Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag"

Transkript

1 TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle elevene blir involvert i prosessen idé utvikling av konsept realisering framføring At alle elevene har eierskap til produksjonen At hver enkelt elev får mulighet til å utvikle seg på minst ett av områdene innen produksjon, og får mulighet til å vise dette for andre At elevene utvikler forståelse for en prosess som forutsetter samhandling mellom ulike aktører At elevene utvikler forståelse for de ulike profesjonene innen produksjon At elevene kan se og reflektere over egen rolle i et produksjonsfellesskap PROSESSBESKRIVELSE bestemmer elevene selv. Prosessen går igjennom følgende faser (hentet fra veiledningen i faget): Intro, der oppgaven presenteres samt noe som kan inspirere til kreativ tenkning Idéfasen, der idéer på ulike plan får fritt spillerom Utprøvingsfasen, der ulike musikalske, scenografiske, installasjonstekniske osv. idéer testes Konseptfasen, der alle tråder samles til et konsept alle elever er enige om Realiseringsfasen, der elevene har funnet sine oppgaver og arbeider etter avtalen i konseptet Framføringen, der produksjonen blir presentert Evalueringen, der hele prosessen evalueres av elever og lærere Fram til konseptet er lagt, samarbeider alle elever om utviklingen av produksjonen. Etter dette vil de deles i ansvarsgrupper, og de vil få oppgaver innen sceneoppsett/musikk/lyd/lys etc. De ulike fasene vil selvsagt gå i hverandre, og man vil hoppe fram og tilbake i løpet av prosessen. Opplegget er laget for en periode over 6 12 uker. Det kan gjøres lite eller stort, avansert eller enkelt. Elever og lærer(e) utvikler i fellesskap en installasjon i form av en vandreutstilling som vises for en større eller mindre forsamling. Utgangspunktet er sko og lyd, temaet Oppgaven: Gruppen skal i fellesskap lage en installasjon med gjenstander og lyd. Her kommer også lyssetting inn. Installasjonen skal på en eller annen måte vise menneskelig aktivitet. Utgangspunktet er sko; ett par sko kan i seg 1

2 selv si mye (person, alder, interesser, smak ) i tillegg vil måten disse skoene presenteres på vise en aktivitet. Kanskje kommer det inn en fotball, eller to par sko viser noen som står nær hverandre, noen som ikke vil snakke sammen, noen som tråkkes på osv. Det kan suppleres med gjenstander som mennesker bruker og som passer til skoenes plassering. Det skal lages et lydspor til hver scene, som gjengir aktiviteten, viser en stemning, kanskje i kontrast til det publikum ser, eller en låt som bidrar til å oppleve scenens idé. Dersom en scene har en egen tittel, vil den kunne spille en viktig rolle i publikumsopplevelsen (for eksempel splitter nye joggesko, stående foran en fotball, og tittelen er Frykt ). Temaet er valgfritt, eksempelvis følelser, ung i 2014, gammel i 2014, skole, frykt, livsløp Den tittelen installasjonen til slutt får, vil kunne være med på å gi publikums opplevelse en helt annen dimensjon. Tanken er: Sko som representant for et menneske fravær av mennesker fysisk, men lydspor illustrerer en aktivitet eller en stemning. Slik kan tilskuerne visualisere hva som skjer, gjenskape det i sin egen fantasi og på den måten være med på å skape kunstverket der og da. Oppvarming Hver time bør starte med en oppvarming. Dette for å få opp energien og kreativiteten, styrke samholdet og samle fokus. Først og fremst er det viktig å skape trygghet i gruppa, en følelse av gjensidig tillit og vilje til å arbeide sammen. I oppvarmingen kan man legge ulike dramaleker (ikke for avanserte impro- øvelser, men leker som er ufarlige og får elevene til å le!), øvelser der man må stole på hverandre (f. eks. lede hverandre i blinde etc.) og konsentrasjonsøvelser/leker. Stemmeøvelser er også fine å bruke, om det er sang eller tale kanskje skal sang og tale brukes i lydopptak, om det er en låt, bakgrunnsklanger eller talefraser i forgrunnen av lydkulissen. Her har man også muligheten til å utforske de mange fasetter i stemmen som kan gjøre en spesiell virkning i opptakene. Intro Når prosjektet introduseres er det viktig at elevene får lyst til å gå i gang. Vi skal både presentere det på en måte som umiddelbart finner gjenklang hos elevene, vi skal gi dem inspirasjon til utvikling av idéer til produksjonen og vi skal klargjøre rammebetingelser og krav. Forventninger Fram til konseptet er lagt, samarbeider alle elever om utviklingen av produksjonen. Etter dette vil de få ulike oppgaver ut fra valgte områder. Faget innebærer å utvikle en produksjon i fellesskap, og de aller fleste kompetansemålene innebærer eller forutsetter samhandling. Lag en : Diskutér dette med elevene, la dem komme fram til kriterier (imperativsetninger) i små grupper. Få disse opp i plenum og lag en fin plakat alle kan være enige om. La denne henge i rommet og bruk den i prosessen! Bruk den også gjerne som et vurderingsverktøy, og gjør elevene oppmerksomme på dette. Inspirasjon Elevene sitter i ring. Sett et par sko på gulvet. La elevene betrakte dem i stillhet la dem gjerne ta notater hvis det gjør det enklere å konsentrere seg. Hva uttrykker disse skoene? Hva slags menneske ser de for seg? (OBS: ikke en navngitt person!) Hvor gammel? Har vedkommende hatt skoene lenge? Hva slags interesser har vedkommende? Gjerne flere spørsmål. Ut fra dette kan dere diskutere hva sko sier om et menneske. Det kan også vises bilder av ulike sko. 2

3 Sett skoene i en annen posisjon. Hva skjer nå? Samtale med elevene. La én av dem endre på skoene. Hva skjer nå? Osv. Kanskje sette inn et nytt par. Inspirerende videoer på Youtube (ikke direkte til oppgaven, men er inspirasjon til å tenke utenfor boksen): OK GO: This too shall pass: https://www.youtube.com/watch?v=qybufn Y7Y8w Walk off the earth: Little boxes: https://www.youtube.com/watch?v=unn4bp Z7r- s Gjør et google- søk på statues, og du vil finne morsomme bilder der statuer får overraskende roller. Vis i gruppa som inspirasjon til å tenke fritt og nytt! Kanskje kan en scene få et overraskende humoristisk element? Les eller fortell en historie som innebærer sko, og viktigheten av dem. Det må være en god historie som vekker følelser/engasjement. Sko i barndommen/ballskoene/skoen som tråkket på meg. Hva med tortur? Idéfasen mulige øvelser Samle sammen en mengde med sko, gjerne fra hele skolen (helst sko de ikke MÅ få tilbake de kan godt leveres til Fretex etterpå!). Slik blir alle oppmerksomme på at det skjer noe interessant i Sal og scene- gruppa, og de får forventninger til det som skal skje. Ikke minst kommer mine sko til å være med i utstillingen, og på hvilken måte? Elevene går i grupper og lager en scene med bare skoene sine. Når det er ferdig gjetter de andre elevene hva som skjer. Forsøk å gjøre situasjonen så tydelig som mulig. Gruppene lager en ny scene med sko. Gi scenen en tittel se hva det gjør med opplevelsen. La gruppene rotere slik at de overtar en gruppes scene la dem lage en ny, helt annerledes tittel til scenen. Hva gjør det med opplevelsen? Tablå: La elevene gå i grupper (for eksempel 4 i hver) og lage hvert sitt stillbilde (tablå) gjerne med utgangspunkt i tema dere har valgt. De skal her vise en situasjon helt konkret, og de andre elevene skal gjette hva som skjer. La det være mye energi i de fryste bevegelsene, og forsøk å unngå vold. La elevene improvisere fram situasjoner, og legg merke til skoenes/føttenes plassering. Kan situasjonen gjenskapes med kun sko? Hvilke andre rekvisitter er nødvendige for å gjenskape situasjonen? La det være færrest mulig! (Antydning er mer spennende enn overtydelighet.) Hva kan gjøres med lyd enten som lydkulisse som gjenskaper situasjonen eller med musikk? Gå ut med elevene og observér dagliglivet rundt dere. Ta inn stemningen i skolegården, samtalen mellom to lærere, se hvordan barn leker sammen, hva slags sko de har på. Tenk ut fra tema dere har valgt om dere ser situasjoner dere ønsker å fange. Prøv også nærbutikken, de to naboene utenfor, hva som helst. Snakk med elevene først om å observere, og om å gå inn i situasjonen med respekt. Sett opp en scene med sko og jobb ut en lydkulisse til denne, enten i hel gruppe, eller elevene deles inn og jobber for seg i 10 minutter, før de viser hverandre. Lydkulissen skal både være musikalsk (være oppbygd av lyd som er strukturert på en eller annen måte), og ha noen ord/fraser eller gjenkjennelige lyder mennesker lager i seg. Intervju: Lag et lite intervju med noen personer som passer inn i temaet deres. Be 3

4 dem skildre en helt konkret situasjon, for eksempel: Når var du første gang forelsket? Eller: Når var du skikkelig redd? Skildre situasjonen nøyaktig. Se om dere kan gjenskape situasjonen med sko og noen få supplerende gjenstander. Hva kan gjøres med lyd? Ta utgangspunkt i lyd et klipp med en lydkulisse eller et stykke musikk. Hvordan kan man lage en skoinstallasjon som gjør noe med opplevelsen forsterker den eller endrer den helt? La elevene i grupper lage en skisse for en vandreutstilling, der publikum blir ledet fra rom til rom. De bestemmer selv hva som skal være tema for utstillingen, og kommer med forslag til innholdet i hvert rom samt lyd. La dem ikke arbeide for lenge, f.eks. 10 min, og vis så for hverandre kanskje stemmes det over beste idé, eller klassen i fellesskap blir enige om en ny idé ut fra det som har kommet fram? Utprøving Nå er det på tide å jobbe mer konkret med idéene som har kommet opp. Det skal prøves ut ulike ting: Lyssetting. Ut fra utstyret skolen har til rådighet kan det evt. lånes/leies inn noe? Kan det brukes vanlige lamper som elevene tar med, og mørklegge rommet ellers? Andre muligheter: Arbeidslamper (malelamper), lyskastere, spotlamper eller publikum får delt ut lommelykter? Lokalene. Hvordan kan man utnytte rommene man har til rådighet? Kan det settes opp skillevegger, kan man bruke stoff, kan man mørklegge? Utforming av scenene. Hvordan skal hver enkelt scene se ut? La elevene prøve ut i grupper Musikk/lyd. Hva slags musikk kan man lage som passer til tema? Noen låter? Digital komponering? Sampling? Opptak av sang eller lydeffekter? Kan lukt være en ingrediens noe sted? Presentasjon med lyd: Hvordan skal publikum få høre et ulikt lydspor for hver scene? Noen muligheter for en vandreutstilling i ett stort rom med flere atskilte scener: 1) Publikum har lyd på øret (lastet ned selv eller utdelt på stedet) de klikker selv på riktig spor til riktig utstilling 2) En og en gruppe ledes igjennom utstillingen via lyden: lydsporene til de enkelte scenene spilles etter hverandre (evt er lydkildene plassert i hvert sitt rom), slik at publikum må følge etter lyden 3) Det er en felles lydkulisse for hele utstillingen, og så framheves lydsporet for den enkelte scene innimellom (her bør lydkilden være i den riktige scenen, mens lydkulissen er i hele rommet) Konseptfasen Bli enige om grovskisse for konseptet: Ta fram oversikten fra idéfasen der alle scenene er listet opp. Skriv nå inn hvor dere ønsker hvilke scener, musikkelementer, rekvisitter, lys, lyd... Bli enige om hele konseptet. Fra nå av forplikter alle seg til å jobbe ut fra dette konseptet, og elevene skal kunne arbeide nokså selvstendig. Lag en oversikt over hele vandreutstillingen, og fordel grupper på de ulike scenene. Lag en kolonne til frister for når elevene skal være ferdige med det de har ansvar for. Lag også en oversikt over andre 4

5 ansvarsgrupper, deres oppgaver, og hvilken frist de har. Se på budsjett og markedsføring. HUSK: Dette er et fag der eleven skal få utvikle seg. Her er det endelig mulighet for alle til å prøve seg! Hjelp elevene til å tørre å jobbe med noe de har lyst til, men vanligvis ikke gjør. Budsjett: Dette er en del av læreplanene og står oppført i kompetansemålene. Gjør dette klart for skolens ledelse, slik at i hvert fall én produksjon i løpet av året får et budsjett som elevene selv er med å disponere. Lag et enkelt oppsett i excel, og diskuter hva midlene skal brukes til, før en gruppe blir ansvarlig for dette. Før inn penger fra skolen og forventet støtte/inntekt. Hvis ingen midler overhodet: Før en oversikt over hva dere har og hva dere trenger av utstyr, rekvisitter osv., og hvordan få tak i dette. Markedsføring: Diskuter med elevene dette er faktisk en egen profesjon. Hvorfor markedsføre noe der publikum kommer uansett? Tenk på hva forventninger har å si for publikums opplevelse både elever, lærere og ikke minst skolens ledelse. Her kan man virkelig være kreativ! Hvis det legges en plan for dette, har elevene noe å gjøre når de ikke er opptatt med andre oppgaver. Til en utstilling som denne kan det f.eks. være aktuelt å lage en liten flyer. Realiseringsfasen Dette er jobbetid. Hver time: Se på planene hvem gjør hva når? Hva gjør vi i dag? Hva skal vi gjøre i fellesskap? Sjekk planen, finn ut hva den enkelte kan gjøre alene hvis man går ledig. Så går elevene i grupper og bør kunne arbeide nokså selvstendig. Læreren kan fordele tiden på gruppene. Sjekk også en hver time. La noen vise fram hver gang, slik at de andre ser hva som skjer i prosessen. Da er det lettere å jobbe videre, og mer motiverende. Framføring Legg rammen rundt presentasjonen. Lag en spesiell stemning allerede ved inngangen! Kanskje de får med seg noe å spise (jordbær?) eller en lommelykt? Tenk igjennom hvordan dere skal organisere vandreutstillingen. Hvor store puljer? Lærertetthet? Når skal de gå videre? osv. Evaluering Det er lett å droppe evalueringen og hvile på laurbærene. Men dette er et fag som skal gå videre, og det skal læres noe av prosessen. La gruppen i fellesskap gjøre en evaluering av produksjonen, samarbeidet, utviklingen, hva som var bra og hva de ønsker å gjøre bedre neste gang. La dem også gjøre dette individuelt. Refleksjon er noe av det viktigste! TILKNYTTING TIL KOMPETANSEMÅL Skape Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger sette opp et enkelt budsjett og markedsføringsplan Kommentar: Elevene får rikelig med anledning til å utvikle og formidle ideer. Utgangspunktet er enkelt og terskelen bør være lav for å bidra inn i fellesskapet. Det fokuseres her på å samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, 5

6 noe opplegget her legger opp til. Når det gjelder tekniske løsninger vil særlig bruk av lys og lyd være noe alle elevene må forholde seg til. Eleven skal kunne sette opp budsjett og en markedsføringsplan. Disse trenger ikke å være så omfattende. Dersom elevene lærer budsjettoppsett med excel- ark i matteundervisningen er det en stor fordel. Hver ansvarsgruppe kan evt. sette opp sitt eget budsjett. Markedsføringsplanen lages når konseptet er klart og er en morsom og kreativ oppgave. Formidle Mål for opplæringen er at eleven skal kunne presentere en eller flere produksjoner for publikum PLAN FOR GJENNOMFØRING Time 1: Intro/idéutvikling Oppvarming. Forklare hvorfor. Lage Intro: Presentasjon, inspirasjon, rammebetingelser, forventninger (også vurdering) Gruppearbeid med sko Organisere innsamling av sko Time 2: Idéutvikling Oppvarming og sjekk av Ulike gruppearbeid med sko Gruppearbeid med lyd samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse. Kommentar: Alle elevene skal være delaktige i presentasjonen på en eller annen måte. Å kunne presentere innebærer formidling på en måte som er i tråd med avtalt konsept. Igjen presiseres samarbeid som et kompetansemål. Denne gang gjelder det både samarbeid om produktet og også samarbeid under selve presentasjonen for publikum. Utveksling av synspunkter kommer i evalueringen. Dette er også et kompetansemål som elevene vurderes etter, altså i hvilken grad de er i stand til å reflektere over den kollektive prosessen og sin egen deltakelse i denne. Derfor er det viktig at det gjøres en god evaluering i fellesskap. Time 3: Idéutvikling/utprøving Oppvarming og sjekk av Arbeide med konkrete scener ut fra idéfasen Teste ulike måter å jobbe med lyd på Undersøke hvordan lyd skal presenteres på utstillingen Time 5: Konsept/realisering Oppvarming og sjekk av Legge en grovskisse for produksjonen og arbeidsplan med arbeidsfordeling Arbeid i grupper Time 4: Utprøving Oppvarming og sjekk av Teste måter å lyssette scener på Undersøke lokalene og vurdere måter å bygge scenene på Time 6: Realisering Oppvarming og sjekk av Arbeid i grupper Visning internt 6

7 Time 7: Presentasjon Klargjøre og gjennomføre presentasjon Time 8: Evaluering Sluttevaluering EVALUERING Kompetansemål: Skape Læringsmål Kjennetegn på høy måloppnåelse skape, utvikle og formidle idéer til en eller flere produksjoner. samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger. Formidle idéer til produksjonen ved hjelp av dialog, skisser, demonstrasjon og ved å vise til eksempler. Samle idéer og avgrense prosjektet, planlegge, utarbeide og gjennomføre en ferdig utstilling for et publikum. Utføre egendefinerte og tildelte oppgaver i samarbeid med andre. Ta del i planlegging av relevante tekniske løsninger. Utnytte mulighetene innenfor sitt ansvarsområde for å skape et kunstnerisk uttrykk i samarbeid med andre. Evaluere på bakgrunn av tilbakemeldinger og egen refleksjon. Kan delta i idémyldring, finne kilder og gjengi eksempler på idéer, fremme egne idéer, gi respons på andres idéer, ta imot tilbakemelding fra andre, bruke tilbakemeldingene til videre idéutvikling, vurdere kilder og egne idéer kritisk, formulere målgruppe og ønsket hensikt med produksjonen. Kan i samarbeid med andre elever utvikle et konsept, og utnytte mulighetene innenfor et felt til å skape kunstneriske uttrykk som bygger opp under det avtalte konseptet. Kan muntlig beskrive egne oppgaver, formidle ønsker og behov til samarbeidspartnere, utføre oppgaver som avtalt og overholde tidsfrister, evaluere seg selv underveis og produksjonen som helhet. 7

8 sette opp et enkelt budsjett og markedsføringsplan. Kartlegge, innhente og disponere nødvendige ressurser og vurdere behov for innkjøp/leie av utstyr som mangler for å gjennomføre produksjonen. Sette opp et budsjett for innkjøp/leie, forholde seg til tildelte midler og føre regnskap. Det sentrale er å gjøre elevene bevisste på at budsjett og regnskap hører med i en produksjon. Kan utarbeide inventarliste over utstyr som ligger under gruppas ansvarsområde, utføre vareopptelling og etterse at utstyr er intakt og fungerer, utarbeide liste over utstyr som kan lånes, leies eller kjøpes inn, innhente prisinformasjon og sette opp budsjett for innkjøp/leie av utstyr, kartlegge mulige inntektskilder, avklare rettigheter og tillatelser for bruk av opphavsbeskyttet materiale, føre regnskap. Kompetansemål: Formidle Læringsmål Kjennetegn på høy måloppnåelse presentere en eller flere produksjoner for publikum. samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig. utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse Delta i presentasjonen av utstillingen, utføre sine oppgaver etter avtale og med den hensikt å formidle noe til et publikum. Samarbeide, lytte til og tilpasse seg andre deltakere. Beskrive og diskutere hvilke valg som er tatt, gjøre rede for begrunnelsen for disse valgene og vurdere virkningen av disse valgene opp mot alternative løsninger Kan ta ansvar ved presentasjonen av noe kunstnerisk for et publikum. Kan følge fastlagte skjemaer. Kan samarbeide og reagere konstruktivt og profesjonelt på uforutsette hendelser under presentasjonen, følge avtaler og kommunisere med de andre i produksjonen. Diskutere seg fram til de beste løsningene for produksjonen. Kan beskrive valg som er gjort i utarbeidelsen og utvelgelsen av momenter i utstillingen, gjøre rede for kunstneriske valg som er tatt i prosessen, begrunne valgene sine, vurdere egne valg og diskutere andre alternativer 8

9 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Grunnleggende ferdigheter Lese: Bruksanvisninger lyd/ lys, skjønnlitterære historier om sko. Uttrykke seg muntlig og skriftlig: Legge fram og diskutere idéer, presentere sine arbeider i klassen, lage planer for gjennomføring, skrive tekster til flyers, evt. lage og gjennomføre intervjuer. Lage fraser og sanger til lydopptak. Det er store muligheter for å utvide dette i presentasjonene eller i produktene (for eksempel muntlig introduksjon og tekster i utstillingsrommene). Regne: Elevene skal sete opp et budsjett for produksjonen, her inngår evnen til både å se det store bildet og enkelthetene hver for seg. IKT: Bruk av ulike lydbehandlings- / komposisjonsprogrammer. 9

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

MANUAL FOR SKOLEREVYER UTARBEIDET I SAMARBEID MED Norsk Revyfaglig Senter og Grong videregående skole

MANUAL FOR SKOLEREVYER UTARBEIDET I SAMARBEID MED Norsk Revyfaglig Senter og Grong videregående skole MANUAL FOR SKOLEREVYER UTARBEIDET I SAMARBEID MED Norsk Revyfaglig Senter og Grong videregående skole Tone Dahl Sveinung Kveli Bernt Fridtjof Mølnvik Innhold Revymanual Forord: Hvorfor skolerevy? Leksjon

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE. INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE INFORMASJONSHEFTE OM VALGFAG 8.trinn 2014-2015 Valgfag På bakgrunn av Stortingsmelding 22 Motivasjon Mestring Muligheter innførte Malvik kommune valgfag som tilbud for elever som

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad.

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad. ABC for revy ABC ABC for revy Heftet du nå holder i hånden er et av resultatene av kulturprosjektet På Scenekanten, og kan forhåpentligvis gi deg noen gode tips når du skal lage et innslag til høstfesten,

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER. Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen

SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER. Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen Urpremiere 5.april 2014 0 INNHOLDSLISTE INNLEDNING 2 OM CIRKA TEATER 2 OM TRONDHEIM VOICES 3 HANDLINGSREFERAT

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer