Effektivisering med smart bruk av FDV-systemer. FDV-systemer, veien til suksess?? Har alle felles mål???

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektivisering med smart bruk av FDV-systemer. FDV-systemer, veien til suksess?? Har alle felles mål???"

Transkript

1 Effektivisering med smart bruk av FDV-systemer FDV-systemer, veien til suksess?? Har alle felles mål??? Juridisk Eier Utførende eier Forvalter Leietaker Drift og vedlikeholdspersonalet Systemleverandør FM-leverandør Godt drift og vedlikehold av bygg synes ikke, Manglende drift og vedlikehold av bygg synes Pro Teknologi din samarbeidspartner? Pro Teknologi AS RIF-godkjent rådgiverfirma Riktig - kunnskap Riktig - behov Riktig - tid Riktig - pris Spesialfirma innen tidligrådgiving og byggherrestøtte innen Bygging, drift og forvatning av komplekse bygninger VVS Klimateknikk Elektro IKT/Databaser/Web FDVU / SD Byggherreombud Eiendomsdrift Sykehus Kontor i Trondheim, Oslo og Tønsberg. Pr. dato er vi 9 ansatte.

2 Ressurser i Pro Teknologi AS Brynjulf Skjulsvik Siv.ing VVS, Integrator Dr.ing Tor I. Hoel VVS, Integrator, Torstein O. Haugen Siv.ing El-kraft, forsyning Siv. Ing Tomas Jonsson VVS, Database, Dak, SD Siv.Ing Helge Sletbakk KS etc, 30 % Ing Per-Ivar Mikkelsen Elkraft, Automatisering, SD, testing Siv.ing Alexander Wangsvik Olsen Datateknikk, databaser, IKT Ing Torbjørn Lunde VVS, Kontroll,verifiksjon Siri Skjulsvik Admin Pro Teknologi lokalisering Trondheim Oslo Tønsberg

3 Spisskompetanse Byggherrestøtte innen tidligrådgiving Anvisninger, spesifikasjoner, stukturering 3-partsverifisering SD, FDV, Energi, LCC FM-kjeden Teknisk byggeledelse Kontrahering, D&V-tjenester Opplæring driftspersonell Integrator, igangkjøring, verifikasjon Fagområder Pro Teknologi AS Teknisk prosjektledelse Teknisk programmering Driftsorganisering / optimalisering Energi, energisentraler ( Fjernvarme, varmepumper etc) VVS-installasjoner Elektroinstallasjoner Energiforsyning Bygningsautomatikk( SD-anlegg) FM (Facility Management) FDVU (EDB-basert FDV) Innemiljø, arbeidsmiljø Byggherreombud Teknisk byggeledelse Tilstandskontroll, sertifisering LCC, Livssykluskostnader FOU virksomhet. Spesialrom innen sykehus, operasjon isolater etc. Feltmålinger Opplæring/kurs Byggebransjen må se helheten. Integratorrollen må ivaretas. (System, kommunikasjon koblings-integrator)

4 Sykehusreferanser / integreringsprosjekter Ansatt og firmareferanser Nytt Sykehus i Molde (OTP = Overordnet Teknisk Program) Nytt Østfoldsykehus (OTP) Nye Ahus. ( ) Spesialsykehuset for Epilepsi (2006- ) DNR Forskningsbygget ) Rikshospitalet, energi og driftsoptimalisering ( rammeavtaler) DNR, rammeavtale spesialtjenester ( ) SIV, Byggherrestøtte, D&V-dok, kontroll og igangkjøring ( HBMN, Enøk/energirådgiver Asker og Bærum sykehus, byggherrestøtte, SD, totalentreprise Ringerike sykehus, DNR Stråleterapi Elektro og SD Lovisenberg sykehus ( Web-basert nettverksløsning) Igangkjøringsansvar av nytt Rikshospital. ( ) Oppland Fylkeskommune, Lillehammer, Gjøvik sykehus SPA. Byggherrestøtte Sykehusprosjektene i Akershus Rit 2000 / Helsebygg Midt-Norge ( ) Ledende innen Bygningsautomasjon, FDVU og idriftsettelse Grunnlaget for optimal FDV? A building is not something you finish, it`s something you start Et bygg blir aldri ferdig, men tas i bruk Slutten på starten av et byggs livsløp. Planlegging Prosjektering Bygging FDV U S P Myndigheter Kunder Erfaringsoverføring Ansatte Dagens bygninger er i en kontinuerlig omstilling!

5 Hva er statusen Har ikke nok ressurser for å utøve ønsket DV Manglende underlag om de produkter og systemer som skal ha DV Vi rekker knapt å gjennomføre byggets vedlikeholdsansvar i følge offentlige krav. ( heis, nødlys, brannalarm, UPS) Vedlikeholdet forskyves Det meste utføres som brannslukking Hvordan fordeles kostnadene Hva er FDVU-kostnadene for kontorbygg Forvaltning kr/ m 2 år Drift kr/ m 2 år (Eks sikring) Vedlikehold kr/ m 2 år Utvikling kr/ m 2 år Sum FDVU kr/ m 2 år Investeringskapitalens LCC-kostnad ca kr/m 2 Kjernevirksomhetens kostnad kr/m2. Hva er de store kostnadspostene? : Energi kr/ m 2 år Renhold kr/ m 2 år Avfall?? kr/ m 2 år Vakt og sikring?? kr/ m 2 år

6 Forvaltning, Drift, Vedlikehold, utvikling (FDV,U) Utvikling Situasjon ved luftfart, offshore U Verdien opprettholdes Byggets verdi, kr Situasjonen ved Bygg og eiendomsforvaltning D&V Manglende D&V medfører rehabilitering? Byggets brukstid Verdiforringelse ved manglende D&V Verdiøkning ved utvikling. Riktig mengde til riktig behov Ikke for mye og ikke for lite Hva trenger vi. Hva er drift og vedlikeholds strategien. Eier, leier Hvilket års-perspektiv har vi. kortsiktig / langsiktig Vedlikehold på systemnivå, ikke produktnivå. Entreprenørens vedlikeholdsintervall er kun orienterende. Arbeidsordrer er like mye for eksterne som interne aktører. Et system som dekker ditt behov

7 Hva krever internkontrollforskriften. Vi skal til enhver vite hva vi har utført og hva vi skal utføre av aktiviteter for å ivareta helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Det er eierens plikt å VITE Beslutningstøttesystem SD ( inkl, brann, sikring etc) og FDV er ett virkemiddel for å kunne dokumentere virksomheten Når skal FDV-dokumentasjonen foreligge? FDV-innsamling starter fra dag 1. Designinformasjon Arbeidsunderlag Bestilingsinformasjon Produkt fysisk ferdig System fysisk ferdig System funksjonstest ferdig Integrerte funksjonstester Totaltest 1 Totaltest 2 BYGGING GRENSESNITTSKONTROLL FERDIG FERDIG IDRIFTSETTELSE PRØVEPERIODE FERDIGBEFARING OVERTAGELSE Stort sett ferdig Ferdig, ferdig Idriftsettelsestester med utstyr Installering brukerutstyr

8 Felles Suksesskriterier for effektiv FDV i byggeprosjekter?? Byggherre ( utbygger) Leietaker Arkitekt Prosjektleder Prosjekterende Byggeleder Entreprenør Alle har ikke felles mål! Leverandør Driftspersonalet Life Cycle Cost LCC-beregninger (NS 3454 ) Årskostnad Nåverdi - levetidskostnad Kaptalkostnad Diskontering (flytting) til nåverdi Utskiftninger og intervallbundet vedlikehold Årlig FDV Brukstid Levetidskostnaden legges ut som annuitet (renter og avdrag)

9 FDV-dokumentasjon til aktiv drift. ID nr. (18krt) =29 Romdannelse +09=291 Undergolv +09= Undergolv +09= BP01T Påstøp av betong Betong E2-E4 STANGE STANGE K203U beskriv.doc +09= BA06T Plåtforskaling Lackerad 0.5mm stålplåt E4-25H1 MOHOLM MOHOLM K203U beskriv.doc +09= BP02T Helsparkling av golv ABS 147 sparkelmasse E3-14G1 ABS ABS K203U beskriv.doc abs147.doc +09= BB01T PE-folie Icopal SEP 4000 E2-12F2 PAROC JACKON K203U beskriv.doc paroc.doc TianDV - Leverandørregister Meny Kortnavn Firma Org_nr FLE Entr_nr Entr_navn Fornavn Etternavn Stilling Telefon SKANSKA1 Skanska E K203 Bygningsmessig Jørgen Larsson Projektchef Entreprenør AS 25 SKANSKA2 Skanska Entreprenør AS E K203 Bygningsmessig Åke Karlsson Innkjøper SKANSKA3 Skanska Entreprenør AS E K203 Bygningsmessig Anders Östborn Arbetschef IWL IWL Tak AB E K203U Bygningsmessig Ingemar Wahl Chef EKTAKON Ektakon AS L K203U Bygningsmessig Jorun Lerum PAROC PAROC Rockwool F K203U Bygningsmessig AB PITTSBRG Pittsburgh Corning Scandinavia AB L K203U Bygningsmessig Åsa Hermansson JACKON Jackon AS F K203U Bygningsmessig Jan-André Olsen TianDV - Reservedelsregister Ullevål Sykehus TianDV - Utstyrsregister Ullevål Sykehus Kvinne-Barnsenter Meny Tekst; Objekt/System (50krt) Typebet./ Type (Typebetegnelse) (25/50krt) Reservedelsnr. Meny Modellbet. Artikkelnr. Antall Leverings- Pris Fabrikat (kortnavn) (8krt) Reservedel (tekst) (50krt) Kategori (8krt) (12krt) Antall (stk./m2) tid (dg) inkl.mva. Datablad R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 592x892x547 MEK 3PL stk 3 665,00 CAMFIL 3PL-85 Posefilter EU7 3P-85 Posefilter EU7 592x592x547 MEK 3P stk 3 387,00 CAMFIL 3R-85 Posefilter EU7 MEK 3R-85 8 stk 3 230,00 CAMFIL 3PL-95 Posefilter EU9 592x892x547 MEK 3PL stk 3 716,00 CAMFIL 3P-95 Posefilter EU9 592x592x547 MEK 3P stk 3 421,00 CAMFIL 3R-95 Posefilter EU9 MEK 3R-95 4 stk 3 248,00 CAMFIL Dim./ Pris Enhet - Rom nr. Lokalisering Fabrikat (kortnavn) (8krt) Leverandør (kortnavn) (8krt) Entreprenør/ Entreprise nummer Leverandør Filnavn Dokument 1 Filnavn Dokument 2 SQL - database Dok_ref TianDV - Vedlikeholdsrutiner Ullevål Sykehus M F AR_nr A O Time_ FV_rutine FV_beskrivelse (54krt) V (8krt) R Op_nr Operasjon_beskrivelse (50krt.) P forbruk Personell FV01 FV02 en AR01 OP01 OP02 OP03 OP04 FVSS Spjeld ARSS180 10Sjekk at spjeld åpner og lukker helt 00:05MEK2 20Rengjør spjeldbladene. 00:15MEK2 30Sjekk at spjeld går lett 00:10MEK2 40Kontroller evt. slakk i tannhjulsoverføringer. 00:05MEK2 50Kontroller pakninger på spjeldblad 00:05MEK2 FV_IV01 Ventilasjonsaggregat AR_IV07 10Kontroller at vifter som skal gå er i gang. MEK2 20Lytt etter ulyder i vifter og motorer. 00:03MEK2 30Sjekk trykkfall over filterne. 00:03MEK2 40Se etter vannlekkasjer. 50Sjekk alle driftslamper. 60Sjekk at alle vannlåser er vannfylt. 00:03MEK2 00:02MEK2 00:02MEK2 70Sjekk kanaltermometrene. 00:02MEK2 80Sjekk termometrene i glykolgj.v.kretsen. 00:02MEK2 90Sjekk gjenvinnerpumpen. 00:02MEK2 100Sjekk dryppanne for kjølebatteri. 00:02MEK2 Utstyrsregister Reservedels - register Leverandørregister Vedlikeholdsregister Tian-DV EDB-BASERT FDV-SYSTEM For 5 år siden hadde vi registrert ca FDV-systemer på det Norske markedet Følgende oppdeling ble da benyttet A. Skip/offshore/maskin ( 46) B. Bygningsteknisk vedlikehold (5) C. Driftskontroll leverandører (5) D. Prosjektering/planleggingsfasen(5) E. DAK/GIS, visualiseringsteknikk(4) F. Spesielle fagnisjer (10) G. Forvalter, overordnet system(8)

10 Styringssystemet er en del av Drift Automation net Management net SD-O SRO/ SD-U PLS Internett Intranett SQL/OPC Teknisk nett/ Intranett Web Nettverk US F.eks. BACNET TCP/IP FND Driver for undersentraler er nødvendig Skjermdriver for overordnet Bacnett, Ethernet Echelo Profibus FMS/DP C-bus etc Field net Kommunikasjonsenhet. Undersentral PLS/DDC Trad.kabling eller f.eks.eib Echelon, Profibus PA, FF -Foudation BUS, Can-system etc Tradisjonell kabling eller. Installasjonsbuss, EDB-BASERT FDV-SYSTEM I DAG. Internet med Web-baserte løsninger har redusert antallet Følgende oppdeling benyttes i dag ( systemets opphav) A. Industrisystem, Skip/offshore/maskin ( 18) B Forvaltersystem/ Økonomisystem( 8) C. Drift og vedlikeholdssystem(18) D. HMS, KS-system (5) E. Nisjesystem (11)

11 A Industrisystem Skip/offshore/maskin LEVERANDØR Airson AB Controll Bridge AS Frontec AB IFS- Norge NVC Premas AS Onsoft Computer Software Synergy Softwarw System Terramar AS Micad CO. UK SAP Norge AS Tero Marine AS Waade Informasjonssystem Onix Dash Software AS Psiam Vetek AS Visma Tero Marine AS SYSTEMNAVN Air-son Drift og Underhåll CB Operator Frontec API IFS-Aplication Premaster OCS-Maisy Miquest Maximo Micad SAP SK master Wistek Kobo Onix vedlikehold dash Datastream 7i Vetek plan Amos D SK master B Integrerte system med Økonomisystem LEVERANDØR INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS SAP AS Acando AB Satcom Softwarer Axxos FP Maintenance Visma AS Uni Micro AS Hands ASA SYSTEMNAVN IFS SAP Acando PreMasterPRO Axxos Unique DV-Pro Uni Micro Propman

12 C. Forvaltning, Drift og Vedlikeholdssystem LEVERANDØR SYSTEMNAVN Cowi AS Caretaker Norconsult AS ISY - Jobtech Facility Management Facilit Lydia AS Lydia Datec AS Johnatan Uniq Visma Uniq Plania AS Plania Industridata AS Idata Archibus Archibus Holte Prosjekt Holte Prosjekt Forvaltning Famac Bygg og Eiendomsdrift Famac WEB Sønnico FDV-Web Profsys Profsys FDV / DTV Protector Programvare Protector FDV PHP Groupware Open FM Uni Pluss AS Uni Pluss Eiendomsforvaltning I- tema I- drift Rambøll Rambygg D. HMS, KS-system LEVERANDØR Dk Digital Hospital Organiser AS Metron AS Norsk Kvalitetsforum QS Manager AS SYSTEMNAVN Kerbas Carna / perio QA-map ( Med tek) BRA-HMS QSM osv

13 Gruppe F Systemer utviklet for spesielle nisjer LEVERANDØR NETbas Trioving BaRann og sikkringsteknikk Norvar Brutus Chess Energi ETA Energi AS APAS Entro Energi AS Holst og Brå CebyC AS SYSTEMNAVN EFI/Statskraft Twin Control BST Frevar KF Statens Vegvesen ( Miljødatabase) ETA web 3 R-familien Effen EOS-loggen EOS Energinett. Energi, eiendom, industri, leietaker Ulike moduler

14 Brannbok Økende krav til informasjonsflyt i prosjekter.

15 Felles nærhet til informasjonene Driftsfirma 2 Eiendom undervisning Driftsfirma 1 Energirapp Økonomi FDV Driftsrapp IFC-standarden gir muligheter. Modellen som skal styre informasjonsflyten kalles IFC (IndustriyFoundation Classes ) Felles tegning Informasjon lagret i database En eller flere databaser 15

16 Informasjon starter i tegning/blokk BIM-koder Egenskaper blokk Elementer ID-kode / TAG Designegenskaper Areal leieavtale Vedlikehold Rapportering offentlige Kommune Arbeidstilsynet etc Digital dokumenter eller Digitale data Nødt å ha? Kjekt å ha? Drift og styring Drift og automatisering Brannvarsling Sikring, adgang Personell økonomi Hva er utfordringen for systematisering av FDV Detaljeringsnivå, system, produkt, arbeidsordre. Definer lovpålagte plikter, brann, HMS, internkontroll Begynne i det små, oversikt over hovedelementer som skal driftes og vedlikeholdes. Ha fokus på det man klarer å gjennomføre. Alle må følge systematikken. Definer arbeidsordrer for eksterne personer Definer målbare enkeltelementer i SLA.

17 HVOR GÅR KOSTNADENE? 3 % Definere målet 15 % Organisasjonstilpassning 10 % Planlegging, tilpassning, strukturering motivering. Etablere systematikk, manuelt system 10 % Innkjøp av programvare 32 % Innsamling og implementering 25 % Innskriving av data dersom datafangst ikke er etablert 5 % Tilpassning av rapporter. Datautstyr kommer i tillegg. NB 1. System som ikke er bygget på en relasjonsdatabase er rimelige i innkjøp 2. Unngåutviklingsprosjekter, dette er IKKE nødvendig i dag 3. Webbaserte l øsninger gir deg nye muligheter. Tegninger Digitalisering av tegninger 1-4 kr/m 2 Konvertering 1-2 kr/ m 2 Aktivisering av informasjon til objekter 1-2 kr/ m 2 Informasjon I forvaltersituasjon Digitale tegninger Digital informasjon (tabellarisk dokumentasjon + dokumenter) Dokumentasjon på hvordan det skal bygges. Dokumentasjon på hva som er bygget.+ bilder, video etc Dokumentasjon på hvordan bygget skal Forvaltes, Drifts og Vedlikeholdes I tillegg kommer saksdokumenter!

18 Utarbeidelse av grunnlagsdokumenter Anvisning for geografisk merking Anvisning for teknisk merking Anvisning for DAK-manual Anvisning for merking av dokumenter. Anvisning for fysisk merking. Anvisning for LCC/Årskostnadsberegning, kontostruktur. Anvisning funksjonsbeskrivelse og system/prinsippskjema Anvisning design dokumentasjon Anvisning for, funksjonskontroll, prøveperiode og reklamasjonsperiode. Anvisning for automatisering. Anvisning for informasjonslagring/informasjonsflyt. Anvisning bilder som dokumentasjon i byggeprosessen Anvisning for Drift og vedlikeholdsdokumentasjon. Anvisning for opplæring, serviceavtale etc Hva kan spares!? Kost nytteverdi/konsekvens Eksempel på investering: kr Arealforvaltning* Eksempel på besparelser 5-20 kr/m 2 Arealforvaltning kr Forvaltningssystem. 2-7 kr/m 2 Forsikring kr Overordnet SD-anlegg* kr Buss system ( 40.soner)* kr Vedlikeholdssystem, kostnad, personell 3-10 kr/m 2 Kontrakter kr/m 2 Forbruksregistrering kr/m 2 Renholdsoptimalisering 2-10 kr/m 2 Nøkkelsystem kr HMS, internkontrollsystem 2-7 kr/m 2 Tilsyn/vaktmestertjenester kr Renholdssystem* 4-10 kr/m 2 Planlagt vedlikehold kr Nøkkelsystem* kr/m 2 Verdiforringelse kr DAK-system Konsekvenskostnader i forhold til kr Faktureringssystem prosess og forskrifter kr Krav til relasjonsdatabase/ åpenhet kommer i tillegg. * Angir kostnader som øker med byggets størrelse

19 Nye krav til byggeier. Nye dokumentasjonskrav Energidokumentasjon ( energisertifikat ) Innemiljødokumentasjon? ( Innemiljøsertifikat) Branndokumentasjon?( Brannsertifikat) Sikkerhetsdokumentasjon?( Sikkerhetssertifikat) Avfall/Renovasjon dokumentasjon?( Avfallssertifikat) Utføre riktig DV til riktig tid Lykke til med verdiskapning av landets bygninger

Verktøy og teknikk for effektiv drift av bygg

Verktøy og teknikk for effektiv drift av bygg Kompetanse for bedre Eiendomsforvaltning. NTNU 2011 Verktøy og teknikk for effektiv drift av bygg Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere

Detaljer

Dokumentasjon Energi, Brann, sikkerhet, Inneklima.

Dokumentasjon Energi, Brann, sikkerhet, Inneklima. Vedlikeholdsplanlegging Dokumentasjon Energi, Brann, sikkerhet, Inneklima. Hvorfor dokumentasjon Hva finnes. Standardisering FDV-dokumentasjon. Building smart Brynjulf Skjulsvik GODT DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Veiledning ved innføring av internhusleie Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Håndbok versjon 1.0 Mars 2005 Veiledning knyttet til innføring av internhusleie innenfor Helse Øst Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg!

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg! Eystein C. Husebye Emne: Plassering: NBEFs kompetansegruppe workshop Møterom i Næringslivets Hus, NHO, Middelthuns gate 27, Majorstuen (med forbehold om endring) Start: to 17.06.2010 10:00 Slutt: to 17.06.2010

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING

INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING Oppgavens tittel: Implementering av arealforvaltningssystem for eiendomsforvaltere Dato: 10.04.2008

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås Eiendomsinformasjon i offentlig eiendomsforvaltning - En kartlegging av offentlige organisasjoners bruk av eiendomsinformasjonssystemer Property information in public property management - A survey of

Detaljer

Effektiv forvaltning med FDV system

Effektiv forvaltning med FDV system Effektiv forvaltning med FDV system Plania: Om Plania Selskapet ble etablert i 1986 Leverer lt løsninger innen følgende områder : - Eiendomsforvaltning - Drift og vedlikehold - Medisinteknisk utstyr og

Detaljer

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Norsk Tittel: Effektive LCC-kalkyler basert på BIM-verktøy

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen Dette er Denne veilederen gir en introduksjon til livssykluskostnader ( - Life Cycle Costing) i byggeprosjekter og i bygg- og eiendomsforvaltningen. Hovedfokus er, men veilederen omtaler også andre sentrale

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

Inneklima i alle byggets faser

Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Kjøling NØK-tiltak Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Ventilasjon INNEMILJØ Rådgivende entreprenør Ventilasjon ENØK-tiltak Rådgivende entreprenør ENERGIOVERVÅKING Innemiljø Kjøling

Detaljer

Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold

Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/10 Miljøsparende og effektivt vegvedlikehold Side 4 Bryter ned BIM-barrierene Side 10 Vinnende kalkyle Side 14 Verktøy å regne med på

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger

Tverrfaglig merkesystem for bygninger FoU-prosjekt nr 50083 Tverrfaglig merkesystem for bygninger REVIDERT SLUTTRAPPORT Versjon 2.00 30.01.98 Distribusjon: Åpen FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord,

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/15 NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal

Detaljer

Informasjon starter i tegning/blokk BIM-koder

Informasjon starter i tegning/blokk BIM-koder Informasjon starter i tegning/blokk BIM-koder Egenskaper blokk Elementer ID-kode / TAG Designegenskaper Areal leieavtale Vedlikehold Rapportering offentlige Kommune Arbeidstilsynet etc Digital dokumenter

Detaljer

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger o Arskostnader Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger l STAT S BYGG 6) BYGG~OnSH m lumconsult Denne bok er en av flere bøker om Arskostnader: Bok 1: Beregningsanvisning for bygninger Bok 2: Bygninger

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer