Foto: Vidar Alfarnes. Foto: Rune Helle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Vidar Alfarnes. Foto: Rune Helle"

Transkript

1

2 [Innhold] 4 Fem av ti er utrygge i vann Svømmeforbundets ferske MMI-undersøkelse viser at halvparten er utrygge i vann, og klarer ikke å svømme 200 meter eller mer. Resultatene er nedslående, og viser at det ikke står så bra til med svømmeferdighetene til Kari og Ola Nordmann. Foto: Vidar Alfarnes 8 Gullfiskene fra Åstveit Svømmeklubb Zoltan Csernai (12) og Marcus Tesdal (15) er som rene gullfisker å regne etter solid medaljefangst i ÅM nasjonal finale. Undomsutvikler Christopher Hansen har grunn til å smile. Foto: Rune Helle 6 Som skapt for svømming Petter Fagelund (f. 1988) er som skapt for svømming. Han har de antropometiske forhold på sin side med skonummer 49/50, og hender som en slagbjørn. Nå står junior-em for tur. Foto: Rune Helle 30 Fire yngre gutter EM-aktuelle Det gror som aldri før i norsk stup. Etter junior-nm er ikke mindre enn fire yngre guttestupere aktuelle for junior-em. Norges Svømmeforbund Tlf Fax Generalsekretær Bjørn Soleng tlf Sekretær Kari Grimstad, tlf Idrettskonsulent Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf Idrettskonsulent Tore de Faveri, tlf Administrasjonskonsulent Tor Arne Volden, tlf Vannpolo Det var årets høydepunkt for vannpolo-folket på Nordbytun med 17 påmeldte lag i VPUcupen. 140 spillere i alderen 5 til 20 år deltok. Sekretær Joacim Lilleåsen, tlf Økonomikonsulent Leif Håvard Bakken tlf Sportssjef Petter Løvberg tlf

3 Postboks Hamar Nr. 3, årgang Offisielt organ for Norges Svømmeforbund Serviceboks 1 Ullevål Stadion (US) Sognsveien 75, 0840 OSLO Tlf , fax Official Magazine for The Norwegian Swimming Federation (NSF) Ansvarlig redaktør Bo Norseng Tlf Telefax Epost Mobil Redaksjon Bjørn Soleng Tlf / Epost Tore de Faveri Tlf / Epost Terrie Miller Tlf Epost Utgivelse og abonnement Foto-, Presse- & PR-service Postboks 153, 2302 Hamar Tlf * Telefax Epost Abonnement Kr. 395,- pr. år Abonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. Lagspliktig abonnement 5 eks. av hvert nr. kr. 500,- 6 utgaver pr. år. Bladet selges ikke i løssalg. Bankgirokontonr Opplag eks. Redaksjonen avsluttet 14. juni 2005 Utgivelsesdato 28. juni 2005 Grafisk produksjon Foto-, Presse- & PR-Service, Hamar Trykk DMT Gjengivelse med stoff og bilder er tillatt under forutsetning av kildeangivelse. Signerte artikler er nødvendigvis ikke Norges Svømmeforbunds offisielle eller redaktørens syn, og står således for artikkelforfatterens egen regning. For signerte artikler står forfatteren selv ansvarlig. Norsk Svømming gjør oppmerksom på at alt innhold i dette bladet også publiseres på NSFs internettsider. Forsidebildet Petter Sjødal fra Team Oslo fotografert av Henning Rugsveen Glad i vann FORBUNDS- STYREMEDLEM REDAKTØR Fremgang og endringer Langbane-NM står for døren, og jeg er spent på om den fine fremgangen vi har hatt vil fortsette. Vi må vel regne med at vi får noen sportslige nedturer fra tid til annen, men jeg håper ikke at de kommer. Det er ingen tegn som tyder på det. Det er å håpe at den entusiasmen, og det gode arbeidet som blir nedlagt ute i klubbene fortsetter. For at klubbene skal ha muligheter til å nedlegge et godt arbeid må rammebetingelsen bli bedre, - både med hensyn til basseng og økonomi. Jeg tror at vi fremover må legge ned et betydelig arbeid i så måte, både lokalt og sentralt, slik at det kan gi grobunn for fortsatt vekst. Det må arbeides for et tett samarbeid mellom klubber og stat/kommune. Et tett samarbeid her vil kunne gi oss muligheter, spesielt med tanke på fremtidens heldagsskole og nye produkter. For å opparbeide et godt klima for samarbeid vil det kreves en god del møtevirksomhet på dagtid både lokalt og sentralt, men jeg tror at vi er nødt til å ta oss tid til dette. Dersom vi ikke gjør det, vil det som kunne ha vært en god samarbeidspartner bli en begrensende faktor. Det virker som om det enkelte steder er lagt ned mye arbeid lokalt. Det er flere som arbeider med 50m-anlegg, og Bergen er vel det stedet som kommer i mål først, men både Kristiansand og Stavanger er også godt i gang. I forrige leder jeg skrev var egentlig spilleinntekter fra automater på vei vekk. Slik det ser ut i dag, vil imidlertid dette fortsette i en eller annen form. I skrivende stund er denne saken oppe i retten, og utfallet håper vi går i idrettens favør. Det er litt viktig all den tid andelen av spillemidler fra Norsk Tipping er synkende. De mister markedsandeler til internasjonale aktører på internett, og det tror jeg bare vil fortsette i tiden fremover. Jeg er en evig optimist og tror at fremtiden vil gi oss mange nye vekstmuligheter, på tross av de begrensningene som er og vil komme. Begrensninger fører imidlertid ofte til kreativitet og nye muligheter. God sommer! Kjell Jan Nådland Svømming - kjerringa mot strømmen! Frafallsproblematikken i norsk idrett generelt er stor - meget stor. Norsk institutt for samfunnsforskning (ISF) har foretatt en undersøkelse som viser at en tredjedel av idrettsungdommen av ulike årsaker faller fra før de er 17 år. Svømming er ikke noe unntak når det gjelder frafall, men våre idretter går også mot strømmen, for tilveksten er betydelig større enn frafallet. Medlemstallet i NSF bare øker, både når det gjelder antallet lisensierte utøvere (nå godt over mot ca for få år siden), men ikke minst også når det gjelder det totale medlemstallet. I 2000 lå dette på rundt og i 2004 passerte NSF og målsettingen nå er medlemmer innen 2010! Allikevel er det grunn til å fokusere på de som blir borte. Årsakene kan være mange, og dette er noe av det ISF tar for seg i sin undersøkelse. Mange medlemmer er ikke fornøyde med tilbudet, anlegg stenges (spesielt for svømming) og "idretten er for alvorlig" er noen av argumementene, men den mest generelle begrunnelsen er at ungdommen får andre interesser - som egentlig er ganske naturlig. Den kjente treneren Johan Kaggestad forklarer frafallet med blant annet mangel på variert og allsidig trening. Begynner spesialiseringen for tidlig? Blir det for mye trening i for ung alder? Blir idretten for alvorlig for tidlig? Det er ikke mulig å gi noe entydig svar på disse spørsmålene. Svømming er en individuell idrett, men blir dette hensyntatt i tilstrekkelig grad når det gjelder den enkelte utøver? Svømming har uansett et enormt potensiale. Anleggssituasjonen påvirker selvsagt utnyttelsen av dette. Forutsetningen for å lykkes med fortsatt kraftig økning i svømmeforbundets medlemstall, er imidlertid at en svømmehallsmilliard kommer på plass. Den raseringen vi ser av norske svømmehaller for tiden, må stoppes! Parallelt må vi ta vare på vår egen allsidighet og enkeltindividet, og respektere at ikke alle ønsker å bli verdensmestre! Bo Norseng Forbundsstyret (FS) i Norges Svømmeforbund President Per Rune Eknes Lambertseter SK Visepresident Bente Grødem Johnson Pingvin Stupklubb Styremedlem Tor Aage Dæhli Hamar IL svømming Styremedlem Judith Holm Madla Svømmeklubb Styremedlem Kjell Jan Nådland Frisinn Sportsklubb Varamedlem Trude Halvorsen Tønsberg Svømmeklubb «Utstyrsleverandør til landslagene i svømming» «Samarbeidspartner til NSF» «Leverandør av energitilskudd til elitelandslaget i svømming» Har du tilbakemeldinger å komme med, eller ønske om innlegg, send oss en epost på (alle manus må sendes elektronisk).

4 NSFs MMI-undersøkelse viser at halvparten er utrygge i vann MMI gjennomførte nylig en undersøkelse for Svømmeforbundet for å kartlegge svømmeferdighetene til Kari og Ola Nordmann. Det viser seg at over halvparten av våre landsmenn ikke klarer å svømme 200 meter eller mer. Dette er skremmende tall nå like før bade- og båt-sesongen setter inn for fullt. BO NORSENG [TEKST] VIDAR ALFARNES [FOTO] Skrekkelig resultat Dette er skrekkelig, uttaler president Per Rune Eknes i Svømmeforbundet. Vi trodde virkelig ikke det stod så dårlig til med svømmekunnskapene her i landet, og dette understreker enda mer viktigheten av både fortsatt svømming i Manglende svømmeferdighet Vi må ikke lukke øynene for betydningen av god og sikker svømmeopplæring i skolen. skolen, samt åpne svømmehaller, påpeker han overfor Norsk Svømming. Vi har også hentet inn tall fra Forsvaret som viser at de siste 15 års rekrutter faktisk er rimelig svømmedyktige. Rundt 8 av 10 rekrutter sier at de vil klare å svømme 200 meter. Tallene er veldig jevne fra år til år, fortsetter svømmepresidenten. Dette er egentlig positive tall når man sammenligner det med den ferske MMIundersøkelsen, og viser vel at gutter i 18års-alderen er rimelig trygge i vann. Imidlertid kan det virke som om denne ferdigheten "forsvinner" over tid. Det understreker også MMI-undersøkelsen. Der går det nemlig klart frem at det er aldersgruppen år som er mest svømmedyktige. Denne gruppen hadde da også gjennomgående svømmeundervisning på skolen. Bare en fjerdedel av de over 60 år svarer i undersøkelsen at de kan svømme over 200 meter. Dermed viser også undersøkelsen hvor viktig svømmeundervisning og tilgjengeligheten til svømmehaller er. Dette fordi vi vet at de fleste anleggene ble bygget på 1970-tallet, og da kom også svømmingen inn som en del av læreplanen, avslutter president i Norges Svømmeforbund, Per Rune Eknes. Skrekkelig, mener NSF-president Per Rune Eknes om det nedslående resultatet av MMI-undersøkelsen om (manglende) svømmeferdigheter. MMI Hvor langt tror du du kan svømme i sjøen på sommeren uten pause? Halvparten av alle nordmenn kan ikke svømme 200 meter! 4 [NORSK SVØMMING 3/2005]

5 Madla svømmeklubb har ambisjoner om å bli en av landets ledende svømmeklubber innen I den anledning ønsker vi å ansette en erfaren og ambisiøs trener i 100 % stilling, som aktivt skal være med til å innfri klubbens ambisjoner. Hovedtreners primæroppgaver vil være: Ansvar for gjennomføring av treningsopplegg for klubbens forskjellige grupper. Fungere som koordinator og veileder overfor klubbens øvrige trenere. Trene klubbens elitesvømmere Drive aktivt samarbeid med Hovedtrener i Team Stavanger. Som Hovedtrener er det ønskelig at du innehar trener 3-kompetanse eller tilsvarende. Madla Svømmeklubb har over 1000 medlemmer, og er med dette 4. største svømmeklubb i Norge. Vår aktivitet begynner med Babysvømming, går via svømmeskoler gjennom Sardingjeng, Delfingjeng, B-gjeng, A-gjeng og ender i Team Stavanger som er et tilbud til klubbens elitesvømmere. Madla Svømmeklubb er, sammen med Stavanger Vannpolo Klubb, Frisinn og Sola Svømmeklubb, med i topp-satsingssamarbeidet Team Stavanger. Klubben har gode rammebetingelser med tilfredsstillende tilgang på bassengtid. Lønn etter avtale. Resultatbasert bonusavtale vil bli vurdert. Tiltredelse 1. august 2005 eller etter avtale. Søknadsfrist: 15. juli 2005 Søknad merket Hovedtrener og CV sendes til: Morten Larsen, Fjøløyveien 3c, 4007 Stavanger Tlf Mail: [NORSK SVØMMING 3/2005] 5

6 [Profilen] Som skapt for svømming Vinterens junior-nm ble et nasjonalt gjennombrudd for storvokste Petter Fagelund (f. 1988). NTG-studenten gjorde også solid figur under jr.-nordisk helgen etter NM. På kortbane-nm i våres menget han seg også med de beste seniorene på de fleste fridistansene, med sølvmedalje bak Gard Kvale på de to lengste. Landslagstrener Petter Løvberg mener Nedre Eiker-gutten som nå svømmer for Bærum, er som skapt for å svømme fort. BO NORSENG/RUNE HELLE [TEKST OG FOTO] STIG LEGANGER HANSEN [FOTO] Det har vist seg at svømmere som har de antropometiske forhold på sin side (store hender og føtter) som regel når langt. Det finnes unntak, men det er klart at utøvernes fysiske ferdigheter har mye å si i en idrett som vår, sier landslagstrener Petter Løvberg til Norsk Svømming. Han understreker at Petter med sine 2.04 på strømpelesten er som skapt for svømming. Fagelund bruker dessuten nummer 49/50 i sko, og han har hender som en slagbjørn. Sammenlignes med Ian Thorpe Se på Ian Thorpe. Han har fysikk med veldige håndflater og enorme fotsåler, understreker landslagstreneren. Uten sammenligning forøvrig, i det gamle Øst-Tyskland, som var verdens "beste" svømmenasjon i sin tid, ble ungdommer med ekstreme fysiske ferdigheter tidlig plukket ut. Petter har veldig mange av de egenskapene de da så etter hos svømmere der, presiserer landslagstreneren. Han understreker at talentfabrikkene i øst nok hadde gjort basketballspiller eller svømmer av Mjøndalen-gutten Kjekt å høre. At jeg tjener på mine mange og lange centimeter og store hender og føtter, er helt klart, understreker Petter Fagelund. Petter Fagelund (bakerst t.v. med mørke solbriller...) hospiterte på seniorlandslaget, og var storfornøyd med den erfaringen. Ellers på bildet ser vi f.v. Ann-Helen Pridesis, Alexander Dale Oen, Robin Dale Oen, Jonas Noreng Ravn, Elisabeth Jarland, Aleksander Hetland, Lise Fadnes, Ørjan Cato Johnsen, Henriette Brekke og Gard Kvale. 6 [NORSK SVØMMING 3/2005]

7 Petter Fagelund er 2.04 på strømpelesten, har nr. 49/50 i sko og hender så store som en slagbjørn, her sammen med landslagssjef Petter Løvberg. Junior-EM Petter tok tidlig EM-kravene både på 400 og 1500 meter fri på kortbane, og ikke før var langbanesesongen i gang, før kravene på langbane også var nådd. Jeg gleder meg til junior-em, sier Nedre Eiker-gutten, som reiser til Ungarn etter langbane-nm på Hamar i midten av juli. For tre år siden var Petter vår beste frisvømmer på de lange øvelsene i klassen. Siden satte skader og sykdom ham mer eller mindre ut av spill. Han var først tilbake under ÅM nasjonal finale i fjor der han vant 400m fri på sterke NTG i Bærum Jeg er veldig glad for at jeg valgte NTG når jeg skulle begynne på videregående i fjor høst. Opplegget der passer meg som hånd i hanske, og jeg har hatt en utrolig fremgang denne sesongen, understreker Petter, som også presiserer at målet er å svømme betydelig mye fortere til sommeren. 2.00,51, 4.10,68 og 16.44,3 på langbane (i skrivende stund) i god tid før langbane-nm, lover da også bra i så måte. Stort utviklingspotensiale Petter har en utrolig fysikk, men det er klart at han har mye å jobbe med. Både på teknikk og vendinger er det ting å rette på, presiserer Løvberg. Landslagstreneren understreker at vendingene gjør at Petter bør ha større potensial på langbane på kort sikt. Jeg startet først å trene skikkelig for et år tilbake. Derfor valgte jeg å droppe langbane-nm i fjor sommer, men nå er jeg med i hundre, sier Petter, som eneste junior på guttesiden allerede har hospitert på seniorlandslaget. Det skjedde under en treningsleir i Syros i Hellas, med påfølgende deltagelse i Akropolis Meet i Athen. Bent Brask som i sin tid svømte for Drøbak/Frogn, var imponert over Petter Fagelund under Speedo Cup på Tøyenbadet. Brask var en av de mest toneangivende, dominerende og suverene frisvømmerne siste halvdel av 1970-tallet, og som fortsatt troner høyt på alltime-listene (bl.a. 200m fri på 1.53 på langbane). Han hadde de samme antropometiske størrelser som Petter Fagelund. Brask er nå tilbake i manesjen som svømmepappa og styremedlem i Kongstensvømmerne. Han kan utvilsomt gi mange gode råd til svømmere som Petter Fagelund. Det var gøy å se OL-stadion som ble benyttet i fjor sommer, men jeg er skuffet over et tilsynelatende manglende vedlikehold på anleggene, forteller Petter, som i mengdeperiodene svømmer meter pr. uke. Så kan han da også utnytte tiden godt, hybelboeren som har 200m fra senga til skolen, og tilsvarende korte 500m til bassenget i Nadderudhallen. Landslagstrener Petter Løvberg understreker at Petter Fagelund sin høyde og størrelse på hender og føtter er ekstremt viktig for å bli en toppsvømmer. [NORSK SVØMMING 3/2005] 7

8 [ÅM nasjonal finale] Gullfiskene fra Åstveit Svømmeklubb Zoltan Csernai (12) tok seks gull, mens Marcus Tesdal (15) tok tre under årets ÅM nasjonale finale. De to gullfiskene gjorde at Åstveit ble nest best i klubbkonkurransen, sammen med Hamar IL og Kongstensvømmerne. At Åstveit-duoen også vant i sammendraget, burde være unødvendig å tilføye. like bra som Zoltan da jeg var 12, sier Christopher, som for tre år siden gjorde en tid like før EM som ville holdt til tredjeplass på 200m bryst i dette internasjoale mesterskapet. Han har (selvsagt) også en rekke NM-gull på forskjellige øvelser. En kjempeflink trener, sier de to Åstveit-guttene om Christopher som sammen med Gjertrud Torkildsen har hatt ansvaret for klubbens beste svømmere. Fra Ungarn Zoltan er opprinnelig fra Ungarn, men han har bodd i Norge siden han var bare et par år gammel. RUNE HELLE [TEKST OG FOTO] OLE-WILHELM S. NORSENG [FOTO] Her har Åstveit Svømmeklubb to ekstreme talenter å bygge videre på, sier ungdomsutvikler i klubben, Christopher Hansen, selv kongepokalvinner og en av tidenes beste norske brystsvømmere. Han ser klart potensial i begge de to lovende ungguttene. Marcus svømmer omtrent som jeg gjorde på hans alder, mens jeg ikke var Pappa er professor på universitetet i Bergen. Derfor flyttet vi til Norge, sier Zoltan, som bor like ved Åstveithallen. Zoltan vant alle øvelsene og sammendraget i yngste klasse i Sarpsborg. Jeg er mest fornøyd med 200m bryst. Den var virkelig bra, sa Zoltan etter 2.53,68. Ungarn har opp gjennom tidene fått frem flere av verdens beste brystsvømmere. Jeg vet ikke hvor god jeg kan bli. Så lenge det er moro å svømme, fortsetter jeg, presiserer Zoltan. Mamma var svømmer i Ungarn Derfor anbefalte hun meg å starte med sporten. Det gjorde jeg, forteller han, - en avgjørelse han ikke angrer. Marcus Tesdal gleder seg til langbane-nm på Hamar. Zoltan Csernai var mest fornøyd med seieren på 200 meter bryst. Mens de fleste jevnaldrende er opptatt av fotball, håndball og basketball, har Zoltan bare én stor hobby ved siden av svømmingen. Bueskyting. Jeg kom i kontakt med sporten under Trøndersvøm, og etter det har jeg trenet jevnlig, sier den talentfulle 12-åringen. Langbane-NM Den tre år eldre klubbkameraten Marcus Tesdal vant både sammenlagt, 200m medley og 200m bryst. På brysten gjorde han 2.28,24- fire sekunder over pers. Han håper å gjøre bedre tider i langbane-nm på Hamar i juli. Jeg vet egentlig ikke hvorfor det ikke ble pers verken i ÅM eller under senior- NM i Stavanger. Målet har hele tiden vært å straffe tidene jeg gjorde før jul, sier Marcus, som er et sjeldent talent i brystsvømming. 8 [NORSK SVØMMING 3/2005]

9 [ÅM nasjonal finale] Ung pendler med suksess På to årsklassemesterskap har Sverre Næss (13) gjort rent bord og tatt 12 gull. Under årets ÅM på hjemmebane satte han mesterskapsrekorder under samtlige fem individuelle starter. Sarpsborg-gutten som bor i Halden, mente likevel ikke at han overgikk seg selv. RUNE HELLE [TEKST] BO NORSENG [FOTO] På ingen måte. Selv om alle fem starter var ÅM-rekorder, var det bare to som var perser for meg (100m butterfly og 200m medley). Ellers var jeg like bak mine bestetider, sier SIL-svømmeren som understreker at han ikke leverte prestasjoner over evne i ÅM-finalen i eget vann. Det er alltid litt spesielt å vinne et mesterskap på hjemmebane. Siden jeg vant alt i fjor også var det jo ingen stor overraskelse, understreker Sverre, som er født og oppvokst i Halden. Sin unge alder til tross, har han allerede foretatt fire klubbskifter mellom moderklubben Haldens Svømmeklubb og Sarpsborg IL svømming. Jeg begynte i Halden, og nå er jeg tilbake i SIL igjen, og her blir jeg værende, Sverre Næss svømmer nå for Sarpsborg og trener under Yngve Dramstad. Sverre Næss er suveren i 13års-klassen. Her sammen med klassevenninnen Siri Andersen, som også er best i sin årsklasse i landet. understreker Sverre. 20 minutter til og fra trening kan han leve med. Mor og far stiller som sjåfører, så nå mener jeg å ha funnet min vei til på bli en enda bedre svømmer, sier unggutten, som gir trener Yngve Dramstad mye av æren for at ting fungerer som det skal. Sverre har ingen store fritidsinteresser utenom svømming. Jeg spiller litt fiolin, men fotball og de andre ballidrettene har aldri fasinert meg så sterkt, presiserer han. Til langbane-nm I sommer debuterer Sverre under junior-nm på langbane på Hamar i juli. Arna Svømmegymnas Arna Svømmegymnas har ansatt Christopher Hansen og Jeff Earl som trenerteam ved Arna Svømmegymnas. Christopher Hansen blir hovedtrener for svømmegymnaset. Han er i dag ungdomsutvikler i Norges Svømmeforbund med ansvar for ungdom år i Arna SLK og Åstveit svømmeklubb. Christopher (bildet) har en lang svømmekarriere bak seg både nasjonalt og Det ser jeg skikkelig frem til, sier Sverre, som regner seg selv som bryst- og medley-svømmer. Jeg gjorde 2,44 på 200 meter bryst under ÅM. Et sekund over pers, og litt over det jeg hadde håpet å gjøre, sier Sverre, men han understreker at dette kanskje er hans beste NM-øvelse. Både Sverre og Zoltan Csernai fra Åstveit SK som vant den yngste klassen under ÅM, gjorde rent bord med fem strake seire individuelt. Ikke helt unormalt at man i denne alderen er allsidig. I dag liker jeg veldig godt å svømme bryst, men at jeg trives best med det nå for tiden, betyr ikke at jeg vil ha dette som min beste stilart for evig og alltid, understreker stortalentet overfor Norsk Svømming. På landslaget I høst tok Sverre juniorlandslagskravet. Siri Andersen (13) fra Halden og Tonje Holm (13), Madla har også landslagskravet i denne årsklassen. Sverre er imidlertid eneste gutt. Landslaget er viktig for meg. Det gir inspirasjon, og det er klart med på å øke min motivasjon for videre treningsarbeidet, avslutter Sverre Næss. internasjonalt, og var i mange år en av landets aller ypperste brystsvømmere. Jeff Earl har sin utdannelse fra Australia, og har tidligere vært trener for utøvere som konkurrerer på høyt nasjonalt nivå i hjemlandet. Jeff har også selv vært aktiv utøver både i svømming, triathlon og løping. Jeff har norsk samboer, og flyttet til Vaksdal høsten [NORSK SVØMMING 3/2005] 9

10 [ÅM nasjonal finale] For meg er dette stort og svært gledelig. Jeg er mer enn fornøyd, sa Mats til Gjennombrudd for 12-åringen Mats Gøran Høgenhaug Årets ÅM i svømming ble et stort gjennombrudd for Mats Gøran Høgenhaug (12). Namsos-gutten var eneste fra Nord-Trøndelag som var kvalifisert, og han reiste hjem fra Sarpsborg med en sølv, en bronse og to fjerdeplasser. I sammendraget ble han nr. tre i yngste klasse (1.707 poeng). RUNE HELLE [TEKST OG FOTO] [Miniportrett] Navn Victoria S. Løken Årsklasse 1991 Klubb Aalesund SK Trener Johnny Möller (hovedtrener), Trond Listein og Åke Fiskerstrand. Bakgrunn Svømt siden jeg var 8 år, og før det bada jeg mye på fritiden. Trening Jeg trener 9 ganger i uka, 6 svømming og 3 styrke. Svømmeøktene Ole-Wilhelm S. Norseng (tekst og foto) Norsk Svømming etter den nasjonale ÅMfinalen i midten av april. På brysten åpnet han eplekjekt, og han var lenge klart i tet, men åpningen straffet seg. Jeg ledet lenge på brysten, men jeg åpnet for hardt, sa Mats, som måtte se tre svømmere forbi seg før han slo inn til det som siden viste seg å bli hans svakeste enkeltresultat. Det må være lov til å prøve. I etterkant ser jeg klart at jeg nok overvurderte min egen kapasitet i dette løpet, men slikt lærer jeg av, presiserer han. ÅM nasjonal finale var utrolig bra. Jeg var påmeldt med resultater som stort varer i 2 timer og er hver ettermiddag og lørdag morgen. Styrketreningene varer i 30 minutter til 1 time. Trener også kondisjon i 45 minutter på treningsstudio. Svømmehall Moa svømmehall (25 m), 15 minutter med bil hjemmefra. Mål for sesongen Gjøre det bra i langbane-nm på Hamar i juli. Resultater i ÅM-finalen 4.-plass sammenlagt i 1991-klassen med 2817 poeng. 100m butterfly 1,10.49 (nr. 6), 200m bryst 2,53.42 (nr. 6), 400m fri 4,42.15 (nr. 4), 200m rygg 2,37.35 (nr. 10), 200m medley 2,32.79 (nr. 4). Favorittøvelse og pers 50m fri 27,79 100m fri 1.00,62 Hvorfor svømming Fordi det er gøy å trene og dra på stevner rundt i hele landet. Jeg har blitt kjent med mange, og så er det utfordringer hele tiden. Jeg gleder meg til NM på Hamar. Andre interesser Jeg sitter litt på data, og er med venner ellers. Primært satser jeg imidlertid helt og holdent på svømming. Mats Høgenhaug gjorde det meget bra i ÅM-finalen i Sarpsborg med fire medaljer og tredjeplassen i sammendraget i yngste klasse. sett ville plassert meg mellom nr. tre og fem, men både plasseringer og ikke minst tidene ble til slutt langt i overkant av det jeg hadde turt å håpe på, innrømmer han. Mats trener med B-gruppen i Namsos. Han blir trent av sine to søstre Anja og Yvonne. Begge har tidligere vært brukbare juniorsvømmere. På vei tilbake Mats var altså den eneste svømmeren fra Nord-Trøndelag som klarte å kvalifisere seg for årets ÅM-finale Vi er på vei til å bygge opp en god junioravdeling etter at bassenget på Namsos har vært stengt lenge. Neste sesong håper vi å ha flere svømmere kvalifisert for ÅM, for det er en del fine talenter i denne gruppen, sier Namsos-tvillingene Anja og Yvonne fra byens svømmefamilie. Storebror Kim-Rune (18) er også en medaljekandidat under sommerens langbane-nm på 50 meter fri om han treffer med formen. Etter at bassenget ble stengt, stod vi helt på bar bakke. Nå er vi i ferd med å bygge oss opp igjen skritt for skritt, presiserer Namsos-tvillingene. 10 [NORSK SVØMMING 3/2005]

11 Siri Eva Kristiansen (12) [ÅM nasjonal finale] Talent til tusen Siri Eva Kristiansen (12) tok fire svømmegull av seks mulige i årets ÅM nasjonal finale. Jenta fra Nedre Eiker vant 200m bryst, 400m fri og 200 medley. I tillegg gikk hun til topps i sammendraget, mens det ble sølv på 200m rygg og bronse på 100 butterfly. RUNE HELLE [TEKST OG FOTO] BO NORSENG [FOTO] Ingen ting er perfekt, men ÅM-helgen var ikke så langt i fra, sa Siri Eva som perset seg hver gang hun var i vannet i Sarpsborg. Ikke rart hun var et eneste stort smil etter gullfangsten. Nedre Eiker-jenta har bare trent og konkurrert skikkelig i litt over tre år. Hun har hatt en imponerende fremgang, og toppen er tydelig ikke nådd. Det får jeg da ikke håpe. Mitt mål er å bli vesentlig mye bedre enn det jeg er i dag, sier Siri Eva til Norsk Svømming, og understreker at det ikke blir lett å forsvare fire gull i neste års ÅM-finale. Jenta fra Nedre Eiker fikk også beste- mannspremien i sin aldersklasse for gullet på 200 meter bryst (2.57,85, 500 poeng). Det var personlig rekord med over syv sekunder. Jeg er nok best på den lengste brystøvelsen, og det blir nok også min favoritt i årene som kommer også, sier hun. Vil bli svømmer Tidligere spilte Siri Eva også fotball. Treningene krasjet, og hun valgte (heldigvis) svømming. Det var jeg aldri i tvil om. Jeg liker bedre å svømme, og jeg har nok også langt bedre forutsetninger her, sier landets beste 12-åring. Under ÅM-finalen var imidlertid faktisk Siri Eva mest fornøyd med øvelsene hun ikke vant. På 100m butterfly var hun påmeldt med 12. beste tid. Hun ble nummer tre etter å ha senket sin pers med 12 sekunder (1.22,58). Hun perset seg også kraftig da hun svømte seg opp fra femte beste påmeldte tid på 200m rygg til sølv (2.48,50). På de tre øvelsene hun vant var hun favoritt. I etterkant er jeg nok mest tilfreds med de to øvelsene jeg ikke vant. Det kan høres merkelig ut, men slik er det bare, konstaterer hun. Svømmer tiltalt for dopingsalg En svensk svømmer ble i begynnelsen av juni tiltalt for å ha solgt anabole stereoider. Svømmeren skal ifølge den svenske stor-avisen Dagens Nyheter ha videresolgt store mengde anabole steroider. Svømmeren ble pågrepet etter en husransakelse i mars. Politiet skal ha funnet flere tusen piller med anabole steroider. Ifølge politiet skal svømmeren ha solgt pillene sammen med to andre personer gjennom en hjemmeside på nettet. Ifølge aktor skal de ha omsatt for minst en halv million svenske kroner. Den svenske svømmeren skal ha innrømmet at hun har oppbevart pillene, og hjulpet til med å sende dem rundt. De skal ha solgt til helt vanlig gutter som trener. Siri Eva Kristiansen vant fire av seks gull i årets ÅM i yngste klasse. Svømmeren har vunnet flere gullmedaljer i svenske mesterskap, og har både svensk rekord og sterke internasjonale plasseringer bak seg. [NORSK SVØMMING 3/2005] 11

12 Store endringer i ÅM fra 2006 Svømmeutvalget i NSF har på bakgrunn av en høringsrunde, etter mandat fra Forbundsstyret, laget en rapport med forslag til ny struktur når det gjelder kretsmønstring, kretsmesterskap og årsklassemønstring (ÅM) med nasjonal finale. Spesielt i ÅM-sammenheng er det foreslått radikale endringer i dagens opplegg, som SvU ønsker gjennomført allerede kommende sesong. BO NORSENG [TEKST OG FOTO] Vårt forslag er foreløpig ikke drøftet nærmere med sportssjefen, og forslaget skal også behandles av svømmeforbundet sentralt og evt. av Tinget i 2007, før vi kan si om de foreslåtte endringene blir gjennomført, forteller SvU-leder Bengt Nystrøm til Norsk Svømming. Han trekker spesielt frem endringsforslagene i ÅM-sammenheng; Vi foreslår at eldste klasse utgår (16 år), og at vi i stedet senker aldersgrensen med ett år, for vi kan ikke se at det i barneidrettsbestemmelsene er noen forskjell på 11- og 12-åringer. Videre plasserer vi 400m fri som øvelse første Lavere ÅM-alder Hvis svømmeutvalget får det som de vil, vil 11-åringene gjøre sitt inntog allerede neste sesong. Ny struktur Svømmeutvalget med leder Bengt Nystrøm i spissen, foreslår store endringer i ÅM, KM og kretsmønstring. Svømmeutvalget ønsker å gjennomføre endringene i ÅM og kretsmønstringene fra Endringene i KM-sammenheng kan gjennomføres som prøveordning frem til et evt. endelig Ting-vedtak. ÅM og kretsmønstring derimot, er en ren administrativ sak. Svømmeutvalget vil forøvrig jobbe mot en mer omfattende endring i strukturen frem mot Tinget våren Samtlige klubber og kretser i Norges Svømmeforbund fikk invitasjon til å delta i høringen. dag, mens yngste klasse starter først på alle øktene. Yngste klasse svømmer dessuten 50m butterfly i stedet for 100m som de andre klassene, og vi foreslår dessuten å sløyfe stafettene. 11-åringene med Vi mener at ÅM er aktuelt og attraktivt også for 11-åringer. Det er viktig å komme tidlig i gang, og vi kan ikke se at vi her går på tvers av barneidrettsbestemmelsene. Vi har sett på lignende struktur både i Sverige og Danmark, og har hentet mange impulser fra våre naboer. Vi vil fortsette jobbinga med denne konkurransestrukturen videre frem mot Tinget i Vi regner imidlertid med at ÅM kan gå som foreslått allerede neste år, dersom forbundet og sportssjefen er enig med oss. Når det gjelder KM som mesterskap, må imidlertid Tinget trolig godkjenne dette, all den tid det er foreslått å innføre regionsmesterskap eller landsdelsmesterskap for å heve statusen på det tradisjonelle KMet. Når det gjelder kretsmønstring er det først og fremst forslaget som åpner for sammenslåing av kretser til regionale arrangementer, som innebærer hovedendringen. Uansett vil hele denne strukturen bli fremlagt for Tinget i sin helhet om to år, forteller Bengt Nystrøm. Skuffende oppslutning Brita Blenne Lien, nestleder i svømmeutvalget, er skuffet over responsen på høringen. Mange var ivrige etter å uttrykke sin mening, både trenere og ledere, spesielt under ÅM-finalen i Sarpsborg. Når de får muligheten til å være med på å bestemme ifm. en høring, har de imidlertid plutselig ikke tid til å uttrykke seg skriftlig, sier en litt oppgitt Blenne Lien. Hun har først og fremst trenerstanden i tankene! Kun 18 klubber og 4 kretser responderte på høringen, og det er tankekors, sier hun til Norsk Svømming, som i KM-sammenheng tilføyer; Enten får vi gjøre noe med kretsmesterskapene, eller så får vi droppe dem. Slik det er nå, fungerer KM for dårlig! Trygve Ravn, også medlem av SvU sier seg helt enig; Vi er skuffet over responsen, men mener allikevel det forslaget vi presenterer er godt i overrensstemmelse med "oppfatningen på bassengkanten". Klubber og kretser bør imidlertid bli flinkere til å kjenne sin besøkelsestid. 5 år - ikke 12! Hvis barn ikke skal lære seg å svømme før de er 12 år, er de ille ute. Jo tidligere barn lærer å svømme, dess bedre er det. Hvem er det som lager slike idiotiske regler om at barn ikke skal/trenger å lære å svømme før de omtrent er ferdige med barneskolen? Etter min oppfatning bør ungene begynne å lære å svømme allerede i 5års-alderen! Bente, Mandal, til VG 12 [NORSK SVØMMING 3/2005]

13 12 svømmere til junior-em Norges Svømmeforbund har gjort flg. uttak til Europamesterskapet for juniorer i svømming i Budapest juli. Gutter 1987 Thomas Ole Fadnes, Stavanger SC 50m fri, 100m fri, 50m butterfly Mikkel Brudvik Sanderud, Hamar IL 1500m fri, 400m medley Gutter 1988 Petter Fagelund, Bærumsvømmerne 200m fri, 400m fri, 1500m fri Jørgen Møllerup, Team Stavanger 50m fri, 100m fri, 200m fri Robin Palm, Sarpsborg IL 50m bryst, 100m bryst, 200m bryst Jenter 1989 Elise Utne, Narvik Svømmeklubb 50m bryst, 100m bryst, 200m bryst Charlotte Thorsen, Lambertseter SK 200m bryst Alvhilde Morken, Stavanger SC 800m fri, 400m medley Karoline Brudvik Sanderud, Hamar IL, 800m fri, 200m medley, 400m medley Jenter 1990 Cecilie Johannesen, Karmøy SK 50m, 100m, 200m, 400m fri Ina Marleen Holm, Team Stavanger 50m butterfly, 100m butterfly, 200m butterfly, 200m medley Kristine Mella, Bærumsvømmerne 50m bryst, 100m bryst, 50m butterfly I tillegg skal det svømmes stafetter. Juniorlandslagstrener Øyvind K. Røsland skal være hovedtrener til junior- EM, assistert av SSC-trener Glen Cudmore. EM-troppen bli liggende på Hamar etter langbane-nm noen dager før avreise til Budapest. [Miniportrett] [Miniportrett] Navn Ingvar V. Skirbekk Årsklasse 1993 Klubb Elverum Svømming Trener Rune Alme Bakgrunn Jeg startet å svømme når jeg var 4-5 år fordi storesøsteren min (Maren) også svømte. Jeg startet på kurs i 12,5m basseng. I et og et halvt år har jeg trent med de store nå. Trening Jeg trener 4 ganger i uka, 2 timer hver gang bortsett fra en hvor vi trener 2,5 timer. Vi har 5-10 minutter oppvarming på land før vi går i vannet. Jeg svømmer cirka meter hver Ole-Wilhelm S. Norseng (tekst og foto) Ole-Wilhelm S. Norseng (tekst og foto) Navn Trine A. Olsen Årsklasse 1990 Klubb Fauske Svømmeklubb Trener Inge Karlsen Bakgrunn Jeg startet på Barnas Svømmeskole når jeg var 6 eller 7 år gammel. Trening 7 ganger i uka, av de er 2 morgentreninger. Treningene på ettermiddagen er 2 timer, og de på morgenen er halvannen. Variere litt hvor langt jeg svømmer, men cirka per trening. Trener også en gang i uka på Friskus med lett styrke. Svømmehall Fauske svømmehall (25 m), 5 minutter å kjøre hjemmefra. Mål for sesongen Forbedre meg og ta flere NM-krav. Resultater i ÅM-finalen 7.-plass sammenlagt med poeng. 100m butterfly 1,13.34 (nr. 12), 200m bryst 2,45.81 (nr. 5), 400m fri 4,49.81 (nr. 11), 200m rygg 2,33.59 (nr. 9), 200m medley 2,31.63 (nr. 6). Favorittøvelse og pers 200m bryst 2.45,81 200m medley 2.31,63 200m rygg 2.33,59 Hvorfor svømming Jeg liker å være i vann - det er gøy. Det er også morsomt å være med på stevner, og jeg har lyst til å bli god og satser på svømming. Andre interesser Holder ikke på med noe spesielt uten om svømminga. Er bare med venner og sånt. gang, cirka meter i uka. Jeg skal trene mer etter hvert, også sammen med naboklubben Hamar IL i Ankerskogen. Svømmehall Elverum svømmehall (25m), som ligger 10 km hjemmefra. Mål for sesongen Jeg har ikke så mange mål, men jeg skal prøve å svømme under 5.10 på 400m fri på langbane. Resultater i ÅM-finalen 9.-plass sammenlagt i yngste klasse med poeng. 100m butterfly 1,32.73 (nr. 14), 200m bryst 3,26.88 (nr. 8), 400m fri 5,09.04 (nr. 5), 200m rygg 3,10.87 (nr. 17), 200m medley 3,00.14 (nr. 10). Favorittøvelse og pers 100m fri m fri 5.09,04 Hvorfor svømming Fordi det er morsomt, og jeg liker å svømme. Vann er best rett fra springen og i bassenget... Jeg har vært på leir på Beitostølen, og vi skal til Tyskland på leir til sommeren. Trener også sammen med naboklubben på Hamar, og det er gøy. Andre interesser Jeg trener fotball 2 ganger i uka i tillegg til svømming, men jeg prioriterer svømminga. Det har blitt lite tid til PS2 i det siste! [NORSK SVØMMING 3/2005] 13

14 Det viktigste er å ha det gøy! Alvilde Morken (16) tok tre bronsemedaljer under årets kortbane-nm, og fikk bronse sammenlagt i eldste jenteklasse i ÅM nasjonal finale. SSC-svømmeren som har hatt en veldig fremgang spesielt på de lange friøvelsene, understreker at det viktigste er å ha det gøy med idretten sin. RUNE HELLE [TEKST] BO NORSENG [FOTO] Jeg ville aldri ha blitt verdensmester for enhver pris. For meg er det trivselen ved å drive idrett som er det viktigste av alt. Det er den som gir meg motivasjon, understreker hun overfor Norsk Svømming. Alvilde Morken har hatt en utrolig fremgang det siste halve året. SSC-jenten gleder seg til langbane-nm og junior-em i juli. Alvilde har hatt et fantastisk år. Det startet egentlig i fjor sommer under langbane-nm i Oslo. Da løsnet det skikkelig, og siden har fremgangen bare fortsatt, forteller hun etter sine første seniormedaljer. Hun var to ganger på seierspallen under junior-nm i fjor høst, men hun mener årets NM-resultater for senior rager høyere. Vi er veldig mange gode juniorer på de lange friøvelsene i øyeblikket. I fjor sommer ble jeg nummer fire i både senior og junior på 1500 meter. Hele seierspallen var besatt av juniorer, forteller hun. Alvilde tillegger trener i SSC, Glenn Gudmore, mye av æren for fremgangen. Han har gjort en fantastisk jobb med meg og mange andre, roser Alvilde. Har det viktigste Alvilde svømmer også godt medley. Hun er bra på 400m fri, og hun behersker alle stilarter. Alvilde har mye av det som må til for å bli en veldig bra svømmer, sier jr.-landslagstrener Øyvind K. Røsland. Milslukeren fra Hinna i Stavanger har bare satset skikklig i tre år. Jeg har svømt veldig lenge, men det er først etter at jeg kom meg i konkurransegruppen i Stavanger SC ting har tatt fart, understreker hun. Alvilde synes imidlertid det i perioder blir litt lite tid til andre ting enn trening og skole. Alvilde Morken Det viktigste med idrett er å ha det gøy! Skolen krever sitt, og enkelte ganger synes jeg at det går vel mye tid med til svømmingen. Så lenge det er moro og jeg trives så bra i miljøet i klubben, er det imidlertid ikke så farlig, avslutter hun. 14 [NORSK SVØMMING 3/2005]

15 Trives høyt oppe og langt nede Maxim Christensen (15 1 /2) fikk sitt store gjennombrudd som junior i NM på Hamar på tampen av fjoråret. Søgne-gutten som svømmer for KSA, tok sølv på 200 meter rygg, og fjerdeplassen på 100-meteren. I ÅM nasjonal finale i våres, ble det sølv sammenlagt i eldste klasse. RUNE HELLE [TEKST OG FOTO] Mitt store mål i livet er å bli flyger, sier KSA-karen, som understreker at han trives høyt oppe og langt nede. Klare mål Det er lenge siden jeg bestemte meg for å bli flyger, men det er noen år og eksamener igjen før det er realisert, men det er i alle fall planen, sier Maxim, som også er en glimrende kicker og undervannsvømmer. Jeg trives høyt oppe i luften, og også under vann, sier han. Nesten 90-modell Maxim er bare åtte dager fra å være født i Han var klart blant de yngste medaljevinnerne i jr.-nm, og spesielt på guttesiden er det uvanlig at så unge svømmere lander på seierspallen. Junior-NM på Hamar var en veldig positiv opplevelse for meg, understreker Maxim overfor Norsk Svømming. Nå står langbane-nm på Hamar i juli for tur. Solid fremgang Jeg hoppet i vannet med 2.17 som pers på Hamar. Nå gjorde jeg 2.11,22. På den halve distansen perset jeg fra 1.06 til 1.00 på bare noen uker, forteller Maxim Christensen. Innerst inne hadde jeg et lite håp om slike tider, men jeg må likevel si at jeg ble veldig overrasket, understreker Maxim. ÅM nasjonal finale I ÅM nasjonal finale i Sarpsborg tidligere i våres, noterte han seg for tre gull, 100m butterfly 1.00,39, 200m rygg 2.12,46 og 200m medley 2.14,67. De to andre øvelsene 200m bryst og 400m fri, havnet han på h.h.v. 6. og 7.-plass. Mye trening Vi trener til vanlig 9-10 ganger i uken, så det blir ikke tid til veldig mye annet, understreker han. Maxim tar seg rundt en måned fri hver sommer, resten av året går det nærmest i et. Skal du henge med, er det en forutsetning, presiserer han. KSA-svømmeren understreker at han får mye igjen for å svømme. Svømming er topp! Her har jeg de fleste og beste av vennene mine. Jeg holder meg i glimrende fysisk form, og vi får også reise en del rund både i Norge og av og til også utenlands, forteller Maxim, som har store ambisjoner. Jeg vil bli så god som mulig. Hva det vil si har jeg faktisk ikke gjort meg opp noen mening om ennå, men det er klart at en må ta et skritt av gangen, sier han beskjedent. Maxim er klart yngst i en søskenflokk på fire. Jeg har en søster i Spania, og en i Sverige ved siden av en bror i Kristiansand. Begge mine søstre følger nøye med på internett når jeg konkurrerer, avslutter han. Maxim Christensen er en lovende junior som svømmer for Kristiansand Svømme Allianse (KSA). [NORSK SVØMMING 3/2005] 15

16 [Svømmeopplæring] elever deltok i Skolesvømmen Til sammen deltok elever på 157 skoler i Norges Svømmeforbunds årlige kampanje Skolesvømmen. Av disse var det (84%) som klarte kravet for sitt klassetrinn. Dette er en liten nedgang fra i fjor, hvor det deltok elever fordelt på 151 skoler. TORE DE FAVERI [TEKST] VIDAR ALFARNES [ILLUSTRASJONSFOTO] Skolesvømmen arrangeres av Norges Svømmeforbund. Ved å delta på Skolesvømmen får elevene prøvd seg på ulike tester i svømming som er knyttet opp mot Læreplan 97. Alle klassetrinn har forskjellige tester som også er knyttet opp mot svømmeforbundets svømmemerker. Formålet med Skolesvømmen er å øke elevenes ferdigheter i vann. Svømming er en ferdighet alle elever skal lære. Ved å trene til og delta i Skolesvømmen, vil elevene bli tryggere i vann og lære ferdigheter de vil få bruk for resten av livet. Tre kategorier Skolene er delt opp i 3 kategorier etter størrelse. Beste skole i sin kategori får pokal, og elevene får badehette. Alle elever som deltar i Skolesvømmen får diplom. Beste skoler for skoleåret ble: Kategori A (under 50 elever) Statland skole, 7777 Nord-Statland Kategori B ( elever) Eggedal skole, 3359 Eggedal Kategori C (over 200 elever) Åse skole, 6025 Ålesund Beste klassetrinn Det er også premiering til beste klasse på hvert klassetrinn. Klassen får pokal. Beste klasse på sitt klassetrinn ble: 1. klasse: Odda barneskole, 5750 Odda 2. klasse: Åse skole, 6025 Ålesund 3. klasse: Norheimsund barneskule, 5600 Norheimsund 4. klasse: Norheimsund barneskule, 5600 Norheimsund 5. klasse: Odda barneskole, 5750 Odda 6. klasse: Sveberg skole, 7550 Hommelvik 7. klasse: Eggedal skole, 3359 Eggedal 8. klasse: Statland skole, 7777 Nord-Statland 9. klasse: Sinnes skule, 4443 Sinnes 10. klasse: Leka barne- og ungdoms skole, 7994 Leka Gavekort Blant alle skolene som sendte inn resultater, har NSF trukket ut 3 skoler som vil få et gavekort hver på kr ,- hos Klubben AS. Gavekortet skal brukes til innkjøp av utstyr til svømmeundervisningen. De heldige vinnerne av gavekort ble: * Samfundets skole sentrum, 4614 Kristiansand * Kongsmoen oppvekstsenter, 7916 Kongsmoen * Gyllenborg skole, 9252 Tromsø Norske Vandrerhjem Norges Svømmeforbunds samarbeidspartner for Skolesvømmen, Norske Vandrerhjem, har i tillegg en flott premie til en klasse som har deltatt i årets Skolesvømmen. Premien er et opphold på et av Norske Vandrerhjem sine overnattingssteder til en verdi inntil kr ,-. Blant alle skoler/klasser som har sendt inn resultat, er det trukket ut en vinner av denne premien. Den heldige vinneren ble: * 9. klasse på Hemnes sentralskole, 8640 Hemnesberget I forbindelse med klasseturen vil Norges Svømmeforbund arrangere slik at klassen vil få instruksjon av en av NSFs dyktige svømmeinstruktører. Fullstendig resultatliste finner dere på 16 [NORSK SVØMMING 3/2005]

17

18 Aronsen-tvillingene satser som aldri før Robert Aronsen (19) har jobbet hardt i flere år for å bli norsk mester. I junior- NM i fjor høst fikk han ønsket oppfylt da han vant 200m medley. Robert tok også sølv på 200m bryst og 400m medley i tillegg til to medaljer på stafett med Øvre Eiker i hans siste junior mesterskap. Nå satser han og tvillingbroren Daniel for fullt videre som senior. RUNE HELLE [TEKST OG FOTO] BO NORSENG [FOTO] Junior-NM er mitt beste NM så langt, sier Robert, som hadde sølv fra 200m bryst på langbane i fjor sommer som sitt klart beste NM-resultat før mesterskapet i Ankerskogen. Junior-NM på Hamar har vært Øvre Eiker-gutten sitt desidert beste. Tvillingene Robert og Daniel Aronsen har vært blant landets beste svømmere i sine årsklasser en rekke år. Første NM-gull En glad Robert Aronsen. I junior-nm ble det foruten Roberts gull på 200m IM, sølv på 200m bryst og 400m IM samt sjetteplass på 100m bryst. For Daniel ble det finaler både på 100m og 200m bryst. For meg telte dette mye. Jeg skal satse hundre prosent, og i årene fremover er det nok 200 meter bryst som blir min beste øvelse, sier Robert. Felles mål Ingen av Aronsen-tvillingene har noen planer om å trappe ned. Tvert i mot satser de videre som aldri før, er høyt motiverte, og har økt treningsmengden med 20-25% i våres. Tvillingene er også under jevnlig kyndig veiledning hos Morten Nystrøm, og har dessuten også innledet et godt samarbeid med Osloklubbene og Bærumsvømmerne, slik at de får tilgang til treninger på Tøyenbadet, samlinger og leire. Robert og Daniel er selvsagt på plass på langbane-nm på Hamar i juli. Når vi nå har trappet opp treningen, håper vi å ha et stort forbedringspotensiale, sier de to. Begge guttene deltok i kortbane-nm i Stavanger i vinter. Robert kom best ut av det rent resultatmessig med sølv på 400m IM, bronse på 200m IM og sjetteplassen i finalen på 200m bryst. Typiske treningsprodukter Begge regner seg selv som typiske treningsprodukter. Vi er kanskje ikke av de største talentene, men vi har aldri vært redde for å trene, sier de to, som har svømt siden de var seks år gamle. Storesøster Kine Marie gikk på svømming. Derfor begynte vi også så tidlig, avslutter Øvre Eiker-duoen. Tvillingene Robert og Daniel Aronsen satser videre som aldri før. 18 [NORSK SVØMMING 3/2005]

19 Svømmernes nytenker Han har trent padlerne til gull i bøtter og spann og skal hjelpe Brann til nye høyder. Nylig kastet Kjell Tore Solvang seg ut på dypt vann for å hjelpe svømmerne til å bryte barrierer og tenke nytt. BO NORSENG [TEKST] VESTKANTSVØMMERNE [FOTO] Slik beskriver Stein Langeland i Bergens Tidende situasjonen som har oppstått etter at padlernes gamle suksesstrener har entret bassengkanten. Kjell Tore Solvang kan ikke stort mer om svømming enn den jevne sommerbader, men så skal han da heller ikke lære noen av byens beste svømmere å svømme. I første omgang handler det om å skape bevissthet rundt det de gjør, ta både utøvere og trenere med inn i et rom hvor de ikke har vært før, erklærer en engasjert Solvang overfor avisen. Det er Vestkantsvømmerne som har tatt kontakt med mannen bak Knut Holmanns og Erik Verås Larsens suksess - for å forsøke å nyte godt av byggmesterens suksessformel. Svømmerne fra vest hevder seg mer enn godt nasjonalt, men når det drar seg til med internasjonale mesterskap, går det ikke alltid like fort. Vi har engasjert Kjell Tore i to og en halv måned - 60 timer. Håpet er at han skal løfte utøverne våre mentalt, slik at de kan hevde seg ute i det store Europa, sier Vestkantsvømmernes leder, Jon Brekke. Han håper å høste frukter av samarbeidet allerede på langbane-nm på Hamar i sommer. Solvang kan ikke love gull og grønne skoger, men han har stor tro på at nytenkning og annerledes trening enn det de er vant med, skal gjøre susen. Flytte fokus Det handler om å flytte fokus, gjøre ting utenom svømmingen. Trene vekter, bygge opp spesifikke muskulaturer, jogge eller gå på ski. Kanskje de rett og Nytenkning i Vestkantsvømmerne F.v. Tina Junge, Tove Monsen, Henriette Brekke, Charlotte Kausland, Lise Fadnes og Madel Maribu. Bak hovedpersonen i prosjektet, Kjell Tore Solvang. slett bør holde seg vekke fra svømming en periode, antyder Solvang. Så kan man selvfølgelig undres over om man blir bedre til å svømme av å la være å trene på det man skal bli best i? Roerne og padlerne holdt seg borte fra roing og padling i ti uker. I stedet gjorde vi helt andre ting. Det handler om å våge å gjøre det lille ekstra som ingen andre har gjort. Mental doping Den mentale biten er kraftig undervurdert i toppidretten. Dette er mental doping - en type doping som er hundre prosent tillatt, sier Solvang, og minner om hva som sto skrevet med store bokstaver foran på kajakken hans da han var aktiv: «Smerte er gøy, jeg har mer på lager.» Late barn? Fire av ti norske foreldre mener barna deres er mindre aktive enn de selv var som barn. Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjort for If Skadeforsikring. Vestkantsvømmernes trener, Stig Leganger Hansen, har ingen betenkeligheter med å slippe til en trener som ikke har den ringeste peiling på svømming. Kjell Tore har stor innsikt i idrett, mennesker og kropp. Disse idrettene har mange fellestrekk, og jeg tror han har mye å tilføre oss. Han er veldig interessert, spør og graver om ting, og vi er villig til å prøve det meste for å bli bedre, forsikrer Leganger Hansen. Stortalentet Henriette Brekke er hjertens enig: Norske svømmere sliter med å hevde seg internasjonalt. Jeg tror mye av årsaken ligger på det mentale, og jeg er sikker på at Kjell Tore har mye å bidra med, sier 16-åringen, som tok 6. plass i junior-em i fjor sommer. Resultatet av undersøkelsen tyder på at mange foreldre synes barna er for lite aktive. Drøyt foresatte ble intervjuet. Ni av ti sier de var minst like aktive som sine egne barna da de var i alderen 6-12 år. En av tre foresatte oppgir at dataspill og internett er blant de viktigste fritidsaktivitetene til barna deres. [NORSK SVØMMING 3/2005] 19

20 De norske barneidrettsbestemmelsene - et onde eller et gode? Dette var overskriften på Judith Homs første lederartikkel her i Norsk Svømming etter svømme-tinget i fjor. Judith Holm er forbundsstyremedlem i Norges Svømmeforbund, sentral i Madla Svømmeklubb, og mor til kjempetalentene Tonje og Ina Marleen. Judith mener idretten gjør de unge utøverne en bjørnetjeneste ved å praktisere et strengt regelverk og sette klare begrensninger når det gjelder muligheten for å konkurrere og utfolde seg i ung alder. Support-givere Det er viktig at de foresatte følger opp barna i deres aktivitet, sier Judith Holm, her i midt i bildet sammen med ektemannen Ivar, begge ivrige fra bassengkanten under årets ÅM nasjonal finale i Sarpsborg. BO NORSENG [TEKST OG FOTO] Når norske barn er gamle nok for svømmekonkurranser, har svenske og danske barn konkurrert i flere år allerede, både nasjonalt og internasjonalt, skriver Judith Holm videre. Svømmeutvalget i NSF har akkurat lagt frem forslag om å senke aldersgrensen i ÅM-sammenheng fra 12 til 11 år, og det mener Holm er et riktig steg å ta. Ina Marleen Holm er et stortalent av de sjeldne. ÅM slik det fungerer i dag, har nesten utspilt sin rolle. For de eldste innebærer ikke ÅM noen status, mens for 12- og 13-åringene er modellen god. Har du derimot høye ambisjoner som f.eks. deltagelse i ungdoms-ol eller junior-em, hjelper det imidlertid ikke at du er allsidig, slik barneidrettsbestemmelsene legger opp til, sier hun. Mange frustrerte klubber og miljøer har gode utøvere på enkeltøvelser som ikke kommer med til ÅM-finalen, i og med at det legges opp til fem øvelser med samtlige svømmearter involvert. ÅMs intensjon med allsidighet er i og for seg bra, men spesialisering bør skje tidligere enn modellen legger opp til. For mange er ÅM bare et "forstyrrende stevne" mellom to norske mesterskap. Eksempel på det er Vestkantsvømmernes Henriette Brekke som droppet ÅMfinalen i fjor, og på mange måter kan derfor ÅM nasjonal finale bli et "B-mesterskap", mener Judith Holm. Barneidrettsbestemmelsene På svømme-tinget i fjor ble det vedtatt at også 10-åringene skal få delta på approberte stevner. Det mener Judith Holm er bra, men alfabetiske resultatlister mener hun er noe "tull". De ideelle barneidrettsbestemmelsene ville etter min mening ha vært lek og moro til og med fylte 8 år, og ÅM fra 9 til 12 år, sier forbundsstyremedlemmet. Vi som er foreldre med egen idrettsbakgrunn ser på dette med konkurranser med helt andre øyne enn foreldre som aldri selv har vært aktive i idrett. Barneidrettsbestemmelsene gjør at foreldre blir redde for å stille krav. Det er viktig at de foresatte følger opp som support-giver ved bl.a. aktiv deltagelse i Fakta om Judith Holm Mamma til Tonje (13) og Ina Marleen (15), begge sterke og lovende konkurransesvømmere. Judith har selv drevet med orientering og alpint, og var i sin tid i det nasjonale medaljesjiktet. Har vært i arrangørstaben i Nordsjøstevnet og siste kortbane-nm i Stavanger, og er sekretær i Madla Svømmeklubb. Av yrke er hun lærer i barneskolen. 20 [NORSK SVØMMING 3/2005]

[Innhold] 4 Tidenes beste ÅM-finale. 12 Stuperne på rett vei. 19 Team Oslo etablert. 20 Vannpolo. 22 Masters-NM. Norges Svømmeforbund

[Innhold] 4 Tidenes beste ÅM-finale. 12 Stuperne på rett vei. 19 Team Oslo etablert. 20 Vannpolo. 22 Masters-NM. Norges Svømmeforbund [Innhold] 4 Tidenes beste ÅM-finale Det ble tidenes beste ÅM igjen, skriver Per Irgens, som nok en gang har analysert resultatene fra nasjonal finale. En av dem som bidro sterkt til god statistikk, var

Detaljer

Fotos; Henning Rugsveen. Aleksander Hetland og hans lagkamerater gjorde god figur i kortbane-em i Dublin

Fotos; Henning Rugsveen. Aleksander Hetland og hans lagkamerater gjorde god figur i kortbane-em i Dublin Fotos; Henning Rugsveen Aleksander Hetland og hans lagkamerater gjorde god figur i kortbane-em i Dublin KLUBB INFO www.svomming.no "Idrettens UP" vil avskrekke En viktig grunn for at vi driver med dopingkontroll,

Detaljer

Foto: Scanpix. Gratulerer med VM, Alex og Stig!

Foto: Scanpix. Gratulerer med VM, Alex og Stig! Foto: Scanpix Gratulerer med VM, Alex og Stig! [Innhold] 4 Gratulerer med VM, Alex! Alexander Dale Oens VM-innsats er den beste norske på 23 år! Med finaleplass og norsk rekord på 100m bryst, skrev Vestkantsvømmeren

Detaljer

arne : Vidar AlfotoF

arne : Vidar AlfotoF Foto: Vidar Alfarnes [Innhold] 10 Årets utøvere hedret Svømmeren Alexander Dale Oen (bildet), stuperen Timo Klami og funksjonshemmede Mariann Vestbøstad ble kåret til Årets Utøvere! Foto: Scanpix 20 Maj

Detaljer

Foto: Budapest-EM 2006/Bo Norseng

Foto: Budapest-EM 2006/Bo Norseng Foto: Budapest-EM 2006/Bo Norseng [Innhold] 5 6-7 Verdens nordligste svømmeklubb Svalbard Turn svømming har 50 ivrige medlemmer, og nylig dukket det også opp to nye trenere. Foto: Vidar Alfarnes 23 Mot

Detaljer

Foto: Per Rune Eknes. Idrettskonsulent Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 73 ingrid@svomming.no

Foto: Per Rune Eknes. Idrettskonsulent Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 73 ingrid@svomming.no Foto: Bo Norseng [Innhold] 6 6 Kortbane-EM i Helsingfors Den norske troppen i Europamesterskapet kortbane kan koste på seg et smil etter innsatsen i Finland, hvor Hetland og Oen sørget for medaljene. Foto:

Detaljer

Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent

Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent Foto: Paal Staven [Innhold] 2 4-7 Forhandlinger i rekord-tempo! Forbunds-Tinget 2010 ble avviklet i fred og fordragelighet - i rekordfart. Vi har vært gjennom en rivende utvikling i norsk svømmeidrett

Detaljer

God sommer! Foto: Bo Norseng

God sommer! Foto: Bo Norseng God sommer! Foto: Bo Norseng [Innhold] 3 14 Nytt løft for norsk vannpolo For syvende år på rad arrangerte Nordby ILs vannpologruppe en meget vellykket VPU-Cup. 4-6 Om foreldrevett på bassengkanten I denne

Detaljer

nes idar Alfar V Foto;

nes idar Alfar V Foto; Foto; Vidar Alfarnes KLUBB INFO www.svomming.no Heder til Grunde Vegard fra LEN Det Europeiske Svømmeforbundet (LEN) har tildelt sin gullnål til Grunde Vegard for hans innsats for stupsporten. (fra 9.-14.

Detaljer

Idrettskonsulent Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 72 ingrid@svomming.

Idrettskonsulent Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 72 ingrid@svomming. Foto: Øyvind Thorsen [Innhold] 5 2011 6-9 Nok en super-vellykket T/L-konferanse Ikke uventet ble også årets storsamling for svømmeidrettene i Norge like vellykket som de foregående T/L-konferansene - med

Detaljer

Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent

Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent Foto: Kjetil Kaland [Innhold] 2010 3 4 Landøya vannpolomestre - igjen! NM i vannpolo ble arrangert i Stavanger svømmehall siste helgen i mai. I en meget spennende og tett finale mellom arrangørklubben

Detaljer

Kun 2/100 fra EM-gullet! Foto: Daniel Nilsson/Bildbyrån

Kun 2/100 fra EM-gullet! Foto: Daniel Nilsson/Bildbyrån Kun 2/100 fra EM-gullet! Foto: Daniel Nilsson/Bildbyrån [Innhold] 4 4 Alex kun 2/100 fra EM-gullet! Alexander Dale Oen skrev norsk svømmehistorie i Budapest-EM med sin sølvmedalje på 100m bryst. Foto:

Detaljer

Foto: Øyvind Thorsen. Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no.

Foto: Øyvind Thorsen. Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Foto: Øyvind Thorsen [Innhold] 2 2011 16-17 Svømmeaksjonen 2011 Altfor mange barn er ikke trygge i vann, og har ikke lært seg å bli svømmedyktige. Les mer om Svømmeaksjonen på gjensidigestiftelsen.no 6-9

Detaljer

Foto: Vilde Johanne Pedersen. Idrettskonsulent Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 70 tore@svomming.no

Foto: Vilde Johanne Pedersen. Idrettskonsulent Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 70 tore@svomming.no Foto: Giorgio Scala/Deepbluemedia [Innhold] 1 2014 5-9 4.250 flotte perser av 1.092 LÅMØ-svømmere 1.092 svømmere i alderen 11 til 16 år fra hele landet deltok på Landsdels Årsklassemønstring 2014. Bildet

Detaljer

Foto: Jon Ingemundsen. Idrettskonsulent. Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 72 ingrid@svomming.no. Idrettskonsulent

Foto: Jon Ingemundsen. Idrettskonsulent. Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 72 ingrid@svomming.no. Idrettskonsulent Foto: J. Ekströmer/NTB Scanpix [Innhold] 5 2012 5-7 Sarah Louise Rung er god som gull! Etter Sarah Louise Rung sine to gull og to sølv, står Norge bokført med 26 medaljer i Paralympics siden 1996, hvorav

Detaljer

Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent

Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent Foto: Thomas Aarvak [Innhold] 5 2010 6-11 Verdig 100års-markering for NSF! Storstilet og verdig jubileums-markering i Oslo 19. august og under Trener-/Lederkonferansen i Bergen 3 uker senere - her fra

Detaljer

Idrettskonsulent Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 70 tore@svomming.no. idrettskonsulent Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.

Idrettskonsulent Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 70 tore@svomming.no. idrettskonsulent Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming. Foto: Giorgio Scala/Deepbluemedia [Innhold] 6 2013 5-8 Generasjonsskiftet er godt i gang Elise Næss Olsen (16) på god vei inn i Europa-toppen - eneste individuelle finalist i kortbane-em - fire norske

Detaljer

Michael Phelps. tidenes olympier med 22 medaljer og 18 gull! Lavrans V. Solli testet OL-formen med gullrush i NM

Michael Phelps. tidenes olympier med 22 medaljer og 18 gull! Lavrans V. Solli testet OL-formen med gullrush i NM Lavrans V. Solli testet OL-formen med gullrush i NM Fotos: Scanpix, Øyvind Thorsen og Ingrid Haslev Anmarkrud Michael Phelps tidenes olympier med 22 medaljer og 18 gull! Tidenes norske årsklasselandslag

Detaljer

Folder_Layout 1 30.11.11 16.02 Side 1. Aquarius AaSLK 100 år

Folder_Layout 1 30.11.11 16.02 Side 1. Aquarius AaSLK 100 år Folder_Layout 1 30.11.11 16.02 Side 1 Aquarius AaSLK 100 år Folder_Layout 1 30.11.11 16.03 Side 2 Vasco Invest AS 2 Folder_Layout 1 30.11.11 16.03 Side 3 Strand Fiskeriselskap AS 3 Folder_Layout 1 30.11.11

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2010 76. årgang GULL I VM...og gull i UM KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

KIL verdenmester i vaffelsalg se side 14

KIL verdenmester i vaffelsalg se side 14 005362_1_24_005362_1_24 28.04.11 15.07 Side 1 KIL Utgave nr 1-2011 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o KIL verdenmester i vaffelsalg se side 14 Toppserien 2011 er i gang Side 6 Flott svømme - innsats

Detaljer

Kyrre er sjefen. møt opp! Follos neste kamper:

Kyrre er sjefen. møt opp! Follos neste kamper: HÅNDBALLa v i s 1 Follo HK-gutta gikk i krigen Raasok er vår nye sisteskanse Eldin tror Follo kan overraske Folloakademiet for unge talenter SIDE 20-21 SIDE 10 SIDE 9 SIDE 24 Follo HKs HÅNDBALLa v i s

Detaljer

Fyldig rapport fra EM side15. Nr 2 Redaktøren har ordet 2006. Status for VM på hjemmebane side 8. VM Benkpress side 33

Fyldig rapport fra EM side15. Nr 2 Redaktøren har ordet 2006. Status for VM på hjemmebane side 8. VM Benkpress side 33 StyrkeIdrett Nr 2 Redaktøren har ordet 2006 StyrkeIdrett 25. årgang Organ for Norges Styrkeløftforbund og Nordic Powerlifting Federation Fyldig rapport fra EM side15 Status for VM på hjemmebane side 8

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

HALDEN Skiklubb. Hurra, vi vant! 2009 www.haldensk.no. Høiås-dagen

HALDEN Skiklubb. Hurra, vi vant! 2009 www.haldensk.no. Høiås-dagen HALDEN Skiklubb 2009 www.haldensk.no FREDRIKSTEN UTVIKLING Hurra, vi vant! VOLVO RENAULT ROVER MITSUBISHI www.jensen-scheele.no VESTGÅRDVEIEN 1 1789 BERG I ØSTFOLD TLF. 69 21 35 00 Høiås-dagen Fredag 1.

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer