Hasj overalt. side 27. Nr årgang. trafikk rus. passet. påskrevet. offshore. tydelig. fokus. Foto: Aslak Berge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hasj overalt. side 27. Nr. 3-2008 - 17. årgang. trafikk rus. passet. påskrevet. offshore. tydelig. fokus. Foto: Aslak Berge"

Transkript

1 Hasj overalt side 27 Nr årgang trafikk rus tydelig mp passet påskrevet offshore fokus Foto: Aslak Berge

2 annonser

3 Informasjonsmagasin fra Norsk Narkotikapolitiforening. Innhold: Lederen Trafikkrusen til livs Ungdomspolitiet på Hamar Ildsjeler på hver tue GHB og GBL iker farligre enn hasj Smått og godt Bry Deg album Passet påskrivet Smått og godt En drittjobb Bålivets gleder Fokus i Nordsjøen Tydelig militærpoliti Enorme forskjeller i enorm politidistrikt.. 32 Kommentar NNPF samarbeidspartnere Neste Motgift kommer i desember. Frist for innlevering er 10. november

4 lederen Informasjonsmagasin fra Norsk Narkotikapolitiforening ISSN Utgiver: Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) Ansvarlig redaktør: Lars Holmen Redaktør: Jørgen Steen Redaksjon: Svend Arne Eriksen Ole Martin Berg Lars Kostveit Grethe Larssen Roar Sellevoll Postadresse (ikke besøksadresse): Norsk Narkotikapolitiforening, OrgKrim, Oslo Politidistrikt, Postboks 8101 Dep Oslo Annonser: Norsk Tidsskriftreklame Postboks 6384 Etterstad, 0604 Oslo Telefon Faks Design: Per Frederiksen - Trykk: Weinco Grafiska, Malmø URL: Epost: Bankkonto: Artikler og innlegg uttrykker ikke nødvendigvis NNPFs eller redaksjonens holdning. Kopiering eller ettertrykk med kildehenvisning kun etter avtale med redaksjonen. Abonnement koster kr. 200,- pr. år og bestilles på Medlemmer i NNPF får bladet gratis tilsendt i posten

5 trafikk Trafikkrusen til livs Det har tatt lang tid og kostet mange liv, men nå har endelig politikerne forstått at politiet må få en ny lovhjemmel. Nå skal det bli mulig å kontrollere om førere i trafikken er påvirket av annen rus enn alkohol - og det uten å måtte ha skjellig grunn til mistanke. TEKST LARS KOSTVEIT FOTO JØRGEN STEEN Norsk politi har blitt veldig flinke til å «lese» om noen er påvirket av narkotika eller legemidler. Alle som utdannes ved Politihøgskolen gjennomfører kurset Tegn og symptomer. Politiet i Norge har utmerket seg over flere år med å avsløre ruspåvirkede bilister. Dette er allikevel ikke nok til å forhindre at altfor mange sjåfører kjører i påvirket tilstand. Etter massivt påtrykk fra mange instanser, ikke minst Norsk Narkotikapolitiforening, virker det nå som Regjeringen har tatt skikkelig tak i problemet. HAST I 2007 ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av personer fra Oslo politidistrikt, Utrykningspolitiet, Folkehelseinstituttet, Det bør være god kontroll på veiene slik at vi får vekk de som kjører med rusmidler i blodet. Hege Solbakken i Samferdselsdepartementet mener at det var på tide med en utredning. Det hastet å gå i dybden på dette siden det er stadig flere som ruser seg i trafikken. Arbeidsgruppen har jobbet kontinuerlig med denne saken siste året og vi venter et forslag fra dem i løpet av høsten, sier Solbakken. Etter at forslaget har kommet på bordet skal dette til drøfting i Regjeringen. Statssekretæren var forholdsvis sikker på at arbeidet skulle bli ferdig behandlet før nyttår, men var noen adger senere usikker på dette punktet. TRENGER LOVHJEMMEL - Det har vært en del usikkerhetsmomenter når det gjelder spørsmålet om politiet skal ha rett til å sjekke om sjåfører er påvirket uten at de trenger skjellig grunn til mistan- Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet. Gruppen, som ble ledet av Grethe Mathisrud fra sistnevnte departement, skulle se på det lovmessige ke. Det er ikke tvil om at vi trenger en slik rundt en ny hjemmel til å sjekke førere uten lovhjemmel i Vegtrafikkloven, forklarer skjellig grunn til mistanke. Statssekretær Solbakken, som er sikker på at dette vil

6 trafikk Det vil åpenbart føre til at politiet på en effektiv og liten inngripende måte vil avdekke flere sjåfører som kjører påvirket av legemidler eller illegal narkotika, noe som igjen vil bedre trafikksikkerheten. komme på plass. Arbeidsgruppen har ikke gått konkret inn på bruken av narkometer eller andre tekniske hjelpemidler for å utføre kontrollene, men har kun sett på det lovmessige. Det er andre som vil se på det tekniske når det gjelder hvordan politiet skal avdekke ruspåvirkede førere. Jeg vil understreke at norsk politi allerede er veldig dyktige til å avdekke bruk av narkotika og legemidler i trafikken gjennom å utføre tester av sjåfører. Denne kompetansen er det viktig å ta med videre, sier Solbakken. MÅ IKKE VÆRE NARKOMAN Norges Automobilforbund, NAF, er enige i at det er på høy tid at politiet får lov til å ta rutinemessige kontroller for å avdekke sjåfører som ikke bare er påvirket av alkohol. Det bør være god kontroll på veiene slik at vi får vekk de som kjører med rusmidler i blodet. Antall førere som har brukt narkotika eller legemidler, som tilsier at de ikke skal være bak rattet, stiger og hvis man ser på ulykkene er det mange av disse som kunne vært unngått dersom disse hadde blitt luket ut av trafikkbildet, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal. Han understreker også viktigheten av at disse kontrollene bør tilsvare en promillekontroll når det gjelder inngrep mot bilistene. Kontrollene må ikke gå utover det vanlige folk ser på som akseptabelt, men jeg tror ikke folk vil oppleve dette som krenkende. Det er viktig å huske på at man ikke trenger å være narkoman for å kjøre i påvirket tilstand. Medisinbruken øker i det norske samfunn og det er nok dessverre mange leger som skriver ut medisiner uten å varsle godt nok om farene ved bruk kombinert med bilkjøring. Samtidig som vi vil ta de som kjører i rusa tilstand er det viktig at det blir iverksatt tiltak slik at de som har lov til å ta medisin og kjøre bil ikke opplever å bli trakassert, understreker Sødal. på best mulig måte, sier Mørland. Han tror også at norsk politi er i verdensklasse når det gjelder å ta ruskjørere ved hjelp av god gammeldags observasjonsteknikk. Hvert år tar politiet narkotika- eller medikamentrusede sjåfører og 5000 promillekjørere. Folkehelseinstituttet har gjennomført en studie hvor bilførere, frivillig og anonymt, ble stanset av politiet for spyttprøve som ble analysert av samme institutt. Det viste seg at trekantmerkede medisiner oftest ble funnet hos eldre førere, mens unge menn var den gruppen som oftest hadde tatt illegale stoffer. Nestleder i UP, politiinspektør Roar S. Larsen, hilser også en lovhjemmel for narkotikatesting langs veien velkommen. Det vil åpenbart føre til at politiet på en effektiv og liten inngripende måte vil avdekke flere sjåfører som kjører påvirket av legemidler eller illegal narkotika, noe som igjen vil bedre trafikksikkerheten, sier han i en kommentar. HØYE TALL Professor i medisin og divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet, Jørg Mørland, mener at medikamenter i større doser kan virke rusende. Du får en ukritisk holdning til det som skjer, gjør feil og korrigerer ikke feilene

7 lokallag Ungdomspolitiet på Hamar Med en økning i narkotikabeslagene i Hamar, satses det enda sterkere på distriktets ungdom. TEKST OG FOTO: ASLAK BERGE Hamar politistasjon har valgt å satse på det forebyggende arbeidet blant de unge, og har derfor reetablert ungdomsseksjonen. Politioverbetjent Arne Wiggo Rognås har nettopp tiltrådt stillingen som leder for denne seksjonen. STOR OPPDAGELSESRISIKO Vi ønsker at oppdagelsesrisikoen for de som har en eller annen befatning med narkotika skal være stor, samt at seksjonen vil sette det forebyggende arbeide høyt på prioriteringslisten. For å få til dette vil seksjonen tilstrebe å bruke mye tid sammen med ungdommene i forskjellige miljøer og situasjoner. De vil spille på en dialog med så vel ungdommen selv, som de som er foresatte eller på annen måte er i kontakt med ungdommene. Vi vil også ha et tett samarbeid med narkotikaseksjonen ved Hamar politistasjon, forklarer den engasjerte Rognås. Andre oppgaver vil blant annet være å etterforske straffbare forhold begått av ungdom under 18 år, gjennomføre bekymringssamtaler og andre tiltak for de under 18 år, påvirke politikerne i Hamar Kommune i spørsmål/utfordringer vedrørende oppvekstvilkår, samt gjennomføre holdningskampanjer overfor både barn og foreldre, legger Rognås til. Rognås uttrykker stor tro på å få ned antallet narkotikalovbrudd blant ungdom gjennom et målrettet forebyggende arbeide. Han sier også at de gjennom sitt arbeide med å påvirke både ungdom og voksne, ønsker å utsette debutalderen for bruk av alkohol blant de unge. TYDELIG UNGDOM I HAMAR Ved Koigen i Hamar er det et flott anlegge for skateboarding. I trykkende hete, der gradestokken viste mer enn 29 varmegrader i skyggen, skatet 12 år gamle August Aaalstad fra Vang i høy hastighet. August tilbringer mange timer i uka på brettet sitt ved Koigen. Det er en god ide å ha mer politi tilstede blant ungdommen, understrekte August. Jeg er egentlig ikke var noen skater, sier Mathias Nordby på 17 år fra Hamar. Mathias er en dreven snowboarder med flere internasjonale meritter bak seg. I fjor ble han Europamester for juniorer i en gren som heter rails det vil si å stå på rekkverk og lignende med snowboard. Jeg er i anlegget for å treffe venner og se på skaterne og jeg er ikke i tvil om at det er en god ide for politiet å være mere tilstede blant ungdommen. På den måten kan politiet oppnå dialog og være med å forhindre at det oppstår situasjoner med hærverk, vold og rus, sier Mathias. Mer trygghet med tilstedeværende politi Det blir større trygghet når politiet er til stede blant ungdommen, det må de absolutt gjøre, sier Victor Jonassen (14), Marius Walberg (16) og Simen Halvorsen (12) fra Hamar, som var i høy aktivitet med bading og sine brett. Rognås og hans medarbeidere ved ungdomsseksjonen har mange ungdommer på sin side når de nå skal ta fatt på sitt arbeide. At de har nok av oppgaver tyder statistikken for første halvår i 2008 på. Hedmark var det politidistriktet som hadde det største enkeltbeslaget av kokain i dette tidsrommet, hele 13,5 kilo. I tillegg ble det gjort beslag av hele 216 kilo med cannabis. Sett i forhold til samme periode i fjor, hadde Hedmark en økning i narkotikabeslagene på hele 10,5 prosent. «Det blir større trygghet når politiet er til stede» Simen (12)

8 lokallag Ildsjeler på hver tue! 8 Det siste året har det blitt opprettet lokallag til NNPF i flere politidistrikter. Frivillige legger ned en betydelig arbeidsinnsats for et felles mål om mindre narkotikamisbruk. Et av de siste lokallagene som har startet opp er i Asker og Bærum. TEKST OG FOTO LARS KOSTVEIT Etter at Norsk Narkotikapolitiforening tok initiativet til at alle politidistrikt burde ha lokallag har disse dukket opp i grisgrendte og sentrale strøk. De som deltok på konferansen til Norsk Narkotikapoliti forening i Haugesund i 2007 kunne høre om deres lokallag som tok tak i ulike problemstillinger i eget distrikt. Utelivsbransjen ble tatt med i en storstilt kampanje og flere lokale organisasjoner støttet arbeidet både økonomisk og på andre måter. Nå er det flere som ønsker å bidra i lokalmiljøet. FELLES MÅL NNPF har, sammen med andre organisasjoner som arbeider mot narkotika, et felles mål om mindre bruk av narkotika og færre ødelagte familier som følge av eksperimentering med forbudte og livsfarlige stoffer. For å klare å oppfylle dette målet er de avhengige av engasjerte medlemmer som kan jobbe målrettet i alle kroker av vårt langstrakte land. I mai startet Asker og Bærum sitt lokallag med en fagdag hvor det var god oppslutning og både politimesteren og leder i NNPF, Lars Holmen, deltok på åpningen. Politibetjent Tomm Berger var initiativtaker til konferansen og han fikk støtte fra flere hold. Politidistriktet var veldig positivt til lokallaget fra første stund og støttet konferansen økonomisk. I tillegg fikk vi god hjelp fra Lions og foreningen sentralt. Det ble rekruttert mange nye medlemmer til NNPF og oppslutningen var meget god, sier en fornøyd lokallagsleder. Etter at konferansen var over ble interimstyret formelt valgt til å styre lokallaget det første året. Det ble også satt opp en valgkomité. ENGASJERTE LEDERE Selv om man skal være optimist som politimester er jeg redd for at kampen mot narkotika vil vare en god stund og at dette lokallaget har sin berettigelse i lang tid fremover, sa en engasjert politimester Torodd Veiding. Han stod for innledningen og den offisielle åpningen av konferansen. Etterpå satt både han og sjefen for Kriminalavdelingen fremoverbøyd på første rad og fulgte nøye med på Lars Holmen sin peptalk og foredragene utover dagen. Det er nå opprettet lokallag i 13 av politidistriktene, fra Agder i sør til Tromsø i nord. Vi er godt fornøye med at så mange har tatt tak i utfordringen. Dette stimulerer til aktivitet og engasjement i distriktene, og har en positiv betydning for lokalmiljøene, sa en ivrig Holmen. Han understreket også at det stimulerer NNPF sentralt når det er 14 lokallagsledere som presser på. PÅ FRITIDEN Som ved de fleste av NNPF sine arrangementer var det god oppslutning og lydhøre deltakere ved fagdagen i Asker og Bærum. Ledelsen ved distriktet bidro slik at mange ble gitt anledning til å møte. I tillegg var det mange som stilte på fritiden, noe som jo ikke er ukjent for medlemmer av denne foreningen. Fagdagen inneholdt foredrag om flere større prosjekter og saker som har vært under etterforskning og alle foredragsholdere var fra eget distrikt. Målet til lokallaget er å få til årlige fagdager og seminarer for å styrke både den faglige kunnskapen og motivasjonen i arbeidet mot narkotika. En kunne i alle fall se mange motiverte politibetjenter etter endt fagdag i Asker og Bærum

9 rettsvesenet GHB GBL og ikke farligere enn hasj Høyesterett anser GBL/GHB som narkotika i straffelovens forstand og kan sammenlignes med hasj med hensyn til farlighetsgrad, sier Borgarting langmannsrett. Beslagene av GBL/GHB bare øker og stoffet blir mer utbredt for hver dag. AV: ROAR SELLEVOLL Borgarting lagmannsrett avsa dom den som gjaldt innførsel og oppbevaring av GBL og fremstilling og overdragelse av GHB. Der de to flytende narkotiske stoffene blir sammenlignet med hasj i farlighetsgrad. NARKOTIKA I LOVENS FORSTAND Høyesterett har lagt til grunn at GBL er å anse som narkotika i lovens forstand (HR U) og dette er en rettsoppfatning som underordnede rettsinstanser skal følge. Denne presiseringen og avgjørelsen fra rettssystemet gjør at GBL ikke lengre blir å anse som kjemikalier til narkotikaproduksjon. Befatning med GBL rammes dermed av straffelovens 162. På side 8 i omtalte dom står det: Når det gjelder hvordan GBL skal bedømmes med hensyn til farlighetsgrad, finner lagmannsretten det mest nærliggende å foreta en sammenligning med hasjisj. Retten støtter seg til uttalelser fra vitne cand.pharm. professor Christophersen fra Folkehelseinstituttet. På side 9 i dommen heter det at bruk av GBL og GHB kan føre til en ikke ubetydelig fare for forgiftning og at det har vært rap- 9

10 rettsvesenet GROV NARKOTIKAFORBRYTELSE Borgarting lagmannsrett foretar i dommen en vekting av GBL/GHB kontra hasjisj for å Behandling og analysemetoder finne frem til mengdeforholdt stoffene imellom. Etter blant annet å ha tatt hensyn til veier. Folkehelseinstituttet utfører analyse av GHB i blod, urin og andre kroppsvæsker. GHB Det finnes ingen spesifikk behandling for GHB-overdose, men det er viktig å sikre frie luft- THC-innholdet i hasj (5-7 %) konkluderer kan påvises etter få timer etter avsluttet inntak i blod, og inntil ca. 12 timer i urin. retten med at 50 gram hasj tilsvarer 1 kilo Kilde: Folkehelseinstituttet GBL/GHB. Denne sammenligningen fører til at gren sen for grov narkotikaforbrytelse når det gjelder GBL/GHB settes til 20 kilo. For hasj er grensen 1 kilo. Dommen fra Borgarting lagmannsrett er datert 28.mai 2008, mens det straffbare forholdet var avsluttet i august Saken gjaldt blant annet innførsel av over liter GBL, oppbevaring av 839 kg GBL, tilvirkning av 150 kilo GHB. Retten konkluderer med at man for dette kan omregne det hele til å gjelde en sak tilsvarende 100 kilo hasj. TILGJENGELIG På internasjonale internett sider kan man bestille GBL, omtalt som Wheel Cleaner GBL 99,9 prosent. Stoffet er lett tilgjenglig og kan kjøpes i fra _ liters flasker til 10 liters dunker. For legal import av Gammahydroksbutyrat (GHB) må man søke Statens Legemiddelverk om tillatelse, noe som privatpersoner sjelden får innvilget. GHB forekommer vanligvis som en fargeløs og luktfri væske. Det at stoffet også kan fremstå som en legal vare er en utfordring for de kontrollerende myndigheter. En dunk kan fort forveksles med for eksempel vindusspyleveske. Men tross disse utfordringene øker beslagene av GBL/GHB. Samme dag som Borgarting lagmannsrett avsa sin dom ble en nordmann tatt på Øresundsbroen med 100 liter GBL, på vei til Norge. Tollvesenet i Norge har gjort flere store beslag av GBL/GHB den siste tiden og i media leser man stadig vekk om misbruk av stoffet. FALT OM UNDER TOLLKONTROLL Han skulle ha røykt mye hasj mannen som ble kontrollert på Gardermoen i juni i år for å fremkalle samme reaksjon som da han tok en slurk GBL under tollkontrollen. Mens bagasjen ble kontrollert så den 30 år gamle mannen sitt snitt til å ta en slurk av en flaske han hadde i kofferten. 5 minutter etterpå lå han bevisstløs i kontrollsonen - blødende fra nese og munn. Den blanke væsken han fikk i seg var på en vodkaflaske, men inneholdt noe helt annet nemlig GBL. Det hører med til historien at alt gikk bra med 30-åringen. Han skrev seg selv ut av sykehuset etter et par dager. Saken ble gjenstand for en del mediaoppmerksomhet og øyenvitner var rystet til hele hendelsen på Gardermoen. Fakta om GammaHydroksyButyrat portert overdosetilfeller fra flere norske sykehus. Det har også forekommet flere dokumenterte forgiftningstilfeller med dødelig utgang, hvor GHB har vært en viktig medvirkende årsak. Virkningene av hasjbruk er ikke drøftet i dommen. GHB er langtifra risikofritt å innta, da det er liten forskjell mellom doser som gir rus og doser som fører direkte til bevisstløshet og død. Gammahydroksybutyrat (GHB) finnes naturlig i kroppen, men bare i små mengder som en signalsubstans i hjernen. Man antar at stoffet har med regulering av søvn å gjøre. Tidligere ble GHB benyttet som narkosemiddel, men ble på grunn av den uforutsigbare virkningen erstattet med mer egnede medikamenter. I Norge kan et legemiddel som inneholder GHB, skrives ut ved sovesyke. GBL (gammabutyrolakton) og 1,4-butandiol ligner GHB, men har en noe kraftigere virkning. GHB er lett å fremstille og dette ble gjort for første gang i Bruksmåter GHB forekommer vanligvis som en fargeløs, luktfri væske med salt smak, men finnes også som pulver og i kapsler. GHB doseres vanligvis i bruskorker og drikkes. En vanlig brukerdose er i størrelsesorden 0,5 5 gram GHB. «Date-rape-drug» GHB skal tidligere ha blitt gitt til personer som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, og blir derfor ofte omtalt som date-rape-drug. Stoffet brukes blant annet i kroppsbyggermiljøet for å øke muskelmassen. Mange omtaler GHB som flytende ecstasy, men ecstasy og GHB er forskjellige både når det gjelder kjemisk sammensetning og virkning. Utover at begge ble introdusert som rusmidler i løpet av de siste årene, har de lite til felles. Virkninger GHB ligner alkohol og er et dempende stoff, men som kan fremkalle en rus hvor brukeren føler seg oppstemt. Rusen inntreffer gjerne etter 15 til 30 minutter. GHB kan være svært farlig å innta, fordi det er liten forskjell mellom doser som gir rus og doser som fører til bevisstløshet og død. I tillegg varierer styrken på GHB-løsningene. GHB tas raskt opp i kroppen og skilles ut i løpet av få timer. Inntak kan føre til svimmelhet, hodepine, oppkast, muskelsvakhet, forvirring, kritikkløshet og trøtthet. I alvorlige tilfeller kan det inntre vrangforestillinger, kramper, hemmet pust og bevisstløshet. Karakteristisk for personer som er bevisstløse som følge av GHB inntak, er at de plutselig våkner opp. Det kan forklares med at stoffet skilles raskt ut fra kroppen. Dødsfall som er rapportert i sammenheng med GHB skyldes ofte pustestans.

11 smått og godt Stadig flere narkoforbrytelser Antallet straffereaksjoner mot narkotikaforbrytelser har økt mer i løpet av de siste ti årene, og har bidratt til en forskyvning i hvilken gruppe forbrytelse som fører til straff. Fra å utgjøre 33 prosent i 1998, er narkotikakriminalitet hovedlovbrudd i 41 prosent av alle forbrytelsessaker i Det opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB). Eksempel på truser. Heroin i trusene Med spesialsydde truser ble to kvinner i midten av august stanset i tollen på Svinesund med tre kilo heroin. I reservedekket på kvinnenes bil fant tollerne 5 kilo kokain.det mest verdifulle stoffet hadde de to kvinnene, bosatt i Tyskland, nærmest kroppen. Kroppsvisitasjon avdekket at begge kvinnene bar spesialtruser konstruert til å frakte narkotika utenpå undertøyet. Kvinnene fra USA og Tyskland sa de var på vei til Oslo. Allerede samme dag pågrep politiet fire andre i saken Stjal pasientens morfin Ahus-sykepleieren stjal morfin og fylte flaskene med noe annet. Sykehuset vet ikke hva hun puttet i glassene, og som kan ha blitt gitt som smertestillende til 43 pasienter. Sykepleieren herjet på Ahus i nesten tre måneder fra mai til juli før hun ble avslørt. Sykepleieren er svensk statsborger og var innleid fra et vikarbyrå. Ifølge Ahus-direktøren tømte hun morfinglassene ved å stikke inn sprøyter og suge ut innholdet. Deretter fylte hun opp glassene med noe annet. Kvinnen hadde med andre ord ikke bare tynnet ut det smertestillende narkotiske stoffet. Hun har erstattet hele innholdet i flaskene. Sykehusdirektøren ser svært alvorlig på saken. Tenåringsmugler I En mann (19) er dømt for å ha smuglet 17 kilo med amfetamin til Norge. Ytterligere fire menn ble dømt for narkosmuglingen. Men påtalemyndigheten mente at 19- åringen var hovedmannen og ba om syv års fengselsstraff. De dømte ble pågrepet av tollere med 16,7 kilo amfetamin i bilen da de ankom Kristiansand med danskebåten i fjor. 19-åringen hevdet at han ikke kjente til den ulovlige lasten. Bergen tingrett dømte 19-åringen for grov uaktsomhet til ett år og fire måneder i fengsel, melder bt.no. De fire andre fikk derimot fengselsstraff på mellom syv og 13 år. Tenåringsmugler II En 19 år gammel gutt er dømt til fire år i fengsel for å ha svelget og smuglet 420 gram heroin fra Tyrkia. Gutten hadde svelget stoffet i 42 plastegg og ble stanset på utenlandstoget i Fredrikstad. - Jeg legger til grunn at gutten har utført et rent kureoppdrag som ledd i en profesjonell innførsel av større mengder heroin til Norge, skriver rettens formann i dommen som falt i Fredrikstad tingrett. RUSS Pågrepet med 80 kilo khat To rumenere og to engelskmenn ble tatt med 80 kilo khat. Narkotikaen var gjemt i fire kofferter. To rumenere og to engelskmenn ble fredag stoppet av tollerne på Gardermoen. De fire hadde til sammen 80 kilo av det narkotiske stoffet khat fordelt på fire kofferter. De reiste to og to sammen og hadde med seg ca 20 kilo khat hver. De får nok et kraftig forelegg hver, opplyser vaktleder Morten Undlien ved Gardermoen politistasjon. Dødsdøft i Mexico Hittil i år er det begått narkotikarelaterte drap i Mexico. Det er flere enn i hele fjor, da tallet var drap. I 2006 ble personer drept i narkotikarelaterte voldshandlinger i Mexico. (NTB-AFP)

12 bry deg album Øverst til venstre: Koll sitt herrelag i 7-erfotball spiller i 7- endedivisjon I Oslo og er alle klare på sin mening om narkotika. Under: Kolls Jan Kenneth Strøm i tett duell med en spiller fra Vålerengas 7- erlag under siste seriekamp. Videre på høyre side: Kjell Johnny Eftedal, Karina Fjeldstad og leder for lokallaget- Knut Vidar Vittersø hadde Bry-Degstand ved inngangen, da Larviks damelag i håndball spillte Europacupfinale. Under: Fra standen. Alle foto: Svend Arne Eriksen

13 id PASSET påskrevet! Tenker du på lommetyven i Barcelona som den enkleste sort? At så lenge du har forsikringen i orden, får nødpass på ambassaden og har sperrenummeret til Visa tilgjenglig, kan du kan slå deg til ro? Da må du tro om igjen. TEKST OG FOTO: GRETHE LARSSEN B eskyttet i et samfunn fjernt fra resten av verden, som er ansett til å være svært trygt, har vi liten sjanse til å bli rammet av både naturkatastrofer, ran eller forfølgelse. Og tjuvradden i Barcelona er jo bare et svakt ferieminne. Som på en del andre områder tror naive vi at det ikke kan skje oss. En sjelden gang leser vi om enkelte tilfeller der folk som har fått regning på regning dumpet i postkassen. Vi hører om ID tyverier i det fjerne og tenker et sekund på den stakkaren. Men tenker du noen gang på at tjuven i varme Spania bare tok mer enn bare dine kontanter i lommeboka mens du spiste tapas? At ethvert dokument med ørlite informasjon kan resirkuleres og at ditt mistede pass meget lett kan bli misbrukt av en nederlandsk narkobaron? Jeg setter meg foran Mac n og googler «fake passport». På 0,17 sekunder får jeg opp treff. Jeg blir først litt forvirret av nettside på nettside som ser svært seriøse og «ekte» ut. Nettsidene fremstår nemlig som lovlig under et dekke av at formålet med denne informasjonen er «Just for fun». Under teksten «Never try this but if you should» kan jeg fint lese meg fram til hvordan jeg mekker mitt eget falske bankkort. Med en kjapp tur på Binders eller Clas Ohlson, en ikke så hardt prøvet tålmodighet, Photoshop og min fotoprinter, har jeg mitt alias. I min lille stue har jeg klart det, og jeg er svært nysgjerrig på hva som skjuler under isfjellet. Jeg trenger hjelp til å få et overblikk og logger meg av mens jeg hører det ringer i andre enden. Jeg tropper opp i Kripos sine lokaler en varm ettermiddag i en stille ferietid. Pfb Daniel Juniszewski er født i Norge med polsk familie og en av landets fremste eksperter på falske dokumenter. Han vet hva han prater om og trekker sjelden pusten på sin Oslo dialekt siden temaet er uutømmelig. Han vet egentlig ikke hvor han skal starte, ei hvor han skal avslutte. På sitt avkjølende kontor forteller han om det brennhete temaet. Når det gjelder all organisert kriminalitet er falske dokumenter knutepunktet. Innen narkotika, vinning, terrorisme eller annen lyssky virksomhet. Ikke minst innefor økonomisk kriminalitet. Eller om du ønsker å komme inn på de hippeste nattklubbene, spille fotball i et annet land eller er menneskesmugler. Benytter du falske dokumenter kan du mest sannsynlig oppnå det du vil. Som for eksempel å ha ett ekte og ett falsk pass om du kommer til Norge for å drive narkotikakriminalitet. Blir du tatt, fremviser du det falske og blir mest sannsynlig dømt på dette. 17

14 id Tror du at en kriminell vil benytte seg av en identitet hvor vedkommende er domfelt fra før, sier han og ser spørrende på meg. Eller om han eller hun er etterlyst gjennom Interpol? Juniszewski tror det sitter mange på falsk identitet i norske fengsler. Falske dokumenter deles inn i flere kategorier. Hel-falske som er fullstendig uekte og ofte laget på fabrikker. Forfalskede, som er ekte, hvor det kanskje bare er byttet ut et bilde. «Camouflage passport» er pass fra land som ikke eksisterer, som for eksempel Zanzibar, British West Indies og Rhodesia. Det finurlige her er at dette ikke er ulovlig hvis ekte personalia blir brukt. Landet eksisterer jo ikke, derav ikke dokumentfalsk. «Look-alike passport» er der hvor det stjålne passet ditt muligens dukker opp og har mest verdi. Dokumentet er helt inntakt, men den som bruker det bare ligner på deg. Og så har du rene «fantasidokumenter», som for eksempel norsk nasjonalt ID kort. Sistenevnte var det som ble avdekket av tollvesenet på Rygge da det ankom en mann med et tosifret antall belgiske fantasidokumenter. Disse var for øvrig meget bra laget, men det trenger ikke å være det for at man skal kunne skli igjennom. Eksempelvis for nederlenderen som klarte å reise verden rundt i tre år på et dårlig selvlaget norsk «identitetskarte». Visste du at Storbritannia ikke hadde nasjonale ID kort kanskje, spør Juniszewski meg. Nei, hvilken forutsetning har du for det. Det er nettopp det som er problemet. Svært få operative politi- eller tolltjenestemenn har forutsetninger for å vite om alle verdens dokumenter. Eller bare de europeiske. Vet du for eksempel eksakt hvordan dansk førerkort ser ut, sier han og setter blikket i meg? Ehh.. Vi har ingen informasjon på at falske pass blir laget i Norge. De blir mest sannsynlig laget i utlandet og smuglet inn. Derimot er det en sak nå der vi ser at dokumenter blir produsert i Norge, men vi tror dette er unntaket. De smarte som benytter seg av et falsk pass eller annen dokumentasjon, reiser selvfølgelig ikke i det landet hvor nasjonaliteten er stjålet fra. Nederlenderen var sannsynligvis aldri i Norge. Men det er avdekket at asylsøkere i Norge benytter falske norske pass. I våres globale og urolige verden er markedet enormt. Det er kun fantasien der setter grenser for oppnåelsen av falske dokumenter. Et eksempel er Amazon.com. De selger bøker der man i detalj får beskrevet hvordan man lager seg dokumenter, hva man trenger av utstyr og hvordan komme deg unna med det. Et annet eksempel er Drivers license, hvor du kan kjøpe deg et førerkort. Man har sett tilfeller hvor noen med disse har dukket opp på Biltilsynet, og blitt forsøkt byttet inn i ekte norske førerkort. De operative tjenestemennene får det bare vanskeligere med å avdekke falskneri. Den største utfordringen i dag er at ID kort blir mer og mer brukt istedenfor pass. Det er selvfølgelig Schengen og et større europeisk felleskap som bidrar til dette, og ikke minst at det blir bedre og bedre teknisk utstyr for å lage det på hjemmekontoret. Jeg tenker ettertenksomt på bankkortet jeg laget hjemme på Mac n. Men har du penger kan du få det beste Telefonhjelp og det hotteste på markedet for øyeblikket. La oss si at du vil ha en ny identitet og trenger Mellom kl kan du ringe support et pass. Leverandøren sier han kan skaffe telefon hos Kripos det, men selger som han er, forteller han deg for hjelp til å avsløre falske dokumenter. at din troverdighet blir langt høyere og Der sitter det kvalifisert personell. sannsynligheten for å bli tatt er langt mindre Kripos er nå i ferd med å utarbeide ved følgende tilfelle; Du kan få et pass til en håndbok innenfor dokumentkontroll. kanskje 500 USD. Men for 600 USD får du i Boken er ment å være en form tillegg et nasjonalt ID kort, et førerkort og for brobygger for den alminnelige kanskje også et bibliotekskort. En komplett tjenestemann. Målet er at tjenestemannen pakke. Men du må ikke tro det stopper her. skal kunne benytte de fer- Har du behov for en helt ny identitet som digheter han/hun allerede innehar virkelig er troverdig kan en slik eksklusiv innenfor en vanlig person kontroll, og pakke fint leveres. Du får alle ovennevnte benytte samme metode i en dokumentkontroll. dokumenter, samt bankkonto, dokumenter del hos de største bankene i Norge. Det er enda ikke satt på bil, hus, hytte, adresse, yrkeshistorikk, at- I Ukraina ble det tidligere avdekket et noen tidsfrist for når denne boken tester og hva din kone bedriver og hvor gammelt boktrykkeri som kun fungerte som skal gis ut. gamle dine tre fiktive barn er. Det er ofte en fabrikk for produksjon av falske pass. her den økonomiske kriminaliteten kommer Bare det siste halvåret er det funnet fabrikker inn. Det er rapportert flere tilfeller av svin- for dette i London, Paris, Tyrkia,

15 id I all organisert kriminalitet er falske dokumenter knutepunktet Interessant på nett Tsjekkia, Kosovo og Thailand. I sistenevnte land ble det beslaglagt ca falske pass klare for levering. Et par hundre av disse var skandinaviske. «Hans Hansen & Co», og som man også har hørt om, foregår det med jevne mellomrom kommandoraid av armerte transporter som kun inneholder dokumenter. I Litauen og andre baltiske stater har det lenge vært en greie at de dårlig stilte i samfunnet selger sine pass og melder det stjålet etter et par måneder. Det er likegyldig for mange av dem, om de lever to eller flere steder i verden. For det er ikke bare innenfor hardkokt kriminalitet at dette blir brukt Det er en kjent sak at polakker blir ansett som populær arbeidskraft i Norge, mens Litauerne henger litt bak. Hva da med å fremvise et polsk pass istedenfor, slik at sommerjobben er i boks. Dette varierer med årstidene, og de tilpasser seg markedet ettersom hva som er populært. Rumenerne igjen vil gjerne ha litauiske pass. Statistikkmessig har det vært en økning på 500 % av folk som er mistenkt, siktet eller domfelt for falske dokumenter i Norge siden årtusenskiftet. I 2000 var det 94 individer. I 2007 var det 490. I lille Norge som er så beskyttet. Det som politi/toll, stortingsrepresentanter og Ola Nordmann i utgangspunktet trodde var vanskelig, er latterlig enkelt. Dette er en industri som forsiktig blir anslått til å produsere for omtrent 500 milliarder pr. år og det narkotikabakmenn oftere og oftere trer inn i. Dette fordi gevinsten er den samme eller mer. Men straffen er mindre og risikoen liten. Eksisterende transportruter og logistikk benyttes der man tidligere måtte følge en vare fra A-Å, men som man nå slipper. Hvordan er det med moduser, trender og priser, spør jeg Juniszewski og forventer entydige og korte svar - som den naive nordmannen jeg er. Det er det mest vanlige stilte spørsmålet jeg får, sier Junizewski, Og det som er umuligst å svare på. Det kan være alt fra en desperat person som faktisk betaler sitt falske dokument med å være narkotikakurer. Det som man også har sett en del av, er folk i transitt. De reiser på sitt eget dokument til land som er visumfrie. I transitthallen blir de møtt av en annen, får overlevert nye dokumenter og reiser på disse videre til bestemmelsesstedet. En gang ble det avdekket en finurlig sak. En iraker reiste fra Finland til Singapore. I kofferten hadde han et dårlig laget falskt pass. Dette dårlige passet, samt sitt eget boardingkort fra Finland ga han til en annen mann i Singapore. Den andre mannen i Singapore gikk så gjennom kontrollen med det falske passet og ble avslørt. Boardingkortet hans viste at han tilsynelatende kom fra Finland, så han ble sendt dit. pvc-photo-id-cards.htm fakeid.html 19

16 id PASSET påskrevet! Der søkte han om asyl. Falske visum er også ten og anslo en verdi på ,- pr stykk. en ting som blir benyttet og man vet at nigerianere selger falske visum på nett. De sen- er etterspørselen, hva er populært, hvilke Prisene avhenger av flere faktorer. Hvor stor Tre punkter for tektisk der referansenummer og de desperate henvender seg til konsulatene med lang nese. for din nasjonalitet, hvor er det minst kon- folk kjenner du, i hvilket land er det et miljø dokument-kontrol for Og man ser for eksempel kinesere som har troll og hva slags utstyr kan sjekke ekteheten deg som er tjestemann visumfri inngang til Venezuela og Algerie på av passet. Biometriske pass er vel og bra grunn av billaterale avtaler. De tar seg opp igjennom Mellom Amerika og inn fra Mexico til USA eller fra Nord Afrika til det, sier Juniszewski. Men problemet er at vi henger for langt bak år det gjelder kontroll av dem. Hvem er det som har utstyret som Still spørsmål til utstedelsesstedet der dokumentet er gitt ut. Europa gjennom Italia eller Spania. kreves. Ikke patruljen ute på gata i alle fall. I Er vedkommende fra samme sted? Eksemplene er like mange som problemet er stort. Trender forandrer seg fra uke til uke. De kriminelle ligger som vanlig, som moduser i narkotikatrafikken, et hakk foran. Når de ser at grensekontrollen strammer seg inn et sted, finner de nye smutthull. 197 millioner mennesker er i dag på flukt. Det vil si at det er like mange potensielle kunder for de som produsere disse falske dokumentene. I tillegg kommer alle de som har behov for en ny identitet av utallige grunner. For halvannet år siden laget BBC en dokumentar hvor de beviste at det var svært enkelt å skaffe seg falskt pass. I løpet av kort tid skaffet reporteren seg falske pass fra 20 forskjellige land og kom seg inn i Storbritannia to ganger. Flere av leverandørene var så sikre på at dokumentet var så bra laget at de solgte både garantier og forsikringer sammen med passet. Prisene er helt umulig å anslå. TV2 laget en dokumentar om norske pass kjøpt på ga- tillegg kan det bli lagt inn ulik informasjon på chipen i hvert enkelt land. Men om dette skulle vært tilgjengelig eliminerer ikke dette look-alike passport, gjør det vel? I tillegg skal man tenke på at alle pass har sin verdi. En nigerianer som skaffer seg et pass fra Zimbabwe er mer eller mindre sikret asyl i Norge. Det er kanskje en idé å gjøre seg mindre sårbar og naiv ved å tenke at alle «mistenkte» pass er falske til det motsatte er bevist, avslutter Juniszewski. Tilbake til Mac n og nettverdenen. Som bøker gitt ut om kreative smulingsmetoder er det bøker gitt ut om hva du må tenke på når du lager et falsk dokument. Hvis du tror det bare er oss i embetes føre som kjenner til hemmelighetene tar du feil. Og tror du han eller hun som tok lommeboka di mens du skylte ned tapasen med sangeria, kun tok kontantene dine, tror du vel om igjen nå - gjør du ikke? Hvis ikke hvorfor er så dokumentet utgitt her? Still kontroll spørsmål om hjemby med internett som referanse. (eventuelt pr. tlf. inn til noen som sitter inne). Be vedkommende lese fra dokumentet (I pass står det alltid på nasjonalt språk på bakerste side). Selv om vi ikke kan språket vil vi høre om det «flyter» når vedkommende skal lese dette. Be om underskrift Ikke la vedkommende se dokumentet når underskriften skal skrives, og om det er uoverensstemmelse så be om at denne skrives med øynene lukket

17 oslo Vestafrikanske smuglere tatt i Oslo Den 24. juli i år beslagla tollerne i Oslo og Akershus tollregion 1,4 kilo kokain i en koffert på Oslo S. Kofferten tilhørte en vestafrikansk mann, bosatt i Østerrike, sier kontorsjef Paul J. Ask ved tollregion Oslo og Akershus til ioslo.no. Han forteller at narkotikasmugleren kom med tog fra Malmø. Partiet på 1,4 kilo betegnes som ganske stort. Han påpeker også at det ikke er til å legge skjul på at vestafrikanere og andre etniske grupper står for en ganske høy andel av smugling inn til, og omsetning i, Skandinavia. - Det har vært sånn i mange år, faktisk, sier han. Bare seks dager senere ble en vestafrikansk kvinne (31) stoppet i Oslo da hun kom med buss fra Gøteborg. - Det oppsto mistanke om narkotikasmugling i kroppens hulrom, sier Ask. Han forteller at Tollvesenet fikk kvinnen undersøkt på sykehus. Kontrollen resulterte i funn av 25 pakninger, til sammen ca. 230 gram narkotika. Fikk avslag på asyl - tatt med hasj og amfetamin En tidligere asylsøker fra Algerie er varetektsfengslet for kjøp av 640 gram amfetamin og ett kg hasj I Stavanger. Han har tidligere fått avslag på søknad om asyl i Norge. Han skal også ha oppgitt falsk identitet ved pågripelsen. 36- åringen ble pågrepet sammen med personer fra narkotikamiljøet, og han har også erkjent at stoffet var beregnet for salg, melder aftenbladet.no Spansk politi tok 1,4 tonn kokain Spansk politi har beslaglagt 1,4 tonn kokain i det største beslaget i landet hittil i år. Åtte personer ble arrestert. Narkotikaen ble funnet i en varebil som sto parkert nær et shoppingsenter i Barcelona. Fire av de arresterte ble tatt ved bilen, mens de fire andre ble tatt på et hotell i nærheten.seks av de arresterte er fra Colombia, mens to er fra Venezuela. Aksjonen ble gjennomført i samarbeid med det amerikanske narkotikapolitiet DEA. Politiet mener stoffet var ment for det spanske markedet, der det er anslått at det ville hatt en verdi på rundt 80 millioner euro, tilsvarende 640 millioner kroner. Beslaget var det tredje store narkotikabeslaget i Spania i sommer. (ANB-NTB-DPA) åring solgte hasj En ung gutt fra Nittedal er dømt for salg, kjøp og bruk av hasj. De tre tilfellene gutten er dømt for, skjedde alle i løpet av våren. Først i slutten av april, da han kjøpte 100 gram hasj. Og i månedsskiftet april/mai ble han tatt for å selge 90 gram hasj. Han er også dømt for å ha røykt hasj et sted i bygda i mai i år. 16-åringen ga en uforbeholden tilståelse i Nedre Romerike tingrett. Retten legger vekt på at det dreier seg om en ikke ubetydelig mengde hasj, og på at gutten har drevet med videresalg av stoffet. Salg av narkotika er svært alvorlig, og retten ville gi ham en følbar reaksjon. Men i og med at gutten bare er 16 år gammel, fant de at ubetinget fengsel ikke er hensiktsmessig. Dermed får han samfunnsstraff i 29 timer. Dette må han gjennomføre i løpet av 120 dager. GHB-overdose på Skalldyrfestival En 20 år gammel Oslo-kvinne ble sendt til sykehus etter å ha tatt en overdose GHB i Mandal under Skalldyrfestivalen. Vi fikk melding om at jenta hadde tatt en overdose, og at det var behov for ambulanse. Trolig er det GHB som er årsaken til overdosen, forklarer operasjonslederen i Agder politidistrikt. Lauvnes opplyser at politiet hadde flere narkotikaspanere i sivil til stede i Mandal i forbindelse med Skalldyrfestivalen. Tatt med narkotika på utested To menn ble en augustnatt pågrepet av politiet i Tromsø for besittelse av narkotika. Begge ble pågrepet ved et utested klokken Det ble gjort funn av mindre mengder narkotika på begge mennene, på 22 og 30 år. Halvparten av innsatte bruker narkotika Tatt med ett kilo amfetamin i Alta Mannen i 20-årene oppbevarte narkotika til en gateverdi av en million kroner i sin egen leilighet. Nylig gjennomførte politiet en husransaking i en leilighet i Alta tettsted. Her ble det funnet hele ett kilo amfetamin. Eieren av leiligheten, en mann i slutten av 20-årene, befant seg i leiligheten da beslaget fant sted. Mannen var ingen kjenning av politiet. Nær halvparten av innsatte i norske fengsler har brukt narkotika minst én gang mens de har sonet. Det viser en spørreundersøkelse som Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) har gjennomført innsatte i 52 fengsler har svart i undersøkelsen, som nylig ble presentert i Nordisk alkohol- & narkotikatidsskrift. Ifølge undersøkelsen er 64 prosent blitt tilbudt narkotika under soning. (ANB-NTB) 21

18 økning i beslag En drittjobb Narkotikapresset mot våre grenser øker. En bølge av kurerer skyller innover Norge. Tollvesenet hadde en tidobling i antall innvendige beslag første halvår Drittjobben gir resultater. AV ROAR SELLEVOLL Det er mange måter å smugle narkotika på over grensen. Den farligste er å svelge stoffet. Norske myndigheter har det siste året opplevd en eksplosiv økning i antall innvendig beslag. Bare første halvår 2008 avdekket Tollvesenet 24 kurerer med narkotika i kroppens hulrom, noe som nesten er en tidobling fra samme periode året før. - VI HAR BLITT FLINKERE For det første har vi blitt flinkere til å avdekke denne type smugling. Samtidig har omfanget av denne metoden økt, uttalte Røse da halvårsstatistikken for 2008 ble presentert. Den typiske kurer er en mann mellom 20 og 30 år som kommer fra Øst- Europa eller Vest-Afrika, ifølge statistikken, har tolldirektør Bjørn Røse nylig uttalt til TV2 innvendigkandidat med 1,5 kilo hasj i magesekken. EN DRITTJOBB Metodene for å avdekke innvendige kandidater er godt bevarte hemmeligheter, men til syvende og sist må tolltjenestemennene rett og slett grave i avføringen til andre mennesker. Og denne drittjobben gir resultater. Bare i 2007 ble det avdekket nesten 25 kilo kokain på denne måten. Det er ofte en stor tålmodighetsprøve for tjenestemennene å avdekke slike smuglingsforsøk. Og ofte ender det hele med at man kontakter påtalemyndigheten med anmodning om innvendig kontroll utført av sykehuspersonell. Og selv om røntgenbildet på sykehuset viser fremmedelementer i kroppens hulrom, er det kurerer som fortsatt nekter. Kandidaten som ble tatt med hasj i magen i Bergen hevdet i retten at han trodde det var snakk om sjokolade. STOR RISIKO Til nå har man ikke opplevd dødsfall i Norge knyttet til denne type smugling. Kurerer som velger denne metoden utsetter seg selv for ekstremt stor fare. Går det hull på en av pakkene med kokain eller heroin er veien til gravplassen meget kort. Det er ikke lenge siden et KLM-fly fra Peru til Amsterdam måtte nødlande i Kariben da en av passasjerene fikk akutte magesmerter. Mannen hadde svelget over 1 kilo kokain, men det gikk hull på en av pakkene. Han reddet livet, men har fått en solid regning fra KLM for en dyr mellomlanding. Mange kurerer blir ofte presset til å gjennomføre slike smuglerturer av kyniske bakmenn. Og selv om verdien på stoffet er høy er fortjenesten for kureren ofte lav. Noen blir lovet rundt etter gjennomført tur. Andre får opparbeidet gjeld slettet. Det er et kynisk spill der mektige bakmenn styrer med jernhånd, uten å ta hensyn til risikoen som denne type smugling medfører. NARKOTIKA INN VALUTA UT En person som ble tatt med kokain innvending på vei til Norge har forklart at han har gjennomført over 20 smuglerturer til/fra Norge. Først brakte han kokain til Norge, for så å bringe valuta ut av landet. Gjennomsnittlig mengde som smugles innvendig er i underkant av ca.800 gram. Tollvesenet i Kristiansand tok en kurer som hadde svelget 160 kuler med kokain i 2004, totalt hadde han 1,6 kilo i magen. Tjenestemennene på flyplassen i New York fikk seg en overraskelse da de oppdaget at en 13 år gammel gutt hadde magen full av kokain. Men det er ikke bare mennesker som smugler i kroppens hulrom. For noen år tilbake avdekket Tollvesenet på flyplassen i Madrid 6 hunder med kokain under pelsen. Stoffet var operert inn under huden i Colombia, og tatt ut igjen etter importen til Spania. Det hører med til historien at hundene overlevde og lever i dag i beste velgående i Madrid. Mengden narkotika som smugles varierer fra noen hundre gram til 1,5 kilo. Det er nesten uten unntak kokain eller heroin som smugles i kroppens hulrom. Men ingen regel uten unntak. Tolltjenestemennene i Bergen ble lang i maska i fjor høst da de avdekket en

19 beslag Narkotika på postordre I april i år ble to menn på henholdsvis 34 og 53 år dømt i Stjørdal og Verdal tingrett for omfattende omsetning av narkotika til Steinkjerområdet. Mennene hadde de fleste stoffene i sitt sortiment, og de benyttet posten som befordring av stoffet fra Oslo til Trøndelag. Vel vitende om at politiet kjente til deres bakgrunn i narkotikamiljøet, brukte de postadresser til andre personer for å unngå å bli tatt. I februar var det bråstopp på virksomheten, etter at politiet hadde sporet opp en forsendelse med 50 gram metamfetamin som var underveis i posten. Stoffet ble behørig byttet ut med et lignende pulver, og pakken ble sendt til den ventende 53-åringen. Dermed gikk mennene gikk i garnet, og en betydelig narkotikaåre til Steinkjer var stanset. 1,5 ÅR I RABATT 34 åringen tilsto i retten at han hadde skaffet tilveie bl.a. 576 Dolcontin-tabletter, 200 gr heroin, 100 gram amfetamin 1000 Rohypnol-tabletter i Oslo, og jevnlig sendt brev til 53 åringen etter hvert som bestillingene kom. Dommen lød på 3 års fengsel med inndragning av kr ,- Retten kom til at forholdene normalt ville tilsi en dom på 4,5 år, men straffen ble lavere fordi mannen tilsto og hadde startet på rehabilitering. Retten ville heller ikke inndra bruttoomsetningen på over kr ,- av hensyn til den økonomiske situasjonen til mannen. Pengene var brukt opp, og en større inndragning ville trolig spolere for en videre rehabilitering etter endt soning. 53 åringen fikk fengsel i 1 år og fikk inndragning på kr ,- Også han tilsto forholdene, og fikk med det et halvt års strafferabatt og redusert inndragning Båtlivets gleder For ivrige politibetjenter spiller det ingen rolle om man har på hettejakke eller redningsvest. Narkotikabeslag kan man ta uansett. TEKST LARS KOSTVEIT FOTO TROND SAGBAKKEN I luften, til lands og til sjøs. Det kan høres ut som en reklamesnutt for Forsvaret, men det kan like gjerne være steder hvor det er mulig å ta narkotikabeslag. Det finnes ikke grenser for hvor NNPFs medlemmer finner skjellig grunn til mistanke. Og til slutt er det andre som trenger forsvarerhjelp. UVANLIG FANGST Det er en rolig dag på fjorden på det blide Sørlandet. Måkene svever over hodene på sommerbrune badegjester som koser seg med båtlivet i skjærgården. Snekker med lokale sjømenn tøffer forbi, mens pappagutter fra beste vestkant bryter alle fartsgrenser iført høye pannebånd på flybridgen. Sola steiker fra en skyfri himmel og de Lillos nynner om sommeridyll. På dekket på en båt med noe uvanlige striper på siden sitter to unge kjekke politibetjenter. De er av den vennlige sorten og har nok stort sett gitt muntlige pålegg til de som har lent seg litt for hardt på gasspaken. Etter noen daffe timer midtfjords setter patruljen kursen mot land for å få seg en velfortjent (?) matbit. FALKEBLIKK På vei inn fjorden diskuterer nok de to hvem av de bikinkledde damene på seilbåten de akkurat stanset som hadde minst bruk for medlemskort på SATS. Eimen av solkrem henger tykk over fjorden, men det er samtidig noe annet som stinker når guttene nærmer seg svabergene på fastlandet. Med falkeblikk skaffer betjentene seg en soleklar grunn til å besøke en lokal herremann før de kjøper seg ferske reker ved en av sjøbodene. Intetanende turister cruiser inn og ut av havnebassenget uten å ane at det foregår kriminelle handlinger rett ved den idylliske gjestebrygga. Her har de kost seg på kveldene mens Ole Ivars har runget utover stereoen sammen med latter og skrål fra godt påseilede og korpulente menn og kvinner i sin beste alder. Samtidig har andre pønsket ut egne måter å fremskaffe uberegnelig knising og latterkick. TIDLIG INNHØSTING Ved siden av timian og basilikum står det to andre grønne planter i vinduskarmen som vender ned mot innseilinga. Planter som guttene på A80 ikke synes hører hjemme som krydder verken til hverdags eller til fest. Sommergliset til beboeren går raskt over i nervøse rykninger når det plutselig står to sultne politibetjenter, iført solbriller, redningsvest og seilersko, på kjøkkenet hans. Det ble tidlig innhøsting på sørlandet i år. Endelig kunne «smykkene» finnes frem med seilerskoene på. Det gir en egen og god følelse å spise kongelige rekesmørbrød og krabbe av samme sort, mens dekket på båten er «dekket» av cannabis sativa. Det er koselig på sørlandet om sommeren og livet smiler på bøljan den blå. 27

20 offshore Fokus NORDSJ i En stillasarbeider hevdet nylig at han hadde smuglet dop ut offshore og ruset seg regelmessig på GYDA-plattformen i Nordsjøen. Like etter ble det funnet to sprøytespisser som inneholdt anabole steroider. TEKST OG FOTO: ASLAK BERGE 28 NNPF har nylig gjennomført en foredragsrunde på GYDA-plattformen i Nordsjøen. Plattformen drives av det canadiske selskapet Talisman Energy. Plattformen ligger 270 km sørvest for Stavanger og 43 km nordvest for Ekofisk. Helikopterturen fra helikopterterminalen ved Sola tar ca en time og ett kvarter. Det er blitt holdt totalt seks foredrag fordelt på tre besøk på plattformen, to foredrag for hvert besøk. Et foredrag har vært for dagskiftet og et foredrag for nattskiftet. Med turnusen som arbeiderne på plattformen har, to uker jobb og fire uker fri, har alle ansatte fått anledning til å delta på ett av foredragene. RUS PÅ NORDSJØEN Noe av bakgrunnen for at dette ble iverksatt skyldes at det er noe de gjør med jevne mellomrom for å få oppmerksomhet rundt Dette er Gyda Gyda- feltet ble påvist i 1980 og produksjonen startet i Feltet er utbygd med en integrert stålplattform på 66 meters havdyp. Talisman Energy er en stor, uavhengig olje- og gassprodusent med operasjoner i Canada og, gjennom sine datterselskaper, i Storbritannia, Norge, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Australia, Algerie, Trinidad og Tobago, Tunisia og USA. Talisman Energys datterselskaper har også forretningsvirksomhet i Colombia, Qatar, Peru, Romania og Gabon. Talisman Energy vil bruke drøye 23 milliarder kroner i 2008 på leting og utvikling. 10 milliarder kroner er satt av til satsing i Nordsjøen, hvor selskapet har seks brønner under planlegging. Fra høyre: Hovedverneombud Tor Magnar Egedal, sikkerhetsleder Hans Helle, sykepleier Jørn Dahle, boresjef Tom Aune, plattformsjef Terje Løvereide, boreleder Ole Kristian Brobak, driftsleder Bjørn Hauge. problemstillingen, men at de denne gangen hadde en spesiell motivasjon for å gjennomføre disse foredragene. Nemlig at det har vært en del skriverier i Stavanger Aftenblad rundt en stillasarbeider som hevdet at han hadde smuglet dop ut offshore og ruset seg regelmessig. Denne problemstillingen ble så diskutert i en del fora blant annet AMU (arbeidsmiljøutvalget). Like etter de hadde det oppe i AMU fikk de en hendelse på Gyda hvor de fant to sprøytespisser som ingen kunne gjøre rede for. De ble sendt til et laboratorium for analyse, og det ble påvist anabole steroider, forklarer plattformsjef Terje Løvereide. INFORMASJON OM RUS Først og fremst ønsket vi å gjøre folk ombord på Gyda oppmerksom på problemstillingen - at det også kan skje her. Da vi lever veldig tett på hverandre, er det veldig ofte noen som vet, men som ikke ønsker å gi beskjed av frykt for konsekvensene for den involverte. Vi ønsket å gjøre folk oppmerksomme på at dette er å gjøre vedkommende og andre kolleger en bjørnetjeneste. Man setter både vedkommende og andre sin sikkerhet på spill, ja kanskje hele plattformen. Ved i si i fra kan men hindre at kolleger blir skadet pga at folk jobber ruset. I tillegg så ønsker Talisman å ta vare på de ansatte også i friperioden. Det er en veldig god kunnskap å ta med seg hjem, da de aller fleste har enten unger, andre familiemedlemmer eller noen i nærmiljøet som man bryr seg om, og hvor man da kan eventuelt oppdage et misbruk før det er for sent, opplyser Løvereide. POSITIVE TILBAKEMELDINGER Vi har fra alle skift fått mye positiv tilbakemelding. Mange har spurt oss om muligheten til å få noe tilsvarende på land, da de er med i en eller annen organisasjon som jobber med barn. Jobbmessig har vi fått problemstillingen opp på dagsorden på en veldig konstruktiv måte. Skulle man ha forandret på noe er det faktisk at man skulle ha satt av ennå mer tid

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Narkotika- og dopingstatistikk 2010

Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Denne versjonen gir en oversikt over antall beslag og beslaglagt mengde narkotika i 2010 fordelt på de største stofftypene. Fullstendig statistikk med analyser og distriktsvis

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Norsk Narkotikapolitiforening

Norsk Narkotikapolitiforening Norsk Narkotikapolitiforening Et narkotikafritt samfunn Hva er NNPF? Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har over

Detaljer

Norsk Narkotikapolitiforening

Norsk Narkotikapolitiforening Norsk Narkotikapolitiforening Et narkotikafrit Hva er NNPF? Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har over 2.200

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT. Russ 2016 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET

SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT. Russ 2016 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Russ 2016 TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET Tema for foredraget: Informere om noen bestemmelser som berører russefeiringen Gi økt kunnskap om rusmidler og konsekvenser knyttet til bruk av dette Gruppementalitet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom Astrid Skretting Artikkelen gir en oversikt over utviklingen i narkotikabruk blant ungdom i alderen 15 til 20 år i Oslo og i resten av landet.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/396), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/396), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01388-A, (sak nr. 2013/396), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. A II. B III. C S T E M M E G I V N I N G : (1) Dommer Bårdsen: Saken gjelder

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Ombudets uttalelse 13/1030

Ombudets uttalelse 13/1030 Vår ref.: Dato: 13/1030 16.12.2013 Ombudets uttalelse 13/1030 Klageren hevdet at tollerne på Moss lufthavn Rygge handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet da de stoppet henne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1782), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1782), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-2444-A, (sak nr. 2017/1782), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 2004

KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 2004 KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 24 Sammendrag Statistikken for 24 må ses i sammenheng med at det til enhver tid var nær 3 innsatte. Totalt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1669), straffesak, anke over dom, (advokat Ove Andersen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1669), straffesak, anke over dom, (advokat Ove Andersen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02400-A, (sak nr. 2011/1669), straffesak, anke over dom, A (advokat Ove Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, (advokat Haakon Borgen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, (advokat Haakon Borgen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. april 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00872-A, (sak nr. 2013/395), straffesak, anke over dom, A (advokat Haakon Borgen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02172-A, (sak nr. 2010/1383), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02172-A, (sak nr. 2010/1383), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02172-A, (sak nr. 2010/1383), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) presenterer med dette et utvalg av Fakta og tall fra sin:

Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) presenterer med dette et utvalg av Fakta og tall fra sin: NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TALL Årsrapport for 2006 om narkotikasituasjonen i Europa og Statistiske opplysninger 2006 Sperrefrist: kl. 11.00 CET 23.11.2006 Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Foreldre er de viktigste forebyggerne Tips til deg som har ungdommer i huset Foreldre har stor innflytelse på ungdommens

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i Tjøme kommune

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. april 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01298-A, (sak nr. 2014/503), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Pi er en gammel dame. Hun er 12 år. Får hun leve til hun blir 15, vil dyrlegen si at hun er blitt en olding. For en katt kan 12 år være mer enn nok. Pi bryr

Detaljer

Høring - Alkolås som alternativ til tap av førerrett som del av program mot ruspåvirket kjøring.

Høring - Alkolås som alternativ til tap av førerrett som del av program mot ruspåvirket kjøring. Saknr. 13/3640-3 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - Alkolås som alternativ til tap av førerrett som del av program mot ruspåvirket kjøring. Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

2016 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Kine Røst Omslagsfoto: Per Heimly Sats og ebok: akzidenz as Dag Brekke ISBN:

2016 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Kine Røst Omslagsfoto: Per Heimly Sats og ebok: akzidenz as Dag Brekke ISBN: MICHAEL ANDREASSEN JEG HETER MICHAEL OG ER ALKOHOLIKER 2016 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Kine Røst Omslagsfoto: Per Heimly Sats og ebok: akzidenz as Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1901-8 Kagge Forlag AS

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? a) Nei, det er ingen aldersgrense. b) Ja, det er 18 års aldersgrense. 2. Kan skjenkestedet

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Årsmelding 2013. Tollvesenet

Årsmelding 2013. Tollvesenet Årsmelding 2013 Tollvesenet Gode resultater i 2013 Narkotikabeslag Tollvesenets grensekontroll førte i 2013 til 3 905 narkotikabeslag. Det er nesten 1 000 flere narkotikabeslag enn i 2012. En god del av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02211-A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Norsk Narkotikapolitiforening TRUST 8. september Lars Holmen

Norsk Narkotikapolitiforening TRUST 8. september Lars Holmen Norsk Narkotikapolitiforening TRUST 8. september 2011 Lars Holmen Narkotikasituasjonen Hvilket Perspektiv? Verden - Europa - Norden - Norge - Landsdel - By - Bygd - Grend - Gate - Naboer - Familie - Individ

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK. Cannabis nettverk. Strategisk satsing. Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT

PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK. Cannabis nettverk. Strategisk satsing. Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Cannabis nettverk Strategisk satsing Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT Plan- og rammeforutsetninger 2015 Foranledningen(22.7 komisjonen, Hareide komiteen, Sønderland

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Ungdom og kriminalitet

Ungdom og kriminalitet Ungdom og kriminalitet Politiførstebetjent Espen Sandvold Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor MÅLSETNING KONSEKVENSER KONSEKVENSER KONSEKVENSER BAKGRUNN HVEM står bak ungdomskriminaliteten? Ungdom fra 13-18

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Kandidat til SKUP-prisen 2015. «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa

Kandidat til SKUP-prisen 2015. «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa Kandidat til SKUP-prisen 2015 «Narkoturisme» Sivert Rossing, Stian Manka, Anders Nordmeland og Marius Lang ord, Trønder-Avisa BIDRAGET ER LAGET AV: Journalist Sivert Rossing redaksjonen@t-a.no tlf. 982

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade St. Olavs Hospital HF Avdeling for Ryggmargsskader Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Forord Dette heftet er utarbeidet av barneansvarlig ved avdeling for

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2014

narkotika- og dopingstatistikk 2014 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 214 narkotika- og dopingstatistikk 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Bokmål 2014. Informasjon til foreldre. Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Bokmål 2014. Informasjon til foreldre. Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2014 Informasjon til foreldre Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 1 ROTAVIRUSVAKSINE BLE INNFØRT I BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET HØSTEN 2014 HVA ER ROTAVIRUSSYKDOM? Rotavirus er årsak

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike Johan B. Mjønes Blodspor i Klondike Forfatteromtale: Johan B. Mjønes (f. 1976) er oppvokst på Orkanger, bosatt i Oslo. Han har skrevet flere kritikerroste romaner for voksne. Død manns kiste (2013) var

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Trond Boye Hansen Paramedic / Ulykkesgransker Oslo Universitetssykehus Ullevål Ass. Havariinspektør Statens Havarikommisjon for Transport Barn ble skadet

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Eksamen er todelt, og har en kvantitativ og en kvalitativ del. Begge skal besvares.

Eksamen er todelt, og har en kvantitativ og en kvalitativ del. Begge skal besvares. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi KRIM4103/RSOS4103 - Metode Skriftlig eksamen høst 2014 Dato: Fredag 28. november kl. 10.00 (4 timer) Eksamen er todelt,

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer