«Står miljøforbedringer i regulerte vassdrag i motsetning til en offensiv klimapolitikk? Hvordan vinne både mer kraft og et bedre vassdragsmiljø?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Står miljøforbedringer i regulerte vassdrag i motsetning til en offensiv klimapolitikk? Hvordan vinne både mer kraft og et bedre vassdragsmiljø?"

Transkript

1 «Står miljøforbedringer i regulerte vassdrag i motsetning til en offensiv klimapolitikk? Hvordan vinne både mer kraft og et bedre vassdragsmiljø?» Haakon Thaulow NIVA Juniorpensjonist Forfatternavn

2 «Miljø Miljø» konflikt «den doble /tredoble utfordringen»

3 NRK - TV Forfatternavn

4 Water/Energy/Food Nexus Vann «NEXUS» Mat Energi «Thirsty Energy «

5 Hovedpunkter Klimaendringer og vannkraft globalt og Norge Hva ligger i «vinn-vinn for kraft og miljø?» Eksempler Flere typer problemstillinger Sira Kvina vassdraget Erfaringer og tilrådninger Videre utfordringer Forfatternavn

6 Every 7th year: «Write a report»

7 > 67% > 90% To hovedfunn veldig sikre: 1. Det er ingen tvil om at kloden varmes opp. 2. Det er sannsynlig (2001)/ meget sannsynlig (2007)/ ekstremt sannsynlig (2013) at mer enn halvparten av oppvarmingen siste 60 år skyldes oss mennesker

8 Det er ingen tvil om at kloden varmes opp: Atmosfære, hav, is. Pluss endringer i ferskvanns-syklus, karbonsyklus, havets syreinnhold, havnivå. Alt dette er konsistent med oppvarmingen.

9 Vann og klimaendringer POOR WATER QUALITY MORE SEDIMENTS SEA LEVEL RISE COASTAL FLOODS SALT INTRUSION URBAN FLOODS INCREASED FLOODS REDUCED LOW FLOWS SHORT GROWING SEASON LONGER DROUGHTS BANG! REDUCED GROUNDWATER RECHARGE SNOWMELT CHANGE INCREASED EROSION LAND SLIDES REDUCED HYDRO POTENTIAL INCREASED EVAPORATON Mer ekstremer :Villere, varmere, mer alvorlige og hyppigere flommer og tørkeperioder - - -

10 Klimaendringer og vannføring i elver Haakon Thaulow 6. oktober

11 Vannkraftproduksjon 2005 Forfatternavn

12 %-vis endringer i vannkraftproduksjon Forfatternavn

13 Klimaendringer i Norge Forventet 10 % økning i nedbør frem mot 2050 (Hanssen- Bauer m.fl. 2009), men regionale forskjeller varmere, våtere, villere: flere og lengre perioder med nedbør og mer ekstremnedbør Ikke bare mengde, men også sesongfordeling Påvirker både vannmiljøet og potensialet for vannkraft Nyttbart tilsig for økt med ca. 3,3 % på landsbasis sammenlignet med forrige 30-årsperiode (NVE, 2013). LBA

14 Oslo -hyppigere og kraftigere regnskyll-registrert Maksimal timesnedbør Antall timesnedbørtilfeller > 4 mm Thaulow og Faafeng

15 Klimaendringer og vannkraft i Norge «Klimaendringer gjør norsk vannkraft mer lønnsom» (CELECT). Kilder: Mo, Doorman, Grinden (2006): Climate change Consequences for the electricity system CELECT (2011): Climate change impacts in the electricity sector 15

16 Pålegg og verktøy for å øke fornybarandel EUs fornybardirektiv ( ) - ligger godt an Grønne sertifikater - 26,4 TWh Norge og Sverige sammen - Mest i Sverige «vind i Sverige og vann i Norge» Forfatternavn

17 UTFORDRINGEN: : Hvordan får vi til et økt bidrag fra vannkraft; fortrinnsvis med regulering,- med akseptable konsekvenser for vassdragsmiljø og naturmangfold? «VINN-VINN»

18 Vinn-vinnrapporter med konkrete eksempler Forfatternavn

19 Revisjon

20 Revisjon Vannkraft Vanndirektivet

21 «Vinn-vinn» - ulike nivåer Internasjonalt nasjonalt Administrative enheter: - fylker, kommuner Vannregion/vannområde/vassdrag Prosjektområde Forfatternavn

22 «Vinn-vinn» - ulike tema Inngrep naturmiljø generelt Energianlegg naturmiljø Vannkraftprosjekter-vassdragsmiljø Forfatternavn

23 Avveining/Vinn-vinn nasjonalt Vannkraft - Naturmiljø Verneplan for vassdrag Samlet Plan Forfatternavn

24 » Forfatternavn

25 Vinn-vinn: Forvaltningsplaner etter Vannforskriften/Vanndirektivet UTFORDRINGEN Kan vi i Sira- Kvina vassdraget, for Sira-Kvina kraftselskaps prosjekter, få til en vinn-vinn løsninger for både naturmiljø og vannkraft? :

26 «VINN-VINN» SIRA KVINA Nivå: Sira-Kvina vassdraget Tema: Vannkraftprosjekter Sira-Kvina kraftselskap Forfatternavn

27 Oed revisjonsveileder: «Ved å hente nytt vann inn i bestående reguleringer fra tilliggende nedbørsfelt kan en både sikre og øke kraftproduksjonene og få større fleksibilitet når det gjelder å ta hensyn til miljøkrav i en revisjonssak. En kombinasjon av O/U og revisjon vil gi muligheter for i større grad å avbøte skader og ulemper i vassdraget, samtidig som kraftproduksjonen kan opprettholdes og i noen tilfeller økes» «Det oppfordres til å se vanndirektiv og vilkårsrevisjoner i sammenheng» Forfatternavn

28 Aktiviteter/prosesser i Sira-Kvina vassdraget Vilkårsrevisjon - 6 TWH - ikke åpnet, omfattende proaktivt arbeid- «forhandlingsdokument» - Med i «Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022» Konsesjonsbehandling av nye prosjekter under behandling i NVE Prosjekter under planlegging Vanndirektivet forvaltningsplan for Agder vannregion høring 1 juli. Vannområdeplan Sira-Kvina inkludert Forfatternavn

29 Revisjon Sira-Kvina - Ikke formelt åpnet ; omfattende proaktivt faglig arbeid og prosesser pågår - Med i nasjonal gjennomgang Forfatternavn

30 Sira-Kvina-revisjonen «nasjonal gjennomgang» Kvina: Kat 1.2 Lavere prioritet Tonstadoverføringen: Kat 1.2 Lavere prioritet Åna-Sira: Kat 1.1. Høy prioritet Forfatternavn

31 Rafoss - overføringer til Solliåna Fra Knabenåna og Solliåna til Homstølvatn Søknad under behandling i NVE Søknad under behandling i NVE Forfatternavn

32 Vanndirektivet Haakon Thaulow 6. oktober

33 Vanndirektivet- Vannforskriften Mål i sterkt modifiserte vassdrag «GODT ØKOLOGISK POTENSIALE» Vannområdeplan Sira-Kvina vannområde Forvaltningsplan Agder Vannregion Forfatternavn

34 Vanndirektivet - kjøreplan Forfatternavn

35 «GODT ØKOLOGISK POTENSIALE» STEDS-SPESIFIKT: - den økologiske tilstand som oppnås når alle tiltak som ikke vesentlig forringer det formålet endringen i vassdraget hadde og som er innenfor en rimelig kostnad, er gjennomført- God kjemisk tilstand forutsettes Veileder mars 2014 Forfatternavn

36 Nøkkelstrategi vinn-vinn analysen i Sira-Kvina vassdraget Samlet vurdering av miljøtiltak og tiltak på kraftsiden for et større geografisk område enn «arenaen» for vilkårsendringer og konsesjonsbehandling og i et videre tidsperspektiv

37 Kraft Vinn-vinn- basisfigur Kraftgevinst Vinn kraft Tap miljø Vinn-vinn Kraft og miljø Krafttap Tap kraft Tap miljø Tap kraft Vinn miljø Forringelse Miljøtilstand Forbedring

38 Kraft Vinn-vinn- basisfigur nedbørsfelt- prosjektområde-prosjekt Kraftgevinst Vinn kraft Tap miljø Vinn-vinn Kraft og miljø Utgangspunkt Krafttap Tap kraft Tap miljø Tap kraft Vinn miljø Forringelse Miljøtilstand Forbedring

39 Kraft Vinn-vinn- basisfigur Kraftgevinst Vinn kraft Tap miljø Normalt prosjekt Vinn-vinn Kraft og miljø Utgangspunkt Krafttap Tap kraft Tap miljø Tap kraft Vinn miljø Forringelse Miljøtilstand Forbedring

40 Vinn-vinn- basisfigur Kraft Kraftgevinst Vinn kraft Tap miljø Vinn-vinn Kraft og miljø Resultat «vinn-vinn» Utgangspunkt Krafttap Tap kraft Tap miljø Tap kraft Vinn miljø Forringelse Miljøtilstand Forbedring

41 Basisdokument i alle enkeltsaker som fremmes! Forfatternavn

42 Forfatternavn

43 Forfatternavn

44 Tiltak miljø og kraft Miljøtiltak Biotopforbedringer Opprensingstiltak Laksetrapp «Vannpool» Friluftslivstiltak Krafttiltak Opprusting og utvidelse Nye kraftverk Overføringer- nytt vann Forfatternavn

45 Kvina: Revisjon av konsesjonsvilkår

46 Kvina: Revisjon av konsesjonsvilkår 200 Kraft Kraftgevinst Krafttap 0-40 Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

47 Kvina: Revisjon av konsesjonsvilkår 200 Kraft Kraftgevinst Krafttap 0-40 M1: Biotopforbedring Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

48 Kvina: Revisjon av konsesjonsvilkår 200 Kraft Kraftgevinst K1: Rafoss Krafttap 0-40 M1: Biotopforbedring Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

49 Kvina: Revisjon av konsesjonsvilkår 200 Kraft Kraftgevinst Krafttap M1: Biotopforbedring M2: Laksetrapp K1: Rafoss Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

50 Kvina: Revisjon av konsesjonsvilkår 200 Kraft Kraftgevinst K2: Overføring Homstølvatn M2: Laksetrapp K1: Rafoss Krafttap 0-40 M1: Biotopforbedring Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

51 Kvina: Revisjon av konsesjonsvilkår 200 Kraft K3: Stakkeland 100 Kraftgevinst K2: Overføring Homstølvatn M2: Laksetrapp K1: Rafoss Krafttap 0-40 M1: Biotopforbedring Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

52 Kvina: Revisjon av konsesjonsvilkår 200 Kraft K4: Eivindvatn K3: Stakkeland 100 Kraftgevinst K2: Overføring Homstølvatn M2: Laksetrapp K1: Rafoss Krafttap 0-40 M1: Biotopforbedring Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

53 Kvina: Revisjon av konsesjonsvilkår 200 Kraft 180 K4: Eivindvatn M3: Vannpool vannslipp til Kvina 140 K3: Stakkeland 100 Kraftgevinst K2: Overføring Homstølvatn M2: Laksetrapp K1: Rafoss Krafttap 0-40 M1: Biotopforbedring Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

54 Kvina: Revisjon av konsesjonsvilkår 200 Kraft 180 K4: Eivindvatn M3: Vannpool vannslipp til Kvina 140 K3: Stakkeland M4: Opprensking Kvina 100 Kraftgevinst K2: Overføring Homstølvatn M2: Laksetrapp K1: Rafoss Krafttap 0-40 M1: Biotopforbedring Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

55 Kvina: Revisjon av konsesjonsvilkår 200 Kraft 180 K4: Eivindvatn M3: Vannpool vannslipp til Kvina 140 K3: Stakkeland M4: Opprensking Kvina 100 Kraftgevinst K2: Overføring Homstølvatn M2: Laksetrapp K1: Rafoss Krafttap 0-40 M1: Biotopforbedring Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

56 Sira: Revisjon av konsesjonsvilkår

57 Sira: Revisjon av konsesjonsvilkår Kraft Kraftgevinst Krafttap Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

58 Sira: Revisjon av konsesjonsvilkår Kraft Kraftgevinst Krafttap M5:Biotoptiltak Sira og friluftstiltak Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

59 Sira: Revisjon av konsesjonsvilkår Kraft Kraftgevinst M6:Opprensking Sira Krafttap M5:Biotoptiltak Sira og friluftstiltak Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

60 Sira: Revisjon av konsesjonsvilkår Kraft Kraftgevinst M6:Opprensking Sira Krafttap M5:Biotoptiltak Sira og friluftstiltak M7:Vannslipp fra Skreåa Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

61 Sira: Revisjon av konsesjonsvilkår Kraft Kraftgevinst M6:Opprensking Sira Krafttap M5:Biotoptiltak Sira og friluftstiltak M7:Vannslipp fra Skreåa M5:Vannslipp bekkeinntak Sira øst Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

62 Sira: Revisjon av konsesjonsvilkår Kraft Kraftgevinst M6:Opprensking Sira Krafttap M5:Biotoptiltak Sira og friluftstiltak M7:Vannslipp fra Skreåa M5:Vannslipp bekkeinntak Sira øst K5: Skreåfeltet Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

63 Sira: Revisjon av konsesjonsvilkår Kraft Kraftgevinst M6:Opprensking Sira Krafttap M5:Biotoptiltak Sira og friluftstiltak M7:Vannslipp fra Skreåa M5:Vannslipp bekkeinntak Sira øst K6: Melrakoverføringen K5: Skreåfeltet Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

64 Sira: Revisjon av konsesjonsvilkår Kraft 80 Kraftgevinst M6:Opprensking Sira K7: Storåni kraftverk Krafttap M5:Biotoptiltak Sira og friluftstiltak M7:Vannslipp fra Skreåa M5:Vannslipp bekkeinntak Sira øst K6: Melrakoverføringen K5: Skreåfeltet Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

65 Sira: Revisjon av konsesjonsvilkår Kraft 80 Kraftgevinst M6:Opprensking Sira K7: Storåni kraftverk Krafttap M5:Biotoptiltak Sira og friluftstiltak M7:Vannslipp fra Skreåa M5:Vannslipp bekkeinntak Sira øst K6: Melrakoverføringen K5: Skreåfeltet Forringelse M: Miljøtiltak K: Kraftproduksjon Miljøtilstand Forbedring

66 Sira-Kvina

67 Kraft 160 Sira - Kvina Kraftgevinst Krafttap Forringelse Miljøtilstand Forbedring

68 Kraft 160 Sira - Kvina Kraftgevinst Rafoss med miljøtiltak Krafttap Forringelse Miljøtilstand Forbedring

69 Kraft 160 Sira - Kvina Kvina/Rafoss overføring med miljøtiltak Kraftgevinst Rafoss med miljøtiltak Krafttap Forringelse Miljøtilstand Forbedring

70 Kraft 160 Sira - Kvina 140 Kraftgevinst Rafoss med miljøtiltak Kvina/Rafoss overføring med miljøtiltak Slipp av vann i Sira inkl. vannpool Krafttap Forringelse Miljøtilstand Forbedring

71 Sira - Kvina Kraft 160 Småkraftverk Storåa 140 Kraftgevinst Rafoss med miljøtiltak Kvina/Rafoss overføring med miljøtiltak Slipp av vann i Sira inkl. vannpool Krafttap Forringelse Miljøtilstand Forbedring

72 Sira - Kvina Kraft 160 Småkraftverk Storåa 140 Kraftgevinst Rafoss med miljøtiltak Kvina/Rafoss overføring med miljøtiltak Slipp av vann i Sira inkl. vannpool Krafttap Forringelse Miljøtilstand Forbedring

73 Sira-Kvina erfaringer: Samlet vurdering av miljøtiltak og tiltak på kraftsiden for nedbørfeltet/vannområdet for et større geografisk område og i et videre tidsperspektiv enn «arenaen» for vilkårsendringer og konsesjonsbehandling gir et bedre og bredere vurderingsgrunnlag for enkeltsaker-(vilkårsendringer/ouprosjekter/konsesjonssaker). «Nasjonal gjennomgangvannkraftkonsesjoner/revisjon» har sine begrensninger --- Vinn-vinn tilnærmingen i Sira Kvina - et nyttig og viktig bidrag til forvaltningsplanene i vanndirektivet (Sira-Kvina vannområde/agder vannregion). Det er nå godt faglig samsvar mellom mål og tiltak i vannområdeplan for Sira-Kvina og forhandlingsdokumenter i revisjonssaken. Vinn-vinn diagrammene har i praksis i Sira-Kvina vist seg som et godt egnet informasjonsverktøy (kommunestyrer, informasjonsmøter m.m. )

74 Tilrådninger Samarbeid tidlig og uavhengig av formelle prosesser i revisjoner/vannforskrift God kunnskap om tiltak, virkninger/konsekvenser og kostnader for å nykraft og tiltak for å nå målet om økologisk potensial Analyseområder knyttet vannområder /deler av vannområder utover området for revisjon Inkludere vannkraftprosjekter på ulike stadier Vilkårsrevisjoner/OU/konsesjonssøkte/planlagte prosjekter

75 Utfordringer - Kunnskapsgrunnlag i forvaltningsplanene tiltak - Saksbehandlingskapasitet «- Samordnings og prosess utfordringer - Hvem eier «klimavannet»?

76 Takk for oppmerksomheten!

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR. Plan for friluftslivstiltak. Avtaledokument med vertskommunene. Miljødesign Sira. November 2014

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR. Plan for friluftslivstiltak. Avtaledokument med vertskommunene. Miljødesign Sira. November 2014 REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR Plan for friluftslivstiltak Avtaledokument med vertskommunene Miljødesign Sira November 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Miljødesign som metode... 4 1.2 Planforutsetninger...

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene Hvordan balansere miljøforbedringer og kraftproduksjon? Rune Flatby NVE Gardermoen 11.09.2014 Vannkraft i Norge litt

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer. LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig

Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer. LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig Hva er en vilkårsrevisjon? Revisjon gir mulighet til å pålegge nye og endrede

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

Høringsuttalelse til andre gangs høring for regional vannforvaltningsplan Vest-Viken vannregion. fra. Tokke Jeger & Fiskerforening

Høringsuttalelse til andre gangs høring for regional vannforvaltningsplan Vest-Viken vannregion. fra. Tokke Jeger & Fiskerforening Høringsuttalelse til andre gangs høring for regional vannforvaltningsplan Vest-Viken vannregion. fra Tokke Jeger & Fiskerforening Water is not a commercial product like any other but,a heritage which must

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter. Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013

Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter. Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013 Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013 Stiftet i 1978 Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) 174 medlemskommuner

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring Vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO

Detaljer

Den kommende revisjonsprosessen

Den kommende revisjonsprosessen Den kommende revisjonsprosessen Vilkår og tiltak av relevans for villrein Jan Sørensen NVE- konsesjonsavdelingen, seksjon for vassdragskonsesjoner Villreinseminar, Oslo, 5. mai 2014 Revisjoner innen 2022

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om

HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om revisjonsordningen Eldre vannkraftutbygginger ble ikke pålagt miljøvilkår

Detaljer

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK 1 LVK en organisering av kraftkommunene Med våre bratte fjell, dype fjorder og mye nedbør er Norge fra naturens side som skapt for vannkraftutbygging.

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Vanndirektivet og Levende Vassdrag

Vanndirektivet og Levende Vassdrag Vanndirektivet og Levende Vassdrag Skolene i Bærum og Oslo kan være med på å forbedre vannkvaliteten i vann og vassdrag! Ø Ø Ø Her kan du lese om tiltakene som Bærum og Oslo skal gjennomføre. Skolen din

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen

Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 14/01090-2 Saksbehandler: Hilde Furuseth Johansen Høringsuttalelse Vannforvaltning Vannregion Nordland Vedtak Fylkesstyret i Nordland Bondelag vedtar uttalelsen som den

Detaljer

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Krav om revisjon av konsesjonsvilkår for: Statsreguleringen av Langvatnet Overføring av Ranelva til Langvatnet Statsreguleringen av Bjerka Plura Vedtatt i: Rana kommunestyre 6.3.2012 Hemnes kommunestyre

Detaljer

Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø

Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø Hans Erik Horn, NPM 1 Agenda Aktuelle tema vi jobber med: Dagsaktuelle temaer Vanndirektivet og utfordringer videre Geir Taugbøl Verneplaner og andre planer

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Kommentarer til NVE-rapport 4/2002: Kraftbalansen Norge mot 2015

Kommentarer til NVE-rapport 4/2002: Kraftbalansen Norge mot 2015 Kommentarer til NVE-rapport 4/2002: Kraftbalansen Norge mot 2015 NVE-rapport 4/2002 gir en enkel fremstilling av hva som ville skje med kraftbalansen i Norge om de rådende utviklingstrekk i 2002 ble forlenget

Detaljer

Norsk vannforening i en flytende fremtid

Norsk vannforening i en flytende fremtid Norsk vannforening i en flytende fremtid Av Haakon Thaulow Haakon Thaulow er utdannet sivilingeniør fra NTH og har Master i vannforvaltning fra USA. Han har bl.a. vært direktør og seniorrådgiver ved Norsk

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer