Traumatisk hjerneskadehos barn. Mia C. Myhre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Traumatisk hjerneskadehos barn. Mia C. Myhre"

Transkript

1 Traumatisk hjerneskadehos barn Mia C. Myhre 1

2 Traumatisk hjerneskade, TBI TBI skjer som følge av at ekstern mekaniske krefter skader vev og celler i hjerne Kan føre til permanent eller forbigående svikt i kognitive, fysiske eller psykososiale funksjoner, Bevisthetstap eller endret bevisthet 2

3 TBI - Den ledende årsaker til funksjonsnedsettelse og død i barnealder Insidensen og skademekadisme endrer seg med barnets alder og utviklingsnivå 3

4 Skadetypen endrer seg med barnets aldere Skademekanisme Fysiologisk og anatomisk utvikling av hode og hjerne Incidence of hospital-treated traumatic brain injury in the Oslo population. Andelic N, Sigurdardottir S, Brunborg C, Roe C. Neuroepidemiology. 2008;30(2):

5 Spebarn 0-1 år Påført skade er den hyppigste årsaken til innleggelse I intensivavdeling og død som følge av hodeskade 30 (7 )per 100,000 (Keenan et al. South Carolina) Median age 2-4 months Ikke-påført skade 20 (6 ) per 100,000 (Keenan et al) Motor vehicle crashes Falls from parents arms 25% inflicted, 60% undetermined and 14% accidents in a Norwegian hospital based sample (Myhre et al.) 5

6 Barnemishandling Påført hodeskade Subdural blødning(er) Hypoksiskader Knusningsskade Støt skader DAI Netthinneblødninger Ribbensbrudd 6

7 Småbarn (1-3 years) Påført 4 per 100,000 (Keenan et al.) Ikke-påført10 per 100,000 4 dødsfall per 100,000 Fall hovedsaklig milde skader MV related injuries - Påkjørt / overkjørt (15-47mo ) Utenfor boliger - MV passenger 7

8 Skademekanisme i forhold til alder Yngre skolebarn Eldre skolebarn Ungdom Kjøretøy relaterte skader Påkjørsel Sykkelulykker Fall Fotgjenger ulykker Bil ulykker Sykkelulykker Sports ulykker Bilulykker Sports ulykker Voldsrelatert alder 8

9 PRIMÆR SKADER Stor forskeller i type og alvorlighetsgras Hjernerystelse Bevisstløshet etter skaden Ingen funn ved dagens bildediagnostikk Skallefrakturer og skallebasisfrakturer Blødninger Epidural Subdural Subarachnoidal Intracerebral inkl kontusjonsblødninger Parenchymskade Knusningsskader Dyp aksonal skade

10 Alvorlighetsgraden av hjerneskader GCS PTA LOC Mild <1 day 0-30 min Moderat 9-12 >1 to <7 days > 30min to 24h Alvorlig 3-8 >7 days > 24h 10

11 Ervervede hjerneskader hos barn Traumatisk hjerneskade Hypoksisk hjerneskade Infeksjoner Inflammasjoner Hjerneblødning, trombose og embolier Hjernetumor

12 Skadeutvikling Primærskaden den umiddelbare skaden på hjernevev Når vev og blodkar blir strukket, avrevet og sammenpresset Sekundærskade Den skaden av hjernen som utvikler seg som følge av at primærskaden har initiert en kaskade av fysiologiske og biokjemiske reaksjoner Skade som skyldes hendelser med hypoksi, hypotensjon og intracraniell hypertensjon > Redusert blodgjennomstrømning til hjernen

13 Skade på hjernen setter I gang rom oppfyllende prosesser Blødninger Ødem Hydrocephalus Økt intracranial trykk Kan gi for dålig blodsirkulasjon til hjerne Bidra til sekundære skader 13

14 Små barn er utsatt for hodeskader Forholdsvis stort og tungt hode men svak nakke muskulatur. Myk hjerne med høyt vann innhold, og lite myelinisering. Flat skallebasis som gjør det letter for hjernen å bevege seg s.fl.a akselrasjon/deselrasjon. Tynn og noe ettergivelig skalle, som i mindre grad beskytter hjernen mot krefter uten ifra.

15 Skade på umoden hjerne Veletablerte funksjoner er mindre vulnerable en funksjoner under utvikling Funksjonssvikt som følge av skade kan demaskere seg senere når funksjoner knyttet til dette området normalt skal utvikles

16 Skade på hjerne i utvikling Ny kunnskap og tankegang slår fast at TBI i barndommen kan gi alvorlig negative konsekvenser for hjernens vekst og utvikling Hjernens reaksjon på skade forandrer seg med fra spe- og småbarns alder til voksen alder Traumatic brain injury in the neonate, child and adolescent human: An overview of pathology, William L. Maxwell, International Journal of Developmental Neuroscience 16

17 Plastisitet versus vulnerabilitet Tidlig plastisitet, argumenterer for at den umodne hjernen er mer fleksibel, noe som igjen kan vare assosiert med fin bedring og godt utkommene Tidlig vulnerabilitet henviser til at den umodne hjernen er spesielt sårbar med følgelig dårlig utkomme 17

18 Plastisitet Plastisitet er en egenskap ved sentral nervesystemet som gjenspeiler hjernens evne til å respondere på omgivelsene og erfaringer på en dynamisk måte ved å modifisere nervebaner og nervenettverk Med hensyn til normal utvikling er dette oppfattet som gunstig og nødvendig, ved å bidra til at individet kan tilpasse sin respons som følge av stimuli fra miljøet. Brain Aug;134(Pt 8): Epub 2011 Jul 22. Do children really recover better? Neurobehavioural plasticity after early brain insult. Anderson V, Spencer-Smith M, Wood A. 18

19 Det er mindre kunnskap om effekten av plastisitet for en umoden skadd hjerne Mulighet for den umodne hjernenes til å dra nytte av at større områder ikke områder ennå er tilknyttet spesifikke funksjoner Funksjoner kan flyttes fra skadde til intakte områder Mulighet for reorganisering 19

20 Hvorfor er barn mer sårbare? Ugunstige anatomisk forhold Forholdsvis stort og tungt hode men svak nakke muskulatur Tynn og noe ettergivelig skalle, som i mindre grad beskytter hjernen mot krefter uten ifra. Myk hjerne med høyt vann innhold, og lite myelinisering Mer alvorlige primærskader som følge av en ekstern kraft Ugunstige fysiologiske og metabolske forhold Sekundær skader Bedring/recovery Mindre funksjonell 20

21 Mekanismer for bedring Restitusjon Nervebaner og nettverk blir reaktivert og gjenopprettet Den raske bedringen i bevissthet og nevrologisk funksjon de første dagene og ukene etter en skade skjer som følge av fysiologisk normalisering og stabilisering i uskadde områder av hjernen Skadet hjerne til heler (?) Substitusjon Overføring/reorganisering av funksjoner fra skadde til uskadde områder - plastisitet Motsatt hemisfære Tilgrensende områder 21

22 Atferdsmessig kompensasjon Pasienten utvikler nye strategier for funksjoner som tidligere var avhengig av skadet vev Rehabilitering 22

23 Skade på umoden hjerne Etablerte ferdigheter er mer robuste en ferdigheter som er nye eller under utvikling Funksjonssvikt som følge av skade kan demaskere seg senere når funksjoner knyttet til dette området normalt skal utvikles

24 Voksne - Ferdig utviklet hjerne skade kan beskrives som tap av funksjon Barn Skade på ferdig utviklet område tap av funksjon Skade på område under utvikling endring i utvikling eller forsinkelse av utvikling Skade på uutviklet område mangel på utvikling eller anormal utvikling

25 Utfall Faktorer knyttet til skaden Konstitusjonelle faktorer Miljø 25

26 Long time follow up The full extent of the consequences of an insult to the developing brain may not be apparent until many years post-insult Importain with long time follow-up for children with brain insults 26

27 Behavioural compensation Familien og omgivelsene er vist å være svært viktige for utkommet etter en hjerneskade Rehabilitering og intervensjoner Look to Denmark 27

28 Neurodevelopmental consequences of early traumatic brain injury in 3-year-old children. Keenan HT, Hooper SR, Wetherington CE, Nocera M, Runyan DK. Pediatrics Mar;119(3):e

29 Risikofaktorer Skadens alvorlighetsgrad lav GCS RR 6.6 ( )* Fattig familie (RR 1.8 til 3.2)* Kramper RR 2.4 ( )* Hjerte lunge redning 2.0 ( ) Påført skade RR 1.3 ( ) 29

30 Påført hodeskade Påført hodeskade er assosiert med alvorlig skade og dårlig utfall Forsinket behandling Gjentatte skader Mer hypoksi skader Ung alder Ugunstig miljø Diffuse skader på hjernen 30

31 Bilateral and diffuse insults Little healthy brain tissue is available to support reorganization, the brain is unable to reorganize and recruit healthy brain regions Global developmental delay - Poor outcome 31

32 Vold eller ulykke? It can be difficult to discriminate between abusive and accidental injuries History compatible with the injury? Accidents can occur because of lack of supervision and neglect must be considered Similar risk factors Environment, parents and child Abuse Neglect Accident 32

33 Ulykker er ikke tilfeldige Omsorgssvikt Barn som blir utsatt for ulykker som kan forebygges og forhindres Ressurs svake familier Trekk ved barnet ADHD Impulsivitet og risikosøkende adferd 33

34 Tilsyn og beskyttelse Manglende tilsyn og beskyttelse 34

35 PTSD OG TBI Posttraumatic stress disorder and traumatic brain injury: can they co-exist? Richard A. Bryant Muligheten for at PTSD kan oppstå etter traumatiske hodeskader har vært omdiskutert. Tradisjonelt har det blitt hevdet at tapet av bevissthet som skjer som følge av en hjerneskade forhindrer innkoding av den traumatiske hendelsen, og derved videre gjenopplevelses symptomer 35

36 Symptomer etter symptom TBI Tap av bevissthet Posttraumatisk amnesi, PTA En tilstand av forvirring som skjer etter en hjerneskade I denne perioden er pasienten desorientert Kan ikke huske hendelser som skjer i denne perioden 36

37 A Eksponering Traumatisk hendendelse B Gjenopplevelse C Unngåelse D Økt fysiologisk respons tanker og bilder plagsomme drømmer hendelsen skjer igjen flashback intense følelser når noe minner fysiologiske reaksjoner når noe minner Tenke på, ha følelser om eller snakke aktiviteter, steder eller mennesker huske viktige aspekt ved hendelsen mindre interesse for aktiviteter som var viktige før fremmedgjort innskrenket følelsesliv forkortet fremtid Søvnvansker irritablitet / sinneutbrudd Konsentrasjonsvansker øket årvåkenhet / er mer på vakt øket skvettenhet 37

38 Utfall etter mild hjerneskade Flertallet vil ikke ha noen uheldige senvirkninger av en mild hjerneskade En undergruppe av barn og unge vil utvikle postconcussive symptomer Omdiskutert om postconcussion syndromer av fysiologisk eller psykologisk opprinnelse Controversies in the sequelae of pediatric mild traumatic brain injury. Lee LK, Pediatr Emerg Care Aug;23(8):

39 PTSD etter alvorlig hjerneskade Muligheten for PTSD etter alvorlige TBI er spesielt omdiskutert da alvorlige hjerneskader gir en lengre periode med PTA Pasienten husker ikke den traumatiske hendelsen Case studier har beskrevet dette Bryant et al. (2000a) fant at relativt få pasienter med PTSD etter alvorlig TBI rapporterte påtrengende minner eller drømmer. Flertallet av de som fylte som kriteriene for PTSD fylte gjenopplevelses kriteriet fordi de anga fysiologiske reaksjoner når noe minner om traumet 39

40 Postconcussion syndrome Kognitive plager Hukommelsestap, oppmerksomhet og konsentrasjons vansker Somatiske plager Hodepine, slitenhet og svimmelhet Affektive / emosjonelle plager Depresjon, irritabilitet og angst 40

41 Vurdering etter TBI Postconcussion syndrom? PTSD? Endring i adferd og kognitive endringer som følge av hjerneskaden? Oppfølging over tid Pragmatisk: Behandle symptomene 41

42 Tusen takk 42

Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling

Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 320 6 Veronicha Pedersen, Nina Strand, Tiril Willumsen og Anne Rønneberg Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling Tannhelsepersonell har

Detaljer

Diabetes 1, en årsak: Stresshypotesen

Diabetes 1, en årsak: Stresshypotesen Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Diabetes 1, en årsak: Stresshypotesen

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Traume mot hode - Hva må legevaktsykepleier kunne observere, vurdere og gjøre av tiltak? Head trauma what does a casualty nurse need

Detaljer

trygghet når du trenger det mest

trygghet når du trenger det mest Medisinsk klinikk Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Medisinsk klinikk Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering bedring etter lett traumatisk hjerneskade (LTBI) Informasjonsguide

Detaljer

Nakkeslengassosierte nakkeskader

Nakkeslengassosierte nakkeskader IS-1356 Rapport Nakkeslengassosierte nakkeskader INNHOLD Sammendrag 3 1 Innledning. 5 1.1 Oppdragsbrev... 5 2 Fremgangsmåte.. 5 2.1 Arbeidsgruppe... 5 2.2 Arbeidsmåte.. 6 3 Definisjon og det naturlige

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: KANDIDATNUMMER: 842. Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie Bachelor i sykepleie, Mai 2011. Dato:08.05.11.

BACHELOROPPGAVE: KANDIDATNUMMER: 842. Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie Bachelor i sykepleie, Mai 2011. Dato:08.05.11. BACHELOROPPGAVE: Hvordan kan sykepleier bidra til et godt samspill mellom foreldre og premature barn innlagt på nyfødt intensiv? KANDIDATNUMMER: 842 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for Helse, Omsorg og Sykepleie

Detaljer

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer?

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Harald Bækkelund, Psykolog Fylkesmannen i Aust-Agder Minoritetsnettverk harald.baekkelund@modum-bad.no Hvem er jeg? Psykolog utdannet i 2004 Alternativ til

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2013, 40, 133-146 Nummer 2 (Vinter 2013) 133 En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Høgskolen

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1 redaktørens spalte Dette nummeret er i stor grad

Detaljer

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus

En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus EN BESKRIVELSE AV DYNAMIKKEN MELLOM TRAUMER OG RUS 41 Rusfag nr. 1 2015 Av: Heidi Lee Mannes og Marit Markestad, Bergensklinikkene Den følelsen av å oppholde seg i et altfor varmt rom, og ikke ha mulighet

Detaljer

Hjernen, integrering og traumebehandling

Hjernen, integrering og traumebehandling Krisepsykologi_BOOK.book Page 164 Wednesday, March 5, 2008 2:53 PM Hjernen, integrering og traumebehandling Av Arne-Roar Blindheim Innledning Det har i de siste årene kommet mye nevrofysiologisk forskning

Detaljer

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening Juni 2009 Årgang 12 NR. 1 Leder Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved ADHD- tilstander hos barn og voksne Nevropsykologiens bidrag til

Detaljer

Eleven med ervervet hjerneskade

Eleven med ervervet hjerneskade Eleven med ervervet hjerneskade En veileder basert på nevropedagogisk tenkning ELEVEN MED ERVERVET HJERNESKADE EN VEILEDER basert på nevropedagogisk tenkning Prosjekt Eleven med ervervet hjerneskade Roar

Detaljer

UTE FOR VÆR OG VIND PÅ HAVET

UTE FOR VÆR OG VIND PÅ HAVET UTE FOR VÆR OG VIND PÅ HAVET Foreldres opplevelser når det nyfødte barnet må legges inn på sykehus 45studiepoeng Tove Bjørnland Vadset Desember 2012 Sammendrag Nyfødte barns sykdom og sykehusinnleggelse

Detaljer

Barn som lever med vold i nære relasjoner

Barn som lever med vold i nære relasjoner Barn som lever med vold i nære relasjoner Masteroppgave i spesialpedagogikk av Rachel Nygård Fosse og Ida Lillehagen Løberg Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Er skadevirkningene av seksuelt misbruk mot barn overdrevet av fagfolk?

Er skadevirkningene av seksuelt misbruk mot barn overdrevet av fagfolk? Er skadevirkningene av seksuelt misbruk mot barn overdrevet av fagfolk? Skrevet av: Psykolog A. Savita Dalsbø Trondheim Kommune, BFT, Tiltak Østbyen, Bassengbakken 1, 7004 Trondheim Telefon: 92088481.

Detaljer

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT?

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT? PUBLISERT I TIDSSKRIFT FOR ERSTATNINGSRETT, FORSIKRINGSRETT OG VELFERDSRETT - Nr.4/2011 ooooooo I artikkelen behandles de sentrale elementer i vurderingen av årsakssammenheng ved personskade. Det tas utgangspunkt

Detaljer

Livet etter trafikkulykken

Livet etter trafikkulykken 16 Gjertrud Husøy Høgskolelektor/Ass. Professor LIFE AFTER A TRAFFIC-ACCI- DENT. A PHENOMENOLOGI- CAL STUDY OF STRESS AND COPING OF PERSONS WITH WHIPLASH AFTER A TRAFFIC- ACCIDENT ABSTRACT: Traffic-accidents

Detaljer

Hvem bruker ikke bilbelte - og hva er årsaken?

Hvem bruker ikke bilbelte - og hva er årsaken? SINTEF A11940 Åpen RAPPORT Hvem bruker ikke bilbelte - og hva er årsaken? Dagfinn Moe, Marianne E Nordtømme, Liv Øvstedal, Isabelle Roche-Cerasi og Kristian Sakshaug SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Norad report 3/2014. Globale helseutfordringer. Psykisk helse som global utfordring

Norad report 3/2014. Globale helseutfordringer. Psykisk helse som global utfordring Norad report 3/2014 Globale helseutfordringer Psykisk helse som global utfordring Foto: Ken Opprann, Jan Speed Norad Norwegian Agency for Development Cooperation P.O. Box 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

Tannlegens rolle i utvikling og forebygging av odontofobi

Tannlegens rolle i utvikling og forebygging av odontofobi Tannlegens rolle i utvikling og forebygging av odontofobi erik skaret Blant tannleger er det varierende oppfatninger og kunnskaper når det gjelder begrepet odontofobi, både om problemets betydning og omfang.

Detaljer

Å bli forstått - og forstå seg selv:

Å bli forstått - og forstå seg selv: MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 31 Anne Grete Hersoug og Randi Ulberg Oslo Å bli forstått - og forstå seg selv: om utvikling

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

Senter for søvnmedisin. Trygg nok til å sove? Serotonin og søvn. et senter på tvers av spesialiteter. søvnforstyrrelser etter traumatiske hendelser

Senter for søvnmedisin. Trygg nok til å sove? Serotonin og søvn. et senter på tvers av spesialiteter. søvnforstyrrelser etter traumatiske hendelser 2011 3. årgang nr 2 Senter for søvnmedisin et senter på tvers av spesialiteter Trygg nok til å sove? søvnforstyrrelser etter traumatiske hendelser Serotonin og søvn en turbulent historie! 1 søvn 2011 06.indd

Detaljer

Nøkkelfakta. - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet.

Nøkkelfakta. - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet. Nøkkelfakta - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet. - Hele 46 % av sykefraværet og 33 % av uførepensjoner skyldes muskelskjelettlidelser.

Detaljer

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling Sonja Mellingen A woman left lonely Heftet A woman left lonely, er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenteret. Psykologspesialist Sonja Mellingen, er for tiden i permisjon fra

Detaljer

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Komplekse traumer hos barn Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) Invadering-symptomer Gjenopplevelser/flashbacks, påtrengende minner, bilder

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening april 2012 Årgang 15 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening april 2012 Årgang 15 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening april 2012 Årgang 15 nr. 1 Velkommen til INS Mid-year Meeting/ 11th Nordic

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi.

Detaljer