KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16. Nesten heldag 28 Mellom læring og lek 44 Farvel til markedet 50 SIDE 8 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16. Nesten heldag 28 Mellom læring og lek 44 Farvel til markedet 50 SIDE 8 15"

Transkript

1 Forsidefoto: Dag G. Nordsveen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr < For medlemmer i Fagforbundet KLAR TIL INNSATS? SIDE 8 15 Etikk på menyen 16 > Nesten heldag 28 Mellom læring og lek 44 Farvel til markedet 50

2 INNHOLD > 8 TEMA: Offentlig beredskap 14 Svin på skogen? 16 Etikk på menyen 20 PORTRETTET: Roys verden KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Mellom læring og lek 50 Helsepolitisk snuoperasjon Foto: Ingeborg Vigerust Rangul FASTE SPALTER 4 Nytt 7 Jans hjørne 24 Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 54 Debatt 58 KRONIKK: Velferd i forvandling 60 Oss 62 Kryssord 63 Tegneserie og Petit 66 JOBBLIV: Sykler til fotball-vm Foto: Nina Hanssen Farvel til markedet Misnøyen med den omfattende privatiseringen av helsevesenet i Skottland var stor. Fagforbundets søsterorganisasjon, Unison, krevde at reformene måtte reverseres. Nå er helsevesenet tilbake i offentlig eie. 50 > Fra underskudd til framtidsplaner Naustdal kommune hadde flere millioner i underskudd, var satt under administrasjon, og hverdagen var preget av nedskjæringer og innsparinger. Unntakstilstand, utvikling og samarbeid gjorde at kommunen på under tre år klarte å snu utviklingen. 30 > Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon ISSN X MILJØMERKET Trykksak ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen Telefon REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg Telefon JOURNALISTER Titti Brun Telefon Per Flakstad Telefon Sidsel Hjelme Telefon Ingeborg Vigerust Rangul Telefon Monica Schanche Telefon Karin E. Svendsen Telefon Vegard Velle Telefon I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm 2 < Fagbladet 6/2009

3 LEDER Foto: Inger Marie Grini TEMA Klassereise Forfatter Roy Jacobsen vokste opp i en av Oslos nye drabantbyer. Ingen i blokka hørte hjemme der, men så gikk det ikke like bra med alle heller. Det er noe som opptar forfatteren og personen Roy Jacobsen mye. Selv er han på fornavn med statsministeren. 20 > Foto: Dag G. Nordsveen Sett miljø på dagsordenen Natt til 31. juli gikk bulkskipet Full City på grunn ved Langesund med 1000 kubikkmeter tungolje om bord. Oljelekkasjen griset til en tolv mil lang kyststripe og et trettitalls verneområder for planter, geologi og fugleliv. Når miljøkatastrofer rammer vårt nærmiljø, skjønner vi alvoret. Det er ikke like lett å skape engasjement når skadene ikke er så opp i dagen eller de oppstår langt borte. Vi syns kanskje ikke at det er så farlig om noen insekter eller strå forsvinner på grunn av utslipp av klimagasser. Men vi vet ikke hvilke konsekvenser dette kan få i framtida. Kanskje går vi glipp «Kanskje går vi glipp av muligheten til å produsere livsviktig medisin dersom en liten plante fra regnskogen i Brasil blir utryddet?» Krisemannskap Hjelpepleierne Kjersti Hildebrandt og Anita Lunden fra Drangedal ble overrasket da de fikk en telefon med forespørsel om å bistå under opprydningen i Langesund, sju mil unna. Nå er de krisemannskap på heltid. 8 > TYPOGRAFER Vidar Eriksen Telefon Knut Erik Hermansen Telefon REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ANNONSER Lillian Lindberg Telefon Annonsemateriell sendes til Faks KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2008: BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til KIRSTI KNUDSEN ANSVARLIG REDAKTØR av muligheten til å produsere livsviktig medisin dersom en liten plante fra regnskogen i Brasil blir utryddet? Da de første tilfellene av den såkalte svineinfluensaen ble påvist i Norge, ble mange redde. Nå ser ikke situasjonen i denne omgang ut til å bli så omfattende som vi fryktet. Men grådige oppdrettere, for eksempel i Mexico, fortsetter å bruke genmodifisering for å avle fram griser med enorme bakbein og dermed større skinker slik at fortjenesten blir større. Dyra stues sammen i store haller, og blir jevnlig behandlet med antibiotika for å overleve. Når H1N1-viruset muterer neste gang, kan vi stå overfor langt større utfordringer enn dagens. Klima og miljø var et sentralt tema da vi gikk inn i høstens valgkamp, men det ble mer eller mindre borte da valgdagen nærmet seg. De to partiene som sterkest hadde frontet miljøspørsmålet Venstre og SV mistet til sammen tolv mandater. Vi setter vår lit til at den nye rødgrønne regjeringen tar miljøproblemene på alvor. Den vil få mange støttespillere, ikke minst blant kvinnene. Målinger viser at 41 prosent av norske menn går inn for oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Bare 19 prosent av kvinnene er av samme oppfatning. Vi oppfordrer regjeringen til å lytte til kvinnene også i denne saken. Fagbladet 6/2009 < 3

4 NYTT < MISTER KANTINETILBUD Tidligere var kantina på Sykehuset Buskerud åpen fra til 17 i helgene, men for å spare penger, er det bestemt å holde helgestengt. Vi sparer en hel stilling og omtrent en halv million kroner, sier Hege Thorset, leder for forsyningsseksjonen, og legger til at personen som slutter i kantina, får ny jobb i foretaket. < TA INN LÆRLINGER Bjørn Brænd mener renholdsbransjen må vise større interesse for å ta inn lærlinger. Brænd, som er daglig leder for forlaget Yrkeslitteratur, syns det er synd at så å si alle som tar fagbrev som renholdsoperatør er praksiskandidater. Av godt over lærlinger i fjor, var kun åtte i renhold. Brænd syns bransjen er altfor passive, og mener det er på tide at den begynner å slåss for å få rekruttert ungdom inn i yrket. < UTREDER SAMARBEID Kommunene i Drammensregionen har utredet samarbeid på de fire områdene skatt, regnskap/lønn, kommuneadvokat og byggesak. Politikerne i Røyken, rådmannen og ledende politikere i Drammen er positive, og det er også toppolitikere i Øvre Eiker og Svelvik. < DÅRLIG BEGRUNNET KOMMUNEREFORM Høyre og Venstre foreslo før valget en omfattende overføring av nye oppgaver til kommunene, og en kraftig slanking av antall kommuner. Den nystiftede Lokalsamfunnsforeningen advarer de to partiene og Frp mot å haste gjennom en kommunereform. Foreningen mener forslaget er dårlig begrunnet, og at velgerne må få ta stilling til konkrete forslag ved neste stortingsvalg i < REISER «GRØNT» OG NESTEN GRATIS Etter at Microsoft-direktør Tommy Ødegaard tok regningen, parkerte mange ansatte bilen og begynte å reise kollektivt. Tiltaket ga umiddelbart resultater. En undersøkelse blant de ansatte tre måneder etter at miljøstøtten ble innført, viser at andelen som reiser kollektivt økte fra 19 til 33 prosent, skriver Dagsavisen. Høyesterett tolker feil Dersom du er så uheldig å bli syk mens du er midlertidig ansatt, mister du opptjeningstid. Slik dømte Høyesterett i en sak mot et medlem i Fagforbundet. Nå foreslår departementet en lovendring. Dessverre er det for sent for Fagforbundets medlem. Dommen er en svekkelse av stillingsvernet og vil slå urettferdig ut for alle som går på midlertidige kontrakter. Det gjør mange av forbundets medlemmer. Slik Høyesterett valgte å forstå loven, svekkes stillingsvernet for alle som er syke over en viss periode. Det er svært uheldig, sier advokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundets juridiske enhet. Han er klar på at denne tolkningen ikke kan bli stående. Vi vil kjøre flere saker for Høyesterett, og få nye tolkninger når departementets forslag til ny lovtekst er gått gjennom i Stortinget. Fireårsreglen I 2005 ble det innført en ny regel i arbeidsmiljøloven om at midlertidig ansettelser ikke kunne vare lenger enn fire år. Kunst på landsmøtet Vi har fått inn veldig mye kunst i år. Mye er bra og holder et høyt nivå, forteller Signe Solhaug, rådgiver i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Over 1000 delegater og gjester vil se verkene under forbundets fem dager lange landsmøte i november. Det har blitt en tradisjon å Fagforbundets medlem hadde vært midlertidig ansatt i tre år og sju måneder da han ble sykmeldt i ett år. Fagforbundet mener at mannen har rett på fast ansettelse, men tapte med dissens 3 2 i Høyesterett. Flertallet la til grunn at medlemmets sykefravær skulle gå til fradrag ved beregning av fireårsreglen. Fagforbundet reagerte sterkt på denne tolkningen og ga uttrykk for det til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Øyeblikkelig lovendring Departementet reagerte usedvanlig raskt og sendte allerede før vise medlemmenes kreativitet og kunstneriske anlegg. Det er jo en viktig del av livet å være kreativ, og vi ønsker å vise mangfoldet i kulturen, sier Solhaug. sommeren ut et høringsforslag til lovendring der det presiseres at fravær ikke skal gå til fratrekk. AID påpeker at et så høyt antall som ti prosent av alle arbeidstakere i Norge er midlertidig ansatt. I helsesektoren er tallet 16 prosent. Det er flest kvinner som i årevis går på midlertidige kontrakter. Departementet ønsker å tvinge arbeidsgiver til å sette dette problemet på dagsorden og foreslår derfor også å legge til en ny regel i arbeidsmiljøloven: Arbeidsgiver skal sammen med de tillitsvalgte jevnlig vurdere bruken av midlertidig ansettelse. Høringsfrist er 17. oktober. Tekst: TITTI BRUN MEDLEMSKUNST: Anna-Brita Bakken er en av de mange medlemmene som har levert inn sitt bilde til vurdering foran Fagforbundets landsmøte. «Kultur til alle» er Fagforbundets slagord. Og ved å vise fram medlemmenes arbeider, framhever forbundet det kulturelle mangfoldet. VeV Illustrasjonsfoto: Titti Brun Foto: Per Flakstad 4 < Fagbladet 6/2009

5 NYTT Advarer mot ny helsereform Samhandlingsreformen vil skape mange pengetransaksjoner og medfølgende konflikter. Jeg syns det er skummelt at denne pengetenkningen brer om seg, advarer Asbjørn Kjønstad, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Ønsker vi oss et samfunn der vi hele tiden tenker om ting lønner seg eller ikke? Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene ved hjelp av incentivordninger skal tenke som en kapitalist, ved å maksimere profitten for seg selv, mener Kjønstad. Forebygging Den bærende tanken bak regjeringens forslag til ny helsereform er at det offentlige skal stoppe utviklingen av sykdom på et tidligere stadium. Meningen er at hver enkelt kommune skal tenke ut sykdomsforebyggende tiltak. Lokalt skal nyutdannete leger, tverrfaglige team og helsehus bekjempe livsstilssykdommer og ta imot pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus. Klarer ikke kommunen å ta imot disse, må den betale regningen. Pisk og gulrot I tillegg kommer en femdel av kostnadene når en innbygger i Høyre strides internt. Ledelsen i partiet ønsker å vrake Kvalitetskommuneprogrammet. Høyres ordførere i Molde, Øvre Eiker og Bærum er uenige. kommunen blir lagt inn på sykehus. Regningen for alle disse nye oppgavene foreslår regjeringen at kommunen skal betale gjennom store, nye pengeoverføringer. Gjennom denne pisk- og gulrotordningen skal kommunene bli stimulert til å finne ordninger som forebygger sykdom. Stort nytt byråkrati En økonomisk incentivmodell for kommunehelsetjenesten vil kreve et stort byråkrati for å administrere det omfattende betalingssystemet. Det blir nødvendig å etablere konfliktløsende organer for å løse tvister som vil oppstå, hevder Kjønstad. Vil hindre innleggelse Kjønstad er redd kommunene kan ønske å bremse sykehusinnleggelser, siden de må betale en femdel av kostnadene. I strafferetten har vi et prinsipp om at det er bedre at ti skyldige Høyres kommunalpolitiske talsmann, Bent Høie, ønsker å legge ned Kvalitetskommuneprogrammet. Vi har vært kritiske hele veien, og jeg ser ikke noen grunn til å videreføre prosjektet. Det er behov for omstilling i offentlig sektor med et bedre tilbud til brukerne, men jeg har ikke noen tro på å la fagforeningene sitte med vetorett i denne typen endringsarbeid, sier han til Kommunal Rapport. Kjernen i Kvalitetskommuneprogrammet er at de folkevalgte, ledelsen og de ansatte skal samarbeide om å bedre tjenestene for brukerne. 138 kommuner og bydeler er med. Høyre-ordførere i kommuner som er med i samarbeidet kjenner seg ikke igjen i Bent Høies beskrivelse av programmet. Vi har gode erfaringer med Kvalitetskommuneprogrammet. Alt tyder på at vi vil fortsette, sier SKEPTISK: Jussprofessor Asbjørn Kjønstad frykter at færre pasienter blir innlagt på sykehus når kommunene skal være med på å betale regninga. går fri, enn at én uskyldig straffes. Man vil hindre justismord. I helseretten bør det være et tilsvarende prinsipp om at det er bedre at ti pasienter som likevel ville ha overlevd, blir innlagt på sykehus, enn at én pasient dør fordi han ikke får øyeblikkelig hjelp. Kjønstad mener det er en sterk rettsoppfatning i befolkningen for et slikt prinsipp. Tekst: VEGARD VELLE Høyre-ordførere fortsetter kvalitetsarbeid Foto: Privat Anders Werp, Høyres ordfører i Øvre Eiker. Også Høyres ordfører i Bærum, Odd Reinsfelt, undrer seg over Høyre-utspillet. Jeg har ikke blitt konsultert av Høyre-ledelsen. Utsagnene til Bent Høie får stå for hans og Høyres regning, sier Reinsfelt. Vi oppfatter kvalitetskommuneprogrammet som en fornuftig og god måte å samarbeide på, der ingen har vært dirigenter, sier Høyres ordfører i Molde, Jan Petter Hammerø. Tekst: VEGARD VELLE Åpent landsmøte Fagforbundets landsmøte er åpent for alle medlemmer. Men av plasshensyn må landsmøtesekretariatet få beskjed innen 2. oktober om du ønsker å delta. Fagforbundets andre ordinære landsmøte avholdes november på Oslo Kongressenter Folkets hus. Landsmøtet starter med Jan Davidsens åpningstale. Også LOleder Roar Flåthen og statsminister Jens Stoltenberg står på talerlista. Påmelding sendes til VeV Legger ned lavterskeltilbud Direktør Eivind Solheim ved Nordlandssykehuset ber styret legge ned Sørfold Bo- og behandlingssenter i Røsvik fra årsskiftet. Det var på et allmøte med de ansatte i midten av september at direktør Solheim kom med nyheten som skapte sjokkbølger hos både brukere og ansatte. Dette er fryktelig trist for brukerne og oss ansatte, sier Gunn Karlsen, tillitsvalgt i Fagforbundet, til Avisa Nordland. Også ordføreren fortviler over tap av arbeidsplasser og et behandlingstilbud til mennesker som sliter psykisk. PF Bli synlig Fagforbundsuka nærmer seg, og november vil medlemmer over hele landet sørge for at forbundet er ekstra synlig. På Fagbladets nettsider ønsker vi å vise noen av de aktivitetene medlemmer og fagforeninger bidrar med, og da trenger vi bilder og en kort tekst som sendes på e-post til Fagbladet 6/2009 < 5

6 NYTT < DYR KILDESORTERING Etter mange års politisk diskusjon og gjentatte utsettelser ble det i 2006 vedtatt en ny avfallsplan som skal sikre kildesortering i Oslo. Prosjektet skal etter planen være ferdig i Den totale kostnadsrammen i 2007 var satt til 1,3 milliarder, nå er den totale kostnadsrammen justert opp til om lag 3,3 milliarder kroner. < FINNER IKKE FRAM Ambulansesjåfører bruker i dag GPS for å finne fram, men en undersøkelse Vårt Land har gjort, viser at 99 kommuner ikke har en eneste registrert gateadresse. Andre kommuner har ikke gode nok registre. < SKEPSIS MOT MOBILBETALING Den nye teknologien som gjør at mobiltelefonen kan brukes som trikkebillett og kredittkort kan raskt bringe oss et langt skritt nærmere det pengeløse samfunn. Datatilsynet er i utgangspunktet skeptisk til de mange mulighetene som åpner seg for ulovlig bruk av opplysningene som etter hvert vil havne i en rekke databaser. < BUSSER I HUNDRE Vegdirektør Terje Moe Gustavsen anbefaler overfor Samferdselsdepartementet å øke i fartsgrensen for ekspressbusser til 100 km/t der det er tillatt. I dag er 80 km/t maksfarten. < USIKRE PÅ ØRETERMOMETER Øretermometer fanger ikke opp feber hos alle pasienter, konkluderer Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Andelen som ble fanget opp, varierte mellom 14 og 64 prosent, men Kunnskapssenteret understreker at tallene er usikre på grunn av at det var små studier. Store forventninger Fagforbundets leder Jan Davidsen er svært godt fornøyd med valgresultatet og med at de rødgrønne partiene fortsetter i regjering. Davidsen berømmer alle som har stått på for å sikre den rødgrønne valgseieren. Jeg har reist rundt og opplevd innsatsen til våre folk i uteapparatet, og sett den støtten og oppfølgingen de har fått fra sentralt hold. Aktiviteten har om mulig vært enda større enn i Jeg må bare få takke og takke og takke igjen alle dem som har bidratt til denne seieren både ansatte, tillitsvalgte og medlemmer, sier Jan Davidsen. Partene i mellomoppgjøret for energisektoren ble i midten av september enige om et anbefalt resultat. Meklingen endte med et generelt tillegg på 2925 kroner fra 1. juli år. I tillegg fikk Fagforbundet innfridd sitt krav om at det er bedriftens totale lønnsmasse som skal legges til grunn ved lokale forhandlinger. I dag praktiserer mange bedrifter Mange viktige saker Hvilke forventninger har du til en Stoltenberg II-regjering? Først og fremst må innsatsen med å forbedre kommuneøkonomien videreføres slik at kommunene blir i stand til å yte de kvalitetstjenestene som innbyggerne i et velferdssamfunn bør ha. Deretter er det også viktig å forsterke arbeidet med arbeidstakernes faglige rettigheter og økt medbestemmelse slik at vi kan få til den arbeidslivsreformen som ligger i Arbeiderpartiets slagord: Alle skal med. Fattigdom og forskjellsnorge er en tredje stor utfordring der jeg forventer at en ny rødgrønn regjering forsterker innsatsen. VALGSEIER: Jan Davidsen ser fram til fire nye år med Jens Stoltenberg som regjeringsleder. I tillegg har vi arbeidet med kvalitet i eldreomsorgen, en bedre skole for alle og helseinnsatsen. Dette er områder der jeg forventer at regjeringen takker for fagbevegelsens innsats og velgernes tillit ved å levere, sier Davidsen. Må se på sykehusreformen Davidsen forventer at en ny rødgrønn regjering legger forholdene til rette slik at offentlige tjenester som er helt og fullt privatisert, kan tas tilbake til offentlig eierskap og demokratisk styring. Regjeringen har bestilt en evaluering av sykehusreformen og foretaksmodellen, og Davidsen mener tida er moden for å gjøre noe med regnskapsregler som er mer tilpasset en privat bedrift enn et offentlig tjenestetilbud. Ved å gjøre noe med sykehusreformen, mener jeg de rødgrønne partiene har store muligheter til å legge et grunnlag for fornyet tillit i kommune- og fylkestingsvalget om to år, og i et nytt stortingsvalg om fire år, sier Davidsen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Ingen streik i energisektoren i energisektoren en ordning der det er lønnsmassen til medlemmene i den enkelte fagforening som har bestemt hvor stor potten i de lokale forhandlingene skal være. Dette har gjort at Fagforbundets medlemmer i denne sektoren har sakket etter medlemmer i organisasjoner der lønnsnivået har vært høyere. Fagforbundet har ment at denne ordningen ikke har gitt rettferdige resultater i de lokale forhandlingene, og fikk gjennomslag for sitt syn i dette oppgjøret. Endringen skal tas inn i hovedavtalen, og vil bli gjort gjeldende fra I tillegg skal det settes ned et partssammensatt utvalg som skal evaluere gjennomføringen av de lokale forhandlingene i energiavtalen. Dette arbeidet skal være ferdig innen 1. april neste år. Tekst og foto: PER FLAKSTAD 6 < Fagbladet 6/2009

7 JANS HJØRNE Et ja til rødgrønn politikk Valgresultatet er velgernes ja til en rødgrønn politikk, ikke et nei til noe annet, sier lederen i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. Mari Sanden ble forundret da hun hørte partilederne oppsummere valget. Det virket som om Frp og Høyre ga Venstre og Kristelig Folkeparti skylda for den rødgrønne seieren. Men de må da ha såpass respekt for de rødgrønne velgerne at de godtar at velgerne har valgt dette fordi de ønsker den rødgrønne politikken, sier hun, og Foto: Kari-Sofie Jenssen VINNERE: Fylkesleder Mari Sanden i Fagforbundet Oslo under valginnspurten. LO-lederen deltar i årets tv-aksjonen Roar Flåthen blir en av de bøssebærerne under årets tvaksjon18. oktober. Årets innsamling går til Care.. De vil bruke pengene fra aksjonen til å hjelpe verdens fattigste kvinner gjennom spare- og lånegrupper, såkalt mikrofinans. legger til at hun syns det er strålende at Arbeiderpartiet fikk et så godt resultat. I Trondheim er også fylkesleder Jan Arne Skjerdingstad fornøyd. Vi var litt spent på resultatet i Trondheim fordi det rødgrønne flertallsstyret har hatt en vanskelig økonomi å styre ut fra. Arbeiderpartiet gikk marginalt tilbake, men ikke mer enn at vi må si oss godt fornøyd under de økonomiske forutsetningene Trondheim har hatt, sier han. Tilfreds er også fylkeslederen i Hordaland, Roger Heimli. Dette valgresultatet viser at det rødgrønne alternativet, som ikke minst vi i fagbevegelsen var med på å skape, er et levedyktig alternativ med en politikk som velgerne ønsker, sier Roger Heimli. Tekst: PER FLAKSTAD Gruppene styrker ikke bare kvinners økonomi, men også deres stilling i samfunnet. Roar Flåthen skal samle inn penger i sin hjemby Kongsberg. Og fortsatt trengs det flere bøssebærere. Les mer om aksjonen på VeV Nye muligheter for våre saker Takk til alle som har stått på i årets valgkamp. Valgnatta ble en thriller, men det endte godt, og resultatet ble til det beste for velferd, arbeidsliv og det norske samfunnet. Fagforbundet gjennomførte en medlemsundersøkelse i vår. Her var det 68 prosent som sa de ville stemme rødgrønt, og 85 prosent sa at de stolte på at de rødgrønne var best egnet til å sikre et godt arbeidsliv. Sammen med resultatene fra LO-debatten Et godt arbeidsliv ga undersøkelsen Fagforbundet mandat til å støtte det rødgrønne alternativet. De neste årene gir nye muligheter, men det vil kreve kontinuerlig politisk arbeid å få gjennomslag for politikken vår, selv om vi Fagforbundet vil prioritere å få en arbeidslivsreform som skaper et reelt likestilt arbeidsliv. har en regjering som sier de vil jobbe med oss. Fagforbundet vil prioritere å få en arbeidslivsreform som skaper et reelt likestilt arbeidsliv. Det er stort behov for arbeidskraft i samfunnet, og det er en skam at så mange som står utenfor. Jeg er overbevist om at tusener av disse menneskene kunne gjort et godt og nødvendig arbeid. Målet må være at alle som kan, får muligheten til å delta. Folk i arbeid er i tillegg et viktig redskap for å komme den uverdige fattigdommen til livs. Arbeidslinja må likevel ikke få oss til å glemme de som faktisk ikke kan arbeide. De skal heller ikke være fattige i verdens rikeste land. Mye er gjort av den sittende regjeringa, men det må gjøres mer for å bekjempe fattigdom. De som trenger hjelp, skal ikke stå med lua i handa; sosialhjelpssatsene må opp på Sifo-nivå. Kampsakene i denne valgkampen vil komme igjen og igjen. Fagforbundet er stolt av å bidra til forsvaret av et anstendig arbeidsliv med lovfestet rett til heltid, til kampen mot privatisering og til forsvar av velferdsstaten. Vi skal fortsette kampen mot fattigdom og for miljøet. Derfor må vi alt nå heve blikket og begynne forberedelsene fram til kommunevalget i Det er bare å brette opp ermene og sette i gang. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Fagbladet 6/2009 < 7

8 TEMA OFFENTLIG BEREDSKAP OLJEKATASTROFEN FULL CITY Lasteskipet «Full City» lå på en vanlig ankringsplass utenfor Langesund natt til 31. juli i år. Skipet slet seg i uværet, med 1000 tonn tungolje om bord. Mannskapet på 23 kinesere, ble alle reddet. 80 vernede områder for sjøfugl er rammet av oljesølet, samt badestrender og turområder. 8 < Fagbladet 6/2009

9 OFFENTLIG BEREDSKAP TEMA ENGASJERTE: Kristoffer Gård (19) og Mats Jonas Roligheten (17) vasker stein. De er to av 35 fulltidsansatte på korttidskontrakter med Bamble kommune. ALLTID BEREDT? Det sannsynlige er at det usannsynlige skjer, sa Aristoteles, og la dermed premissene for beredskapsarbeid verden over 2300 år etter sin død. I etterkant av oljekatastrofen i Langesund er det kommunalt ansatte som drar det største lasset. Lokale ledere applauderer en fantastisk innsats, men er beredskapen god nok? Tekst: LINN STALSBERG Foto: DAG G. NORDSVEEN > Fagbladet 6/2009 < 9

10 STILLER OPP: Jeg ante ikke at jeg kunne få en telefon fra kommunen og bli spurt om å stille opp som krisemannskap. Det var veldig overraskende, sier hjelpepleier Kjersti Hildebrandt mens hun håndterer kommunens nye jordsolltrommel. I bakgrunnen hjelpepleier Anita Lunden. Kjersti Hildebrandt, hjelpepleier fra Drangedal og medlem av Fagforbundet, var en av mange som fikk en uventet telefon. Det var lett å si ja da de ringte fra kommunen og spurte om jeg ville hjelpe til med opprydningen i Langesund, sier hun. I hjelm og verneutstyr på badestranda i Steinvika i Langesund samarbeider hun med en gravemaskin og renser steiner og grus fra oljesølet etter «Full City»-ulykken som skjedde natt til 31. juli i år. Sivilforsvaret var inne med 140 mann, men ble trukket tilbake. Det samme skjedde med de 120 fra Heimevernet. Samarbeid Kjersti Hildebrandt avslører at de fleste av kollegene hennes som ble spurt, takket nei. Mange følte seg vel usikre på hvilke oppgaver vi ville få, sier Kjersti, som i foreløpig to uker pendler sju mil fra Drangedal til Langesund for å bistå i opprydningen. Kjersti arbeider vanligvis deltid i turnus, men som krisemannskap er det full jobb på dagtid. Økonomisk går det opp i opp, mener hun. Alle kommunalt ansatte som bistår med kriseberedskap, får den lønna de hadde fra før, og reiseutgifter og lunsj blir dekket. Vaktene hennes som hjelpepleier dekkes av andre. Kjersti, som er organisert i Fagforbundet, jobber i Steinvika sammen med «fienden», som Anita Lunden lattermildt kaller seg, også hjelpepleier fra Drangedal, men organisert i Delta. 10 < Fagbladet 6/2009

11 OFFENTLIG BEREDSKAP TEMA ROSER FRIVILLIGE: Varaordfører Andreas Kjær (t.v), ordfører Jon Pieter Flølo og kommunikasjonssjef Vivi Sævik er strålende fornøyde med innsatsen fra frivillige. Jeg ville gjerne stille opp for Langesund da kommunen ringte, det kan jo like gjerne skje en skogbrann i Drangedal der vi trenger hjelp fra frivillige i Langesund, sier Lunden. Beredskap begynner med deg og meg Beredskapen i Norge bygger på at den som har ansvaret i det daglige, har det også i krise. Ansvaret er fordelt på mange instanser, og ledes av forskjellige departementer og direktorater avhengig av hva slags krise som oppstår; Helsedepartement innefor helse, som pandemi, Justis innenfor redningstjeneste og politi, Fiskeri- og kystdepartementet innenfor oljeulykker langs kysten og så videre. Håndteringen fra departementene går ofte gjennom direktorater og ut til kommuner. Det er sant at det er mange aktører på banen når det gjelder nasjonal beredskap, sier Per Kristen Brekke, avdelingsdirektør for utredning og nasjonal beredskap (UON) ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tanken er at beredskap begynner med deg og meg, så vil andre være der for å hjelpe til eller håndtere situasjonen dersom det er nødvendig, sier han. Kommunens folk på jobb Ordfører i Bamble, Jon Pieter Flølo, (Frp) står på den populære badestranda Steinvika og ser utover havet mot plassen der «Full City» havarerte. Klokka 02 ulykkesnatta fikk han telefon om havariet, og fra egen terrasse seks kilometer unna kunne han lukte olje. Men han var aldri bekymret for beredskapen. Jeg var helt rolig på at kommunen hadde beredskapsplanene klare, sier han. I dag er det kommunalt ansatte fra 18 kommuner sammen med 35 heltidsansatte på kontrakt med Bamble kommune som utfører arbeidet med å rydde strender og svaberg fri fra olje, forklarer Vivi Sævik, BEREDSKAP KOSTER Beredskap koster, og kommunene som låner ut sine ansatte får refundert utgiftene fra Kystverket. Kystverket krever pengene refundert fra forsikringsselskapet til rederiet som forårsaket ulykken. Mottoet er at forurenser skal betale. Om rederiet ikke har god nok forsikring, har staten lovet å dekke resten av kostnadene. informasjonssjef i IUA Telemark Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing. Det er IUA Telemark som leder arbeidet i etterkant av «Full City»-katastrofen. Sekretariatet er tillagt Grenland Havn IKS, og havnedirektør Finn Flogstad er også leder for IUA. Han innrømmer at det var fortvilende da Heimevernet ble trukket ut. Dette medførte at de måtte tenke kreativt for å løse problemet. Han forklarer at IUA Telemark var unntatt arbeidsmiljølovens bestemmelser rett etter forliset. Men i dag har de drøftelser med fagforeningene, og vanlige arbeidstidsbestemmelser gjelder for dem som deltar i opprydningen. Vi har respekt for arbeidsavtaler og har ingen problemer i dialogen med fagforeningene, sier Flogstad. < Fagbladet 6/2009 < 11

12 TEMA OFFENTLIG BEREDSKAP Kontrakter og HMS til alle Nede ved vannkanten jobber Kristoffer Gård (19) og Mats Jonas Roligheten (17) med å vaske stein. De er to av 35 fulltidsansatte på korttidskontrakter med Bamle kommune. 160 kroner timen, HMS-opplæring, kontrakter og verneutstyr følger med. Badestranda vår var ødelagt. Vi meldte oss først som frivillige hos Røde Kors, senere ble vi ansatt i dette prosjektet, sier Kristoffer. Han forteller at det ikke var mange som sa ja til å stille opp før det ble penger involvert. Kommunen måtte ty til penger, mener Mats. Mens kommunen forteller at det også handlet om andre ting: Vi holdt på i to og en halv uke med lokale, ivrige krefter på frivillig basis. Vi skjønte at vi hadde behov for flere sikkerhetsrutiner, og bestemte oss for å ansette 35 personer, sier varaordfører Andreas Kjær (Sp). Han er enig med Finn Flogstad i at de fikk en utfordring da Heimevernet ble trukket ut. IUA Telemark vil i tida framover erstatte noen av de kommuneansatte med flere frivillige på langtidskontrakt. Dette gjøres for ikke å tappe kommunene for ansatte i viktige tjenesteområder. MYE GJENSTÅR: Utfordringen er å holde motivasjonen oppe nå som mediene ikke er så opptatt av oss lenger, sier Finn Flogstad, innsatsleder IUA Telemark. ER NORGE BEREDT? Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) skal ha falkeblikk på samfunnssikkerhet og at alle med ansvar er bevisst sin oppgave. DSB er underlagt Justisdepartementet, og de skal informere departementet dersom det er forhold ved beredskapen som bør påpekes. Men hvem har egentlig ansvar for å utføre selve kriseberedskapen? Når det gjelder liv og helse, så er det politi, brann- og helsevesen. Når liv og helse ikke lenger står på spill, som nå i Langesund, da tar neste linje over ansvaret, i dette tilfellet Kystverket i samarbeid med kommunene, sier Per Kristen Brekke, avdelingsdirektør for utredning og nasjonal beredskap i DSB. Er beredskapen i Norge god nok? Nå har det kommet en ny lov som sier at 12 < Fagbladet 6/2009

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Stadig flere med høy utdanning 30 Mellom læring og lek 40 Farvel til markedet 46 SIDE 8 15

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Stadig flere med høy utdanning 30 Mellom læring og lek 40 Farvel til markedet 46 SIDE 8 15 Forsidefoto: Dag G. Nordsveen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 6-2009 < For medlemmer i Fagforbundet KLAR TIL INNSATS? SIDE 8 15 Etikk på menyen 16 Stadig flere med høy utdanning 30 Mellom læring

Detaljer

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek 48 Farvel til markedet 54 SIDE 8 15

KLAR TIL INNSATS? Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek 48 Farvel til markedet 54 SIDE 8 15 Forsidefoto: Dag G. Nordsveen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr. 6-2009 < For medlemmer i Fagforbundet KLAR TIL INNSATS? SIDE 8 15 Etikk på menyen 16 Ansatte betaler for privatisering 33 Mellom læring og lek

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

PENSJONS- KAMP SIDE 14. Skadeslutt 8. Kvinneyrker må med 16 Sponser miljøbuss 36 Langs livets landevei 40. Nr. 2-2009 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJONS- KAMP SIDE 14. Skadeslutt 8. Kvinneyrker må med 16 Sponser miljøbuss 36 Langs livets landevei 40. Nr. 2-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 2-2009 < For medlemmer i Fagforbundet PENSJONS- KAMP SIDE 14 Skadeslutt 8 > Kvinneyrker må med 16 Sponser miljøbuss 36 Langs livets landevei

Detaljer

Hva får jeg? Velferd: SIDE 8. Berører deg og meg 14. Nasjonal omstilling 32 Livets gang blir fårikål 44 Norge på topp i uønsket deltid 54

Hva får jeg? Velferd: SIDE 8. Berører deg og meg 14. Nasjonal omstilling 32 Livets gang blir fårikål 44 Norge på topp i uønsket deltid 54 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Velferd: Hva får jeg? SIDE 8 Berører deg og meg 14 > Nasjonal omstilling 32 Livets gang blir

Detaljer

Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet

Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 7-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Velferd: Hva får jeg? SIDE 8 Berører deg og meg 14 Billigst og best med kommunalt renhold 30 Livets

Detaljer

KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8. Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud 32 Skole bare for de rike 46 Sto opp mot fattigdom 54

KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8. Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud 32 Skole bare for de rike 46 Sto opp mot fattigdom 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 11 november 2007 Deltid og ekstravakt i 20 år 18 Norges første varslerombud

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

GRØNNE PIONERER SIDE 14. Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Smart med ART 32 Musikk skaper glede 40

GRØNNE PIONERER SIDE 14. Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Smart med ART 32 Musikk skaper glede 40 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2007 GRØNNE PIONERER SIDE 14 Vil kriminalisere horekunden 8 Verving framfor brød og sirkus 18 Smart

Detaljer

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46 Forsidefoto: Terje Skåre < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Fikk hjelp får bli SIDE 16 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2007 Der kvinner tjener mest 8 > Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad

Detaljer

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle jobber heltid 46

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle jobber heltid 46 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle

Detaljer

GLØDER FOR GAZA SIDE 14. NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Sunnhet og matglede 40 Snart klar for eldrebølgen 60

GLØDER FOR GAZA SIDE 14. NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Sunnhet og matglede 40 Snart klar for eldrebølgen 60 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 1-2009 < For medlemmer i Fagforbundet GLØDER FOR GAZA SIDE 14 NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Sunnhet og

Detaljer

GLØDER FOR GAZA SIDE 14. NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Hjem til din historie 32 Snart klar for eldrebølgen 52

GLØDER FOR GAZA SIDE 14. NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Hjem til din historie 32 Snart klar for eldrebølgen 52 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr. 1-2009 < For medlemmer i Fagforbundet GLØDER FOR GAZA SIDE 14 NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Hjem til din

Detaljer

GLØDER FOR GAZA SIDE 14

GLØDER FOR GAZA SIDE 14 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 1-2009 < For medlemmer i Fagforbundet GLØDER FOR GAZA SIDE 14 NAV Nesten Alltid Vanskelig 9 Entusiasten Morten Krogvold 20 Miljøvernombud

Detaljer

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Mer enn renhold 30 Alle jobber heltid 46. For medlemmer i Fagforbundet < Nr.

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Mer enn renhold 30 Alle jobber heltid 46. For medlemmer i Fagforbundet < Nr. Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Mer enn renhold 30 Alle jobber

Detaljer

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Studenter i hinder og uteliv 30 Alle jobber heltid 50

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Studenter i hinder og uteliv 30 Alle jobber heltid 50 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Studenter i hinder og uteliv

Detaljer

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SIDE 8 14

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SIDE 8 14 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Lønnes etter kjønn Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 8 14 INNHOLD > 8 TEMA: Lønn etter kjønn 14 Lønn som fortjent 16 Kontraktørvesenet

Detaljer

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 8 14

Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Lønnes etter kjønn. Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 8 14 Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Lønnes etter kjønn Nr. 4-2010 < For medlemmer i Fagforbundet SIDE 8 14 INNHOLD > 8 TEMA: Lønn etter kjønn 14 Lønn som fortjent 16 Kontraktørvesenet

Detaljer

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere renovasjon 32 Valget sett fra gata i Frankrike 46

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere renovasjon 32 Valget sett fra gata i Frankrike 46 Forsidefoto: André Pedersen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 4 april 2007 Frp fisker stemmer 14 > Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen ut i det grøne 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON HELSE OG SOSIAL TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Velkomen

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8

Drømmen om lovlig jobb SIDE 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Likestilling i revers SIDE 16 Selvhjulpne med hjemmetrenere SIDE 34 Nr. 12-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Drømmen om lovlig jobb

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Hjelpes tilbake til hverdagen SIDE 34. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Hjelpes tilbake til hverdagen SIDE 34. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Stiftelser uten politisk kontroll

Detaljer

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40

UTESTENGT SIDE 8. Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler sykehusene 39 Alt skal vekk 40 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 12 desember 2007 UTESTENGT SIDE 8 Tariffkrav om AFP og heltid 14 Økologisk suksess 32 Businesstanken kveler

Detaljer

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2008 NARKOMANE PÅ ANBUD SIDE 8 Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Fagarbeidere inn i skolen SIDE 32

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Fagarbeidere inn i skolen SIDE

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Cool place, hot music SIDE 34. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Cool place, hot music SIDE 34. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem

Detaljer