UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN"

Transkript

1 N Y T N R UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN VISNINGSDAT OER: TORSDAG 2. SEPTEMB ER KL. 18 LØRDAG 4. SEPTEMB ER KL. 14 Se side 4 og 5 samt midtoppslag SØKNADSFRIST: 9. SEPTEMBER 2010 SØNDAG 5. SEPTEMB ER KL. 14 T 3 0

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPSRETTEN! Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Utlysing av Bondistranda 7 Dugnad 11 Prisutvikling brukte boliger Midten: PROSPEKT BONDISTRANDA 13 Prisliste Bondistranda Sameie 1 og 2 16 Mattips 18 Unngå innsyn 23 Søknadsskjema Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL nytt» medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: Anne-Lise Fængsrud mobil e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Anne Marie Nesse Knudsen Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag. Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka. Denne utgaven av medlemsbladet distribueres til alle husstander i Asker. Medlemmer og personer i Asker som bor i en bolig tilknyttet ABBL, vil derfor få to eksemplarer av bladet denne gangen. Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene. Ønsker du å bli personlig medlem, må du melde deg inn i ABBL. Det koster kr 675,- (300,- i innmeldingsavgift og 375,- årskontingent). Se vår hjemmeside: eller ta kontakt på tlf

3 ABBL NYTT NR EN TRAVEL BOLIGHØST Sommeren er snart slutt, og vi går i imot en travel bolighøst. Omsetningsvolumet for brukte boliger har vært lavt første halvår Årsaken ligger først og fremst i liten byggeaktivitet av nye boliger. Nye boliger skaper sirkulasjon i boligmassen og når nye boliger ikke bygges, synker tilbudet av brukte boliger. En gammel tommelfingerregel sier at en ny bolig skaper minst en brukt og ofte flere, på grunn av påfølgende flyttekjeder. Som en følge av den lave nyproduksjonen, akselererer boligmangelen, noe som igjen fører til pris stigning. Samtidig øker befolkningstakten sterkt i vårt område, noe som bidrar til ytterligere boligmangel og ytterligere prisstigning. Det er lite som tyder på at boligeiere i nærmeste fremtid bør være bekymret for at boligen ikke vil opprettholde sin verdi. Selv om bruktboligvolumet har vært lavt, har ABBLs megleravdeling, «ABBL Eiendomsmegling», så langt hatt et meget godt år. Første halvår økte oppdragstilgangen for ABBL Eiendomsmegling med 30 % sammenlignet med første halvår i fjor. Dette til tross for at omsetningsvolumet totalt sett innenfor ABBL sin forvaltning sank med 6 % i samme periode. For brukte andelsleiligheter har ABBL Eiendomsmegling nå en markedsandel på over 60 % og for brukte eierseksjonsleiligheter 13 %. For sistnevnte kategorie er konkurransen meget skarp. Slik var markedsfordelingen for eier leiligheter første halvår (med forrige år i parentes): DnB NOR Eiendomsmegling 16 % (21 %) - 5 % Fokus Krogsveen 16 % (19 %) - 3 % Aktiv Eiendomsmegling 14 % (13 %) + 1 % ABBL Eiendomsmegling 13 % ( 9 %) + 4 % Privatmegleren 12 % (10 %) + 2 % Eiendomsmegler 1 11 % ( 8 %) + 3 % Eie Eiendomsmegling 5 % ( 4 %) - 1 % Ring Eiendomsmegling 4 % ( 6 %) - 2 % Andre 9 % (10 %) - 1 % I den beskrevne situasjonen, er det derfor hyggelig å meddele at ABBL i løpet av høsten vil være svært aktiv på boligmarkedet. I Asker er vi allerede i gang med 44 ungdomsboliger på Gullhella. Disse vil være klare for innflytting første kvartal I dette nummer av ABBL nytt utlyser vi 84 boliger på Bondistranda. Søknadsfrist er torsdag den 9. september. Vi tar vel neppe for sterkt i når vi hevder at Bondistranda vil bli ett av Askers mest attraktive boligområder, vestvendt og med utsikt over Bondivann. Beliggenheten er sentral i forhold til kommunikasjon, skoler, idrettsanlegg og ikke minst, Asker sentrum. I Bærum arbeider vi fortsatt med å komme frem til en entreprenøravtale for Kirkeveien 71. Dessverre ville ikke Selvaag Bygg vedstå seg Adm. dir. Søren Pedersen den entreprenøravtalen som etter vår oppfatning var bindende inngått for prosjektet. Særlig trist er dette for de som kjenner det lange og tette samarbeidet ABBL og Selvaag har hatt gjennom nesten 50 år. I løpet av disse årene har ABBL og Selvaag samarbeidet om oppføring og salg av nesten boliger i Asker og Bærum. På grunn av den uavklarte entreprenørsituasjonen, vil boligene i Kirkeveien 71 tidligst kunne utlyses i november, alternativt rett over nyttår. Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 4 ABBL NYTT NR NÅ UTLYSER VI BOLIGER PÅ BONDISTRANDA Som midtoppslag i ABBL nytt finner du et 44 siders prospekt over første byggetrinn på Bondistranda Slik ser det nye boligområdet Bondistranda ut i dag. I forgrunnen ser vi broen over til Bondi jernbanestasjon. Den gamle broen, som ikke er i bruk, står der fortsatt med en midlertidig pontongbro ved siden av. Ny bro vil forhåpentligvis bli klar før de første boligene ferdigstilles. Øverst til høyre i bildet skimter vi såvidt «badeplassen».

5 ABBL NYTT NR Samlet vil hele boligområdet bestå av ca. 200 boliger. Det vi nå utlyser er 84 boliger i første byggetrinn, beliggende lengst nord i området, det vil si nærmest Asker sentrum og Bondi jernbanestasjon. TILBLIVELSEN Mange superlativer benyttes ofte ved presentasjon av nye boligområder. Noen fortjent og noen ufortjent. På Bondistranda oppfylles de fleste. Området var tidligere en gartneritomt, vestvendt ut mot vannet og med glimrende solforhold. Utgangspunktet var derfor det beste da ABBL for nesten 10 år siden startet planleggingen med å omdanne gartneritomten til et nytt og spennende boligområde. Planleggings arbeidet har vært nøye og grundig gjennomført, ikke minst ved hjelp av arkitektfirmaet GASA og planavdelingen i Asker kommune. Høsten 2007 ble det innledet et samarbeid med Peab Bolig AS, som resulterte i at Peab kjøpte seg inn med 50 % i prosjektet mot at ABBL gikk inn som deltaker i Peab sine prosjekter på Bekkestua. Resultatet av samarbeidet ble opp rettelsen av utbyggings selskapet Bondi stranda Utvikling AS, som nå er prosjektets byggherre. HVORFOR BONDISTRANDA? Prosjektets opprinnelige arbeidstittel var Bondibroen Nord. Dette navnet hadde sin bakgrunn i «Bondibroen», den gamle broen som førte Røykenveien over Askerelven. Askerelven renner ut av Bondivann og ned mot Blakstad, rett syd for boligområdet. Bondibroen har også gitt navnet til den lokale Velforeningen «Bondibroen og omegn Vel». I dag er ikke Bondibroen lenger noe markert landemerke. Asker kommune valgte derfor på et tidlig stadium i reguleringsprosessen å gi lokalveien innenfor det nye boligområdet navnet Bondistranda. ABBL fikk meddelt vedtaket i et brev fra Asker kommune og ble i grunnen ganske overrasket, idet det ikke er vanlig at kommunen gir en vei navn før den er nedfelt i et reguleringsvedtak. Navnet var imidlertid beskrivende for prosjektet. I og med at alle boligene vil få adresse til Bondistranda, valgte vi også å benytte Bondistranda som prosjektnavn. Greit å ha et navn som er i overensstemmelse med adressen, så blir det i hvert fall ingen misforståelser. TETT SAMARBEID MELLOM PEAB OG ABBL Etter at Peab hadde kjøpt seg inn i prosjektet, ble det lag ned mye arbeid for å få etablert et best mulig samarbeid og oppgavedeling mellom Peab og ABBL. ABBL har hatt ansvaret for ferdigstillelsen av reguleringsarbeidet og organiseringen av eiendommen og vil selvfølgelig stå for salget av boligene. Peab har hatt ansvaret for prosjekteringen og Peab Entreprenør AS vil stå som totalentreprenør for prosjektet. Utbyggingsselskapet Bondistranda Utvikling AS består av et styre, hvor to representanter er oppnevnt av Peab og to av ABBL, med ABBLs direktør Søren Pedersen som styrets leder. Selskapets prosjektleder er Kurt Eirik Restad, som kommer fra Peab. PROSJEKTETS VISJONER På Bondistranda har vi lagt vekt på å tilpasse bebyggelsen til omgivelsene. Det urbane må tilpasses det åpne og solfylte landskapet. Med ryggen mot Røykenveien har vi lagt den tyngste bebyggelsen, men bebyggelsen åpner seg mot vest og vannet. Det er lagt vekt på at alle boligene skal få romslige og skjermede utearealer, enten i form av store balkonger eller terrasser. For boligene på bakkeplan har vi anlagt store, private grøntarealer som tilleggsareal. Nede ved vannet ligger de litt spesielle «Kløverhusene», med tre boliger i hver etasje, som omkranser et inngangsparti med trapperom og heis. Helt ned mot vannkanten finner vi den såkalte «BAFF-sonen», en vernesone for vegetasjonen mot vannet, bare brutt av noen «brygger» som skal skape kontakt mellom boligene og vannet. Som en del av utbyggingsprosjektet, har vi utarbeidet et selvpålagt miljøprogram. Dette for å sikre at prosjektets utforming og produksjon skjer etter miljømessige intensjoner. Gjennom utomhusplanen er det avsatt rikelig med grønne arealer. Alle boligene vil bli oppvarmet gjennom vannbåren varme, kombinert med balansert ventilasjon. Nesten alle private parkeringsplasser er plassert i et underjordisk garasjeanlegg, mens all gjesteparkering er lagt på terreng. Årsaken til det siste er at gjesteplassene må ligge lett tilgjengelige for besøkende, noe som hindrer unødig bilkjøring innenfor boligområdet. Lengst syd grenser boligområdet opp mot Vellets etablerte badeplass. Her har vi valgt å ikke legge inn bebyggelse, men avsette arealet til lek og friluftsaktiviteter i samarbeid med det lokale Vellet. VISNINGER PÅ TOMTEN I god tid før søknadsfristen, torsdag 9. september 2010, vil vi avholde tre visninger på tomten: TORSDAG 2. SEPTEMBER KL. 18 LØRDAG 4. SEPTEMBER KL. 14 SØNDAG 5. SEPTEMBER KL. 14 Husk godt fottøy! (gummistøvler ved fuktig vær) Før visningene vil vi ha stukket ut og merket de viktigste veitraséene og bygningskroppene, slik at man kan få et best mulig inntrykk av hvordan boligene vil ligge i terrenget. Ved siden av dette har vi utarbeidet 3D-tegninger og annet illustrasjonsmateriale som er presentert i prospektet. For ytterligere informasjon kan benyttes prosjektets hjemmeside eller ta kontakt med ABBL direkte på telefon

6 6 ABBL NYTT NR NYTT KJØKKEN, BYTT DØRER OG SKUFFER Herjedalskjøkken fornyer gamle kjøkken til nye kjøkken på på deres nåværende skrog. Spis frokost i ditt gamle kjøkken, lag middag i ditt nye. NB! Kan også bygges opp til tak. Ring Fredrik Jansson på telefon , så kommer vi hjem til deg for gratis befaring og prisoverslag. Vi gir gode priser til abbl-medlemmer!

7 ABBL NYTT NR Dugnad: Om fornuft og følelser Dugnad handler mye om fornuft og følelser. For mens Jensen, Nilsen og Olsen steller blomsterbedene, sitter familien Knutsen, som nylig har flyttet fra maset ved å eie enebolig, og nyter yndlingsserien sin på TV, «Frustrerte fruer», på nyinnkjøpt 50 tommers flatskjerm. Det setter følelser i sving. Dugnad er et gammelt fenomen. Seerne av TV-serien «Typisk Norsk», kåret faktisk «Dugnad» til Norges nasjonalord. Selv om det ikke er helt riktig, liker vi å tro at det er et norsk fenomen. Finnene for eksempel har også sin «talkoot». Det går ut på det samme. Vi stiller faktisk helt frivillig opp, og gjør en innsats for andre eller fellesskapet, uten å forvente noen form for godtgjørelse. Men det gir en god følelse og kunne bidra. Opprinnelig var nok utgangspunktet at det ikke fantes midler til å gjennomføre et prosjekt. Men ønsket om å få det til var sterkt og løsningen ble at alle som ønsket, bidro med det de kunne, vederlagsfritt, for å realisere prosjektet. I dag er nok motivasjonen noe annerledes. Ofte er motivasjonen ønsket om å spare penger. Noen synes det er for dumt å bruke penger på ting de enkelt kan utføre selv. Andre synes arbeidet og arbeidsformen er givende. Beboerne treffer sine naboer og blir bedre kjent. Ordningen med dugnad virker i utgangspunktet uproblematisk. Det oppstår hyggelig kommunikasjon mellom fornøyde naboer som koser seg med dugnadsarbeid. Samtidig sparer boligselskapet penger som kommer alle eierne til gode. Gnisninger oppstår først når enkelte hevder at dugnadsarbeid er hver beboers plikt og at den som ikke deltar, skal straffes. For å ta konklusjonen først; dugnad er frivillig. Det er boligselskapet ved styret som har ansvaret for vedlikehold og drift av fellesareal og utvendig bygningsmasse. Dette er regulert gjennom borettslagsloven og eierseksjonsloven. Når det er styrets plikt å sørge for at nødvendig vedlikehold blir utført, kan de ikke ubetinget skyve ansvaret over på andelseier/ seksjonseier, sier forvaltningssjef Geir Ellefsen i ABBL. Dugnad er ingen plikt, men en tjeneste som utføres på frivillig basis. Lønn for strevet? Det finnes virkemidler som kan stimulere flere til å delta på dugnad. Styret kan velge å belønne dem som deltar. Et honorar på kroner er ikke urimelig for noen timers arbeid. Forskriften om begrensning i lønnsoppgaveplikten åpner faktisk for at styret kan ansette og honorere privatpersoner for inntil kroner, uten skatteplikt for såkalt «kjøp av hjelp i hjemmet», forteller Ellefsen. Dette er summer skattemyndighetene aksepterer, og som verken boligselskapet eller den enkelte trenger å innberette. Ellefsen mener en slik ordning kan være en måte å få flere til å møte opp, samt belønne de som alltid deltar. På en annen side er det alltid litt administrasjon med en slik ordning. Det er verd å ha i tankene. Noen boligselskaper har innført gebyr for ikke å stille på dugnad. Slike gebyrer anbefaler vi ikke, da det ikke er anledning til å kreve at folk betaler denne type gebyr, sier Ellefsen og fortsetter: Det positive med eventuelle gebyr er at folk som gjerne skulle ha vært med, men som av ulike grunner ikke har anledning til det, får en sjanse til å bidra til

8 8 ABBL NYTT NR fellesskapet. Det er mange eldre og syke som ikke kan utføre dugnadsarbeid. Andre igjen har kanskje flyttet fra hus og hage, nettopp fordi de ikke ønsker å holde på med hagearbeid. Vi må respektere dette, sier Ellefsen. For å få inn pengene, kan man legge en regning i postkassen til beboere som ikke har deltatt. Så gjenstår det å se om de vil betale. Mer kan man ikke gjøre, understreker Ellefsen som nevner et tredje alter nativ til dugnadsarbeid. Boligselskapet kan leie inn hjelp. Men dette kan lett føre til økte felleskostnader, og dette er sjeldent populært blant beboerne. De fleste ønsker å holde felleskostnadene lave. Sikkerhet Ellefsen understreker at dugnadsarbeid alltid skal være enkle arbeidsoppgaver som de fleste kan utføre, uten noen form for risiko. Han peker for øvrig på at det er boligselskapet ved styret som har ansvar ved å «beordre» beboerne til de ulike arbeidsoppgavene. Alle som har kjøpt fullverdiforsikring via ABBL sine forsikringsavtaler, har inkludert dugnadsforsikring og yrkesskadeforsikring for midlertidige ansatte. Men uansett bør styret velge helse, miljø og sikkerhet fremfor å spare noen kroner, understreker Ellefsen. Trappevask Er trappevask også dugnadsarbeid? Trappen er fellesareal og fellesansvar, og i prinsippet er det styrets ansvar at den er ren. Men i noen boligselskaper er det beboerne selv som utfører jobben. Igjen, man kan ikke tvinge den enkelte beboer til å betale hvis vedkommende ikke vasker, sier Ellefsen og legger til: Når andelseierne/ seksjonseierne skal utføre trappevask, er dette som oftest bestemt i husordensreglene. Mislighold av vedtekter og husordensregler kan føre til at styret begjærer tvangssalg og utkastelse, men det skal mye til. Det å ikke vaske trappen vil ikke alene være nok til å sette i verk denne type sanksjoner. Dugnad en sosial begivenhet Ellefsen mener man bør fokusere på dugnad i ordets betydning. Det skal være en innsats den enkelte ønsker å bidra med. Legg til side pisken, finn frem gulroten som gjør at flest mulig ønsker å stille opp av egen fri vilje. Innse at ikke alle vil delta på dugnad. Ikke la de som ikke ønsker å delta ødelegge dugnadsånden. Forsøk å fokusere på de gode sidene som det faktisk er ved å delta på dugnad. Det å være med i en sosial begivenhet i boområdet. Følelsen av å gjøre et godt stykke arbeid for fellesskapet, se resultatet av egen innsats på felleseiendom. Kunne samarbeide med naboene. Etter dugnaden kan det arrangeres hyggelig sammenkomst, med mat og drikke. Da er det hyggelig å prate med naboene om hvor fint det har blitt og hvor trivelig det er å bo her. Ikke minst er dette en fin måte for nyinnflyttede å bli kjent med naboene og bofellesskapet, avslutter Geir Ellefsen. SR UTEMILJØ SYKKELTAK SYKKELMILJØ SR BARNEVOGNSGARASJEN UTENDØRS TRENINGSAPPARAT FLEKSIBLE SYKKELSTATIV Suveren R rm belfabr ikk AS leverer produkter til det norske utemilj. Foruten prosjektbaserte produkter fokuserer vi pâ utend rs sykk elmilj, utend rs treningsutstyr, og barnevognsparkering. Det er viktig at det ikke lagres brennbart materialet i trappeoppganger og fellesarealer da en brann i slike settinger vil kunne sette rømningsveier ut av spill gjennom stor røykspredning. Brann og redningsetaten Ett av fire borettslag har opplevd brann eller tilløp til brann de siste fem årene, viser en undersøkelse gjennomført blant 400 styreledere i borettslag & sameier. Noen fordeler: * Øker sannsynligheten for å overleve brann * Enklere for syketransport med frie oppganger * Plassbesparende * Fullt låsbar * Tilpasset nordiske forhold * Krever lite vedlikehold Les mer på eller kontakt oss på Suveren Rørmøbelfabrikk AS Søren Bulls vei 29, N-1051 OSLO Tel: Faks: Det er styrets plikt og ansvar å gjennomføre tiltak som ivaretar sikkerheten til beboerne i borettslag og sameier. Styret kan holdes ansvarlig dersom det skulle brenne og rømningsveier ikke er frie.

9 Bhadra. Leser indiske nettaviser og er mye på Facebook. Andreas. Miljøforkjemper og ivrig blogger. Mye online-spilling om natta. An-Margitt. Bruker ikke nettet så mye, mest til e-post. Ove. Ivrig nettshopper. Særlig interiør og effekter fra 50-tallet. Laila. Enke, men aktiv på kontaktsteder på nettet. Trygve. Pensjonert filmfotograf. Streamer mye film fra nettet. Finn hastigheten som passer deg - og få 1 måned kostnadsfritt bredbånd med ny hastighet! Et borettslag eller sameie er et lite univers av ulike mennesker med ulike interesser og behov. Også når det gjelder bredbåndshastighet. Derfor gir vi deg som bor i borettslag eller sameie muligheten til å oppgradere hastigheten din individuelt etter behov til sterkt rabatterte priser! Tilbudet gjelder til de borettslag og sameier som har en fellesavtale med Canal Digital om KOMPLETT (digital-tv og bredbånd til alle). I tillegg byr vi nå på 1 måned kostnadsfritt bredbånd til alle våre kunder som oppgraderer hastigheten. Les mer på canaldigital.no/komplett

10 10 ABBL NYTT NR A K T U E L L E T J E N E S T E R EL-INNSTALLASJON OG SERVICE Vi utfører alt innen sterkstrøm og svakstrøm. Som ABBL medlem har du rabatter på våre produkter og installasjonsarbeid. MASKINENTREPRENØRER VAKTMESTERTJENESTER MALERE RØRLEGGERE Elfagsjekk av ditt anlegg? Varmesystemer? Lys og varme? Alarmer? Telefoni? Porttelefon? Ring hytta varm? ANNONSESALG Anne-Lise Fængsrud Telefon: FARGEHANDLERE Vaktmestertjenester Garasjefeiing Gressklipping Gjerder, porter og rekkverk Faks: TAKSERING

11 ABBL NYTT NR PRISUTVIKLING BRUKTE BOLIGER «All time high» 2. kvartal 2010 Prisene på brukte boliger i Asker og Bærum stiger. Innenfor ABBLs forvaltning ble det satt prisrekord (all time high) med kroner pr. m 2 BRA annet kvartal Prisene steg med 9 % fra annet kvartal i fjor. Samtidig var gjennomsnittsprisen for 2. kvartal i år ca. 2 % høyere enn den tidligere toppnoteringen fra tredje kvartal På grunn av fortsatt lavt rentenivå og liten produk sjon av nye boliger, ikke minst i Bærum, vil bruktboligprisene trolig fortsette å stige ut over høsten. Et annet forhold som påvirker prisene er utbudet av brukte boliger. Svært få boliger legges ut for salg og vi må helt tilbake til 2001 for å finne et halvår hvor utbudet av brukte boliger var lavere. Til høyre følger utskrift av ABBLs prisstatistikk kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal GJERDER OG REKKVERK Vi leverer og monterer alle gjerdesystemer. Spør oss om hva som passer ditt behov! FORRETNINGSFØRSEL ET GODT TILBUD TIL BOLIGSAMEIER PULLERTER Sikrer områder for uønsket trafikk. Vi har alle tenkelige typer. PORTER Vi leverer og monterer de fleste typer porter. Vår mekaniske avdeling tar på seg det meste! VEIBOMMER Vi leverer og monterer alle typer veibommer, både manuelle og automatiske. Ta kontakt med oss! Tlf: ABBL er forretningsfører for ca boliger i Asker, Bærum, Røyken og Oslo Vest Våre samvittighetsfulle forretningsførere sørger for at bolig selskapene får den oppfølging de trenger ABBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, teknisk og juridisk bistand, revisjon og inkasso Vi kan også forestå prosjektledelse og bygge ledelse av større vedlikehold- og rehabiliteringssaker Tlf

12 Samarbeid gir fordeler Bruk medlemsfordelene dine Tryg og Asker og Bærum Boligbyggelag samarbeider om forsikringer. Gjennom medlemskapet ditt får du inntil 22 % rabatt på private skadeforsikringer, samt andre gode fordeler. Ring oss på grønt nummer , så hjelper vi deg med å velge forsikringer som passer til dine behov. Nå heter vi Tryg Vi har skapt trygge rammer for kundene våre i mer enn 130 år. Navneskiftet fra TrygVesta til Tryg gir ingen praktiske endringer for deg. Ambisjonen vår er fortsatt å være Nordens ledende trygghetsleverandør. Du kan lese mer på

13 ABBL NYTT NR Lavblokker Prisliste BONDISTRANDA sameie 1 Uteareal inkl. terrasse ca. m 2 Antall garasje - plasser * Speilvendt variant (T) P-plass nr. 2 ute på terreng (belastes ikke fellesutgifter for uteplass). **) Fellesutgifter som fremgår av listen er foreløpig stipulerte og vil bli endelig fastsatt på konstituerende sameiermøte. NB! Fjernvarmekostnader for oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann er inkludert i stipulerte fellesutgifter. **) Felles utgifter pr. mnd. inkl. fjernvarme Sum fellesutgifter pr. mnd. Hus Seksjon nr. Type Etasje Antall rom BRA m 2 Balkong/ terrasse m 2 Pris **) Felles utgifter garasje pr. mnd. Hus 1 1 Type A Hus 1 2 Type B Hus 1 3 Type B * Hus 1 4 Type C Hus 1 5 Type D Hus 1 6 Type E Hus 1 7 Type F Hus 1 8 Type F* Hus 1 9 Type E* Hus 1 10 Type G Hus 1 11 Type D Hus 1 12 Type E Hus 1 13 Type F Hus 1 14 Type F* Hus 1 15 Type E* Hus 1 16 Type G Hus 1 17 Type H Hus 1 18 Type I Hus 2 19 Type J Hus 2 20 Type K Hus 2 21 Type D Hus 2 22 Type E Hus 2 23 Type F Hus 2 24 Type D Hus 2 25 Type E Hus 2 26 Type F Hus 2 27 Type D Hus 2 28 Type L Hus 3 29 Type M Hus 3 30 Type N Hus 3 31 Type N* Hus 3 32 Type O Hus 3 33 Type P Hus 3 34 Type Q (T) Hus 3 35 Type Q* (T) Hus 3 36 Type Q (T) Hus 3 37 Type P Hus 3 38 Type Q (T) Hus 3 39 Type Q* (T) Hus 3 40 Type Q (T) Hus 3 41 Type R (T) Hus 3 42 Type R* (T) Hus 3 43 Type R (T) Hus 3 44 Type R* (T) Hus 4 45 Type S Hus 4 46 Type T Hus 4 47 Type U Hus 4 48 Type V Hus 4 49 Type U Hus 4 50 Type V Hus 4 51 Type W

14 14 ABBL NYTT NR Kløverhus Prisliste BONDISTRANDA sameie 2 Uteareal Antall **) Felles utgifter Sum Seksjon Antall BRA Balkong/ inkl. terrasse garasje - pr. mnd. **) Felles utgifter fellesutgifter Hus nr. Type Etasje rom m 2 terrasse m 2 ca. m 2 plasser Pris inkl. fjernvarme garasje pr. mnd. pr. mnd. Kløver 1 1 X U Kløver 1 2 Y U Kløver 1 3 Z Kløver 1 4 Æ Kløver 1 5 Ø Kløver 1 6 Z Kløver 1 7 Æ Kløver 1 8 Ø Kløver 1 9 Z Kløver 1 10 Æ Kløver 1 11 Ø Kløver 2 12 X U Kløver 2 13 Y U Kløver 2 14 Z Kløver 2 15 Æ Kløver 2 16 Ø Kløver 2 17 Z Kløver 2 18 Æ Kløver 2 19 Ø Kløver 2 20 Z Kløver 2 21 Æ Kløver 2 22 Ø Kløver 3 23 X U Kløver 3 24 Y U Kløver 3 25 Z Kløver 3 26 Æ Kløver 3 27 Ø Kløver 3 28 Z Kløver 3 29 Æ Kløver 3 30 Ø Kløver 3 31 Z Kløver 3 32 Æ Kløver 3 33 Ø *) Fellesutgifter som fremgår av listen er foreløpig stipulerte og vil bli endelig fastsatt på konstituerende sameiermøte. NB! Fjernvarmekostnader for oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann er inkludert i stipulerte fellesutgifter.

15 Oslo & Akershus Solskjerming AS 20% rabatt Oslo & Akershus Solskjerming er en av områdets ledende leverandører av solskjerming og interiør. Våre medarbeidere er meget dyktige fagfolk med lang bransjeerfaring. Vi er lokalisert i Oslo, har produksjon i Molde og erfarne montører. Vi er behjelpelig med måltaking og til å finne løsninger som passer dine ønsker og behov. Ta derfor kontakt med en av våre konsulenter på tlf Gratis befaring

16 16 ABBL NYTT NR Mattips Oppskrift: Opplysningskontoret for meieriprodukter. FOTO: HILDE BRINGSLI. Morsomme figurboller Ingredienser 50 g gjær 2 ½ dl melk 75 g smør 50 g sukker ½ stk sitron, revet skall 2 stk egg 500 g hvetemel 1 ts bakepulver Pensling 50 g smør, eller 1 vispet egg Fremgangsmåte Smuldre gjæren i bakebollen og rør den ut i litt av den lunkne melken. Smelt smøret og bland det med resten av melken. Bland den lunkne melkeblandingen med gjæroppløsningen. Tilsett sukker, sitronskall og vispede egg. Sikt i mel og bakepulver, og bland alt til en smidig deig. Dekk den godt til og la den heve til dobbel størrelse. Elt deigen lett, og kjevle den ut til en stor leiv, ca 5 mm tykk. Bruk små pepperkakeformer og trykk ut forskjellige figurer. Etterhev bollene i 15 minutter og pensle dem med smeltet smør eller melk. Stek bollene. Dryss på melis før servering eller pynt med melisglasur tilsatt litt konditorfarge. Pynt med forskjellig kakepynt. Steks på 200 C i ca 10 minutter. Tips! For en litt sunnere variant, erstatt ca. 200 gram hvetemel med fibramel og dropp alt som heter glasur og pynt.

17 PEGASUS LEG Pegasus leg er en lekker peisovn med spennende detaljer. Bedre innsyn til peisbålet får du ikke. Passer til romstørrelse fra rundt 35m 2 THE LINK. Foto: Liv Friis-larsen Sebastian Czapnik Dreamstime.com «Vi har alltid ønsket oss et hus på lang sikt, men noe oppussings objekt var aldri aktuelt. Ingen av oss verken kan eller vil... Vi vil gjerne være miljøbevisste, og siden en stor andel av strøm forbruket vårt gikk til opp - varming, velger vi å spare både energi og penger ved å bytte til en rentbrennede vedovn fra Dovre.» Brobekkveien 115, 0582 Oslo. Tlf Smedsvingen 6, 1395 Hvalstad. Tlf

18 18 ABBL NYTT NR Unngå innsyn! Ønsker du å forhindre innsyn, men ønsker verken g ardiner eller persienner? Med frostede vinduer får du både lys og en skjermet tilværelse. Har du økonomi til det, kan du selvsagt bytte ut det aktuelle vinduet med et nytt i frostet glass, men du kan også lage effekten på det du allerede har. Det gjør du ved å bruke en spray eller sette på folie. Alfort & Cronholm tilbyr sprayen Glass Frostening, fra Plasti-Kote, som er utviklet for å gi en frostig finish. Den sprayes i tynne lag på et rent og flekkfritt vindu. En sprayboks holder til omtrent 1,2 m², så om du skal spraye store flater bør du kjøpe flere bokser. Det finnes også en type klebefolie som blir festet med statisk elektrisitet. Det gjør at folien sitter lenge, og metoden bidrar til at folien sitter godt på glasset, samtidig som den gjør at folien enkelt kan tas ned, oppbevares og festes igjen når du vil. Du kan lage mønster, uavhengig av hvilken metode du velger. Velger du sprayvarianten kan du spraye etter en stensil. Klebefoliene kan du kjøpe i mange forskjellige design. Velg den stilen som passer ditt hjem. Trendy takrosett Takrosetter finnes i dag i nye materialer og design som gjør dem mer aktuelle i et moderne interiør. En spennende nyhet det er verd å se nærmere på er rosettserien Cielo skapt av den berømte designeren Martin Bogaers fra Amsterdam. Den nyskapende designen gir stor frihet og en rekke muligheter for belysning, og finnes i to figurer og to formater. Rosetten passer inn i et moderne hjem, eller i et offentlig interiør.

19 ABBL NYTT NR Stickersene kommer på ark, og monteres kjapt og enkelt på veggen. Blir barna lei, er de fleste stickerstypene bare å plukke ned og sette et annet sted uten at veggen har tatt skade! Det finnes mange spennende design. Både Inspirasjon Interiør, Storeys og Astex har lansert en rekke nye mønstre. Alt fra søte jentemerker til litt tøffere merker som nok først og fremst appellerer til gutta. Materialet skiller seg ut fra det mange forbinder med takrosetter. Den er laget i polyuretan, noe som gjør designrosettene både lettere og rimeligere enn de tradisjonelle takrosettene av gips. Designrosettene kan benyttes som en ordinær rosett med lampe/krone under. De kan også kombineres med downlights, eller led hvor er mange både med tanke på utforming og farge. Rosettene kan også stå alene på vegg eller i tak, og tåler alle interiørmalinger for dem som vil gi dem enda mer særpreg. Rosetten er ingen lampe i seg selv, og lyset den vil gi og styrken på dette er helt opp til brukeren selv. Det er her friheten for eget design kommer inn. Du kan med egne ord lage din egne vri kun fantasien setter begrensninger! Fargenyhet I anledning det kongelige bryllupet i Sverige, har Flügger farve laget fire nye kulører; Victoria, Daniel, Princess og Prince. Den 19. juni giftet kronprinsesse Victoria av Sverige seg med Daniel Westling. Straks etter giftermålet flyttet de til nyoppussede Haga slott, som kronprinsessen fikk i gave av den svenske regjeringen i fjor. Slottet ble modernisert, pusset opp og sikret for om lag 33 millioner kroner før innflyttingen. Blant de mange bryllupsgavene, fikk de kongelige 100 liter maling, i de fire nye kulørene fra Flügger farve: den lilla Victoria 1447, den mørkeblå Daniel 2468, den lyseblå Prince 1461 og den lyserosa Princess Om kronprinsparet får bruk for de nye farger i fremtiden, gjenstår å se. Tips synes du en eller flere av fargene er fine, husk at du får 20 prosent rabatt hos Flügger farve ved å vise fram ABBLmedlemskortet ditt! Fargeglade dynetrekk Har du barn som ikke er glad i, eller ikke rekker, eller ikke gidder å re opp sengen? Kanskje det samme gjelder deg selv? I så fall kjøp et hyggelig og gjerne fargeglad sengetøy som fresher opp rommet. Ha minst to sett, og skift etter stemning og humør! Slipp barna til! Klebemerker eller wall stickers, som produsentene kaller det, har kommet for å bli. Ved hjelp av enkle grep kan du raskt og rimelig få en flott fornyelse i rommet, og hva med å slippe barna til!? I starten var det flest «voksne» motiver på markedet, men i dag har også barna fått litt av hvert å boltre seg i. Og godt er det, for hvem har ikke forsøkt å skrape vekk klistremerker opp gjennom årene på vegger, senger, skap osv. I stedet for å nekte barna å pynte rommet sitt, kan du legge til rette for at ungene kan utfolde seg. Selv for små barnefingre er det en enkel sak.

20 20 ABBL NYTT NR GRAVSTEINER NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER Ingen fordyrende mellomledd Oslo-distriktets største utvalg Alle prisklasser Ring og få tilsendt GRATIS katalog 12% rabatt ved henvisning til annonsen AVDELING GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO TLF: AVDELING SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA TLF: Glassmester Ring oss ALT I GLASS OG GLASSARBEID Tilskåret glass/speil etter mål Sikkerhetsglass, laminert og herdet glass Alt i plast, akryl og polykarbonater Isolerglass - Energiglass Spesialglass Balkongskjermer Balkonginnglassing Glassvegger Glassrekkverk Glass dusjløsninger Dører og vinduer i tre, vinyl og aluminium Levering og montering til konkuransedyktige priser God service og kvalitet Rask levering Garanti HAUGENS GLASS-SERVICE AS, Ringeriksv. 177, 1339 Vøyenenga FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET Henvis til annonsen og få ABBL-rabatt

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Praktisk 5 roms beliggende attraktivt på Rykkinn. Garasje Adresse: Bringebærstien 1, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/98 m² F.kostnader: Kr. 2 872,- Fellesgjeld: Kr. 33 069,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms, Hyggelig utsyn, hage, veletablert boligområde. Oppgraderingsbehov Adresse: Eiksveien 92 C, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/51/59 m² F.kostnader: Kr. 1 470,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet/rekkehus Adresse: Arnesenga 8 B Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 90/86/100 m² F.kostnader: Kr. 2 157,- Fellesgjeld: Kr. 0,- Visning: ons 1.9.2010 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 2 roms med sydvendt balkong, delikat kjøkken fra 2008 Adresse: Heggesnaret 5, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 47/47/50 m² F.kostnader: Kr. 2 384,- Fellesgjeld: Kr. 6 848,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT RYKKINN - Meget pen og påkostet 4 roms andelsleilighet. Garasje Adresse: Bjørnebærstien 39, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/100 m² F.kostnader: Kr. 2 378,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3-roms leilighet med utgang til hage. Store utearealer rundt boligen. Adresse: Gjønnesveien 12, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 64/64/70 m² F.kostnader: Kr. 2 098,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og romslig 3 roms i toppetg. Adresse: Måneveien 28, 4. etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 3 540,- Fellesgjeld: Kr. 27 997,- Visning: ons 25.11.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Meget pen og moderne 2 roms andelsleilighet Adresse: Dønskiveien 27 B, 3 etg. Ant.rom 2 Areal: 59/55 m2 F.kostnader: Kr. 1 769,- Fellesgjeld: Kr. 27 808,- Visning: tir 20.1.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Bjørnebærstien 54, 3 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 735,- Fellesgjeld: Kr. 42 514,- Visning: 20.10.2009 kl. 18:30-19:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HASLUM - Hyggelig 3 roms i et stille bomiljø Adresse: Smedveien 5 B, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 54/54/59 m² F.kostnader: Kr. 1 903,- Fellesgjeld: Kr. 39 699,- Visning: tir

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Moderne og romslig 2 roms m/vestvendt terrasse Adresse: Grevlingåsen 11 B, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 52/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 467,- Fellesgjeld: Kr. 41 166,- Visning:

Detaljer

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet i 4-mannsbolig Adresse: Tunheimbakken 13, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 47/47/52 m² F.kostnader: Kr. 2 550,- Fellesgjeld: Kr. 66 343,- Visning: man 30.11.2015 kl. 17:00-18:00 Fastpris:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys, pen og gjennomgående 4-roms endeleil. beliggende i 1. etasje med trappefri adkomst Adresse: Fururabben 10 D, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 90/90/97 m² F.kostnader: Kr.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Conradis vei 8, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 75/75/82 m² F.kostnader: Kr. 3 143,- Fellesgjeld: Kr. 169 427,- Visning: man 16.3.2015 kl. 16:30-17:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms andelsleilighet med solrik balkong Adresse: Conradis vei 14 D, 3 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 48/48/52 m² F.kostnader: Kr. 2 028,- Fellesgjeld: Kr. 67 946,- Visning: tir

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 3-roms leilighet med garasje. Utsikt. Solrikt. Adresse: Måneveien 36, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 65/65/73 m² F.kostnader: Kr. 4 437,- Fellesgjeld: Kr. 478 864,- Visning:

Detaljer

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 2-roms leilighet med balkong i svært sentralt område - balkong - garasje Adresse: Paal Bergs vei 34, 1 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/54/60 m² F.kostnader: Kr. 2 246,- Fellesgjeld: Kr. 86 341,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Stigerbakken 17, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 109/109/116 m² F.kostnader: Kr. 3 085,- Fellesgjeld: Kr. 54 373,- Visning: tor 12.6.2014 kl. 18:00-19:00

Detaljer

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken.

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken. Sandetorg Borettslag Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO utbygging Drammensmegler n NBBO Byggtek w w w. g n i z t r e k l a m e. n o Sande Torg ligger i rolige og solfylte omgivelser med nærhet til barnehage,

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Kokkerudåsen 27, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 4 755,- Fellesgjeld: Kr. 194 590,- Visning: lør 10.9.2011 kl. 14:00-15:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og delikat 4 roms. Vestvendt balkong. Garasje Adresse: Grevlingåsen 13 A, 2 etg. Ant.rom 4 Areal: 87/78 m2 F.kostnader: Kr. 2 218,- Fellesgjeld: Kr. 26 266,- Visning: ons

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen og praktisk 2-roms. Stor balkong med fritt utsyn Adresse: Dønskiveien 27 A, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 55/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 931,- Fellesgjeld: Kr. 11 970,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Gjennomgående og pen 3 roms med garasje Adresse: Måneveien 30, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 77/75/85 m² F.kostnader: Kr. 4 264,- Fellesgjeld: Kr. 565 726,- Visning: ons 7.11.2012

Detaljer

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 1 roms andelsleilighet Adresse: Måneveien 34, 1 etg. Ant.rom 1 Bra/P-rom/Bta: 39/27/45 m² F.kostnader: Kr. 3 250,- Fellesgjeld: Kr. 331 834,- Visning: ons 03.02.16 kl. 18:00 19:00 Fastpris: Kr 1 900 000,Melding

Detaljer

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag

Der du vil bo! Vi tilbyr prisgunstige produktpakker til borettslag Der du vil bo! Sunndal Boligbyggelag ble stiftet i 1952, og går i dag under navnet SUNNBO. Gjennom snart 70 år har vi skaffet våre medlemmer et godt sted å bo, ved å bygge boliger tilpasset alt fra ungdom

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Fastpris: Kr ,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr ,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet Adresse: Grevlingåsen 17, 4 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 76/76/84 m² F.kostnader: Kr. 3 099,- Fellesgjeld: Kr. 88 469,- Visning: tir 04.10.16 kl. 17:00-18:00 Fastpris: Kr 4 200

Detaljer

Utlysning Kirkeveien 71, 1. byggetrinn

Utlysning Kirkeveien 71, 1. byggetrinn N Y T T N R 1 2 0 1 1 Utlysning Kirkeveien 71, 1. byggetrinn Søknadsfrist: Fredag 4. februar 2011 VELKOMMEN TIL VISNING I BYGGET Lørdag 29. januar kl. 13.00 Søndag 30. januar kl. 13.00 2 ABBL NYTT NR 1

Detaljer

BYGG B Ildverket 12 NORD Plantegning av 3. etasje BESKRIVELSE: 5 (6) roms leilighet i 2. og 3. etasje BRA 120,4 m2 + 5 m2 utebod/sportsbod+takterrasser BOA 113 m2 6-mannsboliger carport Super leilighet

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

Oppskrift på sjokoladekake KAKE. 3 egg + 4,5 dl sukker piskes. 225 g smeltet smør/melange. 6 dl hvetemel. 3 ts bakepulver. 3 ts vaniljesukker

Oppskrift på sjokoladekake KAKE. 3 egg + 4,5 dl sukker piskes. 225 g smeltet smør/melange. 6 dl hvetemel. 3 ts bakepulver. 3 ts vaniljesukker Oppskrift på sjokoladekake KAKE 3 egg + 4,5 dl sukker piskes 225 g smeltet smør/melange 6 dl hvetemel 3 ts bakepulver 3 ts vaniljesukker 3 ss kakao 1 / 11 3 dl melk Stekes midt i ovnen i 30 minutter. 175

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HOSLE : Spesielt strøken 3(4)-roms. Totalrenovert med høy standard - fjordutsikt Adresse: Grevlingåsen 5 C, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 82/82/90 m² F.kostnader: Kr. 2 492,-

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer

Den lille røde høna. Folkeeventyr

Den lille røde høna. Folkeeventyr Side 1 av 5 Den lille røde høna Folkeeventyr Det var en gang en flittig liten rød høne. Hun bodde på en gård med en lat and, en lat katt og en lat gris. En dag da den lille røde høna gikk omkring og lette

Detaljer

FESTMAT I BARNEHAGEN. Holane 12, 6770 Nordfjordeid tlf 47 39 54 64

FESTMAT I BARNEHAGEN. Holane 12, 6770 Nordfjordeid tlf 47 39 54 64 Sjokoladekake i langpanne og muffins med nonstopp er enkelt å ty til når barn skal feire. Dette kan godt avløysast av nye og meir spennande godbitar og delikatesser som er minst like lette å lage. FESTMAT

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03.

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Engelske korsboller Oppskrift 05. Påskespeilegg Oppskrift 06. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Kypriotisk påskebrød Oppskrift 04. 02. Grove

Detaljer

JONGSKOLLEN UTLYSNING AV NYE BOLIGER. Hver leilighet får bruksrett til en nummerert parkeringsplass på terreng. Felles gjesteparkering på terreng.

JONGSKOLLEN UTLYSNING AV NYE BOLIGER. Hver leilighet får bruksrett til en nummerert parkeringsplass på terreng. Felles gjesteparkering på terreng. ABBL YTT R 3 2012 7 UTLYSIG AV YE BOLIGER JOGSKOLLE I forbindelse med en omfattende rehabilitering av Solhaugveien Borettslag på Jongskollen, legger vi ut for salg 7 nye leiligheter: 3 stk. leiligheter

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen GARANTI BOLIGAVIS Nr. 11/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen Alta Breverud Brl ALTA/BREVERUD BRL Koselig 3-roms BL-leilighet i Breverudmyra. Dette er en innbydende

Detaljer

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES Piano er en serie desserter klare til å nytes og som passer for enhver smak. I denne brosjyren gir vi deg tips om

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta GARANTI BOLIGAVIS Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta Gakorisletta Borettslag Prisant. 1 260 000 P-Rom 51 m2 Denne leiligheten er perfekt for både unge førstegangs-etablerere og eldre, som ikke trenger

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 2 /2016 Bladet utgis av GARANTI Alta Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Kaiskuru Alta NYHET Visning, l k 26.01.16.30. 16.30-17 en! Velkomm ALTA/KAISKURU Enebolig med

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 52 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Pen 3-roms endeleilighet i høy. 1 etg. Stor vestvendt balkong! Barnevennlig område. HØYENHALL/MANGLERUD MANGLERUDVEIEN

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis Valentinekake 5 gelatinplater 1 dl kremfløte 250 g fruktyoghurt (to små beger, fortrinnsvis med røde bær) 1 ½ dl kirsebærkompott 1 sukkerbrødbunn Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg!

GARANTI BOLIGAVIS. Skal du selge bolig eller leilighet? profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 16/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Skal du selge bolig eller leilighet? Vi kan hjelpe deg! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vi gjør vårt beste for deg! Kronstad Alta Nyhet! SPIREAVEIEN

Detaljer

Nye, ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Nye, ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B ye, ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A prosjektet Grindatunet vil bli et moderne bygg med spennende arkitektoniske løsninger og gode bokvaliteter. Blokkene bygges iht. TEK 10 med

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

Et godt måltid. Temahefte : Januar Mars.

Et godt måltid. Temahefte : Januar Mars. Et godt måltid Plan for 2017 MÅNED Januar februar mars April mai juni August september oktober November desember TEMA Korn og bakst Mat og friluft Frukt og grønt Høytid og tradisjoner Se eget hefte! Temahefte

Detaljer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer SÅ RASKT! Ta med deg din peisdrøm til din nærmeste Ildstedet-butikk og snakk med en av våre rådgivere om løsninger som passer ditt rom og lommebok.

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

oppskrifter Grove kornprodukter Innhold Baketips havrerundstykker eplerundstykker gulrotrundstykker myslirundstykker glutenfrie eplerundstykker

oppskrifter Grove kornprodukter Innhold Baketips havrerundstykker eplerundstykker gulrotrundstykker myslirundstykker glutenfrie eplerundstykker oppskrifter Grove kornprodukter Innhold Baketips havrerundstykker eplerundstykker gulrotrundstykker myslirundstykker glutenfrie eplerundstykker Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram

Detaljer

TIL VENSTRE Bordet og stolen er bruktfunn.

TIL VENSTRE Bordet og stolen er bruktfunn. Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:08 PM Side 8 Det er noe spesielt med gamle møbler, sier Eva. Jeg føler en egen ro når jeg holder på med et nytt prosjekt, og liker tanken på at møbler som ellers

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Presentasjon av tilstandsrapporten fra OBOS 24.08.2013 Styret 2013 Jan Helge Maurtvedt, Steinar Parelius, Solvor Vasshus Vara: Kari Bjella Unneberg, Endre Daniloff Agenda Hva er

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

Svensk ostepai med tomat- og aspargessalat. Og storhandel på Strømstad Mat.

Svensk ostepai med tomat- og aspargessalat. Og storhandel på Strømstad Mat. Svensk ostepai med tomat- og aspargessalat. Og storhandel på Strømstad Mat. ANNONSE Folkens, se det for deg. Det er en helt vanlig dag, kanskje en hverdag. Du har fri, eller akkurat ferdig på jobb og setter

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Kontakt oss for en boligprat! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vil alltid gjøre vårt beste for deg!

GARANTI BOLIGAVIS. Kontakt oss for en boligprat! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vil alltid gjøre vårt beste for deg! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 13/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Kontakt oss for en boligprat! Vi er lokalkjente, profesjonelle og vil alltid gjøre vårt beste for deg! Nyhet Gakorimyra Alta Visning, juli 9.

Detaljer

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig.

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig. Tasta / Leiligheter 5-08 m / Fra 00 000 Rustabakken Fine dager er nok ikke til å unngå. Heldigvis er prisen fornuftig. smart, enkelt og greit Stavanger Boligbyggelag har bygget boliger i nesten 60 år.

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 5 OBOS BOLIGAVIS UKE 5 014 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Har du husket å forsikre hjemmet ditt? Medlemsforsikring til medlemspris. OBOS tilbyr en av Norges

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Større enn en stor by!

Større enn en stor by! Norske Boligbyggelag i 2006: Større enn en stor by! og viktigere for alle som bor der Over en halv million nordmenn velger bolig med innebygget trygghet Mange av oss bor i din kommune Norske Boligbyggelag

Detaljer

Gul påske uten egg frokost for barn som er allergiske

Gul påske uten egg frokost for barn som er allergiske Kykkeliky! Gul påske uten egg frokost for barn som er allergiske Astma- og Allergiforbundet har laget forslag til gul påskefrokost uten egg. Her finner du mange gode tips og råd til hvordan du kan skape

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n 1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r b y g g e t f o r f r e m t i d e n www.kransebakken.no Utsikten fra 3. etasje på Kransebakken. Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs

Detaljer

Luftige cheddarsnurrer med jalapeño og sprøstekt bacon

Luftige cheddarsnurrer med jalapeño og sprøstekt bacon Luftige cheddarsnurrer med jalapeño og sprøstekt bacon Det er høst! Og vet du hva som er fint om høsten? Suppe. Og vet du hva som er godt til suppe? Nybakte cheddarsnurrer. Og vet du hvordan du lager dem?

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag

Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Prisliste ved salg av: - Eneboliger og småbruk - Eierseksjoner/selveierleiligheter - Andels- og aksjeboliger - Fritidseiendommer - Oppgjørsoppdrag Gjelder fra og med 1. mars 2015 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

TRINN II. For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf , megler Andreas Jølstad mob

TRINN II. For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf , megler Andreas Jølstad mob TRINN II Dale+Bang Fundament Foto: Nicolai Prebensen, Anders Martinsen, 3D-eksteriør: Goutbeek 3D-interiør: Graf/x For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf 38 12 05 40, megler Andreas Jølstad

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

Illustrasjonsfoto. Arkitekttegnet 4-mannsbolig med sjønær beliggenhet.

Illustrasjonsfoto. Arkitekttegnet 4-mannsbolig med sjønær beliggenhet. õ Andvågen Brl Arkitekttegnet 4-mannsbolig med sjønær beliggenhet. Sandnessjøen Velkommen til Andvågen Borettslag I Andvågen på Sandnes, 2 km øst for Sandnessjøen sentrum bygger vi ny flott 4-mannsbolig

Detaljer

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst.

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst. En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger i kommune Brosjyren er med enkel tekst. Utgave 2-2007 Hvor får du hjelp?... Hjelper deg med å fi nne en bolig. Tar i mot søknaden din om bolig. Sjekker

Detaljer

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg Boråsvegen Terrasse I Boråsvegen Terrasse har vi valgt å fokusere på den vakre utsikten og den ideelle beliggenheten. Her kan du nyte utsikten og tilværelsen i lettstelte leiligheter som gir rom for å

Detaljer

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon Generell informasjon Cit i Lä, Café au Lä og Siläncio svenske produkter, utviklet av Svalson AB. Svalson er markedsleder på bevegelige glass og vegger. Hev og senk produktene ble først utviklet til restaurantene

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 28 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! VEITVET: 3-ROMS OPPUSSINGSOBJEKT Oslo Nord VEITVETSTUBBEN 3 B Balkong på 13 kvm Mulighet for peis Ingen forkjøpsrett! avd.

Detaljer