Internt notat Journalnr: 2008/1587 Dato: Vedlegg 2 - Studieplan Kunst og design i leire 1. Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internt notat Journalnr: 2008/1587 Dato: 15.10.2008. Vedlegg 2 - Studieplan Kunst og design i leire 1. Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2008/1587 Dato: Vedlegg 2 - Studieplan Kunst og design i leire 1 Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Lærerskoleveien 40, 3679 Telefon Jostein Sandven 3901 Notodden Telefaks Internett

2 2 Studium I Leire kunst og design 1 60 studiepoeng Høgskolen i Telemark

3 3 Leire - kunst og design studiepoeng Innledning Studiet er et 60 studiepoeng studium over 2 semestre bestående av 5 selvstendige moduler. Studiet har fokus på bruksform og skulptur slik det kan uttrykkes i et plastisk materiale som leire. Gjennom en vekselvirkning mellom teori og praksis skal studentene utvikle handlingskompetanse og evne til å begrunne sin faglige praksis. Med dette som utgangspunkt skal studiet gi grunnlag for personlig utvikling og oppøve en bevisst holdning til fagområdets muligheter og verdier i forhold til individ, skole og samfunn. Målgruppe og opptakskrav Målgruppe er studenter som ønsker grunnleggende opplæring i å forme, designe og arbeide med materialet leire. Opptakskrav er generell studiekompetanse Mål for studieprogrammet I studiet Leire - Kunst og design 1 skal studenten utvikle sine kunnskaper, erfaringer og skapende evner. Slik kan forståelsen og opplevelsen av estetiske verdier knyttet til design, kunst, environmental art, leire som materiale, kommunikasjon, funksjon og didaktikk styrkes. Studiet skal videreutvikle bevisste holdninger til fagets muligheter og verdier, der menneske, læring, kultur og miljø står sentralt. Studenten skal kunne: øke sine kunnskaper, erkjennelse og uttrykksevne gjennom estetisk skapende arbeid med leire som materiale beherske og kunne anvende kreative prosesser i problemløsning, produktutvikling og estetisk skapende arbeid arbeide systematisk for å tilegne seg de motoriske ferdigheter og tekniske kunnskaper som er nødvendig for å kunne omsette ide til konkret resultat opparbeide evne til selvstendig problemformulering og problemløsing utvikle grunnleggende kompetanse i design anvende teorier i form, farge og komposisjon til å vurdere eget og andres skapende arbeid

4 4 oppleve og tilegne seg kunnskap om kunst og formkultur innen keramikk og utvikle handlingskompetanse i forhold til tradisjon og fornyelse tilegne seg kunnskap og erfaring med relevant forsøks- og utviklingsarbeid innen fagfeltet visualisere og dokumentere skapende prosesser fra ide til ferdig produkt Videre studiemuligheter Studiet kan være: Utdanning som gir mulighet for å søke videre på faglærer i Formgiving, Kunst og Håndverk eller bachelor i Visuelle Kunstfag og Design. Kompetansegivende videreutdanning for søkere med fullført lærer- eller førskolelærerutdanning Del av grunnlag for opptak til masterstudiet i formgiving, kunst og håndverk Faglig grunnlag for videre kunstfagrelaterte studier Del av faglig grunnlag for å starte egen bedrift Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning Emnekode Emnets haust Studiepoeng O / V Semester Høst Semester Vår Xxx Dreiing i leire 15 O 15 xxx Skulpturale formuttrykk i leire 15 O 15 xxx Forming i leire i et etnografisk perspektiv 10 O 10 xxx Leire i et samtidsperspektiv 10 O 10 Xxx Kunst og formkultur historisk overblikk Sum:

5 5 * O -obligatorisk emne, V - Valgbare emne Studiet er satt sammen av 5 moduler. For å få eksamen i Leire - kunst og design 1 60 studiepoeng må alle modulene være gjennomført med bestått karakter.

6 6 Arbeids- og læringsformer Studentene arbeider hovedsaklig selvstendig og under veiledning av lærer i verkstedene. Gjennom veiledning i verksted blir teori og refleksjon knyttet til studentens eget skapende arbeid. Forelesninger, seminar og ulike typer utadrettede virksomheter er del av arbeidsformene. Dette omfatter utstillinger og digitale presentasjoner. Forholdet mellom teori/praksis 3 uker av studieåret er avsatt til pedagogisk praksis knyttet til undervisning innenfor formgiving i grunnskolen eller bedrift. Vurderingsformer Studentene er selv ansvarlige for å holde seg orientert om oppgaver, frister, arbeidskrav m.m. Alle emnene skal leveres inn som mappebesvarelser og vurderes med karakterer. Forelesningsrekker, seminarer, innføringer og vurderinger betraktes innenfor regelen om 80 % oppmøte plikt. Eksamen Hvert emne regnes som selvstendige moduler som blir vurdert hver for seg ut fra mappeinnlevering med utstilling av produkter. Det gis karakterer på en skala fra A til F, der A er høyeste og E er laveste ståkarakter. Karakterene på hver av de 5 modulene blir ført på vitnemålet. Det vises for øvrig til forskrift om eksamen ved Høgskolen i Telemark.

7 7 Emneomtaler Xxx Dreiing i leire stp Forkunnskaper Opptakskrav er generell studiekompetanse. Innhold I dette emne vektlegges utprøving og trening i dreiing av lavt og høytbrennende leirer samt utprøving av leirefarger og glasurer. Det oppøves grunnleggende formforståelse for dreide bruksformer i leire. Læringsmål Studentene skal kunne: vise en dreieteknikk som holder et håndverksmessig nivå forme bruksgjenstander på dreieskiven designe bruksgjenstander arbeide med dekor og ornamentikk på bruksgjenstander tilegne seg glasurlære og gjøre erfaringer med glasurutprøvinger dokumentere læringsprosessen og den designprosess oppgaven benytter tilegne seg kunnskaper om leire og glasurstoffenes helseproblematikk og gjennomføre rutiner for HMS tiltak. Studenten skal kjenne til datablader og innholdet i materialene som brukes. Organisering Undervisningen er knyttet til skolens leireverksted der det vil foregå innføringer, seminarer og veiledninger. Det forventes at studentene utøver stor grad av egeninnsats på verkstedene. Vurderingsformer Studentene leverer inn mappebesvarelse til avtalt tid som inneholder produkter, presentasjoner av produkter, prosessbeskrivelse og refleksjon over praksis. Det blir gitt gradert karakter fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Pensumlitteratur Akner-Kohler, C. (1994) Three-dimensional visual analysis. Institutionen för industridesign,, Stockholm, Konstfack Chappel, J. The potters complete book of clay and glazes. New York, Watson Guptill publication

8 8 Warshaw, J. 2000, Potter. London, Lorenz Books Xxx. Skulpturale formuttrykk i leire stp Forkunnskaper Opptakskrav er generell studiekompetanse. Innhold I dette emne vektlegges utprøving og trening i modellering av form og oppøving av formforståelse. Det fokuseres på overflatestrukturer og relieffvirkninger Læringsmål Studentene skal kunne: dokumentere læringsprosessen og den designprosess oppgaven benytter støpe gipsformer trykke ut leire i gips bygge opp strukturer og relieffer i leire tilegne seg kunnskaper om overflatebehandling utvikle ulike dekor, avtrykk og teksturale teknikker tilegne seg glasurlære og gjøre erfaringer med glasurutprøvinger tilegne seg kunnskaper om leire og glasurstoffenes helseproblematikk og gjennomføre rutiner for HMS tiltak. Studenten skal kjenne til datablader og innholdet i materialene som brukes. Organisering Undervisningen er knyttet til skolens leireverksted der det vil foregå innføringer, seminarer og veiledninger. Det forventes at studentene utøver stor grad av egeninnsats på verkstedene. Vurderingsformer Studentene leverer inn mappebesvarelse til avtalt tid som inneholder produkter, presentasjoner av produkter, prosessbeskrivelse og refleksjon over praksis. Det blir gitt gradert karakter fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Pensumlitteratur Akner-Kohler, C. (1994), Three-dimensional visual analysis. Institutionen för industridesign, Stockholm, Konstfack Hansen, C. D. Håndbok I Studiokeramik. Teori og teknikk. Kroghs Forlag A/S

9 9 Speight, C. F. (1983) Image in clay sculpture: historical and contemporary techniques. New York, Harper & Row Veiteberg, J. (2005), Kunsthåndverk. Frå tause ting til talande objekt. Oslo, Pax Forlag A/S Xxx. Forming i leire i et samtidsperspektiv Forkunnskaper Opptakskrav er generell studiekompetanse. Innhold I dette emne vektlegges samspillet mellom utøver, de keramiske produktene og miljøfaktorene. Det er samtidskonteksten de keramiske produktene står i som danner fokus og som danner plattform for de skapende prosesser i leire som studenten blir ledet inn i. Læringsmål Studentene skal kunne: dokumentere læringsprosessen og den designprosess oppgaven benytter dokumentere forståelse for bruk av visuell kommunikasjon (lese, skrive i leire) for å kunne kommunisere gjennom produkter i leire lage fortellinger ved bruk av objekter i leire plassert inn i en natur og eller en sosial kontekst ha forståelse for og kunne uttrykke seg innenfor retninger som landart, community art og environmental art tilegne seg kunnskaper om leire og glasurstoffenes helseproblematikk og gjennomføre rutiner for HMS tiltak. Studenten skal kjenne til datablader og innholdet i materialene som brukes. Organisering Undervisningen er knyttet til skolens inne og ute verksteder og det offentlige rom. Det vil foregå innføringer, seminarer og veiledninger. Det forventes at studentene utøver stor grad av egeninnsats på verkstedene. Vurderingsformer Studentene leverer inn mappebesvarelse til avtalt tid som inneholder produkter, presentasjoner av produkter, prosessbeskrivelse og refleksjon over praksis. Det blir gitt gradert karakter fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

10 10 Pensumlitteratur Akner-Kohler, C. (1994) Three-dimensional visual analysis. Institutionen för industridesign, Konstfack, Stockholm Mansfield, J. (2005) Ceramics in the environment.american Ceramic Sosiety, Ohio Reijnders, A.(2005) The ceramic process. European ceramic work centre, London, A &C Black Xxx. Leire i et etnografisk perspektiv Forkunnskaper Opptakskrav er generell studiekompetanse. Innhold I dette emne vektlegges gamle kulturers behandling av materialet leire opp mot impulser fra moderne formgiving i leire. Det blir muligheter for å forme i store formater da ovner kan bygges til objektets størrelser og form. Læringsmål Studentene skal kunne: dokumentere læringsprosessen og den designprosess oppgaven benytter bygge vedbasert rakuovn, tunnelovn og tønneovn. dokumentere fyringsskjema og gjennomføre en kontrollert fyring av leireobjekter i vedovn. ha kjennskap til ulike leires oppbygging for å kunne brennes i ulike ovner med ulike temperaturer. formgi større objekter studere og la seg inspirere av utvalgte etnografiske kulturers formspråk studere samtidskunst som arbeider med leire som materiale tilegne seg kunnskaper om leire og glasurstoffenes helseproblematikk og gjennomføre rutiner for HMS tiltak. Studenten skal kjenne til Datablader og innholdet i materialene som brukes. Organisering Undervisningen er knyttet til skolens leireverksted både ute og inne. Det vil være innføringer, seminarer, brenningsdøgn og veiledninger. Det forventes at studentene utøver stor grad av egeninnsats på verkstedene. Vurderingsformer

11 11 Studentene leverer inn mappebesvarelse til avtalt tid som inneholder produkter, presentasjoner av produkter, prosessbeskrivelse og refleksjon over praksis. Det blir gitt gradert karakter fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Pensumlitteratur Akner-Kohler, C. (1994) Three-dimensional visual analysis. Institutionen för industridesign, Konstfack, Stockholm Mansfield, J.(2005) Ceramics in the environment.american Ceramic Sosiety, Ohio Watkings, J. & P. A. Wandless, Alterntive Kilns and Firing Techniqes. Lark Books, xxx. Kunst og formkultur historisk overblikk Forkunnskaper Opptakskrav er generell studiekompetanse. Læringsmål Studentene skal kunne gjøre rede for hovedtrekkene i kunstens historie fra oldtiden og fram til nyere tid gjøre rede for hovedtrekkene ved sentrale retninger i det 20. århundres kunst og formkultur gjøre rede for utvikling og karakteristiske trekk ved håndverkertradisjoner, folkekunst, kunsthåndverk, kunstindustri, moderne design og industriell masseproduksjon kjenne til formuttrykk både i majoritets- og minoritetskulturer og kunne gjøre rede for viktige trekk ved samisk kultur, særlig duodji kjenne til arkitektur, byggeskikk og bruksgjenstander som uttrykk for den tid og det samfunn de har blitt til i reflektere over kunstens forhold til ideer i tiden, til forandringer i kultur og samfunn, til teknologiske nyvinninger og ellers endringer i kunstens institusjonelle status bruke relevant fagterminologi og analysemetoder til beskrivelse, tolking og Forkunnskaper Opptakskrav er generell studiekompetanse. Innhold I dette emne vektlegges Kunst og formkultur med et historisk overblikk

12 12 Emnet omfatter hovedlinjene i europeisk kunst, arkitektur, håndverk og design, fra antikken til samtidskunsten. Det blir lagt vekt på ulike stilperioder og forståelse for de sosialhistoriske drivkreftene som danner bakgrunnen for kunstens ulike uttrykksformer. Framveksten av teknologi og de visuelle massemediers innflytelse på kunsten blir vektlagt. For studentene er det viktig at de reflekterer over sammenhengen mellom kunst og samfunn, kunst og teknologi, kort sagt den sammensatte kontekst kunsten befinner seg i. Det er viktig at studentene utvikler evner til å bruke relevant fagterminologi og analysemetoder til beskrivelse, tolkning og drøfting av kunst og formkultur fra ulike stilperioder, samt knytte dette an til egne erfaringer og selvstendige refleksjoner. Organisering Studiet strekker seg over to semester. Undervisningen i emnet legges opp med en forelesningsrekke og selvstudium. Det skal gjennomføres kortere ekskursjoner til museer og gallerier som kan gi innsikt i kunst og formkulturens historie. Emnets karakter og omfang forutsetter at studentene følger forelesningene, samtidig som det fordrer en stor grad av selvstudium. Undervisningen er knyttet til fellesforelesninger med andre emner. Det forventes at studentene utøver stor grad av egeninnsats innen litteraturstudier. Vurderingsformer Kunst og formkultur - historisk overblikk avsluttes etter to semester med en skriftlig prøve eller hjemmeoppgave med gradert karakter Det blir gitt gradert karakter fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Pensumlitteratur Obligatorisk litteratur Gombrich.E. H (2003) Verdenskunsten. 4. utg., Oslo, Aschehoug ISBN Antall pensumsider: 654 Danbolt, Gunnar (2001) Norsk kunsthistorie : bilde og skulptur frå vikingtida til i dag. 2. utg., Oslo, Samlaget ISBN Gympel, Jan (2005) Arkitekturens historie : fra oldtiden til i dag., Oslo, Spektrum ISBN Antall pensumsider: 119

13 13 Hauffe, Thomas (1996) Design., Oslo, Cappelen ISBN Antall pensumsider: 192 Danbolt, Gunnar (2002) Blikk for bilder : om tolkning og formidling av billedkunst., Oslo, Abstrakt forlag ISBN Tilleggslitteratur Brekke, Nils Georg. Nordhagen, Per Jonas. Lexau, Siri Skjold (2003) Norsk arkitekturhistorie : frå steinalder og bronsealder til det 21. hundreåret., Oslo, Samlaget ISBN Smith, Edward Lucie (1993) Art and civilization., New York, H.N.Abrams ISBN Antall pensumsider: 560 Klingenberg, Ingvar Aabrek (2001) Kunsthåndverk og design i Norge., Oslo, Gyldendal fakta ISBN Piper, David (red.). Danbolt, Gunnar (red. norsk ut.) (1996) Aschehougs kunsthistorie. Bind 1 til bind 4., Oslo, Aschehoug ISBN

14 14 Med hilsen Jostein Sandven instituttleder Interne kopimottakere

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2007 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64 Revidert

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Spilldesign Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1... Innledning Spilldesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Bachelor of theatre production and acting 180 studiepoeng Dato for godkjenning 29.06.2011, dekan, avdeling for lærerutdanning Gjelder for studenter

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2011/1644 Dato: 15.10.2011 Søknad om etablering av Innføring i spesialpedagogikk,

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i dans/ program in Dance 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 30.01.13 Akkreditert av NOKUT 30.01.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...

Detaljer

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication Årsstudiet i medier og kommunikasjon One Year study in Media and Communication 60 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag Dato 17.03.2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Bjørn Goksøyr Internt notat Journalnr: 2012/1587 Dato: 15.10.2012 Søknad om etablering av bachelorstudium i spesialpedagogikk/utvidelse

Detaljer

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer