NØTTERØY BADMINTON KLUBB REFRAT ÅRSMØTE 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NØTTERØY BADMINTON KLUBB REFRAT ÅRSMØTE 2010"

Transkript

1 NØTTERØY BADMINTON KLUBB REFRAT ÅRSMØTE 2010 TID/ STED: 12/ kl. 19:00 Wilhelmsenhallen kafeteria TILSTEDE: 10 stemmeberettige Sak 1. Valg av ordstyrer ble Morgan Eklund og referent Roar Elmer Sak 2. Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer Sak 3. Årsberetning ble lest opp i sin helhet og godkjent med noen kommentarer. Oppdatert årsberetning følger referatet og legges ut på hjemmesiden. Sak 4. Godkjenning av regnskap: Regnskapet var komplett og godkjent av revisor; samt godkjent på årsmøtet. Budsjett: Budsjettforslag ble godkjent med noen små justeringer og var satt opp for 2011 med balanse på kr , mellom inntekter og utgifter. Det var i tillegg medregnet overførte midler kr ,37 Sak 5. Fastsettelse av Kontingent ble avstemt og godkjent. Voksen kr. 1200, Barn kr. 850, Barn er opp til 16 år i 2011 Familie Full pris eldste familie medlem, resterende halv pris pr. pers Eks. 1 voksen + 1 barn kr. 1625, Sak 6. Valg Leder: Roar Elmer Videre 1år Nestleder: Morgan Eklund Videre 2år Kasserer: Aina Elmer Videre 1år Styremedlem: Ellen Smith Meyer Ny 2år Styremedlem: Anders Skar Videre 1år Styremedlem: Torleif Hovden Videre 1år Varamedlem: Gunnar Jacobsen Videre 1år Revisor: Jan Espen Sørsdal Videre 1år Listen ble avstemt og godkjent Sak 7. Innkomne saker Ingen innkomne saker Årsberetning, regnskap, budsjett og forslag til valgliste ble utlevert på årsmøte. Referent sign Roar Elmer NøBK Årsmøtereferat 2010 Side 1 av

2 NØTTERØY BADMINTONKLUBB ÅRSBERETNING 2010 Styret Styret har i 2010 bestått av: Leder : Roar Elmer Nestleder : Morgan Eklund Kasserer : Aina Elmer Styremedlem : Torleif Hovden Styremedlem : Anders Skar Styremedlem : Linda Hansen Varamedlem : Gunnar Jacobsen Revisor : Jan Espen Sørsdal Representasjon Roar Elmer og Morgan Eklund representerte Nøtterøy Badmintonklubb på Norges Badmintonforbunds ledermøte og ting i Tønsberg juni Nils Petter Johansen var president i NBF i Han gikk av på tinget dette år etter en årrekke i vervet. Han er også leder i Vestfold, Buskerud og Telemark badmintonkrets og medlem i dommerutvalget i NBF. Nils Petter er aktiv som dommer i store internasjonale turneringer som EM og VM. Gunnar Jacobsen er styremedlem i Vestfold, Buskerud og Telemark Badmintonkrets og leder av NBFs anleggsutvalg. Møtevirksomhet Årsmøtet for 2009 ble avholdt 22/ i Hårkollhallens kafeteria. Styremøter ble avholdt med 5 stk på våren og 2 stk i løpet av høsten. Aktivitet Nøtterøy badmintonklubb har i 2010 igjen hatt meget høy aktivitet på mange fronter. Det har vært stort oppmøte på treninger, stor aktivitet på konkurransefronten samt flere arrangementer og tilstelninger. Klubben hadde ved utgangen av 2010 ca 70 medlemmer, noe som er på samme nivå som Klubben har i hovedsak sin medlemsmasse blant barn og unge under 15 år. Til tross for noe ugunstige treningstider var fremmøtet meget høyt på trening også i På mandager og torsdager var det ofte fullt i hallen. Utfordringen er fortsatt å ta vare på alle nybegynnere, men i all hovedsak har klubben gjort en god jobb på dette området. På trenersiden har Anders Skar vært primus motor for våre beste spillere. Øvrige voksne medlemmer har i større grad bidratt overfor de yngre spillerne. På den sosiale siden ble det gjennomførte flere badmintonlørdager blant annet med gjestetrener Tor Christian Tallaksen. Det ble i tillegg arrangert flere sosiale spillekvelder med bevertning samt grillavslutning før sommerferien. Det er også NøBK Årsberetning 2010 Side 1 av

3 På konkurransesiden har vi lagt bak oss det mest aktive året i dette årtusen. Vi har vært representert i en rekke breddeturneringer med opptil 25 spillere, og markert oss som en av de aller største klubbene. Blant våre mer erfarne spillere har Thea Kristina Johansen og Irina Benedicte Eklund vært fast inventar i forbundets landslagsgrupper, og levert mange sterke resultater. Jentene er topp 3 i sine klasser. De har også deltatt i utenlandske turneringer med gode resultater. Leif Are Hovden Eimind, Edvard Rosenberg og Marie Johansen har også markert seg i turneringer med de beste. I tillegg har vi et antall yngre spillere som begynner å markere seg for alvor. For øvrig har klubben hatt et uformelt samarbeid med Sandefjord BK og Slagen BK. Flere av våre beste spillere deltar på elitetreninger i Sandefjord, og mange sandefjordspillere har deltatt på våre badmintonlørdager. Dette er meget positivt, ikke minst på det sosiale området. Vi har ellers bidratt aktivt på arrangementssiden i Slagen BKs turneringer i 2010 Annet Klubben har nå så høy aktivitet at vi bør søke å øke trenerressursene. Styret vil vurdere dette foran sesongen 2011/2012 når den økonomiske situasjonen bl.a relatert til eventuell halleie er avklart. Med den nye Nøtterøyhallen på plass håper klubben på gunstigere treningstider fra høsten Økonomi Kontingent fra ca 70 medlemmer er fortsatt klubbens viktigste inntektskilde. Sponsoravtalen med Meny Skallestad ble videreført for sesongen 2010/2011, og klubben er med på grasrotordningen. Nøtterøy Sparebank har vært en meget viktig støttespiller gjennom bankens gavetildelinger. Vi har også hatt inntekter gjennom loddsalg. Styret har arbeidet meget aktivt for å skaffe midler gjennom bl.a. et antall søknader om støtte ble i så måte et eksepsjonelt år der vi fikk flere priser og tilskudd blant annet gjennom Fokus Bank engasjement, TB fondet og IF barneidrettsfond. Klubben har hatt en policy med gratis deltakelse i turneringer og gratis baller på trening. Dette har vært tilfelle også i Med økende deltakelse har det blitt en tung utgiftspost, og styret må vurdere denne praksisen foran neste sesong sett i lys av klubbens økonomiske situasjon foran høstsesongen. Klubben hadde utgifter på kr, inntekter på kr i 2010 og dermed et overskudd på ca kr for året. En del av disse midlene har imidlertid bindinger i form av tiltak og planlagte innkjøp. Ved utgangen av 2010 hadde klubben kr på konto. Klubben har solid økonomistyring. Sign Roar Elmer, leder NøBK NøBK Årberetning 2010.doc Side 2 av

4 Regnskap for Nøtterøy Badminton Klubb 2010 Org nr Regnskap for 2010 Resultat Utgifter Inntekter Netto 1. Påmeldinger , , ,00 2. Badminton utstyr ,50 0, ,50 3. Kontigenter , , ,00 4. Inntekter 0, , ,61 5. Arrangementer ,88 200, ,88 6. Drift ,00 0, ,00 7. Andre utgifter ,00 0, ,00 8. Kasse 0,00 0,00 0,00 SUM , , ,23 OVERSKUDD/UNDERSKUDD ,23 Balanse Egenkapital Omløpsmidler Sparebank 1 konto 1/ ,14 IB Overskudd/underskudd ,23 Sparebank 1 konto 31/ ,37 Balanse , ,37 UB

5 Bilagsføring NøBK 2010 Rev. 05/ /AE Koder: 1. Påmelding, 2. Badminton utstyr, 3. Kontigenter, 4. Inntekter, 5. Arrangementer, 6. Drift, 7. Andre utgifte Bilags Kasse Kto.nr nr. Kode Dato Tekst Utg. Innt. Saldo Utg. Innt. IB jan. Påmelding, Irina - Danmark kr - kr 290, feb. Påmelding, Irina - Sverige kr - kr 316, feb. Påmelding, Sandefjord ranking kr - kr 2 940, mar Påmelding Ferske Fjes, feb -10 kr - kr 2 300, mar Påmelding Hamarturnering -10 kr - kr 1 230, mar. Påmelding, Irina - Danmark kr - kr 300, mar. Påmelding, Trick Shot mars -10 kr - kr 3 900, mar. Påmelding, Irina - Finland kr - kr 320, apr. Påmelding, samling Kr. sand Irina kr - kr 1 250, apr. Påmelding, Irina Frølundaspelen kr - kr 250, apr. Påmelding, samling Kr. sand Thea kr - kr 750, apr. Samling, Thea K.J. Oslo 2009 kr - kr 750, apr. Påmelding, Frognerkyllingen kr - kr 2 090, mai. Kontingent, Simon Edvardsen kr - kr 400, mai. Påmelding, Oslo Cup 2010 kr - kr 875, jun. Påmelding landsfinale U-15-1 kr - kr 2 500, jun. Påmelding Thea Gøteborg open kr - kr 750, jun. Påmelding Junior NM Thea kr - kr 375, jun. Påmelding Ferske Fjes Bygdø Mono kr - kr 300, jun. Samling Hamar Edvard, Leif Are kr - kr 2 000, jun. Edvard samling Hamar, Egenandel kr - kr 500, jun. Leif Are samling Hamar, Egenandel kr - kr 500, aug. Påmelding UBM 2010 inkl. 1 bankett kr - kr 3 435, sep. Påmelding samling Otta Thea og Irina kr - kr 1 500, sep. Påmelding Bergen ranking kr - kr 1 800, sep. Ranking Kristiansand kr - kr 1 800, okt. Egenandel Danmark Thea kr - kr 2 500, okt. Påmelding ranking Kr.sand Leif Are, Thea, Ruben kr - kr 1 050, okt. Påmelding Thea Pillarguri NM Fakt. 58 kr - kr 400, des. Egenandel Danmark Irina Fakt kr - kr 2 000, des Egenandel Danmark Irina Fakt kr - kr 500, des Egenandel Danmark Thea Fakt kr - kr 500,00 Sum Påmeldinger kr ,00 kr 1 400, feb. Kjøp av div. badmintonutstyr kr - kr 4 175, feb. Strenging 2 stk. racketer kr - kr 300, feb. Kjøp av div. badmintonutstyr kr - kr 236, feb. Kjøp av div. badmintonutstyr kr - kr 175, apr. Strenging 2 stk. racketer kr - kr 370, apr. Tekstiltrykk, hettegensere kr - kr 5 343, mai. Kjøp av badmintonballer kr - kr 5 215, jun. Hettegenser og navntrykk kr - kr 5 675, sep Kjøp av div. badmintonutstyr kr - kr 383, okt. Sport Modern fjærballer kr - kr 4 425, okt. Utlegg Morgan rackert og isposer kr - kr 640, okt. Utlegg Anders bloomblaster spiller kr - kr 3 108, okt. Utlegg Vindheim rackert kr - kr 150, nov. Reisestøtte og sko Irina og Morgan kr - kr 1 320, des Innkjøp isposer Morgan kr - kr 190, des Navntrykk hettegensere kr - kr 195, des Utstyr Utlånssko Sport Modern Fakt kr - kr 3 000,00 Sum Badminton utstyr kr ,50 kr jan. Kontingent, Stalsberg kr - kr 700, feb. Kontingent, Rowd Abdilahi kr - kr 400, apr. Kontingent, Truls A. Larsen kr - kr 1 000, mai. Kontingent, Henning Olsen kr - kr 1 000, aug. Kontingent Morten Torkildsen fakt. 132 kr - kr 2 225, aug. Kontingent Dag Haraldsen fakt. 114 kr aug. Kontingent Sigbjørn Vindheim 1/4 bet. Fakt. 133 kr sep. Kontingent Karin Kamfjord Johansen fakt. 118 kr sep. Kontingent Torleif Laurits Hovden fakt. 107 kr - kr 2 050, sep. Kontingent Anders Paulsen fakt. 140 i to deler kr sep. Kontingent Sigbjørn Vindheim 2/4 bet. Fakt. 133 kr sep. Kontingent Ellen C. Smith-Meyer fakt. 130 kr sep. Kontingent Thoril Johnsen fakt. 119 kr - kr 1 275, sep. Kontingent Morgan Eklund fakt. 109 kr sep. Kontingent Alf Andreassen fakt. 101 kr - kr 2 050, sep. Kontingent Roar Elmer fakt. 110 kr - kr 2 225, sep. Kontingent Anne Rønningen fakt.128 kr sep. Kontingent Stian J. Andreassen fakt. 141 kr sep. Kontingent Kenneth Normann Eriksen fakt. 111 kr sep. Kontingent Anne Lise Fossan Fakt. 112 kr sep. Kontingent Per Trygve Eitrem Fakt. 108 kr sep. Kontingent Bjørn Cato Rosenberg Fakt. 126 kr okt. Kontingent tilbakebetaling Linda Hansen kr sep. Kontingent Lillian Jørgensen fakt. 127 kr okt. Kontingent Linda Hansen fakt. 113 kr okt. Kontingent Ivar Aardal fakt. 134 kr okt. Kontingent Simon Edvardsen fakt. 148 kr okt. Kontingent Petter Lundgaard fakt. 122 kr okt. Kontingent Henry Bjelland fakt. 145 kr okt. Kontingent Trond Stensholt fakt. 147 kr okt. Kontingent Marianne Bjune Hopen fakt. 144 kr okt. Kontingent Gunnar Jacobsen fakt. 116 kr nov. Kontingent Anders Paulsen fakt. 140 kr nov. Kontingent + Påmelding Nils Petter Johansen fakt. 117 kr - kr 3 126, nov. Kontingent Sigbjørn Vindheim 3/4 bet. Fakt. 133 kr nov Kontingent Randi Sunniva Sørvig Fakt. 149 kr nov Kontingent Anne Hasle Aune Fakt. 102 kr - kr 800, des. Kontingent Thomas Bredstrup Fakt. 143 kr des. Kontingent Anders Skar Fakt. 129 kr - kr 1, des. Kontingent Christian Edvardsen Fakt. 106 kr - Sum Kontigenter kr ,00

6 apr. Ref. utstyr anlegg, NBF kr - kr , apr. Innskudd, salg av gensere kr - kr 7 200, mai. Grasrotandelen, Norsk tipping kr - kr 2 419, mai. 1. del TB fondet kr - kr 2 500, mai. Gave, Sparebank 1, Nøtterøy-Tbg. kr - kr , jun. Fokus engasjement kr - kr 7 500, jun. 2. del TB fondet kr - kr 2 500, jun. Fra Slagen BK for lagseriefinalen kr - kr , jul. NIF - barneidrettsfondet kr - kr , sep. Norsk tipping grasrotandelen kr - kr 3 166, sep. Nøtterøy kommunetilskudd kr - kr - kr 5 000, sep. NBF overføring kr - kr 180, okt. Nøtterøy kommune Ekstratilskudd kr - kr 1 138, nov. Gave, Sparebank 1, Nøtterøy-Tbg. kr - kr , nov LAM-midler kr - kr , nov Egenandel Bygdø Ferske Fjes kr - kr 1 000, des. Loddpenger NBF Landslotteri kr - kr 305, des. Loddpenger NBF Landslotteri kr - kr , des. Momsrefusjon Norges Idrettsforbund-Olympisk Kommite kr - kr 3 172, des. Renter kr - kr 26,00 Sum Inntekter kr - kr , jan. Deltakeravg. Badmintondag kr - kr 200, mar. Leie av Hårkollhallen kr - kr 800, apr. Div. varer Meny kr - kr 983, apr. Div. varer Meny kr - kr 222, mai. Div. til tellekasser/pizzakveld kr - kr 2 963, mai. Div. kjøp Meny, Bye Andersen kr - kr 1 102, jun. Div. varer Meny Fakt. Nr kr - kr 893, sep. Div. varer Meny kr - kr 1 328, okt. Div. varer Meny kr - kr 208, okt. Utlegg Roar pizzakjøp kr - kr 1 145, nov. Div. varer Many kr - kr 1 270, nov. Treningsdag 23/ Tallaksen kr - kr 2 280, des Leie av Hårkokllhallen 23/10 kr - kr 400,00 Sum Arrangementer kr ,88 kr 200, jan. Gebyr bank kr - kr 16, mai. Webhotell, drift, support, lisens kr - kr 2 625, jun. Forbundstinget 2010 Morgan, Roar kr - kr 2 400, sep. Klubb og abonementavgift NBF kr - kr 3 200, sep. Forbundstinget middager kr - kr 790, sep. Medlemslisens NBF kr - kr 9 150, sep Leie av postboks kr - kr 900, okt. Leie av Hårkollhallen kr - kr 400,00 Sum Drift kr ,00 kr feb. Gebyr bank kr - kr 16, mar. Årsavgift Brønnøysundreg. kr - kr 135, mar. Gebyr bank kr - kr 21, apr. Utbetaling kommunen, div utstyr kr - kr , apr. Gebyr bank kr - kr 30, mai. Gebyr bank kr - kr 15, jun. Kostnader ved bruk av banktjenester kr - kr 24, sep. Reiseutgifter Bergen ranking kr - kr 2 657, aug. Banktjenestekostnader kr - kr 3, okt. Banktjenestekostnader kr - kr 36, sep. Banktjenestekostnader kr - kr 27, nov. Banktjenestekostnader kr - kr 9, des. Banktjenestekostnader kr - kr 21,00 Sum Andre utgifter kr ,00 kr -

7 Budsjett Tekst Beløp Kommentar Vedtatt årsmøtet 12. mai 2011 Inntekter Kontingent høst / betalende. 800 snitt Banktilskudd Søknader Nøtterøy sparebank LAM midler Fikk i 2010 Salg loddbøker NBF's lotteri i 2009 Sponsormidler Meny. Reforhandles Tilskudd fra kommune Fikk i Grasrotandelen Basert på 1 kvartal 2011 Momsrefusjon kr i 2010 Sum Utgifter Påmeldingsavgift turneringe Nybegynner og ranking Baller Fjærballer og plastballer Diverse utstyr Noe utstyr til ny hall Lisens, klubb og abb avg N i 2010 Kjøp loddbøker NBFs lotteri Forbundssamlinger Thea og Irina Arrangementer med mat * leie Hårkollhallen med mat Kjøregodtgjørelse Trener Innleide trenere Drift hjemmeside Møteutgifter, styre Leie kantine + representasjon Info kvelder med pizza/mat Logoer og trykk Til spilletrøyer og treningsdress Trenerkurs Dommerkurs Godtgjørelse kasserer Gebyrer bank/post, postbok Leie postboks Rekvisita Gaver Overskudd Sum * Budsjettet er satt opp under forutsetning av ingen hallleie i 2011 * Budsjettet har heller ikke hensyntatt inntekter og utgifter relatert til rankingturnering september 2011 * Styret stilles fritt til å disponere overskuddet, spesielt mhp trenerressurser

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

Årsmelding 2014. Rapport for 1.1 31.12 2014

Årsmelding 2014. Rapport for 1.1 31.12 2014 Årsmelding 2014 Rapport for 1.1 31.12 2014 Styret Følgende styre ble valgt på forrige årsmøte: Leder Kjell Torkildsen Nestleder Tom Are Solvoll Kasserer Kari Pape Medlemmer Oddleiv Vik Thomas Midtskog

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Haugerud IF - Badminton Årsberetning for 2014 2014 ble et godt og aktivt år for gruppa. Medlemstallet viste en liten økning fra 144 til 164. Vi er den nest største gruppa i Haugerud IF etter fotballen.

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013, tirsdag 28. mai 2013 Trondheim, 210513 Bilde fra minirunde i Rosenborghallen høsten 2012 1. Åpning 1.1 Åpningsinnlegg 2. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

ÅRSMØTE I SKONSENG UL

ÅRSMØTE I SKONSENG UL ÅRSMØTE I SKONSENG UL Onsdag 04.02.09 Kl. 18 00 på Gammelskola Vanlige årsmøtesaker Saker må meldes styret innen: 28.01.09 Møt opp! Husk årsfesten 07.02.09. Styret 1 3 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Årsmelding BK Grand 2011

Årsmelding BK Grand 2011 Årsmelding BK Grand 2011 1 Innhold Styrets beretning... 3 Styresammensetning... 3 Medlemsutvikling... 3 Aktivitet på klubbkveldene... 4 Rekrutteringstiltak... 4 Egne arrangementer... 5 Poenghøsten vår

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor:

ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor: ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor: AGENDA: Åpning v/ leder. Valg av møtedirigent. Valg av møtereferent. Valg

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

NBF SALTENS KRETSTING 2012

NBF SALTENS KRETSTING 2012 INNKALLING TIL NBF SALTENS KRETSTING 2012 LØRDAG 24. MARS KLOKKEN 19.00 TUSENHJEMMET BODØ 1 Godkjenning av 2 Valg av - Innkallelsen - Representantenes fullmakter - Dagsorden SAKLISTE; - Møtedirigent -

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer