: NMF Nord-Norge, NMF Trøndelag, NMF Nordvest, NMF Hedmark/ Oppland, NMF Viken, NMF Sør og NMF Vest. Det nasjonale kontoret flyttet inn i nye lokaler 18. desember 2009 i Åsegården i Bergen. De nye lokalene ligger i nærheten av Grieghallen og offentlige kommunikasjonsmidler. Antall medlemskorps er med totalt medlemmer. Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan fram mot NMF er medlem i Studieforbundet Folkeuniversitetet. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. 1.2 Økonomi Forbundsstyrets ansvar er å sørge for en god økonomiforvaltning. Som en følge av to år med stabilt overskudd og en krevende oppbygning av egenkapital, er organisasjonen i en god utvikling. Flere konkrete tiltak er gjennomført i denne perioden, blant annet investering i nye systemer for regnskap, økonomi og lønn for hele organisasjonen. Dette har gitt kompetanseheving med fokus på balanse og positive resultater. Implementering av gode verktøy har også bidratt til sterkere rapporteringsrutiner, bedre kontroll og en styrket likviditet. Implementering av lokal/nasjonal økonomi fra og med 1. januar 2008 har gitt en positiv effekt for de faktorer som berører både økonomien og intensjonen med vedtaket. Årsregnskapet viser et resultat på kroner, som i sin helhet overføres egenkapitalen, som pr. 31. desember 2009 utgjør kroner. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetningen. Regionenes økonomi og likviditet er også styrket gjennom de tiltakene som er gjort i løpet av året. Det er gjort en betydelig innsats for å oppnå positivt driftsresultat, og det er balanse i regnskapene. Dette gir en positiv effekt opp mot den nasjonale økonomien. 1.3 Regionenes årsmøter Forbundsstyret var representert på de fleste krets- og regiontingene i år med ett eller to NMF ÅRSMELDING

6 styremedlemmer. Tema på møtene var blant annet: * På god vei mot målet status 2015-målene * ORPS og rekrutteringskampanje * Grasrotandelen * Avtale med Norsk Tipping med tre satsingsområder: Born to play, Talentfabrikken og DRØM * Musikkorpsenes venner * Politiattest * Valget 2009 momsfritak og nasjonal dirigentordning 1.4 Forbundsstyrets arbeid Forbundsstyrets plattform reguleres av organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan. Hovedoppgavene har vært å bedre de økonomiske rammevilkår, utvikle organisasjonen, bedre servicen mot medlemmene og videreutvikle det musikkfaglige feltet. Det er avholdt fem styremøter og 15 møter i presidentskapet/arbeidsutvalget. I tillegg er det avholdt regelmessige telefonmøter for arbeidsutvalget og regionledere, regionrådsledere og kretsledere. Forbundsstyrets sammensetning i 2009: President: Per Kvistad Uddu, Sør-Trøndelag Visepresident: Grete Wennes, Sør-Trøndelag Styremedlemmer: Elisabeth Sundkvist, Troms Lars Emil Johannessen, Akershus Trude H. Drevland, Hordaland Andreas Halvorsen, Akershus Kristoffer Sundøy, Hordaland Ansattes repr.: Håvard Hinsverk Varamedlemmer: 1. Merit Kristiansen, Telemark 2. Anniken K. Liven, Hedmark 3. Ingrid Djupegot, Sogn og Fjordane Ansattes vararepr.: Suzy Haugan 1.5 Ansatte Forbundet har i alt 42 ansatte fordelt på 39,45 årsverk. Av disse arbeider 17 ved det nasjonale kontoret i Bergen, mens 25 har sin arbeidsplass ved regionskontorene. Nasjonalt kontor i Bergen: Arild Moen generalsekretær (sluttet 01.10) Arne Amland seniorrådgiver, personalarbeid/styresekretær Geir Ulseth musikksjef Trond Brenne nasjonal fagkonsulent musikk ( ) Berit Handegard nasjonal produsent Kari Carlheim nasjonal drillkonsulent Stig Ryland kommunikasjonssjef Håkon Mogstad kommunikasjonsrådgiver 6 NMF ÅRSMELDING 2009

7 Randi Kvinge kommunikasjonsrådgiver Birgit Berg-Olsen markedskonsulent Silvelin Havnevik nasjonal rådgiver Anita Finnebråten administrasjonssjef (konstituert generalsekretær ) Evy Langeland økonomikonsulent Unni Seim Eidsnes regnskaps- og kontormedarbeider (sykemeldt fra august 2009) Sandra Bozic vikar for Unni Seim Eidsnes Mirjam Steien økonomikonsulent Odd Petter Saltnes seniorkonsulent IKT/økonomi Erlend Veland Thorsen IKT-konsulent Kenneth Helle servicemedarbeider (fast tilsetting fra 01.03) NMF Viken Per Einar Fon daglig leder Iver Vatvedt musikkonsulent/produsent Erling J. Myrseth musikkonsulent/produsent Pål Gløtta musikkonsulent/produsent (sluttet 31.07) Mette Bjørtomt musikkonsulent/produsent (vikariat/midlertidig stilling) Per Olaf Winge servicemedarbeider Liv Bente Olufsen servicemedarbeider Suzy Haugan informasjonskonsulent (20 %) NMF Hedmark/Oppland Botolv Gjeldaker daglig leder Kristin Børresen servicemedarbeider (80 %) NMF Sør Torild S. Rosenvinge daglig leder (startet 01.01) Øyvind Klingberg musikkonsulent/produsent NMF ÅRSMELDING

8 Britt Hvidsten servicemedarbeider (60 %) Suzy Haugan informasjonskonsulent (70 %) NMF Vest Jane Merete Jonassen daglig leder (sluttet 16.06) Trond Brenne daglig leder (konstituert fra ) Lilli Anne Jacobsen Grong daglig leder (fra %) Birthe Berven Dahle musikkonsulent/produsent, (engasjement til 01.03) Stian E. Svendsen musikkonsulent/produsent (fra %) Åse Espevik produsent Kristin Eileraas produsent (tilbake fra permisjon 17.08) Tor Åge Moan Schunemann produsent (vikar K. Eileraas, sluttet 15.01) Helene Larsson Tjørhom produsent (vikar K. Eileraas %) 8 NMF ÅRSMELDING 2009

9 NMF Nordvest Trond Brenne daglig leder (sluttet 22.06) Lars Alver Krum produsent (kst. daglig leder ) (daglig leder fast fra 01.08) Marion Karin Røsandnes servicemedarbeider (50 % - utvidet til 100 % fram til Fast stilling som musikkonsulent/ produsent fra 01.10) NMF Trøndelag Karsten Selseth Landrø daglig leder Håvard Hinsverk musikkonsulent/produsent Wenche Hovstein Olsen musikkonsulent/produsent ( ) Elisabeth Fossan musikkonsulent/produsent (fra %) Gørild Meland servicemedarbeider NMF Nord-Norge Rigmor Sætherskar daglig leder Anne Guri Frøystein musikkonsulent/produsent (25 %) NMF ÅRSMELDING

10 10 NMF ÅRSMELDING 2009

11 1.6 Kontrollkomiteen og valgkomiteen Kontrollkomiteens sammensetning i 2009: Leder: Medlemmer: Varamedlem: Lars Jørgen Hauge, Hordaland Dagfinn U. Larsen, Østfold Bertel Pettersen, Møre og Romsdal Jorunn Polsrød, Telemark Valgkomiteens sammensetning i 2009: Leder: Medlemmer: Ulf Rosenberg, Rogaland Trond Elnes, Akershus Sofie Ringen, Vest-Agder Roger Lund, Nord-Trøndelag Jørn Stensvold, Finnmark 1.7 Arbeidsmiljø og ytre miljø Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er sammensatt på følgende måte: Fra arbeidstakersiden Erlend V. Thorsen (verneombud) Håvard Hinsverk (hovedtillitsvalgt) Suzy Haugan (varatillitsvalgt) Fra arbeidsgiversiden Arild Moen (generalsekretær) Anita Finnebråten (administrasjonssjef) Arne Amland (seniorrådgiver) Lederfunksjonen for utvalget ble 27. mars 2009 overtatt av arbeidsgiversiden ved generalsekretær. Etter ønske fra arbeidstakersiden har Arne Amland fortsatt ivaretatt sekretærfunksjonen i denne perioden. Det har vært avholdt tre møter i AMU i Arbeidet har hatt fokus på å bedre arbeidsmiljøet i organisasjonen. Det ble gjennomført en måling av parametre for inneklima på det nasjonale kontoret i Strandgaten våren Resultatene viste at inneklimaet ikke er tilfredsstillende. Det har ikke vært noen tilfeller av arbeids-ulykker eller skader i løpet av året. Kortidssykefraværet har vært på 6,25 %. Det er ingen forhold ved organisasjonen som direkte påvirker det ytre miljøet. 1.8 Likestilling Det er 43,2 % menn og 56,8 % kvinner ansatt i NMF. Likestilling er ivaretatt i organisasjonen gjennom forbundets arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitiske retningslinjer vedtatt i arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsgiverpolitikken bygger på følgende tre grunnpilarer: * Kompetanseutvikling NMF ÅRSMELDING

12 * Helse, miljø og sikkerhet (HMS) * Lønn De lønnspolitiske retningslinjene er nedfelt som en del av arbeidsgiverpolitikken. Lønnspolitikken skal på kort og lang sikt bidra til at NMF når sine mål, ved at den oppleves som rettferdig, motiverende og stimulerende på arbeidsmiljøet. Samtidig skal den sikre sammenhengen mellom lønn, kompetanse, stillingsinnhold, innsats og måloppnåelse. Lønn skal også medvirke til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere og ledere. Det tilstrebes en god kjønnsmessig balanse blant organisasjonens ansatte, både sentralt og på regionkontorene. 1.9 Hederstegn Forbundets forskjellige hederstegn er i løpet av 2009 tildelt i alt 505 personer. NMFs høyeste utmerkelse, Sølvtrompeten, er ikke utdelt i Øvrige tildelinger av hederstegn, diplomer og medaljer: 1.10 Unge i teten Unge i teten er NMFs lederutviklingsprogram for korpsungdommer. I 2009 ble programmet for det femte kullet avsluttet med 14 deltakere. Gjennom tre samlinger (med oppgaver til hver samling) får deltakerne opplæring i korpsorganisering, handlingsplanarbeid, strategibygging, presentasjonsteknikk, argumentasjonsteknikk, ledelse og frivillig organisasjonsvirksomhet med NMF som eksempel. Flere av deltakerne fra Unge i teten er i etter hvert valgt inn i regions- og kretsstyrer Politiattest Korpsene er blitt pålagt å innføre politiattest pr. 1. oktober. Vi har i denne forbindelse hatt god kontakt med Norges Idrettsforbund og i stor grad fulgt opplegget der. Det har vært minimalt med støy rundt ordningen, de fleste spørsmål har vært i tilknytning til behov for politiattest i amatørkorpsene. NMFs hederspris Musikanten : 1 person Hederstegn for dirigenter: 13 personer Fortjenestemedalje: 28 personer Hedersdiplom: 40-årsmedalje: 30-årsmedalje: 20-årsmedalje: 54 personer 100 personer 146 personer 163 personer 12 NMF ÅRSMELDING 2009

13 NMF ÅRSMELDING

14 14 NMF ÅRSMELDING 2009

15 2. Rammevilkår 2.1 Innledning Regjeringenes forslag om momskompensasjon for frivillige organisasjoner ble vedtatt i desember En slik beslutning er av stor betydning for korpsene som etter hvert vil få kompensert sine utgifter i forbindelse med merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester. Det er estimert et behov på ca. 1 milliard kroner for den frivillige sektor, og det er foreslått en implementeringsperiode på fem år. NMFs medlemskorps betaler årlig ca. 50 millioner kroner i moms. Vi har konstatert en generell forbedring i flere av våre støtteordninger. Både Instrumentfondet, Voksenopplæringsmidlene (VO) og tilskuddet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har økt. I år er det levert høringsuttalelser i følgende saker: * BLD: Endring i forskrift om tilskuddsordningen * Lotteri- og stiftelsestilsynet: Bingoautomatinntekter * Kunnskapsdepartementet: Voksenopplæringsloven 2.2 Statlige støtteordninger Fullt momsfritak for korpsene har vært en prioritert sak i de siste par årene, og vi har arbeidet med dette både på egen hånd og i samarbeid med Frivillighet Norge. Det gjenstår fortsatt en del arbeid for å komme fram til gode løsninger for organisasjonen på alle nivå Instrumentfondet Midler fra Instrumentfondet er tilgjengelig for alle skolekorps uavhengig av organisasjonstilknytning. Minimum ¾ av medlemsmassen må være i alderen 9-19 år. I 2009 mottok NMF totalt 602 søknader fra skolekorps, og 310 søkere fikk tildelt midler i ulike kategorier. Instrumentfondet hadde 10 millioner kroner til fordeling i Dette er en økning fra 7,5 millioner i Frifond Frifond er en statlig tilskuddsordning for barne- og ungdomsorganisasjoner. Minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år for å få innvilget tilskudd. NMF mottok totalt 11,3 millioner kroner til fordeling og av medlemskorpsene mottok støtte korps mottok kroner til ordinær drift, mens 22 korps fikk prosjektstøtte (ca. 4,8 % av midlene). NMF ÅRSMELDING

16 2.2.3 Voksenopplæring (VO) Voksenopplæringsmidler er en statlig støtteordning hvor det overføres statlige midler i henhold til voksenopplæringsloven 19. Medlemskorpsene kan få VO-midler to ganger i året etter innrapporterte undervisningstimer. Totalt VO-tilskudd for våre medlemskorps var i ,5 millioner kroner. 2.3 TONO og Kopinor TONO og Kopinor er organisasjoner som forvalter og ivaretar rettigheter til musikk og beskytter skriftlig materiale med bakgrunn i norsk lov. NMF har inngått avtaler med disse organisasjonene om vederlag på vegne av medlemskorpsene TONO NMF, Norges Korforbund og alle medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd har forhandlet fram en ny felles rammeavtale med TONO. Avtalen gir medlemskorpsene rett til: å fremføre de musikkverk TONO forvalter uten på forhånd å innhente samtykke i hvert enkelt tilfelle. Retten omfatter korpskonserter, krets/ regionsstevner og konkurranser, festivaler samt NM-konkurranser. Vederlaget for 2009 er på kr 1,1 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 0,3 millioner kroner i forhold til Beløpet reguleres årlig ifølge Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Våre medlemskorps er forpliktet til å sende inn en oversikt over framført musikk direkte til TONO for alle konserter de selv arrangerer Kopinor Avtalen mellom NMF og Kopinor ble inngått med virkning fra 1. januar Avtalen omfatter all kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale som finner sted i vår virksomhet, og innbefatter alle medlemmer - både korps og administrasjon. For korpsene betyr dette fremstilling av supplements- og arbeidskopier. Vederlaget 16 NMF ÅRSMELDING 2009

17 for 2009 er på 1,35 millioner kroner. Beløpet reguleres årlig ifølge Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. 2.4 Nasjonale samarbeidsarenaer januar-komiteen 8. januar-komiteen er en samarbeidskomité bestående av Norges Korforbund, Norsk musikkråd, Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkorps Forbund. NMF har vært representert i utvalget ved president og generalsekretær. Prioriterte saker har vært momskompensasjon, nasjonal dirigentordning og samarbeid med Kulturskolerådet. utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Gjennom en arbeidsgruppe har Frivillighet Norge vært en aktiv pådriver i prosessen med å få innført en ordning om momskompensasjon. NMF har deltatt i flere tema- og arbeidsgrupper i Frivillighet Norge: Skatt og avgift, Innsamlingsregisteret og Forskning rundt frivillighet Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) LNU er et samarbeidsorgan for over 80 barneog ungdomsorganisasjoner i Norge og er en konsensusbasert interesseorganisasjon for disse organisasjonene, samt kompetansebank og forvaltningsorgan. Kristoffer Sundøy fra Forbundsstyret er medlem av LNUs styre Frivillighet Norge Frivillighet Norge er et samarbeidsorgan for hele den frivillige sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for å bedre frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å NMF ÅRSMELDING

18 18 NMF ÅRSMELDING 2009

19 3. Samarbeidspartnere 3.1 Innledning SAS og Choice ble NMFs nye samarbeidspartnere i Samarbeidet med Fredskorpset, Norsk Tipping, If, Norsk Noteservice og Yamaha er videreført. 3.2 Samarbeidspartnere Norsk Tipping AS Det er avholdt 46 DRØM-konserter. 227 korps søkte om støtte fra ordningen. Øvre Årdal Janitsjar og Vardø Bymusikk gjennomførte hvert sitt DRØM-prosjekt. I Øvre Årdal fikk 700 publikummere oppleve en urframføring av stykket DÅM i Utladalen ved fotenden av Jotunheimen. Vardø Bymusikks drøm var å gjenskape en reise til Murmansk som korpset gjorde i av musikantene som var med i 1959 fikk gjenoppleve denne turen 50 år senere sammen med det nåværende korpset. Norsk Tipping finansierer også prosjektene Born to play og Talentfabrikken. Born to play er et holdningskapende prosjekt som skal øke trivselen blant alle som er involvert i et musikkorps. Talentfabrikken er en TV-serie som sendes på den riksdekkende Frikanalen. Her presenteres unge og talentfulle musikanter i et halvtimes program hver onsdag og søndag. Norsk Tipping bidrar også med pengepremier til NM for amatørkorps. Grasrotandelen ble innført 1. mars og er en ordning der 5 % av innsatsen på spill fra Norsk Tipping kan gis til et frivillig lag. Grasrotandelen var et tiltak fra regjeringen for i noen grad å kunne kompensere tap av automatinntekter for de frivillige organisasjonene. For å kunne motta grasrotmidler må korpset være registrert i Frivillighetsregisteret. Ca korps har registrert seg, og korpsene mottok til sammen ca. 12 millioner kroner fra Grasrotandelen i Yamaha Scandinavia Yamaha har også i 2009 bidratt med pengepremier til våre norgesmesterskap. I tillegg var Yamaha med på å finansiere en rekrutteringskampanje som ble satt i gang i forbindelse med TV-serien og filmen ORPS Norsk Noteservice AS Norsk Noteservice er vår samarbeidspartner i noteforlagsbransjen og utgir NMFs emne- NMF ÅRSMELDING

20 hefter og serien Frisk Pust. Norsk Noteservice bidrar også med pengepremier til norgesmesterskapene If Forsikringsavtalen med If ble fornyet og forbedret i Utbetaling ved 100 % invaliditet er økt fra til kroner. If bidrar også med NM-premier og penger til Ildsjelprisen. Denne ble for 2009 tildelt Olav Gangnes fra Bråte skolekorps i Akershus Fredskorpset Siden 2001 har NMF vært en av Fredskorpsets partnere gjennom utvekslingsprogrammet Bands Crossing Borders mellom Norge og Sør-Afrika. En partneravtale med Fredskorpset gjelder normalt for fem år, men på grunn av programmets suksess har vår avtale blitt utvidet år for år. Fredskorpset bidro i 2009 med penger til å lage en filmdokumentar om to korpsungdommers reise til Sør-Afrika og deres møte med et nasjonalt field band. fribagasje når de reiser alene eller sammen med korpset. Avtalen gjelder på reiser både i Skandinavia og Europa Choice En ny hotellavtale med Choice gir NMFmedlemmer 20 % rabatt på alle overnattinger på Choice-hotell i Norden uansett førpris. Avtalen kan også brukes privat. I tillegg til gode overnattingstilbud kan korpsene benytte seg av rimelige dagpakker i forbindelse med konferanser Ringen Forlag NMF har inngått en avtale fram til 15. februar 2011 med Ringen Forlag om musikklotteriet DaCapo. Samarbeidet er i år utvidet til også å gjelde salg av julekalender. Avtalen organiseres av forlaget, mens NMF og korpsene som deltar mottar provisjon i henhold til avtalen. Det ble solgt ca DaCapo-lodd og ca julekalendere, noe som gir en totalinntekt på ca. 2,1 millioner kroner til korpsene SAS Det er inngått en reiseavtale med SAS som gjør at alle NMFs medlemmer kan ta med seg mer 20 NMF ÅRSMELDING 2009

21 NMF ÅRSMELDING

22 22 NMF ÅRSMELDING 2009

23 4. Kommunikasjon 4.1 Innledning Korps ble profilert på en god måte i flere store oppslag i nasjonale medier i Både VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK Kulturnytt og NRK Norge Rundt formidlet noe av bredden og mangfoldet i korps-norge. Samarbeidet med NRK om web-tv direkte fra NM for brassband og NM for janitsjarkorps ble ytterligere utvidet i år. Både i Bergen og Trondheim samarbeidet vi om et NM-studio der over 50 gjester ble intervjuet i løpet av helgen. Web-TV sendingene var også en stor seersuksess for NRK, med svært høye besøkstall. 4.2 Ny profil NMF fikk ny grafisk profil i år. Profilhåndboken bygger på NMFs verdier spilleglede, fellesskap, kvalitet, utvikling, demokrati, stolthet og humør. Profilens hovedfarger er oransje, lilla og dyp gråbrun. Oransje er fargen for livsglede og aktivitet, mens lilla er eksklusiv, kostbar og høytidelig. Den dype gråbrune fargen symboliserer kvalitet, og er tenkt som en relativt unik farge for NMF. I håndboken finnes det også grafiske elementer som understreker vår identitet. En sirkelsky symboliserer en boblende lekenhet som også kommer til uttrykk i ordet spilleglede. De ulike sirklene i ulike farger symboliserer et mangfoldig fellesskap som rommer alt fra det tradisjonelle og stilrene til det moderne og lekne. 4.3 Synlighet i mediene I løpet av 2009 ble korps omtalt hele ganger på nettet og i trykte medier. Spesielt lokalpressen er flink til å dekke korpsaktiviteter, men også Nationen, Bergensavisen og Stavanger Aftenblad skriver mye om korps. Norges Musikkorps Forbund er omtalt 345 ganger i Dessuten har TV-serien og filmen ORPS skapt økt oppmerksomhet om korps i mediene. 4.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi NMFs nettsider har hatt totalt sidevisninger (treff) og unike besøkende i år. Daglig er over tusen personer innom våre nettsider. 198 korps har benyttet seg av tilbudet om publiseringsverktøy til korps som vil lage egne nettsider. I år startet også arbeidet med å lage en nettportal for korpsdrift. NMF ÅRSMELDING

24 24 NMF ÅRSMELDING 2009

25 5. Musikkfaglige arrangementer, konkurranser og prosjekter 5.1 Innledning I 2009 har alle de faste nasjonale arrangementene vært gjennomført. I tillegg til de syv norgesmesterskapene ble det gjennomført nasjonalt kurs i musikk og drill i samarbeid med Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps (HMKG) og et nasjonalt brassbandkurs på Manger Folkehøgskule. 5.2 Arenaer og partnere Toneheim folkehøgskole Utvekslingsstudenter fra Bands Crossing Borders går på Toneheim folkehøgskole. Tidigere visepresident Erik Rastad etterfulgte tidligere president Lovisa Midtbø som styreleder for skolen Manger Folkehøgskule I 2009 ble det arrangert et nasjonalt brassbandkurs ved skolen i regi av NMF Griegakademiet (Høgskolen i Bergen) Griegakademiet har et studietilbud innen dirigentutdanning/ensembleledelse. NMF stiller til rådighet øvingskorps for studentene BrassWind NMF bidro med tilskudd til samtidsmusikkfestivalen BrassWind. Drivkraft og ansvarlig for festivalen er komponist Torstein Aagaard-Nilsen og Manger Musikklag. Det ble også gjort et TVopptak av urframføringen av Hypermusikal skrevet av Glenn Erik Haugland Forsvarets Musikk (FMUS) Det har vært et tett og nært samarbeid med FMUS, og med virkning fra 1. januar 2010 er det inngått en samarbeidsavtale som blant annet gir våre medlemmer 35 % rabatt på forsvarskorpsenes konserter, inkludert Gardemusikken. I tillegg til dette er det gjort avtale om profilering og levering av festkonserter samt gratis slagverkslån til noen av våre norgesmesterskap. Vi har også hatt en god dialog med FMUS med tanke på flere samarbeidsprosjekter, blant annet prosjektet i Sør-Afrika Sommerkurs Alle regioner i NMF arrangerte sommerkurs med alderskodeinndeling i fargene gult (9-12 år), rødt (12-14 år), blått (14-16 år) og svart (16-20 år). Enkelte regioner arrangerte også drillkurs, NMF ÅRSMELDING

26 instruktørkurs og dirigentkurs. Det ble gjennomført et nasjonalt kurs i musikk og drill i Husebyleiren i Oslo i samarbeid med H.M. Kongens Gardes Musikkorps. Interessen var stor med nesten 140 søkere, og 60 musikanter fra hele landet i alderen år ble plukket ut. Kurset hadde fokus på marsjering og musikk. Deltakerne gjennomførte en flott konsert og gikk en gardedrill på avslutningsdagen. Kurset fikk god mediedekning med innslag i både Nitimen og ungdomsprogrammet Waschera på TV Korpsdrill Med virkning fra 1. januar 2010 ble det vedtatt et nytt reglement for NM i korpsdrill, samt nye retningslinjer. Dette er en tilpasning til det internasjonale konkurransesystemet i National Baton Twirling Association. Det ble i 2009 arrangert to hovedaktiviteter for korpsdrill: Dommerkonferanse med oppdatering og Regioninstruktørkurs i drill. 5.3 Norgesmesterskapene I alt sju norgesmesterskap og én nordisk solistkonkurranse som inngår i NM for solister og ensembler, er gjennomført i år. Norgesmesterskapene for amatørkorps viser jevnt økende deltakelse. Antall deltakere i NM for solister og ensembler reguleres gjennom en kvalifisering, og ca. 60 % kommer hvert år til finalen. I NM for skolekorps, brass og janitsjar, samt NM i marsjering var det noe mindre deltakelse i år enn i 2008, noe som kan forklares med at deltakelsen er større når arrangementene inngår i en landsfestival, slik tilfellet var i I NM i korpsdrill var deltakelsen så høy at arrangementet måtte gå over to dager NM for brassband Årets NM for brassband ble arrangert i Grieghallen i Bergen, februar. 71 korps deltok. Vinner elitedivisjon: Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Hordaland Vinner 1. divisjon: Tertnes Brass, Hordaland Vinner 2. divisjon: Kleppe Musikklag, Hordaland Vinner 3. divisjon: Tromsø Brass, Troms Vinner 4. divisjon: Bjørsvik Brass, Hordaland Det ble utdelt solist- og gruppepriser i alle divisjoner NM for janitsjarkorps Olavshallen og Radisson SAS Royal Garden Hotell i Trondheim var arenaer for NM for janitsjarkorps mars. 84 korps deltok. Vinner elitedivisjon: Dragefjellets Musikkorps, Hordaland Vinner 1. divisjon: Kolbotn Konsertorkester, Akershus Vinner 2. divisjon: Stabekk Janitsjarorkester, Akershus 26 NMF ÅRSMELDING 2009

27 Vinner 3. divisjon: Greåker Musikkorps, Østfold Vinner 4. divisjon: Sandefjords Old Stars, Vestfold Vinner 5. divisjon: Kristiania Blåse-ensemble, Oslo Det ble utdelt kongepokal i elitedivisjonen og solist- og gruppepriser i alle divisjoner NM for skolekorps, brass 30 korps var samlet på NM i Stavanger konserthus, 20. juni. Vinner 1. divisjon: Tertnes Skoles Musikkorps, Hordaland Vinner 2. divisjon: Sæbø Skulemusikklag, Hordaland Vinner 3. divisjon: Hellen Skoles Musikkorps, Hordaland NM for skolekorps, janitsjar 27 korps deltok på NM i Hjertnes kulturhus og Park hotell i Sandefjord, 20. juni. Vinner 1. divisjon: Sofiemyr skolekorps, Akershus Vinner 2. divisjon: Sandbakken og Varteig sk. Musikkorps, Østfold Vinner 3. divisjon: Risør skolemusikkorps, Aust-Agder NM for solister og ensembler og nordisk solistkonkurranse for blåsere Unge musikanter fra hele landet var samlet til NM på Norges Musikkhøgskole i Oslo, april. 85 opptak var sendt inn for kvalifisering, og 36 solister og 14 ensembler ble tatt ut til finale. I nordisk solistkonkurranse deltok fire deltakere fra to land. Solistklassene: Vinner klasse 1: Aina Davidsen, Åskollen skolekorps, Buskerud Vinner klasse 2: Torstein Åvar Sollien, Smørås skolemusikk, Hordaland Vinner åpen klasse: Kim Systad, Kleppe Musikklag, Hordaland Vinner nordisk solistkonkurranse: Audun Breen, Norge Ensembleklassene: Vinner klasse 1: Trio Con Brio, fløytetrio, Skolekorpsene Åskollen og Sande, Buskerud/Vestfold Vinner klasse 2: Saxophobia, skolekorpsene Skedsmo, Kløfta, Lillestrøm og Lillestrøm Musikkorps, Akershus Vinner åpen klasse: Bergen nye trombonekvartett, Eikanger- Bjørsvik, Laksevåg og Manger Musikklag, Hordaland NMF ÅRSMELDING

28 5.3.6 NM i marsjering Brunstad Conference Center i Stokke, Vestfold var arena for NM i marsjering, 20. juni. 7 korps deltok med 11 startnumre. Vinner gatemarsj skolekorps: Nøtterøy skolekorps, Vestfold Vinner gatemarsj åpen klasse: Haugesund Ungdomskorps, Rogaland Vinner formasjonsmarsj, skolekorps: Stabekk skoles musikkorps, Akershus Vinner formasjonsmarsj, åpen klasse: Haugesund Ungdomskorps, Rogaland NM i korpsdrill Drillere fra hele landet var samlet til NM i Eikhallen i Tønsberg, juni. I alt var det 466 deltakere med 150 startnumre. Vinner drilldans, tropp, 1. divisjon: Stathelle Drillkorps, Telemark Vinner drilldans, tropp, 2. divisjon: Romerike Drillkorps, Akershus Vinner drilldans, tropp, 3. divisjon: Lysheim skolekorps, Vestfold Vinner paradedrill, 1. divisjon: Manstad skolekorps, Østfold Vinner paradedrill, 3. divisjon: Skedsmo skolekorps, Akershus Vinner duett senior: Horten Drill, Vestfold Vinner duett junior: Sentrum sk. m.korps og Horten Drill, Vestfold Vinner solist senior: Linn Rannekleiv, Nesøya skolekorps, Akershus Vinner solist junior: Emilie R. Lien, Romerike drillkorps, Akershus 5.4 Internasjonale mesterskap European Brass Band Championships Eikanger-Bjørsvik Musikklag var NMFs deltaker i European Brass Band Championships i Oostende i Belgia, mai. NMF var representert ved president og musikksjef. Vinner av A-section: Cory Band, Wales Nr. 3: Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Hordaland Vinner av B-Section: 3ba-Brass, Tyskland Vinner av European Composers Competition: Bertrand Moren, Sveits World Baton Twirling Championships Norge var representert med 54 deltakere fordelt på 33 startnumre under mesterskapet i Gent i Belgia, april. NMF var representert ved presidenten i NBTA Norway. Det deltok også et dommerteam. Resultater (beste norske plasseringer): Vinner show: Oslo drill, Oslo 28 NMF ÅRSMELDING 2009

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

ÅRS MELDING. musikkorps.no

ÅRS MELDING. musikkorps.no T O T U S E N O G T I 2010 ÅRS MELDING musikkorps.no årsmelding.indd 1 19.05.2011 14:02:51 Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter.

Detaljer

ÅRSMELDING. musikkorps.no

ÅRSMELDING. musikkorps.no ÅRSMELDING 2011 musikkorps.no INNHOLD HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. 1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1 Innledning 1.2 Økonomi 1.3 Forbundsstyrets arbeid 1.4 Ansatte

Detaljer

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland Agenda Presentasjon av NMF og NMF Hordaland NMF og kulturskolen møter fremtiden Hvem er NMF? Norges Musikkorps

Detaljer

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1. 1 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.4 Ledermøte/Ledersamling... 6 1.5 Organisasjonsutvalget... 6 1.6

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

TOTUSENOGFJORTEN. musikkorps.no

TOTUSENOGFJORTEN. musikkorps.no Å R S R A P P O RT TOTUSENOGFJORTEN 2014 musikkorps.no I N N H O L D INN HOLD 1. NMF-organisasjonen 1.1 Innledning 1.2 Landsmøtet 1.3 Økonomi 1.4 Forbundsstyrets arbeid 1.5 Kontrollkomiteen 1.6 Ansatte

Detaljer

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006

Landsmøteprotokoll. Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 Landsmøteprotokoll Norges Musikkorps Forbund Molde, 21-23. april 2006 1 vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 31. ordinære landsmøte Molde, 21. - 23. april 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2016. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 12. 13. mars 2016 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad Protokoll til S5 Møtenr 5/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig Borgund, Torgeir

Detaljer

INVITASJON MIDTNORSK MESTERKSAP

INVITASJON MIDTNORSK MESTERKSAP INVITASJON MIDTNORSK MESTERKSAP VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2018 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2018. Sted: Ellingsøy Idrettshall Dato: Lørdag og søndag 9.

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2017. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 1. 2. april 2017 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 10.06.2015. Møtenr. 4 Saker 21/15-32/15 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Lilli Anne J. Grong Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Vidar

Detaljer

Kategorier og klasser

Kategorier og klasser Velkommen til Trøndersk Mesterskap i Drill 2017 NMF Trøndelag og Stjørdal Drilltropp ønsker nok en gang hjertelig velkommen til Trøndersk Mesterskap i drill. Også i år har TM status som NMkvalifiseringskonkurranse.

Detaljer

NMF Rogaland - regionting april 2017

NMF Rogaland - regionting april 2017 NMF Rogaland - regionting april 2017 Per Qvarnstrøm (56) Slagverker en gang 4 år i nasjonalt ungdomskorps (76-80) Aktiv amatørmusiker etter 18 års spillepause og båtfan Økonomidirektør Sørlandet Sykehus

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2014 1

Protokoll Landsmøte 2014 1 Protokoll Landsmøte 2014 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2014 Konstituering 3 Landsmøtesak 02.2014 Årsmelding og regnskap 2014 5 Landsmøtesak 03.2014 Årsmelding og regnskap 2013 5 Landsmøtesak 04.2014 Driftsmodell

Detaljer

Strategi for korpsdrill i NMF.

Strategi for korpsdrill i NMF. Strategi for korpsdrill i NMF. 23. januar 2017 post@ Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Ønsket fremtidig situasjon... 3 2. Ordliste... 3 3. Nåsituasjonen... 4 3.1. Antall drillere... 4 3.2.

Detaljer

Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke, Harald Borge og Ruth Vihovde.

Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke, Harald Borge og Ruth Vihovde. Protokoll Møtenr 3/2016 Tid: Kl 17.30 Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Til stede: Eivind H. Hermansen, Solveig Borgund, Cecilie Kaarstad, Sandra Sognnes, Knut Johan Onarheim, Kåre Stokke,

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND

NORGES MUSIKKORPS FORBUND Vedlegg 1 NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2009 PROTOKOLL Hotel Alexandra i Loen 15.mars 2009 1 1. KONSTITUERING Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 15. MARS 2009. 2. GODKJENNING AV REFERAT

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2013 Glimt fra festkonserten på Hordablæsten 2013 INNHOLD ÅRSMELDING 2013... 3 A. ADMINISTRASJON... 3 A. 1 Regionstyret 2013-2015... 3 A. 2 Komiteer 2013-2015... 3 A. 3 Revisor...

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2014 Årsbudsjett 2015 Langtidsbudsjett 2015-2017 Handlingsplan 2015-2018 Valg 1/2015 25. april 2015 Årsmelding

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Protokoll til S1/2014

Protokoll til S1/2014 Protokoll til S1/2014 Møtenr. 1/2014 13. mars 2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Kåre Stokke, Silje Villanger,

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2016-2017 Aktivitetskalender for NMF Sør 2016-2017 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2016 til våren 2017. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2014 Hordaland Ungdomskorps september 2014 INNHOLD ÅRSMELDING 2014... 3 A. ADMINISTRASJON... 3 A. 1 Regionstyret 2013-2015... 3 A. 2 Komiteer 2013-2015... 3 A. 3 Revisor... 3 A.

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Møtenr 4/2014 Tid: Kl 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger,

Detaljer

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015

Sakspapirer Regiontinget 2015. Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 Sakspapirer Regiontinget 2015 Hotell Scandic Stavanger City 18.-19. april 2015 REGIONSTING NMF ROGALAND 6.-7. april 2013 Til korps i Rogaland og delegater til Regiontinget 2015 Stavanger 27. mars 2015

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør

Aktivitetskalender. for NMF Sør Aktivitetskalender for NMF Sør 2017-2018 Til NMF Sørs me VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2017 til våren 2018. Kalenderen har med alle faste arrangementer i NMF Sør, men

Detaljer

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016

Aktivitetskalender. for NMF Sør 2015-2016 Aktivitetskalender for NMF Sør 2015-2016 Til NMF Sørs medlemskorps VELKOMMEN Vi har gleden av å presentere vår aktivitetskalender fra 2015 til våren 2016. Kalenderen har med alle faste arrangementer i

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker.

Arbeidsutvalg 2013-2015 Irene Inman Tjørve, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen, Dag Otto Jostad og Botolv Gjeldaker. ÅRSMELDING 2013 1. Innledning Etter at vi hadde en positiv runde med begge fylkeskommunene etter sommerkurssaken i 2012, har dette resultert i bedre rammevilkår for regionen. Hedmark fylkeskommune bevilger

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2017

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2017 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2017 Årsmelding og regnskap 2015 Årsmelding og regnskap 2016 Årsbudsjett 2017 Langtidsbudsjett 2018-2019 Handlingsplan 2017-2019 Valg 1/2017 Årsmelding og regnskap

Detaljer

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund Reglement Korpsdrill Norges Musikkorps Forbund 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive

Detaljer

Bodø Dans og Drill 2010

Bodø Dans og Drill 2010 Bodø Dans og Drill 2010 Presentasjon Bodø Dans og Drill Stiftet i 2001 av Malin K. Soløy og Kristine Engan Er tilsluttet Norges Musikkorpsforbund NMF med tilhørighet NMF Nord Norge Selvstendig frivillig

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14

REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014. 1/5 Rev 01.09.14 REGLEMENT KORPSDRILL NMF 01.09.2014 1/5 Rev 01.09.14 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs verdier er engasjert, inspirerende og inkluderende. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp

KORPSDRILL Solo X Strut Twirl Duet Solo 1 Baton Solo 2 Baton Drilldans solo (kun advanced) Drilldans tropp Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund inviterer til Drill Grand Prix 27. februar 1. mars 2015 i Håkons hall på Lillehammer. Drill Grand Prix (DGP) er en helt ny

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

EM Majorettes oktober 2015 Lignano Sabbiadoro, Italia

EM Majorettes oktober 2015 Lignano Sabbiadoro, Italia EM Majorettes 2.-4. oktober 2015 Lignano Sabbiadoro, Italia Majorettes Traditional Majorettes Corps juvenile Florø Drill Traditional Majorettes Corps senior Grande Drilltropp Majorettes Exhibition Corps

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Invitasjon til Hordablæsten 2015

Invitasjon til Hordablæsten 2015 Invitasjon til Hordablæsten 2015 Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2015. Vi ønsker herved velkommen til spennende

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag...2 2 Organisering og medlemmer...2 2.1 Styret...2 2.2 Medlemmer...3 2.3 Arbeidsgrupper...3 3 Musikalske Aktiviteter...4

Detaljer

Protokoll. Møtenr 1/2017. Dagsorden. Dato: 12. januar 2017 Tid: Kl Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg.

Protokoll. Møtenr 1/2017. Dagsorden. Dato: 12. januar 2017 Tid: Kl Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Protokoll Møtenr 1/2017 Tid: Kl 17.00 Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg. Til stede: Eivind H. Hermansen, Cecilie Kaarstad, Kåre Stokke, Solveig Borgund, Sandra Sognnes, Nils-Arne Træland,

Detaljer

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev

REGLEMENT KORPSDRILL NMF /5 Rev REGLEMENT KORPSDRILL NMF 1.0-01.01.2010 1/5 Rev 15.09.09 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra

Detaljer

KORPSDRILL Solo 1 Baton intermediate og advanced Solo 2 Baton intermediate og advanced Solo X Strut intermediate + advanced Drilldans solo advanced

KORPSDRILL Solo 1 Baton intermediate og advanced Solo 2 Baton intermediate og advanced Solo X Strut intermediate + advanced Drilldans solo advanced Norges Musikkorps Forbund og teknisk komité sportsdrill i Norges Danseforbund inviterer til Drill Grand Prix 17. 19. februar 2017 i Jessheim is- og flerbrukshall. Drill Grand Prix (DGP) ble sist arrangert

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Møtenr 2/2015 15. juni 2015 Tid: Kl. 18:00 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Dagsorden 1. 2. 3. 4. Åpning av styremøtet Eivind Hermansen ønsket velkommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS Madlamark Skolekorps VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 1: FORMÅL OG ORGANISASJON 2: OPPGAVER 3: MEDLEMSKAP 4: PLIKTER 5: KONTINGENT 6: ARBEID I KORPSET 7: DIRIGENTER/ INSTRUKTØRER 8: ÅRSMØTE 9: STYRET

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Invitasjon til Hordablæsten 2016

Invitasjon til Hordablæsten 2016 Invitasjon til Hordablæsten 2016 Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten 2016. Vi ønsker herved velkommen til spennende

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Referat regionstyremøte

Referat regionstyremøte Referat regionstyremøte Dato: 1.-2. april 2016 Møtestart: 1. april kl. 18:00 Møteslutt: 2. april kl. 15:00 Sted: Clarion Collection Hotel Hammer, Storgata 108 b, 2615 Lillehammer Tilstede fra regionstyret:

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 11. februar 2017 kl. 09.00 15.00 og søndag 12. februar 2017 kl. 08.30 14.00 Sted: Kristiansund Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon

NM for janitsjarkorps 2012, Trondheim 23. 24. mars. Elitedivisjon trekk total. 1. divisjon Elitedivisjon 1 96 96 Lillestrøm Musikkorps, Akershus 2 94 94 Nittedal og Hakadal Janitsjar, Akershus 3 92 92 Sandvikens Ungdomskorps, Hordaland 4 91 91 Dragefjellets Musikkorps, Hordaland 5 90 90 Sarpsborg

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Torsdag 09.06.2016 kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

TOTUSENOGFEMTEN. musikkorps.no

TOTUSENOGFEMTEN. musikkorps.no Å R S R A P P O RT TOTUSENOGFEMTEN 215 musikkorps.no I N N H O L D INN HOLD 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.11 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4

Detaljer

REKRUTTERING SAMARBEID AMATØRKORPS/ SKOLEKORPS. Kragerø,

REKRUTTERING SAMARBEID AMATØRKORPS/ SKOLEKORPS. Kragerø, REKRUTTERING SAMARBEID AMATØRKORPS/ SKOLEKORPS Kragerø, 7.1.2017 EJM 2017 Erling J. Myrseth Musikkpedagog kornett/trompet, direksjon (Griegakademiet og NMH) Arbeidet med/i korps siden 1985 Kulturskolebakgrunn,

Detaljer

Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund og Cecilie Kaarstad

Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund og Cecilie Kaarstad Protokoll til S3 Møtenr 3/2014 Tid: Kl. 17:30 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund og Cecilie

Detaljer

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2015

ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2015 ÅRSMELDING NMF HORDALAND 2015 Bilde fra Hordablæsten 2015 INNHOLD... 2 A. ADMINISTRASJON... 2 A. 1 Regionstyret 2015-2017... 2 A. 2 Komiteer 2015-2017... 2 A. 3 Revisor... 2 A. 4 Styret for Hordaland Ungdomskorps

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall.

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 22.01.2016 kl. 11:00-17:00 Sted: Trondheim Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar Ask

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Kristian Gyldenås Larsen. Joacim Valen Moen. Ole Peder Lien Svein Inge Benden Tobias Vik Frank Severinsen. Kitty Bøckman.

Kristian Gyldenås Larsen. Joacim Valen Moen. Ole Peder Lien Svein Inge Benden Tobias Vik Frank Severinsen. Kitty Bøckman. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Korpsleder (K): Korpsleder (M): Materialforvalter: Aspirantleder: Juniorleder: Arrangementsleder: Tillitsvalgte: Erik Halvorsen Anne Lene Lien

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj. 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182. 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178

Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj. 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182. 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178 Skolekorps gatemarsj Plassering, poeng musikk + poeng marsj 1. Vardal skolekorps 92 + 90 =182 2. Stabekk skoles musikkorps/smågardistene 88+ 90= 178 3. Svelvik skolekorps 86+ 82 = 168 4. Spjelkavik skolekorps

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

vakreste eventyr! Sommerens

vakreste eventyr! Sommerens Sommerens vakreste eventyr! Sommeren nærmer seg med rekordfart. På samme måte som at sommeren kommer, så blir det sommerkurs for spilleglade musikanter. Om du er liten eller stor så har NMF Viken kurset

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsmelding 2014. 2.2. Arbeidsutvalg Irene Inman Tjørve, Dag Otto Jostad, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen og Botolv Gjeldaker.

Årsmelding 2014. 2.2. Arbeidsutvalg Irene Inman Tjørve, Dag Otto Jostad, Geir Helmersen, Cato Mikkelsen og Botolv Gjeldaker. ÅRSMELDING 2014 1. Innledning Regionen er meget tilfreds med at vi endelig kunne tilby adm.sekretær Kristin Børresen 100% jobb fra 1. september. Dette betyr at Kristin nå jobber 70% for NMF Hedmark/Oppland

Detaljer