Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/ årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/ årgang I dette nummer kan du lese om: Miljørettet helsevern Miljøundervisning i praksis Kreativ forestilling Det grønne arket Barnefestivalen

2 Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult 3158 Andebu Opplag: Andebu Stikka 2006 Neste nummer kommer ut uke Frist for innsending av stoff 31. august 2006 Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Inger Steen Vigdis Prøytz Anina Wegger Næss Ordføreren har ordet Så ble det vår i år også. Ja ikke bare vår, men full sommer ei uke, før maitemperaturen slik vi kjenner kom på plass. Det ble grønt til 17.mai og det skjedde fort. For de som sliter med allergi ble dette i meste laget. Det er kun dager igjen til barnefestivalen. Hele bygda er engasjert og klare til å ta imot prinsessa, barneombudet og flere kjente artister. Andebuparken blir offisielt åpnet og sentrum framstår nå som et trivelig offentlig rom som jeg håper vi blir flinkere til å bruke. Det spleiselaget som skjer mellom kommunen, offentlig etater og de næringsdrivende i Andebu sentrum, viser hva man kan få til hvis man vil. Jeg har sett at benkene fra Grantoppen brukes, og hvis været tillater det, vil jeg på de annonserte tidspunktene sitte på en av disse i stedet for inne i sentertorget. Så fort barnefestivalen er over, begynner anleggsvirksomheten som skal gjøre gangveien fra Andebuparken til skolene tryggere og triveligere. Alt skjer ikke i Andebu sentrum. Ei meget engasjert gruppe under ledelse av Liv Paulsen er godt i gang med å få ting til å skje i Kodal sentrum. Skolen kan nå sees fra riksveien, blomster er satt ut, og benk fra Grantoppen har erstattet distriktets mest omtalte krakk. Utvidelse av Sparbutikken og en bedre bussløsning var blant temaene som var oppe i et svært godt besøkt folkemøte for noen uker siden. Eller er jeg veldig glad for at vi nå får pensjonat i bygda. Dalsroa som har en god klang i vårt område, blir åpen for de som trenger overnatting. I forrige nummer av Andebustikka skrev jeg om kommuneplan og folkestyre. Jeg kommer ikke utenom de temaene denne gangen heller. Formannskapet legger kommuneplanen ut på høring etter sitt ekstraordinære møte 13. juni. Dette handler om hvordan kommunen vår skal utvikle seg. Les den og meld tilbake før kommunestyre vedtar det dokumentet som Andebu skal styres etter de neste fire åra. Ordførerens time Ordfører Hans Hilding Hønsvall blir å treffe i Andebuparken 20. juni og 22. august kl Hvis det regner sitter han inne i sentertorget. Det nærmer seg nominasjonene i de politiske partiene før kommunevalget høsten Andebu trenger mennesker som engasjerer seg. Du vil neppe finne noe parti du er helt enig i, men lokaldemokratiet er avhengig av at noen av dere svarer ja på utfordringene dere vil møte fra de ulike nominasjonkomiteene. Bruk de grønne turene og gled dere over sola og fuglesangen. God forsommertid! Med hilsen Hans Hilding Hønsvall Møteplan høsten 2006 TA EN TUR INNOM FOR EN PRAT! Møte Ungdoms AMU Eldreråd Gruppe Utvalg Formanns Gruppe Kommune serie råd møte /adm. utv. styre øko. dialog

3 Andebu mot Kommuneplan for Andebu Politikerne i Andebu har nå staket ut kursen fram mot I midten av juni sender de forslag til ny kommuneplan for Andebu ut på høring. Folk i kommunen oppfordres til å komme med innspill på mål for befolkningsutvikling, utvikling av tjenestene i kommunen og på hvordan arealene i kommunen skal brukes. Nær, grønn og kreativ «Bra å bo i Andebu» er fortsatt hovedvisjonen for Andebu frem mot I tillegg ønsker politikerne at Andebu skal kjennetegnes som en nær, grønn og kreativ kommune. I forslaget som legges fram er politikerne dessuten enige om at befolkningsveksten i Andebu skal være omstrent slik den har vært de siste 10 åra. Det vil si ca. 1,5 %. Politikerne ønsker at Andebu skal beholde bygdepreget. Andebu sentrum skal videreutvikles som kommunesentrum. Samtidig ønsker politikerne aktivt å styrke lokalmiljøet og sentrum i hvert sogn. Nye arealer Av nye arealer i kommuneplanen er utvidelse av nærings- og boligarealene i Andebu sentrum det mest omfattede. Det foreslås dessuten å avsette nye arealer til sentrumsfunksjoner i Kodal og Høyjord. Områder for spredt boligbygging vil fastsettes og forslag til adkomst til det nye boligfeltet på Huken ligger dessuten ute på høring. Kommuneplanen ser fram mot Innspill innen 1. september Mener du noe om utvikling av Andebu frem mot Kom med innspill på forslag til ny kommuneplan innen 1. september. Plandokumentet og forslag til ny areallbruk ligger på våre hjemmesider. Miljørettet helsevern Fra 1. april i år har Andebu kommune gått inn i et interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern. Det er nå 11 av 14 vestfoldkommuner som deltar i ordningen, dvs. kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Sande, Stokke, Svelvik, Tjøme og Tønsberg. Kommunene i nord og midtfylket har samarbeidet om miljørettet helsevern siden 1998/1999. Tidligere var miljørettet helsevernavdelinn tilknyttet næringsmiddeltilsynene, men siden har Re kommune vært vertskommune for ordningen, og avdelingen er lokalisert i Re kommunehus på Revetal. Miljørettet helsevernavdeling arbeider på vegne av, og i samarbeid med, kommunelegene i deltakerkommunene. Dette innebærer at avdelingen ivaretar lovpålagte oppgaver innen miljørettet helsevern og bidrar til styrking av det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunene. Arbeidsoppgavene innebærer klage- og saksbehandling i forhold til for eksempel støy, luktproblematikk, bruk av slam, dyrehold og skadedyr og i forhold til forskjellige typer virksomheter som er melde- eller godkjenningspliktige. Avdelingen gir veiledning og informasjon til enkeltpersoner, befolkningen eller andre sektorer innen fagområdet, for eksempel i forhold til støy, inneklima eller radon. Avdelingen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer, blant annet gjennom råd og uttalelser og ved deltagelse i plan- og samarbeidsorganer. I tillegg skal avdelingen utføre tilsyn i skoler og barnehager, badeanlegg, solarier, frisører og med hygieniske forhold på badeplasser m.v. Disse jobber i Miljørettet helsevern. Bak fra v.: Avd. leder Reidun B. Borrebæk, Jørn Svinsholt, Henning Gøhtesen. Foran fra v.: Eva Rizi og Margit Gyllenhammar I miljørettet helsevern er det ansatt 5 konsulenter med miljø- og helsefaglig kompetanse. Miljørettet helsevernavdeling kan kontaktes på tlf eller 3

4 Miljøundervisning i praksis Andebu skole engasjert i miljøkonkurranse I første del av mai måned konkurrerte alle landets grunnskoler om å samle inn mest mulig IT- utstyr til gjenvinning. IT-avfall er et økende problem i Norge, og med den stadige utskiftningen av IT-utstyr vokser berget med gamle PC-er, skjermer, harddisker og tastaturer. Dette ble en flott anledning til å fokusere på miljøet vårt og arbeide praktisk med utfordringen i læreplanen om å lære elevene til å bli «miljøbevisste mennesker». Foreldre og elever har vært svært engasjerte. Biler har kjørt inn og ut på skolen på kveldstid med IT-avfall. Vi har hatt foreldre, vaktmestere og lærere som har hentet utstyr både her og der. Gjett om det var utstyr å hente? Vi kontaktet mange; Færder videregående, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Simrad/Norcontrol var noen av dem. I tillegg har vi fått utstyr i egen kommune, fra Andebu sparebank og Signo. PC-berget med elevene fra v.: Beliz Özbay, Malin Solheim og Milda Sofie Olsen Posten kom med bur til skolen som vi plasserte alt avfallet i. Vi måtte stadig ha nye bur for å holde tritt med det som kom inn. Da vi talte opp, hadde vi levert 60 bur. Det er imponerende, synes vi. Konkurransen mellom skolene blir avsluttet 12. mai så vi vet ikke resultatet foreløpig. Ca 100 skoler deltar i konkurransen, og den skolen som har samlet inn flest antall kg pr. elev, vinner 20 bærbare PC-er. En drøm... Engasjerte elever 4

5 Ut på tur i Andebu med «det grønne arket» Nyansatte i Andebu kommune Anne-Lise Aske Holm Anne-Lise Aske Holm er ansatt som barnevernkonsulent i 100% stilling. Stillingen er et treårig engasjement i virksomhet familie og sosial, og hun vil være å finne på familiesenteret på Møyland. Alle husstander i Andebu kommune skal ha fått det grønne arket gjennom posten. 10 nye turer er også i år merket med gule band rundt omkring i kommunen og ligger ute fra 13. mai til 17. september. Formålet med turene er foruten gode naturopplevelser, at folk skal bli bedre kjent i Andebu. Det tradisjonsrike grønne info-arket distribueres lokalt samt til sportsforretninger i Tønsberg og Sandefjord. Velkjent og populært turopplegg De grønne turene er populære turmål både for lokalbefolkningen i Andebu og for folk fra nabokommunene, og det blir hvert år gått hundrevis av turer. Grønne turer arrangeres i år for 14. gang! Flere av de grønne turene går i områder som ligger utenfor de kjente rutene og er ypperlig egnet for dem som vil gå trygt og likevel ha naturen litt for seg selv. Det er varierende lengde på turene, fra 3 til 9 km - som er en gangtid fra 1 til 3,5 timer. Samarbeid Arrangører er idrettslagene fra Kodal, Andebu og Høyjord i samarbeid med Andebu kommune. Andebu sparebank sponser tiltaket. Lokale ressurspersoner med god kjennskap til terreng og lokalhistorie velger traseer, merker løyper og holder løypene ved like gjennom hele perioden. Gå minst 7 turer og vinn premie Har du gått minst 7 av de 10 turene kan du sende inn slippen på det grønne arket til Andebu kommune, virksomhetsleder kultur, Andebu Sentrum 1, 3158 Andebu innen utgangen av september. Da er du med i trekning av fine premier: Tursekk, kniv og lommelykt. Kunngjøring av vinnerne skjer på kommunens kulturkveld som vanligvis er i oktober. Vi ønsker alle mange fine turopplevelser i Andebus flotte natur! Har du ikke fått «Det grønne arket» kan du henvende deg til Andebu kommune, tlf eller på epost: så sender vi deg et eksemplar. Du vil også finne kart og turbeskrivelsene i «Det grønne arket» på våre hjemmesider Anne-Lise er 45 år og bor i Horten. Hun har tidligere arbeidet i barneverntjenesten i Kongsberg, på institusjon og i barnehage. Når Anne-Lise ikke er på jobb liker hun å trene, være ute i naturen eller lese. Musikk, god mat og samvær med venner er heller ikke å forakte. Hun har allerede merket seg at Andebu byr på godt turterreng. Anne-Lise ser frem til å bli bedre kjent med innbyggere og samarbeidspartnere i kommunen. Anneli Gravningen Anneli Gravningen er ansatt i 50% stilling som ergoterapeut i Andebu kommune. Arbeidsdagene er tirsdag, torsdag og annenhver onsdag. Hun bor i Holmestrand, er 25 år, gift og venter sitt første barn til høsten. Tidligere jobbet hun i Stange kommune og Ødegården rehabiliteringssenter i Vikersund. I tillegg til jobben i Andebu har hun 50% stilling som ergoterapeut i Holmestrand kommune. Anneli trives så langt meget godt i jobben. 5

6 Aktiviteter på Andebu sykehjem Andebu sykehjem utvikler seg til å bli et aktivt senter for mange brukere. Mange frivillige har gjennom mange år bidratt til at beboere i og rundt sykehjemmet har hatt ulike tilbud å kunne delta i. Gjennom en målrettet dialog mellom helse- og sosialetaten og de frivillige ønsker vi nå å utvide tilbudene. Vi tror at engasjement, trivsel og trygghet skapes ved deltagelse i ulike aktiviteter og at det gjør oss mer friske. Tre nye aktiviteter er nylig igangsatt. Hobbygruppe kan gi utfordringer både til hender og hodet. En gruppe har begynt med kortspill, og tre dager i uken er det mulig å kjøpe middag og spise i et trivelig fellesskap. Mer opplysnin- ger om aktivitetene finner du i oversikten under. Ønsker du å være med og spise middag i et fellesskap kan du ta kontakt på tlf for å få nærmere informasjon. Det er viktig å presisere at alle aktivitetene er basert på frivillig innsats. De verdier som driver den enkelte og fellesskapet, er en rikdom som Andebu bør ta godt vare på. Vær oppmerksom på at det vil kunne bli endringer på denne planen. Aktivitetene har sommerferie fra St.Hans til andre uken i august. Vanningsrestriksjoner For de som får Farrisvann gjelder kun østre Kodal Nå er det vanningsrestriksjoner! For at alle abonnenter skal få vann ved høyt sommerforbruk, må det innføres vanningsbegrensninger. Det er innført følgende vanningsplan fra mandag 29/5 til og med fredag 25/8. Vanning kan skje på følgende dager etter forbokstav i familienavnet i tidsrommet kl Borettslag har vanningsdag etter borettslagets navn. A-G: H-L: M-Å: mandag og torsdag tirsdag og fredag onsdag og lørdag Plenvanning med spreder er ikke tillatt! Til annen vanning tillates kun én spreder pr. eiendom og vannslangen skal være frakoblet utenom vanningsdagene. Vanning med åpen slange er forbudt. Hytter har ikke tillatelse til å vanne. Bruk av automatiske vanningsanlegg krever spesiell tillatelse fra kommunen. Gårdbrukere og gartnere som har vanning etter vannmåler, kan vanne etter avtale med kommunen. Alle dispensasjonssøknader må rettes til teknisk etat. NB. Ved brannutrykning må all vanning stoppes! Det er selvfølgelig lov å vanne med kanne hver dag. 6

7 Kildesortering Tømmerutiner 2006 Forbruksavfall fra husstandene hentes av renovatøren, bioavfall (hver uke), restavfall og drikkekartong/papir/papp (vekselvis hver 2. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: (BIO matrester mv, RA - restavfall, PP drikkekartong/papir/papp) Måned uke nr. Fraksjon Måned uke nr. Fraksjon Juni 25 BIO + PP 32 BIO + RA 26 BIO + RA 33 BIO + PP Juli 27 BIO + PP 34 BIO + RA 28 BIO + RA September 35 BIO + PP 29 BIO + PP 36 BIO + RA 30 BIO + RA 37 BIO + RA August 31 BIO + PP VESAR har utarbeidet en fin informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen. Denne kan bestilles hos VESAR på tlf Se også Vesars hjemmeside Trenger du poser til bioavfall kan du legge lapp ut i skapet til renovatøren eller kontakte Vesar. Poser kan også hentes på teknisk etat. Disse er gratis. Ekstra restavfallssekker Restavfall i det «gamle søppelstativet» hentes hver 14. dag, og renovatøren vil da kun ta med en restavfallssekk pr. abonnement. Dersom du har mer restavfall enn dette, skal spesielle sekker med merking «Ekstra sekker - avgift betalt» benyttes. «Ekstra sekker» kan kjøpes for 25 kr/sekk på teknisk etat eller ved å ta direkte kontakt med renovatøren (min. 10 sekker) på tømmedagen. Andre typer sekker vil ikke bli tatt med. Ny biobøtte og bioposer For å gjøre det lettere å sortere bioavfall skal kommunens husholdninger nå bruke nye bøtter og bioposer i stedet for papir. Både bioposer og bøtter for innebruk skal nå være delt ut til alle husstander. Dersom du ikke har mottatt dette ta kontakt med Vesar, tlf Hva er bioavfall? Bioavfall er alt som kan bli til jord: Matavfall, skrell, eggeskall, kaffefilter, teposer mm. Planterester, f.eks. potteplanter, blomster og mindre mengder hageavfall. Tørkepapir, servietter, fuktige aviser. Hva skjer med bioavfallet? Bioavfallet som samles inn i Vestfold benyttes nå til produksjon av biogass og kompost. Sluttproduktet benyttes som jordforbedringsmiddel i landbruket og i anleggsvirksomhet. På denne måten resirkuleres næringsstoffene. Bioposen brytes ned sammen med bioavfallet. Hvorfor skal vi sortere ut bioavfallet? Sorterer vi ut bioavfallet, reduserer vi utslippet av klimagasser. På en vanlig avfallsplass vil dette avfallet bli omdannet til den skadelige klimagassen metan, fordi det blir liggende tettpakket og uten tilførsel av luft. 30% av alt avfall er bioavfall. Ved å sortere ut dette reduserer vi restavfallsmengden. Restavfallet blir bedre egnet til energiproduksjon når bioavfallet er sortert ut. Det er viktig for miljøet at vi sorterer ut bioavfallet! TIPS! Knyt bioposen godt igjen før den legges i beholderen ute. Bioavfall som lukter vondt (f.eks. rekeskall) kan fryses ned frem til hentedagen. Bær ut rester med sterk lukt (f.eks. løk) samme dag. Bioposen fungerer bedre jo mer luft som sirkulerer rundt den. Unngå derfor å pakke inn posen. Det blir mindre lukt og kondens hvis du ikke bruker lokk på biobøtten. Kullerød fyllplass Fyllplassen er åpen for mottak av «rene» masser som hageavfall, stein, jord mv. fra husholdningene/hytter. Åpningstid er hver onsdag fra kl Plassen er bemannet, og levering er gratis. 7

8 Kreativ forestilling På Andebu ungdomsskole har elevene i 8. klasse øvd på skuespillet «Loke klippet Sivs hår», med bakgrunn i norrøn mytologi. De kaller det kreativ uke. Av: Thomas Ødegården Hvert år de siste ni årene har elevene i 8. klasse hatt kreativ uke i mars. Det går ut på at elevene legger bort alle skolebøker og kan selv velge om de vil være på: Skuespillergruppe, gjøglergruppe, dansegruppe, kostymegruppe, kulissegruppe, mediagruppe eller musikkgruppe. I år var det kreativ uke i uke 13. Elevene brukte fire dager på å øve på et helt skuespill som tar ca. 45 min. Det har vært kjørt forestillinger for foreldre og for barneskolene innenfor sognet. Mediagruppa har hatt ansvar for omtale av forestillingen og for en veggavis på Andebu ungdomsskole med intervjuer av skuespillere til bakgrunnsstoff om skuespillet. Generalprøven ble holdt kun en time før forestillingen fordi lærerne streiket. Det ble veldig hektisk. Generalprøven gikk litt dårlig med en del glemming av tekst o.s.v. Sånn som en generalprøve skal være for at premieren blir bra! Premieren gikk strålende og over alles forventninger. Hovedrolleinnhaver, Asbjørn Solø, alias Loke, mente etter forestillingen at dette var hans beste innsats noensinne som Loke. Her er gjøglergruppa på forestillingen Fra venstre: Anita Cederborg i rollen som Frøya, June-Maria Svendsen som Tor, Andrea Brynjulfsen i rollen som Siv, Asbjørn Solø i rollen som Loke, Sandra Liverød Bertiniussen i rollen som tjenstefolk 8

9 Debutant i Paralympics Ragnar Sørhaug fra Dalsroa i Andebu var med og konkurrerte i langrenn under Paralympics i vinter. Ragnar Sørhaug er svaksynt. I vinter debuterte han som 49-åring i Paralympics og gikk tre distanser langrenn for synshemmede, 5 km, 10 km og 20 km. Han ble nummer 12 på de to lengste distansene og nummer 15 på 5 km. Han er godt fornøyd med resultatene. - Jeg synes det gikk greit og hadde ikke forventet bedre resultater siden dette er ganske nytt for meg. I sommer starter jeg med trening for neste sesong, og da skal jeg satse i tillegg har jeg også begynt å trene skyting. Man driver nemlig også med skiskyting for synshemmede og funksjonshemmede. Da brukes geværer med laser, slik at man hører om man treffer blink eller er langt unna. Vi spurte en av tilskuerne om forestilling svarte til foreventningene. Ja, det var kjempemessig, svarte han oppglødt. Han syns også at den beste skuespilleren var han som spilte hovedrollen, Asbjørn Solø. Han mente at han var helt rå. Ragnar Sørhaug har fått smaken på å konkurrere. Han satser friskt mot neste OL og regner med full trøkk i 2007 sesongen. Han håper på å bli tatt ut til landslaget og til å delta i WordCup i Sverige, Finland og Tyskland og i VM i Sveits i mars neste år. Ragnar Sørhaug hjemme i Dalsroa Dansere på øving Kulturprisen Hvem skal få Andebu kommunes kulturpris for 2006? Hvem synes du fortjener å få en pris for sin innsats i Andebus kulturliv? Mange gjør en kjempejobb rundt om i kommunen vår. Ikke nøl, men send inn forslag til kandidater innen 1. september Prisen kan deles ut etter ett eller flere av følgende kriterier: Særlig innsats overfor barn og unge Stimulerende og nyskapende prosjekter Som belønning for verdifull innsats over et lengre tidsrom Statuttene for kulturprisen kan du lese på kommunens hjemmeside. Send forslaget til Andebu kommune, oppvekst- og kulturetaten, Andebu sentrum 1, 3158 Andebu eller på mail: 9

10 Nyheter fra frivillighetssentralen tlf nyheter fra frivillighetssentralen tlf Andebu frivillighetssentral har fått et nytt treffsted Hver torsdag fram til St. Hans kan folk finne oss i Andebu Sentertorg fra kl Første torsdag var 27. april, og det var mange som kom bortom for å slå av en prat. Vi oppfordrer alle til å benytte anledningen til å bli bedre kjent med hva sentralen kan bidra med. Har du litt tid til overs, får du vite litt om hvordan det er å være en frivillig medarbeider. Her kan du få hjelp til å danne sosiale nettverk som er til glede og nytte for flere, du får høre om sentralens ukentlige rusleturer, kurser som skal settes i gang til høsten m.m. Her er det mulig å få hjelp til mange forskjellige ting. Kom innom, da vel! Fra venstre rundt bordet: Else-Britt Askedal, Per Medhus, John Gunnar Jonstad, Karin Næss og Britt Mai Aasen. Frivillighetssentralens rusletur-program for høsten Det blir ikke værforbehold. Alle turer går på TIRSDAGER Reiselystne seniorer Andebu frivillighetssentral har tatt initiativ til et samarbeid med Sandefjords «Reiseforum for seniorer». Femte mars hadde vi et informasjonsmøte i kommunestyresalen her i Andebu hvor frivillig reiselivskoordinator Vidar Markmanrud fra Sandefjord kåserte om forumets driftsform samt en Kroatiatur som var nært forestående. På møtet deltok representanter fra Andebu s tre helselag, Andebu handikaplag, Pensjonistforeningen og Lions Club i Andebu tilsammen 12 personer. Alle var interesserte i et samarbeid med Sandefjord ved at hver forening i Andebu meldte seg inn i Sandefjord. Etter nok et medlems/infomøte i Sandefjord 7. april, reiste Stener Speilberg til Kroatia. En begeistret Speilberg er nå blitt valgt til medlem i interimstyret i reiseforumet i Sandefjord. Som den ildsjelen Speilberg er, vil han at så mange som mulig fra Andebu skal få anledning til å reise til Kroatia til høsten. 15. mai var det møte på Kodal skole. For interesserte reiselystne: Ta kontakt med Speilberg på telefon: Kanskje vi med tiden kan få til et eget reiseforum i Andebu? Et forum som selvsagt kan samarbeide med Sandefjord. Burotaksjonen Også i år vil vi oppfordre lag og foreninger til å delta i burotaksjonen. Sist år «eksploderte» tilveksten av denne leie planten, noe som dessverre flere og flere allergikere plages av. Frivillighetssentralen vil sende oppfordring til mange lag og foreninger om å delta på et planmøte i mai/juni. Vi håper veldig mange ser viktigheten av denne aksjonen. 10

11 Åpningstider i sommer Ekspedisjon/sentralbord på herredshuset og sykehjemmet har sommertid i perioden 19. juni 25. august. I denne perioden har kontorene åpent fra kl Skolene Siste skoledag før sommerferien er torsdag 22. juni. Første skoledagen etter ferien er mandag 21. august. SFO og barnehagene SFO og barnehagene er stengt 4 uker i sommer f.o.m. 3. juli t.o.m. 28. juli. Svømmehallen Svømmehallen er stengt for sommeren og åpner igjen 8. september. Andebu bibliotek Siste åpningsdag før sommerferien er fredag 30. juni. Første åpningsdag etter ferien er mandag 14. august. Du har fortsatt tid til å låne noen gode sommerbøker! Vi minner om at vi også har mange reisehåndbøker både til nære og fjerne reisemål. Vi har også mange nye lydbøker som egner seg godt til lange bilturer! Ta en tur innom biblioteket før sommeren. Høyjord stavkirke I juli er kirken åpen for omvisning følgende tider: Mandag fredag Lørdag Utenom sommerferien og faste åpningstider kan omvisning gis til større grupper der avtale gjøres i god tid. Enkeltpersoner/mindre grupper kan avtale omvisning på onsdager. Henv. Gerd Ruth Michelsen, tlf Sommeråpent på Gulli skoletun Hver søndag i perioden 25. juni til og med 6. august fra klokka er det åpent på Gulli skoletun. Gulli skoletun er Vestfolds første skolemuseum. Skolebygningen på Gulli ble reist i 1892 og brukt som skole til I 1978 ble det vedtatt at en av de to skolestuene i bygningen skulle settes istand som «gammel» skolestue. Gjenstander fra eldre skolemiljø er samlet inn, og i dag blir ca. 50 bilder og nærmere 600 gjenstander stilt ut. Velkommen til Høyjord stavkirke! Åpningstider på familiesenteret, virksomhet familie og sosial Mandag - fredag kl. 08:30-14:30 (kun avtaler utenom åpningstiden) Dette gjelder tjenestene - sosialkontor - flyktningetjeneste - barnevern - psykisk helsetjeneste - helsestasjon - frivillighetssentral (mandag, onsdag, torsdag) 11

12 Dalsroa pensjonat Idyll i Vestbygda Det er en egen ro og fred over landskapet i Dalsroa i vestre Andebu der veiene snor seg mykt rundt hus og jorder. Det er her Andebu får sitt første overnattingssted i nyere tid. Vi var på tur til Dalsroa pensjonat for å se hva Liv-Irene Rabe og Terje Strandenæs har gjort med den gamle «Dalsroa turisthytte» som var viden kjent i hele Vestfold for omtrent en generasjon siden. Fin utsikt over Lakskjønnvannet. Pensjonat med hotellstandard - Vi ønsker i første omgang å drive dette som et pensjonat, sier Liv-Irene Rabe, daglig leder på Dalsroa pensjonat. Vi har 12 rom med hotellstandard, 9 dobbeltrom og 3 familierom. Alle rommene har wc og dusj, tv og trådløs internetttilgang. Vi har en meget hyggelig spisesal og peisestue med plass til 30 personer. Her kan vi også arrangere sammenkomster i forbindelse med barnedåp, konfirmasjoner og lignende. Liv-Irene Rabe og Terje Strandenæs kjøpte Dalsroa i juni Da hadde de ikke klart for seg hva de skulle bruke stedet til. Vi bruker jo huset som privathus, vi bor her, og det vil vi gjerne fortsette med. Men det er litt stort for en familie, sier Liv-Irene. Mange arbeidstimer er lagt ned i oppussing av stedet. Mye historie i veggene Dalsroa turisthytte ble bygget i 1936, og Tønsberg og Omegn Turistforening drev den som turisthytte fram til Mange godt voksne kjenner til Dalsroa fra denne tiden, et sted som var utgangspunkt for turer i vestre Andebu og som et sted unge og gamle reiste til for å hygge seg i helgene. Det var til og med satt opp busser til Dalsroa fra Tønsberg og Sandefjord. Under krigen ble stedet tatt over av tyskerne og ble brukt som bolig for tyske offiserer. Den russiske fangeleiren lå like ved. I en periode ble stedet brukt som privat bolig, og fra 1986 kjøpte stiftelsen Alfa stedet. Det var behandlingssted for rusmisbrukere helt fram til Vi har fått låne en del gamle bilder fra forskjellige epoker i Dalsroas liv og tenker å lage et billedgalleri her for å vise den allsidige historien til stedet, sier Terje og Liv-Irene, som begge er veldig opptatt av å ta vare på husets egenart og kultur. I hjertet av Vestfold Selv om Dalsroa pensjonat kanskje ligger litt utenfor «allfarvei» er det allerede nå kommet inn mange bestillinger for tiden framover. Vi har ikke markedsført oss så mye ennå, men vi har en egen hjemmeside og samarbeider med turistforeningene i Sandefjord og Tønsberg. Det ser ut som om dette har «ryktes» og at jungeltelegrafen har hjulpet oss, sier samboerparet Rabe/ Strandenæs. - Vi ligger jo tross alt i «hjertet av Vestfold», og stedet har mye flott natur å by på. Det er kort vei til naturområder rundt Trollsvann, Åletjønn og Merkedammen, og turistforeningen har merkede turstier i områdene rundt Dalsroa. Dalsroa ligger faktisk midt i smørøyet også med hensyn til attraksjoner. I Lardal har de Gråtasstunet, Kjerra, laksefiske i Lågen og Svarstad Skisenter. I Andebu har vi bl.a. gocartbanen på Håsken og stavkirken i Høyjord. Nær Dalsroa pensjonat ligger Store Dal, som er i kommunens eie. Her finnes et fantastisk utendørs amfi som ble brukt under «Norge 2005 jubileet» i fjor. Fra pensjonatet kan man se ut over Lakskjønnvannet og den gamle russerleiren fra krigens dager med utkikkstårnet som nylig er reist der. Daglig leder Liv-Irene Rabe ønsker velkommen til Dalsroa pensjonat. Andebu har endelig fått sitt første overnattingssted, og Dalsroa er igjen åpnet for gjester og turister. 12

13 Stort engasjement i Kodal sentrum Nesten 60 personer deltok på det åpne møte om Kodal sentrum den 24. april. Det var stor enighet om at vi ønsket et vakkert, trygt og aktivt sentrum i Kodal. Særlig trafikksituasjonen for barna ble fremhevet. Hovedpunkter å arbeidere videre med er: Redusert fart på riksvegen gjennom sentrum Sikker kryssing av riksvegen Samle og trygge bussholdeplassene i sentrum Bedre forhold for av- og påstigning ved barneskolen Flere ønsket seg dessuten et enda vakrere sentrum i Kodal. Den 6. mai stilte derfor totalt 13 personer opp til dugnad. For å få mer lys og åpne opp sentrumsområdene ble området ved bussholdeplassen ryddet. Det ble plantet blomster i betongrør og ny benk fra kommunen kom på plass. Som flere så 17. mai, har dessuten Kodal sentrum på lik linje med Karl Johans gate, fått sin egen flagggate. I alt 8 flagg er montert på lyktestoplene i sentrum. Takk til Jon Colbjørnsen for ide og gjennomføring. Når dette leses er befaring Fra dugnaden i mai med statens vegvesen gjennomført. Innspill til utvikling av uteområdene på næringsarealene er dessuten sendt over til de ansvarlige for utbygging av butikken. Har du bidrag eller innspill til utvikling av Kodal sentrum kan Liv Paulsen som er leder av prosjektgruppa kontaktes på telefon Andebuparken - Offisiell åpning av parken 15. juni Grantoppen gir benker til Andebu sentrum Du har kanskje sett de fine benkene som står i Andebuparken og ved Herredshuset. Gundersen på benk Benkene er spesiallaget på Grantoppen etter et gammel bilde fra Andebu på 1920 tallet. Benkene er laget ekstra lange for å passe til tre personer. I tillegg til de 7 som står i sentrum er en benk plassert i Kodal sentrum. Når klatrenettet er på plass i parken vil 3 benker uten rygg komme på plass. Andebu kommune er svært godt fornøyd med gaven fra Grantoppen og den gode støtten fra lokale næringsliv for utvikling av sentrumsområdene. Storstilt åpning av Andebuparken Den 15. juni er alt klart for åpning av Andebuparken. Plen, planter, trær og klatrenett kommer på plass i slutten av mai. Ordfører Hans Hilding Hønsvall og barneombud Reidar Hjermann vil holde tale, før barn fra alle tre sogn vil foreta selve åpningen. Parken skal jo være der Andebu møtes Og som seg hør og bør etter en storstilt åpning blir det i regi av Meny bespisning av kanapeer og drikke. Og for å holde det fortsatt pent i parken inngår Andebu kommune i disse dager en avtale om vedlikehold i sentrum. Anleggsarbeider i Andebu sentrum fra 19. juni Dagen etter avsluting av barnefestivalen starter anleggsgartnerfirmaet Strandmann opp arbeidene med ny gangvei, parkering og torg i Andebu sentrum. Arbeidene vil starte ved skole og herredshus, før området ved Meny og frem til Andebuparken står for tur. I tillegg til hellelegging og etablering av nytt kjøremønster vil det bli plantet hele 245 busker og 55 trær. 13

14 Hva skjer i Andebu i sommer? Dette er lag og foreninger sin side der de kan bekjentgjøre arrangementer, kurs og små og store begivenheter eller bare fortelle litt om laget sitt. Vi minner også om at vi har en arrangementskalender på våre hjemmesider. Der kan lag og foreninger legge inn sitt arrangement selv eller de kan kontakte oss, så legger vi inn arrangementet herfra. Lørdag 10. juni DDE utekonsert ved Vonheim i Kodal. Dørene åpner kl Billetter kan kjøpes på posten , Shell Kodal eller Alliance platebar i Sandefjord. 18. års aldersgrense. Pris kr 290. Lørdag 17. juni Klubbmesterskap i «Elg og Lerdue» på sportsskytterbanen på Håsken i regi av Andebu Jeger og Fiskerforening. Tirsdag 8. august Sauedressur hund/sau i regi av Andebu Jeger og Fiskerforening på sportsskytterbanen på Håsken. Hvis spørsmål ring Eivind Vegger / Torsdag 10. august Sauedressur hund/sau på Håsken. Tirsdag 15. august Sauedressur hund/sau på Håsken. Torsdag 17. august Sauedressur hund/sau på Håsken. Tirsdag 22. august Sauedressur hund/sau på Håsken. Torsdag 7. september kl Dagtreff «Vi over 60 år» på Vonheim i Kodal. Se egen informsjon i ramme under. Torsdag 14. september kl Strikkekafe på Vevkrokens lokaler i Andebu sentrum. Tema «Strikkede tøfler og sokker». Torsdag 15. juni kl Offisiell åpning av Andebuparken juni Barnefestivalen i Andebu. Se eget program som vedlegg til Andebustikka. Tirsdag 20. juni Sauedressur hund/sau i regi av Andebu Jeger og Fiskerforening på sportsskytterbanen på Håsken. Hvis spørsmål ring Eivind Vegger / Søndag 25. juni kl Friluftsgudstjeneste på Store Dal, deretter fellestur til Ragneflau med kjentmann med «Det grønne arket». Ca. 4 km tur. Tirsdag 27. juni Sauedressur hund/sau i regi av Andebu Jeger og Fiskerforening på sportsskytterbanen på Håsken. Hvis spørsmål ring Eivind Vegger / Fredag 14. juli Lasse Stefanz spiller på Haugarplassen i Høyjord. Lørdag 15. juli Return spiller på Haugarplassen i Høyjord. Lørdag 29. juli Klubbmesterskap i «lerduesti» på sportsskytterbanen på Håsken i regi av Andebu Jeger og Fiskerforening. Kodal ungdomslag dagtreff «Vi over 60 år» Vi starter opp igjen til høsten 7. september kl Da får vi besøk av tidligere lensmannsbetjent Ivar Simastuen som skal spille og synge for oss. Dette har lenge vært et ønske her i Kodal, og endelig lykkes det oss å få ham hit. Ivar Simastuen «slo gjennom» som visesanger med sin første LP i 1972, «Prestekrager og timotei». Platen ble meget populær, og nesten like populær ble de 8 langspillplatene som fulgte etter i årene som kom. Samle-CD dobbelt-cd ble utgitt i 2002 i forbindelse med Ivar s 30- års-jubileum som artist: «Ivar Simastuen, 40 beste». Gjennom årene har det vært mange fremføringer av Ivar s viser i radio og TV. Han har mange og gode plasseringer på Norsktoppen og har vært en gjenganger i Ønskekonserten, hvor sangen om gårdshesten Brunen er den som har raget høyest i antall fremføringer. Det blir muligheter til å få kjøpt CD er av ham. Med dette ønsker vi alle velkommen til Kodal. Gratis adgang. Bevertning og utlodning. Styret Videre blir det dagtreff: Torsdag 5. okt. Torsdag 2. nov. Torsdag 7. des. Duck City linedancers Lær å danse linedance til høsten! Duck City linedancers starter nye kurs i linedance på Solhaug mandag 11. september for nybegynnere og videregående. Grunnkurs kl pris kr. 400 Videreg. kl pris kr. 450 Bli med og dans da vel! Kursavgift betales på første kurskveld. Påmelding til Lena K. Fon tlf eller Inger Lise Smedsrød tlf

15 Sammen mot null Trafikksikkerhet Revidering av trafikksikkerhetsplan Gjeldene trafikksikkerhetsplan (TSplan) ble vedtatt av kommunestyret i 2001 og handlingsplanen har siden rullert årlig i teknisk utvalg (med unntak av 2005). Det er arbeidet med forslag til ny plan med handlingsplan. I skrivende stund planlegges det at høringsforslag behandles i teknisk utvalg med forslag til utlegging til offentlig høring i sommer. Ny behandling av plan med innkomne kommentarer planlegges Vi er avhengig av innspill fra dere, både når det gjelder fysiske og adferdsrettede tiltak. Ta kontakt med teknisk etat, tlf Fakta om fart Økt fart gir økt antall ulykker Økt fart gir økt skadegrad Økt fart gir stor økning i stopplengde og kollisjonshastighet! Økning fra 80 til 90 km/t kan avgjøre om du greier å stoppe før en hindring eller kjøre på hindringen i 50 km/t Tidsgevinst ved økt fart er minimal Hvis alle overholdt fartsgrensene: Da måtte hver fører tilbringe i gjennomsnitt 1 min og 37 sek mer bak rattet hver dag, men det vil spare ca. 70 liv i trafikken. Norgesmesterskap halvmaraton og Kodalmila - lørdag 26. august I år arrangeres Vestfolds eldste mosjonsløp, Kodalmila for 29. gang. Samtidig er Kodal I.L. arrangør av NM Halvmaraton. Løypetrasèen er meget publikumsvennlig og går mellom Armen i nord og Spekebua i sør med start i sentrum og inngang på banen ved Klubbhuset. Hele arrangementet er flyttet til Kodal Idrettspark fra skolen. Det er flott for idrettslaget at vi får tildelt et NM, og vi håper hele lokalbefolkningen og kommunen støtter opp om dette. Det trengs mange hjelpere for at arrangementet skal gå knirkefritt, og vi trenger et godt publikum for at det skal bli en festdag! I tillegg til NM og Kodalmila er det 5 km, 3 km og barneløp som det pleier. Så sett av dagen lørdag 26. august og ta gjerne med slekt og venner Telefonnummer Andebu kommune Sentralbordet på Herredshuset Høyjord kommunale vannverk De som forsynes med vann fra Høyjord kommunale vannverk (Moa) har gjennom alle år slitt med kalkavleiringer i kjeler og varmtvannstanker. Dette har skyldes at det er relativt høyt kalkinnhold i grunnvannet som benyttes i vannforsyningen i Høyjord. Andebu kommune monterte og igangkjørte et avherdingsanlegg i januar Anlegget er montert i tilknytning til høydebassenget på Moa. Vi kan nå redusere kalkinnholdet til et minimum uten at dette er et mål. Kalk i vannet er helsemessig positivt, men avstedkommer kalkavleiringer på utstyr. Vi vil forsøke over tid å justere inn anlegget slik at begge deler ivaretas. Siste vannprøve (april -06) viste at vi nå har 8 mgca/l på forbruksvannet. Dette kan være verd å merke seg i forhold til oppvaskmaskiner m.v. Ungdommens Kultur Mønstring I mars ble lokalmønstringa for Andebu, Stokke og Re arrangert i Kristofferhallen i Andebu. Disse deltakerne fra Andebu gikk videre til UKMs fylkesmønstring: Anna Brynjulfsen med skulptur og bilde. David Margishvili med bilde. Ane Emilie Hermansen med bilde. Inger Helen Vollan med maske. Nanna Skjellerud med bilde og skulptur. Silje Tinderholt med skulptur. Mina Sagen med skulptur. Tine Sagen med skulptur. På landsmønstringen i Trondheim i slutten av mai var det ikke med deltakere fra Andebu. Sentralbordet betjener etatene som er stasjonert på Herredshuset, Andebu skole, ungdomsskolen og kirkekontoret: Barnehager: Vesteråt barnehage tlf Kodal barnehage tlf Høyjord barnehage tlf Monte Verde barnehage tlf Møyland barnehage tlf Smiehavna gårdsbarnehage tlf Biblioteket: Andebu bibliotek tlf Drosjene tlf Frivillighetssentralen tlf Helse- og sosialetaten tlf Helsestasjonen tlf Sosialkontor/barnevern tlf Vakttelefon natt (hjemmesykepl.) tlf Legesenteret tlf Lensmannen Vestfold politidistrikt tlf Nødnummer tlf. 112 Ligningskontor og folkeregister tlf Ped.psyk.tjeneste (PPT) Revetal tlf Skoler: Andebu skole (rektor) tlf Andebu ungd.skole (rektor) tlf Høyjord skole tlf Kodal skole tlf SFO Andebu tlf tlf tlf SFO Høyjord tlf SFO Kodal tlf Skoletannlegen tlf Skagerak Energi AS tlf Feilmelding tlf Sykehjemmet tlf Kjøkken (Catering) tlf Kommunefysioterapeut tlf Teknisk etat vakttelefon tlf Trygdekontoret tlf Vesar (Vestfold renovasjon) tlf

16 juni 2006 Nå er det snart klart for Andebu barnefestival, og det vil bli liv og røre i sentrum i dagene juni. Hit kommer prinsesse Märtha Louise, Maj Britt Andersen, og her skal Wolfgangs bursdag feires. Det blir kle-seg-ut verksteder og musikkverksteder, historier, forestillinger og klovner. For de litt større barna blir det trommeverksted og klatrevegg, og ikke minst blir det finale i Andebu Grand Prix jr. Programmet for barnefestivalen ligger som eget bilag til Andebustikka. Her er nok å glede seg til for liten og stor, og så får vi bare be værgudene om å være på vår side Yvonne Wahlquist fra 10c ved Andebu ungdomsskole har laget et dikt etter ungdomsskolens tur med «De hvite bussene» i år - tanker fra Polen Hvor var hjertet? Hvor var hjertet? Tusener på tusener med mennesker som sto og ventet på døden. Hvor var du, Gud? Hvor var hjertet ditt? Du som skjøt, hadde du noe hjerte? Handikappede var null verdt. Men finnes ikke noe følelse inne i deg? Og hvor var Gud?

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning

BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning BRUN DUNK 1 2 3 SANDNES KOMMUNE Bruksanvisning Kommunalteknikk og nyttig informasjon 1 Bra for miljøet Sorterer vi ut mat- og hageavfallet, reduserer vi utslippet av klimagasser. På en tradisjonell avfallsplass

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7 Program 2012 GIL BYGGERIET CUP 25 & 26 AUGUST 2012 Klar for Fair play hilsen fra cupen I 2011. Foto: Gil. Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Innhold:

Detaljer

BRUN DUNK. Slik reduserer du vond lukt om sommeren STAVANGER KOMMUNE. Dette skal ikke oppi den brune dunken. Dette skal oppi den brune dunken

BRUN DUNK. Slik reduserer du vond lukt om sommeren STAVANGER KOMMUNE. Dette skal ikke oppi den brune dunken. Dette skal oppi den brune dunken Du trenger ikke bruke bioposer til alt Tørt matavfall (brød, skorper ol.), potteplanter, blomster og hageavfall kan du kaste rett i den brune utedunken. Vått matavfall kan du pakke inn i avispapir før

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Våle Samfunnshus 7.10 Revetal ungdomsskole 9.10 Utredningens fase 1 temaer problemstillinger 3K Sande Tønsberg - Horten

Våle Samfunnshus 7.10 Revetal ungdomsskole 9.10 Utredningens fase 1 temaer problemstillinger 3K Sande Tønsberg - Horten Våle Samfunnshus 7.10 Revetal ungdomsskole 9.10 Utredningens fase 1 temaer problemstillinger 3K Sande Tønsberg - Horten «Flersenterkommunen» Utredning i to faser Første fase var ferdig i juni 2014 Fra

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om valggjennomføringen i Vestfold

Interkommunalt samarbeid om valggjennomføringen i Vestfold Interkommunalt samarbeid om valggjennomføringen i Vestfold Skannersenter i Horten Valgforum 7. mars 2014 Helge Etnestad Horten kommune Hvor er Horten? Horten? Horten? Vestfold fylke Fakta om Vestfold

Detaljer

Newsletter nr. 1-2012

Newsletter nr. 1-2012 Newsletter nr. 1-2012 Director Snurre. Activity Terje. LOH Eli. Director. Det har blitt februar 2012! Et nytt år, nye muligheter og nye turer. Vi har begynt å pusse litt på syklene. Kjøpt noen nye deler

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!! HAGLEBUPOST Nr. 245 Dato: 17.februar 2015 Temp: -2 varmegrader Været: Sol og nydelig vær Snødybde: ca.1 meter Skiløyper: Alle løyper kjørt opp, men følg dem på skisporet.no og Eggedal Turlag. Åpningstider

Detaljer

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999 SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden Telefon 69 17 64 82 Åpningstid: mandag fredag 10-14 ÅRSRAPPORT 1999 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement

Detaljer

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG JUNI TILBAKEBLIKK: I januar og februar jobbet vi med fagområdet antall, rom og form. Vi brukte mattekassen som et pedagogisk verktøy når vi jobbet med dette. Vi hadde

Detaljer

Månedsplan for sola, februar 2016.

Månedsplan for sola, februar 2016. Månedsplan for sola, februar 2016. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 5 1 2 3 Samling Uke 6 8 Fellessamling på torget. 4 5 Markering av Samefokets dag. Samling kl 10 Smøremåltid Tursekk Matpakke

Detaljer

hjemmekompostering Gratis kurs!

hjemmekompostering Gratis kurs! Begynn med hjemmekompostering Gratis kurs! Hva er kompostering? Kompostering er resirkulering på naturens premisser. I naturen foregår det en stadig resirkulering av organisk materiale. Løvet som faller

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Men. Hva er egentlig en ordfører? ifølge en gruppe barn 3 5 år på Dyrebo barnehage.. En ordfører er.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

INFO om forestillinger/avslutninger

INFO om forestillinger/avslutninger INFO om forestillinger/avslutninger D E N N E I N F O G J E L D E R A L L E E L E V E R P Å S H O W S K O L E N LØRDAG 5.DES er det klart for ELEVFORESTILLING på Byscenen Håper så mange som mulig kan denne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer.

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. NORGESLEKENE I MO I RANA 2. 5. AUGUST 2012 Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. Torsdag 2. august klokka 18.00 til 19.00 er vi i gang med Norgeslekenemarsjen.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

INFO om forestillinger/avslutninger

INFO om forestillinger/avslutninger INFO om forestillinger/avslutninger v D E N N E I N F O G J E L D E R A L L E E L E V E R P Å S H O W S K O L E N LØRDAG 6.DES er det klart for ELEVFORESTILLING på Byscenen Håper så mange som mulig kan

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde INVITASJON JUNIORLEKENE 2014 LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO Hovedsponsor: SSM Stiftelsen Sophies Minde Oslo handicapidrettslag inviterer bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015.

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Sak 1: Presentasjon av de ansatte Sak 2: Oppstart på 1. trinn Sissel fortalte litt om hvordan dagene har vært på 1. trinn-sfo nå i oppstarten. Dagene

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

St. Hans på Stranddalen.

St. Hans på Stranddalen. St. Hans på Stranddalen. Sankthans og sesongåpning samme helgen! Vi reiser opp allerede i starten på uka for å gjøre alt klart, du kommer fredag kveld til kveldsbuffet med suppe og nybakt brød. Lørdag

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 04. MARS T.O.M. 29. MARS 2013

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 04. MARS T.O.M. 29. MARS 2013 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 04. MARS T.O.M. 29. MARS 2013 TRAPES 10 04. MARS 05. MARS MATPAKKE 06. MARS 07. MARS Vi går til gand kirke 08. MARS 11 11. MARS Vi deler barna i mindre grupper Barnemøte!

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

INFO om forestillinger/avslutninger

INFO om forestillinger/avslutninger INFO om forestillinger/avslutninger D E N N E I N F O G J E L D E R A L L E E L E V E R P Å S H O W S K O L E N LØRDAG 2.MAI er det klart for ELEVFORESTILLING på Byscenen Håper så mange som mulig kan denne

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Rapport. Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011

Rapport. Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011 Rapport Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011 Prosjektinformasjon Formål: Gjennomføre spørreundersøkelse blant privatpersoner i Vestfold om forhold knyttet til lokale museer. Målgruppe/

Detaljer

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon PROGRAM Velkommen til Liverpool International Football Academy i Kvam Idrettspark 2015! Vi ønsker velkommen til Liverpool International Football Acadamy her hos oss i Kvam. Vi er mange frivillige som har

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Foreløpig program. Dag. Eldre speidere (f. 1990) Yngre speidere (f. 1993) Tirsdag 19. juli. Avreise fra Sola til Gardermoen

Foreløpig program. Dag. Eldre speidere (f. 1990) Yngre speidere (f. 1993) Tirsdag 19. juli. Avreise fra Sola til Gardermoen Planleggingskomiteen for Islandsturen neste sommer har hatt to møter og nå er tidspunkt for turen bestemt og vi vet omtrent hvor mye turen kommer til å koste. Vi ser for oss et delt opplegg hvor de eldste

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

På Løveklippen sier vi Namastè til hverandre når vi møtes om morgenen. Det betyr hei på Nepalsk. Vi er godt i gang med årets Forut barneaksjon.

På Løveklippen sier vi Namastè til hverandre når vi møtes om morgenen. Det betyr hei på Nepalsk. Vi er godt i gang med årets Forut barneaksjon. På Løveklippen sier vi Namastè til hverandre når vi møtes om morgenen. Det betyr hei på Nepalsk. Vi er godt i gang med årets Forut barneaksjon. I årsplanen vår står det: «Gjennom FORUT barneaksjon får

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse Månedspost for mars 2012 Bukkene Bruse Tilbakeblikk februar: Vi har jobbet med prosjektet om jorden og universet. Vi har dokumentert arbeidet vårt gjennom å lime de forskjellige planetene på gulvet. Dette

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned:

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned: APRIL PÅ SIRKELEN Vi har fått en liten smak av våren, selv om det fortsatt er ganske vått og "klinete " ute. Vann og leire er gode nyheter for barna. Det fører med seg mye fin vann lek og mange våte og

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag.

Avisen GOD JUL OG GODT NYTTÅR HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN AJAX FOTBALLSKOLE. til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. Avisen Informasjon til sponsorer julen 2014 GOD JUL OG GODT NYTTÅR til alle medlemmer, frivillige og sponsorer i Hana idrettslag. HUSK JULEMESSEN I HANAHALLEN ONSDAG 10.12. KL 17-21 AJAX FOTBALLSKOLE SANDNES

Detaljer