UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN"

Transkript

1 N Y T N R UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN VISNINGSDAT OER: TORSDAG 2. SEPTEMB ER KL. 18 LØRDAG 4. SEPTEMB ER KL. 14 Se side 4 og 5 samt midtoppslag SØKNADSFRIST: 9. SEPTEMBER 2010 SØNDAG 5. SEPTEMB ER KL. 14 T 3 0

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPSRETTEN! Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Utlysing av Bondistranda 7 Dugnad 11 Prisutvikling brukte boliger Midten: PROSPEKT BONDISTRANDA 13 Prisliste Bondistranda Sameie 1 og 2 16 Mattips 18 Unngå innsyn 23 Søknadsskjema Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL nytt» medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: Anne-Lise Fængsrud mobil e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse har først andelseierne i boretts laget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Anne Marie Nesse Knudsen Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag. Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka. Denne utgaven av medlemsbladet distribueres til alle husstander i Asker. Medlemmer og personer i Asker som bor i en bolig tilknyttet ABBL, vil derfor få to eksemplarer av bladet denne gangen. Bare personlige medlemmer av ABBL kan benytte seg av medlemsfordelene. Ønsker du å bli personlig medlem, må du melde deg inn i ABBL. Det koster kr 675,- (300,- i innmeldingsavgift og 375,- årskontingent). Se vår hjemmeside: eller ta kontakt på tlf

3 ABBL NYTT NR EN TRAVEL BOLIGHØST Sommeren er snart slutt, og vi går i imot en travel bolighøst. Omsetningsvolumet for brukte boliger har vært lavt første halvår Årsaken ligger først og fremst i liten byggeaktivitet av nye boliger. Nye boliger skaper sirkulasjon i boligmassen og når nye boliger ikke bygges, synker tilbudet av brukte boliger. En gammel tommelfingerregel sier at en ny bolig skaper minst en brukt og ofte flere, på grunn av påfølgende flyttekjeder. Som en følge av den lave nyproduksjonen, akselererer boligmangelen, noe som igjen fører til pris stigning. Samtidig øker befolkningstakten sterkt i vårt område, noe som bidrar til ytterligere boligmangel og ytterligere prisstigning. Det er lite som tyder på at boligeiere i nærmeste fremtid bør være bekymret for at boligen ikke vil opprettholde sin verdi. Selv om bruktboligvolumet har vært lavt, har ABBLs megleravdeling, «ABBL Eiendomsmegling», så langt hatt et meget godt år. Første halvår økte oppdragstilgangen for ABBL Eiendomsmegling med 30 % sammenlignet med første halvår i fjor. Dette til tross for at omsetningsvolumet totalt sett innenfor ABBL sin forvaltning sank med 6 % i samme periode. For brukte andelsleiligheter har ABBL Eiendomsmegling nå en markedsandel på over 60 % og for brukte eierseksjonsleiligheter 13 %. For sistnevnte kategorie er konkurransen meget skarp. Slik var markedsfordelingen for eier leiligheter første halvår (med forrige år i parentes): DnB NOR Eiendomsmegling 16 % (21 %) - 5 % Fokus Krogsveen 16 % (19 %) - 3 % Aktiv Eiendomsmegling 14 % (13 %) + 1 % ABBL Eiendomsmegling 13 % ( 9 %) + 4 % Privatmegleren 12 % (10 %) + 2 % Eiendomsmegler 1 11 % ( 8 %) + 3 % Eie Eiendomsmegling 5 % ( 4 %) - 1 % Ring Eiendomsmegling 4 % ( 6 %) - 2 % Andre 9 % (10 %) - 1 % I den beskrevne situasjonen, er det derfor hyggelig å meddele at ABBL i løpet av høsten vil være svært aktiv på boligmarkedet. I Asker er vi allerede i gang med 44 ungdomsboliger på Gullhella. Disse vil være klare for innflytting første kvartal I dette nummer av ABBL nytt utlyser vi 84 boliger på Bondistranda. Søknadsfrist er torsdag den 9. september. Vi tar vel neppe for sterkt i når vi hevder at Bondistranda vil bli ett av Askers mest attraktive boligområder, vestvendt og med utsikt over Bondivann. Beliggenheten er sentral i forhold til kommunikasjon, skoler, idrettsanlegg og ikke minst, Asker sentrum. I Bærum arbeider vi fortsatt med å komme frem til en entreprenøravtale for Kirkeveien 71. Dessverre ville ikke Selvaag Bygg vedstå seg Adm. dir. Søren Pedersen den entreprenøravtalen som etter vår oppfatning var bindende inngått for prosjektet. Særlig trist er dette for de som kjenner det lange og tette samarbeidet ABBL og Selvaag har hatt gjennom nesten 50 år. I løpet av disse årene har ABBL og Selvaag samarbeidet om oppføring og salg av nesten boliger i Asker og Bærum. På grunn av den uavklarte entreprenørsituasjonen, vil boligene i Kirkeveien 71 tidligst kunne utlyses i november, alternativt rett over nyttår. Nytt kjøkken? Stikk innom og få et godt tilbud! 20 ÅRS GARANTI Østerby Kjøkkenstudio Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 Sandvika Tlf Fax:

4 4 ABBL NYTT NR NÅ UTLYSER VI BOLIGER PÅ BONDISTRANDA Som midtoppslag i ABBL nytt finner du et 44 siders prospekt over første byggetrinn på Bondistranda Slik ser det nye boligområdet Bondistranda ut i dag. I forgrunnen ser vi broen over til Bondi jernbanestasjon. Den gamle broen, som ikke er i bruk, står der fortsatt med en midlertidig pontongbro ved siden av. Ny bro vil forhåpentligvis bli klar før de første boligene ferdigstilles. Øverst til høyre i bildet skimter vi såvidt «badeplassen».

5 ABBL NYTT NR Samlet vil hele boligområdet bestå av ca. 200 boliger. Det vi nå utlyser er 84 boliger i første byggetrinn, beliggende lengst nord i området, det vil si nærmest Asker sentrum og Bondi jernbanestasjon. TILBLIVELSEN Mange superlativer benyttes ofte ved presentasjon av nye boligområder. Noen fortjent og noen ufortjent. På Bondistranda oppfylles de fleste. Området var tidligere en gartneritomt, vestvendt ut mot vannet og med glimrende solforhold. Utgangspunktet var derfor det beste da ABBL for nesten 10 år siden startet planleggingen med å omdanne gartneritomten til et nytt og spennende boligområde. Planleggings arbeidet har vært nøye og grundig gjennomført, ikke minst ved hjelp av arkitektfirmaet GASA og planavdelingen i Asker kommune. Høsten 2007 ble det innledet et samarbeid med Peab Bolig AS, som resulterte i at Peab kjøpte seg inn med 50 % i prosjektet mot at ABBL gikk inn som deltaker i Peab sine prosjekter på Bekkestua. Resultatet av samarbeidet ble opp rettelsen av utbyggings selskapet Bondi stranda Utvikling AS, som nå er prosjektets byggherre. HVORFOR BONDISTRANDA? Prosjektets opprinnelige arbeidstittel var Bondibroen Nord. Dette navnet hadde sin bakgrunn i «Bondibroen», den gamle broen som førte Røykenveien over Askerelven. Askerelven renner ut av Bondivann og ned mot Blakstad, rett syd for boligområdet. Bondibroen har også gitt navnet til den lokale Velforeningen «Bondibroen og omegn Vel». I dag er ikke Bondibroen lenger noe markert landemerke. Asker kommune valgte derfor på et tidlig stadium i reguleringsprosessen å gi lokalveien innenfor det nye boligområdet navnet Bondistranda. ABBL fikk meddelt vedtaket i et brev fra Asker kommune og ble i grunnen ganske overrasket, idet det ikke er vanlig at kommunen gir en vei navn før den er nedfelt i et reguleringsvedtak. Navnet var imidlertid beskrivende for prosjektet. I og med at alle boligene vil få adresse til Bondistranda, valgte vi også å benytte Bondistranda som prosjektnavn. Greit å ha et navn som er i overensstemmelse med adressen, så blir det i hvert fall ingen misforståelser. TETT SAMARBEID MELLOM PEAB OG ABBL Etter at Peab hadde kjøpt seg inn i prosjektet, ble det lag ned mye arbeid for å få etablert et best mulig samarbeid og oppgavedeling mellom Peab og ABBL. ABBL har hatt ansvaret for ferdigstillelsen av reguleringsarbeidet og organiseringen av eiendommen og vil selvfølgelig stå for salget av boligene. Peab har hatt ansvaret for prosjekteringen og Peab Entreprenør AS vil stå som totalentreprenør for prosjektet. Utbyggingsselskapet Bondistranda Utvikling AS består av et styre, hvor to representanter er oppnevnt av Peab og to av ABBL, med ABBLs direktør Søren Pedersen som styrets leder. Selskapets prosjektleder er Kurt Eirik Restad, som kommer fra Peab. PROSJEKTETS VISJONER På Bondistranda har vi lagt vekt på å tilpasse bebyggelsen til omgivelsene. Det urbane må tilpasses det åpne og solfylte landskapet. Med ryggen mot Røykenveien har vi lagt den tyngste bebyggelsen, men bebyggelsen åpner seg mot vest og vannet. Det er lagt vekt på at alle boligene skal få romslige og skjermede utearealer, enten i form av store balkonger eller terrasser. For boligene på bakkeplan har vi anlagt store, private grøntarealer som tilleggsareal. Nede ved vannet ligger de litt spesielle «Kløverhusene», med tre boliger i hver etasje, som omkranser et inngangsparti med trapperom og heis. Helt ned mot vannkanten finner vi den såkalte «BAFF-sonen», en vernesone for vegetasjonen mot vannet, bare brutt av noen «brygger» som skal skape kontakt mellom boligene og vannet. Som en del av utbyggingsprosjektet, har vi utarbeidet et selvpålagt miljøprogram. Dette for å sikre at prosjektets utforming og produksjon skjer etter miljømessige intensjoner. Gjennom utomhusplanen er det avsatt rikelig med grønne arealer. Alle boligene vil bli oppvarmet gjennom vannbåren varme, kombinert med balansert ventilasjon. Nesten alle private parkeringsplasser er plassert i et underjordisk garasjeanlegg, mens all gjesteparkering er lagt på terreng. Årsaken til det siste er at gjesteplassene må ligge lett tilgjengelige for besøkende, noe som hindrer unødig bilkjøring innenfor boligområdet. Lengst syd grenser boligområdet opp mot Vellets etablerte badeplass. Her har vi valgt å ikke legge inn bebyggelse, men avsette arealet til lek og friluftsaktiviteter i samarbeid med det lokale Vellet. VISNINGER PÅ TOMTEN I god tid før søknadsfristen, torsdag 9. september 2010, vil vi avholde tre visninger på tomten: TORSDAG 2. SEPTEMBER KL. 18 LØRDAG 4. SEPTEMBER KL. 14 SØNDAG 5. SEPTEMBER KL. 14 Husk godt fottøy! (gummistøvler ved fuktig vær) Før visningene vil vi ha stukket ut og merket de viktigste veitraséene og bygningskroppene, slik at man kan få et best mulig inntrykk av hvordan boligene vil ligge i terrenget. Ved siden av dette har vi utarbeidet 3D-tegninger og annet illustrasjonsmateriale som er presentert i prospektet. For ytterligere informasjon kan benyttes prosjektets hjemmeside eller ta kontakt med ABBL direkte på telefon

6 6 ABBL NYTT NR NYTT KJØKKEN, BYTT DØRER OG SKUFFER Herjedalskjøkken fornyer gamle kjøkken til nye kjøkken på på deres nåværende skrog. Spis frokost i ditt gamle kjøkken, lag middag i ditt nye. NB! Kan også bygges opp til tak. Ring Fredrik Jansson på telefon , så kommer vi hjem til deg for gratis befaring og prisoverslag. Vi gir gode priser til abbl-medlemmer!

7 ABBL NYTT NR Dugnad: Om fornuft og følelser Dugnad handler mye om fornuft og følelser. For mens Jensen, Nilsen og Olsen steller blomsterbedene, sitter familien Knutsen, som nylig har flyttet fra maset ved å eie enebolig, og nyter yndlingsserien sin på TV, «Frustrerte fruer», på nyinnkjøpt 50 tommers flatskjerm. Det setter følelser i sving. Dugnad er et gammelt fenomen. Seerne av TV-serien «Typisk Norsk», kåret faktisk «Dugnad» til Norges nasjonalord. Selv om det ikke er helt riktig, liker vi å tro at det er et norsk fenomen. Finnene for eksempel har også sin «talkoot». Det går ut på det samme. Vi stiller faktisk helt frivillig opp, og gjør en innsats for andre eller fellesskapet, uten å forvente noen form for godtgjørelse. Men det gir en god følelse og kunne bidra. Opprinnelig var nok utgangspunktet at det ikke fantes midler til å gjennomføre et prosjekt. Men ønsket om å få det til var sterkt og løsningen ble at alle som ønsket, bidro med det de kunne, vederlagsfritt, for å realisere prosjektet. I dag er nok motivasjonen noe annerledes. Ofte er motivasjonen ønsket om å spare penger. Noen synes det er for dumt å bruke penger på ting de enkelt kan utføre selv. Andre synes arbeidet og arbeidsformen er givende. Beboerne treffer sine naboer og blir bedre kjent. Ordningen med dugnad virker i utgangspunktet uproblematisk. Det oppstår hyggelig kommunikasjon mellom fornøyde naboer som koser seg med dugnadsarbeid. Samtidig sparer boligselskapet penger som kommer alle eierne til gode. Gnisninger oppstår først når enkelte hevder at dugnadsarbeid er hver beboers plikt og at den som ikke deltar, skal straffes. For å ta konklusjonen først; dugnad er frivillig. Det er boligselskapet ved styret som har ansvaret for vedlikehold og drift av fellesareal og utvendig bygningsmasse. Dette er regulert gjennom borettslagsloven og eierseksjonsloven. Når det er styrets plikt å sørge for at nødvendig vedlikehold blir utført, kan de ikke ubetinget skyve ansvaret over på andelseier/ seksjonseier, sier forvaltningssjef Geir Ellefsen i ABBL. Dugnad er ingen plikt, men en tjeneste som utføres på frivillig basis. Lønn for strevet? Det finnes virkemidler som kan stimulere flere til å delta på dugnad. Styret kan velge å belønne dem som deltar. Et honorar på kroner er ikke urimelig for noen timers arbeid. Forskriften om begrensning i lønnsoppgaveplikten åpner faktisk for at styret kan ansette og honorere privatpersoner for inntil kroner, uten skatteplikt for såkalt «kjøp av hjelp i hjemmet», forteller Ellefsen. Dette er summer skattemyndighetene aksepterer, og som verken boligselskapet eller den enkelte trenger å innberette. Ellefsen mener en slik ordning kan være en måte å få flere til å møte opp, samt belønne de som alltid deltar. På en annen side er det alltid litt administrasjon med en slik ordning. Det er verd å ha i tankene. Noen boligselskaper har innført gebyr for ikke å stille på dugnad. Slike gebyrer anbefaler vi ikke, da det ikke er anledning til å kreve at folk betaler denne type gebyr, sier Ellefsen og fortsetter: Det positive med eventuelle gebyr er at folk som gjerne skulle ha vært med, men som av ulike grunner ikke har anledning til det, får en sjanse til å bidra til

8 8 ABBL NYTT NR fellesskapet. Det er mange eldre og syke som ikke kan utføre dugnadsarbeid. Andre igjen har kanskje flyttet fra hus og hage, nettopp fordi de ikke ønsker å holde på med hagearbeid. Vi må respektere dette, sier Ellefsen. For å få inn pengene, kan man legge en regning i postkassen til beboere som ikke har deltatt. Så gjenstår det å se om de vil betale. Mer kan man ikke gjøre, understreker Ellefsen som nevner et tredje alter nativ til dugnadsarbeid. Boligselskapet kan leie inn hjelp. Men dette kan lett føre til økte felleskostnader, og dette er sjeldent populært blant beboerne. De fleste ønsker å holde felleskostnadene lave. Sikkerhet Ellefsen understreker at dugnadsarbeid alltid skal være enkle arbeidsoppgaver som de fleste kan utføre, uten noen form for risiko. Han peker for øvrig på at det er boligselskapet ved styret som har ansvar ved å «beordre» beboerne til de ulike arbeidsoppgavene. Alle som har kjøpt fullverdiforsikring via ABBL sine forsikringsavtaler, har inkludert dugnadsforsikring og yrkesskadeforsikring for midlertidige ansatte. Men uansett bør styret velge helse, miljø og sikkerhet fremfor å spare noen kroner, understreker Ellefsen. Trappevask Er trappevask også dugnadsarbeid? Trappen er fellesareal og fellesansvar, og i prinsippet er det styrets ansvar at den er ren. Men i noen boligselskaper er det beboerne selv som utfører jobben. Igjen, man kan ikke tvinge den enkelte beboer til å betale hvis vedkommende ikke vasker, sier Ellefsen og legger til: Når andelseierne/ seksjonseierne skal utføre trappevask, er dette som oftest bestemt i husordensreglene. Mislighold av vedtekter og husordensregler kan føre til at styret begjærer tvangssalg og utkastelse, men det skal mye til. Det å ikke vaske trappen vil ikke alene være nok til å sette i verk denne type sanksjoner. Dugnad en sosial begivenhet Ellefsen mener man bør fokusere på dugnad i ordets betydning. Det skal være en innsats den enkelte ønsker å bidra med. Legg til side pisken, finn frem gulroten som gjør at flest mulig ønsker å stille opp av egen fri vilje. Innse at ikke alle vil delta på dugnad. Ikke la de som ikke ønsker å delta ødelegge dugnadsånden. Forsøk å fokusere på de gode sidene som det faktisk er ved å delta på dugnad. Det å være med i en sosial begivenhet i boområdet. Følelsen av å gjøre et godt stykke arbeid for fellesskapet, se resultatet av egen innsats på felleseiendom. Kunne samarbeide med naboene. Etter dugnaden kan det arrangeres hyggelig sammenkomst, med mat og drikke. Da er det hyggelig å prate med naboene om hvor fint det har blitt og hvor trivelig det er å bo her. Ikke minst er dette en fin måte for nyinnflyttede å bli kjent med naboene og bofellesskapet, avslutter Geir Ellefsen. SR UTEMILJØ SYKKELTAK SYKKELMILJØ SR BARNEVOGNSGARASJEN UTENDØRS TRENINGSAPPARAT FLEKSIBLE SYKKELSTATIV Suveren R rm belfabr ikk AS leverer produkter til det norske utemilj. Foruten prosjektbaserte produkter fokuserer vi pâ utend rs sykk elmilj, utend rs treningsutstyr, og barnevognsparkering. Det er viktig at det ikke lagres brennbart materialet i trappeoppganger og fellesarealer da en brann i slike settinger vil kunne sette rømningsveier ut av spill gjennom stor røykspredning. Brann og redningsetaten Ett av fire borettslag har opplevd brann eller tilløp til brann de siste fem årene, viser en undersøkelse gjennomført blant 400 styreledere i borettslag & sameier. Noen fordeler: * Øker sannsynligheten for å overleve brann * Enklere for syketransport med frie oppganger * Plassbesparende * Fullt låsbar * Tilpasset nordiske forhold * Krever lite vedlikehold Les mer på eller kontakt oss på Suveren Rørmøbelfabrikk AS Søren Bulls vei 29, N-1051 OSLO Tel: Faks: Det er styrets plikt og ansvar å gjennomføre tiltak som ivaretar sikkerheten til beboerne i borettslag og sameier. Styret kan holdes ansvarlig dersom det skulle brenne og rømningsveier ikke er frie.

9 Bhadra. Leser indiske nettaviser og er mye på Facebook. Andreas. Miljøforkjemper og ivrig blogger. Mye online-spilling om natta. An-Margitt. Bruker ikke nettet så mye, mest til e-post. Ove. Ivrig nettshopper. Særlig interiør og effekter fra 50-tallet. Laila. Enke, men aktiv på kontaktsteder på nettet. Trygve. Pensjonert filmfotograf. Streamer mye film fra nettet. Finn hastigheten som passer deg - og få 1 måned kostnadsfritt bredbånd med ny hastighet! Et borettslag eller sameie er et lite univers av ulike mennesker med ulike interesser og behov. Også når det gjelder bredbåndshastighet. Derfor gir vi deg som bor i borettslag eller sameie muligheten til å oppgradere hastigheten din individuelt etter behov til sterkt rabatterte priser! Tilbudet gjelder til de borettslag og sameier som har en fellesavtale med Canal Digital om KOMPLETT (digital-tv og bredbånd til alle). I tillegg byr vi nå på 1 måned kostnadsfritt bredbånd til alle våre kunder som oppgraderer hastigheten. Les mer på canaldigital.no/komplett

10 10 ABBL NYTT NR A K T U E L L E T J E N E S T E R EL-INNSTALLASJON OG SERVICE Vi utfører alt innen sterkstrøm og svakstrøm. Som ABBL medlem har du rabatter på våre produkter og installasjonsarbeid. MASKINENTREPRENØRER VAKTMESTERTJENESTER MALERE RØRLEGGERE Elfagsjekk av ditt anlegg? Varmesystemer? Lys og varme? Alarmer? Telefoni? Porttelefon? Ring hytta varm? ANNONSESALG Anne-Lise Fængsrud Telefon: FARGEHANDLERE Vaktmestertjenester Garasjefeiing Gressklipping Gjerder, porter og rekkverk Faks: TAKSERING

11 ABBL NYTT NR PRISUTVIKLING BRUKTE BOLIGER «All time high» 2. kvartal 2010 Prisene på brukte boliger i Asker og Bærum stiger. Innenfor ABBLs forvaltning ble det satt prisrekord (all time high) med kroner pr. m 2 BRA annet kvartal Prisene steg med 9 % fra annet kvartal i fjor. Samtidig var gjennomsnittsprisen for 2. kvartal i år ca. 2 % høyere enn den tidligere toppnoteringen fra tredje kvartal På grunn av fortsatt lavt rentenivå og liten produk sjon av nye boliger, ikke minst i Bærum, vil bruktboligprisene trolig fortsette å stige ut over høsten. Et annet forhold som påvirker prisene er utbudet av brukte boliger. Svært få boliger legges ut for salg og vi må helt tilbake til 2001 for å finne et halvår hvor utbudet av brukte boliger var lavere. Til høyre følger utskrift av ABBLs prisstatistikk kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal GJERDER OG REKKVERK Vi leverer og monterer alle gjerdesystemer. Spør oss om hva som passer ditt behov! FORRETNINGSFØRSEL ET GODT TILBUD TIL BOLIGSAMEIER PULLERTER Sikrer områder for uønsket trafikk. Vi har alle tenkelige typer. PORTER Vi leverer og monterer de fleste typer porter. Vår mekaniske avdeling tar på seg det meste! VEIBOMMER Vi leverer og monterer alle typer veibommer, både manuelle og automatiske. Ta kontakt med oss! Tlf: ABBL er forretningsfører for ca boliger i Asker, Bærum, Røyken og Oslo Vest Våre samvittighetsfulle forretningsførere sørger for at bolig selskapene får den oppfølging de trenger ABBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, teknisk og juridisk bistand, revisjon og inkasso Vi kan også forestå prosjektledelse og bygge ledelse av større vedlikehold- og rehabiliteringssaker Tlf

12 Samarbeid gir fordeler Bruk medlemsfordelene dine Tryg og Asker og Bærum Boligbyggelag samarbeider om forsikringer. Gjennom medlemskapet ditt får du inntil 22 % rabatt på private skadeforsikringer, samt andre gode fordeler. Ring oss på grønt nummer , så hjelper vi deg med å velge forsikringer som passer til dine behov. Nå heter vi Tryg Vi har skapt trygge rammer for kundene våre i mer enn 130 år. Navneskiftet fra TrygVesta til Tryg gir ingen praktiske endringer for deg. Ambisjonen vår er fortsatt å være Nordens ledende trygghetsleverandør. Du kan lese mer på

13 ABBL NYTT NR Lavblokker Prisliste BONDISTRANDA sameie 1 Uteareal inkl. terrasse ca. m 2 Antall garasje - plasser * Speilvendt variant (T) P-plass nr. 2 ute på terreng (belastes ikke fellesutgifter for uteplass). **) Fellesutgifter som fremgår av listen er foreløpig stipulerte og vil bli endelig fastsatt på konstituerende sameiermøte. NB! Fjernvarmekostnader for oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann er inkludert i stipulerte fellesutgifter. **) Felles utgifter pr. mnd. inkl. fjernvarme Sum fellesutgifter pr. mnd. Hus Seksjon nr. Type Etasje Antall rom BRA m 2 Balkong/ terrasse m 2 Pris **) Felles utgifter garasje pr. mnd. Hus 1 1 Type A Hus 1 2 Type B Hus 1 3 Type B * Hus 1 4 Type C Hus 1 5 Type D Hus 1 6 Type E Hus 1 7 Type F Hus 1 8 Type F* Hus 1 9 Type E* Hus 1 10 Type G Hus 1 11 Type D Hus 1 12 Type E Hus 1 13 Type F Hus 1 14 Type F* Hus 1 15 Type E* Hus 1 16 Type G Hus 1 17 Type H Hus 1 18 Type I Hus 2 19 Type J Hus 2 20 Type K Hus 2 21 Type D Hus 2 22 Type E Hus 2 23 Type F Hus 2 24 Type D Hus 2 25 Type E Hus 2 26 Type F Hus 2 27 Type D Hus 2 28 Type L Hus 3 29 Type M Hus 3 30 Type N Hus 3 31 Type N* Hus 3 32 Type O Hus 3 33 Type P Hus 3 34 Type Q (T) Hus 3 35 Type Q* (T) Hus 3 36 Type Q (T) Hus 3 37 Type P Hus 3 38 Type Q (T) Hus 3 39 Type Q* (T) Hus 3 40 Type Q (T) Hus 3 41 Type R (T) Hus 3 42 Type R* (T) Hus 3 43 Type R (T) Hus 3 44 Type R* (T) Hus 4 45 Type S Hus 4 46 Type T Hus 4 47 Type U Hus 4 48 Type V Hus 4 49 Type U Hus 4 50 Type V Hus 4 51 Type W

14 14 ABBL NYTT NR Kløverhus Prisliste BONDISTRANDA sameie 2 Uteareal Antall **) Felles utgifter Sum Seksjon Antall BRA Balkong/ inkl. terrasse garasje - pr. mnd. **) Felles utgifter fellesutgifter Hus nr. Type Etasje rom m 2 terrasse m 2 ca. m 2 plasser Pris inkl. fjernvarme garasje pr. mnd. pr. mnd. Kløver 1 1 X U Kløver 1 2 Y U Kløver 1 3 Z Kløver 1 4 Æ Kløver 1 5 Ø Kløver 1 6 Z Kløver 1 7 Æ Kløver 1 8 Ø Kløver 1 9 Z Kløver 1 10 Æ Kløver 1 11 Ø Kløver 2 12 X U Kløver 2 13 Y U Kløver 2 14 Z Kløver 2 15 Æ Kløver 2 16 Ø Kløver 2 17 Z Kløver 2 18 Æ Kløver 2 19 Ø Kløver 2 20 Z Kløver 2 21 Æ Kløver 2 22 Ø Kløver 3 23 X U Kløver 3 24 Y U Kløver 3 25 Z Kløver 3 26 Æ Kløver 3 27 Ø Kløver 3 28 Z Kløver 3 29 Æ Kløver 3 30 Ø Kløver 3 31 Z Kløver 3 32 Æ Kløver 3 33 Ø *) Fellesutgifter som fremgår av listen er foreløpig stipulerte og vil bli endelig fastsatt på konstituerende sameiermøte. NB! Fjernvarmekostnader for oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann er inkludert i stipulerte fellesutgifter.

15 Oslo & Akershus Solskjerming AS 20% rabatt Oslo & Akershus Solskjerming er en av områdets ledende leverandører av solskjerming og interiør. Våre medarbeidere er meget dyktige fagfolk med lang bransjeerfaring. Vi er lokalisert i Oslo, har produksjon i Molde og erfarne montører. Vi er behjelpelig med måltaking og til å finne løsninger som passer dine ønsker og behov. Ta derfor kontakt med en av våre konsulenter på tlf Gratis befaring

16 16 ABBL NYTT NR Mattips Oppskrift: Opplysningskontoret for meieriprodukter. FOTO: HILDE BRINGSLI. Morsomme figurboller Ingredienser 50 g gjær 2 ½ dl melk 75 g smør 50 g sukker ½ stk sitron, revet skall 2 stk egg 500 g hvetemel 1 ts bakepulver Pensling 50 g smør, eller 1 vispet egg Fremgangsmåte Smuldre gjæren i bakebollen og rør den ut i litt av den lunkne melken. Smelt smøret og bland det med resten av melken. Bland den lunkne melkeblandingen med gjæroppløsningen. Tilsett sukker, sitronskall og vispede egg. Sikt i mel og bakepulver, og bland alt til en smidig deig. Dekk den godt til og la den heve til dobbel størrelse. Elt deigen lett, og kjevle den ut til en stor leiv, ca 5 mm tykk. Bruk små pepperkakeformer og trykk ut forskjellige figurer. Etterhev bollene i 15 minutter og pensle dem med smeltet smør eller melk. Stek bollene. Dryss på melis før servering eller pynt med melisglasur tilsatt litt konditorfarge. Pynt med forskjellig kakepynt. Steks på 200 C i ca 10 minutter. Tips! For en litt sunnere variant, erstatt ca. 200 gram hvetemel med fibramel og dropp alt som heter glasur og pynt.

17 PEGASUS LEG Pegasus leg er en lekker peisovn med spennende detaljer. Bedre innsyn til peisbålet får du ikke. Passer til romstørrelse fra rundt 35m 2 THE LINK. Foto: Liv Friis-larsen Sebastian Czapnik Dreamstime.com «Vi har alltid ønsket oss et hus på lang sikt, men noe oppussings objekt var aldri aktuelt. Ingen av oss verken kan eller vil... Vi vil gjerne være miljøbevisste, og siden en stor andel av strøm forbruket vårt gikk til opp - varming, velger vi å spare både energi og penger ved å bytte til en rentbrennede vedovn fra Dovre.» Brobekkveien 115, 0582 Oslo. Tlf Smedsvingen 6, 1395 Hvalstad. Tlf

18 18 ABBL NYTT NR Unngå innsyn! Ønsker du å forhindre innsyn, men ønsker verken g ardiner eller persienner? Med frostede vinduer får du både lys og en skjermet tilværelse. Har du økonomi til det, kan du selvsagt bytte ut det aktuelle vinduet med et nytt i frostet glass, men du kan også lage effekten på det du allerede har. Det gjør du ved å bruke en spray eller sette på folie. Alfort & Cronholm tilbyr sprayen Glass Frostening, fra Plasti-Kote, som er utviklet for å gi en frostig finish. Den sprayes i tynne lag på et rent og flekkfritt vindu. En sprayboks holder til omtrent 1,2 m², så om du skal spraye store flater bør du kjøpe flere bokser. Det finnes også en type klebefolie som blir festet med statisk elektrisitet. Det gjør at folien sitter lenge, og metoden bidrar til at folien sitter godt på glasset, samtidig som den gjør at folien enkelt kan tas ned, oppbevares og festes igjen når du vil. Du kan lage mønster, uavhengig av hvilken metode du velger. Velger du sprayvarianten kan du spraye etter en stensil. Klebefoliene kan du kjøpe i mange forskjellige design. Velg den stilen som passer ditt hjem. Trendy takrosett Takrosetter finnes i dag i nye materialer og design som gjør dem mer aktuelle i et moderne interiør. En spennende nyhet det er verd å se nærmere på er rosettserien Cielo skapt av den berømte designeren Martin Bogaers fra Amsterdam. Den nyskapende designen gir stor frihet og en rekke muligheter for belysning, og finnes i to figurer og to formater. Rosetten passer inn i et moderne hjem, eller i et offentlig interiør.

19 ABBL NYTT NR Stickersene kommer på ark, og monteres kjapt og enkelt på veggen. Blir barna lei, er de fleste stickerstypene bare å plukke ned og sette et annet sted uten at veggen har tatt skade! Det finnes mange spennende design. Både Inspirasjon Interiør, Storeys og Astex har lansert en rekke nye mønstre. Alt fra søte jentemerker til litt tøffere merker som nok først og fremst appellerer til gutta. Materialet skiller seg ut fra det mange forbinder med takrosetter. Den er laget i polyuretan, noe som gjør designrosettene både lettere og rimeligere enn de tradisjonelle takrosettene av gips. Designrosettene kan benyttes som en ordinær rosett med lampe/krone under. De kan også kombineres med downlights, eller led hvor er mange både med tanke på utforming og farge. Rosettene kan også stå alene på vegg eller i tak, og tåler alle interiørmalinger for dem som vil gi dem enda mer særpreg. Rosetten er ingen lampe i seg selv, og lyset den vil gi og styrken på dette er helt opp til brukeren selv. Det er her friheten for eget design kommer inn. Du kan med egne ord lage din egne vri kun fantasien setter begrensninger! Fargenyhet I anledning det kongelige bryllupet i Sverige, har Flügger farve laget fire nye kulører; Victoria, Daniel, Princess og Prince. Den 19. juni giftet kronprinsesse Victoria av Sverige seg med Daniel Westling. Straks etter giftermålet flyttet de til nyoppussede Haga slott, som kronprinsessen fikk i gave av den svenske regjeringen i fjor. Slottet ble modernisert, pusset opp og sikret for om lag 33 millioner kroner før innflyttingen. Blant de mange bryllupsgavene, fikk de kongelige 100 liter maling, i de fire nye kulørene fra Flügger farve: den lilla Victoria 1447, den mørkeblå Daniel 2468, den lyseblå Prince 1461 og den lyserosa Princess Om kronprinsparet får bruk for de nye farger i fremtiden, gjenstår å se. Tips synes du en eller flere av fargene er fine, husk at du får 20 prosent rabatt hos Flügger farve ved å vise fram ABBLmedlemskortet ditt! Fargeglade dynetrekk Har du barn som ikke er glad i, eller ikke rekker, eller ikke gidder å re opp sengen? Kanskje det samme gjelder deg selv? I så fall kjøp et hyggelig og gjerne fargeglad sengetøy som fresher opp rommet. Ha minst to sett, og skift etter stemning og humør! Slipp barna til! Klebemerker eller wall stickers, som produsentene kaller det, har kommet for å bli. Ved hjelp av enkle grep kan du raskt og rimelig få en flott fornyelse i rommet, og hva med å slippe barna til!? I starten var det flest «voksne» motiver på markedet, men i dag har også barna fått litt av hvert å boltre seg i. Og godt er det, for hvem har ikke forsøkt å skrape vekk klistremerker opp gjennom årene på vegger, senger, skap osv. I stedet for å nekte barna å pynte rommet sitt, kan du legge til rette for at ungene kan utfolde seg. Selv for små barnefingre er det en enkel sak.

20 20 ABBL NYTT NR GRAVSTEINER NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER Ingen fordyrende mellomledd Oslo-distriktets største utvalg Alle prisklasser Ring og få tilsendt GRATIS katalog 12% rabatt ved henvisning til annonsen AVDELING GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO TLF: AVDELING SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA TLF: Glassmester Ring oss ALT I GLASS OG GLASSARBEID Tilskåret glass/speil etter mål Sikkerhetsglass, laminert og herdet glass Alt i plast, akryl og polykarbonater Isolerglass - Energiglass Spesialglass Balkongskjermer Balkonginnglassing Glassvegger Glassrekkverk Glass dusjløsninger Dører og vinduer i tre, vinyl og aluminium Levering og montering til konkuransedyktige priser God service og kvalitet Rask levering Garanti HAUGENS GLASS-SERVICE AS, Ringeriksv. 177, 1339 Vøyenenga FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET Henvis til annonsen og få ABBL-rabatt

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen.

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen. N Y T T N R 1 2 0 1 0 Kirkeveien 71 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no Resultater fra spørreundersøkelse Bondistranda. Se side 4 Medlemskort for

Detaljer

Ungdomsboliger Gullhella B3

Ungdomsboliger Gullhella B3 N Y T N R 2 0 0 Ungdomsboliger Gullhella B3 Hus 1 Hus 2 ing Visn ten om på t og 23. g r a d r lø janua. 4 2 ag sønd 0. 130 KL Solhaugveien Borettslag 50 år Se side 6 Illustrasjon: Sjur M. Moe For Selvaag

Detaljer

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8 Nr. 3-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag VISNING: Søndag 22.09.2013 kl. 14.00 Mandag 23.09.2013 kl. 18.00 SØKNADSFRIST:

Detaljer

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN N Y T N R 2 0 0 T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12.

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. Nr. 2-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Utlysning av Bondistranda Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. april 2013 2 Medlemsblad for Asker

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nr. 4-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år Direktørskifte i ABBL se side 4 2 ABBL NYTT nr. 4 2014 Medlemsblad for Asker og

Detaljer

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag Nr. 1-2013 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 SØKNADSFRIST: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24 Nr. 4-2012 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Elnes i Vollen nytt boligområde under planlegging, se side 6 2012 Sikrer nærmiljøet med livbøyer Se side 4 Endring av tildelingsreglene Se side 18

Detaljer

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet N Y T T N R 1 2 0 0 6 Bondivann SIDE 5 - Bondivann SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn SIDE 22 - Orden på rommet 2 ABBL NYTT NR 1 2006 MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR 1-2006 Ansvarlig

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3 N Y T T N R 2 2 0 0 8 BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR Se side 2 ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien SIDE 3 ABBL FLYTTER SIDE 4 Boliger under planlegging: Boliger for unge på gullhella

Detaljer

NYTT. God sommer! NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 2-2014. Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16. Rekordår for sykkeltyverier Se side 15

NYTT. God sommer! NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 2-2014. Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16. Rekordår for sykkeltyverier Se side 15 Nr. 2-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ God sommer! ABBL Eiendomsmegling Se side 4 Rekordår for sykkeltyverier Se side 15 Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16 2 ABBL NYTT nr. 2 2014 Medlemsblad

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

Nye boliger Bekkestua

Nye boliger Bekkestua N Y T T N R 4 2 0 0 7 Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE 15 18 Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15.

Detaljer

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER.

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. N Y T T N R 1 2 0 0 7 VI HAR OVERSIKTEN! ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. SIDE 6-7 SIDE 10 og 12 Årets medlemstilbud SIDE 24 og 25

Detaljer

Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. NY renovasjonsordning i Bærum. se side 10

Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. NY renovasjonsordning i Bærum. se side 10 Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ NY renovasjonsordning i Bærum se side 10 2 ABBL NYTT nr. 3 2014 Medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag NR 3-2014 Ansvarlig utgiver: Asker og

Detaljer

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler N Y T T N R 4 2 0 0 8 1 5 2 6 3 4 ABBL eiendomsmegling 25 år 1) Johannes Rivertz - daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF 2) Erik Kvam Johansen - eiendomsrådgiver 3) Ole Kvigne - eiendomsrådgiver

Detaljer

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september.

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september. N Y T T N R 3 2 0 0 6 oligtilbud ondihagen Søknadsfrist mandag 4. september Se midtoppslag Tilbud om nye ungdomsboliger i Asker Søknadsfrist mandag 4. september Side 4-7 SIDE 11-12 Dame med engasjement

Detaljer

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2009. Bli medlem via nettet s. 35. Søk om midler til bomiljøtiltak s. 8. Tid for rehabilitering s.

Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2009. Bli medlem via nettet s. 35. Søk om midler til bomiljøtiltak s. 8. Tid for rehabilitering s. Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 1 2009 Bli medlem via nettet s. 35 Søk om midler til bomiljøtiltak s. 8 Tid for rehabilitering s. 5 Jeg kan se HD-kanaler på flatskjermen Jeg har mange tv-kanaler

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

Tema: Interiør s. 15-20

Tema: Interiør s. 15-20 Medlemsblad for kbbl og MOBO Nr 5 2010 Tema: Interiør s. 15-20 «Nytt» Talgøenga lag 1 s. 8 400 boliger på Øvre Eikrem s. 32 Spa din kropp og sjel Vi tilbyr følgende behandlinger: SPA Massasje Hudpleie

Detaljer

Lise andelseier nr. 30.000 i SBBL s. 32

Lise andelseier nr. 30.000 i SBBL s. 32 Medlemsblad for SKIEN boligbyggelag Nr 3 2010 Klart for Einaren s. 6 Stadion Terrasse klar for salg s. 10 Lise andelseier nr. 30.000 i SBBL s. 32 Siste forestilling i Festiviteten s. 34 Andelseier nr 30.000:

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

Ny avtale med Eidsiva

Ny avtale med Eidsiva Et infor masjonsmagasin fra Vansjø Boligbyggelag Nr 3 2012 Ny avtale med Eidsiva Side 8 Vinn hjemmehjelp for et halvt år! Side 6 Medlemsfordeler Side 12 og 13 Nr. 3 - DESEMBER 2012 OPPLAG: 23.000 ANSVARLIG

Detaljer

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39.

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 1 - Losjeplassen Vest I SALG NÅ! Se side 34-37 Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. Rybergsvingen

Detaljer