Sandnes idrettslag. O-gruppa. Handlingsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes idrettslag. O-gruppa. Handlingsplan 2015"

Transkript

1 Sandnes idrettslag O-gruppa Side 1 av 17

2 Visjon Sandnes skal være en ledende O-by i Norge! Det innebærer at; orientering skal ha en framtredende plass i bybildet orienteringsaktiviteter skal være høyt foretrukket som trenings- og konkurranseaktivitet blant byens befolkning orientering og friluftsliv skal ha høy status i media, næringsliv, i det offentlige og blant byens innbyggere klubben skal ha et aktivt elitemiljø med løpere i norgeseliten Hovedmål skal: skape og opprettholde et attraktivt miljø og tilbud for orienteringsinteresserte i Sandnes og omegn legge til rette for at barn og unge skal få et tilbud om opplæring i kart og kompass slik at de vil trives i naturen tilby et sosialt og godt treningsmiljø for hele familien samtidig, gjennom hele året gi spennende utfordringer for aktive konkurranseløpere skal være best i Rogaland på oppnådde resultater, kart, arrangement, trening og miljø Strategi Vi skal: ha fellestreninger og sosiale arrangement for alle nivå og aldersgrupper gjennom hele året ha minst ett målrette rekrutteringstiltak i året prioritere løp hvor vi arrangerer fellesreiser og ha opplegg på løp som ivaretar de yngste ha oppdaterte kartplaner, digitalisere alle våre kart, og prioritere utvikling av flere nærkart/instruksjonskart ha et godt tilbud for tur-o gjennom Skogsgauken arrangere løp av høy kvalitet profilere våre aktiviteter i media og på internett. Side 2 av 17

3 Oppsummering Handlingsplanen bygger på aktiviteten i klubben de siste årene samt tidligere vedtak på O- gruppas årsmøter. Styret legger fram en plan med et fortsatt økt aktivitetsnivå. Visjonen vår Sandnes skal være en ledende O-by i Norge! og tilhørende mål er bestemt av årsmøtet og førende for gruppas og styrets arbeid. Det foreslås å videreføre visjonen, og hovedmål og strategi. Samtidig har orienteringsforbundet startet en ambisiøs satsning mot at 1% av norges befolkning skal være o-løpere i 2020! For å nå dette målet må vi jobbe systematisk og målrettet får å bygge opp under denne ambisjonen. Selv om vi i O-gruppa allerede er godt igang er det i 2015 behov for å forsterke en rekke tiltak. Det vi være behov for: Flere trenere Rekrutteringstiltak som når ut til nye grupper Markedsføring av våre aktiviteter Kart av høy kvalitet egnet for våre aktiviteter Flere arrangører og løypeleggere Sosiale tiltak for å inkludere nye og gamle medlemmer Stort engasement hos alle i gruppa Vi vil i 2015 fortsette med arbeidet fra tidligere år med å satse på å utvikle konkrete prosjekter / aktiviteter som skaper entusiasme og økt aktivitet blant medlemmene og befolkningen i regionen. Prioriterte områder: Trening O-gruppa i Sandnes IL har en aktiv gjeng o-løpere i alle aldre og ønsker å være en klubb som inkluderer alle aldergrupper og nivåer. Det er viktig for oss å skape engasjement rundt vårt treningstilbud ved å ha kvalifiserte trenere og tilby økter av høy kvalitet tilpasset ulike ferdighetsnivå. Vi har som mål om at alle trener skal ha vært gjennom Trener kurs, (NOF norm) Trener 1 for de yngste og Trener 2 for de litt eldre? Treningene vil bli annonsert på våre Facebook sider og i størst mulig grad være åpne for alle interesserte. For den litt yngre gruppen planlegges det egen O-skole i sommerferien. Rekruttering. Vi har de siste årene hatt god rekruttering blandt de yngste og det blir viktig å ta vare på og inkludere disse ennå bedre i klubben fremover er friluftslivets år og O-gruppa ønsker å bruke året til en ekstra innsats for å spre kunnskap om hvordan man kan bruke kart og kompass for å ferdes trygt i naruren. Vi håper dette også på sikt vil bidra til økt rekruttering til O-gruppa. Konkrete tiltak vil være Side 3 av 17

4 arrangementer som «Finn frem dag», nybegynnerkurs, og kart med enkle løyper tilgjengelig på nettet, samarbeid med andre grupper i idrettslaget og felles promotering av mulighetene som finnes for byens befolkning. Vi vurderer også økt bruk av sosiale media for å markedsføre våre aktiviteter kan være en billig løsning for å komme i kontakt med nye grupper da markedsføring i aviser er svært kostbart. Miljø Vi tror ett godt sportslig tilbud sammen med ett godt sosialt miljø er viktig og vil fortsette vårt fokus på sosiale samlinger.planlagte tiltak i 2015 er felles kveldsmat etter torsdagstreningene i Melsheia, klubbtur til Nord-Jysk og Sørlandsgaloppen, samling i forbindelse med klubbmesterskap og Hardhausen og temakvelder for kosthold, trening og ernæring. Kart Vi ønsker høy kvalitet på kartene våre og systematisk utvikling av nye kart. Flere av kartene våre er klare for revisjon bl.a Dansen/Veraland hvor vi planlegger KM stafett 2015 og på Dale. Vi ønsker også å utvikle flere sprint/instruksjonskart på begge sider av Gandsfjoren og på sikt utvide mot Austrått og Ragnhildsfjell. Tilgjengelige ressurser vil avgjøre hvor langt vi kommer med dette arbeidet i Arrangement Vi har en lang rekke årlige arrangement som vi ønsker å videreføre, men også større enkelt arrangment vi håper kan løfte kompetanse i gruppa og interessen for O-idretten i regionen. o Hardhausen. Vi vil jobbe for at Hardhausen blir et enda mer profesjonelt arrangement som både appelerer til klubbløpere og bedriftsløpere uten at det går ut over særpreget med Hardhausen. Vi ønsker å bruke SI hytta aktivt for å gi gode rammer omkring arrangementet. o Skogsgauken. Turorientering.no er tatt i bruk og målet er å utvide med konkrete løypeforslag av ulik vanskelighetsgrad, fargekoder. Disse løypene skal kunne kjøpes og lasted ned fra nettet. Som ett rekrutterinstiltak vil det i 2015 i tillegg til den ordinære Skogsgauken være speseilt fokus på enkle (Grønne) turer tilpasse nye grupper; nybegynnere, barnevogn og rullestolbrukere. Dette vi være løyper godt enget til skolebruk. Til dette vil vi ta i bruk urbane terreng/områder som: Lura, Varatun og Giske, Sandvedparken og Sandnes sentrum når det er klart, Aspervika (urban turorientering), samt Gramstad og Melsheia (egne opplegg). o Dalsnuten323. Løpet ble arrangert første gang i 2009 og vokser stadig. Hadde et godt resultat i 2014 og et potensiale for ytterligere utvikling både deltaker- og arrangementsmessig. o Kretsmesterskap. SI arrangerte KM stafett og langdistanse i 2014 med stor suksess. Arrangementene viser at vi har en erfaren organisasjon som kan gi profesjonelle kretsmesterskap / større løp. I 2015 skal SI arrangere KM natt i April og KM stafett i August. o Bedrifts O-løp. Arrangement av bedriftsløp er en god dugnad for klubben, samtidig som vi med vår kompetanse kan bidra til å heve kvaliteten på løpene Side 4 av 17

5 arrangementsmessig og teknisk. Bedriftsløp kan også være en arena for å rekruttere etablerte o-løpere. o Klubbmesterskapet. Uhøytydelig klubbarrangment som bidrar til å styrke klubbtilhørigheten. o Nærløp. Sandnes IL tar sin andel av nærløp slik som vinterkarusell, nattløp, sprintcup og 2-manns stafett i sommerferien og ønsker å bruker disse løpene til å få med nybegynnere på løp i tillegg til å bruke de til opplæring av nye i kunsten å arrangere O-løp. Typiske oppgaver vil være løpsledelse, løypelegging og tidtaking/resultatservice alt under tilsyn av en mentor. o Treningsløp. Spesialtreninger av høy kvalitet for å gi eldre ungdom/junior/senior som satser ett godt grunnlag for nasjonale løp. Her sikter vi på bruke det beste vi har av kompetanse i klubben. o NM Sammen med nabo klubbene, Stavanger OK, Ganddal IL og Ålgård OK har vi fått tildelt NM natt, O-idol, Norgescup og NM jr stafett i Forberedelser til dette arrangement er godt igang. Dette håper vi skal gi regionen et godt grunnlag for videre arrangmente av nasjonal størrelse. SI bidrar sterkt i sentrale posisjoner i arrangementet. SI-hytta Vi ønsker å bidra aktivt til at SI-hytta og området rundt fortsetter å være et naturlig utganspunkt for våre trening, løp og sosiale aktiviteter i tillegg til ett utganspunkt friluftsaktiviteter for regionens befolkning. O-gruppa ønsker at det på sikt skal kunne være kafedrift i hytta i helgene og på den måten fremme friluftsliv og bidra ti finansiering av hytta. O-gruppa ser for seg å bidra med kart med turforslag til kafeen. Bua ute er vårt hovedlager og for 2015/2016 vurderer vi å investere i tilhenger med mulighet for parkering inne i «bua» slik at vi kan få bedre styring med og ta bedre vare på arrangementsutstyr. Denne planen støtter opp under visjon vår om at Sandnes skal være en ledende O-by i Norge! For styret Marit Haavardsholm leder Side 5 av 17

6 Trening og rekruttering MÅLSETTING Trenings- og rekrutteringskomiteens målsetting er å: heve o-idrettens nivå på alle plan gjøre orientering til en utviklende og spennende idrett for utøvere i alle aldersgrupper og på ulike nivå stimulere flere medlemmer til å delta i interne arrangementer og terminfestede løp gi et treningstilbud til alle medlemmer søke samarbeid med naboklubber støtte løpere slik at de kan hevde seg på nasjonalt toppnivå, både individuelt og lagmessig Herunder er delmålene for: rekruttering: bidra til at alle barn og unge kan få opplæring i bruk av kart og kompass legge vekt på rekrutteringsvirksomhet på alle aldersnivå motivere flere foreldre til å ta del i opplæringen gjøre rekrutteringstiltak attraktive ved å kombinere opplæring med de unges sosiale behov fokusere på nye opplæringsopplegg for nye målgrupper og vektlegge oppfølging av rekruttene trening: være den ledende o-klubben i Sør-Rogaland gi yngre løpere kontinuerlig treneroppfølging og tilbud om samlinger motivere til og utdanne trenere gi et bedre treningstilbud for å øke antallet deltagere på fellestreningene, søke samarbeid med naboklubber arbeide for at løpere blir kjent med andre terrengtyper ved å stimulere til og legge forholdene til rette for løpsdeltagelse utenfor kretsen vektlegge o-tekniske fellestreninger i nærterreng i i kombinasjon med løpstrening for de eldre ungdommene og voksne ARBEIDSOPPGAVER Sette opp sesongplan, handlingsplan og fordele arbeidsoppgaver Sette opp budsjettforslag Sette opp prioriterte løp på egen terminliste Skaffe trenere og motivere til trenerutdanning Planlegge treningsaktiviteter Etablere ordning med Oppmann/Foreldre representant for hver treningsgruppe Informere om kontaktpersoner, treningsaktiviteter og andre av komiteens tiltak på hjemmesidene Side 6 av 17

7 Treningsopplegg Videreføre fellestrening hver torsdag gjennom hele sesongen (med unntak av ferier). I sommerhalvåret gjennomføres o-teknisk trening for treningsgruppene fra Melsheia fra 18:00 til ca. 19:30. I vinterhalvåret foregår torsdagstreningen fra gymsal/idrettshall, med både utendørs og innendørs trening. Søknad om leie av rom for frivillige organisasjoner skal sendes Sandnes kommune, innen 1.april. Det søkes om 2 timer samlet treningstid på en skole (Aspervika eller annen dere det er o-kart) for å samle o-gruppas treningsaktivitet. Melding til lagene om innvilget treningstid blir gitt i august. Innetreningen bør starte etter høstferien og vare frem til påske med opphold rundt jul. Tilbudet til treningsgrupper og nivå må tilpasses utøvernes interesse og forutsetninger. Intervalltreninger for voksne planlegges gjennomført på mandager kl 20:00 i Sandved parken, Sandneshallen eller fra SI-hytta (varierer gjennom året). Det oppfordres til at gruppas medlemmer deltar på kretsløp, bedriftsløp, nærløp, natt-treninger og andre løp i krets / andre klubbers regi. Spesielt ønsker klubben å trekke flere rekrutter til sprintkampen på tirsdager i sommerhalvåret. Langrenn- eller friidrettgruppas treninger er også gode tilbud som kan benyttes. Samlinger Følgende samlinger bør planlegges i tillegg til andre samlinger i kretsregi: Nord Jysk Pinseløp Kongsberg Klubbtur i forbindelse med o-festivalen, Sørlandsgaloppen e.l. Egne dagssamlinger tilpassa nivå og gruppe, etter behov, f.eks. egne års-samlinger. Temakvelder Det bør vurderes å arrangere klubbkvelder hvor sportslige opplegg og trening kan diskuteres. Det følgende er forslag på temamøter: Sportslig opplegg, sesongplaner O-teknisk trening, treningsformer Fysisk trening, grunnprinsipper i fysiologi Mental trening, grunnprinsipper i psykologi Idrettsskader Kosthold, spesielt fokus på forebygging av spisevegring Side 7 av 17

8 Trenere Antall trenere og grupper vurderes etter behov. Treningsgruppene inndeles i første rekke etter alder, og eventuelt ferdighet/nivå. Det bør være minst en-to trenere pr. gruppe som kan lede gruppetreninger, følge opp og gi treningsveiledning. Foreldre bør trekkes inn. Det bør fokuseres på trenerutvikling. Alle faste trenere skal ha politiattest. Det vil være hensiktsmessig at en av trenerne er hovedansvarlig for treningsopplegget. Det er spesielt viktig med kontinuitet i treneransvaret for de enkelte gruppene. Treningsansvarlig i o-gruppa skal: lede og trene den aldersgruppa man er gitt ansvar for utføre treningsgjerningen for den avtalte tidsperioden planlegge og gjennomføre treningsopplegg for å utvikle gruppas o-ferdigheter gi råd og individuelle treningsplaner for de som ønsker det planlegge og gjennomføre samlinger i samarbeid med treningskomiteen støtte og veilede treningsgruppa på løp gi tilbakemelding til treningskomiteen om oppslutning på treningene Oppmann/Foreldre representant For å avlaste trenerene er det ønskelig å etablere en ordning med Oppmann/foreldre representant for hver treningsgruppe. Ansvarsområdet for disse vil i hovedsak være å føre oppmøte, registrere nye medlemmar, ajourhalde kontaktinformasjon, informasjonsutveksling m.m Sesongplan Sesongplan (konkurranseplan og treningsplan) og aktivitetsbudsjett skal etableres. Side 8 av 17

9 Arrangement komite Er ansvarlig for å utarbeide arrangørplan for alle o-gruppas arrangementer. Frist er til første styremøte, seinest 3 uker etter årsmøtet. Oppdatere vår arrangementshåndbok med erfaringer fra siste løp eller henvise til NOF s arrangementshåndbok, og eventuelt tillegg. Frist til årsmelding/-møtet etter avsluttet sesong. Oppfølging og oppdatering av arrangementsteknisk programvare: EMIT E-Timing O-Cad Sørge for oppdatert oversikt over kompetansen i o-gruppas innen slik programvare, og plan for kompetanseutvikling. Rankingløp e.l. ca. ett pr. år. o KM natt i april og KM stafett i august er tildelt SI Nærløp, etc. o Gjennomføre nærløpene på en enkel og lite ressurskrevende måte i henhold til våre retningslinjer for kvalitetssikring av nærløp. o 3 arrangement i Nærløpskarusellen o Hardhausen o Vinterkarusell o 2 nattløp vinteren 2015 I samråd med Treningskomiteen vurdere DNB-Challenge (skolesprinten) på en eller flere skoler. SI er sterkt involvert i sentrale posisjoner i forbindelse med planleggingen av NM / NC helgen i Målsetting arrangementsteknisk Lære opp flere personer som kan lære seg E-Timing inkl. laste ned data fra MTR til E- Timing på PC for å distribuere resultater inkl. strekktider, legge ut vegvalgsanalyser på nett o.l. Resultater fra alle våre løp skal være publisert på nett løpsdagen. Lære opp flere personer til å legge løyper i O-Cad eller Purplepen. Materialoversikt og plan for framtidige anskaffelser skal være oppdatert seinest til årsmelding/årsmøtet. Side 9 av 17

10 Skogsgauken Målsetting Videreføre tradisjonen med turiorientering i Sandnes og sørge for at tilbudet er blandt de beste i landet. Foreløpig plan: Produsere og selge tur-o pakker og ferdige turforslag for salg fra butikk og nett. (Komitè foreslår hvilke av Sandnes IL sine kart som skal benyttes og fremlegger forslaget for styre.) Bruke OCAD ved produksjon av kartpakkene. Fortsatt benytte aktivt og utnytte potensialet som ligger der for å nå ut til flere. Utvikling av Skogsgauken kan omfatte turer / poster på urbane terreng/områder for eksempel rundt Myklaberg, Rundeskogen, Varatun og Giske, Sandvedparken og Aspervika (urban turorientering), samt på Gramstad og i Melsheia (egne opplegg). Mål for totalsalg: tur-o pakker. Butikksalg i sentrale sportsforretninger i distriktet samt Stavanger Turistforening. Tilby og markedsføre direktesalg til bedriftsidrettslag. Utnytte medlemmenes nettverk for markedsføring på egen arbeidsplass. Salg ved diverse arrangement, f.eks o-dag i Melsheia, bedriftsløp, etc. Jobbe for markedsføring og salg via o Nettet o Lokal TV o Lokalaviser o Samarbeid med ROK for felles annonse for distriktets ulike tur O-tilbud Legge til rette for salg av Skogsgauken og ferdige turforslag; Grønne, Røde, Blå og Sorte turer på O-gruppas hjemmeside (www.sandnesil.no/index.php/orientering) skal ha direkte link til denne. Vudere tilleggsopplegg som JuleGauken og BedriftsGauken for å bidra til rekrutteringen. Side 10 av 17

11 Økonomi Arrangementer: Ivareta økonomi og regnskap for våre arrangementer. Dugnader: Dersom behov og muligheter, organisere dugnader utover rene arrangementer som ivaretas av teknisk komite, eks. NM i friidrett Aktivt følge med på støtteordninger, gavefond osv. DNB, Sandnes sparebank, Gildefondet, Gjensidigefondet, kommunale, fylkeskommunale m.m er eksempler på gode støtteordninger. Sponsorer: Jobbe aktivt for å få sponsorer til egne arrangement, hjemmeside, løps- og treningsdrakter, kart. Salg av kart og drakter/utstyr: Ivareta salg av kart Ivareta salg av o-drakter og samordne bestilling av treningsdresser med resten av SI Klargjøre retningslinjer for: Startkontingent Egenandeler treningssamlinger, løp, mesterskap, etc. Klubbdrakter (pris), o-dress og SI overtrekksdress O-brikker (pris) Frist for dette er første styremøte seinest 3 uker etter årsmøtet. Side 11 av 17

12 Miljø og media Målsetting og oppgaver Profilere o-gruppas aktivitet gjennom reportasjer på hjemmesidene. Ansvarlig for at det blir skrevet reportasjer fra alle våre arrangementer og turer/løp på hjemmesidene. Arrangere sosiale samlinger med uteaktivitet minst 2 helger i løpet av året. Arrangere medlemsmøter/sosiale samlinger i løpet av sesongen, eks. 3 samlinger/temakvelder i SI-hytta med servering Arrangere miljøtur på høsten Vertskap i SI-hytta Skrive forhåndsomtale for alle våre arrangementer og sende til Sandnesposten og evt.andre. Skrive kort reportasje fra våre arrangementer med resultater løpsdagen og sende til Sandnesposten og evt.andre. Side 12 av 17

13 Planer, oversikter Komiteene skal levere følgende planer til styret minst en gang pr. år, men fortløpende oppdatering etter behov. Oppdaterte planer skal til en hver tid ligge på klubben sin hjemmeside: Plan Ansvarlig Frist Aktivitetsplan turer, samlinger, Trening / Miljø 3 uker etter årsmøtet miljøtiltak Oversikt treninger Trening 3 uker etter årsmøtet Kartplan Teknisk kart Årsmelding Materialliste, plan for anskaffelser Teknisk materialforvalter Årsmelding Kompetanse oversikt og plan kompetanseutvikling (forslag 2015) Teknisk arrangement Trening - trenerutdanning Årsmelding 3 uker etter årsmøtet Arrangøroversikt egne løp Teknisk arrangement 3 uker etter årsmøtet Arrangementshåndbok Teknisk arrangement Årsmelding Oversikt egenandeler Økonomi 3 uker etter årsmøtet Handlingsplan Leder Årsmelding Side 13 av 17

14 Kartplan Kartgruppas strategi og målsetning er at vi skal ha en kvalitet på kartene våre som står i forhold til bruken av kartene. Det betyr hyppig revidering av de sentrale og mest brukte kartene og noe sjeldnere for de mer perifere - minst brukte. Vi skal også prøve å finne nye, mindre områder som ikke er benyttet til orientering før da disse kan brukes til sprint/mellomdistanse løp. I 2014 ble det igangsatt / fullført fire kart-prosjekt: For 2015 anbefales det å revidere Dansen-kartet i området ved Veraland til KM stafett i august. Dale-kartet er også moden for en revisjon da dette er over ti år gammelt. Videre anbefales å fortsette utvidelsen av «Sandveparken-Sandnes Sentrum» videre nordover både på øst og vestsiden av Vågen. I tillegg bør den nordligste delen av «Arboret» synfares for å fullføre sprintkartet der. For Melsheia planlegges fortløpende revidering for ny hogst / vindfall og andre mindre endringer (klubbsynfaring). For 2016 vurderes Hålandsskogen i Sola (revisjon), Ragnhildsfjell (nytt), Dansen (Horve-delen) revidering, nytt kart høg-jæren eller Helleland Øst, revisjon Tonstad (Feed) Oversikt over klubbens kart (antall pr ): ID Terreng Areal Siste revisjon Målestokk / ekv. (km 2 ) Hana-Lihalsen turkart Melshei Voren - Veden :15000 / 5m 2 Dale - Gramstad /2002 1:10000 / 5m 3 Lifjell :10000 / 5m 4 Lundekvam /2011 1:15000 / 5m 5 Hesthammer :10000 / 5m 6 Dansen :15000 / 5m 7 Hålandsskogen :5000 / 5m 8 Svartemyr 2, :7500 / 5m 9 Feed / Lindvatnet 5 / / :10000/5m 10 Gilja :15000 / 5m 11 Stavtjørn :15000 / 5m 12 Kubbetjørn :15000 / 5m Sprint-kart: 21 Giske-Lura :4000 / 2m 22 Aspervika :5000 / 2,5m 23 Vannverket 0, :5000 / 5m 24 Sandveparken-Sentrum 1, :4000 / 2m 25 Hanafjell 1, :5000 / 5m 26 Arboret 1, :4000 / 2,5m Side 14 av 17

15 Bortsett fra tur-kartet over Hana-Lihalsen (der er kartbeholdningen ca 800 kart) har vi ikke lengre kartbeholdning ettersom kart trykkes i forbindelse med det aktuelle arrangement. Alle kartene, med unntak av Gilja, Stavtjørn og Lindvatn, er digitaliserte. Nye/potensielle kart/områder Område Areal Målestokk Planlagt Kommentar (km 2 ) utgivelse Sandveparken / 0.25? 1: Fortsette utvidelsen Sandnes sentrum Austrått? 1: Knyttes mot Sandnes sentrum Ragnhildsfjell 1? 1: Storamos 10? 1:10000? Tur-kart? (Synesvarden) Lihalsen 0.5 1:5000? Helleland øst 5-8 1: ? Utgivelse til KM eller annet større løp? Terreng mot Høle 1 1:5000? Lindøy 0.5 1:5000? Undheim Vikeså? Orrestranda-skogen Malmei i Time? Risa Lindvtn Ø, Tonstad Madlandsheia Distribusjon av digitale kopier av kart Originale O-cad kart filer oppbevares av kartkomiteen (p.t. Lars Myklebost). Han distribuerer kart etter behov. Ved legging av løp bør løypelegger alltid sjekke med kartkomiteen for å få siste versjon av kartet. Innrapportering av forandringer på kart: Mangler og feil på kart ifm trening/løp rapporteres inn til kartkomiteen (Lars Myklebost). Kommentarer kan enten leveres inn kommentert direkte i Ocad eller på papirkopi. Disse vil så bli oppbevart til originalkartet blir oppdatert. Det er viktig at ingen oppdaterer sine versjoner av kartet ifm løp uten å informere Kartkomiteen. Side 15 av 17

16 Retningslinjer for individuell økonomisk støtte 2015 Påmeldingsavgift betaler påmeldingsavgift for alle løpere med betalt medlemskontingent i Sandnes IL og aktivitetsavgift til orienteringsgruppa for vanlige terminfestede løp. Etteranmeldingsgebyr skal alltid betales av løperne selv uansett alder og klasse. Løpere som etter eget ønske er påmeldt til løp og som unnlater å stille opp, avkreves for utlagt påmeldingsavgift dersom ikke gyldig grunn (skade eller sykdom) gjør det umulig å delta. Dersom ikke kasserer underrettes om gyldig grunn vil påmeldingsavgift avkreves. Godtgjørelser for reiser og overnatting i forbindelse med løp Reiser som helt eller delvis dekkes av orienteringsgruppa skal foretas på den billigste måten. Eventuell nødvendig overnatting skal være nøktern. Når privatbiler brukes skal bilen normalt fylles opp. Løp i Rogaland: Ingen dekning av utgifter til reise/overnatting Nasjonale mesterskap og Hovedløp: Utgifter til reise/overnatting dekkes Norgescup: Utgifter til reise/overnatting dekkes med 80% Treningssamlinger og andre arrangement: Støtte kan eventuelt innvilges ved søknad til styret For å få dekkes reiseutgifter, må løperen sende en oversiktlig reiseregning til kasserer innen rimelig tid. Reiseregning skrives iht. eget skjema. Salgspriser for klubbdrakter Priser for overtrekksdrakter og løpsdrakter vil bli basert på innkjøpspriser rabattert med eventuelle draktsponsorer. O-brikker, kompass og lignende selges for innkjøpspris. Side 16 av 17

17 Budsjett 2015 Budsjettet for 2015 er basert samme aktivitetsnivå som foregående år. Budsjett orienteringsgruppa 2015 Regnskap Budsjett rev Konto Kontonavn Skogsgauken 67,230 47,425 76, ,950 71, , Kartsalg 55,960 77,344 77,341 41,484 32,483 45, Draktsalg, annet salg 17,215 8,018 4,500 83,705 52,092 55, Ukjent/forkudd egenandeler 4,449 7, Stevneinntekter 87, , , , , , Offentlige tilskudd 15,000 10,396 35,600 49,961 25,000 35, Gaver/sponsor/tilskudd 78,599 35,000 60,521 64,500 81,188 80, Interne overf øringer 96, , , , , , Dugnad 48, ,250 7,500 10,000 10,000 Sum inntekter 470, , , , , , Startkontigenter -53,666-56,912-74, , , , Reise / overnatting -117,959-77, , ,041-51, , Stevneutgifter -95, ,755-84, , , , Kretskostnader -12,431-23,505-20,545-21,015-40,050-50, Kartproduksjon -38,935-34, ,543-97, , , Admin. -8,262-5,785-7,421-8,867-5,065-10, Utstyr -54,818-40, , ,636-99, , Skogsgauken -23,940-37,742-34,370-51,737-24,301-50, Utdanning/kurs -8,557-2,440-3,871-3,903-15,020-15,000 Sum kostnader -414, , , , , , Renteinntekter* 18,129 19,654 19,609 9,003 2,642 3,000 Resultat 74,549 48, , ,369 3,000 * I tillegg kommer renter fra sparekonti 2006, 2007 og 2008 Side 17 av 17

Sandnes idrettslag. O-gruppa. Handlingsplan 2013

Sandnes idrettslag. O-gruppa. Handlingsplan 2013 Sandnes idrettslag O-gruppa Side 1 av 14 Innledning Handlingsplanen bygger på aktiviteten i klubben de siste årene samt tidligere vedtak på O- gruppas årsmøter. Styret legger fram en plan med et fortsatt

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer REKRUTTERING O-KARUSELLEN TURORIENTERING SAMARBEID NYBEGYNNERKURS KVALITET - O-karusellen skal videreføres som det viktigste rekrutteringstiltaket og rekruttaktivitet gjennom opplegg i Trinn 1, 7 9 år

Detaljer

Handlingsplan Tillitsvalgte Sandnes Idrettslag Orienteringsgruppa. Styret Leder Morten Aamodt Morten Aamodt.

Handlingsplan Tillitsvalgte Sandnes Idrettslag Orienteringsgruppa. Styret Leder Morten Aamodt Morten Aamodt. Tillitsvalgte 2006 Styret 2005 2006 Morten Aamodt Morten Aamodt Sekretær Ingeborg Slettebø Sportslig leder Kjell Dale Teknisk leder Per Grøsvik Kasserer Martin Svebestad Sportslig utvalg Kjell Dale Bjørge

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 10.02.2015 Årsmøte Raumar Vedtatt 13.01.2015 Styret i Raumar Forslag til endring behandles på årsmøtet 2015 05.03.2014 Årsmøte Raumar Vedtatt 20.11.2013 Styret i Raumar

Detaljer

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen,

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen, Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmøte 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. mars 2012 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem av klubben. Som medlem regnes alle som har

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 NOTODDEN ORIENTERINGSLAG STIFTET 31.10.1945. HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2011-2015 1 INNHOLD : SIDE 3 - HOVEDMÅL FOR PERIODEN 2011 TIL 2015. SIDE 4 - ORGANISASJONSPLAN. SIDE 5 - MARKEDSFØRING OG ØKONOMI.

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar 29.02.2012 Treningskomiteen i Raumar E01 29.02.2012 Til godkjenning på

Detaljer

FORSLAG FRA STYRET. Styret foreslår revidering av følgende retningslinjer for Raumar orientering (revidering er markert i rødt):

FORSLAG FRA STYRET. Styret foreslår revidering av følgende retningslinjer for Raumar orientering (revidering er markert i rødt): FORSLAG FRA STYRET Styret foreslår revidering av følgende retningslinjer for Raumar orientering (revidering er markert i rødt): 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 20.11.2013 Styret i Raumar Forslag til endringer behandles på årsmøtet 2014 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering

Styremøte Raumar Orientering Styremøte Raumar Orientering Tid: 17. mars 2015 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,,, og Sak nr. Sak Ansvarlig 1.2 KlubbAdmin KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering. tar seg av driften.

Detaljer

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland.

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland. Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

FORSLAG FRA STYRET. Styret foreslår revidering av følgende retningslinjer for Raumar orientering (revidering er markert i rødt):

FORSLAG FRA STYRET. Styret foreslår revidering av følgende retningslinjer for Raumar orientering (revidering er markert i rødt): FORSLAG FRA STYRET Styret foreslår revidering av følgende retningslinjer for Raumar orientering (revidering er markert i rødt): 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Ganddal Idrettslag Orienteringsgruppa Jærveien 270 4300 Sandnes

Ganddal Idrettslag Orienteringsgruppa Jærveien 270 4300 Sandnes Ganddal Idrettslag Orienteringsgruppa Jærveien 270 4300 Sandnes Innspill til Statens Vegvesen plan Kommunedelplan med konsekvensutredning Tverrforbindelsen Fv.505 Foss-Eikeland - E39 Bråstein Side 2 of

Detaljer

Haugesund IL orientering strategi Muligheter og utfordringer

Haugesund IL orientering strategi Muligheter og utfordringer HIL Orientering Strategiplan 2017-2022 Haugesund IL orientering strategi 2017-2022 Muligheter og utfordringer Hovedmål Haugesund IL skal være en klubb for alle som vil drive med konkurranse- og turorientering

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 3-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 10. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Helge Gisholt, Kart/anlegg Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy,

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

LAGSHÅNDBOK FOR GANDDAL IDRETTSLAG ORIENTERING

LAGSHÅNDBOK FOR GANDDAL IDRETTSLAG ORIENTERING LAGSHÅNDBOK FOR GANDDAL IDRETTSLAG ORIENTERING Sist revidert på årsmøtet 27.januar 2016 Innhold: 1.0 ORGANISASJON 1.1 INSTRUKS FOR STYRET 1.2 STYRET 1.3 STYRETS ARBEID 1.4 INSTRUKS FOR SPORTSLIG UTVALG

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Idretts- og rekruttutvalget. Sesongplan 2014. Hva vil DU/ DERE delta på/ bidra med? Svar innen 4.3 til elikon@vegvesen.no

Idretts- og rekruttutvalget. Sesongplan 2014. Hva vil DU/ DERE delta på/ bidra med? Svar innen 4.3 til elikon@vegvesen.no 1964 2014 Idretts- og rekruttutvalget Sesongplan 2014 Hva vil DU/ DERE delta på/ bidra med? Versjon_1 08.02.2014 Svar innen 4.3 til elikon@vegvesen.no BASIS _Idretts- og rekruttutvalgets målsettinger for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Halden SK. Et steg foran En Høiåstur gir styrke til 5 dagers yrke. Halden Skiklubb - et steg foran

Halden SK. Et steg foran En Høiåstur gir styrke til 5 dagers yrke. Halden Skiklubb - et steg foran Halden SK Et steg foran En Høiåstur gir styrke til 5 dagers yrke Norge starter i Halden Sväng till höger efter Svinesundbron 29 800 innbygger Fredriksten festning Sjøen, skogen og havet Karl XII, 1718

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 09.02.2016 Årsmøtet Raumar Vedtatt 31.01.2016 Styret i Raumar Forslag til endringer behandles på årsmøtet 2016 10.02.2015 Årsmøtet Raumar Vedtatt 13.01.2015 Styret

Detaljer

Protokoll Styremøte OS IL o-gruppa

Protokoll Styremøte OS IL o-gruppa Protokoll Styremøte OS IL o-gruppa 17 022014 Til stede Ragnhild Dåsnes Anne Meli Narjord Kari Osmoen Beate Ramlo Forfall Stein Ytterhaug 01/2014 Konstituering Valg av: Nestleder: Kari Osmoen Nett-ansvarlig:

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 4-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 26. august. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten Arrangementsregler for lokale o-løp i Salten Dokumentansvarlig: Idretts- & rekrutteringsutvalgene Versjon: april 2016 1 Innhold Bedre arrangementer to dokumenter... 3 Målsettinger... 3 Om de lokale o-løpene

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til o-gruppa. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle informasjon om aktiviteten i o-gruppa generelt, og spesielt for sesongen 2017. Vi vil

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Os Orienteringsklubb

VIRKSOMHETSPLAN Os Orienteringsklubb VIRKSOMHETSPLAN Os Orienteringsklubb 2015-2019 1. Innledning Virksomhetsplan for Os Orienteringsklubb (Os Ok) ble første gang utarbeidet ved oppstart av klubben i årsskiftet 2014/2015 og godkjent i styret

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Sandnes idrettslag. O-gruppa. Årsmelding 2012

Sandnes idrettslag. O-gruppa. Årsmelding 2012 Sandnes idrettslag O-gruppa www.sandnes-il.no/index.php/orientering Side 1 av 21 Forord Årsmeldinga for 2012 er bygd opp på samme måte som tidligere. Forordet inneholder styrets samlede kommentarer til

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN

KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN 1. Aktivitetskontingent Satser for aktivitetskontingent pr. sesong (dekker treningsavgift og startkontingent i ordinære

Detaljer

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018 Visjon Friidrettsgruppen skal ha et tilbud til alle som vil drive med friidrett, men samtidig legge forholdene til rette for de som vil satse på friidrett

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja.

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja. Styremøte Raumar Orientering Tid: 08.11.2016 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,, Anne og og Sak nr. Sak Ansvarlig 2.6.2 Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra. og Anne

Detaljer

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL arrangerer Midtsommerløpene 17. og 18. juni. I år arrangeres løpene på nye kart

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Revidert 22.11.2011etter behandling på styreråd 08.11.11 Raumar orientering 2012-2015 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 2. Styrets årsberetning 3.

Detaljer

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02 SUKSESS HISTORIER Neste generasjon Junior jentene CLASSIFICATION: INTERNAL 2015-11-02 SUKSESSHISTORIER HVORDAN REKRUTTERE OG BEHOLDE - OPPSUMMERT Rekruttere Vi må ha noe å tilby: Ukentlig fellestrening

Detaljer

MÅLSTRUKTUR I ROL 2007-2010

MÅLSTRUKTUR I ROL 2007-2010 MÅLSTRUKTUR I ROL 2007 - Klubbide ROL skal arbeide for et godt og bredt O-miljø i Ringeriksdistriktet. Klubben skal ha et allsidig aktivitetstilbud for barn og voksne i alle aldre og på ulike sportslige

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

LAGSHÅNDBOK FOR GANDDAL IDRETTSLAG ORIENTERING

LAGSHÅNDBOK FOR GANDDAL IDRETTSLAG ORIENTERING LAGSHÅNDBOK FOR GANDDAL IDRETTSLAG ORIENTERING Sist revidert og godkjent på årsmøte 25. jan. 2017 INNHOLD: 1.0 ORGANISASJON 1.1 INSTRUKS FOR STYRET 1.2 STYRET 1.3 STYRETS ARBEID 1.4 INSTRUKS FOR SPORTSLIG

Detaljer

Oversikt orienteringskart Sandnes IL

Oversikt orienteringskart Sandnes IL Oversikt orienteringskart Sandnes IL Dette dokumentet er ment å gi en oversikt og beskrivelse av orienteringskartene til Sandnes IL. Kartene er delt inn i to kategorier: orienteringskart og sprint/nærkart.

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 5-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 21. oktober. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Virksomhetsplan for o-gruppa 2011

Virksomhetsplan for o-gruppa 2011 Virksomhetsplan for o-gruppa 2011 1. Organisatoriske rammebetingelser O-gruppa er en underavdeling av IL Tyrving, og herigjennom tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Orienteringsforbund. Virksomheten

Detaljer

Sørreisa O-lag ------------------------------------------ O-JAKT 2014 --------------------------- ARRANGØRMAPPE KART:

Sørreisa O-lag ------------------------------------------ O-JAKT 2014 --------------------------- ARRANGØRMAPPE KART: Sørreisa O-lag ------------------------------------------ O-JAKT 2014 --------------------------- ARRANGØRMAPPE KART: Metodebeskrivelse i 3 steg O-JAKT 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Orienteringsgruppa i Torsdag 26. januar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Sakliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER

TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER I forbindelse med NM-Sprint for junior og senior torsdag 13.mai og påfølgende løp i Craftcupen 15-16.mai, med alle klasser, legger vi opp til ei samling med treninger

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

Målsetningsdokument NITTEDAL SKI

Målsetningsdokument NITTEDAL SKI Målsetningsdokument NITTEDAL SKI Styret 28.februar 2017 Innhold Innledning... 3 Organisatorisk tilhørighet og førende dokumenter... 3 Målsettinger for rekruttering... 4 Målsettinger for aktivitetsnivå...

Detaljer

START-møte X Oppfølgingsmøte. Rapport, tiltaksplan, deltakerliste. Klubb: OK MOSS Dato: 14\10-09. Kontaktperson i klubben:

START-møte X Oppfølgingsmøte. Rapport, tiltaksplan, deltakerliste. Klubb: OK MOSS Dato: 14\10-09. Kontaktperson i klubben: START-møte X Oppfølgingsmøte Rapport, tiltaksplan, deltakerliste Klubb: OK MOSS Dato: 14\10-09 Kontaktperson i klubben: Erik Sandbæk Klubbguide: Kristian Ruud Adresse: Antall deltakere : Tlf: 900 77 670

Detaljer

Eiker CK. Veien videre,innspill. 23. Desember 2014

Eiker CK. Veien videre,innspill. 23. Desember 2014 Eiker CK Veien videre,innspill 23. Desember 2014 Dagens tekst er! Distribusjon av veien videre notat Distribusjon av spørreundersøkelsen Kommentarer/diskusjon Hva er gruppens mandat? Gruppens bakgrunnsmateriale

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 6

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 6 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 6-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 2. desember. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S. Borge Hovi, Trening Helge

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Revidert 22.11.2011etter behandling på styreråd 08.11.11 Raumar orientering 2012-2015 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Detaljer

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 7-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: tirsdag 27. januar 2015, kl. 19:00 Tilstede: Grete S. Borge Hovi, Trening Tron Solberg, Teknisk Helge Gisholt, Kart/anlegg

Detaljer

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer Jon Iver Bakken Sportslig leder Vår målsetting: Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Organisering

Detaljer

Vedtatt på styremøte Organisasjonsplan for orienteringsavdelingen i Frol il.

Vedtatt på styremøte Organisasjonsplan for orienteringsavdelingen i Frol il. Vedtatt på styremøte 31.01.2013 Organisasjonsplan for orienteringsavdelingen i Frol il. Styret i avdelingen består i 2013 av følgende: valgt til Leder Olav M. Indgaard 2014 Nestleder Mattis Myhre 2013

Detaljer

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Utarbeidet av Norges Skøyteforbund, breddeutvalget Mars 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REKRUTTERING TIL SKØYTESKOLEN...

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 2016/2017 1. Aktivitetskontingent Satser for aktivitetskontingent pr. sesong (dekker treningsavgift og startkontingent i ordinære renn): 8-10 år Kr.600,- 11-12 år Kr.1.100,- 13-14

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

Team SKIGUARD Buskerud

Team SKIGUARD Buskerud Team SKIGUARD Buskerud For utøvere i Buskerud fra 16 år og eldre Hvem er Team SKIGUARD Buskerud i BSSK? Team SKIGUARD Buskerud er en videreutvikling av kretslaget som ble startet opp sommeren 2008. Høsten

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Trøsken IL Langrennsgruppa Foreldremøte 24. oktober 2013 Sesongen

Trøsken IL Langrennsgruppa Foreldremøte 24. oktober 2013 Sesongen Trøsken IL Langrennsgruppa Foreldremøte 24. oktober 2013 Sesongen 2013 2014 Langrennsgruppa foreldremøte 24. oktober 2013 1 Trøsken IL langrenn og orientering etablert i 1945, ca. 550 medlemmer Organisering

Detaljer

For alle utøvere i Buskerud fra 16 år og eldre

For alle utøvere i Buskerud fra 16 år og eldre TEAM BUSKERUD For alle utøvere i Buskerud fra 16 år og eldre Hva er Team Buskerud i BSSK? Team Buskerud er en videreutvikling av kretslaget som ble startet opp sommeren 2008. Høsten 2013 inngikk BSSK,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2013/2014

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2013/2014 HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2013/2014 1. Overordna verdier TBK skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille badminton i Tromsø ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner- og tilbudene skal gi

Detaljer

ÅRSPLANER 2010. 1 Sportslig utvalg 2010. 1.1 Trening. 1.2 Klubbturer

ÅRSPLANER 2010. 1 Sportslig utvalg 2010. 1.1 Trening. 1.2 Klubbturer ÅRSPLANER 2010 1 Sportslig utvalg 2010 Generelt: Opprettholde/øke deltakelsen både på trening, individuelle løp og stafetter, samt opprettholde posisjonen som den ledende orienteringsklubben i regionen

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Norges beste klubb å løpe orientering i! Et lite tilbakeblikk. 2003 Erik,

Detaljer

ÅRSPLAN 2011. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2011

ÅRSPLAN 2011. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2011 ÅRSPLAN 2011 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2011 ROL tar sikte på å videreføre solid arbeid på alle aktuelle områder i 2011 gjennom arbeid i de faste utvalgene. Det gjelder bl.a. rekruttering,

Detaljer

Stavanger Bueskyttere Handlingsplan 2015-2016

Stavanger Bueskyttere Handlingsplan 2015-2016 Stavanger Bueskyttere Handlingsplan -2016 Handling Hvorfor Hvordan Vi skal etablere årlige planer og handlingsplaner som primært godkjennes ved årsmøtet. Handlingsplanene skal være basert på handlingsplanene

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

HANDLINGSPLAN - EIKER CK

HANDLINGSPLAN - EIKER CK HANDLINGSPLAN - EIKER CK 2014-2017 Klubbens MÅL Eiker Cykleklubb er en politisk og religiøs uavhengig, ideell organisasjon. Klubben skal gjennom samarbeid og kameratskap fremme muligheten for å drive sykkelsport

Detaljer

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til en ny og spennende skisesong. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle aktiviteten i skigruppa for sesongen 2014-2015. For våre eldste grupper

Detaljer

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014 Dato / tid Sted Aktivitet / Opplegg Mandag 7.april Frysja Sandvolleyball-banen på vestsiden av Akerselva (ved Sagadammen 26) Ansvar: 2003 - Torunn/ Maiken Veivalg for de øvede Karttilvenning for de nye

Detaljer

Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i. Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold!

Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i. Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold! Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold! Agenda 1. Oppsummering 2011 2. Sesongen 2012 Målsettinger Ressurspersoner og støtteapparat Sesongplan

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 11. februar 2016 kl. 18.00 på Solborg Folkehøgskole Samling for "Jenter i Fokus" november 2015. DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning

Detaljer

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012.

Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Sør-Trøndelag 21. Mai 2012 Strategi 2020 Strategi 2020 er vedtatt på forbundstinget mars 2012. Strategi 2020 forplikter klubber, kretser og forbund til å utarbeide koordinerte og konkrete handlingsplaner

Detaljer