Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal grunn / / BYG/TB 610 Trond Petter Brelin Øystein Ansok Anne Lene Stavnes Sissel Dorthea Sundland Astri Klanderud Ivar Jørgen Moss Jan rik Norderhaug Glenne 3 Borettslag Svein Arne Andersen Morten Bø Monja Kværnø Torbjørn Hystad/Torgeir Lie Ann Charlott og Lars Sverre Woldheim Christoffer Fuglevig Tim Fredrik Malmo Jensen & Scheele BYG/TB Innkalling til drøftelsesmøte og forhåndsvarsel om oppsigelse Diverse 2014/ /2014 PRS/STB P PRS/STB Side: 1 av 83

2 Ferdigattest - Gamle Sørhaugen 17A 160/ Gamle Sørhaugen 17 A, B og C - Søknad om rammetillatelse Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 43949/ BYG/SW 160/056 SG Arkitekter AS BYG/SW Deres referanse ,27, vår referanse 2013/5313 Regresskrav - Marius Børresen - Våkemark 26. Skadedato / / JR/RAN 260 Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Svar - Regress etter regnvær Skadenummer HHO - Cato Saksgård, Karl Johans gate 2, 1771 Halden Forsikringssak - private bygg - ekstremnedbør / /2014 JR/RAN 260 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig JR/RAN Side: 2 av 83

3 Vedtak om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev Opplæring språklige minoriteter / / IDDSKO/JOS IDDSKO/JOS Sladdet versjon av tilbud Kjøp av bedriftshelsetjenester / / ØKON/TRS 601 Peter Sund ØKON/TRS Fristforlengelse for retting av avvik iht. vedtak nr. 2014/242 Tilsyn Prestebakke Skole, Prestebakke, 1796 Kornsjø. Gnr: 235 Bnr: / / BRANN/CHD M71 Kommunalsjef undervisning, oppvekst & kultur,jane Short Aurlien BRANN/CHD Vedtak om språkopplæring for minoritetsspråklig elev Opplæring språklige minoriteter / / ISKO/JOS IDDSKO/TOV Side: 3 av 83

4 VA tillatelse til tiltak 235/ Møllerbakken - ett-trinns søknad - tilkobl. off. vann/avløp 2014/ / BYG/LAT 235/0011 Kolås ftf. AS BYG/LAT Vedtak om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev Opplæring språklige minoriteter / / ISKO/JOS IDDSKO/JOS Svar på brev ang. eiendomsretten til strand i Sponvika Begjæring om hjemmel til umatrikulert strand, Sponvika 2014/ / GO/JSO L30 Anne-Grethe Svalerød og Knut Thore Dahle Morten Sundberg GO/JSO Vedtak om spesialundervisning og betalingsgaranti for høsten 2014 Refusjoner utgifter / / KSO/LST KSO/LST Side: 4 av 83

5 Refusjon for spesialpedagogisk hjelp høsten 2014 Spesialpedagogisk hjelp 2011/ / KSO/LST B KSO/KIM Vedtak om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev Opplæring språklige minoriteter / / IDDSKO/JOS IDDSKO/JOS Vedtak i adressesak Adressenummer Bergsmarkveien 2014/ / GO/JSO L32 Vidar Holt Frode Tønnesen Mette Ørnelund og Terje Finseth GO/JSO Adressenummer Bergsmarkveien Adressenummer Bergsmarkveien 2014/ / GO/JSO L32 Hus og gårdeiere i Bergsmarkveien GO/JSO Side: 5 av 83

6 Manglende innbetaling av skogfond Vaglen skog - 237/ Martin Kristoffersson 2014/ / NAT/TOF V83 Martin Kristoffersson NAT/TOF Delingssøknad for Grimsrødhøgda 83 i Halden - søknad om ny avkjørsel 069/ Grimsrødhøgda 83 - søknad om deling 2014/ / GO/JSO 069/0135 Statens vegvesen - region Øst PLA/IHK Bekreftelse drenering på spillvann Georg Stangsgate 2 - drenering 2014/ / TFOR/TOL M09 Jan Anders Hansen TFOR/TOL Gårdsbruk med flere boenheter og adresser Adressenummer nningdalsveien 2014/ / GO/JSO L32 Petter Signebøen Lars Anders khaug GO/JSO Side: 6 av 83

7 Innkalling til møte i AM undervisning og oppvekst mandag 8.desember 14. Arbeidsmiljøutvalget undervisning og oppvekst 2009/ / KSO/KIM 440 Fagforbundet v/ Bente Quanfouh Nina Sandtangen Ketil Aabø Jane Short Aurlien Ann-Rose Dahl Christine B. Ottesen KSO/JSA HVOK/AND RØSKO/CHO KSO/KIM Pålegg om retting av avvik og vedtak om tvangsmulkt Tilsyn Prestebakke Barnehage, Prestebakke, 1796 Kornsjø. Gnr: 235 Bnr: / / BRANN/CHD M71 Halden kommune avd. undervisning og oppvekst BRANN/CHD Tillatelse til ndring - 17A - endret høydeplassering for hus og garasje, samt størrelse på garasje 160/ Gamle Sørhaugen 17 A, B og C - Søknad om rammetillatelse Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 51454/2014 BYG/SW 160/056 SG Arkitekter BYG/SW Side: 7 av 83

8 Referat fra forhåndskonferanse 160/ Borgergata - anmodning om forhåndskonferanse 2014/ / BYG/LAT 160/0135 Øystein Lied BYG/LAT Følgebrev Til Fakturagrunnlag 235/ Møllerbakken - ett-trinns søknad - tilkobl. off. vann/avløp 2014/ / BYG/LAT 235/0011 Gitte Tajet Sefring BYG/LAT Svar på permisjonssøknad levpermisjon / / RØSKO/LJA RØSKO/TRH VA tillatelse til tiltak 235/ Prestebakke - ett-trinns søknad - tilkobl. off vann/avløp 2014/ / BYG/LAT 235/0026 Kolås ftf. AS BYG/LAT Side: 8 av 83

9 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 235/ Prestebakke - ett-trinns søknad - tilkobl. off vann/avløp 2014/ / BYG/LAT 235/0026 Ivar Stabenfeldt BYG/LAT Oversendelse av sak for uttalelser vedr. fasadeendring - Gnr. 160 bnr Skippergata 14a i Halden kommune. 160/ Skippergata 14a - søknad om tiltak uten ansvarsrett - bruksendring 2014/ /2014 BYG/MI 160/0382 Østfolds fylkeskommune BYG/MI Referat fra samarbeidsmøte Barnevern / / OSKO/SGS OSKO/MLO Svar på forespørsel fra BPP Spesialundervisning / / RØSKO/LJA RØSKO/LJA Side: 9 av 83

10 VA tillatelse til tiltak 234/ Sandbo Paulsbo - ett-trinns søknad - minirenseanlegg 2014/ /2014 BYG/CHM 234/0010 F. Jørgensen AS BYG/CHM Følgebrev Til Fakturagrunnlag 234/ Sandbo Paulsbo - ett-trinns søknad - minirenseanlegg 2014/ /2014 BYG/CHM 234/0010 Malin Røsnes BYG/CHM 233/ Vigen gård - TSLIPPSTILLATLS FOR SANITÆRT AVLØPSVANN 233/ Vigen gård - søknad om utslippstillatelse 2014/ /2014 NAT/ØYG 233/0001 Anne Rogstad NAT/ØYG Tomt i Sponvika 036/ Søknad om erverv av arealer 2014/ / TFOR/MHT 611 llen Buer TFOR/MHT Side: 10 av 83

11 Vedlegg til utslippstillatelse 233/ Vigen gård - søknad om utslippstillatelse 2014/ /2014 NAT/ØYG 233/0001 Anne Rogstad NAT/ØYG Bygg Ferdigattest pbl 08, garasje 141/ Lensmannsveien 9 - tillatelse til tiltak u/ansvarsrett - dobbelgarasje 2014/ /2014 BYG/SW 141/0398 Åshild Karine og Knut-Roald Haugen BYG/SW Bekreftelse Rekrutteringssak r du lege og har lyst til å arbeide i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak r du lege og har lyst til å arbeide i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Side: 11 av 83

12 Bekreftelse Rekrutteringssak r du lege og har lyst til å arbeide i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak r du lege og har lyst til å arbeide i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak r du lege og har lyst til å arbeide i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak r du lege og har lyst til å arbeide i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Side: 12 av 83

13 Bekreftelse Rekrutteringssak r du lege og har lyst til å arbeide i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak r du lege og har lyst til å arbeide i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak r du lege og har lyst til å arbeide i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak r du lege og har lyst til å arbeide i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Side: 13 av 83

14 Bekreftelse Rekrutteringssak r du lege og har lyst til å arbeide i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak r du lege og har lyst til å arbeide i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak r du lege og har lyst til å arbeide i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak r du lege og har lyst til å arbeide i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Side: 14 av 83

15 Bekreftelse Rekrutteringssak - Har du lyst til å arbeide som lege i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak - Har du lyst til å arbeide som lege i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak - Har du lyst til å arbeide som lege i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak - Har du lyst til å arbeide som lege i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Side: 15 av 83

16 Bekreftelse Rekrutteringssak - Har du lyst til å arbeide som lege i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Bekreftelse Rekrutteringssak - Har du lyst til å arbeide som lege i Halden 2014/ /2014 BAS/MRY A Ofl BAS/MRY Orientering om behandling av klager på vedtak 023/0008/003 - hytte B200 Mørvika - ett-trinns søknad 2011/ /2014 BYG/LAT 023/0008/003 Birgitta ricsson Steinar Vik Tormod Fjotland BYG/LAT Ferdigattest 068/ Asakveien Tryggheim barnehage - Søknad - tt-trinns pbl / /2014 BYG/LO 068/0007 AF Bygg Glomsrød BYG/LO Side: 16 av 83

17 VA tillatelse til tiltak 206/0001/021 - Osdalen - ett-trinns søknad - VA-anlegg 2014/ /2014 BYG/CHM 206/0001/021 F. Jørgensen AS BYG/CHM Følgebrev Til Fakturagrunnlag 206/0001/021 - Osdalen - ett-trinns søknad - VA-anlegg 2014/ /2014 BYG/CHM 206/0001/021 Thore dberg BYG/CHM Referat fra samarbeidsmøte 4.desember 2014 Barnevern / /2014 STBHG/MW B STBHG/MW Gebyr - Svinesundparken, endret adkomst Svinesundparken - reguleringsendring 2012/ /2014 PLA/MOH L12 Komfakt PLA/MOH Side: 17 av 83

18 Varslingstjeneste kstern varsling for ansatte 2012/ /2014 PRS/TOB 440 Mona Stang PRS/TOB Svar på permisjonssøknad levpermisjon / /2014 RØSKO/LJA RØSKO/CHO Forhandlinger etter aml Nedbemanning 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 52049/2014 FAM/KOR TF 034 'Kirsti Rørmyr' PRS/STB Svar på søknad om skoleplass levsak 2014/ /2014 KSO/LST KSO/LST Side: 18 av 83

19 Rettstvister Rettstvister 2012/ /2014 PRS/TOB ØP offl. 23, 1.ledd 400 Annette Kvitnes Kjølerbakken PRS/TOB Tilfredsstillende tilbakemelding på brannteknisk inspeksjon Branntilsyn Familiens hus, Os Allé / /2014 BRANN/RN M71 Ringstad iendom AS BRANN/RN Svar på søknad om skoleplass levsak / /2014 KSO/LST KSO/LST Nemndkjennelse HTA kap Halden kommune Lokale lønnsforhandlinger 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 52063/2014 PRS/TOB ØP offl. 23, 1.ledd 515 PRS/TOB Side: 19 av 83

20 Nemndkjennelse HTA kap Halden kommune Lokale lønnsforhandlinger 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 52064/2014 PRS/TOB ØP offl. 23, 1.ledd 515 'Dag Stousland' PRS/TOB Yrkesskade Helseforhold / /2014 GSKO/HAN GSKO/HAN Meldingsskjema Barnevern / /2014 LSKO/LML LSKO/LML Svar på spørsmål vedrørende Rokke skoles historie Innsyn i historiske arkiver / /2014 PRS/LT 041 Berg, Rokke og Asak Historielag PRS/LT Side: 20 av 83

21 Boligsoneparkering - søknad Søknader om boligsoneparkering Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 52075/2014 PARK/AHA Q51 Håkon Sverre Bukholm PARK/AHA Påminnelse Vikar/ngasjement 2014/ /2014 LSKO/LML P LSKO/LML Svar på søknad om fri levpermisjon 2011/ /2014 FSKO/BOJ FSKO/BOJ Oppfølging Attføring 2014/ / KABHG/HJ P KABHG/HJ Side: 21 av 83

22 Autorisasjon Diverse 2014/ /2014 PRS/MB P PRS/STB Individuell opplæringsplan 2014/2015 Spesialundervisning / / RØSKO/TRH RØSKO/TRH Bygg Ferdigattest pbl 08, /0001/021 - Osdalen - ett-trinns søknad - VA-anlegg 2014/ /2014 BYG/CHM 206/0001/021 F. Jørgensen AS BYG/CHM Oversendelse av signert gjeldsbrev Finansforvaltning / /2014 ØKON/CH 150 Kommunalbanken AS ØKON/CH Side: 22 av 83

23 Individuell opplæringsplan 2014/2015 Spesialundervisning 2011/ / RØSKO/TRH RØSKO/TRH Omstillingskasus Diverse 2014/ / PRS/MB P PRS/STB Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2014 PARK/AHA TF Q51 PARK/AHA Individuell opplæringsplan 2014/2015 Spesialundervisning / / RØSKO/LJA RØSKO/LJA Side: 23 av 83

24 Svar på søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2014 LSKO/LML LSKO/LML Svar på søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2014 LSKO/LML LSKO/LML Brev angående ordensanmerkninger Orden og oppførsel / / RØSKO/LJA RØSKO/LJA Vedr. gnr.36/bnr.18, Mølen 6, søknad om bruksendring fra sjøbod/naust til fritidsbolig. Orientering om videre saksgang. 036/ Mølen 6 - ett-trinns søknad - Søknad om bruksendring fra sjøbod til fritidsbolig 2014/ /2014 BYG/CHM 036/0018 F. Jørgensen AS BYG/CHM Side: 24 av 83

25 Søknad Ansettelser - Funksjonsstillinger Idd skole / /2014 IDDSKO/JOS A offl. 25 IDDSKO/JOS Svar på søknad om skoleplass levsak / /2014 KSO/JSA KSO/LST Funksjonssøknad Ansettelser - Funksjonsstillinger Idd skole / /2014 IDDSKO/JOS A offl. 25 IDDSKO/JOS Tilbakemelding vedr. bygningshøyder på Tyska Tyska - oppstart av detaljregulering - Fredrikshald Brygge 2013/ /2014 PLA/ØIK L12 PLA/ØIK Side: 25 av 83

26 Høring av VA-søknad på gnr.17/bnr.22, Gamle Svinesund i Halden kommune. 017/ Gamle Svinesund - ett-trinns søknad - minirenseanlegg 2014/ / BYG/CHM 017/0022 BYG/CHM Søknad om tilskudd til multidose november 2014 Avtale om multidose / /2014 KSHO/GIB F00 Helfo Region Øst KSHO/GIB Melding om yrkesskade påført elev Helseforhold / /2014 LSKO/LML LSKO/LML Melding om yrkesskade påført elev Helseforhold / /2014 LSKO/LML LSKO/LML Side: 26 av 83

27 Melding om yrkesskade påført elev Helseforhold / /2014 LSKO/LML LSKO/LML Svar på anmodning om opplysninger fra skolen Barnevern / /2014 OSKO/SGS OSKO/SGS Skademelding Helseforhold / /2014 RØSKO/LJA RØSKO/LJA Vedtak om språkopplæring for minoritetsspråklig elev Opplæring språklige minoriteter / /2014 IDDSKO/TOV IDDSKO/JOS Side: 27 av 83

28 Matrikkelbrev 23/ /0406 og 0448, Røsnesveien 304 og 306, grensejustering 2014/ /2014 GO/JSO 023/0406 og 0448 Wenche Berget GO/JSO Matrikkelbrev 23/ /0406 og 0448, Røsnesveien 304 og 306, grensejustering 2014/ /2014 GO/JSO 023/0406 og 0448 Peder H Berget GO/JSO sak nr. 2014/5784, Bergsplassen, gnr. 247/ bnr.6 Tiltakshaver Mette Berg 247/ Bergsplassen - ett-trinns søknad - minirenseanlegg 2014/ /2014 BYG/CHM 247/0006 Haakon Ramstad f-jorgensen.no) BYG/CHM Søknad om driftsstøtte for 2015 til Østfold kunstnersenter Kulturmidler Tilskudd til kunst og kulturformål 2014/ /2014 KI/STW 223 Østfold kunstnersenter KI/STW Side: 28 av 83

29 Dokumenttilsyn barnehager 2014 Tilsyn barnehager / /2014 KSO/KIM A10 Bergknatten barnehage Lise Faraasen.Olsen KSO/KIM lovlige boenheter i kjeller - Busterudkleiva 1 141/ Busterudkleiva 1 - tilsyn ulovlig boenhet 2014/ /2014 BYG/YNL 141/0062 CJS Busterudkleiva 1 AS BYG/YNL Dokumenttilsyn barnehager 2014 Tilsyn barnehager / /2014 KSO/KIM A10 Bjørklund barnhage Gunn Stalder Nordås KSO/KIM Refusjon for lønnsutgifter - Permisjon for verv og andre oppdrag 2011/ /2014 OSKO/WAR P OSKO/MLO Side: 29 av 83

30 Dokumenttilsyn barnehager 2014 Tilsyn barnehager / /2014 KSO/KIM A10 Brekkerød barnehage Marit Rødsmoen KSO/KIM Dokumenttilsyn barnehager 2014 Tilsyn barnehager / /2014 KSO/KIM A10 Isebakke barnehage Hege Holone KSO/KIM Dokumenttilsyn barnehager 2014 Tilsyn barnehager / /2014 KSO/KIM A10 Karrestad barnehage Hege Kjelvik KSO/KIM Side: 30 av 83

31 Svar på søknad om kommunal konsesjon. jfr. Lov om film og videogram Konsesjon for kino 2013/ /2014 KI/STW 280 Bygdekinoen, Film og Kino KI/STW Dokumenttilsyn barnehager 2014 Tilsyn barnehager / /2014 KSO/KIM A10 Stangeløkka barnehage Mette Waaland KSO/KIM Dokumenttilsyn barnehager 2014 Tilsyn barnehager / /2014 KSO/KIM A10 Tistedal barnehage Käthe Moe KSO/KIM Side: 31 av 83

32 Dokumenttilsyn barnehager 2014 Tilsyn barnehager / /2014 KSO/KIM A10 Danseberget familiebarnehage KSO/KIM Dokumenttilsyn barnehager 2014 Tilsyn barnehager / /2014 KSO/KIM A10 Heidis familiebarnehage Heidi Nilsen KSO/KIM Dokumenttilsyn barnehager 2014 Tilsyn barnehager / /2014 KSO/KIM A10 Lekestua familiebarnehage Lekestua familiebarnehage KSO/KIM Side: 32 av 83

33 Dokumenttilsyn barnehager 2014 Tilsyn barnehager / /2014 KSO/KIM A10 Risum familiebarnehage KSO/KIM Dokumenttilsyn barnehager 2014 Tilsyn barnehager / /2014 KSO/KIM A10 Solsiden familiebarnehage Solåsveien familiebarnehage Svingen familiebarnehage aina staxvold Marianne Kirkerød Larsen KSO/KIM Side: 33 av 83

34 Dokumenttilsyn barnehager 2014 Tilsyn barnehager / /2014 KSO/KIM A10 Åkerholmen barnehage Ynglingen barnehage Tryggheim barnehage Trolltangen barnehage Stenrød barnehage Spretten Idrettsbarnehage Solbakkeparken barnehage Solbakke barnehage Skogporten barnehage Skogkanten barnehage Rokke barnehage Prestebakke barnehage Skogkanten Barnehage Skogporten Solbakkeparken Barnehage Spretten Idrettsbarnehage KSO/KIM tbetaling av tilskudd VA-midler til private anlegg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 52171/2014 TFOR/SWL M10 Thore Kjell dberg TFOR/SWL Side: 34 av 83

35 Refusjon gjesteelev - Refusjoner - inntekter / /2014 OSKO/MLO OSKO/MLO Vedtak i adressesak Adressenummer Signebøenfjellet 2014/ /2014 GO/JSO L32 Heidi Nygaard Halvorsen og Ole Signebøen Stein Roar Johansen Oddvar Kjelvik Tore Johnny Signebøen Wenche og Kjell Arild Grønli lisabeth Løken og Trond Pettersen Arbeidernes Jeger & Fiskeforening Gunhild og Geir Sten ldnes Knut Frode Wiig Tom Astor Dilling Ole Brække Kirsten Brække llen Johanna Vigdal og irik Asbjørn Berg lse-brit Jensen Hans rik Josefsen Greta Amundsen igil Ringstad Dag Pettersen GO/JSO Side: 35 av 83

36 Søknad om forhåndstilsagn for dekning av utgifter til spesialundervisning Refusjoner - inntekter / /2014 OSKO/MLO OSKO/MLO Adressenummer Signebøenfjellet del 3 Adressenummer Signebøenfjellet 2014/ /2014 GO/JSO L32 Hus og hytteeiere i Signebøenfjellet GO/JSO Søknad om honorar når bedriftshelsetjenesten deltar på dialogmøte Tilskudd og refusjon bedriftshelsetjenesten / / PRS/MB P 445 PRS/MB Midlertidig brukstillatelse 023/ Håkevikveien 31 - tt-trinns søknad - Riving og oppføring av hytte i Svalerødkilen 2014/ /2014 BYG/MI 023/0159 Vital Bygg AS v/patrik Solberg Patrik Solberg BYG/MI Side: 36 av 83

37 Bekreftelse Rekrutteringssak Spesialkonsulent personal og organisasjon % fast 2014/ /2014 PRS/SKA A Ofl PRS/SKA Bekreftelse Rekrutteringssak Spesialkonsulent personal og organisasjon % fast 2014/ /2014 PRS/SKA A Ofl PRS/SKA Bekreftelse Rekrutteringssak Spesialkonsulent personal og organisasjon % fast 2014/ /2014 PRS/SKA A Ofl PRS/SKA Bekreftelse Rekrutteringssak Spesialkonsulent personal og organisasjon % fast 2014/ /2014 PRS/SKA A Ofl PRS/SKA Side: 37 av 83

38 Bekreftelse Rekrutteringssak Spesialkonsulent personal og organisasjon % fast 2014/ /2014 PRS/SKA A Ofl PRS/SKA Bekreftelse Rekrutteringssak Spesialkonsulent personal og organisasjon % fast 2014/ /2014 PRS/SKA A Ofl PRS/SKA Nemndkjennelse HTA kap Halden kommune Lokale lønnsforhandlinger 2014 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 52247/2014 PRS/TOB ØP offl. 23, 1.ledd 515 'Dag Stousland' PRS/TOB Svar ad innleggelseprosedyre Intermediæravdelingen, Halden sykehjem Prosedyrer Intermediæravdelingen 2014/ / SH/INO TF G00 SH/INO Side: 38 av 83

39 Svar på permisjonssøknad. Permisjon 2012/ /2014 GSKO/HAN P GSKO/HAN Mindre endring av reguleringsplan for Østre Tangent - felt Q, høring Mindre reguleringsendring for G-385 Østre Tangent syd felt Q 2014/ /2014 PLA/ØIK L12 Østfold fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Statens vegvesen - region øst Pinsemenigheten Salen Halden Sarpsborg og Omegn BBL Os Allé III Borettslag Institutt for energiteknikk AS Borg Bygg AS Ragnhild Helene Borg Norske Shell AS PLA/ØIK Bygg Ferdigattest pbl 08, / Isebakkeveien 25 - ett-trinns søknad - fasadeskilt 2013/ /2014 BYG/LAT 005/0220 lektrovakuum AS BYG/LAT Side: 39 av 83

40 Tilbud om stilling Ansettelse 2009/ /2014 HO/RB P PRS/BK Tilbud om stilling Ansettelse 2013/ /2014 HO/RB P PRS/BK Skademelding Helsesforhold 2012/ /2014 TSKO/INM TSKO/INM valuering av spesialundervisning - høsten Spesialundervisning / /2014 GSKO/HIB GSKO/HIB Side: 40 av 83

41 Vedtak om skoleplass levsak / /2014 KSO/LST KSO/LST Tilskudd VA-midler til private anlegg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 52278/2014 TFOR/SWL M10 Lise Katrine Brække TFOR/SWL valuering av spesialundervisning - høsten Spesialundervisning / / GSKO/HIB GSKO/HIB Liste over barns atferd Spesialundervisning / /2014 TSKO/INM TSKO/INM Side: 41 av 83

42 valuering av spesialundervisning - høsten Spesialundervisning / /2014 GSKO/HIB GSKO/HIB Skjema - Conners 3 - Lærerversjon Spesialundervisning / /2014 TSKO/INM TSKO/INM valuering av spesialundervisning - høsten Spesialundervisning / /2014 GSKO/HAN GSKO/HIB IOP Spesialundervisning / / TSKO/INM TSKO/INM Side: 42 av 83

43 Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2014 PARK/AHA Q51 Nils Birger H Roberg PARK/AHA Halden kommune ber om planer for støttemur 160/ lvegata 19 - klage på forstøtningsmur 2014/ /2014 BYG/YNL 160/0196 BYG/YNL Halden kommune ber om planer for støttemur 160/ lvegata 19 - klage på forstøtningsmur 2014/ /2014 BYG/YNL 160/0196 'Advokat Tom Schjelderup Mathiesen' BYG/YNL Svar på søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2014 LSKO/LML LSKO/LML Side: 43 av 83

44 Svar på søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2014 LSKO/LML LSKO/LML Iddeposten nr.1. desember 2014 IDDPOSTN 2014/ /2014 IDDSKO/TOV B50 Ranselpost alle elevene IDDSKO/TOV Julegudstjenste Samarbeid skole- hjem Idd skole 2014/ /2014 IDDSKO/TOV B00 Ranselpost alle elevene IDDSKO/TOV VA tillatelse til tiltak 141/ Hjortefaret 6 - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2014/ /2014 BYG/LAT 141/0346 R/S Anleggsgartnerservice As BYG/LAT Side: 44 av 83

45 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2014 PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA Leksehjelp januar / Februar 2015 Leksehjelp Idd skole 2014/ /2014 IDDSKO/TOV Ranselpost elever 1-4 trinn IDDSKO/TOV Søknad om permisjon levpermisjon / /2014 TSKO/APS TSKO/APS Oppsigelse av SFO plass SFO / /2014 LSKO/LML LSKO/LML Side: 45 av 83

46 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 141/ Hjortefaret 6 - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2014/ /2014 BYG/LAT 141/0346 Christin Rustad BYG/LAT Søknad om permisjon levpermisjon / /2014 TSKO/APS TSKO/APS Søknad om permisjon levpermisjon / /2014 TSKO/APS TSKO/APS Vedr. svar på vedtak om oppsigelse - Tilbud om ny stilling og krav om forhandlinger jf.aml 17-3 Diverse 2014/ /2014 PRS/MB P PRS/MB Side: 46 av 83

47 Oppsigelse SFO plass SFO / /2014 LSKO/LML LSKO/LML Databehandleravtale IMDI Refusjon språklige minoriteter Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 52332/2014 HVOK/AND 233 Imdi IMDI, Marit Lund Larsen IT/MBS Bygg tillatelse Rammesøknad pbl /0006 og Knivsøveien 70 - ett-trinns søknad - intern transport 2014/ /2014 BYG/LO 051/0006 og 0007 Rambøll Norge AS BYG/LO VA tillatelse til tiltak 141/ Hjortefaret 4 - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2014/ /2014 BYG/LAT 141/0353 R/S Anleggsgartnerservice AS BYG/LAT Side: 47 av 83

48 Vedrørende økning festeavgift. Festetomter næring - oppregulering og innløsning 2013/ /2014 TFOR/MHT 611 'Hanne Lind' TFOR/MHT Festeavgifter Festetomter næring - oppregulering og innløsning 2013/ /2014 TFOR/MHT 611 Arve vensen TFOR/MHT Følgebrev Til Fakturagrunnlag 141/ Hjortefaret 4 - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2014/ /2014 BYG/LAT 141/0353 Kastriot Potorqoj BYG/LAT Bygg Ferdigattest pbl 08, / Bunæs gård - ett-trinns søknad - riving/nybygg av driftsbygning og fyringsanlegg 2011/ /2014 BYG/LAT 136/0002 Tommy Bunæs BYG/LAT Side: 48 av 83

49 Svar på forespørsel om grunnlag for oppsigelse Diverse 2014/ /2014 PRS/MB P PRS/STB Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2014 HSKO/HKH HSKO/HKH Vedtak om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev Opplæring språklige minoriteter / /2014 ØSKO/KKS IDDSKO/JOS Søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2014 TSKO/APS TSKO/APS Side: 49 av 83

50 Søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2014 TSKO/APS TSKO/APS Søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2014 TSKO/APS TSKO/APS Søknad om fjerning av vegetasjon på kommunal grunn Felling av trær på kommunal grunn / /2014 BYG/TB 610 Stein Haugene BYG/TB Tillatelse - Igangsettingssøknad 193/ Skriverøveien Søknad om tiltak - riving/nybygg 2011/ /2014 BYG/LO 193/0007 Tømrer Thorbjørn Skottene BYG/LO Side: 50 av 83

51 Vedtak om særskilt språkopplæring for minoritetssspråklig elev Opplæring språklige minoriteter / /2014 ØSKO/KKS IDDSKO/JOS Vedtak om særskilt språkopplæring for minoritesspråklig elev Opplæring språklige minoriteter / /2014 ØSKO/KKS IDDSKO/JOS Opphevelse av vedtak om pålegg og tvangsmulkt. Tilsyn Svinesundparken 6 abc 2009/ /2014 BRANN/RN M70 Svinesundparken iendom BRANN/RN Søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2014 TSKO/APS TSKO/APS Side: 51 av 83

52 Søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2014 TSKO/INM TSKO/APS Svar på søknad om permisjon Permisjon 2014/ /2014 BBHG/LFO P BBHG/LFO Svar på søknad om permisjon Permisjon 2014/ /2014 HO/MTA P PRS/HIG Påmelding til dialogmøte Diverse henvendelser til ordfører Thor dquist Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 52440/2014 ORD/TH 070 Østfold Politidistrikt ORD/TH Side: 52 av 83

53 Til ordfører i Halden kommune Diverse henvendelser til ordfører Thor dquist Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 52445/2014 ORD/TH 070 Bjørnar Buxrud ORD/TH Referat fra møte etter opphold på SS. Spesialundervisning / /2014 GSKO/HIB PPT/BRS GSKO/TOR GSKO/HAN Side: 53 av 83

54 ttersendelse av brev til sak RS 2014/26 Budsjett / / ORD/TH 151 Til formannskapet m.fler Anne-Kari Holm lisabeth Giske llen Simensen lse-kathrine Hveding Geir Helge Sandsmark Jan-rik Herft John Østensvig Lena Karlsen Mona Irene Bråthen Morten Christoffersen Per gil vensen Per Kristian Dahl Svein Olaussen Thor dquist Vibeke Julsrud ORD/TH Svar på søknad om permisjon. levpermisjon 2011/ /2014 GSKO/HIB GSKO/HAN Side: 54 av 83

55 Oppfølgingsplan Attføring 2014/ /2014 LSKO/LML P LSKO/LML Oppdatert Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste Spesialundervisning / /2014 LSKO/LML LSKO/LML Svar på søknad om støttepedagog - Søknad om støttepedagog / assistent barnehageåret / /2014 KSO/KIM TF A21 KSO/KIM Opplysninger fra Hjortsberg SFO vedr Barnevern / /2014 HSKO/ANK HSKO/HKH Side: 55 av 83

56 Skademelding Helseforhold / /2014 HSKO/HKH HSKO/HKH Varsel om mangler 023/0008/024 - Mørvikveien 94 - ett-trinns søknad - VA-anlegg 2014/ /2014 BYG/CHM 023/0008/024 BYG/CHM Varsel om mangler. 023/0008/031 - Mørvikveien 80 - ett-trinns søknad - VA-anlegg 2014/ / BYG/CHM 023/0008/031 BYG/CHM 2.gangs varsel om mangler 023/0008/024 - Mørvikveien 94 - ett-trinns søknad - VA-anlegg 2014/ /2014 BYG/CHM 023/0008/024 BYG/CHM Side: 56 av 83

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 19.07.2011 MLDNG OM VDTAK Gnr. 44, Bnr. 270, Stuenesveien 27 - garasje - Helge Neerland 2010/17984-9 31/2011 03.01.2011 PBL/MAMO

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Møteinnkalling Planutvalget

Møteinnkalling Planutvalget Møteinnkalling Planutvalget Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 3.etg., møterom Elingaard Tidspunkt: 22.05.2008 kl. 15:00. DET VIL BLI AVHOLDT BEFARING I SAK 55/08 FØR MØTET. FREMMØTE VED RÅDHUSET, NYGAARDSGATA

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014 Kristiansand Kommune 21.08.201 Offentlig journal Periode: 20-08-201-20-08-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Teknisk fellesarkiv - TEK Alle Alle Nei Ja Kristiansand Kommune

Detaljer

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2010 Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.2009

Detaljer