RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER"

Transkript

1 RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER INGEN KJØP ELLER BETALINGER KREVES FOR Å DELTA ELLER Å VINNE. KJØP VIL IKKE ØKE VINNERSJANSENE. UGYLDIG HVIS FORBUDT. VED Å DELTA GIR DELTAKEREN SITT SAMTYKKE TIL Å VÆRE BUNDET AV DISSE OFFISIELLE REGLENE. 1. KVALIFISERING: Radissn Blu Egg TM -stldesignknkurranse ( Knkurransen ) er åpen kun fr persner ver myndighetsalder i landet de er bsatt i på deltakelsestidspunktet. Knkurransen er ikke åpen fr brgere av, eller persner sm befinner seg i, følgende jurisdiksjner: Aserbajdsjan, Bahrain, Brasil, Burma, Cuba, De frente arabiske emirater, Egypt, Etipia, Gabn, Gergia, Iran, Jrdan, Kenya, Kuwait, Libann, Libya, Mali, Msambik, Nigeria, Nrd-Krea, Oman, Qatar, Quebec, Rwanda, Saudi-Arabia, Senegal, Sierra Lene, Sudan, Syria, Tunisia, Usbekistan, Venezuela, Zambia g alle land sm er pålagt embarg av USAs myndigheter, eller sm av USAs myndigheter er klassifisert sm "terrrist-støttende" land, eller ne land sm ikke er tilgjengelig sm alternativ på knkurransens registreringsside på deltakelsestidspunktet. Ugyldig i ethvert land eller territrium der det er frbudt, eller på annen måte begrenset av lven. Ansatte, leverandører, styremedlemmer g ledere, samt deres nærmeste familiemedlemmer g husstandsmedlemmer, i Radissn Htels Internatinal, Inc., ( Spnsr ), Rezidr Htels, ApS Danmark, DigitasLBi Denmark ApS, Fritz Hansen A/S, Kvadrat A/S, Graven Images Limited, g dmmerne (sm definert heri), g alle deres respektive mr-/datterselskaper g tilknyttede selskaper, g alle andre virksmheter invlvert i administrasjn, utvikling, iverksettelse g gjennmføring av denne knkurransen (samlet kalt "knkurranseparter") kan ikke delta i denne knkurransen. 2. KONKURRANSEPERIODE: Knkurransen er åpen mellm 00:00:00, Central Time ( CT ) i USA den 1. september 2015 g 23:59:59. CT den 5. ktber 2015 ( Ttal knkurranseperide ). Den ttale knkurranseperiden har fem perider (sm hver er en Knkurranseperide ). Hver knkurranseperide har en deltakelsesperide ( Deltakelsesperide ) g en stemmeperide ( Stemmeperide ): Knkurranseperide nummer 1: Deltakelsesperide 1: mellm 00:00:00 CT i USA den 1. september 2015 g 23:59:59 CT den 7. september Stemmeperide 1: mellm 00:00:00 CT i USA den 8. september 2015 g 23:59:59 CT den 14. september Knkurranseperide nummer 2: Deltakelsesperide 2: mellm 00:00:00 CT i USA den 8. september 2015 g 23:59:59 CT den 14. september Stemmeperide 2: mellm 00:00:00 CT i USA den 15. september 2015 g 23:59:59 CT den 21. september Knkurranseperide nummer 3: Deltakelsesperide 3: mellm 00:00:00 CT i USA den 15. september 2015 g 23:59:59 CT den 22. september

2 Stemmeperide 3: mellm 00:00:00 CT i USA den 22. september 2015 g 23:59:59 CT den 28. september Knkurranseperide nummer 4: Deltakelsesperide 4: mellm 00:00:00 CT i USA den 22. september 2015 g 23:59:59 CT den 28. september Stemmeperide 4: mellm 00:00:00 CT i USA den 29. september 2015 g 23:59:59 CT den 5. ktber Knkurranseperide nummer 5: Stemmeperide 5: mellm 00:00:00 CT i USA den 29. september 2015 g 23:59:59 CT den 5. ktber Stemmeperide 5: mellm 00:00:00 CT i USA den 6. ktber 2015 g 23:59:59 CT den 12. ktber SLIK KAN DU DELTA I KONKURRANSEN: Fr å delta i knkurransen, gå til ( Knkurransenettstedet ), g følg instruksjnene på skjermen fr å sende inn et Egg TM -stldesign ("Innlevering"). Følgende krav gjelder: Kreativt ppdrag fr innleveringer: Den kreative ppdraget fr innleveringer ("Kreativt ppdrag") er å: Gå gjennm designalternativene i knfiguratren på knkurransenettstedet ("Knfiguratr"). Knfiguratren gir alternativer fr designtrekk, slik sm farge, fargemetning, skala, mønster, mønsterrtasjn sv. Knfiguratren tilbys kun fr bruk i denne knkurransen, g kan ikke brukes til ne annet frmål. Bruk knfiguratren til å skape en Egg TM -stl sm du mener ppfyller vurderingskriteriene. Registrer deg på knkurransenettstedet, eller lgg inn hvis du tidligere har registrert deg på knkurransenettstedet. Du må ppgi navn, e-pstadresse g et passrd. Du vil bli bedt m å bekrefte bstedslandet ditt g gi samtykke til å verhlde disse ffisielle reglene. Send innleveringen. Vurderingskriterier fr innleveringer: Vurderingskriteriene ( Vurderingskriterier ) fr innleveringer er sm følger: Vekt Kriterier Beskrivelse 50 % Skandinavisk designestetikk Et vakkert, men allikevel enkelt g rent design, skapt fr å kmplimentere frmen g funksjnaliteten til den ikniske Egg TM -stlen. 25 % Elegant g Kjennetegnet av mderne stil g sfistikert appell, sfistikert 25 % Fleksibilitet når det gjelder mønster med evnen til å bevare relevans ver tid. Mulighet fr at tilpasset design kan integreres i Radissn Blu -interiørdesign. Tekniske krav til innleveringer: Innleveringer kan bare bruke elementer fra knfiguratren. Retningslinjer g restriksjner fr innleveringer 2

3 Alle innleveringer må være mttatt i løpet av den ttale knkurranseperiden, g uansett ikke senere enn 23:59:59 CT den 13. ktber Persnen sm lastet pp materialet anses å være deltakeren ("Deltaker"). Hvis flere persner bruker samme e-pstknt g deltar i knkurransen, g en uenighet deretter ppstår m identiteten til deltakeren, vil den autriserte kntinnehaveren av e-pstknten på deltakelsestidspunktet anses å være deltakeren. "Autrisert kntinnehaver" er definert sm den fysiske persnen sm er tildelt en e- pstadresse av en Internett-leverandør, Internett-tjenesteleverandør eller annen rganisasjn sm er ansvarlig fr å tildele e-pstadresser eller dmenet frbundet med den innsendte e-pstadressen. Mer enn én persn kan samarbeide m en innlevering, men én persn skal identifiseres sm deltakeren. Verken spnsr eller nen av knkurransepartene er ansvarlige fr eventuelle tvister mellm samarbeidspartnere sm ppstår under eller er relatert til knkurransen. Hver deltaker tillates én innlevering i løpet av hver knkurranseperide, g maksimalt fem innleveringer i løpet av den ttale knkurranseperiden. Hver innlevering: må være deltakerens riginale arbeid prdusert fr denne knkurransen; må verhlde disse ffisielle reglene g knkurransenettstedets vilkår fr bruk; kan ikke ha deltatt i, eller vunnet, tidligere knkurranser eller priser; kan ikke ha vært publisert tidligere i ne medium; kan ikke krenke nen parts immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til pphavsrett, varemerke eller rett til persnvern eller andre rettigheter; må være egnet fr fremvisning g publisering ver hele verden; kan ikke innehlde bskønt, støtende eller prngrafisk materiale, eller innehlde ærekrenkende uttalelser eller meldinger (inkludert, men ikke begrenset til rd, bilder eller symbler sm er allment ansett støtende fr individer av en bestemt rase, etnisitet, religin, kjønn, yrkesgruppe, aldersgruppe, seksuell legning eller ssiøknmisk eller annen gruppe); kan ikke støtte nen frm fr hat eller hatgruppe; kan ikke innehlde trusler mt nen/ne persn, sted, frretning, gruppe eller verdensfreden, krenke privatlivets fred eller andre rettigheter til en persn, et firma eller en enhet, eller bryte gjeldende lver g regler; kan ikke innehlde, eller henvise til, nen varemerker, lger, figurer eller andre kjennetegn på htellprdukter andre enn Radissn g Radissn Blu -htellene; kan ikke skildre, g kan ikke i seg selv utgjøre, nen frm fr lvbrudd; kan ikke kmmunisere meldinger eller bilder ufrenlig med de psitive bildene g/eller gdwill sm spnsr ønsker å frbindes med; kan ikke innehlde pphavsrettsbeskyttet materiale (annet enn det sm eies av deltakeren g/eller sm leveres av spnsr i knfiguratren); g kan ikke innehlde gjenkjennelige bygninger g andre arkitektniske verk eller gjenkjennelig kunstverk, da mange er pphavsrettbeskyttet. Spnsr frbehlder seg retten til ikke å publisere g/eller ikke å legge ut til ffentlig avstemning materiale i et territrium der det ikke ville være tråd med gjeldende lvgivning eller frskrifter, g hvis innleveringen ikke kan, etter spnsrs rimelige ppfatning, endres på måten frutsett venfr. Hvis spnsr har bestemt at det er nødvendig eller tilrådelig å freta mindre, ubetydelige justeringer av en ellers kmpatibel innlevering fr å samsvare med spesifikasjner eller krav fr publisering (eller lkale juridiske krav i ne gjeldende mråde), kan spnsr, etter eget skjønn, velge å gjøre det, eller spnsr kan be den aktuelle deltakeren gjøre det. Hvis spnsr ber en deltaker m å freta disse 3

4 justeringene g deltakeren velger å ikke freta justeringene, vil innleveringen diskvalifiseres, etter spnsrs eget skjønn. Innleveringer sm ikke verhlder disse ffisielle reglene eller sm ellers innehlder frbudt eller upassende innhld sm bestemt av spnsr, etter eget skjønn, vil bli diskvalifisert. Spnsr fatter endelig beslutning m hvilke innleveringer er kvalifiserte til å delta i denne knkurransen g bli vurdert fr en premie. Innleveringer kan fra tid til annen bli vist på knkurransenettstedet i løpet av den ttale knkurranseperiden g/eller på spnsrs ssiale mediesider g andre kanaler, etter spnsrs eget skjønn; å bli valgt sm en vist innleveringer er ikke relatert til vurderingskriteriene, g garanterer ikke at innleveringen blir valgt sm finalist. Dersm deltakers faktiske, angivelige eller ffentlige adferd er ulvlig, eller hvis deltakeren har blitt dømt fr en frbrytelse, eller etter spnsrs eget skjønn er ellers grvt støtende eller bryter med allment aksepterte nrmer fr adferd, eller på annen måte leder spnsr til rimelig å tr, eller knkludere med, at ffentlig tilknytning til deltakeren vil utsette spnsr fr latterliggjøring, frakt, kntrverser, frlegenhet eller skandale, kan spnsr, etter eget skjønn, diskvalifisere deltakeren, g en slik deltakers innleveringer vil ikke lenger være kvalifiserte fr denne knkurransen. Ved å sende inn en innlevering gir deltaker spnsr g dens representanter ugjenkallelig rett til, i den grad det er tillatt etter lven, ubetinget g evigvarende rett til publisere, skape avledede arbeider, fremvise, kringkaste, publisere, bruke, tilpasse, redigere, versette, dubbe g/eller mdifisere slike innleveringer på enhver måte, i ethvert g alle medier, ver hele verden, uansett frmål, uten begrensning g uten varsel eller hensyn til deg. Deltaker samtykker til å frigi g hlde skadesløse spnsr g knkurransepartene fra enhver g alle påstander m at ethvert kmmersielt, reklame-, presentasjns- eller nettinnhld eller ne annet materiale senere prdusert, presentert g/eller utarbeidet av eller på vegne av spnsr, krenker rettighetene til deltakers arbeid sm finnes i nen innleveringer. Deltaker frstår g gdtar at spnsrs bruk i saker sm er uavhengig utviklet sm er vesentlig lik eller identisk med innleveringen, eller innehlder funksjner eller elementer sm ligner på eller er identiske med de sm finnes i innleveringen, ikke frplikter spnsr til å frhandle med deltaker, g heller ikke gir deltaker rett til nen kmpensasjn av ne slag. Deltaker samtykker til g erkjenner at ingenting heri skal hindre spnsr fra å bruke ethvert materiale i, eller sm ligner på, innleveringen, uten frpliktelse verfr deltaker, inkludert, men ikke begrenset til, hvis spnsr har, eller har fastslått, at de har en selvstendig juridisk rett til å bruke slikt annet materiale, inkludert, men ikke begrenset til at slike funksjner eller elementer ikke er nye eller riginale, eller ikke stammer fra deltaker, eller ble eller kan heretter bli uavhengig skapt av eller sendt til spnsr. Deltakeren erkjenner at andre deltakere kan ha brukt ideer g/eller knsepter i sine innleveringer sm kan ligne ideer eller knsepter sm er inkludert i deltakerens innlevering. Deltaker frstår g samtykker til at han/hun ikke skal ha ne krav mt en annen deltaker eller spnsr sm følge av nen slik likhet, eller ha nen rett til kmpensasjn på grunn av en slik likhet. 4. Å STEMME PÅ ET DESIGN: Fr å stemme på et innlegg, gå til knkurransenettstedet g følg instruksjnene på skjermen. Stemmer må baseres på vurderingskriteriene i regel nr. 3. Begrenset til én (1) stemme pr. persn/e-pstadresse pr. stemmeperide. Bruk av autmatiserte enheter fr å stemme i denne knkurransen er frbudt. Stemmegivere kan ikke registrere seg med flere e- pstadresser g heller ikke bruke en annen enhet eller metde fr å registrere seg flere ganger eller sm flere deltakere. Enhver stemmegiver sm frsøker å stemme med flere e-pstadresser, under flere identiteter eller bruker enhver enhet eller metder fr å registrere seg eller stemme flere ganger vil bli diskvalifisert. Deltakere er frbys å skaffe stemmer på uredelig eller upassende vis, inkludert, men ikke begrenset til å tilby premier eller andre belønninger til dmmerne eller medlemmer av flket, betale en tredjepartstjeneste til å stemme på eller skaffe stemmer fr deltakerens innlevering, eller samarbeide 4

5 med andre enkeltpersner eller grupper fr å drive handel i stemmer. Spnsren frbehlder seg retten til å annullere enhver g alle slike stemmer g å diskvalifisere deltakeren fra knkurransen. Deltakelse i ltteriet: Hvis du br i Belgia, Canada (unntatt Quebec), Clmbia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, India, Japan, Kina, Luxemburg, Nederland, New Zealand, Strbritannia, Sveits, Sør-Afrika, Taiwan, Tyskland, USAs 50 delstater samt District f Clmbia, Venezuela eller Østerrike vil stemmen din gi deg autmatisk deltakelse i Radissn Blu Egg TM -stldesignltteriet ( Ltteriet ). Se ltteriets ffisielle regler fr detaljer. 5. VALG AV VINNERINNLEVERING: Finalister: Femten (15) finalister (hver en Finalist ) vil bli valgt i løpet av den ttale knkurranseperiden. Tre finalister vil bli valgt hver knkurranseperide sm følger: I løpet av hver stemmeperide: En dmmer utnevnt av spnsr ("Dmmer") vil velge én innlevering blant alle innleveringer mttatt i løpet av den aktuelle knkurranseperiden, basert på vurderingskriteriene sm er angitt venfr i regel nr. 3 ("Dmmerens ptensielle finalistinnleveringer"); g Besøkende til knkurransenettstedet kan stemme på én innlevering fra alle innleveringer mttatt i løpet av den aktuelle knkurranseperiden, basert på vurderingskriteriene sm er angitt i regel nr. 3, g i samsvar med stemmebegrensningene i regel nr. 4 ("Flkets ptensielle finalistinnlevering"). Dmmerens ptensielle finalistinnlevering g de flkets t ptensielle finalistinnleveringer med flest stemmer er de "ptensielle finalistinnleveringene. Ved utgang av hver stemmeperide: Spnsr vil varsle deltakere sm har sendt inn en ptensiell finalistinnlevering. Varselet vil innehlde fritakelsene beskrevet i regel nr. 8. Deltakere sm returnerer fritakelsene til Spnsr innen førtiåtte (48) timers varsel, vil anses sm "Finalister", g deres innleveringer vil være "Finalistinnleveringer." Hvis en deltaker unnlater å returnere fritakelsen, vil hans eller hennes ptensielle finalistinnlevering anses ikke kvalifisert, g dmmerens neste ptensielle finalistinnlevering eller flkets ptensielle finalistinnlevering med det nest høyeste antall stemmer vil anses sm en ptensiell finalistinnlevering. Spnsr vil kunngjøre finalistene g finalistinnleveringene på knkurransenettstedet. Hvedpremievinner: I løpet av uke 42 vil dmmerne velge én finalistinnlevering basert på vurderingskriteriene, sm er beskrevet i regel nr. 3, sm vinnende innlevering ("Vinnerinnlevering"), g deltakeren sm sendte inn vinnerinnleveringen vil vinne hvedpremien ("Hvedpremievinner"). Vinneren vil bli varslet via e-pst, g vinnerinnleveringen g hvedpremievinneren vil bli ffentliggjrt senest i løpet av uke 44. Prduksjn av stlen: Finalister g hvedpremievinner erkjenner g gdtar at spnsr kan prdusere g plassere Egg TM -stler basert på enhver finalistinnlevering eller vinnerinnlegget i Radissn Blu -hteller ver hele verden, etter spnsrs eget skjønn, uten ekstra vederlag eller erstatning til finalistene eller hvedpremievinneren. 5

6 6. PREMIEINFORMASJON: Femten finalistpremier: Hver finalist vil mtta (i) én Egg TM -stl i miniatyr, basert på sin innlevering ( Ministl ), g (ii) ett elektrnisk gavekrt på t påfølgende netter i et standard rm, fr t persner, på ethvert Radissn Blu-htell ver hele verden ("E-gavekrt") (Ministlen g E-gavekrte er "Finalistpremie"). E-gavekrtet utløper 30. April Den mtrentlige salgsverdien ("Apprximate Retail Value" - "ARV") fr hver finalistpremie er USD 831,00 eller tilsvarende i lkal valuta fr ikke-amerikanske vinnere. Ttal ARV fr alle finalistpremier er USD ,00 eller tilsvarende i lkal valuta fr ikke-amerikanske vinnere. Faktisk verdi på finalistpremiene vil variere avhengig av htellsvingninger. Enhver differanse mellm ARV g faktisk verdi vil ikke bli tildelt. En hvedpremie: Hvedpremievinner vil mtta (i) finalistpremie, (ii) én Egg TM -stl i full størrelse basert på sin innlevering ( Stl ) g (iii) en reise fr hvedpremievinner pluss en gjest til knkurransens avdukingsarrangement på Radissn Blu Ryal Htel, København ( Htellet ), planlagt fr uke , men dette kan endres etter spnsrs eget skjønn ("Reise") (finalistpremien, stlen g reisen er "Hvedpremie"). ARV fr hvedpremie er USD ,00 eller tilsvarende i lkal valuta fr ikke-amerikanske vinnere. Faktisk verdi vil variere avhengig av reisens pprinnelsessted, flybillettpris g htellsvingninger. Enhver differanse mellm ARV g faktisk verdi vil ikke bli tildelt. Reisen inkluderer flybilletter fr t persner, tre netter på rm 606 på htellet, frkst hver mrgen, én middag på Albert K, utpekelse sm hvedpremievinner på arrangementet g en eksklusiv mvisning på Republic f Fritz Hansen. Følgende reisevilkår gjelder fr alle reiser sm fretas under disse ffisielle reglene: Flyplass, flyselskap, billetter g/eller innkvartering fr reisepremien skal velges av spnsr. Bare i den grad det kreves av gjeldende lv, vil reisen inkludere en pr. diem gdtgjørelse på USD 50,00 pr. persn pr. dag. Alle måltider, tips g andre utgifter frbundet med reisen, sm ikke er spesifikt nevnt i disse reglene, er hvedpremievinnerens eget ansvar. Alle reiser må utføres på datene spesifisert av spnsren, ellers mister vinneren reisen. Hvedpremievinner g hans/hennes gjest må reise på samme reiserute. Hvedpremievinnerens gjest må være ver myndighetsalder i sitt bstedsland. Gjester må gså fylle ut g signere en ansvarsfritakelse før reisen. Deltakelse fr hvedpremievinner g/eller gjest på enhver eller alle aktiviteter knyttet til reisen er frivillig. Hvis hvedpremievinner g/eller gjest velger ikke å delta på enhver eller alle aktiviteter knyttet til reisen, vil ikke hvedpremievinner gis nen ytterligere kmpensasjn i bytte fr disse. Hvedpremievinner g gjest må ha all nødvendig identifikasjn g/eller reisedkumenter (f.eks. gyldig førerkrt, pass, visum sv.) sm kreves fr å reise, g må ikke ha nen begrensninger på evnen til å reise, herunder rett til innreise i destinasjnslandet eller ne annet land det reises inn i under reiseruten. Når hvedpremievinnerens gjest er utpekt, kan ikke han/hun erstattes, brtsett fra etter spnsrs eget skjønn. Flybilletter er ikke refunderbare/verførbare, g er ikke gyldige fr ppgraderinger g/eller bnusprgrammer. Alle flybilletter kan være gjenstand fr variasjner på flyreisen, arbeidsstans, samt tidsplan- eller ruteendringer. Dersm flyreise, etter spnsrs bedømmelse, ikke er nødvendig på grunn av hvedpremievinners nærhet til Fritz Hansen, vil bakketransprt erstatte tur/retur flybilletter etter spnsrs eget skjønn. Differanse i verdi vil ikke bli tildelt hvedpremievinner. Spnsr er ikke ansvarlig fr eventuelle kanselleringer, frsinkelser, ruteendringer eller substitusjn eller enhver handling eller frsømmelser verhdet av luftfartsselskaper, hteller, peratører, transprtselskap, premieleverandører eller andre persner sm yter Hvedpremie-relaterte tjenester eller vernattingssteder. Spnsren er ikke ansvarlig dersm reisen hindres på grunn av beslutninger gjrt av ffentlige myndigheter eller andre flyselskaps- eller flyplassautriteter. Ytterligere premietildelingsinfrmasjn g reiseinfrmasjn vil gis til hvedpremievinner på varslingstidspunktet. Hvedpremievinner g hans/hennes gjest er gså ansvarlige fr å skaffe reisefrsikring (g alle andre frmer fr frsikring) etter eget valg, g erkjenner med dette at spnsr ikke har skaffet eller gitt, g ikke vil kmme til å skaffe eller gi, reisefrsikring eller nen annen frm fr frsikring. Tapte, stjålne 6

7 eller skadede flybilletter, reisekupnger eller gavekrt vil ikke erstattes eller byttes. Hvis hvedpremievinner ikke kan delta på reisen, uansett årsak, inkludert manglende evne til få visum fr reisen, taper hvedpremievinner reise-delen av hvedpremien, g ingen kntantekvivalenter skal tildeles. I den grad mfanget av finalistpremier eller hvedpremien er begrenset etter gjeldende lvgivning, vil den aktuelle finalisten eller hvedpremievinneren bli tildelt den delen av premien sm er tillatt etter lven, g differansen vil bli dnert til en veldedighetsrganisasjn spnsren g den aktuelle finalisten eller hvedpremievinner er blitt enige m. Spnsr gir ingen garantier fr hvr/når/hvis en eller flere Egg TM -stler basert på vinnerinnleveringen vil bli prdusert eller distribuert. ODDSEN FOR Å VINNE AVHENGER AV DOMMERNES AVGJØRELSE OG OFFENTLIG AVSTEMNING. MAKSIMAL TOTAL ARV FOR ALLE PREMIER I KONKURRANSEN ER: USD eller tilsvarende i lkal valuta fr ikke-amerikanske premievinnere. 7. GENERELLE BETINGELSER: Knkurransedeltakere gdtar at spnsren har enerett til å avgjøre alle saker g tvister sm ppstår fra denne knkurransen, g at alle spnsrs avgjørelser skal være endelige g bindende g kan ikke utfrdres eller ankes. Knkurransedeltakere samtykker til, i den maksimale grad tillatt etter lven, å frita, kmpensere g hlde skadesløs spnsr, knkurransepartene, Facebk, Inc., Twitter, Inc. g Instagram LLC, samt alle deres respektive mrselskaper, datterselskaper g tilknyttede selskaper, g alle deres respektive ansatte, ledere, styremedlemmer, representanter, leverandører, annnsører, spnsrer g agenter (samlet kalt "fritatte parter") fra ethvert g alt ansvar, tap, skade, kstnad eller krav knyttet til deltakelse i knkurransen, g aksept, bruk eller misbruk av en premie, inkludert, men ikke begrenset til, publisering av en innlevering, g deres deltakelse i enhver premierelatert aktivitet. Unntatt der det er frbudt etter lven, er finalister g hvedpremievinner selv ansvarlig fr enhver skatt på sine respektive premier. Finalister g hvedpremievinnere sm er bsatt i USA vil mtta IRS-skjema 1099 fr skatteverdien av premien sin. Ingen substitusjn av premien tilbys, unntatt etter spnsrs eget skjønn. Premiene kan ikke verføres. Uavhentede premier vil ikke bli tildelt eller vil ellers behandles i henhld til lven. Hvis en premie eller en del av en premie ikke kan tildeles, uansett nen grunn, frbehlder spnsr seg retten til å erstatte premien med en annen premie av samme eller høyere verdi. Videre frbehlder spnsr seg retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere enhver persn sm anses å (a) manipulere eller frsøke å tukle med deltaker- eller stemmeprsessen, driften av knkurransen, spnsrs nettsted eller knkurransenettstedet; (b) bryte disse ffisielle reglene; (c) bryte knkurransenettstedets tjenestevilkår, vilkår fr bruk g/eller gjeldende generelle regler eller retningslinjer; (d) pptre på en usprtslig eller frstyrrende måte, eller med hensikt å irritere, misbruke, true eller trakassere andre; eller (e) ta del i bedrageri, uærlighet eller ulvlig aktivitet; (f) frsøke bevisst å skade eller ødelegge, eller på annen måte frsøke å underminere, den lvlige driften av knkurransen g/eller spnsrs virksmhet, inkludert, men ikke begrenset til juks, hacking, bedrag g/eller annen urettferdig praksis, inkludert, men ikke begrenset til å bruke autmatiserte innleverings- eller stemmeprgrammer g/eller enheter; (g) knspirere til å endre resultatet av knkurransen; g/eller (h) gi uriktige eller villedende pplysninger til spnsr eller knkurranseparter. Spnsr kan, i den grad det er tillatt etter lven, sanksjnere enhver persn sm tar del i vennevnt adferd eller handler på en måte sm svekker knkurransens integritet. Arten g mfanget av en slik sanksjn skal være etter spnsrs eget skjønn, g kan inkludere diskvalifisering eller tap av privilegier til å delta i andre av spnsrs knkurranser eller knkurransen. Denne knkurransen er underlagt lvene i delstaten Minnesta i USA. Alle krav sm på nen måte er frbundet med denne knkurransen eller nen innlevering må avklares i de føderale eller delstatlige dmstlene i Hennepin Cunty, delstaten Minnesta, USA. I den grad lven tillater det, 7

8 skal partene gi avkall på alle rettigheter til å bringe fr retten enhver sak eller rettergang sm anlegges i frbindelse med disse ffisielle reglene, inkludert, men ikke begrenset til knkurransen. I den grad lven tillater det, skal enhver tvist eller ethvert krav sm følger av, eller er frbundet med, disse ffisielle reglene g/eller knkurransen, avgjøres på individuell basis, g skal ikke kbles til ne krav eller uenighet av nen annen part. Tvisten eller kravet skal føres i Hennepin Cunty, delstaten Minnesta. Lver i en deltakers bstedsland kan gi deltakeren rett til å sende inn krav fr dmstlene i dette landet, g kan fastsette at enkelte lver i dette landet gså er gjeldende fr denne knkurransen. Hvis nen av bestemmelsene i disse ffisielle reglene, eller anvendelsen av en slik bestemmelse verfr en persn eller mstendighet, erklæres ugyldige eller ikke-håndhevbare, skal imidlertid en slik avgjørelse ikke ugyldiggjøre resten av disse ffisielle reglene. Det er intensjnen g avtalen mellm partene at disse ffisielle reglene skal anses endret ved å mdifisere en slik bestemmelse i den utstrekning det er nødvendig fr å gjøre den gyldig, lvlig g håndhevbar, samtidig sm dens hensikt bevares eller, hvis en slik endring ikke er mulig, ved å erstatte den med en annen bestemmelse sm er gyldig, lvlig g håndhevbar, slik at spnsrs hensikt vesentlig effektueres. Se Spnsrs persnvernerklæring på fr spnsrs retningslinjer vedrørende persnpplysninger sm innhentes i frbindelse med denne knkurransen. Dersm det ppstår en knflikt mellm disse ffisielle reglene g persnvernerklæringen, skal disse ffisielle reglene gjelde. JURIDISK ADVARSEL: ETHVERT FORSØK AV EN PERSON, DELTAKER ELLER IKKE, PÅ BEVISST Å SKADE, ØDELEGGE, MANIPULERE ELLER VANDALISERE KONKURRANSENETTSTEDET ELLER MANIPULERE DRIFTEN AV KONKURRANSEN, BRYTER STRAFFE- OG SIVILLOVER, OG SPONSOR FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å SØKE ERSTATNING OG ALLE RETTSMIDLER MOT SLIKE PERSONER I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER LOVEN. 8. FINALISTVARSLING: Finalister vil varsles via e-pst på eller rundt datene fastsatt venfr. Finalister vil bli pålagt å fullføre, utferdige g returnere en erklæring (eller, fr lvlige innbyggere i Canada, en samsvarserklæring), en ansvarsfritakelse, g, der dette er lvlig, en publiseringsfritakelse (samlet kalt "Fritakelser"). Unntatt der det er frbudt etter lven, gir hver finalist (g sier seg villig til å bekrefte dette skriftlig, m ønskelig) spnsr g spnrs representanter tillatelse til å bruke sitt navn, bilde, stemme g/eller avbildning til annnsering g/eller reklamefrmål, i ethvert g alle medier sm nå er kjent eller heretter ppfunnet, uten territrielle eller tidsmessige begrensninger g uten kmpensasjn. Hvedpremievinner kan bli pålagt å signere flere fritakelser etter spnsrs skjønn. I den grad det er tillatt etter lven, frbehlder spnsr seg retten til å be en ptensiell hvedpremievinner m å gdta å utsettes fr en knfidensiell bakgrunnssjekk fr å bekrefte valgbarhet g sørge fr at bruk av en slik persn i annnsering eller reklame fr knkurransen ikke vil føre til ffentlig vanry, frakt, skandale eller latterliggjøring fr spnsr, eller reflektere negativt på knkurransen, sm avgjrt av spnsren etter eget skjønn. Fraskrivelse på frpliktelser herunder av spnsren utgjør ikke en generell fraskrivelse av frpliktelser verfr deltakere. Ved å akseptere en premie sier hver finalist g hvedpremievinner seg enig i, g vil si seg enig i skriftlig m ønskelig, at hans/hennes innlevering vil anses sm et "bestillingsverk" i henhld til pphavsrettslvgivningen i USA g et "verk fremstilt under ansettelse" i henhld til pphavsrettslvgivningen i Canada, men hvis det ikke kan anses slik, vil hver finalist g hvedpremievinner si seg enig i, i den grad det er tillatt etter lven, å gi ugjenkallelig avkall på g verføre til spnsr alle sine rettigheter, titler g interesser i g til vedkmmendes innleveringer, m nen, inkludert, men ikke begrenset til all pphavsrett g varemerkerettigheter sm vedkmmende kan ha, i USA g ellers i verden, deri, fr vurdering, mttak g tilstrekkelighet av disse er med dette bekreftet. Hver finalist g hvedpremievinner gir herved avkall på, i favør av spnsr, alle "Drit Mral"-rettigheter eller "pphavspersns ideelle rettigheter" eller lignende rettigheter eller rettsprinsipper sm finalister eller hvedpremievinner nå eller senere kan inneha til sin innlevering 8

9 knyttet til spnsrs bruk av innleveringen i henhld til disse ffisielle reglene g knkurransen (inkludert, men ikke begrenset til trykkede, digitale, ssiale eller andre medier) av spnsr. Hver finalist g hvedpremievinner samtykker gså til at spnsr eller dennes agenter fretar seg (eller unnlater å freta seg) enhver handling knyttet til vedkmmendes innleverign, sm ellers kan utgjøre en vertredelse av finalisters g hvedpremievinners ideelle rettigheter. Spnsr frbehlder seg retten, i den grad det er tillatt etter lven, å endre, bytte eller mdifisere innleveringer etter eget skjønn. På frespørsel fra spnsr skal finalister g hvedpremievinner utferdige g levere ytterligere erklæring sm etter spnsrs rimelige ppfatning anses sm nødvendig fr å fastslå eierskap til registrering av rettigheter, eiendmsrett g interesse i, g til, innleveringen g til verførte pphavsrettigheter, at "pphavspersns ideelle rettigheter" fravikes, g/eller at samtykke er gitt i henhld til disse ffisielle reglene. Dersm spnsr unnlater å be m en slik erklæring sm nevnt venfr, skal ikke dette anses sm en fraskrivelse av spnsrs rettigheter, g spnsr kan på et senere tidspunkt frespørre erklæringen. 9. ANSVARSBEGRENSNING OG FRITAKELSE: I den grad det er tillatt ved lv, skal ikke ne ansvar påtas av spnsr g andre fritatte parter sm følge av nen persns deltakelse, eller frsøk på deltakelse, i knkurransen, eller evne eller manglende evne til å laste pp eller laste ned infrmasjn i frbindelse med deltakelse i knkurransen. Intet ansvar påtas av spnsr eller andre fritatte parter fr tekniske prblemer eller tekniske feil sm ppstår i frbindelse med nen av følgende hendelser sm kan påvirke driften av knkurransen: maskinvare- eller prgramvarefeil; defekt datamaskin, telefn, kabel, satellitt, nettverk, elektrnisk, trådløs eller Internett-tilkbling eller andre kmmunikasjnsprblemer på Internett; feil eller begrensninger av Internetttjenesteleverandør, servere, verter eller leverandører; uleselige, ujevne eller defekte dataverføringer; feil med e-pstverføring sm sendes eller mttas; tapt, sen, frsinket eller avskåret e-pstverføring; hel eller delvis utilgjengelighet på knkurransenettstedet, uansett grunn; trafikkprblemer på Internett eller knkurransenettstedet; uautrisert menneskelig eller ikkemenneskelig inngripen i driften av knkurransen, inkludert, men ikke begrenset til uautrisert manipulering, hacking, tyveri, virus, prgramfeil, rmer; eller ødeleggelse av ne aspekt av knkurransen, eller tap, feiltelling, feildirigering eller utilgjengelighet av en e-pstknt sm brukes i frbindelse med knkurransen. I den grad det er tillatt etter lven, er ikke spnsr g andre fritatte parter ansvarlige fr eventuelle trykkfeil i kunngjøringen av premier eller disse ffisielle reglene, eller nen unøyaktig eller uriktig infrmasjn sm finnes på knkurransenettstedet. Bruk av knkurransenettstedet er på brukerens eget ansvar. I den grad det er tillatt etter lven, er spnsr g andre fritatte parter ikke ansvarlige fr persnskader eller materielle skader eller tap av ne slag sm kan påføres brukers eller enhver annen persns datautstyr sm følge av deltakelse i knkurransen, bruk av knkurransenettstedet eller nedlastingen av infrmasjn fra knkurransenettstedet. Ved å delta i knkurransen samtykker deltakere, til den grad det er tillatt etter lven, å frita g hlde skadesløse spnsr g andre fritatte parter fra ethvert g alt ansvar fr tap, skade, persnskade, erstatningskrav eller utgift, inkludert, men ikke begrenset til skade på eiendm, persnskade g/eller død sm kan inntreffe i frbindelse med, under frberedelse til, under reise til eller ved deltakelse i knkurransen, eller besittelse, aksept, bruk g/eller misbruk av premie, eller deltakelse i enhver knkurranse-relatert aktivitet g fr ethvert krav basert på publiseringsrettigheter, ærekrenkelse, krenkelse av privatlivets fred, brudd på pphavsretten, varemerkevertredelse eller andre søksmål knyttet til åndsrett. Spnsr g andre fritatte parter er ikke ansvarlige dersm nen del av knkurransen, arrangementer eller arrangementkringkasting avlyses på grunn av vær, brann, streik, krigshandlinger eller terrrisme eller andre frhld utenfr deres kntrll ("Frce Majeure-hendelse"). Dersm en Frce Majeure-hendelse skulle ppstå, kan spnsr, uten frpliktelse, bestrebe seg fr å kringkaste en hvedpremievinnerreklame på et annet tidspunkt eller utføre en rimelig substitusjn etter eget skjønn. 9

10 I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER LOVEN, SKAL IKKE SPONSOREN ELLER ANDRE FRITATTE PARTER I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE ERSTATNINGSKRAV ELLER TAP AV NOE SLAG, INKLUDERT DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFFEERSTATNING SOM SKYLDES DIN TILGANG TIL OG BRUK AV KONKURRANSENETTSTEDET OG/ELLER KONKURRANSEN, NEDLASTING FRA OG/ELLER UTSKRIFT AV MATERIALE LASTET NED FRA NOE NETTSTED ELLER ENHVER APP KNYTTET TIL KONKURRANSEN. UTEN Å BEGRENSE DET OVENFORSTÅENDE LEVERES DENNE KONKURRANSEN SAMT ALLE PREMIER "SOM DE ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER ELLER ANSVARSFRASKRIVELSER FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER UNNTAK AV GARANTIER, SÅ ENKELTE AV BEGRENSNINGENE ELLER UNNTAKENE OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. SJEKK DIN LOKALE LOVGIVNING FOR RESTRIKSJONER ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL DISSE BEGRENSNINGENE ELLER UNNTAKENE. Dersm, g i den grad, at engelsk, fransk, tysk, hngkngsk, nrsk, singaprsk eller nen annen lvgivning slår fast at ansvarsfraskrivelse ved dødsfall eller persnskade eller nen annen trt ikke er tillatt, skal ingenting i disse ffisielle reglene antas å begrense eller utelukke nen parts ansvar ved dødsfall eller persnskade frårsaket av en slik parts uaktsmhet, eller fr bedrageri eller grv uaktsmhet. Når det gjelder Australia, skal ingenting i disse ffisielle reglene begrense, utelukke eller mdifisere, eller hevde å begrense, utelukke eller mdifisere, nen lvbestemt frbrukergaranti eller ne underfrstått vilkår eller garanti, dersm utelukkelse av disse gjennm disse ffisielle reglene ville utgjøre lvbrudd eller føre til ugyldiggjørelse av nen del av disse ffisielle reglene. 11. FORESPØRSEL OM VINNERLISTE/REGLER: Hvis du blir valgt sm en av finalistene eller hvedpremievinner, vil pplysningene dine bli inkludert i en ffentlig tilgjengelig vinnerliste. Fr å be m navnene på finalistene eller vinneren av hvedpremien, eller fr å be m en kpi av disse ffisielle reglene, send en frespørsel med en selv-adressert, frankert knvlutt, sm skal mttas innen 30. nvember 2015, til: Radissn Blu Egg Chair Design Cntest (spesifiser "Winners' List" eller "Official Rules"), 701 Carlsn Parkway, Minnetnka, Minnesta, 55305, USA, eller gå til knkurransenettstedet. Persner sm br i Vermnt eller ikke br i USA kan avstå frankering ved frespørsel m ffisielle regler. 12. SPONSOR: Radissn Htels Internatinal, Inc., 701 Carlsn Parkway, Minnetnka, Minnesta 55305, USA. Denne knkurransen er på ingen måte spnset, støttet eller administrert av, eller tilknyttet, Facebk, Twitter eller Instagram. 13. ADMINISTRATOR: Denne knkurransen er administrert av DigitasLBi Denmark ApS. 10

11 RADISSON BLU EGG -STOLDESIGNLOTTERI OFFISIELLE REGLER INGEN KJØP ELLER BETALINGER KREVES FOR Å DELTA ELLER Å VINNE. KJØP VIL IKKE ØKE VINNERSJANSENE. UGYLDIG HVIS FORBUDT IFØLGE LOVEN. VED Å DELTA GIR DU DITT SAMTYKKE TIL Å VÆRE BUNDET AV DISSE OFFISIELLE REGLENE. 1) KVALIFISERING: Radissn Blu Egg -stldesignltteriet ( Ltteriet ) er åpent kun fr persner sm er ver myndighetsalder i landet de br i g sm er lvlig bsatt i Belgia, Canada (unntatt Quebec), Clmbia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, India, Japan, Kina, Luxemburg, Nederland, New Zealand, Strbritannia, Sveits, Sør- Afrika, Taiwan, Tyskland, USAs 50 delstater samt District f Clmbia, Venezuela g Østerrike på deltakelsestidspunktet. Ansatte, leverandører, styremedlemmer g ledere, samt deres nærmeste familiemedlemmer g husstandsmedlemmer, i Radissn Htels Internatinal, Inc., ( Spnsr ), Rezidr Htels, ApS Danmark, DigitasLBi Denmark ApS, Fritz Hansen A/S, Kvadrat A/S, Graven Images Limited, g dmmerne i Radissn Blu Egg -stldesignknkurransen ( Knkurransen ), g alle deres respektive mr-/datterselskaper g tilknyttede selskaper, g alle andre virksmheter invlvert i administrasjn, utvikling, iverksettelse g gjennmføring av ltteriet (samlet kalt "ltteriparter") kan ikke delta i dette ltteriet. Ltteriet er underlagt alle føderale, delstatlige g lkale lver g frskrifter. Ugyldig i ethvert land eller territrium sm ikke er spesifikt nevnt venfr, eller der det er frbudt eller på annen måte begrenset av lven. 2) LOTTERIPERIODE: Ltteriet er åpent mellm 00:00:00, Central Time i USA ( CT ) den 8. september 2015 g 23:59:59. CT den 12. ktber 2015 ( Ltteriperide ). Ltteriperiden har fem stemmeperider: Stemmeperide 1: mellm 00:00:00 CT i USA den 8. september 2015 g 23:59:59 CT den 14. september Stemmeperide 2: mellm 00:00:00 CT i USA den 15. september 2015 g 23:59:59 CT den 21. september Stemmeperide 3: mellm 00:00:00 CT i USA den 22. september 2015 g 23:59:59 CT den 28. september Stemmeperide 4: mellm 00:00:00 CT i USA den 29. september 2015 g 23:59:59 CT den 5. ktber Stemmeperide 5: mellm 00:00:00 CT i USA den 6. ktber 2015 g 23:59:59 CT den 12. ktber

12 3) SLIK KAN DU DELTA: Fr å delta i ltteriet, gå inn på nettstedet fr knkurransen på ( Knkurransenettstedet ), g følg instruksjnene på skjermen fr å stemme på et Egg TM -stldesign. Stemmene må være basert på vurderingskriteriene fr knkurransen, sm er sm følger: Vekt Kriterier Beskrivelse av kriterier 50 % Skandinavisk designestetikk Et vakkert, men allikevel enkelt g rent design, skapt fr å kmplimentere frmen g funksjnaliteten til den ikniske Egg TM -stlen. 25 % Elegant g sfistikert Kjennetegnet av mderne stil g sfistikert appell, 25 % Fleksibilitet når det gjelder mønster med evnen til å bevare relevans ver tid. Mulighet fr at tilpasset design kan integreres i Radissn Blu -interiørdesign. Begrenset til én stemme pr. persn/e-pstadresse pr. stemmeperide. Bruk av autmatiserte enheter fr deltakelse i dette ltteriet er frbudt. De fritatte partene påtar seg intet ansvar fr tapte, frsinkede eller feilsendte stemmer, eller enhver teknisk feil sm kan ppstå på datamaskinen, Internett eller telefnen. Alle stemmer blir Spnsrs eiendm, g vil ikke bli returnert. Deltakere kan ikke registrere seg med flere e-pstadresser, g deltakere kan heller ikke bruke en annen enhet eller metde fr å registrere seg flere ganger eller sm flere deltakere. Enhver deltaker sm frsøker å delta med flere e-pstadresser, under flere identiteter eller bruker nen frm fr enheter eller metder fr å registrere seg / spille flere ganger, vil bli diskvalifisert g mister enhver g alle premier vunnet, etter Spnsrs skjønn. Deltakere må ha en gyldig e-pstadresse. Spnsr er ikke ansvarlig fr feil eller unøyaktig deltakerinfrmasjn, enten dette er frårsaket av Internett-brukere eller av ne av utstyret eller prgrammeringen tilknyttet eller benyttet i ltteriet eller av andre tekniske eller menneskelige feil sm kan ppstå under behandlingen av deltakelsen. Ved å delta gdtar deltakerne disse ffisielle reglene, sm er endelige g bindende på alle måter. 4) TILFELDIG TREKNING; VINNERODDS; PREMIER: Innen 48 timer etter stenging av hver stemmeperide vil spnsr eller spnsrs representant tilfeldig trekke ti (10) vinnere blant alle kvalifiserte stemmer mttatt i løpet av den tilsvarende stemmeperiden, fr å gi ttalt femti (50) vinnere i løpet av hele ltteriperiden. Alle tilfeldige trekninger vil bli utført under ppsyn av spnsr, hvis avgjørelser er endelige. Oddsene fr å vinne en premie avhenger av antallet kvalifiserte stemmer sm mttas i løpet av hver stemmeperide. Der dette kreves, må en ptensiell premievinner først svare riktig, uten hjelp av ne slag, på spørsmål sm tester matematikk- eller andre ferdigheter. Dersm en ptensiell premievinner ikke er i stand til å gi riktig svar på ferdighetstestspørsmålet, har spnsren rett til å tilfeldig trekke en annen kvalifisert deltaker, g spnsren er fullt g helt fritatt fr ethvert ansvar i denne frbindelsen. Premier: Hver premievinner vil mtta ett (1) elektrnisk gavekrt fr t (2) påfølgende netter i et standardrm fr t persner, på et hvilket sm helst Radissn Blu htell hvr sm helst i verden ("E-gavekrtet"). Den mtrentlige salgsverdien ("Apprximate Retail Value" - "ARV") fr hver premie er USD 250,00 eller tilsvarende i lkal valuta fr ikke-amerikanske vinnere. Ttal ARV fr alle premier er USD ,00, eller tilsvarende i lkal valuta fr ikke-amerikanske vinnere. E-gavekrtet utløper 30. April Av skattemessige grunner kan premievinneren bli bedt m å ppgi gyldig fødselsnummer eller amerikansk TIN-nummer (skattenummer) til spnsr før premien blir tildelt. Persner sm br i Canada kan bli gjenstand fr kildeskatt g er selv ansvarlige fr å melde fra g betale eventuell inntektsskatt. 12

13 Premier kan ikke byttes mt kntanter. Ingen erstatning, verføring eller tildeling av premien er tillatt, med unntak av at spnsr frbehlder seg retten til å erstatte premien med en premie til samme, eller høyere, verdi. Enhver g alle føderale, delstatlige g lkale skatter frbundet med en premie, enten premien brukes helt eller delvis, er utelukkende premievinnerens ansvar, g spnsr vil verhlde alle krav m rapprtering av skatt. Alle andre utgifter sm ikke er spesifisert sm en del av premiebeskrivelsen er utelukkende vinnerens ansvar. 5) VINNERE: Vinnerne vil bli infrmert g bekreftet sm følger: a) Premievinner: Premievinnere vil bli varslet via e-pst på e-pstadressen registrert fr deltakelse i ltteriet. Retur av en premie sm ikke kan leveres vil resultere i tap av premien. Uavhentede premier vil ikke bli tildelt. Ptensielle vinnere vil være gjenstand fr verifisering, herunder verifisering av alder. Hvis en ptensiell vinner viser seg å ikke være berettiget, eller ikke samsvare med disse ffisielle reglene, vil den ptensielle vinneren bli diskvalifisert. Hvis en varslet vinner ikke er kvalifisert, gir avkall på eller frasier seg premien, kan en alternativ vinner tilfeldig velges sm premievinner hvis tid g mstendigheter tillater det, selv m den diskvalifiserte ptensielle vinnerens navn har blitt ffentliggjrt. b) Offentliggjøring: Deltakerne gir videre spnsr g fritatte parter rett til å bruke g publisere deres navn, delstat g bstedsland på Internett, på trykk g i alle andre medier i frbindelse med ltteriet. Aksept av en premie utgjør tillatelse til at spnsr kan bruke vinnernes navn, bilde, stemme g/eller avbildning fr reklame- g/eller salgsfremmende frmål i ethvert g alle typer medier, kjent nå eller heretter ppfunnet, uten territrielle eller tidsmessige begrensninger g uten kmpensasjn, g uten varsel, vurdering, gdkjenning eller ytterligere kmpensasjn, med mindre dette er frbudt etter lven. 6) YTTERLIGERE VILKÅR: Ved å delta samtykker deltakeren til å akseptere g rette seg etter de ffisielle reglene fr dette ltteriet g til at enhver tvist frbundet med gjennmføringen av dette ltteriet, tlkning av reglene eller tildeling av premie skal avgjøres av spnsr, hvis avgjørelse skal være bindende g endelig. Ved å delta samtykker deltakeren til å bli varslet av spnsr via kntaktinfrmasjnen deltakeren ppga ved stemmegivningen, i frbindelse med administrasjnen av dette ltteriet. Dette ltteriet er underlagt lvene i delstaten Minnesta, g deltakeren samtykker til at dmstlene i delstaten Minnesta skal ha eksklusivt verneting fr eventuelle tvister sm ppstår i frbindelse med dette ltteriet. Alle føderale, delstatlige g lkale lver g frskrifter gjelder. Ved å delta samtykker deltakeren til å frita g hlde skadesløse knkurransepartene, Facebk, Inc., Twitter, Inc. g Instagram LLC, samt alle deres tilknyttede selskaper g datterselskaper, g alle deres respektive styremedlemmer, ledere, ansatte g representanter ("fritatte parter") fra enhver skade, tap eller persnskade, herunder død, eller skade på eiendm, sm helt eller delvis, direkte eller indirekte skyldes aksept, bruk eller misbruk av en premie, deltakelse i enhver ltteri-relatert aktivitet eller deltakelse i ltteriet. De fritatte partene er ikke ansvarlige fr nen frm fr skriftlig eller annen feil i trykken av dette tilbudet, administrasjn av ltteriet eller i utlysningen av premier, inkludert feil sm kan gi feilaktig inntrykk av at en premie er vunnet. Dersm spnsren er frhindret fra å frtsette dette ltteriet eller integriteten g/eller gjennmførbarheten av ltteriet undermineres av nen frm fr hendelse, inkludert, men ikke begrenset til brann, flm, epidemi, jrdskjelv, eksplsjn, arbeidsknflikt eller streik, naturkatastrfe, samfunnsfiendtlig handling, satellitt- eller utstyrssvikt, pptøyer eller urligheter, krig (erklært eller uerklært), terrrtrussel eller -aktivitet, eller enhver føderal, delstatlig eller lkal lvgivning, dm eller frskrift, dm fra en dmstl eller jurisdiksjn, eller andre årsaker sm ikke med rimelighet kan anses å være innenfr spnsrs kntrll ("Frce Majeure"-hendelser), skal spnsren ha rett til, etter eget skjønn, å frkrte, mdifisere, suspendere, kansellere eller avslutte ltteriet, uten frvarsel eller ytterligere frpliktelser. Hvis spnsr, etter eget skjønn, velger å frkrte ltteriet sm følge av frce majeure, frbehlder spnsr seg retten til, men er ikke frpliktet til, å velge vinner(e) tilfeldig 13

14 blant alle gyldige g kvalifiserte stemmer, mttatt pptil tidspunktet fr Frce Majeurehendelsen. Spnsr er ikke ansvarlig fr eventuell endring av deltakeres e-pstadresse g/eller telefnnummer. Se Spnsrs persnvernerklæring på fr infrmasjn m spnsrs retningslinjer vedrørende bruk av persnpplysninger sm innhentes i frbindelse med dette ltteriet. Hvis du blir trukket sm vinner, vil pplysningene dine bli inkludert i en ffentlig tilgjengelig vinnerliste. 7) FRITAKELSE: Sm en betingelse fr deltakelse gdtar deltakeren (g er villig til å bekrefte skriftlig): (a) å frita fritatte parter fra ethvert ansvar, tap eller skade pådratt i frbindelse med tildeling, mttak, besittelse g/eller misbruk av enhver premie, inkludert eventuelle reiser relatert dertil; (b) ikke under nen mstendigheter vil deltakeren bli tildelt, g deltakeren fraskriver seg herved alle rettigheter til å kreve, strafferettslig erstatning eller erstatning fr indirekte skader, følgeskader eller andre skader, annet enn fr faktiske kntantutlegg; (c) alle søksmål sm ppstår sm følge av, eller i frbindelse med, dette ltteriet eller enhver premie tildelt, skal løses individuelt, uten at det tys til nen frm fr gruppesøksmål; g (d) ethvert g alle krav, dmmer g erstatninger skal være begrenset til faktiske kntantutlegg, eksklusive advkathnrarer g saksmkstninger. 8) INTERNETT: Hvis, uansett årsak, Internett-delen av dette ltteriet ikke virker sm planlagt, inkludert infeksjn av datavirus, prgramfeil, manipulering, uautrisert brukeravbrudd, bedrageri, tekniske feil eller andre årsaker utenfr spnsrs kntrll sm svekker eller påvirker administrasjn, sikkerhet, rettferdighet, integritet eller frsvarlig gjennmføring av dette ltteriet, frbehlder spnsr seg retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere enhver persn sm tukler med deltakelsesprsessen, g å kansellere, avslutte, mdifisere eller suspendere dette ltteriet. I slike tilfeller vil spnsr, etter eget skjønn, velge en tilfeldig vinner (vinnere) blant kvalifiserte, ikkemistenkelige stemmer mttatt før hendelsen sm gjrde avslutningen, suspensjnen eller kanselleringen nødvendig. De fritatte partene påtar seg intet ansvar fr nen frm fr feil, utelatelse, avbrudd, sletting, defekt, frsinkelse i drift eller verføring, kmmunikasjnslinjefeil, tyveri eller ødeleggelse eller uautrisert tilgang til, eller endring av, stemmer. De fritatte partene er ikke ansvarlige fr eventuelle prblemer eller tekniske feil på telefnnettverk eller linjer, datasystemer på Internett, servere eller leverandører, datautstyr, prgramvare, mislykket mttak av e-pst eller stemmer hs spnsren grunnet tekniske prblemer eller trafikkprblemer på Internett eller på et hvilket sm helst nettsted, eller en kmbinasjn av disse, inkludert eventuell skade eller ødeleggelse på deltakers eller enhver annen persns datamaskin, relatert til, eller sm følge av, deltakelse eller nedlasting av materialer i dette ltteriet. ADVARSEL: ETHVERT FORSØK PÅ Å BEVISST SKADE ETHVERT NETTSTED, ELLER Å UNDERMINERE BERETTIGET DRIFT AV DETTE LOTTERIET, KAN VÆRE BRUDD PÅ STRAFFE- OG SIVILLOV, OG DERSOM SLIKT FORSØK GJØRES, FORBEHOLDER SPONSOR SEG RETTEN TIL Å SØKE SKADEERSTATNING TIL DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER LOVEN. Stemmer avgitt via Internett vil bli erklært innsendt av den autriserte kntinnehaveren av e- pstadressen på det tidspunkt stemmen gis. "Autrisert kntinnehaver" er definert sm den fysiske persnen sm er tildelt en e-pstadresse fra en Internett-leverandør, Internett-tjenesteleverandør eller annen rganisasjn (f.eks. jbb, skle, institusjn sv.) sm er ansvarlig fr å tildele e-pstadresser fr dmenet frbundet med den innsendte e-pstadressen. 9) VINNERLISTE: Navnene på premievinnerne vil bli lagt ut på Internett rundt den 26. ktber 2015 på knkurransenettstedet, g denne listen vil ligge der i minst tretti (30) dager. 14

15 10) SPONSOR: Dette ltteriet er spnset av Radissn Htels Internatinal, Inc., 701 Carlsn Parkway, Minnetnka, Minnesta 55305, USA. Dette ltteriet er på ingen måte spnset, støttet eller administrert av, eller tilknyttet, Facebk, Twitter eller Instagram 11) ADMINISTRATOR: Dette ltteriet er administrert av DigitasLBi Denmark ApS. 15

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet)

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivningstjeneste Lite fr implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten ( tjenesten ) inkluderer implementering

Detaljer

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår CmpleteCare Skade g Tyveri Frsikringsvilkår Oversikt Dette dkumentet gir nærmere pplysninger m tre nivåer fr Frsikringsdekning Skadefrsikring, Tyverifrsikring g Flerdekningsfrsikring (både skadefrsikring

Detaljer

Vilkår og betingelser for «Nickelodeon Together For Good-konkurransen» Konkurransen Vilkårene Promotør(er) Konkurransesiden Innmeldingsavtalen

Vilkår og betingelser for «Nickelodeon Together For Good-konkurransen» Konkurransen Vilkårene Promotør(er) Konkurransesiden Innmeldingsavtalen Vilkår og betingelser for «Nickelodeon Together For Good-konkurransen» Sponset av Viacom International Media Networks, en avdeling av Viacom International, Inc., og Plan International USA, Inc. DET ER

Detaljer

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wings for Life World Run i Stavanger (heretter kalt «Event» eller «Løpet») har et lokalt vertskap og er organisert av Red Bull

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS Teknologiavtale Generelle Vilkår og Betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA05072014 LES NØYE GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS TEKNOLOGIAVTALEN. VED

Detaljer

Norge: Avtalevilkår. LEGO Batman 3: Ut over Gotham Facebook-konkurranse Deling av rollekort. ( Konkurransen )

Norge: Avtalevilkår. LEGO Batman 3: Ut over Gotham Facebook-konkurranse Deling av rollekort. ( Konkurransen ) Norge: Avtalevilkår LEGO Batman 3: Ut over Gotham Facebook-konkurranse Deling av rollekort ( Konkurransen ) Ved å delta i konkurransen vil hver deltaker (som definert nedenfor) betingelsesløst godta og

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE.

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE. Bruksvilkår Skriv ut Lagre PDF Oppdatert: 2 november 2011 1. INNLEDNING Velkommen til Club Penguin ("siden"). Nettsiden drives og presenteres for brukere av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR

GENERELLE BRUKERVILKÅR 1. INTRODUKSJON 1.1. Ved å ta i bruk/eller besøke en seksjon på nettstedet www.guts.com(nettstedet); eller ved å åpne en konto på nettstedet aksepterer du følgende regler og vilkår: o 1.1.1. Generelle

Detaljer

UPS-TEKNOLOGIAVTALE. Generelle vilkår og betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS-TEKNOLOGIAVTALE. Generelle vilkår og betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS-TEKNOLOGIAVTALE Generelle vilkår og betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS-TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA1072006 LES GRUNDIG GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN FOR UPS-TEKNOLOGI.

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Ved å delta i enhver del av Endgame-konkurransen ( Konkurransen ) godtar du å bindes av disse Offisielle reglene ( Offisielle reglene ) og forplikter deg til

Detaljer

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE Denne distributør- og internasjonale sponsoravtale inngås mellom Nu Skin International, Inc., et Utah-stiftet selskap, 75 West Center Street, Provo, Utah

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

ERKLÆRING OM FORRET- NINGSSTRATEGIER PROSEDYRER. Norge. Gjeldende fra 1. mars 2010

ERKLÆRING OM FORRET- NINGSSTRATEGIER PROSEDYRER. Norge. Gjeldende fra 1. mars 2010 ERKLÆRING OM FORRET- NINGSSTRATEGIER og PROSEDYRER Norge Gjeldende fra 1. mars 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - INNLEDNING.... 4 1.1 - Forretningsstrategier og godtgjørelsesplan innlemmet i distributøravtale....

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer