Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn."

Transkript

1 Tjøme slekt Maagerø Olava og Søren Sørensen med etterkommere Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn. 1

2 Preface Maagerø ligger på Tjømes nordøstside. Stedet har de senere årene vært mest kjent for sine militære anlegg og senest som sommerstedet til kongefamilien. Før denne perioden var Maagerø hjemstedet for flere familier. Det er en av disse familiene vi ser nærmere på her. Det er Olava og Søren Sørensen som bodde og virket på Maagerø frem til Olava og Søren Sørensen er mine oldeforeldre. Sørens slekt kom til Maagerø i 1755 og Olavas i De ble gift i 1868 og fikk 4 barn. Vi skal se på både forfedre og etterkommere til Olava og Søren i den grad vi kjenner de. Jeg startet denne granskingen med den målsetting at jeg ville finne frem til etterkommerne til Olava og Søren så langt jeg kunne. Videre har jeg forsøkt å finne frem til en del av deres forfedre. Det har vist seg vanskelig, men det jeg har funnet frem til nå, kan en lese på disse sidene. For å holde orden på slektsledd og familieforhold bruker jeg et kodesystem. Hvert enkelt familiemedlem får en kode som gjør det enkelt å bestemme både generasjon og innbyrdes slektskap. Vi bruker bokstaven M (for Maagerø) for alle etterkommerne til Olava og Søren Sørensen. Vi bruker videre tall skilt med punktum (dot). Således får de fire barna kode M 1, M 2 osv. Barnebarn får M og to tall skilt med èn dot. Oldebarna kodes med M og tre tall som skilles med 2 dots (det forklares nærmere senere og vi skal gi eksempler). I denne granskingen har jeg brukt Lorens Bergs Tjømebok fra 1920, Sigurd Unnebergs Nøtterøybok fra 1971 og bygdebøkene for Borre og Våle. Jeg har videre brukt Digitalarkivet med folketellingene fra 1801, 1865 og 1900 og flere av de skannede kirkebøkene. Jeg har også fått verdifull hjelp av familien. Det gjelder særlig noen av barnebarna til Søren Maagerø Jorun Bøe og Kari Bainbridge. Det er flere steder jeg har liten eller ingen informasjon. Det er sikkert en del feil og mangler. Jeg vil rette feil og oppdatere det hele når jeg får ny informasjon. Jeg håper de som kan gi mer informasjon vil ta kontakt med meg. In some places you will find that I have used English. The reason is that I hope the family in USA can read it. I should have written it all in English, but may be some day. Thormod Henriksen, Adresse: Johs. Hartmannsvei 38, 1395 Hvalstad. Tlf:

3 Maagerø litt historikk Navnet: I 1575 var navnet Mougerøenn, i 1593 Maurø, 1615 Mougerø, 1723 Mougerøe. I nyere tid finner en både Maagerø, Mågerø, Måkerø og endog Måkerøy. Våre store språkmenn Sophus Bugge og A. Kjær mener navnet stammer fra fuglenavnet maake eller måke. Jeg har valgt å bruke navnet Maagerø. Historikk og eierskap: Det er vanskelig å få tak i Maagerøs historie og eierskap. For det meste har jeg brukt Lorens Bergs bok fra Videre har jeg søkt i Digitalarkivet og sett på folketellingene fra 1801, 1865 og Maagerø var i 1575 kirkegods og tilhørte Mariakirken i Tønsberg. Det ble betegnet som fullgård og skattet deretter. Kirken bygslet bort gården. Først i 1835 ble halvparten selveiergods (da bestefaren til Søren Sørensen kjøpte det av staten) og i 1850 ble den andre delen kjøpt. I 1860-årene ble det en ytterligere oppstykking av brukene. Idag er Maagerø-eiendommen delt opp i en lang rekke bruksnummer ca Min slekt det vil si den delen vi skriver om her, og som vi kaller Maagerø-slekt, startet på Maagerø i 1755 (6 slektsledd før meg). Da kom Søren Christensen ( ) fra Ormelet og giftet seg med enken Aase Gunnarsdatter ( ) på Maagerø. Da hun døde, giftet Søren seg påny med Inger Jørgensdatter (f. 1746) fra Færder. Legg merke til at Sørens første kone var 10 år eldre og nr. 2 var 22 år yngre! Søren forpaktet Maagerø i perioden og vi finner han i kirkebøkene med navnet Søren Christensen Maagerøe. De siste årene drev han bare halve gården, mens en innflytter, Nils Abrahamssøn, holdt til på bruk 2. Søren Christensen og Inger fikk 7 barn, men de fleste døde unge. To døtre Aase og Ingeborg vokste opp. Ingeborg giftet seg med Arne Kristenssøn fra Sundene og bodde på Maagerøodden, mens Aase (Sørensdatter) ( ) giftet seg med Jonas Jensen ( ). Jonas og Aase tok over selve Maagerø da Søren Christensen døde i Jonas kjøpte bruk 1 av staten i På bruk 2 ble de selveiere først i Da kjøpte Kristen Nilsen (sønn av Nils Abrahamsen) denne delen. Et bilde av det gamle huset på Maagerø antagelig på 1800-tallet. Det ble bygd et nytt hus omkring 1900 som da var plassert på den andre siden av det som idag er Maagerøveien. Jeg tror dette huset lå tvers over veien for det som nå er Maagerøveien

4 Folketellingen fra 1801 Hva sier folketellingene om Maagerø? I 1801 bodde 22 personer på Maagerø herav 15 barn. To voksne og 6 barn tilhørte det som var Maagerø-ødegaarden. De andre var Nils Abrahamsen (født 1753) og Helvig Halvorsdatter (født 1763) med 6 barn. De forpaktet det Lorens Berg kaller Bruk 2. Så var det vår familie med Jonas Jensen og Aase + barna Jørgen (5 år) og Jens (1 år) og Aases mor Inger Jørgensdatter. De hadde på det tidspunkt 1 hest, 4 kuer og 4 sauer på Maagerø. Folketellingen 1865 I 1865 var Maagerø delt noe opp. Det bodde ialt 9 familier der med 48 personer. De hadde tilsammen 3 hester, 10 kuer og 5 sauer. Såvidt jeg kan se er Maagerø nå delt inn i 5 matrikler (eiendomsregister). Det er 16, 16b, 17a, 17e, 18a. Matrikkel 16. Her bodde Søren Jonassen (f.1806) og Inger Sofie Nielsdatter (f. 1805) sammen med barna; Marie (f.1842), Søren (f 1844) og Andrea (f.1846). Hun var gift og hadde en datter Laura (f.1864). Matrikkel 17a. Her bodde Lars Helgesen Haugestad (1806) og Maren Kristoffersdatter (1801) med datteren Olava Larsdatter ( ). De hadde barna; Hans Kristian (1833), Ole (1835), Olava Mathea (1837) og Kristine (1842). Søren giftet seg med Olava og Andrea med Ole. De to som danner utgangspunket for denne slektsgrankingen (Søren Sørensen og Olava Larsdatter) bodde på Maagerø da de giftet seg 6. februar Olava var 30 og Søren var akkurat fylt 23 år. Vi må også nevne at ved folketellingen i 1865 bodde 3 av barna til Jonas Jensen og Aase på Maagerø. I tillegg til Søren Jonassen på matr. 16, bodde Jørgen Jonassen (f. 1796) på matrikkel 16 b sammen med kone og to barn + barnebarn. Videre bodde den yngste broren Torger Jonassen (f.1819) der med kone og 5 barn. Dette betyr at i 1865 bodde 26 av etterkommere til Jonas Jensen (farfaren til Søren Sørensen eller min tipp-tipp oldefar) på Maagerø. Folketellingen 1900 Nå hadde Maagerø fått gårdsnummer 12 på Tjøme. Det var flere bruksnummer og det bor ialt 63 personer her. På gnr. 12, bnr. 8 bor Oluf og Olga Henriksen. De har da Trygve (f.1897) og tvillingene Haldis og Synnøve (f. 1899). Vi finner også Lars Sørensen Maagerø og Olgas far Søren Sørensen som bor i gnr. 12, bnr. 10. Det er også av interesse å nevne at på gnr. 12, bnr. 6 (det kalles Grønlid) bor Sørens eldre bror Nils Jørgen Sørensen (f. 1835) og kona Nikoline (f. 1834). De har Gjert som var gift (det ble bare noen måneder) med Oluf Henriksens søster Maren Sofie på Vaskalven og datteren Inga Sofie (f. 28/4 1871). Både Gjert (2. ekteskap) og Inga Sofie giftet seg i dobbeltbryllup 22/ med søskenparet Nikoline og Kristen Kristensen. 4

5 Bildene viser det nye huset på Maagerø der Oluf og Olga Henriksen bodde. De hadde Maagerø til da Forsvarsdepartementet overtok. Bildet til venstre er tatt slik at en ser utover Vrengensundet over mot Nøtterøy. Det andre er tatt i motsatt retning nedenfor flaggstangen med Vrengen bak. Maagerøs militære historie Maagerøs militære historie strekker seg tilbake til første verdenskrig. I forbindelse med nøytralitetsvernet den gang, ble det i 1915 lansert en plan for forsvaret av Oslofjorden. Maagerø skulle være en del av Oslofjord festning, og i 1917 eksproprierte Staten Olga og Oluf Henriksens eiendom. Det ble bygd en kommandantbolig, og en foretok enkelte forberedelser. I 1933 startet en utbyggingen av et fort på Maagerø. Sammen med Bolærne- og Rauøy fort, skulle Maagerø forsvare innseilingen til Oslo og Carl Johansvern i Horten. Det hele raknet katastrofalt 9 april I rekken av etterkrigsdebatter ble dette gjenstand for en mindre opphetet debatt i Tønsbergs Blad. Hvorfor skjøt ikke Maagerø? Som et minne fra krigsårene kan vi ennå se fundamentene til to kanonstillinger. Noe av bygningsmassen fra krigsårene er også bevart. I 1945 ble stasjonen overtatt av Vestfolds lette bataljon. Kystartilleriet etablerte seg på Maagerø i 1946/47 og mer eller mindre parallelt rykket Luftforsvaret inn med mobil radar. Luftforsvarets stasjon Måkerøy ble formelt opprettet 1 juli I 1952 fikk stasjonen ny søkeradar som ble montert på fjellet over det nåværende stridsanlegget, og i 1953 ble Nr 10 K&V skvadron opprettet med Måkerøy som hovedstasjon. Skvadronsbetegnelsen ble holdt frem til 1962 da NATO Early Warning-kjeden ble etablert. Det store spranget inn i data-alderen tok stasjonen i 1971/72, da K&V-systemet ble automatisert og data-anlegg installert. For å utvikle programvare ble det nasjonale NADGE programmerings-senter lagt til Maagerø i Et nytt stort sprang ble tatt da stasjonen høsten 1984 ble knyttet til NATO Airborne Early Warning. Den flyvende radaren hjelper CRC en med å utvide radardekningen og kontrollere fly. I nyere tid har Operasjonsrommet blitt fullstendig oppgradert i 2000, kryptert samband er modernisert og forlegningene er pusset opp. 5

6 Søren Sørensen (Maagerø) (21/ /2 1919). Søren er født og oppvokst på Maagerø og hadde tilhold der hele sitt liv. Foreldrene er Søren Jonassen og Inger Sofie Nilsdatter som hadde 6 barn der Søren var nest yngst. Faren Søren Jonassen var skipsfører og de hadde både hest, kuer og sauer i Sørens barndom. Familien hadde holdt til på Maagerø siden 1755 da Søren Christensen (Sørens oldefar) kom dit. Vi kan sette opp et slektsleddskjema for Sørens famile på Maagerø Søren Christensen ( ) Inger Jørgensdatter ( ) Søren Christensen kom fra Ormelet i Han er en av Sørens oldefedre (for ordens skyld; 6 generasjoner før meg). Søren Christensen er den første i min slekt som eide Maagerø og han brukte nok også navnet Maagerøe. Han var gift 2 ganger og 2. gang med Inger Jørgensdatter fra Færder. De hadde blant annet datteren Aase som giftet seg med Jonas Jensen. De fortsatte med å bo på Maagerø. Aase Sørensdatter ( ) Jonas Jensen ( ) Søren Jonassen ( ) Inger Sofie Nilsdatter (1805 Aase giftet seg i 1796 med Jonas Jensen ( ). Vi vet ikke hvor han kom fra. De fikk barna Jørgen (f. 1796), Jens (f. 1800), Søren (f.1806) og Torger (f. 1819). De hadde videre 19 barnebarn. Søren Jonassen giftet seg med Inger Sofie Nilsdatter (f. 1805) Hun var fra Nordre Sande på Nøtterøy. Hun var datter av skipper Nils Jensen og Ingeborg Larsdatter. Søren og Inger Sofie fikk 6 barn; Jakob Anton, Nils Jørgen, Severine Sofia, Josefine Maria, Søren og Andrea. Søren Sørensen (kodes som M) Søren Sørensen sammen med et av barnebarna. Tror det er M 3.5 Søren Maagerø Henriksen. Søren Sr. er ca. 70 år gammel mens lille Søren er ca. 7. 6

7 Olava Mathea Larsdatter (Maagerø) (28/ /8 1893). Olava Mathea er født på gården Haugestad i Våle. Hun ble konfirmert i Våle kirke 3. oktober Hele Olava Matheas slekt kommer fra nærliggende gårder i Borre vi nevner Tveiten, Rygland, Eskebæk og Snapsrud. Ved hjelp av bygdeboken for Borre (1954) kan vi følge slekten langt bakover (minst 5 6 generasjoner). Vi setter opp et familietre for Olava Mathea som går tilbake tre generasjoner (det vil si oldeforeldre til Olava Mathea og mine tipp-tipp-tipp oldeforeldre eller 6 generasjoner): Et foto av Olava Mathea. Lars Olsen Eskebæk + Kari Kristoffersdatter ( ) ( ) Eskebæk i Borre Halvor Olsen + Jøran Christoffersdatter ( ) ( ) Tveiten i Borre Nils Nilsen Snapsrud + Mari Olsdatter ( ) ( ) Snapsrud i Borre Mangler informasjon Helge Larsen Eskebæk+Kristine Halvorsdatter ( ) ( ) Nordre Rygland i Borre Kristoffer Nilsen + Oline Larsdatter ( ) ( ) Snapsrud i Borre Lars Helgesen Haugestad Rygland Haugestad Maagerø Maren Kristoffersdatter (1803?) Snapsrud Haugestad Maagerø Olava Mathea Larsdatter ( ) 7

8 Kommentarer Sidegrener I dette arbeidet med familien på Maagerø har jeg fått en del innspill om andre deler av familien (sidegrener) som jeg kort skal kommentere. Jeg startet ut med å se på etterkommere (i første rekke oldebarna) til Søren og Olava Mathea på Maagerø. Hus og eiendommen deres ble overtatt av datteren Olga som sammen med Oluf Henriksen eide det til Staten overtok i Både Søren Sørensen (Maagerø) og Olava Mathea Larsdatter Haugestad var fra Maagerø. De hadde begge flere søsken der mange stiftet familie. Det betyr at det er mange familier som har røtter fra Maagerø. Disse sidegrenene av familien vil ikke bli omtalt her, men vi skal gi litt informasjon. Sørens søsken barna til Søren Jonassen og Inger Sofie Søren var nest yngst i en søskenflokk på 6. Barna var: 1. Jacob Anton. Han giftet seg med Inger Mathilde. De fikk blant annet sønnen Johan Anton (1867) som giftet seg med den yngste av barna til Søren og Olava, Inga Sofie Sørensen (sin kusine). 2. Nils Jørgen (1835). Han giftet seg med Nikoline Gjertsen (1834) og de fikk barna Gjert (1868) og Sofie Inga (1871). De bodde på Grønlid på Maagerø ved folketellingen i Severine Sofia (1840). Bodde på Maagerø ved folketellingen i Josefine Maria (?). Mangler informasjon. 5. Søren ( ). Han giftet seg med Olava Mathea Haugestad på nabogården. 6. Andrea ( ). Hun giftet seg med Ole Haugestad på nabogården og fikk barna Laura Marie (1865) og Ole (1869). Se under Ole Haugestad. Tidligere slektsledd Andrea I slektsleddet foran der Maagerø-jenta Aase Sørensdatter giftet seg med Jonas Jensen var det 4 gutter: Jørgen (f. 1796), Jens (f. 1800), Søren (f.1806) og Torger (f. 1819). Her vet vi litt om storebror Jørgen ( ). Han giftet seg med Lovise Nilsdatter ( ). Lovise var søster til Sørens kone Inger Sofie Nilsdatter. Her var det to brødre som giftet seg med to søstre! Guttene var begge fra Maagerø og jentene kom fra Nøtterøy. Jørgen og Lovise fikk ialt 7 barn. I dette arbeidet har jeg hatt kontakt med 2 av etterkommerne til Jørgen og Lovise: Det er for det første Øystein Maagerø som er min 4-menning og Kristin Alsaker som er 4 og en 1/2 menning. Øystein Maagerø (1943). Gift med Susan Ebbesen. De bor på Nøtterøy har 3 barn og 8 barnebarn som alle har Maagerø i navnet. 8

9 Olava Mathea`s søsken og familie Olava Mathea vokste opp på gården Haugestad i Våle. Hun var 23 år da familien i 1860 flyttet til Maagerø. Hun var datter av Lars Helgesen Haugestad og Maren Kristoffersdatter som begge kom fra gårder i Borre. De gårdene som er aktuelle er; Snapsrud, Tveiten, Rygland og Eskebæk. De ligger i et område omkring Skoppum Borrevannet Borre kirke. Lars Helgesen Haugestad ( ). Lars kom fra Rygland i Borre. Han var sønn til Helge Larsen Eskebæk og Kristine Halvorsdatter. De hadde 7 barn der Lars var nr. 2 i rekken. Lars Helgesen var tømmermann og han hadde flere gårder og steder der han bodde. Det startet på Rygland i Borre. Faren til Lars Helge Larsen fra Rygland kjøpte Nordre Haugestad i Våle i Denne delen overok Lars i Han kjøpte til mer jord og i begynnelsen av 1840-årene eide han 2/3 deler av Haugestad. Dette gir opphavet til Haugestadnavnet. Lars Helgesen (Haugestad) kjøpte halvparten av Maagerø omkring Jeg vet ikke hvordan dette kom til, men han bodde på Maagerø resten av livet og døde 89 år gammel i Maren Kristoffersdatter kom fra Snapsrud i Borre. Foreldrene var Kristoffer Nilsen og Oline Larsdatter. De hadde 5 barn og Maren var nr. 2 i rekken. (Det er mulig Kristoffer skrives Christoffer) Lars og Maren giftet seg i 1830 og fikk følgende barn: 1. Hans Kristian ( ) 2. Ole ( ) 3. Olava Mathea ( ) 4. Kristine ( ) Barna vokste opp på Haugestad i Våle og ble i 1860 knyttet til Maagerø. De flyttet til gården med matrikkelnummer17a og ble naboer til Søren Jonassen og Inger Sofie Nilsdatter. Dette ga også muligheter for interne giftermål. 9

10 Før vi går nærmere inn på Olava Mathea og Sørens etterkommere skal vi si litt om de andre Haugestad-barna. 1. Hans Kristian Haugestad ( ). Ble gift med Kristiane Hansdatter fra Nykirke. Har ikke mer informasjon. 2. Ole Haugestad Sr. ( ). Ole giftet seg med Andrea Sørensen søsteren til Søren Sørensen. Ole druknet i Vrengensundet ved Grindholmene bare 33 år gammel. De hadde to barn; Laura Marie (1865) og Ole (1869). Ole jr. var ikke født da faren druknet. Andrea giftet seg igjen med Nils Jørgen Gjertsen og fikk 6 barn til. Ole Sr. Laura Marie Haugestad ( ). Hun giftet seg med Magnus Larsen ( ) fra Kråkerø. De fikk barna; Reidar (1894), Vilborg (1899) og Astrid (1907). Fra Vilborg følger en lang rekke etterkommere. Laura Marie Ole Haugestad (Jr) ( ). Han giftet seg med Ingeborg Olausdatter Lærum (1878) fra Sande. De fikk barna; Ingrid (1900), Alfhild (1904) og Kaare (1910). Ingrid giftet seg med Sigurdur Markan fra Reykjavik på Island. De fikk 2 barn og flere barnebarn som bor på Island. Ole Jr. Alfhild giftet seg med Erling Treschow Krafft fra Oslo. De har datteren Helle (1928) som igjen har barn og barnebarn. Kaare (Haugestad) Lærum ( ). Han tok navnet Lærum da Ole og Ingeborg skilte lag i Han giftet seg med Gudrun Elvbakken (1913) fra Hurdal og fikk barna Kaare Bent (1939), Kari (1942) og Anne Mette (1946). Kaare Bent har 3 barn og til nå 3 barnebarn. Kari (1942) giftet seg med Hans Jørgen Nyrerød (1940) og fikk barna; Hans Christian (1967), Merete (1968) og Ane (1971). Kari har videre 3 barnebarn. Anne Mette giftet seg med Ola Lunde fra Etnedal. De har 3 barn. Kari Lærum En takk til Kari Lærum som har gitt denne informasjonen om Haugestad-familien. 10

11 4. Kristine Haugestad (Larsdatter) ( ). Kristine giftet seg først Wilhelm Anton Sørensen ( ) og de fikk to barn; Søren Bernhard (1862) som forresten ble født på Maagerø og Lars (1866). Da Wilhelm Sørensen døde giftet Kristine seg påny i 1885 med styrmann Halvor Andersen ( ) fra Maagerø (han var 18 år yngre enn Kristine). De solgte Nordre Haugestad i 1900 og flyttet til Rygland i Borre hvor de drev butikk. Senere flyttet de til Strengsdal og drev butikk der. Vi må nevne at da Kristine døde, giftet Halvor seg påny med Jenny Leonore Jørgensen ( ) fra Maagerø (hun var da 34 år yngre enn Halvor). Det betyr at det var 52 år mellom de to konene Halvor hadde. Det er mye som tyder på at det var nær kontakt mellom søstrene Olava Mathea og Kristine og dermed mellom Maagerø, Haugestad i Våle og Borre. Søren Bernhard ( ). Født på Maagerø og vokste nok opp på Haugestad. Han ble banksjef i Borre Sparebank. Han fikk barna; Astri, Birger, Leif og Einar. Vi nevner at Einar er far til Arne Haugestad ( ). Haugestad var mest kjent som daglig leder for Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC fra 1970 til 1973 og som forsvarer for Arne Treholt fra 1985 til Siden han er oldebarn til Kristine er han følgelig firmenning til alle oldebarna til Olava Matea. Lars (Haugestad) ( ). Lars er født på Haugestad og døpt i Våle kirke. Han giftet seg med Ingeborg Gulliksen. De fikk 3 barn, to døtre og en sønn. Lars var banksjef i Stokke sparebank. Arne Haugestad 11

12 Søren og Olava Mathea Lars Helgesen Haugestad med familie flyttet til Maagerø (matrikkelnummer 17a) i På nabogården (matrikkelnummer 16) bodde Søren Jonassen og Inger Sofie Nilsdatter med familie. Søren var da 15 år og Olava Mathea var 22. De to giftet seg 6/ og etter 6 mnd. ble Søren Ingvald født 9/ Senere fikk de 3 barn til. Jeg var lenge usikker på den yngste i familien. Da Olava Mathea døde 56 år gammel i 1893 finner vi følgende i Søndre Jarlsbergs dødsprotokoll : Olava Mathea Sørensen, født Haugestad, paa Maagerø døde 10. august myndige sønner, 1 myndig og 1 mindreaarig datter. Enkemanden skibsfører Søren Sørensen. Dette ble en ledetråd for min slektsgransking. I starten kjente jeg bare til de tre eldste barna som i 1893 var myndige (den gang var myndighetsalder 21 år). Det var Søren (som da var 25 år), Lars (23) og Olga (22). Søndre Jarlsbergs dødsprotokoll sier tydelig at det måtte være en yngre datter i familien i I jakten på den yngste av Maagerø-barna kom kirkebøkene til hjelp. Jeg fant Søren og Lars i kirkeboken for Nøtterøy/Tjøme. Olga derimot finner vi i kirkeboken for Borre. Hun er født på selveste julaften 1871 og jeg antok at Olava Mathea og Søren besøkte familie i Borre den julen. Dette inspirerte til nærmere gjennomgang av kirkebøker i Borre for kanskje var også den yngste født og døpt der. Dette ble en vellykket gransking i kirkeboken for 1874 finner vi den yngste jenta som fikk navnet Inga Sofie og som ble født 13. september Hun var altså 19 år og umyndig da moren døde men hun var gift. Hun ble bare 22 år gammel, og fikk en datter barnebarn og mer. Kodingsystemet som brukes For å holde rede på slektskap og slektsledd (generasjoner) er det nødvendig å bruke et kode-system. Hvert enkelt familiemedlem får sin egen kode (nærmest som et bilnummer). Hun/han kan således identifiseres og kan enkelt plasseres innen familien. I denne slektsgranskingen gir vi en kode (et nummer) til alle etterkommerne til Søren og Olava Sørensen på Maagerø. Vi starter med Søren og Olava og gir ingen kode til alle forfedrene. Kodingen er som følger: Vi bruker bokstaven M (for Maagerø) til alle etterkommere av Søren og Olava. Videre brukes tall. Første generasjon får bokstaven M og et tall fra 1 og oppover. M 1 er eldst. Mer eksplisitt får vi da for barna: M 1 Søren Ingvald ( ) M 2 Lars Marinius ( ), M 3 Olga ( ) M 4 Inga Sophie ( ) Barnebarn (2. generasjon); kodes med M og to tall skilt med punktum (dot). Oldebarna (3. generasjon); kodes med M og tre tall, skilt med to dots osv. 12

13 La oss vise noen eksempler på koding. Eksempler Eksempel 1. Fra 3. generasjon Dette er oldebarna til Olava Matea og Søren. De er kodet med M og tre tall slik: M x.x.x. La oss se på M 3.1.1, M 3.2.3, M og M Her er det to som har M 3 felles og som da begge er barnebarn til M 3 Olga. M 3.1 er eldste barn til Olga som er Trygve, M 3.2 er barn nr. 2 som er Haldis. M er Aggie (Henriksen) Fadum mens M er Per Ness. Siden det første tallet er likt for de to (M 3) så er de søskenbarn kusine og fetter. Så har vi plukket ut M som er barnebarn til M 2 som er Lars Maagerø. Videre er M 2.2 Lars Marinius og endelig er M Eva Maagerø. Den siste er barnebarn til M 1 Søren. Videre er M 1.9 Arthur Maagerø og endelig er M Arthurs datter Kari som bor i USA. M Aggie Fadum M Per Ness M Eva Maagerø M Kari Bainbridge Eksempel 2. Fra 5. generasjon. Disse kodes med M og hele 5 tall skilt med 4 dots M x.x.x.x.x Vi plukker ut følgende; M , M , M , M , M og M De har alle 5 tall og er tipp-tipp oldebarn til Søren og Olava Sørensen på Maagerø. De er 5-menninger men hvis tall etter M er like så er de nærmere hverandre. De som skjuler seg bak kodene er; M Trygve Maukon Myhr, M Jonas Maukon Myhr (de er søsken siden de 4 første tall av 5 er like). M 3.2.3,3 er Lars Maukon Muren (han er fetter til de to første fordi de 3 første tallene av 5 er like). M er Lars Haugstad (han er tremenning til de tre første fordi de 2 første tallene av 5 er like). M Victoria Falkeng. Hun er videre 4-menning til de fire første fordi de har M 3 felles. M Eline Andersdatter Rønningen har ingen tall felles (i starten) og er 5-menning. Startperson Bror Fetter Tremenning 4-menning 5-menning Trygve Jonas Lars Lars Victoria Eline Håper disse eksemplene kan hjelpe slik at du finner ut av tall, generasjoner og slektskap. Merk at dess flere tall i starten som er like dess nærmere er slektskapet. 13

14 Etterkommere til Søren og Olava Her skal vi omtale alle de som kan kodes med M. Til nå er det mange mangler men kanskje vil det en ser her, trigge til mer informasjon. Alle bidrag er velkomne. Søren Ingvald M 1 M 1 Søren Ingvald Maagerø ( ). Søren er født på Maagerø og tok tidlig navnet Maagerø. Han var gift 2 ganger; Første hustru var Dine Kathinka Mathisen ( ) fra Brøtsø. Hun ble bare 26 år, men de fikk datteren Signe Olava (f. 1892). Søren giftet seg andre gang i 1898 med Anna Elise Torgersen (f ). De fikk en rekke barn (se nedenfor) Jeg vet ikke så mye om hva Søren gjorde, men ved folketellingen i år 1900 var han knyttet til Holms Hattefabrik. Familien bodde da i Thv. Meyersgt. 58 i Oslo og barna var Signe Olava, Olga Elenore og Sigurd Anker som ble født 15/9 1900, og døpt i Paulus kirke 7/ Familien flyttet senere ut av byen til Stabekk. Søren Maagerø Søren og Anna Elise fikk ialt 11 barn. De fikk tvillinger i 1903, men den ene Asbjørn døde bare 9 mnd. gammel. Ialt er det 12 barn som kodes på følgende måte. Den første Asbjørn M 1.6 vil ikke bli nevnt mer. M 1.1 Signe Olava ( ) M 1.2 Olga Elenore ( ) M 1.3 Sigurd Anker ( ) M 1.4 Anna Signora ( ) M 1.5 Thorbjørn (4/ ) M 1.6 Asbjørn (4/ ) M 1.7 Asbjørn ( ) M 1.8 Søren Ingolf ( ) M 1.9 Arthur ( ) M 1.10 Randi Lillian ( ) M 1.11 Alfhild ( ) M 1.12 Frank ( ) 14

15 M 1.1 Signe Olava Maagerø Signe Olava (Maagerø) Bugten (24/ /8 1924). Hun giftet seg i 1918 med Ole Olsen Bugten (1874) fra Porsgrunn. De fikk 2 barn; Dina (f. 1920) og Realf (f. 1922) M Dina (Olsen) Tangen ( ). Hun ble gift to ganger: (1) Henry Ax fra Sandefjord og (2) med Peder A. Pedersen fra Lofoten. I første ekteskap fikk hun 4 barn. Familien flyttet i 1951 til USA og Dina bodde i Arizona sammen med Peder. M Dina (Photo March 2009) M Rita Ax Keeler Allen ( ). She was married two times. She got 3 girls with her first husband (Keeler). M Debbie (1962). She has 5 children. M Sindy Keeler Tuttle (1964). She lives in Ballard, Washingthon and has three children: M Amanda (1993) M Rita M Joey (1996) M Sara (1999) M Joleen Keeler Bacon (1971). She lives in Seattle. She is married. She has Brandon and Kiersten. M Joleen (Photo March 2009) M Roy Harry ( ). Han har en datter Lisa som bor i Australia: M Lisa (1966) M Dina (?) M Evan (?) 15

16 M Snefrid Lillegull (Lilli) Boettcher (1944). Hun bor i Oregon er gift med Horst og har to barn. M Joane (1961) M Glen (1963) M Lilli and Horst M Dag Wiggo (1949). Dag Wiggo married Theresa in He was in the military however got a stroke. They live now in Stafford Arizona. Han har to barn: M Diane (1971) M David (1973) Dag Wiggo and Theresa M Realf Olsen Tangen ( ). He married Agnes Nerissen Tangen. They got three children:; Åse Marit (1947), Signe (1951) amd Ole Morten (1959). In the picture you see Realf with family. From left is Agnes with Ole Morten, then Åse Marit, Signe and finally Realf. (photo from 1962) M Åse Marit (Tangen) Liane (1947). She married Magne Liane (1945) and live in Skien. They have three children; Bjørn (1972), Monica (1973) and Bente (1974). 16 Åse Marit Liane

17 M Bjørn Liane (1972). Han er gift med Veronica Horpestad (1978). De bor på Slependen i Bærum og har sønnen Helge (2008). M Helge Horpestad Liane (2008). M Vegar Horpstad Liane (2012) M Monica (Liane) Borge (1973). Hun er gift med Morten Borge (1969) og bor i Skien. De har datteren Marthe: Bjørn med Helge M Marthe Borge (1997). M Bente (Liane) Bjerkvik (1974). Hun er gift med Oddbjørn Bjerkvik (1973) og bor på Kongsberg. De har to barn; Paul og Maren. M Paul Bjerkvik (2002). M Maren Bjerkvik (2004). Bente Bjerkvik M Signe (Tangen) Vanebo (1951). Født i Porsgrunn og giftet seg (1) med Frank Mathisen og fikk to barn: Ann Kristin og Ole Realf. Hun giftet seg påny med Rolf Halvard Vanebo (1941) og fikk Hanne Cecilie. M Signe Vanebo M Ann Kristin (Vanebo) Tollefsen (1973). Hun er gift med Geir Tollefsen og har barna Marlin og Kamilla. M Marlin Vanebo Tollefsen (1996) M Kamilla Tollefsen (2000) 17 M Ann Kristin

18 M Ole Realf Tangen Vanebo (1976). Han er samboer med Anne Line Green. De har barna Idunn Oline, Brage William og Ib Vilje. M Idunn Oline Green Vanebo (2000) M Brage William Green Vanebo (2002) M Ib Vilje Green Vanebo (2008) M Hanne Cecilie Vanebo (1987). Hun er samboer med Trond Atle Høyland. Hanne Cecilie Vanebo M Ole Morten Tangen Maagerø (1959). Han er født i Porsgrunn og bor i Porsgrunn. Han giftet seg med Anette Bolin (1963) og de har tre barn: Aleksander, Jørgen og Magnus. Ole Morten har nå tatt navnet Maagerø. M Aleksander Bolin Tangen (1988) M Jørgen Bolin Tangen (1991) M Magnus Bolin Tangen (1995) 18

19 M 1.2 Olga Elenore Maagerø Olga Elenore (Ellinor) Maagerø (2/ /3 1991). Hun har ingen etterkommere. Hun var kontordame blant annet hos Sørensen og Balchen.Hun giftet seg ca. 60 år gammel med Hans Haagaas. M 1.3 Sigurd Anker Maagerø Sigurd Anker Maagerø (15/ ). Han reiste til USA ca. 20 år gammel. Han bodde hos Ole Torgersen (yngste bror til Anna Torgersen farmor) i Chicago. Han ble syk og reiste til New York og bodde der hos en annen bror av Anna Torger Torgersen. M 1.3 Sigurd Anker Noen av barna til Søren Ingvald og Anna Maagerø. Fra venstre ser vi M 1.8 Søren Ingolf, M 1.6 Asbjørn, M 1.4 Anna, M 1.5 Thorbjørn og M 1.9 Arthur. 19

20 M 1.4 Anna Signora Maagerø Anna (Maagerø) Bayer ( ). Hun giftet seg med Gustav Bayer (1885). De fikk to barn; Eva (1929) og Tor (1933). M 1.4 Anna Bayer M Eva Gerd (Bayer) Stranger-Johannessen ( ). Hun giftet seg med Fredrik von Krogh Stranger Johannessen (1928). De har to barn; Petter (1956) og Siri (1963). It is of interest to note that Fredrik is a cousin of Grete von Krogh Melsom, that in turn is married to M Per Ness! Eva and Per are second cousins Grete and Fredrik are cousins! M Eva M Petter Stranger (1956). Han giftet seg med Marit Eriksen (1963). Bor i Bjørnebakken 39 A, 4631 Kristiansand. De har tre barn; Snorre (1989), Ane (1992) og Petter Johan (1996). M Snorre Stranger (1989) M Ane Stranger (1992) M Petter Johan Stranger (1996) M Siri Stranger-Johannessen (1963). Hun bor i Holteveien 10 B, 1400 Ski. Snorre 20

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 UTKAST Side 1 Innholdsfortegnelse 0 FORORD...3 1 FØRSTE GENERASJON...4 1.1 RAGNAR OG BRYNHILD...4

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud Å Aaby Brit (f. 1943)... 48 Gjertrud Elsrud (f. 1953)... 49 Gro (f. 1950)... 48 Helge (f. 1953)... 49 Helge Johnsen (f. omk1890)... 48 John (1912-1993)... 48 Kari (f. 1945)... 48 Sirita Xiufang (f. 2000)...

Detaljer

Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Til etterkommere av Jonetta og John Holden Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg

Detaljer

En av Nilsen-slektene fra Rævesand 1799 2009

En av Nilsen-slektene fra Rævesand 1799 2009 En av Nilsen-slektene fra Rævesand 1799 2009 Dette er det jeg så langt vet om min Mors famile/slekt fra Rævesand, Tromøy LOVISE KRISTINE JENSEN og NILS TORUP NILSEN Nilsen slekten - Rævesand, Tromøy- side

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er Røyken Historielag Lederen har ordet Tiden flyr og snart er det jul igjen! Det går jo så altfor fort. Har vi fått gjort noe siden sist da? To markvandringer er avviklet. 1. juni var det fint vær og mange

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Linken. Årsmøte i DIS Aust-Agder 18.02.02 på Kløckers Hus.

Linken. Årsmøte i DIS Aust-Agder 18.02.02 på Kløckers Hus. Linken *Medlemsbladet for slektsforskere* Nr. 1 Våren 2002-7. årgang DIS Aust-Agder DIS AUST-AGDER v/ daglig leder Postboks 36, 4801 Arendal. Antall Medlemmer: 157 (07.02.2002) Stiftet: 15.02.96 Bankgiro:

Detaljer

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Thorleif Waaler Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Opphavsrett Thorleif Waaler ISBN 978-82-303-1657-3 3 Forord Denne boken har jeg

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre NESBYGDA HISTORIELAG Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop Bedehuset/Nesbygda kirke før og nå Pløying i Støa Nesbygda historielag

Detaljer

GUNVOR & RASMUS HÅLAND

GUNVOR & RASMUS HÅLAND GUNVOR & RASMUS HÅLAND - EN SLEKTSHISTORIE I TEKST OG BILDER FORORD: Å kjenne sine egne røtter er vel noe som blir viktigere etter hvert som en blir eldre selv, og selv om jeg fremdeles har noen skrevne

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG.

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 4 2012 miste. Gjennom fellesskap og nærvær tror og håper jeg at smerten over et tap kan bli enklere å bære og at nettopp der ligger kimen

Detaljer

Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag.

Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag. Her er en del bilder med tekster som er sent inn til Ringerikes Blad Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag. den 20. november 2002. FRA GAMLE DAGER FEGRIBAKKEN; Hvem har opplysninger

Detaljer

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus Tema: De som reiste ut - Emigrasjon fra Norge 14. årgang ISSN 0808-9647 2-2008 Leder DISsere i emigrantenes fotspor? Slektsforskerdagen 2008 Nå nærmer den seg.

Detaljer

En riktig god jul og alt godt for det nye året!!

En riktig god jul og alt godt for det nye året!! 6 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang ønsker alle sine lesere En riktig god jul og alt godt for det nye året!! Deputert Stor Sire Ann Evy Aurdal side 3 Utnevnte Storembeds- menn

Detaljer

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 6 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Klebersteinsbrudd i Sørum Kleberstein er en bergart som består av talk og mineralene kloritt, magnesitt og magnetitt. Bergarten er seig og nokså

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 30 Kaare Melsom Andresen

Forfedre til: Side 1 av 30 Kaare Melsom Andresen Forfedre til: Side 1 av 30 1. Generation 1. (Jacob 7, Marcus Anton 6, Hans 5, Andreas Jonsen 4, Jon Hansen 3, Hans Jonsen 2, Jon 1 ) ble født i Apr. 6, 1918 i Tønsberg, Norway og døde i Mar. 31, 1992 i

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Tårnagentene inntok Enebakk kirke

Tårnagentene inntok Enebakk kirke Menighetsblad Nr 2, 54 årgang 15. mai 2012 for Enebakk og Mari Tårnagentene inntok Enebakk kirke Det vrimlet av skumle agenter i og utenfor Enebakk kirke lørdag 14. april! Noen så ut som detektiver, men

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø Hilde L. Austarheim Denne artikkelen gir en framstilling av folketallsutviklingen og næringslivet i uthavna Merdø fra

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

Jegerkurs i undervisningen

Jegerkurs i undervisningen KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 3 2007 54. ÅRGANG BANDET Jegerkurs i undervisningen s.18 Tomv V.I.L s. 10 Nytt studietilbud s. 16 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Tomb Fagskole godt igang... 4 Andakt... 5 Nytt

Detaljer

Historien til Peder Olai Djuvik (1891-1973)

Historien til Peder Olai Djuvik (1891-1973) Historien til Peder Olai Djuvik (1891-1973) Skrevet av Harald Sørgaard Djupvik (september 2010) 1 Barndom Peder Olai Djuvik ble født på gården Nedre Djuvik den 31. desember i 1891, han kunne med andre

Detaljer

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad God pinse! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL MAI 2015 - NR. 2 Biskopens hilsen Side 3 OFFENTLIG INFORMASJON Landligge i Eidsvoll Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell

Detaljer