AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

2 NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt på 6 skolesteder. At vi har klart å komme i denne posisjonen er det nok flere grunner til. Vi har nådd ut til en bred gruppe av befolkningen med et skoletilbud som passer mange. Vår visjon om å være den mest fremtidsrettede skolen i landet har gitt resultater og vi har skapt en kultur for læring der det er lov og kult å være god. Våre elever er våre beste ambassadører og de har erfart at vår måte å drive skole på har fungert godt for dem, og at vi faktisk har holdt det vi har lovet om å være bedre på mange områder. Dette har de fortalt videre til andre. At vi følger nøyaktig de samme læreplaner som den offentlige skolen og at våre elever har samme rettigheter til stipend og lån, skoleskyss, rådgiving og helsetjenester, har gjort valget lett for mange når de har sett hva de får i tillegg. Det som nok skiller Akademiet fra mange andre videregående skoler er at vi alltid har fokus på å gi våre elever et best mulig læringsmiljø og hele tiden strekker oss litt lenger for å oppnå dette. Det undervises ut fra en individuelt tilpasset pedagogikk og lærerne er motiverende og engasjerte. De har en uformell tone med elevene, men det er aldri tvil om at læreren er den ubestridte lederen i klasserommet. Både lærere og elever har tilgang til det nyeste og beste utstyret i undervisningen og alt er til enhver tid i orden slik at verdifull undervisningstid ikke går tapt. Det samme gjelder våre lokaliteter der trivsel, inneklima og funksjonalitet er høyt prioritert. Alt skal være rent og ryddig og alt skal til enhver tid fungere. Ønsker du å få vite mer om oss og se hvordan vi har det så stikk gjerne innom. Du finner også mye mer informasjon om oss på våre internettsider og på Facebook. Vi har hele tiden fokus på å gi våre elever et best mulig læringsmiljø og strekker oss alltid litt lenger for å oppnå dette 2 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG

3 Gode tekniske løsninger og lyse, trivelige lokaler gjør Akademiet til en motiverende arbeidsplass for både lærere og elever AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 3

4 HVA ER EN GOD LÆRER I 2015? Forskning viser at det er sammenheng mellom hvor mye elevene lærer og de personlige kvaliteter læreren er i stand til å gi i undervisningen. God undervisning er preget av vennlighet, systematikk og engasjement. Det er de personlige egenskapene ved undervisningen ikke ved personen som betyr noe, sier den danske forskeren Per Fibæk Laursen. KOMPETENT GODE LÆRERE ER NYSGJERRIGE, TRYGGE, INVOLVERENDE OG RETTFERDIGE Gode lærere fornyer energien sin ved å lære av andre, både elever og lærere. De føler seg ikke truet av nye måter å gjøre ting på. De har sterke kjerneverdier og er faglig trygge. De tar inn over seg nye teknologier og fører disse inn i læringen på en faglig sikker måte. Han karakteriserer den gode lærers profesjonsutøvelse på følgende måte: Hun viser sin faglige kyndighet, hun tydeliggjør sine planer, lar ord og handling stemme overens, innrømmer feil, viser noe av seg selv som menneske, tar elevene på alvor, har ikke favoritter og er seg bevisst at hun er en rollemodell. Kjerneverdiene til Akademiet er nedfelt i begrepet TENK: Tydelig, Engasjert, Nytenkende, Kompetent. Hvilke TENK-egenskaper bør så en god lærer ha? TYDELIG GODE LÆRERE HAR HØYE FORVENTNINGER Gode lærere har tydelige krav og forventinger til elevene og er rettferdige og forutsigbare. Dette går både på faglige krav og krav til orden, atferd og samhandling i skolesamfunnet. I skolen danner ofte forventninger en selvoppfyllende profeti. Når lærerne tror at hver enkelt elev kan bevege seg utover sine egne forestilte grenser, vil eleven selv få tro på at dette er mulig og arbeide sammen med læreren for at det skal skje. Gode lærere er engasjerte i elevenes læringsprosesser og er tydelige og trygge veiledere i klasserommet. ENGASJERT GODE LÆRERE TØR Å VÆRE KREATIVE OG VÆRE SEG SELV I MØTE MED ELEVENE Gode lærere elsker fagene sine og er intellektuelt og faglig nysgjerrige. Gode lærere blir husket fordi de er ekte, kreative, har sans for humor og evne til å bry seg. Gode lærere tar med hele seg i jobben. De feirer elevenes suksesser, viser medfølelse med de som sliter og er ikke redd for å avsløre sine svakheter eller le av sine feil. Gode lærere er ikke redd for å vise at heller ikke de er perfekte som mennesker. NYTENKENDE GODE LÆRERE TENKER KREATIVT Gode lærere tør å gå utenfor læreplanens, skolens og klasserommets begrensninger og tar elevene sine med på en faglig reise med seg selv som engasjert reiseleder. Gode lærere prøver å gjøre tiden i klasserommet spennende og minneverdig for elevene. De søker måter å gi fagene aktualitet ved å koble dem opp mot den virkelige verden. Gode lærere forstår at de ikke bare skal levere pensum, men være inspirerende ledere som viser elevene hvordan de skal oppføre seg på alle områder av livet og i alle typer situasjoner. Gode lærere tør innrømme det når de ikke vet svaret. De beklager når det er nødvendig og behandler elevene med respekt. Gode lærere skal være rettferdige. Dette betyr at elevene har krav på respekt og at karakterer settes i henhold til objektive kriterier som elevene selv har vært med på å utforme. Alle Akademiets lærere skal være TENK-lærere. Alle ansatte ved Akademiet er forpliktet til å jobbe etter Akademiets kjerneverdier og vi har strenge krav til bruk av læringsverktøyene våre. Samtidig er Akademiet opptatt av at lærerne skal ha pedagogisk frihet og mulighet til å være den gode læreren. Vi stiller disse kravene fordi vi vil at elevene skal ha størst mulig utbytte av skolegangen sin på Akademiet slik at de skal kunne realisere målene sine og være rustet til å studere eller jobbe etter endt videregående skole. 4 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG

5 Akademiet skal være den beste og mest fremtidsrettede videregående skolen i Norge! Dette er vår visjon. Det betyr blant annet at vi skal tilby elevene et unikt studietilbud gjennom høyt kvalifiserte medarbeidere, moderne undervisningsformer og gode tekniske hjelpemidler. Vår formel for å nå målet er nedfelt i begrepet TENK: T E N K TYDELIG: Vi skal kommunisere tydelig til elever, ansatte, foresatte og omgivelsene rundt oss. Undervisningen skal bære preg av ro og trygghet. Vi skal stå samlet når vi kommuniserer. Vi tar konsekvenser av våre valg. Vi skal tørre å si hva vi mener. ENGASJERT: Vi ser elevene våre og er til stede. All vår virksomhet bygges opp rundt eleven. Vi veileder og motiverer ved å vise entusiasme for faget og et sterkt engasjement for den enkelte elev. NYTENKENDE: Vi tror på bedre løsninger. Vi tror den norske skolen kan drives på en ny og bedre måte. Vi våger å teste nye metoder. Vi er åpne og endringsvillige. KOMPETENT: Våre lærere og ledelsen har faglig og pedagogisk utdanning, samt erfaring fra næringslivet. Vår skole er til for elever som vil noe mer lære mer vite mer. Vi investerer i kunnskapsbygging og moderne hjelpemidler. Vårt slagord: for deg som vil litt mer er også et produktløfte for alle våre skoler. AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 5

6 UTDANNINGSPROGRAM STUDIESPESIALISERING DIN VEI TIL KARRIERE Norsk næringsliv skriker etter folk med kunnskap. Derfor bør du velge studiespesialiserende utdanningsprogram. Behovet for folk med en solid utdanning har aldri vært større her i landet. Mange spennende bransjer har et umettelig behov for kvalifisert arbeidskraft. Slik kommer det til å være i mange år fremover. Det er derfor en trend at stadig flere velger studiespesialiserende utdanningsprogram. Dette utdanningsløpet gir deg en grundig innføring i fagene som du senere vil studere videre enten på universitet eller høgskole. ET HAV AV MULIGHETER Kanskje vet du ikke helt hva du ønsker å bli når du blir stor? Det er ingen grunn til å få panikk. Du er nemlig i samme båt som svært mange andre. Det smarteste du kan gjøre er å velge en utdanning som ikke legger noen begrensninger for dine fremtidige valg. Med studiespesialiserende utdanningsprogram kan du senere velge nesten hva det skulle være. Du kan for eksempel bli ingeniør, jurist, økonom, samfunnsviter, informasjonsmedarbeider, historiker, lærer eller fysioterapeut. Kort sagt mulighetene er mange. Noen av landets mest populære utdanningsinstitusjoner som NTNU i Trondheim, NHH i Bergen og alle landets universiteter er bare noen av stedene du kan velge å studere videre på etter fullført løp på Akademiet videregående skole. LÆR Å LÆRE Noe av det viktigste du kan lære er hvordan du tilegner deg ny kunnskap. I vår verden er nemlig ikke kunnskap statisk. Det som i dag er en vedtatt sannhet, er i morgen avleggs. Nye teorier og sannheter tar over. På Akademiet videregående skole lærer du metoder og teknikker for hvordan du skal tilegne deg ny kunnskap. Dette er svært nyttig og gir deg mange fortrinn både i videre studier og arbeidsliv. DETTE MÅ DU VITE OM STUDIESPESIALISERING Første året starter med fellesfag. Andre året må du velge fordypning innen programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Programfagene ved de ulike skolene kan variere noe. Sjekk ut hva din skole kan tilby. Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle fremtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og fag. STUDIESPESIALISERING MED INTERNASJONALT FOKUS Akademiet Ålesund og Akademiet Molde tilbyr Studiespesialisering med internasjonalt fokus. Internasjonalisering og globalisering står i fokus som aldri før og verden har aldri vært så liten som nå. Som ung i dag står du foran valgmuligheter når det gjelder utdanning, yrke, bosted og opphold i land som man før bare kunne drømme om. Som elev på Internasjonal linje har du samme programfagtilbud og valgmulighet som andre elever på Akademiet. I forhold til vanlig Studiespesialisering har denne klassen et mer internasjonalt preg på undervisningen, ulike prosjekter samt kontakt med skoler og elever i Europa. Elevene lærer mye om internasjonale forhold, religion, kultur, tradisjoner, mat, dagsaktuelle tema gjennom mediebildet og annet fra landet de skal reise til. 6 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG

7 Studiespesialisering VG1 (1. ÅR) FELLESFAG 113 Norsk 56 Kroppsøving 113 Fremmedspråk, nivå I eller II 140 Engelsk 140 Matematikk, praktisk eller teoretisk 140 Naturfag 56 Geografi 84 Samfunnsfag Akademiet VGS tilstreber et godt og variert tilbud innen programfagene. Disse kan variere fra skole til skole. Kontakt ditt skolested for nærmere informasjon. VG2 (2. ÅR) Velg mellom realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi FELLESFAG 112 Norsk 56 Kroppsøving 112 Fremmedspråk, nivå I eller II 56 Historie 84 Matematikk, praktisk eller teoretisk PROGRAMFAG 280 fra eget programområde 140 fra eget eller annet programområde VG3 (3. ÅR) Velg mellom realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi FELLESFAG 168 Norsk 56 Kroppsøving 84 Religion 113 Historie PROGRAMFAG 280 fra eget programområde 140 fra eget eller annet programområde Elever om Studiespesialisering ved Akademiet: Henrik Ingebrigtsen Gikk Studiespesialisering i Sandnes. Jeg valgte Akademiet fordi det var den skolen som stilte seg mest positiv til å tilrettelegge studiene slik at jeg kunne satse 100% på idrett i tillegg. Jeg druknet ikke i obligatoriske Henrik Lovund Gikk Studiespesialisering i Ålesund. Akademiet var et spennende alternativ da jeg skulle velge skole og studieretning. Flotte lokaler og topp motiverte lærere var noe tidligere elever trakk frem som positivt ved skolen og som stod sentralt for meg Lovise V. Grøvdal Gikk Studiespesialisering i Ålesund. Jeg valgte Akademiet etter å ha vært på åpen skole. Lærerne virket veldig engasjerte og for meg er gode lærere nøkkelen til god læring. Akademiet levde opp til mine forventninger og jeg står igjen Foto: Thore-Erik Thoresen hjemmelekser, men kunne være svært selvstendig i skolearbeidet og tilpasse det mine øvrige aktiviteter. Dette har vist igjen i mine resultater også utenfor skolen. Jeg hadde bestemt meg for å studere realfag på videregående. Og etter det ønsket jeg å ta en ingeniørutdanning rettet mot oljeindustrien. Jeg lærte meg å være selvstendig i arbeidet på Akademiet. Dette har jeg fått igjen for i senere studier. Det samme gjelder den utstrakte bruken av moderne teknologi i undervisningen. Jeg anbefaler alle som vil ha kontroll på sin egen utdanning til å velge Akademiet. Visste du at man blir man russ når man går på Akademiet. Våre elever har mange egne arrangementer og deltar på fellesarrangementer med andre skoler. ved det endelig valget. Akademiet fremstod også som nytenkende og serviceorientert Jeg opplevde at undervisningsopplegget på Akademiet ble skreddersydd og tilrettelagt etter et tett og godt samarbeid mellom elever og lærere. Gjennom en slik prosess fikk den som ønsket det, mulighet til å gjøre det best mulig. Mitt endelige karrierevalg ble juss og jeg opplevde at jeg stilte godt rustet til de krav som stilles fra deg ved høyere utdanning. Selv om studiehverdagen på universitetet er veldig annerledes fra videregående, merket jeg fort at jeg fikk nytte av de teknikker jeg hadde utviklet på Akademiet. Jeg opplevde min skolegang på Akademiet som ett av mine høydepunkt i livet. Tett oppfølgning, nytenkende og tilretteleggende er tre ord som står igjen. Videre vil jeg trekke frem muligheten Akademiet gir deg for å nå de mål du har satt deg for fremtiden, gjennom vilje og evne til å tilpasse sin utdanning til dine ambisjoner. med en god kunnskapsbase og mange gode opplevelser fra mine skoleår der. Ikke minst bidro et godt sosialt miljø til at jeg trivdes veldig godt på skolen. Da jeg begynte på Akademiet var jeg fast bestemt på å bli ingeniør og valgte naturlig nok realfag for å forberede meg til videre studier. Og etter hvert fristet videre utdanning innen økonomi mer og jeg valgte å studere ved Norges Handelshøyskole (NHH). Jeg føler likevel at jeg har mye igjen for at jeg valgte realfag siden mattekunnskaper er veldig viktige også her på NHH. Erfaringer fra utenlandsturer i forbindelse med internasjonal linje forberedte meg også godt på mitt semester som utvekslingsstudent i Australia. Jeg vil anbefale Akademiet på det sterkeste. Dyktige lærere med interesse for elevenes beste i tillegg til et fantastisk skolemiljø gjør Akademiet til et valg de fleste vil bli fornøyd med. AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 7

8 UTDANNINGSPROGRAM STUDIESPESIALISERING MED INTERNASJONALT FOKUS Verden har aldri vært så liten som nå. Internasjonalisering og globalisering står i fokus som aldri før. Som ung i dag står du foran valgmuligheter når det gjelder utdanning, yrke, bosted og opphold i land som man før bare kunne drømme om. All kommunikasjon skjer raskere, enklere og over større avstander. Det fører til at menneskelig samhandling på tvers av landegrensene stadig blir lettere. Akademiet har lang erfaring med internasjonalisering, og våre elever har besøkt byer i inn- og utland. I forhold til vanlig Studiespesialisering har denne klassen et mer internasjonalt preg på undervisningen, ulike prosjekter samt kontakt med skoler og elever i Europa. Elevene lærer mye om internasjonale forhold, religion, kultur, tradisjoner, mat, dagsaktuelle tema gjennom mediebildet og annet fra landene de skal reise til. Som elev på Akademiets internasjonale linje har du samme programfagtilbud og valgmuligheter som andre elever. Du følger vanlige læreplaner for Studiespesialisering, og du velger selvsagt som andre elever blant programfagene vi tilbyr ved skolen. Du må dog velge programmet Internasjonal med en uketime på VG1, VG2 og VG3. Siden det er utenlandstur på alle årstrinn på internasjonal linje, vil det medføre ekstrakostnader til reise og opphold som eleven må betale selv. Avhengig av reisemål, årstrinn og evt. sponsing vil kostnaden variere mellom kr ,- og 5.000,- pr. år ekskl. lommepenger. 8 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG

9 UTDANNINGSPROGRAM STUDIESPESIALISERING MED TEKNOLOGI OG FORSKNING Er du interessert i realfag og naturvitenskap, og hvordan kunnskapen brukes til teknologisk utvikling? Kan du tenke deg å lære mer om hvordan forskere arbeider, og hvordan forskningsresultater kan anvendes i næringslivet? Da kan Studiespesialisering med teknologi og forskning være noe for deg! Faglig og teoretisk kunnskap kombinert med evne til å tenke kreativt og nyskapende er svært etterspurt i samfunns- og næringslivet. I en tid der teknologien griper inn på mange områder i arbeidsliv og privatliv, er nyskaping gjennom bruk av teknologi og eksperimentelt arbeid sentralt. Et samfunn trenger teknisk og naturvitenskapelig kompetanse for å sikre framtidig velferd, ikke minst gjelder dette i vår region. Næringslivet på Sunnmøre domineres av teknologitunge bedrifter som sterkt etterspør arbeidskraft med nettopp slik kompetanse. Som elev ønsker vi at du skal få innsikt i naturvitenskapelig metode, få innsyn i forskningsmiljøer, og miljøer der forskning blir anvendt. Moderne teknologi blir et naturlig verktøy i dette arbeidet. I tillegg til fellesfagene vil du få forsterket matematikkopplæring og faget Teknologi og forskningslære 1. Dette faget går over to år med standpunktkarakter etter VG2. Samarbeid med teknologi- og forskningsbedrifter, samt ulike ekskursjoner og besøk ved disse, vil være en naturlig del av undervisningsopplegget. Det blir også gitt forelesninger i- og utenfor skolen av forelesere som arbeider i bransjen. Denne retningen passer for deg som er glad i matematikk og realfag, og vet at du har lyst til å studere realfag også etter videregående skole. I samarbeid med AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 9

10 UTDANNINGSPROGRAM STUDIE-SPESIALISERING MED JUSS Har du lagt merke til at nesten alle samfunnsområder blir styrt av rettsregler, og at nesten alle problemstillinger og spørsmål har en rettslig side ved seg? Er du opptatt av rett og galt, rettferdighet og rettigheter? Er du samfunnsengasjert og løsningsorientert, og ønsker mange valgmuligheter på arbeidsmarkedet? Da har du et godt utgangspunkt for å velge Studiespesialisering med juss! Jurister har innsikt i mange ulike rettsområder og arbeider innen mange felt i samfunnet. Noen jobber som advokater, dommere eller politijurister. Andre jobber i offentlige institusjoner eller privat næringsliv. Du finner også jurister innen høyere utdanning og forskning, i mediene og ikke sjeldent i lederposisjoner i offentlig og privat virksomhet. Som jurist bør du være flink til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig, ha gode allmennkunnskaper, menneskekunnskaper og høy etiske standard. Jurister er ofte samfunnsengasjert og holder seg oppdatert på utviklingen i det juridiske miljøet. Som elev på Studiespesialisering med juss har du samme programfagtilbud og valgmuligheter som andre elever. Du følger vanlige læreplaner for studiespesialisering, og du velger selvsagt som andre elver blant programfagene vi tilbyr ved skolen. Samarbeid med advokatfirmaer, ulike ekskursjoner og besøk ved rettslige instanser vil være en naturlig del av undervisningsopplegget. Det blir også gitt forelesninger i og utenfor skolen av jurister som arbeider i bransjen. I samarbeid med advokatfirmaet 10 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG

11 UTDANNINGSPROGRAM IKT-SERVICEFAG Er du interessert i datasystemer, liker du å formidle denne kunnskapen og hjelpe andre med bruk av IKT? Ønsker du å bli bedriftens lokale dataguru, IKT-vaktmester, eller den som med magi får alle elektroniske duppeditter til å virke? De siste tyve årene har det vært en eksplosiv utvikling innen datateknologien. Det finnes knapt en virksomhet som ikke på en eller annen måte er avhengig av digitale hjelpemidler og verktøy. Også privat har vi blitt storforbrukere av digitale tjenester. Med en stadig økende digitalisering av samfunnet vokser behovet for folk som kan installere, oppgradere og vedlikeholde disse systemene. IKT-servicefag er en utdanning som gir kompetanse i drift av datasystemer. Du vil få opplæring i installasjon, oppgradering og vedlikehold av programvare, operativsystemer, maskinvare og nettverk. Du vil også måtte bruke teknologien til å dokumentere arbeidet ditt og til å innhente, bearbeide og formidle informasjon. Du lærer å kommunisere på både norsk og engelsk med brukere, leverandører og andre fagfolk gjennom en rekke ulike medier. Du lærer å forstå datasystemer og formidle denne kunnskapen slik at andre får en enklere hverdag. IKT-servicefag er et såkalt kryssløp som er åpent for alle som har gjennomført VG1. Når du har fullført IKT-servicefag kan du søke lærlingplass i bedrift, eller skoleplass på VG3 Påbygging til generell studiekompetanse. Etter to års opplæring i bedrift kan du avlegge fagprøve. Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev. For deg som ikke skal bli lærling er IKT-kunnskapen nyttig lærdom du kan ta med deg inn i alle yrker og fritid. IKT-servicefag VG2 (2. ÅR) FELLESFAG 56 Norsk 56 Engelsk 84 Samfunnsfag 56 Kroppsøving PROGRAMFAG 168 Bruker- og driftsstøtte 169 Drift og vedlikehold 140 Virksomhetsstøtte PROSJEKT TIL FORDYPNING 253 Lokal læreplan AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 11

12 UTDANNINGSPROGRAM MEDIER OG KOMMUNIKASJON Praktisk utdanningsløp som gir generell studiekompetanse Vask de henda, vask, vask de henda Du har vel som alle andre sunget med når denne velkjente reklamen til Lano ruller over skjermen, følt et aldri så lite stikk av sjalusi mot blondinen som våkner opp med George Clooney, eller kjent følelsen av å bli presset ut i kulden for å skrape frem et vinnerlodd under frontruta? Vi har møtt mannen bak disse filmene! Vær god på det du driver med og sørg for at du kan det du er I Øvre Slottsgate finner vi reklamebyrået TRY som nylig ble kåret til årets reklamebyrå, og det for ellevte gang på rad. Med smil og et godt håndtrykk blir vi tatt i mot av landets fremste reklameguru Kjetil Try. Jeg havnet i mediebransjen mest ved en tilfeldighet. Etter å ha avbrutt jusstudiet ivret jeg etter å komme i gang med noe, og med min interesse for tekstskriving var jeg ikke sen i vendingen da Forenede Annonsebyråer søkte tekstforfatter, forteller Kjetil Try. Han la frem sine samlede verk, som ikke var mer enn noen få noveller til et ukeblad, et par artikler i en lokalavis og et programhefte for Mangleruds høstarrangement. Selvsagt skrøt jeg på meg at dette bare var et tilfeldig utvalg, og jeg må nok ha solgt meg godt inn, for den som endte opp med jobben det var meg, sier han med et smil. Selv om det nå er drøyt tretti år siden er det ikke vanskelig å se at han fortsatt er stolt når han fornøyd legger til; Ikke lenge etter slo jeg gjennom med mitt første slagord Det ligger forskning bak når Phillips går foran. Dermed var jeg havnet midt i det, og etter det har det gått slag i slag. Gjennom årenes løp har Kjetil Try kunnet smykke seg med utallige yrkestitler; skuespiller, krimforfatter, politisk rådgiver, daglig leder, taxisjåfør, konserndirektør, gründer, tekstforfatter, søppeltømmer osv. Det viktigste er ikke hva du er, men at du er skikkelig god på nettopp det du er, sier han i det han spretter opp fra sofaen og med full innlevelse forklarer hvordan man på best mulig måte får slengt en søppelsekk opp i bossbilen. Jeg er ekstremt opptatt av å kunne det jeg driver med, det ligger nemlig en yrkesstolthet i det å være best innenfor sin profesjon. Kjetil er meget engasjert og underholdene, og vi lar oss lett rive med når han på våre spørsmål stadig vekk krydrer sine svar med erfaringer og artige historier fra sin karriere. I dag bærer Kjetil Try tittelen Konserndirektør. Han forteller at dagene stort sett går med til å snakke med folk, Managing by walking around. Jeg bruker mye tid på medarbeidersamtaler, jeg legger vekt på å snakke med mine ansatte og våre kunder, og jeg tar ikke for hardt i om jeg påstår at det sitter folk i sofaen her inne hos meg minst 80% av dagen. På spørsmål om hvilke utdanning han ville valgt om han nå sto foran de samme veivalg som dagens elever, svarer han uten betenkningstid at han ville satset på en utdanning innen media. Media er jo et vidt begrep, men felles for en karriere innen bransjen er nok det faktum at man bør ha en brukbar evne til å kommunisere, man må ha en viss sosial intelligens og evnen til å sette seg inn i andre menneskers liv og tanker ja, rett og slett en innsikt i hvordan andre mennesker har det! Dagens elever vil naturlig nok være med å skape morgendagens mediekanaler og de vil ha en svært viktig rolle i samfunnet. De bør sette alt inn på å skape god journalistikk og uavhengige kanaler. De må fokusere på å få frem det som er riktig og det bør ligge som et kall i bunnen at det viktigste er sannheten, ikke bare det å selge aviser eller å få et klapp på skulderen. Har man interesse for faget har man nok til en viss grad medie-genet i seg. Deretter handler det bare om å trene og bli god, lære og erfare. De fleste mennesker kan bli flinke, men for å lykkes tror jeg at man til stadighet må være oppdatert på det som skjer, orientere seg på sosiale medier og følge med på alt som er nytt. Man vil komme langt med nysgjerrighet og evnen til å se hvordan ting henger sammen, men like viktig er det å ha et bakteppe. For ikke bare å leve i nuet, men også å kunne ha perspektiv på ting er det nødvendig å kunne en del av mediehistorien. For å nå høyt må man være villig til å jobbe mye, det handler om å elske jobben sin og fokusere på å bli flink. Bransjen preges av folk som synes det de driver med er moro, og da jobber man mye. Man er alltid opptatt og har sjelden fast arbeidstid! Videre mener Try det handler om å fortsette med å være interessert. Jeg vet med meg selv at med en gang jeg begynner å ta fri eller trapper ned, kommer det til å gå nedover, men jeg trives på toppen og har jeg først blitt konge på haugen skal jeg klore meg fast for å bli her. Jeg ligger stadig våken om nettene og tenker på jobben, på det vi driver med, på kundene våre og på å få inn nye, flinke mennesker. Skal man være best må man enkelt og greit henge med, og jeg vil avslutte med å gjenta meg selv vær god på det du driver med og sørg for at du kan det du er. Det bør være kjernen i ethvert yrkesvalg! Foto og tekst: Ann Kristin Lyngset. 12 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG

13 Medier og kommunikasjon VG1 (1. ÅR) FELLESFAG * 56 Norsk 84 Engelsk 84 Matematikk, praktisk eller teoretisk 56 Naturfag 56 Kroppsøving PROGRAMFAG 159 Mediedesign og medieuttrykk 159 Mediekommunikasjon 159 Medieproduksjon PROSJEKT TIL FORDYPNING 168 Lokal læreplan VG2 (2. ÅR) FELLESFAG 56 Norsk 56 Engelsk 84 Samfunnsfag 56 Kroppsøving PROGRAMFAG 159 Mediedesign og medieuttrykk 159 Mediekommunikasjon 159 Medieproduksjon PROSJEKT TIL FORDYPNING 253 Lokal læreplan * Velger du dette utdanningsprogrammet, kan du etter første året gå videre på IKT-servicefag, og avslutte med et påbyggingsår som til slutt gir generell studiekompetanse. VG3 (3. ÅR) FELLESFAG 140 Historie, påbygging 56 Kroppsøving 140 Matematikk praktisk eller teoretisk, påbygging 84 Naturfag, påbygging 281 Norsk, påbygging FELLES PROGRAMFAG 140 Felles programfag VALGFRIE PROGRAMFAG 140 Valgfritt programfag fra eget programområde/studieforberedende utdanningsprogram. Elever om Medier og kommunikasjon ved Akademiet: Christian Gedde-Dahl Gikk på Akademiet i Drammen, Medier og kommunikasjon, fra Har siden gått på Høyskolen i Lillehammer og studert TV-produksjon. Jobber i dag i NRK. Jeg valgte Akademiet fordi jeg synes det var et nytt og spennende alternativ til den Johannes Bjørnlid 1. år medier og kommunikasjon ved Akademiet i Oslo Jeg vil skape noe selv, og er opptatt av å lage historier med bilder eller film. Jeg har lyst til å bli free lance-fotograf eller jobbe med film. Jeg hadde hørt om Akademiet Silje Strømmen Tidligere elev Medier og kommunikasjon ved Akademiet i Ålesund. Jeg har siden første gang jeg leste Liza Marklund sine bøker om journalisten Annika Bengtzon visst at det var journalist jeg skulle bli. Dermed var medier og Foto: Annalaura Masciavé. offentlige skolen Lærere som tenkte alternativt og var engasjerte, og topp utstyr tilgjengelig for oss elever, gjorde at mine forventninger til skolen ble innfridd og vel så det. Jeg hadde ikke bestemt meg for hva jeg skulle bli eller studere etter videregående da jeg startet på Akademiet. Dette kom av seg selv i løpet av de tre årene jeg gikk på skolen. Gjennom forskjellige oppgaver, ekskusjoner og rådgiving fra lærerne ble mål satt og veien videre staket ut. Jeg var godt forberedt for videre studier etter Akademiet og vil derfor anbefale Akademiet til alle som ønsker å få seg et best mulig grunnlag før videre utdanning. som en bra skole med gode lærere og bra miljø. I tillegg lå den i nærområdet mitt, sentralt i Oslo. Det hørtes perfekt ut for meg. Jeg fikk en veldig god mottakelse og ble fort kjent med medelever og lærere. Lærerne har gjort oss til en stor familie, og jeg kan snakke med medelevene mine om alt. Vi har bare gode lærere hele veien. Klasserommet vårt er fylt av positiv energi. Jeg har lært mer på et halvt år her enn jeg gjorde på hele ungdomsskolen. Jeg sitter med veldig mye kunnskap, og ennå er det to og et halvt år igjen å lære på! Visste du at... I Norge er allerede Apple en av de største leverandørene av datamaskiner til skoler. Suksesser som ipad, iphone og itunes gjør at stadig flere har blitt kjent med Apples brukervennlighet. Alle elevene får beholde Mac en sin etter at de er ferdige med sine tre år på Akademiet. Det er også ordninger for de som går ett og to år. kommunikasjon et naturlig valg da jeg skulle søke på videregående skole. Jeg valgte Akademiet fordi skolen hadde en beliggenhet som passet meg veldig bra. Flotte lokaler, topp utstyr og mye skryt fra folk jeg kjente som hadde gått på skolen tidligere bidro også til å gjøre valget lett. Etter at jeg var ferdig på Akademiet satt jeg igjen med gode grunnleggende kunnskaper om journalistikk, bilderedigering, videoredigering og andre gode ferdigheter som viste seg å være veldig nyttige i videre studier. Akademiet innfridde derfor definitivt de forventningene jeg hadde til en kreativ, medierettet videregående skole. Etter videregående flyttet jeg til Trondheim for å studere journalistikk og deretter gikk turen til England for videre studier. Jeg jobber i dag som journalist og skriver for flere medier. AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 13

14 UTDANNINGSPROGRAM DRØM OM EGEN BEDRIFT? VELG SERVICE OG SAMFERDSEL Drømmer du om å starte din egen bedrift, jobbe med reiseliv eller varehandel? Da er utdanningsprogrammet Service og samferdsel noe for deg. Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse etter tre år samtidig som du får spesialkompetanse om servicenæringen. Du lærer om samarbeid internt i bedrifter, mellom bedrifter og med kundene. Du får også kunnskap om lover og forskrifter og du lærer å analysere kundenes behov. Du blir med andre ord godt skikket til å komme med mulige løsninger for dine bedriftskunder. Service og samferdsel er for deg som ønsker å arbeide med service innen reiseliv, IT, kontor, butikk, vekteryrket eller har ambisjoner om å starte din egen bedrift. Velger du Service og samferdsel, tar du en utdanning som åpner opp for en rekke spennende karrieremuligheter. I tillegg til å kunne etablere sin egen bedrift kan også elevene på Service og samferdsel være utplassert i en bedrift. Dette gjør hverdagen spennende og praktisk rettet, samtidig som man får generell studiekompetanse. Man får med andre ord både i pose og sekk; praktisk erfaring og teoretisk kunnskap. MANGE MULIGHETER Etter de tre årene på Akademiet har du mange muligheter. Du kan for eksempel velge å studere økonomi, markedsføring, reiseliv eller logistikk. Utdannelsen fra Akademiet sørger for at landets høyskoler og universiteter tar imot deg med åpne armer. Vår historie startet med noen gode ideer en sen kveld i Drømmen var å etablere en internasjonal merkevare med hovedkontor i hjembygda vår Stryn, forteller Simen Staalnache. Vi fikk ,- i etableringsstøtte fra Innovasjon Norge og siden den gang har det gått slag i slag. Nå har vi mer enn 200 butikker verden over. Ideen bak Moods of Norway er å kombinere internasjonale trender med detaljer fra norsk kultur og historie, og at hvert produkt har en egen liten historie å fortelle. Vi lager klær med masse humor og spennende fargekombinasjoner, sier Peder Børresen og Simen Staalnache som er gründerne bak designsuksessen. Skal du starte din egen bedrift må du ha en gründer i magen. Tro på deg selv og ditt produkt, jobb målrettet og langsiktig, da oppnår du garantert det beste resultatet! Det er behov for egenskaper som kreativitet, motivasjon og stå på vilje, og det viktigste av alt er nok det å ha den avgjørende evnen til å stå løpet ut, og her snakker jeg selvsagt av erfaring, ler Simen. I tillegg må man fokusere på profitt, konseptet må være klart og økonomien på plass før man tar fatt, legger økonomi-direktør Jan Egil Flo til. Og med informasjonsstrømmen og kommunikasjonslinjene som er tilgjengelig i verden i dag, er jo mulighetene eventyrlige for oss gründere, avslutter de. Det er ingen kunnskap som sitter så godt som den eleven tilegner seg gjennom egen erfaring. På utdanningsprogrammet Service og samferdsel brukes ungdomsbedrift som undervisningsmetoder der aktiv læring er i fokus. Elevene skal realisere sine ideer gjennom å gå veien fra å skape et produkt som etterspørres i markedet til produksjon, markedsføring og salg med mål om å oppnå positiv avkastning og å utvikle det hele til et bærekraftig selskap. Fra Venstre: Simen Staalnache, Peder Børresen og Stefan Dalkvist. Foto: Michael Bezjian 14 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG

15 Service og samferdsel VG1 (1. ÅR) FELLESFAG * 56 Norsk 84 Engelsk 84 Matematikk 56 Naturfag 56 Kroppsøving PROGRAMFAG 168 Drift og oppfølging 140 Kommunikasjon og service 169 Planlegging PROSJEKT TIL FORDYPNING 168 Lokal læreplan VG2 (2. ÅR) FELLESFAG 56 Norsk 56 Engelsk 84 Samfunnsfag 56 Kroppsøving PROGRAMFAG 169 Markedsføring og salg 140 Sikkerhet 168 Økonomi og administrasjon PROSJEKT TIL FORDYPNING 253 Lokal læreplan VG3 (3. ÅR) FELLESFAG 140 Historie, påbygging 56 Kroppsøving 140 Matematikk påbygging 84 Naturfag, påbygging 281 Norsk, påbygging VALGFRIE PROGRAMFAG 140 Valgfritt programfag fra eget programområde/studieforberedende utdanningsprogram. * Velger du dette utdanningsprogrammet, kan du etter første året gå videre på IKT-servicefag, og avslutte med et påbyggingsår som til slutt gir generell studiekompetanse. Elever om Service og samferdsel ved Akademiet: Jasmin Beyer Resepsjonist Jobber hos Quality Hotel Ulstein Da jeg skulle bestemme meg for en videregående skole var det mange å velge imellom. En venninne fortalte om Akademiet Tor-Einar Frostad Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Påbygging til generell studiekompetanse Jeg begynte på Akademiet fordi jeg hadde hørt at det skulle være gode lærere der, og Marie Stranden Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Jeg går på Service og samferdsel fordi det er en linje som gir meg muligheter og valgfrihet videre. Linjen passer også godt for meg som og det fristet meg veldig. Akademiet kunne skilte med engasjerte, kvalifiserte og flinke lærere og flotte lokaler. Jeg gikk Service og samferdsel første året og deretter Salg, service og sikkerhet andre året og det gikk over all forventning. Alle lærere jeg hadde var kjempeflinke og hjalp oss så mye de kunne. De brydde seg om oss og det er et veldig bra miljø blant alle på skolen. Jeg begynte som resepsjonistlærling etter to år på Akademiet og jeg følte at jeg var godt forberedt etter årene ved Akademiet. Jeg tok fagbrev i februar og er nå utdannet resepsjonist. Jeg trives veldig godt i jobben. Jeg har aldri angret på at jeg valgte Akademiet. Jeg lærte utrolig mye på skolen og mye av det jeg lærte har jeg bruk for hver dag på jobb. Er du opptatt av å bli undervist av flinke og utrolig engasjerte lærere, og et godt miljø ikke bare blant elever men også blant elever og lærere så er Akademiet skolen for deg! det stemte. Alle lærerne er motiverte og tilstede for elevene, til og med etter skoletid om det skulle være behov for det. Liker spesielt godt at vi kan gjøre leksene på skolen og få hjelp av en lærer hvis vi trenger det. Det er også mye gruppearbeid, noe som gjør undervisningen mer interessant og sosial. Jeg valgte Service og samferdsel fordi det gir meg mange muligheter etter endt utdanning. Jeg ser for meg videre utdanning innen eiendomsmegling. Alle som ønsker en karriere innen salg og service bør sjekke ut mulighetene denne studieretningen gir å velge Akademiet det anbefaler jeg alle som skal begynne på videregående skole. Visste du at elever ved Akademiet er omfattet av samme skoleskyssordning som elever på offentlig skole. Ordningen praktiseres ulikt fra fylke til fylke. Sjekk med skolen du ønsker å gå på. ikke har avgjort om jeg skal gå ut i lære etter VG2 eller gå VG3 Påbygging til generell studiekompetanse for fremtidig høyskole. Akademiet sine lokaler har en unik beliggenhet midt i sentrum av Ålesund og miljøet på skolen er veldig bra. Det er lett å få venner på tvers av klasser og linjer. Dette er med på å gjøre det lett å trives på skolen. Lærerne er utrolig engasjerte og har et sterkt fokus på oss elever. Det får meg som elev til å føle meg sett og verdsatt. For å knytte teori til virkelighet jobber vi med ungdomsbedrifter. Det er med på å vise hvordan teori brukes i praksis og vi utvikler evnen til å jobbe målrettet, både selvstendig og i grupper.... som elev ved Akademiet VGS har du samme rettigheter til lån og stipend som ved andre videregående skoler. AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 15

16 UTDANNINGSPROGRAM PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Går du på et yrkesfaglig utdanningsprogram og ønsker å studere på høyskole eller universitet? Da trenger du generell studiekompetanse. For å oppnå dette er et skoleår på Påbygging til generell studiekompetanse løsningen. På utdanningsprogrammet påbygging til generell studiekompetanse har du fag som norsk, historie, naturfag og matematikk som gir deg den teoretiske kompetansen som kreves for å kunne bli tatt opp til spennende studier på høyskoler og universitet. På Akademiet VGS vil Påbygging til generell studiekompetanse forberede deg til spennende og utfordrende utdanningsløp, både når det gjelder det faglige og det å lære metoder og teknikker for hvordan du kan tilegne deg ny kunnskap. Dette vil du ha nytte av i dine videre studier. Påbygging til generell studiekompetanse er et år med en god del teori, men heldigvis er undervisningen godt tilrettelagt for oss som har gått yrkesfaglig tidligere. Akademiet er en godt utstyrt skole med motiverende lærere og godt miljø. Med riktig innstilling og god hjelp fra flinke lærere er veien til studiekompetanse overkommelig, forteller Anette Fylling som har valgt dette utdanningsprogrammet. Visste du at... Alle skolene har egne IT-ansvarlige som sørger for at alle elever til enhver tid har det utstyret de har behov for, at det er i orden og har riktig programvare innstallert. Påbygging til generell studiekompetanse FELLESFAG (701 TIMER) 140 Historie 56 Kroppsøving 140 Matematikk 84 Naturfag 281 Norsk PROGRAMFAG (140 TIMER) Timene skal brukes til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. 16 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG

17 GODT RUSTET FOR NYE UTFORDRINGER Med en far som grafiker meldte medieinteressen seg tidlig hos Marius Kaarstad Bøe. Etter anbefaling fra en god kamerat søkte han skoleplass og startet høsten 2006 som elev på utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon ved Akademiet. I løpet av de tre årene på videregående skole jobbet han stadig med medieoppdrag på si. Han startet firmaet Mediedyret sammen med en kompis, og noen av prosjektene flettet de like godt inn i undervisningen. Akademiet har en magisk måte å drive skole på. Lærerne er flinke, de strekker seg langt for elevene, og følger opp både på skolen og hjemme. Det vi jobbet med gav oss en reell erfaring, både praktisk og teoretisk, og det gjorde meg godt forberedt på det jeg møtte i arbeidslivet. Miljøet på skolen var kjempegodt, både mellom oss elever og mellom oss og lærerne. Selv om det snart er seks år siden jeg gikk ut fra Akademiet holder vi fortsatt kontakten, forteller Marius. Etter tre år på Akademiet gikk Marius rett ut i jobb. Han startet som service-tekniker hos Appleforhandleren Tell der han holdt til i to år før han ville prøve noe nytt. Han søkte på en utlyst stilling hos Aftenbladet, ble ansatt og arbeidet med webutvikling, markedsføring og reklame til han fikk tilbud om jobben som IT-ansvarlig i Oilers. Oilers er den ledende ishockeyklubben i Norge, de har vunnet tre norgesmesterskap og ett seriemesterskap, og har spilt i eliteserien siden Klubben har stort fokus på veldedighet. For et par år siden gav de en halv million kroner til Kreftforskning i Rogaland kommune. En gang i året arrangeres bamsebonansa. Når hjemmelaget får sitt første mål kaster tilskuerne bamser på isen. Disse gis til barn på sykehus eller sendes til barn i fattige land. Marius forteller at jobben er kjempespennende, ingen dag er lik. Han har ansvaret for produksjon av kamper, grafikk og film til kampene, nettverket og signage-systemet som er et digitalt skiltsystem. Stavanger Oilers eier DNB-Arena. Selv om det i hovedsak er ishockey det dreier seg om er DNB-Arena en flerbruksarena, noe som medfører flere spennende arbeidsoppgaver for Marius. Han har utviklet og drifter websidene til både Oilers, DNB-Arena og betalingssystemet ArenaCash, som de benytter. Ved alle arrangement er det Oilers som er leverandør, det betyr at Marius har ansvaret for infrastrukturen også! I tillegg til alt dette legger han stolt til at Oilers hvert år legger til rette for at elever fra Akademiet får komme på besøk til dem for å jobbe med Medier og kommunikasjon i praksis. Foto: Karl Mathias Moberg. Fremover planlegger han å fylle på med mer kunnskap. Han ser for seg å studere Markedsføring på deltid, ved siden av jobben. Akademiet er en populær skole med godt rykte og kul kultur! Jeg anbefaler skolen på det sterkeste til alle som skal søke videregående. De få kronene man betaler får man igjen mange ganger. Ja, jeg sammenligner det å være elev på Akademiet med en sparekonto; Spytter du inn litt penger nå får du et enormt utbytte for resten av livet. Foto: Kenneth Stevenson. Tekst: Ann Kristin Lyngset. Det smarteste jeg har gjort i livet mitt er å gå på Akademiet. Jeg har fått oppfylt drømmen om utdanning og jobb innen media Tidligere elev på Akademiet VGS Sandnes, Medier og kommunikasjon. Marius Kaarstad Bøe IT-ansvalig i Stavanger Oilers. AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 17

18 HOS AKADEMIET FÅR OGSÅ LÆRERNE KARAKTER... Hos Akademiet er undervisningsevaluering et viktig verktøy som benyttes for å skape kvalitetsutvikling. Hensikten er å få mer informasjon om hvordan elevene opplever at undervisningspraksisen og læringsmiljøet på skolen er, slik at en kan benytte resultatet til å skape positiv utvikling og hele tiden forbedre kvaliteten på undervisningen. Når man deltar på seminarer, kurs eller annen opplæring er det både helt vanlig og forventet at man gir sin tilbakemelding på opplæringen. Det sikrer at både firmaet som arrangerer og den personen som underviser kan forbedre seg og gjøre opplæringen bedre. Av en eller annen grunn har slike systematiske vurderinger ikke vært vanlige i norsk skole. På Akademiet har anonym undervisningsevaluering, der elevene gir alle sine lærere karakterer og skriftlige tilbakemeldinger, vært benyttet som en viktig del av vårt kvalitetssystem siden skolen startet. Hvert halvår ber vi alle våre elever om å vurdere lærerne sine på en rekke områder. Vi spør om alt fra hvor faglig dyktig læreren er, hvordan hun/han oppleves som klasseleder, til hvordan prøver og arbeid blir fulgt opp. Alle evalueringene gjøres anonymt, og vi opplever at elevene er saklige og konstruktive i sine tilbakemeldinger. Dette gjør at vi langt enklere kan gjøre justeringer i opplæringen, noe som øker læringsutbyttet til elevene. Målet med evalueringen er utvikling både av den enkelte lærer, lærerkollegiet og hele skolen. Disse direkte tilbakemeldingene fører til større grad av refleksjon over egen praksis, noe som igjen bidrar til en kultur for læring og utvikling av lærerprofesjonen. For Akademiet er det også viktig å få vite hvordan elevene opplever at undervisningen er tilpasset deres ståsted, fordi dette vil ha innvirkning på elevens lærelyst og dermed også faglige resultat. Elevperspektivet er derfor helt avgjørende for elevenes utvikling og for de resultat som elevene i skolen oppnår både faglig og sosialt. Elevmedvirkning i skolen bidrar også til at vi får en skole med mer åpenhet og fellesskap. 18 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG

19 Søknadsskjema FOR AKADEMIET VGS Noen av Akademiets skoler deltar i fellesinntaket VIGO og praksisen er ulik fra fylke til fylke: Akademiet Drammen, Ålesund, Molde og Sandnes Ved søking til en av disse skolene søker du via Søkere vil her få svar på søknaden sin direkte fra skolen i månedsskiftet april/mai. Søknadsfrist er 1. mars. Akademiet Oslo I Oslo er ingen av de private skolene med i fellesinntaket VIGO, og du må bruke søknadsskjemaet i denne katalogen, eller søke elektronisk via nettsidene våre, Søknadsfrist er 1. mars. Terminkarakterer og kompetansebevis Søkere til Vg1 må sende inn julekarakterer (1. termin-karakter) for 10. klasse og karakterer for avsluttende fag fra 8. og 9. klasse. Søkere til Vg2 og Vg3 må sende 1. termin-karakter for siste skoleår, og evt. kompetansebevis fra Vg1. Er du det minste i tvil om hvordan du skal søke på en av våre skoler, ta kontakt med ditt lokale skolested, eller sjekk nettsidene våre, for mer informasjon. JEG SØKER VG1 1. KLASSE Prioritet: NB! Dersom du søker flere programområder må du prioritere hva som er 1. ønske, 2. ønske osv. (sett nr. i avkrysningsboks) Studiespesialisering Studiespesialisering med Juss Studiespesialisering med Teknologi og forskning Studiespesialisering med internasjonalt fokus Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Jeg ønsker følgende fremmedspråk: (gjelder kun deg som skal gå Studiespesialisering) Tysk ll (for deg med Tysk fra ungdomsskolen) Fransk ll (for deg med Fransk fra ungdomsskolen) Spansk l (for deg som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, eller ønsker å skifte til nytt språk) Spansk li (for deg med Spansk fra ungdomsskolen) JEG SØKER VG2 2. KLASSE Prioritet: NB! Dersom du søker flere programområder må du prioritere hva som er 1. ønske, 2. ønske osv. (sett nr. i avkrysningsboks) Studiespesialiserende programområder: Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Yrkesfaglige programområder: Medier og kommunikasjon IKT-servicefaget Salg, service og sikkerhet JEG SØKER VG3 3. KLASSE Prioritet: NB! Dersom du søker flere programområder må du prioritere hva som er 1. ønske, 2. ønske osv. (sett nr. i avkrysningsboks) Medier og kommunikasjon Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Påbygging til generell studiekompetanse Skolested: Drammen Molde Oslo Sandnes Ålesund Personalia: Navn:... Etternavn:... Fødselsnummer NB! Må fylles ut, 11 siffer:... Adresse:...Postnr:...Sted:...Kommune:... Tlf. priv:...mobil:...e-post:... Avgangsår grunnskole:...skole:... Fars navn:...fars tlf/mobil:... Mors navn:...mors tlf/mobil:... Vi gjør oppmerksom på at fremmedspråk og programområdet/fagtilbudene kan variere noe på Akademiets forskjellige skolesteder. Du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med tilbudet på den skolen du søker. AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG 19

20 UNIKE SKOLER MED EN FELLES VISJON Akademiet skal være den beste og mest fremtidsrettede videregående skolen i Norge! Dette er vår visjon. Det betyr blant annet at vi skal tilby elevene et unikt studietilbud gjennom høyt kvalifiserte medarbeidere, moderne undervisningsformer og gode tekniske hjelpemidler. At vi i dag er norges største private videregående skole viser at vår måte å drive skole på har passet for mange. Vi har i dag seks vidergående skoler med tilsammen mer enn 2200 elever. Alle skolene drives etter vår felles visjon, og fokus hos alle er hele tiden å gi våre elever et best mulig læringsmiljø. Samtidig ønsker vi at at alle skolene også skal ha sine lokale særegenheter og utvikle seg i en retning som passer lokale behov og ønsker. Vi samarbeider derfor med det lokale næringsliv og våre elever får besøke og har utplassering i lokale bedrifter. Vi benytter oss av lokale kulturtilbud og aktiviteter, og mye av undervisningen foregår ute i nærmiljøet. Alt dette påvirker hver enkelt skole og miljøet der slik at det blir unikt i forhold til våre andre skoler. Dette synes vi er spennende, lærerikt og ofte utviklende for hele skolesystemet. Vi utveklser erfaringer, ideer og lærer av hverandre. Ting som en stund er unikt for en skole kan derfor ettervert bli noe som kommer alle skolene og dermed alle våre elever til gode. Hiron Birho Husein Realfag Ålesund Valget om å gå ved Akademiet i Ålesund må være et av de beste valgene jeg har tatt! Skolen ligger meget sentralt og har en utrolig utsikt. Akademiet er en moderne skole med store klasserom og godt teknisk utstyr noe som gjør det lett å studere. Det at skolen ikke er så stor skaper et godt samhold blant elever og lærere. Vi har et godt og inkluderende sosialt miljø, noe som gjør enhver skoledag trivelig. Noe av det beste ved Akademiet er de dyktige og motiverte lærerene som setter hardt arbeid i at vi skal lykkes med utdanningen, både på videregående og i forhold til videre studier. Vi som elever inkluderes i undervisningen og sammen med lærerene finner vi de beste læringsmetodene. I tillegg har jeg fått være med på unike og kunnskapsrike turer, blant annet til CERN i Sveits. AKADEMIET VGS ÅLESUND Moloveien 5 Postboks 943 Sentrum, 6001 ÅLESUND Tlf Fax: Marcus Geitle Realfag 20 AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG Sandnes Jeg trives utrolig godt på Akademiet i Sandnes, både jeg og foreldrene mine er kjempe fornøyd med skolen, undervisningsopplegget og den gode oppfølgingen vi som elever får. Skolen ligger midt i Sandnes sentrum, sentralt plassert i forhold til kommunikasjon med buss og tog, og rett utenfor døren har vi tilgang til alt hva Sandnes kan by på, noe vi ofte benytter oss av i undervisningssammenheng. Skolen har en morsom arkitektur, det ser veldig skikkelig ut her og i undervisningen bruker vi topp moderne utstyr. Det viktigste for meg å få frem hvor dyktige lærerne er; de er veldig engasjerte i timene, de er faglig dyktige og gir mye av seg selv, og det er nettopp det som motiverer meg aller mest. Jeg stortrives på Akademiet i Sandnes, her har jeg funnet drømmelærerne mine og jeg har fått kompiser og venninner for livet. AKADEMIET VGS SANDNES Langgaten 1 Postboks 3223, 4398 SANDNES Tlf Fax:

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En medspiller i utviklingen av regionens idrettstalenter AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2500 elever fordelt

Detaljer

NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2500 elever fordelt

Detaljer

NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2500 elever fordelt

Detaljer

NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2500 elever fordelt

Detaljer

NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2500 elever fordelt

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Studiespesialisering og Sciencelinja

Studiespesialisering og Sciencelinja Studiespesialisering og Sciencelinja Greåker Vgs Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? La det være sagt med en gang:

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Videregående skole

Videregående skole Videregående skole 2017-2018 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2500 elever fordelt

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015 16/17 SKOLETUR 2015 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: LFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via VELKOMMEN TIL

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole med 4S et unikt opplæringstilbud

Detaljer

Du som elev i 10. klasse

Du som elev i 10. klasse Nesodden_skolekatalog_2017.indd 1 07/11/2017 14:22 Forord Du som elev i 10. klasse skal snart gjøre et viktig valg. Valg av utdanningsprogram i videregående skole vil ha stor betydning for veien videre.

Detaljer

VELKOMMEN TIL AKADEMIET VGS BERGEN

VELKOMMEN TIL AKADEMIET VGS BERGEN SKOLEKATALOG AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN 2018/2019 VELKOMMEN TIL AKADEMIET VGS BERGEN Akademiets visjon er at vi skal være den beste og mest fremtidsrettede videregående skolen i Norge. Visjonen

Detaljer

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Oppdatert utgave 14. januar 2016 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: LFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no VELKOMMEN

Detaljer

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no

Detaljer

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

MEDIER OG KOMMUNIKASJON Hvilke positive forandringer ser vi i endringen til studieforberedende? - Fagene (fellesfagene og programfagene) er jevnere fordelt over tre år. - Vi unngår det teoritunge Vg3-året som medier og kommunikasjon

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

Trondheim Katedralskole

Trondheim Katedralskole Trondheim Katedralskole Velkommen til landets eldste skole På Katedralskolen Trondheim Katedralskole har en historie som går mer enn 900 år tilbake i tid. Innenfor fasadene møter du et nyrenovert skoleanlegg

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Oppvekstforetak KF

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Oppvekstforetak KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Oppvekstforetak KF SØKNADSSKJEMA FOR FASTLANDSELEVER SKOLEÅRET 2013-2014 Søknadsfrist: 15.april 2013 Søknad sendes til: Longyearbyen skole v/avd.leder VG, Postboks 350, 9171 Longyearbyen

Detaljer

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE FORORD ELEKTROFAG s. 4 HELSE- OG OPPVEKSTFAG s. 6 Ved Nesodden videregående skole gir vi god elevoppfølging på alle nivåer. Alle elever følges tett opp med faglig veiledning

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

Er det mulig å bli flyver, lege, politi, selger, vekter, sivilingeniør eller statsminister hvis du begynner på Eikeli til høsten?

Er det mulig å bli flyver, lege, politi, selger, vekter, sivilingeniør eller statsminister hvis du begynner på Eikeli til høsten? Er det mulig å bli flyver, lege, politi, selger, vekter, sivilingeniør eller statsminister hvis du begynner på Eikeli til høsten? Ja, definitivt. Vi tilbyr alle fag som skal til for å jobbe med disse yrkene

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor]

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor] hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal snakke om: Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør jeg velge? Digitalisering: mange arbeidsoppgaver

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdanning for fremtiden læring for livet. Nøtterøy videregående skole

Utdanning for fremtiden læring for livet. Nøtterøy videregående skole Utdanning for fremtiden læring for livet Nøtterøy videregående skole Nøtterøy videregående skole: Noen raske fakta Studieforberedende: Studiespesialisering (fem klasser på hvert trinn) Nøtterøy International

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

En kreativ vei til studiekompetanse

En kreativ vei til studiekompetanse En kreativ vei til studiekompetanse Skansen Videregående Steinerskole er en del av Steinerskolen i Trondheim Som elev får du generell studiekompetanse med skoleplass i tre år og kan velge mellom to linjer.

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor]

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor] hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 Landets største studiespesialisering (11 klasser pr trinn) Buskeruds største vgs med over 1300 elever og ca 200 ansatte Stort fagtilbud Tre

Detaljer

Studiespesialisering. Også med realfag fra høsten 2015

Studiespesialisering. Også med realfag fra høsten 2015 Studiespesialisering Også med realfag fra høsten 2015 Fotografer: Sidsel Jørgensen, Øystein Båsland, Ann Cathrin Langfeldt, Linda Jacobsen, Synnøve Stokkeland, Tanya Birkeland, Michael Rue, Philip Andre

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Kultur og kompetanse i fjellregionen

Kultur og kompetanse i fjellregionen Kultur og kompetanse i fjellregionen Nord-Østerdal videregående skole Velkommen til den nye videregående skolen i Nord-Østerdalen Det nye bygget har reist seg. Alt har gått etter planene. Innflytting vil

Detaljer

Steinerskolen Videregående skole

Steinerskolen Videregående skole Steinerskolen Videregående skole Studiekompetanse og allsidig utvikling. Vi tilbyr Studiekompetanse tilsvarende studiespesialiserende program, allmenne fag i offentlig skole. Du får en variert skoledag

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no DObbelkompetanse et solid springbrett lier.vgs.no Nye utdanningstilbud med muligheter for å velge både yrkes- og studiekompetanse, gir elevene et solid og unikt springbrett for fremtidig karrierevalg.

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Fagvalget hva skal velges? 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rosenvilde. Photo: Chell Hill ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE

Rosenvilde. Photo: Chell Hill ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE Rosenvilde S k o l e Photo: Chell Hill V i d e r e g å e n d e ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE UTDANNINGSPROGRAM Studiespesialisering Studiespesialisering med formgivingsfag Medier og kommunikasjon Helse-

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Rådgivning - en balanse: Få elever til å jobbe/ta utfordringer eller skape høyt stressnivå? Kveldens temaer: 1.

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Innhold. Realfag - Økonomi - Internasjonal Kommunikasjon. Om OPG 3. Linjevalg 1. år 5. Reallinjen 7. Økonomilinjen 9. Internasjonal Kommunikasjon 11

Innhold. Realfag - Økonomi - Internasjonal Kommunikasjon. Om OPG 3. Linjevalg 1. år 5. Reallinjen 7. Økonomilinjen 9. Internasjonal Kommunikasjon 11 - ditt forsprang! Om OPG 3 Linjevalg 1. år 5 Reallinjen 7 Økonomilinjen 9 Internasjonal Kommunikasjon 11 Slik Søker du 13 Søknadsskjema 14 Innhold OPG tilbyr 3 linjer som alle er studiespesialiserende:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo katedralskole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo katedralskole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo katedralskole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

Fra søknad til vitnemål og fagbrev

Fra søknad til vitnemål og fagbrev Fra søknad til vitnemål og fagbrev I mange européiske land velger man studieforberedende utdanning i 11-12-årsalderen I Norge velger man studie- eller yrkesforberedende utdanning i 15-årsalderen Velges

Detaljer