Mottak av pasienter etter seksuelle overgrep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mottak av pasienter etter seksuelle overgrep"

Transkript

1 Mttak av pasienter etter seksuelle vergrep Cecilie Hagemann g Berit Schei, Kvinneklinikken, St. Olavs Hspital HF, Trndheim Helle Nesvld g Henriette Myhre Waitz, Legevakten i Osl Anbefalinger Undersøkelse etter angitt/mistenkt seksuelt vergrep er en øyeblikkelig-hjelp-situasjn Pasienten bør undersøkes av et faglig ppdatert sykepleier/legeteam, frtrinnsvis i et av landets vergrepsmttak Tilby helsehjelp g rettsmedisinsk undersøkelse parallelt, uavhengig av plitianmeldelse g uten egenandel fr pasienten Tilbudet bør mfatte: 1. Akutt kriseavlastende støtte 2. Medisinsk undersøkelse g behandling med hensyn til seksuelt verførbar sykdm, graviditet g skader 3. Rettsmedisinsk undersøkelse, det vil si skadedkumentasjn g sprsikring Må ha tilgjengelig Utstyr til mikrbilgisk prøvetaking, sprsikring g sikring av klær, rusmiddelprøver, skisser g ft fr skadedkumentasjn Nødprevensjn, vaksiner g antimikrbielle midler fr pstekspsisjnsprfylakse Bruk standardmalen Rettsmedisinsk prtkll ved undersøkelse av pasient utsatt fr seksuelle vergrep i skjermet jurnalsystem g helst elektrnisk versjn Sikkert lagringssystem fr jurnal g fts Tilby undersøkelse av hele krppen g alle krppsåpninger uavhengig av hendelsen Mulighet fr ppfølging med tanke på påført smitte g støttesamtaler på samme mttak er en str frdel Litteratursøk Up t date 1, danske 2, britiske 3, canadiske 4 g amerikanske 5-7 retningslinjer, samt WHO s 8;9. Vitenskapelig dkumentasjn er mangelfull g det er ingen stre randmiserte kntrllerte studier. Anbefalingene bygger i str grad på bservasjnsstudier i tillegg til internasjnale retningslinjer fr medisinsk behandling g rettsmedisinsk undersøkelse, samt klinisk erfaring. Definisjn g lvverk Samlebetegnelsen seksualvergrep mfatter et bredt spekter av uønskede seksuelle handlinger sm beføling, masturbasjn, frsøk på g gjennmført penetrasjn av krppsåpninger med penis, fingre eller gjenstand. Overvinnelse kan skje gjennm fysisk vld, press, trusler, ruspåvirkning eller vermakt. Straffelvens 19. kapittel har juridiske definisjner av begrepene vldtekt, seksuell mgang, seksuell handling g seksuell krenking 10. En fyldigere frklaring av begrepene er beskrevet i «Vldtektsmeldingen» 11. Vldtekt inkluderer seksuell mgang ved bruk av trusler g vld g seksuell mgang med nen sm er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å mtsette seg handlingen.

2 Frekmst i Nrge Ppulasjnsbaserte studier viser at 5 16 % av kvinner g 1 % av menn har vært utsatt fr vldtekt minst en gang i løpet av livet, g 5 11 % av kvinnene har vært utsatt før fylte 18 år Årlig insidens blant kvinner har vært ca 1 % 12;15. Bare en av 10 har søkt helsehjelp rett etter vldtekten 12;16. Blant kvinner sm kmmer til en gyneklgisk pliklinikk har 14 % vært utsatt fr vldtekt 17. Tall ver anmeldte lvbrudd fra SSB viser at stadig flere anmelder vldtekt i Nrge, fra ca 400 på 1990-tallet til mer enn 1200 tilfeller i dag 18;19. Andelen vldtektssaker der det tas ut tiltale er imidlertid avtagende 20. Dette gjelder gså fr flere andre nrdiske land 21. Uavhengig av anmeldelse ppsøker nå mer enn 1200 kvinner et av Nrges 24 vergrepsmttak 22. Risikfaktrer 23 Ung alder Tidligere utsatt fr seksuelt vergrep Psykisk lidelse Inntak av alkhl eller stffer / rusmiddelmisbruk Mentalt eller fysisk handikap Kmplikasjner 24 Akutte helseknsekvenser Akutt psykisk stressreaksjn Akutte krppslige skader (alvrlig skade er sjelden) Uønsket graviditet Seksuelt verførte infeksjner g bldsmittesykdmmer Helseknsekvenser på lengre sikt Smatiske symptmer g sykdmmer Psyksmatiske tilstander g krniske smerter (inkl. underlivssmerter, fibrmyalgi, migrene, irritabel kln), symptmer fra hjerte/kar g nevrlgiske symptmer Økt frbruk av helsetjenester Dårlig selvrapprtert helse Høyere sykefravær Reprduktive helseprblemer Underlivsinfeksjner Uønskede graviditeter/abrter Underlivssmerter (dyspareuni, dysmenré) Seksuell dysfunksjn Kmplikasjner under graviditet g fødsel, sm risikatferd g fødselsangst Mentale helseprblemer 25 Psttraumatisk stress-syndrm Depresjn Selvskading, suicidaltanker- g frsøk Angst Risikatferd g rusmisbruk

3 Re-viktimisering Ssiale knsekvenser Prblemer i frhld til arbeids- eller utdannelsessituasjn Øknmiske prblem Behv fr endret bsituasjn (på grunn av trygghet, kmme vekk fra minner) Relasjnelle prblem (til partner, familie, venner) Omsrgsevne Kulturelle rammebetingelser g æresbegreper Diagnse, undersøkelser g behandling Helsevesenet har tre hvedppgaver 26 Kriseintervensjn (stabilisering g videre psykssial støtte) Medisinsk undersøkelse g behandling Rettsmedisinsk dkumentasjn (fr rettsvesen g/eller søknad m erstatning) Overgrepsmttak 27 Tverrfaglige spesialtrente mttaksteam med sykepleiere, leger innen allmennmedisin, gyneklgi g/eller pediatri, samt persnale med psykssial fagkmpetanse Samarbeid mellm gyneklg/allmennlege g pediater tilstrebes fr de yngste tenåringene (12 16 år). Barn < 14 år bør undersøkes av pediater Lavterskeltilbud: Ingen henvisning eller egenandel, uavhengig av plitianmeldelse Døgnåpent ø-hjelpstilbud, men pasienter sm har vært utsatt fr vergrep tilbake i tid kan tilbys undersøkelse på dagtid Skriftlige rutiner fr undersøkelse, behandling, dkumentasjn, ppfølging g samarbeid Pasienten skal frtrinnsvis undersøkes i skjermede mgivelser Strenge krav til sprhygiene ved akuttundersøkelser Regelmessige, tverrfaglige fagmøter g kmpetanseppdatering blant persnalet anbefales Akutt kriseintervensjn (se Oppfølging) Skap trygghet gjennm å vise respekt, msrg g gi pasienten kntrll Avklar hva sm er pasientens største bekymring akkurat nå, g hva pasienten ønsker hjelp med Muntlig g skriftlig infrmasjn m nrmale krisereaksjner (se Pasientinfrmasjn) Kartlegging g mbilisering av ssialt nettverk, ev innleggelse (krisesenter eller annen akutt døgnenhet) Ved en reaktiv psyktisk reaksjn eller mistanke m suicidalitet, vurder innleggelse psykiatrisk institusjn Tilby frnyet kntakt etter nen dager, avtal kntaktfrm Vurder sykemelding, gjerne 1 2 uker, frlengelse vurderes etter behv Medisinsk undersøkelse Varsmt g skjermet, gd tid, på pasientens premisser, unngå frstyrrelser Ha alltid sykepleier eller annet hjelpepersnell tilstede ved undersøkelsen

4 Avklar skader g akuttmedisinske behv, fr eksempel hdeskader, indre blødninger, bevissthetstap, larynxødem etter halsgrep Vurder behv fr røntgen/annen billeddiagnstikk Graviditetstest i urin Prøver fr seksuelt verførbare sykdmmer g bldsmittesykdmmer 28 Obs sprsikringsprøver bør tas før mikrbilgiske prøver fr å sikre mest mulig sprmateriale! Pinneprøver til PCR-diagnstikk av genital klamydia, mykplasma g gnré fra cervix/ vagina/ vulva, anus, ganebuer/svelg, g førstestråleurin Pinneprøve fr dyrkning av gnré fra cervix, anus g munn fr evt. resistensbestemmelse Pinneprøve fr herpesvirusundersøkelse fra suspekte sår (PCR) Pinneprøver fr dyrking eller mikrskpi fr trichmnas, candida g bakteriell vaginse tas på indikasjn (illeluktende eller kløende utfld) Kjønnsvrter diagnstiseres klinisk Serlgiske prøver fr hepatitt B, hepatitt C, HIV g syfilis. Ev serlgi fr herpesvirus Samtlige bør tilbys prøvetaking fr rusmidler (se Rettstksiklgi) Prøve til mikrskpering av sekret fra cervix/vagina fr tilstedeværelse av sædceller Medisinsk behandling Behandling av alvrlige krppslige skader er førstepriritet, dette må gå fran andre medisinske g rettsmedisinske prsedyrer. Vurder behv fr henvisning eller innleggelse pga. fr eksempel hdeskader, brudd, blødninger, indre skader g bservasjn etter halsgrep med alvrlige symptmer (svelgevansker, tungpusthet). Tilby nødprevensjn fr frebygging av graviditet i pptil 5 døgn etter hendelsen (frtrinnsvis tabletter levnrgestrel 1,5 mg, Nrlev ) Vurder perral smertestillende g /eller kvalmestillende Vurder lkal smertestillende gel/salve/krem i vulva/perianalt (fr eksempel lidcain gel, Xylcain ) Vurder prfylaktisk klamydiabehandling med azitrmycin perralt (hvis pasient med risikatferd eller hvis man frventer vansker med å få kntakt med pasienten igjen) Hepatitt B-vaksine anbefales (hurtigvaksinasjn ved 0, 2 g 4 uker, deretter 12 måneder etter vergrepet, 20 μg pr dse av Engerix-B ) Anti-HIV behandling, PEP (pst-ekspsisjnsprfylakse) vurderes etter frhldene ved vergrepet (fr eksempel analt vergrep med ejakulasjn, angenitale skader, mer enn en vergriper, vergriper fra antatt høyendemisk mråde, injiserende rusmisbruker eller en mann sm praktiserer sex med menn). Oppstart må skje innen timer, kuren går ver 4 uker; kntakt nærmeste vakthavende infeksjnsmedisiner fr veiledning g evt. ppfølging (fr tiden benyttes frtrinnsvis Isentress tabl 400 mg x 2 g Truvada 200mg/245 mg x 1) Vurder tetanusprfylakse: Ved åpne sår, bitt g risik fr jrdfrurensning

5 Utgifter til prfylakse mt seksuelt verførbare infeksjner dekkes av HELFO 1 ( blåreseptfrskriften 4 punkt 3), diagnse Z04.4. Vaksiner kan bestilles fra Flkehelseinstituttet, avdeling fr vaksinasjn g immunitet Legens plikliniske ntat, der medisinsk undersøkelse g behandling dkumenteres, skrives i skjermet mråde av den elektrniske legejurnalen Rettsmedisinsk dkumentasjn Generelt All undersøkelse basert på frivillighet. Ikke-klinisk undersøkelse skal skje kun etter infrmert samtykke Benytt frtrinnsvis standardmalen Rettsmedisinsk prtkll ved undersøkelse av pasient utsatt fr seksuelle vergrep. Prtkllen fins tilgjengelig i elektrnisk jurnal ved flere sykehus g legevakter. Ved senere skriving av legeerklæring kan gså fritekst brukes Undersøkelsen bør i størst mulig grad tilfredsstille rettsmedisinske krav Sprsikring: Vattpinner fra undersøkte krppsåpninger, fra hud g klær hvr det kan være epitel, spytt, sæd, bld, hår eller partikler sm kan være fra gjerningspersn/ åsted. Aktuelle klær bør sikres (truse særlig viktig), likeledes bind eller tampng Ftdkumentasjn g skisser fr beskrivelse av skader, både ferske g tilhelede Følelsesmessig reaksjn g krppslige stressreaksjner dkumenteres Mmenter til skadedkumentasjn krpp Undersøk hele krppen Beskriv både psitive g negative funn i jurnalen 32 : Lkalisasjn: Bruk anatmiske referanser, eventuelt avstand fra disse Type: Hudmisfargning, punktblødninger, sårskade, hevelse, varme, indurasjn Alle funn: Størrelse, frm, retning; bruk helst måletape Hudmisfargninger: Fargenyanser, blå, gul, rødme (avbleking) Sår: Dybde, skarpe eller ujevne kanter g bunn Sår: Tørt eller væsking/blødning, hinne eller skrpedannelse? Betennelse? Omgivelsene: Hevelse, misfarging, avsetninger Aldersbestemmelse er ønskelig, men fte vanskelig (gul farge kmmer tidligst etter 18 timer 33 ) Inntegnes på skisser g ftgraferes Lav terskel fr røntgen/ annen billeddiagnstikk gså av rettsmedisinske hensyn Mmenter til skadedkumentasjn krppsåpninger Munnhule: Se etter skader (g sykdm) i slimhinner g tenner, beskriv sm ver Ytre kjønnsrgan: Bruk helst ftklpskp til diagnstikk g dkumentasjn av angenitale skader Bemerk behåring (utbredelse, barbering), evt. fremmedmateriale Kjønnslepper: Asymmetri, mskjæring, piercing, hudsykdm, skader (se ver) Hymen: Høyde, evt. dype/kmplette kløfter i bakre halvdel (sett en vattpinne lddrett bak hymen g løft frem denne) 1 Helseøknmifrvaltningen,

6 Vagina/cervix: Inspiser slimhinnen, gså under spekelet. Hvis bld, identifiser blødningskilde. Bemerk ektpi g m lettblødende cervix Endetarmsåpning: Bruk helst ftklpskp Ytre endetarmsåpning: Bemerk hudflder, hemrider, glatt ut hudflder fr evt skade Anskpi: Bemerk ev tegn til sykdm / skade i slimhinnene. Overgangssnen mellm slimhinne/ hud kan fremstå sm ringfrmet rødme g er ikke en skade Mmenter til sprsikring Frmålet er å dkumentere seksuell g annen hudkntakt, identifisere gjerningspersn g gi situasjnsspr (fra åsted, tøy sm er revet av sv.) Sprsikring fra hud g munn er aktuelt i 1-2 døgn, fra underliv g endetarmsåpning i 3 4 døgn, begrenset sprsikring fra indre vagina/cervix i inntil en uke 3. Tørket sekret på tøy kan være hldbart i uker/måneder Sprsikringspakke/ -utstyr bør være tilgjengelig (sterile vattpinner med tilhørende papirpser, saltvannspipetter, flie fr partikler), kan rekvireres fra lkalt plitikammer Instrukser fr prøvetaking g pakking freligger i sprsikringspakken, her nteres alle prøver/klær sm er sikret i saken Kvinnen bør ikke drikke, dusje eller vaske klærne før undersøkelsen Bruk rent undersøkelsesrm, rent persnaltøy, rene hansker, samt munnbind g hette fr å unngå sprsmitte Unngå sprsmitte mellm ulike krppsåpninger g fra ytre genitalia/ endetarmsåpning g innver. Tørk av åpningsmrådet g bytt hansker før innføring av engangsspekel g/eller -anskp Tørre vattpinner til våte flekker, fuktede pinner til tørre flekker Materiale fra antatt åsted (eksempel hår, gress, grus, malingsflak), festes til egen flie, evt. på pst-it lapp g legges i papirknvlutt Materiale fra sprsikring bør ppbevares på mttaket i pptil 6 måneder i tilfelle pasienten ønsker å anmelde senere 11 Kun plitiet kan rekvirere spranalyser ved Flkehelseinstituttet, Avdeling fr bilgiske spr. Kun dette labratriet er gdkjent fr rettslige frmål Rettstksiklgi Ved undersøkelser innen en uke bør det rutinemessig tas prøver fr rusmiddelanalyser, ikke bare ved mistanke m påført frgiftning/utnyttelse under rus. Bld- g urinprøve kan sendes til Flkehelseinstituttet, Divisjn fr rettsmedisinske fag (eget prøvesett) eller annet akkreditert labratrium. Prøven kan sendes fra mttaket uavhengig av plitianmeldelse. Mttaket vil da mtta svaret g kan infrmere pasienten. Pasienten bør gi infrmert samtykke før ev utlevering til plitiet. Rettsmedisinsk erklæring til pliti g rettsapparat Det skal freligge et mandat fra plitiet sm frmulerer hvilke spørsmål legeerklæringen skal avklare Det skal freligge fritak fra taushetsplikt Erklæringen skal bare innehlde pplysninger sm er relevant fr plitiet

7 Angi kildene til de enkelte pplysninger sm freligger Oppsummer i frhld til Allmenntilstand Psykisk tilstand Skader på krpp, krppsåpninger g klær, legg ved evt. skisser g fts Sprsikring fra krpp g krppsåpninger Medisinske undersøkelser, behandling, sykmelding, kntrllavtaler Knkluder i frhld til mandat Referer evt. til relevante vitenskapelige undersøkelser Regning fr utført arbeid sendes til plitiet etter faste takster Kpi av erklæringen sendes til Den rettsmedisinske kmmisjn, Alminnelig gruppe, Den rettsmedisinske kmmisjn, Pstbks 8027 Dep., 0030 Osl Oppfølging Psykssial ppfølging Mål: Å hjelpe pasienten til å mestre påkjenningen hun har vært utsatt fr Alle pasienter bør i løpet av de nærmeste dagene etter vergrepet tilbys psykssial støttesamtale hs kvalifisert fagpersn. Dette bør krdineres med den medisinske ppfølgingen Unngåelsesreaksjner er vanlig aktiv ppringing fra mttaket er fte nødvendig Emsjnell g praktisk støtte, infrmasjn g mestring av krisereaksjner Sikre ssialt nettverk, rådgivning til pårørende Omfanget av kriseintervensjnen er avhengig av behv. Langvarig behandling g henvisning til det øvrige hjelpeapparatet er aktuelt hvr det freligger mye tilleggsprblematikk, ved sterke eller vedvarende stress- g depresjnsreaksjner, ved suicidalitet g rusmiddelprblem Avklar m frhldet skal anmeldes/er anmeldt, tilby hjelp til å kntakte bistandsadvkat (3 timer betalt av staten, fr å vurdere evt. anmeldelse). Ved ønske m å søke m vldsffererstatning, må frhldet anmeldes Medisinsk ppfølging Kntinuitet g empati i den medisinske ppfølging er viktig 34 Etter nen dager (lege eller kvalifisert sykepleier): Kntrller eventuelle skadefunn (blåmerker, rifter) Infrmasjn m svar på prøver (kjønnssykdm, rusmidler eller sæd) Vurder videre sykemelding, smertestillende, svemedisin Etter 2 uker: Graviditetstest fr å utelukke evt. graviditet Vaksinedse mt hepatitt B Evt. ny Hiv-test Hvis ikke frebyggende antibitika er gitt, kntrll av seksuelt verførte sykdmmer, gjerne i frm av vaginal/anal selvtest (pinneprøve), evt. førstestråleurin, til PCR-diagnstikk av genital klamydia, mykplasma g gnré

8 Ved symptmer tilby ny gyneklgisk undersøkelse, vurder ev gjentatt prøvetaking fr gnré, herpes, syfilis, trikmnas, candida, bakteriell vaginse g urinveisinfeksjn Etter 4-6 uker: Vaksinedse mt hepatitt B Hvis antibitikaprfylakse ble gitt akutt: Kntrll fr seksuelt verførte sykdmmer (se detaljer sm etter 2 uker) Evt. ny graviditetstest Evt. ny serumprøve til markører fr bldsmittesykdmmer, evt. serlgi fr herpes antistff hvis mistanke m primærutbrudd g nysmitte Etter 3 måneder: Serumprøve til antistffer mt syfilis, hepatitt B/C g HIV Etter 6 måneder: Serumprøve til antistffer mt hepatitt B/C Pasientinfrmasjn Alle sm søker helsehjelp etter seksuelt vergrep bør ha skriftlig infrmasjn m hvilke undersøkelser sm er fretatt, g hvilke kntrllavtaler sm er satt pp. Pasienten bør få muntlig g skriftlig infrmasjn krisereaksjner sm nrmalt frekmmer g at dette er «nrmale reaksjner på en unrmal hendelse» 35. Man må avklare med pasienten m hvrdan hun vil kntaktes i etterkant fr å få infrmasjn m prøvesvar (innkalling pr sms, telefn eller brev) Rettssak Lege kan pptre i retten sm: Vitne: Man vitner m bservasjner, men enkle legevurderinger kan inngå i vitneplikten Sakkyndig vitne: Partsppnevnt mellmstilling mellm vitne g sakkyndig, aktuell status fr leger sm har utført vergrepsundersøkelser. Innkalles vanligvis av aktr, men gså av bistandsadvkat eller frsvarer. Kan bli stilt spørsmål hvr det kreves fagkyndige vurderinger av f.eks. ulike årsaker til skader, prgnse, generell kunnskap m feltet sv. Sakkyndig: Oppnevnes av retten fr å få en faglig kvalifisert g nøytral vurdering av frhld sm retten selv ikke har faglige kunnskaper til å vurdere. Helsepersnell sm har hatt behandlingsansvar fr en pasient skal ikke være rettsppnevnt sakkyndig i rettssak vedrørende samme pasient. Sm sakkyndig skal man ha et skriftlig mandat av retten med hvilke spørsmål sm skal besvares Vær grundig frberedt til rettsfrhandlinger, medbring kpi av dkumentasjn sm tidligere er innsendt til plitiet g bakgrunnsinfrmasjn. Lag gjerne en ftpresentasjn av de skader sm er ftdkumentert ved undersøkelsen. Presenter det sm tidligere er versendt Når innkalt sm vitne/sakkyndig vitne: Ta helst kntakt med aktr fr å avklare hvilken vitnerlle man skal ha, g hvilke spørsmål sm skal tas pp i retten Vær bevisst på hva du har faglig grunnlag fr å besvare, evt. knstater at dette kan jeg ikke vurdere Knsulter evt. kllega med rettsmedisinsk erfaring eller rettsmedisiner

9 Referanser (1) Bates CK, Mreira ME, Grayzel J. Evaluatin and management f adult sexual assault victims. UpTDate2012 [updated Apr 2013]. Available frm: (2) Fuutrup TB, Hilden M, Larsen M-L, Sørensen KL, Wrm M-B. Vldtægtsguideline DSOG; Available frm: 2/gynaeklgi/. (3) Cybulska B, Frster GE, Welch SJ, Lacey HB, Rgstad K, Lazar N. UK Natinal Guidelines n the Management f Adult and Adlescent Cmplainants f Sexual Assault British Assciatin fr Sexual Health and HIV; 2012 [updated June 2012; cited 2014 September 15]. Available frm: (4) Sexual Assault in Pstpubertal Adlescents and Adults, in Canadian Guidelines n Sexually Transmitted Infectins. Public Health Agency f Canada; 2013 [cited 2014 September 15]. Available frm: (5) Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, Chapter n Sexual Assault and STDs. Centers fr Disease Cntrl, USA; 2006 [cited 2014 September 15]. Available frm: (6) A Natinal Prtcl fr Sexual Assault Medical Frensic Examinatins - Adults/Adlescents. In: Wmen USDJOVA, editr. Secnd ed: U.S. Department f Justice Office p (7) Evaluatin and Management f the Sexually Assaulted r Sexually Abused Patient: American Cllege f Emergency Physicians; Available frm: (8) WHO. Guidelines fr medic-legal care fr victims f sexual vilence. Geneva: Gender and Wmen's Health FaCH; (9) Jina R, Jewkes R, Munjanja SP, Mariscal JDO, Dartnall E, Gebrehiwt Y. Reprt f the FIGO Wrking Grup n Sexual Vilence/HIV: Guidelines fr the management f female survivrs f sexual assault. Int J Gynecl Obstet May;109(2): (10) Lvdata Online. Osl: Lvdata; 2010 [cited september]. Available frm: (11) Fra rd til handling. Bekjempelse av vldtekt krever handling. Osl: Justis- g plitidepartementet; (12) Thresen S, Hjemdal OKr. Vld g vldtekt i Nrge. En nasjnal frekmststudie av vld i et livsløpsperspektiv. Osl: Nasjnalt kunnskapssenter m vld g traumatisk stress, 2014 Feb 25. Reprt N.: 1/2014. (13) Steine IM, Milde AM, Bjrvatn B, Grønli J, Nrdhus IH, Mrdalj J, et al. Frekmsten av seksuelle vergrep i et representativt beflkningsutvalg i Nrge [The prevalence f sexual abuse in a Nrwegian representative ppulatin sample]. Tidsskrift fr Nrsk Psyklgfrening. 2012;49(10): (14) Haaland Tr, Clausen SE, Schei B. Vld i parfrhld - ulike perspektiver. Resultater fra den første landsdekkende undersøkelsen i Nrge [Cuple Vilence - different perspectives. Results frm the first natinal survey in Nrway] Osl: 2005 NIBRrapprt 2005:03

10 (15) Schei B, Muus KM, Bendixen M. Frekmst av seksuelle vergrep blant studenter i Trndheim [Occurrence f sexual abuse amng students in Trndheim]. Tidsskr Nr Laegefren Sep 10;114(21): (16) Schei B, Muus KM, Men MH. Medisinske g rettslige aspekter av vldtekt. Henvendelser til vldtektsteamet ved Reginsykehuset i Trndheim i periden Tidsskr Nr Laegefren Jan 10;115(1):30-3. (17) Wijma B, Schei B, Swahnberg K, Hilden M, Offerdal K, Pikarinen U, et al. Emtinal, physical, and sexual abuse in patients visiting gynaeclgy clinics: a Nrdic crss-sectinal study. Lancet Jun 21;361(9375): (18) Anmeldt kriminalitet g straffesaksbehandling Kmmenterte STRASAKtall. Plitidirektratet, editr. Osl: Plitiet; februar. 25 p. (19) Vldtektssituasjnen Osl: Plitiet, Krips, vldtektsgruppa; (20) Hagemann CT. Medical findings and legal utcme amng pstpubertal wmen attending the Sexual Assault Centre at St. Olavs Hspital, Trndheim, Nrway [Accepted, but nt yet defended Dctral thesis]. Trndheim, Nrway: Nrwegian University f Science and Technlgy; (21) Case Clsed. Rape and Human Rights in the Nrdic Cuntries Amnesty Internatinal (22) Jhnsen G, Alsaker K, Hunskår S. Overgrepsmttak i Nrge Nasjnalt kmpetansesenter fr legevaktmedisin, Uni helse, 2010 Cntract N.: (23) Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lzan R. Wrld reprt n vilence and health. Geneva: Wrld Health Organizatin, (24) Jina R, Thmas LS. Health cnsequences f sexual vilence against wmen. Best practice & research Clinical bstetrics & gynaeclgy Feb;27(1): (25) Masn F, Ldrick Z. Psychlgical cnsequences f sexual assault. Best practice & research Clinical bstetrics & gynaeclgy Feb;27(1): (26) Cybulska B. Immediate medical care after sexual assault. Best practice & research Clinical bstetrics & gynaeclgy Feb;27(1): (27) Overgrepsmttak: Veileder fr helsetjenesten. Osl, Nrway: Ssial- g helsedirektratet; (28) Hagemann CT. Mikrbilgisk prøvetaking ved seksuelle vergrep - vksne/ungdm g barn - i strategirapprten. Osl, Nrway Flkehelseinstituttet; 2010 [updated 4. g 5. nvember; cited august]. Péter A. Csángó:[82]. Available frm: (29) Dahl S. Medisinsk hjelp til vldtatte. Tidsskr Nr Lægefren 2005 (125):3409. (30) kmmisjn Dr. Veileder fr behandlere sm skal dkumentere skader sm kan ha strafferettslige knsekvenser. Osl: Den rettsmedisinske kmmisjn; (31) Ingemann-Hansen O, Charles AV. Frensic medical examinatin f adlescent and adult victims f sexual vilence. Best practice & research Clinical bstetrics & gynaeclgy Feb;27(1): (32) Stark M. Clinical frensic medicine - a physician's guide. New Jersey: Humana Press; p. (33) Langlis NE, Gresham GA. The ageing f bruises: a review and study f the clur changes with time. Frensic Sci Int Sep;50(2): (34) Resnick HS, Hlmes MM, Kilpatrick DG, Clum G, Aciern R, Best CL, et al. Predictrs f pst-rape medical care in a natinal sample f wmen. Am J Prev Med Nv;19(4):214-9.

11 (35) Dyregrv A. Vldtekt - vanlige reaksjner Available frm:

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer P R E E K L A M P S I

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer P R E E K L A M P S I Frskningssenter fr fødselshjelp g kvinnesykdmmer P R E E K L A M P S I Infrmasjn fra Frskningssenter fr fødselshjelp g kvinnesykdmmer, Osl universitetssykehus Universitetet i Osl HVA ER PREEKLAMPSI? Preeklampsi,

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HiBu Fakultet fr helsevitenskap slagbehandling g Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Vår 2013 slagbehandling g av hjerneslagrammede 15 studiepeng HiBu Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Samarbeidsprsjektet Riktigere pririteringer i spesialisthelsetjenesten Mttak, vurdering g registrering av henvisninger til planlagt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 1 Målgrupper Spesialister sm vurderer

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HBV Fakultet fr helsevitenskap Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Kull 2014 høst slagbehandling g rehabilitering av 15 studiepeng HBV Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Prøve i mikrobiologi: kull 051-14/ kull 050-14, 1.forsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2050-E2-MIK

Prøve i mikrobiologi: kull 051-14/ kull 050-14, 1.forsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2050-E2-MIK 1 Prøve i mikrbilgi: kull 051-14/ kull 050-14, 1.frsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2050-E2-MIK 1. Velg riktig alternativ (kryss av et rett svar) ttalt 3 peng a. En infeksjn innebærer at fremmede

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

Disposisjon til kap 2 Seksualitet

Disposisjon til kap 2 Seksualitet Dispsisjn til kap 2 Seksualitet Frelskelse Hjertebank, kribling i krppen, man blir klønete, uknsentrert g fjern Frårsaket av et stff, fenyletylamin, i hjernen sm påvirker de samme delene av hjernen sm

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR NAMDALSEID KOMMUNE. Revidert mars 05

ROS-ANALYSE FOR NAMDALSEID KOMMUNE. Revidert mars 05 ROS-ANALYSE FOR NAMDALSEID KOMMUNE Revidert mars 05 1. INNLEDNING. 1.1 Målsetting/hensikt. 1.2. Ajurhld. 1.3 Definisjner INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING AV OG MANDAT FOR ANALYSEARBEIDET. 2.1 Organisering.

Detaljer

Håndhygiene og fingerringer Norsk forening for Sterilforsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015

Håndhygiene og fingerringer Norsk forening for Sterilforsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015 Håndhygiene g fingerringer Nrsk frening fr Sterilfrsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015 Mette Fagernes Flkehelseinstituttet, Enhet fr smittevern i helseinstitusjner Dispsisjn Håndhygiene vårt viktigste

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Mottak av seksuelt overgrepsutsatte.

Mottak av seksuelt overgrepsutsatte. Mottak av seksuelt overgrepsutsatte. En presentasjon av overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen. v/ Anne Beth Helgeland Gunvor Olafsbye Unelsrød sykepleier Fagutviklingssykepleier Leder av overgrepsmottaket

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON - Veiledning for helsepersonell 18.12.2014

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON - Veiledning for helsepersonell 18.12.2014 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON - Veiledning fr helsepersnell 18.12.2014 Denne veiledningen utleveres sm en del av risikminimeringsaktivitetene utviklet fr valprat fr å infrmere leger sm frskriver valprat

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Bruk av alternativ behandling i Norge

Bruk av alternativ behandling i Norge Bruk av alternativ behandling i Nrge Undersøkelsen er utført fr Nasjnalt infrmasjnssenter fr alternativ behandling (NIFAB) av Synvate MMI, sm har gjennmført telefnintervju, g Nasjnalt frskningssenter innen

Detaljer

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS).

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS). Helsevervåkning fr arbeidstakere sm er ekspnerte fr respirabelt krystallinsk silika (RKS). Hensikt g mfang med veiledningen Flere enn 2 milliner arbeidere i mange frskjellige yrkeskategrier rundt mkring

Detaljer

Informasjonshefte for kandidater til autorisasjonsprøven i tolking

Informasjonshefte for kandidater til autorisasjonsprøven i tolking Infrmasjnshefte fr kandidater til autrisasjnsprøven i tlking Autrisasjnsprøven i tlking Fakultet fr lærerutdanning g internasjnale studier Seksjn fr studieadministrasjn g internasjnalisering Innhld 1.

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Årsmelding 2015 KEK Helse Bergen

Årsmelding 2015 KEK Helse Bergen Årsmelding 2015 KEK Helse Bergen Mandat: Klinisk etikkmité skal: Bidra til økt etisk bevissthet g kmpetanse m verdispørsmål knyttet til pasientbehandling Bidra til økt frståelse av frhldet mellm klinisk-etiske

Detaljer

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit Veileder fr bekjempelse av ndarta ftråte hs sau g geit Frmål Frmålet er å frebygge, bekjempe g utrydde ndarta ftråte hs sau g geit. Virkemråde Veilederen skal bidra til enhetlig frvaltning når det gjelder

Detaljer

OVERGREPSMOTTAKET. Legevakta/sykehuset Levanger. Dordi-Helen Bogfjellmo Overlege gyn/føde/barsel Steinkjer sept-08

OVERGREPSMOTTAKET. Legevakta/sykehuset Levanger. Dordi-Helen Bogfjellmo Overlege gyn/føde/barsel Steinkjer sept-08 OVERGREPSMOTTAKET Legevakta/sykehuset Levanger Dordi-Helen Bogfjellmo Overlege gyn/føde/barsel Steinkjer sept-08 Sykehuset Levanger VÅR OPPGAVE: - 8 gyn-sykepleiere + 2 jordmødre; rullere - Gynekologer

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda NOKUTs rutiner ved mistanke m falske dkumenter Eksempel fra Pakistan Eksempel fra Russland Eksempel fra Diplma

Detaljer

Vi ber dere ta ett nytt ark for hver oppgave fordi det er flere personer som skal rette de ulike oppgavene.

Vi ber dere ta ett nytt ark for hver oppgave fordi det er flere personer som skal rette de ulike oppgavene. Kntinuasjns eksamen, MEDSEM10 høst 2009 Onsdag 17.02.2010 kl. 09:00-14:00 Oppgavesettet består av _7_ sider Viktige pplysninger: Eksamen består av tre fagmråder: Allmennmedisin (ppgave 1, 2) Samfunnsmedisin

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen?

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen? Hva er Den nrske mr g barn-undersøkelsen? Den nrske mr g barn-undersøkelsen startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble gså invitert. I 2008 var målet nådd. Over 100 000 svangerskap var

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Delplan fr diagnsegruppe 9 Barnekreft Sist ppdatert 22.05.13 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 2 av 19 Sørlandet sykehus HF INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Frekmst...

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon Versjn 1.0 Dat 12.12.2012 Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: 22.01.2012 Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Medikamentell behandling av primær hypertensjon

Medikamentell behandling av primær hypertensjon Medikamentell behandling av primær hypertensjn Nidarskngressen ktber 2015 Knut Aasarød Avd. fr Nyresykdmmer, St. Olav Hspital 1 Knut Aasarød 2 the hypertensin may be an imprtant cmpensatry mechanism which

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Vedlegg III. Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg III. Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg III Endringer i relevante deler av preparatmtale g pakningsvedlegg Merk: Relevante punkter i preparatmtalen g pakningsvedlegget sm er utfallet av vldgiftsprsedyren. Etter kmmisjnsvedtaket vil medlemslandets

Detaljer

VOLD I NÆRE RELASJONER

VOLD I NÆRE RELASJONER VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN del 1 barn/unge RØYKEN KOMMUNE 2015 Hvr begynner jeg? 0-tleranse mt vld Vedtatt av kmmunestyret 18. juni 2015 Vld i nære relasjner 19.06.2015 1 Innhld 1 Innledning...

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg :

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg : KmUT Midt-Nrge Versjn 1.0 Dat 20.03.2015 Side 1 av 5 Møtetittel : KmUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Martin Stenseth,,Åse Mette Haldrsen, Grethe

Detaljer

AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE. Bachelorutdanning i sykepleie

AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE. Bachelorutdanning i sykepleie AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning: Kull: Bachelrutdanning i sykepleie GRS11 Emnekde g navn/namn: BSS1B - Intrduksjn til sykepleiens funksjn g ansvarsmråde

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Formål og problemstilling

Formål og problemstilling Alkohol og rusmidler påvist i urin og blod - bakgrunn- og overgrepskarakteristika blant kvinner som mistenker rusmiddelassistert voldtekt Konferanse: Seksuelle overgrep i et kroppslig perspektiv arr. av

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak

NA Dok. 58 Veiledning til ISO 9001:2008 for Akuttmottak Nrsk akkreditering NA Dk. 58: Veiledning til ISO 9001:2008 fr Akuttmttak Utarbeidet av: Saeed Behdad Gdkjent av: AGR Versjn: 1.00 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 19.08.2010 Sidenr: 1 av 41 NA Dk. 58

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvm Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dk. ffentlig: Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Arkivsaksnr.: 14/2217 Klageadgang: Etter FVL: Nei

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

Tom Ole Dalsrud Rådgivende lege Voldtektsmottaket for Sør-Rogaland

Tom Ole Dalsrud Rådgivende lege Voldtektsmottaket for Sør-Rogaland Tom Ole Dalsrud Rådgivende lege Voldtektsmottaket for Sør-Rogaland Seksuelle overgrep - tall Det er ikke gjennomført nasjonal studie av forekomst av voldtekt og eller seksuelle overgrep i Norge Anslag

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prsjekt fr å bedre helsetilstanden fr kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes g/eller nedsatt gluksetleranse.

Detaljer

Vi bruker mer og dyrere medisiner

Vi bruker mer og dyrere medisiner Samfunnsspeilet / Vi bruker mer g dyrere medisiner Elin Skretting Lunde En rekke mennesker er avhengige av legemidler fr å hlde sykdmmen i sjakk eller fr å mestre hverdagen. Fr mange medfører sykdm eller

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune PROSJEKTBESKRIVELSE Mde I lutprøving kmmunepsyklg fr barn g unge 44e Midtre Namdal, g) samkmmune HOVEDFORMÅL ER: Øke tilg_ang på psyklgfaglige tjenester fr beflkningen i Midtre-Namsdal Samkmmune. Frberede

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Oversikt. En lykkelig start. hva er spielmeyer-vogt? i et familieperspektiv. Egil Rian Ektemann til Vigdis Far til Henning og Linn Sophie

Oversikt. En lykkelig start. hva er spielmeyer-vogt? i et familieperspektiv. Egil Rian Ektemann til Vigdis Far til Henning og Linn Sophie Før vi starter Presentasjnsfrm / Frelesningsmetde: Egil Rian Ektemann til Vigdis Far til Henning g Linn Sphie Interesseplitisk Mest freningsarbeide g habilite Freleser i et familieperspektiv. Barnevernspedagg

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide fr studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelr Søknad til Berkeley Cllege (Bachelr) Du sm skal søke på Berkeley gjør det på nett. Det er kster $50 å søke på Berkeley, g tillegg skal du betale

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Et godt sted å lære et godt sted å være

Et godt sted å lære et godt sted å være LEVANGER KOMMUNE NESSET UNGDOMSSKOLE 7600 LEVANGER Tlf: 74 53 60 00 E-mail: nesset-us@levanger.kmmune.n Nesset ungdmsskle Et gdt sted å lære et gdt sted å være - 1 - Opplæringslven 1-2 siste ledd : Alle

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE Sprtsklubben Herd ønsker å sikre at alle barn g unge sm deltar i våre aktiviteter g arrangementer kan gjøre dette innenfr trygge rammer. VÅR VISJON

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL Frslag til studieplan VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt g/ eller kritisk syke

Detaljer

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s.

Forord s. 2. Målsetting s. 3. Beredskapsgruppe s. 3. Viktige telefonnummer s. 3. Mediehåndtering s. 3. Ved alvorlig ulykke - elev s. TANKEKORS: Det er ikke krisen, ulykken eller srgen sm er prblemet. Det er mestringen sm vil være avgjørende fr m pplevelsen vil skape helsemessige prblemer på sikt. INNHOLD: Frrd s. 2 Målsetting s. 3 Beredskapsgruppe

Detaljer