Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende?"

Transkript

1 Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Rica Holmenkollen Park Hotel 4. september 2014 Ketil Pedersen Faglig ansvarlig Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS: etablert januar 2004 Kontorer i Oslo og Åndalsnes Åtte ansatte, alle siviløkonomer med inngående kjennskap til kommuneregnskap Vi arbeider daglig med selvkostproblematikk for kommuner og renovasjonsselskaper Selvkostmodell for kommuner og IKS Budsjettering og etterkalkulasjon Kursvirksomhet Utarbeidelse av gebyrregulativ og -vedtekter Annen rådgivende bistand Selvkost Regelverk og regnskapsføring En kort oversikt 1

2 Selvkost er vanskelig Brev til KRD fra Sivilombudsmannen (2007/953) «Beregning av selvkost reiser til dels kompliserte rettslige og regnskapsmessige problemstillinger både generelt og i den enkelte sak.» «I tillegg til at selve beregningen av hva som utgjør selvkost kan være problematisk, kommer at det heller ikke er gitt hvordan utgiftene skal fordeles på de enkelte sakstyper.» Hva er selvkost? (1) - Lovhjemling Plan- og bygningsloven (27. juni 2008) «33-1: Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren.» Matrikkelloven (17. juni 2005) «32: Gebyra kan i sum ikkje vere høgare enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.» Eierseksjonsloven (23. mai 1997) «7, 5. ledd: For seksjonering kan kommunen kreve et gebyr som ikke må overstige tre ganger rettsgebyret eller fem ganger rettsgebyret dersom det må holdes befaring» Revisjon av eierseksjonsloven (18. august 2014) «7, 6. ledd: [ ] Gebyret kan ikke være høyere enn summen av de nødvendige kostnader kommunen har med slike saker.» Hva er selvkost? (2) - Retningslinjer Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, KMD H-3/14 (februar 2014) 1. Kommunen må utarbeide en selvkostkalkyle (for- og etterkalkyle) av kostnadene innenfor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling 2. Et eventuelt overskudd avsettes til selvkostfond (bundet driftsfond) Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond 3. Kommunen kan bare fremføre underskudd dersom det er lovfestet eller vedtatt full kostnadsdekning (selvkost) 4. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt Overskudd må disponeres i løpet av fem år 5. Kommunen må kunne dokumentere grunnlagsdata, forkalkyle og etterkalkyle i 10 år 2

3 Hva er selvkost? (3) Regnskapsføring 2014 KOSTRA Hovedveileder 2014 Funksjonskontoplanen 301 Plansaksbehandling DELVIS SELVKOST 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering DELVIS SELVKOST 303 Kart og oppmåling DELVIS SELVKOST *304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser *305 Eierseksjonering IKKE SELVKOST (2016: FULL SELVKOST?) (2016: FULL SELVKOST?) FULL SELVKOST *Funksjonene er obligatoriske for kommuner med over innbyggere og frivillig for andre kommuner Hva er selvkost? (4) Regnskapsføring 2015? KOSTRA Hovedveileder 2015 Funksjonskontoplanen 301 Plansaksbehandling DELVIS SELVKOST 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering DELVIS SELVKOST 303 Kart og oppmåling DELVIS SELVKOST *304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser *305 Eierseksjonering IKKE SELVKOST (2016: FULL SELVKOST?) *30X Overordnet/egen planbehandling (planer som ikke kan gebyrlegges) *30Y Detaljreguleringsplan som kan gebyrlegges FULL SELVKOST *30W Saksbehandling etter matrikkelloven FULL SELVKOST *30Z Forvaltning av kommunens kartgrunnlag og geodetiske grunnlag *Funksjonene er obligatoriske for kommuner med over innbyggere og frivillig for andre kommuner (2016: FULL SELVKOST?) FULL SELVKOST IKKE SELVKOST IKKE SELVKOST Hva er selvkost? (4) - Annet Utgifter til klagesaksbehandling og veiledning Relevant å ta med i gebyrgrunnlaget Enkelte kommuner har vært usikre på grunn av forbudet mot å ta gebyr for klager og veiledning Utgifter til saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsloven Føres på funksjon 302/304 og IKKE på funksjon 354 Slamtømming mv. 3

4 Hvor stort skal gebyret være neste år? Betraktninger fra sidelinjen Overhørt i samtaler med dere «Vi fikk høye inntekter i fjor pga. et par store saker, i år er det mange småsaker og tilsvarende lave inntekter» «Politikerne ønsker at våre gebyrer ikke skal være høyere enn i nabokommunene» «Hvis vi øker gebyrene vil det bli færre saker» «Det er umulig å si noe om hvor mange saker vi får inn neste år» «Lave gebyrsatser er viktig for å være en attraktiv kommune å bosette seg i og for at ny næring skal etableres» «Store saker = høye inntekter Små saker = lave inntekter» Pussige greier dette! 1. Saksbehandlingskapasiteten er normalt ganske lik fra ett år til det neste 2. Gebyrsatsen bør gjenspeile kostnaden med å behandle saken Påstand: Hvis større saker er mer lønnsomme enn små saker da er gebyrregulativet feil! 1. Påse at gebyrene i regulativet reelt sett gir ønsket kostnadsdekning for den enkelte sakstypen Ikke glem behandling av klager, veiledning, arkiv og overordnet administrasjon 2. Innfør et grunngebyr for å opprette en sak 3. Unngå at gebyrene vokser i det uendelige fastsett en øvre grense 4

5 Eksempel på gebyrstruktur Grunngebyr Arealgebyr Maksimalt gebyr «Gebyrene må være på nivå med nabokommunens. Alt annet er uaktuelt for politikerne.» Er det naturlig å sammenligne egne gebyrsatser med nabokommunens satser? Årsaker til ulikt gebyrnivå: Grad av subsidiering Dekning av eventuelle fremførbare underskudd Ulikt kostnadsnivå: hvilke kostnader inngår i kalkylene Svarteper-spill? Alle nabokommunene taper penger Må kutte i skattefinansiert tjenestetilbud Uheldig å sammenligne gebyrsatser hvis forutsetningene for gebyrene er ulike Vær tydelig overfor politikerne på disse sammenhengene og på konsekvensene av å subsidiere «Nytteløst å øke satsene for å få inn mer penger! Det resulterer bare i færre søknader.» Har dere økt gebyrene de siste årene? Er det blitt færre saker på grunn av det? 5

6 Gebyrutvikling byggesak ,5 % 9,6 % 6,7 % 6,7 % Gebyrsats Årlig endring 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Kilde: SSB. Gjennomsnitt alle kommuner Byggesaker Antall søknader om tiltak mottatt siste år i kommunen (jf. PBL og 20-2) Kilde: SSB. Sum alle kommuner Gebyrutvikling reguleringsplan ,0 % 19,8 % 20,0 % ,9 % ,3 % ,0 % 10,0 % 5,0 % Gebyrsats Årlig endring 0,0 % Kilde: SSB. Gjennomsnitt alle kommuner 6

7 Reguleringsplaner, private forslag Antall vedtatte detaljreguleringsplaner fremmet som privat forslag Kilde: SSB. Sum alle kommuner «Hvor mange saker vi får inn neste år? Umulig å si!» Ja - det er vanskelig å estimere dette! Finnes det sammenhenger kan hjelpe oss? Kommuneplan => Arealplan => Reguleringsplan => Byggesak? Utfordringer: Konjunktur risiko Rentenivå, arbeidsledighet, optimisme mv. Politisk risiko Nye regler og/eller krav Demografisk risiko Kommunens attraktivitet i dag kontra i morgen PS: Bør man hviske noen ord i øret til VA-ansvarlig innimellom? De er ofte interessert i dine prognoser på antall nye eiendommer/påbygg => tilknytningsgebyr «For å være en attraktiv kommune for bosetning og næringsetablering må gebyrene være lave.» Hvis jeg ønsker å bygge et hus i Nannestad kommune, hva er da viktig for meg? Kulturtilbud Barnehageplass Gode skoler med flinke lærere Godt kollektivtilbud Osv Byggesaksgebyr tja 7

8 Hvor mange saksbehandlere er riktig nivå? Hva er riktig bemanning? Selvkostreglene gir kommunen mulighet til å utjevne inntektene over 5 år Etterspørselen etter tjenestene er til dels er syklisk Se kapasitet over en 4 til 5-års horisont Bør ikke redusere bemanningen hvis etterspørselen er lav midlertidig Kommunen må da gå med tap i en periode Må ta grep hvis det på lengre sikt ikke er behov for alle saksbehandlerne Avslutningsvis Sørg for vedtak på full kostnadsdekning i kommunestyret: da har dere det formelle i orden for å kunne fremføre underskudd Hvorfor denne motviljen mot å ta betalt for hva ekspertisen deres er verdt? Lav kostnadsdekning: det samme som å stjele fra små barn og eldre for å gi til de rike! Omvendt Robin Hood-praksis 8

9 9

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/52 Møtedato/tid: 02.05.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 Arkivsak: 12/2845 SAMLET SAKSFRAMSTILLING GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING FOR TILTAK OMSØKT AV IDEELLE ORGANISASJONER Saksbeh.: Eli Moe Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/13

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området Tjøme kommune Forvaltningsrevisjon Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området November 2009 Kontrollutvalget i Tjøme kommune Rapport: Styring og kontroll innen rutiner for

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr

Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført med bakgrunn i kontrollutvalsvedtak 008/08. Rapporten omfattar berekningar av sjølvkost for områda vatn, avløp, slam, feiing, byggjesak, oppmåling og

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 72/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 03.12.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti. Svar på høring - Finansiering av private barnehager Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: A10 Arkivsaksnr: 2015/2117-0 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 20.08.2015 Svar på høring - Finansiering

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Økonomistyring i barnehagesektoren

Økonomistyring i barnehagesektoren Grimstad kommune Økonomistyring i barnehagesektoren RAPPORT 18. juni 2009 AGENDA Utredning & Utvikling AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik www.agenda.no firmapost@agenda.no Tel 67 57 57 00 Organisasjonsnr NO

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer