Utdanningsstøtten som forvaltes av Lånekassen skal bidra til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsstøtten som forvaltes av Lånekassen skal bidra til"

Transkript

1 Lånekassen i 2015

2 Utdanningsstøtten som forvaltes av Lånekassen skal bidra til like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjons dyktighet, økonomiske og sosiale forhold å sikre samfunnet og arbeidslivet tilgang på kompetanse at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold, slik at studiearbeidet kan bli effektivt.

3 INNHOLD Historikk... 4 Organisasjon... 4 Aktuelt i Kundeservice i 2015 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6 Elektroniske løsninger framfor papir... 7 Tildeling av stipend og lån i undervisningsåret Tildeling av stipend og lån hovedtall... 8 Gjennomsnittlig behandlingstid... 8 Støttemottakere i vanlig videregående opplæring... 9 Støttemottakere i høyere og annen utdanning... 9 Støttemottakere i høyere og annen utdanning, fordelt på studiebelastning... 9 Støttesatsene over tid...10 Satser for stipend og lån undervisningsåret Stipendformer og -beløp undervisningsåret Utdanning i utlandet...15 Støtte til utenlandske statsborgere...18 Tilbakebetaling av studielån i 2015 Tilbakebetalere...19 Utestående fordringer...19 Ettergivelser, rentestøtte og tap...19 Gjeldsutviklingen...20 Renteutviklingen...21 Satser for betalingslettelser og ettergivelse...22 Satser for gebyr ved varsling...23 Betalingsutsettelse...24 Rentefritak...24 Ettergivelse og avskriving...25 Varsling...25 Innkreving og inkasso...26

4 Historikk Lånekassen ble etablert i 1947, i forlengelsen av en rekke velferdsordninger for studenter. Fra siste halvdel av 1950-tallet ble det også gitt støtte til elever i videregående opplæring. I og 90-årene ble det utviklet store datasystemer for massehåndtering av søknader. I 2003 ble støtten lagt om i forbindelse med Kvalitetsreformen i høyere utdanning, og studentene fikk tildelt lån som kunne gjøres om til utdanningsstipend basert på studiepoeng. I 2001 ble det mulig å søke om støtte elektronisk, og i 2005 ble det åpnet for elektronisk signering av gjeldsbrev. Fra 2006 har Lånekassens kunder kunnet lese vedtak og informasjonsbrev i en sikker elektronisk postkasse på Dine sider på lanekassen.no. Fra 2009 må alle som skal søke om stipend og lån, gjøre det elektronisk. Fra 2013 kan kunder signere avtale om støtte elektronisk med BankID på Dine sider. I perioden gjennomførte Lånekassen fornyelsesprogrammet LØFT, som besto av en rekke prosjekter, der utskifting av IKT-løsningen var det mest omfattende. Mål for fornyelsen var bedre og mer målrettet informasjon til kunder og samarbeidspartnere, økt selvbetjening og automatisering, og økt effektivisering. Effektene ble kortere behandlingstid, mer automatisert saksbehandling, økt datafangst, nye arbeidsmåter og systemer, og digitalisering av kundedialogen. Lånekassens kunder er nå så godt som heldigitale: Elever og studenter søker om støtte digitalt og får vedtaket om støtte i postkassen på Dine sider, og de aller fleste studentene signerer avtale om støtte elektronisk. Også tilbakebetalerne utfører de aller fleste oppgaver selv på Dine sider (søker om betalingsutsettelse, endrer forfallsdato, velger betalingsmåte osv.), og åtte av ti betaler regningen elektronisk med avtalegiro eller e-faktura. Behovet for å kontakte Lånekassen på telefon eller ved oppmøte er betydelig redusert. Organisasjon Lånekassen er et ordinært statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). Lånekassen ledes av et styre oppnevnt av KD. Styret består av åtte faste medlemmer, hvorav to er elev- og studentrepresentanter og to er representanter for de ansatte i Lånekassen. Styret skal på vegne av KD følge opp virksomheten og kontrollere at Lånekassen utfører oppgavene sine i samsvar med KDs styringssignaler og retningslinjer. Lånekassen har hovedkontor i Oslo og distriktskontor i Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ørsta. Ved utgangen av 2015 hadde Lånekassen 305 fast ansatte. Driftsutgifter i 2015 var på 368,6 millioner kroner. I tillegg brukte Lånekassen 22,2 mill. kroner til gjenstående utviklingsaktiviteter finansiert av rammen for LØFT-programmet. 4

5 Aktuelt i 2015 Lånekassen hadde ved årsskiftet ( ) aktive kunder elever, studenter og lærlinger søkte om støtte i undervisningsåret Det kom inn søknader om utdanningsstøtte, betalingsutsettelse, rentefritak og ettergivelser i prosent av søknadene om støtte og 76 prosent av søknadene om betalingsutsettelse ble helmaskinelt behandlet. Lånekassens nettsted, lanekassen.no, hadde over 7 millioner besøk i 2015, og det var 6,1 millioner innlogginger til Lånekassens selvbetjeningsløsninger (Dine sider, nett søknadene og signeringsmodulen). Lånekassen tildelte 25,5 milliarder kroner i stipend og lån i , hvorav 4,0 milliarder kroner var stipend og 21,5 milliarder kroner var lån. Av det utbetalte lånet kan vi forvente at ca. 5,7 milliarder kroner vil bli gjort om til utdanningsstipend. Utlånsporteføljen (utestående utdanningsgjeld) utgjør i alt 155,3 milliarder kroner. I 2015 ble 93 prosent av avtalene om støtte til høyere og annen utdanning signert elektronisk. I Innbyggerundersøkelsen 2015 ble Lånekassen igjen kåret til det myndighetsorganet brukerne er mest fornøyde med. Kundene er godt fornøyde med Lånekassens nettsider, og de sier det er lett å utføre oppgaver på nett (sende søknader, registrere informasjon osv.). Kundene synes det er lett å finne det de leter etter og lett å forstå informasjonen fra Lånekassen. I mars 2015 lanserte Lånekassen nye Dine sider. Med nye og mer brukervennlige Dine sider er det blitt enklere for kundene å utføre oppgaver selv og finne relevant informasjon om eget kundeforhold. Nytt nå er blant annet tjenester som viser brukte og gjenstående betalingsutsettelser, informasjon om perioder lånet har vært rentebærende og at kunder som har avsluttet utdanningen, selv kan bestille betalingsplan. I oktober 2015 koblet Lånekassen seg til det nasjonale «Kontakt- og reservasjonsregisteret» (KRR). Hensikten med registeret er at innbyggerne bare skal behøve å oppdatere sin digitale kontaktinformasjon ett sted, og at denne informasjonen kan brukes av flere offentlige etater. I 2015 gjennomførte Lånekassen for første gang en storkontroll av studenters bostatus, tidligere var det kun gjort stikkprøvekontroller studenter som hadde oppgitt at de bodde borte i 2014, men som studerte så nær foreldrene at de kunne bodd hjemme, ble bedt om å dokumentere at de faktisk hadde bodd borte. Kun studenter som ikke bor med foreldrene sine har rett på omgjøring av lån til utdanningsstipend studenter (4,6 prosent av de som ble kontrollert) kunne ikke dokumentere at de hadde bodd borte. Fra sommeren 2015 kom nye regler for grunnstipend til elever i videregående opplæring. Den største endringen er at grunnstipendet skal behovsprøves mot inntekten til begge forsørgerne, uavhengig av hvor eleven bor. Høsten 2015 trådte nye reglene for valutajustering av skolepengestøtte for studenter i utlandet i kraft. Før ble kun stipenddelen av skolepengestøtten og tilleggsstipend valutajustert når det var til studentens gunst. Nå valutajusteres også lånedelen av skolepengestøtten, både til gunst og ugunst for studenten. 5

6 Kundeservice i 2015 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk Telefon Anrop totalt Antall anrop unike telefonnummer Besvart Svarprosent totalt 56 % 49 % Svarprosent unike anrop 95 % 87 % Kundebesøk Antall kundebesøk i Lånekassens lokaler E-post Antall e-post E-post behandlingstid (dager) 4 dager (har ikke tall) Nettbesøk lanekassen.no Dine sider 2) Lånekassen endret fra 2012 målingen av behandlingstid for e-post fra virkedager til gjennomsnittlig behandlingstid (i dager), det foreligger ikke sammenliknbare data fra tidligere år. 2) Besøkstallet for 2015 er tallet på innlogginger til Dine sider, til signeringsmodulen og direkte til nettsøknadene. Etter overgangen til nye Dine sider i midten av mars, har vi egne tall på faktiske innlogginger til Dine sider alene ( innlogginger i perioden ). 6

7 Elektroniske løsninger framfor papir Nettsøknader Andel nettsøknader tildeling av stipend og lån 88 % 91 % Andel nettsøknader søknad om betalingsutsettelse 92 % 71 % Brevutsendelser papir/elektronisk/varsling Brevutsendelser papir Elektroniske brevutsendelser som har erstattet papir Antall førstegangsvarsler ved årets siste forfall 2) Antall elektroniske varsler ved årets siste forfall 2) Andel elektroniske varsler ved årets siste forfall 2) 83 % 3) 54 % Antall e-faktura ved årets siste forfall 2) Andel e-faktura ved årets siste forfall 2) 44 % 54 % Antall avtalegiro ved årets siste forfall 2) 4) (ikke aktuelt) Andel avtalegiro ved årets siste forfall 2) 4) 39 % (ikke aktuelt) Søknadsbehandling helmaskinell behandling og vedtak Andel tildelingssøknader med helmaskinell behandling 64 % 64 % Andel betalingsutsettelsessøknader med 76 % 51 % helmaskinell behandling Andel rentefritak helmaskinelt vurdert etter likningskontroll 91 % 84 % E-signering 5) Antall e-signeringer Andel e-signeringer 93 % 6 % De aller fleste av tilbakebetalerne får brevene sine i postkassen på Dine sider. De som har reservert seg, får vedtakene sine på papir. Sommeren 2014 kom flere nye ordninger for tilbakebetalerne, en av endringene var månedlig betaling. Med månedlig i stedet for kvartalsvis betaling øker antall forfall fra fire til tolv ganger i året, og fordi purringer kun sendes ut på papir, vil dette ha utslag på antall papirbrev som sendes ut i løpet av et år. 2) En annen endring sommeren 2014 var innføring av fleksibel forfallsdato, som innebar at kundene nå kan velge mellom tre forfallsdatoer (den 5., 15. eller 25. i måneden). «Årets siste forfall» for 2015 var de tre forfallsdatoene i desember samlet. «Årets siste forfall» i 2010 var (kvartalsvis betaling). 3) Andelen papirvarsler ved desemberforfallene blir etter dette 17 prosent. Dette tallet inkluderer varsler som også inneholder purring på tidligere forfalte terminer. Disse blir alltid sendt på papir. Av alle rene førstegangsvarsler for desemberforfallene var 13,4 prosent papirvarsler, resten var e-faktura og avtalegiro. 4) Avtalegiro ble tilbudt kundene fra august ) Fra april 2013 kunne Lånekassens kunder signere avtalen om støtte elektronisk på Dine sider på lanekassen.no ved hjelp av BankID eller Buypass. Det var også mulig å signere elektronisk tidligere, men da kun med Buypass i Altinn-løsningen tallet er følgelig andelen e-signeringer med Buypass. Tallene gjelder for studenter i høyere og annen utdanning. Søker må være 18 år for å kunne signere avtalen om støtte elektronisk. 7

8 Tildeling av stipend og lån i undervisningsåret Tildeling av stipend og lån hovedtall Antall elever og studenter i utdanning med rett til støtte Antall støttesøkere Antall støttemottakere Antall låntakere Antall stipendmottakere (ekskl. utdanningsstipend ) Antall stipend (ekskl. utdanningsstipend ) Utbetalt lån (i millioner kr) Utbetalt stipend (i millioner kr) Lån og stipend i alt (i millioner kr) Basisstøtten til studenter utbetales som lån, men inntil 40 prosent kan bli gjort om til utdanningsstipend etter bestått eksamen. Utdanningsstipendet behovsprøves mot inntekt/trygd/formue. Gjennomsnittlig behandlingstid Tildeling av stipend og lån Gjennomsnittlig behandlingstid 9 dager 11 dager 8 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 24 dager 31 dager 22 dager manuelt behandlede saker Betalingsutsettelser Gjennomsnittlig behandlingstid 4 dager 7 dager 10 dager Gjennomsnittlig behandlingstid manuelle utsettelser 20 dager 24 dager 21 dager Det er sammensatte årsaker til at gjennomsnittlig behandlingstid for tildeling ble lengre i 2014 og 2015 enn i En sentral forklaring var innføringen av to store deler av nytt saksbehandlersystem i 2013 og

9 Støttemottakere i vanlig videregående opplæring elever med ungdomsrett Antall støttemottakere Støtte i gjennomsnitt kr kr Antall stipendmottakere Stipend i gjennomsnitt kr kr Antall låntakere Lån i gjennomsnitt kr kr Å ha ungdomsrett vil si å ha rett til videregående opplæring etter opplæringslova 3-1. Normalordningen er tre års videregående opplæring. Når en elev har startet videregående opplæring, gjelder rettighetene i fem (eventuelt seks) år, men innen utgangen av fylte 24 år. Støttemottakere i høyere og annen utdanning 2) Antall støttemottakere Støtte i gjennomsnitt kr kr Antall stipendmottakere Stipend i gjennomsnitt kr kr Antall låntakere Lån i gjennomsnitt kr kr I gruppen «annen utdanning» ligger fagskoler, folkehøyskoler, voksenopplæring m.m. Elever i vanlig videregående opplæring som ikke har ungdomsrett, er også inkludert i denne gruppen. 2) Tallene er før omgjøring fra lån til utdanningsstipend. Støttemottakere i høyere og annen utdanning, fordelt på studiebelastning prosent prosent prosent prosent Ikke oppgitt Totalt Tallene er per

10 Støttesatsene over tid Utvikling basisstøtte i løpende kroner og i faste priser (2014-kroner) Beløp i kr Støttebeløp Støttebeløp i faste kroner 10

11 Satser for stipend og lån undervisningsåret Hjemmeboer Borteboer Vanlig videregående opplæring (elever med ungdomsrett) Utstyrsstipend per år 2) kr kr Grunnstipend per måned kr kr Bostipend per måned kr 0 kr Lån per måned inntil kr kr Reisestipend per år kr 0 Tre reiser tur-retur minus egenandel på kr Å ha ungdomsrett vil si å ha rett til videregående opplæring etter opplæringslova 3-1. Normalordningen er tre års videregående opplæring. Når en elev har startet videregående opplæring, gjelder rettighetene i fem (eventuelt seks) år, men innen utgangen av fylte 24 år. 2) Stipendet har tre satser avhengig av utdanningsprogram. Andre satser for elever med ungdomsrett i vanlig videregående opplæring Lån til skolepenger per år kr Forsørgerstipend per måned per barn (de to første) kr Forsørgerstipend per måned per barn (for hvert barn flere enn to) kr Satser for behovsprøving for elever med ungdomsrett i vanlig videregående opplæring Redusert grunnstipend ved forsørgers alminnelige inntekt over kr Redusert grunnstipend ved forsørgers netto formue over kr Redusert grunnstipend og forsørgerstipend ved søkers lærlinglønn og søkers trygdeytelser 60 % av bruttobeløp Reduksjon av forsørgerstipend når ektefelles månedsinntekt er over kr Øker når søker har søsken under 19 år. 11

12 Høyere og annen utdanning Hjemmeboer Borteboer Lån per måned kr kr Utdanningsstipend per måned kr 0 kr Reisestipend innland per år 2) kr 0 To reiser tur-retur minus egenandel på kr I gruppen «annen utdanning» ligger fagskoler, folkehøyskoler, voksenopplæring m.m. (inkluderer også elever i vanlig videregående opplæring som ikke har ungdomsrett). 2) Reisestipend i Norge kan gis til studenter som er 25 år eller yngre og som ikke bor sammen med foreldrene sine. Andre satser for studenter og elever i høyere og annen utdanning Forsørgerstipend per måned per barn (de to første) kr Forsørgerstipend per måned per barn (for hvert barn flere enn to) kr Lån til skolepenger i Norge/Norden kr Forsørgerstipendet behovsprøves mot søkers person- og kapitalinntekt, trygd og formue, samt mot eventuell ektefelles person- og kapitalinntekt og formue. Behovsprøving mot inntekt for studenter og elever i høyere og annen utdanning Støtte hele året Støtte i sju måneder eller mindre Reduksjon per måned av beløp over grensen Person- og kapitalinntekt i 2015 kr kr % Trygdeinntekt i 2015 kr kr % Behovsprøving mot formue for studenter og elever i høyere og annen utdanning Netto formue på likningen Reduksjon per måned av beløp over grensen Søkers formue i 2015 kr % Gift søker, felles formue i 2015 kr % Skolepengestøtte til høyere utdanning utenfor Norden Maksimalt beløp ved skolepenger over kr Maksimalt stipend Maksimalt lån Bachelor kr kr kr Master kr kr kr ph.d. kr kr 0 kr Tilleggsstipend ved skolepenger over kr kr Til utdanning ved visse læresteder utenfor Norden gis det tilleggsstipend til dekning av skolepenger dersom skolepengene er høyere enn kr, inntil faktisk studieavgift. 12

13 Stipendformer og -beløp undervisningsåret Vanlig videregående opplæring (elever med ungdomsrett) Stipendform Antall stipend Gj.snittsbeløp i kr Totalt beløp i mill. kr Bostipend ,0 Flyktningstipend ,6 Foreldrestipend ,7 Forsørgerstipend ,7 Grunnstipend ,8 Reisestipend i Norden ,2 Reisestipend i Norge, utland ,1 Reisestipend, innland ,1 Reisestipend, utland ,9 Stipend til skolepenger til videregående opplæring 2) ,9 Sykestipend ,1 Utstyrsstipend ,8 Å ha ungdomsrett vil si å ha rett til videregående opplæring etter opplæringslova 3-1. Normalordningen er tre års videregående opplæring. Når en elev har startet videregående opplæring, gjelder rettighetene i fem (eventuelt seks) år, men innen utgangen av fylte 24 år. 2) Gjelder kun for videregående opplæring ved utenlandske eller internasjonale skoler. Høyere og annen utdanning Stipendform Antall stipend Gj.snittsbeløp i kr Totalt beløp i mill. kr Ekstrastipend nedsatt funksjonsevne ,6 Flyktningstipend ,6 Foreldrestipend ,3 Forsinkelsesstipend ,2 Forsørgerstipend ,1 Reisestipend for kvotestudenter ,9 Reisestipend i Norden ,8 Reisestipend i Norge, utland ,1 Reisestipend utland ,2 Reisestipend innland ,6 Språkstipend ,0 Stipend til skolepenger, utland ,5 Sykestipend ,9 Tilleggsstipend, utland ,8 I gruppen «annen utdanning» ligger fagskoler, folkehøyskoler, voksenopplæring m.m. (inkluderer også elever i vanlig videregående opplæring som ikke har ungdomsrett). 13

14 Foreldrestipend fordelt på kjønn Undervisningsår Kvinner Menn Totalt

15 Utdanning i utlandet Antall studenter og elever med støtte, historisk Undervisningsår Gradsstudenter Delstudenter 2) Elever 3) Utvekslingselever 4) Gradsstudenter er studenter som tar en hel grad i utlandet. 2) Delstudenter er studenter som tar deler av en norsk grad i utlandet. 3) Elever vil si de som tar hele videregående skole i utlandet. 4) Utvekslingselever vil si de som tar deler av videregående opplæring i utlandet Gradsstudenter Delstudenter Elever Utvekslingselever 15

16 Gradsstudenter i utlandet fordelt på kjønn, historisk Undervisningsår Totalt Antall kvinner Andel kvinner Antall menn Andel menn ,6 % ,4 % ,2 % ,8 % ,7 % ,3 % ,3 % ,7 % ,9 % ,1 % ,4 % ,6 % ,5 % ,5 % Tildeling av stipend og lån til gradsstudenter i utlandet Antall Gj.snittsbeløp i kr Totalt beløp i mill. kr Stipendmottakere ,6 Fordelt på stipendtypene Ekstrastipend nedsatt funksjonsevne ,7 Foreldrestipend ,5 Forsinkelsesstipend ,1 Forsørgerstipend ,3 Reisestipend i Norge, ,5 utlandsstudenter Reisestipend Norden ,9 Reisestipend utland ,2 Språkstipend ,7 Stipend til skolepenger ,4 Sykestipend ,2 Tilleggsstipend, utlandsstudenter ,1 Låntakere ,3 Fordelt på lånetypene Omgjøringslån ,1 Ordinært lån ,5 Reiselån utland ,3 Skolepengelån Norge og Norden ,3 Skolepengelån utland ,7 Lån uberettiget mottatt støtte ,3 Totalt ,8 16

17 Land med flest norske gradsstudenter Antall Storbritannia Danmark USA Polen Australia 980 Ungarn 960 Sverige 673 Slovakia 560 Nederland 377 Tsjekkia 352 Land med flest norske delstudenter Antall USA Australia 828 Storbritannia 503 Tanzania 417 Sør-Afrika 277 Tyskland 275 Frankrike 267 Danmark 238 Kina 228 Spania

18 Støtte til utenlandske statsborgere Årsak til opphold Støttemottakere Totalt i millioner kr Opphold pga. ekteskap/slektskap ,7 Flyktning ,3 EØS-borger ,4 Opphold på humanitært grunnlag ,8 Kvoteordning for studenter fra utviklingsland m.m ,0 Fulltidsarbeid/utdanning ,3 Totalt ,5 Støtte til EØS-borgere og familiemedlemmer Utdanningstype Arbeidstaker Barn av EØS-borger Øvrige familiemedlemmer Totalt Videregående opplæring Annen utdanning 2) Høyere utdanning Totalt «Videregående opplæring» vil si vanlig videregående opplæring med ungdomsrett. Å ha ungdomsrett vil si å ha rett til videregående opplæring etter opplæringslova 3-1. Normalordningen er tre års videregående opplæring. Når en elev har startet videregående opplæring, gjelder rettighetene i fem (eventuelt seks) år, men innen utgangen av fylte 24 år. 2) I gruppen «annen utdanning» ligger fagskoler, folkehøyskoler, voksenopplæring m.m. Elever i vanlig videregående opplæring som ikke har ungdomsrett er også inkludert i denne gruppen. 18

19 Tilbakebetaling av studielån i 2015 Tilbakebetalere Antall tilbakebetalere Utestående fordringer Beløp i milliarder kroner Totalt utestående fordringer 155,3 146,8 137,9 Ettergivelser, rentestøtte og tap Beløp i millioner kroner Utestående renter Ettergivelse basert på rettigheter Rentestøtte Regnskapsførte tap

20 Gjeldsutviklingen Gjennomsnittsgjeld ved avsluttet høyere utdanning i Norge Nivå Antall Gjennomsnittsgjeld Antall Gjennomsnittsgjeld Bachelor kr kr Master kr kr ph.d. 33 kr kr Totalt kr kr Ikke prisjustert. Gjennomsnittsgjeld ved avsluttet høyere utdanning i utlandet Nivå Antall Gjennomsnittsgjeld Antall Gjennomsnittsgjeld Bachelor kr kr Master kr kr ph.d. 76 kr kr Totalt kr kr Ikke prisjustert. Gjennomsnittsgjeld ved avsluttet høyere utdanning (samlet) Nivå Antall Gjennomsnittsgjeld Antall Gjennomsnittsgjeld Bachelor kr kr Master kr kr ph.d. 109 kr kr Totalt kr kr Ikke prisjustert. 20

21 Renteutviklingen 4,25 % 3,75 % 1,75 % ,25 % 2,75 % 2,25 % Flytende rente Fast rente i 3 år Fast rente i 5 år Fast rente i 10 år Flytende og fast rente Antall tilbakebetalere med flytende og fast rente per Flytende rente års fastrente års fastrente års fastrente Totalt

22 Satser for betalingslettelser og ettergivelse Grenser for rentefritak søknader blir automatisk kontrollert mot bruttoinntekt på likningen Antall måneder med rett til rentefritak Person- og kapitalinntekt per år likningen for kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Månedsinntekt ved lav inntekt ved: - fulltidsarbeid med lav inntekt - soning kr Ekstra per år for hvert barn under 16 år kr Samlet familieårsinntekt ved: - omsorg - lav inntekt ved fulltidsarbeid - soning kr Ekstra per år for hvert barn under 16 år kr Ettergivelse ved varig uførhet satser Person- og kapitalinntekt per år Ny gjeld Nytt terminbeløp kr kr kr 613 kr kr kr 737 kr kr kr 869 kr kr kr 990 Øker med kr per år for hvert barn under 16 år som låntakeren forsørger. 22

23 Ettergivelse ved fullført utdanning Satser Visse lærerutdanninger opptil kr Ettergivelse yrkesaktive i Finnmark og Nord-Troms og yrkesaktive leger i visse kommuner Satser Sats for ettergivelse per år 10 % av opprinnelig lån Minimum ettergivelsesbeløp per år kr Maksimum ettergivelsesbeløp per år kr Satser for gebyr ved varsling Satser Førstegangsvarsling med e-faktura eller avtalegiro kr Førstegangsvarsling med papirfaktura kr Andregangsvarsling (første purring) kr Tredjegangsvarsling (varsel om oppsigelse) kr

24 Betalingsutsettelse Antall kunder som har fått betalingsutsettelse Antall betalingsutsettelser Sommeren 2014 gikk Lånekassen over fra kvartalsvis til månedlig betaling. Det forklarer økningen i antall betalingsutsettelser. Rentefritak antall kunder med innvilget rentefritakssøknad Årsak Arbeidsavklaringspenger Arbeidsledighet Omsorgsarbeid Fødsel eller adopsjon Sykdom Fulltidsutdanning Deltidsutdanning Militærtjeneste / sivil verneplikt Lav inntekt ved fulltidsarbeid Sosialstønad til livsopphold Soning Tidsbegrenset uførestønad 2 10 Medisinsk rehabilitering 7 Andre forhold Totalt «Tidsbegrenset uførestønad» og «medisinsk rehabilitering» blir nå kategorisert under «Arbeidsavklaringspenger». 24

25 Ettergivelse og avskriving Årsak Antall ettergivelser Totalbeløp i mill. kr Antall ettergivelser Totalbeløp i mill. kr Antall ettergivelser Totalbeløp i mill. kr Finnmarksordningen , , ,5 Dødsfall , , ,0 Læreravskrivning , , ,0 Kvoteprogram for studenter fra utviklingsland m.m , , ,6 Sykdom (uførhet) , , ,4 Andre 0,7 0,9 1,6 Sum ettergivelser 488,9 370,7 387,1 Ordningen omfatter Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms, samt ettergivelse for leger i enkelte kommuner. Varsling Måned Antall førstegangsvarsler Andel purret Varsel om oppsigelse, andel av førstegangsvarsler Vedtak om oppsigelse, andel av førstegangsvarsler Januar ,0 % 1,6 % 0,5 % Februar ,5 % 2,3 % 1,0 % Mars ,9 % 2,3 % 0,6 % April ,4 % 1,7 % 0,5 % Mai ,2 % 1,4 % 0,4 % Juni ,2 % 1,3 % 0,4 % Juli ,7 % 1,4 % 0,5 % August ,8 % 1,5 % 0,5 % September ,1 % 1,5 % 0,5 % Oktober ,4 % 1,3 % 0,4 % November ,1 % 1,2 % 0,4 % Desember ,8 % 1,0 % (ikke klart) Sum antall

26 Saker permanent overført til Statens innkrevingssentral (SI) Innkreving og inkasso Oppsagte lån siste tre år Antall tilbakebetalere totalt Antall oppsagte lån Andel av alle tilbakebetalere 4,5 % 5,0 % 4,7 % Gjeld i milliarder kroner 4,4 4,7 4,1 Innkrevingsresultat i millioner kroner 558,8 491,5 393,6 Oppsigelse av lånet betyr at hele gjelden forfaller til betaling. Når lånet blir sagt opp, løper det forsinkelsesrenter på hele gjelden. Statens innkrevingssentral (SI) innkrever oppsagte lån for Lånekassen. Antall Dersom et lån har vært vedvarende og grovt misligholdt i tre år, blir kravet overført til Statens innkrevingssentral (SI). Kunden taper rettigheter gitt i eller i medhold av utdanningsstøtteloven. 26

27

28 Vi gjør utdanning mulig

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Lånekassen i 2014 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Kundeservice i 2014 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6

Detaljer

Utdanningsstøtten skal bidra til

Utdanningsstøtten skal bidra til Lånekassen i 2014 2016 Utdanningsstøtten skal bidra til like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjons dyktighet, økonomiske og sosiale forhold å sikre samfunnet

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2010... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2010... 5 Lånekassen i 2010 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2010... 5 Kundeservice Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6 Elektroniske

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2013... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2013... 5 Lånekassen i 2013 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2013... 5 Kundeservice i 2013 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2011... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2011... 5 Lånekassen i 2011 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2011... 5 Kundeservice Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6 Elektroniske

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2012... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2012... 5 Lånekassen i 2012 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2012... 5 Kundeservice i 2012 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6

Detaljer

Lånekassen gjør utdanning mulig! 4 Samlet kostnad 6 Støttebudsjettet 6 Kundeservice 7

Lånekassen gjør utdanning mulig! 4 Samlet kostnad 6 Støttebudsjettet 6 Kundeservice 7 Lånekassen i 2009 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig! 4 Samlet kostnad 6 Støttebudsjettet 6 Kundeservice 7 Tildeling av stipend og lån undervisningsåret 2008 2009 8 Tildeling av stipend og lån hovedtall

Detaljer

Rekordmange norske studenter i utlandet

Rekordmange norske studenter i utlandet 1 Innhold Rekordmange norske studenter i utlandet... 3 Studenter med utlandsopphold, historisk utvikling... 4 Gradsstudenter i utlandet 2015 2016, fordelt på fag og land... 5 Mest populære land gradsstudenter,

Detaljer

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2009

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2009 Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for Annen del. Rentefritak, betalingsutsettelse og ettergivelse Til 6-7 Transaksjonskostnader

Detaljer

Lånekassen. Elever og lærlinger med ungdomsrett - annen del

Lånekassen. Elever og lærlinger med ungdomsrett - annen del Elever og lærlinger med ungdomsrett - annen del Elever med ungdomsrett Rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 Det gis støtte til vanlig videregående opplæring i det antall år søkeren

Detaljer

Hovedtall Studenter med utlandsopphold, historisk utvikling 2 Elever med utlandsopphold, historisk utvikling 3

Hovedtall Studenter med utlandsopphold, historisk utvikling 2 Elever med utlandsopphold, historisk utvikling 3 2014 2015 Innhold Hovedtall Studenter med utlandsopphold, historisk utvikling 2 Elever med utlandsopphold, historisk utvikling 3 Fordeling fag og land studenter i utlandet Gradsstudenter i utlandet 2014

Detaljer

Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret. Lånekassen. Rådgiverseminar 22.10.2013

Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret. Lånekassen. Rådgiverseminar 22.10.2013 Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret Lånekassen Rådgiverseminar 22.10.2013 Det er to sett regler i Lånekassen for støtte til utdanning i Norge En ordning

Detaljer

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06.

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker og finansiering 2. Søknadsprosess og opptak 3. Gjennomføring og eksamen Før du søker og finansiering Hvem kan delta

Detaljer

2 6 OKT 2007 Høringsinstansene,, L _ ^_,.

2 6 OKT 2007 Høringsinstansene,, L _ ^_,. Dok.nr. /j," 2 6 OKT 2007 Høringsinstansene,, L _ ^_,. Saksh. JD_eres_æf. Vår ref Dato 200704691-/FRA 19.10.2007 Høring - forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om endring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Endringene i forskriften trer i kraft 10. juni 2014 Forskrift om endring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2.

Detaljer

Norske studenter og elever i utlandet 2013-2014

Norske studenter og elever i utlandet 2013-2014 Norske studenter og elever i utlandet 2013-2014 Innhold Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk... 2 Lånekassen har ikke data for delstudenter før undervisningsåret

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016 2017

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016 2017 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016 2017 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 26. februar 2016 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Lånekassen. gjør utdanning mulig!

Lånekassen. gjør utdanning mulig! Lånekassen gjør utdanning mulig! Innhold kort om Lånekassen hva har vi fått til hvordan har Lånekassens oppnådd effektiv forvaltning og gode løsninger for kundene Lånekassen gjør utdanning mulig Lånekassen

Detaljer

Oslo kommune. Byrådens sak. Byrådens sak nr.: 6/2008 Vår ref. (saksnr.): 200704722-3 Vedtaksdato: 24.01.2008 Arkivkode: 400

Oslo kommune. Byrådens sak. Byrådens sak nr.: 6/2008 Vår ref. (saksnr.): 200704722-3 Vedtaksdato: 24.01.2008 Arkivkode: 400 Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2008 Vår ref. (saksnr.): 200704722-3 Vedtaksdato: 24.01.2008 Arkivkode: 400 FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE

Detaljer

Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling... 3

Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling... 3 UTLANDS- STATISTIKKEN 2011 2012 Innhold Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling... 3 Tabell 2 Elever med utlandsopphold, historisk utvikling...

Detaljer

Fornyelse i Lånekassen - løsninger og utfordringer

Fornyelse i Lånekassen - løsninger og utfordringer Fornyelse i Lånekassen - løsninger og utfordringer Trondheim, 17. oktober 2007 Visjon LLånekassen skal bli oppfattet som den mest moderne offentlige etaten i Norge! Lånekassens nøkkeltall - 2006 780 000

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og 1. Innledning I St.meld. nr. 12 (2003-2004) Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2011.

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2011. Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2011. Første del. Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Skaun kommune Gjeldende fra 1. august 2016

Vedtekter for barnehagene i Skaun kommune Gjeldende fra 1. august 2016 Vedtekter for barnehagene i Skaun kommune Gjeldende fra 1. august 2016 Vedtatt i kommunestyret 21.06.16 - ESA sak 16/614 1 Eierforhold Barnehagene eies av Skaun kommune. 2 Formål Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 21/16 Behandling: Behandlet før

Detaljer

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2015

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2015 Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 MÅL OG KRAV FOR 2015... 2 2.1 STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER... 2 2.3 RISIKOSTYRING...

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 16/922-3 Dato: 27.04.16. Kommunens arbeid med bosetting av flyktninger Resultatrapport for 2015

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 16/922-3 Dato: 27.04.16. Kommunens arbeid med bosetting av flyktninger Resultatrapport for 2015 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 16/922-3 Dato: 27.04.16 Kommunens arbeid med bosetting av flyktninger Resultatrapport for 2015 â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité

Detaljer

(/file/thumb/file/3/ 330892&width=670&height=502&zwidth=670&zheight=502&x=337&y=253.jp

(/file/thumb/file/3/ 330892&width=670&height=502&zwidth=670&zheight=502&x=337&y=253.jp Fri rettshjelp Publisert 2013-02-22 16:33 (/file/thumb/file/3/ 330892&width=670&height=502&zwidth=670&zheight=502&x=337&y=253.jp Her finner du skjema for FRI RETTSHJELP. (http://www.signform.no/ dss/statlige-blanketter?view=form&id=714)

Detaljer

VELKOMMEN SOM ELEV HOS OSS

VELKOMMEN SOM ELEV HOS OSS VELKOMMEN SOM ELEV HOS OSS "Mangfold, mestring, læring" Polarsirkelen videregående skole "STOR I NORD" VELKOMMEN SOM ELEV VED POLARSIRKELEN VGS Vi takker deg for at du har søkt skoleplass ved skolen vår,

Detaljer

VELFERDSSTATEN ET OPPSLAG I LEKSIKON

VELFERDSSTATEN ET OPPSLAG I LEKSIKON FAKTAHEFTE VELFERDSSTATEN ET OPPSLAG I LEKSIKON Velferdsstat er betegnelsen på en stat som, i tillegg til å sørge for sine borgeres sikkerhet, yter dem en rekke grunnleggende goder som for eksempel støtte

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013

Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013 Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013 Første del. Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter Kapittel

Detaljer

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø. Samordnet opptak. Private og offentlige barnehager

Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø. Samordnet opptak. Private og offentlige barnehager Informasjon om søknad og opptak Barnehageplass i Tromsø Samordnet opptak Private og offentlige barnehager Byrådsavdeling for utdanning, Tromsø kommune Desember 2015 1 Generell informasjon om søknad og

Detaljer

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2016

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2016 Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2016 Side 1 av 12 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2016... 3 2.1 STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER... 3 2.2 MÅL,

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 28.1.2015 Saksbehandler: Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2014/8672-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag.

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag. Norske studenter og elever i utlandet 2012 2013 Innhold Rekordmange norske studenter i utlandet... 2 Studenter med utenlandsopphold, historisk utvikling... 3 Elever med utenlandsopphold, historisk utvikling...

Detaljer

Høringsnotat om endringer i lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Høringsnotat om endringer i lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) Høringsnotat om endringer i lov om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) Kunnskapsdepartementet tar sikte på å fremme forslag om to endringer i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

Forord. NMF understreker følgende:

Forord. NMF understreker følgende: Forord Mange av våre medlemsbarnehager og -skoler har etterspurt at Norsk Montessoriforbund skulle lage «arbeidsavtaler» tilpasset nettopp montessoribarnehagene og -skolene. På NMFs landsmøte våren 2013

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

Lånekassen. Automatisert saksbehandling og straksavgjørelser. Morten Ødelien. Produkteier i LØFT Modulis Funksjonell arkitekt i Lånekassen

Lånekassen. Automatisert saksbehandling og straksavgjørelser. Morten Ødelien. Produkteier i LØFT Modulis Funksjonell arkitekt i Lånekassen Lånekassen Automatisert saksbehandling og straksavgjørelser Morten Ødelien Produkteier i LØFT Modulis Funksjonell arkitekt i Lånekassen 23. mai 2012 Lånekassen 2004 2014 På vei fra saksbehandlerorganisasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret. Moderasjonsordning i Stjørdal kommune.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret. Moderasjonsordning i Stjørdal kommune. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 221 Arkivsaksnr: 2012/2517-1 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret Moderasjonsordning i Stjørdal kommune. Rådmannens

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2012-2013 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 2 Statsborgerskap og tilknytning til Norge

Detaljer

Spesielle ordninger. Lånekassen

Spesielle ordninger. Lånekassen Spesielle ordninger Lånekassen Foreldrestipend Forskriftenes femte del, kapittel 42 - www.lanekassen.no/fodsel Eleven/studenten søker på skjema om foreldrestipend ved fødsel (skjema G), som de finner på

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring til andre familiemedlemmer utl. 49 og 49 jf. utf. 9-7 bokstavene a, b, c og d. 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring til andre familiemedlemmer utl. 49 og 49 jf. utf. 9-7 bokstavene a, b, c og d. 1 Registrering i DUF IM 2010-026V9 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring til andre familiemedlemmer utl. 49 og 49 jf. utf. 9-7 bokstavene a, b, c og d. 1 Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt. Bostøtte. 1. Formålet med den statlige bostøtten er å sikre personer med lave inntekter og høye boutgifter et egnet bosted

Alle skal bo godt og trygt. Bostøtte. 1. Formålet med den statlige bostøtten er å sikre personer med lave inntekter og høye boutgifter et egnet bosted Alle skal bo godt og trygt Bostøtte 1. Formålet med den statlige bostøtten er å sikre personer med lave inntekter og høye boutgifter et egnet bosted Rettighetsbasert For de aller mest vanskeligstilte Bør

Detaljer

Politisk arbeidsprogram 2016-2017

Politisk arbeidsprogram 2016-2017 Politisk arbeidsprogram 2016-2017 Foreslås vedtatt på ANSAs 60. generalforsamling ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer

FORSKRIFTER. tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006 2007 forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2006

FORSKRIFTER. tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006 2007 forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2006 FORSKRIFTER tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006 2007 forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2006 INNHOLD TILDELING Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte

Detaljer

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Innhold 1 Innhold...1 2 Om årsmeldingen...2 2.1 Kort om Lånekassen...3 2.2 Direktøren har ordet: Enklere studenthverdag...4 2.3 Resultater i 2005...5 3 Fornyelsen er i gang...6 3.1 Lånekassens visjon...7

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Sak 14/2015. Til: Representantskapet. Fra: Styret. Dato: 14.04.2015. Studentmedlemsskap i NAL. 1. Bakgrunn

Sak 14/2015. Til: Representantskapet. Fra: Styret. Dato: 14.04.2015. Studentmedlemsskap i NAL. 1. Bakgrunn Sak 14/2015 Til: Representantskapet Fra: Styret Dato: 14.04.2015 Studentmedlemsskap i NAL 1. Bakgrunn NAL er en medlemsorganisasjon som har en tredeling av typer medlemskap: yrkesaktive, studenter og pensjonister.

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

Utvekslingsår i utlandet. Hva innebærer det? Hvordan går man frem? Fordeler - ulemper Bør man dra på utveksling?

Utvekslingsår i utlandet. Hva innebærer det? Hvordan går man frem? Fordeler - ulemper Bør man dra på utveksling? Utvekslingsår i utlandet Hva innebærer det? Hvordan går man frem? Fordeler - ulemper Bør man dra på utveksling? Utveksling fungerer slik: Eleven erstatter 1. eller 2. år i videregående skole i Norge med

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2012 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2012 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2012 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for. Uføreforsikring

Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for. Uføreforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2016 for Uføreforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 2 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

HMS-kort statistikk 2016

HMS-kort statistikk 2016 HMS-kort statistikk 2016 Sammendrag Arbeidskraften på byggeplassene er svært internasjonal og relativt ung. Det har vært store endringer i sammensetningen av arbeidskraften i perioden 2011-2016. Andelen

Detaljer

Vedtekter. Bambi familiebarnehage

Vedtekter. Bambi familiebarnehage Vedtekter Bambi familiebarnehage Vedtekter for Bambi familiebarnehage. Eierforhold: Bambi familiebarnehage er en privateid barnehage godkjent for inntil 4 plasser for barn i alderen 1-3 år. Eierform: Eier

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 21 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

2010-025 Kjøp av tre borettslagsleiligheter, finansavtaleloven 47

2010-025 Kjøp av tre borettslagsleiligheter, finansavtaleloven 47 2010-025 Kjøp av tre borettslagsleiligheter, finansavtaleloven 47 Saken gjaldt spørsmålet om banken hadde en frarådningsplikt i 2006, da banken utstedte et finansieringsbevis på kr 1.345.000,- for å finansiere

Detaljer

Brukerveiledning for StudentWeb

Brukerveiledning for StudentWeb Brukerveiledning for StudentWeb Innlogging Du kan logge deg inn med fødselsnummer og pinkode eller ved å bruke ditt vanlige brukernavn og passord ved Høgskolen (Feide). 1 Innlogging vha brukernavn og passord

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig

Detaljer

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO Skriv om vurdering: Forskrift til opplæringslova kap. 3 og Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering. Karakteren

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl. 40

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl. 40 IM 2010-026V1 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl. 40 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er Statsborgerskap Fødselsdato

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til tilpasning. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til tilpasning. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til tilpasning Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Alta kommune Servicesenteret Lån og tilskudd Retningslinjer for tildeling av tilskudd til tilpasning Vedtatt

Detaljer

Endringer i utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon - konsekvenser for tilbudsstrukturen

Endringer i utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon - konsekvenser for tilbudsstrukturen Saksnr.: 2016/661 Løpenr.: 22150/2016 Klassering: A41 Saksbehandler: Bjørn Magnus Johansen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 18.02.2016 Endringer i utdanningsprogrammet

Detaljer

Svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med rektorutdanningen

Svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med rektorutdanningen Ofte stilte spørsmål Svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med rektorutdanningen ARTIKKEL SIST ENDRET: 27.04.2016 Innhold Hva er rektorutdanningen? Hva oppnår jeg som rektor ved å ta rektorutdanning?

Detaljer

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010 Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2010. Første del Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 23 000 voksne deltok i videregående opplæring i 2014. 14 800 var registrert som nye deltakere, og 11 300

Detaljer

INFORMASJON OM TILDELING AV MIDLER TIL VIDEREUTDANNING I 2010 KAP 226 POST 21

INFORMASJON OM TILDELING AV MIDLER TIL VIDEREUTDANNING I 2010 KAP 226 POST 21 Vår saksbehandler: Anne Turid Veigaard Direkte tlf: 23302791 atv@udir.no Vår dato: 28.01.2010 Deres dato: Vår referanse: 2008/3645 Deres referanse: Fylkesmannsembetet v/utdanningsdirektøren INFORMASJON

Detaljer

Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017-2018 Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte Kapittel 2. Statsborgerskap og

Detaljer

Ot.prp. nr. 11 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 11 (2001-2002) Ot.prp. nr. 11 (2001-2002) Om lov om barnetrygd (barnetrygdloven) Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp. nr. 11 2 1 Barne- og

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Oktober 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Oktober 2011 Undersøkelse om svart arbeid Oktober 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Opinion sitt befolkningspanel. Undersøkelsen er gjennomført som en del av en web-omnibus

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. februar 2011 med hjemmel i lov 03.06.2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

HELHETLIG ENDRINGSFORSLAG FREMMET AV VLPK VELFERDSPOLITISK PLATTFORM. 1. Innledning

HELHETLIG ENDRINGSFORSLAG FREMMET AV VLPK VELFERDSPOLITISK PLATTFORM. 1. Innledning HELHETLIG ENDRINGSFORSLAG FREMMET AV VLPK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VELFERDSPOLITISK PLATTFORM 1. Innledning Høyere utdanning kommer samfunnet

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10923-2 Dato: 07.01.15

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10923-2 Dato: 07.01.15 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10923-2 Dato: 07.01.15 HØRING FORSLAG TIL NY AUTORISASJONSORDNING FOR HELSEPERSONELL UTDANNET UTENFOR EØS â INNSTILLING

Detaljer

Årsplan 2016. Voksenopplæringen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Voksenopplæringen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Voksenopplæringen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Anvendelse av motsyklisk kapitalbuffer i vertsland

Anvendelse av motsyklisk kapitalbuffer i vertsland Utkast til høringsnotat Anvendelse av motsyklisk kapitalbuffer i vertsland Forslag til forskriftsendring 31.03.2016 2 Finanstilsynet 1 Innledning Finansdepartementet har i brev av 16. desember 2015 bedt

Detaljer

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 13. oktober 2011

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 13. oktober 2011 NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 13. oktober 2011 1. Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdommen 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 1.2 OTOV Oppfølging og veiledning 2. Ungdom er i aktivitet

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

MERVERDIAVGIFT MOMS MVA. Merverdiavgift moms mva

MERVERDIAVGIFT MOMS MVA. Merverdiavgift moms mva Merverdiavgift moms mva 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

Retningslinjer for vedtak og saksbehandling omkring skoleplass og bytte av skole i Oppdal kommune

Retningslinjer for vedtak og saksbehandling omkring skoleplass og bytte av skole i Oppdal kommune Retningslinjer for vedtak og saksbehandling omkring skoleplass og bytte av skole i Oppdal kommune Vedtatt av kommunestyret... dato.. Innhold Rutiner for vedtak og saksbehandling omkring skoleplass og bytte

Detaljer

Elever og studenter i utlandet

Elever og studenter i utlandet Elever og studenter i utlandet Undervisningsåret 21 211 Innhold Elever og studenter i utlandet Undervisningsåret 21 211 Norske studenter reiser utenlands som aldri før. I fjor valgte 21 811 nordmenn å

Detaljer

ZA5477. Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged 15-35 Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Norway

ZA5477. Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged 15-35 Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Norway ZA5477 Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged 15-35 Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Norway Questions for the Flash Eurobarometer on Youth on the Move January

Detaljer

Hva skjer med personer som går ut sykepengeperioden på 12 måneder?

Hva skjer med personer som går ut sykepengeperioden på 12 måneder? Hva skjer med personer som går ut sykepengeperioden på måneder? Av Jørn Handal SaMMENDRAG Fra 0 til 09 var det sterk økning i antall personer som gikk ut sykepengeperioden på måneder. I 09 gikk 5 00 personer

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

Søknad om tilskudd for videreutvikling av elektronisk samhandling mellom sykmelder og NAV i oppfølging av sykmeldte.

Søknad om tilskudd for videreutvikling av elektronisk samhandling mellom sykmelder og NAV i oppfølging av sykmeldte. Søknadsskjema Søknad om tilskudd for videreutvikling av elektronisk samhandling mellom sykmelder og NAV i oppfølging av sykmeldte. Skjemaet fylles ut elektronisk og sender inn per e-post eller på papir

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012 2013

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012 2013 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012 2013 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2012 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)

Detaljer

1. tertial 2014Finansforvaltnin gen

1. tertial 2014Finansforvaltnin gen 1. tertial 2014Finansforvaltnin gen Finansrapporteringen Tertialrapport for Asker kommunes finansforvaltning er utarbeidet i henhold til Asker kommunes finansreglement og vedtatt mal for finansrapporteringen.

Detaljer

Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår

Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Saksnr.: 14636180 Utskriftsdato: 02.03.2015 Kommune - Videretildeling Undertegnede Bjugn kommune, org.nr. 944422315, erkjenner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184,

Detaljer

Byrådssak 313/14. Høringsuttalelse - Utkast til endring i lov om sosiale tjenester ESARK-03-201301172-117

Byrådssak 313/14. Høringsuttalelse - Utkast til endring i lov om sosiale tjenester ESARK-03-201301172-117 Byrådssak 313/14 Høringsuttalelse - Utkast til endring i lov om sosiale tjenester KJMD ESARK-03-201301172-117 Hva saken gjelder: Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut en høring vedrørende forslag

Detaljer

IM 2012-004V7. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 48. 1. Registrering i DUF

IM 2012-004V7. Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 48. 1. Registrering i DUF IM 2012-004V7 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring ektefelle utl 48 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Navn på søker Aliasidentitet/-er

Detaljer

SAK TIL: Bystyrekomité 4 / Bystyret

SAK TIL: Bystyrekomité 4 / Bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: L70 Arkivsaksnr.: 01/08608-007 Dato: 15.01.02 BEREGNING AV HUSLEIE I OMSORGSBOLIGER SAK TIL: Bystyrekomité 4 / Bystyret Saksordfører : Margareth Lien

Detaljer

Flere lærlingeplasser - oppfølging av vedtaket i formannskapet 12.04.16. Saksnr Utvalg Møtedato 16/23 Formannskapet 10.05.2016

Flere lærlingeplasser - oppfølging av vedtaket i formannskapet 12.04.16. Saksnr Utvalg Møtedato 16/23 Formannskapet 10.05.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 02.05.2016 Referanse: 9845/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser - oppfølging av vedtaket i formannskapet 12.04.16 Saksnr Utvalg

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Gratis kjernetid. - Kort om noen juridiske problemstillinger

Gratis kjernetid. - Kort om noen juridiske problemstillinger Gratis kjernetid - Kort om noen juridiske problemstillinger 1 Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 3 syvende ledd: Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle fire-

Detaljer

Lånekassen gjør utdanning mulig!

Lånekassen gjør utdanning mulig! Lånekassen gjør utdanning mulig! Tore Fosse Refsdal, Nokios 26. oktober 2010 Innhold kort om Lånekassen hva har vi fått til hvordan har Lånekassens oppnådd effektiv forvaltning og gode løsninger for kundene

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. VISTAMAR - RESULTAT ETTER FORHANDLINGER Arkivsaksnr.: 10/19886

Saksframlegg. Trondheim kommune. VISTAMAR - RESULTAT ETTER FORHANDLINGER Arkivsaksnr.: 10/19886 Saksframlegg VISTAMAR - RESULTAT ETTER FORHANDLINGER Arkivsaksnr.: 10/19886 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Rådmannen foreslår at dagens leieavtale med stiftelsen Peder

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark

Regelverk for skoleskyss i Telemark Regelverk for skoleskyss i Telemark grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestinget i Telemark 24.april 2012. Revidert 30.mai 2016, jf sak 11/15,

Detaljer

ØKT EKSPORT AV KONTANTSTØTTE

ØKT EKSPORT AV KONTANTSTØTTE ØKT EKSPORT AV KONTANTSTØTTE Av Espen Steinung Dahl og Jostein Ellingsen Sammendrag Eksport av kontantstøtte har økt i takt med arbeidsinnvandringen de siste ti årene. Eksport betyr at kontantstøtte utbetales

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for Vår dato Vår referanse Utviklingsavdelingen 13.12.16 201600804 Din dato Din referanse 12.10.16 16/7173- Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - forslag til endringer i forskrift om

Detaljer