Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv."

Transkript

1 Design og musikk Helsefag og idrett Ingeniør IT Jus Lærer Studiekatalog Tittel 2014 / 15 Maritime studier Reiseliv Norges nye profesjonshøyskole Samfunnsfag Språk Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold Økonomi og ledelse Nyttig info

2 Header 2

3 Header Bli proff på HBV! HBV er Norges nye profesjonshøyskole som utdanner deg til den virkelige verden. Vi vet hva samfunnet trenger og vi gjør deg klar for yrkeslivet. Se hva du kan bli på hbv.no og på de neste sidene. 3

4 Design og musikk Kunst og design årsstudium Skapende arbeid i kombinasjon med teori Kunst og design vektlegger eget praktisk skapende arbeid og teori i ulike materialer innenfor fagemnet kunst og design. I studiet vil du lære om kunst med vekt på eget tegne- og malearbeid, kunsthistorie og -formidling. Du vil få erfaring med ulike materialer, redskaper, verktøy og estetiske virkemidler i arbeid med skulptur, arkitektur, kunsthåndverk og design. Det blir arrangert flere ekskursjoner til kunstinstitusjoner og gallerier i østlandsområdet. Studielengde: 1 år Studiepoeng: 60 Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Musikk årsstudium Utvikle deg musikalsk I studiet legges det vekt på å undervise og formidle musikk med sang og spill. Du får undervisning i grunnleggende musikkteori, musikk og samfunn, formidling og pedagogikk. I praktiske emner får du blant annet undervisning i sang og spill, samspill og akkompagnement, ensemble og bandinstrumenter. Studiet passer for alle som er engasjert i lokale kulturaktiviteter, som ønsker videreutdanning eller som bare vil utvikle seg musikalsk. Studielengde: 1 år Studiepoeng: 60 Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no - Før trodde jeg designere bare lagde noe som så kult ut. Nå vet jeg at det ligger mye research og strategisk arbeid bak et hvert design. Anja Egge Visuell kommunikasjon 4

5 Design og musikk Design og musikk Visuell kommunikasjon bachelor Markedsrettet design og kommunikasjon Visuell kommunikasjon passer for deg som har formsans og ønsker å arbeide kreativt med visuelle virkemidler. Sentralt i studiet står grafisk design, strategisk design, webdesign, redaksjonell design og markedsføring. Studiet gir deg et godt grunnlag for å jobbe i design- og reklamebyråer, mediebedrifter, grafiske produksjonsbedrifter og i egen bedrift. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor Studiested: Drammen Søk via samordnaopptak.no Dynamisk webdesign bachelor Markedsføring på internett, webdesign og IT-kompetanse Her bygger du solide kunnskaper i IT, samtidig som du får et reflektert forhold til utforming av design på websider og markedsføring gjennom internett. Hovedfokuset ligger på design av dynamiske webløsninger og andre applikasjonsløsninger, som for eksempel apper til mobiltelefoner. Utdanningen åpner for arbeid med webdesign, utvikling av informasjonssystemer eller du kan bli IT-rådgiver i private og offentlige virksomheter, samt videregående skole Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor Studiested: Ringerike Søk via samordnaopptak.no Lysdesign bachelor Teknikk, estetikk og omgivelser En lysdesigner kjenner menneskers oppfatning av lys og lysmiljø. Gjennom studiet lærer du å bruke denne kunnskapen til å designe helhetlige lysmiljøer som gir den grad av sikkerhet, trygghet og komfort vi trenger for å fungere optimalt. Samfunnet trenger kompetanse når det kommer til å styre lys, både med tanke på energiøkonomisering, rom og romkvaliteter. Du vil kunne få jobb hos rådgivende ingeniørfirmaer, leverandører eller rene lysdesignfirmaer, eventuelt innenfor scene og teater, i mediebransjen eller jobbe med event- og utstillingsvirksomhet. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor Studiested: Drammen Søk via samordnaopptak.no 5

6 Header

7 Radiografi bachelor Helsefag og idrett Helsefag og idrett Avansert teknologi og utfordrende omsorg En radiograf utfører bildediagnostiske undersøkelser/behandlinger på mennesker ved hjelp av røntgenstråler, ultralyd, radioaktive isotoper, magnetisme og radiobølger, eller gir strålebehandling til kreftpasienter. Radiografer jobber både med svært avansert teknologi og tidvis svært utfordrende omsorg. De fleste radiografer jobber på sykehus i det offentlige helsevesenet, men det finnes også mange radiografstillinger ved private røntgeninstitutter. Det er dessuten behov for radiografer innen undervisning, strålevern, industriell røntgen og salg av utstyr. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i radiografi Studiested: Drammen Søk via samordnaopptak.no Sykepleier bachelor Varme hender og kloke hoder Sykepleiere har en viktig rolle, og er ofte dem som er tettest på pasientene. Utdanningen gjør deg i stand til å ta ansvar for mennesker i forskjellige livssituasjoner og med ulike behov. Du kan finne arbeid i alle deler av helsetjenesten: sykehjem, hjemmesykepleie, sykehus, psykisk helsearbeid, forebyggende helsearbeid i offentlig og privat sektor og i bedriftshelsetjenesten. Du kan også jobbe innen undervisning eller med bistand. Yrket er internasjonalt, så utdanningen kan brukes flere steder i verden. Vi har også mange valg for deg som ønsker videreutdanning. Studielengde: Heltid 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i sykepleie Studiested: Vestfold eller Drammen Søk via samordnaopptak.no Optometri bachelor Med øye for øyet Optikerutdanningen på Kongsberg er den eneste i landet. Her lærer du alt du trenger for å kunne jobbe som optiker eller gå videre med en masterutdanning. Optikerens viktigste oppgaver er å undersøke og behandle synsfeil ved hjelp av optiske hjelpemidler og synstrening. Du kan også forvente deg å samarbeide med andre yrkesgrupper i helsevesenet. Mange jobber med salg og tilpasning av optiske hjelpemidler som briller og kontaktlinser. Det er stor etterspørsel etter optikere i Norge. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i optometri Studiested: Kongsberg Søk via samordnaopptak.no 7

8 Helsefag og idrett Idrett, ernæring og helse bachelor Hjelp mennesker til bedre helse og livskvalitet Her lærer du å forstå, planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet og trening for unge og eldre. Studiet gir deg kunnskap om hvordan trening, aktivitet og kosthold påvirker kropp og helse rent fysiologisk, men også mentalt. I tillegg lærer du å bruke teorier for å motivere til økt aktivitet. Du blir kvalifisert for arbeid som instruktør eller trener i idretten, treningsveileder eller du kan få arbeidsoppgaver knyttet til generelt folkehelsearbeid i offentlig eller privat sektor. Med tilleggsutdanning i praktisk pedagogisk utdanning (PPU), kan du også jobbe som kroppsøvingslærer. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i idrett, ernæring og helse Studiested: Vestfold Søk via: samordnaopptak.no Jordmorfag master Norges eneste master i jordmorfag Jordmoren er anerkjent som en ansvarsbevisst og ansvarlig fagutøver som arbeider sammen med gravide for å gi nødvendig støtte, omsorg og rådgivning i løpet av svangerskap, fødsel og barseltid. Studiet er for deg som er sykepleier og som ønsker å bli jordmor, i tillegg til jordmødre som ønsker en påbygning til mastergrad. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master i jordmorfag Studiested: Vestfold Søk via: Klinisk helsearbeid master Bli en enda bedre helsearbeider Helsevesenet etterspør initiativ og nytenkning. Dette studiet kvalifiserer deg som er helsearbeider til å avansere til faglig ledelse og til å jobbe med innføring av nye arbeidsmetoder. Du utvikler tverrfaglige ferdigheter, og får kompetanse til å drive innovasjonsprosjekter og delta i forskning ved siden av å inneha klinisk ekspertise innen et spesialfelt. Velg mellom tre studieretninger: (1)personorientert helsearbeid eldre og personer med langvarig helsesvikt, (2)psykisk helsearbeid og (3)tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk. Studielengde: 4 år deltid (15 sp pr semester) Studiepoeng: 120 Grad: Master i klinisk helsearbeid Studiested: Drammen Søk via 8

9 Helsefag og idrett Helsefremmende arbeid master Helseressurser og helsepolitikk Mastergradsstudiet skal kvalifisere til faglig og etisk kompetent helsefremmende arbeid, med hovedvekt på arbeid i og mellom settinger som eksempelvis arbeidsliv, helsesektoren, skoler, barnehager eller lokalsamfunn. Studiet er organisert i fire moduler: (1)teori- og verdigrunnlaget i helsefremmende arbeid, (2) vitenskapsteori og etikk, (3) valgfritt fordypningsfag og obligatorisk fordypning og (3) en masteroppgave.etter endt mastergrad er du blant annet kvalifisert for ledende stillinger innen første- og andrelinjetjenester, personalledelse, folkehelserådgivning, prosjektledelse og internasjonalt helsearbeid. Studielengde: 4 år (deltid) Studiepoeng: 120 Grad: Master i helsefremmende arbeid Studiested: Vestfold Søk via Optometri og synsvitenskap master Master Degree in Optometry and Visual Science Etter gjennomført mastergradsstudium i optometri og synsvitenskap har du økt kompetanse innen avansert klinisk optometri og synsvitenskap. Dette gjør deg i stand til å fylle en utvidet klinisk rolle innen syn- og øyehelse, spesielt innen tematikken i valgt fordypning. Utdanningen gir grunnlag for videre forskning, inkludert forskerutdanning på doktorgradsnivå. Du kan velge mellom to alternative fordypninger: (1) ortoptikk og pediatrisk optometri og (2) allmennoptometri. Studielengde: 2 år på heltid, 3-5 år på deltid Studiepoeng: 120 Grad: Master i synsvitenskap Studiested: Kongsberg Søk via 9

10

11 Ingeniør Forkurs, realfagskurs og sommerkurs Alltid mulig å bli ingeniør Opptak til ingeniør krever at du har fordypning i matematikk og fysikk. Mange som ønsker å bli ingeniør fikk ikke tatt disse fagene fullt ut på videregående. Vi tilbyr derfor ettårig forkurs til ingeniørutdanningene, sommerkurs over seks uker for deg som ønsker å begynne på ingeniørstudier til høsten og halvårige realfagskurs. Ingeniør hbv.no/forkurs hbv.no/realfagskurs hbv.no/sommerkurs Dataingeniør bachelor Spesialisering i virtuelle systemer eller Embedded Systems Bli med på utviklingen av tekniske hjelpemidler til både industri og hjemmene våre. Vi tilbyr to spesialiseringer som begge gir solide kunnskaper innenfor program- og maskinvare. Virtuelle systemer passer for deg som allerede har interesse for programmering og mulighetene forbundet med det. Du lærer å utvikle dataspill og virtuelle verdener på en slik måte at det kan brukes i ingeniørhverdagen. Embedded Systems viser til de innebygde datamaskinene som stadig flere maskiner utstyres med. Gjennom studiet settes du i stand til å utvikle og vedlikeholde alt fra avanserte styringssystemer for båter til elektroniske billettsystemer. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via samordnaopptak.no Datateknikk bachelor Netthandel, chatting, streaming og dataspill inngår i alles hverdag Vi kommuniserer, jobber og lever med data. Netthandel, chatting, streaming og dataspill inngår i alles hverdag. Bak denne utviklingen står dataingeniøren. All undervisning er kombinert med praktisk arbeid på en moderne datalab. Du vil lære å arbeide selvstendig med datatekniske utfordringer. Denne erfaringen tar du med deg når du jobber i team med andre, spesielt i siste studieåret. Hovedprosjektet, som ofte utføres i nært samarbeid med en bedrift, gir deg et solid utgangspunkt når du skal søke jobb. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no 11

12 Ingeniør Elektroingeniør bachelor Spesialisering i signalbehandling eller kybernetikk/mekatronikk Ved å studere elektronikk blir du magikeren i overgangen mellom det elektroniske utstyret og datamaskinen. Du kan velge å spesialisere deg innen signalbehandling eller kybernetikk og mekatronikk. Selve ingeniørstudiet skjer i tett samarbeid med teknologiske bedrifter på Kongsberg, og mange får jobbtilbud etter å ha jobbet med hovedprosjekt hos en profesjonell kunde. Verden har bruk for mange flere ingeniører. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via samordnaopptak.no Elektroautomasjon bachelor Lær hemmeligheten bak elektriske anlegg Gjennom teamarbeid, teori og praktisk laboratoriearbeid lærer du å utvikle, drifte og kontrollere elektriske styringssystemer. Studiet er svært allsidig og har fokus på flere fagområder, blant annet elkraft, elektronikk, automasjon og datastyring. Du blir en ingeniør som skaper noe som er viktig for det virkelige liv ikke bare i teorien. Gode jobber venter innen utvikling, prosjektering, styring og drift i moderne industribedrifter. Elektroautomasjonsingeniører jobber også ombord på skip og offshore med ansvar for installasjon, vedlikehold og oppgradering av teknisk utstyr. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via samordnaopptak.no Elektronikk bachelor Mye vi tar for gitt, skjuler en imponerende utvikling innen elektronikk Å studere elektronikk, telekommunikasjon og datastyring handler om spennende tilpasninger mellom menneskers behov og teknologien. Du lærer å forstå og lage innholdet i alle slags elektroniske apparater, og lærer blant annet om mikrokontrollere, datastyring, teleteknikk og elektronikkdesign. Elektronikk og kommunikasjonsteknologi møter vi overalt. Det er elektronikk-ingeniørene som gjør dette mulig. Laboratorier og store renrom som inneholder avansert teknisk utstyr står til din disposisjon når du blir student. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad:Bachelor i ingeniørfag Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no 12

13 Ingeniør Maskiningeniør bachelor For deg som vil være med å designe nye produkter Som du kjenner fra din hverdag, så kommer det stadig nye eller oppdaterte produkter på markedet. Dette kan være nye bilmodeller, mobiltelefoner eller plattformer i Nordsjøen. De som jobber med produktutvikling er involvert i alt dette. Våre nyutdannede ingeniører er svært allsidige og finnes i alle typer industri og næringsliv. Yrket krever høy kompetanse i realfag og tekniske fag, men også kreativitet og initiativrikdom. Studiet er konsentrert om å utvikle nye produkter, og du lærer hele prosessen fra idé, via 3D-modellering, gjennom utvikling og analyser, og frem til ferdig produkt. Flesteparten av våre studenter får jobbtilbud før de er uteksaminert. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via samordnaopptak.no Produktdesign bachelor Ingeniørutdanningen som gir deg mulighet for kreativ utfoldelse I ingeniørutdanning innen produktdesign lærer du å lage nye produkter som både er attraktive og funksjonelle. Helt fra skissestadiet til produktet tilbys på markedet tar du aktiv del i prosessen. I studiet lærer du om alt fra materialer, form, mekanikk, produksjonsmetoder og økonomi til å møte kundenes ønsker og forventninger. Det blir lagt vekt på å utvikle ferdigheter innen visuell kommunikasjon og 3D-design. Med denne utdanningen i boks kan du velge mellom et bredt spekter av ingeniørjobber innen både det globale og lokale jobbmarkedet. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Mikro- og nanoteknologi bachelor Lag systemer på størrelse med et hårstrå Ved å velge ingeniørstudiet i mikro- og nanosystemteknologi får du kompetanse om hvordan systemer på størrelse med et hårstrå kan fremstilles. Mikro- og nanosystemteknologi finner du innen nær sagt alle fagfelt; elektronikk, medisin, romfart og oljeindustrien er noen eksempler, og du vil få kunnskap innen blant annet mekanikk, materialteknologi, konstruksjon og produksjon. Bak studiet står et særdeles dyktig fagmiljø som utgjør ett av de tre knutepunktene for Norges satsing på mikro- og nanosystemteknologi. Våre flotte laboratorier og store renrom er moderne og inneholder avansert teknisk utstyr som står til din disposisjon. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no 13

14 Ingeniør Elektro Y-vei Ingeniørutdanning for deg med fagbrev Har du fagbrev og ønsker deg mer faglig tyngde gjennom ingeniørutdanning? Vi kan tilby deg et ingeniørstudium over tre år, med spesialisering innen kybernetikk/mekatronikk. Dette studiet gir deg det faglige grunnlaget til å være helt i front i utviklingen av moderne komplekse styrings- og kontrollsystemer, samt det du trenger for å konstruere robust elektronikk som støtter opp under slike systemer. Med utdanning som elektroingeniør blir du en ettertraktet arbeidstaker. Aktuelle jobber finnes innen energi, installasjon, prosesstyring, prosjektering, rådgivning, bygg- og industriautomasjon, kringkasting, produktutvikling, installasjon, salg, service, signalbehandling og mye mer. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via Maskin Y-vei Ingeniørutdanning for deg med fagbrev Maskiningeniører er en variert og allsidig yrkesgruppe. Noen sitter på kontor og utvikler nye ideer og produkter. Andre reiser rundt og installerer og utfører vedlikehold på kompliserte tekniske installasjoner. Yrket krever gode kunnskaper i både realfag og tekniske fag, men vel så viktig er at du er kreativ og initiativrik. Studiet vårt er konsentrert om produktutvikling, og du lærer mye om hva du må ta hensyn til når du skal designe et nytt produkt. Maskiningeniører er svært ettertraktet, og vår erfaring er at flesteparten av våre studenter enkelt får en jobb som passer med deres ønsker. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via Vann- og miljøteknologi Y-vei Ingeniørutdanning for deg med fagbrev Med en utdanning innen maskinfag med spesialisering innen vann- og miljøteknologi blir du en ettertraktet arbeidstaker både i privat og offentlig sektor. Denne ingeniørutdanningen gir deg muligheten til å jobbe med vannbehandling, avløpsrenseanlegg, drift og vedlikehold av ledningsnett, nyanlegg og rehabilitering, prosjektering, prosjektledelse og økonomi. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via 14

15 Ingeniør Systems Engineering with Embedded Systems master Studiet for deg som vil ta en masterutdanning etter dataingeniøreller elektroingeniørstudiet Systems Engineering med Embedded Systems kombinerer grunnleggende fag fra Systems Engineering med solide teknologifag innenfor utvikling av systemer med programvare og moderne digital elektronikk. Med på utviklingen av studiet er også internasjonale teknologibedrifter i verdensklasse, med Kongsbergbedriftene som førende. Det sikrer deg en utdanning som gir kompetansen næringslivet etterspør. Gjennom studiet og masteravhandlingen vil du forstå hvordan systemer skal designes i en System Engineeringsammenheng. Du vil også være med på å utvikle fremtidens elektronikk- og programvareapplikasjoner. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master i Systems Engineering Studiested: Kongsberg Søk via Systems Engineering master Med arbeid i bedrift som en del av studiet Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer innen en lang rekke felt. Utdanningen kvalifiserer deg til å delta i og lede utviklingen av store, komplekse produkter og systemer som involverer mange fagområder. Studiet gjennomføres i samarbeid med renommerte Stevens Institute of Technology (New Jersey, USA) og teknologimiljøet på Kongsberg. Lønnet praksis i høyteknologiske bedrifter er en del av utdanningen. Studielengde: 3 eller 4 år Studiepoeng: 120 Grad: Master i Systems Engineering Studiested: Kongsberg og utenlandske universiteter Søk via 15

16 Header Mikro- og nanoteknologi Mangler catchy mellomtittel/ingress Ved å velge ingeniørstudiet i mikro- og nanosystemteknologi får du kompetanse om hvordan systemer på størrelse med et hårstrå kan fremstilles. Mikro- og nanosystemteknologi finner du innen nær sagt alle fagfelt; elektronikk, medisin, romfart og oljeindustrien er noen eksempler, og du vil få kunnskap innen blant annet mekanikk, materialteknologi, konstruksjon og produksjon. Bak studiet står et særdeles dyktig fagmiljø som utgjør ettav de tre knutepunktene for Norges satsing på mikro- og nanosystemteknologi. Våre flotte laboratorier og store renrom er moderne og inneholder avansert teknisk utstyr som står til din disposisjon. Studielengde: 3 år. Studiepoeng: 180. Søk via samordnaopptak.no. Studiested: Vestfold. Opptakskrav: Generell studiekompetanse med tilleggskravene R1+R2 og FYS1.Søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritime høyskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter Lov fagskoleutdanning av 2003) må dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R2) og FYS1. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Opptakskrav: Generell studiekompetanse og fagene Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1 eller Forkurs til ingeniørutdanning. Søk via samordnaopptak.no Studiested: Kongsberg Studielengde: 3 år. Studiepoeng: 180. Søk via samordnaopptak.no. Studiested: Vestfold. Opptakskrav: Generell studiekompetanse med tilleggskravene R1+R2 og FYS1.Søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniørog maritime høyskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter Lov fagskoleutdanning av 2003) må dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R2) og FYS1. 16

17 Ingeniør Mikro- og nanoteknologi master Gjør noe stort ut av noe lite Her vil du få et dypdykk inn i elektronikk, mekanikk, fysikk, kjemi, matte og modellering. Du vil lære hvordan du kan utvikle minielektronikk som kan brukes i alt fra helseindustrien til hverdagslivet. Tar du en master i mikro- og nanoteknologi kan du bli prosjektleder, produktutvikler eller forsker. Du kan også jobbe innenfor markedsføring og salg, forretningsutvikling eller som konsulent. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master in Micro and Nano Systems Technology Studiested: Vestfold Søk via Industriell økonomi master Systems Engineering, økonomi og ledelse Er du interessert i å lede utviklingen av store, komplekse produkter og systemer i ledende internasjonal industri, er dette masterstudiet noe for deg. Studieretningen i industriell økonomi med grunnleggende fag fra Systems Engineering kombinerer teknologifag, systemfag og økonomifag, og vil gjøre deg svært ettertraktet. Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer i blant annet bilindustrien og oljebransjen, innen databehandling, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling. Studiet kombinerer forretnings- og teknologiforståelse og er tilpasset både deg som har tatt ingeniørutdanning og deg som har studert økonomi og ledelse. Studielengde: 2 år på heltid Studiepoeng: 120 Studiested: Kongsberg og Ringerike Grad: Master i Systems Engineering / Master i økonomi og ledelse med spesialisering i industriell økonomi (Master of Science in Business Administration) Søk via Søknadsfrist 15. april Joint international master in Smart Systems Integration Mikrosystemer og mikroelektronikk På dette studiet lærer du hvordan mikrosystemer og mikroelektronikk kombineres til komplette systemer. Studiet tilbys i samarbeid med Heriot-Watt University (Edinburgh, UK) og Budapest University of Technology and Economics (Ungarn), og er lagt opp slik at studentene studerer ett semester på hvert av de tre lærestedene. Dette er et EU-støttet studium, slik at stipender dekker både skolepenger og levekostnader. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master in Smart Systems Integration Studiested: Vestfold, Edinburgh og Budapest Søk via 17

18 IT IT og informasjonssystemer bachelor Program- og systemutvikling, drift, brukerstøtte og opplæring Her lærer du om informasjonsteknologi i full bredde og kompleksitet. I tillegg får du dypere innsikt i virksomheters behov for informasjonssystemer. Hovedfokuset er lagt på administrative IT-løsninger. Studiet gir deg en solid og etterspurt kompetanse innen program- og systemutvikling, drift, utvikling, brukerstøtte og opplæring. Spennende IT-stillinger venter på deg innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Både det første året og de to første årene kan tas som selvstendige, avsluttende studier. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i IT-og informasjonssystemer Studiested: Ringerike Søk via samordnaopptak.no - Jeg liker studiet veldig godt. Det gir en bred utdanning innenforprogrammering og systemutvikling, samt noen økonomiske fag som absolutt kan være nyttige i fremtiden. Henrik van Dijk Markedsføring master (Siviløkonom) 18

19 IT Informasjonssystemer og IT-ledelse bachelor Forståelse av samspillet mellom teknologi og organisasjon Dette studiet tilbyr den kompetansen du trenger for å kunne samle, strukturere og behandle informasjon som er kritisk for enhver virksomhets konkurranseevne. Studiet gir deg et godt teknisk grunnlag og god kompetanse i utvikling, innføring og anvendelse av IT-systemer i offentlig og privat sektor. Næringslivet og offentlige virksomheter har stort behov for medarbeidere som har kompetanse i program- og systemutvikling, webløsninger og IT-drift. IT Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Informasjonssystemer årsstudium Innføring i bruk og utvikling av IT-systemer Du lærer å jobbe i team for å løse oppgaver i alt fra web-løsninger til IT-drift og programmering. Databaseog webteknologi og webprogrammering vektlegges. Årsstudiet er identisk med første studieår av achelor i informasjonssystemer og IT-ledelse. Det er fullt mulig å fortsette utdannelsesløpet, dersom årsstudiet gir mersmak. Studiet kan også kombineres med et annet fagområde, og kan godkjennes som valgemner i flere av høyskolens bachelorprogram. Studielengde: 1 år Studiepoeng: 60 Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Informasjonssystemer master Dypere forståelse og verdifull kompetanse Studiet gir deg høy kompetanse innen IT-ledelse, med dyp forståelse for blant annet strategisk analyse, systemutviklingsprosesser, databaser og datavarehus. Du lærer å bruke IT som verktøy for å oppnå strategiske mål for en virksomhet eller bedrift. Med tverrfaglig kompetanse innen IT og økonomi kan du lede innkjøpsprosjekter og bredt vurdere konsekvensene av IT-investeringene. Næringsliv og offentlig virksomhet har stort behov for medarbeidere som kan se vekselvirkningen mellom IT og organisasjonen. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master of Science Studiested: Ringerike Søk via hbv.no/lokalt-opptak 19

20 Header

21 Jus Jus årsstudium Kompetanse til å jobbe med juridiske problemstillinger Jus er læren om rettsreglene som er med på å danne en ramme rundt livene våre. Studiet gir en innføring i jus. Du kan kombinere juridiske fag med en rekke andre fagområder, for eksempel økonomiskadministrative fag, språk, IKT eller videre studier i jus. Innsikt i juridiske problemstillinger vil gi deg et godt grunnlag for en rekke stillinger, enten du vil jobbe i det offentlige, i privat næringsliv eller skal starte for deg selv. Jobbmulighetene er mange, enten du ønsker å bli jurist, eller vil bruke jusen som del av en annen utdanning. Studiet kan inngå i 1. år mastergrad i rettsvitenskap. Studielengde: 1 år Studiepoeng: 60 Grad: Bachelor Studiested: Ringerike Søk via samordnaopptak.no Jus Jus bachelor Læren om rettsreglene og bruken av disse Bachelor i jus gir deg en innføring i sentrale rettsregler i offentlig og privat sektor. Du lærer hvordan du skal bruke reglene for å løse og analysere ulike juridiske problemer. Utdanningen leder til arbeid med ulike oppgaver innenfor juridisk saksbehandling, juridiske analyser, kontraktsvirksomhet, forhandlinger og håndtering av kjøpskonflikter. Kan inngå i år mastergrad i rettsvitenskap. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor Studiested: Ringerike Søk via samordnaopptak.no Jus og ledelse bachelor En unik utdanning i jus, økonomi og ledelse Studiet i jus og ledelse er det eneste i sitt slag i Norge og kombinerer juridiske fag, ledelsesfag og økonomi. Utdanningen gjør deg rustet til å gå løs på krevende oppgaver både i offentlige etater og private bedrifter. Sentrale arbeidsområder vil være økonomiske og juridiske analyser, kontraktsvirksomhet, forhandlinger, håndtering av kjøpskonflikter og arbeidstvister og organisering og ledelse. 1. året kan inngå i 1.år mastergrad i rettsvitenskap. Utdanningen kvalifiserer til opptak på master i strategi og kompetanseledelse. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor Studiested: Ringerike Søk via samordnaopptak.no 21

22 Lærer

23 Lærer Barnehagelærer bachelor For deg som vil inspirere barn til engasjement, kreativitet og læring Som barnehagelærer blir du en inspirator for barn, og tryggheten for foreldre med barn i barnehagen. Du blir en viktig veiviser for barn i en av livets viktigste faser. Gjennom studiet får du kunnskap og forståelse for hvordan du kan legge til rette for et pedagogisk miljø som inspirerer barns kreativitet, lærelyst og skapende evne. Du får dessuten en lederutdanning med kompetanse Norge har stor bruk for. Med bachelorgrad som barnehagelærer er du kvalifisert for arbeid som pedagogisk leder eller styrer i barnehage. Studielengde: 3 år (heltid) / 4 år (deltid) Studiepoeng: 180 Grad:Bachelor Studiested: Vestfold eller Drammen Søk via samordnaopptak.no Barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap master Pedagogisk ledelse og endringsarbeid Lærer Det er stort behov for flere fagpersoner med kunnskap om det komplekse barnehagefeltet. Dette studiet gir deg et grunnlag for å utvikle og anvende praktisk og teoretisk kunnskap innenfor pedagogisk ledelse og endringsarbeid. Gjennom studiet lærer du å bruke vitenskapelige tilnærminger og metoder for å utvikle ny kunnskap om barnehagefeltet, og får praktisk og teoretisk kunnskap om barnehagelærerens profesjon. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap Studiested: Vestfold Søk via 23

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad:

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-ELEKTRO, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:37 Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Studieprogram B-ELE-YVEI, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 19.feb.2013 12:01:43 Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:53 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Studienivå:

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ

BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ BACHELOR i ingeniørfag ved HiØ Terje Karlsen, 15.10.2008 Bachelor i ingeniørfag HiØ Bygg Data (Halden) Elektro Industriell design Kjemi Maskin Bachelor i ingeniørfag - bygg Mål for Bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Programplan for studieprogram maskin. Studieår 2011-2014. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2011

Programplan for studieprogram maskin. Studieår 2011-2014. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2011 Side 1/10 Programplan for studieprogram maskin Studieår 2011-2014 Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2011 Dato Sign Endring Side 2/10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Opptakskrav... 3 Kvalifikasjoner...

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Bachelor: Datateknikk Elektro-automasjon Elektronikk Mikro- og nanoteknologi Produktdesign Master: PhD: ved Per Øhlckers Micro- og Nanotechnologies

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Før telefonintervju vet vi: Kjønn Kull (uteksaminert 2010 eller 2011) Alder Avdeling 1 AFT - Bachelor 2 AHS - Bachelor 3 AITeL - Bachelor 4 ALT - Bachelor\Lærer 5 ALT

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Avdeling for ingeniørfag (Sarpsborg)

Avdeling for ingeniørfag (Sarpsborg) Avdeling for ingeniørfag (Sarpsborg) Mangel på ingeniører Stort behov for ingeniører i dag Mange antas å gå av med pensjon innen få år Statistisk sentralbyrå mener Norge vil mangle 7.000 ingeniører i 20

Detaljer

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Geomatikk Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor Geomatikk kart, satellitter og 3d-modellering Master 5-årig Teknologi (sivilingeniør) Geomatikk - kart,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 1 Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 2 Utdanningsområder Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur og idéfag Idrettsfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærerutdanning

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF)

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) 5388 Økologi og naturressurser, 2. året 3 17 9410 Trenerstudium fordypning, 60 stp 30 21 22 30 30 32 5448 Forurensning og miljø, 2. året 1 1 50P Spansk, Porsgrunn

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Oppstart H2010, 1. kl.

Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/7 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010 2014 Industribachelor Maskin Oppstart H2010, 1. kl. HiBu - Avd for Teknologi Høgskolen i Buskerud Frogsvei 41 32869500 www.hibu.no Endringshistorikk Dato Sign

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-PETGEO, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram Utdanningen gir undervisningskompetanse i to realfag i tillegg til kompetanse i teknologi. Programmet passer godt for dem som vil bli lektor

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering. Deltid over 4 år. Mastergraden er en fellesgrad med Göteborgs Unviersitet

Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering. Deltid over 4 år. Mastergraden er en fellesgrad med Göteborgs Unviersitet Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering Deltid over 4 år Mastergraden er en fellesgrad med Göteborgs Unviersitet EU-prosjektledelse Mastergrad i synspedagogikk og synsrehabilitering Studiefakta

Detaljer

Profesjonsfaget i faglærerutdanningene. Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark

Profesjonsfaget i faglærerutdanningene. Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark Profesjonsfaget i faglærerutdanningene Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark Forskriftens formål Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en faglærerutdanning

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 TEKNA & NITO Tema: Sluttrapport fra Prosjektgruppe 1 Faglig Profil, Prosjektgruppe 2 Faglig organisering og Prosjektgruppe 3 Administrativ Organisering.

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Rundskriv F-06-13 bemerker følgende om krav til lektorutdanningen for trinn 8-13: For at utdanningen

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning NOTAT Til Styrene ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold og UMB Fra Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi Kopi Alliansekoordinator Fred Nilsson Dato 26.04.2011 Saknr HiVe 2008/645-51 Notat

Detaljer