Heimevernets skole- og kompetansesenter HUSKELISTE for lagførere og troppsjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Heimevernets skole- og kompetansesenter HUSKELISTE for lagførere og troppsjef"

Transkript

1 Heimevernets skole- og kompetansesenter HUSKELISTE for lagførere og troppsjef Versjon: rev okt 2014 Av: Kilder: Rm Hobæk Kilder: Versjon: rev okt 2014 Av: Rm Hobæk Håndbok for Heimevernet Innsatstropp Stridsteknikk for Heimevernet Laget i Strid Mek lag i felt Håndbok for skyteinstruktør Håndbok AG-3 for Reglement Heimevernet Innsatstropp MG-3 Reglement Stridsteknikk RFK Reglement for Heimevernet Laget i Strid GUR Reglement Mek lag M-72 i felt Reglement HK-416 Reglemen Håndbok HK-417 for skyteinstruktør Reglement AG-3 Reglement MØR Reglement SÆP 44 grunnleggende pistol MG-3 Reglement APP 6A RFK Reglement MRR folder GUR Reglement LFR folder M-72 Reglement HK-416 Reglemen HK-417 Reglement MØR Reglement SÆP 44 grunnleggende pistol Reglement for stormpanservognlaget, CV9030N/F1 Reglement for stridsvognslag, Leopard 2 A4 NO/NO2 1

2 Innhold Lagførers momentliste... 3 Klar til strid... 4 UTS mal Ordremal Rekognoseringsplan Etableringshjul Postinstruks og flaggsignal Beredskapsgrader og sikringstiltak Avstandskort Rekkevidde for lagets våpen og bruksområder Stridsdriller, driller og prosedyrer Tegn og signaler Troppens formasjoner Patruljetjeneste Patruljerapport Bakhold, Ildoverfall og Overfall Sanitet Klargjøring av kjøretøy Signaler Besettelse av ildstilling og ildoverlegenhet Statusrapport Standardiserte meldingsoppsett Militære tegn og signaler Huskeliste og Sikkerhetsbrief for skarpskyting Treffanalyse

3 LAGFØRERS MOMENTLISTE Omsorg for dine menn: Holder du personellet godt orientert hele tiden? Får dine menn mat og drikke? Kontrollerer du personlig føtter og hygiene, treffer du tiltak mot frostskader (sibir) Påpeker, kontrollerer og følger du opp orden og hygiene i leir og i felt? Vedlikehold: Daglig rutinemessig innoljing og vedlikehold av våpen (texas)? Kontrollerer du Las Vegas og Detroit. Er kjøretøy ryddet og tanket? Kontrollerer du dine soldaters utrustning? Kontrollerer du og sjekker at lagets utrustning er i orden, fungerer og vedlikeholdt? Kontrollerer du at det er fylt opp vann, drivstoff, rødsprit, olje i alle beholdere? Reparerer og rapporterer du skader og mangler til troppsjef? Kontroll under feltforhold: Er laget iført riktig antrekk og utrustning som beordret fra troppsjef? Bæres og brukes det korrekt? Kjenner soldatene i laget beredskapsgradene og vet hva det betyr? Er feltropet kjent? Er postinstrukser klare og er de gjennomgått med laget, er vaktposten på plass og vet han hvordan han skal opptre i alle situasjoner? Kjenner alle i laget grunnpunktene, bestemmelser om ildåpning, opptreden overfor fly (både egen og fiendtlige) og opptreden ved bruk av ABC stridsmidler? Er alle soldater tildelt ildstilling og ildsektor? Er alt tilstrekkelig kamuflert, personell, stillinger, telt og kjøretøy? Lar du det gå rutine i å følge opp og kontrollere alle ordrer som du gir? Vaktposten: Har du kontrollert vaktposten, følgende utstyr bør være der: Mg-3 med 600 skudd+res pipe og tilbehør, kasse\sekk til ammo, olje og rødsprit. Postinnstruks, målkort og vaktliste. Liggeunderlag, jervenduk og kamonett. Kikkert, nattoptikk, lommelykt. Varslingssnøre og samband. Ved behov sektorladning, snublebluss, lysraketter, håndgranater og M-72. Daglig kontroll i garnison: Renhold og orden på forlegningsrom. At lag/patrulje og du selv stiller i beordret antrekk og utrustning. At våpen, bekledning og utrustning er vedlikeholdt og korrekt båret. At alt materiell er tilstede og med under utdanning. Sikkerhet: Har du fokus på sikkerhet ifm trening, øving og oppdragsløsning. Gjennomføres aktiviteter iht UD-21. Rapporteres avvik og uønskede hendelser. Det er din plikt som lagfører å sjekke, teste og kontrollere alt utstyr og alle rutiner. Det er din plikt som lagfører og sørge for at overnevnte momenter går i orden. 3

4 KLAR TIL STRID LAG/ENKELTMANN Hensikt: Hensikten med KTS er for å minimalisere sannsynligheten for at noe går galt med oppdragsløsningen på grunn av feil og/eller mangler ved utstyret. Det gjøres også for å sikre at ikke unødvendig sensitivt materiell er med på oppdrag. Det er også en kontroll på at nødvendig materiell blir med. Sluttilstand er oppnådd når laget har kontrollert all utrustning til oppdragsløsningen og utbedret eventuelle feil og mangler. Metode: KTS er en drill, som er en del av UTS Utvikling til strid. For en patrulje innebærer dette følgende: kontroll av enkeltmanns utrustning kontroll av lagsutstyr, våpen og kjøretøy pakking av forsyninger og utstyr i sekk og på kjøretøy trening på oppdrag eksaminasjoner av den enkelte Situasjon Laget skal gjennomføre klar til strid før neste oppdrag. Ordrepunkt Fra Til Ordre Merknader LF Laget REKKE Den enkelte inkludert lagfører inntar rekkeformasjon. LF Laget VENDING UTAD TØM VÅPEN Varsling LF Laget Klar til strid. Kontroller. Avmelding til meg om 10 minutter Personlig utrustning og deretter avdelingsutrustning kontrollerers. 1. Våpen Funksjonstest 2. Våpenet 3. Stålsikte 4. Rails 5. Optisk sikte 6. Nattsikte 7. Lykt HK-416 Sjekkpunkter Beskrivelse 8. Laserpeker 9. Tilbehør 10. Kontrollskyting 1. Ta ladegrep, sett sikringsfløy på sikker. Avtrekk skal ikke kunne tas. Sett sikringsfløy på enkeltskudd. Avtrekk skal kunne tas. Sett i tomt magasin, trekk sluttstykke til bakre stilling, sluttstykket skal låses i bakre stilling. Sluttstykket slippes fram ved hjelp av sluttstykkeutløser, sett sikringsfløy på enkeltskudd avtrekk skal kunne tas. 2. Kontroller at våpen er helt og i orden, at pipen er ren og hel, at flammedemper er tilskrudd. Kontroller at kolben lar seg justere. Løp og kammer tørrpusset, bevegelige deler og våpenet lett innoljet. Rem tilpasses. 3. Kontroller at stålsikter er hele og i orden 4. Sjekk at alle railer på forskjeftet og glidekassen sitter fast. 5. Sitter siktet fast. Vipp opp deksler. Puss linser ved behov. Funksjonstest. Slå på ihht utelys. Kontroller at det ikke er dugg eller brekkasjer. 6. Kontroller feste for monokkel. Sjekk nattsiktefunksjon i det optiske siktet. 7. Funksjonstest. Puss glass. Sett på IR filter. Sikre m/tape 8. Funksjonstest. Kontroller siktepunkt mot optisk sikte inkl IR med NVG i mørke. 9. Kontroller at nødvendig tilbehør er tilstede og i orden, pusseutstyr, olje, vertikalgrep bajonett etc. 10. Kontrollskyting ved behov. 4

5 1. Våpen funksjonstest 2. Stålsikte 3. Våpenet 4. Bajonett Ag-3 Sjekkpunkter 5. Tilbehør 6. Kontrollskyting Beskrivelse 1. Flammedemperen er tilskrudd. Løp og kammer tørrpusset. Våpen lett innoljet Bajonettfeste tilstede og sitter fast. Overrøret er fri for skader og ligger fritt i framsikteholderen. F1 kolben kan låses i to posisjoner. Ta ladegrep, test tydelige knepp på omstillerfløyen, test avtrekkiner: Fulle uten bulker eller skader. 2. Fremsiktet er rundt og kornstolpen rett. Baksiktetrommel skadefri og festeskruen tilsatt. Roterer. Settes på Se over flammedemper, forsikte, overrør, pipe, magasinbrønn, baksiktet, glidekasse, kolbe, pistolgrep, sikringsfløy og rem. Stille siktet, fordeling av ammunisjon, sporlys i magasin, tilpasse reim. 4. Bajonett: Sjekk innfesting på Ag-3. Lett innoljet. 5. Kontroller at nødvendig tilbehør er tilstede og i orden, pusseutstyr, olje, etc. 6. Kontrollskyting ved behov. 1. Lokk 2. Tofot 3. Piper Mg-3 Sjekkpunkter 4. Sluttstykker 5. Stålsikte 6. Funksjonstest Beskrivelse 7. Innoljing 8. Ammunisjon 1. Kontroll av lokk med tilbringer, sjekk at tilbringeren fungerer 2. Kontroll av tofot, at den låser i utslått stilling. (Vinter, truge på) 3. Kontroll av pipene for sprekker, buler og hull. Tørrpusset. 4. Kontroll av sluttstykke, se etter større sår og mangler. Sjekke utdrager, låserullene og tennstempel, også res sluttstykke. 5. Kontroll av siktemidler, at det kan justeres, at det sitter fast. 6. Ladegrep Kontroll av sikring og avtrekk. 7. Sjekk at Mg-en er godt sauset inn med olje og at ekstra olje er med ut. 8. Gå over ammunisjonen som skal brukes. 1. Lokk 2. Tofot 3. Piper 4. Sluttstykker Minimi Sjekkpunkter 5. Stålsikter 6. Funksjonstest 7. Innoljing 8. Ammunisjon Beskrivelse 9. Optisk sikte 10. Ammoboks fester 11. Pipelås/bolt 12. Nummer 1. Kontroll av lokk med tilbringer, sjekk at tilbringeren fungerer 2. Kontroll av tofot, at den låser i utslått stilling. (Vinter, truge på) 3. Kontroll av pipene for sprekker, buler og hull. Tørrpusset. 4. Kontroll av sluttstykke, se etter større sår og mangler. Sjekke utdrager, låserklakker og tennstempel. 5. Kontroll av siktemidler, at det kan justeres, at det sitter fast. 6. Ladegrep. Kontroll av sikring og avtrekk. 7. Sjekk at våpenet er lett innoljet og at ekstra olje er med ut. 8. Gå over ammunisjon som skal brukes 9. Sitter siktet fast. Vipp opp deksler. Puss linser ved behov. Funksjonstest. Slå på ihht utelys. Kontroller at det ikke er dugg eller brekkasjer. 10. Kontroller feste på våpenet og på boksen, at det henger sammen. 11. Sjekk pipelås og bolt, at de er hele og at det sitter på plass. 12. Kontroller våpennummer og pipenummer. 5

6 1. Funksjonskontroll 2. Tennstempel 3. Siktemidler 4. Beskyttelseshetter 5. Benstøtte 6. Sats 7. Rør 8. Tolking RFK Sjekkpunkter Beskrivelse 9. Svingningsdemper 10. Ammunisjon 1. Våpenet lar seg spenne og avtrekk kan tas 2. Tennstempel ikke er skadet 3. Kikkertsikte er helt, øyebeskytter sitter på og at siktet lar seg feste på våpenet. Reservesikte helt og nattsikte helt. 4. Munnings-og bakstykkehette er tilstede og i orden. 5. Benstøtten lar seg feste i tre stillinger. 6. Alt utstyr i veske nr.1, 2 og 3 er tilstede og i god stand. 7. Kanonrøret er tørrpusset. 8. Våpenet er tolket 9. Svingningsdemper tilstede og i orden 10. Kontroller ammunisjon, type og antall iht ordre. Ammokogger er tilskrudd og i orden, og pakket korrekt i sekk/ på meis iht ordre. 1. Funksjonskontroll 2. Rekylbrems 3. Reservesikter 4. Tofot MØR Sjekkpunkter 5. Primærsikter 6. Kolbe 7. Låsearm 8. Rekylfjær m buffer 9. Nedre glidekasse 10. Øvre glidekasse med pipe 11. Låsepinner 12. Magasin Beskrivelse 1. Ladegrep kan tas. Avtrekk kan ikke tas med sikring på. Avtrekk kan tas med sikring av. 2. Rekylbrems sitter fast. Festeskruer og stopp skiver på plass. Stoppskive mellom pipe og rekylbrems til stede. 3. Baksikte fastskrudd. Front sikte lar seg slå opp, kornring hel og stolpekorn til stede. Sikte lar seg justere i side og høyde. Siktene er hele. 4. Tofot kan monteres og låses til våpen i alle posisjoner. Begge ben kan justeres. 5. Kontroller at siktet er helt og kan festes til skinne på øvre glidekasse. 6. Påse at kolben er hel. Støtteben er til stede og inntakt. 7. Hel og uten skader 8. Rekylfjær og buffer er hele. Rekylfjær og buffer kan beveges fritt i glidekassen uten å henge. 9. Nedre glidekasse er hel og uten synlige skader. Verken bulker eller sprekker. Festepunkt mellom nedre og øvre glidekasse er uskadd. Pistolgrep og avtrekker er hele. 10. Øvre glidekasse er hel og uten synlige skader. Ingen bulker eller sprekker. Alle deler hele og tilstede. Pipen ren og uten skader. Pipeklo/buffer hel og uten skader. Pipefjærer hele og uten skader. Festepunkt mellom øvre og nedre glidekasse hel og uskadd. 11. Tilstede og kan låses i våpenet. 12. Kontroller at samtlige magasin er hele og kan låses i magasin brønn 40mm til Ag-3 & 416 Sjekkpunkter 1. Innfesting Ag 2. Renhold 3. Funksjonstest Beskrivelse 1. Granatrøret skal være i inngrep med glidekassens fremkant. Forskjeftepinnen som fester granatrøret skal være i. 3. Våpenet skal være rent og uten ytre skader. 4. Det skal ikke være mulig å ta avtrekk med sikringen på. 5. Tennspissen skal ikke stikke ut av tennspisshullet etter at avtrekket er tatt. 6. Siktemidler er uskadet og lar seg justere 6

7 M-72 Beskrivelse 1. Ingen ytre skader, buler, sprekker eller hull. Splintene sitter på og er i sikret stilling. 2. Sjekk innfesting for speilreflekssikte. 3. Kontroller speilreflekssikte. Håndgranater Beskrivelse 1. Ingen ytre skader, hele og i orden. 2. Sjekk at sikringssplint ikke er rusten eller skadet 3. Kontroller at granat er forsvarlig plassert i stridsvest. Den skal være lett tilgjengelig for hurtig bruk men samtidig forsvarlig plassert. 1. Kontrolleres 2. Klargjøres Unødvendig emballasje osv legges igjen. M-19 & M-100 Sjekkpunkter Beskrivelse 1. Våpen og magasiner 2. Granater 3. Sanitetsutstyr Stridsvest Sjekkpunkter 4. Bajonett 5. Feltspade 6. Nattbriller (NVG) Beskrivelse 7. Vann 8. Kompass 9. Diverse 1. Magasiner: Fulle uten bulker eller skader. 2. Granter: Kontroller alle visuelt. Hel splint. Splint sikret med tape ENO. 3. Sanitetsutstyr i henhold til SOP og plassert likt iht pakningsplan. 4. Bajonett: Sjekk innfesting på Ag. Lett innoljet. 5. Feltspade: Spadeblad med skrue uten skader. Spadehåndtak helt uten skader og innoljet. Kan låses i to stillinger. 6. NVG: Batteri satt i. Funksjonstestet. Kontroll av hode/ hjelm/ våpenfeste. 7. Vann: Fylt iht avd SOP med ferskt vann. 8. Kompass helt og i orden, ingen luftbobler i kompasshus 9. Kontroller annet materiell som kan være aktuelt å ha i stridsvest, kamokrem, briller, brenner, fyrstikker, multiverktøy, lommelykt, tau, hansker, dopapir etc. Hjelm Sjekkpunkter Stropper/remmer Tilpasning med NVG Kamuflasje 7

8 Funksjonstest Kontroll av innhold Vernemaske Sjekkpunkter Beskrivelse Brukes kun på ordre Futteral uten skader, godt festet, filterpatron godt i-skrudd på riktig side (links/ recht skytter). Drikkekork til feltflaske, putepakket rensemiddel, flaskepakket rensemiddel, 2 blokker påvisningspapir, Abc-vernfolder, 30 gram twist og overcast. På ordre: nervegasstabletter og 3 stk atropin autoinjektorer. På ordre: Tetthetskontroll Gjenkjenningsmerke Splint eller håndvåpenbeskyttende vest iht ordre. På Kropp Sjekkpunkter I Uniform Sjekkpunkter 1. Venstre brystlomme 2. Høyre brystlomme 3. Venstre sidelomme Vpl bok/forsvarets ID-kort, blyant og notisblokk, pakket vanntett Enkeltmannspakke Klesbørste, vindvotter Hel og i orden. Kontroller sømmer, glidelåser, reimer og klips. Stridssekk Sjekkpunkter Pakket iht til oppdrag. Beskrivelse Hel og i orden. Pakket iht oppdrag. Storsekk Sjekkpunkter Beskrivelse Kontroller sømmer, glidelåser, reimer og klips. Kontroller at sekken er tilpasset og korrekt justert. Nødvendig materiell er lett tilgjengelig, (sag, tau, termos etc) 8

9 1. Samband 2. PACE 3. Observasjonsutstyr 4. Sanitetsutstyr Øvrig materiell Sjekkpunkter 5. Primus/brenner 6. Telt 7. Kamonett/pressening Beskrivelse 8. Proviant 9. Kart 10. Pulk 1. Kontroll av lading på batteri, ekstra batteri er med. Nettoppkalling til KO. Nødvendig antall antenner. Sambandsdiagram. 2. PACE med ekstra batteri, testes etter satte nøkler til KO. 3. Kontroll av kikkerter. Kontroll av nattoptikk, funksjonstest, ekstra batteri. 4. Mengde iht sats. Kvalitet på innhold (holdbarhet) Infusjonsveske på brystet vinterstid. 5. Prøvebrenning av primus/brenner. Nødvendig drivstoff med på flasker uten lekkasjer. Fyrstikker pakket vanntett. 6. Telt riktig kneppet/uten hull/alle stenger feilfrie/glidelås feilfri. Nok tau, evt ferdigladge plugger. 7. Kamonett og presenninger hele og i orden. Nødvendig antall er med Nødvendig antall, laminert/pakket i plast, evt escape kart. Patruljer må sørge for at ikke kart eller notater avslører egne avdelinger eller oppdrag. 10. Kontroll av pulk Lagfører beveger seg fra soldat til soldat Avmelding LF Den enkelte Avmelding Tilbakemelding G1 LF LF, Geværmann 1 stiller KTS. Ammunisjon: Har følgende: Status våpen: I orden Mangler: LAD VÅPEN LF noterer og gir samlet avmelding til troppsjef Viktige forhold At drillen gjennomføres så tidlig at det er mulig å rette på de feil og mangler som avdekkes før oppdragsløsning iverksettes. At det er den faktiske tilstand som avmeldes, ikke det laget skulle hatt om alt var i orden. At lagfører inspiserer den enkelte og forvisser seg om tilstanden ved selvsyn 9

10 Mottak av ordre om forberedelse 1. Praktiske forberedelser/kts og trening UTS MAL Mottak av varslingsordre 2. Ordre om forberedelse (SOKKA): Situasjonen Oppdrag (nest høyere enhet) Klargjøring av rek. gruppe (R-gruppe) Klargjøring av stridsgruppe (S-gruppe) Annen informasjon Mottak av 5.punktsordre 3. Grovvurdering (STOR) S: Sjefens intensjon Hva er det min sjef ønsker at jeg skal oppnå? Hva sier oppdraget? Hvilke begrensninger har jeg fått? Hva sier soldatkortet og andre reguleringer T: Trusselen/Motstanderen Hva kan det forventes mot oss av handlinger? Vurder ulike handlinger og kom fram til den farligste og mest sannsynlige skal være lik for alle som deltar i samme operasjon. O: Område vi skal operere i Hvordan er område vi skal inn i? Bebygd/ikke bebygd, topografi, viktig lende å beherske, Hvordan komme seg til område (adkomstveier) osv. Studer kart, evt flyfoto, snakk med kjentfolk. Gjennomføre lendevurdeing på kart (AKVODS) R: Ressurser vi trenger Hvor mye personell? Materiell? Hvilken støtte trenger jeg? Hvor er nærmeste plass å evakuere til? Hvor lang tid vil evakueringen ta? 4. Tidslinjal Start bakfra. Skill mellom utvikling til strid og oppdragsløsning. 5. Foreløpig plan Tiltak skal stå i henhold til din sjefs intensjon og trusselen 6. Backbrief Tidsplan Foreløbig plan Ressursbehov 7. Iverksetting av strakstiltak 8. Gi varslingsordre (SOTTAR) Situasjon Oppdrag (utførelse?/grovplan? Kan gies hvis hensiktsmessig) Tid og sted for o-møte Tidligste tid for avmarsj Administrative bestemmelser Rekognosering rek.plan: hva skal rekognoseringen gi svar på? 9. Rekognosering, fortsatt vurdering, valg av handlemåte. FORTSATT SITUASJONSVURDERING OG PLANLEGGING Lendevurdering: (AKVOD - Forsvar, VODKA - Offensiv) A Adkomstveier fremrykningslinjer. K Kunstige og naturlige hinder. V Viktig lende, vi må utnytte fordelene. O Observasjon skuddfelt. D Dekning og skjul 10. Lag og gi 5 punktsordre 11. Fortsatt trening og forberedelser hvile, mat og drikke 10

11 Ordremal KART OG LENDEORINTERING a. Nåværende posisjon vises b. NORD-retning vises c. Lendeorientering. Beskriv steder på kartet/modellbordet som vil lette ordremottakingen, samt alle stedsnavn/akser du nevner i ordren. ORDRE 1. SITUASJON a. Generelt b. Fienden (1) Fiendens hensikt og mål, hentet fra høyere enhet. (2) Styrke og gruppering (3) Reserver og forsterkningsmuligheter (4) Nåværende operasjoner, tap og svakheter (generelt) (5) Fiendtlig handlemåte c. Andre egne styrker (1) Vårt kompani skal... (2) Tr 1 skal... (3) Tr 2 skal... (Kun viktige informasjoner om andre egne styrker skal gis til patruljer som opererer bak fiendens linjer). (1) Generelt om nåværende/pågående operasjoner, avdelinger oppdrag og plan (kun dersom avgjørende for eget oppdrag). (2) Patruljeaktivitet i samme område (3) Støtte-elementer til disposisjon (artilleri og luftstøtte) (4) Hindringer, minefelter, piggtråd, feller. d. Sivilbefolkningen (1) Bosetting (2) Holdninger/støtte (3) Bevegelser/vaner/skikker/bekledning (4) Begrensinger/portforbud (5) Matsituasjon e. Underleggelser/avgivelser (1) Underlagt: - ETT Ingeniørlag - EN Tolk (2) Til støtte i tiden... til...: (3) Avgivelser: - Ingen. a. Plan Fortell i kronologisk rekkefølge hvordan du vil løse oppdraget ditt. Visualiser hvordan dette skal skje på modellbordet/kart. Planen skal vare for hele oppdragets varighet. Ikke si spesifikt hvilken tropp/lag som skal gjøre hva. Dette i den hensikt å gi alle ordre mottakere en felles situasjonsforståelse. b. Lag 1A Fortell spesifikt hva laget skal gjøre. Alle oppdrag skal hensiktsformuleres. Eks: Overvåk veiakse i R XX XX i den hensikt å identifisere og rapportere all fiendtlig aktivitet på veiaksen.. c. Fellesbestemmelser (1) Underleggelser på plass... ( tid / sted ). (2) Alle avd klar til å løse oppdrag / KL H /Kl T/ stillingen besatt kl... (3) Marsjrekkefølge: (4) Formasjon: (5) Marsjberedskap (6) Stridsberedskap ( GRØNN, GUL, RØD ) (7) Feltrop i tiden XX YY1159 på kodeord... (8) Opptreden ved: (I ) Forsinket avmarsj til OP (II) Kontakt med fienden/bakhold, underveis til OP/mål, i OP/på målet, under uttrekking (9) Diverse (I) Øving/trening (II) Klargjøring av utstyr (III) Inspeksjon (IV) Prøveskyting av våpen (VII) DTG innpassering og debrief 2. OPPDRAG Gjengi ditt oppdrag ORDRETT slik det ble gitt deg. Få med ALLE oppdrag. 3. UTFØRELSE Intensjon Hensikten med oppdraget er... Målsetninger/suksesskriterier Sluttsituasjonen er nådd når... (hensikt-målsetninger-sluttilstand) 9 11

12 4. ADMINISTRASJON- OG FORSYNINGSTJENESTE a. Uniform b. Utstyr (I) personlig (II) patrulje/fordeling a. Generelt (1) FP i omr... (2) Forsynings og evakueringsakse... b. Transport (1) Ev retningslinjer for plassering av kjt i forsvar og oppholdende strid. c. Ammunisjonstjeneste (1) Bn amplass i omr... ( hvis etablert ) (2) Kp amplass / amgruppe... ( hvis etablert ). (3) Retningslinjer for hvor mye am troppene skal bringe med seg / legge opp i stillingene og ev retningslinjer for etterfors. d. Drivstoff (1) Ev bn drivstoffplass med åpningstider. (2) Retningslinjer for drivstoffetterfors innad i kp. e. Vedlikeholdstjeneste (1) 67 B/C/D plass i formasjonen / stillingsområde. (2) Støtt kompaniet med reparasjonstjenester etter følgende prioritet:... f. Sanitet (1) Avdelingen/laget skal lag sin plan for handling ved skadde/sårede i sitt område. (2) Kp samleplass og hjplass 66 A/B/C i ru... (3) Retningslinjer for underavd førstehjelp og evakuering til samleplass. g. Personell (1) Bn krigsfangeplass i ru... (2) Retningslinjer for behandling og evakuering av krigsfanger internt i kp og tilbake til bn med utpekt ansvar og ev transportkjt. (3) Bn samleplass for døde. (4) Retningslinjer for behandling og evakuering av døde i kpregi. h. Proviant og vann Her er det er viktig å luke bort alt som ikke er relevant for oppdraget slik at ordren blir så kort og konkret som mulig. 5. STRIDSLEDELSE OG SAMBAND a. KO posisjon/ledelse (alle faser) b. Alternative KO plasser c. Kommandokjede (arverekkefølge) i patruljen d. Samband (I) diagram (II) frekvenser (III) kallesignaler (IV) kodeord/kodenavn (V) sendeskjema/tider (VI) koder (VII) handling ved kompromittering/mistanke om kompromittering (VIII) autentisering (IX) tap av samband e. Lys og lyd signaler, tegn f. Passord/gjenkjenning/Feltrop g. Rapporteringsskjema/-oppsett h. Synkronisering av klokka/rett tid / Spørsmål? ORDRE SLUTT. SPØRSMÅL. GJENTA OPPDRAG ( alle ordremottakere ) RETT TID (Når jeg sier tid er klokken... Tid. Klokken var... ) OOF - Ordre om forberedelser (Varslingsordre nr.1) S Situasjon O Orientering om situasjonen K Klargjøring av rek gruppen (lagførere og troppsjef) K Klargjøring av stridsgruppen (resten av troppen) A Adm best evt annen tilgjengelig informasjon VO Varslingsordre (Varslingsordre nr.2) S Situasjon (Motstanderen/fienden, lokalbefolkning, egne avdelinger) O Oppdraget til Troppen eller laget Slik du har fått det. Forklar sjefens intensjon. (HMS = Hensikt, Metode, Slutt-tilstand). T Tid og sted for ordremøte (Når og hvor) T Tidsplan (Gis som tid, eller reguleres som marsjberedskap) A Administrative bestemmelser (KTS, hva skal være med utover normal utrustning, hvile, mat, trening osv. Dvs alle nødvendige forberedelser. Tidsfrister for innmelding av status og bestillinger til logistikk-seksjonen.) R Rekognosering (Rekognoseringsplan: Hvem rekognoserer hva? Når skal dette skje? Hva skal man se etter?) 12

13 LFs minimumsordre: Normalt gir troppsjefen en fullstendig 5-punktsordre til samlet tropp. Dette sikrer at informasjonen ikke blir filtrert gjennom LF nivået. Når troppsjefen har gitt samlet ordre til troppen utfyller LF denne ordren med sin minimumsordre. Hvis troppsjefen ikke har anledning til å gi ordre til samlet tropp gir LF en 5-punktsordre til hele laget. Minimumsordren i angrep ( PULS) inneholder følgende: P U L S Plassering i troppen Utgangsformasjon Lende som skal nyttes under fremrykning Sted for innbrudd i stillingen. Lagførers ordre Lagførers ordre gis av lagfører før oppdraget iverksettes. Lagførers ordre gies i form av en fempunktsordre. 1. Situasjon a. Motstanderen - hva er trusselen i det område vi skal. b. Andre egne - hvor er de andre legene i troppen og hva gjør de, evt andre. 2. Oppdrag Oppdraget til laget 3. Utførelse Intensjon: - Hensikt - Målsetninger - Sluttilstand Plan Hvordan skal laget løse sitt oppdrag Det beskrives under viktige punkter som skal være med ifm det ulike oppdrag Statiske oppdrag - stillingsområde til laget - grunnpunkter - ansvarsområde for laget (ildsektor) - bestemmelser for ildåpning - vakthold og bestemmelser for vaktposten - avløsning. Melding PIKSIB - DTG - Fra - Til - Hva - Hvor - Når - Hvorledes - Underskrift - Planlegge - Iverksette - Kontrollere - Støtte - Informere - Bedømme Objektsikring - Tidligst mulig deteksjon - Hurtigst mulig reaksjon - Sterkest mulig sikring av vital del 9 13 Minimumsordren i forsvar (SOGISVA) inneholder følgende: S G O S I G I V A Situasjon og gruppering i troppen Grunnpunkter Oppdrag til laget Stillingsområdet og våpenplassering Ildsektor (venstre og høyre begrensning) Gruppering MG (gjelder kun geværlag) Ildåpning - ildavbrudd Vakthold og bestemmelser for vaktposten Avløsning Offensive oppdrag - plassering i troppen - formasjon ifm forflytning - bruken av lende - stillingsområde laget skal nytte - evt sted for innbrudd i målområde - bestemmelser for ildåpning. Patrulje oppdrag - organisering av patruljen - tid og sted for inn/ utpassering - rute som skal følges - handling ved kontakt - opptreden på målet - tegn og signaler - bestemmelser for ildåpning. 4. Adm og fors Evakuering av sårede Antrekk og utrustning Lendevurdering VODKA Faktorer ved lendevurd. 5. Stridsledelse og samband a. Stridsledelse - lagførers plass. b. Samband - endringer. V - Viktig lende O - Observasjon og skuddfelt D - Dekning og skjul K - Kunstige og naturlige hinder A - Adkomstveier Postinstruks - Sit i omr - Omr som skal overvåkes - Lende omkr poststedet - Opptreden på post - Avløsning - Poststedet - Egne avd og naboposter - Feltrop - Egne patr

14 Rekognosering, diverse momenter som kan vurderes. Det bør lages en rekplan, slik at man ved dårlig tid har mulighet til å fordele rek oppdrag. Planen bør da inneholde hva som skal rekognoseres og hvem som skal rekognosere hvor. Flest mulig ledere deltar på rek Kjøre lendet fra fi side for å bedømme hvilke muligheter fi har samt hvilke omr som tiltrekker seg fi oppmerksomhet. Husk at vær/føre/lys kan endre forutsetningene. I utgangs-punktet må vi være forberedt på å løse oppdraget til alle døgnets tider! Stridsstillinger for lagene (lagsvpn og vogner) Hvilke områder må/bør dekkes med ild? Hvilke vpn kan løse ildoppdraget best? Hovedstillinger, skiftestillinger og alternative stillinger Nøyaktig plassering av stillingene og behov for stillingsutbedring Hvilke terreng favoriserer våre vpn? Hvilke veier skal nyttes inn/ut av stillingene? Hvilke grunnpunkter/ildåpningslinjer osv peker seg ut? Rek må gi svar på følgende: Fienden i det aktuelle lendet Mulige og sannsynlige fremrykningsveier for panser og infanteri Hvor starter/ender disse? Hvor stor kapasitet har de? (for eksempel ant. Vogner på linje) Fremkommelighet? (er det fremkommelig? Hvor mye kjøring tåler aksen før den blir ufremkommelig?) Spesielle områder langs disse aksene som gjør fienden sårbar (omr for bakhold tilsv) Hvor kan fi rykke fram skjult og dekket? Hvor må han eksponere seg? Hvor har fi innsyn når han rykker fram? Hvor vil fi sitte av med infanteri? Hvor stor styrke? Muligheter for offensive tiltak (sett opp imot oppdraget troppen har) Hvor kan deler av/hele troppen gjennomføre bakhold? Hvor kan tung PØP settes inn med dødelig effekt? Hvor kan oppsittet tropp rykke hurtig frem, gjennomføre ildoverfall for deretter å trekke seg tilbake? Hvilke akser kan nyttes? Hvilke stridsstillinger må forberedes? Hvordan utnyttes egen ild best mulig, herunder kraftsamlingsretning Hvor kan fi påføres størst mulige tap? Hvor er fi mest sårbar? Hvor og hvorledes må fi holdes nede med vår ild? Mulige og sannsynlige fi ildstøttestillinger Hvilke vpn kan fi plassere der? (type, rekkevidde, effekt osv) Hvilke veier fører frem til disse stillingene? Hvilke områder behersker disse stillingene? Hvilke terreng er viktig for fiende og hvorfor Dette bidrar til å gi svar på hvordan han vil operere (sannsynlig HM) Hvilke muligheter har fienden til å omgå våre planlagte stillingsområder Panserakser? Infanteriakser? Hvor stor styrke vil han i så fall bruke på dette? Egne i det aktuelle lendet Plassering av minefelt eller andre sperringer Hvor gir de best effekt, med hvilke typer miner/sektor virkende? Hvordan kunne beskyte fienden i tilknytning til minefeltene? Hvilke naturlige hinder (elver, bruer etc) kan med enkelhet forsterkes? Hvordan hindre/vanskeliggjøre rydding av disse hindrene/sperringene? Hvordan disponere krumbane ild Hvilke områder må dekkes av krumbane ild? Hvordan skyte lys? (lysplan/lyspunkter) Hvordan skyte røyk? (blende fi, skjule egne, villede fi) Hvor kan skarpskyttere plasseres Skyteavstander Er stillingene utsatt for vind? Kan vi lede krumbane ild fra stillingene? Uttrekningsvei Eventuell plassering av OP/fremskutt sikring/lyttepost Hvilke lende favoriserer en liten forsvarsstyrke/op Kan styrken lede krumbane ild derfra? Hvilke uttrekningsveier finnes? Sambandsforhold tilbake til hovedstyrken? Dersom man skal nytte flere stillingsområder, må en prioritere tid og ressurser Den/de sterkeste stillingene Fremste stilling Offensive tiltak Andre stillinger 14

15 ETABLERINGSHJUL Innen 15 min: Forberedt/hurtig stillingsbesettelse gjennomført Ildledelse koordinert i troppen Vakthold etablert Teltplass tatt ut Graving av dobbeltgroper iverksatt Innen 30 min: Ildområde i troppen sydd sammen Koordinering med nabotropper ferdig Post instruks ferdig Avstandskort ferdig Ildsektorer i groper merket med pinner Innen 60 min: Telt oppe med varme Groper ferdige til knestående skytestilling Patruljering av forterreng gjennomført hvis beordret Kamuflering iht. marsjberedskap gjennomført KTS gjennomført Vaktlister ferdige Innen 120 min: Alle spist Våpen, nattoptikk og kjøretøy vedlikeholdt Kritisk materiell talt og behov innmeldt LF meldt status til TRSJ «Stand To» gjennomført Troppens ildplanskisse klar 15

16 Postinstruks: Postinstruksen må vedlikeholdes og ajourføres så fort situasjonen endrer seg. 1 eks i stillingen og 1 eks i teltet. Vaktlisten skrives av NLF. Betydning Eksempel S Situasjonen i ansvarsområdet Hva er det som ventes inn mot mitt ansvarsområde Hvor er det sannsynlig at fienden kommer Med hvilken styrke kommer han Når kommer han O Området som skal overvåkes Venstrebegrensning: Høyrebegrensning: L Lendet omkring posten Hvordan er terrenget rundt poststedet Er det noen områder som man kan komme seg skjult og dekket inn mot vårt ansvarsområde. O Opptreden på poststedet Ildåpningingsbestemmelser Hvordan skal vaktposten opptre(liggende, stående osv..) Bruk av tegn, signaler samband Hvilket antrekk og utrustning skal vaktposten bære eks Lange drag i snora >> LF frem til poststedet. Korte drag i snora >> Laget i stilling Lysrakett >> Kun Trsj ordre M19-ladninger >> Kun i selvforsvar FI patruljer >> Skal passere men LF varsles Sivile >> Passerer uanmeldt A Avløsning Når skal avløsning være Hvem skal avløse vaktposten P Poststedet Hvor er vaktstillingen plassert(i lyse og i mørke) E Egne avdelinger og naboposter Hvor er naboposten plassert og hvilket lag er det Hvor er nærmeste ildstilling og ildsektor Hvor er resten av troppens lag og nabotroppen F Feltrop Til DTG : X - U E Egne patruljer Har avdelingen patruljer ute Når ventes de tilbake Hvor skal de innpassere Standard flaggsignal: Flere land i NATO bruker følgende merkesystem for flagg: Flaggfarge Betydning Merknad RØD Innbruddpunkt Legges i døra, vinduet, stillingen etc laget bryter inn. GRØNN Klarert. Legges ved innbruddpunkt samtidig som det røde flagget flyttes frem til det sted man har klarert til. Lagfører har rød vimpel som han markerer egne fremste med i forbindelsesgangene. BLÅ Behov for ingeniørstøtte Man oppdager minefelt, minefeller eller hindre etc. og man ønsker å få frem ingeniør for å hjelpe laget videre. GUL Sanitet Trenger sanitetsstøtte/evakueringsstøtte 16

17 Beredskapsgrader og sikringstiltak BEREDSKAP GRØNN Når en ikke har stridskontakt med fienden og kontakt med fienden er lite sannsynlig. GUL Har kontakt/observasjon på fiendtlig oppklaring eller tilsvarende eller slik kontakt/observasjon er sannsynlig. RØD Når fiendtelig angrep kan forventes. STILLE ALARM Fiendtlige styrker er lokalisert og det er tid til å besette stillingen ALARM Fiendtlig angrep er iverksatt. FORHOLD VED STORMLAGET Enkeltpost i lyse, dobbeltpost i mørke. Hvilende personell tar av seg utrustning. Enkeltpost i lyse, dobbeltpost i mørke. 50 % av hvilende personell tar av seg utrustning. Resten hviler med utstyr på klar til å gå i stilling. 50% av laget i stilling. Avdelingsvåpen bemannet. Hvilende styrke har utstyr på klare til å gå i øyeblikkelig utrykning Samtlige våpensystemer klargjøres og bemannes. Observasjonsstilling. Laget klar til øyeblikkelig å avgi ild og løse ildoppdrag. Kjøretøy startes opp på ordre. Laget varsles med rop: ALARM. Hele laget i stilling. PASSIVE OG AKTIVE SIKRINGSTILTAK Passive sikringstiltak Aktive sikringstiltak a. Kamuflasje. b. Utnytte lendet til dekning og skjul. a. Etablere vaktposter evt også lyttepost. b. Sende ut patruljer for å avpatruljere c. Lys-, lyd- og spordisiplin. områder som ikke kan overvåkes. d. Skjerme/ begrense varmeutstråling fra motor/ primus for å redusere termisk signatur. e. Bruke linjesamband og derved begrense radiotrafikken. c. Etablere raske og pålitelige varslingsanordninger (snublebluss, fragmenterende våpen etc). f. Etablere varslingssnøre. g. Luftvern. h. ABC-vern. 17

18 Avstandskort Avstandskort Avdeling: Dato: Ildåpningslinje: Målt med: Tegnet av: Merknad: Punkt Avstand Punkt Avstand Avstandskort 18

19 Rekkevidde for lagets våpen og bruksområder VÅPEN REKKEVIDDE NYTTES MOT HK m Personell, upansrede kjøretøy AG m Personell, upansrede kjøretøy MP-7/MP m Personell MG m Grupper av personell, utydelige og MG-3 på trefot (mitr) 800 m Usynlige mål, lettpansrede og upansrede MG-3 koaksial Cv/Leo 1000 m Kjøretøyer, stillinger, fly, helikopter og fallskjermsoldater i luften og på bakken (montert på luftmålstativ) MINIMI 400 m Personell, upansrede kjøretøy MØR 1500 m Materiell (kjøretøy, installasjoner mm) og personell HK m Personell, upansrede kjøretøy NM m Personell, upansrede kjøretøy RFK Panser (bev/still) 500/700 m Pansrede kjøretøy, bunkers og harde mål RFK Spreng (temp/ansl) 700/1000 m Personell, stillinger og upansrede kjøretøy RFK Lys 2000 m Belysning RFK Røyk 1300 m Blending av fienden, skjerme egne, merke fi stillinger og røyke fi ut fra bygninger/bunkers GUR 40mm 350 m Personell, ildstillinger, upansrede kjøretøy, mål bak høyder, punktbekjempning mot huler, bunkers og vindu. Massetjeneste CS gass. M-72 (bev/still) 100/200 m Upansrede/pansrede kjøretøy, stillinger og bunkers M-72 F1 (bev/still) 150/300 m Upansrede/pansrede kjøretøy, stillinger og bunkers M m Personell M m Personell, upansrede kjøretøy 12.7 mitr bakkemål 1800 m Personell, upansrede kjøretøy 12.7 mitr lettpansrede 1200 m Personell, upansrede og lettpansrede kjøretøy ERYX 600 m Pansrede kjøretøy, bunkers og harde mål JAVELIN 2500 m Pansrede kjøretøy, bunkers og harde mål TOW 3750 m Pansrede kjøretøy, bunkers og harde mål 30mm Pil 2500 m Stormpanservogner, pansrede mål 30mm MP(enklt+luftmål) 2000 m Stormpanservogner, lett- og upansrede kjøretøy, 30 mm MP (flatemål) 3000 m fortifikasjoner og personell. 120mm Pil (bev/still) 3500/4000 m Pansrede mål 120mm Heat (bev/still) 2500/3000 m Infanteri, bygg og flatemål (flere mål sammen) 81mm BK m 19

20 Stridsdriller, driller og prosedyrer NR STRIDSDRILL SITUASJON 1 Hurtig stillingsbesettelse - Hurtig stillingsbesettelse! Front mot.linje mg høyre/venstre! - Stillingsområde Fra.til. I stilling! - Ildområde! Venstre begrensing.høyre begrensning! Grunnpunkter 1. Låve, 2. Mast - Ildåpning på min ordre/på observasjon/ildåpningslinje! - Rydd skuddfelt, Mg sikre (Pri: Skuddfelt, skjul, dekning, støtte) 2 Ild og bevegelse - Etabler ildoverlegenhet - Manøvergjeng fremst, tunge våpen dekker, spredning - Ild og bevegelse! Parvis/gjengvis/lagsvis forflytning mot.! - Mg dekker, Gevær gjør klar, gevær flytter! 3 Innbrud i stilling/grop - Rett i front 2 fiendtlige groper. - Mg gjeng i stilling på haug til venstre, geværgjeng høyre - 1 og 2 ta grop, 3 og 4 støtt fra haug - Mg, ild når i stilling, nedholdende ild. Geværgjeng, iverksett når Mg åpner ild 4 Hurtig bakhold - Hurtig bakhold front mot..! - Nk klargjør M-19! - Anleggstilling, ild på min ordre! 1. Gjennomføres ved holdt. 2. Ved kontakt 3. Ved hurtig ildoverfall 4. Ved reorganisering 5. Ved avsitting fra kjøretøy 6. Handling ved sammenstøt 7. Delvis reorganisering/ reorganisering 1. Laget beveger seg inn i ett område der det er fare for å støte på fienden. Overvåket fremrykning. 2. Fienden hindrer vår forflytning med ild. 3. Fienden besitter ett mål som skal nedkjempes. 4. Fienden antas å være i stilling, men har ikke røpet seg 1. Laget har ved ild og bevegelse kommet så nær fienden at laget går over til innbrudd. 2. Laget går fra stridsdrillen ild og bevegelse til innbrudd og rydding av en grop. 1. Dersom patruljen har fiendtlige styrker/patruljer etter seg som ikke lar seg riste av, kan en bli nødt til å gjennomføre et bakhold/hurtig bakhold for å bli kvitt denne trusselen. 2. Ved sammenstøt mellom lag/patrulje og fiendtlig avdeling. Hvor vi observerer fienden først. 5 Sammenstøt Ulike stridsdriller som gjennomføres når laget støter på fienden uventet. 5a Handling ved observasjonskontakt Laget observerer fienden først. - Laget iverksetter Hurtig stillingsbesettelse og kontaktrapport sendes. - Vurder handlemåte utifra oppdrag og situasjon. Hvorvidt: - Fienden trekker tilbake. - Fienden stanser og går i stilling. - Fienden fortsetter fremrykningen. 5b Handling ved kontakt Håndgranatavstand - Laget iverksetter øyeblikkelig handling ved kontakt. - Laget kaster granater og tar stillingene. Fienden skyter først. Fienden er på kloss hold, innenfor håndgranat avstand. 20

Overvåknings- /kontrolltroppen

Overvåknings- /kontrolltroppen Overvåknings- /kontrolltroppen Metadata KORTTITTEL: Håndbok for HV OK-troppen SIKKERHETSGRADERING: Ugradert IKRAFTTREDELSE: 9.februar 2014 HJEMMEL: Utvikling og utdanning av kapasitet ANSVARLIG FAGMYNDIGHET:

Detaljer

UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse

UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse Sjef TRADOK fastsetter UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

SKYTEKURS NIVÅ 3 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 3

SKYTEKURS NIVÅ 3 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 3 SKYTEKURS NIVÅ 3 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 3 À jour 15.3.2011 2 Innholdsfortegnelse DEL 1 - GENERELT 4 INNLEDNING 4 MÅLGRUPPE OG LÆREFORUTSETNING 4 KURSET GJENNOMFØRES SLIK: 4 INNLÆRING

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

UD 2-1. Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1. Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet Gyldighet 2014/2015 Metadata OM UD 2-1 KORTTITTEL: UD 2-1 SIKKERHETSGRADE- RING: UGRADERT IKRAFTTREDELSE: 2014-01-01 HJEMMEL: ANSVARLIG

Detaljer

Soldathåndboken. Velkommen til Forsvaret. Denne boken er din til odel og eie. Bruk den for hva den er verdt!

Soldathåndboken. Velkommen til Forsvaret. Denne boken er din til odel og eie. Bruk den for hva den er verdt! Soldathåndboken Velkommen til Forsvaret. Denne boken er din til odel og eie. Bruk den for hva den er verdt! Utgitt av Forsvarets personell- og vernepliktssenter 2015 Denne boken tilhører:... Originalens

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER

HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER KURSKATALOG HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER og SJØHEIMEVERNSKOMMANDOEN www.forsvaret.no Àjour pr 19.10.12 orb/f:\hvsks\10 utdanning\02 kurskatalog\kurskatalog 2013\kurskatalog orginal 2013.doc

Detaljer

Temahefte orientering

Temahefte orientering Temahefte orientering Utarbeidet av Norsk Folkehjelp Sanitetssekssjonen Godkjent av SSU 2012 Trykk: Land Trykkeri AS Papir: Innmat 130g Galerie art silk Omslag 200g Galerie art silk For bestilling av flere

Detaljer

Sanitet. idrettsskader og hyperventilering. Fagblad. Førstehjelp. Tema:

Sanitet. idrettsskader og hyperventilering. Fagblad. Førstehjelp. Tema: Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitet sitt fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 2-2010 Les også: Når alarmen går! - Personlig beredskap Førstehjelp på fest Ungdom

Detaljer

Grunnkurs samband Deltakerhefte

Grunnkurs samband Deltakerhefte Grunnkurs samband Deltakerhefte 2 Innholdet i dette heftet er hentet fra sambandsheftet fra 2009 som er utarbeidet av ressursgruppe samband. Illustrasjoner: Gunnar Sten Johnsen, Helge Dommarsnes Foto:

Detaljer

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015

KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015 KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER www.forsvaret.no Àjour pr 10.12.2014 orb/f:\hvsks\10 utdanning\02 kurskatalog\kurskatalog 2015\kurskatalog 2015_10.12.2014.docx

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

Grunnopplæring for sjøtilsatte

Grunnopplæring for sjøtilsatte 1 of 64 07.02.2011 20:52 Grunnopplæring for sjøtilsatte Startside Om kurset Dette kurset skal gi deg et lite innblikk i Hurtigruten, hvilke krav som stilles for å jobbe på våre skip samt gi deg en grunnleggende

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN Se s 19 Program for Fagseminaret 5 2010 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd F s. 6 TEMA: REDNINGSSTAB s. 18 FAGSEMINAR 2010: PROGRAM s. 15 DEI HENTA MEG TILBAKE! s. 30 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Stopp tyven VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING OM VEILEDEREN BNL har med bakgrunn i en undersøkelse om tyveri fra byggeplass våren 2012 utarbeidet en veileder for å hjelpe medlemsbedriftene

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Delegert myndighet 5 Forsvarlig behandling 5 Konsultasjon alle prosedyrer i MOM 5 Praktiske prosedyrer alle prosedyresider i MOM 6 1. Venekanylering 6 2. Medikamenthåndtering/

Detaljer

Innhold E.E.T. AKTUELT

Innhold E.E.T. AKTUELT Innhold 8 16 18 AKTUELT 8 Hilsen fra det sivile hælvete! 12 Refleksjon av tre års ferie 14 Jeg er soldat -med god samvittighet! 16 Geniet versus systemet 18 Fjellkurs sommer 20 Løs oppdrag! Ta vare på

Detaljer

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER 69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER INNHOLD SAMBAND I OSLO SENTRUM ØVELSE NOBLE LEDGER SAMARBEID MED POLITIET ÉN DAG GARDIST, ALLTID GARDIST INNHOLD ANSVARLIG UTGIVER:

Detaljer

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV 1 FORORD Sikkerhet i friluftsliv og andre speideraktiviteter er et viktig tema for alle KFUK-KFUM-speidere. Hvert år gjennomføres mange tusen overnattinger

Detaljer

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress

F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress 1 F/NLF: Kompendium Bird-man vingedress Thomas Sætren Juni 2000 Sikkerhets- og utdanningskomiteen F/NLF 2 1. Om dette kompendiet 1.1 Hensikt Dette kompendiet er en oppsamling av erfaringer og kunnskap

Detaljer

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER 1 Forord Når behovet er der, så bistår Norsk Folkehjelp ordinært helsevesen (ambulanse/lege/luftambulanse). Dette er aktuelt når

Detaljer

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REDNINGSTJENESTEN SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND VERSJON TIL BRUK I FELT. 1994. Forord Du holder nå i hånden et prøvetrykk av «Retningslinjer for søk etter savnet person på

Detaljer

i Alpene Rekondisjonering Veien videre med BFO side 9 Portrett: Sjef FSK/HJK side 10 TIC: Krig eller julefeiring side 30-34 side 20

i Alpene Rekondisjonering Veien videre med BFO side 9 Portrett: Sjef FSK/HJK side 10 TIC: Krig eller julefeiring side 30-34 side 20 Veien videre med BFO side 9 Portrett: Sjef FSK/HJK side 10 Befalsbladet Norges Offisersforbund www.nof.no Nr. 4-2012 TIC: Krig eller julefeiring side 20 Rekondisjonering i Alpene side 30-34 Tematittel

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK/ BEREDSKAPSPLAN

SIKKERHETSHÅNDBOK/ BEREDSKAPSPLAN SIKKERHETSHÅNDBOK/ BEREDSKAPSPLAN MED ROS-ANALYSE Vurdering av sikkerhet knyttet til kretsleir 2015. Inneholdende beskrivelse av arrangementet, sikkerhets og risiko og sårbarhetsanalyse Fredrikstad Speiderkrets

Detaljer