NR. 2 SOMMERNUMMER ÅRGANG LES OM: Kirkevalget Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer!"

Transkript

1 NR. 2 SOMMERNUMMER ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009 Vennskapstreff på Portåsen Gudstjeneste på Aslakane Babysang OMNIBUS jubilerer...og mye, mye mer!

2 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR ANDAKTEN Hvem har stått i veien for din tro, eller: hvem står i veien for din tro? 4-ÅRINGER I KIRKEN Hvem har med sin oppførsel og sin fordømmelse fått deg til å trekke deg vekk fra det radikale budskapet om Jesus Kristus? Han som er hellig Gud, del av treenigheten, som var villig til å gi fra seg sin guddommelighet og komme inn i vår verden! Jeg tror mange opplever så mange ytre krav som gjør at man heller trekker seg unna enn å ta imot gledesbudskapet: Du er elsket av Jesus Kristus. Han har overvunnet ondskapens krefter, ja knust selve dødens makt over oss, og han kaller deg sitt barn! Jesus står der foran oss, omkranset av evighetens herlighet, og sier: Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Far uten ved meg! For det moderne mennesket er dette radikale ord, for noen også svært provoserende ord, for hvem kan påberope seg retten til å eie visdommen, de dypeste hemmelighetene i universet? Hvem kan påberope seg rettet til å si man er eneste veien til Gud? Hvem kan våge si at vi ikke får frelse gjennom å tro på verdensaltets evige sannheter? Hvem kan påstå at vi ikke kan få en Kristus- bevissthet vi også, så vi blir som Jesus var, eller hvem kan si at vi ikke kommer til himmelen gjennom gode gjerninger - å leve så godt som mulig, og det holder sikkert til himmelen? Jesus kan det, og Jesus gjør det. Jesus Kristus var villig til å stå imot djevelens fristelser, han var villig til å ta på seg det tyngste åket verden noensinne har sett: vår dødsdom og vår synd. På korset døde han for alle våre synder På korset opplevde han det verste vi mennesker kan oppleve, fraværet fra Gud. - for at vi mennesker ikke skal måtte oppleve det samme! Vi er kun Guds barn i lys av det Jesus har gjort for oss på korset, og Gud elsker oss i lys av at JESUS døde for oss og stod opp for oss! - Jesus: står fast når vi kjenner oss svake. - Han står trygt når vi føler at børen blir tung, - Han står trygt i oppstandelsens tegn og gir oss et forbilde på vår egen opp standelse. Det er dåpens dype hemmelighet: Vi er merket med korsets tegn, for å vise at vi tilhører den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus, og når vi døpes i Faderens, og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, tar Gud bolig i oss ved sin Hellige Ånd. Den Hellige Ånd som reiste Jesus opp fra de døde ønsker hver dag å veilede oss gjennom livet, minne oss om å be til Ham og la Jesu kjærlighet prege vårt forhold til oss selv og våre medmennesker. Hvem står i veien for din tro? Jesus er vår nøkkel til Gud, - og hos ham er det rom for oss alle. Uansett liv, uansett bagasje, uansett talent eller feil. Når vi tør å komme til Gud med våre liv, ønsker han å gi tilbake det beste han har. Det er Tilgivelsen. Det står: dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig så han tilgir oss alle våre missgjerninger. Det han har tilgitt, får vi ikke lov til å fiske frem for å bruke mot oss selv, men han utfordrer oss til å skvære opp med vår neste. Jesus ønsker å møte deg og gi deg styrke og kraft. Han har den fred som vi alle søker etter, den fred som overgår all vår menneskelige forstand. Det er ikke alltid vi vil oppleve den fullkomne freden før vi kommer hjem til himmelen, men da vil den fylle alt i alle! Ha en velsignet høst, hilsen kapellan Margrete Schmidt. Søndag 11. oktober kl. 17:00 er det familiegudstjeneste i. Alle er selvfølgelig hjertelig velkomne, men denne dagen er 4-åringene spesielt invitert. De skal nemlig få sin egen 4-årsbok. Boka heter Min kirkebok. Den handler om Line, som ble døpt i kirka for ca fire år siden. Line forteller om opplevelser fra kirka, fra barnehagen, om når hun hjelper bestemor, og om mamma som støvsuger legoklosser Vi har familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok to ganger i året, en om våren og en om høsten. De som blir invitert til gudstjenesten 11. oktober er de som er født 1. juli desember Det kommer til å være mange barn i kirka denne dagen, for i tillegg til alle 4-åringene kommer også Mikrogospel som skal synge for oss. Vi gleder oss til å treffe deg i kirka om du er 4 år eller yngre/eldre Hjertelig velkommen! For ordens skyld er det greit for oss å vite navnet på 4-åringene som kommer. Ta derfor kontakt med menighetskontoret: Tlf.: e-post: eiker. kommune.no Kveldsamling på menighetssenteret torsdag 29. oktober kl Tema: Guds gaver til deg og til fellesskapet Bevertning Samtale Sang Velkommen til fellesskap

3 3 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Det er historisk begivenhet som finner sted disse dagene her i landet. For første gang er det 3 valg: l Stortingsvalget l Valg til menighetsråd - direkte valg på 8 medlemmer l Valg til bispedømmeråd - direkte valg på 3 medlemmer (Nytt!) (+ 4 indirekte valgt av sittende menighetsråd) Nyheten er at ved årets kirkevalg kan du avgi stemme i sammenheng med stortingsvalget og skal foregå samme dager og i samme bygninger som de offentlige stemmelokalene. l Søndag 13.september: kl l Mandag 14.september: kl Demokratiprosessen i Den Norske kirke innebærer at kirkevalget i høst gir kirkens medlemmer langt større innflytelse på hvem som skal styre kirken i tiden fremover. Hele 79% av innbyggerne i Nedre Eiker er medlemmer av Den norske kirke. Du må være medlem for å ha stemmerett. Målsetting: Valgoppslutning på minimum 25 %. Alle som er oppført som medlemmer i Den Norske kirke får tilsendt valgkort 10. august. Der vil det stå hvor du kan avgi stemme og til hvilke tider. Kirkevalget vil ha de samme åpningstidene som ved Stortingsvalget. Følgende valglokaler for kirkevalget og Stortingsvalget: Mjøndalen menighet: l Åsen skole l Steinberg skole l Nedre Eiker Samfunnshus l Ytterkollen grendehus Nedre Eiker menighet: l Solberg skole l Folkets hus, Krokstadelva Kirkevalg sept 2009 Nytt! Du kan stemme ved årets kirkevalg hvis du fyller 15 år innen utgangen av Menighetsrådet er sognets øverste organ, med hovedoppgaven å vekke og nære det kristelige liv. Det har ansvaret for gudstjenestelivet, dåpsopplæring, diakoni, kirkemusikalsk virksomhet, menighetens internasjonale arbeid m.m. menighetsrådet forvalter innsamlede midler og medvirker ved utnevning og tilsetting i kirkelige embeter og stillinger. Bispedømmerådene styrer det kirkelige arbeid på bispedømmeplan, og utgjør Kirkemøtet som er Den norske kirkes øverste organ. Menighetsrådene i Nedre Eiker og Mjøndalen menigheter har nå laget lister for valget av nye medlemmer. På neste side finner du oversikt over hvem som stiller til valg. Valgkort. I begynnelsen av august får alle medlemmer tilsendt valgkort. Der vil det stå hvor det stå hvilket valglokale og til hvilke tider du kan stemme. Dette kortet må du ta med deg når du skal avgi stemmer. Forhåndsstemming. Du kan forhåndsstemme ved: l Menighetskontoret i Nedre Eiker l Kirkekontoret i Mjøndalen Mandag, onsdag og torsdag: Kl , tirsdag kl Ikke på fredager. Etter disse gudstjenestene: l Søndag 16.08: Mjøndalen kirke (felles) l Søndag 23.08: /Tabor (Mjøndalen) l Søndag 30.08: (Nedre Eiker: Aslakane: ikke/mjøndalen kirke) l Søndag 06.09: Solberg kapell / Mjøndalen kirke Stem ved årets kirkevalg! Hyggelig om du sprer din begeistring for årets kirkevalg! Hilsen Valgteamet THOMAS BILDEHJØRNE Korset i

4 4 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR MENIGHETSRÅDSVALGET, HØST Brynjar Henriksen Født Nåværende stilling: Prosjektansv. i Drammen Eiendom fra Yrke/Utdannelse: Tømrermester og ingeniør. Verv: Menighetsråd fra Kirkelig fellesråd fra Leder av fellesråd fra Daglig leder og styreformann i Nedre Eiker men.senter Offisielle og andre verv: Leder av Solberg musikkorps Styremedlem i Flisa borettslag Styremedlem i Bråta borettslag Satsingsområder: Åpne kirken for alle. Ferdigstille frem mot kirkejubileet Jobbe for å få tilsatt diakon.styrke sang og musikklivet i kirken. 2. Eli Røed Jensen Født Nåværende stilling: Sykepleier Yrke/Utdannelse: Sykepleier, tilleggsutdannelse i administrasjon og ledelse. Verv: Voksenkontakt i Nedre Eiker Tensing 2000, og er det fortsatt. Formann i Voksengospelstyret og er det fortsatt. Dirigent i Mikrogospel på 90-tallet. Tidligere medlem av diakoniutvalget. Søndagsskolelærer i Mjøndalen, på 80-tallet. Offisielle og andre verv: Tillitsvalgt i Sykepleierforbundet for Drammen legevakt Satsingsområder: Barne- og ungdomsarbeid, Gudstjenesten, utfordringene som ligger i å møte det trofaste kirkefolket og menigmann i samme forum. Kirkens rolle i lokalsamfunnet, tydelig tilstede. 3. Marit Mollestad Tveit Født: 1950 Yrke/Utdannelse: Jordmor. Satsingsområde: Inkluderende fellesskap. Sang og musikk. 4. Mette Støa Alder: 42 år Nåværende stilling: Assistent i barnehage. Verv: Engasjert i bedriftshåndball og i å følge opp egne barn i deres aktiviteter. Satsingsområde: Barne- og ungdomsarbeid. 5. Reidar Lund Alder: 71 år Nåværende stilling: Forfatter og pensjonist. Yrke/Utdannelse: Lærer. Satsingsområde: Kontakten mellom kirke og kultur. 6. Ina Bjerke Alder: 48 år Yrke/Utdannelse: Reisekonsulent. Verv: Tidligere søndagsskolelærer. Satsingsområde: Er opptatt av å styrke barneog ungdomsarbeidet i menigheten. 7. Erna Molin Alder: 65 år Nåværende stilling: Pensjonist. Yrke/Utdannelse: Apotektekniker med fagutdanning: , parktante, (ansvarshavende): Gjerdes handelsskole: EDB-sekretær-kurs: Diverse kurs innen helse- og førstehjelp. Verv: Medlem i Men.rådet: Medlem i fellesrådet: Kirkevert. Medansvar for Hyggetreff og Kirkeringen på Fredtun. Medlem i Solbergmoen misjonsring. Satsingsområde: Få flere til å gå i kirken. Sang og musikk. Barne- og ungdomsarbeid. 8. Solveig Henningsen Alder: 65 år Yrke/Utdannelse: Tidligere lærer, nå pensjonist. Verv: Varamedlem i men.rådet Medansvar for hyggetreff og kirkeringen på Fredtun. Medlem i Solbergmoen misjonsring. Satsingsområde: Ivareta menighetens diakonale tilbud for eldre. Utvikle menighetens misjonsprosjekt. 9. Toril Schou Moe Alder: 45 Nåværende stilling: Apotektekniker. Verv: Nestleder av M.R fra Satsingsområde: Sang og musikk, Utsmykning av. Barne- og ungdomsarbeid. 10. Terje Haugen Alder: 53 år Yrke: Transportansvarlig i Nizzan. Verv: Medlem av men.rådet: Medlem av fellesrådet: Medlem av katekumenatet. Styremedlem i barneparken. Tidl. lagleder for fotball og bandy.. Satsingsområde: Ungdomsarbeid, sang og musikk. 11. Elisabeth Bekkevold Alder: 41 år Nåværende stilling: Sykepleier. Satsingsområde: Er opptatt av en tilgjengelig kirke som er åpen for alle. 12. Heidi Tokle Poverud Alder: 47 år. Nåværende stilling: Kirketjener. Verv: Leder av diakoniarbeidet i mange år. Vararepresentant i Menighetsrådet: Sorggruppeleder i Vi som har et barn for lite. Konfirmantgruppeleder. Satsingsområde: Ungdomsarbeid, diakoni. 13. Roar Bergill Alder: 68 Nåværende stilling: Tidligere lærer/pensjonist. Satsingsområde: Likhet for alle, alle velkommen. Ungdomsarbeid holdes vedlike og utvikles, leder av Nets. 14. Randi Neple Alder: 62 år Nåværende stilling: Lærer. Satsingsområde: Ønsker å arbeide med psykisk utviklingshemmede i menigheten. 15. Inger Randi Themte Alder: 62 år Nåværende stilling: Lærerassistent på Steinberg skole. Synger i Voksengospelkoret. Satsingsområde: Sang og musikk. 16. Ragnhild Støa Alder: 52 år Nåværende stilling: Omsorgsarbeider på Bråta Bo - og dagsenter. Satsingsområde: Etablere besøkstjeneste-ordning i menigheten. 17. Marit Synnøve Støland Alder: 71 år Nåværende stilling: Pensjonist. Verv: Er med og hjelper til i kirkeringen og på formiddagstreffene på Solberg kapell. Satsingsområde: Ivareta menighetens diakonale eldrearbeid. Sang og musikk. 18. Sissel Nilsen Alder: 55 år. Nåværende stilling: Omsorgsarbeider på Drammen geriatriske kompetansesenter. Synger i kirkekoret. Satsingsområde: Barne- og ungdomsarb. 19. Marit Haugestul Alder: 69 år Nåværen de stilling: Pensjonert lærer. Verv: Tidligere medlem av men.rådet. Medlem i katekumenatet. Vært med å arrangere menighetsskole. Leder for styret i Barneparken. Kirkevert. Satsingsområde: Sang og musikk. Barneog ungdomsarbeid.

5 5 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR MENIGHETSRÅDSVALG I NEDRE EIKER SOKN SEPTEMBER 2009 Navn Alder Bosted 1. Henriksen, Brynjar 48 Solbergelva 2. Jensen, Eli Røed 49 Krokstadelva 3. Tveit, Marit Mollestad 53 Solbergelva 4. Støa, Mette Langen 42 Krokstadelva 5. Lund, Reidar 71 Solbergelva 6. Bjerke, Ina Bråthen 48 Solbergelva 7. Molin, Erna 65 Solbergelva 8. Poverud, Heidi Tokle 47 Solbergelva 9. Haugen, Terje 53 Solbergelva 10. Moe, Toril Schou 45 Krokstadelva 11. Bekkevold, Elisabeth 41 Krokstadelva 12. Henningsen, Solveig 65 Solbergmoen 13. Bergill, Roar 69 Krokstadelva 14. Neple, Randi 61 Krokstadelva 15. Støa, Ragnhild 52 Krokstadelva 16. Støland, Marit 71 Solbergelva 17. Nilsen, Sissel 55 Krokstadelva 18. Themte, Inger Randi 64 Krokstadelva 19. Haugestul, Marit Kristine 69 Krokstadelva Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. NB! Det er bare de 13 første plassene (numrene) på lista som telles med ved opptellingen. Vil du endre på stemmeseddelen, kan du: 1. Gi kandidaten en tilleggsstemme (kumulere). Det gjør du ved å sette X ved siden av navnet til kandidaten eller i ruta, skrive KUM ved navnet eller skrive navnet en gang til. Du kan gi en tilleggsstemme til så mange kandidater du vil, men det er bare de 13 første numrene som telles med. 2. Tilføye navn på lista og tydelig angi hvor på lista navnet skal stå. 3. Stryke kandidater. Det gjør du ved å sette strek over navnet til kandidaten. Du kan stryke så mange kandidater du vil. 4. Endre rekkefølgen på navn. Det gjør du ved å endre nummer foran navnene eller endre plassen på stemmeseddelen. Du kan også foreta endringer på stemmeseddelen ved å føre på nye nummer (fra 1 til 13) i den tomme ruta ved siden av kandidatene. Tilføyer du nye navn, må de gis et nummer og kumulerer du kandidater må de gis to nummer. Du må endre stemmeseddelen som forklart over. Andre måter å rette på vil ikke telle med i valgoppgjøret. Bruk blå/svart penn eller blyant. DU FINNER OSS PÅ NETTET!!! VALG TIL BISPEDØMMERÅD/KIRKEMØTE Kandidatpresentasjon lek-kandidater Tunsberg bispedømmeråd Kandidatene er presentert i alfabetisk rekkefølge Navn: Harald Askeland Alder: 46 år Stilling: Rektor Menighet: Torød Prosti: Domprostiet. Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Medlem i kirkelig fellesråd på Nøtterøy, Medlem i Torød menighetsråd, Medlem i Markus menighetsråd (Oslo). Professor i kirkelig organisering og ledelse, Dr. philos fra Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Cand sociol fra Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo, Kristendom mellomfag ved Menighetsfakultetet Satsingsområder: Diakoni både menighetsdiakoni og institusjonsdiakoni, Barne- og ungdomsarbeid/trosopplæring. Navn: Torbjørn Aurlien Alder: 57 år Stilling: Daglig leder Menighet: Sandar Prosti: Sandefjord Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Formann i Leirstedsstyre Indremisjon Normisjon, Aktiv innen sang/tale i samme organisasjon, Ledelsen av Fevang Bedehus, Leirstedsstyre Normisjon, Teologi 1. avdeling, Gartnerutdanning, Daglig leder. Satsingsområder: Gudstjenestelivet, Barn og unge, Tydelig folkekirke, Være stemme for de svake i vårt samfunn og i verden for øvrig. Navn: Helene Bjerkestrand Alder: 23 år Stilling: Student/lærer Menighet: Nedre Eiker Prosti: Eiker Offentlige/kirkelige verv og utdanning: P.t. Medlem Tunsberg bispe-dømmeråd, Mellomkirkelig råd, Ungdommens kirkemøte, Norges kristne råd, Styreleder/dirigent Nedre Eiker Ten Sing. Ungdomsrådgiver Tunsberg bispedømme, Kirketjener/klokker Nedre Eiker menighet, Hovedleder Nedre Eiker Ten Sing, Bachelor musikkvitenskap, Allmennlærerstudent Satsingsområder: Ung i kirken, Skaperverk og klima, Kirkemusikk, Gudstjeneste, Trosopplæring. Navn: Ingjerd Sørhaug Bratsberg Alder: 42 år Stilling: Lærer Menighet: Sande Prosti: Nord-Jarlsberg Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Leder av barnegospelkor i Sande Menighet, Forsangertjeneste ved gudstjenester, Bibelskolen i Grimstad, Diakonissehusets sykepleierhøgskole, Praktisk Pedagogisk Utdanning. Satsingsområder: Trosopplæring for barn i skolealder, Foreldre og fadderstøtte i trosopplæring, Gudstjenestedeltakelse, Unge voksne i kirken, Misjonsengasjement. Navn: Merethe Kjønnø Dahl Alder: 25 år Stilling: Sosialkurator Menighet: Horten Prosti: Nord-Jarlsberg Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Barne og ungdomsarbeid, Lund Menighet, Norges ettåring KFUK-KFUM, Medvirkning i kirkelig rådsarbeid, Barne og ungdomsarbeid. Satsingsområder: Trosopplæring, Diakoni, Gudstjenesteliv, Frivillighet. Navn: Kirsten Margrethe Bolstad Strømme Finch Alder: 20 år Stilling: Student Menighet: Stavern Prosti: Larvik Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Sekr. KorMajor, Unge Voksne KFUK-KFUK, Bandleder kasserer, styremedlem Tunheim

6 6 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR VALG TIL BISPEDØMMERÅD/KIRKEMØTE Kandidatpresentasjon lek-kandidater Tunsberg bispedømmeråd Ten Sing, styremedlem Ungdomsklubben StYrK, styremedlem og sekr. Programutvalg for leir- og kretsarrangement, KFUK-KFUM Vestfold og Telemark krets, Det teologiske menighetsfakultet, Det teologiske fakultet, Høyskolen i Volda, Ten Sing Norway. Satsingsområder: Barne- og ungdomsarbeid, Diakoni, Trosopplæringen, Den nye salmeboken, Liturgireformen. Navn: Berit K. Fonsdal Alder: 58 år Stilling: Rektor Menighet: Kongsberg Prosti: Kongsberg Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Medlem av Kongsberg menig-hetsråd, Leder av Kongsberg kirkelige fellesråd, Lektor m/ fagene: Lærerprøva, engelsk, samfunnskunnskap, geografi, historie, biologi, master i utdanningsledelse. Undervist i grunnskolen, Pedagogisk veileder, Under-vist norsk for voksne i USA, (I regi av Nordmannsforbundet.) Satsingsområder: Kirken som kulturbærer, betydningen av møteplasser for medlemmer og andre også utenfor kirkerommet, kirke og miljø, demokratisering av kirkelig virksomhet, bedre rammebetingelser for kirken. Navn: Arnstein Hardang Alder: 21 år Stilling: Student Menighet: Strømsø Prosti: Drammen Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Ungdommens Bispedømmeråd, styreleder Tangen Ten Sing Explosion, Allmenn vid. skole m/matte, fysikk og kjemi, Høgtun folkehøgskole, friluftsliv allround. Satsingsområder: Barn og unge i kirken. Navn: Ingjerd Breian Hedberg Alder: 44 år Stilling: Husmor/gårdbruker Menighet: Sem Prosti: Domprostiet Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Master i diakoni/mf og Diakonova, Statlig økonomistyring i 4 ulike organisasjoner, lærer i videregående skoler, bonde fra 1994, sivilagronom i Landbruksøkonomi fra Landbruks-høgskolen, Ped.seminar, Nestleder Sem menighetsråd, medl. Tønsberg Kirkelig Fellesråd. Frivillig bønnetjeneste for den norske kirkes ledermøter, sekr. Sem skogeierlag, nestleder Sem bondekvinnelag og Vestfold bondekvinnelag, lokalleder for Norsk Studentunion og landsstyremedl i NSU. Satsingsområder: Forbønn for ledere i den norske kirke og bygge lokale bønnenettverk, Arbeide for sjelesorg og forbønn og for en tydelig og bibeltro kirke som våger å stå klart og tydelig for Guds ord. Arbeide for fornying med tydelige røtter i kirkens tradisjoner, større frivillig involvering i gudstjenesten og i menigheten, Fokus på tverrkirkelig arbeid. Navn: Astrid Norunn Høisæter Alder: 70 år Stilling: Pensjonist Menighet: Slemmestad/Nærsnes Prosti: Lier Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Menighetsrådsmedlem Nærsnes og Slemmestad menighetsråd i 2 perioder, Kommunestyrets representant i Kirkelig Fellesråd, Pedagogisk utdanning, Adjunkt med opprykk, Lærer ved Åsane Realskole, Lærer ved Sydskogen skole, Undervisningsinspektør ved Midtbygda skole, Rektor ved Midtbygda skole. Satsingsområder: Drive menighetsutvikling preget av fornyet gudstjenestefeiring, trosopplæring og diakoni. Være med å skape et inkluderende fellesskap der vi verdsetter mangfold og respekterer ulikheter. Navn: Hilde Nygaard Ihle Alder: 38 år Stilling: Koordinator Menighet: Kongsdelene Prosti: Lier Offentlige/kirkelige verv og utdannning: Leder Buskerud KFUK-KFUM, styremedlem Europeisk KFUK, medlem i landsutvalg for Unge Voksne Norges KFUK-KFUM. Medlem prosjektkomiteen Kirkens U-landsinformasjon, Kateket: Kristendom mellomfag, praktisk-kirkelig studie,pedagogikk, u-landsstudiet, organisasjonspsykologi. Kirkens Nødhjelp: Internasjonal konsulent for biskop Stålset/Hiv-Aids koordinator. DELTA Internasjonalt KFUK-KFUM, prosjekt- og informasjonssekretær. Satsingsområder: Trosopplæring, utfordringer knyttet til innføring av trosopplæringsreformen i menighetene. Barne- og ungdomsarbeid i samarbeid med org, Internasjonalt samarbeid. Navn: Ole Kristian Karlsen Alder: 60 år Stilling: Lektor Menighet: Bragernes Prosti: Drammen Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Statens represent i styret ved Holtekilen folkeh.skole. Sittet i sentrale styrer og råd i Det norske baptistsamfundet. Medl. av Bragernes menighetsråd i 2 perioder. Teologisk utd. v/baptistenes teol.seminar. Pastor i Det norske Baptistsamfunn, Lærer i ungdomsskolen. Satsingsområder: De tradisjonelle oppgavene i forbindelse med ord og sakrament, diakoni, misjon. Fastholde stat/kirke-ordningen. Utvikle god kommunikasjon mellom tradisjonelt kirkefolk og de såkalte kirkefremmede. Ta vare på trad. kirkekunst og gi rom for de ulike kunstuttrykk i dag. Skaperverk-miljø. Grønn kirke. Navn: Harald Kollstrøm Alder: 67 år Stilling: Pensjonist Menighet: Hønefoss Prosti: Ringerike Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Medlem/leder i Hønefoss menighetsråd Medlem /leder av Ringerike Kirkelig Fellesråd. Lærer Norges Idrettshøgskole IKT og matematikk. Lærer ungdomsskole, folkehøgskole og videregående. Avdelingsleder i databransjen. Daglig leder Drammen Høyskolesenter. Satsingsområder: Prøve å bedre det frivillige engasjement/arbeid i menighetene. Arbeide for en større forståelse og dialog mellom bispedømmet og menigheter/prosti ang. de utfordringer som begge parter møter i det daglige arbeidet. Arbeide for at den nye gudstjenestereformen gjør terskelen for kirkebesøk lavere. Prøve å utvikle tiltak som kan hjelpe menighetene i barne- og ungdomsarbeidet. Navn: Tom Reffhaug Alder: 44 år Stilling: Salgssjef Menighet: Fjell Prosti: Drammen Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Drammen Kirkelig Fellesråd. Fjell kirke Menighetsråd. Master of business administration (MBA), focus; flerkulturell ledelse.grunnfag i Kunsthistorie. European certification of Informatics Professionals. Arbeidet åtte år i USA. Satsingsområder: Interfaith dialogarbeid. Kristen kunsthistorie. Navn: Svein Ommund Ringøen Alder: 63 år Stilling: Seniorrådgiver Menighet: Tjøme Prosti: Domprostiet Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Eldste Vestre Frikirke. Medlem Synodestyre Den evang. lutherske frikirke (DELF). Medlem/ leder Tjøme menighetsråd. Leder Tjøme kirkelige fellesråd. B. Sc. Mech. and Electrical engineering University of Newcastle. Besiktigelsesmann, avdelingsinge-niør, Det norske Veritas, Divisjonsdirektør Saga Petroleum, Direktør Kaldnes AS, Verksteddirektør direktør forretningsutvikling NSBgruppen. Satsingsområder: At menigheten legger til rette for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår. At gudstjenesten blir variert og mangfoldig og blir menighetens sentrale samlingspunkt. At kirken blir markert og tydelig i nærmiljøet. At menigheten samarbeider med alle gode krefter lokalt. Navn: Kåre Olav Solhjell Alder: 67 år Stilling: Forfattar Menighet: Gol Prosti: Hallingdal Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Medlem/leiar i Barne- og ungdomsrådet for NMS i Møre og Romsdal. Leiar i Områdestyret for Santalmisjonen i Hallingdal. Medlem og styreleiar i Gol Normisjon. Medlem i redaksjonen for Gol og Hemsedal Kyrkjeblad.

7 7 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR P.t. 1. vara Tunsberg bispedømeråd, Lektor med hovudfag i historie. Lærar på folkehøgskole i 6 år og landbruksskole i 10 år. Bonde i Gol. Forfattar av historiske bøker. Satsingsområder: Kyrkja må halde fast ved kjernen i evangelisk forkynning samtidig som ho søker å femne om mangfaldet i kyrkjeliv og samfunnsliv. Kyrkja må særleg satse på arbeid blant barn og unge. Kyrkja skal vere ei misjonerande kyrkje og ei diakonal kyrkje. Kyrkja skal vise mangfald i arbeidsformer, ikkje minst på det musikalske området. Kyrkja skal vere ein føregangsinstitusjon når det gjeld å skape godt samarbeid og gode mellommenneskelege relasjonar. Navn: Kjell Guldvog Staalesen Alder: 64 år Stilling: Leder Ressurssenter for oppvekstmiljø Menighet: Kongsberg Prosti: Kongsberg Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Diakoniråd for Den norske Kirke. Representantskapet for Kirkens Nødhjelp. Menighetsrådsleder i Jevnaker. Menighetsråd i Kongsberg. P.t. Nestleder Tunsberg bispe-dømmeråd, Etatsleder/sektorleder i Jevnaker kommune. Etatsleder/ sek-torleder i Kongsberg kommune. Satsingsområder: At de døpte får kjenne at kirken er deres. At de døpte får oppleve en bærekraftig og livsbejaende relasjon til kirkens Herre, og kjenne tilhørighet, identitet og bekreftelse fra kjærlighetens Gud vår grensesprengende Gud. At de som ikke er døpt skal vite at kirkens dører alltid er åpne. Navn: Anne Lise Sundøen Alder: 58 år Stilling: Førstekonsulent i Oslo byfogdembete Menighet: Hole Prosti: Ringerike Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Nestleder Hole menighets- og fellesråd. Kirkevert. Klokker. Hole kirkekor, styremedlem. Examen artium. Ringerike høgre skole. Diverse etterutdanning, bl.a. statens 1-årige rettsstudie. BI-Dataeksamen. Satsingsområder: Vil gjerne synliggjøre at kirken er der for alle, bidra til både verdighet og folkelighet i kirken. Lytte til menighetens medlemmers meninger og formidle dette videre til kirkelige ansatte. Satse på å trekke flere i midtaldergruppen (25-55 år) til kirken. Navn: Stina Frøvoll Thoresen Alder: 21 år Stilling: Student Menighet: Tangen Prosti: Drammen Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Leder Ungdommens bispedømmeråd, Tunsberg. Konfirmantunderviser i Tangen og i Vestre Aker menighet. Styret for TT09, Norges KFUK-KFUMs tenåringstreff. Leder av Oslo ICY. Teologi. Ungdomsarbeider Vestre Aker menighet. Jølstad begravelsesbyrå ferievikar. Utviklingsstudier. Satsingsområder: Gudstjenesteliv. Liturgireform. Trosopplæring. Forvalteransvar. Økumenikk. Navn: Maria Nødland Thorset Alder: 29 år Stilling: Vertskap/kursansv/KRIK. Menighet: Hemsedal Prosti: Hallingdal Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Hovedleder for fjellbibelskolen, Opptur, KRIK Høyfjellssenter, Liv i ledelse, lederutvikl.program/ NORME, Bibelskolen i Grimstad, Ungdomsarbeider Dnk Kvitseid/Normisjon, DTS, Ungdom i Oppdrag/Colombia student og lederteam. Satsingsområder: Livsnær formidlingsform og budskap i kirken, motivere til personlig Jesus-relasjon, motivere til husgrupper og helbredende smågruppefellesskap, til nådegavebasert tjeneste, etablere et retreatsted for kirkelige ansatte til bønn,forbønn, samtale, fornyelse og vekkelse. Navn: Kjell Rune Wirgenes Alder: 42 år Stilling: Sykepleier Menighet: Nanset Prosti: Larvik Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Styremedlem i barnekoret Nabago pluss. Leder på Fredags klubben. Medlem i trosopplæringsutvalget i Nanset kirke. Satsingsområder: At barn og ungdom for en grunnleggende trosopplæring. Skape et inkluderende miljø/fellesskap. Ha arenaer der ulike generasjoner kan møtes. Gi grobunn for frivillig aktivitet, kreativitet og skaperglede. Gudstjeneste formen skal inkludere og bygge fellesskapet i menigheten Navn: Antonett Worren Alder: 46 år Stilling: Elevassistent Menighet: Søndre Slagen Prosti: Domprostiet Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Medlem Søndre Slagen menig-hetsråd. Konfirmantutvalget. Ungdomsutvalget. Leder av Maurtua Barnegospel. Tønsberg Gymnas. Østfold Ingeniørhøgskole, Bioingeniør. Satsingsområder: Få evangeliet ut til barna også de som vanligvis ikke går i kirken. Skape uhøytidlige møteplasser for alle. Bygge nettverk i menigheten på tvers av generasjoner. Navn: Jorun Øhren Alder: 61 år Stilling: Helseombud Menighet: Hønefoss Prosti: Ringerike Offentlige/kirkelige verv og utdanning: Medlem Hønefoss menighetsråd. Gudstjenesteutvalget Hønefoss menighet. Off. godkj. Sykepleier. Lederutdanning, BI. Satsingsområder: Barn i kirken. Få barn til å trives. Gudstjenestelivet: Pos. til nytenkning og at kirken tilpasses barnefamilier. Kirkerommet: Få alle til å føle seg hjemme. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll TRO OG LYS I NEDRE EIKER Fra høsten 2009 blir det etablert Tro og Lysgruppe i Nedre Eiker. Tro og Lys ønsker å danne fellesskap med mennesker med utviklingshemming, deres pårørende og venner. Vi møtes for å snakke/ dele, be og ha festlig samvær, vi spiser sammen. Samlingene avsluttes med gudstjeneste som er åpen for alle. Tro og Lys er i første omgang for de som bor innenfor Nedre Eiker og Mjøndalen sogn. Tro og lys er en økumenisk bevegelse, åpen for mennesker fra ulike kirkesamfunn. I høst har vi planlagt to samlinger: 6. september og 18. oktober. Samlingene starter kl Kl blir det gudstjeneste som er åpen for alle. Begge samlingene blir på Nedre Eiker menighetssenter. Tro og Lys startet i Norge i 1990, og er tilknyttet den internasjonale Tro og Lys-bevegelsen. For tiden finnes det ca 1500 Tro og Lysgrupper i 78 land på 6 forskjellige kontinenter. Tro og Lys- bevegelsen ble stiftet i 1971 av kanadieren Jean Vanier og den franske spesialpedagogen Marie Helene Mathieu. Styringsgruppe for Tro og Lys-Nedre Eiker er: Synøve Thommasen, Magne Flatland, Randi Neple og Gudrun Klingsheim. Gudrun Klingsheim Diakon i Nedre Eiker menighet Tlf: / lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

8 8 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR VIKTIG INFORMASJON OM VALG TIL BISPEDØMMERÅD/KIRKEMØTE I denne presentasjonen har det blitt gjort et utvalg av hva hver kandidat har av bakgrunn og erfaring. I en mer omfattende selvpresentasjon har de fleste gitt utdypende informasjoner om seg selv og hva de vil jobbe for. Disse utfyllende informasjonene finner du på : I forkant av forhåndstemmingen vil det bli gitt ut et fullstendig presentasjonshefte med all informasjon hver enkelt kandidat har gitt. Til TUNSBERG BISPEDØMMERÅD skal det velges 7 leke medlemmer. Disse skal velges i to omganger. På valgdagene 13. og 14. sept. velges tre 3 - av rådets medlemmer av alle velgerne. De fire siste leke medlemmene velges av de nyvalgte menighetsrådene med frist 1.desember d.å STEMMESEDDELEN TIL BISPEDØMMERÅDET håndterer du slik: Lista er satt opp alfabetisk og det er opp til velgeren å prioritere i lista. Lister uten kryss vil derfor bli forkastet. Velgeren må derfor rangere kandidatene ved å sette kryss (X). l Kun sette ett kryss på hver kandidat l Kun sette ett kryss i hver rad l Kun sette ett kryss i hver kolonne. Velgeren kan: Prioritere inntil 5 kandidater med å krysse av for 5 kandidater. KAN VI REGNE MED DEG PÅ DEN STORE VALGDAGEN? Med dette gir jeg en oppfordring til deg som er medlem av Den norske kirke om å delta i kirkevalget 14. september! Da kan du stemme ved 3 valg: stortingsvalg, menighetsrådsvalg og bispedømmeråds-/kirkemøtevalg. For mange er kirken et sted de oppsøker ved høytidsdager og ved livets store anledninger. Men kirken er mye mer enn det. Kirken er et fellesskap for alle som selv ønsker å være en del av den. Nå inviteres du til å være med å forme kirken og din egen menighet. Her i vårt bispedømme skal vi den 13 og 14. september velge 114 nye menighetsråd - foruten medlemmer til det nye bispedømmerådet og Kirkemøtet. Som kirkemedlem vil du få et valgkort i posten som informerer deg om hvor nærmeste valglokale er og hvem du kan stemme på. Medlem av kirken er du når du er døpt. Hvis du også er over 15 år, har du stemmerett ved de kirkelige valg. Mange mener mye om kirken vår. Ved å være med å stemme på hvem som skal styre kirken, er du med på å forme fremtidens kirke! Bruk derfor stemmeretten din! Laila Riksaasen Dahl - biskop MED ØNSKE OM ET GODT KIRKEVALG! Nye brudestoler til kirken vår har for lengst slitt ut brudestolene. Takket være en gave fra Sparebanken Øst ser det ut til at vi kan få nye stoler på plass til det store 150 års-jubileet I utformingen av stolene er det brukt farger og formelementer fra kirken for øvrig. Det er ingen tvil om at vi gleder oss til at kan tilby brudeparene våre stoler som står i stil med den begivenheten et bryllup er. Bildet viser en foreløpig utgave av de nye stolene. Menigheten som et inkluderende fellesskap Det er ikke alltid like greit å komme flyttende til et nytt sted hvor alt er ukjent og hvor bekjentskapskretsen er temmelig liten. I Nedre Eiker menighet er det muligheter for å knytte seg til et fellesskap gjennom ulike aktiviteter hvor det sosiale blir satt i sentrum, og hvor det å knytte vennskap ligger sentralt i menighetsarbeidet. Da vi kom flyttende til Nedre Eiker fra Nord-Norge i 1994 var det lite vi visste om kommunen. Vi hadde knapt hørt om stedet, og visste lite og ingenting om hva som ventet oss. Min kone er fra Sunnmøre, og jeg er nordlending, og derfor hadde vi absolutt ingen bekjente eller slektninger som møtte oss da vi kom hit. Her var det upløyd mark hvor vi måtte bygge oss opp en egen vennekrets. Et naturlig sted å starte vår søken etter noen å bli kjent med, var i Kirken. Fordi både Sølvi og jeg har et kristent livssyn, syntes vi det var naturlig å gå på gudstjeneste og sjekke opp hvordan forholdene var i menigheten. Ganske tidlig fikk vi tilbud om å bli med i en gruppe med jevnaldrende hvor samtale og sosialt samkvem var i sentrum. Kall det gjerne bibelgruppe, fellesskapsgruppe eller samtalegruppe, men saken var den at vi syntes dette hørtes interessant ut og slo til på det aktuelle tilbudet. Sammen med fire andre par følte vi oss ganske fort inkludert og akseptert og fant vår plass i gruppen. Dette var som sagt for femten år siden, og siden den gang har vi utviklet tette og nære vennskap til åtte andre mennesker vi har lært å bli svært glad i. Siden første gang vi møttes har vi ikke bare hatt jevnlige møter hvor vi har tatt opp sentrale emner som har vært interessante. Vi har også gjennom årenes løp hatt juleverksteder, vært på skiferie sammen på et leirsted oppe på Blefjell, hatt gode og varme sommerdager sammen oppe ved Fiskumvannet og gått turer sammen i skog og mark. I tillegg har vi gutta hatt jevnlige høstturer på en hytte oppe i Valdres hvor vi har hatt noen fantastiske opplevelser sammen. Vi trives så godt i hverandres selskap at disse turene til Valdres er blitt en tradisjon. Hele ti år har vi hatt disse hytteturene på høsten, og det er noe vi prioriterer svært høyt!! Detaljer om selve turene er taushetsbelagt. Noen hemmeligheter har vi som vi ikke deler med andre, og det er mange ganger vi er kommet hjem igjen og vår kjære ektefelle lurer på hva vi har gjort. Det vennskapet vi har utyviklet gjennom gruppen og gjennom turene våre er helt unikt og kan ikke kjøpes for penger. Man kan kanskje si at det som startet som et helt enkelt gruppefellesskap gjennom menigheten, har utviklet seg til noe mye mer. Vi har mye å takke Nedre Eiker menighet for. Hvor vil jeg hen med denne historien? Jo, jeg vil oppfordre alle nye og gamle medlemmer i menigheten til å søke sammen for å finne det gode Fellesskapet. Et fellesskap hvor man kan prate om det aller meste, et fellesskap hvor gråt og latter er en helt naturlig del av det å være sammen og hvor man har et pusterom i en ellers så travel hverdag. I vårt tilfelle er vårt gruppefellesskap blitt en oase midt i travelheten med unger, jobb og oppgaver. Å møte tilflyttende mennesker med samme mulighet for et fellesskap som det vi ble møtt med, burde være, og kanskje er det, en naturlig del av menighetsarbeidet. Vi har iallefall utviklet et vennskap som vil følge oss livet ut!! Trond Grimstad

9 9 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR OMNIBUS 30 ÅR Det er gått 30 år siden Roar Røkeberg startet koret som i dag er Omnibus. Det har vært 30 innholdsrike år som har gitt medlemmene mange fine opplevelser og gode minner å se tilbake på. Omnibus har vært og er fremdeles et aktivt kor både i og utenfor menigheten. Vi synger på gudstjenester i kirkene og på bedehusene. Vi holder konserter, julekonserter, og er med på musikaler! Noe vi tenker tilbake på med spesiell glede? Ja, for eksempel da hadde fått nytt orgel og vi fremførte Hovlands Pilgrimsmesse. Det var høytid! Og barokk-konsertene som vi fikk fremføre både i Røros kirke, Tynset kirke, Nedre Eiker kirke og på Fossesholm. Eller noe i en helt annen gate: Jazzkonsertene med Røshnes Jazzband og med Royal Garden. Det er så deilig når det swinger! Det var også en fin opplevelse da hele koret en høst øvde Händels Messias og var med å fremføre den i Kongsberg kirke sammen med 200 andre sangere. Musikaler er også morsomt. F. eks MAY way i Samfunnshuset i 1996, Eiker anno 1900 i år Vi har også fått være med i Reidar Lund og Rolf Ødegaards Solberspellet og Krokstadspellet. Pinseturene våre er en fin tradisjon, og vi har vært mange steder rundt i landet. Da har vi gjerne en konsert pinseaften og synger ved gudstjenesten 1. pinsedag. De siste årene har vi arrangert korkafé vår og høst. Da inviterer vi et gjestekor, og koser oss med mye sang, kaffe og kake. Arrangementet er populært og samler fulle hus. Vi liker godt å reise, og hvert 5. år har det blitt en utenlandstur; Trollhättan, Liverpool, Ølstykke, Praha, og Salzburg / Wien. Omnibus på 30 års jubileumstur I juni var Omnibus på jubileumstur til Budapest og Krakow. Det ble en flott opplevelse. Buda med slottshøyden og Matthiaskirken, og Pest med det storslagne parlamentet, kafeer, teater og opera. Vi var også på Pusztaen med hesteshow og folklore. Sjarmerende Krakow hadde også mye å by på; bl. a. den store markedsplassen, det gamle universitetet, og Wavel med slott og domkirke. Like ved Krakow ligger Niepołomice, som er Nedre Eikers vennskapskommune i Polen. Niepołomice er kjent for sitt vakre slott. Vi besøkte slottet, og hadde en mini-konsert i slottsgården. Vi var også i de 700 år gamle saltgruvene i Wieliczka. Her hadde vi konsert i den gedigne gruvekatedralen et minne for livet! Nå ser vi fram til JUBILEUMSKAFÉ på Folkets Hus i Krokstadelva 15. nov 09. Da sees vi! Hilsen Tone (leder) Fra korets besøk i saltgruvene i Wieliczka i Polen. 15. NOVEMBER på FOLKETS HUS i Krokstadelva vil vi markere 30 års jubileet med JUBILEUMS-KAFÉ EN OMNIBUS KAVALKADE. Vi får besøk av noen tidligere dirigenter, Sonja Lidsheim og Nils Kristian Bonden. Kafévert og konferansier er Roar Røkeberg. Høsten 2010 vil vi ha en kirkekonsert i. Men nå er det jo flest hverdager, med øvelser og jobbing. Vi øver på Menighetssenteret hver tirsdag fra kl Etter øvelsen er det Ord for dagen og samling rundt kaffebordet der vi prater om løst og fast. Vi har et godt miljø, og vi har masse humør, så latteren sitter løst. Vi er glad i koret vårt og deler det gjerne med andre, vi har god plass til flere sangere! En stor takk til alle som støtter opp om koret og til vårt trofaste publikum. Tone Furevik, leder. Historikk: Over: Fra Vatnasete Under: En vellykket mandagskonsert. VEL MØTT TIL JUBILEUMS-KAFÉ!

10 10 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Gudstjenestevandring i Solbergelva Gudstjenestevandring til Aslakane med påfølgende flott tur i samarbeid med Drammen og Opland turistforenig. Søndag 30. august: Gudstjenestevandring i Solbergelva: Friluftsgudstjeneste ved kap. Margrete Schmidt og organist Nils Kristian Bonden, på Aslakene kl med etterfølgende kirkekaffe fra Den Store Kjelen. Avreise fra Solberg kapell Fredtun ved Kiwi/Solbergsenteret kl Kjører opp Solbergveien (bompenger) til parkering på Lunneplassen, hvorfra blåmerka sti følges i jevn stigning opp til Aslakene. Etter gudstjenesten kan de som ønsker det delta på flott tur via Smedsetra til Lokkeråsen og Solbergvarden, storslåtte utsiktspunkter! Turen har en del stigning samt til dels bratt nedkomst fra Solbergvarden. Ta med drikke og niste og ta på stødig fottøy. Turleder: Hildur Rake. Stiftelsen Verkstedet Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter Vi utfører alt innen: 8 Sorgbinderi 8 Dåp 8 Bryllup 8 Konfirmasjon UTLEIE AV VEVSTUA til dåp, konfirmasjon og familieselskap Henvendelse på tlf Nedre Torggt. 5, 3050 Mjøndalen Tlf

11 11 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR KIRKETREFF, PORTAASEN 2009 BABYSANG I NEDRE EIKER MENIGHET HØST 2009 Fra venstre: Jan Otto Eek, sokneprest i Mjøndalen, Michal Rosendal, sokneprest i Ølstykke Danmark, Anders Grape, sokneprest i Enkøping, Sverige, Eero Heino, sokneprest i St. Kaarina, Finland og vår egen sokneprest Roar Røkeberg. Foto: Thomas Røkeberg. I HELGA JUNI VAR MENIGHETENE I NEDRE EIKER VERTSKAP FOR VÅRE NORDISKE SØSTERMENIGHETER I ØLSTYKKE (Danmark), KAARINA (Finland) OG ENKÖPING (Sverige) Lederskapet i kirkene hadde drøftinger i forholdet til staten som er ordnet på ulike måter i de forskjellige land. Vi drøftet mulighetene for å utvide samarbeidet ytterligere. Fra ordføreren i Kaarina ble det også videresendt en utfordring til Nedre Eikers ordfører om å være med på å gjenoppta det nordiske samarbeidet på kommuneplan. Dette samarbeidet har ligget nede i flere år. På det kirkelige plan vil vi imidlertid forstsette med disse ledersamlingene annen hvert år. I tillegg til de interne drøftingene deltok våre nordiske gjester på åpningen av kulturbrygga i Nedre Eiker og på batteristevnet. Men den største begivenheten var den Nordiske friluftsgudstjenesten på Portaasen, der alle de nordiske prestene deltok. Siste ord ble akkurat sagt før regnet strømmet ned. Vi lærer og synger kjente rim, regler og sanger der samspillet mellom barnet og den voksne er i fokus. Opplegget er beregnet på babyer sammen med mor, far, besteforeldre eller dagmamma. Samlingene starter kl med uformelt samvær og formiddagskaffe. Kl til er det sangstund for babyene. Vi møtes mandager annenhver uke på Nedre Eiker menighetssenter. Det koster kr. 30,- pr. samling. Ta med nistepakke. Kaffe/te er inkludert i prisen. Datoene i høst blir: 24/8, 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 14/12: Grøt Kontaktperson: Gudrun Klingsheim Tlf: / Velkommen! Nedre Eiker Menighetssenter Utleie av lokale. Passer ypperlig til minnesamvær, barnedåp, bryllup og jubileer. Kontakt Gunn Zahl på eller menighetskontoret for nærmere informasjon. Krokstadelva Gml. Riksvei Krokstadelva Telefon PALETTEN KINARESTAURANT Kjerraten 10 (Tråkkahuset), 3055 Krokstadelva Velkommen til en hyggelig handel på KIWI Stenseth TLF TLF

12 12 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR FRA BISPE- VISITASEN Besøk i barnehagen. Gaveoverrekkelse ved menighetsleder Elin Arnesen Hellum. Prosjekt-koret i Kun én samling i høst: Lørdag 24. oktober kl til Ta med kaffe og niste. 2010: Prosjektkoret blir med og feirer kirkens 150 år, Komponisten Per Steenberg fra Horgen 140 år, Dikter Herman Wildenvey 125 år. Bach og Händel 325 år. Vi har plass til flere. Ta kontakt med Nils Kristian Bonden, tlf for øve-cd.

13 13 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Vær stolt! Det er enklere å være stolt av andre enn seg selv. Hvor ofte er det at man stopper opp i hverdagen og tenker at dette gjorde jeg bra, eller dette er jeg stolt av å være med på? Eller den dristige varianten: jeg er stolt av meg selv. Jeg snakker av egenerfaring. I en hektisk hverdag med mange gjøremål og mange roller å fylle, føler man ofte at man ikke strekker til, eller får gjort ting bra nok. Jeg syns vi skal være fornøyde med oss selv for det vi faktisk får til, så får det andre komme etter hvert. Min filosofi er: vi handler etter beste evne! Etter inspirasjonssamling på menighetssenteret med nye listekandidater til menighetsråd i Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter, satt jeg tilbake med mange tanker. Det var forøvrig en svært givende samling på alle måter; presentasjon av kandidatene, prestene med sin stab, nominasjonskomiteène, kirkelig administrasjonssjef og MR (menighetsråd). Alt sydd sammen med mange bidragsytere. Mange av kandidatene har aldri vært deltagende i noen form for menighetsarbeid tidligere, og det er ekstra spennende med nye folk som ser ting med andre øyne! Jeg har klokkertro på at et godtfungerende MR bør bestå av blanding av alder og kjønn, gjerne også med totalt forskjellige bakgrunner. Det har vært suksessen for nåværende MR. Vi er en gjeng med de nevnte kvalifikasjonene og som har delt på ledervervet gjennom 4 år. Mange syns nok det er trist at denne perioden er over, -nå som vi var så godt i gang! Derfor stiller flere til gjenvalg. Dere som stemmer (alle over 15 år som er medlem av statskirken), kan krysse ut enkeltnavn på lista og dermed kumulere kandidater slik at de havner høyere opp. Vi har et luksusproblem; vi har 19 navn på lista, men skal ha 13 personer (5 varamedlemmer) inn i det nye MR. Derfor blir det et spennende personvalg i AKTIVITETER I MENIGHETEN Mandag: Mikrogospel annenhver mandag kl , Makro fortsetter til kl på Menighetssenteret. Leder: Lise M. Hoem, Speidergruppe hver mandag på menighetssenteret. Kontaktp.: Ragnfrid Bollerud, Voksengospelkoret øvelse i Mjøndalen kirke annenhver mandag fra kl Tirsdag: Tirsdagsklubben i Krokstadelva på Krokstad bedehus hver tirsdag kl for barn over 7 år. september. Før dette går i trykken, har dere motatt valgkort i posten. Jeg er stolt av å ha deltatt i MR. Jeg er stolt av at jeg har fungert som leder (hadde opprinnelig ikke noe ønske om noen av delene, men gjort etter beste evne). Jeg er stolt over å ha tatt imot biskop Laila og i den forbindelse deltatt i kommunestyre. Jeg er stolt over å ha bidratt i diskusjonene og utredningene mht endringer i kirken vår. Andre ting jeg er meget stolt av: Å ha deltatt i ansettelsen av kateket Anne-Kjersti Holberg og kapellan Margrete Schmidt! Jeg er faktisk så stolt at jeg tar æren for at Margrete er kommet til bygda vår! Når hun høster ros og godord, vokser jeg noen ekstra centimeter! Jeg er også stolt av å ha bidratt i redaksjonen til menighetsbladet vårt og fått trykket det i farger. Ombyggingen av menighetssenteret var en opptur etter dugnadsarbeidet: stolt kunne vi gi staben triveligere lokaler å jobbe i, for ikke å snakke om andre brukere av huset. Dermed har jeg jo også fått et eierforhold til barnehagen i 1.etg. også, og gleder meg over at store og små trives i nye lokaler. For fire år siden ante jeg ikke at jeg skulle få så mange erfaringer, og delta på så mange avgjørelser som har konsekvenser for folk i alle aldre i bygda vår. Spennende har det vært, og er det fortsatt. Nå skal vi gjennomføre en valgordning som aldri har vært satt ut i live før. Det genererer enda flere erfaringer for mitt vedkommende. Midt i valgarbeidet har vi fått tildelt trosopplæringsmidler slik at vi får oppgaven å gjennomføre trosopplæring for alle fra null til atten år! Vi har valgt å bruke et pedagogisk prinsipp: å gå fra det kjente til det ukjente. På noen områder er vi i gang: babysang, Mikrogospel, Tro og lys og Nets. Vi ønsker å ivareta og videreutvikle disse områdene som vi er stolte av, og deretter starte opp andre grupperinger med ulike aldersgrupper etterhvert. Dette fører til enda en stilling i staben. Det nye MR får muligheten til å delta og påvirke prosessene fremover. Jeg ønsker dere lykke til med det spennende arbeidet! Og en hilsen til alle: Vær stolt av deg selv og det du står for,- ingen kan ta fra deg det! Elin A. Hellum Sangkoret Omnibus kl på Menighetssenteret i Krokstadelva. Konfirmantundervisning kl i Jentekoret kl i Nedre Eiker kirke. Alder fra 2. klasse. Onsdag: Formiddagstreff hver onsdag kl på Krokstad bedehus. Konfirmantundervisning kl i Fakta om TV-aksjonen og Care: 4 TV-aksjonen på NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler pr. hode og antall deltakere frivillige bøssebærer besøker landets 1.8 millioner husstander. 4 Det er NRK som eier TV-aksjonen. NRKs innsamlingsråd har besluttet å tildele TVaksjonen 2009 til Care som arrangeres 18. oktober. 4 Pengene fra årets TV-aksjon går til CAREs arbeid med å gi verdens fattigste kvinner muligheten til å klare seg selv gjennom mikrofinans. 4 CARE driver mikrofinansprosjekter ved å etablere spare- og lånegrupper for kvinner. En CARE-medarbeider gir kvinnene veiledning til oppstart og drift av gruppa. Kvinnene bruker pengene til skolegang for barna, helsetjenester, klær eller startkapital til å skape sin egen arbeidsplass for å tjene egne penger. Foruten å fungere som en bank, blir gruppa et sted for samtale og undervisning. 4 CARE gir gruppa opplæring og veiledning i måneder fra oppstart, og etter det fortsetter gruppa arbeidet alene. 4 I perioden startet CARE Norge nesten nye grupper. kor kl på menighetssenteret. Kontaktperson: Kantor Nils Kr. Bonden, Torsdag: Formiddagstreff kl på Solberg kapell/fredtun siste torsdag i måneden. Fredag: NETS i Mjøndalen kirke kl Søndag: Høymesse kl

14 14 STØTT VÅRE ANNONSØRER DE STØTTER OSS! NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag. Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling ligger først og fremst på den politiske og administrative ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre. Det kan du hjelpe oss med. Ta kontakt. Vi treffes på rådhuset eller på telefon Hilsen ordføreren i Nedre Eiker GRAVSTEINER STOR UTSTILLING INNE OG UTE Omsliping, navnetilføyelser og bolting Fire generasjoners erfaring 3400 Lier, v/lierkroa Tlf ÅPNINGSTIDER: Mand fred: Torsdag: Lørdag: e-post: HAR DU TANKER, IDÉER, ROS ELLER RIS TIL OSS I REDAKSJONEN? VI VIL GJERNE HA TILBAKEMELDINGER FRA DEG OM MENIGHETSBLADET! Hilsen Anne Trykksaker? Spør oss! Ring tlf AUT. MASKINENTREPRENØR TLF KROGSTAD INDUSTRIOMRÅDE 3055 KROKSTADELVA Alt i trykksaker! Ring Elektriske installasjoner og rehabiliteringer innen l Bolighus l Forretninger l Industri l Svakstrøm l Landbruk l Alarmanlegg Telefon Krokstadelva Fristende kaker til alle anledninger! Tlf.: Hovedkontor: Hokksund Nedre Eiker: Blomsterbutikken Opdahl, Mjøndalen Innehavere: Kari og Ole Melbø Gravferdskonsulent: Erik Wilthil For Eiker-bygdene i generasjoner! Arbeidergt. 9, 3050 Mjøndalen Tlf HELE DØGNET!

15 15 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR DØPTE Andreas Hertaas Bergh Mille Brox-Nikolaysen Louise Oddekjær Hansen Mathias Djupvik Fjeldheim Vetle Guldbjørnsen Linnèa Heyerdahl Emilian Gustavsen Alma Lovisa Johansson Jens Arne Johnsrud Gabriel Christopher Oulie Rikke Engen Slekters gang Tine Marie Sørensen Fure Mia Gevelt Selma Haugvoll Nathaniel Aasen Johannesen Eskil Ottersbo Nyhus Eivind Baklid Olsen Marius Steen Camilla Themte Johanna Storm Husøy Jan Martin Aasen Olav Bøvelstad Katie Aakvik Mathias Alexander Andersen Nora Nathalie Elvekrok Sirius Sveia Krossen Thea Madelene Schøyen Sondre Vik Mie Wibe-Lund Emma Theodora Halvorsen Bodin Knut Roar Holm Nora Elise Mikkelsen Mathilde Nergaard Imre Øen Steinseth Alica Marie Sveen VIGDE Hans Vidar Steen og Hildegunn Grønvold Hansen Svein Rune Sveen og Mariann Vissing Lensberg Frode Andreas Hansen og Liv Brurberg Thomas Solbakken og Lillian Karin Kesanen Hjelmervik Espen Karlsen og Anneken Magnussen Terje Marinsen og Solfrid Løvdokken Joachim Bro og Hanne Sørlie DØDE Per Lund Bjørn Johan Jørgensen Kurt Werner Frey Rolf Haugen Magne Eide Reidar Pedersen Herman Tronskog Finn Øverby Jan Erik Syvertsen Edith Nusser Unni Bjerkedokk Kjell Halvorsen May Britt Skogmo Olsen Ragnar Nusser Salme 90:12: Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet! Formiddagstreff på Solberg kapell/fredun Høstens program: 27. august: Besøk av Jon Dahl fra Kirkens Bymisjon i Drammen 24. september: Besøk fra Det norske misjonsselskap. Misjonsprosjektet i Mali 29. oktober: Besøk av soknediakon Knut Finquist. 26. november: Besøk fra Frivillighetssentralen ved Elisabeth Hegle. SKYSS, RING: JOHAN LISLELID, JØRGEN UGELSTAD, Sang-glade jenter! Bli med i Jentekoret i Nedre Eiker kirke! Koret er i alderen fra 4. til 7. klasse. Øvelser er tirsdager fra kl til i. Koret ledes av Aina Kåsin Paureng og Nils Kristian Bonden Iblant finner vi på andre ting enn sang, for eksempel hobbykvelder, turer ut i naturen og øvelseshelg med overnatting. Høres dette gøy ut så møt opp en tirsdag! Velkommen! Hilsen styret i Jentekoret ved Kjersti M. Nygård Mob Har du sangstemme og liker å synge? Nedre Eiker Kirkekor synger sanger av forskjellig slag og deltar i gudstjeneste ca. én gang pr måned. Vi har egne konserter eller sammen med andre, på våren, høsten og til jul. Koret tilstreber kvalitet, og ønsker flere medlemmer slik at både klang og miljø kan bli større. Interessert? Ta kontakt med dirigent Nils Kr. Bonden tlf eller formann Ståle Jensen tlf Øvelsene er i Nedre Eiker menighetssenter/n. Eiker kirke hver onsdag kl Kaffe etter øvelsen. Velkommen! Flere nettsteder:

16 16 l søndag etter pinse Roar Røkeberg l søndag etter pinse Aslakane Kl. 11:00: Friluftsgudstjeneste Se omtale Margrete Schmidt l søndag etter pinse Solberg kapell Konfirmantpresentasjon Kl. 13:00: Dåpsgudstjeneste Kl. 17:00: Tro og Lys Roar Røkeberg l søndag etter pinse GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER I KIRKEN OG SOLBERG KAPELL FREDTUN Søndag er kirkedag! l søndag etter pinse Kl. 11:00: Familiemesse l søndag etter pinse l søndag etter pinse l søndag etter pinse Solberg kapell Kl. 11:00: Familiegudstjeneste Kl. 17:00: Familiegudstjeneste Roar Røkeberg l søndag etter pinse Kl. 11:00: Familiegudstjeneste l søndag etter pinse Kl. 17:00: Aftensang Roar Røkeberg l Bot og bededag Roar Røkeberg Kl.17:00 l Allehelgensdag Kl. 11:00:Allehelgensmesse l søndag etter pinse l søndag etter pinse NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR l Siste søndag i kirkeåret l sønd. i advent Kl. 18:00: Lysmesse l sønd. i advent l sønd. i advent Solberg kapell Kl. 19:00: Musikkandakt Roar Røkeberg Vi gratulerer Anne og John Erik Aanestad. Nedre Eiker menighet Postadresse: Stensethallen 1, 3055 Krokstadelva Tlf: Faks: Kontortid: Mandag, onsdag, torsdag kl Tirsdag kl Fredag kl Sokneprest Roar Røkeberg Arbeid: Privat: E-post: Kateket Anne-Kjersti Holberg Arbeid: Privat: E-post: Leder Nedre Eiker menighetsråd Elin A. Hellum Mobil: E-post: Leder på kirkegården Bjørn Olaussen Arbeid: Kapellan Margrete Schmidt Arbeid: Kirketjener Heidi Tokle Poverud Arbeid: Kirkelig adm.sjef Øyvind Bolstad Arbeid: Mobil: Kirkegårdsarbeider Bjørn Kjenner Arbeid: E-post: Kantor Nils Kristian Bonden Arbeid: Privat: E-post: Klokker/kontorleder Anne Aanestad Arbeid: Privat: E-post: Frivillig Diakon Gudrun Klingsheim Arbeid: E-post: Redaksjonsmedarbeider Trond Grimstad Mobil: E-post: E-post: Sekretær for kirkelig adm.sjef Merete Lange Arbeid: E-post: Kirketjener Steinar Hunnestad Arbeid: Mobil: GREITT Å HA! Menighetsråd: Givertjenesten Menighetsarbeidet: Givertjenesten Misjonsprosjekt Mali: Menighetsbladet: Bladets opplag: 5300 eks. STOFF-FRIST FOR NESTE NR.: 1. NOV Redaksjonskomité: Trond Grimstad og Anne Paulsen. Grafisk produksjon: Typograf Bjørn Sannerhaugen

Sør for elva. Et historisk kirkevalg

Sør for elva. Et historisk kirkevalg Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 14. årgang nr. 3-2009 Et historisk kirkevalg Samlivskurs Konfaction 2009 Kirkevalgstoff Konfaction 2009 Kirkevalgstoff Redaktøren har ordet: Du er

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet

Sør for elva. «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 16. årgang nr. 3-2011 «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise!» Presentasjon av kandidater til menighetsrådet Informasjon

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen NR. 3 JULENUMMER 2011 64. ÅRGANG LES OM: Den nye bibeloversettelsen Ny Trosopplærer På sykkeltur til Kirkenes Julemusikal TRO OG LIV...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 3 2011 ANDAKTEN Han

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget

h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget 3/15 Sandviken menighet: Fellesskap i troen - rom for livet h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET NR 3 2015 ÅRGANG 98 Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget www.sandvikenmenighet.no

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Sør for elva. Gudstjeneste med krom, lær, MC-velsignelse og dåp

Sør for elva. Gudstjeneste med krom, lær, MC-velsignelse og dåp Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 14. årgang nr. 2-2009 Gudstjeneste med krom, lær, MC-velsignelse og dåp Engasjerte konfirmanter Et engasjert medmenneske Vellykket jubileum Redaktøren

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Jeg lærer deg visdommens vei og fører deg på de rette stier. Salomos ordspråk 4:11. September 2007 e. Kr. Nr. 4 - Årgang 76. Lises store dag side 3

Jeg lærer deg visdommens vei og fører deg på de rette stier. Salomos ordspråk 4:11. September 2007 e. Kr. Nr. 4 - Årgang 76. Lises store dag side 3 September 2007 e. Kr. Nr. 4 - Årgang 76 Lises store dag side 3 Modum Soulchildren på festival side 10 Menighetsprofilen side 12 Jeg lærer deg visdommens vei og fører deg på de rette stier. Salomos ordspråk

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Det er rart hvordan livet stadig viser oss noe nytt. Hvordan

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Godt i gjenge etter tre år: www.slettebakken-kirke.no. Mona tar roret. På sporet av Oxford-bevegelsen. Husk valget!

Godt i gjenge etter tre år: www.slettebakken-kirke.no. Mona tar roret. På sporet av Oxford-bevegelsen. Husk valget! NR. 4/09 ÅRGANG 50 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Mona tar roret Etter noen år med en del utskiftninger i den administrative staben er Mona Gangsøy Eide nå på plass som Slettebakkens

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Menighetsblad. odum. Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Job 19, 25:

Menighetsblad. odum. Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Job 19, 25: Nr. 4 Desember 2010 e. Kr. Årgang 79 odum Menighetsblad Jørgen Korsvik Job 19, 25: Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Vikersund menighetssenter 30 år Eldres

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Gi kirken gode råd! Side 4-7. Nordberg menighetsblad. Nr. 4 September 2015. Årets konfirmanter Side 9. Egil slutter Side 10-11

Gi kirken gode råd! Side 4-7. Nordberg menighetsblad. Nr. 4 September 2015. Årets konfirmanter Side 9. Egil slutter Side 10-11 Nordberg menighetsblad Nr. 4 September 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Årets konfirmanter Side 9 Egil slutter Side 10-11 Musikk og Maleri Side 12 Et lokalt elverk Side14 To fengselsbrev Side

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer