20.1 Det objektorienterte paradigme (mønster)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20.1 Det objektorienterte paradigme (mønster)"

Transkript

1 Kap. 20 Objektorienterte begreper og prinsipper Kap. 20 Objektorienterte begreper og prinsipper OOP - objektorientert programmering Opprinnelig fra norske SIMULA (67) Objektorientert utvikling kom i bruk for fullt i løpet av 90- tallet. OOA - Objektorientert Analyse ble et begrep i løpet av 80- tallet. Metodene er avhengig av gode objektorienterte språk. Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 1 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 2 Kap. 20 Objektorienterte begreper og prinsipper Fordeler med objektorientering: Gjenbruk Raskere utvikling Høy kvalitet Lettere vedlikehold (p.g.a. lav kopling mellom moduler) Færre sideeffekter av endringer Lettere å tilpasse og skalere (til nye problemer) 20.1 Det objektorienterte paradigme (mønster) Objektorienterte språk: Simula Ada 95 C++ Eiffel Smalltalk Java Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 3 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper Det objektorienterte paradigme (mønster) Ved objektorientert utvikling bør en velge en evolusjonær utviklingsmodell som gir muligheter til sammensetning av gjenbrukte moduler. Fig viser en utviklingsmodell som er tilpasset OO utvikling. OO prosessmodell (spiralmodellen) Brukerkommunikasjon Innsamling av krav Planlegging Risikoanalyse Ja Hent klasse i bibliotek Identifiser kandidatklasse Er klassen i bibliotek? Nei Lag ny klasse Legg ny klasse i bibliotek Evaluering av bruker Testing Implementering Engineering, Construction & Release Konstruer n-te versjon av systemet Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 5 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 6 1

2 20.2 OO Begreper Fig viser eksempel på objekter av klassen møbler Stol er medlem (member, instance -tilfelle, eksempel, instans) av en mye større klasse av objekter som kalles møbler. Et sett generelle (generiske) attributter (egenskaper) kan assosieres med (knyttes til) alle objekter i klassen møbler. Alle møbler har pris, dimensjon, vekt, plassering, farge, osv.. Disse attributtene gjelder for alle typer møbler (stoler, bord, sofa, etc.) Arv: Siden stol er medlem av klassen møbler, arver stol alle attributter som er definert for møbelklassen. Klasse: Møbler Dimmensjon Objekt: Stol Dimmensjon Fig. 2 Arv fra klasse til objekt Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 7 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper OO Begreper - 2 Operasjoner (tjenester, services, metoder) : I tillegg til atributter må vi definere operasjoner på objektene. En operasjon endrer vanligvis verdien av en attributt. F.eks: (location) = bygning + etasje + rom Operasjon flytt (move) vil endre en eller flere av datafeltene i plassering. Andre operasjoner på møbelklassen er: kjøpe selge veie osv.. Fig viser at operasjonene arves fra møbelklassen til alle forekomster av klassen. Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 9 OO Begreper - 2 F.eks: = bygning + etasje + rom Operasjon flytt vil endre en eller flere av datafeltene i plassering. Andre operasjoner på møbelklassen er kjøpe, selge, veie osv.. Fig. 3 viser at operasjonene arves fra møbelklassen til alle forekomster av objektet. Objekt: Stol Dimensjon Kjøp Selg Veie Flytt Klasse: Møbler Dimensjon Kjøp Selg Veie Flytt Objekt: Bord Dimensjon Kjøp Selg Veie Flytt Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper OO Begreper Klasser og objekter Innkapsling (encapsulation) betyr at all informasjon er pakket inn under et navn, og kan gjenbrukes (reused) som en spesifikasjon eller programkomponent. En mer formell definisjon (Coad, Yourdon): Objektorientert = objekt + klassifisering + arv + kommunikasjon Objektet stol (fig 20.3) innkapsler data (attributter) og operasjoner og eventuelt andre objekter (sammensatte (composed) objekter og konstanter) Fig viser sammenheng mellom klasse, attributter og operasjoner. En klasse innkapsler data og prosedyrer (operasjoner, metoder og tjenester). En klasse er en generalisert beskrivelse (mønster) som beskriver en samling av like objekter. Alle objekter i klassen arver attributtene og operasjonene i klassen. En superklasse (metaklasse) er en samling av klasser. En subklasse er et tilfelle av en klasse. Ut fra dette kan vi definere et hierarki av klasser slik fig viser. Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 11 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 12 2

3 Klassenavn Attributter Møbler (superklasse) Attributter Operasjoner Operasjoner Attributter Bord Stol Disk Attributter er egenskaper til objektene (definert i klassen) Attributtene får verdier definert fra et domene (verdiområde). For eksempel kan attributten farge (på en bil) ha verdier fra domenet: {hvit, svart, sølv, grå, blå, rød, gul, grønn...}. Subklasser av møbler Fig. 4 Alternativ representasjon av klasse Fig. 5 Et hierarki av klasser Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 13 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper Operajoner, metoder og tjenester Operasjoner, metoder eller tjenester er innkapslet i klassene, og de tilsvarer moduler i andre utviklingsmetoder. Enkle metoder er for eksempel en som henter ut data fra modulen: GetColor. Mer kompliserte metoder kan involvere andre objekter ved at det sendes meldinger (også kalt stimuli) til andre objekter som returnerer informasjon til det første objektet Meldinger Objekter kommuniserer (interact) ved å utveksle meldinger: destination.operation(parametre) destination - objekt som skal utføre operasjonen operation - operasjon som skal motta meldinga parameters argument (data,parametre) Fig og 20.7 viser bruk av meldinger. Objektene A, B, C og D (i 20.7) sender meldinger til hverandre. Obj. B vil ha utført operasjon Op10 i obj. D: D.op10(data) Under utførelse av op10 må obj. D sende melding til obj. C: C.op08(data) Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 15 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 16 Sender objekt sender.operasjon(parametre) A Op1 Op2 B Op3 Op4 Op5 Melding Returverdi D.op10(data) Mottaker.operasjon(parametre) Mottaker objekt C Op6 Op7 Op8 Op9 C.op08(data) Op10 Op11 D Fig. 6 Meldingsutveksling mellom objekter Fig. 7 Meldingsutveksling Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 17 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 18 3

4 Innkapsling, arv og polymorfi Når en ny klasse skal lages kan en velge mellom følgende muligheter: Klassen konstrueres og bygges fra grunnen. Vi finner en foreldreklasse i biblioteket som inneholder de fleste attributter og operasjoner. Den nye klassen arver fra foreldreklassen, og nye attributter og operasjoner legges til. Klassehierarkiet restruktureres slik at nødvendige attributter og operasjoner kan arves av den nye klassen. Karakteristikker (attributter og operasjoner) til en eksisterende klasse kan overstyres ved at private versjoner av attributter og operasjoner lages for den nye klassen. Fig. 20.8a og b viser eksempel på restrukturering. Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 19 Fig. 8 X1 + Char6() X3 Char6() X2 Opprinnelig klassehierarki + + X4 Char7() + Char7() + Char6() X3 Restrukturert klassehierarki + X2a Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 20 X1 + X2 + Char7() X4 Char7() X2b Char8() + Char8() Innkapsling, arv og polymorfi Multiarv er arv fra flere klasser (fra forskjellige klassehierarki). Dette bør ikke brukes, da det fører til kompliserte strukturer. (Det er heller ikke tillatt i alle OO språk) Innkapsling, arv og polymorfi Polymorfi vil si at samme operasjon defineres forskjellig ut fra de spesielle egenskapene til hver klasse. Eks. For forskjellige figurer (linjer, trekanter, rektangler osv.) vil alle ha behov for en operasjon som tegner figuren (draw). Operasjonen må implementeres forskjellig for hver figurtype. Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 21 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper Identifisering av elementer i en objektmodell I denne seksjonen vises hvordan en kan gå frem for å identifisere klasser, objekter, attributter, operasjoner og meldinger i et gitt problem Identifisering av klasser og objekter Vi identifiserer (definerer) klasser der objektene er instanser (forekomster). Når vi isolerer objekter, definerer vi også klasser. En måte å identifisere objekter på, er å utføre en grammatikalsk analyse av prosessbeskrivelsen av systemet: Vi identifiserer alle substantiver (nouns) og setter de i en tabell (marker også synonymer). Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 23 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 24 4

5 Identifisering av klasser og objekter -2 Forskjellige eksempel på objekter: Eksterne system (andre systemer, enheter, folk) som produserer eller konsumerer informasjon som brukes i systemet. Ting (gjentander, rapporter, display, brev, signaler) som er en del av informasjonsdomenet for problemet. Forekomster av hendelser (f.eks. overføring av egenskaper eller fullføring av en serie av robotbevegelser) som forekommer i sammenheng med systemoperasjoner. Roller (f.eks. leder, ingeniør, salgsrepresentant) som personer har eller spiller når de bruker systemet. Organisasjonsenheter (avdeling, gruppe, team) som er relevant for en applikasjon. Steder (plasser, posisjoner, f.eks. fabrikkgolv, lasterampe) som representerer sammenhengen (konteksten) til problemet og den totale funksjonen til systemet. Strukturer (sensorer, firehjulsbil, datamaskin) som definerer en klasse av objekter eller i det ytterste (ekstreme) relaterte klasser av objekter. NB: Vær også oppmerksom på hva som ikke er objekter! Fig Forskjellige eksempel på objekter: Forekomster Ting Eksterne enheter Klassenavn Attributter Operasjoner Op1 Op2 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 25 Roller Org.enheter Steder Strukturer Identifisering av klasser og objekter -3 Eks. s viser prosessbeskrivelse for Safe Home og tabell over substantiver og klassifisering av disse som mulige objekter. Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper Identifisering av klasser og objekter Identifisering av klasser og objekter -5 Coad og Yourdon gir 6 kriterier for utvelgelse av objekter: 1. Bevare informasjon. Det potensielle objektet vil være nyttig under analysen bare hvis informasjonen om det må huskes (lagres) for at systemet kan fungere. 2. Nødvendige tjenester. De potensielle objektene må ha et sett identifiserbare operasjoner som kan endre verdien av attributtene. 3. Sammensatte (multiple) attributter. I analysen fokuserer vi på hovedinformasjonen. 4. Felles attributter. Attributter som anvendes på alle forekomster av objektet. 5. Felles operasjoner. Operasjoner som kan defineres for alle forekomster av objektet. 6. Essensielle krav. Eksterne entiteter i problemrommet som produserer eller konsumerer informasjon som er sentral (essensiell) for virkemåten til enhver løsning for systemet vil nesten alltid defineres som objekter i kravmodellen. Et objekt som skal være med i modellen må tilfredsstille de fleste karakteristikkene (kravene). Første steg i objektorientert analyse (OOA) er å definere objektene. Eks. viser anvendelsene av karakteristikkene på Safe Home Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 27 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper Spesifisering av attributter Attributtene beskriver et objekt som er med i analysemodellen. Det er attributtene som definerer objektet som klargjør hva som menes med objektet i sammenheng med problemrommet. For å bestemme et egnet sett attributter til et objekt, kan vi (analytikerne) igjen studere prosessbeskrivelsen for problemet, og velge de ting som naturlig tilhører objektet. I tillegg må vi stille følgende spørsmål: Hvilke data (items, felt, sammensatte og/eller elementære) definerer dette objektet fullstendig i forbindelse med det aktuelle problemet. Eks. s. 542: sensor informasjon = sensor type + sensor nr. + alarmgrense Hvert felt kan videre deles opp i elementære felt. Fig viser systemobjekt for Safe Home Definering av operasjoner En operasjon endrer objektet på en eller annen måte ved å endre en eller flere attributtverdier. Operasjonene kan deles i tre grupper: 1. Operasjoner som manipulerer data (legge til, slette, reformatere, utvalg) 2. Beregningsoperasjoner 3. Operasjoner som overvåker et objekt for forekomster av en kontrollhendelse. Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 29 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 30 5

6 Definering av operasjoner -2 Vi kan igjen bruke prosessbeskrivelsen. Verb isoleres (velges). Eks. assign (for sensorer), programmere (på systemet), aktiver, deaktiver (alarm). Program kan dekomponeres i subprogram for å programmere systemet: spesifiserer telefonnr, lage sensortabeller, sette alarmnivå, passord osv. I tillegg til grammatikalsk analyse kan vi få innsikt i andre operasjoner ved å se på kommunikasjonen (meldingsutveksling) mellom objektene Avslutning av objektdefinisjonen I tillegg til operasjoner som er plukket ut utfra grammatisk analyse, kan andre operasjoner plukkes ut ved å studere den generelle livshistoria til objektet, og meldingene som utveksles mellom objektene som definerer systemene. Generisk (generell) livshistorie inkluderer: Oppretting (create) Modifisering Manipulering Lese Sletting Fig viser systemobjektet i Safe Home med attributter og operasjoner. Tilsvarende må gjøres for de andre objektene. Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 31 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper Administrasjon av OO systemutviklingsprosjekt. De samme aktivitetene som brukes i tradisjonell utvikling brukes også i objektorientert utvikling, men de må tilpasses: 1. Etabler et felles rammeverk for prosjektprosessen. 2. Bruk rammeverket og historiske målinger til å lage innsats- og tidsestimater. 3. Spesifiser produkter og milepeler slik at fremdriften kan måles. 4. Definer sjekkpunkt for kvalitetssikring og -kontroll. 5. Administrere endringer som skjer under utviklingen. 6. Etterspor, overvåk og kontroller fremdriften Felles prosessrammeverk for OO. Et felles prosessrammeverk (A common process framework (CPF) definerer en organisasjons fremgangsmåte for systemutvikling og vedlikehold. Fra fig ser vi at OO utvikling følger en iterativ modell, også kalt rekursiv/parallell modell som brukes på følgende måte: Utfør tilstrekkelig analyse slik at hovedproblemklasser og forbindelser isoleres. Utfør nok konstruksjon slik at det kan avgjøres om klassene og forbindelsene kan implementeres på en praktisk måte. Lag en prototype av gjenbrukbare klasser fra biblioteket. Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 33 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper Felles prosessrammeverk for OO Objektorientert prosjektmåling og estimering Test prototypen slik at feil rettes. Få kundens vurdering og tilbakemelding på prototypen. Gjør endringer i analysemodellen ut fra erfaringene med prototypen, fra konstruksjon, og fra tilbakemelding fra brukerne. Forbedre konstruksjonen slik at endringene (i analysemodellen) blir imøtekommet. Implementer spesielle klasser (objekter) som ikke finnes i biblioteket. Sett sammen en ny prototype med objekter fra biblioteket og nye objekter. Test den nye prototypen. Få tilbakemelding fra brukere. Dette fortsetter til prototypen er utviklet til et ferdig system! Følgende forslag til prosjektmålinger foreslås for OO rekursiv/parallell utvikling: Antall scenarie skript (detaljerte sekvenser av steg som beskriver interaksjon mellom bruker og applikasjon). Hvert skript organiseres i tripletter på formen: [initiator, action, participant] - initiator er objektet som ber om en tjeneste - action er resultatet av forespørselen - participant (deltager) er tjenerobjektet som utfører tjenesten Antall nøkkelklasser (uavhengige komponenter som defineres tidlig i OOA). Antall støtteklasser som er nødvendig for å implementere systemet (brukergrensesnitt, db-aksess, kommunikasjon) Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 35 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 36 6

7 Objektorientert prosjektmåling og estimering-2 Gjennomsnittlig antall støtteklasser for hver nøkkelklasse. Antall subsystemer. Et subsystem er en samling klasser som utfører en funksjon som er synlig i det endelige system (sluttbrukersystem). Arbeid på subsystemene kan fordeles på prosjektdeltagerne, og utføres parallelt OO estimering og planlegging Estimering bør utføres ved hjelp av flere forskjellige teknikker. Erfaringer fra tradisjonell utvikling kan brukes. Det foreslås en 6-punkts metode spesielt for OO utvikling Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 37 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper OO estimering og planlegging Planlegging av OO prosjekter er komplisert p.g.a. den iterative fremgangsmåten. Det foreslås et sett målinger som kan være til hjelp i planleggingen: Antall hovediterasjoner. (en hovediterasjon er en runde (360 grader) i spiralen. Antall fullførte kontrakter. En kontrakt er en gruppe funksjoner som tilbys fra subsystem og klasser til klienten. Dette er ofte passende milepæler for å påvise fremdrift i prosjektet Oppfølging av fremdrift i et OO prosjekt Parallelliteten i OO utvikling gjør oppfølgingen vanskelig. Følgende milepeler kan anses som oppfylt (nådd) når de angitte kriteriene er nådd: Teknisk milepel: OO analyse er fullført når: Alle klassene og klassehierarkiet er definert og kontrollert. Attributtene og operasjonene for en klasse er definert og kontrollert. Klasserelasjoner er etablert og kontrollert. En modell for virkemåten er laget og kontrollert. Gjenbrukbare klasser er registrert. Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 39 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper Oppfølging av fremdrift i et OO prosjekt Teknisk milepæl: OO konstruksjon er fullført når: Mengden av subsystem er definert og kontrollert. Klasser er tilordnet subsystem og kontrollert. Oppgavetildeling er etablert og kontrollert. Ansvarsforhold og samarbeid er identifisert. Attributtene og operasjonene er konstruert og kontrollert. Meldingsmodellen er laget og kontrollert Oppfølging av fremdrift i et OO prosjekt Teknisk milepæl: OO programmering er fullført når: Hver ny klasse er implementert (i kode) fra konstruksjonsmodellen. Utvalgte klasser fra biblioteket er integrert. En prototype eller et inkrement (ny versjon) er bygd. Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 41 Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 42 7

8 Oppfølging av fremdrift i et OO prosjekt Teknisk milepæl: OO testing er fullført når: Det er kontrollert at OO analyse og konstruksjon er korrekt og komplett. Et klasse ansvars- og samarbeidsnettverk er utviklet og kontrollert. Testtilfeller er konstruert og klassenivå-tester er utført og kontrollert. Testtilfeller er konstruert og kluster-tester er utført, og klassene integrert. Systemnivå tester er fullført. Systemutvikling Kap.20 Objektorienterte begreper og prinsipper. 43 8

Kap. 2 Prosessen. Utviklingsmodeller -2. Utviklingsmodeller. Utviklingsmodeller -4. Utviklingsmodeller - 3. Software Engineering - definisjoner

Kap. 2 Prosessen. Utviklingsmodeller -2. Utviklingsmodeller. Utviklingsmodeller -4. Utviklingsmodeller - 3. Software Engineering - definisjoner Software Engineering - definisjoner Kap. 2 Prosessen Utviklingsprosessen Modeller for utvikling Bauer: Etablering og bruk av gode ingeniørmessige prinsipper for å fremskaffe økonomisk programvare som er

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

Om prosesser 1. Om prosesser

Om prosesser 1. Om prosesser Tore Berg Hansen 27.1.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV339D Objektorientert systemutvikling 1. Resymé: Denne leksjonen handler om utviklingsprosesser.

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Hva gjøres i analysen? 2. oktober 2001, Tore Berg Hansen, TISIP

Hva gjøres i analysen? 2. oktober 2001, Tore Berg Hansen, TISIP Hva gjøres i analysen? 2. oktober 2001, Tore Berg Hansen, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å

Detaljer

Programmering Del 1. Innholdsfortegnelse. Resymé

Programmering Del 1. Innholdsfortegnelse. Resymé Programmering Del 1 Innholdsfortegnelse 3.1. PROGRAMVAREDESIGN METODER OG TEKNIKKER... 2 3.1.1. Strukturert programmering... 3 3.1.2. Designmetoder...4 3.1.3. Beste praksis i design... 9 3.1.4. Abstraksjon...

Detaljer

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1019 Objektorientert systemutvikling 1. Om prosesser Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 2. juni 2014 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk Tilgjengelig JA NEI Referanse Revisjon 2 Dato 09.03.2000 Antall sider 33 + 3 vedlegg Forprosjektdokument Dokument historie

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

1. Funksjonsmodellering

1. Funksjonsmodellering Jarle Larsen 5.1.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen ser vi litt generelt på modellering og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Semantisk annotering av læringsmateriale

Semantisk annotering av læringsmateriale Semantisk annotering av læringsmateriale Hvordan gjenbruk av ressurser i diskusjonsforumer hjelper studenter i deres kollaborative læringsprosess Masteroppgave for Richard Persen Institutt for informasjons-

Detaljer

TDT4140 Systemutvikling Kompendium

TDT4140 Systemutvikling Kompendium TDT4140 Systemutvikling Kompendium Vegard Aas, 2006 Side 1 Innledning...4 1 Prosesser...5 1.1 Veikart for systemutvikling...5 1.1.1 Prosjektegenskaper...5 1.2 Prosesser...5 1.2.1 Fossefallmodellen (utvidet)...5

Detaljer

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap Side 1/36 Fagplan med IT emneplaner studieår Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging.

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim jbr079@student.uib.no okv066@student.uib.no

Detaljer

HiOA. TDK Ingeniørfag data. Programutvikling Eva Hadler Vihovde. Prosjektoppgaven 2015 - Produktdokumentasjon - Alternativ 1 - Forsikring -

HiOA. TDK Ingeniørfag data. Programutvikling Eva Hadler Vihovde. Prosjektoppgaven 2015 - Produktdokumentasjon - Alternativ 1 - Forsikring - HiOA TDK Ingeniørfag data Programutvikling Eva Hadler Vihovde Prosjektoppgaven 2015 - Produktdokumentasjon - Alternativ 1 - Forsikring - Gruppe #14 Studentnavn Marius Alexander Skjolden Hans Christian

Detaljer

Introduksjon til databaseprogrammering med Java

Introduksjon til databaseprogrammering med Java Introduksjon til databaseprogrammering med Java Kompendium for kurs i objektorientert programmering Bjørn Kristoffersen Avdeling for allmenne fag Institutt for økonomi og informatikk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

Vi ønsker å takke følgende personer

Vi ønsker å takke følgende personer Forord Høsten 2001 begynte Anders Rindal, Arne Magnus Bakke og Ståle Kopperud med prosessen som skulle ende i et hovedprosjekt den etterfølgende våren. Alle studenter ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) må siste

Detaljer

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Knut Håkon Tolleshaug Mørch Grimstad, 28. mai 1999 Forord Når jeg

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner (UHR beklager at figurene ikke er synlige i nettversjonen, ta kontakt med Vidar Røeggen får å få tilsendt publikasjonen) Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner Opprettelse av nasjonale registre

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer