Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2013/4 PS 2013/5 PS 2013/6 PS 2013/7 RS 2013/2 RS 2013/3 RS 2013/4 RS 2013/5 RS 2013/6 RS 2013/7 PS 2013/8 PS 2013/9 PS 2013/10 PS 2013/11 PS 2013/12 PS 2013/13 PS 2013/14 PS 2013/15 PS 2013/16 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester januar 2013 Budsjett prosesser i kommunalavdeling helse og omsorg Tilskudd til lokalt folkehelsearbeid i kommunene Rapportering Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale hele - og omsorgstjenester Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ / / /2782 Status prosjekter i samhandlingsreformen 2009/2782 Områdeplan rehabilitering for Østfold /6313 Nybygg Båstadlund Dagsenter 2009/6668 Investeringer Båstadlund Dagsenter, BRAveien og Asak Skole Søsterveien 1 og 3 - Kjøp av boliger fra Sykehuset Østfold Satsting kommunalt barnevern søknad om midler Ettersendes 2009/ /6348 Søknad om salgsbevilling av alkohol gr /4308 Søknad om serverings - og skjenkebevilling Fredriksten Kro Søknad om skjenkebevilling Karjolen, Jernbanegt.6. Søknad om serverings - og skjenkebevilling Macumba Social Club Søknad om salgsbevilling for alkohol gr.1, Rema 1000 Høvleriet 2009/ / / /1752 Side nr. Side 2

3 PS 2013/17 PS 2013/18 Søknad om salgsbevilling for alkohol gr.1, Rema 1000 Svinesundsparken 2009/1677 Brukerråd enhet sykehjem 2009/2782 Gerd-Berit Odberg utvalgsleder Side 3

4 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg Leder KRF Else-Kathrine Hveding Nestleder H Bent Asgeir Larsen Medlem H Anne-Kari Holm Medlem SP Sohrab Darisiro Medlem V Håkon Magne Knudsen Medlem AP Mona Bråthen Medlem AP Odd Sæthre Medlem PP Linn Victoria Olsen Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Fra Fagforbundet møtte: Otto Gøperød Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Roar Vevelstad Rådmannens representant/kst. kommunalsjef Underskrift: Side 4

5 Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Gerd Berit Odberg Utvalgsleder Arild Børstad Utvalgssekretær Side 5

6 Saksliste PS 2012/64 PS 2012/65 PS 2012/66 PS 2012/67 RS 2012/21 RS 2012/22 RS 2012/23 RS 2012/24 RS 2012/25 PS 2012/68 PS 2012/69 PS 2012/70 PS 2012/71 PS 2012/72 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Muntlig orientering ved NAV-leder Astrid Nordstrand - Informasjon om kvalifiseringsprogrammet NAV Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Muntlig orientering ved leder Heidi Karlsen - Klinisk etisk komitè. Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/1226 Strategisk kompetanseplan helse og omsorg 2011/605 Status samhandlingsreformen november /6313 Mulighetsstudie ved Halden Sykehjem 2009/2782 Omdisponering av vedtatte investeringer Enhet Sykehjem 2009/2782 Omdisponering av investeringsmidler 2009/6668 Investering Bergheim Trygdehybler 2009/2782 Søknad om serverings - og skjenkebevilling Eilertsen Bar 2012/5353 Side nr. Gerd-Berit Odberg utvalgsleder Side 6

7 PS 2012/64 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2012/65 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2012/66 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. PS 2012/67 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering. Side 7

8 RS 2012/21 Muntlig orientering ved NAV-leder Astrid Nordstrand - Informasjon om kvalifiseringsprogrammet NAV RS 2012/22 Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester RS 2012/23 Muntlig orientering ved leder Heidi Karlsen - Klinisk etisk komitè. RS 2012/24 Strategisk kompetanseplan helse og omsorg RS 2012/25 Status samhandlingsreformen november 2012 PS 2012/68 Mulighetsstudie ved Halden Sykehjem Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Bent Larsen, H fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Mulighetsstudien viser at en på sikt kan utvide arealene for Helsehuset. Tilbudene der vil ha stor innvirkning på hvordan omsorgsboliger bør utformes og driftes. Det opprettes derfor en gruppe som arbeider med fremtidig tilbud ved Helsehuset. 2. Arbeidet med prosjekt: «Livsløpsbolig fra omsorg til sykehjem» som ble vedtatt i KS 2012/137, igangsettes. Det må snarest avklares tomtevalg og fremlegg av økonomiske skisse som viser realismen i prosjektet. Arbeidet bør koordineres med arbeidet som gjøres rundt Helsehuset. 3. Det opprettes en arbeidsgruppe som har ansvar for salg av boliger, jmf. Pkt. 6.4 i sak KS 2012/137. I denne gruppen bør flere sektorer være representert, også fra politisk nivå. Håkon Magne Knudsen, Ap, fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: 2. Arbeidet med prosjekt: «Livsløpsbolig fra omsorg til sykehjem» som ble vedtatt i KS 2012/137, igangsettes. Det må snarest avklares tomtevalg og fremlegg av økonomiske skisse som viser realismen i prosjektet. Det ble under stemmegivingen votert punktvis. Larsens forslag pkt.1 ble votert opp mot rådmannens innstilling til pkt.1 og vedtatt mot 4 stemmer (Ap og Pp). Larsens forslag pkt. 2 ble stemt opp mot Knudsen forslag til nytt pkt. 2 og vedtatt mot 4 stemmer (Ap og Pp). Larsens forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt (H, V, Krf, Sp, Ap og Pp). Håkon Magne Knudsen, Ap fremmet følgende protokolltilførsel: Protokolltilførsel: Side 8

9 Det forutsette nå at prosjekt på Tyska uten opphold blir administrativt behandlet slik at det kan komme til politisk behandling. Halden Byutvikling v/styreleder må innrettes til neste møte slik at han kan redegjøre for framdriften i prosjektet. Vedtak: 1. Mulighetsstudien viser at en på sikt kan utvide arealene for Helsehuset. Tilbudene der vil ha stor innvirkning på hvordan omsorgsboliger bør utformes og driftes. Det opprettes derfor en gruppe som arbeider med fremtidig tilbud ved Helsehuset. 2. Arbeidet med prosjekt: «Livsløpsbolig fra omsorg til sykehjem» som ble vedtatt i KS 2012/137, igangsettes. Det må snarest avklares tomtevalg og fremlegg av økonomiske skisse som viser realismen i prosjektet. Arbeidet bør koordineres med arbeidet som gjøres rundt Helsehuset. 3. Det opprettes en arbeidsgruppe som har ansvar for salg av boliger, jmf. Pkt. 6.4 i sak KS 2012/137. I denne gruppen bør flere sektorer være representert, også fra politisk nivå. Protokolltilførsel: Det forutsette nå at prosjekt på Tyska uten opphold blir administrativt behandlet slik at det kan komme til politisk behandling. Halden Byutvikling v/styreleder må innrettes til neste møte slik at han kan redegjøre for framdriften i prosjektet. PS 2012/69 Omdisponering av vedtatte investeringer Enhet Sykehjem Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for helse og omsorg godkjenner følgende omdisponeringer: - P 3014 E, restbeløp kr omdisponeres til kjøp av moppevasker - P 3014 I, Journalarkiv sykehjem, restbeløp kr omdisponeres til prosjekt P 3047, utbedring av avdelingskjøkken ved Iddebo. - P 3014P sentral legionelladesinfeksjon, bevilget beløp på kr overføres prosjekt P 3019 Utbedring sykehjems kjøkken ved Solheim Senter - Prosjekt P 3066L Arkivskap Idd har en restbevilgning på kr omdisponeres til innkjøp av 2 fat/bekkenvaskere ved Halden Sykehjem. PS 2012/70 Omdisponering av investeringsmidler Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 9

10 Vedtak: Bevilget restbeløp til P 3068 på kr Til hovedutvalgets disposisjon omdisponeres til P 3065 Nybygg Båstadlund. Kr omdisponeres til P 3018 Familiens Hus PS 2012/71 Investering Bergheim Trygdehybler Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for helse og omsorg bevilger kr fra P 3068 Til hovedutvalgets disposisjon til sikringstiltak ved Bergheim Trygdeboliger PS 2012/72 Søknad om serverings - og skjenkebevilling Eilertsen Bar Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Eilertsens Bar v/ May Helen Eilertsen gis serverings- og skjenkebevilling for Eilertsen Bar, Svenskegata 3, 1777 Halden for alkohol gr. 1, 2 og 3 til Bevillingen gis i samsvar med alkohollovens og bevillingsreglementets bestemmelser. Arealene søkes tilrettelagt i samsvar med kravene om universell utforming. Side 10

11 PS 2013/4 Godkjenning av innkalling PS 2013/5 Godkjenning av saksliste PS 2013/6 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 11

12 PS 2013/7 Referatsaker Side 12

13 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Gina Anette Brekke Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester januar 2013 Medsaksbehandlere: Halvard Bø, Inger Olsen, Mette Sørvik, Øystein Lie Enhet sykehjem Enheten opplever stor etterspørsel etter plasser. Det er raske utskrivninger fra sykehus, og pasientene er dårligere. Behandling er kun iverksatt på SØF, noe som fører til at kommunen må videreføre omfattende behandlinger på sykehjemmene. Som følge av det økte presset har en måttet ta i bruk doble rom både på Iddebo korttidsavdeling. Mange av pasientene er demente, noe som fører til en utfordring ved bruk av dobbeltrom. Det er høy turnover av pasienter ved korttidsplassene både på Iddebo og Halden Sykehjem. Lindrende enhet blir benyttet til riktig pasientgruppe. Enheten har et godt samarbeid med pasientkoordinator som hjelper med å se løsninger. En forsøker å få rett person på rett plass, men opplever flaskehalser på flere områder. Inneliggende i sykehuset Det dreier seg til største delen om pasienter med alvorlige diagnoser, - mange har kreftdiagnose. Disse har behov for omfattende bistand ved utskrivelse, - noen vil få plass på palliativ enhet, noen har rehabiliteringsbehov mens andre skal hjem med bistand fra hjemmesykepleien. Dette kan også dreie seg om omfattende behandlingskrevende tiltak. Se for øvrig pasientkoordinators vurdering under delrapport fra koordinerende fellestjeneste. Intermediæravdelingen Intermediær avdelingen er godt i gang med ca. 80 % belegg til enhver tid. Sengene står til disposisjon fra mandag til fredag. Ny lege starter i enheten 1. februar, og det jobbes med rutiner og turnusordning slik at sengene kan være i bruk hele uken. Enhet hjemmebaserte tjenester Hjemmesykepleien Området opplever et stort press med mange nye brukere, blant annet brukere som trenger behandlingsoppfølging i hjemmet etter sykehusopphold. Bruk av elektronisk planlagte arbeidslister og PDA bekrefter det økte tjenesteomfanget. Ny turnus er innført med tidligere oppstart av arbeidsdagen for å tilpasse seg brukernes behov. En ny pasientgruppe som nå blir meldt fra sykehuset, er barn. Ansatte uten nødvendig spisskompetanse opplever usikkerhet i forhold til denne brukergruppen. Det bør settes i perspektiv at barn behandles på barneavdelinger ved innleggelser på sykehus. Det stilles store krav til kompetanse ikke bare til forholdet mellom farmakologi og barns fysiologi samt Side 13

14 behandlingsteknikker, men også til psykologisk kompetanse i det å møte syke barn som trenger trygghet i en vanskelig situasjon. Fortsatt møter hjemmesykepleien brukere med demens som ikke lenger mestrer hverdagen på en forsvarlig måte, og derfor har behov for plasser i demensboliger. For å møte driftsutfordringene fortsetter tjenesten å sette fokus på samarbeid med kartleggingsog vedtaksteamet. Konsulenter i teamet samarbeider med avdelingslederne i hjemmesykepleien for å sikre korrekt tjenesteyting i forhold til enkeltvedtak. Hjemmesykepleien deltar også i forsknings- og utviklingsprosjektet Helsetjenestekvalitet i hjemmebaserte tjenester i samarbeid med Forum For Helsetjenesteforskning (FFH). Samlokaliserte boliger Flere brukere innenfor samlokaliserte boliger har oppnådd en høy alder og/eller er i ferd med å utvikle demenssykdom. Fortsatt har flertallet av brukerne innenfor denne gruppe aktivitetstilbud på dagtid, eksempelvis Båstadlund. Debatten om aldrende brukere og aktivitet må starte. Det må også settes fokus på fremtidig botilbud i forbindelse med at disse brukere ikke lenger kan være i dagaktiviteter. Det vil i fremtiden kreves døgnbemannede, velegnede boliger for aldrende brukere innenfor samlokaliserte boliger. Tjenesten utfordres i denne sammenheng når det gjelder organisering og koordinering. Ved etablering av nye botilbud må disse være så attraktivt utformet at brukere og pårørende ønsker å selge og kjøpe nytt. Omsorgsboliger I omsorgstrappa utgjør omsorgsboliger med heldøgnbemanning et viktig trinn. For å møte fremtiden må omsorgsboligene ha en standard både når det gjelder fysisk utforming og faglig innhold, slik at brukerne opplever dem som gode og trygge livsløpsboliger. Det er nå startet opp et prosjekt, «Prosjekt omsorgsboliger», for en strukturert og kreativ prosess. Prosjektet vil bli gjennomført etter prosjektdirektiv, organisert i arbeidsgruppearbeid og med en styringsgruppe. Prosjektet løper i tidsperioden januar til mai 2013, og vil danne grunnlag for videre prosesser knyttet til omsorgstrappa og målet med å få rett bruker på rett omsorgsnivå. Enhet basistjenester Behandlende tjenester Det var pr. 25. januar ledige fastlegeplasser hos én lege i Halden kommune. Legen som er tildelt den nyopprettete fastlegehjemmelen, er dessverre svært forsinket med å åpne legepraksisen blant annet på grunn av omgjøring og oppgradering av egnet lokale. Det er forventet at praksisen åpner i mars. Flere av kommunens fastleger er behjelpelige med pasienter som er i behov av helsehjelp. Det er godkjent å opprette ytterligere en fastlegehjemmel, og en vil i neste møte i samarbeidsutvalget med legene drøfte når denne bør lyses ut slik at vi unngår en slik situasjon igjen. Helsestasjonen og forsterket helsestasjon flytter i mars til Familiens hus og de ansatte ved kommunelegekontoret avventer en endelig avklaring om videre planer for lokalene i Jacob Blochs gate. Nytilsatt sykehjemslege i 100 % stilling med tilknytning til Iddebo og Solheim sykehjem tiltrer 1. februar. Legen har blant annet lang erfaring som fastlege og tilsynslege ved sykehjem i Mo i Rana. Halden kommune har dermed tre sykehjemsleger i full stilling. Det er mye fokus på fengselshelsetjenesten fra sentrale myndigheter, og i desember 2012 opprettet Helsedirektoratet et fagråd hvor avdelingsleder ved fengselshelsetjenesten i Halden er Side 2 av 2 Side 14

15 medlem. Fagrådet skal blant annet bidra til faglig utvikling innenfor fengselshelsetjenesten, og skal gi innspill til prinsipielle saker som direktoratet bør behandle. Rus/psykiatri Aktivitetssenteret opplever en meget positiv periode med høyt fremmøte av brukere. Flere av brukerne er svært krevende. Etter at sjåføren sluttet, må de øvrige ansatte ta all kjøringen. Dette betyr blant annet at det i perioder er få ansatte til stede på senteret. Dette avhjelpes noe ved at en for tiden har en person på arbeidstrening fra NAV 3 dager i uken. Konglelundveien boliger har nå i lengere tid hatt en ekstra belastning i form av en sterkt pleietrengende bruker. Dette «fanger» mye av personalets oppmerksomhet og krever også ekstra personale på kveldstid. På nyåret har det vært en utfordring med høyt sykefravær blant ansatte, men det synes som om en nå er over denne perioden. Et prosjekt i regi av oppfølgingstjenesten rus avsluttes i disse dager etter at brukeren er gått bort. Dette frigjør 0,70 årsverk noe som er rimelig å se i sammenheng med det økte behovet i Konglelundveien. Det er stadig nye utfordringer på rusfeltet ikke minst i form av økte krav til tjenestene fra statlig nivå. Således er tjenesten for tiden i ferd med å implementere de statlige retningslinjene for behandling av pasienter med dobbeltdiagnose (rus og psykiske lidelser), de såkalte ROPretningslinjene. Familiens hus Familiens hus overtar lokalene i Os allé 1.februar. Ringstad Eiendom er i sluttfasen med å ferdigstille bygget, og en arbeider nå med å få på plass IT og telefoni. Fra uke 7 gjennomføres flytting av de ulike avdelingene. Halden ASVO forestår flytting av eksisterende møbler og utstyr, og Sørlie Prosjektinnredning forestår øvrig innredningsarbeid etter plan. Presset på tunge og nye saker i barneverntjenesten har ikke avtatt i Tilflytning til kommunen av familier med tung problematikk ligger utenfor tjenestens kontroll og må håndteres når bekymrings-meldinger kommer. Det er iverksatt prosess for å søke om ytterligere forsterkninger i tjenestens stab gjennom den statlige satsningen på kommunalt barnevern i Det er nylig tilsatt jordmor i en ledig 50 % hjemmel, men langtidsfravær i annen stilling innebærer at jordmortjenesten fortsatt er sterkt redusert. For øvrig arbeides det med ny arbeidsdeling i helsesøstertjenesten, i og med at Bergheim, Sentrum og Karrestad helsestasjoner avvikles og tjenesten samles i Familiens hus i Os allé. Åpen barnehage har økende fremmøte, og dekker et bredt lavterskelbehov for mange familier. Psykologstillingen holdes vakant, samtidig som miljøkontaktene i skolen er redusert med 50 %. Dette medfører redusert kapasitet overfor utsatte familier og streng prioritering av oppgavene for de som er tilbake. Mens en av de to utekontaktene er på plass etter en omplassering, må prosessen med å besette den andre utekontaktstillingen startes på nytt, da en aktuell person trakk seg før jul. Rehabilitering/aktivitet Halden Rehabiliteringssenter har pr. dags dato fullt belegg. Det er høy sirkulasjonstakt og stor aktivitet. Avdelingen har dessverre et for høyt sykefravær for tiden, både korttids- og Side 3 av 3 Side 15

16 langtidsfravær, og det brukes mye tid på å skaffe vikarer. Ressurspoolen kan bistå med noe, men klarer ikke å dekke det behovet avdelingen har. Både ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten har noe sykefravær og permisjoner, men har kontroll på situasjonen og akseptable ventelister. Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter har flere ledige stillinger, som nå skal lyses ut. Det er i tillegg store utfordringer i forhold til noen få krevende brukere hvor en sliter litt med å få til et tilfredsstillende tilbud. Det samarbeides i disse sakene med andre instanser i kommunen, samt Rishaugen avlastningssenter. Solheim dagsenter har hatt stor pågang av søknader etter nyttår. Her er det p.t. fullt, og det er noen på venteliste. En opplever at det er stor utskifting av pasientene, da mange er for dårlige når de kommer på dagsenteret og derfor har behov for et mer omfattende tilbud. Koordinerende fellestjeneste Pasient- og kartleggingskoordinator Samhandlingsreformens intensjon om større ansvar for pasienter ut i kommunene gir en økt tilstrømning av pasienter. Disse har et større bistandsbehov enn tidligere. Før reformen kunne pasienter være innlagt i sykehus inntil 10 dager etter ferdigbehandlet dato. I dag blir pasienter definert som utskrivningsklare uten å være ferdigbehandlet. Den videre behandlingen forutsettes nå å skulle utføres i kommunen. Pasientene har behov for hjelp i hjemmet, korttidsopphold av medisinske grunner eller rehabiliteringsbehov. Økningen er blitt merkbar fordi en del av disse pasientene tidligere var selvhjulpne ved utskrivelse fra sykehus. Pasientkoordinator mottar daglig innmelding av brukere med demensproblematikk hvor hjemmebasert tjeneste har store utfordringer med å kunne imøtekomme et forsvarlig helsetilbud og hvor det ukentlig medfører en eller flere akuttinnleggelser på somatiske korttidsplasser. Dette er brukere som allerede ved innleggelsen høyst sannsynlig ikke kan komme tilbake til eget hjem med bistand fra kommunens egne hjemmetjenester. Pr. d.d. er 20 brukere inne på korttidsplasser og venter på annet tilbud som langtidsplass på sykehjem, omsorgsbolig eller demenstilbud. Dette medfører ekstra utfordringer for en optimal logistikk og koordinering av pasienter ut fra Sykehus til korttidsplasser i kommunen. Pasientkoordinator har effektuert politisk fattet vedtak om nedleggelse av Iddebo Demens avdeling og alle brukere er koordinert til annet tilbud som er akseptert av pårørende. Sirkulasjonstakten av pasienter/brukere tilbake til kommunen ser ut til å ha stabilisert seg. Omfanget har hatt nærmere 100 % økning fra oppstart av samhandlingsreformen og frem til d.d. I 2012 er det arbeidet med 1276 pasienter tilbakeført til Halden kommune. 15 pasienter har blitt koordinert tilbake Aremark kommune i løpet av 2012 til ulike tjenester Pasienter koordinert tilbake til Halden kommune Kartlegging- og vedtaksteam Fom er dette fagfeltet del av Koordinerende fellestjeneste. Side 4 av 4 Side 16

17 I 2011 saksbehandlet teamet 1238 søknader med søknad om 1465 ulike tjenester I 2012 saksbehandlet teamet 1238 søknader (samme antall som i 2011) med søknad om 1848 ulike tjenester. Det fremkommer flg. oversikt av fagfeltet for 2012 sett opp mot Tjenester Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Alarm Rus Psykiatritjenester Aktivitetssenter 33 Noen søknader er kartlagt av tjenesten selv og ikke av kartleggingsteam Psykiatri/Akt.sent./Amb.tj./Rus/Akt.hus 216 Samlet for 2011 / fordelt på ulike tjenester i 2012 Sykehjem Avlastning/ korttid Kommunal leilighet 107 Omsorgsbolig, 130 Demensbolig 32 Omsorgsbol./Kom.leil/Demensbolig 304 Samlet for 2011 / fordelt på ulike tjenester i 2012 Dagsenter Solheim IP Omsorgslønn - BPA Støttekontakt Noen søkner er kartlagt av tjenesten selv og ikke av kartleggingsteam Ergo / Fysio Støttekontakt Pr er det 210 brukere med støttekontaktvedtak. 20 av disse mangler støttekontakt. Det er en utfordring å rekruttere personer til støttekontaktoppdrag i forhold til personer med store bistandsbehov og den yngste brukergruppen. Det planlegges «Inspirasjonskveld» for alle støttekontakter og avlastere med oppdrag for Halden kommune våren Dette for å rekruttere og beholde positive bidragsytere til en helhetlig tjeneste med fokus på aktivitet, kultur og mestring. Tilrettelegging av gruppeaktiviteter er startet opp. Gruppeleder har kontakt med jeger og fiskeforeningen i Halden. Erfaringene i andre kommuner viser at dette også er et godt tilbud til en del av brukere med ulike funksjonshemninger. Det arbeides aktiv med å rekruttere/motivere søkere av støttekontakttjeneste med vedtak til deltagelse i aktivitetsgruppen. Avlastning Avlastning er viktig for foreldre og pårørende. I enkelte tilfeller er det dette tilbudet som gjør at pårørende er i stand til å ha omsorgsansvaret for funksjonshemmede barn/unge/ voksne. Avlastning ytes ut fra enkeltvedtak og er innvilget ut fra en kartlegging og en konkret vurdering i forhold til den enkelte families situasjon. Ved noen anledninger er det nødvendig å innvilge utvidet avlastning ut fra særskilt vurdering sett i sammenheng med den aktuelle situasjonen foreldre / pårørende er i. Pr januar 2013 viser søknader og henvendelser fra foreldre / pårørende at behovet for avlastningstjenester er økende. Søknader om utvidet avlastning blir behandlet i tråd med gjeldene retningslinjer for saksbehandling og vedtak. Rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang overfor personer med utviklingshemning Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 omhandler de rettssikkerhetstiltak som det er pålagt kommunen å ivareta ved bruk av tvang og makt overfor alle personer med utviklingshemning i kommunen. Formålet med reglene er å hindre at de utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og for å forebygge bruk av tvang og makt. Det er omfattende arbeid Side 5 av 5 Side 17

18 knyttet til å lede og opprettholde kravene i lovverket. Overordnet faglig ansvarlig er enhetsleder for hjemmebaserte tjenester. Arbeidet er delegert. Kommunen har eget arkiv for skadeavvergende meldinger. Oversikt over saker og personer i 2012: Antall personer med skade avvergende meldinger 11 Antall meldinger fordelt på 11 personer 237 Antall personer med godkjente vedtak 5 Antall vedtak til godkjenning hos Fylkesmannen 0 Antall vedtak under utarbeidelse i kommunen 2 Antall innvilgede dispensasjonssøknader fra utdanningskrav 5 I 2013 må tjenesten prioritere arbeidet med rettssikkerhet (alle prosedyrer og internkontroll) til også å omfatte ordinære omsorgsboliger hvor det bor personer med utviklingshemning. Det må også arbeides med å utforme kommunalt regelverk for tilsyn opp mot kjøpte tjenester. Det er en stor utfordring å dekke behovet for den lovpålagte veiledning og opplæring til ansatte som arbeider med problemstillinger knyttet til kap. 9. Det er søkt Fylkesmannen om dispensasjon, og Fylkesmannen har hittil gitt dispensasjon fra kompetansekravet i alle vedtak. Det må arbeides aktivt med å gi ansatte formell kompetanse (både på høyskolenivå og videregående nivå). Husbankens bostøtte Statistikken viser at det er et betydelig antall husstander/søkere i vår kommune som innvilges bostøtte fra Husbanken hver måned. Termin Søkere Innvilget Avslag Samlet beløp Husbankens startlån / boligtilskudd Startlån er en låneordning for de som det er ekstra krevende for å etablere seg på boligmarkedet eller har problemer med å bli boende i boligen sin. Det er kommunene som forvalter startlån som Husbanken har gitt kommunen. For 2013 har kommunestyret i forb. md budsjett 2013 vedtatt å ta opp samme lånebeløp som i 2012; 40 mill. i startlån fra Husbanken for videre utlån til konkretiserte målgrupper. Halden kommune ble etter søknad til Husbanken tildelt tilskuddsmidler til etablering og utbedring/tilpasning for videre tildeling i Det fremmes nå søknad om nye tilskuddsmidler for Tilskuddsmidlene skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnet bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet. Saksbehandlingen skjer fortløpende etter ekstra streng behovsprøving i koordinerende fellestjeneste. STARTLÅN Antall innvilget/utbetalt Utbetalt beløp Antall avslag Antall klagesaker Januar Februar Mars April Mai Juni Side 6 av 6 Side 18

19 Juli August September Oktober November Desember TILSKUDD ETABLERING Antall innvilget/utbetalt Utbetalt beløp Antall avslag Antall klagesaker Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 0(satt av til tapsfond) August September Oktober November Desember TILSKUDD TILPASNING Antall innvilget/utbetalt Utbetalt beløp Antall avslag Antall klagesaker Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Boligsosialt utviklingsprogram Halden kommune har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Husbanken om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Egen programleder er leder for programutviklingen i kommunen under ledelse av oppnevnt styringsgruppe og programutvalg. Det er vedtatt program og aktivitetsplan for perioden 2012 til 2014/15. Programmet er en del av vedtatt økonomiplan for perioden 2013 til Flg. prosjekt er godt i gang; Kompetanse/bo-oppfølging Som del av utviklingsprogrammet skal det utvikles en oppfølgingstjeneste med et tydelig fokus på boligetablering og boligoppfølging. Prosjektleder er ansatt i 50 % stilling og det er etablert tverrfaglig prosjektgruppe som i løpet av prosjektperioden har som målsetting å etablere en oppfølgingstjeneste for personer som vanligvis ikke selv oppsøker hjelpeapparatet og som har vanskeligheter med å etablere seg i bolig, beholde bolig og ivareta dagliglivets aktiviteter. Arbeidet følger prosjektplanen, og det foreligger en statusrapport pr «En dør for alle» Prosjektleder er ansatt i 100 % stilling. Prosjektets mandat og plan er vedtatt og prosjektgruppen har startet sitt arbeid. Første fase i prosjektarbeidet varer frem til påske og prosjektgruppen vil da legge frem Side 7 av 7 Side 19

20 utkast og forslag for styringsgruppen. Hovedfokus i prosjektet er å se på hvordan innbyggerne i større grad kan oppleve en helhetlig forvaltning innenfor tjeneste- og boligformidling, gjennom å organisere forvaltningen bak «En dør». Det er avholdt samling på Park hotell med presentasjon av vedtatt «Boligsosialt utviklingsprogram» hvori inngår «Kartleggingsskjema basert på søknad om tjenester» og prosjektene «En dør for alle» og «Kompetanse/bo oppfølgingstjenesten» Kompetanse- og kvalitetsutvikling Kompetanse- og kvalitetsutvikling er av stor betydning den enkelte ansatte, for kommunen og samfunnet. Kommunalavdeling helse og omsorg arbeider systematisk og strategisk med kompetanseutvikling. Kompetanseforum avholder ukentlige møter. Strategisk kompetanseplan for kommunalavdelingen er godkjent. Handlingsplan/kurskalender for 2013 ferdigstilles i løpet av kort tid. I forbindelse med Kompetanseløftet 2015 søkes det Fylkesmannen i Østfold om støtte til utdanning av ufaglærte, grunnutdanning sykepleiere/vernepleiere deltid. Videre utdanninger på Fagskole og høgskole. I tillegg vil kommunalavdelingen videreføre Demensomsorgens ABCmiljøpermen for flere ansatte og lederopplæring. Siden november måned 2012 har det blitt avholdt tre 12 timers grunnkurs, med test, i legemiddellære for hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og andre ansatte som deltar i legemiddelhåndteringen. Det ble også avholdt to 3 timer oppfriskningskurs for en gruppe som har gjennomført grunnkurs tidligere. Det er avholdet vellykket kurs for 90 personer i regi av Halden Kommune i: «Miljøarbeid og praktisk bistand i tråd med brukerens selvbestemmelsesrett». Refleksjonsgrupper i forbindelse «Rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang overfor personer med utviklingshemning» knyttet til hver samlokalisert bolig er gjennomført og ledet av avdelingslederne. Seminar i forbindelse med implementering av Rus og psykiatri i retningslinjer for de som arbeider innen feltet. Heldagseminar med 40 deltagere for ansatte i helse og omsorg i Halden, Aremark og spesialisthelsetjenesten med fokus på mestring for mennesker med rusproblematikk med tema «Arbeid og aktivitet». Revisjon av retningslinjer for legemiddelhåndtering pågår og skal integreres i kommunens helelektroniske internkontrollsystem. Fra uke 50/2012 har ressurspersoner fra enheter og avdelingene i kommunalavdelingen fått i oppdrag å legge inn eksisterende dokumentasjon på kvalitet - sikkerhet - HMS administrative rutiner i det elektroniske internkontrollsystemet. Dette arbeidet har pågått for fullt i desember2012/januar2013. Prosjekt elektronisk internkontroll overleveres til drift NAV Halden Sosialhjelpsmottagere I desember måned 2012 var det 473 brukere av økonomisk sosialhjelp, sammenlignet med desember 2011 som var 513 brukere av økonomisk. Totalt antall brukere som var innom i 2011 var 1197 mot 1090 i Det viser at antall sosialhjelpsmottagere er avtagende. NAV Halden har fokus på «rett ytelse», og «arbeid først». Det er også igangsatt forvaltning av brukernes økonomi som skal sikre at de har oversikt over sin personlige økonomi. Innvandrere Innvandrere blir prioritert i tiltakssammenheng og det er gjennomført tre yrkesnorskkurs, spesielt rettet inn mot denne målgruppen. Alle kursene har tilstrekkelig med deltagere. Erfaringene fra den type kurs er gode. Mange får jobb etter endt kurs, men det er også noen som har for dårlige norskkunnskaper. Side 8 av 8 Side 20

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Øistein Hoe

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 P rosjektmandat for Innføring av hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Prosjektnavn Planlagt startdato 01.12.2012 Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 Oppdragsgiver Prosjekteier

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG. Møtedato: Møtetid: 18:00 19:55. Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.

MØTEPROTOKOLL FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG. Møtedato: Møtetid: 18:00 19:55. Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 24.11.2010 Møtetid: 18:00 19:55 Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 028/10-031/10 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: Tidspunkt: 13:00 Halden kommune Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 14.11.2016 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. I tillegg protokolleres: Møtet startet med besøk på boligavdelingen i 2. etasje på Hagebæk.

MØTEPROTOKOLL. I tillegg protokolleres: Møtet startet med besøk på boligavdelingen i 2. etasje på Hagebæk. TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 17.03.2016 Tidspunkt: 09:00-14.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00. Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne Anders

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Dato: Tidspunkt: 13:00. Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne Anders ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 01.06.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende medlemmer møtte: Rådhuset, 3300 Hokksund Møteprotokoll Steinar Karlsen Arne Henrik Moen Theodor Lobben Astrid Nesthorne

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23.4.2014

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/1888-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kompetanseplan 2016 - Helse og omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsplan Psykisk helse og habilitering

Årsplan Psykisk helse og habilitering Årsplan 2017 Psykisk helse og habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.10.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

2011 andel til PLO av tot.regn

2011 andel til PLO av tot.regn 2011 andel til PLO av tot.regn Ringerike Fr.stad Sarpsborg Serie1 Moss Halden 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2. tertialrapport Prognose på 630 mkr mot budsjett på 601 mkr Brutto lønn viser pr 2. tertial et

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2014/7608-1 Saksbehandler: Eva Fiskum Saksframlegg Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 06.02.2012 Møteprotokoll Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:30-15.00 Fra sak: 3/12 Til sak: 5/12 Følgende

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 19:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer