Møteinnkalling. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /13 Svein Inge Thorstvedt,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 06.06.2013 13/517-9 1533/13 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02"

Transkript

1 Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteinnkalling Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /13 Svein Inge Thorstvedt, Møtested: Kirkevergekontoret Klubbgt. 6 Møtedato: Tid: 19:00 Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kristin Torp, Bekkefaret, Per Andreassen, Domkirken, Ben Harald Nygård, Gausel, Eirik Olimstad, Hafrsfjord, Leif Vastveit, Hillevåg, Sveinung Espedal, Hinna, Bente Ofstad Skeie, Hundvåg, Lars Magne Aksnes, Kampen, Liv Grahl-Jacobsen, Madlamark, Atle Johansen, St. Johannes, Arne Kristian Espedal, St.Petri, Øivind K. Holtedahl, Stokka, Kjetil Wirak, Sunde, Rune Skagestad, Tasta, Jens Petter Aabel, Tjensvoll, Berit Bue, Varden, Dorrit Vignes Isachsen, Vardeneset, Sigfred Sørensen, geistlig repr., Thor Bjarne Bore, kommunens repr Svein Inge Thorstvedt, Arne S. Mossige, Unn Rosenberg, Per Øyvind Skrede Merknader: Saker til behandling: 17/13 30/13 Eventuelt forfall meldes til e-post kommune.no eller på tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Adresse Klubbgata 6 Postboks Stavanger Telefon Telefax Org.nr NO Bankkonto E-post Web

2 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/13 13/517 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 18/13 13/517 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FR /13 13/505 ÅRSOPPGJØR FOR 2012 FOR STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD 20/13 13/504 ÅRSMELDING FOR 2012 STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD 21/13 13/359 HØRING - NOU 2013: DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN 22/13 13/506 UTTALELSE - KULTURUTREDNINGEN /13 13/520 HINNASENTERET - OVERDRAGELSE TIL STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD 24/13 13/521 ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENT TIL ARBEIDSUTVALGET 25/13 13/517 REFERATSAK: MØTEPROTOKOLL FRA ADMU DEN /13 13/517 REFERATSAK: MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I SK-KU /13 13/517 REFERATSAK: MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I SK-DU /13 13/517 REFERATSAK: MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I SK-DU /13 13/517 ORIENTERINGSSAKER 30/13 13/517 EVENTUELT ARNE KRISTIAN ESPEDAL LEDER SVEIN INGE THORSTVEDT KIRKEVERGE

3 Sak 17 / 13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler SIT- 13/ /13 Svein Inge Thorstvedt, Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Saken gjelder: Godkjenning av møtet. Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Fellesrådet / Svein Inge Thorstvedt Side 3 av 84

4 Sak 18 / 13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FR Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler SIT- 13/ /13 Svein Inge Thorstvedt, Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra møte i fellesrådet godkjennes Saken gjelder: Møtebok fra forrige møte Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Fellesrådet / Vedlegg: Møteprotokoll fra møte i fellesrådet Svein Inge Thorstvedt Side 4 av 84

5 Sak 18/13 Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /13 Svein Inge Thorstvedt, Møtested: Kirkevergekontoret, Klubbgt. 6 Møtedato: Tid: 1900 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kristin Torp, Bekkefaret, Per Andreassen, Domkirken, Eirik Olimstad, Hafrsfjord, Leif Vastveit, Hillevåg, Sveinung Espedal, Hinna, Bente Ofstad Skeie, Hundvåg, Lars Magne Aksnes, Kampen, Liv Grahl-Jacobsen, Madlamark, Atle Johansen, St. Johannes, Arne Kristian Espedal, St.Petri, Øivind K. Holtedahl, Stokka,, Rune Skagestad, Tasta, Jens Petter Aabel, Tjensvoll, Dorrit Vignes Isachsen, Vardeneset, Sigfred Sørensen, geistlig repr., Thor Bjarne Bore, kommunens repr Ben Harald Nygård, Gausel, Beth Erfjord Bakkane, Gausel, Kjetil Wirak, Sunde Nils B. Sørenes, Sunde, Berit Bue, Varden, Ellen Sofie Hetta, Varden Svein Inge Thorstvedt, Arne S. Mossige, Unn Rosenberg, Jan Henrik Kauf, Per Øyvind Skrede, Ellinor Hellestøl Merknader: Behandlede saker: 9/13 16/13 Side 5 av 84

6 Sak 18/13 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/13 13/295 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 10/13 13/295 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FR /13 13/148 BUDSJETTARBEID HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN (HØP) INVESTERINGER OG VOLUMØKNINGER 12/13 13/211 HØRINGSRUNDE OM FORDELING AV TROSOPPLÆRINGSMIDLER I DOMPROSTIET 13/13 13/358 ENRDRING AV BESTEMMELSER FOR GRAVFELT K,L OG M HUNDVÅG GRAVLUND 14/13 13/359 HØRING - NOU 2013: DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN 15/13 13/295 ORIENTERINGSSAKER 16/13 13/295 EVENTUELT Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Arne Kristian Espedal Leder Svein Inge Thorstvedt Kirkeverge Side 6 av 84

7 Sak 18/13 9/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 10/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FR Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra møte i fellesrådet godkjennes. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen Møteprotokoll fra møte i fellesrådet Vedtak: Møteprotokoll fra møte i fellesrådet godkjennes. 11/13 BUDSJETTARBEID HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN (HØP) INVESTERINGER OG VOLUMØKNINGER Forslag til vedtak: Det fremlagte forslag til handlings- og økonomiplan for perioden fastsettes som fellesrådets forslag til budsjett for investeringsdelen. Administrasjonen kan justere kostnadsrammene før videreforsendelse til kommunen dersom det kommer nye opplysninger vedrørende det enkelte tiltak. Vedtak fattes med hjemmel i kirkelovens 4. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen Brev fra Stavanger kommune. Budsjettskriv. Budsjett 2014 og HØP Budsjettforslag. Investeringer og volumøkninger Vedtak: Det fremlagte forslag til handlings- og økonomiplan for perioden fastsettes som fellesrådets forslag til budsjett for investeringsdelen. Administrasjonen kan justere kostnadsrammene før videreforsendelse til kommunen dersom det kommer nye opplysninger vedrørende det enkelte tiltak. Vedtak fattes med hjemmel i kirkelovens 4. 12/13 HØRINGSRUNDE OM FORDELING AV TROSOPPLÆRINGSMIDLER I DOMPROSTIET Side 7 av 84

8 Sak 18/13 Forslag til vedtak: Stavanger kirkelige fellesråd ser at Bispedømmerådets forslag til tildeling er gjort etter gjeldende kriterier. Kriteriene er utfordrende for menigheter med få barn- og ungdommer innenfor målgruppen. Noen menigheter vil ikke kunne etablære bærekraftige stillinger uten supplement av andre midler. Stavanger kirkelige fellesråd ber Bispedømmerådet vurdere grunnlaget for tildelingen til Domkirken menighet på ny. Fellesrådet skjønner anliggendet til Tjensvoll menighetståd, men kan ikke se at gjeldende kriterier gir rom for en slik fordelingsnøkkel uten uten samtykke fra alle menighetene i prostiet. Fellerådet oppfordrer menighetene til å finne frem til samarbeidsløsninger som kan gi bærekraftige stillinger. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen Brev fra Stavanger bispedømmeråd, datert Nasjonale kriterier, datert Samlet oversikt over uttalelsene. Vedtak: Stavanger kirkelige fellesråd ser at Bispedømmerådets forslag til tildeling er gjort etter gjeldende kriterier. Kriteriene er utfordrende for menigheter med få barn- og ungdommer innenfor målgruppen. Noen menigheter vil ikke kunne etablere bærekraftige stillinger uten supplement av andre midler. Stavanger kirkelige fellesråd ber Bispedømmerådet vurdere grunnlaget for tildelingen til Domkirken menighet på ny. Fellesrådet skjønner anliggendet til Tjensvoll menighetsråd, men kan ikke se at gjeldende kriterier gir rom for en slik fordelingsnøkkel uten samtykke fra alle menighetene i prostiet. Fellesrådet oppfordrer menighetene til å finne frem til samarbeidsløsninger som kan gi bærekraftige stillinger. 13/13 ENDRING AV BESTEMMELSER FOR GRAVFELT K,L OG M HUNDVÅG GRAVLUND Forslag til vedtak: Stavanger kirkelige fellesråd godkjenner at det kan gravlegges i dobbel dybde på gravfeltene K, L og M på Hundvåg gravlund. Dette begrunnes med at nye forskrifter som gjelder fra krever 20 cm mindre jordoverdekning. Dette medfører at området er dypt nok for å sette ned kister i dobbel dybde. Festere på gravfelt K, L og M som har festet tilleggsgrav for å reservere plass ved siden av ektefelle/samboer, får tilsendt informasjon om at man nå kan gravlegge i dobbel dybde og at de har mulighet til å frasi seg festegraven. De vil da få refundert festeavgiften Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen Kart over Hundvåg gravlund. Vedtak: Stavanger kirkelige fellesråd godkjenner at det kan gravlegges i dobbel dybde på gravfeltene K, L og M på Hundvåg gravlund. Dette begrunnes med at nye forskrifter som gjelder fra krever 20 cm mindre jordoverdekning. Dette medfører at området er dypt nok for å sette ned kister i dobbel dybde. Festere på gravfelt K, L og M som har festet tilleggsgrav for å reservere plass ved siden av ektefelle/samboer, får tilsendt informasjon om at man nå kan gravlegge i dobbel dybde og at de har mulighet til å frasi seg festegraven. De vil da få refundert festeavgiften Side 8 av 84

9 Sak 18/13 14/13 HØRING - NOU 2013: DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN Forslag til vedtak: Stavanger kirkelige fellesråd utarbeider uttalelse til NOU Det livssynsåpne samfunn. Fellerådets leder bestemmer opplegg i henhold til de synspunkter som kom frem i samtalen. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen NOU 13:1 Det livssynsåpne samfunn, Kap. 1 Sammendrag og hovedsynspunkter Vedtak: Stavanger kirkelige fellesråd utarbeider uttalelse til NOU Det livssynsåpne samfunn. Administrasjonen bes utarbeide forslag til uttalelse. Saken drøftes på neste møte. 15/13 ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak: De fremlagte sakene tas til orientering. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen Følgende ble lagt frem til orientering 1 Orientering om personalsak i møtet. 2 På bakgrunn av søknad fra Tasta menighetsråd vedrørende kantorstillingen med begrunnelse har administrasjonen funnet rom for å øke stillingsstørrelsen fra 40% til 50%. 3 Rekruttering Oversikt over rekruttering for perioden 1/ til 15/ Stilling Navn Stillingstr. Tiltredelse 1. Kantor Stokka Lena Wegemo 100 % 1/ Fagarbeider, Revheim Steinar Malmin 100 % 1/ Kateket, Gausel Anita Skretting 100 % 1/ Vaktm./kirketj., Madlamark Bann 40 % 9/ Daglig leder, Vardeneset Gjerulf Noddeland 100 % 27/ Diakonimedarb., Kampen Claire Gouldthorp 30 % april-2013 Under arbeid 1. Trosopplæring, Tasta, 80 % stilling 2. Kantor, Tasta - 50 % stilling 3. Kantor, Madlamark % stilling 4. Kantor, Hillevåg 100 % stilling 5. Trosopplæring, Hundvåg 100 % stilling 6. Fagarbeider, Hetland 100 % stilling 7. Fagarbeider, Lagård 100 % stilling 8. Diakon, St. Johannes 75 % stilling 9. Daglig leder, St. Johannes 75 % stilling Vedtak: De fremlagte sakene tas til orientering. Side 9 av 84

10 Sak 18/13 16/13 EVENTUELT Forslag til vedtak: Intet forslag til vedtak Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen Ingen saker foreslått. Vedtak: Side 10 av 84

11 Sak 19 / 13 ÅRSOPPGJØR FOR 2012 FOR STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler ASM- 13/ /13 Arne Mossige, Forslag til vedtak: Stavanger kirkelige fellesråd godkjenner det fremlagte regnskap for 2012 med et overskudd stort kr i driftsregnskapet, og et underskudd stort kr i investeringsregnskapet. Driftsregnskapets overskudd, kr settes av til disposisjonsfond, og investeringsregnskapets underskudd kr dekkes inn ved bruk av samme disposisjonsfond. Samlet sett vil disponering av overskudd, samt inndekking av underskudd for hhv drifts- og investeringsregnskap 2012 tilføre virksomhetens disposisjonsfond kr Den fremlagte revisjonsberetning tas til orientering. Saken gjelder: Årsregnskap for 2012 for Stavanger kirkelige fellesråd. Bakgrunn for saken: Regnskapet for 2012 er avsluttet og legges fram for fellesrådet for endelig fastsetting i henhold til 5-7 i forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd. Driftsregneskapet for 2012 viser et overskudd stort kr , og investeringsregnskapet for 2012 viser et underskudd stort kr Dersom en ønsker å se resultatet for fellesrådets virksomhet i 2012 samlet vil det da utgjøre et mindreforbruk/overskudd stort kr Regnskapene føres og presenteres separat, og det må fattes vedtak om disponering av overskudd, samt inndekking av underskudd. Regneskapet er ferdig revidert ved utgangen av mai Sakens behandling: Sak nr.: Møtedato: Fellesrådet / Vurdering: Regnskapet er avsluttet i løpet av mai Under revisjonens arbeid er foreslåtte endringer vurdert gjennomført fortløpende. Årets resultat er etter vår mening et godt resultat. Et samlet resultat for drift og investering på kr , med et driftsregnskap hvor samlede driftskostnader er i underkant av 105 mill. må kunne sies å være bra. Også i år er resultatet påvirket av de merinntekter virksomheten har hatt for utleie og avgifter, samt høyere refusjoner knyttet til fødselspermisjoner og sjukdom enn budsjettert. Dette er forhold som er medvirkende i inndekking av de merutgifter som kommer innenfor kjøp av varer og tjenester, og hvor det de siste fem år fra kommunens side, ikke er lagt inn kompensasjon for prisstigning. Vakanser ved sjukdom og ledighet i stillinger vil også i en viss utstrekning være med å gi en effekt som for virksomheten samlet sett bidrar til at vi ikke går med underskudd. Side 11 av 84

12 Sak 19/13 For enkelte av våre vanligste utgiftsposter har prisstigningen for de siste tre år ligget merkbart over den generelle prisstigning i samfunnet. Det mest tydelige eksempel på dette har vært byggrelaterte varer og tjenester. Konklusjon: Stavanger kirkelige fellesråds samlede resultat for året 2012 er etter forholdene et godt resultat. Også i 2012 har merinntekter bidratt til at regnskapet tross manglende prisstigningskompensasjon kom ut i balanse. Vedlegg: Årsregnskap for 2012 (driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap) med noter. Årsoppgjørsnotat for 2012 fra revisor. Revisjonsberetning for Svein Inge Thorstvedt Kirkeverge Arne Sigurd Mossige økonomisjef Side 12 av 84

13 Sak 19/13 Regnskapsskjema DRIFTSREGNSKAPET Regnsk Regulert budsjett Oppr. Budsj. Regnsk. Noter Linje Art Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Salg av driftsmidler/fast eiendom Refusjoner / overføringer Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting Statlige tilskudd Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Sum Driftsinntekter Utgifter Lønn og sosiale utgifter og Kjøp av varer og tjenester Refusjoner og overføringer Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting Tilskudd og gaver Sum Driftsutgifter Brutto Driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende Netto finansinntekter/utgifter Avskrivninger , 10, Motpost avskrivninger , 10, Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til styrking av likviditetsreserve Overført til investeringsregnskapet Sum avsetninger REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD) 0 0 Side 13 av 84

14 Sak 19/13 Regnskapsskjema INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Noter Linje Art Investeringer - Investeringskostnader Investeringer i anleggsmidler , 11 og Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting Mva på vederlag, mva pliktige anskaffelser (inv) Renteutgifter, låneomkostninger Avdrag på lån (ekstraordinært) Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l Dekning av tidligere års udekket resultat Avsetninger 0 7 Årets finansieringsbehov Finansiert slik Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom Refusjoner Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån (ekstraordinært) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års udisponert resultat 17 Sum finansiering /980 Udekket/udisponert Side 14 av 84

15 Side 15 av 84 Sak 19/13

16 Side 16 av 84 Sak 19/13

17 REGNSKAPSOVERSIKT FOR GRAVFOND 2012 INNTEKTER OG UTGIFTER FORDELT PÅ HOVEDPOSTNIVÅ Sak 19/13 Utg./ Regnskap Budsjett Forbr. Regnskap Tekst Note Inntekt i % 2011 Hovedpost 0, lønn inkl. sosiale kostnader Utgift 0,00 0,00 0,00 Hovedpost 1, Utstyr og vedlikehold Utgift ,00 0, ,00 Hovedpost 2, Andre driftsutgifter Utgift ,00 0, ,00 Hovedpost 3, Overføringsutgifter 13 Utgift ,00 0, ,00 Hovedpost 5, Avsatt til fond Utgift ,00 0, ,00 Hovedpost 7, Overføringsinntekter Inntekt ,00 0, ,00 Hovedpost 9, Renteinntekter Inntekt , ,00 Hovedpost 9, Bruk av fond ,00 0, ,00 Sum (Resultat) 0,00 0,00 0,00 BALANSEREGNSKAP FOR GRAVFOND 2012 EIENDELER : Endr Note 31-des des Bankkonto, gravfond, , , ,00 Bankkonto, fellesfond, , , ,00 Bankkonto, interrimskto 0,00 0,00 0,00 Kortsiktige fordringer 0,00 0,00 0,00 Sum eiendeler , , ,00 GJELD: Interrimskonto kortsiktig gjeld 0,00 0,00 0,00 Sum gjeld 0,00 0,00 0,00 EGENKAPITAL : Gravfond , , ,00 Fellesfondet , , ,00 Sum egenkapital , , ,00 Sum gjeld og egenkapital , , ,00 Side 17 av 84

18 NOTER TIL STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅDS REGNSKAP ÅR 2012 : Sak 19/13 Her gis enkelte tilleggskommentarer (i form av noter) til regnskapet for Dette vil i hovedsak knytte seg til forhold hvor beløpets størrelse eller andre forhold tilsier at informasjonen kan være viktig for forståelsen av regnskapstallene. Detaljert regnskap for virksomheten vil kunne utleveres på anmodning. Innledende kommentarer Avskrivninger skal etter forskriftene innarbeides i driftsregnskapet, og ikke bare synliggjøres i balanseregnskapet. Avskrivninger skal ikke ha resultateffekt i et regnskap ført etter kommunale regnskapsprinsipper, og en vil derfor finne en motpost til avskrivningene som eliminerer resultateffekten. Dette skyldes at anleggsmidlene utgiftsføres ved anskaffelsen, og følgelig ville avskrivninger med resultateffekt samlet sett gitt dobbel resultateffekt ved avskrivningsperiodens utløp. Regnskapsprinsipper: Regnskapet føres etter anordningsprinsippet. Det betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapsåret avsluttes. Regnskapet skal videre føres etter bruttoprinsippet. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene. Det skal altså ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og heller ikke skal inntektene fremstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. Note 1: Inntekter For år 2012 er inntekter i tilknytning til sykepengerefusjoner, samt refusjoner i forbindelse med svangerskapspermisjoner samlet sett ca. kr høyere enn budsjettert. Forutsigbarheten knyttet til sykepengerefusjoner er naturlig nok ikke lett, men erfaringstall fra flere år tilbake i tid viser at vi vanligvis ender opp med sjukepengerefusjoner på omkring kr og høyere. Momskompensasjonen ligger omtrent på nivå med budsjettert. For 2012 er merinntekter på brukerbetaling, avgifter, salgs- og leieinntekter på ca. kr i forhold til budsjettert. Merinntekter knyttet til utleie ved vielser og konserter, vil ha sin naturlige motpost i merutgifter knyttet til bygningsmasse og ansatte (kostnader til lønn, renhold og energi osv). Merinntektene er naturlig nok en viktig faktor i inndekking av de merutgifter virksomheten har hatt på kjøp av varer og tjenester i I den anledning er det naturlig å peke på at vi de siste år ikke har fått kompensert for prisvekst i våre tilskudd fra kommunen. Statlige og kommunale tilskudd er i all hovedsak i overensstemmelse med budsjett. Note 2: Tilskudd fra staten Statlige tilskudd er i 2012 på omkring kr Størstedelen er tilskudd til trosopplæring, med ca. kr Tilskuddene for 2012 gjelder Ytre Stavanger prosti, samt St. Petri menighet. Fra 2013 vil også Domprositet omfattes av trosopplæringstilskudd. Tilskudd til stillinger som kateket og diakon utgjorde samlet ca. kr Dette er tilskudd som er rimelig forutsigbare og som har sine helt klare formål. Note 3: Utgifter På utgiftssiden er forskjell mellom budsjett og regnskap på lønn (hovedpost 0) på omlag kr (mindreforbruk). Dette utgjør ikke mer enn ca. 1% av lønnsbudsjettet og er slik sett et relativt lite avvik. Går en litt dypere inn i tallene vil en finne vikarutgifter som er ca. kr høyere enn budsjettert, samtidig som lønn fast ansatte er ca kr lavere enn budsjettert. Dette er jo en høyst naturlig sammenheng, og medvirkende til det mindreforbruket som ble nevnt innledningsvis. Videre er det tilbakeført midler fra premiereserven i KLP til delvis dekning av 3. kvartals faktura for pensjonspremie. Dette er helt i tråd med hvordan KLP håndterer premiereservekontoen, og reduserer årets samlede pensjonskostnader med ca kr , noe som gjenspeiles i differansen mellom budsjettert pensjonspremie på kr. 4,58 mill mot regnskapsført 3,88 mill. Side 18 av 84

19 Sak 19/13 Ved sjukepermisjon eller foreldrepermisjon mottar den ansatte sin ordinære lønn fra arbeidsgiver, mens de økte lønnsutgifter til vikar i hovedsak dekkes inn av sjukepengerefusjoner. For kjøp av varer og tjenester (hovedpost 1 og 2) er merforbruket på 5,5 % (kr. 1,27 mill). Det er her viktig å gjøre oppmerksom på at vi de siste 5 år ikke har fått kompensert prisvekst i tilskuddene fra kommunen. Dette merforbruk må sees i sammenheng med merinntekter kommentert foran, samt samlet mindreforbruk på lønn. Virksomheten har gjennom merinntekter fra avgifter, leieinntekter, merinntekter fra refusjoner NAV, mindreutgifter til pensjonskostnader samlet sett et resultat i balanse. Vi har i flere år hatt en situasjon hvor driftsutgiftsnivået har blitt dekket inn ved merinntekter fra salg og leie av tjeneseter, samt ved at sjukepengerefusjoner har vist seg å bli høyere enn forutsatt. Dette er ikke en ideell situasjon, men har så langt medført at vi har sluppet å måtte innføre begrensninger i innkjøp (ved såkalt innkjøpsstopp) også i Våre tilskudd fra kommunen er ikke prisjustert de fem siste år. Det er en vesentlig faktor når en skal forklare de overskridelser som vi ser på kjøp av varer og tjenester. Vår virksomhet har bl.a. en stor andel utgifter knyttet til drivstoff og vedlikehold av kjøretøy og maskiner, en utgift som har hatt prisstigning langt utover de 0% driftstilskuddet for varer og tjenester er justert med. Videre har prisstigningen i samfunnet generelt økt for de fleste varer og tjenester vår virksomhet gjør seg nytte av. Denne prisstigning skjer i ulik grad og styrke, men i særdeleshet gjelder dette på håndverkstjenester, og bygningsrelaterte varer. For året 2012 er kostnadene til elektrisitet omkring kr lavere enn for 2011, og kr lavere en budsjett for En stor del av grunnen til denne kostnadsreduksjonen skyldes kombinasjon av både lavere priser og høyere temperaturer gjennom vintermånedene. Foran nevnte midreforbruk på strøm kommer godt med når kostnader til drift og vedlikehold av virksomhetens maskinpark har økt med ca fra Kostnader til gudstjeneste- og stillingsannonser ligger også omkring kr over budsjett. Det vil alltid være varierende grad av mer- og mindreforbruk på ulike typer varer og tjenester, men her er gitt noen eksempler som i kroner er av en viss betydning. Det at vi igjen gjennom ulike elementer på utgifts- og inntektssiden får et resultat som samlet for drift- og investering er rimelig nær balanse, må ikke hindre oss i å sette kraftig søkelys på den ubalanse flere års manglende prisjustering har ført til. Vi vil i vårt forslag til driftsbudsjett for 2014 fortsette å kommunisere behovet for kompensasjon for prisstigning. For regnskapsåret 2013, er det innvilget en prisjustering på 1%, noe som er første justering på fem år. Note 4: Renteinntekter og renteutgifter Virksomheten har i 2012 budsjettert med kr i renteinntekter. Rentenivået gjennom 2012 har vært noe lavere enn i 2011, og vi har i år en renteinntekt på kr som er noe lavere enn i fjor. Vi mottar kommunale tilskudd forskuddsvis hver fjerde måned ihht avtale. Dette forhold bidrar til et gjennomsnittlig høyere innestående beløp på vår bankkonto enn om vi hadde mottatt månedlige tilskudd. Virksomheten vår er med nevnte tilskuddsordning tjent med et høyt rentenivå. For 2013 ser det også ut til å bli et stabilt lavt rentenivå, uten signaler som gir forventning til økning i renteinntektene for inneværende år. Side 19 av 84

20 Sak 19/13 Note 5: Bruk av bundet drifts- og investeringsfond Bruk av bundet drifts- og investeringsfond kr består av følgende: Bruk av bundet driftsfond til Stavanger domkirke/bispekapellet: kr Bruk av bundet driftsfond kirkemusikalsk myldring kr Bruk av bundet driftsfond fellesdiakonalt prosjekt Sorgarbeid/sorgrupper kr Bruk av bundet driftsfond vedlikehold Stainwayflygelet kr Bruk av bundet driftsfond rep tak i Stokka kirke kr Bruk av bundet driftsfond nytt urnefelt på Eiganes gravlund kr Bruk av bundet driftsfond, utbedring vei Eiganes gravlund kr Bruk av bundet driftsfond, opparbeiding depotplass Hinna gravlund kr Bruk av bundet Trosopplæringsprosjekt SAA-Felles (YSP) kr Bruk av bundet driftsfond Trosopplæringsprosjekt SAA Tasta kr Bruk av bundet driftsfond Trosopplæringsprosjekt SAA Madlamark kr Bruk av bundet driftsfond Trosopplæringsprosjekt SAA Gausel kr Sum : kr Note 6: Avsetning til bundet drifts-, og investeringsfond Avsetning til bundet drifts- og investeringsfond kr består av følgende: Avsatt tilskudd til rehabilitering Stvgr. Domkirke: kr Avsatt til kirkekulturell myldring kr Avsatt til Onsdagskonserter i Frue Kirke (Tilsk fra Norsk kulturråd) kr Avsatt til intervallvedlikehold av kremasjonsovn (5 års og 10 års syklus) kr Avsatt Trosopplæringsprosjekt SAA-Felles (YSP) kr Avsatt Trosopplæringsprosjekt SAA-Hinna (YSP) kr Avsatt Trosopplæringsprosjekt SAA-Hafrsfjord (YSP) kr Avsatt Trosopplæringsprosjekt SAA-Gausel (YSP) kr Avsatt Trosopplæringsprosjekt St Petri menighet kr Avsatt resultat Orgelfestivalen 2012 kr Sum : kr Note 5: Bruk av ubundet fond Bruk av ubundet fond kr består av følgende: Inndekking negativt resultat i investeringsregnskap kr Brukt av kompetanseutviklingsfond til fagtur Berlin kr Sum: kr Note 6: Avsetning til ubundet fond Avsetning til ubundet fond kr består av følgende: Avsatt positivt resultat i driftsregnskapet kr Sum : kr Side 20 av 84

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.02.2014 14/87-8 450/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02

Møteprotokoll. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.02.2014 14/87-8 450/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02 Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteprotokoll Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.02.2014 14/87-8 450/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04 02

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Innledning Livssynsåpent samfunn Aktivt støttende tros- og livssynspolitikk

Innledning Livssynsåpent samfunn Aktivt støttende tros- og livssynspolitikk Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk (NOU 2013:1) Uttalelse fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Vedtatt av KAs styre 6. mai 2013 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Møteinnkalling. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /14 Svein Inge Thorstvedt,

Møteinnkalling. Stavanger kirkelige fellesråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / /14 Svein Inge Thorstvedt, Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Møteinnkalling Stavanger kirkelige fellesråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 11.04.2014 14/361-7 1005/14 Svein Inge Thorstvedt, 51 84 04

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. Hinna meniglietsråd. Saksilste

Møteprotokoll. Den norske kirke Hinna menighet. Hinna meniglietsråd. Saksilste Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna meniglietsråd Dato Sid Journat Arkie Saksbehandler 12.03.2015 15/143-IS 727/15 012.1 KatrinePedersen,51905772 Møtested: Undervisningsrom i underetasje

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAP 2014

NOTER TIL REGNSKAP 2014 NOTER TIL REGNSKAP 2014 Gjerdrum og Heni sokn 1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.12.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 05/2013 Tilstede:

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN TID: 12.06.2014 kl. 09.00 STED: HAUGTUN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 31.03.2014 14/220-15 816/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 31.03.2014 14/220-15 816/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 31.03.2014 14/220-15 816/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i Hinna

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Kommunalt og statlig regnskap Bokmål Dato: Mandag 8. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside og vedlegg): 10 sider

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Gravferd. en verdig avskjed med livet

Gravferd. en verdig avskjed med livet Gravferd en verdig avskjed med livet Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen og forvalter 9 gravlunder og krematorium. Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning uavhengig

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2006/3974 - /D13 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer