Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner"

Transkript

1 RAPPORT Haugstenåsen UTKAST III Kunde: Fredrikstad kommune Sammendrag: Det er vurdert nødvendige ytterligere støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner for å legge til rette for boligbygging på Haugstenåsen. Utgangspunktet er de planlagte støytiltakene ved banene, dvs. nye skytehus samt støyvoller mellom banene. Ytterligere støytiltak omfatter i hovedsak 2 meter høye støyskjermer plassert på toppen av vollene. Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU-01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: Oppdragsansvarlig: Lars Nordin Utført av: Kontrollert av: Lars Nordin Atle Stensland Postboks 1024 Hoff, 0218 Oslo Hovfaret 17B, Oslo Tel: Fax: Org.nr MVA

2 Endringshistorikk Revisjon Revisjonsdato Utført av: Kommentar LNO Dokument opprettet IT arkiv: AKU01 R Haugstenåsen.docx Innhold: 1 Bakgrunn... 2 Situasjonsbeskrivelse Beskrivelse av de planlagte støytiltakene... 5 Vurdering av ytterligere støytiltak Kommentar til resultatene... 9 Rapportnr: AKU-01 Revisjon: Side: 2 av 9

3 1 Bakgrunn I forbindelse med planlagt boligområde og utarbeidelse av ny reguleringsplan ved Haugstenåsen er Brekke & Strand akustikk AS engasjert av Fredrikstad kommune for å definere støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner slik at området får tilfredsstillende lydforhold i henhold til retningslinje T Situasjonsbeskrivelse Det planlagte boligområdet på Haugstenåsen ligger sør for Begby, cirka kilometer øst for Fredrikstad sentrum, se Figur 1. Figur 1. Planlagt boligområdet på Haugstenåsen og Regimentsmyra skytebaner i området sør for Begby, cirka km øst for Fredrikstad sentrum. Haugstenåsen Regimentsmyra skytebaner Utgangspunktet for støytiltaksvurderingen er Fredrikstad kommune sitt arbeid med støyvarselkart for kommunen, hvor det er beregnet støysoner i henhold til retningslinje T-1442 for alle større støykilder i kommunen, inkludert alle skytebanene i kommunen. Støy fra Regimentsmyra skytebaner er beregnet basert på aktuell og planlagt aktivitet oppgitt av de skytelagene som bruker banene. Beregningsforutsetningene inkluderer dessuten en rekke støytiltak i form av skytehus, voller og skjermer ved bane 1-4. Figur 2 viser en skisse hentet fra beregningsmodellen over de planlagte skjermene/vollene. For mer detaljert informasjon om beregningsforutsetninger, støykrav i retningslinjen T-1442 og tolking av disse henvises til rapport "Regimentsmyra skytebaner, støykartlegging for dagens og planlagt fremtidig situasjon", Brekke & Strand akustikk as, Rapportnr: AKU-01 Revisjon: Side: av 9

4 Figur 2. Figur over de planlagte støytiltakene hentet fra beregningsmodellen. Resultat fra støykartleggingen er presentert som gule og røde soner i henhold til retningslinje T Figur viser disse støysonene i et utsnitt over Haugstenåsen hvor planområdet for de planlagte boligene, fordelt på fem ulike felt, er lagt inn. Det fremgår av figuren at hele eller mesteparten av de fem planlagte boligfeltene ligger i gul støysone fra skytebanen. Figur. Beregnete støysoner i henhold til retningslinje T-1442 med de planlagte støytiltakene for det aktuelle området på Haugstenåsen. Rapportnr: AKU-01 Revisjon: Side: 4 av 9

5 2.1 Beskrivelse av de planlagte støytiltakene Målsettingen med arbeidet har vært å undersøke hvilke muligheter som finnes for å redusere støysonene ved Haugstenåsen gjennom ytterligere støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner. Støytiltak som har blitt undersøkt er i hovedsak forbedring av de planlagte vollene ved hjelp av skjermer plassert på toppen av vollene. Det er ikke sett på flytting av standplass eller flytting av voll som støytiltak. Det er heller ikke vurdert/foreslått endring av forutsetninger i form av brukte våpen- /ammunisjonstyper ved de ulike banene. For å beskrive ytterligere de nødvendige støytiltakene, er det i Figur 4 og Figur 5 vist i detalj de planlagte tiltakene 1 som er utgangspunktet for beregningene. Hver voll er gitt en benevnelse på figurene. I tabell 1 er det gitt beskrivelse av høyder for hver enkelt voll som inngår i tiltakene. Figur 4. Skisse over de planlagte støytiltakene på Regimentsmyra, bane D1-D4. 4N 1N 1 Utover støytiltak i form av voller skjermer er det også planlagt nye skytehus på banene. Beskrivelse av disse finnes i rapport "Regimentsmyra skytebaner, støykartlegging for dagens og planlagt fremtidig situasjon", Brekke & Strand akustikk as, Rapportnr: AKU-01 Revisjon: Side: 5 av 9

6 Figur 5. Skisse over de planlagte støytiltakene på Regimentsmyra, bane D1 - D4 detaljert for bane D. b -1-4 N -5-5 S N M N -2-4, - 5V -2 N - - S a -1-2, - V Tabell 1. Høyder de planlagte støyvollene. Benevning som beskrevet i Figur 4 og Figur 5. Voll Høyde, meter 1N 4 N 5 M - 2N - N - 5N - 4, - 5V,5 S 5-2, - V 4 4N 5 Med disse forutsetningene er det i Tabell 2 presentert støypåvirkning for hver bane separat. I tabellen betyr henholdsvis fiolett og rødt at hele eller deler av boligfeltet ligger i gul støysone. G rønn farge, b etyr at hele feltet ligger utenfor gul sone. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: Side: 6 av 9

7 Tabell 2. Beregnet støyutbredelse separat for hver bane med de planlagte støytiltakene. Fiolett og rød farge betyr at henholdsvis hele eller deler av boligfeltet ligger i gul støysone. Grønn farge, betyr at hele feltet ligger utenfor gul sone. Bane B01 B02 B0 B04 B05 D1 D2 D-1a D-1b D-2 D- D-4 D-5 D4 venstre (N) D4 senter (Ø) D4 høyre (S) Vurdering av ytterligere støytiltak For hver av banene som medfører at noen av boligfeltene ligger i gul støysone er det undersøkt effekten av å plassere skjermer opp på de omkringliggende vollene med 0,5 meter-trinn 2. Resultatet av vurderingen, dvs. nødvendige ytterligere støytiltak, er presentert i Tabell og i Figur 6. Resultater er også presentert i Tabell 4, hvor det framgår at alle de boligfeltene havner utenfor gul støysone. Figur 6 viser det samme som Figur, men med de foreslåtte ytterligere støytiltakene gjennomførte. Tabell. Vurderte ytterligere støytiltak, med høyder, fordelt på de planlagte støyvollene. Voll Høyde, meter 1N 4 Vollhøyden økes til 5 m + 2 m skjerm på topp N 5 - M 2 m skjerm på topp -2N 2 m skjerm på topp 1) -N 2 m skjerm på topp 1) -5N 2 m skjerm på topp 1) -4,-5V,5 - S 5 2 m skjerm på topp -2,-V 4-4N 5 2 m skjerm på topp 1) Beregninger viser at det er nødvendig med forlengelse av voll -N og -5N helt ned til henholdsvis vollene -2,-V og -4, -5V. 2 Ved vurdering av ytterligere støytiltak ved bane D1 og D2 er det beregnet med skyting både ved standplass i midten og ved standplass lengst mot syd (dvs. lengst fra støyvoll nord for banen). Rapportnr: AKU-01 Revisjon: Side: 7 av 9

8 Figur 6. Skisse over vurderte ytterligere støytiltak på de planlagte støyvollene. Tabell 4. Beregnet støyutbredelse separat for hver bane med de planlagte støytiltakene samt de vurderte ytterligere tiltakene. Grønn farge, betyr at hele feltet ligger utenfor gul sone. Bane Ytterligere Støytiltak B01 B02 B0 B04 B05 D1 D2 Voll 1N økes til 5 m + 2 m skjerm på voll 1N 2 m skjerm på voll S D-1a - D-1b - D-2 D- 2 m skjerm på voll M + 2 m skjerm på voll -2N 1) 2 m skjerm på voll M + 2 m skjerm på voll -N 1) D-4 2 m skjerm på voll M D-5 D4 venstre (N) 2 m skjerm på voll M + 2 m skjerm på voll -5N 1) 2 m skjerm på voll 4N D4 senter (Ø) - D4 høyre (S) - 1) Beregninger viser at det er nødvendig med forlengelse av voll -N og -5N helt ned til henholdsvis - 2,-V og -4, -5V. Rapportnr: AKU-01 Revisjon: Side: 8 av 9

9 Figur 7. Beregnete støysoner i henhold til retningslinje T-1442 med de planlagte støytiltakene samt de vurderte ytterligere støytiltakene for det aktuelle området på Haugstenåsen..1 Kommentar til resultatene I forrige avsnittet er det presentert nødvendige støytiltak for at boligfeltene på Haugstenåsen skal få tilfredsstillende lydforhold iht. retningslinjen T-1442, dvs. ligge utenfor gul støysone. Det bør poengteres at det ikke er vurdert om det er mulig/realistisk å bygge skjermer med de angitte høydene opp på de planlagte vollene. Rapportnr: AKU-01 Revisjon: Side: 9 av 9

Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage

Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage RAPPORT Lørenbanen, bygg- og anleggsstøy Langtidsmåling av bygg- og anleggsstøy i utearealet på Hasle barnehage Kunde: Sporveien Oslo AS v/ Suruli Kanapathy Sammendrag: Langtidsmålinger over til sammen

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12.

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12. LØTEN KOMMUNE Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg OPPDRAGSNUMMER 12383001 STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG SWECO NORGE AS BIE OSLO, AKUSTIKK Løten kommune TORE SANDBAKK Sweco Endringsliste

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse

Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse Addresse: Jørgen Ferjemannsvei 15, 3187 Horten Gnr: 126 Bnr: 422 Eier: Irene og Bent Gramdal Telefon: 93012148(Bent) 98026396 (Irene) Email: bent@gramdal.no

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY FRABENE AS Støyberegning Bergli Nord OPPDRAGSNUMMER 13449001 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY OPPDRAGSGIVER: FRABENE AS OSL AKUSTIKK FRABENE AS UTARBEIDET AV: HÅKON EIVIND

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV OPPDRAG Kartlegging av støy i Drammen kommune OPPDRAGSNUMMER 465511 OPPDRAGSLEDER Pål Szilvay OPPRETTET AV Håkon Eivind Larsen DATO Revisjon Dato Revisjonen gjelder Sign 1: 25.02.2014 Sosi produktspesifikasjon

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING. Fv.167 / 166 Gang-/ sykkelveg Holte Minsås Lein, del 2 VERDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING. Fv.167 / 166 Gang-/ sykkelveg Holte Minsås Lein, del 2 VERDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING REGULERINGSPLAN Fv.17 / 1 Gang-/ sykkelveg Holte Minsås Lein, del 2 VERDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER 18.11.2011 30.11.2011 Statens vegvesen Region midt Nord-Trøndelag

Detaljer

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller

Detaljer

Hele området. Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen

Hele området. Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen E18 korridoren Lysaker Slependen Hele området Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen Hvordan beregner vi støy 3D modell fra digitalt kartgrunnlag Trafikkmengder, sammensetning, hastighet og fordeling over døgnet

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 TRONDHEIM KOMMUNE FESTNINGEN SOM KONSERTARENA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 5 3.1

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015 18. July 2015 OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ Vi viser til Deres henvendelse angående flyging utenfor trasé. Støy er det miljøtemaet som opptar befolkningen rundt lufthavnen mest, og som vi oftest

Detaljer

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Beskrivelse av vindklima og vindkomfort ved hjelp av 3-D vindberegninger. September 2014 Vind Turbulens Forord På oppdrag for Kanalbyen Eiendom AS er det utført

Detaljer

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401.

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. Dato: 29. april 2010 Byrådssak 1249/10 Byrådet Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. KJNO BBY-5122-200914803-33

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer