Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn."

Transkript

1 Tjøme slekt Maagerø Olava og Søren Sørensen med etterkommere Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn. 1

2 Preface Maagerø ligger på Tjømes nordøstside. Stedet har de senere årene vært mest kjent for sine militære anlegg og senest som sommerstedet til kongefamilien. Før denne perioden var Maagerø hjemstedet for flere familier. Det er en av disse familiene vi ser nærmere på her. Det er Olava og Søren Sørensen som bodde og virket på Maagerø frem til Olava og Søren Sørensen er mine oldeforeldre. Sørens slekt kom til Maagerø i 1755 og Olavas i De ble gift i 1868 og fikk 4 barn. Vi skal se på både forfedre og etterkommere til Olava og Søren i den grad vi kjenner de. Jeg startet denne granskingen med den målsetting at jeg ville finne frem til etterkommerne til Olava og Søren så langt jeg kunne. Videre har jeg forsøkt å finne frem til en del av deres forfedre. Det har vist seg vanskelig, men det jeg har funnet frem til nå, kan en lese på disse sidene. For å holde orden på slektsledd og familieforhold bruker jeg et kodesystem. Hvert enkelt familiemedlem får en kode som gjør det enkelt å bestemme både generasjon og innbyrdes slektskap. Vi bruker bokstaven M (for Maagerø) for alle etterkommerne til Olava og Søren Sørensen. Vi bruker videre tall skilt med punktum (dot). Således får de fire barna kode M 1, M 2 osv. Barnebarn får M og to tall skilt med èn dot. Oldebarna kodes med M og tre tall som skilles med 2 dots (det forklares nærmere senere og vi skal gi eksempler). I denne granskingen har jeg brukt Lorens Bergs Tjømebok fra 1920, Sigurd Unnebergs Nøtterøybok fra 1971 og bygdebøkene for Borre og Våle. Jeg har videre brukt Digitalarkivet med folketellingene fra 1801, 1865 og 1900 og flere av de skannede kirkebøkene. Jeg har også fått verdifull hjelp av familien. Det gjelder særlig noen av barnebarna til Søren Maagerø Jorun Bøe og Kari Bainbridge. Det er flere steder jeg har liten eller ingen informasjon. Det er sikkert en del feil og mangler. Jeg vil rette feil og oppdatere det hele når jeg får ny informasjon. Jeg håper de som kan gi mer informasjon vil ta kontakt med meg. In some places you will find that I have used English. The reason is that I hope the family in USA can read it. I should have written it all in English, but may be some day. Thormod Henriksen, Adresse: Johs. Hartmannsvei 38, 1395 Hvalstad. Tlf:

3 Maagerø litt historikk Navnet: I 1575 var navnet Mougerøenn, i 1593 Maurø, 1615 Mougerø, 1723 Mougerøe. I nyere tid finner en både Maagerø, Mågerø, Måkerø og endog Måkerøy. Våre store språkmenn Sophus Bugge og A. Kjær mener navnet stammer fra fuglenavnet maake eller måke. Jeg har valgt å bruke navnet Maagerø. Historikk og eierskap: Det er vanskelig å få tak i Maagerøs historie og eierskap. For det meste har jeg brukt Lorens Bergs bok fra Videre har jeg søkt i Digitalarkivet og sett på folketellingene fra 1801, 1865 og Maagerø var i 1575 kirkegods og tilhørte Mariakirken i Tønsberg. Det ble betegnet som fullgård og skattet deretter. Kirken bygslet bort gården. Først i 1835 ble halvparten selveiergods (da bestefaren til Søren Sørensen kjøpte det av staten) og i 1850 ble den andre delen kjøpt. I 1860-årene ble det en ytterligere oppstykking av brukene. Idag er Maagerø-eiendommen delt opp i en lang rekke bruksnummer ca Min slekt det vil si den delen vi skriver om her, og som vi kaller Maagerø-slekt, startet på Maagerø i 1755 (6 slektsledd før meg). Da kom Søren Christensen ( ) fra Ormelet og giftet seg med enken Aase Gunnarsdatter ( ) på Maagerø. Da hun døde, giftet Søren seg påny med Inger Jørgensdatter (f. 1746) fra Færder. Legg merke til at Sørens første kone var 10 år eldre og nr. 2 var 22 år yngre! Søren forpaktet Maagerø i perioden og vi finner han i kirkebøkene med navnet Søren Christensen Maagerøe. De siste årene drev han bare halve gården, mens en innflytter, Nils Abrahamssøn, holdt til på bruk 2. Søren Christensen og Inger fikk 7 barn, men de fleste døde unge. To døtre Aase og Ingeborg vokste opp. Ingeborg giftet seg med Arne Kristenssøn fra Sundene og bodde på Maagerøodden, mens Aase (Sørensdatter) ( ) giftet seg med Jonas Jensen ( ). Jonas og Aase tok over selve Maagerø da Søren Christensen døde i Jonas kjøpte bruk 1 av staten i På bruk 2 ble de selveiere først i Da kjøpte Kristen Nilsen (sønn av Nils Abrahamsen) denne delen. Et bilde av det gamle huset på Maagerø antagelig på 1800-tallet. Det ble bygd et nytt hus omkring 1900 som da var plassert på den andre siden av det som idag er Maagerøveien. Jeg tror dette huset lå tvers over veien for det som nå er Maagerøveien

4 Folketellingen fra 1801 Hva sier folketellingene om Maagerø? I 1801 bodde 22 personer på Maagerø herav 15 barn. To voksne og 6 barn tilhørte det som var Maagerø-ødegaarden. De andre var Nils Abrahamsen (født 1753) og Helvig Halvorsdatter (født 1763) med 6 barn. De forpaktet det Lorens Berg kaller Bruk 2. Så var det vår familie med Jonas Jensen og Aase + barna Jørgen (5 år) og Jens (1 år) og Aases mor Inger Jørgensdatter. De hadde på det tidspunkt 1 hest, 4 kuer og 4 sauer på Maagerø. Folketellingen 1865 I 1865 var Maagerø delt noe opp. Det bodde ialt 9 familier der med 48 personer. De hadde tilsammen 3 hester, 10 kuer og 5 sauer. Såvidt jeg kan se er Maagerø nå delt inn i 5 matrikler (eiendomsregister). Det er 16, 16b, 17a, 17e, 18a. Matrikkel 16. Her bodde Søren Jonassen (f.1806) og Inger Sofie Nielsdatter (f. 1805) sammen med barna; Marie (f.1842), Søren (f 1844) og Andrea (f.1846). Hun var gift og hadde en datter Laura (f.1864). Matrikkel 17a. Her bodde Lars Helgesen Haugestad (1806) og Maren Kristoffersdatter (1801) med datteren Olava Larsdatter ( ). De hadde barna; Hans Kristian (1833), Ole (1835), Olava Mathea (1837) og Kristine (1842). Søren giftet seg med Olava og Andrea med Ole. De to som danner utgangspunket for denne slektsgrankingen (Søren Sørensen og Olava Larsdatter) bodde på Maagerø da de giftet seg 6. februar Olava var 30 og Søren var akkurat fylt 23 år. Vi må også nevne at ved folketellingen i 1865 bodde 3 av barna til Jonas Jensen og Aase på Maagerø. I tillegg til Søren Jonassen på matr. 16, bodde Jørgen Jonassen (f. 1796) på matrikkel 16 b sammen med kone og to barn + barnebarn. Videre bodde den yngste broren Torger Jonassen (f.1819) der med kone og 5 barn. Dette betyr at i 1865 bodde 26 av etterkommere til Jonas Jensen (farfaren til Søren Sørensen eller min tipp-tipp oldefar) på Maagerø. Folketellingen 1900 Nå hadde Maagerø fått gårdsnummer 12 på Tjøme. Det var flere bruksnummer og det bor ialt 63 personer her. På gnr. 12, bnr. 8 bor Oluf og Olga Henriksen. De har da Trygve (f.1897) og tvillingene Haldis og Synnøve (f. 1899). Vi finner også Lars Sørensen Maagerø og Olgas far Søren Sørensen som bor i gnr. 12, bnr. 10. Det er også av interesse å nevne at på gnr. 12, bnr. 6 (det kalles Grønlid) bor Sørens eldre bror Nils Jørgen Sørensen (f. 1835) og kona Nikoline (f. 1834). De har Gjert som var gift (det ble bare noen måneder) med Oluf Henriksens søster Maren Sofie på Vaskalven og datteren Inga Sofie (f. 28/4 1871). Både Gjert (2. ekteskap) og Inga Sofie giftet seg i dobbeltbryllup 22/ med søskenparet Nikoline og Kristen Kristensen. 4

5 Bildene viser det nye huset på Maagerø der Oluf og Olga Henriksen bodde. De hadde Maagerø til da Forsvarsdepartementet overtok. Bildet til venstre er tatt slik at en ser utover Vrengensundet over mot Nøtterøy. Det andre er tatt i motsatt retning nedenfor flaggstangen med Vrengen bak. Maagerøs militære historie Maagerøs militære historie strekker seg tilbake til første verdenskrig. I forbindelse med nøytralitetsvernet den gang, ble det i 1915 lansert en plan for forsvaret av Oslofjorden. Maagerø skulle være en del av Oslofjord festning, og i 1917 eksproprierte Staten Olga og Oluf Henriksens eiendom. Det ble bygd en kommandantbolig, og en foretok enkelte forberedelser. I 1933 startet en utbyggingen av et fort på Maagerø. Sammen med Bolærne- og Rauøy fort, skulle Maagerø forsvare innseilingen til Oslo og Carl Johansvern i Horten. Det hele raknet katastrofalt 9 april I rekken av etterkrigsdebatter ble dette gjenstand for en mindre opphetet debatt i Tønsbergs Blad. Hvorfor skjøt ikke Maagerø? Som et minne fra krigsårene kan vi ennå se fundamentene til to kanonstillinger. Noe av bygningsmassen fra krigsårene er også bevart. I 1945 ble stasjonen overtatt av Vestfolds lette bataljon. Kystartilleriet etablerte seg på Maagerø i 1946/47 og mer eller mindre parallelt rykket Luftforsvaret inn med mobil radar. Luftforsvarets stasjon Måkerøy ble formelt opprettet 1 juli I 1952 fikk stasjonen ny søkeradar som ble montert på fjellet over det nåværende stridsanlegget, og i 1953 ble Nr 10 K&V skvadron opprettet med Måkerøy som hovedstasjon. Skvadronsbetegnelsen ble holdt frem til 1962 da NATO Early Warning-kjeden ble etablert. Det store spranget inn i data-alderen tok stasjonen i 1971/72, da K&V-systemet ble automatisert og data-anlegg installert. For å utvikle programvare ble det nasjonale NADGE programmerings-senter lagt til Maagerø i Et nytt stort sprang ble tatt da stasjonen høsten 1984 ble knyttet til NATO Airborne Early Warning. Den flyvende radaren hjelper CRC en med å utvide radardekningen og kontrollere fly. I nyere tid har Operasjonsrommet blitt fullstendig oppgradert i 2000, kryptert samband er modernisert og forlegningene er pusset opp. 5

6 Søren Sørensen (Maagerø) (21/ /2 1919). Søren er født og oppvokst på Maagerø og hadde tilhold der hele sitt liv. Foreldrene er Søren Jonassen og Inger Sofie Nilsdatter som hadde 6 barn der Søren var nest yngst. Faren Søren Jonassen var skipsfører og de hadde både hest, kuer og sauer i Sørens barndom. Familien hadde holdt til på Maagerø siden 1755 da Søren Christensen (Sørens oldefar) kom dit. Vi kan sette opp et slektsleddskjema for Sørens famile på Maagerø Søren Christensen ( ) Inger Jørgensdatter ( ) Søren Christensen kom fra Ormelet i Han er en av Sørens oldefedre (for ordens skyld; 6 generasjoner før meg). Søren Christensen er den første i min slekt som eide Maagerø og han brukte nok også navnet Maagerøe. Han var gift 2 ganger og 2. gang med Inger Jørgensdatter fra Færder. De hadde blant annet datteren Aase som giftet seg med Jonas Jensen. De fortsatte med å bo på Maagerø. Aase Sørensdatter ( ) Jonas Jensen ( ) Søren Jonassen ( ) Inger Sofie Nilsdatter (1805 Aase giftet seg i 1796 med Jonas Jensen ( ). Vi vet ikke hvor han kom fra. De fikk barna Jørgen (f. 1796), Jens (f. 1800), Søren (f.1806) og Torger (f. 1819). De hadde videre 19 barnebarn. Søren Jonassen giftet seg med Inger Sofie Nilsdatter (f. 1805) Hun var fra Nordre Sande på Nøtterøy. Hun var datter av skipper Nils Jensen og Ingeborg Larsdatter. Søren og Inger Sofie fikk 6 barn; Jakob Anton, Nils Jørgen, Severine Sofia, Josefine Maria, Søren og Andrea. Søren Sørensen (kodes som M) Søren Sørensen sammen med et av barnebarna. Tror det er M 3.5 Søren Maagerø Henriksen. Søren Sr. er ca. 70 år gammel mens lille Søren er ca. 7. 6

7 Olava Mathea Larsdatter (Maagerø) (28/ /8 1893). Olava Mathea er født på gården Haugestad i Våle. Hun ble konfirmert i Våle kirke 3. oktober Hele Olava Matheas slekt kommer fra nærliggende gårder i Borre vi nevner Tveiten, Rygland, Eskebæk og Snapsrud. Ved hjelp av bygdeboken for Borre (1954) kan vi følge slekten langt bakover (minst 5 6 generasjoner). Vi setter opp et familietre for Olava Mathea som går tilbake tre generasjoner (det vil si oldeforeldre til Olava Mathea og mine tipp-tipp-tipp oldeforeldre eller 6 generasjoner): Et foto av Olava Mathea. Lars Olsen Eskebæk + Kari Kristoffersdatter ( ) ( ) Eskebæk i Borre Halvor Olsen + Jøran Christoffersdatter ( ) ( ) Tveiten i Borre Nils Nilsen Snapsrud + Mari Olsdatter ( ) ( ) Snapsrud i Borre Mangler informasjon Helge Larsen Eskebæk+Kristine Halvorsdatter ( ) ( ) Nordre Rygland i Borre Kristoffer Nilsen + Oline Larsdatter ( ) ( ) Snapsrud i Borre Lars Helgesen Haugestad Rygland Haugestad Maagerø Maren Kristoffersdatter (1803?) Snapsrud Haugestad Maagerø Olava Mathea Larsdatter ( ) 7

8 Kommentarer Sidegrener I dette arbeidet med familien på Maagerø har jeg fått en del innspill om andre deler av familien (sidegrener) som jeg kort skal kommentere. Jeg startet ut med å se på etterkommere (i første rekke oldebarna) til Søren og Olava Mathea på Maagerø. Hus og eiendommen deres ble overtatt av datteren Olga som sammen med Oluf Henriksen eide det til Staten overtok i Både Søren Sørensen (Maagerø) og Olava Mathea Larsdatter Haugestad var fra Maagerø. De hadde begge flere søsken der mange stiftet familie. Det betyr at det er mange familier som har røtter fra Maagerø. Disse sidegrenene av familien vil ikke bli omtalt her, men vi skal gi litt informasjon. Sørens søsken barna til Søren Jonassen og Inger Sofie Søren var nest yngst i en søskenflokk på 6. Barna var: 1. Jacob Anton. Han giftet seg med Inger Mathilde. De fikk blant annet sønnen Johan Anton (1867) som giftet seg med den yngste av barna til Søren og Olava, Inga Sofie Sørensen (sin kusine). 2. Nils Jørgen (1835). Han giftet seg med Nikoline Gjertsen (1834) og de fikk barna Gjert (1868) og Sofie Inga (1871). De bodde på Grønlid på Maagerø ved folketellingen i Severine Sofia (1840). Bodde på Maagerø ved folketellingen i Josefine Maria (?). Mangler informasjon. 5. Søren ( ). Han giftet seg med Olava Mathea Haugestad på nabogården. 6. Andrea ( ). Hun giftet seg med Ole Haugestad på nabogården og fikk barna Laura Marie (1865) og Ole (1869). Se under Ole Haugestad. Tidligere slektsledd Andrea I slektsleddet foran der Maagerø-jenta Aase Sørensdatter giftet seg med Jonas Jensen var det 4 gutter: Jørgen (f. 1796), Jens (f. 1800), Søren (f.1806) og Torger (f. 1819). Her vet vi litt om storebror Jørgen ( ). Han giftet seg med Lovise Nilsdatter ( ). Lovise var søster til Sørens kone Inger Sofie Nilsdatter. Her var det to brødre som giftet seg med to søstre! Guttene var begge fra Maagerø og jentene kom fra Nøtterøy. Jørgen og Lovise fikk ialt 7 barn. I dette arbeidet har jeg hatt kontakt med 2 av etterkommerne til Jørgen og Lovise: Det er for det første Øystein Maagerø som er min 4-menning og Kristin Alsaker som er 4 og en 1/2 menning. Øystein Maagerø (1943). Gift med Susan Ebbesen. De bor på Nøtterøy har 3 barn og 8 barnebarn som alle har Maagerø i navnet. 8

9 Olava Mathea`s søsken og familie Olava Mathea vokste opp på gården Haugestad i Våle. Hun var 23 år da familien i 1860 flyttet til Maagerø. Hun var datter av Lars Helgesen Haugestad og Maren Kristoffersdatter som begge kom fra gårder i Borre. De gårdene som er aktuelle er; Snapsrud, Tveiten, Rygland og Eskebæk. De ligger i et område omkring Skoppum Borrevannet Borre kirke. Lars Helgesen Haugestad ( ). Lars kom fra Rygland i Borre. Han var sønn til Helge Larsen Eskebæk og Kristine Halvorsdatter. De hadde 7 barn der Lars var nr. 2 i rekken. Lars Helgesen var tømmermann og han hadde flere gårder og steder der han bodde. Det startet på Rygland i Borre. Faren til Lars Helge Larsen fra Rygland kjøpte Nordre Haugestad i Våle i Denne delen overok Lars i Han kjøpte til mer jord og i begynnelsen av 1840-årene eide han 2/3 deler av Haugestad. Dette gir opphavet til Haugestadnavnet. Lars Helgesen (Haugestad) kjøpte halvparten av Maagerø omkring Jeg vet ikke hvordan dette kom til, men han bodde på Maagerø resten av livet og døde 89 år gammel i Maren Kristoffersdatter kom fra Snapsrud i Borre. Foreldrene var Kristoffer Nilsen og Oline Larsdatter. De hadde 5 barn og Maren var nr. 2 i rekken. (Det er mulig Kristoffer skrives Christoffer) Lars og Maren giftet seg i 1830 og fikk følgende barn: 1. Hans Kristian ( ) 2. Ole ( ) 3. Olava Mathea ( ) 4. Kristine ( ) Barna vokste opp på Haugestad i Våle og ble i 1860 knyttet til Maagerø. De flyttet til gården med matrikkelnummer17a og ble naboer til Søren Jonassen og Inger Sofie Nilsdatter. Dette ga også muligheter for interne giftermål. 9

10 Før vi går nærmere inn på Olava Mathea og Sørens etterkommere skal vi si litt om de andre Haugestad-barna. 1. Hans Kristian Haugestad ( ). Ble gift med Kristiane Hansdatter fra Nykirke. Har ikke mer informasjon. 2. Ole Haugestad Sr. ( ). Ole giftet seg med Andrea Sørensen søsteren til Søren Sørensen. Ole druknet i Vrengensundet ved Grindholmene bare 33 år gammel. De hadde to barn; Laura Marie (1865) og Ole (1869). Ole jr. var ikke født da faren druknet. Andrea giftet seg igjen med Nils Jørgen Gjertsen og fikk 6 barn til. Ole Sr. Laura Marie Haugestad ( ). Hun giftet seg med Magnus Larsen ( ) fra Kråkerø. De fikk barna; Reidar (1894), Vilborg (1899) og Astrid (1907). Fra Vilborg følger en lang rekke etterkommere. Laura Marie Ole Haugestad (Jr) ( ). Han giftet seg med Ingeborg Olausdatter Lærum (1878) fra Sande. De fikk barna; Ingrid (1900), Alfhild (1904) og Kaare (1910). Ingrid giftet seg med Sigurdur Markan fra Reykjavik på Island. De fikk 2 barn og flere barnebarn som bor på Island. Ole Jr. Alfhild giftet seg med Erling Treschow Krafft fra Oslo. De har datteren Helle (1928) som igjen har barn og barnebarn. Kaare (Haugestad) Lærum ( ). Han tok navnet Lærum da Ole og Ingeborg skilte lag i Han giftet seg med Gudrun Elvbakken (1913) fra Hurdal og fikk barna Kaare Bent (1939), Kari (1942) og Anne Mette (1946). Kaare Bent har 3 barn og til nå 3 barnebarn. Kari (1942) giftet seg med Hans Jørgen Nyrerød (1940) og fikk barna; Hans Christian (1967), Merete (1968) og Ane (1971). Kari har videre 3 barnebarn. Anne Mette giftet seg med Ola Lunde fra Etnedal. De har 3 barn. Kari Lærum En takk til Kari Lærum som har gitt denne informasjonen om Haugestad-familien. 10

11 4. Kristine Haugestad (Larsdatter) ( ). Kristine giftet seg først Wilhelm Anton Sørensen ( ) og de fikk to barn; Søren Bernhard (1862) som forresten ble født på Maagerø og Lars (1866). Da Wilhelm Sørensen døde giftet Kristine seg påny i 1885 med styrmann Halvor Andersen ( ) fra Maagerø (han var 18 år yngre enn Kristine). De solgte Nordre Haugestad i 1900 og flyttet til Rygland i Borre hvor de drev butikk. Senere flyttet de til Strengsdal og drev butikk der. Vi må nevne at da Kristine døde, giftet Halvor seg påny med Jenny Leonore Jørgensen ( ) fra Maagerø (hun var da 34 år yngre enn Halvor). Det betyr at det var 52 år mellom de to konene Halvor hadde. Det er mye som tyder på at det var nær kontakt mellom søstrene Olava Mathea og Kristine og dermed mellom Maagerø, Haugestad i Våle og Borre. Søren Bernhard ( ). Født på Maagerø og vokste nok opp på Haugestad. Han ble banksjef i Borre Sparebank. Han fikk barna; Astri, Birger, Leif og Einar. Vi nevner at Einar er far til Arne Haugestad ( ). Haugestad var mest kjent som daglig leder for Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC fra 1970 til 1973 og som forsvarer for Arne Treholt fra 1985 til Siden han er oldebarn til Kristine er han følgelig firmenning til alle oldebarna til Olava Matea. Lars (Haugestad) ( ). Lars er født på Haugestad og døpt i Våle kirke. Han giftet seg med Ingeborg Gulliksen. De fikk 3 barn, to døtre og en sønn. Lars var banksjef i Stokke sparebank. Arne Haugestad 11

12 Søren og Olava Mathea Lars Helgesen Haugestad med familie flyttet til Maagerø (matrikkelnummer 17a) i På nabogården (matrikkelnummer 16) bodde Søren Jonassen og Inger Sofie Nilsdatter med familie. Søren var da 15 år og Olava Mathea var 22. De to giftet seg 6/ og etter 6 mnd. ble Søren Ingvald født 9/ Senere fikk de 3 barn til. Jeg var lenge usikker på den yngste i familien. Da Olava Mathea døde 56 år gammel i 1893 finner vi følgende i Søndre Jarlsbergs dødsprotokoll : Olava Mathea Sørensen, født Haugestad, paa Maagerø døde 10. august myndige sønner, 1 myndig og 1 mindreaarig datter. Enkemanden skibsfører Søren Sørensen. Dette ble en ledetråd for min slektsgransking. I starten kjente jeg bare til de tre eldste barna som i 1893 var myndige (den gang var myndighetsalder 21 år). Det var Søren (som da var 25 år), Lars (23) og Olga (22). Søndre Jarlsbergs dødsprotokoll sier tydelig at det måtte være en yngre datter i familien i I jakten på den yngste av Maagerø-barna kom kirkebøkene til hjelp. Jeg fant Søren og Lars i kirkeboken for Nøtterøy/Tjøme. Olga derimot finner vi i kirkeboken for Borre. Hun er født på selveste julaften 1871 og jeg antok at Olava Mathea og Søren besøkte familie i Borre den julen. Dette inspirerte til nærmere gjennomgang av kirkebøker i Borre for kanskje var også den yngste født og døpt der. Dette ble en vellykket gransking i kirkeboken for 1874 finner vi den yngste jenta som fikk navnet Inga Sofie og som ble født 13. september Hun var altså 19 år og umyndig da moren døde men hun var gift. Hun ble bare 22 år gammel, og fikk en datter barnebarn og mer. Kodingsystemet som brukes For å holde rede på slektskap og slektsledd (generasjoner) er det nødvendig å bruke et kode-system. Hvert enkelt familiemedlem får sin egen kode (nærmest som et bilnummer). Hun/han kan således identifiseres og kan enkelt plasseres innen familien. I denne slektsgranskingen gir vi en kode (et nummer) til alle etterkommerne til Søren og Olava Sørensen på Maagerø. Vi starter med Søren og Olava og gir ingen kode til alle forfedrene. Kodingen er som følger: Vi bruker bokstaven M (for Maagerø) til alle etterkommere av Søren og Olava. Videre brukes tall. Første generasjon får bokstaven M og et tall fra 1 og oppover. M 1 er eldst. Mer eksplisitt får vi da for barna: M 1 Søren Ingvald ( ) M 2 Lars Marinius ( ), M 3 Olga ( ) M 4 Inga Sophie ( ) Barnebarn (2. generasjon); kodes med M og to tall skilt med punktum (dot). Oldebarna (3. generasjon); kodes med M og tre tall, skilt med to dots osv. 12

13 La oss vise noen eksempler på koding. Eksempler Eksempel 1. Fra 3. generasjon Dette er oldebarna til Olava Matea og Søren. De er kodet med M og tre tall slik: M x.x.x. La oss se på M 3.1.1, M 3.2.3, M og M Her er det to som har M 3 felles og som da begge er barnebarn til M 3 Olga. M 3.1 er eldste barn til Olga som er Trygve, M 3.2 er barn nr. 2 som er Haldis. M er Aggie (Henriksen) Fadum mens M er Per Ness. Siden det første tallet er likt for de to (M 3) så er de søskenbarn kusine og fetter. Så har vi plukket ut M som er barnebarn til M 2 som er Lars Maagerø. Videre er M 2.2 Lars Marinius og endelig er M Eva Maagerø. Den siste er barnebarn til M 1 Søren. Videre er M 1.9 Arthur Maagerø og endelig er M Arthurs datter Kari som bor i USA. M Aggie Fadum M Per Ness M Eva Maagerø M Kari Bainbridge Eksempel 2. Fra 5. generasjon. Disse kodes med M og hele 5 tall skilt med 4 dots M x.x.x.x.x Vi plukker ut følgende; M , M , M , M , M og M De har alle 5 tall og er tipp-tipp oldebarn til Søren og Olava Sørensen på Maagerø. De er 5-menninger men hvis tall etter M er like så er de nærmere hverandre. De som skjuler seg bak kodene er; M Trygve Maukon Myhr, M Jonas Maukon Myhr (de er søsken siden de 4 første tall av 5 er like). M 3.2.3,3 er Lars Maukon Muren (han er fetter til de to første fordi de 3 første tallene av 5 er like). M er Lars Haugstad (han er tremenning til de tre første fordi de 2 første tallene av 5 er like). M Victoria Falkeng. Hun er videre 4-menning til de fire første fordi de har M 3 felles. M Eline Andersdatter Rønningen har ingen tall felles (i starten) og er 5-menning. Startperson Bror Fetter Tremenning 4-menning 5-menning Trygve Jonas Lars Lars Victoria Eline Håper disse eksemplene kan hjelpe slik at du finner ut av tall, generasjoner og slektskap. Merk at dess flere tall i starten som er like dess nærmere er slektskapet. 13

14 Etterkommere til Søren og Olava Her skal vi omtale alle de som kan kodes med M. Til nå er det mange mangler men kanskje vil det en ser her, trigge til mer informasjon. Alle bidrag er velkomne. Søren Ingvald M 1 M 1 Søren Ingvald Maagerø ( ). Søren er født på Maagerø og tok tidlig navnet Maagerø. Han var gift 2 ganger; Første hustru var Dine Kathinka Mathisen ( ) fra Brøtsø. Hun ble bare 26 år, men de fikk datteren Signe Olava (f. 1892). Søren giftet seg andre gang i 1898 med Anna Elise Torgersen (f ). De fikk en rekke barn (se nedenfor) Jeg vet ikke så mye om hva Søren gjorde, men ved folketellingen i år 1900 var han knyttet til Holms Hattefabrik. Familien bodde da i Thv. Meyersgt. 58 i Oslo og barna var Signe Olava, Olga Elenore og Sigurd Anker som ble født 15/9 1900, og døpt i Paulus kirke 7/ Familien flyttet senere ut av byen til Stabekk. Søren Maagerø Søren og Anna Elise fikk ialt 11 barn. De fikk tvillinger i 1903, men den ene Asbjørn døde bare 9 mnd. gammel. Ialt er det 12 barn som kodes på følgende måte. Den første Asbjørn M 1.6 vil ikke bli nevnt mer. M 1.1 Signe Olava ( ) M 1.2 Olga Elenore ( ) M 1.3 Sigurd Anker ( ) M 1.4 Anna Signora ( ) M 1.5 Thorbjørn (4/ ) M 1.6 Asbjørn (4/ ) M 1.7 Asbjørn ( ) M 1.8 Søren Ingolf ( ) M 1.9 Arthur ( ) M 1.10 Randi Lillian ( ) M 1.11 Alfhild ( ) M 1.12 Frank ( ) 14

15 M 1.1 Signe Olava Maagerø Signe Olava (Maagerø) Bugten (24/ /8 1924). Hun giftet seg i 1918 med Ole Olsen Bugten (1874) fra Porsgrunn. De fikk 2 barn; Dina (f. 1920) og Realf (f. 1922) M Dina (Olsen) Tangen ( ). Hun ble gift to ganger: (1) Henry Ax fra Sandefjord og (2) med Peder A. Pedersen fra Lofoten. I første ekteskap fikk hun 4 barn. Familien flyttet i 1951 til USA og Dina bodde i Arizona sammen med Peder. M Dina (Photo March 2009) M Rita Ax Keeler Allen ( ). She was married two times. She got 3 girls with her first husband (Keeler). M Debbie (1962). She has 5 children. M Sindy Keeler Tuttle (1964). She lives in Ballard, Washingthon and has three children: M Amanda (1993) M Rita M Joey (1996) M Sara (1999) M Joleen Keeler Bacon (1971). She lives in Seattle. She is married. She has Brandon and Kiersten. M Joleen (Photo March 2009) M Roy Harry ( ). Han har en datter Lisa som bor i Australia: M Lisa (1966) M Dina (?) M Evan (?) 15

16 M Snefrid Lillegull (Lilli) Boettcher (1944). Hun bor i Oregon er gift med Horst og har to barn. M Joane (1961) M Glen (1963) M Lilli and Horst M Dag Wiggo (1949). Dag Wiggo married Theresa in He was in the military however got a stroke. They live now in Stafford Arizona. Han har to barn: M Diane (1971) M David (1973) Dag Wiggo and Theresa M Realf Olsen Tangen ( ). He married Agnes Nerissen Tangen. They got three children:; Åse Marit (1947), Signe (1951) amd Ole Morten (1959). In the picture you see Realf with family. From left is Agnes with Ole Morten, then Åse Marit, Signe and finally Realf. (photo from 1962) M Åse Marit (Tangen) Liane (1947). She married Magne Liane (1945) and live in Skien. They have three children; Bjørn (1972), Monica (1973) and Bente (1974). 16 Åse Marit Liane

17 M Bjørn Liane (1972). Han er gift med Veronica Horpestad (1978). De bor på Slependen i Bærum og har sønnen Helge (2008). M Helge Horpestad Liane (2008). M Vegar Horpstad Liane (2012) M Monica (Liane) Borge (1973). Hun er gift med Morten Borge (1969) og bor i Skien. De har datteren Marthe: Bjørn med Helge M Marthe Borge (1997). M Bente (Liane) Bjerkvik (1974). Hun er gift med Oddbjørn Bjerkvik (1973) og bor på Kongsberg. De har to barn; Paul og Maren. M Paul Bjerkvik (2002). M Maren Bjerkvik (2004). Bente Bjerkvik M Signe (Tangen) Vanebo (1951). Født i Porsgrunn og giftet seg (1) med Frank Mathisen og fikk to barn: Ann Kristin og Ole Realf. Hun giftet seg påny med Rolf Halvard Vanebo (1941) og fikk Hanne Cecilie. M Signe Vanebo M Ann Kristin (Vanebo) Tollefsen (1973). Hun er gift med Geir Tollefsen og har barna Marlin og Kamilla. M Marlin Vanebo Tollefsen (1996) M Kamilla Tollefsen (2000) 17 M Ann Kristin

18 M Ole Realf Tangen Vanebo (1976). Han er samboer med Anne Line Green. De har barna Idunn Oline, Brage William og Ib Vilje. M Idunn Oline Green Vanebo (2000) M Brage William Green Vanebo (2002) M Ib Vilje Green Vanebo (2008) M Hanne Cecilie Vanebo (1987). Hun er samboer med Trond Atle Høyland. Hanne Cecilie Vanebo M Ole Morten Tangen Maagerø (1959). Han er født i Porsgrunn og bor i Porsgrunn. Han giftet seg med Anette Bolin (1963) og de har tre barn: Aleksander, Jørgen og Magnus. Ole Morten har nå tatt navnet Maagerø. M Aleksander Bolin Tangen (1988) M Jørgen Bolin Tangen (1991) M Magnus Bolin Tangen (1995) 18

19 M 1.2 Olga Elenore Maagerø Olga Elenore (Ellinor) Maagerø (2/ /3 1991). Hun har ingen etterkommere. Hun var kontordame blant annet hos Sørensen og Balchen.Hun giftet seg ca. 60 år gammel med Hans Haagaas. M 1.3 Sigurd Anker Maagerø Sigurd Anker Maagerø (15/ ). Han reiste til USA ca. 20 år gammel. Han bodde hos Ole Torgersen (yngste bror til Anna Torgersen farmor) i Chicago. Han ble syk og reiste til New York og bodde der hos en annen bror av Anna Torger Torgersen. M 1.3 Sigurd Anker Noen av barna til Søren Ingvald og Anna Maagerø. Fra venstre ser vi M 1.8 Søren Ingolf, M 1.6 Asbjørn, M 1.4 Anna, M 1.5 Thorbjørn og M 1.9 Arthur. 19

20 M 1.4 Anna Signora Maagerø Anna (Maagerø) Bayer ( ). Hun giftet seg med Gustav Bayer (1885). De fikk to barn; Eva (1929) og Tor (1933). M 1.4 Anna Bayer M Eva Gerd (Bayer) Stranger-Johannessen ( ). Hun giftet seg med Fredrik von Krogh Stranger Johannessen (1928). De har to barn; Petter (1956) og Siri (1963). It is of interest to note that Fredrik is a cousin of Grete von Krogh Melsom, that in turn is married to M Per Ness! Eva and Per are second cousins Grete and Fredrik are cousins! M Eva M Petter Stranger (1956). Han giftet seg med Marit Eriksen (1963). Bor i Bjørnebakken 39 A, 4631 Kristiansand. De har tre barn; Snorre (1989), Ane (1992) og Petter Johan (1996). M Snorre Stranger (1989) M Ane Stranger (1992) M Petter Johan Stranger (1996) M Siri Stranger-Johannessen (1963). Hun bor i Holteveien 10 B, 1400 Ski. Snorre 20

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Etterkommere av Nils Stokke

Etterkommere av Nils Stokke Publisert av Geir Egil Grimstvedt Lillesand Født: fra 1590 til 1600 2 Torkel Nilson Født: 1624 +Aasne Torkelsdatter 3 Nils Torkelson Født: 1659 4 Hans Nilsen Født: 1713 Død: 1781 +Berte Torsdatter Født:

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8)

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) 1. Eduard Anton Johansen, f. 27. mai 1851 på Borge, Våle, Vestfold, døpt 6. juli 1851 i Våle, konfirmert 30. september 1866 i Våle, yrke smed

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik Madsen 1949 Kirkeøy

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk J 8 år 1 km klassisk 5 Lina Kristiansen Heimhug IL/UL 12:02:30 6 Ingrid Bentsen Vinger IL 12:03:00 7 Emma Olsen Heimhug IL/UL 12:03:30 8 Oda Jakobsen Fauske IL Ski 12:04:00 G 8 år 1 km klassisk 10 Håvard

Detaljer

Nærløp OL Vallset/Stange

Nærløp OL Vallset/Stange Brynsåsen 3.05.205 D -2N Julie Mykleset Vang OL 66 2:02 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 3-4 Kamilla Lome 20 :4:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 5-6 Anine Lome 76 3:09 2 Lotte Sølvsberg Noren 78 57:20

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Eker og Fiskum skytterlag. Sommerstevnet 19 og 20 Mai Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Eker og Fiskum skytterlag. Sommerstevnet 19 og 20 Mai Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Oddvar Eidal Sigdal 44 48 43 94 229 0,- Gave 1. Camilla Håkedal Nøtterø 47 49 42 95 233 0,- Gave 1. Kittil Lande Fiskum 28 9 26 57 120 0,- Gave 1. Torjus Lande Fiskum 30

Detaljer

TØNSBERG CYKKELBLUBBS RANKINGSLISTE M/K 10-18

TØNSBERG CYKKELBLUBBS RANKINGSLISTE M/K 10-18 TØNSBERG CYKKELBLUBBS RANKINGSLISTE M/K 10-18 K 17-18 10 km Hedda Biseth 15.47 Andebu 1997 20 km Janniche Dahl 31.54 Bispeveien 1996 30 km Hilde Ormestad 49.59 Moss 1983 K 15-16 10 km Hanna Biseth 15.54

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188 Menn Trim 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM 175 11:11 00:00 2 Knut Ingar Nalum NOTEAM 189 11:52 00:41 3 Petter Bele Kval NOTEAM 187 12:01 00:50 4 Jarle Aagaard NOTEAM 169 12:36 01:25 5 Kjetil Liland NOTEAM

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Anetavle for Anders Hauknes født død

Anetavle for Anders Hauknes født død Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 død 28.7.2002 Forfedre på morsiden: Mor: Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes Født: 7.5.1890 Død: 25.12.1924 på Hauknes Anders - med hår Olga er født på Herset

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt Jenter Rekrutt 100 m Malene Nordvi KIL Skøyter 16,1 Lene Hoberg Stange SK 18,4 Selma Bø Lysø KIL Skøyter 26,9 Else Marie Venholen Stange SK 27,8 F Martine Ripsrud Stange SK 15,4 Thea Fløiten Sand IF 18,2

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler.

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler. O. St. Isene Denne Familie-Calender har Ole Steffensen Isene fört fra voksen alder til sin död 16 november 1943. Derefter har hans datter Anne Ragna Isene fört den videre til sin död 19 januar 1998. Den

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

454 Bendik Plesner Larvik Turn og IF 11, Pål Jenssen Sandefjord TIF 12, Martin Løff Sandvin, IL 12,65

454 Bendik Plesner Larvik Turn og IF 11, Pål Jenssen Sandefjord TIF 12, Martin Løff Sandvin, IL 12,65 Kretsleker 10-12 år Resultatliste 16.09.2007 G-10 60 m Vind: +0,8 492 Eivind Kjennerud Sandvin, IL 10,74 454 Bendik Plesner Larvik Turn og IF 9,68 510 Petter Teien Sandvin, IL 10,99 503 Martin Løff Sandvin,

Detaljer

Etterkommere av: Side 1 av 5 Jacob Melsom Andresen

Etterkommere av: Side 1 av 5 Jacob Melsom Andresen Etterkommere av: Side 1 av 5 1. Generasjon 1. ble født i Aug. 25, 1884 og døde i Okt. 11, 1965 i Sandefjord, Norway. Han møtte Hanna Andresen [Raastad] i Aug. 7, 1915 i Sandefjord, Norge. Hanna, datter

Detaljer

Startliste per Starttid

Startliste per Starttid Startsted0 19:00:30 151 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 152 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 19:01:00 153 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:01.00 154 Startnr Ledig Gutter

Detaljer

Anene til Olai Bertran Olsen

Anene til Olai Bertran Olsen Anene til Olai Bertran Olsen Første generasjon 1. Olai Bertran Olsen, sønn av Gunder Olsen Lien og Anne Olsdatter, ble født den 22 Jul 1862 i Christiansund, Møre og Romsdal, Norge, ble døpt den 19 Okt

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd

Klasse ASP. 25 Skudd Klasse ASP 1 Alexander Bredesen Eidsvoll Verk 45 47 43 83 218 4* 2 Benjamin Haltbakk Blaker 48 47 46 96 237 2* 3 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 49 47 47 92 235 5* 4 Trygve Foss Mathisen Blaker 50 48 48

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 Pl.tot Startnr. Navn Klasse Lag Tid på topp Mellomtid 1 32 Ludviksen, Thorbjørn Senior Bergen Løpeklubb 21.21 14.27 2 67 Søfteland, Andreas Senior

Detaljer

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Ole.... Halvorsen.......... Stokkebæk.......................................................

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff / Tlf: 41852020 - Side 1-01.03.17 21:13 OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter 8 år 2 Amanda Reitan Vemundstad STJØRDALS BLINK SKI 3 Sofie Folvik LÅNKE

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

Sone- 3. Sone- 5. Runde- 4. Runde- 5. Sone- 4

Sone- 3. Sone- 5. Runde- 4. Runde- 5. Sone- 4 Fin Plass Klubb NAVN Totalt Soner OSS Arild Waage 8 8 8 9 0 0 0 0 8 OSS Johan Nicholay Haarberg 0 0 9 8 OSS Eivind J Ulvin 0 0 0 0 0 0 0 OSS Robert Hervard 0 0 8 0 0 9 8 OSS John Sandvik 0 0 0 0 9 9 0

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Elise Solum Bakken Nordre Skage 2 Vilde Kristiansen Vikna 3 Knut Erik Elstad Høylandet 46 4 Oliver Vollan Pedersen Namsskogan 46 44 89 Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt

Detaljer

Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne

Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne 05-07.02.2010 Antall deltakere: 117 Premieliste Aspirant 1 Agnethe Bergum Storsteinnes 43 47 46 93 229 Gjenstand 2 Fredrik Sivertsen Nedre Målselv 48 44 46 96 234

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer