Sandnes idrettslag. O-gruppa. Handlingsplan 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes idrettslag. O-gruppa. Handlingsplan 2015"

Transkript

1 Sandnes idrettslag O-gruppa Side 1 av 17

2 Visjon Sandnes skal være en ledende O-by i Norge! Det innebærer at; orientering skal ha en framtredende plass i bybildet orienteringsaktiviteter skal være høyt foretrukket som trenings- og konkurranseaktivitet blant byens befolkning orientering og friluftsliv skal ha høy status i media, næringsliv, i det offentlige og blant byens innbyggere klubben skal ha et aktivt elitemiljø med løpere i norgeseliten Hovedmål skal: skape og opprettholde et attraktivt miljø og tilbud for orienteringsinteresserte i Sandnes og omegn legge til rette for at barn og unge skal få et tilbud om opplæring i kart og kompass slik at de vil trives i naturen tilby et sosialt og godt treningsmiljø for hele familien samtidig, gjennom hele året gi spennende utfordringer for aktive konkurranseløpere skal være best i Rogaland på oppnådde resultater, kart, arrangement, trening og miljø Strategi Vi skal: ha fellestreninger og sosiale arrangement for alle nivå og aldersgrupper gjennom hele året ha minst ett målrette rekrutteringstiltak i året prioritere løp hvor vi arrangerer fellesreiser og ha opplegg på løp som ivaretar de yngste ha oppdaterte kartplaner, digitalisere alle våre kart, og prioritere utvikling av flere nærkart/instruksjonskart ha et godt tilbud for tur-o gjennom Skogsgauken arrangere løp av høy kvalitet profilere våre aktiviteter i media og på internett. Side 2 av 17

3 Oppsummering Handlingsplanen bygger på aktiviteten i klubben de siste årene samt tidligere vedtak på O- gruppas årsmøter. Styret legger fram en plan med et fortsatt økt aktivitetsnivå. Visjonen vår Sandnes skal være en ledende O-by i Norge! og tilhørende mål er bestemt av årsmøtet og førende for gruppas og styrets arbeid. Det foreslås å videreføre visjonen, og hovedmål og strategi. Samtidig har orienteringsforbundet startet en ambisiøs satsning mot at 1% av norges befolkning skal være o-løpere i 2020! For å nå dette målet må vi jobbe systematisk og målrettet får å bygge opp under denne ambisjonen. Selv om vi i O-gruppa allerede er godt igang er det i 2015 behov for å forsterke en rekke tiltak. Det vi være behov for: Flere trenere Rekrutteringstiltak som når ut til nye grupper Markedsføring av våre aktiviteter Kart av høy kvalitet egnet for våre aktiviteter Flere arrangører og løypeleggere Sosiale tiltak for å inkludere nye og gamle medlemmer Stort engasement hos alle i gruppa Vi vil i 2015 fortsette med arbeidet fra tidligere år med å satse på å utvikle konkrete prosjekter / aktiviteter som skaper entusiasme og økt aktivitet blant medlemmene og befolkningen i regionen. Prioriterte områder: Trening O-gruppa i Sandnes IL har en aktiv gjeng o-løpere i alle aldre og ønsker å være en klubb som inkluderer alle aldergrupper og nivåer. Det er viktig for oss å skape engasjement rundt vårt treningstilbud ved å ha kvalifiserte trenere og tilby økter av høy kvalitet tilpasset ulike ferdighetsnivå. Vi har som mål om at alle trener skal ha vært gjennom Trener kurs, (NOF norm) Trener 1 for de yngste og Trener 2 for de litt eldre? Treningene vil bli annonsert på våre Facebook sider og i størst mulig grad være åpne for alle interesserte. For den litt yngre gruppen planlegges det egen O-skole i sommerferien. Rekruttering. Vi har de siste årene hatt god rekruttering blandt de yngste og det blir viktig å ta vare på og inkludere disse ennå bedre i klubben fremover er friluftslivets år og O-gruppa ønsker å bruke året til en ekstra innsats for å spre kunnskap om hvordan man kan bruke kart og kompass for å ferdes trygt i naruren. Vi håper dette også på sikt vil bidra til økt rekruttering til O-gruppa. Konkrete tiltak vil være Side 3 av 17

4 arrangementer som «Finn frem dag», nybegynnerkurs, og kart med enkle løyper tilgjengelig på nettet, samarbeid med andre grupper i idrettslaget og felles promotering av mulighetene som finnes for byens befolkning. Vi vurderer også økt bruk av sosiale media for å markedsføre våre aktiviteter kan være en billig løsning for å komme i kontakt med nye grupper da markedsføring i aviser er svært kostbart. Miljø Vi tror ett godt sportslig tilbud sammen med ett godt sosialt miljø er viktig og vil fortsette vårt fokus på sosiale samlinger.planlagte tiltak i 2015 er felles kveldsmat etter torsdagstreningene i Melsheia, klubbtur til Nord-Jysk og Sørlandsgaloppen, samling i forbindelse med klubbmesterskap og Hardhausen og temakvelder for kosthold, trening og ernæring. Kart Vi ønsker høy kvalitet på kartene våre og systematisk utvikling av nye kart. Flere av kartene våre er klare for revisjon bl.a Dansen/Veraland hvor vi planlegger KM stafett 2015 og på Dale. Vi ønsker også å utvikle flere sprint/instruksjonskart på begge sider av Gandsfjoren og på sikt utvide mot Austrått og Ragnhildsfjell. Tilgjengelige ressurser vil avgjøre hvor langt vi kommer med dette arbeidet i Arrangement Vi har en lang rekke årlige arrangement som vi ønsker å videreføre, men også større enkelt arrangment vi håper kan løfte kompetanse i gruppa og interessen for O-idretten i regionen. o Hardhausen. Vi vil jobbe for at Hardhausen blir et enda mer profesjonelt arrangement som både appelerer til klubbløpere og bedriftsløpere uten at det går ut over særpreget med Hardhausen. Vi ønsker å bruke SI hytta aktivt for å gi gode rammer omkring arrangementet. o Skogsgauken. Turorientering.no er tatt i bruk og målet er å utvide med konkrete løypeforslag av ulik vanskelighetsgrad, fargekoder. Disse løypene skal kunne kjøpes og lasted ned fra nettet. Som ett rekrutterinstiltak vil det i 2015 i tillegg til den ordinære Skogsgauken være speseilt fokus på enkle (Grønne) turer tilpasse nye grupper; nybegynnere, barnevogn og rullestolbrukere. Dette vi være løyper godt enget til skolebruk. Til dette vil vi ta i bruk urbane terreng/områder som: Lura, Varatun og Giske, Sandvedparken og Sandnes sentrum når det er klart, Aspervika (urban turorientering), samt Gramstad og Melsheia (egne opplegg). o Dalsnuten323. Løpet ble arrangert første gang i 2009 og vokser stadig. Hadde et godt resultat i 2014 og et potensiale for ytterligere utvikling både deltaker- og arrangementsmessig. o Kretsmesterskap. SI arrangerte KM stafett og langdistanse i 2014 med stor suksess. Arrangementene viser at vi har en erfaren organisasjon som kan gi profesjonelle kretsmesterskap / større løp. I 2015 skal SI arrangere KM natt i April og KM stafett i August. o Bedrifts O-løp. Arrangement av bedriftsløp er en god dugnad for klubben, samtidig som vi med vår kompetanse kan bidra til å heve kvaliteten på løpene Side 4 av 17

5 arrangementsmessig og teknisk. Bedriftsløp kan også være en arena for å rekruttere etablerte o-løpere. o Klubbmesterskapet. Uhøytydelig klubbarrangment som bidrar til å styrke klubbtilhørigheten. o Nærløp. Sandnes IL tar sin andel av nærløp slik som vinterkarusell, nattløp, sprintcup og 2-manns stafett i sommerferien og ønsker å bruker disse løpene til å få med nybegynnere på løp i tillegg til å bruke de til opplæring av nye i kunsten å arrangere O-løp. Typiske oppgaver vil være løpsledelse, løypelegging og tidtaking/resultatservice alt under tilsyn av en mentor. o Treningsløp. Spesialtreninger av høy kvalitet for å gi eldre ungdom/junior/senior som satser ett godt grunnlag for nasjonale løp. Her sikter vi på bruke det beste vi har av kompetanse i klubben. o NM Sammen med nabo klubbene, Stavanger OK, Ganddal IL og Ålgård OK har vi fått tildelt NM natt, O-idol, Norgescup og NM jr stafett i Forberedelser til dette arrangement er godt igang. Dette håper vi skal gi regionen et godt grunnlag for videre arrangmente av nasjonal størrelse. SI bidrar sterkt i sentrale posisjoner i arrangementet. SI-hytta Vi ønsker å bidra aktivt til at SI-hytta og området rundt fortsetter å være et naturlig utganspunkt for våre trening, løp og sosiale aktiviteter i tillegg til ett utganspunkt friluftsaktiviteter for regionens befolkning. O-gruppa ønsker at det på sikt skal kunne være kafedrift i hytta i helgene og på den måten fremme friluftsliv og bidra ti finansiering av hytta. O-gruppa ser for seg å bidra med kart med turforslag til kafeen. Bua ute er vårt hovedlager og for 2015/2016 vurderer vi å investere i tilhenger med mulighet for parkering inne i «bua» slik at vi kan få bedre styring med og ta bedre vare på arrangementsutstyr. Denne planen støtter opp under visjon vår om at Sandnes skal være en ledende O-by i Norge! For styret Marit Haavardsholm leder Side 5 av 17

6 Trening og rekruttering MÅLSETTING Trenings- og rekrutteringskomiteens målsetting er å: heve o-idrettens nivå på alle plan gjøre orientering til en utviklende og spennende idrett for utøvere i alle aldersgrupper og på ulike nivå stimulere flere medlemmer til å delta i interne arrangementer og terminfestede løp gi et treningstilbud til alle medlemmer søke samarbeid med naboklubber støtte løpere slik at de kan hevde seg på nasjonalt toppnivå, både individuelt og lagmessig Herunder er delmålene for: rekruttering: bidra til at alle barn og unge kan få opplæring i bruk av kart og kompass legge vekt på rekrutteringsvirksomhet på alle aldersnivå motivere flere foreldre til å ta del i opplæringen gjøre rekrutteringstiltak attraktive ved å kombinere opplæring med de unges sosiale behov fokusere på nye opplæringsopplegg for nye målgrupper og vektlegge oppfølging av rekruttene trening: være den ledende o-klubben i Sør-Rogaland gi yngre løpere kontinuerlig treneroppfølging og tilbud om samlinger motivere til og utdanne trenere gi et bedre treningstilbud for å øke antallet deltagere på fellestreningene, søke samarbeid med naboklubber arbeide for at løpere blir kjent med andre terrengtyper ved å stimulere til og legge forholdene til rette for løpsdeltagelse utenfor kretsen vektlegge o-tekniske fellestreninger i nærterreng i i kombinasjon med løpstrening for de eldre ungdommene og voksne ARBEIDSOPPGAVER Sette opp sesongplan, handlingsplan og fordele arbeidsoppgaver Sette opp budsjettforslag Sette opp prioriterte løp på egen terminliste Skaffe trenere og motivere til trenerutdanning Planlegge treningsaktiviteter Etablere ordning med Oppmann/Foreldre representant for hver treningsgruppe Informere om kontaktpersoner, treningsaktiviteter og andre av komiteens tiltak på hjemmesidene Side 6 av 17

7 Treningsopplegg Videreføre fellestrening hver torsdag gjennom hele sesongen (med unntak av ferier). I sommerhalvåret gjennomføres o-teknisk trening for treningsgruppene fra Melsheia fra 18:00 til ca. 19:30. I vinterhalvåret foregår torsdagstreningen fra gymsal/idrettshall, med både utendørs og innendørs trening. Søknad om leie av rom for frivillige organisasjoner skal sendes Sandnes kommune, innen 1.april. Det søkes om 2 timer samlet treningstid på en skole (Aspervika eller annen dere det er o-kart) for å samle o-gruppas treningsaktivitet. Melding til lagene om innvilget treningstid blir gitt i august. Innetreningen bør starte etter høstferien og vare frem til påske med opphold rundt jul. Tilbudet til treningsgrupper og nivå må tilpasses utøvernes interesse og forutsetninger. Intervalltreninger for voksne planlegges gjennomført på mandager kl 20:00 i Sandved parken, Sandneshallen eller fra SI-hytta (varierer gjennom året). Det oppfordres til at gruppas medlemmer deltar på kretsløp, bedriftsløp, nærløp, natt-treninger og andre løp i krets / andre klubbers regi. Spesielt ønsker klubben å trekke flere rekrutter til sprintkampen på tirsdager i sommerhalvåret. Langrenn- eller friidrettgruppas treninger er også gode tilbud som kan benyttes. Samlinger Følgende samlinger bør planlegges i tillegg til andre samlinger i kretsregi: Nord Jysk Pinseløp Kongsberg Klubbtur i forbindelse med o-festivalen, Sørlandsgaloppen e.l. Egne dagssamlinger tilpassa nivå og gruppe, etter behov, f.eks. egne års-samlinger. Temakvelder Det bør vurderes å arrangere klubbkvelder hvor sportslige opplegg og trening kan diskuteres. Det følgende er forslag på temamøter: Sportslig opplegg, sesongplaner O-teknisk trening, treningsformer Fysisk trening, grunnprinsipper i fysiologi Mental trening, grunnprinsipper i psykologi Idrettsskader Kosthold, spesielt fokus på forebygging av spisevegring Side 7 av 17

8 Trenere Antall trenere og grupper vurderes etter behov. Treningsgruppene inndeles i første rekke etter alder, og eventuelt ferdighet/nivå. Det bør være minst en-to trenere pr. gruppe som kan lede gruppetreninger, følge opp og gi treningsveiledning. Foreldre bør trekkes inn. Det bør fokuseres på trenerutvikling. Alle faste trenere skal ha politiattest. Det vil være hensiktsmessig at en av trenerne er hovedansvarlig for treningsopplegget. Det er spesielt viktig med kontinuitet i treneransvaret for de enkelte gruppene. Treningsansvarlig i o-gruppa skal: lede og trene den aldersgruppa man er gitt ansvar for utføre treningsgjerningen for den avtalte tidsperioden planlegge og gjennomføre treningsopplegg for å utvikle gruppas o-ferdigheter gi råd og individuelle treningsplaner for de som ønsker det planlegge og gjennomføre samlinger i samarbeid med treningskomiteen støtte og veilede treningsgruppa på løp gi tilbakemelding til treningskomiteen om oppslutning på treningene Oppmann/Foreldre representant For å avlaste trenerene er det ønskelig å etablere en ordning med Oppmann/foreldre representant for hver treningsgruppe. Ansvarsområdet for disse vil i hovedsak være å føre oppmøte, registrere nye medlemmar, ajourhalde kontaktinformasjon, informasjonsutveksling m.m Sesongplan Sesongplan (konkurranseplan og treningsplan) og aktivitetsbudsjett skal etableres. Side 8 av 17

9 Arrangement komite Er ansvarlig for å utarbeide arrangørplan for alle o-gruppas arrangementer. Frist er til første styremøte, seinest 3 uker etter årsmøtet. Oppdatere vår arrangementshåndbok med erfaringer fra siste løp eller henvise til NOF s arrangementshåndbok, og eventuelt tillegg. Frist til årsmelding/-møtet etter avsluttet sesong. Oppfølging og oppdatering av arrangementsteknisk programvare: EMIT E-Timing O-Cad Sørge for oppdatert oversikt over kompetansen i o-gruppas innen slik programvare, og plan for kompetanseutvikling. Rankingløp e.l. ca. ett pr. år. o KM natt i april og KM stafett i august er tildelt SI Nærløp, etc. o Gjennomføre nærløpene på en enkel og lite ressurskrevende måte i henhold til våre retningslinjer for kvalitetssikring av nærløp. o 3 arrangement i Nærløpskarusellen o Hardhausen o Vinterkarusell o 2 nattløp vinteren 2015 I samråd med Treningskomiteen vurdere DNB-Challenge (skolesprinten) på en eller flere skoler. SI er sterkt involvert i sentrale posisjoner i forbindelse med planleggingen av NM / NC helgen i Målsetting arrangementsteknisk Lære opp flere personer som kan lære seg E-Timing inkl. laste ned data fra MTR til E- Timing på PC for å distribuere resultater inkl. strekktider, legge ut vegvalgsanalyser på nett o.l. Resultater fra alle våre løp skal være publisert på nett løpsdagen. Lære opp flere personer til å legge løyper i O-Cad eller Purplepen. Materialoversikt og plan for framtidige anskaffelser skal være oppdatert seinest til årsmelding/årsmøtet. Side 9 av 17

10 Skogsgauken Målsetting Videreføre tradisjonen med turiorientering i Sandnes og sørge for at tilbudet er blandt de beste i landet. Foreløpig plan: Produsere og selge tur-o pakker og ferdige turforslag for salg fra butikk og nett. (Komitè foreslår hvilke av Sandnes IL sine kart som skal benyttes og fremlegger forslaget for styre.) Bruke OCAD ved produksjon av kartpakkene. Fortsatt benytte aktivt og utnytte potensialet som ligger der for å nå ut til flere. Utvikling av Skogsgauken kan omfatte turer / poster på urbane terreng/områder for eksempel rundt Myklaberg, Rundeskogen, Varatun og Giske, Sandvedparken og Aspervika (urban turorientering), samt på Gramstad og i Melsheia (egne opplegg). Mål for totalsalg: tur-o pakker. Butikksalg i sentrale sportsforretninger i distriktet samt Stavanger Turistforening. Tilby og markedsføre direktesalg til bedriftsidrettslag. Utnytte medlemmenes nettverk for markedsføring på egen arbeidsplass. Salg ved diverse arrangement, f.eks o-dag i Melsheia, bedriftsløp, etc. Jobbe for markedsføring og salg via o Nettet o Lokal TV o Lokalaviser o Samarbeid med ROK for felles annonse for distriktets ulike tur O-tilbud Legge til rette for salg av Skogsgauken og ferdige turforslag; Grønne, Røde, Blå og Sorte turer på O-gruppas hjemmeside (www.sandnesil.no/index.php/orientering) skal ha direkte link til denne. Vudere tilleggsopplegg som JuleGauken og BedriftsGauken for å bidra til rekrutteringen. Side 10 av 17

11 Økonomi Arrangementer: Ivareta økonomi og regnskap for våre arrangementer. Dugnader: Dersom behov og muligheter, organisere dugnader utover rene arrangementer som ivaretas av teknisk komite, eks. NM i friidrett Aktivt følge med på støtteordninger, gavefond osv. DNB, Sandnes sparebank, Gildefondet, Gjensidigefondet, kommunale, fylkeskommunale m.m er eksempler på gode støtteordninger. Sponsorer: Jobbe aktivt for å få sponsorer til egne arrangement, hjemmeside, løps- og treningsdrakter, kart. Salg av kart og drakter/utstyr: Ivareta salg av kart Ivareta salg av o-drakter og samordne bestilling av treningsdresser med resten av SI Klargjøre retningslinjer for: Startkontingent Egenandeler treningssamlinger, løp, mesterskap, etc. Klubbdrakter (pris), o-dress og SI overtrekksdress O-brikker (pris) Frist for dette er første styremøte seinest 3 uker etter årsmøtet. Side 11 av 17

12 Miljø og media Målsetting og oppgaver Profilere o-gruppas aktivitet gjennom reportasjer på hjemmesidene. Ansvarlig for at det blir skrevet reportasjer fra alle våre arrangementer og turer/løp på hjemmesidene. Arrangere sosiale samlinger med uteaktivitet minst 2 helger i løpet av året. Arrangere medlemsmøter/sosiale samlinger i løpet av sesongen, eks. 3 samlinger/temakvelder i SI-hytta med servering Arrangere miljøtur på høsten Vertskap i SI-hytta Skrive forhåndsomtale for alle våre arrangementer og sende til Sandnesposten og evt.andre. Skrive kort reportasje fra våre arrangementer med resultater løpsdagen og sende til Sandnesposten og evt.andre. Side 12 av 17

13 Planer, oversikter Komiteene skal levere følgende planer til styret minst en gang pr. år, men fortløpende oppdatering etter behov. Oppdaterte planer skal til en hver tid ligge på klubben sin hjemmeside: Plan Ansvarlig Frist Aktivitetsplan turer, samlinger, Trening / Miljø 3 uker etter årsmøtet miljøtiltak Oversikt treninger Trening 3 uker etter årsmøtet Kartplan Teknisk kart Årsmelding Materialliste, plan for anskaffelser Teknisk materialforvalter Årsmelding Kompetanse oversikt og plan kompetanseutvikling (forslag 2015) Teknisk arrangement Trening - trenerutdanning Årsmelding 3 uker etter årsmøtet Arrangøroversikt egne løp Teknisk arrangement 3 uker etter årsmøtet Arrangementshåndbok Teknisk arrangement Årsmelding Oversikt egenandeler Økonomi 3 uker etter årsmøtet Handlingsplan Leder Årsmelding Side 13 av 17

14 Kartplan Kartgruppas strategi og målsetning er at vi skal ha en kvalitet på kartene våre som står i forhold til bruken av kartene. Det betyr hyppig revidering av de sentrale og mest brukte kartene og noe sjeldnere for de mer perifere - minst brukte. Vi skal også prøve å finne nye, mindre områder som ikke er benyttet til orientering før da disse kan brukes til sprint/mellomdistanse løp. I 2014 ble det igangsatt / fullført fire kart-prosjekt: For 2015 anbefales det å revidere Dansen-kartet i området ved Veraland til KM stafett i august. Dale-kartet er også moden for en revisjon da dette er over ti år gammelt. Videre anbefales å fortsette utvidelsen av «Sandveparken-Sandnes Sentrum» videre nordover både på øst og vestsiden av Vågen. I tillegg bør den nordligste delen av «Arboret» synfares for å fullføre sprintkartet der. For Melsheia planlegges fortløpende revidering for ny hogst / vindfall og andre mindre endringer (klubbsynfaring). For 2016 vurderes Hålandsskogen i Sola (revisjon), Ragnhildsfjell (nytt), Dansen (Horve-delen) revidering, nytt kart høg-jæren eller Helleland Øst, revisjon Tonstad (Feed) Oversikt over klubbens kart (antall pr ): ID Terreng Areal Siste revisjon Målestokk / ekv. (km 2 ) Hana-Lihalsen turkart Melshei Voren - Veden :15000 / 5m 2 Dale - Gramstad /2002 1:10000 / 5m 3 Lifjell :10000 / 5m 4 Lundekvam /2011 1:15000 / 5m 5 Hesthammer :10000 / 5m 6 Dansen :15000 / 5m 7 Hålandsskogen :5000 / 5m 8 Svartemyr 2, :7500 / 5m 9 Feed / Lindvatnet 5 / / :10000/5m 10 Gilja :15000 / 5m 11 Stavtjørn :15000 / 5m 12 Kubbetjørn :15000 / 5m Sprint-kart: 21 Giske-Lura :4000 / 2m 22 Aspervika :5000 / 2,5m 23 Vannverket 0, :5000 / 5m 24 Sandveparken-Sentrum 1, :4000 / 2m 25 Hanafjell 1, :5000 / 5m 26 Arboret 1, :4000 / 2,5m Side 14 av 17

15 Bortsett fra tur-kartet over Hana-Lihalsen (der er kartbeholdningen ca 800 kart) har vi ikke lengre kartbeholdning ettersom kart trykkes i forbindelse med det aktuelle arrangement. Alle kartene, med unntak av Gilja, Stavtjørn og Lindvatn, er digitaliserte. Nye/potensielle kart/områder Område Areal Målestokk Planlagt Kommentar (km 2 ) utgivelse Sandveparken / 0.25? 1: Fortsette utvidelsen Sandnes sentrum Austrått? 1: Knyttes mot Sandnes sentrum Ragnhildsfjell 1? 1: Storamos 10? 1:10000? Tur-kart? (Synesvarden) Lihalsen 0.5 1:5000? Helleland øst 5-8 1: ? Utgivelse til KM eller annet større løp? Terreng mot Høle 1 1:5000? Lindøy 0.5 1:5000? Undheim Vikeså? Orrestranda-skogen Malmei i Time? Risa Lindvtn Ø, Tonstad Madlandsheia Distribusjon av digitale kopier av kart Originale O-cad kart filer oppbevares av kartkomiteen (p.t. Lars Myklebost). Han distribuerer kart etter behov. Ved legging av løp bør løypelegger alltid sjekke med kartkomiteen for å få siste versjon av kartet. Innrapportering av forandringer på kart: Mangler og feil på kart ifm trening/løp rapporteres inn til kartkomiteen (Lars Myklebost). Kommentarer kan enten leveres inn kommentert direkte i Ocad eller på papirkopi. Disse vil så bli oppbevart til originalkartet blir oppdatert. Det er viktig at ingen oppdaterer sine versjoner av kartet ifm løp uten å informere Kartkomiteen. Side 15 av 17

16 Retningslinjer for individuell økonomisk støtte 2015 Påmeldingsavgift betaler påmeldingsavgift for alle løpere med betalt medlemskontingent i Sandnes IL og aktivitetsavgift til orienteringsgruppa for vanlige terminfestede løp. Etteranmeldingsgebyr skal alltid betales av løperne selv uansett alder og klasse. Løpere som etter eget ønske er påmeldt til løp og som unnlater å stille opp, avkreves for utlagt påmeldingsavgift dersom ikke gyldig grunn (skade eller sykdom) gjør det umulig å delta. Dersom ikke kasserer underrettes om gyldig grunn vil påmeldingsavgift avkreves. Godtgjørelser for reiser og overnatting i forbindelse med løp Reiser som helt eller delvis dekkes av orienteringsgruppa skal foretas på den billigste måten. Eventuell nødvendig overnatting skal være nøktern. Når privatbiler brukes skal bilen normalt fylles opp. Løp i Rogaland: Ingen dekning av utgifter til reise/overnatting Nasjonale mesterskap og Hovedløp: Utgifter til reise/overnatting dekkes Norgescup: Utgifter til reise/overnatting dekkes med 80% Treningssamlinger og andre arrangement: Støtte kan eventuelt innvilges ved søknad til styret For å få dekkes reiseutgifter, må løperen sende en oversiktlig reiseregning til kasserer innen rimelig tid. Reiseregning skrives iht. eget skjema. Salgspriser for klubbdrakter Priser for overtrekksdrakter og løpsdrakter vil bli basert på innkjøpspriser rabattert med eventuelle draktsponsorer. O-brikker, kompass og lignende selges for innkjøpspris. Side 16 av 17

17 Budsjett 2015 Budsjettet for 2015 er basert samme aktivitetsnivå som foregående år. Budsjett orienteringsgruppa 2015 Regnskap Budsjett rev Konto Kontonavn Skogsgauken 67,230 47,425 76, ,950 71, , Kartsalg 55,960 77,344 77,341 41,484 32,483 45, Draktsalg, annet salg 17,215 8,018 4,500 83,705 52,092 55, Ukjent/forkudd egenandeler 4,449 7, Stevneinntekter 87, , , , , , Offentlige tilskudd 15,000 10,396 35,600 49,961 25,000 35, Gaver/sponsor/tilskudd 78,599 35,000 60,521 64,500 81,188 80, Interne overf øringer 96, , , , , , Dugnad 48, ,250 7,500 10,000 10,000 Sum inntekter 470, , , , , , Startkontigenter -53,666-56,912-74, , , , Reise / overnatting -117,959-77, , ,041-51, , Stevneutgifter -95, ,755-84, , , , Kretskostnader -12,431-23,505-20,545-21,015-40,050-50, Kartproduksjon -38,935-34, ,543-97, , , Admin. -8,262-5,785-7,421-8,867-5,065-10, Utstyr -54,818-40, , ,636-99, , Skogsgauken -23,940-37,742-34,370-51,737-24,301-50, Utdanning/kurs -8,557-2,440-3,871-3,903-15,020-15,000 Sum kostnader -414, , , , , , Renteinntekter* 18,129 19,654 19,609 9,003 2,642 3,000 Resultat 74,549 48, , ,369 3,000 * I tillegg kommer renter fra sparekonti 2006, 2007 og 2008 Side 17 av 17

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken Organ for Eiker o - lag 1-2013 Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken INNHOLDSFORTEGNELSE 1.& LEDER FOR 2013... 3& 2.& TRENINGSLØP 2013... 4& 3.& OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1 Organ for Eiker o - lag 1-2015 Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015 WWW.eikerol.no side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2015... 3 2. TRENINGSLØP 2015... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 1-2014

Organ for Eiker o - lag 1-2014 Organ for Eiker o - lag 1-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2014... 3 2. TRENINGSLØP 2014... 4 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER FOR TRENINGSLØP... 5 4. PREMIERING TRENINGSLØP... 5 5. TRENINGSLØP RETNINGSLINJER...

Detaljer

T I L D E G F R A NO L 2008

T I L D E G F R A NO L 2008 Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN T I L D E G F R A NO L 2008 Årgang 18 Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter Se side 11. O-karusell side 31-34.

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til en ny og spennende skisesong. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle aktiviteten i skigruppa for sesongen 2014-2015. For våre eldste grupper

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Revidert 22.11.2011etter behandling på styreråd 08.11.11 Raumar orientering 2012-2015 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

T I L D E G F R A NO L 2007

T I L D E G F R A NO L 2007 Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN T I L D E G F R A NO L 2007 Fra startfeltet på Blodslitet høsten 2006 Årgang 17 Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter

Detaljer

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 Side 2 av 25 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Grunnopplysninger... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Idrettslagets formål... 4 1.4 Visjon... 4 1.5 Verdigrunnlag... 5 1.6 Virksomhetsideen...

Detaljer

Årsmøte i NTNUI Orientering 2015. Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015

Årsmøte i NTNUI Orientering 2015. Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015 Årsmøte i NTNUI Orientering 2015 Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015 21. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Årsrapporter... 3 1.1 NTNUI Orientering... 3 1.1.1 Møtevirksomhet og representasjon...

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 14 1/04 Årsmeldingsutgave Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta Årsmeldingen for 2003 Se s. 5-15 Informasjon Jukola Se s. 24 Påmelding

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport Trollelgnytt og årsrapport Januar 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2 Side 4 Side 5 Side 9 Side 24 Side 28 Årsrapport styret Årsrapport administrasjonsstaben Årsrapport

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

SKATVAL SKILAG KLUBBHÅNDBOK. Idrettsglede for alle. www.skatvalskilag.no VERSJON: 2015-06- 08

SKATVAL SKILAG KLUBBHÅNDBOK. Idrettsglede for alle. www.skatvalskilag.no VERSJON: 2015-06- 08 SKATVAL SKILAG KLUBBHÅNDBOK Idrettsglede for alle www.skatvalskilag.no VERSJON: 2015-06- 08 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Overordnede lover og regler... 5 Rammeverk for Skatval Skilag...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer