Vegliste FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept Foto:Kjell Wold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold"

Transkript

1 liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept Vestfold Gratis Foto:Kjell Wold

2 Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, samt tillatt totalvekt og vogntoglengde. r for spesialtransport : er som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer. : er med øvrige bruer med ett kjørefelt. For veger som er markert med IKKE i kolonnen for veggruppe gjelder ikke dispensasjon for spesialtransport uten tidsbegrensning. sommer sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom periodene med vinteraksellast og eventuelle perioder med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden. vinter Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres i lokalpressen/lokalradio, eventuelt kontaktes den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglisten. Ved mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksellasten oppheves når teleløsningen begynner. ksellast i teleløsningsperioden På fylkesveger vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. listen inneholder ikke opplysninger om aksellast i teleløsningen. Det kan likevel bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger. For opplysning om restriksjoner er innført, kontakt den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Vi henstiller til transportørene og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen. Tømmertransport Forutsetninger og krav til kjøretøy, virke som omfattes av ordningen, bestemmelser om returgods, samt måleregler framgår av punkt 7 i vegliste for riksveger. Disse gjelder også for transport på fylkes- og kommunale veger. Modulvogntog Prøveordning med 25,25 meter lange modulvogntog i Norge startet opp 1. juni Fra 1. juni 2011 er vegnettet som omfattes av ordningen utvidet. Det utgis egen liste som viser hvilke veger slike vogntog kan benytte. estemmelsene om modulvogntog finnes i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg. (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy). Høyde- og breddebegrensninger Som en del av denne forskrift følger en oversikt over underganger, tunneler m.v. på fylkesveger og riksveger hvor høyden er mindre enn 4, M og/eller kjørebanebredden er mindre enn 3, M.

3 FORSKRIFT OM TILLTTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER I VESTFOLD FYLKE Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region sør, 15. september 2014 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 nr. 2 bokstavene a og b. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon fastsatt av direktoratet 15. januar (lister 2014 for riksveg) IKRFTTREDELSE Denne forskrift gjelder fra 15. september Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 15. februar 2014 nr FOR Som en del av denne forskrift følger vegliste for fylkesveger og kommunale veger i Vestfold fylke på de neste sidene.

4 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) lengde FT 305 Innlaget/Haukerød X fv ndebu X fv 307 0,4 FT 308 Gullikrysset rkj ø - Verdens Ende 0,141 FV 32 Island X E18 - Kronlia X fv 2,521 FV 32 Sundbyfoss X fv - Xfv877 Haslestad 2,631 FV 32 Xfv. 877 Haslestad - uskerud/mossåsen 3,686 FV 32 Steinsholt X - Telemark/Høgebånn 5,928 FV Syrbekk X fv 325 -Ås XE18 3,868 FV Ås XE18 - X Åskollen 5 0,072 FV X Åskollen 5 - Revetal rdkj fv. 810 X fv. 10,177 FV Revetal rkj. fv. 810 X fv. - Kornlia rkj. fv. 32 X fv. 16,272 FV KronliaX315 - Sundbyfoss X 3,167 FV Sundbyfoss X - uskerud/tryterud 18,597 FV Syrbekk rkj fv. X fv.325 X - uskerud/tryterud 0,182 FV ommestad rkj sør E18 X rv. X fv. -Steinsholt rkj fv. 32 X fv. 1,269 FV ommestad rkj sør E18 X rv. X fv. -Stiensholt rkj fv. 32 X fv. 28,921 FV Steinsholt rkj fv. 32 X fv. - uskerud gr sør 19,373 FV 300 Kilen rkj -Kjelle rkj. syd fv. 308 X fv. 300 X fv ,745 FV 300 FV 301 Kjelle rkj. syd fv. 308 X fv. 300 X fv ulerød rkj, nordvest E18 X fv. 300 X fv. 525 Larvik X fv - Stavern Grevle 5,681 8,497 FV 301 Stavern, Grevle - Søndersrød X fv ,873 FV 302 Farriseidet X arm - Søndersrød X fv ,046 FV Farriseidet X E18 - Gloppe bru 2,976 FV GLOPPE RU - GLOPPE RU ØST 0,7 FV Gloppe bru - Østre ergan,034 FV Østre ergan - Skravestad X fv 272 2,762 FV Skravestad X fv Rønningen X fv ,687 FV 304 Innlageg X fv Sundet rkj. fv ,300 FV 304 Sundet rkj. fv Sundet bru MKS TONN OVER RU 0,102 FV 304 Sundet bru - Holmfoss bru 5,296 FV 304 Holmfoss bru - MKS TONN OVER RU 0,6 FV 304 Holmfoss bru - Kvelde X fv 2,041 FV 305 Sandefjord rundkj fv. - Nattvall X E18 3,485 Side 1 av 46

5 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) lengde FV 305 Nattvall X E18 - Skjeggerød X fv.210 7,754 FV 305 Skjeggerød fv. 210 X fv ndebu fv. 305 X fv ,728 FV 305 Sandefjord rundkj fv - Nattvall X E18 1,136 FV 306 Undrumsdalskrysset rkj - Nes Høyjord 25,333 FV 306 FV 307 Nes Høyjord - Haugen skole Hvarnes (stign. 1:6) Gravdal X fv. 312 X fv ndebu sentrum X fv. 307 fv ,341 1,8 FV 307 ndebu sentrum X fv. 307 fv Nes X fv ,967 FV 308 Gulli rkj. øst E18 X fv Kjelle S 4,685 FV 308 Kjelle S - Verdens Ende 27,2 FV 309 Teie X fv Årøysund 9,362 FV 310 Kopstad rkj øst E18 X fv Solliistrand rkj rv. 19 X fv ,846 FV 310 Kopstad X rkj. E18 - Sollistrand rkj. rv 19 0,1 FV 311 Mammutkrysset fv. 308 X fv. 311 X fv liksekilen (Esso nord) 9,934 FV 311 liksekilen ( Esso nord) - Åsgårdstrand S 3,497 FV 311 Åsgårdstrand S - Åsgårdstrand N 0, FV 311 Åsgårdstrand N - Kjær rkj. fv 311 X fv ,394 FV 312 Hesby rkj øst E18 X fv. 312 X fv Gravdal fv. 307 fv ,809 FV 312 Gravdal fv. 307 X fv Dokka X fv ,381 FV 313 ergsenga øst X E18 - Gravningen X fv ,133 FV 313 Svelvik nord - Stua X 0,709 FV 313 Gravningen X fv Helland nord 17,298 FV 313 Gravningen X fv Helland nord 0,704 FV 314 Kleivbrottet X fv akstevoll X fv 10,263 FV 315 Holmestrand N X fv Island ø X fv 32 11,652 FV 319 uskerud/tørkopp - Svelvik Nord 13,451 FV 319 Svelvik nord - Stua X 34,638 FV 325 Mammutkrysset fv. 308 X fv. 311 X fv orre rkj rv. 19 X fv ,533 Side 2 av 46

6 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, NDEU kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 209 Gåsholt - Liverød X fv. 1 1,279 k8 32 FV 210 Åsrum X fv Skjeggerød X fv ,461 FV 1 Pipenholt X fv Snappen 7,3 FV 2 Trollsås X fv Tollahaugen X fv. 5 3,418 FV 3 Kodal X fv Svartsrød X fv ,682 FV 5 Prestbøen X fv råvoll X fv ,007 FV 6 Skjelland X fv erg X fv ,752 FV 9 øen X fv ergsli 7,721 FV 610 Høyjord X fv jørndalshov X fv ,326 Side 3 av 46

7 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, NDEU kommune Kommunale veger lengde KV 2 Lakskjønnveien 2,768 KV 3 Nøklegårdsveien 1,2 KV 1200 ankbakken 0,169 KV 04 Ysteriveien 0,432 KV 05 Solheimveien 0,098 KV 20 Hauganveien 0,120 KV ndebu sentrum 0,584 KV 23 skjemveien 2,639 KV låbærveien 0,364 KV 25 Tyttebærveien 0,167 KV 26 Jordbærveien 0,179 KV 29 Skjeggerødveien 0,482 KV 30 Ødegårdsveien 0,083 KV Moreneveien 0,236 KV 38 Lakskjønnveien 2,005 KV 39 Holteveien 0,919 KV Heimdalveien 0,557 KV 41 Kronestien 0,382 KV 57 Holmeneveien 0,819 KV 5108 Hålandveien 1, KV 5109 Gåserødveien 0,213 KV 5111 Skabosvei 0,6 KV Øvrige veger 14,272 Side 4 av 46

8 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, HOF kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 876 Gran X fv Kleppan X fv. 32 2,800 FV 877 Hof X fv. - Haslestadlinna 30 2,027 FV 877 Haslestad X fv Haslestadlinna 30 0,461 FV 880 Eidsfoss X fv. - råtaskogen X fv ,420 FV 881 Stubben X fv. - Rød X fv ,907 Side 5 av 46

9 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, HOF kommune Kommunale veger lengde KV 1123 alders vei 0,104 KV 1132 ollerudveien 0,128 KV 1136 rattvenda 0,183 KV 1138 rekkeveien 1,325 KV 1138 rekkeveien 1,293 KV 1188 Einerveien 0,063 KV 1208 Fjellveien 0,165 KV 1236 Grønsetløkka 0,238 KV 1237 Grindaveien 0,8 KV 15 Hauganveien 0,7 KV 18 Haugantoppen 0,255 KV 12 Industriveien (til Hof bilopphuggeri) 0,923 KV 1321 Kirkebrekka 0,585 KV 1328 Liaveien 0,188 k8 32 KV 1330 Lindsetveien 0, KV 1365 Nedreveien 0,153 KV 1413 Rønnebergveien 1,319 KV 1427 Skårhagan 0,111 KV 1428 Skårsløkka 0,170 KV 1486 Thorshaugveien 0,141 KV 15 Vestre Lianvei 2,843 KV 1675 Åsveien 0,185 KV 1697 Grønsetlia 0,2 KV 1698 Kjennaveien 0,7 KV Øvrige veger 16,211 Side 6 av 46

10 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, HOLMESTRND kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 675 Grefsrud V X fv akke X fv ,308 FV 755 Haga X fv Skjeggestad X fv ,230 FV 7 Hvitstein X fv ekk X fv ,200 FV 7 ekk X fv Kornto X fv ,654 FV 765 ettum X fv Guran X fv ,282 FV 900 Holmestrand Torv X fv Holmestrand S X fv ,533 FV 910 Gaupås X fv Nordre Klev 2,570 FV 920 Gullhaug X fv ekk X fv. 7 3,101 Side 7 av 46

11 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, HOLMESTRND kommune Kommunale veger lengde KV 315 Hvittingfossveien 2,016 KV 317 Odderudveien 6,526 KV 317 Odderudveien 0,183 KV 1020 akken 0,286 k KV 1200 Gausengaten 0,163 KV 1210 Eikelund 0,113 KV 1230 Hagemannsveien 0,062 KV 1255 Harestien 0,272 KV 13 Kirkegaten 0,331 k KV 18 Fosskollen 0,267 KV 1877 Gudumstien 0,157 KV Øvrige veger 68,730 Side 8 av 46

12 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, HORTEN kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 4 Røros X fv Åsgårdstrand X fv ,579 FV 530 Skoppum rv. 19 X fv. 530 dalsveien - Lestestad fv. 530 X fv ,958 FV 6 Paulidalen X fv Emmerød rkj. 0,181 FV 665 Ra X fv dal X fv ,300 FV 665 dal X fv Kåpe X fv ,141 FV 666 Kopstad X E18 rkj.sø - Pauli X fv 6 2,283 FV 666 X fv. 6 Pauli - Skoppum X fv ,979 FV 666 Skoppum X fv Vielsrud X rv. 19 1,1 FV 666 Skoppum X fv Skoppum X fv ,073 FV 666 Skoppum X fv Skoppum st. 0,484 FV 670 Nykirke Syd X fv Sande X fv ,8 FV 675 Grefsrud V X fv akke X fv ,368 FV 680 Kopstad rkj ø X E18 - Fon X fv. 815/kv 1,584 FV 701 Storgt./orre X fv Horten fergekai X fv ,305 FV 703 Storgt./orre X fv Lilaas sk X fv ,5 FV 704 Holtanveien X fv Johan Sollies gate X fv ,459 FV 705 Dampejordet X fv Tveiten X fv ,281 FV 707 Holtan U.sk. X fv Grønligt. Øst X fv ,703 FV 710 penes X fv Lilaas sk. X fv. 703/kv 0,623 FV 712 Løkkegt./Olle X fv Storgata fv. 712 X fv. 310 Skippergata 0,496 FV 713 Lystlunden N X fv Horten kirke X kv 0,720 FV 715 Horten Torv X fv ommane X rv.19 fv ,019 Side 9 av 46

13 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, HORTEN kommune Kommunale veger lengde KV 1002 dalsveien 0,571 KV 1130 åhusveien 0,202 KV 1230 Fogdeveien 0,125 KV 1270 Gannestadveien 0,236 KV 1410 Jahn Ekenæs vei 0,597 KV 1495 Klokkeråsen 0,5 KV 1495 Klokkeråsen 0,190 KV 1517 Kopstadveien 0,121 KV 1520 Langgrunnveien 0,071 KV 1700 Sandeveien 0,073 KV 1765 Sletterødveien 0,074 KV 1937 Steinbrygga 0,038 KV 1942 Vikveien 4,525 KV 1945 Kjærranveien 0,2 KV 1945 Kjærraveien 1,166 KV 1948 Hellandveien 2,459 KV 19 Skomakerveien 0,089 KV 1961 Viulsrødveien 0,025 KV 1962 Langmyra 0,413 KV 1963 Tverrmyra 0,599 KV 30 potekergata 0,125 KV 3120 ankløkka 0,277 KV 32 C ndersens gate 0,076 KV 3285 Evjeveien 0,087 KV 3300 Falsens gate 0,064 KV 3310 Ferjegata 0,205 KV 80 Jernbanegata 0,184 KV 30 Johan Riefs gate 0,080 KV 3785 Knudsrødveien 0,5 KV 3820 Langgata 0,125 KV 3845 Ludv Løvaas gate 0,136 KV 3862 lmestien 0,0 Side 10 av 46

14 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, HORTEN kommune Kommunale veger lengde KV 3875 Moloveien 0,286 KV 00 Rustadgata 0,099 KV Røyskattstien 0,134 KV Rådmann Knudsens gate 0,254 KV 55 Seljestien 0,095 KV 90 Skolegata 0,183 KV 4120 Steinsnesveien 0,072 KV 4180 Strandpromenaden 0,388 KV 4180 Strandpromenaden 0,919 KV 4210 Teatergata 0,095 KV 4230 Thorbjørnsens gate 0,074 KV 4267 Tomtegata 0,174 KV 43 Wistings vei 0,068 KV Rustadbrygga 0,143 KV 45 Jansens gate 0,086 KV 4580 Sentroveien 0,137 KV 46 Hagabakken 0,7 KV 4670 Skavlisletta 0,457 KV 4680 Harald Kihles vei 0,314 KV 4690 Strandparken 0,979 KV 47 Klokkersvingen 0,2 KV 9995 Sandeveien 0,373 KV 9995 Sandeveien 0,049 KV Øvrige veger 116,882 Side 11 av 46

15 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, LRDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 0 rufoss X arm fv. - Hukstrøm 3,6 FV 0 Hukstrøm - Enge sag 9,8 FV 1 Svarstad X fv. - Hukstrøm ru X fv. 0 1,398 FV 820 Skjerven X fv. - Lønnskollen fv ,295 FV 851 Gåserud X fv. - Helgeland X fv. 0 1,4 FV 8 Svarstad X fv. - uskerud/ergandammen 11,294 FV 865 rufoss X fv. fv. 0 - uskerud/otterstad 5,514 k8 32 Side 12 av 46

16 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, LRDL kommune Kommunale veger lengde KV 2 Hem Kirkevei 1,217 KV ergansløfa 1,030 KV 1000 Lågaveien 0,023 KV 1001 Danmarksveien 0,6 KV 1002 Hagaveien 0,4 KV 1003 Kjærlighetsstien 0,434 KV 1004 Sandveien 0,1 KV 1005 Holeveien 1,177 KV 1006 Svarstadtunet 0,186 KV 1007 Sognsveien 0,1 KV 1008 Storenga 0,762 KV 1009 Rambergveien 0,291 KV 1010 Ringveien 0,6 KV 1011 Nordveien 0,143 KV 1012 Solbergveien 0,649 KV 1014 Nedre Sollivei 0,137 KV 1015 Knattenveien 0,341 KV 1016 Solliveien 0,163 KV 1029 Hem Kirkevei 0,897 KV 10 Hanevalsvevet 1,201 KV 1041 ergansløfa 0,5 KV Øvrige veger 14,465 Side 13 av 46

17 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, LRVIK kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FT 30 Telemark/Solumsletta - Skillingsmyr X E18 0,774 FV 30 Sky rkj sør E18 x fv. 30 0,386 FV 42 Risøyvegen X fv Risøya 0,0 FV 43 ukta fv. 301 X fv Vardevegen X fv. 45 0, FV 45 Larvikvn X fv Tanum X fv ,125 FV 51 Søndersrød X fv. 301 fv X Oddaneveien 2,525 FV 51 X Oddaneveien - Nevlunghavn 0, FV 53 Strandebakk X fv Helgeroa 0,880 FV 55 Skåra X fv erg X fv 301 5,280 FV 58 Foldevik X fv Huken X fv. 45 1,914 FV 59 Tronsrød X fv runla X fv. 45 1,9 FV Dolven X fv Telemark/Mørje 7,645 FV 70 Vassbotn X E18 - Kjose 5,0 FV 70 Kjose - Saga 4,641 FV 101 Undersbo X rv. - Revet X fv ,486 FV 102 Herregssletta X fv. - Revet X fv ,163 FV 103 Larvik sentr X fv Strandpromenaden 0,620 FV 104 Kverken X rv. - Møllegt. X fv. 4,661 FV 105 rannvaktgt. X fv Fjellvn. X fv. 0,3 FV 106 Kongegt. V X fv. - Øvre Torggt. X fv ,2 FV 107 Fritzøegt. X fv Ø Damsbakke X fv ,692 FV 108 Reipbanegt. X fv X rv. Elvevegen 1,008 FV 109 Frostvedtven. X fv Hoffs gate X fv ,3 FV 110 Torstrand X fv. - Nansetv. X fv ,277 FV 112 Jegersborg X fv X Herreg.bakken 0,4 FV 114 Nansetgt. X fv Frostvedtv. X fv ,475 FV 115 Pr.gt./Haraldsgt. - Prinsensgt. X fv. 0,410 FV 154 Gloppe X fv. - Husebyveien 4,0 FV 154 Husebyveien - Vollen X fv. 3,001 FV 158 Ødegården X fv Rønningen 4,493 FV 159 Klåstad X fv. - Ula 4,295 FV 1 Eidebakke X fv Kjerringvik 4,7 Side 14 av 46

18 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, LRVIK kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 161 Hem X fv. - Spetalen X fv. 1 1,269 FV 162 ommestad Øst X fv. 2 - ommestadåsen 0,0 FV 162 ommestadåsen - Heggdal Industiområde 3,073 FV 162 Heggdal Industriområde - Grønneberg X fv. 1,336 FV 163 Verningen X fv Tjøllingvollen X fv. 5,059 FV 166 Løve X fv. - Løvberg Mølle 0,300 FV 166 Løvberg Mølle - Himberg X fv ,492 FV 169 Svenerød X fv. 2 - ommestad X fv. 2 3,749 FV 170 Sandtra X fv. X fv X Store ergan vei 2,893 FV 180 Rødbøl X fv X Kjellbergveien 1,581 FV 202 Verning N X fv Verningen Ø X fv ,261 FV 204 Ringdal X fv. 2 - Ringdalskogen N 1,632 FV 204 Ringdalskogen N - Hedrum kirke X fv ,876 FV 205 ommestad N X fv. 2 - Sundet X fv ,011 FV 207 Skinnmo X fv 2 - Mørk X fv ,1 FV 209 Holmen X fv Gåsholt 2,4 k8 32 FV 209 Gåsholt - Liverød X fv. 1 0,271 k8 32 FV 210 Åsrum X fv Skjeggerød X fv ,587 FV 213 Gjone fv. - Kvelderønn X fv ,961 FV 215 Kvelde kirke X fv. - Telemark gr. 6,476 FV 0 Hukstrøm - Enge sag 4,800 FV 0 Engene Sag - Hvarnes X fv ,365 FV 0 Hvåra bru X fv Holm X fv ,9 FV 2 ommest X fv - mundrød Gamle Ravei 321 3,492 FV 2 mundrød Gamle Ravei Ringdal rkj. øst X fv. 204 fv. 2 0,345 FV 2 Ringdal rkj. X fv. 204 fv. 2 - Lasken rv ,594 Side 15 av 46

19 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, LRVIK kommune Kommunale veger lengde KV Fjellvikveien 0,200 KV 110 Gonveien 2,287 KV Herfellveien 0,306 KV Hølensgate 0,317 KV Iver Hesselbergsvei 0,573 KV 113 Løkkegaten 0,138 KV 113 Løkkeveien 0,172 KV Ularønningen 0,183 KV arstenes vei 0,300 KV Grevefaret 0,163 KV rattfaret 0,279 KV Djupdalsfaret 0,799 KV Milåsfaret 0,296 KV Saltbufaret 0,268 KV Hegdalveien 2,113 KV Rombergbrua 0,042 k6 28 KV Kaupangveien 0,079 KV Skallistveien 0,129 KV Ulaveien 0,166 KV Vikerøyveien 1,327 KV Vikveien 2,038 KV 1 Faret 0,738 KV 180 Gjærdal 0,485 KV 201 Hedrum Ravei 0,102 k8 32 KV 270 Kverken 0,6 KV 309 Løkka 0,773 KV 380 Oberst Peters vei 0,596 KV 708 Gopledalsveien 0,739 KV 273 Kveldeveien 4,905 KV Industriveien 0,296 KV 273 Ringdalveien 1,749 KV Frostvedtveien 1,5 Side 16 av 46

20 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, LRVIK kommune Kommunale veger lengde KV Frosvtvedtveien 0,091 KV 315 Gamle Kongevei 1,590 KV 315 Øvre økligate 0,045 KV 316 Haralds gate 0,8 KV Øvre økligate 0,272 KV 320 Kverken 0,178 KV Øvre økligate 0,807 KV Holmejordetveien 1,766 KV Tveteneveien 0,718 KV Havnegaten 0,138 KV 513 Prinsensgate 0,382 KV Øvrige veger 0,045 Side 17 av 46

21 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, NØTTERØY kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 9 Lofterød X fv Tømmerholt X fv ,021 FV 410 Stangeby X fv Tenvik 5,667 FV 415 Engås X fv gerup X fv ,4 FV 420 Rubberød X fv orgheim X fv ,818 FV 4 Knarberg X fv Knarberg 0,875 FV 425 Gipøy X fv Hjemseng X fv ,991 FV 428 Rambergvn. X fv orgheim X fv 308 5,294 FV 429 Kjærnås X fv Vestskogen X fv ,100 FV 430 Elgestad X fv Husøy 2,845 Side 18 av 46

22 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, NØTTERØY kommune Kommunale veger lengde KV 9 Mølleveien 0,183 KV 1180 reidablikkveien 0,809 KV 1185 revikveien 1,583 KV 1200 ryggeveien 0,326 KV 1208 ubergveien 0,746 KV 12 Dukenveien 1,292 KV 1413 Fuglevikveien 0,491 KV 1423 Føykåsveien 0,631 KV 14 Gamle Hellavei 1,153 KV 1455 Gipøveien 0,911 KV 1470 Granittveien 0,0 KV 1517 Harpunveien 0,162 KV 1532 Hansinegata 0,217 KV 1618 Klokkerveien 0,200 KV 1670 Konvallveien 0,525 KV 1705 Leirfjellveien 0,3 KV 1825 Middelborgveien 0,848 KV 1920 Nestvikveien 1,2 KV 1980 Parkveien 0,475 KV 1985 Petterødveien 1,0 KV 1990 Porfyrveien 0,380 KV 2052 Røsselgata 0,305 KV 2170 Stalsbergveien 0,6 KV 2187 Storebuktveien 1,432 KV 02 Stengsdalsveien 1,110 KV 15 Styrvikveien 1,199 KV Syenittveien 0,234 KV 65 Søndre Tenvikvei 0,374 KV 70 Teglverksveien 0,323 KV 2325 Torbjørnrødveien 2,295 KV 2390 Ulvøveien 0,938 KV Vestliveien 0,538 Side 19 av 46

23 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, NØTTERØY kommune Kommunale veger lengde KV Veståsveien 0,094 KV 70 Ørsnesalleen 1,089 KV 2531 Øraveien 2,218 KV 25 Nattvallveien 0,873 KV 2541 Oserødveien 3,364 KV 2542 Sundveien 0,8 KV 2545 Tenvikveien 0,093 KV 2548 Nedre Fjærholmvei 0,570 KV 2551 Fjærholmveien 2,099 KV 2554 Movikveien 0,790 KV 25 Stangeby Xfv308 - Tenvik 0,126 KV 23 Munkholmveien 0,237 KV 29 Kalvetangen 1,175 KV 2580 Danholmen 0,108 KV 26 åsløkka 0,392 KV 26 lbyveien 0,172 KV 2615 Oslebakkveien 1,7 KV 2619 Tangenveien 0,457 KV 2619 lbyveien 0,511 KV 2620 lbyveien 0,294 KV 2620 Krikaveien 0,364 KV 26 lbykilen 0,329 KV 2623 lbyveien 0,210 KV 2623 Oslebakkveien 1,149 KV 26 lbyveien 1,295 KV 2626 lbyveien 1,491 KV 2636 Ørsnesalleen 0,134 KV 2637 Øreveien 0,327 KV Øvrige veger 73,372 Side 20 av 46

24 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, RE kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV Syrbekk X fv 325 -Ås XE18 0,065 FV 525 ulerød X fv 312/E18 - skjer bru X fv ,455 FV 610 Høyjord X fv jørndalshov X fv ,209 FV 6 Paulidalen X fv Emmerød rkj. 7,110 FV 665 dal X fv Kåpe X fv ,820 FV 665 Kåpe X fv Revetal X fv. 2,8 FV 666 X fv. 6 Pauli - Skoppum X fv ,734 FV 675 Grefsrud V X fv akke X fv ,370 FV 680 Kopstad rkj ø X E18 - Fon X fv. 815/kv 9,961 FV 755 june X fv - Kløv 1,100 FV 755 Kløv - Sørby X fv ,313 FV 755 Haga X fv Skjeggestad X fv ,046 FV 7 Våle kirke X fv Strange X fv ,585 FV 7 ekk X fv Kornto X fv ,7 FV 765 ettum X fv Guran X fv ,595 FV 780 Kjær X fv akstevoll X fv. 6,867 FV 805 Linnestad X fv. - Kirkevoll X fv ,316 FV 810 Revetal X fv. - Ramnes X fv ,761 FV 811 Kile X fv Lundteigen 1,120 FV 811 Lundteigen - rår X fv ,900 FV 815 Holt X fv Fon X fv. 680/kv 2,665 FV 817 Vivestad X fv jørndalshov X fv ,472 FV 820 Skjerven X fv. - Lønnskollen fv ,944 Side 21 av 46

25 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, RE kommune Kommunale veger lengde KV 2 Prestegårdsveien 0,807 KV 5 Smørstad - Meskumski 1,4 KV 10 Rånerud boligfelt 0,096 KV 12 Internveier Revetal sentrum 0,141 KV 20 Revetalgata 0,076 KV 101 Tinghaugveien 2,361 KV 1010 skeveien 0,454 KV 1020 erglyveien 0,092 KV 10 regnestien 0,230 KV 10 rekkeåsvveien 0,6 KV 10 ringebærstien 0,330 KV 1070 Fiolstien 0,265 KV 1080 Fjellborgveien 0,191 KV 1090 Fjellveien 0,117 KV 1101 Valleåsen 0,9 KV 1302 ergsåsveien 0,1 KV 11 Kirkeåsveien 0,290 KV 11 årnesveien 0,1 KV 1901 Tuftegata 0,098 KV 2000 Furuveien 0,544 KV 2010 Gjelstadveien 0,071 KV 2020 Hasselveien 0,120 KV 2030 Kjølsrudveien 0,186 KV 20 Kollenveien 0,374 KV 20 Lyngstien 0,148 KV 20 Opthunveien 0,534 KV 2080 Ringveien 0,381 KV 2090 Røråsveien 0,347 KV 3000 Skaugveien 0,098 KV 3010 Solbyveien 0,780 KV 3020 Sunnekleppveien 0,310 KV 0 Symrestien 0,187 Side av 46

26 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, RE kommune Kommunale veger lengde KV 30 Søbyveien 1,446 KV 30 Tomtveien 0,251 KV 3090 Åslyveien 0,085 KV 3091 orgeveien 0,521 KV 3092 lmedal 0,0 KV 3093 Hemsveien 2,5 KV 3094 Døvikveien 1,143 KV 3095 rekkekollen 0,6 KV 3096 rekkestien 0,348 KV 3097 Konvallstien 0,2 KV 3098 Soleiestien 0,197 KV 3104 Gretteåsveien 0,619 KV 3105 Valleveien 0,273 KV 3106 Harestien 0,123 KV 3107 Revetalkollen 0,125 KV 3108 Tykkemarkveien 0,636 KV 3109 Ekornstien 0,1 KV 3110 Grettelia 0,254 KV 3111 Lefsrødåsveien 0,310 KV 3113 Elgstien 0,192 KV 3114 Rådyrstien 0,145 KV 3120 Røyskattlia 0,269 KV 3121 Skinnaneveien 2,541 KV 31 urmaveien 0,962 KV 3126 Hauganveien 3,717 KV 3127 Hellandveien 0,543 KV 3128 Grøumveien 4,148 KV 3131 Kleiva 0,692 KV 3132 Kleivaveien 5,116 KV 3136 Kopstadveien 0,2 KV 3139 Sørumveien 0,1 KV 3146 Sildtvedtveien 1,912 Side 23 av 46

27 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, RE kommune Kommunale veger lengde KV 3147 Fonsveien 0,321 KV 3148 Snekkestadveien 0,757 KV 3151 Våleveien 1,973 KV 3153 Gamleveien 0,143 KV 3154 Skoleveien 0,8 KV 3155 Revetalgata 0,238 KV 3158 Grettestien 0,164 KV 3159 Grettebakken 0,188 KV 3196 Regata 0,166 KV 3197 Torggata 0,086 KV 3199 Forpakterveien 0,361 KV 3200 Kapellanveien 0,311 KV 3201 Langevannsveien 0,321 KV 3202 Myreveien 5,832 KV 34 Kleivakollen 0,253 KV Øvrige veger 26,107 Side av 46

28 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, SNDE kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 943 øplassen X fv Haga X fv ,486 FV 945 Kløvstad X fv Foss 1,610 FV 945 Foss - øplassen 5,3 FV 945 øplassen - Sande Sør X fv ,542 FV 9 Sande S X fv Gunnestad X fv ,237 FV 9 Gunnestad X fv X fv. 9 Gutugata 6,685 FV 9 X fv. 9 Gutugata - uskerud/fløta bru 2,5 FV 9 uskerud/karlsrud - uskerud /Jonsrud 0,7 FV 9 uskerud/skoger jb - Skoger St. S X fv ,065 FV 9 Gutu Sør X fv Storelv bru 0,708 FV 9 Storelv bru - Klevjerhagen X fv. 9 0,2 FV 958 uskerud/skoger - Gutu X fv ,839 Side 25 av 46

29 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, SNDE kommune Kommunale veger lengde KV 10 jerkøyveien 0,859 KV 1086 Fila 0,3 KV 1117 olstadgata 1,269 KV 1121 Fjeldskarveien 1,097 KV 1158 Lysdalsveien 2,974 KV 1178 Kalmoveien 1,696 KV 1182 ergstigveien 0,531 KV 1199 Havna 0,188 KV 1210 Eikelikollen 0,484 KV Øvrige veger 42,772 Side 26 av 46

30 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, SNDEFJORD kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger lengde FV 170 Sandtra X fv. X fv X Store ergan vei 2,7 FV 170 X Store ergan vei - ymuseet X fv. 3,1 FV 180 Rødbøl X fv X Kjellbergveien 4,559 FV 180 X Kjellbergveien - Sandefjord st. X fv. 2,255 FV 210 Åsrum X fv Skjeggerød X fv ,341 FV 251 Krokemoveien X fv Hasle øst X fv ,627 FV 255 Peder ogens gt. fv. 255 X fv Krokemovn. X fv. 2 3,7 FV 2 Ringdal rkj. X fv. 204 fv. 2 - Lasken rv ,134 FV 2 Kilen rkj. fv. 2 X fv. 264 X - Rørvika 8,070 FV 2 Kilen X fv. 2 fv Park hotell X fv. 1,788 FV 261 Fjellvik X fv. 2 - uer X fv. 2 4,667 FV 264 Kilen X fv. 2 - Hegna X fv ,710 FV 265 Gokstad X fv. - Skogan 8,293 FV 270 Hasle rkj. fv. X fv Unneberg X Mjølløst 1,917 FV 270 Unneberg X Mjølløst - Stange X fv. 272 Feensv. 1,543 FV 270 Stange X fv. 272 Feensv. - Sandskje nedre fv. X fv ,195 FV 272 Skravestad X fv. - Råstad X fv ,520 FV 272 Råstad X fv Torp X fv ,6 FV 275 Fevang X fv Sfj. Prestegård X fv. 7,487 FV 280 Tassebekk rkj. øst E18 X fv. 280 X fv. 5 X fv Innlaget X fv ,972 FV 281 Goksjø X fv Klinestad sør fv. 280 X fv ,497 FV 281 Klinestad nord X fv. 280 X fv Hjertås X fv ,908 FV 290 Skjelbred X fv Svines X fv ,068 FV 295 Hørdalen fv. 280 X fv Toverød X fv ,807 Side 27 av 46

31 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, SNDEFJORD kommune Kommunale veger lengde KV 1300 ngjelaveien 0,165 KV ekkeveien 0,5 KV 90 jerkelundstien 0,252 KV 2900 okeveien 0,075 KV 3200 reiliveien (fra Uranienborgvn og østover) 0,295 KV 30 riskeveien 0,268 KV 3900 rygga 0,101 KV 80 rønnumveien 0,9 KV 4120 uergrenda 0,6 KV 4175 uer terrasse 0,1 KV 43 uskhellinga 0,8 KV 4690 øskogen 0,9 KV 55 Djupsundveien 0,284 KV 5700 Dronningens gate 0,1 KV 6300 Eikåsveien 0,114 KV 6790 Enga 0,188 KV 8090 Fjellvikbakken 0,214 KV 8470 Fokserødveien 0,121 KV 8470 Fokserødveien 0,234 KV 9900 Gneisveien (Nygårdsveien - Feltspatveien) 0,511 KV Hagalia 0,434 KV 118 Hangarveien 0,428 KV Haugenveien 0,539 KV 120 Haugenveien 0,411 KV 120 Haukeveien 0,3 KV Havnesporet 0,183 KV Hegnasletta 0,295 KV Hemsbakken 1,041 KV Hemsgata 1,158 KV Himbergveien 0,673 KV 130 Hinderveien 0,2 KV 130 Hjertnespromenaden 0,144 Side 28 av 46

32 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, SNDEFJORD kommune Kommunale veger lengde KV Hundsrødskogen 0,302 KV Hunsrødstubben 0,268 KV Hunsrødsvingen 0,3 KV Hunsrødveien 0,8 KV 1 Hystadveien 0,307 KV 148 Hågasletta 0,145 KV Industriveien 1,485 KV 157 Jahredammen 0,523 KV Jåberggrenda 0,578 KV 163 Jåbergveien 1,0 KV 160 Kamfjordgata 0,3 KV 170 Kiserødveien 0,588 KV 170 Klavenesveien 3,1 KV Klinestadmoen 0,4 KV 180 Krokenveien 1,787 KV 190 Langestrandveien 0,137 KV Leif Weldings vei 0,214 KV Lille Gokstadvei 0,289 KV Lunden terrasse 0,131 KV 200 Martin Larsens vei 0,142 KV 300 Marumveien 1,019 KV 330 Marumveien 0,382 KV 700 Modalveien 0,654 KV Mosserødveien (Ravn - Ringveien) 1,395 KV Moveien 1,443 KV Museumsgata 0,6 KV 230 Møllebakken 0,190 KV Nedre Movei 0,2 KV 0 Nesskogen 0,8 KV 065 Nordre Foksrød 0,587 KV 075 Nordre Kullerød 1,189 KV 300 Nygårdsveien 0,107 Side 29 av 46

33 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE VESTFOLD, SNDEFJORD kommune Kommunale veger lengde KV 300 Nygårdsveien 0,0 KV 0 Nyveien 0,210 KV 250 Petter Castbergs gate 0,5 KV Pindsleveien 0,728 KV 264 Ragnhildbru 0,110 KV Ranvikskogen 0,617 KV 2 Ranviksvingen 0,643 KV 260 Plutos vei 0,281 KV Raveien 0,217 KV Ringkollen 0,711 KV 270 Rugveien 0,126 KV Sandarveien 0,294 KV Sjøstrand 0,111 KV Skårenveien 1,472 KV Solbakkeveien 0,8 KV 308 Solbergveien 1,466 KV Sportsveien 0,292 KV 310 Stadionveien 0,143 KV 310 Stadionveien 0,278 KV Store erganveien 0,691 KV Storøyaveien 0,4 KV Strandpromenaden 0,105 KV Søndre Kullerød 0,176 KV 332 Tallakshavn 0,110 KV Thor Dahls gate 0,173 KV 0 Vardeveien 0,130 KV 5 Vatakerveien 0,366 KV Vesterøyveien 0,103 KV Vestvangveien 0,131 KV Vinkelveien 0,159 KV Ærfuglveien 0,100 KV 381 Østre Kullerød 0,298 Side 30 av 46

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Vestfold fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) FT 308 Gullikrysset rkj ø - Verdens Ende 0,141 FV 32 E18 Islandkrysset (kryss

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning Veglistene

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold GRATIS Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Vestfold Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte

Detaljer

Vestfold Vestfold Vestfold

Vestfold Vestfold Vestfold GRATIS GRATIS GRATIS Vegliste 2007 Vegliste 2007 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- FYLKES- OG OG KOMMUNALE KOMMUNALE VEGER VEGER Vestfold Vestfold Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen INNHOLD

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Telemark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vest-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, AUST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE... 2

Detaljer

Vegliste 2013. Vestfold FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER GRATIS

Vegliste 2013. Vestfold FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER GRATIS liste 2013 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vestfold GRTIS Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE...

Detaljer

Vegliste 2012 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold

Vegliste 2012 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold liste 2012 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vestfold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse

Detaljer

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn.

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Buskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning Veglistene

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Østfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Østfold fylke Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Finnmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og

Detaljer

Vegliste FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER April Foto: Kjell Wold

Vegliste FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER April Foto: Kjell Wold liste 2017 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER pril 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Kjell Wold STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning liste for fylkes-

Detaljer

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold liste 2015 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vestfold Gratis Foto: Kjell Wold STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Vestfold fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) lengde gruppe FT 308 Gullikrysset rkj ø - Verdens Ende 0,141 56 FV 32 E18 Islandkrysset

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Sør-Trøndelag

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Nord-Trøndelag

Detaljer

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Veglister hjemmel, innhold og ansvar Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Hjemmel Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 Bruk av offentlig veg, dispensasjoner Veglistene er vedlegg 1 og 2 til forskrift om

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 12/1-2015 Buss i Vestfold 01 206 220 221 011 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern

01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Gjelder fra 12/12-2011 Ruteopplysning tlf. 177 01 206 220 221 222 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad - Ula - Eftang Klåstad - Kjerringvik Larvik/Sandefjord

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 24. juni 18. august 2013 Buss i Vestfold 01 221 220 206 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa

Detaljer

Ruteopplysning tlf

Ruteopplysning tlf Gjelder fra 20. juni 14. august 2016 Buss i Vestfold Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa EKSPRESS Larvik

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 27/2-2017 Buss i Vestfold 01 206 220 221 011 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad

Detaljer

Ruteopplysning tlf

Ruteopplysning tlf Gjelder fra 21. juni 15. august 2017 Buss i Vestfold Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa EKSPRESS Larvik

Detaljer

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 27/2-2017 Buss i Vestfold 02 021 022 023 Tjøme/Hvasser(Tenvik) - Tønsberg - Horten - Holmestrand Holmestrand - Tønsberg Verdens Ende -

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177.

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 1/7-2014 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde - Svarstad

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 15/8-2016 Buss i Vestfold 01 206 220 221 011 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad

Detaljer

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 24. juni 18. august 2013 Buss i Vestfold 02 022 Tjøme/Hvasser - Tønsberg - Horten - Holmestrand Verdens Ende - Sundene Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand

Detaljer

Vegliste SPESIALTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste SPESIALTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet liste 2017 SPESILTRNSPORT FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning

Detaljer

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke Statens vegvesen Brønnøy kommune Rådhuset 8901 BRØNNØYSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Arnt Å Albertsen / 75552933 16/63192-1 26.04.2016

Detaljer

Endringer Horten. Glas og metall hentes i følgende uker i 2015 (kun for de som får endringer):

Endringer Horten. Glas og metall hentes i følgende uker i 2015 (kun for de som får endringer): Endringer Horten Adresse Husnummer Ny hentedag Adalsveien 2 Onsdag 44, 50 Adalsveien 3 Onsdag 44, 50 Adalsveien 4 Onsdag 44, 50 Adalsveien 5 Onsdag 44, 50 Adalsveien 6 Onsdag 44, 50 Adalsveien 10 Onsdag

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 17/8-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde -

Detaljer

207 Larvik - Kjose. 211 Hoffsgate - (Vestre Halsen) www.vkt.no. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 12/12-2011

207 Larvik - Kjose. 211 Hoffsgate - (Vestre Halsen) www.vkt.no. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 12/12-2011 Gjelder fra 12/12-2011 Ruteopplysning tlf. 177 207 208 209 210 211 Larvik - Kjose Veldre Lovisenlund - Hagalia Rekkevik - Sentrum - Nordbyen Hoffsgata (Vestre Halsen) Larvik - Svarstad www.vkt.no 207 Larvik

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 10/12-2012

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 10/12-2012 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 10/12-2012 Buss i Vestfold 207 208 210 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Sentrum - Nordbyen Larvik - Svarstad 207 Larvik

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 5/10-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

Statens vegvesen. Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag - høst 2016

Statens vegvesen. Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag - høst 2016 Statens vegvesen Verran kommune Liaveien 1 7790 MALM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Inger Ydse / 74122555 16/118953-1 03.08.2016 Revisjon

Detaljer

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 6/10-2014 Buss i Vestfold 02 021 022 023 Tjøme/Hvasser(Tenvik) - Tønsberg - Horten - Holmestrand Holmestrand - Tønsberg Verdens Ende -

Detaljer

207 Larvik - Kjose (Sommer)

207 Larvik - Kjose (Sommer) Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 11/12-2016 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Buss i Vestfold 02 022 Tjøme/Hvasser - Tønsberg - Horten - Holmestrand Verdens Ende - Sundene Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 20. juni 14. august 2016 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oslo-Akershus www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, MODULVOGNTOG TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Akershus

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 23/2-2015 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

Buss i Vestfold. 100 Tønsberg - Vestskogen. 100 Vestskogen - Tønsberg. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG LØRDAGER. Gjelder fra 27/2 2017

Buss i Vestfold. 100 Tønsberg - Vestskogen. 100 Vestskogen - Tønsberg. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG LØRDAGER. Gjelder fra 27/2 2017 Gjelder fra 27/2 2017 Buss i Vestfold 100 110 111 114 115 117 118 Vestfjordveien - Teie Torv Solvang Husvik Træleborg Husvik - Vallø Barkåker Sandeåsen - Presterødåsen Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no

Detaljer

Buss i Vestfold. 100 Tønsberg - Vestskogen. 100 Vestskogen - Tønsberg. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG LØRDAGER. Gjelder fra 11/

Buss i Vestfold. 100 Tønsberg - Vestskogen. 100 Vestskogen - Tønsberg. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG LØRDAGER. Gjelder fra 11/ Gjelder fra 11/12 2016 Buss i Vestfold 100 110 111 114 115 117 118 Vestfjordveien - Teie Torv Solvang Husvik Træleborg Husvik - Vallø Barkåker Sandeåsen - Presterødåsen Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no

Detaljer

Buss i Vestfold. 130 Tønsberg - Stokke. Tønsberg - Melsomvik - Stokke. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG-FREDAG MANDAG-FREDAG. Gjelder fra 11/

Buss i Vestfold. 130 Tønsberg - Stokke. Tønsberg - Melsomvik - Stokke. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG-FREDAG MANDAG-FREDAG. Gjelder fra 11/ Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 11/12-2016 Buss i Vestfold 129 Tønsberg - Melsomvik - Stokke Vestre Skjee Tønsberg - Stokke 0605 0635 0705 0735 0805 0835 0905 0935 1005

Detaljer

S S S AS S S S S S S S S S S S

S S S AS S S S S S S S S S S S Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 27/2-2017 Buss i Vestfold 113 109 Torød - Smidsrødveien - Tønsberg - Eik Foynland - Husøy S S S AS S S S S S S S S S S S 0645 0955............

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 18/8-2014 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk TEGNINGSHEFTE. Horten kommune

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk TEGNINGSHEFTE. Horten kommune KOMMUNEDELPLAN TEGNINGSHEFTE Hovedplan for sykkeltrafikk kommune Region sør Tønsberg kontorsted Dato: 01.03.2011 INNHOLD TEGNINGSHEFTE DEL 1 Eksisterende sykkelanlegg og besøksmål Arbeidsplasskonsentrasjoner

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 11/

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 11/ Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 11/12-2016 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 ruksklasse, uoffisiell (ID=104) Sist endret: 2013-03-21 Definisjon: Angir bruksklasse. Foreløpig versjon for intern

Detaljer

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.08-763 ruksklasse, uoffisiell (ID=104) Sist endret: 2013-03-21 Definisjon: Angir bruksklasse. Foreløpig versjon for intern

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Hedmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Hedmark fylke Innledning

Detaljer

Vegliste NORMALTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste NORMALTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet liste 2017 NORMALTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning listene

Detaljer

0814 Bamble kommune Kommunenr Adressekode Adressenavn 814 1050 Alette Iversens gate 814 1060 Amandusveien 814 1036 Anne Maries vei 814 1021

0814 Bamble kommune Kommunenr Adressekode Adressenavn 814 1050 Alette Iversens gate 814 1060 Amandusveien 814 1036 Anne Maries vei 814 1021 814 1050 Alette Iversens gate 814 1060 Amandusveien 814 1036 Anne Maries vei 814 1021 Asdalstrand 814 1022 Asdalveien 814 1100 Asvallveien 814 1110 Avstikkeren 814 1200 Badeveien 814 1074 Bakkeveien 814

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vestfold Gratis Foto: Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens

Detaljer

Turnéplan: HÆ? [VÅR 2016] Kontaktperson DKS: Anna Benedikte Jørgensen annaj@vfk.no 92457604

Turnéplan: HÆ? [VÅR 2016] Kontaktperson DKS: Anna Benedikte Jørgensen annaj@vfk.no 92457604 Man 7. mar. 2016 kl. 10:00 Haga skole Haga skole: trinn: 1A, 1C, 2B, 3A, 3C, 4B, antall: 124 Skolegata 8, 3070 SANDE I VESTFOLD 33 78 72 70 Irene Skjerpen Mathiassen irene.skjerpen.mathiassen@sande-ve.kommune.no

Detaljer

Ruteopplysning tlf. 177 02

Ruteopplysning tlf. 177 02 Gjelder fra 25. juni 19. august 2012 Buss i Vestfold Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti 02 022 Tjøme/Hvasser - Tønsberg - Horten - Holmestrand Verdens Ende - Sundene 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand

Detaljer

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården - Skolmerød. Ruteopplysning tlf. 177. MAnDAG - FREDAG (KUn SKoLEDAGER) MAnDAG - FREDAG.

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården - Skolmerød. Ruteopplysning tlf. 177. MAnDAG - FREDAG (KUn SKoLEDAGER) MAnDAG - FREDAG. Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 8/12-2012 Buss i Vestfold 134 135 138 139 150 161 162 163 168 172 173 Furustad - Himberg Bugården Eldresenter Unneberg/Helgerød - Stokke

Detaljer

Kriterier og simuleringer for modulvogntogstrekninger i Norge. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet i Norge

Kriterier og simuleringer for modulvogntogstrekninger i Norge. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet i Norge Kriterier og simuleringer for strekninger i Norge Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet i Norge Modulvogntog Kort historikk Start prøveordning med 2008 Vår 2014 ble det bestemt at det skal utarbeides kriterier

Detaljer

Turnéplan: Vikingtid 6. trinn i Søndre Vestfold - KAUPANG[Vår 2016]

Turnéplan: Vikingtid 6. trinn i Søndre Vestfold - KAUPANG[Vår 2016] Tor 19. mai. 2016 kl. 08:30 Lardal barneskole Lardal barneskole: trinn: 6, antall: 21 Lågaveien 41, 3275 SVARSTAD 33 15 52 83 Veibeskrivelse: Ligger om lag 47 km nord for Larvik langs RV40 i Lågendalen

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 23. juni 17. august 2014 Buss i Vestfold 01 221 220 206 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa

Detaljer

Turnéplan: Camelias Blancas [vår 2012]

Turnéplan: Camelias Blancas [vår 2012] Man 16. apr. 2012 kl. 10:15 Byskogen skole (Tønsberg) Byskogen skole (Tønsberg): trinn: 1ab, 3ab, 5ab, 7ab, antall: 122 Wergelands vei 54, 3117 TØNSBERG 33 29 23 00 Veibeskrivelse: Kjør inn til Tønsberg

Detaljer

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning?

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Bernt Iversen, Statens vegvesen Vegdirektoratet 2. juni 2017 De siste årene er det gjennomført en ganske omfattende gjennomgang av vegnettet med sikte

Detaljer

Turnéplan: Bassoversveis [Høst 2011]

Turnéplan: Bassoversveis [Høst 2011] Man 10. okt. 2011 kl. 09:00 Eik skole trinn: 1a, 1c, 2b, 3a, 4c, 5c, 6c, antall: 143 Jutulveien 19, 3122 TØNSBERG 33 34 88 30 Veibeskrivelse: Fra jernbanestasjonen i Tønsberg følger en veien langs linja

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Troms fylke Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke inneholder opplysninger om vegens tillatte bruksklasse sommer

Detaljer

Turnéplan: KOORDINASJON og SIRKUS - Mathias Ramfelt [VÅR 2013]

Turnéplan: KOORDINASJON og SIRKUS - Mathias Ramfelt [VÅR 2013] Man 11. feb. 2013 kl. 09:00 Eik skole Eik skole: trinn: 6a, antall: 18 Jutulveien 19, 3122 TØNSBERG 33 34 88 30 Veibeskrivelse: Fra jernbanestasjonen i Tønsberg følger en veien langs linja i 200 m og så

Detaljer

Runarhallen

Runarhallen Runarhallen 11.02.2012 Arrangør: Runar J8-01 1000 1 J8-01 Halsen 2 Nesjar Nesjar 1020 1 J8-01 Hedrum Halsen Halsen 1040 1 J8-01 Stag 2 Nesjar Halsen 2 1100 1 J8-01 Halsen 2 Hedrum Hedrum 1120 1 J8-01 Halsen

Detaljer

Buss i Vestfold. 100 Tønsberg - Vestskogen. 100 Vestskogen - Tønsberg. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG LØRDAGER. Gjelder fra 9/3 2015

Buss i Vestfold. 100 Tønsberg - Vestskogen. 100 Vestskogen - Tønsberg. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG LØRDAGER. Gjelder fra 9/3 2015 Gjelder fra 9/3 2015 Buss i Vestfold 100 110 111 114 115 117 118 Vestfjordveien - Teie Torv Solvang Husvik Træleborg Husvik - Vallø Barkåker Sandeåsen - Presterødåsen Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no

Detaljer

Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet

Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember 2015 Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet Transport av tømmer Unntak; forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr. 1

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2015

Takster og produkter i Vestfold 2015 Takster og produkter i Vestfold 2015 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Jarle Wæhler liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Østfold Gratis Foto: Jarle Wæhler Telefonnr.: 02030 Telefaks: 69 27 10 02 Dispensasjoner: Kommuner i Østfold Sentralbord remark kommune - 0118 69 19 96 00 www.aremark.kommune.no

Detaljer

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Bergslihallen søndag Arrangør: Halsen

Bergslihallen søndag Arrangør: Halsen Bergslihallen søndag 6.3.16 Arrangør: Halsen Minibane 1 G09-1 1000 G09-2 Flint Halsen Halsen 1020 G09-2 HG Gokstad Runar Flint Runar 1100 G09-2 Runar Flint HG Gokstad 1120 G09-2 HG Gokstad Halsen 1200

Detaljer

Kveldehallen

Kveldehallen Kveldehallen 20.11.2011 Arrangør: Kvelde J9 1000 J9 Kvelde Halsen 2 Kvelde 1025 J9 Runar Sandefjord Runar 1050 J9 Halsen Runar 3 Halsen 2 1115 J9 Halsen 2 Runar Sandefjord 1140 J9 Runar 2 Fram Halsen 1205

Detaljer

Infrastruktur veg Bæreevne Slitasje - Bruksklasser

Infrastruktur veg Bæreevne Slitasje - Bruksklasser Strategisk plan for skogbruket i Oslo og Akershus 2015 18 Infrastruktur veg Bæreevne Slitasje - Bruksklasser Dialogsamling Kringler gård 15. mai 2012 Ola Molstad Statens vegvesen Region øst www.vegvesen.no

Detaljer

Turnéplan: SCENE! ART [VÅR 2016] Kontaktperson utøver: Trym Sigurdsen

Turnéplan: SCENE! ART [VÅR 2016] Kontaktperson utøver: Trym Sigurdsen Man 8. feb. 2016 kl. 10:30 Biorama Ekeberg skole: trinn: 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, antall: 118 Kontakt Ekeberg skole: 33 09 80 00 Hege Hansen Grimsrud hegehansen.grimsrud@holmestrand.kommune.no Ekeberg til Biorama.

Detaljer

Vegliste 2014. FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Revisjon 18. desember 2014. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste 2014. FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Revisjon 18. desember 2014. Foto: Jarle Wæhler liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Revisjon 18. desember 2014 Østfold Gratis Foto: Jarle Wæhler Telefonnr.: 02030 Telefaks: 69 27 10 02 Dispensasjoner: Kommuner i Østfold Sentralbord remark kommune -

Detaljer

INNHOLD. Tekstdel. Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I AKERSHUS 1. Side RETTLEDNING FORSKRIFT

INNHOLD. Tekstdel. Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I AKERSHUS 1. Side RETTLEDNING FORSKRIFT T1 RETTLEDNING FORSKRIFT INNHOLD Tekstdel Side T2 T4 Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I KERSHUS 1 SEKUNDÆRE OG ØVRIGE FYLKESVEGER, SMT KOMMUNLE VEGER sker 3 urskog-høland 6 Bærum 9 Eidsvoll 26 Enebakk 31 Fet

Detaljer

Turnéplan: Middelalderfestivalen - Skoledagen - [Fredag 5. juni 2015]

Turnéplan: Middelalderfestivalen - Skoledagen - [Fredag 5. juni 2015] Fre 5. jun. 2015 Tønsberg Montessoriskole: trinn: 5 7 Tønsberg Montessoriskole 3157 BARKÅKER 33 38 01 33 Kent Härström leder@montessori.vf.no Jareteigen Montessori grunnskole: deltar ikke skoleåret 2014-2015.

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Akershus og Oslo

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Akershus og Oslo GRTIS liste 2011 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER kershus og Oslo TELEFONER OG TELEFKSER STTENS VEGVESEN KONTOR/STSJON DM.OMR./FYLKER/KOMMUNER TELEFON TELEFKS Regionvegkontoret Østfold, kershus, Oslo, Hedmark

Detaljer

LAUS LEVANDE [VÅR2017]

LAUS LEVANDE [VÅR2017] Man 9. jan. 2017 kl. 09:00 Granly skole (Horten) (Horten) Granly skole (Horten): trinn: 1a, 1c, 2a, 3a, 4a, 4c, 5a, 6a, 7a, 7c, antall: 223 Nedre vei 18 - Karljohansvern, 3183 HORTEN 33 08 62 00 Hege Bålsrød

Detaljer

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015 FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015 Vedlagt finner dere kampprogram, banekart og mal for lagliste. Laglisten må fylles ut og leveres sekretariatet i god tid før første kamp og

Detaljer

GRATIS GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark

GRATIS GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark GRATIS GRATIS Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Telemark Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Telemark fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens

Detaljer

Turnéplan: Broer [Høst 2011]

Turnéplan: Broer [Høst 2011] Fre 2. sep. 2011 kl. 10:00 Sandeåsen skole (Tønsberg) Sandeåsen skole: trinn: 3, antall: 33 Sandeveien 4, 3150 TOLVSRØD 33 41 40 70 Veibeskrivelse: Avgang fra Tønsberg sentrum: Følg skiltene mot Tjøme.

Detaljer