VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015"

Transkript

1

2 VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015 Skolemøtet arrangeres i år for 65 gang. Det er en viktig møteplass for pedagogisk personell i Rogaland hvor en får pedagogisk inspirasjon og fornye og også oppdatere seg på det nyeste innen undervisningsmateriell. Vi ser at mange barnehager, skoler og andre bruker denne dagen på et, eller flere av våre kurs. Også i år har vi et stort spekter av tilbud som vil være aktuelle for ansatte i barnehager, skoler, skolekontorer, PPT med mer. Vi fortsetter samarbeidet med Norsk kulturskoleråd Rogaland, og også i år samarbeider vi med Stavanger Turistforening med utekurs. Forlagshusene og andre læremiddelprodusenter deltar også i år i utstillingsarealene. Stavanger Forum har vært vår sammarbeidspartner i 18 år og de to nye lokalene gjør at alle kursene nå blir holdt her. Vi har også inngått en avtale med Scandic Forum Hotell som tilbyr en gunstig pris til de kursdeltakerne som ønsker å overnatte i for- eller etterkant av kursdagen. Elevene fra Jåttå videregående skole vil stå for salg av mat og drikke. Dette er et flott læringsoppdrag som elevene ser frem til. Vel møtt! Styret 2015 Lars Astrup Inger Ramsfjell Tor Ytre-Arne Svanhild Rake Dagfinn Økland Per Fagerland Marit Skjerpe Heidi Margrethe Lenes Liv Hammervold Wenche Handegaard Sølvi Vedø Dam 2 leder nestleder kasserer utstillingsansvarlig utstillingsansvarlig styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Påmelding på våre nettsider:

3 Merete SKOLEMØTET

4 SKOLEMØTET FOR ROGALAND KURSPLAN Påmeldingsfrist: Fredag 16. oktober 2015 Foredrag/kursholder Tittel på foredrag/kurs Nr. Tid Ingvard Wilhelmsen Sjef i eget liv Svanaug Lunde De gode relasjonene og barns behov for tilknytning Thomas Nordahl Relasjonsbasert ledelse av barn og unge Beate Aske Løtveit Kåre Kverndokken Metodikk for elevaktiviserende og tilpasset opplæring Innspill til lese- og skrivelærerens verktøykasse Tonje Alvestad Ophus Les, snakk, lek! Øyvind Dahl Grete Helle Rasmussen «Meninger hopper ikke fra hode til hode» Piano på lett som bare det. Eller.? Torkel Øien JA vi skal lage en forestilling! Arild Mjaaland Noteprogrammet Sibelius Mona Røsseland Mona Røsseland Pål Roland Hvordan lykkes med tilpasset opplæring i matematikk? Hvordan lykkes med tilpasset opplæring i matematikk? Ny forskning om utfordrende atferd i skolen Pål Roland Kompetanseløft i barnehagen Hildegunn Fandrem «Jeg tror Selma blir mobbet digitalt!» Hildegunn Fandrem «Jeg tror Selma blir mobbet digitalt!» Lene Chatrin Hansen Sårbare barn i barnehagen Lene Chatrin Hansen Sårbare barn i barnehagen Elisabeth N. B. Lied Elisabeth N. B. Lied «Spør hvordan det går og du vil sannsynligvis ikke få svar» «Spør hvordan det går og du vil sannsynligvis ikke få svar»

5 Foredrag/kursholder Tittel på foredrag/kurs Nr. Tid Ingrid P. Samuelsson Ingrid P. Samuelsson Vad betyder det att barn ska vara barn i förskolan? Vad betyder det att barn ska vara barn i förskolan? Elin Eriksen Ødegaard Om tause og fortellende barn og voksne Elin Eriksen Ødegaard Om tause og fortellende barn og voksne Line Aunaas Line Aunaas Positiv, trygg og tydelig om voksenrollen i SFO Positiv, trygg og tydelig om voksenrollen i SFO Elin Vestersjø «Drivhuset» Lunde SFO Elin Vestersjø «Drivhuset» Lunde SFO Andreas Lagesen og Anders Røre Andreas Lagesen og Anders Røre ipad i klasserommet. Kom og prøv! ipad i klasserommet. Kom og prøv! Bård Hestnes Bandsamspill Bård Hestnes Bandsamspill Ulf-Arne Johannessen «Frikar» Ulf-Arne Johannessen «Frikar» Hæla i taket! Hæla i taket! Stavanger Turistforening Praktisk utendørs friluftskurs Lars Persen og Siri Endresen Lars Persen og Renate Lund God pedagogisk praksis på interaktive tavler Promethean tavler og skjermer Tone AB Næss SMART Board og SMART Notebook Eirik Moengen Pedersen Nettbrett + SMART Board = sant

6 OMTALE AV KURSENE Kurs 01 SJEF I EGET LIV. kl HVORDAN KAN VI BEST TAKLE ALL VERDENS PRESS, STRESS OG OMSTILLINGER? ved Ingvard Wilhelmsen Jeg mener at det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med. Det eneste vi virkelig kan ta kontroll på er våre egne holdninger og handlinger, men der står vi til gjengjeld helt fritt. Ingen kan hindre deg i å mene og gjøre akkurat som du vil. Jeg tar derfor opp de holdningene som jeg mener er viktige for å takle livet best mulig med minst mulig energilekkasje til ting vi ikke kan gjøre noe med. Målgruppe: Alle som arbeider med barn og unge Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og overlege ved Medisinsk Klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri. Godkjent veileder i kognitiv terapi. Har fra 1995 drevet en liten Hypokonderklinikk som en seksjon av Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Wilhelmsen har skrevet bøkene Hypokondri og kognitiv terapi 1997, Livet er et usikkert prosjekt 2000, Sjef i eget liv en bok om kognitiv terapi 2004, Kongen anbefaler holdninger for folket 2006 og Det er ikke mer synd på deg enn andre en bok om ansvar og frigjøring Fikk i 2009 Formidlingsprisen ved det Medisinsk-Odontologiske Fakultet ved UiB. 6

7 Kurs 02 DE GODE RELASJONENE kl OG BARNS BEHOV FOR TILKNYTNING. DET HANDLER OM Å BLI SETT OG FORSTÅTT ved Svanaug Lunde Jeg tror på kjærlighet før oppdragelse og er spesielt opptatt av barns behov for tilknytning og kvaliteten på relasjoner mellom voksne og barn. Jeg har lang erfaring fra barnehagelivet og deler gjerne av egne opplevelser og erfaringer. De første årene i livet vårt er kanskje de viktigste. Vi som er sammen med barnehagebarn trenger derfor solid kompetanse, slik at hvert barn gis muligheten til en god barndom og dermed et godt liv. Mitt ønske er å bidra med kunnskap om ny forskning på området. Målgruppe: Barnehageansatte Svanaug Lunde har jobbet i barnehagefeltet i nærmere 30 år. Hun er utdannet pedagog og har senere tatt mastergrad i spesialpedagogikk. I dag jobber hun som universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Kurs 03 RELASJONSBASERT LEDELSE AV BARN OG UNGE kl ved Thomas Nordahl Barn og unge i grunnopplæringen trenger å møte voksne som leder klasser på en god måte gjennom å ha struktur og være tydelige. Dette bør kombineres med en støttende relasjon til den enkelte elev som gjennom det skal ha en opplevelse av å bli likt. I dette kurset vil det bli dokumentert hvorfor en relasjonsbasert klasseledelse er viktig, og det vil bli konkretisert hvordan dette kan realiseres i praksis. Målgruppe: lærere og andre voksne som møter elever i grunnskole og videregående opplæring. Thomas Nordahl er professor i pedagogikk og leder ved Senter for praksisrett utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark. Videre er han ansatt som professor II ved BI. Han har arbeidet som lærer og i mange år som forsker innenfor det pedagogiske feltet. Thomas Nordahl har skrevet flere bøker og en rekke artikler om ulike pedagogiske emner, og han er en mye brukt foredragsholder. 7

8 Kurs 04 METODIKK FOR ELEVAKTIVISERENDE kl OG TILPASSET OPPLÆRING ved Beate Aske Løtveit Kurset gir deg som lærer metoder og verktøy for å aktivisere elevene i egen læringsprosess. Metodene kan benyttes i arbeid med elever på alle trinn i det 13.årige skoleløpet i alle fag. Metodene kan benyttes med få elever eller full klasse, og krever ingen ekstra ressurser med tanke på utstyr, tid eller antall voksne. Metodikken har mange fordeler: De fungerer for elever med ulike faglige forutsetninger og bidrar til tilpasset opplæring. Trener grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlig. Samtidig aktiviserer det mentale prosesser elevenes evne til kreativ tenkning og refleksjon. Læringsmiljøet i klassen bedres og urolig adferd dempes til fordel for læring. Motiverende aktiviteter som har lek- og konkurransepreg som inkluderer alle Undervisningen fungerer for elever med ulike læringspreferanser (introverte, ekstroverte, visuelle, auditive, taktile osv.) Alle elevene logges på. Variert og praktisk læring. Metodene stimulerer til kommunikasjon og samarbeid, som igjen bidrar til å bygge gode selvbilder og trygt læringsmiljø. Alle metodene er gjennomførbare innenfor vanlige rammer når det gjelder tid til planlegging, rom og størrelse på elevgruppen. Trenger ikke spesielt utstyr. Kurset får svært gode tilbakemeldinger fra lærere både fra grunnskole og videregående opplæring. Målgruppe: Lærere på 1-10 trinn og videregående Beate Aske Løtveit driver kompetanseutvikling, veiledning og rådgivning av lærere, skoleledere på en rekke skoler innenfor blant annet tilpasset opplæring, vurdering og læringsmiljø. I flere år har hun holdt kurs i metodikken, med svært gode tilbakemeldinger. Hun er utdannet adjunkt og cand.ed. og har bred erfaring som veileder i pedagogiske endringsog utviklingsprosjekter i skoler. Beate har flere års erfaring som lærer, høgskolelektor og veileder. 8

9 Kurs 05 INNSPILL TIL LESE- OG SKRIVELÆRERENS kl VERKTØYKASSE - EN DAG OM LESEBESTILLINGER OG SKRIVEGREP PÅ TVERS AV FAG ved Kåre Kverndokken Et mål for leselæreren må være at elevene ikke så lett får melde seg mentalt ut i arbeidet med tekster. Det må vi gjøre noe med! Et mål for skrivelæreren må være å skape skrivehandlinger i autentiske skrivesituasjoner. Det må vi gjøre noe med! Kursdagen vil gi didaktiske verktøy for en lese- og skriveundervisning på tvers av fag. Kursholderen vil gi eksempler fra eget empirisk klasseromsarbeid og fra bøkene 101 måter å lese leseleksa på om lesing, lesebestillinger og tekstvalg (2012) og 101 skrivegrep om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping (2014). Målgruppe: Lærere på trinn. Kåre Kverndokken er dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han arbeider først og fremst med lese- og skrivedidaktikk, læremiddelkunnskap og barnelitteratur, og i særlig grad med etter- og videreutdanning av lærere innenfor dette feltet. Han har skrevet en rekke lærebøker i norsk for grunnskolen og artikler innenfor ulike disipliner i faget. Seneste utgivelser: 101 måter å lese leseleksa på om lesing, lesebestillinger og tekstvalg (2012), Gutter og lesing (2013) og 101 skrivegrep om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping (2014). 9

10 Kurs 06 LES, SNAKK, LEK! kl ved Tonje Alvestad Ophus Kurset gir innføring i metoden dialogisk lesing. Dialogisk lesing gir barna økt kommunikasjonskompetanse, økt ordforråd, og økt konsentrasjon. Det viktigste av alt er at barna syntes det er kjempe gøy! De aller fleste barn kan motiveres til å like bøker. På kurset får du vite noe om hvordan. Kurset inneholder: Overordna: hvorfor dialogisk lesing? med utgangspunkt i rammeplanen, temahefter og kunnskapsløftet Rikdom i bøker og språklig mangfold. Nyanser i språket. Språkbruk i bøker, språkbruk i talespråket m.m Hvorfor bruke bøker? Hvilke type bøker? Dialogisk lesing, hva og hvordan? Hvordan bruke bøker på småbarnsavdeling? Dialogisk lesing for de minste- hva og hvordan? Målgruppe: Alle ansatte i barnehage, PPT, styrket barnehagetilbud, evt andre som jobber med barn. Det kan også være aktuelt for lærere på småskoletrinnet. Tonje Alvestad Ophus er barnehagelærer med videreutdanning i flerkulturell pedagogikk, veiledning og forebygging av psykososiale problemer. Hun har erfaring fra barnehage som pedagogisk leder, daglig leder, fagutvikler og rådgiver. Hun har de siste årene jobbet som rådgiver for alle barnehagene i Klepp kommune, og har ansvar for det flerspåklige feltet. Fra høsten 2015 skal hun være koordinator for prosjektet Kompetanse for mangfold i kommunen. Hun er tilsynsfører for barn i fosterhjem og tar for tiden videreutdanning i emnet Veiledning av systemrettet arbeid i barnehage og skole. Hun driver i tilegg foretaket Toppus hvor hun driver med kurs og kompetanseheving i barnehager, kommuner, nettverk m.m. 10

11 Kurs 07 «MENINGER HOPPER IKKE FRA HODE TIL HODE» kl ved Øyvind Dahl Hva gjør vi når skole og barnehage blir multikulturell? Skal vi tilpasse skolehverdagen etter foreldrenes ønsker? Eller må de nye tilpasse seg våre rutiner? Skal gymundervisningen være kjønnsdelt? Hvorfor blir ikke barna med på bursdagsfeiringer? Hva med konferansetimer? Ulike kjønnsroller? Hva mener de når de sier «ja, ja,» uten å følge opp? Hvordan kan vi forstå hverandre når vi har ulike referanserammer? I dette kurset vil Øyvind Dahl gi innspill til hvordan vi kan møte slike utfordringer. Han vil blant annet drøfte: Er kultur noe vi har eller noe vi gjør? Å forstå og blir forstått. Interkulturell kommunikasjon. Konflikt og etikk. Målgruppe: lærere i barnehage, grunnskole og videregående Øyvind Dahl er Dr. philos og professor emeritus i kulturkunnskap etter lang tids tjeneste på Misjonshøgskolen i Stavanger. Han tok initiativ til opprettelsen av Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) i Stavanger og har vært knyttet til senteret i 10 år. Han har også vært generalsekretær i Digni som driver internasjonal bistand og lektor og rektor på Lærerskole på Madagaskar i 6 år. Han har reist i 50 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika og skrevet flere bøker og artikler om misjon, bistand og interkulturell kommunikasjon og er en mye brukt foredragsholder. 11

12 Kurs 08 PIANO PÅ LETT SOM BARE DET. kl ELLER? ved Grete Helle Rasmussen Grete Helle Rasmussen vil dele sine erfaringer fra arbeid med strukturering av undervisningsforløp på piano i forhold til fokusområder og repertoarvalg Du får informasjon om pianoets 5 om dagen hva elever bør lære når repertoartips og undervisningsinnhold på de ulike utviklingstrinnene Målgruppe: lærere i kulturskolen Grete Helle Rasmussen er utdannet ved Østlandets Musikkonservatorium (nå Norges Musikkhøgskole), og er I tillegg Cand. Philol. fra Institutt for Musikkvitenskap, UiO. Hun har studert klaver med Synøve Løchen, prof. Stanislav Knor og prof. Jens Harald Bratlie. Hennes allsidighet innen musikkformidling spenner over et vidt spekter, fra undervisning og forfatterskap til solistoppdrag og utstrakt kammermusikkvirksomhet, diverse radio og TV-opptredener, skole- og institusjonskonserter i regi av Rikskonsertene og Riksteateret samt innspilling av CDene «Remembrance» (Simax) og «Stygger piker» (Grappa). I flere sammenhenger har hun stått sentralt som idéskaper og produsent av nye konsertformer og samarbeidsprosjekter mellom barn voksne, amatører profesjonelle. Hun er i dag førsteamanuensis ved Barratt Due musikkinstitutt og seksjonsleder for Instrumental- og vokallærerutdanningen (PPU) der hun underviser i Musikkpedagogisk teori, Generell musikkdidatikk og Klaverdidaktikk. Hun har i tillegg vært ansvarlig for; - utviklingen av Vietnams første instrumental og vokallærerutdanning ved Vietnam National Academy of Music I Hanoi, - utarbeidelsen av undervisningsplanene til Musikk på Majorstuen skole klasse og klasse,- lærerkursene ved Valdres sommersymfoni og - nytt undervisningsopplegg for begynnerelever ved musikkprosjektet Aprendiz i Brasil 12

13 Kurs 09 JA VI SKAL LAGE EN FORESTILLING! kl ved Torkel Øien Produksjonsplanlegging Lager din skole små eller store forestillinger? Lager dere konserter, eller andre arrangementer hvor det skal planlegges og gjennomføres «en reise» fra idè til fremføring? - Da er det mulig å hente noen tips og verktøy her. Vi skal bla se nærmere på: Hvordan drive idéutvikling og skape engasjement hos lærere og elever? Hvordan kvalitetssikre en produksjonsprosess? Finnes det gode verktøy for dette arbeidet og hvor kan jeg finne eksempler og maler som jeg kan benytte? Gjennom presentasjon og dialog, gruppearbeid og foredrag tar vi en reise gjennom deler av en verktøykasse for kulturproduksjon. Målgruppe: lærere i grunnskolen, videregående og kulturskolen Torkel Øien har sin utdannelse innen musikk, pedagogikk, administrasjon og ledelse. Han er for tiden ansatt som rådgiver i Norsk kulturskoleråd, med arbeidsområder som kulturskoleutvikling, kulturproduksjon og kompetanseutvikling. Øien har lang erfaring i veiledning og rådgivning av kommuner og kulturskoler i lokalt utviklingsarbeid, knyttet til kunst og kulturarbeid for barn og unge. Øien er prosjektleder for Nordea-prosjektet KUL-TUR, som handler om produksjon, prosjektledelse og formidling. Han har tidligere arbeidet som kulturhus- og kulturarenasjef i Asker kommune, musikkonsulent i Norges Musikkorps Forbund og lærer og nestleder ved Asker kulturskole, og han var også ansvarlig for å utvikle Den kulturelle skolesekken for Asker kommune. Øien har i tillegg vært leder for mange ulike kulturprosjekter innenfor det offentlige og i det frivillige kulturlivet. 13

14 Kurs 10 BRUK AV NOTEPROGRAMMET SIBELIUS kl ved Arild Mjaaland Kurset er en innføring i Sibelius for alle som på en eller annen måte ønsker å bruke dette i yrke eller til eget bruk. Det vil bli presentasjon av programmet og egenarbeid. Deltakerne trenger å ta med PC/Mac med en versjon av Sibelius. En gratis demoversjon kan lastes ned fra programmets hjemmeside sibelius.com (Den er fullt virkende i 30 dager) Målgruppe: lærere i kulturskolen Arild Mjaaland jobber til daglig på Vågen VGS hvor han underviser i musikkfag teori og utøvende. Han har vært dirigent (korps, storband og andre ensembler) hele yrkeslivet, og skriver komposisjoner og arrangementer til ensemblene som han leder. Kurs 11 HVORDAN LYKKES MED TILPASSET kl OPPLÆRING I MATEMATIKK? Kurs 12 ved Mona Røsseland kl Hvordan skal vi klare å få alle elevene til å oppleve mestring og samtidig bli utfordret nok og få mulighet til å strekke seg lengst mulig? Vi skal se på hva forskning og teori sier om hva som er god matematikkundervisning og hvordan det legger grunnlaget for tilpasset undervisning. Men først og fremst har kurset en praktisk tilnærming med konkrete og klasseromsnære eksempler på hvordan vi kan tilpasse undervisningen innenfor klassefellesskapet. Målgruppe kurs 11: lærere på 1-7 trinn Målgruppe kurs 12: lærere på 8-10 trinn Mona Røsseland har bakgrunn som allmennlærer med undervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen, og er medforfatter av Læreverket Multi. Hun har arbeidet mange år ved Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen ved NTNU i Trondheim. Hun har Mastergrad i undervisningsvitenskap med vekt på matematikk, og holder nå på med en doktorgrad i matematikkundervisning ved Universitetet i Agder 14

15 Kurs 13 NY FORSKNING OM UTFORDRENDE kl ATFERD I SKOLEN ved Pål Roland Lærerne har krevende oppgaver når det er elever med atferdsproblemer i klassen. Hvordan kan vi forstå disse mekanismene som påvirker atferd. Hva er gode tiltak? Målgruppe: ansatte i skolen Pål Roland er Dr philos. Dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. UiS. Arbeidet i mange å med utfordrende atferd, både i praksis og relatert til forskning. Kurs 14 KOMPETANSELØFT I BARNEHAGEN. kl HVORDAN HÅNDTERE UTFORDRENDE ATFERD? BLANT ANNET MED FOKUS MOT UTESTENGNING ved Pål Roland Barnehageansatte vil ofte håndtere utfordrende atferd. Kurset vil bidra til kapasitetsbygging på dette temaet. Vi skal også se på en sak som er preget av utestengning, og gi råd om hvordan en håndterer slike saker. Målgruppe: ansatte i barnehagen Pål Roland omtale se kurs 13 15

16 Kurs 15 «JEG TROR SELMA BLIR MOBBET DIGITALT!» kl HVA ER DIGITAL MOBBING, Kurs 16 HVILKE KONSEKVENSER HAR DET kl OG HVA KAN GJØRES FOR Å UNNGÅ DET ved Hildegunn Fandrem Hva er digital mobbing? Er det det samme som ansikt-til ansikt-mobbing, bare at det foregår på den digitale arena? Hvilke nye utfordringer innebærer denne nyere type mobbing? Hva kan skole, lærere foreldre og jevnaldrende gjøre? Foredraget går grundig inn på nettopp hva digital mobbing er, hvorfor det skjer, hvem er involvert og det gis eksempler på hvordan digital mobbing kan foregå. I tillegg belyses nye aspekt ved denne type mobbing som gir nye utfordringer både når det gjelder identifisering og avdekking. Hvilke konsekvenser digital mobbing kan ha berøres også, samt hva skolen, lærere, foreldre og medelever bør gjøre for at digital mobbing skal unngås. Målgruppe: Lærere i grunn- og videregåendeskole Hildegunn Fandrem er Professor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Hennes to hovedområder, både innen forskning, undervisning og kursvirksomhet, er barn/unge med innvandrerbakgrunn og mobbing, inkludert digital mobbing. Hun har publisert en rekke artikler og kapitler både i internasjonale og norske tidsskrift og antologier. Fandrem er forfatter av boka: «Mangfold og mestring: Migrasjon som risikofaktor og ressurs» (2011) og hun er forfatter i og redaktør av boka «Barn i utfordringer: Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid» (2013). Hun har også vært med å utarbeide «Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger» (2013) basert på arbeidet i et EU-nettverk på temaet digital mobbing. 16

17 Kurs 17 SÅRBARE BARN I BARNEHAGEN kl HVORDAN BLIR VI BEDRE HJELPERE Kurs 18 ved Lene Chatrin Hansen kl Vi leser og hører om det hver dag: omsorgssvikt, overgrep og vold - mot barn. Noen av disse barna finner vi i nærmiljøet vårt, på skolen eller i barnehagen. Jeg vet det er mulig å gjøre en forskjell i de sårbare barnas liv. En livsviktig forskjell. Etter mer enn 25 års arbeid i og med barnehager vet jeg også at det å arbeide med saker som opprører oss følelsesmessig, er vanskelig. Og at dersom vi kjenner de berørte, blir det enda verre. Det å jobbe med dette utfordrer oss profesjonelt, etisk, medmenneskelig og personlig. Og med det øker også risikoen for å gjøre feil. De færreste av oss kan klare å stå i dette alene, men alle kan gjøre noe. Og det beste er om vi gjør det sammen. Husk det er du som ønsker å hjelpe, som selv er det eneste og beste redskapet du trenger i møtet med de overgrepsutsatte barna. Når du er trygg nok. Målgruppe: ansatte i barnehagen Lene Chatrin Hansen er utdannet barnehagelærer med fordypningen språk, makt og barnehagepolitikk, og har jobbet 25 år i og med barnehager. Noen kjenner henne som skribent på bloggen: Henness kurs er kompetansehevende og forholder seg til tiltakene som finnes i En god barndom varer livet ut - Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ( ). Fan av gode barndommer. Jobber for at voksne skal være voksne, og for at barn skal få være barn. 17

18 Kurs 19 «SPØR HVORDAN DET GÅR OG DU VIL kl SANNSYNLIGVIS IKKE FÅ SVAR» Kurs 20 OM Å VOKSE OPP I RUS, OG HVORDAN SKOLEN kl KAN FANGE OPP OG BETY EN FORSKJELL ved Elisabeth Nordhus B. Lied «Jeg går i fjerde klasse og hjemme er det allerede ganske kaotisk. Pappa drikker seg full hvertfall en, kanskje to ganger, i uken. Jeg er sliten. Jeg er trøtt. I tillegg til venner, lekser og fritidsaktiviteter, skal jeg passe på familien min hele døgnet. Jeg er redd. Nesten hele tiden. Redd for krangel, redd for ødeleggelser, redd for skilsmisse og død» Hva ser du når jeg er på skolen? Hva tenker du? Hva våger du å gjøre? Ville du snakket med meg? Hva ville du sagt? Spør hvordan det går og du vil sannsynligvis ikke få svar! Egenhistorie om å vokse opp med rus, blandet med teori om blant annet symptomer og samtaleteknikker på en inspirerende måte. Målgruppe: alle som tenker at de kan bety en forskjell for barn og unge som vokser opp med rus, psykiatri, vold osv, og hvert fall de som tenker at de ikke kan det. Elisabeth Nordhus B. Lied er voksent barn av alkoholiker. Utdannet barnevernspedagog. Arbeider i barneverntjenesten i Stavanger 50%, Leder for Ventilene et helge- og ferietilbud for unge pårørende gjennom Kirkens Bymisjon Rogaland. Var deltaker i regjerings barnevernpanel. Styreleder i organisasjonen Barn Av Rusmisbrukere. 18

19 Kurs 21 VAD BETYDER DET ATT BARN SKA kl VARA BARN I FØRSKOLAN? Kurs 22 ved Ingrid Pramling Samuelsson kl Förskolan i Norden har blivit en självklar plats för många barn att växa upp i som ett komplement till familjen. Vad är det då som barn behöver få erfarenhet av under sitt deltagande i förskolan? Vad har lek, omsorg och lärande för plats i vardagen, när nu fokus på lärande har blivit allt mer tydligt i våra styrdokument och myndigheterna ambitioner med förskolan från tidig ålder? Vad säger 700 förskollärarna som arbetar i svensk förskola, och vad kan vi lära oss från annan forskningen? Målgruppe: ansatte i barnehagen Ingrid Pramling Samuelsson är professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet, och innehar en UNESCO-professur i Early Childhood Education and Sustainable Development och har nyligen avgått som världsorförande för OMEP (Organisation Mondiale pour lèducation Préscolare). Hennes forskning har framför allt rört barns lärande av olika innehåll i förskolans praktik, barns perspektiv didaktiska frågor och förskolan som en lärandemiljö. Hon arbetar för närvarande mycket med frågor från lärande för hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv. 19

20 Kurs 23 OM TAUSE OG FORTELLENDE BARN OG VOKSNEkl HVORDAN SKAPE ET FELLES ROM FOR DANNING, Kurs 24 DELTAKELSE OG TILHØRIGHET kl FOR ALLE BARN I BARNEHAGEN? ved Elin Eriksen Ødegaard Ved at vi forteller så former vi oss som mennesker, vi skaper vår identitet og skaper mening i den verden vi lever i. Mennesker forteller gjennom hele livet, med ord, ytringer, kroppsspråk og med svakere eller tydelige gester og stemmer. Noen(s) erfaringer blir likevel tause og kanskje aldri fortalt. Det kan noen ganger henge sammen med at der ikke er noen å fortelle til, eller at det ikke oppstår noen gode anledninger. Kurset vil reise spørsmål om hvordan vi kan arbeide for å styrke barns danning og identitet som en som deltar og hører til og vil gi eksempler på hvordan barnehager har arbeidet for å skape rike anledninger til å delta i et felles deltakerom, et rom for tilhørighet for alle barn. Målgruppe: ansatte i barnehagen Elin Eriksen Ødegaard er utdannet barnehagelærer og arbeider nå som professor i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Bergen og ved Universitetet i Tromsø. Hun har arbeidet sammen med barnehagelærere i en rekke prosjekter for å styrke barnehagens kvalitet. Hun interesserer seg både for barns danning, lek og læring og for likeverd for alle barn. Hun har skrevet en rekke artikler, kapitler og bøker om barnehagen som danningsarena og om fortellinger, barnekultur, likverd og profesjonsspørsmål. 20

21 Kurs 25 «POSITIV, TRYGG OG TYDELIG» kl OM VOKSENROLLEN I SFO Kurs 26 ved Line Aunaas kl Positive, trygge og tydelige medarbeidere er helt avgjørende for å sikre kvaliteten på SFO-tilbudet vårt. God rolleforståelse, profesjonalitet, autoritet og evnen til å bygge tillit er grunnleggende elementer i utviklingen av egen voksenrolle i SFO. Din evne til å kommunisere og bygge gode relasjoner er også viktige ingredienser i dette arbeidet. Vi må jobbe forebyggende og proaktivt med relasjonsbygging. Gode og sterke relasjoner med barn og foreldre vil bidra til at vi er bedre rustet hvis det til tider stormer litt. Hva kjennetegner en profesjonell medarbeider i SFO? Hvordan kan du fremstå som en positiv, trygg og tydelig voksenperson? Hvordan kan du bygge gode relasjoner med barn og voksne? Hvordan lede barnegrupper på en god måte? Hva skal til for at barna skal oppfatte deg som en myndig voksenperson, som de hører på og respekterer? Hvordan legge til rette for god kommunikasjon med foreldre og foresatte? Målgruppe: ansatte i SFO Line Aunaas har et glødende engasjement for SFO! Hun jobber på heltid med kurs og kompetanseutvikling for SFO-ansatte gjennom sitt eget firma Skolefritid. Line har 17 års erfaring fra SFO, både som SFO-leder og undervisningsinspektør. Hun er utdannet allmennlærer, og har videreutdanning i sosialpedagogikk, veiledning, coaching og ledelse. Line har de to siste årene jobbet som kursholder for Utdanningsetaten i Oslo. Hun har i løpet av denne tiden holdt nærmere 100 kurs for ansatte i Aktivitetsskolen. 21

22 Kurs 27 «DRIVHUSET» LUNDE SFO kl ved Elin Vestersjø Kurs 28 kl Hva skal til for å få kaktusen til å blomstre? Hva skal til for å få rosene til å dufte? Opplæringen, aktivitetene og dannelsen som gis skal være synonymt med kvalitet! Klima og miljø skal kjennes godt! Hva er det viktig at elevene lærer i SFO Hva er DU god til Vanning og gjødsling Relasjoner. Målgruppe: SFO-ansatte og ledere Elin Vestersjø jobber som SFO-leder på Lunde skole i Stavanger kommune. Hun har et brennende engasjement for SFO og har verdens beste jobb!!! 22

23 Kurs 29 ipad I KLASSEROMMET. KOM OG PRØV! kl ved Andreas Lagesen og Anders Røre Kurs 30 kl Vi vil med dette kurset dele vår erfaring fra bruk av ipad i klasserommet. Ved selv å prøve ut ipad med veiledning fra oss vil du lære om grunnfunksjoner for tekst, foto, film og lydopptak. Du vil også få prøve ut noen dynamiske, intuitive og enkle applikasjoner (programmer) som man kan bruke for å gjøre elevene aktive, motiverte og skapende i og utenfor klasserommet. Kom, prøv og få veiledning. Du trenger ingen forkunnskaper. Du vil få låne en ipad av oss. Kurset passer for lærere i alle fag og på alle trinn i grunnskolen. Dette er ikke et foredrag, men mer en workshop med veiledning fra oss hvor du selv kan få prøve ut og erfare hvor enkelt det er å bruke en ipad for å skape inspirerende læringsituasjoner for elevene. Målgruppe: lærere i alle fag og på alle trinn i grunnskolen. Andreas Lagesen og Anders Røre jobber som lærere på Kristianslyst skole. De er kontaktlærere i samme klasse. Sammen dekker de de fleste fagene i denne klassen. Klassen har fått ipader til alle elever og lærere. Dette som en del av et pilotprosjekt sammen med to barneskoler. Dette prosjektet har pågått siden Klassen som de to lærerne var kontaktlærere i brukte ipader i de fleste fag i årene 2013/2014 og 2014/2015. Høsten 2015 startet de to lærerne opp med ny klasse som en fortsettelse av det samme prosjektet. Andreas Lagesen er 35 år og kommer fra Sortland i Vesterålen. Har allmennlærerutdannelse. Har jobbet som lærer siden Han er kontaktlærer for en klasse ved Kristianslyst skole i Stavanger. Har tidligere jobbet på mellomtrinnet. Har undervist i blant annet matematikk, naturfag, samfunnsfag, musikk og valgfaget internasjonalt samarbeid. Anders Røre er 37 år og kommer fra Stavanger. Har lærerutdannelse fra UiB og UiS. Har jobbet med formidling på museer og som lærer i grunnskolen siden 2001.Han er kontaktlærer for en klasse på Kristianslyst skole i Stavanger. Har undervist i blant annet norsk, RLE, samfunnsfag, engelsk, musikk og valgfaget produksjon for sal og scene. Han er også IT-veileder på Kristianslyst skole. 23

24 Kurs 31 BANDSAMSPILL kl ved Bård Hestnes Kurs 32 kl Dette blir et praktisk kurs med mye samspill og enkle metodiske grep for bandinstruksjon. Vi jobber etter rotasjonsprinsippet der deltakerne rullerer mellom de ulike bandinstrumentene. Det vil bli fokus på repertoarvalg, instrumentenes funksjon, rolleavklaring i samspill, enkel improvisasjon, utprøving av ulik form på låtene, enkel bandarrangering, lytting til sine medspillere, valg av utstyr og sist, men ikke minst, mange nyttige tips gjennom et Arti Bandsamspill. Send meg en mail om hvilket instrument du spiller og ta instrumentet med på kurset. mrk Skolemøtet for Rogaland. Målgruppe: lærere på 5-10 trinn, kulturskolelærere og lærere i videregående skole Bård Hestnes har treårig lærerutdanning fra HINT. Videreutdanning; master i musikk v/ NTNU, improvisasjon for musikere v/ NTNU, musikkteknologi v/ NTNU, prosjektledelse v/ HINT Han har vært ansatt i Norsk kulturskoleråd siden Er tidligere kulturskolerektor og høgskolelektor i musikk. Fagkoordinator i musikk og prosjektleder for div. utviklingsprosjekt. Dirigert storband i fem år og kapellmester på ulike produksjoner. Deltatt på en rekke cd-innspillinger og flere Godt Musikkår -program i NRK1 Prosjektleder for Kor Arti digital og kursholder på Kor Arti kursene. Jobber også for Grieg Music Education / Music Delta Han har treårig lærerutdanning v/ HINT, master i musikk v/ NTNU, improvisasjon for musikere v/ NTNU, musikkteknologi v/ NTNU og prosjektledelse v/ HINT 24

25 Kurs 33 HÆLA I TAKET! kl ved Ulf-Arne Johannessen «Frikar» Kurs 34 kl Kurset vil hovudsakleg bestå av ulike pardansar som er vanlege i Norge som t.d. reinlender og polka, men det blir også ein bolk med halling og evt. andre ting etter ynskje frå kursdeltakarane Målgruppe: lærere i grunnskolen og kulturskolen som bruker dans i undervisningen Ulf-Arne Johannessen har dei siste 10 åra jobba som dansar og musikar på heiltid. Han har vore med i FRIKAR-eventyret fra debutforestillingen i 2006, og i 2009/10 reiste han verden rundt med Alexander Rybak. I 2009 vann han kongepokalen i springar (pardans) under NM i folkemusikk på Geilo og vart også norgesmeister i halling. Ulf-Arne har holdt utalege kurs rundt omkring i verda og reiser fast for bl.a. Rikskonsertane med ulike prosjekt og forestillingar. NB! Kurset kan bli holdt i andre lokaler enn Stavanger Forum. Delktakerne vil få nærmere beskjed. 25

26 Kurs 35 PRAKTISK UTENDØRS FRILUFTSKURS kl ved Stavanger Turistforening Variert undervisning og varierte læringsarenaer er motiverende og skaper et godt læringsmiljø. Stavanger Turistforening har arrangert friluftskurs for lærere i flere år. Å holde kurs for lærer er veldig meningsfylt og nyttig. Gjennom lærerne får vi gitt naturopplevelser for livet til så mange fler. Dette kurset er lagt opp til lærere både på barne -og ungdomsskoletrinnet. Fokus på kurset vil være: Naturen som læringsarena/ ta fagene ut Teambuilding og samarbeidsøvelser Leker og aktiviteter Målgruppe: lærere på alle skoletrinn Stavanger Turistforening (STF) er Rogalands største friluftsorganisasjon med om lag medlemmer. Med slagordet naturopplevelser for livet, er STFs formål å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig, trygt og miljøvennlig friluftsliv, og for bevaring av natur- og kulturverdier. STF driver aktivt arbeid overfor barn og familier, ungdom, fjellsportinteresserte, vanlige turgåere og eldre. NB! Kurset vil bli holdt utendørs. Sjekk hjemmesiden vår for nærmere stedsangivelse 26

27 Kurs 36 GOD PEDAGOGISK PRAKSIS kl PÅ INTERAKTIVE TAVLER ved Lars Persen og Siri Endresen Hvordan henter vi og setter sammen ressurser fra internett når vi bruker interaktive tavler? Hvordan bruker vi tekst til å jobbe med nøkkelord, tokolonne osv. Hvordan lager vi leksjoner som engasjerer elevene og øker aktiviteten? Vi jobber med ActivInspire / ActivBoard og ClassFlow. Deltakere bør enten laste ned ClassFlow Student på nettbrett eller ha pc der de kan åpne ClassFlow.com/student i nettleser. Målgruppe: for alle som jobber med interaktive tavler eller skjermer i læring. Siri Endresen er utdannet adjunkt fra Universitetet i Stavanger og har vært lærer og avdelingsleder i Sola og Time kommuner. Hun jobber til daglig som assisterende rektor ved Frøyland ungdomsskule i Time kommune. Siri har bred erfaring med digitale verktøy i undervisning og læring. Lars Persen er utdannet lærer fra Høgskolen i Oslo og har studert skoleledelse ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Han har 16 års erfaring som lærer fra både Norge, internasjonal skole i Tyskland og som skoleleder i Bergen kommune. Lars er pedagogisk leder i Scandec Systemer, og jobber spesielt med pedagogisk bruk av ActivBoard og interaktiv læring. Han er Fellow i den globale tenketanken Education Fast Forward og en aktiv debattant og foredragsholder. 27

28 Kurs 37 PROMETHAN TAVLER OG SKJERMER kl HVORDAN JOBBER VI MED DE FEM GRUNNLEGGENDE FERDIGHETENE? ved Lars Persen og Renate Lund Hvordan jobber vi med alle ferdighetene? Hvordan bruker vi de fem grunnleggende ferdighetene i fagene? Hvordan skape dialog, interaktivitet og ikke minst refleksjon ved god bruk av interaktive tavler og skjermer.vi jobber med ActivInspire / ActivBoard og ClassFlow. Deltakere bør enten laste ned ClassFlow Student på nettbrett eller ha pc der de kan åpne ClassFlow. com/student i nettleser. Målgruppe: for alle som jobber med interaktive tavler eller skjermer i læring. Renate Lund er utdannet adjunkt fra Universitetet i Stavanger og har jobbet 9 år som lærer i barneskolen. Hun har også holdt en rekke kurs i pedagogisk bruk av ActivBoard. Renate jobber til daglig som lærer ved Rosseland skule i Bryne. Lars Persen omtale se kurs 36 Kurs 38 SMARTBOARD OG SMARTNOTEBOOK kl ved Tone AB Næss Kom i gang med enkel bruk av SMART Board. Du vil lære å ta tavlenoter, og å bruke SMART pennene på Internett og i Powerpoint. Vi viser deg eksempler på god pedagogisk bruk i fagene norsk, matte og engelsk hentet fra Smartskole.no Notebook har det siste året fått mange nye tillegg, vi viser deg nyhetene som GeoGebra, matteverktøy, spillmoduler, tekstpenn med mer. Målgruppe: lærere og ledere i grunnskolen og videregående Tone AB Næss jobber som fagansvarlig og kursholder hos Interactive Norway, hun har jobbet som lærer i grunnskolen i 16 år, de siste med SMART Board i klasserommet. Hun har lang erfaring i å holde presentasjoner og opplæring i SMART Board/ Notebook. 28

29 Kurs 39 NETTBRETT + SMARTBOARD = SANT kl ved Eirik Moengen Pedersen Stadig flere skoler ser mot nettbrett for å få økt motivasjon og læring hos sine elever. Vi viser deg hvordan du kan oppnå enda bedre resultater ved å kombinere nettbrett med SMART Board. Vi viser deg hvordan dere kan lage tankekart sammen, jobbe parallelt på SMART Board og Ipad, og hvordan du kan samhandle uavhengig av tid og sted. Målgruppe: lærere og ledere i grunnskolen og videregående og ansatte i PPT Eirik Moengen Pedersen har jobbet som faglærer på barneskole, og har undervist i alle fag. Han brukte SMART Board aktivt både gjennom lærerutdanningen og som lærer. Eirik opplever at bruk av SMART Board motiverer, stimulerer og skaper grunnlag for et større læringsutbytte i skolen 29

30 Bussforbindelser og Parkering Vi oppfordrer de deltakere som kan å bruke kollektiv transport. Det er gode bussforbindelser til og fra Stavanger Forum. For opplysninger om rutetider se Parkering er mulig i parkeringshus like ved Stavanger Forum og i parkeringshuset P-Siddis med innkjøring fra baksiden av det nye Clarion Energy hotellet. Se kart under. Alle parkeringsplasser er avgiftsbelagte og det er et begrenset antall parkeringsplasser. Kursene vil bli holdt i Forum Expo, Stavanger Forum, Hansons Minde og Idrettshallen (Hall B) 30

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen

Cappelen Damm Akademisk. Barnehagelærerutdanningen 2015 Cappelen Damm Akademisk Barnehagelærerutdanningen KJÆRE LESER Velkommen til 2015-katalogen for barnehagelærerutdanningen. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv?

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? Tema Lærerprofesjon Veiene til lærerprofesjon i Norden Når krise oppstår Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? www.pedagogstudentene.no Konkurranse Er det noe som opptar eller provoserer

Detaljer

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik SKOLELEDEREN Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse BØKER UT NETTBRETT INN? s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik s 6: Professor Pasi Sahlberg: Om skoleledelse og globale reformer s 9: Professor Toby

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Hvordan ser fremtidens skole ut? Hvordan ser fremtidens skole ut? Sandvika videregående bruker digitale læremidler i alle fag Mangfoldig hverdag på Brandengen skole i Drammen Bilaget distribueres sammen med Aftenposten i juni 2014 FREMTIDENS

Detaljer

5. 7. trinn. Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid

5. 7. trinn. Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid DET ER MITT VA LG 5. 7. trinn Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid 2 Til tjeneste Utviklet av Stiftelsen «Det er mitt valg» med støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet

Detaljer

SKOLELEDEREN. Ledergruppa har lederverksted. s. 12. Nr. 4 mai 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Ledergruppa har lederverksted. s. 12. Nr. 4 mai 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2014 Fagblad for skoleledelse Ledergruppa har lederverksted s. 8 s. 16 s. 18 s. 12 s 8: Det viktigste er å stille de gode spørsmålene, sier førsteamanuensis Marit Aas s 16: Undervisning

Detaljer