Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/ årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/ årgang I dette nummer kan du lese om: Miljørettet helsevern Miljøundervisning i praksis Kreativ forestilling Det grønne arket Barnefestivalen

2 Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult 3158 Andebu Opplag: Andebu Stikka 2006 Neste nummer kommer ut uke Frist for innsending av stoff 31. august 2006 Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Inger Steen Vigdis Prøytz Anina Wegger Næss Ordføreren har ordet Så ble det vår i år også. Ja ikke bare vår, men full sommer ei uke, før maitemperaturen slik vi kjenner kom på plass. Det ble grønt til 17.mai og det skjedde fort. For de som sliter med allergi ble dette i meste laget. Det er kun dager igjen til barnefestivalen. Hele bygda er engasjert og klare til å ta imot prinsessa, barneombudet og flere kjente artister. Andebuparken blir offisielt åpnet og sentrum framstår nå som et trivelig offentlig rom som jeg håper vi blir flinkere til å bruke. Det spleiselaget som skjer mellom kommunen, offentlig etater og de næringsdrivende i Andebu sentrum, viser hva man kan få til hvis man vil. Jeg har sett at benkene fra Grantoppen brukes, og hvis været tillater det, vil jeg på de annonserte tidspunktene sitte på en av disse i stedet for inne i sentertorget. Så fort barnefestivalen er over, begynner anleggsvirksomheten som skal gjøre gangveien fra Andebuparken til skolene tryggere og triveligere. Alt skjer ikke i Andebu sentrum. Ei meget engasjert gruppe under ledelse av Liv Paulsen er godt i gang med å få ting til å skje i Kodal sentrum. Skolen kan nå sees fra riksveien, blomster er satt ut, og benk fra Grantoppen har erstattet distriktets mest omtalte krakk. Utvidelse av Sparbutikken og en bedre bussløsning var blant temaene som var oppe i et svært godt besøkt folkemøte for noen uker siden. Eller er jeg veldig glad for at vi nå får pensjonat i bygda. Dalsroa som har en god klang i vårt område, blir åpen for de som trenger overnatting. I forrige nummer av Andebustikka skrev jeg om kommuneplan og folkestyre. Jeg kommer ikke utenom de temaene denne gangen heller. Formannskapet legger kommuneplanen ut på høring etter sitt ekstraordinære møte 13. juni. Dette handler om hvordan kommunen vår skal utvikle seg. Les den og meld tilbake før kommunestyre vedtar det dokumentet som Andebu skal styres etter de neste fire åra. Ordførerens time Ordfører Hans Hilding Hønsvall blir å treffe i Andebuparken 20. juni og 22. august kl Hvis det regner sitter han inne i sentertorget. Det nærmer seg nominasjonene i de politiske partiene før kommunevalget høsten Andebu trenger mennesker som engasjerer seg. Du vil neppe finne noe parti du er helt enig i, men lokaldemokratiet er avhengig av at noen av dere svarer ja på utfordringene dere vil møte fra de ulike nominasjonkomiteene. Bruk de grønne turene og gled dere over sola og fuglesangen. God forsommertid! Med hilsen Hans Hilding Hønsvall Møteplan høsten 2006 TA EN TUR INNOM FOR EN PRAT! Møte Ungdoms AMU Eldreråd Gruppe Utvalg Formanns Gruppe Kommune serie råd møte /adm. utv. styre øko. dialog

3 Andebu mot Kommuneplan for Andebu Politikerne i Andebu har nå staket ut kursen fram mot I midten av juni sender de forslag til ny kommuneplan for Andebu ut på høring. Folk i kommunen oppfordres til å komme med innspill på mål for befolkningsutvikling, utvikling av tjenestene i kommunen og på hvordan arealene i kommunen skal brukes. Nær, grønn og kreativ «Bra å bo i Andebu» er fortsatt hovedvisjonen for Andebu frem mot I tillegg ønsker politikerne at Andebu skal kjennetegnes som en nær, grønn og kreativ kommune. I forslaget som legges fram er politikerne dessuten enige om at befolkningsveksten i Andebu skal være omstrent slik den har vært de siste 10 åra. Det vil si ca. 1,5 %. Politikerne ønsker at Andebu skal beholde bygdepreget. Andebu sentrum skal videreutvikles som kommunesentrum. Samtidig ønsker politikerne aktivt å styrke lokalmiljøet og sentrum i hvert sogn. Nye arealer Av nye arealer i kommuneplanen er utvidelse av nærings- og boligarealene i Andebu sentrum det mest omfattede. Det foreslås dessuten å avsette nye arealer til sentrumsfunksjoner i Kodal og Høyjord. Områder for spredt boligbygging vil fastsettes og forslag til adkomst til det nye boligfeltet på Huken ligger dessuten ute på høring. Kommuneplanen ser fram mot Innspill innen 1. september Mener du noe om utvikling av Andebu frem mot Kom med innspill på forslag til ny kommuneplan innen 1. september. Plandokumentet og forslag til ny areallbruk ligger på våre hjemmesider. Miljørettet helsevern Fra 1. april i år har Andebu kommune gått inn i et interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern. Det er nå 11 av 14 vestfoldkommuner som deltar i ordningen, dvs. kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Sande, Stokke, Svelvik, Tjøme og Tønsberg. Kommunene i nord og midtfylket har samarbeidet om miljørettet helsevern siden 1998/1999. Tidligere var miljørettet helsevernavdelinn tilknyttet næringsmiddeltilsynene, men siden har Re kommune vært vertskommune for ordningen, og avdelingen er lokalisert i Re kommunehus på Revetal. Miljørettet helsevernavdeling arbeider på vegne av, og i samarbeid med, kommunelegene i deltakerkommunene. Dette innebærer at avdelingen ivaretar lovpålagte oppgaver innen miljørettet helsevern og bidrar til styrking av det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunene. Arbeidsoppgavene innebærer klage- og saksbehandling i forhold til for eksempel støy, luktproblematikk, bruk av slam, dyrehold og skadedyr og i forhold til forskjellige typer virksomheter som er melde- eller godkjenningspliktige. Avdelingen gir veiledning og informasjon til enkeltpersoner, befolkningen eller andre sektorer innen fagområdet, for eksempel i forhold til støy, inneklima eller radon. Avdelingen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer, blant annet gjennom råd og uttalelser og ved deltagelse i plan- og samarbeidsorganer. I tillegg skal avdelingen utføre tilsyn i skoler og barnehager, badeanlegg, solarier, frisører og med hygieniske forhold på badeplasser m.v. Disse jobber i Miljørettet helsevern. Bak fra v.: Avd. leder Reidun B. Borrebæk, Jørn Svinsholt, Henning Gøhtesen. Foran fra v.: Eva Rizi og Margit Gyllenhammar I miljørettet helsevern er det ansatt 5 konsulenter med miljø- og helsefaglig kompetanse. Miljørettet helsevernavdeling kan kontaktes på tlf eller 3

4 Miljøundervisning i praksis Andebu skole engasjert i miljøkonkurranse I første del av mai måned konkurrerte alle landets grunnskoler om å samle inn mest mulig IT- utstyr til gjenvinning. IT-avfall er et økende problem i Norge, og med den stadige utskiftningen av IT-utstyr vokser berget med gamle PC-er, skjermer, harddisker og tastaturer. Dette ble en flott anledning til å fokusere på miljøet vårt og arbeide praktisk med utfordringen i læreplanen om å lære elevene til å bli «miljøbevisste mennesker». Foreldre og elever har vært svært engasjerte. Biler har kjørt inn og ut på skolen på kveldstid med IT-avfall. Vi har hatt foreldre, vaktmestere og lærere som har hentet utstyr både her og der. Gjett om det var utstyr å hente? Vi kontaktet mange; Færder videregående, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Simrad/Norcontrol var noen av dem. I tillegg har vi fått utstyr i egen kommune, fra Andebu sparebank og Signo. PC-berget med elevene fra v.: Beliz Özbay, Malin Solheim og Milda Sofie Olsen Posten kom med bur til skolen som vi plasserte alt avfallet i. Vi måtte stadig ha nye bur for å holde tritt med det som kom inn. Da vi talte opp, hadde vi levert 60 bur. Det er imponerende, synes vi. Konkurransen mellom skolene blir avsluttet 12. mai så vi vet ikke resultatet foreløpig. Ca 100 skoler deltar i konkurransen, og den skolen som har samlet inn flest antall kg pr. elev, vinner 20 bærbare PC-er. En drøm... Engasjerte elever 4

5 Ut på tur i Andebu med «det grønne arket» Nyansatte i Andebu kommune Anne-Lise Aske Holm Anne-Lise Aske Holm er ansatt som barnevernkonsulent i 100% stilling. Stillingen er et treårig engasjement i virksomhet familie og sosial, og hun vil være å finne på familiesenteret på Møyland. Alle husstander i Andebu kommune skal ha fått det grønne arket gjennom posten. 10 nye turer er også i år merket med gule band rundt omkring i kommunen og ligger ute fra 13. mai til 17. september. Formålet med turene er foruten gode naturopplevelser, at folk skal bli bedre kjent i Andebu. Det tradisjonsrike grønne info-arket distribueres lokalt samt til sportsforretninger i Tønsberg og Sandefjord. Velkjent og populært turopplegg De grønne turene er populære turmål både for lokalbefolkningen i Andebu og for folk fra nabokommunene, og det blir hvert år gått hundrevis av turer. Grønne turer arrangeres i år for 14. gang! Flere av de grønne turene går i områder som ligger utenfor de kjente rutene og er ypperlig egnet for dem som vil gå trygt og likevel ha naturen litt for seg selv. Det er varierende lengde på turene, fra 3 til 9 km - som er en gangtid fra 1 til 3,5 timer. Samarbeid Arrangører er idrettslagene fra Kodal, Andebu og Høyjord i samarbeid med Andebu kommune. Andebu sparebank sponser tiltaket. Lokale ressurspersoner med god kjennskap til terreng og lokalhistorie velger traseer, merker løyper og holder løypene ved like gjennom hele perioden. Gå minst 7 turer og vinn premie Har du gått minst 7 av de 10 turene kan du sende inn slippen på det grønne arket til Andebu kommune, virksomhetsleder kultur, Andebu Sentrum 1, 3158 Andebu innen utgangen av september. Da er du med i trekning av fine premier: Tursekk, kniv og lommelykt. Kunngjøring av vinnerne skjer på kommunens kulturkveld som vanligvis er i oktober. Vi ønsker alle mange fine turopplevelser i Andebus flotte natur! Har du ikke fått «Det grønne arket» kan du henvende deg til Andebu kommune, tlf eller på epost: så sender vi deg et eksemplar. Du vil også finne kart og turbeskrivelsene i «Det grønne arket» på våre hjemmesider Anne-Lise er 45 år og bor i Horten. Hun har tidligere arbeidet i barneverntjenesten i Kongsberg, på institusjon og i barnehage. Når Anne-Lise ikke er på jobb liker hun å trene, være ute i naturen eller lese. Musikk, god mat og samvær med venner er heller ikke å forakte. Hun har allerede merket seg at Andebu byr på godt turterreng. Anne-Lise ser frem til å bli bedre kjent med innbyggere og samarbeidspartnere i kommunen. Anneli Gravningen Anneli Gravningen er ansatt i 50% stilling som ergoterapeut i Andebu kommune. Arbeidsdagene er tirsdag, torsdag og annenhver onsdag. Hun bor i Holmestrand, er 25 år, gift og venter sitt første barn til høsten. Tidligere jobbet hun i Stange kommune og Ødegården rehabiliteringssenter i Vikersund. I tillegg til jobben i Andebu har hun 50% stilling som ergoterapeut i Holmestrand kommune. Anneli trives så langt meget godt i jobben. 5

6 Aktiviteter på Andebu sykehjem Andebu sykehjem utvikler seg til å bli et aktivt senter for mange brukere. Mange frivillige har gjennom mange år bidratt til at beboere i og rundt sykehjemmet har hatt ulike tilbud å kunne delta i. Gjennom en målrettet dialog mellom helse- og sosialetaten og de frivillige ønsker vi nå å utvide tilbudene. Vi tror at engasjement, trivsel og trygghet skapes ved deltagelse i ulike aktiviteter og at det gjør oss mer friske. Tre nye aktiviteter er nylig igangsatt. Hobbygruppe kan gi utfordringer både til hender og hodet. En gruppe har begynt med kortspill, og tre dager i uken er det mulig å kjøpe middag og spise i et trivelig fellesskap. Mer opplysnin- ger om aktivitetene finner du i oversikten under. Ønsker du å være med og spise middag i et fellesskap kan du ta kontakt på tlf for å få nærmere informasjon. Det er viktig å presisere at alle aktivitetene er basert på frivillig innsats. De verdier som driver den enkelte og fellesskapet, er en rikdom som Andebu bør ta godt vare på. Vær oppmerksom på at det vil kunne bli endringer på denne planen. Aktivitetene har sommerferie fra St.Hans til andre uken i august. Vanningsrestriksjoner For de som får Farrisvann gjelder kun østre Kodal Nå er det vanningsrestriksjoner! For at alle abonnenter skal få vann ved høyt sommerforbruk, må det innføres vanningsbegrensninger. Det er innført følgende vanningsplan fra mandag 29/5 til og med fredag 25/8. Vanning kan skje på følgende dager etter forbokstav i familienavnet i tidsrommet kl Borettslag har vanningsdag etter borettslagets navn. A-G: H-L: M-Å: mandag og torsdag tirsdag og fredag onsdag og lørdag Plenvanning med spreder er ikke tillatt! Til annen vanning tillates kun én spreder pr. eiendom og vannslangen skal være frakoblet utenom vanningsdagene. Vanning med åpen slange er forbudt. Hytter har ikke tillatelse til å vanne. Bruk av automatiske vanningsanlegg krever spesiell tillatelse fra kommunen. Gårdbrukere og gartnere som har vanning etter vannmåler, kan vanne etter avtale med kommunen. Alle dispensasjonssøknader må rettes til teknisk etat. NB. Ved brannutrykning må all vanning stoppes! Det er selvfølgelig lov å vanne med kanne hver dag. 6

7 Kildesortering Tømmerutiner 2006 Forbruksavfall fra husstandene hentes av renovatøren, bioavfall (hver uke), restavfall og drikkekartong/papir/papp (vekselvis hver 2. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: (BIO matrester mv, RA - restavfall, PP drikkekartong/papir/papp) Måned uke nr. Fraksjon Måned uke nr. Fraksjon Juni 25 BIO + PP 32 BIO + RA 26 BIO + RA 33 BIO + PP Juli 27 BIO + PP 34 BIO + RA 28 BIO + RA September 35 BIO + PP 29 BIO + PP 36 BIO + RA 30 BIO + RA 37 BIO + RA August 31 BIO + PP VESAR har utarbeidet en fin informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen. Denne kan bestilles hos VESAR på tlf Se også Vesars hjemmeside Trenger du poser til bioavfall kan du legge lapp ut i skapet til renovatøren eller kontakte Vesar. Poser kan også hentes på teknisk etat. Disse er gratis. Ekstra restavfallssekker Restavfall i det «gamle søppelstativet» hentes hver 14. dag, og renovatøren vil da kun ta med en restavfallssekk pr. abonnement. Dersom du har mer restavfall enn dette, skal spesielle sekker med merking «Ekstra sekker - avgift betalt» benyttes. «Ekstra sekker» kan kjøpes for 25 kr/sekk på teknisk etat eller ved å ta direkte kontakt med renovatøren (min. 10 sekker) på tømmedagen. Andre typer sekker vil ikke bli tatt med. Ny biobøtte og bioposer For å gjøre det lettere å sortere bioavfall skal kommunens husholdninger nå bruke nye bøtter og bioposer i stedet for papir. Både bioposer og bøtter for innebruk skal nå være delt ut til alle husstander. Dersom du ikke har mottatt dette ta kontakt med Vesar, tlf Hva er bioavfall? Bioavfall er alt som kan bli til jord: Matavfall, skrell, eggeskall, kaffefilter, teposer mm. Planterester, f.eks. potteplanter, blomster og mindre mengder hageavfall. Tørkepapir, servietter, fuktige aviser. Hva skjer med bioavfallet? Bioavfallet som samles inn i Vestfold benyttes nå til produksjon av biogass og kompost. Sluttproduktet benyttes som jordforbedringsmiddel i landbruket og i anleggsvirksomhet. På denne måten resirkuleres næringsstoffene. Bioposen brytes ned sammen med bioavfallet. Hvorfor skal vi sortere ut bioavfallet? Sorterer vi ut bioavfallet, reduserer vi utslippet av klimagasser. På en vanlig avfallsplass vil dette avfallet bli omdannet til den skadelige klimagassen metan, fordi det blir liggende tettpakket og uten tilførsel av luft. 30% av alt avfall er bioavfall. Ved å sortere ut dette reduserer vi restavfallsmengden. Restavfallet blir bedre egnet til energiproduksjon når bioavfallet er sortert ut. Det er viktig for miljøet at vi sorterer ut bioavfallet! TIPS! Knyt bioposen godt igjen før den legges i beholderen ute. Bioavfall som lukter vondt (f.eks. rekeskall) kan fryses ned frem til hentedagen. Bær ut rester med sterk lukt (f.eks. løk) samme dag. Bioposen fungerer bedre jo mer luft som sirkulerer rundt den. Unngå derfor å pakke inn posen. Det blir mindre lukt og kondens hvis du ikke bruker lokk på biobøtten. Kullerød fyllplass Fyllplassen er åpen for mottak av «rene» masser som hageavfall, stein, jord mv. fra husholdningene/hytter. Åpningstid er hver onsdag fra kl Plassen er bemannet, og levering er gratis. 7

8 Kreativ forestilling På Andebu ungdomsskole har elevene i 8. klasse øvd på skuespillet «Loke klippet Sivs hår», med bakgrunn i norrøn mytologi. De kaller det kreativ uke. Av: Thomas Ødegården Hvert år de siste ni årene har elevene i 8. klasse hatt kreativ uke i mars. Det går ut på at elevene legger bort alle skolebøker og kan selv velge om de vil være på: Skuespillergruppe, gjøglergruppe, dansegruppe, kostymegruppe, kulissegruppe, mediagruppe eller musikkgruppe. I år var det kreativ uke i uke 13. Elevene brukte fire dager på å øve på et helt skuespill som tar ca. 45 min. Det har vært kjørt forestillinger for foreldre og for barneskolene innenfor sognet. Mediagruppa har hatt ansvar for omtale av forestillingen og for en veggavis på Andebu ungdomsskole med intervjuer av skuespillere til bakgrunnsstoff om skuespillet. Generalprøven ble holdt kun en time før forestillingen fordi lærerne streiket. Det ble veldig hektisk. Generalprøven gikk litt dårlig med en del glemming av tekst o.s.v. Sånn som en generalprøve skal være for at premieren blir bra! Premieren gikk strålende og over alles forventninger. Hovedrolleinnhaver, Asbjørn Solø, alias Loke, mente etter forestillingen at dette var hans beste innsats noensinne som Loke. Her er gjøglergruppa på forestillingen Fra venstre: Anita Cederborg i rollen som Frøya, June-Maria Svendsen som Tor, Andrea Brynjulfsen i rollen som Siv, Asbjørn Solø i rollen som Loke, Sandra Liverød Bertiniussen i rollen som tjenstefolk 8

9 Debutant i Paralympics Ragnar Sørhaug fra Dalsroa i Andebu var med og konkurrerte i langrenn under Paralympics i vinter. Ragnar Sørhaug er svaksynt. I vinter debuterte han som 49-åring i Paralympics og gikk tre distanser langrenn for synshemmede, 5 km, 10 km og 20 km. Han ble nummer 12 på de to lengste distansene og nummer 15 på 5 km. Han er godt fornøyd med resultatene. - Jeg synes det gikk greit og hadde ikke forventet bedre resultater siden dette er ganske nytt for meg. I sommer starter jeg med trening for neste sesong, og da skal jeg satse i tillegg har jeg også begynt å trene skyting. Man driver nemlig også med skiskyting for synshemmede og funksjonshemmede. Da brukes geværer med laser, slik at man hører om man treffer blink eller er langt unna. Vi spurte en av tilskuerne om forestilling svarte til foreventningene. Ja, det var kjempemessig, svarte han oppglødt. Han syns også at den beste skuespilleren var han som spilte hovedrollen, Asbjørn Solø. Han mente at han var helt rå. Ragnar Sørhaug har fått smaken på å konkurrere. Han satser friskt mot neste OL og regner med full trøkk i 2007 sesongen. Han håper på å bli tatt ut til landslaget og til å delta i WordCup i Sverige, Finland og Tyskland og i VM i Sveits i mars neste år. Ragnar Sørhaug hjemme i Dalsroa Dansere på øving Kulturprisen Hvem skal få Andebu kommunes kulturpris for 2006? Hvem synes du fortjener å få en pris for sin innsats i Andebus kulturliv? Mange gjør en kjempejobb rundt om i kommunen vår. Ikke nøl, men send inn forslag til kandidater innen 1. september Prisen kan deles ut etter ett eller flere av følgende kriterier: Særlig innsats overfor barn og unge Stimulerende og nyskapende prosjekter Som belønning for verdifull innsats over et lengre tidsrom Statuttene for kulturprisen kan du lese på kommunens hjemmeside. Send forslaget til Andebu kommune, oppvekst- og kulturetaten, Andebu sentrum 1, 3158 Andebu eller på mail: 9

10 Nyheter fra frivillighetssentralen tlf nyheter fra frivillighetssentralen tlf Andebu frivillighetssentral har fått et nytt treffsted Hver torsdag fram til St. Hans kan folk finne oss i Andebu Sentertorg fra kl Første torsdag var 27. april, og det var mange som kom bortom for å slå av en prat. Vi oppfordrer alle til å benytte anledningen til å bli bedre kjent med hva sentralen kan bidra med. Har du litt tid til overs, får du vite litt om hvordan det er å være en frivillig medarbeider. Her kan du få hjelp til å danne sosiale nettverk som er til glede og nytte for flere, du får høre om sentralens ukentlige rusleturer, kurser som skal settes i gang til høsten m.m. Her er det mulig å få hjelp til mange forskjellige ting. Kom innom, da vel! Fra venstre rundt bordet: Else-Britt Askedal, Per Medhus, John Gunnar Jonstad, Karin Næss og Britt Mai Aasen. Frivillighetssentralens rusletur-program for høsten Det blir ikke værforbehold. Alle turer går på TIRSDAGER Reiselystne seniorer Andebu frivillighetssentral har tatt initiativ til et samarbeid med Sandefjords «Reiseforum for seniorer». Femte mars hadde vi et informasjonsmøte i kommunestyresalen her i Andebu hvor frivillig reiselivskoordinator Vidar Markmanrud fra Sandefjord kåserte om forumets driftsform samt en Kroatiatur som var nært forestående. På møtet deltok representanter fra Andebu s tre helselag, Andebu handikaplag, Pensjonistforeningen og Lions Club i Andebu tilsammen 12 personer. Alle var interesserte i et samarbeid med Sandefjord ved at hver forening i Andebu meldte seg inn i Sandefjord. Etter nok et medlems/infomøte i Sandefjord 7. april, reiste Stener Speilberg til Kroatia. En begeistret Speilberg er nå blitt valgt til medlem i interimstyret i reiseforumet i Sandefjord. Som den ildsjelen Speilberg er, vil han at så mange som mulig fra Andebu skal få anledning til å reise til Kroatia til høsten. 15. mai var det møte på Kodal skole. For interesserte reiselystne: Ta kontakt med Speilberg på telefon: Kanskje vi med tiden kan få til et eget reiseforum i Andebu? Et forum som selvsagt kan samarbeide med Sandefjord. Burotaksjonen Også i år vil vi oppfordre lag og foreninger til å delta i burotaksjonen. Sist år «eksploderte» tilveksten av denne leie planten, noe som dessverre flere og flere allergikere plages av. Frivillighetssentralen vil sende oppfordring til mange lag og foreninger om å delta på et planmøte i mai/juni. Vi håper veldig mange ser viktigheten av denne aksjonen. 10

11 Åpningstider i sommer Ekspedisjon/sentralbord på herredshuset og sykehjemmet har sommertid i perioden 19. juni 25. august. I denne perioden har kontorene åpent fra kl Skolene Siste skoledag før sommerferien er torsdag 22. juni. Første skoledagen etter ferien er mandag 21. august. SFO og barnehagene SFO og barnehagene er stengt 4 uker i sommer f.o.m. 3. juli t.o.m. 28. juli. Svømmehallen Svømmehallen er stengt for sommeren og åpner igjen 8. september. Andebu bibliotek Siste åpningsdag før sommerferien er fredag 30. juni. Første åpningsdag etter ferien er mandag 14. august. Du har fortsatt tid til å låne noen gode sommerbøker! Vi minner om at vi også har mange reisehåndbøker både til nære og fjerne reisemål. Vi har også mange nye lydbøker som egner seg godt til lange bilturer! Ta en tur innom biblioteket før sommeren. Høyjord stavkirke I juli er kirken åpen for omvisning følgende tider: Mandag fredag Lørdag Utenom sommerferien og faste åpningstider kan omvisning gis til større grupper der avtale gjøres i god tid. Enkeltpersoner/mindre grupper kan avtale omvisning på onsdager. Henv. Gerd Ruth Michelsen, tlf Sommeråpent på Gulli skoletun Hver søndag i perioden 25. juni til og med 6. august fra klokka er det åpent på Gulli skoletun. Gulli skoletun er Vestfolds første skolemuseum. Skolebygningen på Gulli ble reist i 1892 og brukt som skole til I 1978 ble det vedtatt at en av de to skolestuene i bygningen skulle settes istand som «gammel» skolestue. Gjenstander fra eldre skolemiljø er samlet inn, og i dag blir ca. 50 bilder og nærmere 600 gjenstander stilt ut. Velkommen til Høyjord stavkirke! Åpningstider på familiesenteret, virksomhet familie og sosial Mandag - fredag kl. 08:30-14:30 (kun avtaler utenom åpningstiden) Dette gjelder tjenestene - sosialkontor - flyktningetjeneste - barnevern - psykisk helsetjeneste - helsestasjon - frivillighetssentral (mandag, onsdag, torsdag) 11

12 Dalsroa pensjonat Idyll i Vestbygda Det er en egen ro og fred over landskapet i Dalsroa i vestre Andebu der veiene snor seg mykt rundt hus og jorder. Det er her Andebu får sitt første overnattingssted i nyere tid. Vi var på tur til Dalsroa pensjonat for å se hva Liv-Irene Rabe og Terje Strandenæs har gjort med den gamle «Dalsroa turisthytte» som var viden kjent i hele Vestfold for omtrent en generasjon siden. Fin utsikt over Lakskjønnvannet. Pensjonat med hotellstandard - Vi ønsker i første omgang å drive dette som et pensjonat, sier Liv-Irene Rabe, daglig leder på Dalsroa pensjonat. Vi har 12 rom med hotellstandard, 9 dobbeltrom og 3 familierom. Alle rommene har wc og dusj, tv og trådløs internetttilgang. Vi har en meget hyggelig spisesal og peisestue med plass til 30 personer. Her kan vi også arrangere sammenkomster i forbindelse med barnedåp, konfirmasjoner og lignende. Liv-Irene Rabe og Terje Strandenæs kjøpte Dalsroa i juni Da hadde de ikke klart for seg hva de skulle bruke stedet til. Vi bruker jo huset som privathus, vi bor her, og det vil vi gjerne fortsette med. Men det er litt stort for en familie, sier Liv-Irene. Mange arbeidstimer er lagt ned i oppussing av stedet. Mye historie i veggene Dalsroa turisthytte ble bygget i 1936, og Tønsberg og Omegn Turistforening drev den som turisthytte fram til Mange godt voksne kjenner til Dalsroa fra denne tiden, et sted som var utgangspunkt for turer i vestre Andebu og som et sted unge og gamle reiste til for å hygge seg i helgene. Det var til og med satt opp busser til Dalsroa fra Tønsberg og Sandefjord. Under krigen ble stedet tatt over av tyskerne og ble brukt som bolig for tyske offiserer. Den russiske fangeleiren lå like ved. I en periode ble stedet brukt som privat bolig, og fra 1986 kjøpte stiftelsen Alfa stedet. Det var behandlingssted for rusmisbrukere helt fram til Vi har fått låne en del gamle bilder fra forskjellige epoker i Dalsroas liv og tenker å lage et billedgalleri her for å vise den allsidige historien til stedet, sier Terje og Liv-Irene, som begge er veldig opptatt av å ta vare på husets egenart og kultur. I hjertet av Vestfold Selv om Dalsroa pensjonat kanskje ligger litt utenfor «allfarvei» er det allerede nå kommet inn mange bestillinger for tiden framover. Vi har ikke markedsført oss så mye ennå, men vi har en egen hjemmeside og samarbeider med turistforeningene i Sandefjord og Tønsberg. Det ser ut som om dette har «ryktes» og at jungeltelegrafen har hjulpet oss, sier samboerparet Rabe/ Strandenæs. - Vi ligger jo tross alt i «hjertet av Vestfold», og stedet har mye flott natur å by på. Det er kort vei til naturområder rundt Trollsvann, Åletjønn og Merkedammen, og turistforeningen har merkede turstier i områdene rundt Dalsroa. Dalsroa ligger faktisk midt i smørøyet også med hensyn til attraksjoner. I Lardal har de Gråtasstunet, Kjerra, laksefiske i Lågen og Svarstad Skisenter. I Andebu har vi bl.a. gocartbanen på Håsken og stavkirken i Høyjord. Nær Dalsroa pensjonat ligger Store Dal, som er i kommunens eie. Her finnes et fantastisk utendørs amfi som ble brukt under «Norge 2005 jubileet» i fjor. Fra pensjonatet kan man se ut over Lakskjønnvannet og den gamle russerleiren fra krigens dager med utkikkstårnet som nylig er reist der. Daglig leder Liv-Irene Rabe ønsker velkommen til Dalsroa pensjonat. Andebu har endelig fått sitt første overnattingssted, og Dalsroa er igjen åpnet for gjester og turister. 12

13 Stort engasjement i Kodal sentrum Nesten 60 personer deltok på det åpne møte om Kodal sentrum den 24. april. Det var stor enighet om at vi ønsket et vakkert, trygt og aktivt sentrum i Kodal. Særlig trafikksituasjonen for barna ble fremhevet. Hovedpunkter å arbeidere videre med er: Redusert fart på riksvegen gjennom sentrum Sikker kryssing av riksvegen Samle og trygge bussholdeplassene i sentrum Bedre forhold for av- og påstigning ved barneskolen Flere ønsket seg dessuten et enda vakrere sentrum i Kodal. Den 6. mai stilte derfor totalt 13 personer opp til dugnad. For å få mer lys og åpne opp sentrumsområdene ble området ved bussholdeplassen ryddet. Det ble plantet blomster i betongrør og ny benk fra kommunen kom på plass. Som flere så 17. mai, har dessuten Kodal sentrum på lik linje med Karl Johans gate, fått sin egen flagggate. I alt 8 flagg er montert på lyktestoplene i sentrum. Takk til Jon Colbjørnsen for ide og gjennomføring. Når dette leses er befaring Fra dugnaden i mai med statens vegvesen gjennomført. Innspill til utvikling av uteområdene på næringsarealene er dessuten sendt over til de ansvarlige for utbygging av butikken. Har du bidrag eller innspill til utvikling av Kodal sentrum kan Liv Paulsen som er leder av prosjektgruppa kontaktes på telefon Andebuparken - Offisiell åpning av parken 15. juni Grantoppen gir benker til Andebu sentrum Du har kanskje sett de fine benkene som står i Andebuparken og ved Herredshuset. Gundersen på benk Benkene er spesiallaget på Grantoppen etter et gammel bilde fra Andebu på 1920 tallet. Benkene er laget ekstra lange for å passe til tre personer. I tillegg til de 7 som står i sentrum er en benk plassert i Kodal sentrum. Når klatrenettet er på plass i parken vil 3 benker uten rygg komme på plass. Andebu kommune er svært godt fornøyd med gaven fra Grantoppen og den gode støtten fra lokale næringsliv for utvikling av sentrumsområdene. Storstilt åpning av Andebuparken Den 15. juni er alt klart for åpning av Andebuparken. Plen, planter, trær og klatrenett kommer på plass i slutten av mai. Ordfører Hans Hilding Hønsvall og barneombud Reidar Hjermann vil holde tale, før barn fra alle tre sogn vil foreta selve åpningen. Parken skal jo være der Andebu møtes Og som seg hør og bør etter en storstilt åpning blir det i regi av Meny bespisning av kanapeer og drikke. Og for å holde det fortsatt pent i parken inngår Andebu kommune i disse dager en avtale om vedlikehold i sentrum. Anleggsarbeider i Andebu sentrum fra 19. juni Dagen etter avsluting av barnefestivalen starter anleggsgartnerfirmaet Strandmann opp arbeidene med ny gangvei, parkering og torg i Andebu sentrum. Arbeidene vil starte ved skole og herredshus, før området ved Meny og frem til Andebuparken står for tur. I tillegg til hellelegging og etablering av nytt kjøremønster vil det bli plantet hele 245 busker og 55 trær. 13

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2009-18. årgang Program for Andebu barnefestival finner du i midten av bladet! I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu bibliotek

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Juni 2008 Årgang 15. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Juni 2008 Årgang 15. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 2 Juni 2008 Årgang 15 www.lardal.kommune.no HULDRA 2008 Utgiver Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad Telefon Sentralbord 33 15 52 00 Legekontor

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer!

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer! Nr. 1 - mai - 2014 Gjerdrum Næringslivsforening God sommer! Næringslivspris 2014 Næringshagen etablert Status sentrumsplan Det spirer og gror! Våren er her og for en fantastisk vår vi opplever i år! Sola

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos flotteste bygg. Høybråten skole og det nye sykehjemmet.

Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos flotteste bygg. Høybråten skole og det nye sykehjemmet. Nr 1 Mai 2008 Årgang 19 Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos flotteste bygg. Høybråten skole og det nye sykehjemmet. Underetasjen Gamle Høybråten skole åpner for elever 5 /6. mai 2008. Uteområdet

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON God sommer God sommer Nr. 6 juni 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 6. juni 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014 God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Dugnad i Sansehagen! Tirsdag 6 mai blir det dugnad i Sansehagen på Bygdeheimen.

Detaljer