Væske- behandling Torvind Næsheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Væske- behandling Torvind Næsheim"

Transkript

1 Væske- behandling Torvind Næsheim Overlege Anestesiavdelingen, UNN Overlege Akuttmedisinsk avdeling, UNN Stipendiat Cardiovaskulær forskingsgruppe, IKM, UiT

2 3 dagers sykehistorie med diarré 5 år gammel Klarte å drikke, men rikelig med oppkast Lav diurese Synshallusinasjoner, krampeanfall og nedsatt bevissthet

3 3 dagers sykehistorie med diarré Ankomst amulanse. Gravt nedsatt almentilstand Kontaktbar transport iverksatt Hjertestans. BHLR Grov ventrikkelflimmer som degenererte til asystoli til tross for DC x flere ankomst HKP Asystole. Pågående BHLR

4 Ende8dal CO2- monitorering under AHLR 500 ml Voluven

5 Føds som en gurka, dør som ed russin

6 3 væskerom av ulik størrelse. Det intracellulære væskerommet er det største Væske per os 10% 60% Urin 30% Perspi ratio Fæces

7 Osmose: Par8kkelkonsentrasjonen blir den samme på begge sider av en semipermeabel membran

8 Osmose: Albumin holder væske i blodbanen. Na+ holder væske i ekstracellulærvæsken ECV ICV PV ISV Na + Na-Kpumpen Alb K +

9 Par8kkelfriD vann fordeler seg med samme tendens i alle tre væskerom (10/30/60) 10% 30% Bare vann 60% N a + Na-Kpumpen A l b K +

10 Rent vann gir intracellulært og inters88elt ødem Hjerneødem 10% Bare vann 60% Lungeødem Tarmødem 30%

11 Natrium havner i inters88et (3/4) og intravaskulært (1/4) Natrium 10% 30% N a + Na-Kpumpen 60% A l b K +

12 Hypernatremi kan gi cellulær dehydrering og blodvolumekspansjon Sentral pontin demyelinolyse Forhøyet blodtrykk Ekspansjon av ECV For lite natrium gir cellulært ødem Hjerneødem Na + Na-K-pumpen Alb K +

13 Store par8kler havner i første rekke i blodbanen Store partikler A l b N a + K + Na-Kpumpe n

14 Kolloider havner ikke bare i blodbanen hvis kapilærene ikke er kompetente Normal Øket membranpermeabilitet

15 Inflamatoriske 8lstander gir økt kapillærpermeabilitet Sepsis DIC ARDS Alle kaskadetilstander Traumer Operasjoner Anafylaksi Transfusjonsreaksjoner

16 Kolloider ervikke bedre enn krystalloider ved væskeresuscitering av kri8sk syke pasienter Albumin/ FFP HES Haemaccel Dextran Bunn F, Alderson P, Hawkins V. Colloid solutions for fluid resuscitation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003,

17

18 6S- studien stoppet på grunn av overhyppighet av nyresvikt og blødning

19 Væskene vi gir er løsninger bestående av vann og par8kler NaCl 9 mg/ml

20 Par8kkeltypen avgjør hvilken type væske 8lhører Krystalloider = saltvann tynne løsninger, de fleste isotone Fordeler seg primært i ECV (PV + ISV) A l b N a + K + Na-Kpumpe n Kolloider = vann med store partikler tykke løsninger Holder seg primært i blodbanen A l b N a + K + Na-Kpumpe n Fritt vann Fordeler seg i alle væskerommene N a + Na-Kpumpe n A l b K +

21 Å gi glukose er som å gi rent vann. Fordeler seg i alle tre væskerom Glukose 10%

22 Tonisitet angir par8kkelkonsentrasjon sammenliknet med ekstracellulærvæsken Isotone løsninger Havner i ekstracellulærvolumet Ringer Acetat, NaCl 0.9%, Karbolytt A l b N a + K + Na-Kpumpe n Hypotone løsninger (for mye vann) Havner primært i ekstracellulærvolumet Diffusjon intracellulært Rehydrex A l b N a + K + Na-Kpumpe n Hypertone løsninger (for lite vann) Havner primært i ekstracellulærvolumet Trekker væske fra intracellulærvolumet Rescueflow A l b N a + K + Na-Kpumpe n

23 Hypertone salt og dextranløsninger låner væske fra intracellulærvolumet og ekspanderer det sirkulerende volumet NaCl Dextran Vann NaCl 7,5 mg/ml +dextran 60 mg/ml

24 250 ml HSD gir samme plasmavolumekspanderende effekt som 3000 ml 0,9% NaCl Fare for reblødning pga rask blodtrykkstigning Silva, CLINICS 60(2): , 2005

25 RescueFlow Ikke vist bedret overlevelse ved blødningssjokk Bedret overlevelse ved blødning og samtidig hodeskade N a + Na-Kpumpen A lb K + Bunn F, Alderson P, Hawkins V. Colloid solutions for fluid resuscitation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Wade, Journal of Trauma-Injury Infection & Critical Care:May Volume 42 - Issue 5S - pp 61S-65S

26

27 Blødning

28 Puls, kapillærfylning, mental status og respirasjonsfrekvens er gode mål på blødningsmengde 75 kg person

29 Blodtrykksfall er et sent tegn på blødning hos yngre pasienter BT Eldre Barn og unge voksne Blodtap

30 Autotransfusjon oppredholder det sirkulerende volumet, men Hb faller (eder 8mer) PV ICV ISV PV PV Rekonstitusjon av albumin svarende til 20% blodtap tar timer

31 På grunn av viskositet finnes det en oksygentransportreserve ved Hb- fall Hemoglobin g/dl

32 Vi tåler anemi langt bedre enn hypovolemi Røde blodlegemer 20 % Sympaticusaktivering Plasmavolum 50 % Livstruende 80 % 100 %

33 Moderat anemi tolereres godt Lavrisikopasienter: Hb >= 7 g/dl Høyrisikopasienter: Hb >= 9 g/dl Lav hematokritt er blødningsfremmende. Høyere hemoglobinmål (10-12 g/dl) under pågående blødning!

34 Hva er adekvat blodtrykk? Prater = adekvat blodtrykk Pågående blødning: Systolisk trykk på mmhg MAP >50-60 mmhg hos unge MAP > mmhg hos eldre

35 FriD fall ikke så farlig... Permissiv Hypotensjon Hypoventilasjon Hypoperfusjon Om man rekker å stoppe i tide

36 Høyt intracerebralt trykk krever høyere blodtrykk CPP=MAP-ICP ICP MAP Kritisk verdi for CPP er mmhg Alvorlig hodeskade gir ICP > 20 Kritisk å holde tilstrekkelig høyt MAP

37 Fortynningseffekter ved massive væske8lførsel % av normal Hct TP g/l F VIII % Trc 0, , % av blodvolumet blødd

38 Ikke hell kaldt vann i blodet! Johnston et al. Journal of Trauma (3)

39 Trauma triad of death World J. Surg. Vol. 22, No. 12, December 1998

40 ADack on the destroyer USS Cole in the port of Aden on 12 October 2000

41 Damage

42 Damage control

43 Damage control

44 De fire vik8gste koagulasjonsfakorene eder blødningstraume: XIVa XVa XVIa XVIIa Diatermi Ligatur Klips Coiling

45 Behandlingsstrategi: Stopp blødningen Pakking av sår Thoraxdren Stabilisering av bekken Kompresjon av store kar Pakking av buk Definitiv kirurgi

46 Bekkenkompresjon: Redusere blødningsreservoar

47 Ekstern fiksasjon av rørknokler og bekken reduserer margblødning

48 Thoraxdren er hemosta8sk ved brystveggs- og lungeblødning

49 Pakking av buk i 4 kvadranter

50 Staged laparatomy: Op8malisering på intesivavdelingen dereder 8lbake på operasjon

51 Ikke trekk ut proppen. Reblødning kan drepe Det er blodtrykket, ikke perfusjonen som gir truende reblødning Nipride, nitroglycerin, sedasjon, analgesi Titrert væskebehandling

52

53 Væske eller ikke væske: Avhenger av alvorlighet og transporjd

54 Vitalia Syremyra Tid

55 Hva slags væske skal vi gi?? Glucose Kolloid SAG Gjenopprette sirkulerende volum 10 % 30 % 60 % Krystalloid

56 % av normal Transfusjonsstrategi Hct TP g/l F VIII % Trc *10^9/l 0, Hct/TP = 0,26 45 F VIII = Trc = % av blodvolumet blødd Krytalloider Kolloider (Albumin) SAG Octaplas TRC

57 Ved massive blødninger > 1 SAG/10kg/8me går vi red på transfusjonspakker 5 x Plasma 5 x SAG + Tranexamic acid 1g IV + Cryoprecipitate + Ca2+ (+ Novoseven) 1(-2) x Trc PI Johansson

58 Black Hawk Down pasienter Krigsskader ISS 18 >10 SAG/24t Borgman, J. Trauma Oct;63(4):

59 Novoseven, FVIIa kr, men et alterna8v når alle andre hemosta8ske mekanismer er prøvd

60 Konklusjon Væskedynamikk styres av enkle prinsipper Væskebehandling bør ta utgangspunkt i hvilket compartment som mangler væske Glukose gir minimalt tilskudd til sirkulerende volum Kolloider har ikke vist å gi større overlevelse enn krystallider ved hypovolemi, men synes trygt å gi Ved stor blødning er førsteprioritet å stoppe blødningen. Ved stor blødning går vi rett på transfusjonspakker

61 Konklusjon

Væskebehandling. Veneflon. Torvind Næsheim

Væskebehandling. Veneflon. Torvind Næsheim Væskebehandling Torvind Næsheim Overlege Anestesiavdelingen, UNN Overlege Akuttmedisinsk avdeling, UNN Veneflon Så sentralt som mulig I blant ser man ikke venen ofte palpabel Ikke stase for hardt (arteriell

Detaljer

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014

Dehydrering og væskebehandling til barn. Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Dehydrering og væskebehandling til barn Inger Marie Drage Overlege Avd. for anestesiologi OUS-Ullevål 2014 Kasuistikk Gutt 2,5 år 12kg Ulcerøs colitt, behandlet med Pentasa og Prednisolon, fin form Innlagt

Detaljer

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN Baard Ingvaldsen Anestesiavdelingen Ullevål sykehus 2007 2 NYTTIGE NORMALDATA Hos nyfødte utgjør totalt kroppsvann hele 75% av vekten, og ECV utgjør 40% av vekten,

Detaljer

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader:

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader: Sepsis Trond Viken; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Håvard S. Aunet; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Sepsis Definisjon Begrepsavklaring Patofysiologi

Detaljer

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32 Forord 1. utgave av UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin kom ut i 1998. 2. utgave (2003) var betydelig omarbeidet og utvidet. 3. utgave (2009) var en grundig revisjon av hele boken på bakgrunn av oppdatert

Detaljer

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave Kiarash Tazmini Elektrolyttveileder Kiarash Tazmini Diakonhjemmet Sykehus 2014 (1. utgave 2011, 5. opplag 2013) 2. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsillustrasjon: Kari C. Toverud

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal Akuttmedisinkurs for allmennleger - en kursmal Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen Bergen, mai 2008 www.legevaktmedisin.no - 1 - Innhold 1. KORTVERSJON... 3 2. INNLEDNING... 5 3. LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Kasus 1 2 mnd gml gutt hoste og hvesing i 7 dager Respirasjonsfrekvens

Detaljer

Anestesi til barn. άναϊσθησις. άν (ikke, u-); αϊσθησις (ømfintlighet) Anestesi: uømfintlighet. νάρκωσις. å gi søvn til noen

Anestesi til barn. άναϊσθησις. άν (ikke, u-); αϊσθησις (ømfintlighet) Anestesi: uømfintlighet. νάρκωσις. å gi søvn til noen άναϊσθησις άν (ikke, u-); αϊσθησις (ømfintlighet) Anestesi: uømfintlighet νάρκωσις å gi søvn til noen ναρκάειν (bedøve, stivne); νάρκη (lammelse, sløvhet) Narkose: rus, indusert av droger (alkohol, opium,

Detaljer

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag?

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Mann 42 år Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Treating hyponatremia: damned if we do and damned if we don't. Utredning S-Na s-osmolalitet s-k+

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Bakgrunn Hemoglobinmolekylet er en tetramer som består av 4 globinkjeder, der sammensetningen av kjedene varierer

Detaljer

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder Nummer 2 2005 (PDF) I denne filen finner du hele NeoNytt samlet i ett dokument - Klikk på en av lenkene under Bookmarks i venstre marg av PDF-leseren for å gå direkte til aktuelt kapittel. 1) Fra subgruppestyret

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt

15.06.2015. Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Intensiv. Retningslinjer generelt Dette bør du vite/forstå (når jeg er ferdig)! (DKA) Diabetisk ketoacidose (DKA) Hans Jacob Bangstad OUS Viktig med anamnese! Hvilken insulindose du bør starte med Maks totalvæske per døgn Hvorfor utvikling

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I AKUTTMEDISIN!

VELKOMMEN TIL KURS I AKUTTMEDISIN! GJENOPPLIVNING Ivar Austlid Overlege Anestesi og intensivavd. Haukeland sykehus Luftambulansen, akuttmedisinsk seksjon E-post: ivar.austlid@haukeland.no www.akuttmedisin.uib.no Januar -06 VELKOMMEN TIL

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie.

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Tillatte hjelpemidler Norsk legemiddelhåndbok og/eller Felleskatalogen Varighet 2 timer. Instruksjoner Oppgavene består

Detaljer

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim 19-23 oktober 2009 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 142 14 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*,

Detaljer

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave IS-1669 Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave 1 Heftets tittel: Håndbok i transfusjonsmedisin. 2. reviderte utgave Utgitt: Mai 2011 Bestillingsnummer: IS-1669 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 Den typiske pasienten Høy alder Langtkomne aldersforandringer med: Viss atrofi av fleste organer

Detaljer

Veileder for håndtering av aksidentell hypotermi i Helse Nord. Foto: Tommy Eliassen

Veileder for håndtering av aksidentell hypotermi i Helse Nord. Foto: Tommy Eliassen Veileder for håndtering av aksidentell hypotermi i Helse Nord Foto: Tommy Eliassen Utarbeidet på oppdrag fra Helse Nord av Akuttmedisinsk klinikk, UNN Tromsø. Første utgave etter høring høsten 2013. Redaksjonsgruppe:

Detaljer

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Traume mot hode - Hva må legevaktsykepleier kunne observere, vurdere og gjøre av tiltak? Head trauma what does a casualty nurse need

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI 22. mai 2008 kl. 09.00 14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål. Der hvor

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep:

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: Det Odontologiske Fakultet Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin Universitetet i Bergen Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: et supplement til moderne behandling. En litteraturstudie

Detaljer