Samisk høgskole - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samisk høgskole - Offentlig journal"

Transkript

1 Saksfremlegg/innstilling, 15/ s-38/15 Bušeahttarevideren čakčamánu 2015 Budsjettrevisjon september 2015 rammetildeling Journaldato: Tilgangskode: Samisk høgskole /Marit Elisabeth Hætta Gaup N, 15/ NMR-bušeahtta 2016 Bušeahttaproseassa Forslag tildeling 2016 fra Kunnskapsdepartementet Direktør /Maaren Saara Palismaa Per Vilhelm Söderbaum Marja Elise Hætta Eira Journaldato: Tilgangskode: Offl 14 Samisk høgskole /Marit Elisabeth Hætta Gaup I, 15/ Bruksavhengige driftskostnader - budsjett 2021 Láigošiehtadus Statsbygg - Diehtosiida Statsbygg Journaldato: Tilgangskode: Teknologiija- ja doaibmaossodat /Lasse Wigelius , Tatt til orientering, 16/ Besvarelse av brev om regnskap og årsavslutning 2015 for Samisk høgskole Årsregnskap 2015 Riksrevisjonen Offl 5 Samisk høgskole /Marit Elisabeth Hætta Gaup N, 16/ Oahppoovttadagat oahppojagi GDBS goađis Oahpuid guhkesáiggeplánat Dutkan- ja oahppohálddahus /Berit Ellen Johansdatter Eira GDBS goahti /Marit Kirsten Sara Triumf , Tatt til orientering Saksfremlegg/innstilling, 16/ Oahppoovttadagat oahppojagi Oahpuid guhkesáiggeplánat Dutkan- ja oahppohálddahus /Berit Ellen Johansdatter Eira

2 N, 16/ SV: Oahppoovttadagat Oahpuid guhkesáiggeplánat Dutkan- ja oahppohálddahus /Berit Ellen Johansdatter Eira GDBS goahti /Marit Kirsten Sara Triumf , Tatt til orientering N, 16/ BESLTNINGSNOTAT OM GODKJENNING AV EKSTERN FINANSIERT PROSJEKT - Sametingsvalg 2017 Sametingsvalgundersøkelsen Samisk høgskole /Maaren Saara Palismaa Samisk høgskole /Torunn Pettersen , 17/ Studeantastivrii juolludeapmi beaivvašfeasta ovddas Studeantastivra Elle Helene Siri Journaldato: Tilgangskode: Samisk høgskole /Johan Ailo Mattias Kalstad , 17/ Vurdering av utbetaling til næringsdrivende, lønn eller næring Vurdering av utbetaling til næringsdrivende (enkeltpersonforetak), lønn eller næring i 2017 Laura Galloway Journaldato: Tilgangskode: Samisk høgskole /Geir Persen Saksfremlegg/innstilling, 18/ OVR beavdegirjjit Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personal /Sara-Anne Nilsdtr Gaup Saksfremlegg/innstilling, 18/ FVO čoakkánplána 2021 FVO - Fágavirggiid virgáibidjanorgána beavdegirjjit Personal /Sara-Anne Nilsdtr Gaup

3 I, 18/ NORNA rehket - Kaarina Vuolab-Lohi Prošeakta NORNA-symposia 2019 Kaarina Vuolab-Lohi Dutkan- ja oahppohálddahus /John Anders Sikku Saksfremlegg/innstilling, 18/ Sisaheiveheamit GPPO ohppui Sisaheivehanlávdegotti čoahkkinbeavdegirjjit Offl 13 jfr Fvl 13.1 Samisk høgskole /Ellen Marianne Siri Saksfremlegg/innstilling, 18/ Mearrádusnotáhtta: Ofelašdoaimma sisaváldinlávdegotti láhtuid nammadeapmi Ofelašdoaimma sisaváldinlávdegotti láhtuid nammadeapmi Journaldato: Tilgangskode: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Samisk høgskole /Ellen Inga Turi Saksfremlegg/innstilling, 18/ BBL čoahkkinplána 2021 Bargobiraslávdegoddi Journaldato: Tilgangskode: Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen Personal I, 19/ Heftet Veiledningshefte - artikkelsamling samisk kulturforståelse Kathrine Pedersen I, 19/ Flytting av dagens møte Veiledningshefte - artikkelsamling samisk kulturforståelse Kathrine Pedersen

4 , 19/ SV: Samisk logo KKS Veiledningshefte - artikkelsamling samisk kulturforståelse Kathrine Pedersen , N, 19/ VS: Nordsamisk hefte Veiledningshefte - artikkelsamling samisk kulturforståelse , Besvart pr telefon I, 19/ Korrekturlest artikkel MD Veiledningshefte - artikkelsamling samisk kulturforståelse MAJA HILMA DNFJELD I, 19/ Korrekturlest artikkel MD Veiledningshefte - artikkelsamling samisk kulturforståelse Kathrine Pedersen I, 19/ SV: Samisk hefte Veiledningshefte - artikkelsamling samisk kulturforståelse Baal, Berit Anne Johansdatter Bals I, 19/ SV: Jorgaluvvon artihkkal oahppoplánai Veiledningshefte - artikkelsamling samisk kulturforståelse maret ravdna buljo

5 I, 19/ Jorgaluvvon artihkkal oahppoplánai Veiledningshefte - artikkelsamling samisk kulturforståelse maret ravdna buljo I, 19/ Re: Artikkel til godkjenning - norsk Veiledningshefte - artikkelsamling samisk kulturforståelse Maja Dunfjeld I, 19/ VS: Heftet nordsamisk Veiledningshefte - artikkelsamling samisk kulturforståelse Kathrine Pedersen , Tatt til etterretning N, 19/ Dieđut ráiddu bušeahtta 2020 Dieđut doaimmahusgoddi Dutkan- ja oahppohálddahus /Per Vilhelm Söderbaum Økonomiavdelingen /Mikkel Anders Kemi Dutkan- ja oahppohálddahus /Aila Marge Varsi Balto Giela, duoji, boazodoalu ja servodatdiehtagiidgoahti /Gunvor Guttorm Samisk høgskole /Johan Ailo Mattias Kalstad Journaldato: Tilgangskode: Økonomiavdelingen /Sara Maret Ravdna Andersdatter Oskal , Tatt til etterretning N, 19/ Neahttasiidu.docx Intra- ja interneahttasiidu samas.no Samisk høgskole /Johan Ailo Mattias Kalstad Samisk høgskole /Berit Anne Andersdatter Sara Triumf I, 19/ SV: referáhta ja ođasnuvvan plánat Realfagssatsing - Tett på realfag - Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen Anne Birgitte Fyhn

6 N, 19/ Bušeahtta 2020 Sámi dieđalaš áigečála - avtale om samarbeid mellom it og Sámi allaskuvla Giela, duoji, boazodoalu ja servodatdiehtagiidgoahti /Solveig Joks Giela, duoji, boazodoalu ja servodatdiehtagiidgoahti /Anne Britt Klemetsen Hætta Samisk høgskole /Johan Ailo Mattias Kalstad Samisk høgskole /Sara Maret Ravdna Andersdatter Oskal Saksfremlegg/innstilling, 19/ DOS Čoahkkinplána 2021 Dutkan- ja oahppostivra DOS Dutkan- ja oahppohálddahus /John Anders Sikku Saksfremlegg/innstilling, 19/ Virgáibidjamat Professor II-virggit Offl 25 Personal /Sara-Anne Nilsdtr Gaup I, 19/ Bekreftelse Evaluering av bachelor i reindrift Hans-Kristian Hernes Journaldato: Tilgangskode: GDBS goahti /Marit Kirsten Sara Triumf , Tatt til etterretning I, 19/ Ny avtale Avtale om utvikling av nasjonale prøver og kartleggingsprøver i lesing på samisk.msg Ohcamuš [Nationála geahččaleamit ] [Oahpahusdirektoráhtta] tdanningsdirektoratet /Marthe Akselsen Sámi lohkanguovddáš /Karen Inga Eira , Tatt til etterretning, 19/ Ny avtale Avtale om utvikling av nasjonale prøver og kartleggingsprøver i lesing på samisk.msg Ohcamuš [Nationála geahččaleamit ] [Oahpahusdirektoráhtta] tdanningsdirektoratet /Marthe Akselsen Sámi lohkanguovddáš /Karen Inga Eira

7 I, 19/ SV: Ny avtale: Avtale om utvikling av nasjonale prøver og kartleggingsprøver i lesing på samisk Ohcamuš [Nationála geahččaleamit ] [Oahpahusdirektoráhtta] tdanningsdirektoratet /Marthe Akselsen Sámi lohkanguovddáš /Karen Inga Eira , Tatt til etterretning, 19/ SV: Ny avtale: Avtale om utvikling av nasjonale prøver og kartleggingsprøver i lesing på samisk Ohcamuš [Nationála geahččaleamit ] [Oahpahusdirektoráhtta] tdanningsdirektoratet /Marthe Akselsen Sámi lohkanguovddáš /Karen Inga Eira I, 19/ SV: Ny avtale: Avtale om utvikling av nasjonale prøver og kartleggingsprøver i lesing på samisk Signert av begge parter Ohcamuš [Nationála geahččaleamit ] [Oahpahusdirektoráhtta] tdanningsdirektoratet /Stine Kolstad Jensen Sámi lohkanguovddáš /Karen Inga Eira , Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 19/ Dohkkehit čoahkkingohččuma ja áššelisttu - Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Allaskuvlastivra Čoahkkingohččumat, beavdegirjit, áššečilgehusat Journaldato: Tilgangskode: Direktør /Inger Anne Johansdatter Siri Triumf Saksfremlegg/innstilling, 19/ Referáhtat / referater Allaskuvlastivra Čoahkkingohččumat, beavdegirjit, áššečilgehusat Direktør /Inger Anne Johansdatter Siri Triumf Saksfremlegg/innstilling, 19/ Sámi gealboguovddáš Oahpaheaddjeoahpu gealboguovddáš Journaldato: Tilgangskode: SOÁJ /Carl John-Marcus Kuhmunen

8 I, 19/ Lysark til samling 4 i dag Kurša almmolašvuođalagas Geir Magnus Walderhaug Journaldato: Tilgangskode: Personal /May Kristin tsi Vars , Tatt til orientering I, 19/ Kvittering på innsendt høringssvar på Nasjonalt senter for samisk i opplæringa, Samisk høgskole Høring forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner regjeringen.no - Kommunal- og moderniseringsdepartementet N, 20/ Detaljert fullmaktsstruktur pr Fápmudusstruktuvra/Fullmaktsstruktur 2020 Samisk høgskole /Johan Ailo Mattias Kalstad Økonomiavdelingen /Sara Maret Ravdna Andersdatter Oskal N, 20/ VS: RSK Midt-Finnmark: Dekomp og Rekomp DeKomp 2020 Biret Anne Bals Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Anna Margrethe Andersdatter Bæhr Hætta I, 20/ VS: Invitasjon til digital samling for H-nettverk Dekomp DeKomp 2020 Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Carl John-Marcus Kuhmunen I, 20/ Samarbeidsforum Dekomp DeKomp 2020 Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Carl John-Marcus Kuhmunen

9 I, 20/ SV: Samarbeid it Campus, LG og SOÁJ: Rekomp, Dekomp og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk DeKomp 2020 Gøril Figenschou I, 20/ SV: RSK Midt-Finnmark: Dekomp og Rekomp - diehtun didjiide DeKomp I, 20/ RSK Midt-Finnmark: Dekomp og Rekomp - diehtun didjiide DeKomp 2020 Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Carl John-Marcus Kuhmunen I, 20/ FW: Flott at du kan delta - her kommer dokumentene som er sendt de øvrige. DeKomp 2020 Teistevoll Nina H I, 20/ SV: Høring Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling - høringsfrist DeKomp 2020 Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Carl John-Marcus Kuhmunen I, 20/ VS: Invitasjon til dialogmøte om digital fagdag DeKomp Troms og Finnmark høsten 2020 DeKomp

10 N, 20/ VS: Dekomp Troms og Dekomp Finnmark: rapportering for DeKomp 2020 Baal, Berit Anne Johansdatter Bals I, 20/ VS: Dekomp - Troms og Finnmarksmodellen og langsiktig plan for kompetanseutvikling DeKomp 2020 Baal, Berit Anne Johansdatter Bals I, 20/ SV: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Evaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage DeKomp 2020 Ranveig Lorentzen N, 20/ SV: RGK Gasku-Finnmárku: Dekomp og Rekomp DeKomp 2020 Sámi lohkanguovddáš /Randi Juuso Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Inger Elisabeth tsi Gaup Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Anne Ingebjørg Svineng Eriksen Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Anna Margrethe Andersdatter Bæhr Hætta Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning I, 20/ tbetaling av tilskudd til desentralisert kompetanseheving i skolen 2020 DeKomp 2020 Fylkesmannen i Troms og Finnmark Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning

11 N, 20/ Ásahit prošeaktanummara Rekomp 2020 ReKomp 2020 Økonomiavdelingen /Mikkel Anders Kemi Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Anna Margrethe Andersdatter Bæhr Hætta Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Carl John-Marcus Kuhmunen Samisk høgskole /Johan Ailo Mattias Kalstad Journaldato: Tilgangskode: Økonomiavdelingen /Sara Maret Ravdna Andersdatter Oskal , Tatt til etterretning, 20/ SV: Felles samling for samarbeidsforumene i Troms og Finnmark - ReKomp 4. februar 2021 ReKomp 2020 Gjendemsjo, Vibeke Journaldato: Tilgangskode: I, 20/ Felles samling for samarbeidsforumene i Troms og Finnmark - ReKomp 4. februar 2021 kl ReKomp 2020 Gjendemsjo, Vibeke Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til orientering I, 20/ Referat fra møte i samarbeidsforum Rekomp ReKomp 2020 Huru, Liv-Hanne Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til orientering I, 20/ Referat fra møte i Samarbeidsforum Rekomp ReKomp 2020 Huru, Liv-Hanne Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til orientering I, 20/ Invitasjon digital samling for H-nettverk Rekomp ReKomp 2020 Trine Kielland

12 I, 20/ VS: Presentasjon: Kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis ReKomp 2020 Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Carl John-Marcus Kuhmunen , Tatt til orientering I, 20/ Revidert langsiktig kompetanseutviklingsplan for barnehagene i Finnmark ReKomp 2020 Huru, Liv-Hanne I, 20/ VS: Referata ovttasbargučoahkkimiin SA ReKomp 2020 Baal, Berit Anne Johansdatter Bals I, 20/ Informasjon om den regionale ordningen for kompetanseutvikling til barnehagene i tidligere Troms fylke ReKomp. ReKomp 2020 Gjendemsjo, Vibeke Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til orientering Saksfremlegg/innstilling, 20/ Virgáibidjan webdoaimmaheaddji bistevaš virgi Virgealmmuheapmi Webdoaimmaheaddji Lohkanguovddážis ID: ođđa ID: Journaldato: Tilgangskode: Offl 25 Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen , 20/ Árvalus virgáibidjamii Virgealmmuheapmi Webdoaimmaheaddji Lohkanguovddážis ID: ođđa ID: Offl 25 første ledd Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen

13 , 20/ Árvalus virgáibidjamii Virgealmmuheapmi Webdoaimmaheaddji Lohkanguovddážis ID: ođđa ID: Offl 25 første ledd Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen , 20/ Árvalus virgáibidjamii Virgealmmuheapmi Webdoaimmaheaddji Lohkanguovddážis ID: ođđa ID: Offl 25 første ledd Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen I, 20/ RE: Árvalus virgáibidjamii Virgealmmuheapmi Webdoaimmaheaddji Lohkanguovddážis ID: ođđa ID: Journaldato: Tilgangskode: Offl 25 første ledd Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen , Tatt til etterretning, 20/ RE: RE: Árvalus virgáibidjamii Virgealmmuheapmi Webdoaimmaheaddji Lohkanguovddážis ID: ođđa ID: Journaldato: Tilgangskode: Offl 25 første ledd Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen I, 20/ RE: RE: RE: Árvalus virgáibidjamii Virgealmmuheapmi Webdoaimmaheaddji Lohkanguovddážis ID: ođđa ID: Journaldato: Tilgangskode: Offl 25 første ledd Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen , Tatt til etterretning, 20/ RE: RE: RE: RE: Árvalus virgáibidjamii Virgealmmuheapmi Webdoaimmaheaddji Lohkanguovddážis ID: ođđa ID: Journaldato: Tilgangskode: Offl 25 første ledd Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen

14 I, 20/ RE: RE: RE: RE: RE: Árvalus virgáibidjamii Virgealmmuheapmi Webdoaimmaheaddji Lohkanguovddážis ID: ođđa ID: Journaldato: Tilgangskode: Offl 25 første ledd Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen , Tatt til etterretning, 20/ Fálaldat virgáibidjamii Virgealmmuheapmi Webdoaimmaheaddji Lohkanguovddážis ID: ođđa ID: Offl 25 første ledd Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen , 20/ VS: Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Ida Holm Hansen , 20/ / Inquiry Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Daanong Gyang Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Ida Holm Hansen , 20/ SV: Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 'Krasava //' Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Ida Holm Hansen I, 20/ studeantaášši - Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Journaldato: Tilgangskode: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dutkan- ja oahppohálddahus /Berit Ellen Johansdatter Eira , Besvart med utgående dokument

15 , 20/ / High North Scholarship Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Navi Somerville Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Ida Holm Hansen 41, 20/ Du sámegiela fágat ja ohcanáigemearri giđa oahpuide Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Sámediggi/Sametinget /Berit Sara Buljo Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Anne Karen Hætta Bals I, 20/ Re: 20/ Bachelor Sámegielas, Master Sámegielas Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Anne Kristine Eira tsi Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Anne Karen Hætta Bals , Tatt til orientering, 20/ SV: 20/ Bachelor Sámegielas, Master Sámegielas Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Anne Kristine Eira tsi Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Anne Karen Hætta Bals I, 20/ oahput - Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Liv Inger Somby Journaldato: Tilgangskode: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dutkan- ja oahppohálddahus /Berit Ellen Johansdatter Eira , Besvart med utgående dokument I, 20/ Årsstudium i samisk 2021/22? Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Olea Jónsdóttir Flø Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Ronja Christine Oskal , Besvart med utgående dokument

16 I, 20/ oahput - Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Giela, duoji, boazodoalu ja servodatdiehtagiidgoahti /Ellen Oddveig Henriksdatter Hætta Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dutkan- ja oahppohálddahus /Berit Ellen Johansdatter Eira , 20/ / Spørsmål om samiske studier Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Marte Lundberg Dutkan- ja oahppohálddahus /Berit Ellen Johansdatter Eira I, 20/ Spørsmål om doktorgradsprosjekt Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Ellisiv Ørnes Vestre Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Ronja Christine Oskal I, 20/ ohcan - Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Giela, duoji, boazodoalu ja servodatdiehtagiidgoahti /Ellen Oddveig Henriksdatter Hætta Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dutkan- ja oahppohálddahus /Berit Ellen Johansdatter Eira , Besvart med utgående dokument I, 20/ ohcan - Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Giela, duoji, boazodoalu ja servodatdiehtagiidgoahti /Ellen Oddveig Henriksdatter Hætta Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dutkan- ja oahppohálddahus /Berit Ellen Johansdatter Eira , Besvart med utgående dokument, 20/ Årsstudium i samisk 2021/22? Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Olea Jónsdóttir Flø Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Ronja Christine Oskal

17 I, 20/ Consultancy proposal for international students Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 any tuition Dutkan- ja oahppohálddahus /Ida Holm Hansen , Tatt til orientering, 20/ / Spørsmål om DSALBO Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 lrika Snowdon Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Ronja Christine Oskal I, 20/ New message from a student Soufian ELLahas from Morocco Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Ronja Christine Oskal I, 20/ Stuider utenom Samordnet opptak høsten 2021 Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Benedicte Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Ronja Christine Oskal , Reviewed I, 20/ Studentweb Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Anne-Maret Labba Dutkan- ja oahppohálddahus /Anne Karen Hætta Bals , Besvart med utgående dokument, 20/ / Studentweb Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Anne-Maret Labba Dutkan- ja oahppohálddahus /Anne Karen Hætta Bals

18 , 20/ / Studier utenom Samordnet opptak høsten 2021 Jearaldagat oahpuid birra 2020/2021 Benedicte Dutkan- ja oahppohálddahus /Ronja Christine Oskal I, 20/ Kvittering på innsendt høringssvar på Nasjonalt senter for samisk i opplæringa, Samisk høgskole Høring- NO 2019: 23 Ny opplæringslov regjeringen.no - Kunnskapsdepartementet I, 20/ Rehket áššedovdis - Áššedovdilávdegotti máksimušat 2020 Offl 13 cf Fvl 13 Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen Personal , Tatt til orientering I, 20/ Áššedovdilávdegotti šiehtadus - Áššedovdilávdegotti máksimušat 2020 Offl 13 cf Fvl 13 Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen Personal , Tatt til orientering I, 20/ Áššedovdilávdegotti šiehtadus servodatdiehtaga virgái - Áššedovdilávdegotti máksimušat 2020 Offl 13 cf Fvl 13 Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen Personal , Tatt til orientering I, 20/ Soahpamuš áššedovdis sámegielvirgi ID: Áššedovdilávdegotti máksimušat 2020 Offl 13 cf Fvl 13 Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen Personal

19 I, 20/ Soahpamuš áššedovdis servodatdiehtaga virgi ID: Áššedovdilávdegotti máksimušat 2020 Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen Personal I, 20/ Soahpamuš áššedovdis Doavttergrádastipendiáhtta servodatdiehtagis Stilling ID: Áššedovdilávdegotti máksimušat 2020 Offl 13 cf Fvl 13 Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen Personal , Tatt til orientering I, 20/ Ny digitaliseringsstrategi - andre utkast invitasjon til innspillsrunde- Ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren Kjersti Røstad Journaldato: Tilgangskode: Samisk høgskole /Johan Ailo Mattias Kalstad Saksfremlegg/innstilling, 20/ NSI-doarjjaohcamat 4/2020 NSI-doarjjaohcamat Dutkan- ja oahppohálddahus /Per Vilhelm Söderbaum Saksfremlegg/innstilling, 20/ NSI-doarjjaohcamat 6/2020 NSI-doarjjaohcamat Økonomiavdelingen /Sara Maret Ravdna Andersdatter Oskal I, 20/ Re: Wiseflow kurs Digitála eksámen Niels Berg Qvarfot Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Ida Holm Hansen 44, Besvart med utgående dokument

20 , 20/ / Re: Wiseflow kurs Digitála eksámen Niels Berg Qvarfot Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Ida Holm Hansen 44 Saksfremlegg/innstilling, 20/ Virgáibidjat sadjásaš allaskuvlalektora duojis Virgealmmuheapmi Bistevaš virgi vuosttašamanueansan/vuosttašlektorin/allaskuvlalektorin duojis ID: Offl 25 Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen Personal I, 20/ Tilskuddsbrev Nasjonalt senter for samisk i opplæringen, Samisk høgskole Den norske NESCOkommisjonens tilskuddsordning 2020 nesco 2020 ## Den norske NESCO-kommisjonen , Tatt til orientering I, 20/ Bekreftelse på mottatt rapport nesco I, 20/ Bekreftelse på mottatt rapport nesco I, 20/ Bekreftelse på mottatt søknad fra Nasjonalt senter for samisk i opplæringen Samisk høgskole nesco 2020 ## Den norske NESCO-kommisjonen

21 N, 20/ Lassi DOB áigi ja čohkket daid giđđa semesterii Mai Britt tsi DOB-áiggit 2020/2021 GDBS-goahti Giela, duoji, boazodoalu ja servodatdiehtagiidgoahti /Mai Britt tsi GDBS goahti /Marit Kirsten Sara Triumf I, 20/ SV: Julevsámegiela Lohkančehppodaga iskkamat Lohkama kártengeahččaleamit 2020 Kirsten Wirkola I, 20/ VS: Álgooahpahus Lohkama kártengeahččaleamit 2020 Giela, duoji, boazodoalu ja servodatdiehtagiidgoahti /Berit-Ellen Margaret Juuso I, 20/ Re: Álgooahpahus Lohkama kártengeahččaleamit 2020 Pigga Keskitalo , Tatt til orientering I, 20/ SV: Álgooahpahus Lohkama kártengeahččaleamit 2020 Hanna Outakoski I, 20/ SV: Kommentarer til Arbeidsdokument Rammeverk for kartleggingsprøver Lohkama kártengeahččaleamit 2020 Baal, Berit Anne Johansdatter Bals

22 I, 20/ Vedrørende forepørsel om utvikling av språk app Ønske om samarbeid med Samisk Høgskole Baal, Berit Anne Johansdatter Bals I, 20/ Vedrørende henvendelse om nordsamisk språklæringsapp Ønske om samarbeid med Samisk Høgskole Baal, Berit Anne Johansdatter Bals I, 20/ Re: Contact Ønske om samarbeid med Samisk Høgskole Jani Wilson I, 20/ Samisk i lærerutdanningnene i Høyskolen i Innlandet Ønske om samarbeid med Samisk Høgskole Christina Elde Mølstad I, 20/ Re: Forespørsel tilknyttet ny bok Samiske stemmer i barnehagen Ønske om samarbeid med Samisk Høgskole Bente Fønnebø , Tatt til orientering I, 20/ SV: Kursa studeanttaide Ønske om samarbeid med Samisk Høgskole Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Rauna Rahko-Ravantti

23 I, 20/ Intervju av duojár Ønske om samarbeid med Samisk Høgskole Ingvild Hegge Eriksen I, 20/ Forslag fra Ludenso om samisk innovasjonsprosjekt med NetSam Ønske om samarbeid med Samisk Høgskole Ingrid Skrede , Tatt til orientering I, 20/ Re: Samisk oversettelse av selvhjelpsfilmer på NRK Ønske om samarbeid med Samisk Høgskole Joakim Skavern I, 20/ Visiting Scholar Ønske om samarbeid med Samisk Høgskole Gerard Maguire I, 20/ Karantenehotell Sámi allaskuvlla koronadoaibmabijut Høgskole- og niversitetsrådet Dutkan- ja oahppohálddahus /Ida Holm Hansen , Tatt til orientering I, 20/ /4856 Forlengelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av utdannigner regulert av rammeplan mv. Sámi allaskuvlla koronadoaibmabijut Det Kongelige Kunnskapsdepartement Samisk høgskole /Johan Ailo Mattias Kalstad

24 Saksfremlegg/innstilling, 20/ Virgáibidjan - bistevaš virgi sámegiela vuosttášamanueansan/vuosttašlektoriin/allaskuvlalektoriin Virgealmmuheapmi Bistevaš sámegiela vuosttašamanuensa-/vuosttašlektor-/allaskuvlalektor virgi ID: Journaldato: Tilgangskode: Offl 25 Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen N, 20/ Mearrádusnotáhtta - joatkit prošeavtta Nationála geahččaleamit ođastuvvon ja viiddiduvvon šiehtadusa vuođul Dohkkeheapmi ohcat ja álggahit olggobealde ruhtaduvvon doaimma / beslutningsnotat om godkjenning av ekstern finansiert prosjekt Mearrádus álggahit prošeavtta Nationála geahččaleamit Samisk høgskole /Johan Ailo Mattias Kalstad Økonomiavdelingen /Mikkel Anders Kemi Sámi lohkanguovddáš /Johan Thomas Holmestrand Hætta Sámi lohkanguovddáš /Karen Inga Eira , Tatt til orientering N, 20/ Omposteret bálkágoluid prošektii N20006 Dutkanbeaivvit 2020 Dutkanbeaivvit 2020 Dutkan- ja oahppohálddahus /Aila Marge Varsi Balto Journaldato: Tilgangskode: Økonomiavdelingen /Sara Maret Ravdna Andersdatter Oskal N, 20/ Omposteret overhead Dutkanbeaivvit 2020 Dutkanbeaivvit 2020 Dutkan- ja oahppohálddahus /Aila Marge Varsi Balto Økonomiavdelingen /Sara Maret Ravdna Andersdatter Oskal I, 20/ /2357 Årsregnskap 2020 og delårsregnskap i 2021 Årsregnskap 2020 / Jahkerehketdoallu 2020 Det Kongelige Kunnskapsdepartement /Peter Olgyai Journaldato: Tilgangskode: Økonomiavdelingen /Mikkel Anders Kemi , Tatt til etterretning

25 I, 20/ Obligatorisk rapport GL02 oktober 2020 GL02 - Bilagsrapport per måned 2020 Direktoratet for økonomistyring - DFØ Journaldato: Tilgangskode: Økonomiavdelingen /Mathis Mathisen Skum 13, Tatt til orientering I, 20/ Henvendelser angående personalsaker 2020 Journaldato: Tilgangskode: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personal /May Kristin tsi Vars Personal I, 20/ Pålegg om trekk i lønn/trygd Henvendelser angående personalsaker 2020 Lindorff Journaldato: Tilgangskode: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Personal /May Kristin tsi Vars Personal I, 20/ Bestilling mottatt Samiske veivisere- Sámi ofelaččat- forespørsler Samiske Veivisere Journaldato: Tilgangskode: GDBS goahti /Eva Måsø I, 20/ Bestilling mottatt Samiske veivisere- Sámi ofelaččat- forespørsler Samiske Veivisere Journaldato: Tilgangskode: GDBS goahti /Eva Måsø I, 20/ Bestilling mottatt Samiske veivisere- Sámi ofelaččat- forespørsler Samiske Veivisere Journaldato: Tilgangskode: GDBS goahti /Eva Måsø

26 I, 20/ Bestilling mottatt Samiske veivisere- Sámi ofelaččat- forespørsler Samiske Veivisere Journaldato: Tilgangskode: GDBS goahti /Eva Måsø I, 20/ Bestilling mottatt Samiske veivisere- Sámi ofelaččat- forespørsler Samiske Veivisere Journaldato: Tilgangskode: GDBS goahti /Eva Måsø I, 20/ Bestilling mottatt Samiske veivisere- Sámi ofelaččat- forespørsler Samiske Veivisere GDBS goahti /Eva Måsø I, 20/ Bestilling mottatt Samiske veivisere- Sámi ofelaččat- forespørsler Samiske Veivisere GDBS goahti /Eva Måsø I, 20/ Bestilling mottatt Samiske veivisere- Sámi ofelaččat- forespørsler Samiske Veivisere GDBS goahti /Eva Måsø , 20/ Signert avtalebekreftelse Mønsteravtale med Kopinor Kopinor Teknologiija- ja doaibmaossodat /Lasse Wigelius

27 I, 20/ kopinor avtale pdf Mønsteravtale med Kopinor Kopinor Teknologiija- ja doaibmaossodat /Lasse Wigelius , Tatt til orientering N, 20/ Riskaárvvoštallan Arendal-mátkái vahkku 50. ROS-analysa GDBS goahti Giela, duoji, boazodoalu ja servodatdiehtagiidgoahti /Anne Britt Klemetsen Hætta GDBS goahti /Sylvi Elvire Granaas I, 20/ Innsynsbegjæring Innsynsbegjæringer 2020 Torkjell Trædal Personal /May Kristin tsi Vars , Besvart med utgående dokument, 20/ / Innsynsbegjæring Innsynsbegjæringer 2020 Torkjell Trædal Personal /May Kristin tsi Vars I, 20/ VS: Forespørsel om kontaktpersoner ifbm oppdrag knyttet til fjernundervisningstilbudet i samisk og kunnskap om læringsutbyttet til elever som har opplæring i og på samisk Fjernundervisningstilbud i samisk Baal, Berit Anne Johansdatter Bals I, 20/ Forespørsel om kontaktpersoner ifbm oppdrag knyttet til fjernundervisningstilbudet i samisk og kunnskap om læringsutbyttet til elever som har opplæring i og på samisk Fjernundervisningstilbud i samisk Irja Mone rdal

28 Saksfremlegg/innstilling, 20/ Jahkeplána 2021 Jahkeplána / Årsplan 2021 Journaldato: Tilgangskode: Direktør /Berit Anne Andersdatter Sara Triumf N, 20/ Oktasašgolut fakturavuođđu 3. tertiála 2020 / felleskostnader 2020 fakturagrunnlag Oktasašgoluid faktureren 2020 Økonomiavdelingen /Mikkel Anders Kemi Teknologiija- ja doaibmaossodat /Lasse Wigelius Journaldato: Tilgangskode: Økonomiavdelingen /Sara Maret Ravdna Andersdatter Oskal , Tatt til orientering N, 20/ Omposteret bálkká 3. tertial 2020 KD-stipendiahtta Anni-Helena Ruotsala Giela, duoji, boazodoalu ja servodatdiehtagiidgoahti /Sylvi Elvire Granaas Giela, duoji, boazodoalu ja servodatdiehtagiidgoahti /Anne Britt Klemetsen Hætta Økonomiavdelingen /Sara Maret Ravdna Andersdatter Oskal , 20/ Innspill til strategi for folkemusikk og folkedans-sámi allaskuvla-samisk høgskole.docx Innspillsmøte om strategi for folkemusikk og folkedans Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilgangskode: GDBS goahti /Mai Britt tsi , 20/ SV: Sámi journalistihka bachelora spiehkastatdieđu čuovvulahttin - Spiehkasteamit oahpuin Journaldato: Tilgangskode: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dutkan- ja oahppohálddahus /Anne Karen Hætta Bals I, 20/ Re: bachelora spiehkastatdieđu čuovvulahttin - Spiehkasteamit oahpuin Journaldato: Tilgangskode: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dutkan- ja oahppohálddahus /Anne Karen Hætta Bals , Besvart med utgående dokument

29 , 20/ / Re: bachelora spiehkastatdieđu čuovvulahttin - Spiehkasteamit oahpuin Journaldato: Tilgangskode: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dutkan- ja oahppohálddahus /Anne Karen Hætta Bals , 20/ Ođastit ohcamuša Virgealmmuheapmi Sámegiela ja sámi girjjálašvuođastipendiáhtavirggit Journaldato: Tilgangskode: Offl 25 første ledd Personal /May Kristin tsi Vars , 20/ Ođastit ohcamuša Virgealmmuheapmi Sámegiela ja sámi girjjálašvuođastipendiáhtavirggit Journaldato: Tilgangskode: Offl 25 første ledd Personal /May Kristin tsi Vars , 20/ Ođastit ohcamuša Virgealmmuheapmi Sámegiela ja sámi girjjálašvuođastipendiáhtavirggit Journaldato: Tilgangskode: Offl 25 første ledd Personal /May Kristin tsi Vars , 20/ Ođastit ohcamuša Virgealmmuheapmi Sámegiela ja sámi girjjálašvuođastipendiáhtavirggit Journaldato: Tilgangskode: Offl 25 første ledd Personal /May Kristin tsi Vars I, 20/ Viiddiduvvon ohcciidlistu Virgealmmuheapmi Sámegiela ja sámi girjjálašvuođastipendiáhtavirggit jobbnorge Offl 25 Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen

30 I, 20/ Viiddiduvvon ohcciidlistu Virgealmmuheapmi Bistevaš sámegiela virgi vuosttašamanueansan/vuosttašlektorin/allaskuvlalektorin jobbnorge Offl 25 Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen I, 20/ VS: SAS faktura for 2020 Šiehtadusat Charter NMB /Andrei Marin Økonomiavdelingen /Piera Nijlas Svendsen Sara I, 20/ EO esignering eformidling Kevin Dippner Journaldato: Tilgangskode: Personal , Besvart med utgående dokument, 20/ / EO esignering eformidling Kevin Dippner Journaldato: Tilgangskode: Personal I, 20/ Completed: Please DocuSign: EO Samisk Høgskole - eformidling.pdf eformidling DocuSign E System Journaldato: Tilgangskode: Personal /Aslak Anders Mathisen Skum I, 20/ eformidling eformidling Anja Gysland Thorsen Journaldato: Tilgangskode: Personal /Aslak Anders Mathisen Skum

31 I, 20/ Tittel: SÁMI ALLASKVLA SAMISK HØGSKOLE - eformidling DPV eformidling Hansen, Morten Andre Personal /Aslak Anders Mathisen Skum Saksfremlegg/innstilling, 20/ Pedagogalaš gelbbolašvuohta oahpahusvirggiin - nammadit jođiheaddji bargojovkui Pedagogalaš gelbbolašvuohta oahpahusvirggiin SAs Journaldato: Tilgangskode: Personal /May Kristin tsi Vars I, 20/ ngdom forteller om samisk nasjonaldag Ofelašdoaimmat Jearaldagat ja diŋgojumit skuvllain ja ásahusain Emilie Forbes Holmen GDBS goahti /Lena Susanne Kvernmo Gaup Saksfremlegg/innstilling, 20/ Oahpahus- ja dutkivirggiid virgáibidjannjuolggadusat- bargojearahallanmálle Fágavirggiid virgáibidjanrutiinnat Journaldato: Tilgangskode: Personal /May Kristin tsi Vars , 20/ Invitasjon til møte om samarbeid og tilstedeværelse i Tana Samarbeid mellom Samisk høgskole og Tana Kommune Deanu Gielda - Tana Kommune /Helga Pedersen Samisk høgskole /Laila Susanne Vars I, 20/ Hovedtariffavtalene i staten 16. september april lokale forhandlinger 2020 Báikkalaš bálkášiehtadallamat 2020 Kommunal og Moderniseringsdepartementet Journaldato: Tilgangskode: Offl 14 Personal /May Kristin tsi Vars , Tatt til etterretning

32 , 20/ Prosjekt Árbediehtu - referanse 2020/7631 Ohcamuš Árbediehtu DIR Journaldato: Tilgangskode: , 20/ Spiehkastandieđiheami čuovvuleapmi Spiehkasteapmi /00770 Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dutkan- ja oahppohálddahus /Anne Karen Hætta Bals Student, 20/ Spiehkastatdieđiheami čuovvuleapmi Spiehkasteapmi /00770 Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dutkan- ja oahppohálddahus /Anne Karen Hætta Bals Student I, 20/ VS: WINHEC Research Statement WINHEC AGM 2020 Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Inger Elisabeth tsi Gaup I, 20/ WINHEC AGM WINHEC AGM 2020 Tyren Ah-See I, 20/ WINHEC 2020 AGM WINHEC AGM 2020 Tyren Ah-See

33 I, 20/ SV: 2020 Virtual WINHEC AGM details - Video recordings needed WINHEC AGM 2020 Direktør /Mai-Lis Eira I, 20/ SV: 2020 Virtual WINHEC AGM details - Video recordings needed WINHEC AGM 2020 Oddbjørg Hætta Sara I, 20/ SV: 2020 Virtual WINHEC AGM details - Video recordings needed WINHEC AGM 2020 Oddbjørg Hætta Sara N, 20/ SV: GIEA WINHEC AGM 2020 Dutkan- ja oahppohálddahus /Ida Holm Hansen Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Inger Elisabeth tsi Gaup , Tatt til orientering N, 20/ SV: 2020 Virtual WINHEC AGM details - Video recordings needed WINHEC AGM 2020 Oddbjørg Hætta Sara /Ida Holm Hansen Direktør /Mai-Lis Eira Dutkan- ja oahppohálddahus /Ida Holm Hansen , Reviewed N, 20/ WINHEC ja WIN ovddasteaddjit WINHEC AGM 2020 SOAJ-goahti GDBS-goahti Lohkanguovddáš bargit

34 I, 20/ VS: INVITATION: World Virtual Indigenous Circle on Open Science and the Decolonization of Knowledge WINHEC AGM 2020 Samisk høgskole /Laila Susanne Vars , Tatt til orientering I, 20/ Virtual WINHEC Registrations open now! WINHEC AGM 2020 Taylah Pearce Saksfremlegg/innstilling, 20/ Oahppobiraslávdegotti mandáhtta ja oktiibidjan Oahppobiraslávdegotti mándáhtta ja oktiibidján, stivraášši 2020, juovlamánnu Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Ellen Marianne Siri Saksfremlegg/innstilling, 20/ Kvalitehtaraporta 2019/20 Kvalitetsrapport 2019/ /20 kvalitehtaraporta Dutkan- ja oahppohálddahus /Berit Ellen Johansdatter Eira I, 20/ Nye programmer som KD skal sette I finansieringskategori DBH raporteren 2020 Yngve Bersvendsen Dutkan- ja oahppohálddahus /Berit Ellen Johansdatter Eira , Besvart med utgående dokument, 20/ Nye_programmer_samsk_hs_norsk_navn.xlsx DBH raporteren 2020 Yngve Bersvendsen Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Berit Ellen Johansdatter Eira

35 I, 20/ RE: Nye_programmer_samsk_hs_norsk_navn.xlsx DBH raporteren 2020 Yngve Bersvendsen Dutkan- ja oahppohálddahus /Berit Ellen Johansdatter Eira , Tatt til etterretning N, 20/ Tromssa sámeskuvlla plánenbeaivi - referáhtta čoahkkimis Fagfornyelsen 2020 Ellen Marit Oskal Gaup Solvår Knutsen Turi Inger Ellen Marja Eira Kirsten Wirkola Baal, Lisa Heahttá, Sara Ellen J. Eira Eira, Karen Inga N, 20/ SV: tdanning i Samisk Fagfornyelsen 2020 Heahttá, Sara Ellen J. Eira Lohkanguovddas olbmot , 20/ SV: tdanning i Samisk Fagfornyelsen I, 20/ Kursa oahpaheadjestudeanttaide Fagfornyelsen 2020 Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Rauna Rahko-Ravantti , Besvart med utgående dokument

36 I, 20/ Sv: Samiske læreplaner Fagfornyelsen 2020 Alessandro Falcetta I, 20/ Samiske læreplaner Fagfornyelsen 2020 Alessandro Falcetta , 20/ / Kursa oahpaheadjestudeanttaide Fagfornyelsen 2020 Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalisttagoahti /Rauna Rahko-Ravantti Journaldato: Tilgangskode: , 20/ / Dokument 20/ Møte om status for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern sendt fra nit Informasjonssikkerhet og Personvern Samisk høgskole /Johan Ailo Mattias Kalstad Saksfremlegg/innstilling, 20/ Bušeahtta 2021 Bušeahtta Budsjett 2021 Journaldato: Tilgangskode: Økonomiavdelingen /Mikkel Anders Kemi I, 20/ Logaldallat IT studeanttaide Ovttas - Henvendelser Inger Anne J. Gaup Sámi lohkanguovddáš /Sara Ellen Johansdatter Eira Heahtta , Besvart med utgående dokument

37 , 20/ / Logaldallat IT studeanttaide Ovttas - Henvendelser Inger Anne J. Gaup Sámi lohkanguovddáš /Sara Ellen Johansdatter Eira Heahtta I, 20/ Suopmanat - heivvolaš oahpponeavvut Ovttas - Henvendelser Inger Anne J. Gaup Sámi lohkanguovddáš /Sara Ellen Johansdatter Eira Heahtta , Tatt til orientering, 20/ SV: Suopmanat -heivvolaš oahpponeavvut Ovttas - Henvendelser Inger Anne J. Gaup Sámi lohkanguovddáš /Sara Ellen Johansdatter Eira Heahtta I, 20/ Re: Film - Dubbing Ovttas - Henvendelser Lars Theodor Kintel Sámi lohkanguovddáš /Johan Thomas Holmestrand Hætta , Besvart med utgående dokument, 20/ / Re: Film - Dubbing Ovttas - Henvendelser Lars Theodor Kintel Sámi lohkanguovddáš /Johan Thomas Holmestrand Hætta , 20/ / Ang. prosjekter med de russiske partnerer Internasjonal samarbeid Генконсульство России в Королевстве Норвегия Dutkan- ja oahppohálddahus /Ida Holm Hansen

38 , 20/ / Project Arctic Indigenous languages and revitalization: an online educational resource Project Arctic Indigenous Languages and revitalization: an online educational resource Anna Degteva I, 20/ SV: Ang tilgang til fakturaer Faktura Analyse Jostein Engen Økonomiavdelingen /Mikkel Anders Kemi , Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 20/ Virgealmmuheapmi- veahkkegoahtejođiheaddji // Stillingsutlysning- assisterende instituttleder Virgealmmuheapmi Veahkkegoahtejođiheaddji Personal /May Kristin tsi Vars I, 20/ Høring fra Kunnskapsdepartementet Høring- Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften Distribusjonsoppdrag Journaldato: Tilgangskode: Samisk høgskole /Laila Susanne Vars , Tatt til orientering I, 20/ Friddja bachelora ohcan Ohcan friddja bachelor Journaldato: Tilgangskode: Offl 13 jfr Fvl 13.1 Dutkan- ja oahppohálddahus /Anne Karen Hætta Bals , Besvart med utgående dokument, 20/ / Friddja bachelora ohcan Ohcan friddja bachelor Berit Sara Sara Buljo Journaldato: Tilgangskode: Dutkan- ja oahppohálddahus /Anne Karen Hætta Bals

39 I, 20/ Re: Nórth Sami reading test A and B North Sámi reading test A - B / LEAP 2020 Garraffa, Maria I, 20/ Re: Nórth Sami reading test North Sámi reading test A - B / LEAP 2020 Garraffa, Maria I, 20/ Re: Nórth Sami adaptation of LEAP-Q North Sámi reading test A - B / LEAP 2020 Viorica Marian I, 20/ RE: Nórth Sami adaptation of LEAP-Q North Sámi reading test A - B / LEAP 2020 Margarita Kaushanskaya I, 20/ Nórth Sami adaptation of LEAP-Q North Sámi reading test A - B / LEAP 2020 Garraffa, Maria I, 20/ Re: Nórth Sami meeting North Sámi reading test A - B / LEAP 2020 Garraffa, Maria

40 N, 20/ SV: LEAP _ skovvi davvisámegiella North Sámi reading test A - B / LEAP , 20/ SV: Nórth Sami meeting North Sámi reading test A - B / LEAP 2020 Juvik, Emma Boniface-Juvik Garraffa, Maria I, 20/ Re: Nórth Sami meeting North Sámi reading test A - B / LEAP 2020 Garraffa, Maria , Tatt til orientering N, 20/ Dárkkistit giela ja jorgaleami LEAP-Q jearahallaskovis North Sámi reading test A - B / LEAP 2020 Lohkanguovddas olbmot I, 20/ Re: LEAP-Q instructions for adaptation North Sámi reading test A - B / LEAP 2020 Juvik, Emma B I, 20/ Re: Nórth Sami meeting North Sámi reading test A - B / LEAP 2020 Garraffa, Maria

41 I, 20/ LEAP-Q instructions for adaptation North Sámi reading test A - B / LEAP 2020 Garraffa, Maria I, 20/ Re: Sámi adaptation of questionnaire - connecting North Sámi reading test A - B / LEAP 2020 Garraffa, Maria I, 20/ Sámi adaptation of questionnaire - connecting North Sámi reading test A - B / LEAP 2020 Baal, Berit Anne Johansdatter Bals I, 20/ oversetting av spørreskjema Leap questionnaire North Sámi reading test A - B / LEAP 2020 Baal, Berit Anne Johansdatter Bals I, 20/ Oahppaplána julevsámegiella Ovttas - Oahppoplánat Andersen, Wenche J.M. Sámi lohkanguovddáš /Sara Ellen Johansdatter Eira Heahtta , Tatt til orientering, 20/ Samisk læreplan Ovttas - Oahppoplánat Sámi lohkanguovddáš /Sara Ellen Johansdatter Eira Heahtta

42 I, 20/ VS: WIPCE 2021 pdate WIPCE Australia I, 20/ SV: Samarbeid om eksamensprosjekt Samarbeid om grunnskole eksamensprosjekt I, 20/ Re: Samarbeid om eksamensprosjekt Samarbeid om grunnskole eksamensprosjekt Arne Johannes Aasen , 20/ SV: Samarbeid om eksamensprosjekt Samarbeid om grunnskole eksamensprosjekt Arne Johannes Aasen I, 20/ SV: Samarbeid om eksamensprosjekt Samarbeid om grunnskole eksamensprosjekt I, 20/ VS: Samarbeid om eksamensprosjekt Samarbeid om grunnskole eksamensprosjekt

43 Saksfremlegg/innstilling, 20/ Studeantalogut / Studenttall Studeantalogut Dutkan- ja oahppohálddahus /Berit Ellen Johansdatter Eira I, 20/ /5894 Høring av forslag til endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart m.m. Høring av forslag til endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart m.m. Det Kongelige Kunnskapsdepartement I, 20/ Til orientering - Sametinget har kunngjort konkurranse om rammeavtale for samiske digitale læremidler Digitale læremidler Sametinget /Karen Lovise Siri Stångberg I, 20/ Ohcanáigemearri ohcat doarjaga oahpponeavvoráhkadeapmái / Søknadfrist for tilskudd til læremiddelutivkling Digitale læremidler Sámediggi/Sametinget /Berit Sara Buljo I, 20/ Oversikt over samiske digitale læringssressurser for barnehage og grunnopplæring Digitale læremidler Sámediggi/Sametinget /Berit Sara Buljo I, 20/ ndersøkelse samiske interessenter: støtte til arbeid med veileder for læremidler i alle fag Digitale læremidler Torill Sommerlund Journaldato: Tilgangskode: , Tatt til etterretning

44 I, 20/ Vuollaičállon soahpamuš Vuollaičállon soahpamuš - Offl 13 cf Fvl 13 Personal /Inghild Persdatter Eira Evertsen , Tatt til orientering Saksfremlegg/innstilling, 20/ SAM 246 Láidehus eará sámegielaide oahppoplána dohkkeheapmi SAM 246 Láidehus eará sámegielaide oahppoplána dohkkeheapmi Dutkan- ja oahppohálddahus /Anne Karen Hætta Bals , 20/ Fálaldat jearaldat - filbmaoahppu Sisaoastingilvu Konsuleantabargu filbmaohppui GDBS goahti /Sylvi Elvire Granaas , 20/ VS: Fálaldat jearaldat-filbmaoahppu Sisaoastingilvu Konsuleantabargu filbmaohppui GDBS goahti /Sylvi Elvire Granaas , 20/ Fálaldat jearaldat_filbmaoahppu Sisaoastingilvu Konsuleantabargu filbmaohppui International Sámi Film Institute GDBS goahti /Sylvi Elvire Granaas I, 20/ Re: Fálaldat jearaldat - filbmaoahppu Sisaoastingilvu Konsuleantabargu filbmaohppui Per-Josef Idivuoma GDBS goahti /Sylvi Elvire Granaas

45 I, 20/ Re: Fálaldat jearaldat - filbmaoahppu Sisaoastingilvu Konsuleantabargu filbmaohppui Per-Josef Idivuoma GDBS goahti /Sylvi Elvire Granaas , 20/ Fálaldat jearaldat_liige dieđut Sisaoastingilvu Konsuleantabargu filbmaohppui International Sámi Film Institute GDBS goahti /Sylvi Elvire Granaas , 20/ Fálaldat jearaldat_liige dieđut Sisaoastingilvu Konsuleantabargu filbmaohppui GDBS goahti /Sylvi Elvire Granaas , 20/ Fálaldat jearaldat_liige dieđut Sisaoastingilvu Konsuleantabargu filbmaohppui Per-Josef Idivuoma GDBS goahti /Sylvi Elvire Granaas , 20/ SV: Fálaldat jearaldat_liige dieđut Sisaoastingilvu Konsuleantabargu filbmaohppui International Sámi Film Institute GDBS goahti /Sylvi Elvire Granaas I, 20/ /4630 Høring - forslag om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år Høring - forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år Det kongelige Arbeids- og Sosialdepartementet Journaldato: Tilgangskode: Samisk høgskole /Johan Ailo Mattias Kalstad

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal , 15/00019-12 - Journaldato: Tilg. kode: /Anne Merete Mikkelsdtr Sara, 15/00019-13 - Journaldato: Tilg. kode: /Anne Merete Mikkelsdtr Sara I, 15/00037-141 - /Margrethe Anti 02.08.2018 22.08.2018, Tatt

Detaljer

Samisk høgskole - Offentlig journal

Samisk høgskole - Offentlig journal I, 15/00019-14 - Journaldato: Tilgangskode: /Anne Merete Mikkelsdtr Sara 30.01.2019 I, 15/00059-41 - /Margrethe Anti 22.01.2019 I, 15/00270-45 - Journaldato: 08.02.2019 Tilgangskode: /Anne Merete Mikkelsdtr

Detaljer

Samisk høgskole - Offentlig journal

Samisk høgskole - Offentlig journal , 15/00037-151 - /Margrethe Anti 08.01.2019 I, 15/00048-32 - mappe - Dutkan- ja oahppohálddahus /Ellen Inga Turi 07.01.2019 I, 15/00075-65 - Journaldato: 04.01.2019 Tilgangskode: /Margrethe Anti 21.12.2018

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00026-63 SV: Fremdriftsrapportering prosjektnr: 238326/F60 Prosjekt Rievdan - Rapid change- challeges or oppurtunities for sustainable reindeer husbandry Lisbet Straume Samisk høgskole /Nils Oskal

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00002-40 Elgå evaluering 30.-31.08.2016 Prošeakta 6208 SD 049/15 Sikre og utvikle det sørsamiske kompetansemiljøet - Elgå Sámi lohkanguovddáš /Lisa Johnsdatter Baal Samisk høgskole /Berit Ellen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00002-50 Husleieavtale 2017 - Elgå skole Prošeakta 6208 SD 049/15 Sikre og utvikle det sørsamiske kompetansemiljøet - Elgå postmottak@engerdal.kommune.no Samisk høgskole /Lisa Johnsdatter Baal 09.01.2017

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00075-17 Bargošiehtadus - mappe - 31.03.2017 I, 15/00085-6 Hiring a student for Sami to English translation? Samisk kultur- og samfunnskunnskap gretarybus@gmail.com Samisk høgskole /Ellen Inga

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00031-20 POM eksámenii dieđiheapmi - Studentmappe - 20.11.2015 26.01.2016, Tatt til etterretning, 15/00031-21 Dieđiheapmi maŋiduvvon eksámenii Studentmappe - Aslat Ante Larsen L Gaino 26.01.2016,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00002-55 SD 049/16 Njuolggodoarjagat 2017 - Lullisámi oahpponeavvo- ja terminologiijaovddideapmi Prošeakta 6208 SD 049/15 Sikre og utvikle det sørsamiske kompetansemiljøet - Elgå Sametinget Samisk

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, 15/00137-5 - I, 15/00137-6 - I, 15/00154-7 Overføring av trygderettigheter - 08.08.2017, 15/00154-8 - 15.08.2017 I, 15/00190-103 SV: VS: VS: VS: VS: VS: VS: SV: Sametingsvalgundersøkelsen 2013 Prošeakta

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00026-78 Sámi allaskuvla - Oversendelse av utkast til rapport - akkreditering av Master of Science in Sustainable Reindeer Husbandry sendt fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT)

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00007-9 Duoji bachelorbargu - eksámenbeaivvit Studentmappe - 10.12.2015 Student, 15/00031-17 Čilgehus mearriduvvon árvosátnái Studentmappe - 18.12.2015 I, 15/00031-18 Čilgehus mearriduvvon árvosátnái

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00037-28 Tilsyn Omgjøring av vedtak Arbeidstilsynet Dok. dato: 06.07.2016 Arkivdel: Personal I, 15/00052-2 Taushetserklæring noreply@samiskhs.no Journaldato: 01.07.2016 Tilg. kode: Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, 15/00010-2 INVITASJON TIL DELTAKELSE PÅ RAMMEAVTALE - OPPFØLGING AV SOSIALE- OG MILJØKRAV I LEVERANDØRKJEDER FOR VARER Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00031-14 Mearriduvvon árvosátnebohtosa váidin kajsa.k.gjerpe@uit.no Servvodatdieđagoahti /Nils Oskal 27.11.2015, 15/00031-15 Bivdán čilgehusa mearriduvvon árvosátnái ja mearriduvvon árvosátnebohtosa

Detaljer

Journaldato: , Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Klassering: 514.

Journaldato: , Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Klassering: 514. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.11.2013 Rapport fra befaring av gjerdeanlegget i Guorbavuopmi

Detaljer

Studeanttat Aikio Ante Baal Lisa Aira Anna Kajsa Bongo Mathis Persen Bals Anders J. Aleksandersen Reiulf Breie Henriksen Marit Blind Elisabeth

Studeanttat Aikio Ante Baal Lisa Aira Anna Kajsa Bongo Mathis Persen Bals Anders J. Aleksandersen Reiulf Breie Henriksen Marit Blind Elisabeth Fágabargit Hálddahusbargit Studeanttat Aikio Ante Baal Lisa Aira Anna Kajsa Bongo Mathis Persen Bals Anders J. Aleksandersen Reiulf Breie Henriksen Marit Blind Elisabeth Andreassen Reidun Dannemark Nils

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00007-10 Studentmappe - Studentmappe - 09.03.2017 Student 09.03.2017, Tatt til etterretning I, 15/00019-7 Máksu - Personalmappe - Personal /Mathis M Skum 09.03.2017 Personal, 15/00048-30 Bagadallan

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00002-51 16/1648-30 Referáhtta prošeaktačoahkkimis 20.12.2016 Prošeakta 6208 SD 049/15 Sikre og utvikle det sørsamiske kompetansemiljøet - Elgå Sámediggi/Sametinget /samediggi@samediggi.no sametinget

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00063-6 - mappe - Duodji, ealáhus ja luonddudieđagoahti - DEL goahti /Laila Aleksandersen Nutti Samisk høgskole /Anne Merete Mikkelsdtr Sara I, 15/00162-5 Nyhet om OLS test nummer 2 Erasmus 2015/2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00002-34 Máksinávžžuhus 2. oassi jagi 2016 doarjagis, jagi 2015 raporta ja rehketdoallu, jagi 2016 doaibmaplána ja jagi 2017 bušeahttadárbbut - SD 049/15- Lullisámi oahpponeavvo- ja terminologiijaovddideapmi

Detaljer

Journaldato: 04.10.2010-09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.02.2010. Klassering: VF/MTS

Journaldato: 04.10.2010-09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.02.2010. Klassering: VF/MTS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.10.2010 Ruota beale mearkaohcamat ja Suoma beale mearkaohcamat gulaskuddamii

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal , 15/00026-84 VL: Kopi av Faktura fra AILO MATKI & TORIST AS Prosjekt Rievdan - Rapid change- challeges or oppurtunities for sustainable reindeer husbandry ailo_m_t@live.no Journaldato: 03.05.2017 Tilg.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00046-35 2016 plána ja 2016 bušeahta Arbediehtu prosjektet / Árbediehtu - prosjektet -Samisk Høgskole Inger Marie Eira Samisk høgskole /nni Länsman 09.05.2016 666 09.05.2016, Tatt til etterretning

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00002-12 SØRSAMISKE BEHOV IHHT PKT 4 I AVTALE OM SIKRE OG TVIKLE DET SØRSAMISKE KOMPETANSEMILJØET - KARTLEGGING LÆREMIDLER, KOMPETANSE OG BEHOV Prošeakta 6208 Sikre og utvikle det sørsamiske kompetansemiljøet

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00031-23 Jávkamat 2.2 Lokála ja globála servodatoktavuođat Studentmappe - Servvodatdieđagoahti /Aila Marge Varsi Balto 23.05.2016 23.05.2016, Besvart med utgående dokument, 15/00031-24 15/00031-23

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal Saksfremlegg/innstilling, 14/00116-23 Forlengelse av midlertidig ansettelse i stilling som professor II / Renewal of Adjunct Professor position (20%) Midlertidig tilsetting i stilling som professor II

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00427-14 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 1810) i stilling som universitetslektor, 14/00856-34 Forlengelse av stipendiatperiode Doktorgrad og tilsetting i stipendiatstilling,

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal Saksfremlegg/innstilling, 14/01931-46 Eventuelt 20.06.19 Eventuelt, Samarbeidsutvalget Journaldato: Tilgangskode: organisasjonsutvikling /Elise Kongsvik 012.1 Saksfremlegg/innstilling, 14/01932-45 Godkjenning

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I LIERNE 25. AUGUST 2009 KL. 0830-1130 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Marianne Wollmann Magga medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00279-3 Forlengelse av ditt verv i Spesialenheten for politisaker til 31.12.2019 Journaldato: Tilg. kode: Sjefen for Spesialenheten /Jan Egil Presthus Dok. dato: 15.12.2017

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00002-10 Máksinávžžuhus 2. oassi jagi 2015 doarjagis - SD 044/14 Lullisámi terminologiija- ja oahpponeavvoráhkadeapmi Prošeakta 6208 Sikre og utvikle det sørsamiske kompetansemiljøet - Elgå Sámediggi/Sametinget

Detaljer

Journaldato: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.01.2012. Klassering: 732.

Journaldato: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.01.2012. Klassering: 732. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.02.2012 Høring - Bioforskrapport nr5(157)2010 om håndtering

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00023-41 Analyserapport - Prøvemottak 01.07.19 Drikkevann - Analyseresultater 2017-2018- 2019 Båtsfjord Laboratorium AS 660 Inngående eksternt produsert, 17/00159-14 2.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00001-1 Ohcamuš 02.05.2015 Student 15.05.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/00002-1 Duođaštus - Viessoláigu Engerdal suohkanii Prošeakta 6208 Sikre og utvikle det sørsamiske kompetansemiljøet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00037-19 - Personalmappe - Personal /Sara-Anne Nilsdtr Gaup 15.02.2016 Personal I, 15/00038-13 Studietilbud videreutdanning i samisk språk i ny strategi for videreutdanning av lærere, 2015-2025

Detaljer

Inngående brev. Paragraf(J) -

Inngående brev. Paragraf(J) - Offentlig journal Rapport generert 09.01.2017 Rapport generert av Karina Lystad Periode 03.01.2017 06.01.2017 17/33 Rundskriv Forskrift om opptak til høgre utdanning 16/154 Høring Forslag om endringar

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00031-25 Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox.pdf Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode:, 15/00031-26 lohkanbadjedivat čakčalohkanbadjái 2016 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode:, 15/00037-25

Detaljer

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: 221 12.10.2009 nnhold: Melding om overføring av ansvaret som leder av siidaandelen

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/00834-10 Invitasjon til HR-konferansen 2019 og utdeling av tdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning Pris for fremragende arbeid med utdanningskvalitet - tdanningskvalitetsprisen niversitets-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00002-19 Resultater fra kartlegging fagkompetanse lærere i sørsamisk og lulesamisk Prošeakta 6208 Sikre og utvikle det sørsamiske kompetansemiljøet - Elgå Johansen, Kevin 13.10.2015 I, 15/00002-20

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00965-5 ttrekk av NHH sin historiske ephortebase Deponering av elektronisk arkivmateriale NHH Geir Harbak Seksjon for arkiv /Signe Morvik 22.05.2017 041.1, Besvart med utgående dokument

Detaljer

Journaldato: 18.10.2010-22.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 18.10.2010-22.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 02.11.2010 SV: Vedtak 15.10.2010. utvidet virketid til 21.10.for Fellingstillatelse

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518.

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2010 NNHENTNG AV OPPLYSNNGER Amund P. Anti og Karen Magga Anti

Detaljer

Semesterplan for Samisk kultur og samfunnskunnskap 1 (SER 180), 15p, høsten 2017

Semesterplan for Samisk kultur og samfunnskunnskap 1 (SER 180), 15p, høsten 2017 1 Semesterplan for Samisk kultur og samfunnskunnskap 1 (SER 180), 15p, høsten 2017 Denne planen må leses sammen med studieplanen for faget. Kurset skal inneholde følgende kunnskapsområder: 1. Formidling

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00499-14 Kopi NHH: Sensorer og feriepenger Sensurordninger på lavere grad Kunnskapsdepartementet Seksjon for økonomi /Marit Borsholm 04.09.2017 Sakarkiv 335 Saksfremlegg/innstilling,

Detaljer

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 7. november 2014

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 7. november 2014 KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 7. november 2014 Møtested: Stjørdal Fra kl. 09:00 Til kl. 15:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlmemmer Leif Anders Somby Idar

Detaljer

Journaldato: 05.12.2011-09.12.2011, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 13.07.2011. Klassering: VF/MMS

Journaldato: 05.12.2011-09.12.2011, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 13.07.2011. Klassering: VF/MMS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.2011 -, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.12.2011 Oversendelse av terminoppgave for forskuddstrekk, termin 3-2011

Detaljer

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER Šalču-siida v/anders Somby Jr., Vajamohkenjarga, 9730 Karasjok Šalču-siida v/mathis M. Somby, Ajaluodda 19, 9730 Karasjok Finnmarkskommisjonen 9845 Tana Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00002-29 Møte om Elgå "prosjektet" Prošeakta 6208 Sikre og utvikle det sørsamiske kompetansemiljøet - Elgå 'silje.karine.muotka@samediggi.no' Samisk høgskole /Lisa Johnsdatter Baal 16.06.2016 I,

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal , 14/02123-11 Vedr bruk av "NHH" på Klubben sin facebookside Bruk av NHH-navnet NHHS - Norges Handelshøyskoles Studentforening /Rolf Tynning Henriksen Journaldato: Tilgangskode: Kommunikasjons- og markedsavdelingen

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00040-9 ndersøkelse om bruk av IKT i staten 2018, RA-0536 Statistikk - Bruk av IKT i Staten Statistisk sentralbyrå Journaldato: 02.02.2018 Tilg. kode: Offl 13 Sjefen for

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01588-13 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture I, 14/01639-18 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II, 15/00262-7 Forslag til tiltak utenfor rammen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01447-4 Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2016 Gaveforsterkningsordningen Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Revidert instruks for behandling av henvendelser om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten Revidert instruks for behandling

Detaljer

Journaldato: 17.5.2010-21.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: ALTA/AEK

Journaldato: 17.5.2010-21.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: ALTA/AEK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.5.2010-21.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 25.05.2010 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 18.11.2013-24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 18.11.2013-24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 25.11.2013 Rapport 04.11.2013 Reinbeitedistrikt 4/5B - Anmodning om utdrivning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Nominerte spillere fra klubbene født 2003 og 2004 Finnmarkshallen søndag 7.oktober

Nominerte spillere fra klubbene født 2003 og 2004 Finnmarkshallen søndag 7.oktober Invitasjon til kartleggingssamling Nominerte spillere fra klubbene født 2003 og 2004 Finnmarkshallen søndag 7.oktober Oppmøte og treningstider: Søndag 7.oktober Finnmarkshallen 16.15 Oppmøte Jenter 16.30-18.15

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal , 14/03871-4 Vedrørende søknad om å avlegge eksamen utenfor Høgskolen i Østfolds lokaler mappe -, 15/02171-4 Vedrørende søknad om å avlegge eksamen utenfor Høgskolen i Østfolds lokaler mappe -, 16/01029-3

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01135-19 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/017-12 Klage på sensur til eksamen i PSY1008 Sosialpsykologi Studieadministrasjonen

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00057-24 Certificate - attest Midlertidig tilsetting Sophia K. Leiva Seksjon for arkiv /Signe Petra Morvik Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/00116-10 Tilbud om forlenget midlertidig tilsetting

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00075-10 Merverdiavgiftskompensasjon 6 termin Mva kompensasjon KomRev NORD IKS /Ørjan Martnes 02.06.2018 Sakarkiv 233 Inngående eksternt produsert, 17/00137-2 Invitasjon

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 Møtested: Alta Fra kl. 08:30 Til kl. 13:15 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02278-11 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger - Kommunal skolepolitiker studie 2014 Innsamling/behandling av personopplysninger

Detaljer

Hordaland FIK: Kretsstatistikk utendørs 2002

Hordaland FIK: Kretsstatistikk utendørs 2002 Hordaland FIK: Kretsstatistikk utendørs 2002 Jenter 13-18 år 18år(1984) 60 M(18) 8,25 Silje Pettersen,Fenring 8,62 Nina J.Kristoffersen,Fana 9,2 Ine Lillebø,Laksevåg 100M(18) 12,86 Silje Pettersen,Fenring

Detaljer

Journaldato: 18.06.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.06.2015

Journaldato: 18.06.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.07.2015 nnhold: Videredelegering av myndighet til tjenesteleder Forebyggende

Detaljer

Nasjonalt ID Senter - Offentlig journal

Nasjonalt ID Senter - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 18/01593-16 ProfID: outcomes of the last meeting & what's to come PROFID-prosjektet 20.07.2019 23.07.2019, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 18/01951-34

Detaljer

Offentlig journal. Utvidelse av engasjement som lærer i samisk, 11,54 % st 2016/ /

Offentlig journal. Utvidelse av engasjement som lærer i samisk, 11,54 % st 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2016 tvidelse av engasjement som lærer i samisk, 11,54 % st Personalmappe Marit Charlotte A.E. Logje 2016/1156-2 8381/2016

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30 Til kl. 12:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken Berit

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00002-16 SV: Elgå prošeavtta guhkideapmi Prošeakta 6208 Sikre og utvikle det sørsamiske kompetansemiljøet - Elgå Guttorm, May Ragnhild Eira Samisk høgskole /Lisa Johnsdatter Baal 27.01.2016 10.03.2016,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

SM 2015 Langrenn skøyting

SM 2015 Langrenn skøyting G10-1,5 km Nils Jovnna Gaup IL Nordlys 10:00:00 Alve Lindal IL Nordlys 10:00:00 Iver Thude Petterson IL ILAR 10:00:00 Sámmol Erke Skoglund SaraIL Nordlys 10:00:00 G9-1,5 km Ravn-Mathias Sara Gulsrud IL

Detaljer

SM 17 Cuoigan. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Jana Linea Sara Gulsrud IL Nordlys 2

SM 17 Cuoigan. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Jana Linea Sara Gulsrud IL Nordlys 2 N/J 9,5km Jana Linea Sara Gulsrud IL Nordlys 2 07:30 2 Johanne Ims Fjell skilag 07:40 00:0 G 9,5km Juhán Niillas Aasprong IL ILAR 4 06:33 2 Ingvar Dervola Deanu Searat 3 06:55 00:22 N/J 0,5km Vilde Njarga

Detaljer

Journaldato: 21.8.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014. Dok.dato: 20.08.2014. Dok.

Journaldato: 21.8.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014. Dok.dato: 20.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.8.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2014 Plan for arbeidsmiljøundersøkelser 2014 Arbeidsmiljøundersøkelse

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 18/00587-2 Tilbud om festekontrakt bygg og parkeringsplass Revnes motorcrossbane. Manglende festekontrakt - gnr 10 bnr 12 Inngående eksternt produsert, 18/00587-3 Reguleringsplanvedtak

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00128-16 Fylkesmannens svar vedrørende lokal lagerplass for kloakkslam for jordbruket - Bølstad - gbnr 58 1- Ås kommune.pdf Gnr 58 bnr 1 i Ås kommune - Søknad om mellomlagringsplass

Detaljer

Sykehusbygg HF - Offentlig journal

Sykehusbygg HF - Offentlig journal - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 16/00109-2 Avslutning av kontrakt mellom og niversitetssykehuset Nord- Norge HF PET NN Valideringsledelse niversitetssykehuset Nord-Norge HF Journaldato:

Detaljer

Bargiidbellodat Arbeiderpartiet

Bargiidbellodat Arbeiderpartiet Bargiidbellodat Arbeiderpartiet 1. Lisa Katrine Mo r./f. 1992, Gáivuotna/Kåfjord 2. Per Mathis Oskal r./f. 1958, Ráisavuotna/Sørreisa 3. Eirin Kristin Kjær r./f. 1992, Báhccavuotna/Balsfjord 4. Stein Are

Detaljer

1 Yrja Hammer 1971 Dyfjord. 3 Astrid Daniloff 1946 Bjørnevatn. 4 Kristian Viktor Nilsen 1938 Nervei. 6 Mathis Persen 1945 Kirkenes

1 Yrja Hammer 1971 Dyfjord. 3 Astrid Daniloff 1946 Bjørnevatn. 4 Kristian Viktor Nilsen 1938 Nervei. 6 Mathis Persen 1945 Kirkenes Valglistens navn: Samenes folkeforbund 1 Yrja Hammer 1971 Dyfjord Aktivitør 2 Jan Egil Trasti 1958 Tårnet Reindriftsutøver 3 Astrid Daniloff 1946 Bjørnevatn Pensjonist 4 Kristian Viktor Nilsen 1938 Nervei

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

Journaldato: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.05.2010 John Erik N. Eira og vvár Ánde Eira - rbd. 14A-Spierttagáisa

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00159-11 3. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2018 Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2017-2018 Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

MEARKAÁŠŠIID VÁIDDALÁVDEGODDI ČOAHKKINGIRJI

MEARKAÁŠŠIID VÁIDDALÁVDEGODDI ČOAHKKINGIRJI MEARKAÁŠŠIID VÁIDDALÁVDEGODDI ČOAHKKINGIRJI 04.04.2013 Báiki Alta Áigi: 10:00 15:00 Miellahtut Ole Mathis Eira Knut Kappfjell Leif Anders Somby Mikkel Persen Bongo Nils P. Joma Jođiheaddji Nubbinjođiheaddji

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal X, 16/01289-13 Vedtak, 06062019, Sak 1/19, Godkjenning av møteinnkalling og saksliste NHHs fond til sosiale formål for studentene - godkjenning av møteprotokoll/innkalling og eventuelt Journaldato: Tilgangskode:

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord Partiliste: Arbeiderpartiet 1 Sigmund Steinnes 1 ** 14,75 29 4 47,75 40,25 89 17 146,25 194,00 3 Øistein Nilsen 2 ** 0,00 22 3 25,00 0,00 59 20 79,00 104,00 2 Stine Jakobsson Strømsø 3 ** 14,75 11 2 27,75

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 17/00023-37 Analyserapport, prøvedato 04.02.19. Drikkevann - Analyseresultater 2017-2018- 2019 Båtsfjord Laboratorium AS Journaldato: Tilgangskode: 660 Inngående eksternt

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00042-32 Møtebok: Læringsmiljøutvalget (31.08.2016) Læringsmiljøutvalget - LM - 2014- Seksjon for utdanningskvalitet /Hanna Sæthre 24.08.2016 012.1 I, 14/00170-13 Anbefaling fra bedømmelseskomiteen

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00051-97 Spørsmål om sommerjobb Sommerjobb 2017 Vetle Sehl Svendsen 8/15/2017, Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 17/00127-5 Informasjon om

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret HS-V-019/09. Referatsaker. Saksframlegg Dato: 20.04.2009. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret HS-V-019/09. Referatsaker. Saksframlegg Dato: 20.04.2009. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Saksframlegg Dato: 20.04.2009 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-019/09 Saksbehandler/-sted: Helene Muri Skalmerås, LED Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer