RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER"

Transkript

1 RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER INGEN KJØP ELLER BETALINGER KREVES FOR Å DELTA ELLER Å VINNE. KJØP VIL IKKE ØKE VINNERSJANSENE. UGYLDIG HVIS FORBUDT. VED Å DELTA GIR DELTAKEREN SITT SAMTYKKE TIL Å VÆRE BUNDET AV DISSE OFFISIELLE REGLENE. 1. KVALIFISERING: Radissn Blu Egg TM -stldesignknkurranse ( Knkurransen ) er åpen kun fr persner ver myndighetsalder i landet de er bsatt i på deltakelsestidspunktet. Knkurransen er ikke åpen fr brgere av, eller persner sm befinner seg i, følgende jurisdiksjner: Aserbajdsjan, Bahrain, Brasil, Burma, Cuba, De frente arabiske emirater, Egypt, Etipia, Gabn, Gergia, Iran, Jrdan, Kenya, Kuwait, Libann, Libya, Mali, Msambik, Nigeria, Nrd-Krea, Oman, Qatar, Quebec, Rwanda, Saudi-Arabia, Senegal, Sierra Lene, Sudan, Syria, Tunisia, Usbekistan, Venezuela, Zambia g alle land sm er pålagt embarg av USAs myndigheter, eller sm av USAs myndigheter er klassifisert sm "terrrist-støttende" land, eller ne land sm ikke er tilgjengelig sm alternativ på knkurransens registreringsside på deltakelsestidspunktet. Ugyldig i ethvert land eller territrium der det er frbudt, eller på annen måte begrenset av lven. Ansatte, leverandører, styremedlemmer g ledere, samt deres nærmeste familiemedlemmer g husstandsmedlemmer, i Radissn Htels Internatinal, Inc., ( Spnsr ), Rezidr Htels, ApS Danmark, DigitasLBi Denmark ApS, Fritz Hansen A/S, Kvadrat A/S, Graven Images Limited, g dmmerne (sm definert heri), g alle deres respektive mr-/datterselskaper g tilknyttede selskaper, g alle andre virksmheter invlvert i administrasjn, utvikling, iverksettelse g gjennmføring av denne knkurransen (samlet kalt "knkurranseparter") kan ikke delta i denne knkurransen. 2. KONKURRANSEPERIODE: Knkurransen er åpen mellm 00:00:00, Central Time ( CT ) i USA den 1. september 2015 g 23:59:59. CT den 5. ktber 2015 ( Ttal knkurranseperide ). Den ttale knkurranseperiden har fem perider (sm hver er en Knkurranseperide ). Hver knkurranseperide har en deltakelsesperide ( Deltakelsesperide ) g en stemmeperide ( Stemmeperide ): Knkurranseperide nummer 1: Deltakelsesperide 1: mellm 00:00:00 CT i USA den 1. september 2015 g 23:59:59 CT den 7. september Stemmeperide 1: mellm 00:00:00 CT i USA den 8. september 2015 g 23:59:59 CT den 14. september Knkurranseperide nummer 2: Deltakelsesperide 2: mellm 00:00:00 CT i USA den 8. september 2015 g 23:59:59 CT den 14. september Stemmeperide 2: mellm 00:00:00 CT i USA den 15. september 2015 g 23:59:59 CT den 21. september Knkurranseperide nummer 3: Deltakelsesperide 3: mellm 00:00:00 CT i USA den 15. september 2015 g 23:59:59 CT den 22. september

2 Stemmeperide 3: mellm 00:00:00 CT i USA den 22. september 2015 g 23:59:59 CT den 28. september Knkurranseperide nummer 4: Deltakelsesperide 4: mellm 00:00:00 CT i USA den 22. september 2015 g 23:59:59 CT den 28. september Stemmeperide 4: mellm 00:00:00 CT i USA den 29. september 2015 g 23:59:59 CT den 5. ktber Knkurranseperide nummer 5: Stemmeperide 5: mellm 00:00:00 CT i USA den 29. september 2015 g 23:59:59 CT den 5. ktber Stemmeperide 5: mellm 00:00:00 CT i USA den 6. ktber 2015 g 23:59:59 CT den 12. ktber SLIK KAN DU DELTA I KONKURRANSEN: Fr å delta i knkurransen, gå til ( Knkurransenettstedet ), g følg instruksjnene på skjermen fr å sende inn et Egg TM -stldesign ("Innlevering"). Følgende krav gjelder: Kreativt ppdrag fr innleveringer: Den kreative ppdraget fr innleveringer ("Kreativt ppdrag") er å: Gå gjennm designalternativene i knfiguratren på knkurransenettstedet ("Knfiguratr"). Knfiguratren gir alternativer fr designtrekk, slik sm farge, fargemetning, skala, mønster, mønsterrtasjn sv. Knfiguratren tilbys kun fr bruk i denne knkurransen, g kan ikke brukes til ne annet frmål. Bruk knfiguratren til å skape en Egg TM -stl sm du mener ppfyller vurderingskriteriene. Registrer deg på knkurransenettstedet, eller lgg inn hvis du tidligere har registrert deg på knkurransenettstedet. Du må ppgi navn, e-pstadresse g et passrd. Du vil bli bedt m å bekrefte bstedslandet ditt g gi samtykke til å verhlde disse ffisielle reglene. Send innleveringen. Vurderingskriterier fr innleveringer: Vurderingskriteriene ( Vurderingskriterier ) fr innleveringer er sm følger: Vekt Kriterier Beskrivelse 50 % Skandinavisk designestetikk Et vakkert, men allikevel enkelt g rent design, skapt fr å kmplimentere frmen g funksjnaliteten til den ikniske Egg TM -stlen. 25 % Elegant g Kjennetegnet av mderne stil g sfistikert appell, sfistikert 25 % Fleksibilitet når det gjelder mønster med evnen til å bevare relevans ver tid. Mulighet fr at tilpasset design kan integreres i Radissn Blu -interiørdesign. Tekniske krav til innleveringer: Innleveringer kan bare bruke elementer fra knfiguratren. Retningslinjer g restriksjner fr innleveringer 2

3 Alle innleveringer må være mttatt i løpet av den ttale knkurranseperiden, g uansett ikke senere enn 23:59:59 CT den 13. ktber Persnen sm lastet pp materialet anses å være deltakeren ("Deltaker"). Hvis flere persner bruker samme e-pstknt g deltar i knkurransen, g en uenighet deretter ppstår m identiteten til deltakeren, vil den autriserte kntinnehaveren av e-pstknten på deltakelsestidspunktet anses å være deltakeren. "Autrisert kntinnehaver" er definert sm den fysiske persnen sm er tildelt en e- pstadresse av en Internett-leverandør, Internett-tjenesteleverandør eller annen rganisasjn sm er ansvarlig fr å tildele e-pstadresser eller dmenet frbundet med den innsendte e-pstadressen. Mer enn én persn kan samarbeide m en innlevering, men én persn skal identifiseres sm deltakeren. Verken spnsr eller nen av knkurransepartene er ansvarlige fr eventuelle tvister mellm samarbeidspartnere sm ppstår under eller er relatert til knkurransen. Hver deltaker tillates én innlevering i løpet av hver knkurranseperide, g maksimalt fem innleveringer i løpet av den ttale knkurranseperiden. Hver innlevering: må være deltakerens riginale arbeid prdusert fr denne knkurransen; må verhlde disse ffisielle reglene g knkurransenettstedets vilkår fr bruk; kan ikke ha deltatt i, eller vunnet, tidligere knkurranser eller priser; kan ikke ha vært publisert tidligere i ne medium; kan ikke krenke nen parts immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til pphavsrett, varemerke eller rett til persnvern eller andre rettigheter; må være egnet fr fremvisning g publisering ver hele verden; kan ikke innehlde bskønt, støtende eller prngrafisk materiale, eller innehlde ærekrenkende uttalelser eller meldinger (inkludert, men ikke begrenset til rd, bilder eller symbler sm er allment ansett støtende fr individer av en bestemt rase, etnisitet, religin, kjønn, yrkesgruppe, aldersgruppe, seksuell legning eller ssiøknmisk eller annen gruppe); kan ikke støtte nen frm fr hat eller hatgruppe; kan ikke innehlde trusler mt nen/ne persn, sted, frretning, gruppe eller verdensfreden, krenke privatlivets fred eller andre rettigheter til en persn, et firma eller en enhet, eller bryte gjeldende lver g regler; kan ikke innehlde, eller henvise til, nen varemerker, lger, figurer eller andre kjennetegn på htellprdukter andre enn Radissn g Radissn Blu -htellene; kan ikke skildre, g kan ikke i seg selv utgjøre, nen frm fr lvbrudd; kan ikke kmmunisere meldinger eller bilder ufrenlig med de psitive bildene g/eller gdwill sm spnsr ønsker å frbindes med; kan ikke innehlde pphavsrettsbeskyttet materiale (annet enn det sm eies av deltakeren g/eller sm leveres av spnsr i knfiguratren); g kan ikke innehlde gjenkjennelige bygninger g andre arkitektniske verk eller gjenkjennelig kunstverk, da mange er pphavsrettbeskyttet. Spnsr frbehlder seg retten til ikke å publisere g/eller ikke å legge ut til ffentlig avstemning materiale i et territrium der det ikke ville være tråd med gjeldende lvgivning eller frskrifter, g hvis innleveringen ikke kan, etter spnsrs rimelige ppfatning, endres på måten frutsett venfr. Hvis spnsr har bestemt at det er nødvendig eller tilrådelig å freta mindre, ubetydelige justeringer av en ellers kmpatibel innlevering fr å samsvare med spesifikasjner eller krav fr publisering (eller lkale juridiske krav i ne gjeldende mråde), kan spnsr, etter eget skjønn, velge å gjøre det, eller spnsr kan be den aktuelle deltakeren gjøre det. Hvis spnsr ber en deltaker m å freta disse 3

4 justeringene g deltakeren velger å ikke freta justeringene, vil innleveringen diskvalifiseres, etter spnsrs eget skjønn. Innleveringer sm ikke verhlder disse ffisielle reglene eller sm ellers innehlder frbudt eller upassende innhld sm bestemt av spnsr, etter eget skjønn, vil bli diskvalifisert. Spnsr fatter endelig beslutning m hvilke innleveringer er kvalifiserte til å delta i denne knkurransen g bli vurdert fr en premie. Innleveringer kan fra tid til annen bli vist på knkurransenettstedet i løpet av den ttale knkurranseperiden g/eller på spnsrs ssiale mediesider g andre kanaler, etter spnsrs eget skjønn; å bli valgt sm en vist innleveringer er ikke relatert til vurderingskriteriene, g garanterer ikke at innleveringen blir valgt sm finalist. Dersm deltakers faktiske, angivelige eller ffentlige adferd er ulvlig, eller hvis deltakeren har blitt dømt fr en frbrytelse, eller etter spnsrs eget skjønn er ellers grvt støtende eller bryter med allment aksepterte nrmer fr adferd, eller på annen måte leder spnsr til rimelig å tr, eller knkludere med, at ffentlig tilknytning til deltakeren vil utsette spnsr fr latterliggjøring, frakt, kntrverser, frlegenhet eller skandale, kan spnsr, etter eget skjønn, diskvalifisere deltakeren, g en slik deltakers innleveringer vil ikke lenger være kvalifiserte fr denne knkurransen. Ved å sende inn en innlevering gir deltaker spnsr g dens representanter ugjenkallelig rett til, i den grad det er tillatt etter lven, ubetinget g evigvarende rett til publisere, skape avledede arbeider, fremvise, kringkaste, publisere, bruke, tilpasse, redigere, versette, dubbe g/eller mdifisere slike innleveringer på enhver måte, i ethvert g alle medier, ver hele verden, uansett frmål, uten begrensning g uten varsel eller hensyn til deg. Deltaker samtykker til å frigi g hlde skadesløse spnsr g knkurransepartene fra enhver g alle påstander m at ethvert kmmersielt, reklame-, presentasjns- eller nettinnhld eller ne annet materiale senere prdusert, presentert g/eller utarbeidet av eller på vegne av spnsr, krenker rettighetene til deltakers arbeid sm finnes i nen innleveringer. Deltaker frstår g gdtar at spnsrs bruk i saker sm er uavhengig utviklet sm er vesentlig lik eller identisk med innleveringen, eller innehlder funksjner eller elementer sm ligner på eller er identiske med de sm finnes i innleveringen, ikke frplikter spnsr til å frhandle med deltaker, g heller ikke gir deltaker rett til nen kmpensasjn av ne slag. Deltaker samtykker til g erkjenner at ingenting heri skal hindre spnsr fra å bruke ethvert materiale i, eller sm ligner på, innleveringen, uten frpliktelse verfr deltaker, inkludert, men ikke begrenset til, hvis spnsr har, eller har fastslått, at de har en selvstendig juridisk rett til å bruke slikt annet materiale, inkludert, men ikke begrenset til at slike funksjner eller elementer ikke er nye eller riginale, eller ikke stammer fra deltaker, eller ble eller kan heretter bli uavhengig skapt av eller sendt til spnsr. Deltakeren erkjenner at andre deltakere kan ha brukt ideer g/eller knsepter i sine innleveringer sm kan ligne ideer eller knsepter sm er inkludert i deltakerens innlevering. Deltaker frstår g samtykker til at han/hun ikke skal ha ne krav mt en annen deltaker eller spnsr sm følge av nen slik likhet, eller ha nen rett til kmpensasjn på grunn av en slik likhet. 4. Å STEMME PÅ ET DESIGN: Fr å stemme på et innlegg, gå til knkurransenettstedet g følg instruksjnene på skjermen. Stemmer må baseres på vurderingskriteriene i regel nr. 3. Begrenset til én (1) stemme pr. persn/e-pstadresse pr. stemmeperide. Bruk av autmatiserte enheter fr å stemme i denne knkurransen er frbudt. Stemmegivere kan ikke registrere seg med flere e- pstadresser g heller ikke bruke en annen enhet eller metde fr å registrere seg flere ganger eller sm flere deltakere. Enhver stemmegiver sm frsøker å stemme med flere e-pstadresser, under flere identiteter eller bruker enhver enhet eller metder fr å registrere seg eller stemme flere ganger vil bli diskvalifisert. Deltakere er frbys å skaffe stemmer på uredelig eller upassende vis, inkludert, men ikke begrenset til å tilby premier eller andre belønninger til dmmerne eller medlemmer av flket, betale en tredjepartstjeneste til å stemme på eller skaffe stemmer fr deltakerens innlevering, eller samarbeide 4

5 med andre enkeltpersner eller grupper fr å drive handel i stemmer. Spnsren frbehlder seg retten til å annullere enhver g alle slike stemmer g å diskvalifisere deltakeren fra knkurransen. Deltakelse i ltteriet: Hvis du br i Belgia, Canada (unntatt Quebec), Clmbia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, India, Japan, Kina, Luxemburg, Nederland, New Zealand, Strbritannia, Sveits, Sør-Afrika, Taiwan, Tyskland, USAs 50 delstater samt District f Clmbia, Venezuela eller Østerrike vil stemmen din gi deg autmatisk deltakelse i Radissn Blu Egg TM -stldesignltteriet ( Ltteriet ). Se ltteriets ffisielle regler fr detaljer. 5. VALG AV VINNERINNLEVERING: Finalister: Femten (15) finalister (hver en Finalist ) vil bli valgt i løpet av den ttale knkurranseperiden. Tre finalister vil bli valgt hver knkurranseperide sm følger: I løpet av hver stemmeperide: En dmmer utnevnt av spnsr ("Dmmer") vil velge én innlevering blant alle innleveringer mttatt i løpet av den aktuelle knkurranseperiden, basert på vurderingskriteriene sm er angitt venfr i regel nr. 3 ("Dmmerens ptensielle finalistinnleveringer"); g Besøkende til knkurransenettstedet kan stemme på én innlevering fra alle innleveringer mttatt i løpet av den aktuelle knkurranseperiden, basert på vurderingskriteriene sm er angitt i regel nr. 3, g i samsvar med stemmebegrensningene i regel nr. 4 ("Flkets ptensielle finalistinnlevering"). Dmmerens ptensielle finalistinnlevering g de flkets t ptensielle finalistinnleveringer med flest stemmer er de "ptensielle finalistinnleveringene. Ved utgang av hver stemmeperide: Spnsr vil varsle deltakere sm har sendt inn en ptensiell finalistinnlevering. Varselet vil innehlde fritakelsene beskrevet i regel nr. 8. Deltakere sm returnerer fritakelsene til Spnsr innen førtiåtte (48) timers varsel, vil anses sm "Finalister", g deres innleveringer vil være "Finalistinnleveringer." Hvis en deltaker unnlater å returnere fritakelsen, vil hans eller hennes ptensielle finalistinnlevering anses ikke kvalifisert, g dmmerens neste ptensielle finalistinnlevering eller flkets ptensielle finalistinnlevering med det nest høyeste antall stemmer vil anses sm en ptensiell finalistinnlevering. Spnsr vil kunngjøre finalistene g finalistinnleveringene på knkurransenettstedet. Hvedpremievinner: I løpet av uke 42 vil dmmerne velge én finalistinnlevering basert på vurderingskriteriene, sm er beskrevet i regel nr. 3, sm vinnende innlevering ("Vinnerinnlevering"), g deltakeren sm sendte inn vinnerinnleveringen vil vinne hvedpremien ("Hvedpremievinner"). Vinneren vil bli varslet via e-pst, g vinnerinnleveringen g hvedpremievinneren vil bli ffentliggjrt senest i løpet av uke 44. Prduksjn av stlen: Finalister g hvedpremievinner erkjenner g gdtar at spnsr kan prdusere g plassere Egg TM -stler basert på enhver finalistinnlevering eller vinnerinnlegget i Radissn Blu -hteller ver hele verden, etter spnsrs eget skjønn, uten ekstra vederlag eller erstatning til finalistene eller hvedpremievinneren. 5

6 6. PREMIEINFORMASJON: Femten finalistpremier: Hver finalist vil mtta (i) én Egg TM -stl i miniatyr, basert på sin innlevering ( Ministl ), g (ii) ett elektrnisk gavekrt på t påfølgende netter i et standard rm, fr t persner, på ethvert Radissn Blu-htell ver hele verden ("E-gavekrt") (Ministlen g E-gavekrte er "Finalistpremie"). E-gavekrtet utløper 30. April Den mtrentlige salgsverdien ("Apprximate Retail Value" - "ARV") fr hver finalistpremie er USD 831,00 eller tilsvarende i lkal valuta fr ikke-amerikanske vinnere. Ttal ARV fr alle finalistpremier er USD ,00 eller tilsvarende i lkal valuta fr ikke-amerikanske vinnere. Faktisk verdi på finalistpremiene vil variere avhengig av htellsvingninger. Enhver differanse mellm ARV g faktisk verdi vil ikke bli tildelt. En hvedpremie: Hvedpremievinner vil mtta (i) finalistpremie, (ii) én Egg TM -stl i full størrelse basert på sin innlevering ( Stl ) g (iii) en reise fr hvedpremievinner pluss en gjest til knkurransens avdukingsarrangement på Radissn Blu Ryal Htel, København ( Htellet ), planlagt fr uke , men dette kan endres etter spnsrs eget skjønn ("Reise") (finalistpremien, stlen g reisen er "Hvedpremie"). ARV fr hvedpremie er USD ,00 eller tilsvarende i lkal valuta fr ikke-amerikanske vinnere. Faktisk verdi vil variere avhengig av reisens pprinnelsessted, flybillettpris g htellsvingninger. Enhver differanse mellm ARV g faktisk verdi vil ikke bli tildelt. Reisen inkluderer flybilletter fr t persner, tre netter på rm 606 på htellet, frkst hver mrgen, én middag på Albert K, utpekelse sm hvedpremievinner på arrangementet g en eksklusiv mvisning på Republic f Fritz Hansen. Følgende reisevilkår gjelder fr alle reiser sm fretas under disse ffisielle reglene: Flyplass, flyselskap, billetter g/eller innkvartering fr reisepremien skal velges av spnsr. Bare i den grad det kreves av gjeldende lv, vil reisen inkludere en pr. diem gdtgjørelse på USD 50,00 pr. persn pr. dag. Alle måltider, tips g andre utgifter frbundet med reisen, sm ikke er spesifikt nevnt i disse reglene, er hvedpremievinnerens eget ansvar. Alle reiser må utføres på datene spesifisert av spnsren, ellers mister vinneren reisen. Hvedpremievinner g hans/hennes gjest må reise på samme reiserute. Hvedpremievinnerens gjest må være ver myndighetsalder i sitt bstedsland. Gjester må gså fylle ut g signere en ansvarsfritakelse før reisen. Deltakelse fr hvedpremievinner g/eller gjest på enhver eller alle aktiviteter knyttet til reisen er frivillig. Hvis hvedpremievinner g/eller gjest velger ikke å delta på enhver eller alle aktiviteter knyttet til reisen, vil ikke hvedpremievinner gis nen ytterligere kmpensasjn i bytte fr disse. Hvedpremievinner g gjest må ha all nødvendig identifikasjn g/eller reisedkumenter (f.eks. gyldig førerkrt, pass, visum sv.) sm kreves fr å reise, g må ikke ha nen begrensninger på evnen til å reise, herunder rett til innreise i destinasjnslandet eller ne annet land det reises inn i under reiseruten. Når hvedpremievinnerens gjest er utpekt, kan ikke han/hun erstattes, brtsett fra etter spnsrs eget skjønn. Flybilletter er ikke refunderbare/verførbare, g er ikke gyldige fr ppgraderinger g/eller bnusprgrammer. Alle flybilletter kan være gjenstand fr variasjner på flyreisen, arbeidsstans, samt tidsplan- eller ruteendringer. Dersm flyreise, etter spnsrs bedømmelse, ikke er nødvendig på grunn av hvedpremievinners nærhet til Fritz Hansen, vil bakketransprt erstatte tur/retur flybilletter etter spnsrs eget skjønn. Differanse i verdi vil ikke bli tildelt hvedpremievinner. Spnsr er ikke ansvarlig fr eventuelle kanselleringer, frsinkelser, ruteendringer eller substitusjn eller enhver handling eller frsømmelser verhdet av luftfartsselskaper, hteller, peratører, transprtselskap, premieleverandører eller andre persner sm yter Hvedpremie-relaterte tjenester eller vernattingssteder. Spnsren er ikke ansvarlig dersm reisen hindres på grunn av beslutninger gjrt av ffentlige myndigheter eller andre flyselskaps- eller flyplassautriteter. Ytterligere premietildelingsinfrmasjn g reiseinfrmasjn vil gis til hvedpremievinner på varslingstidspunktet. Hvedpremievinner g hans/hennes gjest er gså ansvarlige fr å skaffe reisefrsikring (g alle andre frmer fr frsikring) etter eget valg, g erkjenner med dette at spnsr ikke har skaffet eller gitt, g ikke vil kmme til å skaffe eller gi, reisefrsikring eller nen annen frm fr frsikring. Tapte, stjålne 6

7 eller skadede flybilletter, reisekupnger eller gavekrt vil ikke erstattes eller byttes. Hvis hvedpremievinner ikke kan delta på reisen, uansett årsak, inkludert manglende evne til få visum fr reisen, taper hvedpremievinner reise-delen av hvedpremien, g ingen kntantekvivalenter skal tildeles. I den grad mfanget av finalistpremier eller hvedpremien er begrenset etter gjeldende lvgivning, vil den aktuelle finalisten eller hvedpremievinneren bli tildelt den delen av premien sm er tillatt etter lven, g differansen vil bli dnert til en veldedighetsrganisasjn spnsren g den aktuelle finalisten eller hvedpremievinner er blitt enige m. Spnsr gir ingen garantier fr hvr/når/hvis en eller flere Egg TM -stler basert på vinnerinnleveringen vil bli prdusert eller distribuert. ODDSEN FOR Å VINNE AVHENGER AV DOMMERNES AVGJØRELSE OG OFFENTLIG AVSTEMNING. MAKSIMAL TOTAL ARV FOR ALLE PREMIER I KONKURRANSEN ER: USD eller tilsvarende i lkal valuta fr ikke-amerikanske premievinnere. 7. GENERELLE BETINGELSER: Knkurransedeltakere gdtar at spnsren har enerett til å avgjøre alle saker g tvister sm ppstår fra denne knkurransen, g at alle spnsrs avgjørelser skal være endelige g bindende g kan ikke utfrdres eller ankes. Knkurransedeltakere samtykker til, i den maksimale grad tillatt etter lven, å frita, kmpensere g hlde skadesløs spnsr, knkurransepartene, Facebk, Inc., Twitter, Inc. g Instagram LLC, samt alle deres respektive mrselskaper, datterselskaper g tilknyttede selskaper, g alle deres respektive ansatte, ledere, styremedlemmer, representanter, leverandører, annnsører, spnsrer g agenter (samlet kalt "fritatte parter") fra ethvert g alt ansvar, tap, skade, kstnad eller krav knyttet til deltakelse i knkurransen, g aksept, bruk eller misbruk av en premie, inkludert, men ikke begrenset til, publisering av en innlevering, g deres deltakelse i enhver premierelatert aktivitet. Unntatt der det er frbudt etter lven, er finalister g hvedpremievinner selv ansvarlig fr enhver skatt på sine respektive premier. Finalister g hvedpremievinnere sm er bsatt i USA vil mtta IRS-skjema 1099 fr skatteverdien av premien sin. Ingen substitusjn av premien tilbys, unntatt etter spnsrs eget skjønn. Premiene kan ikke verføres. Uavhentede premier vil ikke bli tildelt eller vil ellers behandles i henhld til lven. Hvis en premie eller en del av en premie ikke kan tildeles, uansett nen grunn, frbehlder spnsr seg retten til å erstatte premien med en annen premie av samme eller høyere verdi. Videre frbehlder spnsr seg retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere enhver persn sm anses å (a) manipulere eller frsøke å tukle med deltaker- eller stemmeprsessen, driften av knkurransen, spnsrs nettsted eller knkurransenettstedet; (b) bryte disse ffisielle reglene; (c) bryte knkurransenettstedets tjenestevilkår, vilkår fr bruk g/eller gjeldende generelle regler eller retningslinjer; (d) pptre på en usprtslig eller frstyrrende måte, eller med hensikt å irritere, misbruke, true eller trakassere andre; eller (e) ta del i bedrageri, uærlighet eller ulvlig aktivitet; (f) frsøke bevisst å skade eller ødelegge, eller på annen måte frsøke å underminere, den lvlige driften av knkurransen g/eller spnsrs virksmhet, inkludert, men ikke begrenset til juks, hacking, bedrag g/eller annen urettferdig praksis, inkludert, men ikke begrenset til å bruke autmatiserte innleverings- eller stemmeprgrammer g/eller enheter; (g) knspirere til å endre resultatet av knkurransen; g/eller (h) gi uriktige eller villedende pplysninger til spnsr eller knkurranseparter. Spnsr kan, i den grad det er tillatt etter lven, sanksjnere enhver persn sm tar del i vennevnt adferd eller handler på en måte sm svekker knkurransens integritet. Arten g mfanget av en slik sanksjn skal være etter spnsrs eget skjønn, g kan inkludere diskvalifisering eller tap av privilegier til å delta i andre av spnsrs knkurranser eller knkurransen. Denne knkurransen er underlagt lvene i delstaten Minnesta i USA. Alle krav sm på nen måte er frbundet med denne knkurransen eller nen innlevering må avklares i de føderale eller delstatlige dmstlene i Hennepin Cunty, delstaten Minnesta, USA. I den grad lven tillater det, 7

8 skal partene gi avkall på alle rettigheter til å bringe fr retten enhver sak eller rettergang sm anlegges i frbindelse med disse ffisielle reglene, inkludert, men ikke begrenset til knkurransen. I den grad lven tillater det, skal enhver tvist eller ethvert krav sm følger av, eller er frbundet med, disse ffisielle reglene g/eller knkurransen, avgjøres på individuell basis, g skal ikke kbles til ne krav eller uenighet av nen annen part. Tvisten eller kravet skal føres i Hennepin Cunty, delstaten Minnesta. Lver i en deltakers bstedsland kan gi deltakeren rett til å sende inn krav fr dmstlene i dette landet, g kan fastsette at enkelte lver i dette landet gså er gjeldende fr denne knkurransen. Hvis nen av bestemmelsene i disse ffisielle reglene, eller anvendelsen av en slik bestemmelse verfr en persn eller mstendighet, erklæres ugyldige eller ikke-håndhevbare, skal imidlertid en slik avgjørelse ikke ugyldiggjøre resten av disse ffisielle reglene. Det er intensjnen g avtalen mellm partene at disse ffisielle reglene skal anses endret ved å mdifisere en slik bestemmelse i den utstrekning det er nødvendig fr å gjøre den gyldig, lvlig g håndhevbar, samtidig sm dens hensikt bevares eller, hvis en slik endring ikke er mulig, ved å erstatte den med en annen bestemmelse sm er gyldig, lvlig g håndhevbar, slik at spnsrs hensikt vesentlig effektueres. Se Spnsrs persnvernerklæring på fr spnsrs retningslinjer vedrørende persnpplysninger sm innhentes i frbindelse med denne knkurransen. Dersm det ppstår en knflikt mellm disse ffisielle reglene g persnvernerklæringen, skal disse ffisielle reglene gjelde. JURIDISK ADVARSEL: ETHVERT FORSØK AV EN PERSON, DELTAKER ELLER IKKE, PÅ BEVISST Å SKADE, ØDELEGGE, MANIPULERE ELLER VANDALISERE KONKURRANSENETTSTEDET ELLER MANIPULERE DRIFTEN AV KONKURRANSEN, BRYTER STRAFFE- OG SIVILLOVER, OG SPONSOR FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å SØKE ERSTATNING OG ALLE RETTSMIDLER MOT SLIKE PERSONER I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER LOVEN. 8. FINALISTVARSLING: Finalister vil varsles via e-pst på eller rundt datene fastsatt venfr. Finalister vil bli pålagt å fullføre, utferdige g returnere en erklæring (eller, fr lvlige innbyggere i Canada, en samsvarserklæring), en ansvarsfritakelse, g, der dette er lvlig, en publiseringsfritakelse (samlet kalt "Fritakelser"). Unntatt der det er frbudt etter lven, gir hver finalist (g sier seg villig til å bekrefte dette skriftlig, m ønskelig) spnsr g spnrs representanter tillatelse til å bruke sitt navn, bilde, stemme g/eller avbildning til annnsering g/eller reklamefrmål, i ethvert g alle medier sm nå er kjent eller heretter ppfunnet, uten territrielle eller tidsmessige begrensninger g uten kmpensasjn. Hvedpremievinner kan bli pålagt å signere flere fritakelser etter spnsrs skjønn. I den grad det er tillatt etter lven, frbehlder spnsr seg retten til å be en ptensiell hvedpremievinner m å gdta å utsettes fr en knfidensiell bakgrunnssjekk fr å bekrefte valgbarhet g sørge fr at bruk av en slik persn i annnsering eller reklame fr knkurransen ikke vil føre til ffentlig vanry, frakt, skandale eller latterliggjøring fr spnsr, eller reflektere negativt på knkurransen, sm avgjrt av spnsren etter eget skjønn. Fraskrivelse på frpliktelser herunder av spnsren utgjør ikke en generell fraskrivelse av frpliktelser verfr deltakere. Ved å akseptere en premie sier hver finalist g hvedpremievinner seg enig i, g vil si seg enig i skriftlig m ønskelig, at hans/hennes innlevering vil anses sm et "bestillingsverk" i henhld til pphavsrettslvgivningen i USA g et "verk fremstilt under ansettelse" i henhld til pphavsrettslvgivningen i Canada, men hvis det ikke kan anses slik, vil hver finalist g hvedpremievinner si seg enig i, i den grad det er tillatt etter lven, å gi ugjenkallelig avkall på g verføre til spnsr alle sine rettigheter, titler g interesser i g til vedkmmendes innleveringer, m nen, inkludert, men ikke begrenset til all pphavsrett g varemerkerettigheter sm vedkmmende kan ha, i USA g ellers i verden, deri, fr vurdering, mttak g tilstrekkelighet av disse er med dette bekreftet. Hver finalist g hvedpremievinner gir herved avkall på, i favør av spnsr, alle "Drit Mral"-rettigheter eller "pphavspersns ideelle rettigheter" eller lignende rettigheter eller rettsprinsipper sm finalister eller hvedpremievinner nå eller senere kan inneha til sin innlevering 8

9 knyttet til spnsrs bruk av innleveringen i henhld til disse ffisielle reglene g knkurransen (inkludert, men ikke begrenset til trykkede, digitale, ssiale eller andre medier) av spnsr. Hver finalist g hvedpremievinner samtykker gså til at spnsr eller dennes agenter fretar seg (eller unnlater å freta seg) enhver handling knyttet til vedkmmendes innleverign, sm ellers kan utgjøre en vertredelse av finalisters g hvedpremievinners ideelle rettigheter. Spnsr frbehlder seg retten, i den grad det er tillatt etter lven, å endre, bytte eller mdifisere innleveringer etter eget skjønn. På frespørsel fra spnsr skal finalister g hvedpremievinner utferdige g levere ytterligere erklæring sm etter spnsrs rimelige ppfatning anses sm nødvendig fr å fastslå eierskap til registrering av rettigheter, eiendmsrett g interesse i, g til, innleveringen g til verførte pphavsrettigheter, at "pphavspersns ideelle rettigheter" fravikes, g/eller at samtykke er gitt i henhld til disse ffisielle reglene. Dersm spnsr unnlater å be m en slik erklæring sm nevnt venfr, skal ikke dette anses sm en fraskrivelse av spnsrs rettigheter, g spnsr kan på et senere tidspunkt frespørre erklæringen. 9. ANSVARSBEGRENSNING OG FRITAKELSE: I den grad det er tillatt ved lv, skal ikke ne ansvar påtas av spnsr g andre fritatte parter sm følge av nen persns deltakelse, eller frsøk på deltakelse, i knkurransen, eller evne eller manglende evne til å laste pp eller laste ned infrmasjn i frbindelse med deltakelse i knkurransen. Intet ansvar påtas av spnsr eller andre fritatte parter fr tekniske prblemer eller tekniske feil sm ppstår i frbindelse med nen av følgende hendelser sm kan påvirke driften av knkurransen: maskinvare- eller prgramvarefeil; defekt datamaskin, telefn, kabel, satellitt, nettverk, elektrnisk, trådløs eller Internett-tilkbling eller andre kmmunikasjnsprblemer på Internett; feil eller begrensninger av Internetttjenesteleverandør, servere, verter eller leverandører; uleselige, ujevne eller defekte dataverføringer; feil med e-pstverføring sm sendes eller mttas; tapt, sen, frsinket eller avskåret e-pstverføring; hel eller delvis utilgjengelighet på knkurransenettstedet, uansett grunn; trafikkprblemer på Internett eller knkurransenettstedet; uautrisert menneskelig eller ikkemenneskelig inngripen i driften av knkurransen, inkludert, men ikke begrenset til uautrisert manipulering, hacking, tyveri, virus, prgramfeil, rmer; eller ødeleggelse av ne aspekt av knkurransen, eller tap, feiltelling, feildirigering eller utilgjengelighet av en e-pstknt sm brukes i frbindelse med knkurransen. I den grad det er tillatt etter lven, er ikke spnsr g andre fritatte parter ansvarlige fr eventuelle trykkfeil i kunngjøringen av premier eller disse ffisielle reglene, eller nen unøyaktig eller uriktig infrmasjn sm finnes på knkurransenettstedet. Bruk av knkurransenettstedet er på brukerens eget ansvar. I den grad det er tillatt etter lven, er spnsr g andre fritatte parter ikke ansvarlige fr persnskader eller materielle skader eller tap av ne slag sm kan påføres brukers eller enhver annen persns datautstyr sm følge av deltakelse i knkurransen, bruk av knkurransenettstedet eller nedlastingen av infrmasjn fra knkurransenettstedet. Ved å delta i knkurransen samtykker deltakere, til den grad det er tillatt etter lven, å frita g hlde skadesløse spnsr g andre fritatte parter fra ethvert g alt ansvar fr tap, skade, persnskade, erstatningskrav eller utgift, inkludert, men ikke begrenset til skade på eiendm, persnskade g/eller død sm kan inntreffe i frbindelse med, under frberedelse til, under reise til eller ved deltakelse i knkurransen, eller besittelse, aksept, bruk g/eller misbruk av premie, eller deltakelse i enhver knkurranse-relatert aktivitet g fr ethvert krav basert på publiseringsrettigheter, ærekrenkelse, krenkelse av privatlivets fred, brudd på pphavsretten, varemerkevertredelse eller andre søksmål knyttet til åndsrett. Spnsr g andre fritatte parter er ikke ansvarlige dersm nen del av knkurransen, arrangementer eller arrangementkringkasting avlyses på grunn av vær, brann, streik, krigshandlinger eller terrrisme eller andre frhld utenfr deres kntrll ("Frce Majeure-hendelse"). Dersm en Frce Majeure-hendelse skulle ppstå, kan spnsr, uten frpliktelse, bestrebe seg fr å kringkaste en hvedpremievinnerreklame på et annet tidspunkt eller utføre en rimelig substitusjn etter eget skjønn. 9

10 I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER LOVEN, SKAL IKKE SPONSOREN ELLER ANDRE FRITATTE PARTER I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE ERSTATNINGSKRAV ELLER TAP AV NOE SLAG, INKLUDERT DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFFEERSTATNING SOM SKYLDES DIN TILGANG TIL OG BRUK AV KONKURRANSENETTSTEDET OG/ELLER KONKURRANSEN, NEDLASTING FRA OG/ELLER UTSKRIFT AV MATERIALE LASTET NED FRA NOE NETTSTED ELLER ENHVER APP KNYTTET TIL KONKURRANSEN. UTEN Å BEGRENSE DET OVENFORSTÅENDE LEVERES DENNE KONKURRANSEN SAMT ALLE PREMIER "SOM DE ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER ELLER ANSVARSFRASKRIVELSER FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER UNNTAK AV GARANTIER, SÅ ENKELTE AV BEGRENSNINGENE ELLER UNNTAKENE OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. SJEKK DIN LOKALE LOVGIVNING FOR RESTRIKSJONER ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL DISSE BEGRENSNINGENE ELLER UNNTAKENE. Dersm, g i den grad, at engelsk, fransk, tysk, hngkngsk, nrsk, singaprsk eller nen annen lvgivning slår fast at ansvarsfraskrivelse ved dødsfall eller persnskade eller nen annen trt ikke er tillatt, skal ingenting i disse ffisielle reglene antas å begrense eller utelukke nen parts ansvar ved dødsfall eller persnskade frårsaket av en slik parts uaktsmhet, eller fr bedrageri eller grv uaktsmhet. Når det gjelder Australia, skal ingenting i disse ffisielle reglene begrense, utelukke eller mdifisere, eller hevde å begrense, utelukke eller mdifisere, nen lvbestemt frbrukergaranti eller ne underfrstått vilkår eller garanti, dersm utelukkelse av disse gjennm disse ffisielle reglene ville utgjøre lvbrudd eller føre til ugyldiggjørelse av nen del av disse ffisielle reglene. 11. FORESPØRSEL OM VINNERLISTE/REGLER: Hvis du blir valgt sm en av finalistene eller hvedpremievinner, vil pplysningene dine bli inkludert i en ffentlig tilgjengelig vinnerliste. Fr å be m navnene på finalistene eller vinneren av hvedpremien, eller fr å be m en kpi av disse ffisielle reglene, send en frespørsel med en selv-adressert, frankert knvlutt, sm skal mttas innen 30. nvember 2015, til: Radissn Blu Egg Chair Design Cntest (spesifiser "Winners' List" eller "Official Rules"), 701 Carlsn Parkway, Minnetnka, Minnesta, 55305, USA, eller gå til knkurransenettstedet. Persner sm br i Vermnt eller ikke br i USA kan avstå frankering ved frespørsel m ffisielle regler. 12. SPONSOR: Radissn Htels Internatinal, Inc., 701 Carlsn Parkway, Minnetnka, Minnesta 55305, USA. Denne knkurransen er på ingen måte spnset, støttet eller administrert av, eller tilknyttet, Facebk, Twitter eller Instagram. 13. ADMINISTRATOR: Denne knkurransen er administrert av DigitasLBi Denmark ApS. 10

11 RADISSON BLU EGG -STOLDESIGNLOTTERI OFFISIELLE REGLER INGEN KJØP ELLER BETALINGER KREVES FOR Å DELTA ELLER Å VINNE. KJØP VIL IKKE ØKE VINNERSJANSENE. UGYLDIG HVIS FORBUDT IFØLGE LOVEN. VED Å DELTA GIR DU DITT SAMTYKKE TIL Å VÆRE BUNDET AV DISSE OFFISIELLE REGLENE. 1) KVALIFISERING: Radissn Blu Egg -stldesignltteriet ( Ltteriet ) er åpent kun fr persner sm er ver myndighetsalder i landet de br i g sm er lvlig bsatt i Belgia, Canada (unntatt Quebec), Clmbia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, India, Japan, Kina, Luxemburg, Nederland, New Zealand, Strbritannia, Sveits, Sør- Afrika, Taiwan, Tyskland, USAs 50 delstater samt District f Clmbia, Venezuela g Østerrike på deltakelsestidspunktet. Ansatte, leverandører, styremedlemmer g ledere, samt deres nærmeste familiemedlemmer g husstandsmedlemmer, i Radissn Htels Internatinal, Inc., ( Spnsr ), Rezidr Htels, ApS Danmark, DigitasLBi Denmark ApS, Fritz Hansen A/S, Kvadrat A/S, Graven Images Limited, g dmmerne i Radissn Blu Egg -stldesignknkurransen ( Knkurransen ), g alle deres respektive mr-/datterselskaper g tilknyttede selskaper, g alle andre virksmheter invlvert i administrasjn, utvikling, iverksettelse g gjennmføring av ltteriet (samlet kalt "ltteriparter") kan ikke delta i dette ltteriet. Ltteriet er underlagt alle føderale, delstatlige g lkale lver g frskrifter. Ugyldig i ethvert land eller territrium sm ikke er spesifikt nevnt venfr, eller der det er frbudt eller på annen måte begrenset av lven. 2) LOTTERIPERIODE: Ltteriet er åpent mellm 00:00:00, Central Time i USA ( CT ) den 8. september 2015 g 23:59:59. CT den 12. ktber 2015 ( Ltteriperide ). Ltteriperiden har fem stemmeperider: Stemmeperide 1: mellm 00:00:00 CT i USA den 8. september 2015 g 23:59:59 CT den 14. september Stemmeperide 2: mellm 00:00:00 CT i USA den 15. september 2015 g 23:59:59 CT den 21. september Stemmeperide 3: mellm 00:00:00 CT i USA den 22. september 2015 g 23:59:59 CT den 28. september Stemmeperide 4: mellm 00:00:00 CT i USA den 29. september 2015 g 23:59:59 CT den 5. ktber Stemmeperide 5: mellm 00:00:00 CT i USA den 6. ktber 2015 g 23:59:59 CT den 12. ktber

12 3) SLIK KAN DU DELTA: Fr å delta i ltteriet, gå inn på nettstedet fr knkurransen på ( Knkurransenettstedet ), g følg instruksjnene på skjermen fr å stemme på et Egg TM -stldesign. Stemmene må være basert på vurderingskriteriene fr knkurransen, sm er sm følger: Vekt Kriterier Beskrivelse av kriterier 50 % Skandinavisk designestetikk Et vakkert, men allikevel enkelt g rent design, skapt fr å kmplimentere frmen g funksjnaliteten til den ikniske Egg TM -stlen. 25 % Elegant g sfistikert Kjennetegnet av mderne stil g sfistikert appell, 25 % Fleksibilitet når det gjelder mønster med evnen til å bevare relevans ver tid. Mulighet fr at tilpasset design kan integreres i Radissn Blu -interiørdesign. Begrenset til én stemme pr. persn/e-pstadresse pr. stemmeperide. Bruk av autmatiserte enheter fr deltakelse i dette ltteriet er frbudt. De fritatte partene påtar seg intet ansvar fr tapte, frsinkede eller feilsendte stemmer, eller enhver teknisk feil sm kan ppstå på datamaskinen, Internett eller telefnen. Alle stemmer blir Spnsrs eiendm, g vil ikke bli returnert. Deltakere kan ikke registrere seg med flere e-pstadresser, g deltakere kan heller ikke bruke en annen enhet eller metde fr å registrere seg flere ganger eller sm flere deltakere. Enhver deltaker sm frsøker å delta med flere e-pstadresser, under flere identiteter eller bruker nen frm fr enheter eller metder fr å registrere seg / spille flere ganger, vil bli diskvalifisert g mister enhver g alle premier vunnet, etter Spnsrs skjønn. Deltakere må ha en gyldig e-pstadresse. Spnsr er ikke ansvarlig fr feil eller unøyaktig deltakerinfrmasjn, enten dette er frårsaket av Internett-brukere eller av ne av utstyret eller prgrammeringen tilknyttet eller benyttet i ltteriet eller av andre tekniske eller menneskelige feil sm kan ppstå under behandlingen av deltakelsen. Ved å delta gdtar deltakerne disse ffisielle reglene, sm er endelige g bindende på alle måter. 4) TILFELDIG TREKNING; VINNERODDS; PREMIER: Innen 48 timer etter stenging av hver stemmeperide vil spnsr eller spnsrs representant tilfeldig trekke ti (10) vinnere blant alle kvalifiserte stemmer mttatt i løpet av den tilsvarende stemmeperiden, fr å gi ttalt femti (50) vinnere i løpet av hele ltteriperiden. Alle tilfeldige trekninger vil bli utført under ppsyn av spnsr, hvis avgjørelser er endelige. Oddsene fr å vinne en premie avhenger av antallet kvalifiserte stemmer sm mttas i løpet av hver stemmeperide. Der dette kreves, må en ptensiell premievinner først svare riktig, uten hjelp av ne slag, på spørsmål sm tester matematikk- eller andre ferdigheter. Dersm en ptensiell premievinner ikke er i stand til å gi riktig svar på ferdighetstestspørsmålet, har spnsren rett til å tilfeldig trekke en annen kvalifisert deltaker, g spnsren er fullt g helt fritatt fr ethvert ansvar i denne frbindelsen. Premier: Hver premievinner vil mtta ett (1) elektrnisk gavekrt fr t (2) påfølgende netter i et standardrm fr t persner, på et hvilket sm helst Radissn Blu htell hvr sm helst i verden ("E-gavekrtet"). Den mtrentlige salgsverdien ("Apprximate Retail Value" - "ARV") fr hver premie er USD 250,00 eller tilsvarende i lkal valuta fr ikke-amerikanske vinnere. Ttal ARV fr alle premier er USD ,00, eller tilsvarende i lkal valuta fr ikke-amerikanske vinnere. E-gavekrtet utløper 30. April Av skattemessige grunner kan premievinneren bli bedt m å ppgi gyldig fødselsnummer eller amerikansk TIN-nummer (skattenummer) til spnsr før premien blir tildelt. Persner sm br i Canada kan bli gjenstand fr kildeskatt g er selv ansvarlige fr å melde fra g betale eventuell inntektsskatt. 12

13 Premier kan ikke byttes mt kntanter. Ingen erstatning, verføring eller tildeling av premien er tillatt, med unntak av at spnsr frbehlder seg retten til å erstatte premien med en premie til samme, eller høyere, verdi. Enhver g alle føderale, delstatlige g lkale skatter frbundet med en premie, enten premien brukes helt eller delvis, er utelukkende premievinnerens ansvar, g spnsr vil verhlde alle krav m rapprtering av skatt. Alle andre utgifter sm ikke er spesifisert sm en del av premiebeskrivelsen er utelukkende vinnerens ansvar. 5) VINNERE: Vinnerne vil bli infrmert g bekreftet sm følger: a) Premievinner: Premievinnere vil bli varslet via e-pst på e-pstadressen registrert fr deltakelse i ltteriet. Retur av en premie sm ikke kan leveres vil resultere i tap av premien. Uavhentede premier vil ikke bli tildelt. Ptensielle vinnere vil være gjenstand fr verifisering, herunder verifisering av alder. Hvis en ptensiell vinner viser seg å ikke være berettiget, eller ikke samsvare med disse ffisielle reglene, vil den ptensielle vinneren bli diskvalifisert. Hvis en varslet vinner ikke er kvalifisert, gir avkall på eller frasier seg premien, kan en alternativ vinner tilfeldig velges sm premievinner hvis tid g mstendigheter tillater det, selv m den diskvalifiserte ptensielle vinnerens navn har blitt ffentliggjrt. b) Offentliggjøring: Deltakerne gir videre spnsr g fritatte parter rett til å bruke g publisere deres navn, delstat g bstedsland på Internett, på trykk g i alle andre medier i frbindelse med ltteriet. Aksept av en premie utgjør tillatelse til at spnsr kan bruke vinnernes navn, bilde, stemme g/eller avbildning fr reklame- g/eller salgsfremmende frmål i ethvert g alle typer medier, kjent nå eller heretter ppfunnet, uten territrielle eller tidsmessige begrensninger g uten kmpensasjn, g uten varsel, vurdering, gdkjenning eller ytterligere kmpensasjn, med mindre dette er frbudt etter lven. 6) YTTERLIGERE VILKÅR: Ved å delta samtykker deltakeren til å akseptere g rette seg etter de ffisielle reglene fr dette ltteriet g til at enhver tvist frbundet med gjennmføringen av dette ltteriet, tlkning av reglene eller tildeling av premie skal avgjøres av spnsr, hvis avgjørelse skal være bindende g endelig. Ved å delta samtykker deltakeren til å bli varslet av spnsr via kntaktinfrmasjnen deltakeren ppga ved stemmegivningen, i frbindelse med administrasjnen av dette ltteriet. Dette ltteriet er underlagt lvene i delstaten Minnesta, g deltakeren samtykker til at dmstlene i delstaten Minnesta skal ha eksklusivt verneting fr eventuelle tvister sm ppstår i frbindelse med dette ltteriet. Alle føderale, delstatlige g lkale lver g frskrifter gjelder. Ved å delta samtykker deltakeren til å frita g hlde skadesløse knkurransepartene, Facebk, Inc., Twitter, Inc. g Instagram LLC, samt alle deres tilknyttede selskaper g datterselskaper, g alle deres respektive styremedlemmer, ledere, ansatte g representanter ("fritatte parter") fra enhver skade, tap eller persnskade, herunder død, eller skade på eiendm, sm helt eller delvis, direkte eller indirekte skyldes aksept, bruk eller misbruk av en premie, deltakelse i enhver ltteri-relatert aktivitet eller deltakelse i ltteriet. De fritatte partene er ikke ansvarlige fr nen frm fr skriftlig eller annen feil i trykken av dette tilbudet, administrasjn av ltteriet eller i utlysningen av premier, inkludert feil sm kan gi feilaktig inntrykk av at en premie er vunnet. Dersm spnsren er frhindret fra å frtsette dette ltteriet eller integriteten g/eller gjennmførbarheten av ltteriet undermineres av nen frm fr hendelse, inkludert, men ikke begrenset til brann, flm, epidemi, jrdskjelv, eksplsjn, arbeidsknflikt eller streik, naturkatastrfe, samfunnsfiendtlig handling, satellitt- eller utstyrssvikt, pptøyer eller urligheter, krig (erklært eller uerklært), terrrtrussel eller -aktivitet, eller enhver føderal, delstatlig eller lkal lvgivning, dm eller frskrift, dm fra en dmstl eller jurisdiksjn, eller andre årsaker sm ikke med rimelighet kan anses å være innenfr spnsrs kntrll ("Frce Majeure"-hendelser), skal spnsren ha rett til, etter eget skjønn, å frkrte, mdifisere, suspendere, kansellere eller avslutte ltteriet, uten frvarsel eller ytterligere frpliktelser. Hvis spnsr, etter eget skjønn, velger å frkrte ltteriet sm følge av frce majeure, frbehlder spnsr seg retten til, men er ikke frpliktet til, å velge vinner(e) tilfeldig 13

14 blant alle gyldige g kvalifiserte stemmer, mttatt pptil tidspunktet fr Frce Majeurehendelsen. Spnsr er ikke ansvarlig fr eventuell endring av deltakeres e-pstadresse g/eller telefnnummer. Se Spnsrs persnvernerklæring på fr infrmasjn m spnsrs retningslinjer vedrørende bruk av persnpplysninger sm innhentes i frbindelse med dette ltteriet. Hvis du blir trukket sm vinner, vil pplysningene dine bli inkludert i en ffentlig tilgjengelig vinnerliste. 7) FRITAKELSE: Sm en betingelse fr deltakelse gdtar deltakeren (g er villig til å bekrefte skriftlig): (a) å frita fritatte parter fra ethvert ansvar, tap eller skade pådratt i frbindelse med tildeling, mttak, besittelse g/eller misbruk av enhver premie, inkludert eventuelle reiser relatert dertil; (b) ikke under nen mstendigheter vil deltakeren bli tildelt, g deltakeren fraskriver seg herved alle rettigheter til å kreve, strafferettslig erstatning eller erstatning fr indirekte skader, følgeskader eller andre skader, annet enn fr faktiske kntantutlegg; (c) alle søksmål sm ppstår sm følge av, eller i frbindelse med, dette ltteriet eller enhver premie tildelt, skal løses individuelt, uten at det tys til nen frm fr gruppesøksmål; g (d) ethvert g alle krav, dmmer g erstatninger skal være begrenset til faktiske kntantutlegg, eksklusive advkathnrarer g saksmkstninger. 8) INTERNETT: Hvis, uansett årsak, Internett-delen av dette ltteriet ikke virker sm planlagt, inkludert infeksjn av datavirus, prgramfeil, manipulering, uautrisert brukeravbrudd, bedrageri, tekniske feil eller andre årsaker utenfr spnsrs kntrll sm svekker eller påvirker administrasjn, sikkerhet, rettferdighet, integritet eller frsvarlig gjennmføring av dette ltteriet, frbehlder spnsr seg retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere enhver persn sm tukler med deltakelsesprsessen, g å kansellere, avslutte, mdifisere eller suspendere dette ltteriet. I slike tilfeller vil spnsr, etter eget skjønn, velge en tilfeldig vinner (vinnere) blant kvalifiserte, ikkemistenkelige stemmer mttatt før hendelsen sm gjrde avslutningen, suspensjnen eller kanselleringen nødvendig. De fritatte partene påtar seg intet ansvar fr nen frm fr feil, utelatelse, avbrudd, sletting, defekt, frsinkelse i drift eller verføring, kmmunikasjnslinjefeil, tyveri eller ødeleggelse eller uautrisert tilgang til, eller endring av, stemmer. De fritatte partene er ikke ansvarlige fr eventuelle prblemer eller tekniske feil på telefnnettverk eller linjer, datasystemer på Internett, servere eller leverandører, datautstyr, prgramvare, mislykket mttak av e-pst eller stemmer hs spnsren grunnet tekniske prblemer eller trafikkprblemer på Internett eller på et hvilket sm helst nettsted, eller en kmbinasjn av disse, inkludert eventuell skade eller ødeleggelse på deltakers eller enhver annen persns datamaskin, relatert til, eller sm følge av, deltakelse eller nedlasting av materialer i dette ltteriet. ADVARSEL: ETHVERT FORSØK PÅ Å BEVISST SKADE ETHVERT NETTSTED, ELLER Å UNDERMINERE BERETTIGET DRIFT AV DETTE LOTTERIET, KAN VÆRE BRUDD PÅ STRAFFE- OG SIVILLOV, OG DERSOM SLIKT FORSØK GJØRES, FORBEHOLDER SPONSOR SEG RETTEN TIL Å SØKE SKADEERSTATNING TIL DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER LOVEN. Stemmer avgitt via Internett vil bli erklært innsendt av den autriserte kntinnehaveren av e- pstadressen på det tidspunkt stemmen gis. "Autrisert kntinnehaver" er definert sm den fysiske persnen sm er tildelt en e-pstadresse fra en Internett-leverandør, Internett-tjenesteleverandør eller annen rganisasjn (f.eks. jbb, skle, institusjn sv.) sm er ansvarlig fr å tildele e-pstadresser fr dmenet frbundet med den innsendte e-pstadressen. 9) VINNERLISTE: Navnene på premievinnerne vil bli lagt ut på Internett rundt den 26. ktber 2015 på knkurransenettstedet, g denne listen vil ligge der i minst tretti (30) dager. 14

15 10) SPONSOR: Dette ltteriet er spnset av Radissn Htels Internatinal, Inc., 701 Carlsn Parkway, Minnetnka, Minnesta 55305, USA. Dette ltteriet er på ingen måte spnset, støttet eller administrert av, eller tilknyttet, Facebk, Twitter eller Instagram 11) ADMINISTRATOR: Dette ltteriet er administrert av DigitasLBi Denmark ApS. 15

RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER

RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER INGEN KJØP ELLER BETALINGER KREVES FOR Å DELTA ELLER Å VINNE. KJØP VIL IKKE ØKE VINNERSJANSENE. UGYLDIG HVIS FORBUDT. VED Å DELTA GIR DELTAKEREN

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å

Detaljer

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243

Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Vilkår og betingelser Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et tysk firma registrert ved byretten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å delta i en

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik

Ny personvernforordning Konsekvenser. Tommy Tranvik Ny persnvernfrrdning Knsekvenser Tmmy Tranvik Persnvernfrrdningen Gjelder fra 25. mai 2018 Persnvernfrrdningen erstatter EUs persnverndirektiv fra 1995 persnpplysningslven med frskrift Balansere t hensyn

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Innledning Del ditt #StarlockMoment med oss, og opplev unike øyeblikk fra mange andre land! Som takk får de 1000 første deltakerne et sagblad av typen Starlock

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår CmpleteCare Skade g Tyveri Frsikringsvilkår Oversikt Dette dkumentet gir nærmere pplysninger m tre nivåer fr Frsikringsdekning Skadefrsikring, Tyverifrsikring g Flerdekningsfrsikring (både skadefrsikring

Detaljer

Tjenestevilkår. 1. Godtakelse. 2. Kvalifisering. 3. Registrering og avslutning. Gjelder fra 30. september 2015

Tjenestevilkår. 1. Godtakelse. 2. Kvalifisering. 3. Registrering og avslutning. Gjelder fra 30. september 2015 Tjenestevilkår Gjelder fra 30. september 2015 1. Gdtakelse Disse tjenestevilkårene g persnvernerklæringen fra Micrsft Mbile g alle andre betingelser g infrmasjn sm kan følge med Tjenesten (fellesbetegnelse

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

STANDARD INDIVIDUELL SPONSORAVTALE

STANDARD INDIVIDUELL SPONSORAVTALE NORGES SEILFORBUND STANDARD INDIVIDUELL SPONSORAVTALE Sist revidert 02.02.2017 1. Avtalens parter Selskap (heretter spnsr): Adresse: Telefn: Organisasjnsnummer: Kntaktpersn: E-pstadresse: Og Utøver/spnsrbjekt

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Norge: Avtalevilkår. LEGO Batman 3: Ut over Gotham Facebook-konkurranse Deling av rollekort. ( Konkurransen )

Norge: Avtalevilkår. LEGO Batman 3: Ut over Gotham Facebook-konkurranse Deling av rollekort. ( Konkurransen ) Norge: Avtalevilkår LEGO Batman 3: Ut over Gotham Facebook-konkurranse Deling av rollekort ( Konkurransen ) Ved å delta i konkurransen vil hver deltaker (som definert nedenfor) betingelsesløst godta og

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

OFFISIELLE REGLER. 4. besøke siden www.laroche-posay.no/100familier og klikke på lenken "Delta";

OFFISIELLE REGLER. 4. besøke siden www.laroche-posay.no/100familier og klikke på lenken Delta; OFFISIELLE REGLER 1. LIPIKAR FAMILIE-programmet administreres av La Roche-Posay, en avdeling av L Oréal Norge AS. Programmet er tilgjengelig for personer bosatt i Norge og starter den 01.10.2014 kl. 00:01,

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale ( avtalen ) mellm deg g Micrsft Crpratin (eller et av dets tilknyttede selskaper,

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år Spilleregler Futsal barn t..m 9 år Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Årsklasse G/J-6 år tm G/J-9 år spiller på tvers av håndballbane Målene

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgjengelig defibrillatr) Oppgradering av prgramvare Til eiere av samaritan PAD 500P Frmålet med dette brevet er å infrmere m

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

5. Skaffe lotterisedler ved hjelp av økt salg: Hver måned er det to (2) måter deltakerne kan kvalifisere seg til å motta skrapelodd:

5. Skaffe lotterisedler ved hjelp av økt salg: Hver måned er det to (2) måter deltakerne kan kvalifisere seg til å motta skrapelodd: TAHITIAN NONI INTERNATIONAL TIÅRSJUBILEUMSLOTTERI OFFISIELLE REGLER ÅPENT KUN FOR KVALIFISERTE DISTRIBUTØRER I TNI-NETTVERKET IKKE ÅPENT FOR OFFENTLIGHETEN Det er ikke nødvendig å kjøpe noe for å delta

Detaljer

Spilleregler Futsal 10år-senior

Spilleregler Futsal 10år-senior Spilleregler Futsal 10år-senir Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Spiller på håndballbane,. Målene : Håndballmål 2x3 meter Målfeltene : Straffefeltet

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")

Accidental Damage Protection (Uhellsforsikring) og Accidental Damage with Theft Protection (Uhells- og Tyveriforsikring) Accidental Damage Prtectin ("Uhellsfrsikring") g Accidental Damage with Theft Prtectin ("Uhells- g Tyverifrsikring") Betingelser fr dekning Oversikt Dette dkumentet gir infrmasjn m de t frsikringsnivåene

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

REGLEMENT. Generelt studiereglement for deltakere på kurs og utdanninger. Versjon

REGLEMENT. Generelt studiereglement for deltakere på kurs og utdanninger. Versjon REGLEMENT Generelt studiereglement fr deltakere på kurs g utdanninger Versjn 160922 Innhld 1 FORMÅL... 3 2 VIRKEOMRÅDE... 3 3 RETTIGHETER... 3 4 PLIKTER... 4 5 ARBEIDS- OG LÆRINGSMILJØET... 4 6 OPPMØTE

Detaljer

Offisielle lotteriregler

Offisielle lotteriregler 1. Dette lotteriet tilbys av Ford Motor Company Limited ("sponsoren") og er underlagt engelsk lovgivning som en kostnads- og risikofri kampanje. 2. Ingen kjøp av varer eller tjenester er nødvendig. 3.

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV N/ERINGSEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV N/ERINGSEIENDOM AVTALE OM KJØP AV N/ERINGSEIENDOM Følgende avtale er inngått mellm Trghuset AS, rg. nr. 982 779 138 ("Selger") g Kvinnherad kmmune, rg. nr. 964 967 636 ("Kjøper"): 1. Salgsbjekt, kjøpesum g mkstninger

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

EN VERDIS-FEIRING I CANCUN

EN VERDIS-FEIRING I CANCUN EUROPA EN VERDIS-FEIRING I CANCUN Bli med oss på en enestående luksusreise til Cancun i Mexico, og delta på en spesiell feiring i forbindelse med at vår alles kjære grunnlegger Verdis Norton går av med

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Rammeavtale Utviklingstjenester

Rammeavtale Utviklingstjenester Bilag 5 til Rammeavtalen BESKRIVELSE AV PRIS, PRISPRINSIPPER OG BETALINGSBETINGELSER Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innhldsfrtegnelse Bilag 5 til Rammeavtalen: Beskrivelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Tilsynsrapport - systemrevisjon

Tilsynsrapport - systemrevisjon Rapprt tilsynsrevisjn 06.05.2008 fr Hafslund Nett AS Tilsynsrapprt - systemrevisjn Revidert enhet: Hafslund Nett AS Revis'nsdat: 6. mai 2008 Sted: Drammenveien 144, Skøyen Medvirkende fra revidert enhet:

Detaljer

Serveringsbevilling - søknad

Serveringsbevilling - søknad Hurdal kmmune : 63 92 01 00 E-pst: pstmttak@hurdal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hurdal.kmmune.n Serveringsbevilling - søknad Bevillingstype Det søkes m Ny bevilling Endret bevilling Er virksmheten verdratt?

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

#Legendary7x-konkurransen Konkurranseregler

#Legendary7x-konkurransen Konkurranseregler #Legendary7x-konkurransen Konkurranseregler Innledning Del din SDS plus-7x-legende med oss, og opplev unike SDS plus-7x-legender fra mange andre land. Som takk får du en (1) SDS plus-7x-borebit for stein

Detaljer

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder Vedlegg 8.1 Til pkt 8 i knkurransegrunnlaget «Krav til Tilbudets innhld» Spørsmål sm skal besvares g dkumenters av Tilbyder i frbindelse med anskaffelse av System fr behandling av skleskysselever i Vestfld

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen VEDLEGG 1 Avtale m drift av g/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjner i Drammensreginen mellm Renvasjnsselskapet fr Drammensreginen IKS, rg nr. 984 459 947, P.B. 154 Bragernes, 3001 Drammen,

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

AVTALE vedrørende kjøp av

AVTALE vedrørende kjøp av KONTRAKTSVILKÅR Side 1 av 10 AVTALE vedrørende kjøp av 1 stk. ultralyd hjerte med psjn på 1 stk. ultralyd bryst/endkrinlgi mellm Akershus universitetssykehus HF 1478 LØRENSKOG Og Org. nr: 983 971 636 (heretter

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer