Møteinnkalling. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /13 Svein Inge Thorstvedt,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 06.06.2013 13/517-9 1533/13 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02"

Transkript

1 Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteinnkalling Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /13 Svein Inge Thorstvedt, Møtested: Kirkevergekontoret Klubbgt. 6 Møtedato: Tid: 19:00 Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kristin Torp, Bekkefaret, Per Andreassen, Domkirken, Ben Harald Nygård, Gausel, Eirik Olimstad, Hafrsfjord, Leif Vastveit, Hillevåg, Sveinung Espedal, Hinna, Bente Ofstad Skeie, Hundvåg, Lars Magne Aksnes, Kampen, Liv Grahl-Jacobsen, Madlamark, Atle Johansen, St. Johannes, Arne Kristian Espedal, St.Petri, Øivind K. Holtedahl, Stokka, Kjetil Wirak, Sunde, Rune Skagestad, Tasta, Jens Petter Aabel, Tjensvoll, Berit Bue, Varden, Dorrit Vignes Isachsen, Vardeneset, Sigfred Sørensen, geistlig repr., Thor Bjarne Bore, kommunens repr Svein Inge Thorstvedt, Arne S. Mossige, Unn Rosenberg, Per Øyvind Skrede Merknader: Saker til behandling: 17/13 30/13 Eventuelt forfall meldes til e-post kommune.no eller på tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Adresse Klubbgata 6 Postboks Stavanger Telefon Telefax Org.nr NO Bankkonto E-post Web

2 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/13 13/517 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 18/13 13/517 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FR /13 13/505 ÅRSOPPGJØR FOR 2012 FOR STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD 20/13 13/504 ÅRSMELDING FOR 2012 STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD 21/13 13/359 HØRING - NOU 2013: DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN 22/13 13/506 UTTALELSE - KULTURUTREDNINGEN /13 13/520 HINNASENTERET - OVERDRAGELSE TIL STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD 24/13 13/521 ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENT TIL ARBEIDSUTVALGET 25/13 13/517 REFERATSAK: MØTEPROTOKOLL FRA ADMU DEN /13 13/517 REFERATSAK: MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I SK-KU /13 13/517 REFERATSAK: MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I SK-DU /13 13/517 REFERATSAK: MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I SK-DU /13 13/517 ORIENTERINGSSAKER 30/13 13/517 EVENTUELT ARNE KRISTIAN ESPEDAL LEDER SVEIN INGE THORSTVEDT KIRKEVERGE

3 Sak 17 / 13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler SIT- 13/ /13 Svein Inge Thorstvedt, Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Saken gjelder: Godkjenning av møtet. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Fellesrådet / Svein Inge Thorstvedt Side 3 av 84

4 Sak 18 / 13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FR Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler SIT- 13/ /13 Svein Inge Thorstvedt, Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra møte i fellesrådet godkjennes Saken gjelder: Møtebok fra forrige møte Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Fellesrådet / Vedlegg: Møteprotokoll fra møte i fellesrådet Svein Inge Thorstvedt Side 4 av 84

5 Sak 18/13 Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /13 Svein Inge Thorstvedt, Møtested: Kirkevergekontoret, Klubbgt. 6 Møtedato: Tid: 1900 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kristin Torp, Bekkefaret, Per Andreassen, Domkirken, Eirik Olimstad, Hafrsfjord, Leif Vastveit, Hillevåg, Sveinung Espedal, Hinna, Bente Ofstad Skeie, Hundvåg, Lars Magne Aksnes, Kampen, Liv Grahl-Jacobsen, Madlamark, Atle Johansen, St. Johannes, Arne Kristian Espedal, St.Petri, Øivind K. Holtedahl, Stokka,, Rune Skagestad, Tasta, Jens Petter Aabel, Tjensvoll, Dorrit Vignes Isachsen, Vardeneset, Sigfred Sørensen, geistlig repr., Thor Bjarne Bore, kommunens repr Ben Harald Nygård, Gausel, Beth Erfjord Bakkane, Gausel, Kjetil Wirak, Sunde Nils B. Sørenes, Sunde, Berit Bue, Varden, Ellen Sofie Hetta, Varden Svein Inge Thorstvedt, Arne S. Mossige, Unn Rosenberg, Jan Henrik Kauf, Per Øyvind Skrede, Ellinor Hellestøl Merknader: Behandlede saker: 9/13 16/13 Side 5 av 84

6 Sak 18/13 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/13 13/295 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 10/13 13/295 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FR /13 13/148 BUDSJETTARBEID HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN (HØP) INVESTERINGER OG VOLUMØKNINGER 12/13 13/211 HØRINGSRUNDE OM FORDELING AV TROSOPPLÆRINGSMIDLER I DOMPROSTIET 13/13 13/358 ENRDRING AV BESTEMMELSER FOR GRAVFELT K,L OG M HUNDVÅG GRAVLUND 14/13 13/359 HØRING - NOU 2013: DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN 15/13 13/295 ORIENTERINGSSAKER 16/13 13/295 EVENTUELT Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Arne Kristian Espedal Leder Svein Inge Thorstvedt Kirkeverge Side 6 av 84

7 Sak 18/13 9/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 10/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FR Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra møte i fellesrådet godkjennes. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen Møteprotokoll fra møte i fellesrådet Vedtak: Møteprotokoll fra møte i fellesrådet godkjennes. 11/13 BUDSJETTARBEID HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN (HØP) INVESTERINGER OG VOLUMØKNINGER Forslag til vedtak: Det fremlagte forslag til handlings- og økonomiplan for perioden fastsettes som fellesrådets forslag til budsjett for investeringsdelen. Administrasjonen kan justere kostnadsrammene før videreforsendelse til kommunen dersom det kommer nye opplysninger vedrørende det enkelte tiltak. Vedtak fattes med hjemmel i kirkelovens 4. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen Brev fra Stavanger kommune. Budsjettskriv. Budsjett 2014 og HØP Budsjettforslag. Investeringer og volumøkninger Vedtak: Det fremlagte forslag til handlings- og økonomiplan for perioden fastsettes som fellesrådets forslag til budsjett for investeringsdelen. Administrasjonen kan justere kostnadsrammene før videreforsendelse til kommunen dersom det kommer nye opplysninger vedrørende det enkelte tiltak. Vedtak fattes med hjemmel i kirkelovens 4. 12/13 HØRINGSRUNDE OM FORDELING AV TROSOPPLÆRINGSMIDLER I DOMPROSTIET Side 7 av 84

8 Sak 18/13 Forslag til vedtak: Stavanger kirkelige fellesråd ser at Bispedømmerådets forslag til tildeling er gjort etter gjeldende kriterier. Kriteriene er utfordrende for menigheter med få barn- og ungdommer innenfor målgruppen. Noen menigheter vil ikke kunne etablære bærekraftige stillinger uten supplement av andre midler. Stavanger kirkelige fellesråd ber Bispedømmerådet vurdere grunnlaget for tildelingen til Domkirken menighet på ny. Fellesrådet skjønner anliggendet til Tjensvoll menighetståd, men kan ikke se at gjeldende kriterier gir rom for en slik fordelingsnøkkel uten uten samtykke fra alle menighetene i prostiet. Fellerådet oppfordrer menighetene til å finne frem til samarbeidsløsninger som kan gi bærekraftige stillinger. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen Brev fra Stavanger bispedømmeråd, datert Nasjonale kriterier, datert Samlet oversikt over uttalelsene. Vedtak: Stavanger kirkelige fellesråd ser at Bispedømmerådets forslag til tildeling er gjort etter gjeldende kriterier. Kriteriene er utfordrende for menigheter med få barn- og ungdommer innenfor målgruppen. Noen menigheter vil ikke kunne etablere bærekraftige stillinger uten supplement av andre midler. Stavanger kirkelige fellesråd ber Bispedømmerådet vurdere grunnlaget for tildelingen til Domkirken menighet på ny. Fellesrådet skjønner anliggendet til Tjensvoll menighetsråd, men kan ikke se at gjeldende kriterier gir rom for en slik fordelingsnøkkel uten samtykke fra alle menighetene i prostiet. Fellesrådet oppfordrer menighetene til å finne frem til samarbeidsløsninger som kan gi bærekraftige stillinger. 13/13 ENDRING AV BESTEMMELSER FOR GRAVFELT K,L OG M HUNDVÅG GRAVLUND Forslag til vedtak: Stavanger kirkelige fellesråd godkjenner at det kan gravlegges i dobbel dybde på gravfeltene K, L og M på Hundvåg gravlund. Dette begrunnes med at nye forskrifter som gjelder fra krever 20 cm mindre jordoverdekning. Dette medfører at området er dypt nok for å sette ned kister i dobbel dybde. Festere på gravfelt K, L og M som har festet tilleggsgrav for å reservere plass ved siden av ektefelle/samboer, får tilsendt informasjon om at man nå kan gravlegge i dobbel dybde og at de har mulighet til å frasi seg festegraven. De vil da få refundert festeavgiften Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen Kart over Hundvåg gravlund. Vedtak: Stavanger kirkelige fellesråd godkjenner at det kan gravlegges i dobbel dybde på gravfeltene K, L og M på Hundvåg gravlund. Dette begrunnes med at nye forskrifter som gjelder fra krever 20 cm mindre jordoverdekning. Dette medfører at området er dypt nok for å sette ned kister i dobbel dybde. Festere på gravfelt K, L og M som har festet tilleggsgrav for å reservere plass ved siden av ektefelle/samboer, får tilsendt informasjon om at man nå kan gravlegge i dobbel dybde og at de har mulighet til å frasi seg festegraven. De vil da få refundert festeavgiften Side 8 av 84

9 Sak 18/13 14/13 HØRING - NOU 2013: DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN Forslag til vedtak: Stavanger kirkelige fellesråd utarbeider uttalelse til NOU Det livssynsåpne samfunn. Fellerådets leder bestemmer opplegg i henhold til de synspunkter som kom frem i samtalen. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen NOU 13:1 Det livssynsåpne samfunn, Kap. 1 Sammendrag og hovedsynspunkter Vedtak: Stavanger kirkelige fellesråd utarbeider uttalelse til NOU Det livssynsåpne samfunn. Administrasjonen bes utarbeide forslag til uttalelse. Saken drøftes på neste møte. 15/13 ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak: De fremlagte sakene tas til orientering. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen Følgende ble lagt frem til orientering 1 Orientering om personalsak i møtet. 2 På bakgrunn av søknad fra Tasta menighetsråd vedrørende kantorstillingen med begrunnelse har administrasjonen funnet rom for å øke stillingsstørrelsen fra 40% til 50%. 3 Rekruttering Oversikt over rekruttering for perioden 1/ til 15/ Stilling Navn Stillingstr. Tiltredelse 1. Kantor Stokka Lena Wegemo 100 % 1/ Fagarbeider, Revheim Steinar Malmin 100 % 1/ Kateket, Gausel Anita Skretting 100 % 1/ Vaktm./kirketj., Madlamark Bann 40 % 9/ Daglig leder, Vardeneset Gjerulf Noddeland 100 % 27/ Diakonimedarb., Kampen Claire Gouldthorp 30 % april-2013 Under arbeid 1. Trosopplæring, Tasta, 80 % stilling 2. Kantor, Tasta - 50 % stilling 3. Kantor, Madlamark % stilling 4. Kantor, Hillevåg 100 % stilling 5. Trosopplæring, Hundvåg 100 % stilling 6. Fagarbeider, Hetland 100 % stilling 7. Fagarbeider, Lagård 100 % stilling 8. Diakon, St. Johannes 75 % stilling 9. Daglig leder, St. Johannes 75 % stilling Vedtak: De fremlagte sakene tas til orientering. Side 9 av 84

10 Sak 18/13 16/13 EVENTUELT Forslag til vedtak: Intet forslag til vedtak Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen Ingen saker foreslått. Vedtak: Side 10 av 84

11 Sak 19 / 13 ÅRSOPPGJØR FOR 2012 FOR STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler ASM- 13/ /13 Arne Mossige, Forslag til vedtak: Stavanger kirkelige fellesråd godkjenner det fremlagte regnskap for 2012 med et overskudd stort kr i driftsregnskapet, og et underskudd stort kr i investeringsregnskapet. Driftsregnskapets overskudd, kr settes av til disposisjonsfond, og investeringsregnskapets underskudd kr dekkes inn ved bruk av samme disposisjonsfond. Samlet sett vil disponering av overskudd, samt inndekking av underskudd for hhv drifts- og investeringsregnskap 2012 tilføre virksomhetens disposisjonsfond kr Den fremlagte revisjonsberetning tas til orientering. Saken gjelder: Årsregnskap for 2012 for Stavanger kirkelige fellesråd. Bakgrunn for saken: Regnskapet for 2012 er avsluttet og legges fram for fellesrådet for endelig fastsetting i henhold til 5-7 i forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd. Driftsregneskapet for 2012 viser et overskudd stort kr , og investeringsregnskapet for 2012 viser et underskudd stort kr Dersom en ønsker å se resultatet for fellesrådets virksomhet i 2012 samlet vil det da utgjøre et mindreforbruk/overskudd stort kr Regnskapene føres og presenteres separat, og det må fattes vedtak om disponering av overskudd, samt inndekking av underskudd. Regneskapet er ferdig revidert ved utgangen av mai Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Fellesrådet / Vurdering: Regnskapet er avsluttet i løpet av mai Under revisjonens arbeid er foreslåtte endringer vurdert gjennomført fortløpende. Årets resultat er etter vår mening et godt resultat. Et samlet resultat for drift og investering på kr , med et driftsregnskap hvor samlede driftskostnader er i underkant av 105 mill. må kunne sies å være bra. Også i år er resultatet påvirket av de merinntekter virksomheten har hatt for utleie og avgifter, samt høyere refusjoner knyttet til fødselspermisjoner og sjukdom enn budsjettert. Dette er forhold som er medvirkende i inndekking av de merutgifter som kommer innenfor kjøp av varer og tjenester, og hvor det de siste fem år fra kommunens side, ikke er lagt inn kompensasjon for prisstigning. Vakanser ved sjukdom og ledighet i stillinger vil også i en viss utstrekning være med å gi en effekt som for virksomheten samlet sett bidrar til at vi ikke går med underskudd. Side 11 av 84

12 Sak 19/13 For enkelte av våre vanligste utgiftsposter har prisstigningen for de siste tre år ligget merkbart over den generelle prisstigning i samfunnet. Det mest tydelige eksempel på dette har vært byggrelaterte varer og tjenester. Konklusjon: Stavanger kirkelige fellesråds samlede resultat for året 2012 er etter forholdene et godt resultat. Også i 2012 har merinntekter bidratt til at regnskapet tross manglende prisstigningskompensasjon kom ut i balanse. Vedlegg: Årsregnskap for 2012 (driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap) med noter. Årsoppgjørsnotat for 2012 fra revisor. Revisjonsberetning for Svein Inge Thorstvedt Kirkeverge Arne Sigurd Mossige økonomisjef Side 12 av 84

13 Sak 19/13 Regnskapsskjema DRIFTSREGNSKAPET Regnsk Regulert budsjett Oppr. Budsj. Regnsk. Noter Linje Art Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Salg av driftsmidler/fast eiendom Refusjoner / overføringer Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting Statlige tilskudd Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Sum Driftsinntekter Utgifter Lønn og sosiale utgifter og Kjøp av varer og tjenester Refusjoner og overføringer Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting Tilskudd og gaver Sum Driftsutgifter Brutto Driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende Netto finansinntekter/utgifter Avskrivninger , 10, Motpost avskrivninger , 10, Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til styrking av likviditetsreserve Overført til investeringsregnskapet Sum avsetninger REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD) 0 0 Side 13 av 84

14 Sak 19/13 Regnskapsskjema INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Noter Linje Art Investeringer - Investeringskostnader Investeringer i anleggsmidler , 11 og Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting Mva på vederlag, mva pliktige anskaffelser (inv) Renteutgifter, låneomkostninger Avdrag på lån (ekstraordinært) Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l Dekning av tidligere års udekket resultat Avsetninger 0 7 Årets finansieringsbehov Finansiert slik Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom Refusjoner Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån (ekstraordinært) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års udisponert resultat 17 Sum finansiering /980 Udekket/udisponert Side 14 av 84

15 Side 15 av 84 Sak 19/13

16 Side 16 av 84 Sak 19/13

17 REGNSKAPSOVERSIKT FOR GRAVFOND 2012 INNTEKTER OG UTGIFTER FORDELT PÅ HOVEDPOSTNIVÅ Sak 19/13 Utg./ Regnskap Budsjett Forbr. Regnskap Tekst Note Inntekt i % 2011 Hovedpost 0, lønn inkl. sosiale kostnader Utgift 0,00 0,00 0,00 Hovedpost 1, Utstyr og vedlikehold Utgift ,00 0, ,00 Hovedpost 2, Andre driftsutgifter Utgift ,00 0, ,00 Hovedpost 3, Overføringsutgifter 13 Utgift ,00 0, ,00 Hovedpost 5, Avsatt til fond Utgift ,00 0, ,00 Hovedpost 7, Overføringsinntekter Inntekt ,00 0, ,00 Hovedpost 9, Renteinntekter Inntekt , ,00 Hovedpost 9, Bruk av fond ,00 0, ,00 Sum (Resultat) 0,00 0,00 0,00 BALANSEREGNSKAP FOR GRAVFOND 2012 EIENDELER : Endr Note 31-des des Bankkonto, gravfond, , , ,00 Bankkonto, fellesfond, , , ,00 Bankkonto, interrimskto 0,00 0,00 0,00 Kortsiktige fordringer 0,00 0,00 0,00 Sum eiendeler , , ,00 GJELD: Interrimskonto kortsiktig gjeld 0,00 0,00 0,00 Sum gjeld 0,00 0,00 0,00 EGENKAPITAL : Gravfond , , ,00 Fellesfondet , , ,00 Sum egenkapital , , ,00 Sum gjeld og egenkapital , , ,00 Side 17 av 84

18 NOTER TIL STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅDS REGNSKAP ÅR 2012 : Sak 19/13 Her gis enkelte tilleggskommentarer (i form av noter) til regnskapet for Dette vil i hovedsak knytte seg til forhold hvor beløpets størrelse eller andre forhold tilsier at informasjonen kan være viktig for forståelsen av regnskapstallene. Detaljert regnskap for virksomheten vil kunne utleveres på anmodning. Innledende kommentarer Avskrivninger skal etter forskriftene innarbeides i driftsregnskapet, og ikke bare synliggjøres i balanseregnskapet. Avskrivninger skal ikke ha resultateffekt i et regnskap ført etter kommunale regnskapsprinsipper, og en vil derfor finne en motpost til avskrivningene som eliminerer resultateffekten. Dette skyldes at anleggsmidlene utgiftsføres ved anskaffelsen, og følgelig ville avskrivninger med resultateffekt samlet sett gitt dobbel resultateffekt ved avskrivningsperiodens utløp. Regnskapsprinsipper: Regnskapet føres etter anordningsprinsippet. Det betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapsåret avsluttes. Regnskapet skal videre føres etter bruttoprinsippet. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene. Det skal altså ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og heller ikke skal inntektene fremstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. Note 1: Inntekter For år 2012 er inntekter i tilknytning til sykepengerefusjoner, samt refusjoner i forbindelse med svangerskapspermisjoner samlet sett ca. kr høyere enn budsjettert. Forutsigbarheten knyttet til sykepengerefusjoner er naturlig nok ikke lett, men erfaringstall fra flere år tilbake i tid viser at vi vanligvis ender opp med sjukepengerefusjoner på omkring kr og høyere. Momskompensasjonen ligger omtrent på nivå med budsjettert. For 2012 er merinntekter på brukerbetaling, avgifter, salgs- og leieinntekter på ca. kr i forhold til budsjettert. Merinntekter knyttet til utleie ved vielser og konserter, vil ha sin naturlige motpost i merutgifter knyttet til bygningsmasse og ansatte (kostnader til lønn, renhold og energi osv). Merinntektene er naturlig nok en viktig faktor i inndekking av de merutgifter virksomheten har hatt på kjøp av varer og tjenester i I den anledning er det naturlig å peke på at vi de siste år ikke har fått kompensert for prisvekst i våre tilskudd fra kommunen. Statlige og kommunale tilskudd er i all hovedsak i overensstemmelse med budsjett. Note 2: Tilskudd fra staten Statlige tilskudd er i 2012 på omkring kr Størstedelen er tilskudd til trosopplæring, med ca. kr Tilskuddene for 2012 gjelder Ytre Stavanger prosti, samt St. Petri menighet. Fra 2013 vil også Domprositet omfattes av trosopplæringstilskudd. Tilskudd til stillinger som kateket og diakon utgjorde samlet ca. kr Dette er tilskudd som er rimelig forutsigbare og som har sine helt klare formål. Note 3: Utgifter På utgiftssiden er forskjell mellom budsjett og regnskap på lønn (hovedpost 0) på omlag kr (mindreforbruk). Dette utgjør ikke mer enn ca. 1% av lønnsbudsjettet og er slik sett et relativt lite avvik. Går en litt dypere inn i tallene vil en finne vikarutgifter som er ca. kr høyere enn budsjettert, samtidig som lønn fast ansatte er ca kr lavere enn budsjettert. Dette er jo en høyst naturlig sammenheng, og medvirkende til det mindreforbruket som ble nevnt innledningsvis. Videre er det tilbakeført midler fra premiereserven i KLP til delvis dekning av 3. kvartals faktura for pensjonspremie. Dette er helt i tråd med hvordan KLP håndterer premiereservekontoen, og reduserer årets samlede pensjonskostnader med ca kr , noe som gjenspeiles i differansen mellom budsjettert pensjonspremie på kr. 4,58 mill mot regnskapsført 3,88 mill. Side 18 av 84

19 Sak 19/13 Ved sjukepermisjon eller foreldrepermisjon mottar den ansatte sin ordinære lønn fra arbeidsgiver, mens de økte lønnsutgifter til vikar i hovedsak dekkes inn av sjukepengerefusjoner. For kjøp av varer og tjenester (hovedpost 1 og 2) er merforbruket på 5,5 % (kr. 1,27 mill). Det er her viktig å gjøre oppmerksom på at vi de siste 5 år ikke har fått kompensert prisvekst i tilskuddene fra kommunen. Dette merforbruk må sees i sammenheng med merinntekter kommentert foran, samt samlet mindreforbruk på lønn. Virksomheten har gjennom merinntekter fra avgifter, leieinntekter, merinntekter fra refusjoner NAV, mindreutgifter til pensjonskostnader samlet sett et resultat i balanse. Vi har i flere år hatt en situasjon hvor driftsutgiftsnivået har blitt dekket inn ved merinntekter fra salg og leie av tjeneseter, samt ved at sjukepengerefusjoner har vist seg å bli høyere enn forutsatt. Dette er ikke en ideell situasjon, men har så langt medført at vi har sluppet å måtte innføre begrensninger i innkjøp (ved såkalt innkjøpsstopp) også i Våre tilskudd fra kommunen er ikke prisjustert de fem siste år. Det er en vesentlig faktor når en skal forklare de overskridelser som vi ser på kjøp av varer og tjenester. Vår virksomhet har bl.a. en stor andel utgifter knyttet til drivstoff og vedlikehold av kjøretøy og maskiner, en utgift som har hatt prisstigning langt utover de 0% driftstilskuddet for varer og tjenester er justert med. Videre har prisstigningen i samfunnet generelt økt for de fleste varer og tjenester vår virksomhet gjør seg nytte av. Denne prisstigning skjer i ulik grad og styrke, men i særdeleshet gjelder dette på håndverkstjenester, og bygningsrelaterte varer. For året 2012 er kostnadene til elektrisitet omkring kr lavere enn for 2011, og kr lavere en budsjett for En stor del av grunnen til denne kostnadsreduksjonen skyldes kombinasjon av både lavere priser og høyere temperaturer gjennom vintermånedene. Foran nevnte midreforbruk på strøm kommer godt med når kostnader til drift og vedlikehold av virksomhetens maskinpark har økt med ca fra Kostnader til gudstjeneste- og stillingsannonser ligger også omkring kr over budsjett. Det vil alltid være varierende grad av mer- og mindreforbruk på ulike typer varer og tjenester, men her er gitt noen eksempler som i kroner er av en viss betydning. Det at vi igjen gjennom ulike elementer på utgifts- og inntektssiden får et resultat som samlet for drift- og investering er rimelig nær balanse, må ikke hindre oss i å sette kraftig søkelys på den ubalanse flere års manglende prisjustering har ført til. Vi vil i vårt forslag til driftsbudsjett for 2014 fortsette å kommunisere behovet for kompensasjon for prisstigning. For regnskapsåret 2013, er det innvilget en prisjustering på 1%, noe som er første justering på fem år. Note 4: Renteinntekter og renteutgifter Virksomheten har i 2012 budsjettert med kr i renteinntekter. Rentenivået gjennom 2012 har vært noe lavere enn i 2011, og vi har i år en renteinntekt på kr som er noe lavere enn i fjor. Vi mottar kommunale tilskudd forskuddsvis hver fjerde måned ihht avtale. Dette forhold bidrar til et gjennomsnittlig høyere innestående beløp på vår bankkonto enn om vi hadde mottatt månedlige tilskudd. Virksomheten vår er med nevnte tilskuddsordning tjent med et høyt rentenivå. For 2013 ser det også ut til å bli et stabilt lavt rentenivå, uten signaler som gir forventning til økning i renteinntektene for inneværende år. Side 19 av 84

20 Sak 19/13 Note 5: Bruk av bundet drifts- og investeringsfond Bruk av bundet drifts- og investeringsfond kr består av følgende: Bruk av bundet driftsfond til Stavanger domkirke/bispekapellet: kr Bruk av bundet driftsfond kirkemusikalsk myldring kr Bruk av bundet driftsfond fellesdiakonalt prosjekt Sorgarbeid/sorgrupper kr Bruk av bundet driftsfond vedlikehold Stainwayflygelet kr Bruk av bundet driftsfond rep tak i Stokka kirke kr Bruk av bundet driftsfond nytt urnefelt på Eiganes gravlund kr Bruk av bundet driftsfond, utbedring vei Eiganes gravlund kr Bruk av bundet driftsfond, opparbeiding depotplass Hinna gravlund kr Bruk av bundet Trosopplæringsprosjekt SAA-Felles (YSP) kr Bruk av bundet driftsfond Trosopplæringsprosjekt SAA Tasta kr Bruk av bundet driftsfond Trosopplæringsprosjekt SAA Madlamark kr Bruk av bundet driftsfond Trosopplæringsprosjekt SAA Gausel kr Sum : kr Note 6: Avsetning til bundet drifts-, og investeringsfond Avsetning til bundet drifts- og investeringsfond kr består av følgende: Avsatt tilskudd til rehabilitering Stvgr. Domkirke: kr Avsatt til kirkekulturell myldring kr Avsatt til Onsdagskonserter i Frue Kirke (Tilsk fra Norsk kulturråd) kr Avsatt til intervallvedlikehold av kremasjonsovn (5 års og 10 års syklus) kr Avsatt Trosopplæringsprosjekt SAA-Felles (YSP) kr Avsatt Trosopplæringsprosjekt SAA-Hinna (YSP) kr Avsatt Trosopplæringsprosjekt SAA-Hafrsfjord (YSP) kr Avsatt Trosopplæringsprosjekt SAA-Gausel (YSP) kr Avsatt Trosopplæringsprosjekt St Petri menighet kr Avsatt resultat Orgelfestivalen 2012 kr Sum : kr Note 5: Bruk av ubundet fond Bruk av ubundet fond kr består av følgende: Inndekking negativt resultat i investeringsregnskap kr Brukt av kompetanseutviklingsfond til fagtur Berlin kr Sum: kr Note 6: Avsetning til ubundet fond Avsetning til ubundet fond kr består av følgende: Avsatt positivt resultat i driftsregnskapet kr Sum : kr Side 20 av 84

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sandnes kirkelige fellesråd 12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 2015 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 15/00001 08.4.2015 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr Forslag til vedtak Sandnes kirkelige

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 - Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/52 Møtedato/tid: 02.05.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 41/2012 Tittel: Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Undertittel: En kartlegging blant

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD ÅRSMELDING 2013 Vedtatt i Stavanger kirkelige fellesråd 11.06.2014 2 INNHOLD 1. INNLEDNING side 4 2. GENERELT side 6 3. PROSTIER/MENIGHETER.. side 8 4. KIRKENS SERVICETORG.

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Økonomireglement for Herøy kommune

Økonomireglement for Herøy kommune Økonomireglement for Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10. mars 2009. Sak nr: 4/09 Revidert 03.02.09 Side 2 av 38 Revidert 03.02.09 Side 3 av 38 INNHOLD 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET...5 1.1 BAKGRUNN...5

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer