Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen."

Transkript

1 Nr. 2 Februar årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side Nytt fra lag og foreninger Side Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet

2 Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Takk til alle som har gitt hyggelige tilbakemeldinger på at Nytt fra Stokke kommune har kommet i ny drakt og i nytt format. Bladet blir nå trykket i eksemplarer og fordelt til alle husstandene i kommunen vår. Det er flott at vi har en slik informasjonskanal som vi kan nå dere innbyggere med. Ordfører skriver om folkehelse og den nye Samhandlingsreformen i sitt hjørne i dette nummeret av Nytt fra Stokke kommune. Neste nummer av Nytt fra Stokke kommune kommer ut uke 15 i Frist for innlegg fra lag og foreninger er: Mandag 21. mars. Send bidrag til redaktøren. Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf Politiske møter Mars 2011 April 2011 Utvalg: Datoer: Tid: Sted: Eldrerådet / Engveien-senteret, peisestua 2.etg. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) / Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) / Møterom 3.etg. (teknisk) Det faste utvalg for plansaker / Møterom 3.etg. (teknisk) Hovedutvalg for administrasjon / Kommunestyresalen Formannskap / ca. Kommunestyresalen Kommunestyre / Kommunestyresalen Datoer i kursiv angir at møterunden er usikker om avholdes pga lite saker. Ordførers time på biblioteket: Ordførers neste time på biblioteket er torsdag 10. mars kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Enkel bevertning. Bjørg Ebeltoft Redaktør Foto: Bjørg Ebeltoft Forsidebilde: Nå må vel våren være rett rundt hjørnet? Foto: Inger Line Birkeland Nytt fra Stokke kommune/stokke menighetsblad nr Opplag: eks Utgiver: BK Vestfold Media AS Layout: KLL/BK Vestfold Media AS Trykk: BK Vestfold Grafiske AS 2 Stokke menighetsblad

3 Ordførerens hjørne Folkehelse I løpet av de nærmeste måneder skal Stortinget vedta flere store helselover. Det er snakk om ny Kommunehelselov og en ny Folkehelselov. Og Stortinget skal ta stilling til det som kalles Samhandlingsreformen. - Dette vil få store konsekvenser for hvordan kommunene organiserer helsetjenestene sine. Hvorfor er det behov for endringer? Vi har de siste årene satset enorme ressurser på å behandle sykdom. Vi må bli flinkere til å forebygge sykdom. Norge har en av verdens beste helsetjenester, men vi kan og bør organisere tjenestene bedre. Mange pasienter opplever at tjenestene ikke samhandler godt nok. Det gjelder innen sykehusene og mellom sykehus og kommunehelsetjenesten. Mange pasienter som i dag får behandling eller er utskrivningsklare på sykehusene, kunne få like god eller bedre behandling i egen kommune. Det er et mål å dempe veksten i bruk av sykehus. Medisinsk forskning gjør store framskritt. Sykehusene må spesialisere seg på avansert utredning og behandling. Det har de siste par tiårene vært store endringer i levestandard og livsstil i Norge. Konsekvensene ser vi bl.a. i overvekt og en inaktiv befolkning. Helsevesenet står overfor utfordringer vi ikke hadde for noen tiår siden. Flere får livsstils- og aldersrelaterte sykdommer: diabetes, KOLS, kreft og muskel- og skjelettlidelser. Det sies at den generasjonen som nå vokser opp i USA, kan bli den første generasjon som har kortere levealder enn sine foreldre. Vi ser de samme tendensene i Norge. Og de sosiale helseforskjellene øker. I Oslo er den forventede levetid år lenger i de vestlige enn i de østlige bydelene. Samtidig med endringene i levesett har legevitenskapen utviklet seg, slik at den kan hjelpe langt flere enn tidligere. Men det norske helsevesenet er topptungt på den måten at for mye av ressursene brukes i spesialisthelsetjenesten og for lite på forebygging. Så mye som liggedøgn i sykehus kunne vært unngått dersom det fantes alternativer i kommunene. Det koster 5000 kr døgnet å ha utskrivningsklare pasienter på sykehus. På et sykehjem i kommunene ville det kostet 1575 kroner. Det er mye forskning som dokumenterer sammenheng mellom levevaner og helse: mennesker dør årlig i Norge av sykdom som kan knyttes til røyking. Helseproblemer som skyldes røyking, koster det svenske samfunnet 26 mrd kroner årlig. Danske beregninger viser at en 25 år gammel storrøyker taper 10 gode leveår. Menn med høyt alkoholforbruk taper 4-5 leveår. Fysisk inaktive mister 8-10 gode leveår. Svenskene har regnet ut at fedme og overvekt koster samfunnet 1,7 milliarder euro pr år og at dette vil dobles innen Det er derfor en stor utfordring hvordan vi i årene framover skal greie å få til et bærekraftig helsevesen. Hvis vi skal lykkes i dette, er vi nødt til å satse mye mer på folkehelse, forebygging og rehabilitering. Norske kommuner kommer til å få en langt viktigere posisjon i den nasjonale helsepolitikken enn de har hatt til nå. Folkehelseperspektivet må på en helt annen måte bli en del av kommunale planer og budsjetter. Og langt flere aktører må trekkes inn i kommunenes helsearbeid. Fastlegene vil trolig få en nøkkelrolle, og et godt samarbeid mellom disse og kommunehelsetjenesten vil bli helt avgjørende for om reformen blir vellykket. Det samme gjelder andre grupper helsearbeidere som for eksempel fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det offentlige må i mye større grad enn tidligere spille på lag med frivillige lag og foreninger. De frivillige organisasjonene innehar mye kompetanse og erfaring. Et eksempel her er den lokale Diabetesforeningen i Stokke som gir verdifull informasjon til sine medlemmer om kosthold og medisinering. På den måten er de med på å forebygge senskader. Lag og foreninger er sosiale arenaer som spiller en viktig rolle for personer som sliter med den psykiske helsa. Idrettsrådet og idrettslagene bør bli mer aktive medspillere for kommunen i folkehelsearbeidet. Vi vet at det er de mest ressurssterke som er mest fysisk aktive, som skaffer seg informasjon og som er flinkest i forhold til å ha et fornuftig kosthold og mosjon. Hovedutfordring for kommunene blir å nå fram til de innbyggerne som har minst motivasjon til å ta tak i egen helse. Flere kommuner har allerede etablert Frisklivssentraler der et hovedmål nettopp er å arbeide med de innbyggerne som har størst behov for å endre helseatferd. I Stokke har vi i godt og vel tre år hatt et eget prosjekt som kalles Trim på resept. Mye er fremdeles uklart når det gjelder Samhandlingsreformen. Det gjelder helt sentrale temaer som finansiering, rekruttering og kompetanse. Det må være et absolutt krav at Staten fullfinansierer de nye oppgavene kommunene får. Dersom kommunene skal løse tiltenkte oppgaver, må et utstrakt samarbeid dem i mellom på plass. Det gjelder blant annet samarbeid om såkalte lokalmedisinske sentra. I Vestfold er det så langt ikke på noen måte avklart hvilke kommuner som skal samarbeide med hvem. Fortsetter på side 8 Stokke menighetsblad 3

4 Erna Kvernberg (65 år) takker av som hovedtillitsvalgt i Stokke kommune Mandag 31. januar var mange ansatte samlet i kantina på Stokke rådhus, til avslutningsarrangement for Erna Kvernberg, hovedtillitsvalgt i Stokke kommune i mer enn 30 år og tillitsvalgt siden Det vanket gaver fra de ansatte, administrativ og politisk ledelse, og mange taler ble avholdt og sang sunget. Erna takket med en morsom og velformulert tale. Alle som kom fikk kaffe og deilig kake og vi kunne alle sammen takke Erna for kjempeinnsats og godt samarbeid gjennom så mange år. Hun vil bli savnet, det er sikkert. Et av versene i sangen til Erna går slik (mel: Det sto en liten løvetann) Foto: Bjørg Ebeltoft Erna fikk et flott trykk av Hans Gerhard Sørensen fra sine medkolleger Takk til deg for ansvar du har tatt i mange år Forhandlinger og sunn fornuft har vært ditt store score Lyttende og ryddig og med hjerte på rett plass, Har vært bestemt og støttende og løftet mangt et lass Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf E-post: Avisutklipp TB Foto: Bjørg Ebeltoft Erna er trygg på at Arne Antonsen tar et godt tak om stafettpinnen som kommunens hovedtillitsvalgt. 4 Stokke menighetsblad

5 Jubilanter i Stokke kommune 2010 Foto: Bjørg Ebeltoft 1. rekke fra venstre: Helle Hansen Halle, Kirsti Sveen, Nils Jan Johansen 2. rekke fra venstre: Lisbeth Benserud, Inger Johanne Aarvold, Jorund Kruge (40-års jubilant) 3. rekke fra venstre: Ordfører Nils Ingar Aabol, Astrid Brunvatne, Roger Johansson. Kari Ribsskog Johansson var ikke til stede. Det ble et hyggelig arrangement rett før jul for fjorårets jubilanter i Stokke kommune. Hele 9 jubilanter i 2010: 8 med 25-års fartstid og 1 med 40-års fartstid i kommunen. Det kan vi kalle lojale medarbeidere! Ordfører og rådmann og kolleger av jubilantene var til stede på arrangementet. Ordfører holdt tale til hver enkelt jubilant og overrakte gullklokke eller annen gave som jubilanten hadde ønsket seg. Bjørg Ebeltoft redaktør Skolerute for skoleåret 2011/2012 Høsthalvåret: mandag 22. august tirsdag 20. desember 2011 Vårhalvåret: tirsdag 3. januar fredag 22. juni 2012 Måned Ant.dager Ferier og fridager/merknader August 08 Første skoledag: mandag 22/8 September 22 Oktober 16 Høstferie uke 40: 3-7/10 November 22 Desember 14 Siste skoledag: tirsdag 20/12 Januar 21 Første skoledag: tirsdag 3/1 Februar 16 Vinterferie uke 8: 20/2 24/2 Mars 22 April 14 Påskeferie: 2/4-9/4 + fridag 30/4 Mai 19 Fridager: 1., 17., 18. og 28/5 Juni 16 Siste skoledag fredag 22/6 Stokke menighetsblad 5

6 Kommunen har fått nytt bankkontonummer Stokke kommune gikk 1. januar 2011 over til nytt regnskap, lønns- og faktureringssystem (Agresso). Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Nøtterøy kommune og alle systemene driftes fra Nøtterøy. Det er inngått en avtale mellom kommunene som innebærer et utstrakt samarbeid om mange oppgaver innenfor de administrative områdene. Målet for samarbeidet er at begge kommuner skal oppnå stordriftsfordeler og effektiviseringsgevinster. Prosjektet er svært omfattende og er nå inne i avslutningen av den mest hektiske fasen. Som en følge av overgangen til nye systemer har det vært nødvendig å opprette ny bankkonto for kommunens regninger. Det er derfor viktig at det ved betaling av kommunale fakturaer blir endret til riktig bankkonto slik at KID nummeret blir godkjent i nettbanken. Denne informasjonen står på regningen. Avtalegiro/ E-faktura For de av kundene våre som har tegnet avtalegiro vil disse fra februarfakturering virke som før. På de kommunale avgiftene (vann, renovasjon og avløp) er det dessverre ikke mulig å overføre de gamle avtalegiro-avtalene til nytt faktureringssystem. Det betyr at de som vil ha avtalegiro må tegne ny avtale i sin bank. Det vil derfor bli sendt ut ordinære fakturaer på 1.termin også til de kundene som har hatt slik avtale. Dette beklager vi sterkt da det medfører merarbeid både for kundene og oss. I løpet av våren/ sommeren 2011 vil kommunen tilby e-fakturaløsning til sine kunder. Dette har vært svært etterspurt, men vi har likevel ventet med å etablere slik løsning til det nye faktureringssystemet var på plass hos oss. Vi håper at flest mulig vil foretrekke å få fakturaen fra kommunen via sin nettbank og ikke i papirversjon i postkassen. Dette sparer også miljøet vårt! Viktig informasjon til ansatte og kommunens pensjonister For de ansatte i kommunen og kirken samt kommunens pensjonister (de som mottar ytelser fra Stokke kommunale pensjonskasse) innebærer dette at lønnen/ pensjonen nå blir kjørt fra Nøtterøy kommune og den elektroniske lønnslippen er gjort enklere enn den gamle varianten. Det er et viktig mål at flest mulig av de ansatte skal motta lønnslipp på mail i stedet for den tradisjonelle papirbaserte. Den gamle slippen på papir er mer arbeidskrevende både å produsere og distribuere, i tillegg til at miljøaspektet er bedre ivaretatt med elektronisk slipp. De som fremdeles ikke har fått denne ordningen bes ta kontakt med lønnsavdelingen så vil vi hjelpe til med å etablere elektronisk slipp. Fra venstre mot høyre: Turid Løvvold, konsulent regnskap Aili Samuelsen, økonomirådgiver og prosjektkoordinator Truls Hvitstein, personalsjef Torunn Årset, økonomisjef og prosjektleder Hilde Hessevik, IT-leder, Gro Christensen, fagleder lønn Foto: Bjørg Ebeltoft 6 Stokke menighetsblad

7 Lindrende behandling i Stokke MS, ALS, KREFT, KOLS, kronisk hjertesvikt/ nyresvikt og andre langtkomne kroniske sykdommer krever ofte tverrfaglig tilbud. For å ivareta dette har vi - uansett alder følgende tilbud i Stokke: RÅDGIVNINGSGRUPPE KREFTSYKEPLEIERE LINDRENDE/REHABILITERINGS- ENHET PÅ SOLETUNET KOORDINATOR Åndelige/eksistensielle samtaler: Prestene ved Stokke kirkekontor kan kontaktes på telefon for samtale i hjemmet eller under opphold på Soletunet RÅDGIVNINGSGRUPPEN: Gruppen er tverrfaglig sammensatt. Dens seks medlemmer er kontaktpersoner for sine fagområder. De gir råd og henviser til riktige instanser ut fra de problemstillinger de blir forelagt. Koordinator/kreftsykepleier: Astri Andersson Tel: Fastlegetjenesten: Johnny Mjell spesialist i almenmedisin Stokke legesenter Tel: Fysio- og ergoterapitjenesten: Britt Sæle Grøtting fysioterapeut Vear fysioterapi Tel: NAV Stokke trygd Inger Johanne Gustavsen konsulent. Tel: Stokke helsestasjon Anne-Helen Beilegaard helsesøster Tel: Spesialsykepleier på Soltoppen: Anne Berulfsen, palliativ sykepleier Tel: KORTTIDSAVDELING PÅ SOLTOPPEN: Enheten ligger i 3.etg på sykehjemmet og har plasser for lindrende behandling og rehabilitering. Kreftpasienter og andre alvorlig syke med behov for tett oppfølging kan søke. Avdelingen tilbyr helhetlig omsorg med vekt på symptomlindring i ulike faser av sykdommen, og når livet går mot slutten. Opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til Avd.leder Sigrun Meyer: Tel / Koordinator Astri Andersson: Tel: / Folkehelse Fortsettelse fra side 3. Men Stokke forbereder seg på de utfordringene som kommer. Vi har bl.a. sammen med Andebu og Sandefjord kommuner fått statlige midler til å kartlegge hvilke nye utfordringer kommunen kommer til å få i forhold til gruppen 80+ når reformen skal iverksettes. For å kartlegge hvor Stokke står i forhold til de nye helselovene og for å drøfte veien videre har undertegnede sammen med Rådmannen tatt initiativ til en større kommunal konferanse i begynnelsen av april om sentrale temaer i Samhandlingsreformen. Jeg håper at riktig mange vil delta på konferansen, og at mange av kommunens innbyggere i tiden framover vil engasjere seg i disse viktige temaene. Nils Ingar Aabol Ordfører 8 Stokke menighetsblad

8 Grunnskoleopplæring for voksne Har du behov for grunnopplæring? Vi kan gi deg det! - Tenker du å ta 10-årig grunnskole, med eller uten eksamen? - Har du behov for ekstra hjelp med lese- og skrivevansker og/ eller andre fagvansker? - Har du behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter p.g.a. funksjonshemming, sykdom eller skade? - Har du behov for norsk m/samfunnsfag (minoritetspråklige)? Flere opplysninger / søknadsskjema på kommunens hjemme-side under Skjema Voksenopplæring og hos Stokke kommunale voksenopplæring v/ rektor May-Berith Brendemo, Engveien 4 A, P.b.124, 3161 Stokke. Tlf Fax HUSK! Søknadsfrist for skoleåret 2011/2012 er 1. april Leie Stokkehallen og Vearhallen SESONGEN 2011 / 2012 Søknadsskjema og informasjon fås via eller ved henvendelse til kulturkontoret. Søknadsfrist 1. april. Søknad om driftstilskudd Lag og foreninger Søknadsskjema og informasjon fås via eller ved henvendelse kulturkontoret. Søknadsfrist 1. april. Rullering kulturanleggsplan Gjelder nye og tidligere innmeldte planer/ønsker om anlegg og utbedringer som fortsatt er Foto: Bjørg Ebeltoft aktuelle. Innmelding av ønsker og behov i plan er viktig for å kunne søke tilskudd. Skjema og informasjon fås via eller ved henvendelse til kulturkontoret. Frist 1. mars. Registrerte lag og foreninger har fått tilsendt informasjon i eget brev. Ved spørsmål kontakt: Virksomhet kultur tlf.: Stokke bibliotek BIBLIOTEKETS VENNER Årsmøte Bibliotekets venner avholdes på biblioteket onsdag 9. mars, kl I forkant av årsmøtet, kl , blir det musikk og lyrikk med Magnar Vegger og Per Carolus: Dikt fra Skauen og Viser fra fjorden. + STOKKE + 6. april, kl blir det foredrag ved Fru Matsprell, Inger Lise Østmoe: Blomstrende nytelser, velsmakende trær og ugrass til begjær. Entré kr. 50,- inkl. enkel servering. Arr.: Bibliotekets venner Stokke menighetsblad 9

9 Den Kulturelle Spaserstokken arrangerer: Onsdag 2. mars. Johansen skifter genser. Humoristisk cabaret i ord og toner! Starter kl på Soletunet og kl i Engveien-senteret. FOLKEAKADEMIET Torsdag 17. mars. Et brev - i ord og toner. Konsert med Sølvi Lysnes Haraldsen og Cecilie Verde; Med humor og glede, sang og musikk tas du med på en reise fra den gang kjærlighetserklæringer og vennskapsbånd ble utvekslet via blekk og papir. Konserten starter kl på Soletunet og kl i Engveien. Torsdag 24. mars kl Evig Ung. Riksteaterets forestilling. Musikkteatersuksessen med rock`n roll på gamlehjemmet kommer til Nøtterøy kulturhus. Vi har reservert 30 billetter til de første Den kulturelle spaserstokken pensjonister som melder seg på. Først til mølla-prinsippet. Det vil bli satt opp buss t/r Stokke. Avreise fra Engveien senteret kl Egenandel kr 100 pr person. Påmeldingsfrist innen 1. mars til resepsjonen i Engveien senteret: Tlf , Mandag, onsdag, torsdag mellom kl Arrangementene våre er åpne for alle som har lyst til å komme! Fra sviskekompott til operaperler Fredag den 21. januar var over 200 eldre samlet på Engveien-senteret i Stokke til en flott konsert med Marius Roth Christensen og Gudmund Nese. Det var en konsert i regi av Den Kulturelle Spaserstokken i Stokke. Konserten het Fra Sviskekompott til Operaperler, og var en flott samling sanger båret fram av Marius sin nydelige stemme. Lederen og vaktmesteren på Engveien-senteret hadde en stor jobb med å bære inn stoler på stoler samtidig som de skulle passe på rømningsveiene. Folk strømte til og fylte Torvet på Engveien-senteret til det ytterste. 2 minibusser kjørte skytteltrafikk fra Soletunet med 30 eldre derfra. Etterpå fylte vi spisesalen og ble servert nydelig lys lapskaus, og fikk selvsagt sviskekompott til dessert. Rigmor Sørensen Foto: Rigmor Sørensen TRIM PÅ RESEPT Trenger du hjelp for å komme i gang med trening? I Stokke har vi tilrettelagt trening for nettopp DEG Trim på Resept ledes av fysioterapeuter og består av variert trening ute med gå-tur i individuelt tempo, generell styrketrening og bevegelighetstrening. Undervisning i aktuelle tema. Pris: kr 350,- for 16 uker. Henvisning fra NAV, lege, fysioterapeut eller annet helsepersonell. Oppmøte på Moaplassen i Bokemoa - mandag og onsdag For informasjon og påmelding kontakt: Ingrid Hild Evenrud Inger Marie Solberg / Stokke menighetsblad 11

10 Hverdagsprisen 2011 Stokke-, Skjee- og Arnadal Bygdekvinnlag deler i år ut Hverdagsprisen for tiende gang. Det har blitt en tradisjon å sette søkelys på de som gjør en stor innsats på frivillig basis i kommunen. Disse personer jobber i det stille og er ikke opptatt av å sette søkelyset på seg selv, men på saker som de er opptatt av. De viser arbeidsglede og får med seg andre til sosial innsats. Derfor har vi kalt den Hverdagsprisen. Dette er ofte personer som ikke trives så godt i rampelyset. Men av og til er det hyggelig å vise at vi er klar over hvilken kjempejobb de gjør. I år har vi valgt ut et ektepar her i Arnadal som har gjort og gjør en betydelig innsats for nærmiljøet og spesielt for kirken, nemlig Aud og Asbjørn Gjelsås. For noen år siden ble det besluttet å selge det gamle menighetshuset, og heller bygge ut ved kirken. Det gikk greit, riksantikvaren hadde ingen innsigelser, fordi kirken ikke er eldre enn fra Så ble arbeidet satt i gang og primus motor har vært Asbjørn Gjelsås. Han sammen mange andre har klart å reise bygget. Dugnadsinnsatsen har vært stor, men Asbjørn er opptatt av at han ikke har gjort mer enn andre. Vi som har fulgt med vet at det er han som har hatt den hele oversikten. Det følger administrasjons- og papirarbeid med et slikt bygg. På bildet: Rigmor Haugan, Aud og Asbjørn Gjelsås For en del år siden var det en ganske omfattende restaurering av det gamle menighetshuset. Også der var Asbjørn med. Han har også en periode i menighetsrådet. Men som vi alle vet så står det alltid kvinner bak. Når bygget var ferdig så gikk Aud i gang med å male. Hun har også hatt det største ansvaret med interiøret og med utstyr til kjøkkenet. Nå er det ikke bare å få opp bygget, det skal jo drives også, og både Aud og Asbjørn er opptatt av at det skal være et møtested i bygda. Aud er en pådriver når det gjelder å sette i gang aktiviteter. Hun har ansvar for åpen kirkestue en gang i måneden, hun er leder i kirkeutvalget, er tekstleser og kirkevert. Dessuten har hun startet Kirkeringen, en forening som har til formål å skaffe penger til driften av kirkestua. Dette er noe av det som ekteparet Gjelsås er engasjert i. Nå jobbes det med underetasjen hvor det er meningen at ungdommen i bygda kan samles. Vi ønsker begge lykke til videre med frivillig innsats. ÅRSMØTE I STOKKE SENTRUM OG MOA VELFORENING Vi ønsker alle beboere i Stokke velkommen til årsmøte ONSDAG 30. MARS 2011 KL på Stokke Bygdetun. Sverre Andersen kommer og holder foredrag om virksomheten av ungdomsklubben i Stokke. Det vil bli valg av nytt styre og VI TRENGER DEG! Ønsker du ytterligere informasjon, kontakt Elin Biørn på tlf: Med vennlig hilsen Stokke Sentrum og Moa Velforening. 12 Stokke menighetsblad

11 Stokke Da Capo Ensemble Org.nr Stokke Da Capo Ensemble Org.nr Sang og Musikk Aften! Fredag 8.april kl inviterer Sang og Stokke Musikk Da Capo Ensemble Aften! til god gammel underholdningskveld på Torget i Engveien-senteret. Ensemblet fortsetter i sitt 3. år og består av 9 musikere og 4 vokalister. Vårt repertoar er schlagere og minner fra år tilbake. Kveldens repertoar vil være melodier Fredag 8.april kl inviterer Stokke Da Capo Ensemble til god gammel underholdningskveld på Torget i Engveien Senteret. som hører til våren og den lyse årstiden. Fredag Ensemblet 8.april kl fortsetter inviterer i sitt Stokke 3. år Da og består Capo Ensemble av Alle til god som gammel var underholdningskveld 9 musikere unge på og 50-4 på vokalister. Torget og 60-tallet i Engveien Senteret. vil Ensemblet fortsetter i sitt 3. år og består av Vårt huske repertoar disse er schlagere vakre og minner melodiene. fra år tilbake. 9 musikere og 4 vokalister. veldens repertoar vil være melodier hører til våren og lyse årstiden. Arrangementene Vårt repertoar er schlagere som og vi minner bruker fra år tilbake. denne Alle som var unge på 50 og 60 tallet vil huske disse vakre melodiene. Kveldens repertoar vil være melodier som hører til våren og den lyse årstiden. Alle Arrangementene kvelden som var unge på som 50 og vi 60 bruker er levert tallet denne vil huske kvelden av disse vakre er levert melodiene. av Per Husby Per Arrangementene Astrid Husby Helene som Hegle vi Astrid bruker Willy denne Helene kvelden Andreassen er Hegle levert Tor av Stokness Per Husby Astrid Helene Hegle Willy Andreassen Tor Stokness Willy Andreassen Tor Stokness Velkommen til en hyggelig vårkveld med mye allsang og musikk. Ønsker du Velkommen et gjenhør til med en hyggelig disse populære vårkveld med og vakre mye allsang melodiene og musikk. ja, da bør du Ønsker du et gjenhør med disse populære og vakre melodiene ja, da bør du Velkommen finne veien til Torget til en i Engveien hyggelig Senteret vårkveld denne kvelden. med finne veien til Torget i Engveien Senteret denne kvelden. mye allsang og musikk. Senteret Senteret stiller stiller med med åpen åpen kafeteria kafeteria med med salg salg av av kaffe kaffe og og kaker. kaker. Ønsker du et gjenhør med disse populære og vakre melodiene ja, da bør du finne veien til Torget i Engveien-senteret denne kvelden. Senteret stiller med åpen kafeteria med salg av kaffe og kaker. Kom å se YME våre PRODUKTER nye strikkede og tovede (bak Stokke Sen produkter til hyggelige priser. Hva med et godt og varmt sitteunderlag? Vi har som ellers også mye fin keramikk. KOM Å SE VÅRE NYE STRIKKEDE OG TO Her finner du også annen kunst og PRODUKTER brukskunst laget TIL av lokale HYGGELIGE kunstnere PRISER. HVA Åpningstider: MED ET GODT OG VARMT SITTEUND ELLER man ons KANSKJE fredag kl. ET 9.00 FINT NAVNEKRUS T ER tirsdag GLAD kl I? VI HAR SOM ELLERS OGSÅ MYE FIN KER Velkommen til hyggelig handel! HER FINNER DU OGSÅ ANNEN KUNST OG BRUKSKUNST LAGET AV LOKALE KUNST Yme Produkter Nygaards Alle 1, 3160 Stokke ÅPNINGSTIDER: (bak Stokke Senter) MAN ONS FREDAG KL TIRSDAG KL Hageselskapet har møte i Låven på Stokke Bygdetun mandag 14. mars kl HVILKE ROSER BØR VI VELGE? Det er snart tid for nye innjøp og stell av de rosene vi har i hagen. Oliv Walla viser bilder og forteller om sine favoritter. Det blir bevertning og utlodning. Alle er velkommen! *** Hageselskapet VELKOMMEN har TIL møte HYGGELIG i Låven på HANDEL Stokke Bygdetun mandag 11. april kl TRÆR, BRUK OG HISTORIE ved landskapsarkitekt Helge Klingberg. Hageselskapet Andebu er også invitert denne kvelden. Det blir bevertning og utlodning. Alle er velkommen! Med vennlig hilsen Solveig Bergsholm. *** Stokke menighetsblad 13

12 Engveien-senteret Engveien-senteret Trygghet, Trivsel og Tilhørighet Malegruppe hver onsdag (silkemaling mandager) kl Hjernetrim hver torsdag kl Sentret leier ut små og store lokaler til ulike Stoltrim hver fredag, mandag og onsdag kl Sentret formål leier og ut aktiviteter. små og store Kjøkkenet lokaler til tilbyr ulike varm formål mat og aktiviteter. Kjøkkenet tilbyr varm mat hver dag og hver dag og ellers det som ønskes ifm.: Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger utenfor ellers det som ønskes ifm.: Møtevirksomhet Møtevirksomhet Selskap Selskap resepsjonen. Nærmere opplysninger gis ved Minnesamvær Minnesamvær eller eller oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten Catering Catering - ta med - ta mat med hjem mat - til hjem hverdag og fest. er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle - til hverdag og fest. pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fleste Ved bestilling av catering kan vi i de fleste tilfellene levere maten aktivitetene på døren. er gratis Be gjerne med om kaffespleis. et pristilbud på leie Ved av bestilling lokale eller av på catering levering kan av vi mat. i de fleste tilfellene levere maten på døren. Be gjerne Vi minner om følgende arrangement: Aktivitetene om pristilbud drives av på frivillige leie av medhjelpere lokale eller og på vi levering minner om noen av aktivitetene: av mat. Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag 2/3 kl kl Konsert DKSS på torget, Datatreff hver mandag kl Johansen skifter genser Aktivitetene Bridge hver drives mandag av frivillige medhjelpere og vi 8/3 kl kl Stokke pensjonistforening, minner Bingo om annen noen hver av aktivitetene: tirsdag på ulike uketall kl medlemsmøte på torget Strikkekafé hver tirsdag og torsdag Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe 17/3 kl kl Konsert DKSS på torget, Stavgang i Moa hver onsdag kl hver dag kl Et brev i ord og toner Kryssordgruppe hver onsdag Datatreff hver mandag kl /3 kl kl Lørdagstreff på torget Treskjæring hver onsdag kl Bridge hver mandag kl /3 kl Gammeldans på torget Malegruppe hver onsdag (silkemaling mandager) kl Bingo annen hver tirsdag på 27/3 kl Søndagstreff i kafeteriaen Hjernetrim hver torsdag kl ulike uketall kl /4 kl Da Capo konsert på torget Stoltrim hver fredag, mandag og onsdag kl Strikkekafé hver tirsdag og torsdag kl /4 kl Lørdagstreff på torget Ingen påmelding, Stavgang i bare Moa møt hver opp. onsdag Øvrige aktiviteter kl fremgår av timeplan som ligger utenfor resepsjonen. Nærmere Kryssordgruppe opplysninger gis hver ved onsdag oppmøte eller pr. kl. telefon NB: 55 Kafeteriaen 90. Aktiviteten er er åpen alle for virkedager alle! og har Treskjæring åpne tilbud til hver alle pensjonister onsdag bosatt i Stokke kl. 1000kommune. - Prøv De vår fleste populære aktivitetene søndagsmiddag er gratis med og kaffespleis. støtt opp om kjøkkenet på Engveien! Vi minner om følgende arrangement: Dette er motto for Kultur og 2/3 kl Konsert Frivillighet Dette er motto DKSS på torget, på Soletunet. for Kultur og Frivillighet på Soletunet. Johansen Er det skifter genser 8/3 kl Stokke Er pensjonistforening, det noe som gir medlemsmøte gjenklang noe som gir gjenklang hos deg? på torget 17/3 kl Konsert hos DKSS deg? på torget, Et brev i ord og toner 19/3 Vi har kl. fått mange 1100 nye Lørdagstreff frivillige medarbeidere på torget den siste tida i tillegg til de Vi trofaste har vi fått har hatt. mange De er med nye på frivillige å gjøre livet medarbeidere rikere for beboere og den brukere siste av Engveien Dataklubb har årsmøte på 25/3 tida Soletunet, i kl. tillegg og 1800 tilbakemeldingen Gammeldans de trofaste er at dette vi på har arbeidet torget hatt. gir mye De glede er med tilbake. på Det å gir Engveien Dataklubb Engveien-senteret har årsmøte på Engveien-senteret 27/3 en god kl. følelse 1600 å være Søndagstreff med på å gjøre dagen i kafeteriaen lettere og lysere for et annet gjøre livet rikere for beboere og brukere av Soletunet, Mandag Mandag april kl menneske. 8/4 og En frivillig tilbakemeldingen kl. medarbeider 1900 Da skal Capo ikke er være konsert at dette istedenfor på arbeidet en torget ansatt, gir men mye være en glede som Vanlige Vanlige årsmøtesaker. 9/4 tilbake. kan gjøre kl. det Det 1100 lille gir ekstra. Lørdagstreff en Være god en følelse medvandrer på torget å i være dagliglivet med og i på aktiviteter. å gjøre En Alle velkommen. samtalepartner og håndlanger. Alle velkommen. dagen Mange har lettere ikke lyst og til å binde lysere seg til for noe et fast annet og noen menneske. syns de er for gamle, men En her er frivillig det bruk medarbeider for alle. Noen kan en skal gang ikke i uka, noen være en gang istedenfor i måneden og en noen en gang i blant. Ta en tur opp til oss eller ta en telefon, så kan vi se om det ansatt, er noe av det men vi holder NB: være på Kafeteriaen med en som som passer kan for er gjøre deg åpen det for lille alle! ekstra. - Prøv vår populære Soletunets søndagsmiddag venner og Være Rigmor en Sørensen medvandrer tlf. 480 i dagliglivet støtt og opp i aktiviteter. om kjøkkenet En på Engveien! Den tredje tirsdagen i hver måned arrangerer samtalepartner og håndlanger. Soletunets venner fest på Soletunet. Da er alle Mange har ikke lyst til å binde seg til noe fast og noen syns de er for gamle, men her er det bruk for alle. som vil av beboere, pårørende, naboer, Noen kan en gang i uka, noen en gang i måneden og venner og alle andre som har lyst velkommen. noen en gang i blant. Ta en tur opp til oss eller ta en Det serveres kaffe, kaker og hyggelig (med ill. av Engveien-senteret) telefon, så kan vi se om det er noe av det vi holder på underholdning av ymse slag. med som passer for deg Datoer denne våren: 15. februar, Rigmor Sørensen tlf mars, 12. april (p.g.a. påsken). Xserve Ny:BK Media:NSK/SM:Nytt fra Stokke kommune nr :NSK-Tekster :Engveien Aktiviteter.doc 14 Stokke menighetsblad

13 g, Engveien kafeteria Tlf.nr.: Åpningstider: mandag-fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til 1400) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. På Soletunet begynner vi å forberede oss på at våren forhåpentligvis er i anmarsj. VM på ski er moro å følge med på, så vi får sitte på sidelinja med flagg, appelsiner og Kvikk Lunsj mens vi heier fram nordmennene. 6. mars er det Fastelavn og det markerer vi på dagsenteret fredag 4. mars. Noe som også må markeres er at vi går over til sommertid. Da tar Soletunet kafeteria Tlf.nr.: Åpningstider: Hverdager kl Lørdager Stengt Søndager kl Servering av middag: Hverdager kl Lørdager Stengt Søndager kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. vi en Solfest fredag 25. mars. Ved siden av dette, gleder vi oss selvsagt veldig til arrangementene som er i regi av Den Kulturelle Spaserstokken. Samtidig som vi feirer og lager fest om det meste så forbereder vi også påsken med å lage påskepynt i diverse varianter. Kom gjerne innom og se om du kan kjøpe med deg et silkeskjerf eller en påskekylling. gjerne innom og se om også vi orbereder rs. ing. teret r rangementene som er i Klipp ut SOLETUNET - trening og rehabilitering Vinter 2011 Mandag Onsdag Torsdag Fredag Trim og Trening Sang og Grublerier UKESLUTT Kl Frokost Kl Frokost Kl Frokost kl Dagens nyheter kl Dagens nyheter kl Dagens nyheter Dagkl. 11 Mandagstrim kl. 11 Allsang - Hjernetrim rehabilitering Sangstund kl.11 kl kl Kaffe kl Kaffe kl Kaffe Morosjon kl Film eller kl Lett trim/ i Stokkehallen kl Hobby like uker Diverse spill Sittedans kl (oktober - mai) kl Bingo ulike uker Noen av aktivitetene krever vedtak, andre er det påmelding til. For nærmere opplysninger ring Stokke menighetsblad 15

14 Stokke kommune Informasjon Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3160 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: Servicekontor og Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Eiendom og kommunalteknikk - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet, Ole Stavnums vei 12 Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst: Inng. D, 2.etg., Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Virksomhetene Tiltak for funksjonshemmede: Kornmagasingt. 13. Telefon/Faks: / Virksomhet Engveien-senteret Telefon/Faks: / Virksomhet Bokemoa og Ramsum skoler Bokemoa: Telefon/Faks: / Ramsum: Telefon/Faks: / Virksomhet Melsom skole Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Virksomhet Kultur: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Lokalene Låven og Fritidsmagasinet Flerbrukshusene er utleid på langtidsbasis. Det kan være plass til flere leietakere, interesserte kan kontakte el. Stokkehallen, besøksadr. Rørkollveien 2 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Vearhallen, besøksadr. Melsomvikvn. 561 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Stokke bibliotek Stokke rådhus, Nygaards allè 1 Postboks 124, 3161 Stokke Tlf: E-post: Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: Åpningstider Mandag Tirsdag, onsdag, torsdag Fredag Stengt Lørdag Stokke menighetsblad

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 3 april-mai 2010-11.

Detaljer

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 1 januar 2010-11. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 7 desember 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Helsesøstrene på helsestasjonen var fjorårets luciaer. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 januar 2012-13. årgang

Stokke kommune. Helsesøstrene på helsestasjonen var fjorårets luciaer. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 januar 2012-13. årgang Nr. 1 januar 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne 100 dager som ordfører er passert! Side 4-8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9-13 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 1 januar 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune.

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 2 februar/mars 2010-11.

Detaljer

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3.

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3. FULLDISTRIBUSJON Nr. 2 februar 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 6 oktober 2011-12. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 6 oktober 2011-12. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 6 oktober 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Stokkes nye ordfører, Erlend Larsen med sitt første innlegg til Stokkes innbyggere. Side 4-8 Kommunal Informasjon

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Nytt fra lag og foreninger

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Nytt fra lag og foreninger INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2009-10.

Detaljer

God påske. Stokke bibliotek. Ordførerens hjørne Denne gangen tar ordfører for seg eldreomsorgen i kommunen.

God påske. Stokke bibliotek. Ordførerens hjørne Denne gangen tar ordfører for seg eldreomsorgen i kommunen. INFORMASJON Nr. 3 mars 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 mai 2012-13. årgang. Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 mai 2012-13. årgang. Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 4 mai 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 10-12 Nytt fra lag og

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 februar 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 februar 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren Nr. 2 februar 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren er klar Side 4-6 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 8-12 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

GOD SOMMER! Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 juni 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Stokke sentrum

GOD SOMMER! Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 juni 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Stokke sentrum Nr. 4 juni 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Stokke sentrum Side 4-8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9-11 Nytt fra lag og foreninger Side 12-15 - Nytt

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

God sommer! Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 4 juni-august 2010-11. årgang INFORMASJON. Søker frivillige. Ordførerens hjørne

God sommer! Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 4 juni-august 2010-11. årgang INFORMASJON. Søker frivillige. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 4 juni-august 2010-11.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 - august 2012-13. årgang. Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 - august 2012-13. årgang. Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 5 - august 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 4-10 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 11-12 Nytt fra lag

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2010-11.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Stokke bibliotek. Fritidsmagasinet. Ordførerens hjørne. Biblioteket hjelper deg. 10 år. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON

Stokke bibliotek. Fritidsmagasinet. Ordførerens hjørne. Biblioteket hjelper deg. 10 år. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON Nr. 3 mars 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. Nytt eldreråd Det er valgt nytt eldreråd

Stokke bibliotek. Nytt eldreråd Det er valgt nytt eldreråd INFORMASJON Nr. 2 februar 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Stokke kommune. God jul og godt nytt år! Nytt fra. Informasjon. Nr. 7 november 2011-12. årgang

Stokke kommune. God jul og godt nytt år! Nytt fra. Informasjon. Nr. 7 november 2011-12. årgang Nr. 7 november 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Det er godt å bo i Stokke kommune! Side 4-10 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 11-12 Nytt fra lag og

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang. Nr. 1 - januar 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Utbygging, samhandlingsreform og skolepolitikk Side 4-12 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 februar 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nr. 2. februar 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Stokkeprosjektet nominert til

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 2 mars 2009-10. årgang INFORMASJON. Midler til lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 2 mars 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Stokke bibliotek. Kulturpris og kulturstipend. Ordførerens hjørne. 25 års fartstid. kommune. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON

Stokke bibliotek. Kulturpris og kulturstipend. Ordførerens hjørne. 25 års fartstid. kommune. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON Nr. 1 januar 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. God påske. Nr. 4 april 2004 5. årgang. Nytt fra Stokke kommune. www.stokke.kommune.no

FULLDISTRIBUSJON. God påske. Nr. 4 april 2004 5. årgang. Nytt fra Stokke kommune. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON God påske Nr. 4 april 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 4. april 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Det er sommertid 2 Les

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Benytt stemmeretten din ved høstens valg 9. september. Informasjon. Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Benytt stemmeretten din ved høstens valg 9. september. Informasjon. Ordførerens hjørne Nr. 5 - august/september 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Stokke ungdomsskolefyller 50 år. Bruk stemmeretten din 9. september. Side 4 9 Kommunal informasjon

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem

Informasjon til pasient og pårørende. ved Mandal Sykehjem Informasjon til pasient og pårørende ved Mandal Sykehjem Velkommen Vi ønsker deg velkommen til Mandal sykehjem, og håper du vil trives her. Sykehjemmets hovedmålsetting er å gi tilpasset tilbud, når det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 3 mars 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 3. mars 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Stokke kommune har fått nytt TELEFON-NR.

Detaljer

Stokke bibliotek. Husk Vestfoldfestpillene i Stokke med konsert på Sundåsen 3. juli! Billetter kr 300. Babysang i Kulturskolen.

Stokke bibliotek. Husk Vestfoldfestpillene i Stokke med konsert på Sundåsen 3. juli! Billetter kr 300. Babysang i Kulturskolen. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 3 april-mai 2009-10.

Detaljer

God påske. Stokke bibliotek. Ordførerens hjørne. Stokke Blanda Kor. kommunen. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 4 april 2006-7.

God påske. Stokke bibliotek. Ordførerens hjørne. Stokke Blanda Kor. kommunen. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 4 april 2006-7. FULLDISTRIBUSJON Nr. 4 april 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Stokke bibliotek. Vestfoldfestspillene. 100-års markering 100 år siden unionsoppløsningen

Stokke bibliotek. Vestfoldfestspillene. 100-års markering 100 år siden unionsoppløsningen FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke kommune. God Jul og Godt Nytt År! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne

Stokke kommune. God Jul og Godt Nytt År! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Nr. 7 - november/desember 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Budsjett 2014 Side 4 9 Kommunal informasjon og arrangementer Side 10 11 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Nr. 7 - november 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune God jul og godt nytt år! Side 3 Ordførerens hjørne Ny buss, dugnadsånd og kulturpris Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen «Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære, quiz og moro. Velkommen til ei uke på

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Middag på Trivselssenteret smaker godt og er sosialt! Program våren 2013 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi har

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

Stokke bibliotek. Nytt fra lag og foreninger Med bl.a. arrangementer av Bibliotekets venner og Diabetesforeningen i Stokke.

Stokke bibliotek. Nytt fra lag og foreninger Med bl.a. arrangementer av Bibliotekets venner og Diabetesforeningen i Stokke. FULLDISTRIBUSJON Nr. 2 februar 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Åpningstider Mandag og torsdag kl. 11-19 Tirsdag, onsdag Telefaks:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Åpningstider jula 2004 Lille juleaften 11-17. 1. og 2. juledag Stengt Mellom jul og nyttår holder vi åpent alle hverdager 10-13. flott båt!

Åpningstider jula 2004 Lille juleaften 11-17. 1. og 2. juledag Stengt Mellom jul og nyttår holder vi åpent alle hverdager 10-13. flott båt! FULLDISTRIBUSJON Nr. 10 desember 2004-5. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 53036420 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON Nr. 3 - april 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Quo vadis, Stokke? Side 3 Ordførerens hjørne Folkehelseuka, Grunnlovs jubileum og informasjonsmøte om kommunesammenslåing mm. Side 4 10

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Stokke bibliotek. Nytt fra lag og foreninger Bibliotekets venner, Sangvirkelaget, konsert i Stokke kirke, Ungdommens kulturmønstring.

Stokke bibliotek. Nytt fra lag og foreninger Bibliotekets venner, Sangvirkelaget, konsert i Stokke kirke, Ungdommens kulturmønstring. INFORMASJON Nr. 3 mars 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Åpningstider Mandag og torsdag kl. 11-19 Tirsdag, onsdag Telefaks: 33

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Turvenner og kaffekos ved Holsfjorden GODE MØTEPLASSER KAN GI: Sosialt fellesskap og nye venner Bedre livskvalitet

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 14.03.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 2 - februar 2013-14. årgang. Side 3. Befolkningsvekst og kommunesamarbeid

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 2 - februar 2013-14. årgang. Side 3. Befolkningsvekst og kommunesamarbeid Nr. 2 - februar 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra kommune Side 3 Ordførerens hjørne Befolkningsvekst og kommunesamarbeid Side 4 11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 13 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Stokke bibliotek. Helikopterstøy. Hyggekveld på Engveien 9. klassinger fra Stokke ungdomsskole har arrangert

Stokke bibliotek. Helikopterstøy. Hyggekveld på Engveien 9. klassinger fra Stokke ungdomsskole har arrangert INFORMASJON Nr. 8 oktober 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Kirkeveien 29 5072 Bergen Velkommen til Storetveit sykehjem. Vårt motto er Kvalitet og trivsel! Driftsgrunnlag; Storetveit sykehjem skal drive etter

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. Nr. 5 juni-august 2008-9.

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 52 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 5. mai 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Det er sommertid 2 Rådmannen orienterer

Detaljer

Velkommen til Bokemoa 17. mai

Velkommen til Bokemoa 17. mai FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer