Hvordan finne artikler?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan finne artikler?"

Transkript

1 Nyere artikler man finner det man leter etter En subjektiv og ikke-prioritert oversikt Mårten Sandberg Overlege, luftambulanseavdelingen, OUS Førsteamanuensis, dr. med., UiO

2 Hvordan finne artikler?

3 Helsebiblioteket

4 Helsebiblioteket

5 Helsebiblioteket

6 Helsebiblioteket

7 Helsebiblioteket

8 Shakur H et al Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial Lancet

9 CRASH-2 CRASH: Clinical Randomisation of an Antifibrinolytic in Significant Haemorrhage 2

10 CRASH-2 Randomiserte traumepasienter fra 274 sykehus i 40 land Inkludert: Voksne pasienter med SBT<90 mmhg og/eller HR>110 med mindre enn 8 timer siden skaden Primært endepunkt: In-hospital død innen 4 uker Sekundære endepunkter: Vaskulære okklusjoner Transfusjoner Kirurgisk intervensjon Fikk 2 gram tranexamsyre (1 gram støt, 1 gram over 8 timer) eller placebo

11 CRASH randomisert Tranexsamsyre: Placebo: samtykker tilbaketrukket 1 samtykke tilbaketrukket Baseline data: Bolusdose: 9995 Vedlikehold: 9490 Baseline data: Bolusdose: 9989 Vedlikehold: ikke fulgt opp 47 ikke fulgt opp Analysert: Analysert: 10067

12 CRASH - 2 Tranexamsyre (n=10060) Placebo (n=10067) RR (95 %) p-verdi Alle dødsårsaker 1463 (14,5 %) 1613 (16,0 %) 0,91 (0,85-0,97) 0,0035 Blødning 489 (4,9 %) 574 (5,7 %) 0,85 (0,76-0,96) 0,0077 Vaskulær okklusjon* 33 (0,3 %) 48 (0,5 %) 0,69 (0,44-1,07) 0,096 Multiorgan-svikt 209 (2,1 %) 233 (2,3 %) 0,90 (0,75-1,08) 0,25 Hodeskade 603 (6,0 %) 621 (6,2 %) 0,97 (0,87-1,08) 0,60 Andre årsaker 129 (1,3 %) 137 (1,4 %) 0,94 (0,74-1,20) 0,63

13 CRASH - 2 Konklusjon: Tranexamic acid safely reduced the risk of death in bleeding trauma patients Tranexamsyre (n=10060) Placebo (n=10067) RR (95 %) p-verdi Alle dødsårsaker 1463 (14,5 %) 1613 (16,0 %) 0,91 (0,85-0,97) 0,0035 Blødning 489 (4,9 %) 574 (5,7 %) 0,85 (0,76-0,96) 0,0077 Vaskulær okklusjon* 33 (0,3 %) 48 (0,5 %) 0,69 (0,44-1,07) 0,096 Multiorgan-svikt 209 (2,1 %) 233 (2,3 %) 0,90 (0,75-1,08) 0,25 Hodeskade 603 (6,0 %) 621 (6,2 %) 0,97 (0,87-1,08) 0,60 Andre årsaker 129 (1,3 %) 137 (1,4 %) 0,94 (0,74-1,20) 0,63

14 Helsebiblioteket

15 Cochrane

16 Bigham B et al Knowledge translation in emergency medical services: A qualitative survey of barriers to guideline implementation Resuscitation

17 Kunnskapsoverføring Hvilke barriérer hindrer implementering av ny kunnskap? Eksemplifisert ved innføring av HLR-guidelines 2005 Multisenterstudie fra USA og Canada 178 EMS-tjenester inkludert

18 Kunnskapsoverføring 99 % av tjenestene innførte 2005 guidelines Betydelig forsinkelse: Median: 415 dager Range: dager Årsaker: Manglende beslutning (38 %) Mangel på omprogrammerte defibrillatorer (24 %) Mangel på treningsdager (18 %) Mangel på nye defibrillatorer (15 %) Mangel på instruktører (9 %)

19 Columbi egg

20 Bulger EM et al Out-of-hospital hypertonic resuscitation following severe traumatic brain injury: a randomized controlled trial JAMA

21 Hyperton resuscitering Hva utfordres: Hyperton væskeresuscitering gjenoppretter cerebral perfusjon og reduserer det cerebrale ødemet og reduserer sekundært neuronale skader etter traumatisk hodeskade Multisenterstudie fra USA og Canada Randomisert, dobbelt-blind, kontrollert studie

22 Hyperton resuscitering Randomiserte traumepasienter fra 114 tjenester i USA og Canada Inkludert: Pasienter > 15 år med stumpe skader og prehospital GCS < 9 uten hypovolemt sjokk Fikk prehospitalt enten 250 ml: 7,5 % salt/ 6 % dekstran 70 7,5 % salt 0,9 % salt Primært endepunkt: Neurologisk funksjon seks måneder etter skaden (GOSE>4 eller 4) Sekundære endepunkter, bl.a.: 28-dagers overlevelse Intervensjoner ICP ARDS-utvikling...

23 Hyperton resuscitering Studien stoppet prematurt da det ikke ble påvist noen forskjeller forekomst av GOSE 4: Hypertont salt/dekstran vs. salt: 53,7 % vs. 51,5 % Forskjell 2,2 % (95 % CI: -4,5 % 9,0 %) Hypertont salt vs. salt: 54,3 % vs. 51,5 % Forskjell 2,9 % (95 % CI: -4,0 % 9,7 %)

24 Hvordan lagre artikler? Papers!!!

25 Hvordan lagre artikler? Zotero???

26 Hubble MW et al A meta-analysis of prehospital airway control techniques part I: orotracheal and nasotracheal intubation success rates Prehosp Emer Care Hubble MW et al A meta-analysis of prehospital airway control techniques part II: alternative airway devices and cricothyrotomy success rates Prejosp Emer Care

27 A meta-analysis of prehospital airway control techniques

28 A meta-analysis of prehospital airway control techniques Intubasjon artikler ble vurdert 117 omtalte oral intubasjon 23 omtalte nasal intubasjon pasienter var inkludert i studiene Funn Suksess-rater oral intubasjon: Ikke-RSI/ikke med.: 86,3 % Ikke hjertestans: 69,8 % Medikamenter: 86,8 % RSI: 96,7 %

29 A meta-analysis of prehospital airway control techniques Alternative luftveisenheter artikler ble vurdert 35 omtalte alternative luftveisenheter pasienter var inkludert i studiene 21 studier (512 pasienter)omtalte nålecricothyreotomi eller kirurgisk cricothyreotomi Funn Suksess-rater: Combitube: 85,4 % Larynx-maske: 87,4 % Larynx-tube: 96,5 % Nåle-cricothyreotomi: 65,8 % Kirurgisk cricothyreotomi: 90,5 %

30 Studnek JR et al The association between prehospital endotracheal intubation attempts and survival to hospital discharge among outof-hospital cardiac arrest patients Acad Emer Med Arslan H et al Advanced airway management does not improve outcome of out-of-hospital cardiac arrest Acad Emer Med

31 Intubasjon ved hjertestans

32 Intubasjon ved hjertestans Retrospektiv North Carolina Studnek et al Intubasjoner utført av paramedics pasienter inkludert Endepunkter (bl.a.): ROSC Overlevelse til utskrivelse Retrospektiv California Hanif et al Intubasjoner utført av paramedics pasienter inkludert Endepunkter (bl.a.): ROSC Overlevelse til utskrivelse

33 Intubasjon ved hjertestans Studnek et al ROSC hos 26,2 % Pasienter uten intubasjonsforsøk hadde: 2,33 (1,63-3,33) X større sannsynlighet for ROSC 5,46 (3,36-8,90) X større sannsynlighet for å bli utskrevet i live Hanif et al Luftveishåndtering: Intubasjon: 79,4 % Combitube: 10,1 % Maske-bag: 10,1 % Odds ratio for å bli utskrevet i live maske-bag vs. intubasjon: 4,5 (2,3-8,9) Ingen i Comitube-gruppen ble utskrevet i live

34 Price S et al Peri-resuscitation echocardiography: Training the novice practitioner Resuscitation

35 Ekkokardiografi under resuscitering Tyskland 204 deltakere, leger fra ulike spesialiteter 1-dags kurs: Forelesninger 12 praktiske stasjoner Inkl. stasjoner med ekkokardiografi-simulator bygget inn i ALS-dukke

36 Ekkokardiografi under resuscitering Signifikant forbedring i kunnskapene ila. kurset (p<0,01) 100 % kunne utføre teknikken etter kurset 86 % ila. 10 sekunder Er tallene representative for utførelsen av teknikken på sikt? Ekkokardiografi KAN utføres, men fører den til bedret utkomme? Ekkokardiografien resulterte ikke i dårligere A-HLR

37 Walcher F et al Accuracy of prehospital focused abdominal sonography for trauma after a 1-day hands-on training course Emer Med J

38 Prehospital FAST Tyskland 298 akuttleger (bl.a. anestesileger) og 99 paramedics 156 EMS og 112 HEMS En-dags kurs: Mye hands-on (opptil 30 undersøkelser/deltaker) Markører, pasienter og traumer

39 Prehospital FAST Tiden varierte avh. av pasientens stilling: sekunder Ingen falske positive funn Ingen falske negative funn Ingen forskjeller på akuttleger og paramedics Betyr disse funnene at prehospital FAST bør innføres?

40 Ireland S et al The incidence and significance of accidental hypothermia in major trauma-a prospective observational study Resuscitation

41 Hypotermi etter traume Fra Australia (!) 732 pasienter fra ett traumesenter Mortalitet: 9,2 % Hypotermi (<35 C): 13,3 % OR for mortalitet for hypoterme pasienter: 3,44 (1,48 7,99)

42 Hypotermi etter traume Faktorer som var assosiert med hypotermi: Prehospital intubasjon: OR 5,18 (2,77 9,71) ISS: OR 1,04 (1,01 1,06) Ankomst systolisk BT < 100 mmhg: OR 3,04 (1,24 7,44) Vinter: OR 1,84 (1,06 3,21)

43

Indremedisineren. Tema: Kols s. 20. Hepatitt C er problemet løst? s. 8. KOLS: Forekomst, diagnostikk og behandling. s. 22. Høstmøtet 2014 s.

Indremedisineren. Tema: Kols s. 20. Hepatitt C er problemet løst? s. 8. KOLS: Forekomst, diagnostikk og behandling. s. 22. Høstmøtet 2014 s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 4 2014 Tema: Kols s. 20 Hepatitt C er problemet løst? s. 8 GOLDs klassifisering av obstruksjon VI C D >2 ICS/LABA eller ICS/LABA eller III

Detaljer

HØYENERGIFRAKTURER I PROKSIMALE HUMERUS HOS MULTITRAUMATISERTE PASIENTER

HØYENERGIFRAKTURER I PROKSIMALE HUMERUS HOS MULTITRAUMATISERTE PASIENTER 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 329 HØYENERGIFRAKTURER I PROKSIMALE HUMERUS HOS MULTITRAUMATISERTE PASIENTER Olga Zaikova, Olav Røise, Jan Erik Madsen Ortopedisk senter, Ullevål

Detaljer

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim 19-23 oktober 2009 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 142 14 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*,

Detaljer

Pasientvolum og kvalitet ved koloncancerkirurgi

Pasientvolum og kvalitet ved koloncancerkirurgi Pasientvolum og kvalitet ved koloncancerkirurgi Notat fra Kunnskapssenteret september 2009 2. revidert utgave Bakgrunn: Kunnskapssenteret fikk i april 2008 forespørsel fra Helse Sør-Øst RHF om å vurdere

Detaljer

Kreftrisiko ved folsyretilskudd

Kreftrisiko ved folsyretilskudd Kreftrisiko ved folsyretilskudd Rapport fra Kunnskapssenteret nr 25 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Folsyretilskudd har vært betraktet som trygt. En kombinert analyse fra 2009 av to norske randomiserte

Detaljer

Norske legers medisinske behandling av egen familie

Norske legers medisinske behandling av egen familie Solveig Gjengedal og Elin Olaug Rosvold Norske legers medisinske behandling av egen familie Michael 2005;2: 299 310 Sammendrag Bakgrunn. Som lege har man kunnskap og mulighet til å behandle sine familiemedlemmer

Detaljer

Veileder for håndtering av aksidentell hypotermi i Helse Nord. Foto: Tommy Eliassen

Veileder for håndtering av aksidentell hypotermi i Helse Nord. Foto: Tommy Eliassen Veileder for håndtering av aksidentell hypotermi i Helse Nord Foto: Tommy Eliassen Utarbeidet på oppdrag fra Helse Nord av Akuttmedisinsk klinikk, UNN Tromsø. Første utgave etter høring høsten 2013. Redaksjonsgruppe:

Detaljer

Vedlegg 3: Ordliste med forklaringer

Vedlegg 3: Ordliste med forklaringer Vedlegg 3: Ordliste med forklaringer Ordlisten kan brukes sammen med sjekklister ved kritisk vurdering av artikler, til hjelp i arbeidet med kunnskapsoversikter, som grunnlag for begrepsforklaringer i

Detaljer

Navalmedisinsk Bodstikke

Navalmedisinsk Bodstikke Navalmedisinsk Bodstikke Nyhetsbrev fra Saniteten i Sjøforsvaret Nr 35. Vol 17. Nr 2-2011 Oppsummering etter et års tjeneste ved NATO stab Bakgrunn Vinteren 2010 ble den første sanitetsoffiserstilling

Detaljer

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Årsrapport 2011 Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter

Detaljer

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen? Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 3/2007 Tema: Barnekirurgi side 7 Høstmøtet 2007 side 24 fagnytt: Obturatorbrokk side 28 minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Detaljer

Oppretting av lokalt kvalitetsregister for hjertestans

Oppretting av lokalt kvalitetsregister for hjertestans Oppretting av lokalt kvalitetsregister for hjertestans Utarbeidet av Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland Leder for Norsk hjertestansregister Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Sist

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep:

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: Det Odontologiske Fakultet Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin Universitetet i Bergen Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: et supplement til moderne behandling. En litteraturstudie

Detaljer

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering

Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Bent Indredavik Avdelingsoverlege, Avd. for hjerneslag, Med. Klinikk, St Olavs Hospital Professor, Institutt for Nevromedisin, Med. Fakultet, NTNU Leder

Detaljer

Refusjonsrapport. 24-08-2012 Statens legemiddelverk

Refusjonsrapport. 24-08-2012 Statens legemiddelverk Refusjonsrapport Etoricoksib (Arcoxia) til behandling av artrose, revmatoid artritt og ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom). Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 24-08-2012 Statens

Detaljer

Lite liv observasjon og

Lite liv observasjon og Lite liv observasjon og oppfølging Ahus, 24. januar 2012 Jordmor Eli Saastad Normal fosteraktivitet hva er det? Observasjon av fosteraktivitet Oppfølging av gravide med lite liv Faktorer som kan påvirke

Detaljer

Kronisk suicidalitet ved ustabil personlighetsforstyrrelse. Hvorfor det er behov for særskilte tilnærminger i behandlingen

Kronisk suicidalitet ved ustabil personlighetsforstyrrelse. Hvorfor det er behov for særskilte tilnærminger i behandlingen Ved Joel Paris De tilnærmingene som er utviklet for å behandle akutt suicidalitet, er ikke nødvendigvis effektive for behandling av kronisk suicidalitet. Kroniske selvmordstanker er et viktig kjennetegn

Detaljer

Hjelper terapi for traumatiserte mennesker

Hjelper terapi for traumatiserte mennesker Hjelper terapi for traumatiserte mennesker Hjelper terapi for traumatiserte mennesker? Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Har moderne traumeterapeutiske metoder noe å tilby den store gruppen

Detaljer

fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis

fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis Kristin Taraldsen, fysioterapeut, msc, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SCREENING FOR BRYSTKREFT MED MAMMOGRAFI

SCREENING FOR BRYSTKREFT MED MAMMOGRAFI SCREENING FOR BRYSTKREFT MED MAMMOGRAFI Hvilke fordelaktige og skadelige virkninger kan screening for brystkreft ha? Hvor mange har nytte av å bli screenet, og hvor mange blir skadet? Hva sier den vitenskapelige

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Nefrologisk Forum. Årgang 20, nr 2 Oktober 2014. Haukeland Universitetssykehus

Nefrologisk Forum. Årgang 20, nr 2 Oktober 2014. Haukeland Universitetssykehus Nefrologisk Forum Årgang 20, nr 2 Oktober 2014 Haukeland Universitetssykehus Innhold Redaktørens spalte......... 3 Formannsnytt...4 Forskningsprosjektet «Long term prognosis in IgA nephropathy» Thomas

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Traume mot hode - Hva må legevaktsykepleier kunne observere, vurdere og gjøre av tiltak? Head trauma what does a casualty nurse need

Detaljer

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Faglig rapportering 2014 Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Dato: 20. mars 2014 Forsidebildet viser utflukt til Sandfjellet på Sørøya med prosjektet Aktivitetsskolen i Finnmark. Baksidebildet

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål

Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål 1 Arterielle tromber (høye skjærekrefter): Platerike Venøse (og atriale) tromber: Fibrinrike Arterielle tromber (høye skjærekrefter):

Detaljer

Fasting før operasjon hos eldre ortopediske pasienter

Fasting før operasjon hos eldre ortopediske pasienter Fasting før operasjon hos eldre ortopediske pasienter Notat Litteratursøk med sortering Oktober 2009 Bakgrunn: Kunnskapssenteret fikk i oppdrag å finne den beste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen

Detaljer

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akad demia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Universitetskurs O 24906 Tirsdag 26. oktober 2010 Karkirurgi akademia Engelsk tittel: Vascular surgery academy Godkjenninger:

Detaljer

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS HJERTEINFARKT Diagnostikk og behandling Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen Trykk: Molvik Grafisk AS ISSN 0802-1465 HJERTEFORUM Suppl. 1-2007; VOL 20 Forord til 6. utgave

Detaljer