Vegliste FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept Foto:Kjell Wold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold"

Transkript

1 liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept Vestfold Gratis Foto:Kjell Wold

2 Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, samt tillatt totalvekt og vogntoglengde. r for spesialtransport : er som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer. : er med øvrige bruer med ett kjørefelt. For veger som er markert med IKKE i kolonnen for veggruppe gjelder ikke dispensasjon for spesialtransport uten tidsbegrensning. sommer sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom periodene med vinteraksellast og eventuelle perioder med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden. vinter Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres i lokalpressen/lokalradio, eventuelt kontaktes den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglisten. Ved mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksellasten oppheves når teleløsningen begynner. ksellast i teleløsningsperioden På fylkesveger vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. listen inneholder ikke opplysninger om aksellast i teleløsningen. Det kan likevel bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger. For opplysning om restriksjoner er innført, kontakt den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Vi henstiller til transportørene og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen. Tømmertransport Forutsetninger og krav til kjøretøy, virke som omfattes av ordningen, bestemmelser om returgods, samt måleregler framgår av punkt 7 i vegliste for riksveger. Disse gjelder også for transport på fylkes- og kommunale veger. Modulvogntog Prøveordning med 25,25 meter lange modulvogntog i Norge startet opp 1. juni Fra 1. juni 2011 er vegnettet som omfattes av ordningen utvidet. Det utgis egen liste som viser hvilke veger slike vogntog kan benytte. estemmelsene om modulvogntog finnes i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg. (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy). Høyde- og breddebegrensninger Som en del av denne forskrift følger en oversikt over underganger, tunneler m.v. på fylkesveger og riksveger hvor høyden er mindre enn 4, M og/eller kjørebanebredden er mindre enn 3, M.

3 FORSKRIFT OM TILLTTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER I VESTFOLD FYLKE Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region sør, 15. september 2014 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 nr. 2 bokstavene a og b. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon fastsatt av direktoratet 15. januar (lister 2014 for riksveg) IKRFTTREDELSE Denne forskrift gjelder fra 15. september Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 15. februar 2014 nr FOR Som en del av denne forskrift følger vegliste for fylkesveger og kommunale veger i Vestfold fylke på de neste sidene.

4 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) lengde FT 305 Innlaget/Haukerød X fv ndebu X fv 307 0,4 FT 308 Gullikrysset rkj ø - Verdens Ende 0,141 FV 32 Island X E18 - Kronlia X fv 2,521 FV 32 Sundbyfoss X fv - Xfv877 Haslestad 2,631 FV 32 Xfv. 877 Haslestad - uskerud/mossåsen 3,686 FV 32 Steinsholt X - Telemark/Høgebånn 5,928 FV Syrbekk X fv 325 -Ås XE18 3,868 FV Ås XE18 - X Åskollen 5 0,072 FV X Åskollen 5 - Revetal rdkj fv. 810 X fv. 10,177 FV Revetal rkj. fv. 810 X fv. - Kornlia rkj. fv. 32 X fv. 16,272 FV KronliaX315 - Sundbyfoss X 3,167 FV Sundbyfoss X - uskerud/tryterud 18,597 FV Syrbekk rkj fv. X fv.325 X - uskerud/tryterud 0,182 FV ommestad rkj sør E18 X rv. X fv. -Steinsholt rkj fv. 32 X fv. 1,269 FV ommestad rkj sør E18 X rv. X fv. -Stiensholt rkj fv. 32 X fv. 28,921 FV Steinsholt rkj fv. 32 X fv. - uskerud gr sør 19,373 FV 300 Kilen rkj -Kjelle rkj. syd fv. 308 X fv. 300 X fv ,745 FV 300 FV 301 Kjelle rkj. syd fv. 308 X fv. 300 X fv ulerød rkj, nordvest E18 X fv. 300 X fv. 525 Larvik X fv - Stavern Grevle 5,681 8,497 FV 301 Stavern, Grevle - Søndersrød X fv ,873 FV 302 Farriseidet X arm - Søndersrød X fv ,046 FV Farriseidet X E18 - Gloppe bru 2,976 FV GLOPPE RU - GLOPPE RU ØST 0,7 FV Gloppe bru - Østre ergan,034 FV Østre ergan - Skravestad X fv 272 2,762 FV Skravestad X fv Rønningen X fv ,687 FV 304 Innlageg X fv Sundet rkj. fv ,300 FV 304 Sundet rkj. fv Sundet bru MKS TONN OVER RU 0,102 FV 304 Sundet bru - Holmfoss bru 5,296 FV 304 Holmfoss bru - MKS TONN OVER RU 0,6 FV 304 Holmfoss bru - Kvelde X fv 2,041 FV 305 Sandefjord rundkj fv. - Nattvall X E18 3,485 Side 1 av 46

5 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) lengde FV 305 Nattvall X E18 - Skjeggerød X fv.210 7,754 FV 305 Skjeggerød fv. 210 X fv ndebu fv. 305 X fv ,728 FV 305 Sandefjord rundkj fv - Nattvall X E18 1,136 FV 306 Undrumsdalskrysset rkj - Nes Høyjord 25,333 FV 306 FV 307 Nes Høyjord - Haugen skole Hvarnes (stign. 1:6) Gravdal X fv. 312 X fv ndebu sentrum X fv. 307 fv ,341 1,8 FV 307 ndebu sentrum X fv. 307 fv Nes X fv ,967 FV 308 Gulli rkj. øst E18 X fv Kjelle S 4,685 FV 308 Kjelle S - Verdens Ende 27,2 FV 309 Teie X fv Årøysund 9,362 FV 310 Kopstad rkj øst E18 X fv Solliistrand rkj rv. 19 X fv ,846 FV 310 Kopstad X rkj. E18 - Sollistrand rkj. rv 19 0,1 FV 311 Mammutkrysset fv. 308 X fv. 311 X fv liksekilen (Esso nord) 9,934 FV 311 liksekilen ( Esso nord) - Åsgårdstrand S 3,497 FV 311 Åsgårdstrand S - Åsgårdstrand N 0, FV 311 Åsgårdstrand N - Kjær rkj. fv 311 X fv ,394 FV 312 Hesby rkj øst E18 X fv. 312 X fv Gravdal fv. 307 fv ,809 FV 312 Gravdal fv. 307 X fv Dokka X fv ,381 FV 313 ergsenga øst X E18 - Gravningen X fv ,133 FV 313 Svelvik nord - Stua X 0,709 FV 313 Gravningen X fv Helland nord 17,298 FV 313 Gravningen X fv Helland nord 0,704 FV 314 Kleivbrottet X fv akstevoll X fv 10,263 FV 315 Holmestrand N X fv Island ø X fv 32 11,652 FV 319 uskerud/tørkopp - Svelvik Nord 13,451 FV 319 Svelvik nord - Stua X 34,638 FV 325 Mammutkrysset fv. 308 X fv. 311 X fv orre rkj rv. 19 X fv ,533 Side 2 av 46

6 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, NDEU kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 209 Gåsholt - Liverød X fv. 1 1,279 k8 32 FV 210 Åsrum X fv Skjeggerød X fv ,461 FV 1 Pipenholt X fv Snappen 7,3 FV 2 Trollsås X fv Tollahaugen X fv. 5 3,418 FV 3 Kodal X fv Svartsrød X fv ,682 FV 5 Prestbøen X fv råvoll X fv ,007 FV 6 Skjelland X fv erg X fv ,752 FV 9 øen X fv ergsli 7,721 FV 610 Høyjord X fv jørndalshov X fv ,326 Side 3 av 46

7 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, NDEU kommune Kommunale veger lengde KV 2 Lakskjønnveien 2,768 KV 3 Nøklegårdsveien 1,2 KV 1200 ankbakken 0,169 KV 04 Ysteriveien 0,432 KV 05 Solheimveien 0,098 KV 20 Hauganveien 0,120 KV ndebu sentrum 0,584 KV 23 skjemveien 2,639 KV låbærveien 0,364 KV 25 Tyttebærveien 0,167 KV 26 Jordbærveien 0,179 KV 29 Skjeggerødveien 0,482 KV 30 Ødegårdsveien 0,083 KV Moreneveien 0,236 KV 38 Lakskjønnveien 2,005 KV 39 Holteveien 0,919 KV Heimdalveien 0,557 KV 41 Kronestien 0,382 KV 57 Holmeneveien 0,819 KV 5108 Hålandveien 1, KV 5109 Gåserødveien 0,213 KV 5111 Skabosvei 0,6 KV Øvrige veger 14,272 Side 4 av 46

8 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, HOF kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 876 Gran X fv Kleppan X fv. 32 2,800 FV 877 Hof X fv. - Haslestadlinna 30 2,027 FV 877 Haslestad X fv Haslestadlinna 30 0,461 FV 880 Eidsfoss X fv. - råtaskogen X fv ,420 FV 881 Stubben X fv. - Rød X fv ,907 Side 5 av 46

9 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, HOF kommune Kommunale veger lengde KV 1123 alders vei 0,104 KV 1132 ollerudveien 0,128 KV 1136 rattvenda 0,183 KV 1138 rekkeveien 1,325 KV 1138 rekkeveien 1,293 KV 1188 Einerveien 0,063 KV 1208 Fjellveien 0,165 KV 1236 Grønsetløkka 0,238 KV 1237 Grindaveien 0,8 KV 15 Hauganveien 0,7 KV 18 Haugantoppen 0,255 KV 12 Industriveien (til Hof bilopphuggeri) 0,923 KV 1321 Kirkebrekka 0,585 KV 1328 Liaveien 0,188 k8 32 KV 1330 Lindsetveien 0, KV 1365 Nedreveien 0,153 KV 1413 Rønnebergveien 1,319 KV 1427 Skårhagan 0,111 KV 1428 Skårsløkka 0,170 KV 1486 Thorshaugveien 0,141 KV 15 Vestre Lianvei 2,843 KV 1675 Åsveien 0,185 KV 1697 Grønsetlia 0,2 KV 1698 Kjennaveien 0,7 KV Øvrige veger 16,211 Side 6 av 46

10 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, HOLMESTRND kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 675 Grefsrud V X fv akke X fv ,308 FV 755 Haga X fv Skjeggestad X fv ,230 FV 7 Hvitstein X fv ekk X fv ,200 FV 7 ekk X fv Kornto X fv ,654 FV 765 ettum X fv Guran X fv ,282 FV 900 Holmestrand Torv X fv Holmestrand S X fv ,533 FV 910 Gaupås X fv Nordre Klev 2,570 FV 920 Gullhaug X fv ekk X fv. 7 3,101 Side 7 av 46

11 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, HOLMESTRND kommune Kommunale veger lengde KV 315 Hvittingfossveien 2,016 KV 317 Odderudveien 6,526 KV 317 Odderudveien 0,183 KV 1020 akken 0,286 k KV 1200 Gausengaten 0,163 KV 1210 Eikelund 0,113 KV 1230 Hagemannsveien 0,062 KV 1255 Harestien 0,272 KV 13 Kirkegaten 0,331 k KV 18 Fosskollen 0,267 KV 1877 Gudumstien 0,157 KV Øvrige veger 68,730 Side 8 av 46

12 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, HORTEN kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 4 Røros X fv Åsgårdstrand X fv ,579 FV 530 Skoppum rv. 19 X fv. 530 dalsveien - Lestestad fv. 530 X fv ,958 FV 6 Paulidalen X fv Emmerød rkj. 0,181 FV 665 Ra X fv dal X fv ,300 FV 665 dal X fv Kåpe X fv ,141 FV 666 Kopstad X E18 rkj.sø - Pauli X fv 6 2,283 FV 666 X fv. 6 Pauli - Skoppum X fv ,979 FV 666 Skoppum X fv Vielsrud X rv. 19 1,1 FV 666 Skoppum X fv Skoppum X fv ,073 FV 666 Skoppum X fv Skoppum st. 0,484 FV 670 Nykirke Syd X fv Sande X fv ,8 FV 675 Grefsrud V X fv akke X fv ,368 FV 680 Kopstad rkj ø X E18 - Fon X fv. 815/kv 1,584 FV 701 Storgt./orre X fv Horten fergekai X fv ,305 FV 703 Storgt./orre X fv Lilaas sk X fv ,5 FV 704 Holtanveien X fv Johan Sollies gate X fv ,459 FV 705 Dampejordet X fv Tveiten X fv ,281 FV 707 Holtan U.sk. X fv Grønligt. Øst X fv ,703 FV 710 penes X fv Lilaas sk. X fv. 703/kv 0,623 FV 712 Løkkegt./Olle X fv Storgata fv. 712 X fv. 310 Skippergata 0,496 FV 713 Lystlunden N X fv Horten kirke X kv 0,720 FV 715 Horten Torv X fv ommane X rv.19 fv ,019 Side 9 av 46

13 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, HORTEN kommune Kommunale veger lengde KV 1002 dalsveien 0,571 KV 1130 åhusveien 0,202 KV 1230 Fogdeveien 0,125 KV 1270 Gannestadveien 0,236 KV 1410 Jahn Ekenæs vei 0,597 KV 1495 Klokkeråsen 0,5 KV 1495 Klokkeråsen 0,190 KV 1517 Kopstadveien 0,121 KV 1520 Langgrunnveien 0,071 KV 1700 Sandeveien 0,073 KV 1765 Sletterødveien 0,074 KV 1937 Steinbrygga 0,038 KV 1942 Vikveien 4,525 KV 1945 Kjærranveien 0,2 KV 1945 Kjærraveien 1,166 KV 1948 Hellandveien 2,459 KV 19 Skomakerveien 0,089 KV 1961 Viulsrødveien 0,025 KV 1962 Langmyra 0,413 KV 1963 Tverrmyra 0,599 KV 30 potekergata 0,125 KV 3120 ankløkka 0,277 KV 32 C ndersens gate 0,076 KV 3285 Evjeveien 0,087 KV 3300 Falsens gate 0,064 KV 3310 Ferjegata 0,205 KV 80 Jernbanegata 0,184 KV 30 Johan Riefs gate 0,080 KV 3785 Knudsrødveien 0,5 KV 3820 Langgata 0,125 KV 3845 Ludv Løvaas gate 0,136 KV 3862 lmestien 0,0 Side 10 av 46

14 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, HORTEN kommune Kommunale veger lengde KV 3875 Moloveien 0,286 KV 00 Rustadgata 0,099 KV Røyskattstien 0,134 KV Rådmann Knudsens gate 0,254 KV 55 Seljestien 0,095 KV 90 Skolegata 0,183 KV 4120 Steinsnesveien 0,072 KV 4180 Strandpromenaden 0,388 KV 4180 Strandpromenaden 0,919 KV 4210 Teatergata 0,095 KV 4230 Thorbjørnsens gate 0,074 KV 4267 Tomtegata 0,174 KV 43 Wistings vei 0,068 KV Rustadbrygga 0,143 KV 45 Jansens gate 0,086 KV 4580 Sentroveien 0,137 KV 46 Hagabakken 0,7 KV 4670 Skavlisletta 0,457 KV 4680 Harald Kihles vei 0,314 KV 4690 Strandparken 0,979 KV 47 Klokkersvingen 0,2 KV 9995 Sandeveien 0,373 KV 9995 Sandeveien 0,049 KV Øvrige veger 116,882 Side 11 av 46

15 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, LRDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 0 rufoss X arm fv. - Hukstrøm 3,6 FV 0 Hukstrøm - Enge sag 9,8 FV 1 Svarstad X fv. - Hukstrøm ru X fv. 0 1,398 FV 820 Skjerven X fv. - Lønnskollen fv ,295 FV 851 Gåserud X fv. - Helgeland X fv. 0 1,4 FV 8 Svarstad X fv. - uskerud/ergandammen 11,294 FV 865 rufoss X fv. fv. 0 - uskerud/otterstad 5,514 k8 32 Side 12 av 46

16 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, LRDL kommune Kommunale veger lengde KV 2 Hem Kirkevei 1,217 KV ergansløfa 1,030 KV 1000 Lågaveien 0,023 KV 1001 Danmarksveien 0,6 KV 1002 Hagaveien 0,4 KV 1003 Kjærlighetsstien 0,434 KV 1004 Sandveien 0,1 KV 1005 Holeveien 1,177 KV 1006 Svarstadtunet 0,186 KV 1007 Sognsveien 0,1 KV 1008 Storenga 0,762 KV 1009 Rambergveien 0,291 KV 1010 Ringveien 0,6 KV 1011 Nordveien 0,143 KV 1012 Solbergveien 0,649 KV 1014 Nedre Sollivei 0,137 KV 1015 Knattenveien 0,341 KV 1016 Solliveien 0,163 KV 1029 Hem Kirkevei 0,897 KV 10 Hanevalsvevet 1,201 KV 1041 ergansløfa 0,5 KV Øvrige veger 14,465 Side 13 av 46

17 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, LRVIK kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FT 30 Telemark/Solumsletta - Skillingsmyr X E18 0,774 FV 30 Sky rkj sør E18 x fv. 30 0,386 FV 42 Risøyvegen X fv Risøya 0,0 FV 43 ukta fv. 301 X fv Vardevegen X fv. 45 0, FV 45 Larvikvn X fv Tanum X fv ,125 FV 51 Søndersrød X fv. 301 fv X Oddaneveien 2,525 FV 51 X Oddaneveien - Nevlunghavn 0, FV 53 Strandebakk X fv Helgeroa 0,880 FV 55 Skåra X fv erg X fv 301 5,280 FV 58 Foldevik X fv Huken X fv. 45 1,914 FV 59 Tronsrød X fv runla X fv. 45 1,9 FV Dolven X fv Telemark/Mørje 7,645 FV 70 Vassbotn X E18 - Kjose 5,0 FV 70 Kjose - Saga 4,641 FV 101 Undersbo X rv. - Revet X fv ,486 FV 102 Herregssletta X fv. - Revet X fv ,163 FV 103 Larvik sentr X fv Strandpromenaden 0,620 FV 104 Kverken X rv. - Møllegt. X fv. 4,661 FV 105 rannvaktgt. X fv Fjellvn. X fv. 0,3 FV 106 Kongegt. V X fv. - Øvre Torggt. X fv ,2 FV 107 Fritzøegt. X fv Ø Damsbakke X fv ,692 FV 108 Reipbanegt. X fv X rv. Elvevegen 1,008 FV 109 Frostvedtven. X fv Hoffs gate X fv ,3 FV 110 Torstrand X fv. - Nansetv. X fv ,277 FV 112 Jegersborg X fv X Herreg.bakken 0,4 FV 114 Nansetgt. X fv Frostvedtv. X fv ,475 FV 115 Pr.gt./Haraldsgt. - Prinsensgt. X fv. 0,410 FV 154 Gloppe X fv. - Husebyveien 4,0 FV 154 Husebyveien - Vollen X fv. 3,001 FV 158 Ødegården X fv Rønningen 4,493 FV 159 Klåstad X fv. - Ula 4,295 FV 1 Eidebakke X fv Kjerringvik 4,7 Side 14 av 46

18 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, LRVIK kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 161 Hem X fv. - Spetalen X fv. 1 1,269 FV 162 ommestad Øst X fv. 2 - ommestadåsen 0,0 FV 162 ommestadåsen - Heggdal Industiområde 3,073 FV 162 Heggdal Industriområde - Grønneberg X fv. 1,336 FV 163 Verningen X fv Tjøllingvollen X fv. 5,059 FV 166 Løve X fv. - Løvberg Mølle 0,300 FV 166 Løvberg Mølle - Himberg X fv ,492 FV 169 Svenerød X fv. 2 - ommestad X fv. 2 3,749 FV 170 Sandtra X fv. X fv X Store ergan vei 2,893 FV 180 Rødbøl X fv X Kjellbergveien 1,581 FV 202 Verning N X fv Verningen Ø X fv ,261 FV 204 Ringdal X fv. 2 - Ringdalskogen N 1,632 FV 204 Ringdalskogen N - Hedrum kirke X fv ,876 FV 205 ommestad N X fv. 2 - Sundet X fv ,011 FV 207 Skinnmo X fv 2 - Mørk X fv ,1 FV 209 Holmen X fv Gåsholt 2,4 k8 32 FV 209 Gåsholt - Liverød X fv. 1 0,271 k8 32 FV 210 Åsrum X fv Skjeggerød X fv ,587 FV 213 Gjone fv. - Kvelderønn X fv ,961 FV 215 Kvelde kirke X fv. - Telemark gr. 6,476 FV 0 Hukstrøm - Enge sag 4,800 FV 0 Engene Sag - Hvarnes X fv ,365 FV 0 Hvåra bru X fv Holm X fv ,9 FV 2 ommest X fv - mundrød Gamle Ravei 321 3,492 FV 2 mundrød Gamle Ravei Ringdal rkj. øst X fv. 204 fv. 2 0,345 FV 2 Ringdal rkj. X fv. 204 fv. 2 - Lasken rv ,594 Side 15 av 46

19 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, LRVIK kommune Kommunale veger lengde KV Fjellvikveien 0,200 KV 110 Gonveien 2,287 KV Herfellveien 0,306 KV Hølensgate 0,317 KV Iver Hesselbergsvei 0,573 KV 113 Løkkegaten 0,138 KV 113 Løkkeveien 0,172 KV Ularønningen 0,183 KV arstenes vei 0,300 KV Grevefaret 0,163 KV rattfaret 0,279 KV Djupdalsfaret 0,799 KV Milåsfaret 0,296 KV Saltbufaret 0,268 KV Hegdalveien 2,113 KV Rombergbrua 0,042 k6 28 KV Kaupangveien 0,079 KV Skallistveien 0,129 KV Ulaveien 0,166 KV Vikerøyveien 1,327 KV Vikveien 2,038 KV 1 Faret 0,738 KV 180 Gjærdal 0,485 KV 201 Hedrum Ravei 0,102 k8 32 KV 270 Kverken 0,6 KV 309 Løkka 0,773 KV 380 Oberst Peters vei 0,596 KV 708 Gopledalsveien 0,739 KV 273 Kveldeveien 4,905 KV Industriveien 0,296 KV 273 Ringdalveien 1,749 KV Frostvedtveien 1,5 Side 16 av 46

20 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, LRVIK kommune Kommunale veger lengde KV Frosvtvedtveien 0,091 KV 315 Gamle Kongevei 1,590 KV 315 Øvre økligate 0,045 KV 316 Haralds gate 0,8 KV Øvre økligate 0,272 KV 320 Kverken 0,178 KV Øvre økligate 0,807 KV Holmejordetveien 1,766 KV Tveteneveien 0,718 KV Havnegaten 0,138 KV 513 Prinsensgate 0,382 KV Øvrige veger 0,045 Side 17 av 46

21 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, NØTTERØY kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 9 Lofterød X fv Tømmerholt X fv ,021 FV 410 Stangeby X fv Tenvik 5,667 FV 415 Engås X fv gerup X fv ,4 FV 420 Rubberød X fv orgheim X fv ,818 FV 4 Knarberg X fv Knarberg 0,875 FV 425 Gipøy X fv Hjemseng X fv ,991 FV 428 Rambergvn. X fv orgheim X fv 308 5,294 FV 429 Kjærnås X fv Vestskogen X fv ,100 FV 430 Elgestad X fv Husøy 2,845 Side 18 av 46

22 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, NØTTERØY kommune Kommunale veger lengde KV 9 Mølleveien 0,183 KV 1180 reidablikkveien 0,809 KV 1185 revikveien 1,583 KV 1200 ryggeveien 0,326 KV 1208 ubergveien 0,746 KV 12 Dukenveien 1,292 KV 1413 Fuglevikveien 0,491 KV 1423 Føykåsveien 0,631 KV 14 Gamle Hellavei 1,153 KV 1455 Gipøveien 0,911 KV 1470 Granittveien 0,0 KV 1517 Harpunveien 0,162 KV 1532 Hansinegata 0,217 KV 1618 Klokkerveien 0,200 KV 1670 Konvallveien 0,525 KV 1705 Leirfjellveien 0,3 KV 1825 Middelborgveien 0,848 KV 1920 Nestvikveien 1,2 KV 1980 Parkveien 0,475 KV 1985 Petterødveien 1,0 KV 1990 Porfyrveien 0,380 KV 2052 Røsselgata 0,305 KV 2170 Stalsbergveien 0,6 KV 2187 Storebuktveien 1,432 KV 02 Stengsdalsveien 1,110 KV 15 Styrvikveien 1,199 KV Syenittveien 0,234 KV 65 Søndre Tenvikvei 0,374 KV 70 Teglverksveien 0,323 KV 2325 Torbjørnrødveien 2,295 KV 2390 Ulvøveien 0,938 KV Vestliveien 0,538 Side 19 av 46

23 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, NØTTERØY kommune Kommunale veger lengde KV Veståsveien 0,094 KV 70 Ørsnesalleen 1,089 KV 2531 Øraveien 2,218 KV 25 Nattvallveien 0,873 KV 2541 Oserødveien 3,364 KV 2542 Sundveien 0,8 KV 2545 Tenvikveien 0,093 KV 2548 Nedre Fjærholmvei 0,570 KV 2551 Fjærholmveien 2,099 KV 2554 Movikveien 0,790 KV 25 Stangeby Xfv308 - Tenvik 0,126 KV 23 Munkholmveien 0,237 KV 29 Kalvetangen 1,175 KV 2580 Danholmen 0,108 KV 26 åsløkka 0,392 KV 26 lbyveien 0,172 KV 2615 Oslebakkveien 1,7 KV 2619 Tangenveien 0,457 KV 2619 lbyveien 0,511 KV 2620 lbyveien 0,294 KV 2620 Krikaveien 0,364 KV 26 lbykilen 0,329 KV 2623 lbyveien 0,210 KV 2623 Oslebakkveien 1,149 KV 26 lbyveien 1,295 KV 2626 lbyveien 1,491 KV 2636 Ørsnesalleen 0,134 KV 2637 Øreveien 0,327 KV Øvrige veger 73,372 Side 20 av 46

24 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, RE kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV Syrbekk X fv 325 -Ås XE18 0,065 FV 525 ulerød X fv 312/E18 - skjer bru X fv ,455 FV 610 Høyjord X fv jørndalshov X fv ,209 FV 6 Paulidalen X fv Emmerød rkj. 7,110 FV 665 dal X fv Kåpe X fv ,820 FV 665 Kåpe X fv Revetal X fv. 2,8 FV 666 X fv. 6 Pauli - Skoppum X fv ,734 FV 675 Grefsrud V X fv akke X fv ,370 FV 680 Kopstad rkj ø X E18 - Fon X fv. 815/kv 9,961 FV 755 june X fv - Kløv 1,100 FV 755 Kløv - Sørby X fv ,313 FV 755 Haga X fv Skjeggestad X fv ,046 FV 7 Våle kirke X fv Strange X fv ,585 FV 7 ekk X fv Kornto X fv ,7 FV 765 ettum X fv Guran X fv ,595 FV 780 Kjær X fv akstevoll X fv. 6,867 FV 805 Linnestad X fv. - Kirkevoll X fv ,316 FV 810 Revetal X fv. - Ramnes X fv ,761 FV 811 Kile X fv Lundteigen 1,120 FV 811 Lundteigen - rår X fv ,900 FV 815 Holt X fv Fon X fv. 680/kv 2,665 FV 817 Vivestad X fv jørndalshov X fv ,472 FV 820 Skjerven X fv. - Lønnskollen fv ,944 Side 21 av 46

25 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, RE kommune Kommunale veger lengde KV 2 Prestegårdsveien 0,807 KV 5 Smørstad - Meskumski 1,4 KV 10 Rånerud boligfelt 0,096 KV 12 Internveier Revetal sentrum 0,141 KV 20 Revetalgata 0,076 KV 101 Tinghaugveien 2,361 KV 1010 skeveien 0,454 KV 1020 erglyveien 0,092 KV 10 regnestien 0,230 KV 10 rekkeåsvveien 0,6 KV 10 ringebærstien 0,330 KV 1070 Fiolstien 0,265 KV 1080 Fjellborgveien 0,191 KV 1090 Fjellveien 0,117 KV 1101 Valleåsen 0,9 KV 1302 ergsåsveien 0,1 KV 11 Kirkeåsveien 0,290 KV 11 årnesveien 0,1 KV 1901 Tuftegata 0,098 KV 2000 Furuveien 0,544 KV 2010 Gjelstadveien 0,071 KV 2020 Hasselveien 0,120 KV 2030 Kjølsrudveien 0,186 KV 20 Kollenveien 0,374 KV 20 Lyngstien 0,148 KV 20 Opthunveien 0,534 KV 2080 Ringveien 0,381 KV 2090 Røråsveien 0,347 KV 3000 Skaugveien 0,098 KV 3010 Solbyveien 0,780 KV 3020 Sunnekleppveien 0,310 KV 0 Symrestien 0,187 Side av 46

26 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, RE kommune Kommunale veger lengde KV 30 Søbyveien 1,446 KV 30 Tomtveien 0,251 KV 3090 Åslyveien 0,085 KV 3091 orgeveien 0,521 KV 3092 lmedal 0,0 KV 3093 Hemsveien 2,5 KV 3094 Døvikveien 1,143 KV 3095 rekkekollen 0,6 KV 3096 rekkestien 0,348 KV 3097 Konvallstien 0,2 KV 3098 Soleiestien 0,197 KV 3104 Gretteåsveien 0,619 KV 3105 Valleveien 0,273 KV 3106 Harestien 0,123 KV 3107 Revetalkollen 0,125 KV 3108 Tykkemarkveien 0,636 KV 3109 Ekornstien 0,1 KV 3110 Grettelia 0,254 KV 3111 Lefsrødåsveien 0,310 KV 3113 Elgstien 0,192 KV 3114 Rådyrstien 0,145 KV 3120 Røyskattlia 0,269 KV 3121 Skinnaneveien 2,541 KV 31 urmaveien 0,962 KV 3126 Hauganveien 3,717 KV 3127 Hellandveien 0,543 KV 3128 Grøumveien 4,148 KV 3131 Kleiva 0,692 KV 3132 Kleivaveien 5,116 KV 3136 Kopstadveien 0,2 KV 3139 Sørumveien 0,1 KV 3146 Sildtvedtveien 1,912 Side 23 av 46

27 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, RE kommune Kommunale veger lengde KV 3147 Fonsveien 0,321 KV 3148 Snekkestadveien 0,757 KV 3151 Våleveien 1,973 KV 3153 Gamleveien 0,143 KV 3154 Skoleveien 0,8 KV 3155 Revetalgata 0,238 KV 3158 Grettestien 0,164 KV 3159 Grettebakken 0,188 KV 3196 Regata 0,166 KV 3197 Torggata 0,086 KV 3199 Forpakterveien 0,361 KV 3200 Kapellanveien 0,311 KV 3201 Langevannsveien 0,321 KV 3202 Myreveien 5,832 KV 34 Kleivakollen 0,253 KV Øvrige veger 26,107 Side av 46

28 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, SNDE kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 943 øplassen X fv Haga X fv ,486 FV 945 Kløvstad X fv Foss 1,610 FV 945 Foss - øplassen 5,3 FV 945 øplassen - Sande Sør X fv ,542 FV 9 Sande S X fv Gunnestad X fv ,237 FV 9 Gunnestad X fv X fv. 9 Gutugata 6,685 FV 9 X fv. 9 Gutugata - uskerud/fløta bru 2,5 FV 9 uskerud/karlsrud - uskerud /Jonsrud 0,7 FV 9 uskerud/skoger jb - Skoger St. S X fv ,065 FV 9 Gutu Sør X fv Storelv bru 0,708 FV 9 Storelv bru - Klevjerhagen X fv. 9 0,2 FV 958 uskerud/skoger - Gutu X fv ,839 Side 25 av 46

29 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, SNDE kommune Kommunale veger lengde KV 10 jerkøyveien 0,859 KV 1086 Fila 0,3 KV 1117 olstadgata 1,269 KV 1121 Fjeldskarveien 1,097 KV 1158 Lysdalsveien 2,974 KV 1178 Kalmoveien 1,696 KV 1182 ergstigveien 0,531 KV 1199 Havna 0,188 KV 1210 Eikelikollen 0,484 KV Øvrige veger 42,772 Side 26 av 46

30 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, SNDEFJORD kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 170 Sandtra X fv. X fv X Store ergan vei 2,7 FV 170 X Store ergan vei - ymuseet X fv. 3,1 FV 180 Rødbøl X fv X Kjellbergveien 4,559 FV 180 X Kjellbergveien - Sandefjord st. X fv. 2,255 FV 210 Åsrum X fv Skjeggerød X fv ,341 FV 251 Krokemoveien X fv Hasle øst X fv ,627 FV 255 Peder ogens gt. fv. 255 X fv Krokemovn. X fv. 2 3,7 FV 2 Ringdal rkj. X fv. 204 fv. 2 - Lasken rv ,134 FV 2 Kilen rkj. fv. 2 X fv. 264 X - Rørvika 8,070 FV 2 Kilen X fv. 2 fv Park hotell X fv. 1,788 FV 261 Fjellvik X fv. 2 - uer X fv. 2 4,667 FV 264 Kilen X fv. 2 - Hegna X fv ,710 FV 265 Gokstad X fv. - Skogan 8,293 FV 270 Hasle rkj. fv. X fv Unneberg X Mjølløst 1,917 FV 270 Unneberg X Mjølløst - Stange X fv. 272 Feensv. 1,543 FV 270 Stange X fv. 272 Feensv. - Sandskje nedre fv. X fv ,195 FV 272 Skravestad X fv. - Råstad X fv ,520 FV 272 Råstad X fv Torp X fv ,6 FV 275 Fevang X fv Sfj. Prestegård X fv. 7,487 FV 280 Tassebekk rkj. øst E18 X fv. 280 X fv. 5 X fv Innlaget X fv ,972 FV 281 Goksjø X fv Klinestad sør fv. 280 X fv ,497 FV 281 Klinestad nord X fv. 280 X fv Hjertås X fv ,908 FV 290 Skjelbred X fv Svines X fv ,068 FV 295 Hørdalen fv. 280 X fv Toverød X fv ,807 Side 27 av 46

31 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, SNDEFJORD kommune Kommunale veger lengde KV 1300 ngjelaveien 0,165 KV ekkeveien 0,5 KV 90 jerkelundstien 0,252 KV 2900 okeveien 0,075 KV 3200 reiliveien (fra Uranienborgvn og østover) 0,295 KV 30 riskeveien 0,268 KV 3900 rygga 0,101 KV 80 rønnumveien 0,9 KV 4120 uergrenda 0,6 KV 4175 uer terrasse 0,1 KV 43 uskhellinga 0,8 KV 4690 øskogen 0,9 KV 55 Djupsundveien 0,284 KV 5700 Dronningens gate 0,1 KV 6300 Eikåsveien 0,114 KV 6790 Enga 0,188 KV 8090 Fjellvikbakken 0,214 KV 8470 Fokserødveien 0,121 KV 8470 Fokserødveien 0,234 KV 9900 Gneisveien (Nygårdsveien - Feltspatveien) 0,511 KV Hagalia 0,434 KV 118 Hangarveien 0,428 KV Haugenveien 0,539 KV 120 Haugenveien 0,411 KV 120 Haukeveien 0,3 KV Havnesporet 0,183 KV Hegnasletta 0,295 KV Hemsbakken 1,041 KV Hemsgata 1,158 KV Himbergveien 0,673 KV 130 Hinderveien 0,2 KV 130 Hjertnespromenaden 0,144 Side 28 av 46

32 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, SNDEFJORD kommune Kommunale veger lengde KV Hundsrødskogen 0,302 KV Hunsrødstubben 0,268 KV Hunsrødsvingen 0,3 KV Hunsrødveien 0,8 KV 1 Hystadveien 0,307 KV 148 Hågasletta 0,145 KV Industriveien 1,485 KV 157 Jahredammen 0,523 KV Jåberggrenda 0,578 KV 163 Jåbergveien 1,0 KV 160 Kamfjordgata 0,3 KV 170 Kiserødveien 0,588 KV 170 Klavenesveien 3,1 KV Klinestadmoen 0,4 KV 180 Krokenveien 1,787 KV 190 Langestrandveien 0,137 KV Leif Weldings vei 0,214 KV Lille Gokstadvei 0,289 KV Lunden terrasse 0,131 KV 200 Martin Larsens vei 0,142 KV 300 Marumveien 1,019 KV 330 Marumveien 0,382 KV 700 Modalveien 0,654 KV Mosserødveien (Ravn - Ringveien) 1,395 KV Moveien 1,443 KV Museumsgata 0,6 KV 230 Møllebakken 0,190 KV Nedre Movei 0,2 KV 0 Nesskogen 0,8 KV 065 Nordre Foksrød 0,587 KV 075 Nordre Kullerød 1,189 KV 300 Nygårdsveien 0,107 Side 29 av 46

33 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, SNDEFJORD kommune Kommunale veger lengde KV 300 Nygårdsveien 0,0 KV 0 Nyveien 0,210 KV 250 Petter Castbergs gate 0,5 KV Pindsleveien 0,728 KV 264 Ragnhildbru 0,110 KV Ranvikskogen 0,617 KV 2 Ranviksvingen 0,643 KV 260 Plutos vei 0,281 KV Raveien 0,217 KV Ringkollen 0,711 KV 270 Rugveien 0,126 KV Sandarveien 0,294 KV Sjøstrand 0,111 KV Skårenveien 1,472 KV Solbakkeveien 0,8 KV 308 Solbergveien 1,466 KV Sportsveien 0,292 KV 310 Stadionveien 0,143 KV 310 Stadionveien 0,278 KV Store erganveien 0,691 KV Storøyaveien 0,4 KV Strandpromenaden 0,105 KV Søndre Kullerød 0,176 KV 332 Tallakshavn 0,110 KV Thor Dahls gate 0,173 KV 0 Vardeveien 0,130 KV 5 Vatakerveien 0,366 KV Vesterøyveien 0,103 KV Vestvangveien 0,131 KV Vinkelveien 0,159 KV Ærfuglveien 0,100 KV 381 Østre Kullerød 0,298 Side 30 av 46

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 12/1-2015 Buss i Vestfold 01 206 220 221 011 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 24. juni 18. august 2013 Buss i Vestfold 01 221 220 206 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballboka Sesongen 2013/2014 Oppblåsbart minimål Nå i Norge Dette minihåndballmålet blåser du opp på 2 minutter. En drøm for alle håndballklubber som ønsker at de yngste

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2012/2013

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2012/2013 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballboka Sesongen 2012/2013 Granollers Cup 2013 Hovedhallen Granollers Cup Santa Susanna med Middelhavet i bakgrunnen Turneringsprogram (med forbehold) 26. juni Registrering/åpningsseremoni

Detaljer

En ny start etter. soning. Røde Kors. Røde Kors. Insatte og deres situasjon. - side 2. Foreldre i fengsel - side 3. Besøk bak murene - side 4

En ny start etter. soning. Røde Kors. Røde Kors. Insatte og deres situasjon. - side 2. Foreldre i fengsel - side 3. Besøk bak murene - side 4 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 22. årg. Nr.1 - Mai 2008 En ny start etter Tema: Insatte og deres situasjon. - side 2 soning Barn med Foreldre i fengsel - side 3 Visitortjeneste Besøk bak murene - side

Detaljer

FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy

FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy DATO: FOR-1990-01-25-92 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Vei- og trafikksikkerhetsavd., Vegdirektoratet PUBLISERT: I 1990 141 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Att.: saksbehandler Elin Elisabeth Norby Dato: 18. desember 2012 Deres ref: 2010/024624-008 Vår ref: HK/21/AB121221 Vegdir/ Forsk om bruk av

Detaljer

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE FORSLAG TIL REVIDERT REGELVERK BLE SENDT PÅ HØRING 16.JULI 2012. HØRINGSFRISTEN VAR 21. DESEMBER

Detaljer

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! 28. årg. Nr. - 2-2014 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på

Detaljer

Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 Utgitt 19. desember 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Okt. 10. Deleg. av

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

Våre humanitære møteplasser i Vestfold

Våre humanitære møteplasser i Vestfold Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 27. årg. Nr. - 1-2013 Røde Kors husene Våre humanitære møteplasser i Vestfold Røde Kors i Re Les mer på side 2. Røde Kors i Svelvik Les mer på side 3. Røde Kors i Tønsberg

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Ungdom som bryr seg!

Ungdom som bryr seg! Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 25. årg. Nr. - 1 2011 Røde Kors Ungdom: Ungdom som bryr seg! Tilbud til unge i Svelvik side 3 Engasjert ungdom i Tønsberg side 4 Flyktning for en dag side 5 Nå starter

Detaljer

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027

Ikke på høring. Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 Vedlegg 6: Forenklet verdi og konsekvensutredning for innspillsområdene som ikke er tatt inn i planforslaget Ikke på høring 1. 0 Innledning Plan og bygningsloven

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

TILBUDSDOKUMENT SNØBRØYTING SANDSTRØING

TILBUDSDOKUMENT SNØBRØYTING SANDSTRØING TILBUDSDOKUMENT SNØBRØYTING OG SANDSTRØING August 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 GENERELLE OPPLYSNINGER 2.0 VALG AV RODER FOR SNØBRØYTING/SANDSTRØING 3.0 PRISTILBUD 2009/2010 VEDLEGG: A. BRØYTE- OG STRØRODER

Detaljer

BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM. Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 05.02.2003

BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM. Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 05.02.2003 0 BEVARINGSPLAKAT SANDEFJORD SENTRUM Teknisk etat Vedtak i det faste utvalget for plansaker 0.0.00 Revidert i august 0 i forbindelse med rullering av kommuneplanen. INNHOLDSFORTEGNELSE: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar. Misjonærkonferanse Peru har hatt sin misjonærkonferanse, og Marianne Høgsås hilser til Misjonsgløtts lesere Side 14 Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Detaljer

Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017

Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017 Arkivsak-dok. 201200044-27 Arkivkode ---/X40 Saksbehandler Kristine Palm Saksgang Møtedato Sak nr Valgnemnd 11.10.2012 02/12 Fylkesutvalget 01.11.2012 123/12 Valg av skjønnsmannsutvalg 2013-2017 Sammendrag

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Årsrapport 2006 Consilio Kommunikasjon Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag, Storgt. 20, 3126 Tønsberg. Telefon 33 30 94 00. www.tnbbl.

Årsrapport 2006 Consilio Kommunikasjon Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag, Storgt. 20, 3126 Tønsberg. Telefon 33 30 94 00. www.tnbbl. Årsrapport 2006 Frederikke og mamma Ellen Frette fra Rønningen borettslag får god hjelp av forvaltningskonsulent Camilla H. Andersen. Dette er Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag,

Detaljer

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Vedlegg: Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Høringsinstans/ Journalført dato 1 Kristiansand Havn KF (09.04.2014) 2 Farsund (30.04.2014) Hovedtrekk Havnestyret slutter seg

Detaljer

Verdens beste på frivillighet

Verdens beste på frivillighet Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 23. årg. Nr.2 - November 2009 Verdens beste på frivillighet Norge på verdenstoppen i frivillghet Les mer på side 3 Sivilingeniør og leksehjelper Les mer på side 4 Palle

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer