Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv."

Transkript

1 Design og musikk Helsefag og idrett Ingeniør IT Jus Lærer Studiekatalog Tittel 2014 / 15 Maritime studier Reiseliv Norges nye profesjonshøyskole Samfunnsfag Språk Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold Økonomi og ledelse Nyttig info

2 Header 2

3 Header Bli proff på HBV! HBV er Norges nye profesjonshøyskole som utdanner deg til den virkelige verden. Vi vet hva samfunnet trenger og vi gjør deg klar for yrkeslivet. Se hva du kan bli på hbv.no og på de neste sidene. 3

4 Design og musikk Kunst og design årsstudium Skapende arbeid i kombinasjon med teori Kunst og design vektlegger eget praktisk skapende arbeid og teori i ulike materialer innenfor fagemnet kunst og design. I studiet vil du lære om kunst med vekt på eget tegne- og malearbeid, kunsthistorie og -formidling. Du vil få erfaring med ulike materialer, redskaper, verktøy og estetiske virkemidler i arbeid med skulptur, arkitektur, kunsthåndverk og design. Det blir arrangert flere ekskursjoner til kunstinstitusjoner og gallerier i østlandsområdet. Studielengde: 1 år Studiepoeng: 60 Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Musikk årsstudium Utvikle deg musikalsk I studiet legges det vekt på å undervise og formidle musikk med sang og spill. Du får undervisning i grunnleggende musikkteori, musikk og samfunn, formidling og pedagogikk. I praktiske emner får du blant annet undervisning i sang og spill, samspill og akkompagnement, ensemble og bandinstrumenter. Studiet passer for alle som er engasjert i lokale kulturaktiviteter, som ønsker videreutdanning eller som bare vil utvikle seg musikalsk. Studielengde: 1 år Studiepoeng: 60 Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no - Før trodde jeg designere bare lagde noe som så kult ut. Nå vet jeg at det ligger mye research og strategisk arbeid bak et hvert design. Anja Egge Visuell kommunikasjon 4

5 Design og musikk Design og musikk Visuell kommunikasjon bachelor Markedsrettet design og kommunikasjon Visuell kommunikasjon passer for deg som har formsans og ønsker å arbeide kreativt med visuelle virkemidler. Sentralt i studiet står grafisk design, strategisk design, webdesign, redaksjonell design og markedsføring. Studiet gir deg et godt grunnlag for å jobbe i design- og reklamebyråer, mediebedrifter, grafiske produksjonsbedrifter og i egen bedrift. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor Studiested: Drammen Søk via samordnaopptak.no Dynamisk webdesign bachelor Markedsføring på internett, webdesign og IT-kompetanse Her bygger du solide kunnskaper i IT, samtidig som du får et reflektert forhold til utforming av design på websider og markedsføring gjennom internett. Hovedfokuset ligger på design av dynamiske webløsninger og andre applikasjonsløsninger, som for eksempel apper til mobiltelefoner. Utdanningen åpner for arbeid med webdesign, utvikling av informasjonssystemer eller du kan bli IT-rådgiver i private og offentlige virksomheter, samt videregående skole Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor Studiested: Ringerike Søk via samordnaopptak.no Lysdesign bachelor Teknikk, estetikk og omgivelser En lysdesigner kjenner menneskers oppfatning av lys og lysmiljø. Gjennom studiet lærer du å bruke denne kunnskapen til å designe helhetlige lysmiljøer som gir den grad av sikkerhet, trygghet og komfort vi trenger for å fungere optimalt. Samfunnet trenger kompetanse når det kommer til å styre lys, både med tanke på energiøkonomisering, rom og romkvaliteter. Du vil kunne få jobb hos rådgivende ingeniørfirmaer, leverandører eller rene lysdesignfirmaer, eventuelt innenfor scene og teater, i mediebransjen eller jobbe med event- og utstillingsvirksomhet. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor Studiested: Drammen Søk via samordnaopptak.no 5

6 Header

7 Radiografi bachelor Helsefag og idrett Helsefag og idrett Avansert teknologi og utfordrende omsorg En radiograf utfører bildediagnostiske undersøkelser/behandlinger på mennesker ved hjelp av røntgenstråler, ultralyd, radioaktive isotoper, magnetisme og radiobølger, eller gir strålebehandling til kreftpasienter. Radiografer jobber både med svært avansert teknologi og tidvis svært utfordrende omsorg. De fleste radiografer jobber på sykehus i det offentlige helsevesenet, men det finnes også mange radiografstillinger ved private røntgeninstitutter. Det er dessuten behov for radiografer innen undervisning, strålevern, industriell røntgen og salg av utstyr. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i radiografi Studiested: Drammen Søk via samordnaopptak.no Sykepleier bachelor Varme hender og kloke hoder Sykepleiere har en viktig rolle, og er ofte dem som er tettest på pasientene. Utdanningen gjør deg i stand til å ta ansvar for mennesker i forskjellige livssituasjoner og med ulike behov. Du kan finne arbeid i alle deler av helsetjenesten: sykehjem, hjemmesykepleie, sykehus, psykisk helsearbeid, forebyggende helsearbeid i offentlig og privat sektor og i bedriftshelsetjenesten. Du kan også jobbe innen undervisning eller med bistand. Yrket er internasjonalt, så utdanningen kan brukes flere steder i verden. Vi har også mange valg for deg som ønsker videreutdanning. Studielengde: Heltid 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i sykepleie Studiested: Vestfold eller Drammen Søk via samordnaopptak.no Optometri bachelor Med øye for øyet Optikerutdanningen på Kongsberg er den eneste i landet. Her lærer du alt du trenger for å kunne jobbe som optiker eller gå videre med en masterutdanning. Optikerens viktigste oppgaver er å undersøke og behandle synsfeil ved hjelp av optiske hjelpemidler og synstrening. Du kan også forvente deg å samarbeide med andre yrkesgrupper i helsevesenet. Mange jobber med salg og tilpasning av optiske hjelpemidler som briller og kontaktlinser. Det er stor etterspørsel etter optikere i Norge. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i optometri Studiested: Kongsberg Søk via samordnaopptak.no 7

8 Helsefag og idrett Idrett, ernæring og helse bachelor Hjelp mennesker til bedre helse og livskvalitet Her lærer du å forstå, planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet og trening for unge og eldre. Studiet gir deg kunnskap om hvordan trening, aktivitet og kosthold påvirker kropp og helse rent fysiologisk, men også mentalt. I tillegg lærer du å bruke teorier for å motivere til økt aktivitet. Du blir kvalifisert for arbeid som instruktør eller trener i idretten, treningsveileder eller du kan få arbeidsoppgaver knyttet til generelt folkehelsearbeid i offentlig eller privat sektor. Med tilleggsutdanning i praktisk pedagogisk utdanning (PPU), kan du også jobbe som kroppsøvingslærer. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i idrett, ernæring og helse Studiested: Vestfold Søk via: samordnaopptak.no Jordmorfag master Norges eneste master i jordmorfag Jordmoren er anerkjent som en ansvarsbevisst og ansvarlig fagutøver som arbeider sammen med gravide for å gi nødvendig støtte, omsorg og rådgivning i løpet av svangerskap, fødsel og barseltid. Studiet er for deg som er sykepleier og som ønsker å bli jordmor, i tillegg til jordmødre som ønsker en påbygning til mastergrad. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master i jordmorfag Studiested: Vestfold Søk via: Klinisk helsearbeid master Bli en enda bedre helsearbeider Helsevesenet etterspør initiativ og nytenkning. Dette studiet kvalifiserer deg som er helsearbeider til å avansere til faglig ledelse og til å jobbe med innføring av nye arbeidsmetoder. Du utvikler tverrfaglige ferdigheter, og får kompetanse til å drive innovasjonsprosjekter og delta i forskning ved siden av å inneha klinisk ekspertise innen et spesialfelt. Velg mellom tre studieretninger: (1)personorientert helsearbeid eldre og personer med langvarig helsesvikt, (2)psykisk helsearbeid og (3)tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk. Studielengde: 4 år deltid (15 sp pr semester) Studiepoeng: 120 Grad: Master i klinisk helsearbeid Studiested: Drammen Søk via 8

9 Helsefag og idrett Helsefremmende arbeid master Helseressurser og helsepolitikk Mastergradsstudiet skal kvalifisere til faglig og etisk kompetent helsefremmende arbeid, med hovedvekt på arbeid i og mellom settinger som eksempelvis arbeidsliv, helsesektoren, skoler, barnehager eller lokalsamfunn. Studiet er organisert i fire moduler: (1)teori- og verdigrunnlaget i helsefremmende arbeid, (2) vitenskapsteori og etikk, (3) valgfritt fordypningsfag og obligatorisk fordypning og (3) en masteroppgave.etter endt mastergrad er du blant annet kvalifisert for ledende stillinger innen første- og andrelinjetjenester, personalledelse, folkehelserådgivning, prosjektledelse og internasjonalt helsearbeid. Studielengde: 4 år (deltid) Studiepoeng: 120 Grad: Master i helsefremmende arbeid Studiested: Vestfold Søk via Optometri og synsvitenskap master Master Degree in Optometry and Visual Science Etter gjennomført mastergradsstudium i optometri og synsvitenskap har du økt kompetanse innen avansert klinisk optometri og synsvitenskap. Dette gjør deg i stand til å fylle en utvidet klinisk rolle innen syn- og øyehelse, spesielt innen tematikken i valgt fordypning. Utdanningen gir grunnlag for videre forskning, inkludert forskerutdanning på doktorgradsnivå. Du kan velge mellom to alternative fordypninger: (1) ortoptikk og pediatrisk optometri og (2) allmennoptometri. Studielengde: 2 år på heltid, 3-5 år på deltid Studiepoeng: 120 Grad: Master i synsvitenskap Studiested: Kongsberg Søk via 9

10

11 Ingeniør Forkurs, realfagskurs og sommerkurs Alltid mulig å bli ingeniør Opptak til ingeniør krever at du har fordypning i matematikk og fysikk. Mange som ønsker å bli ingeniør fikk ikke tatt disse fagene fullt ut på videregående. Vi tilbyr derfor ettårig forkurs til ingeniørutdanningene, sommerkurs over seks uker for deg som ønsker å begynne på ingeniørstudier til høsten og halvårige realfagskurs. Ingeniør hbv.no/forkurs hbv.no/realfagskurs hbv.no/sommerkurs Dataingeniør bachelor Spesialisering i virtuelle systemer eller Embedded Systems Bli med på utviklingen av tekniske hjelpemidler til både industri og hjemmene våre. Vi tilbyr to spesialiseringer som begge gir solide kunnskaper innenfor program- og maskinvare. Virtuelle systemer passer for deg som allerede har interesse for programmering og mulighetene forbundet med det. Du lærer å utvikle dataspill og virtuelle verdener på en slik måte at det kan brukes i ingeniørhverdagen. Embedded Systems viser til de innebygde datamaskinene som stadig flere maskiner utstyres med. Gjennom studiet settes du i stand til å utvikle og vedlikeholde alt fra avanserte styringssystemer for båter til elektroniske billettsystemer. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via samordnaopptak.no Datateknikk bachelor Netthandel, chatting, streaming og dataspill inngår i alles hverdag Vi kommuniserer, jobber og lever med data. Netthandel, chatting, streaming og dataspill inngår i alles hverdag. Bak denne utviklingen står dataingeniøren. All undervisning er kombinert med praktisk arbeid på en moderne datalab. Du vil lære å arbeide selvstendig med datatekniske utfordringer. Denne erfaringen tar du med deg når du jobber i team med andre, spesielt i siste studieåret. Hovedprosjektet, som ofte utføres i nært samarbeid med en bedrift, gir deg et solid utgangspunkt når du skal søke jobb. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no 11

12 Ingeniør Elektroingeniør bachelor Spesialisering i signalbehandling eller kybernetikk/mekatronikk Ved å studere elektronikk blir du magikeren i overgangen mellom det elektroniske utstyret og datamaskinen. Du kan velge å spesialisere deg innen signalbehandling eller kybernetikk og mekatronikk. Selve ingeniørstudiet skjer i tett samarbeid med teknologiske bedrifter på Kongsberg, og mange får jobbtilbud etter å ha jobbet med hovedprosjekt hos en profesjonell kunde. Verden har bruk for mange flere ingeniører. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via samordnaopptak.no Elektroautomasjon bachelor Lær hemmeligheten bak elektriske anlegg Gjennom teamarbeid, teori og praktisk laboratoriearbeid lærer du å utvikle, drifte og kontrollere elektriske styringssystemer. Studiet er svært allsidig og har fokus på flere fagområder, blant annet elkraft, elektronikk, automasjon og datastyring. Du blir en ingeniør som skaper noe som er viktig for det virkelige liv ikke bare i teorien. Gode jobber venter innen utvikling, prosjektering, styring og drift i moderne industribedrifter. Elektroautomasjonsingeniører jobber også ombord på skip og offshore med ansvar for installasjon, vedlikehold og oppgradering av teknisk utstyr. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via samordnaopptak.no Elektronikk bachelor Mye vi tar for gitt, skjuler en imponerende utvikling innen elektronikk Å studere elektronikk, telekommunikasjon og datastyring handler om spennende tilpasninger mellom menneskers behov og teknologien. Du lærer å forstå og lage innholdet i alle slags elektroniske apparater, og lærer blant annet om mikrokontrollere, datastyring, teleteknikk og elektronikkdesign. Elektronikk og kommunikasjonsteknologi møter vi overalt. Det er elektronikk-ingeniørene som gjør dette mulig. Laboratorier og store renrom som inneholder avansert teknisk utstyr står til din disposisjon når du blir student. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad:Bachelor i ingeniørfag Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no 12

13 Ingeniør Maskiningeniør bachelor For deg som vil være med å designe nye produkter Som du kjenner fra din hverdag, så kommer det stadig nye eller oppdaterte produkter på markedet. Dette kan være nye bilmodeller, mobiltelefoner eller plattformer i Nordsjøen. De som jobber med produktutvikling er involvert i alt dette. Våre nyutdannede ingeniører er svært allsidige og finnes i alle typer industri og næringsliv. Yrket krever høy kompetanse i realfag og tekniske fag, men også kreativitet og initiativrikdom. Studiet er konsentrert om å utvikle nye produkter, og du lærer hele prosessen fra idé, via 3D-modellering, gjennom utvikling og analyser, og frem til ferdig produkt. Flesteparten av våre studenter får jobbtilbud før de er uteksaminert. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via samordnaopptak.no Produktdesign bachelor Ingeniørutdanningen som gir deg mulighet for kreativ utfoldelse I ingeniørutdanning innen produktdesign lærer du å lage nye produkter som både er attraktive og funksjonelle. Helt fra skissestadiet til produktet tilbys på markedet tar du aktiv del i prosessen. I studiet lærer du om alt fra materialer, form, mekanikk, produksjonsmetoder og økonomi til å møte kundenes ønsker og forventninger. Det blir lagt vekt på å utvikle ferdigheter innen visuell kommunikasjon og 3D-design. Med denne utdanningen i boks kan du velge mellom et bredt spekter av ingeniørjobber innen både det globale og lokale jobbmarkedet. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Mikro- og nanoteknologi bachelor Lag systemer på størrelse med et hårstrå Ved å velge ingeniørstudiet i mikro- og nanosystemteknologi får du kompetanse om hvordan systemer på størrelse med et hårstrå kan fremstilles. Mikro- og nanosystemteknologi finner du innen nær sagt alle fagfelt; elektronikk, medisin, romfart og oljeindustrien er noen eksempler, og du vil få kunnskap innen blant annet mekanikk, materialteknologi, konstruksjon og produksjon. Bak studiet står et særdeles dyktig fagmiljø som utgjør ett av de tre knutepunktene for Norges satsing på mikro- og nanosystemteknologi. Våre flotte laboratorier og store renrom er moderne og inneholder avansert teknisk utstyr som står til din disposisjon. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no 13

14 Ingeniør Elektro Y-vei Ingeniørutdanning for deg med fagbrev Har du fagbrev og ønsker deg mer faglig tyngde gjennom ingeniørutdanning? Vi kan tilby deg et ingeniørstudium over tre år, med spesialisering innen kybernetikk/mekatronikk. Dette studiet gir deg det faglige grunnlaget til å være helt i front i utviklingen av moderne komplekse styrings- og kontrollsystemer, samt det du trenger for å konstruere robust elektronikk som støtter opp under slike systemer. Med utdanning som elektroingeniør blir du en ettertraktet arbeidstaker. Aktuelle jobber finnes innen energi, installasjon, prosesstyring, prosjektering, rådgivning, bygg- og industriautomasjon, kringkasting, produktutvikling, installasjon, salg, service, signalbehandling og mye mer. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via Maskin Y-vei Ingeniørutdanning for deg med fagbrev Maskiningeniører er en variert og allsidig yrkesgruppe. Noen sitter på kontor og utvikler nye ideer og produkter. Andre reiser rundt og installerer og utfører vedlikehold på kompliserte tekniske installasjoner. Yrket krever gode kunnskaper i både realfag og tekniske fag, men vel så viktig er at du er kreativ og initiativrik. Studiet vårt er konsentrert om produktutvikling, og du lærer mye om hva du må ta hensyn til når du skal designe et nytt produkt. Maskiningeniører er svært ettertraktet, og vår erfaring er at flesteparten av våre studenter enkelt får en jobb som passer med deres ønsker. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via Vann- og miljøteknologi Y-vei Ingeniørutdanning for deg med fagbrev Med en utdanning innen maskinfag med spesialisering innen vann- og miljøteknologi blir du en ettertraktet arbeidstaker både i privat og offentlig sektor. Denne ingeniørutdanningen gir deg muligheten til å jobbe med vannbehandling, avløpsrenseanlegg, drift og vedlikehold av ledningsnett, nyanlegg og rehabilitering, prosjektering, prosjektledelse og økonomi. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Studiested: Kongsberg Søk via 14

15 Ingeniør Systems Engineering with Embedded Systems master Studiet for deg som vil ta en masterutdanning etter dataingeniøreller elektroingeniørstudiet Systems Engineering med Embedded Systems kombinerer grunnleggende fag fra Systems Engineering med solide teknologifag innenfor utvikling av systemer med programvare og moderne digital elektronikk. Med på utviklingen av studiet er også internasjonale teknologibedrifter i verdensklasse, med Kongsbergbedriftene som førende. Det sikrer deg en utdanning som gir kompetansen næringslivet etterspør. Gjennom studiet og masteravhandlingen vil du forstå hvordan systemer skal designes i en System Engineeringsammenheng. Du vil også være med på å utvikle fremtidens elektronikk- og programvareapplikasjoner. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master i Systems Engineering Studiested: Kongsberg Søk via Systems Engineering master Med arbeid i bedrift som en del av studiet Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer innen en lang rekke felt. Utdanningen kvalifiserer deg til å delta i og lede utviklingen av store, komplekse produkter og systemer som involverer mange fagområder. Studiet gjennomføres i samarbeid med renommerte Stevens Institute of Technology (New Jersey, USA) og teknologimiljøet på Kongsberg. Lønnet praksis i høyteknologiske bedrifter er en del av utdanningen. Studielengde: 3 eller 4 år Studiepoeng: 120 Grad: Master i Systems Engineering Studiested: Kongsberg og utenlandske universiteter Søk via 15

16 Header Mikro- og nanoteknologi Mangler catchy mellomtittel/ingress Ved å velge ingeniørstudiet i mikro- og nanosystemteknologi får du kompetanse om hvordan systemer på størrelse med et hårstrå kan fremstilles. Mikro- og nanosystemteknologi finner du innen nær sagt alle fagfelt; elektronikk, medisin, romfart og oljeindustrien er noen eksempler, og du vil få kunnskap innen blant annet mekanikk, materialteknologi, konstruksjon og produksjon. Bak studiet står et særdeles dyktig fagmiljø som utgjør ettav de tre knutepunktene for Norges satsing på mikro- og nanosystemteknologi. Våre flotte laboratorier og store renrom er moderne og inneholder avansert teknisk utstyr som står til din disposisjon. Studielengde: 3 år. Studiepoeng: 180. Søk via samordnaopptak.no. Studiested: Vestfold. Opptakskrav: Generell studiekompetanse med tilleggskravene R1+R2 og FYS1.Søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritime høyskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter Lov fagskoleutdanning av 2003) må dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R2) og FYS1. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i ingeniørfag Opptakskrav: Generell studiekompetanse og fagene Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1 eller Forkurs til ingeniørutdanning. Søk via samordnaopptak.no Studiested: Kongsberg Studielengde: 3 år. Studiepoeng: 180. Søk via samordnaopptak.no. Studiested: Vestfold. Opptakskrav: Generell studiekompetanse med tilleggskravene R1+R2 og FYS1.Søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniørog maritime høyskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter Lov fagskoleutdanning av 2003) må dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R2) og FYS1. 16

17 Ingeniør Mikro- og nanoteknologi master Gjør noe stort ut av noe lite Her vil du få et dypdykk inn i elektronikk, mekanikk, fysikk, kjemi, matte og modellering. Du vil lære hvordan du kan utvikle minielektronikk som kan brukes i alt fra helseindustrien til hverdagslivet. Tar du en master i mikro- og nanoteknologi kan du bli prosjektleder, produktutvikler eller forsker. Du kan også jobbe innenfor markedsføring og salg, forretningsutvikling eller som konsulent. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master in Micro and Nano Systems Technology Studiested: Vestfold Søk via Industriell økonomi master Systems Engineering, økonomi og ledelse Er du interessert i å lede utviklingen av store, komplekse produkter og systemer i ledende internasjonal industri, er dette masterstudiet noe for deg. Studieretningen i industriell økonomi med grunnleggende fag fra Systems Engineering kombinerer teknologifag, systemfag og økonomifag, og vil gjøre deg svært ettertraktet. Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer i blant annet bilindustrien og oljebransjen, innen databehandling, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling. Studiet kombinerer forretnings- og teknologiforståelse og er tilpasset både deg som har tatt ingeniørutdanning og deg som har studert økonomi og ledelse. Studielengde: 2 år på heltid Studiepoeng: 120 Studiested: Kongsberg og Ringerike Grad: Master i Systems Engineering / Master i økonomi og ledelse med spesialisering i industriell økonomi (Master of Science in Business Administration) Søk via Søknadsfrist 15. april Joint international master in Smart Systems Integration Mikrosystemer og mikroelektronikk På dette studiet lærer du hvordan mikrosystemer og mikroelektronikk kombineres til komplette systemer. Studiet tilbys i samarbeid med Heriot-Watt University (Edinburgh, UK) og Budapest University of Technology and Economics (Ungarn), og er lagt opp slik at studentene studerer ett semester på hvert av de tre lærestedene. Dette er et EU-støttet studium, slik at stipender dekker både skolepenger og levekostnader. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master in Smart Systems Integration Studiested: Vestfold, Edinburgh og Budapest Søk via 17

18 IT IT og informasjonssystemer bachelor Program- og systemutvikling, drift, brukerstøtte og opplæring Her lærer du om informasjonsteknologi i full bredde og kompleksitet. I tillegg får du dypere innsikt i virksomheters behov for informasjonssystemer. Hovedfokuset er lagt på administrative IT-løsninger. Studiet gir deg en solid og etterspurt kompetanse innen program- og systemutvikling, drift, utvikling, brukerstøtte og opplæring. Spennende IT-stillinger venter på deg innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Både det første året og de to første årene kan tas som selvstendige, avsluttende studier. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor i IT-og informasjonssystemer Studiested: Ringerike Søk via samordnaopptak.no - Jeg liker studiet veldig godt. Det gir en bred utdanning innenforprogrammering og systemutvikling, samt noen økonomiske fag som absolutt kan være nyttige i fremtiden. Henrik van Dijk Markedsføring master (Siviløkonom) 18

19 IT Informasjonssystemer og IT-ledelse bachelor Forståelse av samspillet mellom teknologi og organisasjon Dette studiet tilbyr den kompetansen du trenger for å kunne samle, strukturere og behandle informasjon som er kritisk for enhver virksomhets konkurranseevne. Studiet gir deg et godt teknisk grunnlag og god kompetanse i utvikling, innføring og anvendelse av IT-systemer i offentlig og privat sektor. Næringslivet og offentlige virksomheter har stort behov for medarbeidere som har kompetanse i program- og systemutvikling, webløsninger og IT-drift. IT Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Informasjonssystemer årsstudium Innføring i bruk og utvikling av IT-systemer Du lærer å jobbe i team for å løse oppgaver i alt fra web-løsninger til IT-drift og programmering. Databaseog webteknologi og webprogrammering vektlegges. Årsstudiet er identisk med første studieår av achelor i informasjonssystemer og IT-ledelse. Det er fullt mulig å fortsette utdannelsesløpet, dersom årsstudiet gir mersmak. Studiet kan også kombineres med et annet fagområde, og kan godkjennes som valgemner i flere av høyskolens bachelorprogram. Studielengde: 1 år Studiepoeng: 60 Studiested: Vestfold Søk via samordnaopptak.no Informasjonssystemer master Dypere forståelse og verdifull kompetanse Studiet gir deg høy kompetanse innen IT-ledelse, med dyp forståelse for blant annet strategisk analyse, systemutviklingsprosesser, databaser og datavarehus. Du lærer å bruke IT som verktøy for å oppnå strategiske mål for en virksomhet eller bedrift. Med tverrfaglig kompetanse innen IT og økonomi kan du lede innkjøpsprosjekter og bredt vurdere konsekvensene av IT-investeringene. Næringsliv og offentlig virksomhet har stort behov for medarbeidere som kan se vekselvirkningen mellom IT og organisasjonen. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master of Science Studiested: Ringerike Søk via hbv.no/lokalt-opptak 19

20 Header

21 Jus Jus årsstudium Kompetanse til å jobbe med juridiske problemstillinger Jus er læren om rettsreglene som er med på å danne en ramme rundt livene våre. Studiet gir en innføring i jus. Du kan kombinere juridiske fag med en rekke andre fagområder, for eksempel økonomiskadministrative fag, språk, IKT eller videre studier i jus. Innsikt i juridiske problemstillinger vil gi deg et godt grunnlag for en rekke stillinger, enten du vil jobbe i det offentlige, i privat næringsliv eller skal starte for deg selv. Jobbmulighetene er mange, enten du ønsker å bli jurist, eller vil bruke jusen som del av en annen utdanning. Studiet kan inngå i 1. år mastergrad i rettsvitenskap. Studielengde: 1 år Studiepoeng: 60 Grad: Bachelor Studiested: Ringerike Søk via samordnaopptak.no Jus Jus bachelor Læren om rettsreglene og bruken av disse Bachelor i jus gir deg en innføring i sentrale rettsregler i offentlig og privat sektor. Du lærer hvordan du skal bruke reglene for å løse og analysere ulike juridiske problemer. Utdanningen leder til arbeid med ulike oppgaver innenfor juridisk saksbehandling, juridiske analyser, kontraktsvirksomhet, forhandlinger og håndtering av kjøpskonflikter. Kan inngå i år mastergrad i rettsvitenskap. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor Studiested: Ringerike Søk via samordnaopptak.no Jus og ledelse bachelor En unik utdanning i jus, økonomi og ledelse Studiet i jus og ledelse er det eneste i sitt slag i Norge og kombinerer juridiske fag, ledelsesfag og økonomi. Utdanningen gjør deg rustet til å gå løs på krevende oppgaver både i offentlige etater og private bedrifter. Sentrale arbeidsområder vil være økonomiske og juridiske analyser, kontraktsvirksomhet, forhandlinger, håndtering av kjøpskonflikter og arbeidstvister og organisering og ledelse. 1. året kan inngå i 1.år mastergrad i rettsvitenskap. Utdanningen kvalifiserer til opptak på master i strategi og kompetanseledelse. Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Grad: Bachelor Studiested: Ringerike Søk via samordnaopptak.no 21

22 Lærer

23 Lærer Barnehagelærer bachelor For deg som vil inspirere barn til engasjement, kreativitet og læring Som barnehagelærer blir du en inspirator for barn, og tryggheten for foreldre med barn i barnehagen. Du blir en viktig veiviser for barn i en av livets viktigste faser. Gjennom studiet får du kunnskap og forståelse for hvordan du kan legge til rette for et pedagogisk miljø som inspirerer barns kreativitet, lærelyst og skapende evne. Du får dessuten en lederutdanning med kompetanse Norge har stor bruk for. Med bachelorgrad som barnehagelærer er du kvalifisert for arbeid som pedagogisk leder eller styrer i barnehage. Studielengde: 3 år (heltid) / 4 år (deltid) Studiepoeng: 180 Grad:Bachelor Studiested: Vestfold eller Drammen Søk via samordnaopptak.no Barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap master Pedagogisk ledelse og endringsarbeid Lærer Det er stort behov for flere fagpersoner med kunnskap om det komplekse barnehagefeltet. Dette studiet gir deg et grunnlag for å utvikle og anvende praktisk og teoretisk kunnskap innenfor pedagogisk ledelse og endringsarbeid. Gjennom studiet lærer du å bruke vitenskapelige tilnærminger og metoder for å utvikle ny kunnskap om barnehagefeltet, og får praktisk og teoretisk kunnskap om barnehagelærerens profesjon. Studielengde: 2 år Studiepoeng: 120 Grad: Master i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap Studiested: Vestfold Søk via 23

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

www.hiof.n START HER.

www.hiof.n START HER. S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N www.hiof.n START HER. STUDIEKATALOG 2005 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

STUDENTBYEN STAVANGER

STUDENTBYEN STAVANGER STUDENTBYEN STAVANGER Best i landet på gatekunst, surfing og god stemning SIDE 4 her starter norges framtid Velg mellom 134 studier SIDE 10-101 Yes, Minister! Grav deg ned i pensum i tide og andre gode

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

UNG&LOVENDE. Fra UiO på vei til arbeidslivet. Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen. Studentene om sine karriereplaner

UNG&LOVENDE. Fra UiO på vei til arbeidslivet. Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen. Studentene om sine karriereplaner UNG&LOVENDE Fra UiO på vei til arbeidslivet Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen Studentene om sine karriereplaner Hvordan rekruttere en akademiker? Akademikere i arbeid karriereintervjuer

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

Med tanke på framtida

Med tanke på framtida VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

STUDIEINFORMASJON 2008-09. Stup i det! 19 8 3-2 0 0 8

STUDIEINFORMASJON 2008-09. Stup i det! 19 8 3-2 0 0 8 STUDIEINFORMASJON 2008-09 Stup i det! Ledende lær ingsmiljø 25 19 8 3-2 0 0 8 Rektor s. 4 4 om HiH s. 6-13 HiH - kort fortalt s. 14 Harstad som studiested s. 16 Store muligheter s. 18 Ut i verden s. 20

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer