NMS Midt - Norge. Mjuklia. Hjem fra katastrofe i Japan. Vi presenterer NMS Gjenbruk. Denne gang Møre. tenker våre folkevalgte om GF?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMS Midt - Norge. Mjuklia. Hjem fra katastrofe i Japan. Vi presenterer NMS Gjenbruk. Denne gang Møre. tenker våre folkevalgte om GF?"

Transkript

1 NMS Midt - Norge det nor ske misjonsselskap Side 4: Side 7: Hjem fra katastrofe i Japan Vi presenterer NMS Gjenbruk. Denne gang Møre Side 8: Hva Side 12: tenker våre folkevalgte om GF? Vi presenterer leirsteder. Denne gang Side 16-18: Mjuklia NMS U-sidene nr 2 MAI 2011

2 DET NORSKE MISJONSSELSKAP Team Midt-Norge Org.nr: bank Leder Laila Karin Tusvik Helle e-post: Regionkontor Møre: Kipervikgt.18, 6003 Ålesund Leder i Regionstyret: Ottar Berge Regionkontor Trøndelag: Postboks 2527 Sentrum, 7413 Trondheim Sommerveiten 4/6, Trondheim Vaktmester: Gunnar Eskelund Leder i Regionstyret: Astri Wessel Misjonskonsulent/frivillighet Janne Bjune Gert Nielsen Misjonskonsulent/menighetsarbeid Åse Neergård Misjonskonsulent gruppe/ forening Sigrid Sundsbø May Lisbeth Hovlid Aurdal Misjonskonsulent/18-40-arbeid Sheila Burns Lykkås Martha Ibarra Vestnes LEIRSTEDER Phillipshaugen Misjonssenter Daglig leder: Laila Bielachowich t Kjeldsund Ungdomssenter Daglig leder Harry Andersen , Mjuklia Leirsted: Daglig leder: Kari Hyttebakk Øye NMS Gjenbruk med kontaktpersoner: Kristiansund Kontakt: Anna Holm Molde: Rolf Myhre Myrvåg: Marit Kristensen Skei: Gudrun Bele Ulsteinvik: Karin Ertesvåg Volda: Irene Lotsberg Ålesund: Solveig Kvamme og Oddrun Godø Levanger: Marion Ingul Namsos: Arne Odin Ovesen Knausen Lysstøperi, Mjuklia Styreleder: Rolf Stranden NMS U Region Trøndelag Leder Svanhild Christofi e Hafnor Barne- og Ungdomsarbeider Ane B. Havnegjerde NMS U Region Møre leder: Bjørg Marie Myhre Barne- og ungdomsarbeider Martha Ibarra Vestnes NMS Midt-Norge organ for NMS Team Midt-Norge Ansvarlig redaktør: Laila Karin T. Helle Tilrettelegging og lay out: Gert Nielsen Opplag: Trykking: Offset-Trykk, Trondheim 2 VÅG MER - våg å bli inspirert! I sommer håper jeg at misjonsfolket i Trøndelag og Møre fi nner veien til GF og til storsamling i sørlandsbyen Kristiansand fra 29. juni-3. juli, med det dristige og utfordrende temaet: VÅG MER. Inspirasjon, fornyelse og forandring er i fokus og et vågalt GF skal legge kursen videre for NMS sin fremtid. Program og innhold Noen stikkord på program og innhold er: - bibeltimer v/ Bård Mæland, Mona Dysjeland og Rolf Ekenes - presentasjon av dagens våghals - skjærgårdsturer - utendørskonserter - tur i Dyreparken - eget program for barnas GF og mye mer Ny kurs Teamleders hjørne GF er også et styringsorgan for beslutninger, valg, medlemsbestemmelse og demokrati. GF skal som vanlig ta stilling til strategiplan for kommende treårs periode. Her vil kursen bli staket ut for de veier som organisasjonen skal ta videre. Det blir også viktige revisjoner av grunnregler og vedtekter. Av viktige saker som skal behandles er: - geografi sk inndeling - strukturen for arbeidet i landsdelen - sammensetning av Landsstyret - fordeling av ansatt ressurser i teamene - m.m. Våg mer En god storsamling gjør noe med oss. Jeg håper vi kommer hjem med inspirasjon til å: - våge å tenke nytt - våge å satse på nye fellesskap - våge å tro på barn og unge - våge å la oss begeistre - våge å engasjere oss - våge å gi livsviktig håndsrekning - våge å ta i bruk det Gud har gitt oss Mitt første GF For min del så er dette det første GF jeg er med på og jeg har store forventninger! Jeg gler meg til: - å møte mange misjonsengasjerte folk både fra inn- og utland - til å treffe nye som også kommer på sitt første GF - til å treffe de som har stått trofast i arbeidet år etter år Jeg håper at mange fra Møre og Trøndelag tar turen til Sørlandet og deltar på GF og i forhandlingene om organisasjonen sin fremtid. LAILA KARIN T. HELLE

3 Hilsen til områdestevnene ved landsstyrets leder Kari Skår Sørheim Kjære misjonsvenner Det er tid for takk! Takk for arbeid, gåver og for forbøn. Om ikkje alle tall er klare i skrivande stund, er det likevel klart at vi når innsamlingsmålet vårt for Saman skal vi gle oss over det, og takka Gud og kvarandre. Vi har lagt 2010 bak oss, og med det kanskje eit av dei vanskelegaste åra i NMS. Det har vore krevjande for alle som er glad i NMS, og som har sitt engasjement i denne organisasjonen.. Ved årsmøte og samlingar av ulike slag i område, regionar og landsdelar ønskjer vi å gje uttrykk for vår takk. Eg minner dykk i denne helsinga på nokre ord frå Jesus i Mattus 9. Der står det om at då Jesus såg folket får han ei inderleg medkjensle med dei. Dei er som sauer utan hyrding, seier han. Det er i denne samanhengen han seier desse kjente orda Grøda er stor, men arbeidsfolka er få. Han held han fram med å sei: Be då han som er herre over grøda at han må senda arbeidsfolk til å henta inn grøda si Siste året har vi bedt mykje over økonomi og organisasjonsutviklinga i NMS. No må vi be mykje om arbeidarar! Vi veit at vi treng mange nye misjonærar dei komande åra skal vi kunna oppretthalda arbeidet. Be om villige og motiverte arbeidarar! Be om at Gud kallar, og at menneske tar utfordringa til teneste på misjonsfelta våre. NMS si hovudoppgåve er å formidla Guds godleik i ord og handling. Vi vil vera der evangeliet ikkje er kjent, og der den kristne kyrkja står svakt. Til denne oppgåva treng vi misjonærar! Be spesielt om at vi må lukkast i rekrutteringsarbeidet dette året. Så ser vi fram til å møtast i Kristiansand i sommar, og under mottoet Våg meir skal vi fi nna inspirasjon og fornyande kraft til oppdraget vårt. Vi ber om Guds signing over misjonsfolket Med venleg helsing Kari Skår Sørheim landsstyreleiar Husk!!! Seniorleir Mjuklia Også i høst blir det seniorleir på Mjuklia. Komiteen har møte 3. mai hos Bitten og Petter Gresseth på Stjørdal for å sette opp programmet. De øvrige i komiteen er Jostein Malum, Randi og Arvid Løvås, Svein Gjære og Egil Moen. Startdato for leiren er 12. september selveste valgdagen! Den dagen får vi vel først gjøre vår borgerplikt og vår kirkeplikt og stemme ved alle de 4 valgene: kommunestyre, fylkesting, menighetsråd og bispedømmeråd! Så drar vi til Mjuklia etterpå. Der starter vi opp på ettermiddagstid. (Det blir vel mulighet for valgvake i lag utover seinkvelden og natta!) Leiren varer fram til torsdag 15. sept. Innbydelse og program blir sendt ut. Seniorer: Velkommen! Husk!!! Regionsstevnene! NMS Region Møre har regionsstevne i Molde den 27. august. Generalsekretær Jeffrey Huseby deltar NMS Region Trøndelag har regionsstevne i Sommerveita i Trondheim den 3. september 3

4 Fredag den 11. mars ble verden rystet av den ufattelige naturkatastrofe i Japan Familien Rut Terese og Ivan Fjell med Kristine er NMS utsendinger fra Midt-Norge til Japan, og vi ber dem fortelle om sin opplevelse Familien ble evakuert og er nå i Norge for å bearbeide sine inntrykk Katastrofen i Japan og hjemsendelsen til Norge Tekst og Foto: familien Kringstad Fjell I skrivende stund skulle jeg egentlig ha sittet på kirkekontoret i Japan og forberedt prekenen til søndag. Etterpå ville jeg ha stekt vafler til en åpen formiddagskafé, og senere på dagen nytt den milde japanske våren og synet av blomstrende kirsebærtrær. Men, uheldigvis får en vel si, sitter jeg i stedet i stua til foreldrene mine i Norge, med hodet fullt av tanker. Hva var det som skjedde? Fredag 11.mars ble Japan, som kjent, rammet av et jordskjelv, med etterfølgende tsunami, som forårsaket ødeleggelser og tap av menneskeliv i en grad som landet ikke har opplevd siden andre verdenskrig. Jeg hadde vært sammen med mine foreldre, som da var på besøk hos oss, på sightseeingtur til gamle templer i Kyoto. På hjemveien stoppet vi foran alle tvskjermene på stasjonen, sammen med en rekke andre forskrekkede til-skuere, og fi kk se de grufulle bildene av tsunami-bølgen som veltet over hele landsbyer og rismarker. Det var knapt til tro. Men det gikk en stund før vi fullt ut skjønte omfanget av katastrofen. Og senere fi kk man jo også vite at atomkraftverket i Fukushima hadde fått problemer med nedkjølingen av reaktorene; en bekymring som bare økte etter hvert som dagene gikk. Nå bor vi over 80 mil vest for de rammede områdene, og vi merket derfor ikke stort bortsett fra et av de mindre etterskjelvene som fi kk det til å klirre litt i skapdørene. Men naturlig nok var vi urolige for at stråling ved en eventuell forverring av katastrofen i Fukushima også kunne nå oss. Spesielt tenkte vi jo på vår lille datter på halvannet år. Derfor kom det på sett og vis som en lettelse at personalledelsen i NMS bestemte at alle misjonærene skulle hjemsendes til Norge. Dette fi kk vi vite på kvelden, og klokken halv ett om natta fi kk vi en telefon fra SOSutland om at de hadde skaffet billetter til oss med avreise allerede klokken 4 åtte om morgenen samme dag. Dette førte til hektisk pakkevirksomhet, og etter en over 25 timer lang reise hadde vi endelig føttene på norsk jord, slitne og desorienterte. Nå har vi vært snart fi re uker i Norge, og det har selvsagt vært godt å få tilbringe tid sammen med familie og venner, og å prate om det som har skjedd. Men våre tanker har hele tiden gått til situasjonen i Japan og til arbeidet vi har stått i der. Vi har fulgt med på tv, og kommunisert med folk via internett. Med takknemlighet har vi fått høre at mange folk her i Norge allerede fra første dag har tenkt mye på oss og bedt for oss. Heldigvis har vi ikke hatt dårlig samvittighet fordi vi reiste fra Japan når landet var i krise, siden andre hadde tatt den avgjørelsen for oss. Men vi håper og ber om at alt snart må ordne seg, at vi kan få reise hjem igjen, og at arbeidet kan fortsette som før. I menigheten hvor vi har hatt det meste av vårt virke de siste to årene, Nishi-Nara, har vi innsett mer og mer at det er barne- og familiearbeid som bør være vårt satsningsområde. Vi har jo menighetsbarnehagen vegg i vegg med alle de kontaktmuligheter det gir oss, og når vi nå selv har fått barn er det veldig lett å få kontakt med andre barnefamilier. Derfor satser vi stort på søndagsskolen, bibelfortellinger i barnehagen og barneengelsk. Og Babysang, som er et konsept som mange norske menigheter har prøvd ut, har vi fått en tidligere førskolepedagog i menigheten til å hjelpe oss med. En god del mødre har vært innom, men vi jobber fortsatt med å få til et godt opplegg på japansk. Japanere som blir kristne kan svært ofte fortelle om at de hadde hatt en eller annen kontakt med kirken da de var barn. Når japanske barn begynner på ungdomsskolen blir livet veldig travelt, og da er det ofte at de ikke lengre kan delta i de kirkelige aktivitetene. Men opplevelsen av at kirken er et godt sted å være, kan likevel bidra til at de senere i livet kanskje søker seg tilbake. Slike historier fi nnes det mange av. Gaver til misjonsarbeidet i Japan er alltid velkomment, slik at NMS også i fremtiden kan være til stede i landet med misjonærer, men vi håper også at dere hjemme i Norge ber til Gud for oss og for arbeidet for hans rike. Nå trenger vi særlig forbønn for kirkene i Japan, at de kan være med å hjelpe i forhold til katastrofen, og for det barne- og familiearbeidet som vi driver i Nishi-Nara at det kan bære frukter og bli til velsignelse. En stor takk til alle dere som tenker på oss og ber for oss. Med ønske om en god påskehøytid til dere alle sammen! Hilsen familien Kringstad Fjeld, Ivan, Rut Terese og Kristine Rut Terese (f. Kringstad) er utdannet kateket og kommer fra Brattvåg utenfor Ålesund. Ivan er teolog og Hillevågsgutt fra Stavanger. I oktober 2009 ble vi foreldre til ei herlig jente som har fått navnet Kristine. Vi kom til Japan høsten Nå bor vi nå i Nishi-Nara der vi skal jobbe med evangelisering og menig-hetsbygging

5 kroners-kvelden i Skarbøvik kirke med fokus på menigheten sitt misjonsprosjekt, vart den varme og fi ne kvelden vi håpa på! Trivelege folk song og prata seg saman, kveldsmaten og lekre kaker gjekk unna. Gro Hofseide framførte nydelege tekstar som ho sjølv hadde sett melodiar til, tekstar både til trøyst og til utfordring. Vi ser fram til at hennar nye CD snart er på markedet! Misjonsprosjektet Barn og unge i Kamerun vart presentert for dei frammøtte med bl.a. fersk mail frå Trude og Tom Sverre Tomren. Dei fortel om arbeidet med døveskulen og at dei nettopp har fått bord til den. No manglar dei stolar, så då blir det kanskje kormangestolarkvelden ved neste høve? Loddsalget gjekk også unna, og det vart som vi håpte på førehand: Folket kom med tomme magar og fulle lommebøker, og gjekk heim med fulle magar og tomme lommebøker! kronerskvelden enda opp med å bli kronerskvelden! Tusen takk! Med glede sender vi dette til Ålesund menighet sitt misjonsprosjekt i Kamerun! arr: Misjonsgruppa i Ålesund menighet Søndagstreff på Bakkolamarka Tekst: Eli-K Moltu Sundag 10.april kl arrangerte NMS i Ørsta søndagstreff på Bakkolamarka (Bom). Bom er eit slags omsorgssenter med leiligheiter samt kafeteria som er åpen på kvardagane. I helgene er det heller lite tilbod til bebuarane, så difor tok NMS utfordringa med å gjere noko både for bebuarane på BOM, og andre som har lyst å vere med. Sist sundag fekk vi glad barnesang av eit barnekor, og sokneprest Arne Moltubak hadde andakt. Fleire av foreiningsdamene hadde baka kaker, og hjelpte til. Folk storkosa seg og var svært takksame for at NMS ville stelle istand slike søndagstreff. Og som arrangør syns vi dette er både kjekt og givande. Vi vil prøve å få til to slike treff til hausten. 5

6 Husk!!! Kvinneweekend på Phillipshaugen mi sj on sse n te r, Sunndal kommune september 2011 Anne Hirsch Sykehusdiakon ved St. Olavs hospital blir med oss. For påmelding og info kontakt Sigrid Sundsbø eller online.no Husk!!! Høstmøtet i Namsos Det er nå bestemt at Høstmøtet for Namdalen i år blir i Namsos kirke søndag 18. sepember. Gudstjenesten vil ha fokus på Me n i gh e te n s mi sj o n sp ro sj e k t: Landsbyutvikling på Madagaskar og ofringa går til dette prosjektet. Etter gudstjenesten blir det middag og misjonssamling i Namsos Menighetssal. Inga Marie B. Skomsvoll viser bilder og forteller fra Madagaskar Områdestemne for Nordre/Austre Sunnmøre VÅG MEIR! Den oppfordringa var det mange som fylgde på inspirerande samling i Ellingsøy kyrkje Områdestevne starta med feiring av Maria-bodskaps-gudsteneste. Sokneprest Reidar Standal formidla levande, - om Maria, - herrens tenestekvinne, - og korleis vi kunne ta dette vidare. Han understreka bodskapen ved å bruke ulike elementa i kyrkjerommet ; til god opplæring og undervisning for yngre og eldre. Ellingsøy kyrkjekor med organist Elling Koppen løfta det heile. Musikarane Jorun Bakke Orvik på piano og Kari Sørdal Hagen på fløyte var og med i gudstenesta. Dyktige misjonskvinner på Ellingsøya hadde baka SO gode kaker, - at om middagen vart levert svært forsinka,- var det ingen som klaga. Årsmøte med nye villige som vidare tek på seg arbeid i område, skapte entusiasme og glede. Familiefesten var full av sang, musikk og glede, - av unge og eldre. Den unge solisten Amanda Tennfjord ga oss nye perspektiv og opplevingar av Maria bodskapsdag, - gjennom bl.anna Ave Maria, akkompangert av Jorunn Bakke Orvik. Barnekoret SING IT viste stor sang og misjondglede ved å dele. Utfordringa om å VÅGE MEIR,- og kva det kunne innebære i det praktiske livet,- samt deling av korleis ein VÅGAR å SAT- SE på dei ulike misjonsfelta våre, - var noko av temaet på familie-festen i Ellingsøy kirke. Misjonskonsulent May Lisbeth Hovlid Aurdal oppfordra til å fortsette å VÅGE, - her vi er, - i nærmiljøet, - og vidare utover gjennom den verdsvide kyrkje. 6

7 Volda Nettoresultat kr Skei Nettoresultat kr I Møre og Trøndelag vil vi gjerne presentere hverandre for våre Gjenbruksbutikke r. Uls teinvik. Nettoresultat kr I dette nummer presenterer vi butikkene i Møre I tur og orden i senere nummer av bladet presenterer vi butikkene i Trøndelag og Knausen Lyss tøp eri Kris tiansund Nettoresultat kr Molde Nettoresultat kr I alt skaf fet NMS Gjenbruk i Møre kr til Det Norske Misjonsselskap Myr våg Nettoresultat kr (på 11 måneder!) Ålesund Nettoresultat kr

8 På vei til GF i Kristiansand.... Mange misjonsvenner spør om hva som blir viktig på Genrealforsamlingen Ottar Berge leiar regionsstyret i Møre: Regionstyrets rolle i den nye NMS-strukturen er litt uklar. Hva mener du skal være regionstyrets mandat? Tenkje strategi og vere med å realisere målsettingar for NMS - i nært samarbeid med teamleiar og i kontakt og samtale med tilsette i regionen. RS må og vere del av den såkalla grasrota i regionen, ved sjølv å vere med i grasrot-aktivitetar, men og, om mogleg, ta del i områdemøter og samlingar av større art. Dette for å kjenne grasrota og det alminnelege arbeidet i regionen, men også for å vere med og gi orientering og inspirasjon. Bør regionstyret ha arbeidsgiveransvaret? Ja! Men det vil seie delegert arbeidsgjeveransvar og slik kunne realisere det som eg har skrive ovanfor. I prøveperioden er NMS inndelt i 5 landsdelsteam. Hvor tjenlig er oppdelingen for arbeidet? Uegna. NMS-Norge skulle ha vore delt i 7 regionar med kvar sitt team og med sin teamleiar. Hva tenker du om fordelingen av ansatteressurser, både i vår landsdel og mellom landsdelene? Inga tvil om at NMS måtte nedbemanne! Vi måtte spare pengar, sjølv om det viktigaste var å auke inntektene og få fleira givarar. Og NMS må utvilsomt justere ressursomfang og fordeling. MEN : Om dette med 5 regionar blir ståande som varig ordning og sidan LS allereie har tilsett folka, må ein sjå i augene dette : det er nå ei skeiv fordeling når det gjeld kvar dei NMS- tilsette bur i høve til deira vide arbeidsområde. Når nytilsetting seinare skal gjerast og ei ordning kjem for innlemming av dei to stillingane i Trøndelag der det er tilsette som nå er skjerma - ja, så må det bli eit medvite arbeid for å få høveleg tilpassing av kvar dei tilsette i regionen skal bu. Når eg går sterkt imot at Trøndelag-fylka og Møre og Romsdal skal vere ein og same regionen i NMS, har dette derfor ikkje med den nåverande og midlertidige buplassen for NMS-tilsette å gjere. Hovudsaka for meg er at avstanden frå grensa mot Nordland og til sørlegaste Sunnmøre og reisetida og den offentlege transporten i desse fylka gjer det håplaust som ein og same NMS-region. Ein slik region vil vere dyr i drift og gi lite von om personleg nærleik, kjennskap og vennskap mellom grasrota og dei NMStilsette som skal vegleie, gi råd, inspirere og informere. Fotfolket si oppleving og erfaring av å vere sett og kjent er her avgjerande for både misjonsengasjement og gjevarglede. Hva er det viktigste på sommerens generalforsamling? At vi blir lyttande til velforma og bibelsk sann forkynning, får sjå at vi høyrer til i NMS og kjenne einskap i Selskapet, og møte vener og bygge nye relasjonar. Og at vi i forhandlingane er ærlege, i innlegga ordlegg oss høvisk, men openhjertig og at vi som tilhøyrarar maktar å høyre på og akseptere kvarandre. Og når det gjeld dei konkrete sakene i år, er det viktig å få riktige vedtak om antallet regionar NMS skal ha og om den framtidige ressursbruken både når det gjeld pengar og, ikkje minst, tilsette. 8

9 ...hva tenker våre folkevalgte? NMS Midt-Norge stilte de samme 5 spørsmåle til hver av de to regionsstyreledere Astrid Wessel leder regionsstyret i Trøn de l a g Regionsstyrets rolle i den nye NMS-struktur er litt uklar. Hva mener du skal være regionsstyrets mandat? Grunnreglene må tydeliggjøre regionstyrets oppgaver. Regionstyrets medlemmer må velges på årsmøtet i regionen eller på årsmøtene i områdene. Med nærhet og kunnskap om misjonsvennene og frivillige kan regionstyret videreutvikle og styrke misjonsarbeidet i regionen. Regionstyret bør vedta virksomhetsplan og kunne iverksatte og gjennomføre prosjekter og aktiviteter i samsvar med NMS sine overordna mål. Bør regionsstyret ha arbeidsgiveransvaret? Regionstyret bør ha delegert personal/ arbeidsgiveransvar, med ansvar for arbeidsbeskrivelser og bruk av ansatteressurs. Regionleder bør ha daglig ledelse av de ansatte. Det må vurderes om den totale ansatteressursen i Norge bør utvides for å kunne øke inntektene og opprettholde engasjementet på misjonsfeltene. Hva er det viktigste på sommerens generalf o r sam li n g Det er viktig at alle delegatene får komme fram med sine ulike synspunkt slik at gode kompromis kan utmeisles. Vedtak som blir gjort må være tydelige slik at de ikke gi rom for ulike tolkninger og langvarig debatt i etterkant. H ar d u e n slu ttbe m e r kn i n g? NMS er en misjonsorganisasjon og en del av den verdensvide kirke. Våg mer er mottoet på årets GF. Dette er utfordrende og spennende. Våger vi å åpne oss for Guds ånd slik at han kan fylle oss og bruke oss i sin tjeneste? Jeg gler meg til GF og ser fram til dager med fellesskap og åndelig vekst. I prøveperioden er NMS inndelt i 5 landsdelsteam. Hvor tjenlig er oppdelingen for arbeidet? Etableringa av landsdelsteam har skapt usikkerhet i Trøndelag. Misjonsvennene og foreningene opplever at omorganiseringen fører til at de ikke vet hvor de skal henvende seg når de f.eks trenger informasjon om NMS og/ eller talere. Ansatte opplever endringer i arbeidsoppgaver og mindre muligheter for jevnlig kontakt med nærmeste leder og andre ansatte. Regionstyrene i Trøndelag og Møre har ikke møttes og blitt kjent med hverandre på grunn av kostnadene ved dette. Hvis det fortsatt skal være 5 team/regioner i Norge må det gis ressurser slik at det blir mulig for både ansatte og regionstyremedlemmer å møtes og bli kjent i hele regionen. Hva tenker du om fordelingen av ansatteresurser, både i vår landsdel og mellom landsdelene? NMS har en ansatt i 90% stilling i Trøndelag når unntas to personer som ikke ble oppsagt på grunn av alder. Dette er for lite for å kunne ha bærekraftig utvikling i arbeidet i Trøndelag. Frivillige kan utfordres til mange arbeidsoppgaver, men ansatte må være på plass hvis den ressursen skal kunne brukes optimalt. 9

10 Sang-og musikkveld med MISJON i fokus! Tekst og foto: May Lisbeth H. Aurdal Ei mest fullset Vatne-kyrkje yrde av liv søndagskvelden 20.mars. Forsamlinga var forventningsfull, for lista av aktørar; songarar og musikarar var innhaldsrik og godt samansatt: Domkantor Magnus Moksnes Myhre frå Molde, Tennfjord Mannskor, Amanda Tennfjord (ung sangerinne frå Tennfjord), Kristina Bjørdal (trekkspel, frå Tennfjord), og sanggruppa Ps96 (gudstenestegruppe) deltok. Dei formidla og delte glede på kvar sine særeigne og inspirerande måtar. Primus motor og initiativtakar til denne annaleise misjonskvelden var den habilen musikaren Jorun Bakke Orvig. Ho fi kk også den store forsamlinga med på allsong. May Lisbeth Hovlid Aurdal frå NMS fortalde frå Japan og gav utfordringar for Vatne sitt misjonsprosjekt på Madagaskar. Gud elskar ein glad gjevar, - og her var det mange «glade» som ville dele med andre. Det kom inn kr til NMS/kyrkja i Japan. Det var ein kjekk kveld som gav glede og ettertanke. Foreninga Spiren laga kyrkjekaffi og karar frå foreninga Barrabassane samla inn offeret. Etter denne song og musikkdugnaden, - vil ein glad gjeng på Vatne, - sende idèen og ballen vidare til andre : Gå de og gjer like eins. Vårmesse på Averøya bedehus Tekst: Sigrid Sundsbø, foto: Inger M. Volden Det kan være fi nt å ha misjonsmesser om våren, og ikke bare like før jul. Her på Averøya bedehus var alt lagt godt til rette med mange varer til utlodning på bok, salg av hjemmebakst og hjemmestrikket varer. Noe som hører med er salg av årer, og det er alltid populært. Her fi kk vi sjansen til å kjøpe i flere runder. Kaffe, gode kaker og en enkel middag kunne også kjøpes. Fin sang ved ekteparet Leite med tonefølge av organisten Chris Clifton. Misjonskonsulent Sigrid Sundsbø holdt andakt over tema: tro og tjeneste. Det kom inn ca. Kr Tusen takk for flott innsats! Guds velsignelse over arbeidet videre. 10

11 Vårfest og jubileum Tekst: Sigrid Sundsbø foto Håkon Mork Kvinneforeningen Vårsol feiret 40 årsjubileum på NMS sin Vårfest i Molde lørdag 12.mars.Det var lite som lignet på vår ute, for det både snødde og blåste. Inne var det vårstemning, med tulipaner og vårlige servietter på bordene. Kvinneforeningen Lysbæreren hadde pyntet fi nt og serverte gode kaker og kaffe. Dagens taler var sokneprest Harald Sunde, som også las selvskrevet lyrikk. Håkon Mork spilte vårlige toner på tussefløyte for oss. Vårsol ble intervjuet og fortalte hvordan de har hatt det i foreningen gjennom 40 år. Vi fi kk et godt bilde av arbeidet deres, og de ga inntrykk av å ha det kjekt, godt vennskap og oppbyggelige møter. De hadde på det meste vært opp i 15 medlemmer, men flere har gått bort og i dag var det 7 medlemmer igjen. Det ble gave og blomster og hilsen ved misjonskonsulent Sigrid Sundsbø. Misjonsgaven ble på ca. kr En stor takk til trofaste misjonskvinner som står på for at misjonsarbeidet fortsatt skal ha fremgang. Guds velsignelse over arbeidet videre! Kvinnedagen i Inderøy Tekst: Åse Neergård Damer i den verdensvide kirke var tittelen på markeringa av 8.mars i Inderøy menighet. Misjonskontakten tok utfordringa - vi prøver noe nytt. For kvinnefrigjøring er viktig i kampen mot kjønnslemlestelse og lykkes igjennom misjonsprosjektet i Mali. Bilder vart vist, og på et bord med en løper fra Mali stod det to flotte rakrygga Mali-damer i tre. Britt Myklebust som har vært misjonær i Mali fortalte om det å være seg, kvinne, misjonær og utlending i en annen kultur. Vi har mye å lære av kvinner i Afrika. Vi hvite faller igjennom i forhold til staselige, fargerike, høgreiste og elegante Mali-kvinner. Astrid Wessel fortalte om hvordan kvinner feirer 8. mars i Kamerun. Kvinner for Kristus er aktive. Hvert år syr de seg ny kjole til feiringa, alle i samme stoff. De er synlige i opptoget og i bybildet. Astri hadde på seg en slik kjole. På den var det påtrykt slagord om skolegang for alle, lik lov for alle, stopp korrupsjon, kamp mot HIV og aids. Dette kjemper alle kvinner for. I vår menighet på Inderøy var markeringa av 8. mars noe nytt, og noe vi vil gjøre mer ut av neste år. Kanskje er ide for andre også. Husk!!! Inspirasjonstreff på Kjeldsund med fokus på Mali - Malimisjonær Helge Vatne m/ flere deltar - kveldsmat kr.100,- - misjonsgave Påmelding til Kjeldsund eller Martha Vestnes mob innen fredag 3. juni. Se vår hjemmeside 11

12 Mjuklia I 1971 åpnet Mjuklia med en visjon om å være e aktiv livsutfoldelse. Stedet har forandre Mjuklia har en rekke aktivitetstilbud: Fjøs med kaniner, minigriser, geiter Kjøring med hest og vogn Kanefart Kanoer Bademuligheter Fiskemuligheter Luftgeværskyting Skyting med pil og bue Klatretårn på 12 meter Samhandlingsløype Gode turmuligheter Bordtennis Airhockey Fotballspill Gode skiløyper 4 meter fra husveggen Bessfarkveld 12 Mjuklia er Det Norske Misjonsselskaps leir-, overnattingsog serveringssted som ligger idyllisk til i Berkåk med vakker fjellnatur og gode turmuligheter både sommer og vinter. Stedet er lokalisert i Rennebu kommune 8 mil sør for Trondheim og ligger usjenert til fra øvrig bebyggelse, ca. 475 moh. Dyktige dugnadsfolk og trofaste givere har gitt stedet en økonomi som fremdeles gjør stedet aktuelt å bruke for barn, ungdom og seniorer. I tillegg til egne leirarrangementer brukes Mjuklia også til utleie til menigheter, foreninger og lag, private sammenkomster osv. Mjuklias matservering holder høy standard. Stedet serverer god norsk tradisjonsmat i trivelige lokaler og driver dessuten en stadig mer omfattende cateringvirksomhet. Overnatting med gjestegårdstandard Det er mulig å bruke Mjuklia som overnattingssted, både for en ferie eller for en enkelt overnatting underveis. Rommene har fleksible sengeløsninger med opp til 6 sengeplasser. Noen rom har adgang til tekjøkken, slik at gjester eventuelt kan lage maten sin selv under oppholdet. Bussturer og dagsbesøk Mjuklia har lang erfaring med å arrangere dagsturer med buss. Både menigheter, foreninger, pensjonistgrupper, og grupper av besøkende til Rennebumartnan har benyttet seg av dette opplegget, som også kan omfatte bespisning Barnehagetur Mjuklia har i mange år hatt trivelige besøk av barnehagegrupper og småskoleklasser. På Mjuklia får barna spennende møter med dyrene på gården og kan leke i et stort og barnevennlig område. Stedet tilbyr bålbrenning og grilling, fjøsbesøk når dyrene får mat og stell, riding og klatretårn. Selskap og bryllup Mjuklia har lang erfaring i å legge til rette for bursdagsselskap, bryllup, konfi rmasjonslag, jubileum og annen feiring. Hvis gjester trenger overnatting, ligger alt til rette for det i forskjellige prisklasser på stedet. Barn får dessuten et spennende og trygt lekemiljø tett på naturen. Tilgang til fjøs med dyr, deriblant kaniner og ridehester, kan besøkes etter avtale. Konferanse Mjuklia er velegnet som kurs- og konferansesenter for dem som setter pris på et opphold i lunt og trivelig miljø i rolige naturomgivelser: Godt tilrettelagt for kurs og konferanser med blant annet trådløs internettilgang. Rikelige muligheter til en tur i langrennsløypa, en spasertur, en ridetur eller bare litt frisk luft. Gammelstuggu er bygd seint på 1700 tallet. I dette huset er Bessfarstuggu, som er fylt med gjenstander fra gamle dager. For mange er dette Mjuklias mest kjente rom. Den som har opplevd en Bessfarkveld her, glømmer det aldri. Om en er barnehagebarn eller pensjonist, spiller det ingen rolle. Med fyr på peisen fylles rommet med en spesiell atmosfære mens gjestene lytter til fortellinger fra gamle dager. Gammelstuggu har en nyinnredet fløy med moderne fasiliteter for overnatting med selvhushold. Konfirmantleir Mange menigheter legger sine konfi rmantleirer til Mjuklia. Vi kan tilby misjonsinformasjon. Leirer NMS leirarbeid er Mjuklias viktigste aktivitet. NMS U arrangerer de fleste av Trøndelags leirer her, og det er arrangementer for voksne som seniorleirer og bibeldøgn. Det kan man lese mer om på eller Tiden Anne Lise L medspiller Tekst og foto

13 - leirstedet i Trøndelag t sted der barn og unge skulle få møte kristen tro og t seg mye i årenes løp, men ikke visjonen går - ndrø - en viktig i årenes løp Det er neppe noen som har oversikt over hvor mange som har gjort en innsats for Mjuklia. Det samlede antall dugnadstimer er formidabelt og understreker at Mjuklia ikke er en enkelt persons fortjeneste. Likevel hvis noen fortjener å bli trukket frem på en helt spesiell måte, så er det Jostein Landrø. Han har rukket å bli nesten pensjonist (helt pensjonist blir han nok aldri!) og har vært engasjert på en rekke områder. Fra høsten av skal han og Anne Lise jobbe i sjømannskirken i Paris, men vi føler oss rimelig sikre på at engasjementet for Mjuklia aldri vil slukne hos Jostein. Og vi spør: Hvorfor er Mjuklia så viktig for deg? - Jeg ser på Mjuklia som et redskap. Den egentlige visjonen for Mjuklia er at barn og unge må bli bevart hos Kristus. Og for at et budskap skal nå fram, så må trivsel og trygghet være til stede. Alt på Mjuklia bør være med i dette. Fjøs og fotball, leiking inne og ute, ekstremt og stillferdig, utfordrende og lungt. Mjuklia er et veldig godt verktøy. Hvis du snakker med noen om Mjuklia, har du alltid tanker om hvordan stedet kan utvikles. Hva er den villeste tanken du har hatt? - Det er vel en svakhet jeg har; å snakke mer enn nødvendig. Altfor mange fabuleringer. Men det villeste må kanskje være det luftløypesystemet vi henger opp nå. Fortell om den gangen alt klaffet, slik at en nesten skulle tro at Den Hellige Ånd hadde en fi nger med i spillet gjester var ventet til kvelds, og skulle være i 4 døgn. Den gamle oppvaskmaskina brøt sammen. hvis noen fortjener å bli trukket frem på en helt spesiell måte, så er det Jostein Landrø Klokka halv to på ettermiddagen visste vi at den måtte skiftes. Ny maskin sto på Alnabru i Oslo. Kjentfolk ble rekvirert, med henger, og fi kk akkurat lasta opp før portene stengtes for dagen. Da var vår bil kommet til Innset. Bilene møttes på Norlandia i Østerdalen. Etter en kopp kaffe, betalt av Oslofolket, returnerte begge bilene, men lasten fortsatte i samme retning. Klokka tre om natta var gammelmaskina rydda ut, klokka åtte kom montøren fra Trondheim og klokka ti på formiddagen gikk nymaskina, drøye tjue timer etter startskuddet. Alt klaffet den gangen. Den største gleden. - Når jeg hører noen fortelle at Mjuklia har betydd noe for dem i deres liv. Dette gjelder både unge og eldre. At leirene var det som bevarte dem som kristne. At en pensjonist går til nattverd for første gang siden konfi rmasjonen. Den største utfordringen. - Det er nok økonomien. Å få flere arrangementer i ukedagene. Å få kursarrangører til å fatte potensialet i stedet, for dem. Det morsomste. - At Mjuklia har så mange støttespillere. Så mange som står på med gaver, dona, omsorg og forbønn. Som for eksempel da internatet ble skifta ut i 2005: To og en halv million kroner ble samla inn på ni måneder! Det betyr at folk vil Mjuklia! Hva er den viktigste nyheten når Mjuklia feirer 50-årsjubileum? - At Mjuklia fremdeles er et meget oppegående senter i NMS-systemet. MJUKLIA 40 ÅR Stor feiring mandag 13. juni 2011 Mjukli-stevnet 2. pinsedag er en gammel tradisjon. Det blir ikke en fest der vi prøver å takke alle som hadde fortjent en takk for innsatsen. Ikke er det mulig å ha oversikt over alle, ikke er det så viktig for dem det gjelder Nei, tenk heller på dette jubileet som en slags leirbålskveld med gode Mjuklia-opplevelser. Ungdommene planlegger en teltleir ved Buvatnet denne helga. For dem og for andre som overnatter starter 2. pinsedag med frokost på Mjuklia kl. 9 Så er det gudstjenester i Berkåk og Rennebu med påfølgende salg av middag og kaker. Så starter selve jubileumsprogrammet. I år blir det ikke noe eget program for barn og/eller ungdom under festen. Det er en indikasjon på at programmet skal være meningsfullt for pensjonister uten å kjede vettet av barna og omvendt! Høydepunktet? Noen vil kanskje si en hilsen fra Kåre Gjønnes (på vegne av Landsstyret og hovedadministrasjonen og så er han jo vår Fylkesmann, også), mens andre vil holde en knapp på åpningen av klatretårnet, der Jostein Landrø skal komme seilende i opptil 12 meters høyde hengende i en løypestreng. Hvilken helhet skal jubileumsprogrammet få? Vi i komiteen satser heller på vekslinger mellom det dypt seriøse og det som bare er til å le av. For det er sånn jubilanten, Mjuklia, vil ha det. Ingen har oversikt over hvor mange som har vært innom Mjuklia i disse 40 årene. Ikke desto mindre håper vi at flest mulig kommer og forhåpentligvis treffer andre som de var sammen med på leir. Vi legger opp til å presentere Mjuklia-stemninger, tiår for tiår. Ta med deg leirvennene dine og kom! : Leiv Elvestad 13

14 Mjuklia-basaren TREKNINGSLISTE MJUKLI-LOTTERIET 2011 Trukket under basaren 6. april med stor takk til alle som solgte og kjøpte lodd! 1 Gavebrev Orklareiser Otto Støvik,Trondheim 2 Strikka sengeteppe, tuntre Gerd og Lars Gåsvatn,Rindalsskogen 3 Opphold Gammelstuggu Mjuklia Liv Ålhus,Børsa 4 Kviltet løper, patchwork og krystall Annbjørg E Hesselberg,Stjørdal 5 Tolv par kopper Ola Kvernes,Trondheim 6 Duk med tekst Nils Singstad,Lensvik 7 ½ års abonnement Vårt Land Hildegunn og Tore Solem, Oppdal 8 Hardangerløper Morten Halgunset,Rindalsskogen 9 Dokke med klær Britt Sveen Bolme,Rindal 10 Rosemalt bolle Barbro Grostad,Lensvik 11 Gavekort Bok & Media Fam. Børseth,Buvik 12 Løper i åklemønster Dagrun Singstad,Lensvik 13 Gavekort fra Knausen Øyvind Haugbro,Hundhammeren 14 Sauskinn Maria Snekkvik,Børsa 15 Gavekort Ekra Gartneri Jon Dalum,Vinjeøra 16 Hekla løper Jon Røe,Stjørdal dirigent Rigmor Aas, som også er fast ansatt på Mjuklia. Andakt og misjonsinformasjon var det Janne Bjune som gav oss. Hun har vært i Mali i mange år og hun formidlet hva en gjeter betyr der, og sammenlignet det med at Jesus er vår gjeter. Johanne og Helge Aalbu har det store ansvaret for åresalget og å planlegge gevinstene. Rundt bordene var det skikkelig mye skravling, og det ble kjøpt enormt med årer, lodd på kveldsutlodningen og kaker til kaffen.det kom det inn over kr bare på Mjuklia denne kvelden kr var allerede kommet inn, fra salg av lodder rundt i hele Trøndelag. Kvelden ble avrundet med trekking av hovedutlodninga, som var solgt før basaren. Mange gevinster ble godt fordelt rundt om. Jostein Landrø kommenterte at vi rakk det innen tidsplanen, for litt før kl 22 var den siste vinneren trukket og de fleste gevinstene avlevert. En må takke alle ansatte og frivillige på Mjuklia, for alt det arbeidet de legger ned i å få til basar, år etter år. Det var skikkelig god gammeldags basarfølelse, noe som kvikker opp hverdagen. Jeg kommer gjerne igjen neste år også! Rigmor Aas med Rennebu Songlag Mjuklia-basaren, - det er fl ott det Tekst Marit Syrstadeng Onsdag 6. april, var det basar på Mjuklia, og når det er basar på Mjuklia, kommer det folk fra store deler av Trøndelag. Fra Skogn i nord til Oppdal i sør. Det er skikkelig inspirasjon å treffe så mye misjonsfolk på en gang. Dette er en årviss tradisjon, og en god inntektskilde for Mjuklia. Kvelden startet med salg av middag kjøttkak med erter, potet og saus - og sviskegrøt eller sjokolademousse til dessert. Veldig godt. Ute i gangen hadde noen unger fra Mikro klubben på Mjuklia ansvar for lykkehjul og tipping av vekt på fi re søte kaniner samt å gjette hvor mye godter det var i et par glass. Lenger inn i salen var det fullt rundt alle bordene, og enda fullere ble det når Rennebu songlag kom for å underholde oss med god sang, ledet av sin HUSK!!! Mannskveld på Kjeldsund mandag 30. mai kl Denne gongen får vi besøk av teamleder i NMS Øst Magne Mjærum med temaet Vandringsmannen. Hovedformålet med denne samlinga er at Magne kan være inspirator for nye Vandringsmann grupper rundt om på heile Sunnmøre. Detallert program er ikkje ferdig enno, men tanken er at vi startar frå Kjeldsund og tar ein vandringstur i nærområdet med avrunding av kvelden på Kjeldsund. Dersom du av ein eller annan grunn ikkje kan gå på tur, så er du velkomen likevel. Vi kan ha ei samling på Huset medan dei andre er på tur. Vi håper dette kan bli starten på ein ny NMS Møre bevegelse av menn som kombinerer fellesskap og vandring i Guds natur. Meir detaljert info kjem seinare. Påmelding til Kjeldsund tlf HUSK!!! Stille Dag på Kjeldsund Tema: Da kom Jesus Lørdag 28.mai kl Pris : Kr 400 Påmelding til : Janne Bjune / innen fredag 20 mai Registrering Kaffe og litt å bite i Info om dagen Middagsbønn 12:00 Bibelmeditasjon og bønnevandring Varmt måltid. Vi er fortsatt stille og lytter til musikk under måltidet Bønnevandring ute eller inne Nattverdgudstjeneste Bønnekrukka 14

15 100 år for Solemdal misjonsforening Tekst: Sigrid Sundsbø Solemdal - ei bygd der alle er en del av foreningen Når det skal markeres 100 års-jubileum, er det naturlig at det blir fest med god mat, musikk og sang. Solemdal misjonsforening hadde fått med seg misjonskoret som sang fi nt for oss, og to søstre spilte fi nt på fi olin og piano. Styret hadde ingen formann, men oppgavene var godt fordelt. Olaug Torvik ledet festen og tok imot diplom, gave og takk fra NMS, overrakt av misjons-konsulent Sigrid Sundsbø. Olaug fortalte litt fra den første tiden da foreningen startet, og det var artig å høre at den første kollekten i 1911 var på kr. 3,15. Da var ei årslønn på kr. 39 (så det var vel tiende). Det ble nevnt at vi kunne tenke over hvor mye det hadde blitt i dag I andakten ble de som hørte på, utfordret til å våge mer, dele trua si med mennesker en møter og være frimodige! Denne festen var spesiell, for her var både små og store, kvinner og menn, dvs hele bygda var samlet. Takk til alle trofaste misjonsmedlemmer! Lykke til videre med foreningsarbeidet! Inspirerende stevne på ytre Nordmøre! Tekst og foto: Sigrid Sundsbø Etiopia-misjonærene Åse og Hans Birger Neergård var gjester på stevnet i Kristiansund, og de formidlet mange sterke inntrykk i fra Begi i Etiopia. Vi fi kk se og høre, at det har blitt vekst av det som har vært sådd. Stor kirkevekst, utvikling for de aller fattigste og ikke minst en bedre hverdag for kvinner. NMS arbeider for kvinners rettigheter, utdanning og med hjelp til operasjon til de som har fått fødselsskader (fi stula). Hans Birger har gjort et stort og viktig arbeid med å utvikle vogner som passer for mulldyr og esel, for å lette børa som kvinnene alltid bærer. Etter 16 år ute er han i dag tilbake en til to ganger i året som frivillig arbeider. Det er imponerende, og viser hans kjærlighet til det etiopiske folket. Undertegnede har selv vært ute og sett hvor viktig dette arbeidet er, og er glad for at mange menigheter på Nordmøre og i Romsdal støtter disse prosjektene. Stevnedeltagerne kvitterte med god gave til NMS. Årsmøte hører med på et stevne, og misjonskonsulent Sigrid Sundsbø la frem fjorårets regnskap for Midt-Norge, for området og for Phillipshaugen. Det ble også en fi n gave til leirstedet. Åse Neergård hadde info om GF og utfordret forsamlingen om å bevisstgjøre menighetene på avtalene sine med NMS. Middag, kaffe, gode kaker og tid til en god prat hører også med. Stor takk til områdeutvalget, og ikke minst til Åse og Hans Birger som kom, var med og inspirerte oss! Over: Hans Birger Neergård forteller fra Beghi Under: Åse Neergård i samtale ved bordet 15

16 KJELDSUND Leir 1: juni, klasse Leir 2: juni, klasse Bli med på sommerleir PHILLIPSHAUGEN sammen m ACTA Leir 1: juni, klasse Leir 2: juni, klasse Dugnadsleir: juni, for ungdom fra 8. klasse gratis Mer informasjon og påmelding på Sitat hørt på leir: Jeg vil ikke bytte bort Jesus mot alle pengene i hele verden!! Jente 8 år Nytt regionråd i NMS U Møre Valgt på NMS U Møres årsmøte, 2. april i Molde Elise Solemdal, Molde Åse Otterlei Hoem, Molde/Gjemnes Lars Tore Melsæther, Kristiansund Hildegunn Drabløs, Gurskøy Anders Kaldhol, Ulsteinvik Amalie Teige, Ulsteinvik Varaer: 1. Iver Osnes, Ulsteinvik, 2. Dina Haile Kidane, Ulsteinvik 3. Britt Mari Rørseth, Surnadal Konstituering av rådet skjer på neste møte. Lederkurs for deg som går på videregående Høsten 2011 starter vi opp nytt lederkurs for ungdom på videregående skole. Dette er et kurs som går over fire helger, i tillegg til lokalsamlinger og praksis. NMS U Møre samarbeider med ACTA, KFUK-KFUM og Møre bispedømme om kurset, som går over ett eller to år. Vi starter altså opp igjen med kurs 1 dette året. Til sammen har 56 ungdommer fra fylket vårt deltatt på disse kursene de siste årene. For mer info: se kirken.no/more 16

17 17

18 LEIR 2011 Oppdatert 5. april 2011 NMS U-dag med årsmøte og Knøtteleir på Mjuklia 0-8 år m/voksen, mai 2011 Vårleir på Mjuklia (tidl. Lammeleir) NB! Ny dato! trinn, mai 2011 Farmen dagsleir på Høgaunet, Levanger trinn, 21. mai 2011 (Innherred omr.) 10:14! leir.midtsommer på Mjuklia, trinn, juni 2011 TMF på Åpta i Farsund Ferdig med 8.trinn-3.vgs., august 2011 på Åpta Fellesreise fra Trondheim! Påmelding og info kommer på Sensommerleir på Hølonda trinn, august 2011 (Gauldal omr.) Kystleir på Titran 9-12 år, sept.11 (Samarbeid med Frøya menighet) Påmelding, mer info.: Trenger du hjelpe med påmelding? Ring tlf Se for oppdatert leirstrimmel og info om hver leir. 18 Strikkecafé NMS og NMS U inviterer til "Strikkecafé" i Sommerveita onsdag 11. mai kl. 19:00. - Tema inspirasjon: "Strikking på internett" - Misjonsglimt fra NMS prosjekt - Det serveres kaffe og te og noe lite å bite i - Salg av lys fra Knausen lysstøperi Ta med ditt håndarbeid (trenger ikke være strikking) og kom! Pris kr. 50. Kick Off

19 18-40: I arbeid for nye misjonsvenner! Tekst: Sheila B. Lykkås er navnet på Det Norske Misjonsselskaps nye satsning her i Norge. Tallene viser til et alderssegment som vi har lite av i foreninger og områdestyrer, og som det derfor oppleves som viktig å satse på. For at organisasjonen vår skal ha en framtid, er den helt avhengig av at nye får eierfølelse, blir medlemmer og tar ansvar. I Team Midt (regionene Trøndelag og Møre) har vi til sammen 130 % stilling som er satt av til denne utadrettede virksomheten. I region Møre arbeider Martha Ibarra Vestnes og i Trøndelag er Sheila Burns Lykkås. Det samarbeides også godt med NMS U. Jobben vi konsulentene gjør er et nybrottsarbeid. Vi forsøker å skape nye arenaer der vi treffer folk som ikke kjenner til eller har et engasjement i NMS. I tillegg vil vi gjerne la medlemmene i NMS U få leve ut sitt misjonsengasjement også etter fylte 30, og da som NMSere! Det er en tålmodighetsprøve å ha dette arbeidsfeltet, da det ikke fi nnes noen konkrete svar på hvordan man skal lykkes. Hver enkelt konsulent i Norge løser oppgaven ulikt og bruker gjerne egne ressurser, nettverk og interessefelt for å nå ut. Martha har skapt nye konsept i Ålesund, deriblant Litteraturgruppe og Håndarbeidskurs. Disse kveldene fi nansieres av de påmeldte og inneholder selvfølgelig et lite misjonsforedrag. I Trøndelag har fokuset vært på Tapaskvelder og SPA-weekender. Mange har vært innom leir eller Tapaskveld, og også her er misjon en selvskreven post. Strikkekafé, Lille Onsdag, byttekvelder, familiekor og ulike kurs er arrangement som er under utprøving av oss som jobber med Vi har lov til å prøve og å feile, og uansett resultat kan vi glede oss over at nye mennesker får høre om arbeidet til NMS rundt om i verden. På sikt vil forhåpentligvis velbegrunnet skryt av misjonsprosjektene våre skape engasjement og nye støttespillere for Norges eldste misjonsorganisasjon! NMS FADDER på Grytestranda Tekst: Martha Ibarra Vestnes På en vanlig kveld en gang i måneden treffes en herlig gjeng av troende jenter for å ha felleskap med hverandre, dele Gus ord og be sammen. Siden det er et internasjonalt miljø, pleier de også å spise kveldsmat fra vertinnens hjemmeland. Denne gangen skulle de gjør noe nytt. De tok imot Martha Ibarra som er misjonskonsulent i 18/40-arbeidet i NMS. Hun besøkte dem for å fortelle om NMS fadderskap. Bolivianske Rebeca, som var vertinnen deres, lagde en rett fra hjemlandet. Etter at de spiste den deilige maten, fi kk Martha ordet for å fortelle om NMS fadderordning, spesielt om et prosjekt fra Laos. De så på fi lm og fi kk også å høre om den nye måte å bidra gjennom en sms for NMS. Til slutt delte Martha en liten andakt inspirert av Filipperbrevet 4,6-7 som lyder slik, VÆR IKKE BEKYMRET FOR NOE!! MEN LA ALT SOM LIGGER DERE PÅ HJERTET, KOMME FRAM FOR GUD I BØNN OG PÅKALLELSE MED TAKK!! OG GUDS FRED, SOM OVERGÅR ALL FORSTAND, SKAL BEVARE DERES HJERTER OG TANKER I KRISTUS JESUS. Kveldens samling sluttet med bønn og at jentene fortalte om hvordan de feirer påske i deres hjemmeland. Visste du at i Bolivia spiser ikke man kjøtt i påsken? Og at i Burma ber man i 40 dager i forbindelse med påsken? Land som blei representert i bibelgruppen var: Norge, Mexico, Bolivia og Burma. NMS takker mye til Rebeca for å åpne sitt hjem til oss og takker også til bibelgruppen som lot oss dele vår visjon med dem. 18/40-konsulenter i Team Midt-Norge: Martha Ibarra Vestnes og Sheila Burns Lykkås 19

20 Moderne møte for moderne damer Tekst: Sheila B. Lykkås I Levanger Vinyards kule kjeller var damer for første gang samlet for en morsom og givende Tapaskveld i regi av Det Norske Misjonsselskap. Tapas Tapas er spansk for smårett, og damene hadde med seg nydelig mat av alle slag: foccacia, kjøttboller, chilimarinerte reker, salat og kjøttboller for å nevne noe. Frustrerte Fruer og... Siri Haugland talte over temaet Frustrerte Fruer og Han som skapte dem. Vi lo så vi holdt på å ramle av stolene av å bli klar over hvor mye tid vi damer bruker på å ha en flott fasade og et tilsynelatende perfekt liv. Damene i TV-serien Frustrerte Fruer gjorde jobben som bakteppe for ulike kvinneskikkelser, parert av de gode forbildene vi har i Bibelen! I tillegg til forkynnelse deltok en ung, lokal sangerinne fra Levanger, Ulrikke Evensen. Hun imponerte med sin tolkning av poplåten Shackles. Møte med et nytt uttryk Det er morsomt at samlinger i NMS regi har et nytt og friskt uttrykk! På Tapaskveld er det kanskje det som overrasker mest. Mange har gått på barneforening når de var barn, eller har en tante eller bestemor som er trofast i kvinneforening. Tapaskveld er i så måte noe helt nytt; i form om ikke i innhold! Musikken er moderne og forkynnelsen relevant. Maten er overraskende god og latteren sitter løst. Velge og vrake Mest stolt er jeg over at jeg kan velge og vrake i misjonsprosjekt som er solide og medmenneskelige. Denne gang fortalte vi fra arbeidet i Midtøsten og TV arbeidet som retter seg mot kvinner der. Sat-7 har flere satsninger som setter ord på kvinners behov for både beskyttelse mot overgrep og omskjæring, og som hjelper damer i sterkt mannsdominerte samfunn til å ta vare på deg selv og sine barn. Programmene gir informasjon om ulike hjelpeinstanser, henviser til kristne sjelesørgere og gir hjelp ved mikrofi nansiering, hvis det skulle være et behov. TV-programmene er gjort mulig gjennom trofaste givere her i Norge, og de sprer virkelig gode nyheter i Midtøsten. Det Norske Misjonsselskaps arbeid slutter ikke å imponere nye givere! Øverst: Siri Haugland Over: Bunken med 95 sokker som symboliserer den endeløse strøm av oppgaver Til venstre: Den lyttende forsamling 20

21 Ferske utfordringer fra Egypt I år var Egypt i fokus på Fokus ved Innherred områdestevne. Tekst og foto: Marit Arnesen Veimo Foreningene i Skogn var vertskap for årsmøte/ områdestevnet på Innherred. De ønsket velkommen i den gamle Fokus bank, og her ble de rundt 40 deltakerne servert mye godt både for tro og tanke og kroppslige behov. Det knytter seg spenning til den videre lokale driften av Misjonsselskapets foreninger og det gamle områdestyret, som har fungert bra i en årrekke. Et av ansvarsområdene er det store julesalget i Verdal. Denne gang var det ikke håndarbeid og julesalg som sto på programmet, men fokus på den konkrete misjonsutfordringen vi har fra vårt hjemlige ståsted. Sokneprest Sverre Gustad snakket om å våge mer, og med riktig start: Kallets nøkkel er ikke å springe, men å først komme til Jesus. Mangeårig reiseleder i Egypt, Øivind Berg, tok forsamlingen med på en spennende reise til landet som har vært i fokus i vinter. Han kunne også bringe ferske nyheter fra sin venner i Kairo. Fra de kristne i Egypt hadde han fått denne utfordringen: Be om at de kristne i Egypt må tro at Gud fortsatt er i Egypt. Be også om at det må bli gitt tid til å lage demokratiske partier som de kristne kan støtte. Stor trivsel rundt bordet med både unge og godt voksne misjonsvenner. Leder i områdestyret, Margot Klykken, som nå går ut av styret, ble takket med blomster av leder for regionstyret, Astri Wessel og områdearbeider Åse Neergård. Heimdal menighet i Trondheim har gått inn for ny avtale med NMS. Misjonsprosjektet er Menighetsplanting i Estland. Heimdal er den første menigheten i Trøndelag som har valgt Estland. Ved å støtte dette arbeidet er de med å starte opp en ny luthersk menighet i en forstad til Tallin. Estland føles nært og det er lett å besøke prosjektet, se på arbeidet og få besøk derfra. Mange kjenner til fattigdom og nød i Estland. Kirkelivet er også utarmet. Folk trenger håp. Det er flott at ei menighet vil være med å bygge menighet Misjonskonsunt Åse Neergård har ansvar for menighetskontakter og har denne utfordring: Støtt opp om menighetens misjonsprosjekt! Både Nidaros og Møre bispedømmer har mange menigheter med misjonsprosjekt for NMS. Det er flott. Det betyr mye for mange. Vi ønsker misjon inn i menighetene, konfi rmant- og trosopplæring. Det at menigheten din har et misjonsprosjekt må være synlig. Vi ønsker å hjelpe menighetene i å realisere misjonsoppdraget. Menighetene våre er forskjellige. Det som fungerer en plass kan være vanskelig en annen. Jeg har derfor et ønske til dere NMS ere: Engasjer dere i menighetens misjonsprosjekt, vis interesse, etterspør misjonskontakten eller menighetsrådet, gi oppmuntring og hjelp. La misjon få plass og bli synlig. Om presten glemmer å be for prosjektet i gudstjenesten, så minn han på det. Kanskje noen kan hjelpe til med å holde forbønna oppdatert i forhold til det som skjer. Misjonsforeningene er viktige også som støttespillere i menigheten der dere bor. Kanskje dere kan ordne med kirkekaffen noen ganger. Kanskje noen kan gi et misjonsglimt? Fortell gjerne om foreningen og invitere nye til å bli med. Jeg tror det er viktig at det går hånd i hånd. Foreningene trenger menigheten og menigheten trenger foreningene og misjonsfolket. Dåpsbefalingen og misjonsbefalingen er den samme. Vi skal få være med å gjøre Jesus kjent her og like til jordens ende. Hver ny generasjon må få høre om ham.i dag er misjonsoppdraget gitt til deg og meg. Sigurd Lunde sier der så fi nt i sin pinse- og misjonssang Dine løfter er mange : -la oss se hva Du har ment med at vi bor der vi bor.! Hjelp oss vitne om Jesus for fjern og for nær. La ditt ord nå ut til hele vår jord! 21

22 150 års-jubileum på Ålvundeid Tekst: Sigrid Sundsbø Eidet sogns missonsforening vart stifta på garden Lillebråten 16. febr 1861 etter initiativ frå presten Schvabe. Jubileet vart feira i Ålvundeid bedehus søndag 13. februar. Frå starten var det ei mannsforening. På veggen hang det bilete av Iver Opdøl, Ole Tredal og Gunder Virum, som var aktive dei første åra, og vi hadde også lånt postillar som hadde tilhørt dei. Vi kunne sjå misjons-engasjementet gjennom eit misjonskart frå 1892 frå Madagaskar og Zulu, og fleire årgangar av Norsk misjonstidende frå 1890-åra, ja til og med Børnevennen, missionsblad for børn frå Protokollen, som har vore nytta frå første samling, er framleis i bruk. Der kan ein m a lese at 26 år gamle Ole Tredal var utsending til generalforsamling i Bergen i Det må ha vore litt av ei reise! Det kom til ei kvinneforening etter kvart, og snart samla dei inn meir i året enn karane. Etter ca 1950 er det Ålvundeid kvf som har arbeidd for NMS i bygda. Madagaskar-misjonær Bjørn Leinebø tala på festen og viste bilete frå arbeidet, og begge deler vart til inspirasjon for vidare innsats. Det var fi n musikk og song ved lokale krefter, og fleire av naboforeningane hadde helsingar til jubilanten. Tradisjonell festmat på indre Nordmøre, smørgraut og vaflar, vart servert til kaffen attåt fi ne smørbrød. Leiar i foreninga dei siste 30 åra har vore Liv Anne Innerdal. På festen ble historikken dokumentert med den opprinnelige stiftelsesprotokoll og bilder av noen av de første medlemmer Husk!!! Høstmøte i Innherred område Vi samles lørdag 27. august på Mære. Først blir det samvær i Kjerk stu kl Programmet er ikke klarlagt i skrivende stund, bortsett fra at Mære misjonslag skal servere kaffe! Tradisjonelt skal loddbøkene for julesalget deles ut til foreningene ved denne anledningen. Kl blir det gudstjeneste i Mære-kjerka. Høstmøtet er samling til oppstart for høstsesongen. Områdeutvalget ønsker vel møtt til ny start! Husk!!! Områdestevne i Trollheimen Område Trollheimen område skal ha sitt årlige områdestevne søndag i Rennebu. Vi starter med gudstjeneste (hvor er ennå ikke bestemt) og fortsetter m Misjonsfest kl 14 i menighetshuset. 22

23 Huskeliste Møre Huskeliste Trøndelag Listen er avsluttet 14. april. Sjekk med hjemmesidene og om nye arrangementer eller endringer 19. mai kl 19:00 NMS kontoret Ålesund Litteraturgruppe 27.mai kl Misjonskafe på SubUrban, Molde Steinsøysund bedehus,smøla: 26.mai kl 17 Jente og gutteklubb 27.mai kl 19 Vi over mai kl11 Familiedag 28. mai kl Kjeldsund Stille DAG 30. mai kl 18:00 Kjeldsund Mannskveld 2. juni kl 19:00 NMS kontoret Ålesund Litteraturgruppe 3. juni kl 19:00 Velsvika Basar 5. juni kl 11:00 Borgund kyrkje Gudstjeneste Malimisjonær Helge Vatne deltar 7. juni kl 18:00 Kjeldsund Inspirasjonstreff Malimisjonær Helge Vatne m/ flere deltar 9.juni kl Foreningstreff Fræna 16. juni kl 19:00 NMS kontoret Ålesund Litteraturgruppe 19.juni: Områdestevne for Romsdal område. Molde domkirke Gudstjeneste v. domprost Bjørdal kl11 Middag og årsmøte Kl 17 Fest 7. augus kl 12:00 Åkerfallstevnet i Meisingset. Friluftsgudstjeneste august: Feriedager på Phillipshaugen Taler Misjonsprest Kjell Ueland 27. august Regionsstemne Molde Domkirke. Generalsekretær Jeffrey Huseby deltar september. Phillipshaugen. Kvinneweekend 11. september kl 11. Sykkylven kyrkje. Gudstjeneste 21. mai Dagsleirpå Høgaunet, Levanger 9. august Kl 19 Misjonshuset, Verdal. Misjonsfest. Verdalsøra misjonsforening 130 år. Taler Hans Birger Neergård. 27. august kl 16:00 Mære i Kjerkstu. Høstmøte Innherred område. Program er ikke ferdig Kl 18:00 Mære kirke. gudstjeneste 3. september Sommerveita. Regionsstevne 11. sep. kl 18:00 Sommerveita Åpningsfest. Taler: Ludvig Aasen september Mjuklia. Seniorleir. 18. september Namsos kirke. Høstmøte 25. september i Rennebu. Områdestevne for Trollheimen område. Gudstjeneste og misjonsfest kl 14:00 Sted er ikke fastsatt 2. oktober kl 18:00 Sommerveita Misjonsfest. 8. oktober i Sommerveita Stille dag i samarbeid med Retreat Nidaros. Mer info kommer 6. november kl 18:00 Sommerveita Misjonsfest november Sommerveita. Julesalg i Trondheim november. Julesalg i Verdal. Innherred Område 4. desember: kl 18:00 Sommerveita Adventsfest Taler. Hans Birger Nergård. Sang: Strindakoret. 8. januar 2012: kl 18:00 Sommerveita. HelligTreKongersFest. Taler: Liv Kari Bru. Sang: NMS- misjonskor. 23

24 Da kom Jesus. Joh 20, 19: Da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for jødene. Da kom Jesus og stod midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere! Disiplene var samlet bak låste dører. Alt var heilsvart. Jesus var tatt i fra dem, han var død og begravd. De hadde forlatt alt og satsa fullt og helt på Jesus. Nå var alt falt i grus. Ikke rart de var både redde, mismodige og fortvila. Ville det samme kunne skje med dem slik som det skjedde med Jesus? Hva skulle de gjøre? De så ingen utvei. Så skjer den store forvandlingen: Midt i dette uvirkelige mørket og kaoset kom plutselig Jesus og stod midt iblant dem. Han kom og ga dem sin fred og glede. Han kom når de trengte det aller mest! De hadde opplevd det før også at Jesus hadde kommet når det storma som aller verst der ute på Genesaretsjøen. Men det hadde de glemt denne dagen. Han, den oppstandne Jesus Kristus kommer til oss sine disipler også i dag. Han kommer når vi trenger det enten vi har storm på den ene eller andre måten i våre liv. Når vanskene tårner seg opp, er det ikke alltid like lett å se at han er der, eller huske at han har kommet til oss før. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid Hebr. 13,8 24

NMS Midt - Norge. God faste og påske! Mange nye misjonsavtaler. Ung trønder i Brasil DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015. side 20-21.

NMS Midt - Norge. God faste og påske! Mange nye misjonsavtaler. Ung trønder i Brasil DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015. side 20-21. NMS Midt - Norge DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015 Mange nye misjonsavtaler side 20-21 God faste og påske! Ung trønder i Brasil side 7 DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: 940 325 501 Bank 8220.02.85030

Detaljer

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010.

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010. Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010 Team Midt-Norge side 2- Stabssamling side 3 NMS U side 4-5 Julesalgene side 6 Nytt i staben på Mjuklia side

Detaljer

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2010 Regionleders hjørne side 2- Hv ordan lages en sti side 2 Seniorleir side 3 Årsmeldinger side 4-15 Årsmelding

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Side2 Regionleders hjørne Områdestevne med overraskelse Side 3 De skal gje dei mat Side 4 Program for regionsstevnet

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År!

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År! NMS Øst - Norge det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014 Vi ønsker alle et Godt Nytt År! INNHOLD Velkommen til Generalforsamling s. 3 Leder s. 4 Middag for fine damer i Re s. 5 Takk til Knut Lande s.

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

møre 2 Åleine att i Ecuador

møre 2 Åleine att i Ecuador Nytt fra Møre August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Vi er velsignet for å kunne velsigne andre! Kristine Anne Danielsen Knudsen 11 møre 2 8 Åleine att i Ecuador Normisjon har trappa ned

Detaljer

misjon tidende nr. 9-2014 169. årgang misjonstidende 9-2014 1

misjon tidende nr. 9-2014 169. årgang misjonstidende 9-2014 1 varig håp misjon s tidende nr. 9-2014 169. årgang misjonstidende 9-2014 1 Kjære leser Håp er grunnleggende for oss. Vi må kunne tro at ting skal endre seg, at drømmer skal gå i oppfyllelse, at det skal

Detaljer

9/10. september/oktober 2009. 164. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Gi deg rik!

9/10. september/oktober 2009. 164. årgang. a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e. Gi deg rik! september/oktober 2009 9/10 164. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Gi deg rik! Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

mars 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Det blir sol Det blir sommer Det blir Åpta

mars 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Det blir sol Det blir sommer Det blir Åpta mars 2009 3 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Det blir sol Det blir sommer Det blir Åpta Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 mai 2010 5 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum,

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 verdig liv misjon s tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 Kjære leser Som de fleste av oss erkjenner, er det å være født i Norge et privilegium. Vi lever et liv i en velstand og en trygghet

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer