VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015"

Transkript

1

2 VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015 Skolemøtet arrangeres i år for 65 gang. Det er en viktig møteplass for pedagogisk personell i Rogaland hvor en får pedagogisk inspirasjon og fornye og også oppdatere seg på det nyeste innen undervisningsmateriell. Vi ser at mange barnehager, skoler og andre bruker denne dagen på et, eller flere av våre kurs. Også i år har vi et stort spekter av tilbud som vil være aktuelle for ansatte i barnehager, skoler, skolekontorer, PPT med mer. Vi fortsetter samarbeidet med Norsk kulturskoleråd Rogaland, og også i år samarbeider vi med Stavanger Turistforening med utekurs. Forlagshusene og andre læremiddelprodusenter deltar også i år i utstillingsarealene. Stavanger Forum har vært vår sammarbeidspartner i 18 år og de to nye lokalene gjør at alle kursene nå blir holdt her. Vi har også inngått en avtale med Scandic Forum Hotell som tilbyr en gunstig pris til de kursdeltakerne som ønsker å overnatte i for- eller etterkant av kursdagen. Elevene fra Jåttå videregående skole vil stå for salg av mat og drikke. Dette er et flott læringsoppdrag som elevene ser frem til. Vel møtt! Styret 2015 Lars Astrup Inger Ramsfjell Tor Ytre-Arne Svanhild Rake Dagfinn Økland Per Fagerland Marit Skjerpe Heidi Margrethe Lenes Liv Hammervold Wenche Handegaard Sølvi Vedø Dam 2 leder nestleder kasserer utstillingsansvarlig utstillingsansvarlig styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Påmelding på våre nettsider:

3 Merete SKOLEMØTET

4 SKOLEMØTET FOR ROGALAND KURSPLAN Påmeldingsfrist: Fredag 16. oktober 2015 Foredrag/kursholder Tittel på foredrag/kurs Nr. Tid Ingvard Wilhelmsen Sjef i eget liv Svanaug Lunde De gode relasjonene og barns behov for tilknytning Thomas Nordahl Relasjonsbasert ledelse av barn og unge Beate Aske Løtveit Kåre Kverndokken Metodikk for elevaktiviserende og tilpasset opplæring Innspill til lese- og skrivelærerens verktøykasse Tonje Alvestad Ophus Les, snakk, lek! Øyvind Dahl Grete Helle Rasmussen «Meninger hopper ikke fra hode til hode» Piano på lett som bare det. Eller.? Torkel Øien JA vi skal lage en forestilling! Arild Mjaaland Noteprogrammet Sibelius Mona Røsseland Mona Røsseland Pål Roland Hvordan lykkes med tilpasset opplæring i matematikk? Hvordan lykkes med tilpasset opplæring i matematikk? Ny forskning om utfordrende atferd i skolen Pål Roland Kompetanseløft i barnehagen Hildegunn Fandrem «Jeg tror Selma blir mobbet digitalt!» Hildegunn Fandrem «Jeg tror Selma blir mobbet digitalt!» Lene Chatrin Hansen Sårbare barn i barnehagen Lene Chatrin Hansen Sårbare barn i barnehagen Elisabeth N. B. Lied Elisabeth N. B. Lied «Spør hvordan det går og du vil sannsynligvis ikke få svar» «Spør hvordan det går og du vil sannsynligvis ikke få svar»

5 Foredrag/kursholder Tittel på foredrag/kurs Nr. Tid Ingrid P. Samuelsson Ingrid P. Samuelsson Vad betyder det att barn ska vara barn i förskolan? Vad betyder det att barn ska vara barn i förskolan? Elin Eriksen Ødegaard Om tause og fortellende barn og voksne Elin Eriksen Ødegaard Om tause og fortellende barn og voksne Line Aunaas Line Aunaas Positiv, trygg og tydelig om voksenrollen i SFO Positiv, trygg og tydelig om voksenrollen i SFO Elin Vestersjø «Drivhuset» Lunde SFO Elin Vestersjø «Drivhuset» Lunde SFO Andreas Lagesen og Anders Røre Andreas Lagesen og Anders Røre ipad i klasserommet. Kom og prøv! ipad i klasserommet. Kom og prøv! Bård Hestnes Bandsamspill Bård Hestnes Bandsamspill Ulf-Arne Johannessen «Frikar» Ulf-Arne Johannessen «Frikar» Hæla i taket! Hæla i taket! Stavanger Turistforening Praktisk utendørs friluftskurs Lars Persen og Siri Endresen Lars Persen og Renate Lund God pedagogisk praksis på interaktive tavler Promethean tavler og skjermer Tone AB Næss SMART Board og SMART Notebook Eirik Moengen Pedersen Nettbrett + SMART Board = sant

6 OMTALE AV KURSENE Kurs 01 SJEF I EGET LIV. kl HVORDAN KAN VI BEST TAKLE ALL VERDENS PRESS, STRESS OG OMSTILLINGER? ved Ingvard Wilhelmsen Jeg mener at det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med. Det eneste vi virkelig kan ta kontroll på er våre egne holdninger og handlinger, men der står vi til gjengjeld helt fritt. Ingen kan hindre deg i å mene og gjøre akkurat som du vil. Jeg tar derfor opp de holdningene som jeg mener er viktige for å takle livet best mulig med minst mulig energilekkasje til ting vi ikke kan gjøre noe med. Målgruppe: Alle som arbeider med barn og unge Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og overlege ved Medisinsk Klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri. Godkjent veileder i kognitiv terapi. Har fra 1995 drevet en liten Hypokonderklinikk som en seksjon av Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Wilhelmsen har skrevet bøkene Hypokondri og kognitiv terapi 1997, Livet er et usikkert prosjekt 2000, Sjef i eget liv en bok om kognitiv terapi 2004, Kongen anbefaler holdninger for folket 2006 og Det er ikke mer synd på deg enn andre en bok om ansvar og frigjøring Fikk i 2009 Formidlingsprisen ved det Medisinsk-Odontologiske Fakultet ved UiB. 6

7 Kurs 02 DE GODE RELASJONENE kl OG BARNS BEHOV FOR TILKNYTNING. DET HANDLER OM Å BLI SETT OG FORSTÅTT ved Svanaug Lunde Jeg tror på kjærlighet før oppdragelse og er spesielt opptatt av barns behov for tilknytning og kvaliteten på relasjoner mellom voksne og barn. Jeg har lang erfaring fra barnehagelivet og deler gjerne av egne opplevelser og erfaringer. De første årene i livet vårt er kanskje de viktigste. Vi som er sammen med barnehagebarn trenger derfor solid kompetanse, slik at hvert barn gis muligheten til en god barndom og dermed et godt liv. Mitt ønske er å bidra med kunnskap om ny forskning på området. Målgruppe: Barnehageansatte Svanaug Lunde har jobbet i barnehagefeltet i nærmere 30 år. Hun er utdannet pedagog og har senere tatt mastergrad i spesialpedagogikk. I dag jobber hun som universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Kurs 03 RELASJONSBASERT LEDELSE AV BARN OG UNGE kl ved Thomas Nordahl Barn og unge i grunnopplæringen trenger å møte voksne som leder klasser på en god måte gjennom å ha struktur og være tydelige. Dette bør kombineres med en støttende relasjon til den enkelte elev som gjennom det skal ha en opplevelse av å bli likt. I dette kurset vil det bli dokumentert hvorfor en relasjonsbasert klasseledelse er viktig, og det vil bli konkretisert hvordan dette kan realiseres i praksis. Målgruppe: lærere og andre voksne som møter elever i grunnskole og videregående opplæring. Thomas Nordahl er professor i pedagogikk og leder ved Senter for praksisrett utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark. Videre er han ansatt som professor II ved BI. Han har arbeidet som lærer og i mange år som forsker innenfor det pedagogiske feltet. Thomas Nordahl har skrevet flere bøker og en rekke artikler om ulike pedagogiske emner, og han er en mye brukt foredragsholder. 7

8 Kurs 04 METODIKK FOR ELEVAKTIVISERENDE kl OG TILPASSET OPPLÆRING ved Beate Aske Løtveit Kurset gir deg som lærer metoder og verktøy for å aktivisere elevene i egen læringsprosess. Metodene kan benyttes i arbeid med elever på alle trinn i det 13.årige skoleløpet i alle fag. Metodene kan benyttes med få elever eller full klasse, og krever ingen ekstra ressurser med tanke på utstyr, tid eller antall voksne. Metodikken har mange fordeler: De fungerer for elever med ulike faglige forutsetninger og bidrar til tilpasset opplæring. Trener grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlig. Samtidig aktiviserer det mentale prosesser elevenes evne til kreativ tenkning og refleksjon. Læringsmiljøet i klassen bedres og urolig adferd dempes til fordel for læring. Motiverende aktiviteter som har lek- og konkurransepreg som inkluderer alle Undervisningen fungerer for elever med ulike læringspreferanser (introverte, ekstroverte, visuelle, auditive, taktile osv.) Alle elevene logges på. Variert og praktisk læring. Metodene stimulerer til kommunikasjon og samarbeid, som igjen bidrar til å bygge gode selvbilder og trygt læringsmiljø. Alle metodene er gjennomførbare innenfor vanlige rammer når det gjelder tid til planlegging, rom og størrelse på elevgruppen. Trenger ikke spesielt utstyr. Kurset får svært gode tilbakemeldinger fra lærere både fra grunnskole og videregående opplæring. Målgruppe: Lærere på 1-10 trinn og videregående Beate Aske Løtveit driver kompetanseutvikling, veiledning og rådgivning av lærere, skoleledere på en rekke skoler innenfor blant annet tilpasset opplæring, vurdering og læringsmiljø. I flere år har hun holdt kurs i metodikken, med svært gode tilbakemeldinger. Hun er utdannet adjunkt og cand.ed. og har bred erfaring som veileder i pedagogiske endringsog utviklingsprosjekter i skoler. Beate har flere års erfaring som lærer, høgskolelektor og veileder. 8

9 Kurs 05 INNSPILL TIL LESE- OG SKRIVELÆRERENS kl VERKTØYKASSE - EN DAG OM LESEBESTILLINGER OG SKRIVEGREP PÅ TVERS AV FAG ved Kåre Kverndokken Et mål for leselæreren må være at elevene ikke så lett får melde seg mentalt ut i arbeidet med tekster. Det må vi gjøre noe med! Et mål for skrivelæreren må være å skape skrivehandlinger i autentiske skrivesituasjoner. Det må vi gjøre noe med! Kursdagen vil gi didaktiske verktøy for en lese- og skriveundervisning på tvers av fag. Kursholderen vil gi eksempler fra eget empirisk klasseromsarbeid og fra bøkene 101 måter å lese leseleksa på om lesing, lesebestillinger og tekstvalg (2012) og 101 skrivegrep om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping (2014). Målgruppe: Lærere på trinn. Kåre Kverndokken er dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han arbeider først og fremst med lese- og skrivedidaktikk, læremiddelkunnskap og barnelitteratur, og i særlig grad med etter- og videreutdanning av lærere innenfor dette feltet. Han har skrevet en rekke lærebøker i norsk for grunnskolen og artikler innenfor ulike disipliner i faget. Seneste utgivelser: 101 måter å lese leseleksa på om lesing, lesebestillinger og tekstvalg (2012), Gutter og lesing (2013) og 101 skrivegrep om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping (2014). 9

10 Kurs 06 LES, SNAKK, LEK! kl ved Tonje Alvestad Ophus Kurset gir innføring i metoden dialogisk lesing. Dialogisk lesing gir barna økt kommunikasjonskompetanse, økt ordforråd, og økt konsentrasjon. Det viktigste av alt er at barna syntes det er kjempe gøy! De aller fleste barn kan motiveres til å like bøker. På kurset får du vite noe om hvordan. Kurset inneholder: Overordna: hvorfor dialogisk lesing? med utgangspunkt i rammeplanen, temahefter og kunnskapsløftet Rikdom i bøker og språklig mangfold. Nyanser i språket. Språkbruk i bøker, språkbruk i talespråket m.m Hvorfor bruke bøker? Hvilke type bøker? Dialogisk lesing, hva og hvordan? Hvordan bruke bøker på småbarnsavdeling? Dialogisk lesing for de minste- hva og hvordan? Målgruppe: Alle ansatte i barnehage, PPT, styrket barnehagetilbud, evt andre som jobber med barn. Det kan også være aktuelt for lærere på småskoletrinnet. Tonje Alvestad Ophus er barnehagelærer med videreutdanning i flerkulturell pedagogikk, veiledning og forebygging av psykososiale problemer. Hun har erfaring fra barnehage som pedagogisk leder, daglig leder, fagutvikler og rådgiver. Hun har de siste årene jobbet som rådgiver for alle barnehagene i Klepp kommune, og har ansvar for det flerspåklige feltet. Fra høsten 2015 skal hun være koordinator for prosjektet Kompetanse for mangfold i kommunen. Hun er tilsynsfører for barn i fosterhjem og tar for tiden videreutdanning i emnet Veiledning av systemrettet arbeid i barnehage og skole. Hun driver i tilegg foretaket Toppus hvor hun driver med kurs og kompetanseheving i barnehager, kommuner, nettverk m.m. 10

11 Kurs 07 «MENINGER HOPPER IKKE FRA HODE TIL HODE» kl ved Øyvind Dahl Hva gjør vi når skole og barnehage blir multikulturell? Skal vi tilpasse skolehverdagen etter foreldrenes ønsker? Eller må de nye tilpasse seg våre rutiner? Skal gymundervisningen være kjønnsdelt? Hvorfor blir ikke barna med på bursdagsfeiringer? Hva med konferansetimer? Ulike kjønnsroller? Hva mener de når de sier «ja, ja,» uten å følge opp? Hvordan kan vi forstå hverandre når vi har ulike referanserammer? I dette kurset vil Øyvind Dahl gi innspill til hvordan vi kan møte slike utfordringer. Han vil blant annet drøfte: Er kultur noe vi har eller noe vi gjør? Å forstå og blir forstått. Interkulturell kommunikasjon. Konflikt og etikk. Målgruppe: lærere i barnehage, grunnskole og videregående Øyvind Dahl er Dr. philos og professor emeritus i kulturkunnskap etter lang tids tjeneste på Misjonshøgskolen i Stavanger. Han tok initiativ til opprettelsen av Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) i Stavanger og har vært knyttet til senteret i 10 år. Han har også vært generalsekretær i Digni som driver internasjonal bistand og lektor og rektor på Lærerskole på Madagaskar i 6 år. Han har reist i 50 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika og skrevet flere bøker og artikler om misjon, bistand og interkulturell kommunikasjon og er en mye brukt foredragsholder. 11

12 Kurs 08 PIANO PÅ LETT SOM BARE DET. kl ELLER? ved Grete Helle Rasmussen Grete Helle Rasmussen vil dele sine erfaringer fra arbeid med strukturering av undervisningsforløp på piano i forhold til fokusområder og repertoarvalg Du får informasjon om pianoets 5 om dagen hva elever bør lære når repertoartips og undervisningsinnhold på de ulike utviklingstrinnene Målgruppe: lærere i kulturskolen Grete Helle Rasmussen er utdannet ved Østlandets Musikkonservatorium (nå Norges Musikkhøgskole), og er I tillegg Cand. Philol. fra Institutt for Musikkvitenskap, UiO. Hun har studert klaver med Synøve Løchen, prof. Stanislav Knor og prof. Jens Harald Bratlie. Hennes allsidighet innen musikkformidling spenner over et vidt spekter, fra undervisning og forfatterskap til solistoppdrag og utstrakt kammermusikkvirksomhet, diverse radio og TV-opptredener, skole- og institusjonskonserter i regi av Rikskonsertene og Riksteateret samt innspilling av CDene «Remembrance» (Simax) og «Stygger piker» (Grappa). I flere sammenhenger har hun stått sentralt som idéskaper og produsent av nye konsertformer og samarbeidsprosjekter mellom barn voksne, amatører profesjonelle. Hun er i dag førsteamanuensis ved Barratt Due musikkinstitutt og seksjonsleder for Instrumental- og vokallærerutdanningen (PPU) der hun underviser i Musikkpedagogisk teori, Generell musikkdidatikk og Klaverdidaktikk. Hun har i tillegg vært ansvarlig for; - utviklingen av Vietnams første instrumental og vokallærerutdanning ved Vietnam National Academy of Music I Hanoi, - utarbeidelsen av undervisningsplanene til Musikk på Majorstuen skole klasse og klasse,- lærerkursene ved Valdres sommersymfoni og - nytt undervisningsopplegg for begynnerelever ved musikkprosjektet Aprendiz i Brasil 12

13 Kurs 09 JA VI SKAL LAGE EN FORESTILLING! kl ved Torkel Øien Produksjonsplanlegging Lager din skole små eller store forestillinger? Lager dere konserter, eller andre arrangementer hvor det skal planlegges og gjennomføres «en reise» fra idè til fremføring? - Da er det mulig å hente noen tips og verktøy her. Vi skal bla se nærmere på: Hvordan drive idéutvikling og skape engasjement hos lærere og elever? Hvordan kvalitetssikre en produksjonsprosess? Finnes det gode verktøy for dette arbeidet og hvor kan jeg finne eksempler og maler som jeg kan benytte? Gjennom presentasjon og dialog, gruppearbeid og foredrag tar vi en reise gjennom deler av en verktøykasse for kulturproduksjon. Målgruppe: lærere i grunnskolen, videregående og kulturskolen Torkel Øien har sin utdannelse innen musikk, pedagogikk, administrasjon og ledelse. Han er for tiden ansatt som rådgiver i Norsk kulturskoleråd, med arbeidsområder som kulturskoleutvikling, kulturproduksjon og kompetanseutvikling. Øien har lang erfaring i veiledning og rådgivning av kommuner og kulturskoler i lokalt utviklingsarbeid, knyttet til kunst og kulturarbeid for barn og unge. Øien er prosjektleder for Nordea-prosjektet KUL-TUR, som handler om produksjon, prosjektledelse og formidling. Han har tidligere arbeidet som kulturhus- og kulturarenasjef i Asker kommune, musikkonsulent i Norges Musikkorps Forbund og lærer og nestleder ved Asker kulturskole, og han var også ansvarlig for å utvikle Den kulturelle skolesekken for Asker kommune. Øien har i tillegg vært leder for mange ulike kulturprosjekter innenfor det offentlige og i det frivillige kulturlivet. 13

14 Kurs 10 BRUK AV NOTEPROGRAMMET SIBELIUS kl ved Arild Mjaaland Kurset er en innføring i Sibelius for alle som på en eller annen måte ønsker å bruke dette i yrke eller til eget bruk. Det vil bli presentasjon av programmet og egenarbeid. Deltakerne trenger å ta med PC/Mac med en versjon av Sibelius. En gratis demoversjon kan lastes ned fra programmets hjemmeside sibelius.com (Den er fullt virkende i 30 dager) Målgruppe: lærere i kulturskolen Arild Mjaaland jobber til daglig på Vågen VGS hvor han underviser i musikkfag teori og utøvende. Han har vært dirigent (korps, storband og andre ensembler) hele yrkeslivet, og skriver komposisjoner og arrangementer til ensemblene som han leder. Kurs 11 HVORDAN LYKKES MED TILPASSET kl OPPLÆRING I MATEMATIKK? Kurs 12 ved Mona Røsseland kl Hvordan skal vi klare å få alle elevene til å oppleve mestring og samtidig bli utfordret nok og få mulighet til å strekke seg lengst mulig? Vi skal se på hva forskning og teori sier om hva som er god matematikkundervisning og hvordan det legger grunnlaget for tilpasset undervisning. Men først og fremst har kurset en praktisk tilnærming med konkrete og klasseromsnære eksempler på hvordan vi kan tilpasse undervisningen innenfor klassefellesskapet. Målgruppe kurs 11: lærere på 1-7 trinn Målgruppe kurs 12: lærere på 8-10 trinn Mona Røsseland har bakgrunn som allmennlærer med undervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen, og er medforfatter av Læreverket Multi. Hun har arbeidet mange år ved Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen ved NTNU i Trondheim. Hun har Mastergrad i undervisningsvitenskap med vekt på matematikk, og holder nå på med en doktorgrad i matematikkundervisning ved Universitetet i Agder 14

15 Kurs 13 NY FORSKNING OM UTFORDRENDE kl ATFERD I SKOLEN ved Pål Roland Lærerne har krevende oppgaver når det er elever med atferdsproblemer i klassen. Hvordan kan vi forstå disse mekanismene som påvirker atferd. Hva er gode tiltak? Målgruppe: ansatte i skolen Pål Roland er Dr philos. Dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. UiS. Arbeidet i mange å med utfordrende atferd, både i praksis og relatert til forskning. Kurs 14 KOMPETANSELØFT I BARNEHAGEN. kl HVORDAN HÅNDTERE UTFORDRENDE ATFERD? BLANT ANNET MED FOKUS MOT UTESTENGNING ved Pål Roland Barnehageansatte vil ofte håndtere utfordrende atferd. Kurset vil bidra til kapasitetsbygging på dette temaet. Vi skal også se på en sak som er preget av utestengning, og gi råd om hvordan en håndterer slike saker. Målgruppe: ansatte i barnehagen Pål Roland omtale se kurs 13 15

16 Kurs 15 «JEG TROR SELMA BLIR MOBBET DIGITALT!» kl HVA ER DIGITAL MOBBING, Kurs 16 HVILKE KONSEKVENSER HAR DET kl OG HVA KAN GJØRES FOR Å UNNGÅ DET ved Hildegunn Fandrem Hva er digital mobbing? Er det det samme som ansikt-til ansikt-mobbing, bare at det foregår på den digitale arena? Hvilke nye utfordringer innebærer denne nyere type mobbing? Hva kan skole, lærere foreldre og jevnaldrende gjøre? Foredraget går grundig inn på nettopp hva digital mobbing er, hvorfor det skjer, hvem er involvert og det gis eksempler på hvordan digital mobbing kan foregå. I tillegg belyses nye aspekt ved denne type mobbing som gir nye utfordringer både når det gjelder identifisering og avdekking. Hvilke konsekvenser digital mobbing kan ha berøres også, samt hva skolen, lærere, foreldre og medelever bør gjøre for at digital mobbing skal unngås. Målgruppe: Lærere i grunn- og videregåendeskole Hildegunn Fandrem er Professor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Hennes to hovedområder, både innen forskning, undervisning og kursvirksomhet, er barn/unge med innvandrerbakgrunn og mobbing, inkludert digital mobbing. Hun har publisert en rekke artikler og kapitler både i internasjonale og norske tidsskrift og antologier. Fandrem er forfatter av boka: «Mangfold og mestring: Migrasjon som risikofaktor og ressurs» (2011) og hun er forfatter i og redaktør av boka «Barn i utfordringer: Systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid» (2013). Hun har også vært med å utarbeide «Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger» (2013) basert på arbeidet i et EU-nettverk på temaet digital mobbing. 16

17 Kurs 17 SÅRBARE BARN I BARNEHAGEN kl HVORDAN BLIR VI BEDRE HJELPERE Kurs 18 ved Lene Chatrin Hansen kl Vi leser og hører om det hver dag: omsorgssvikt, overgrep og vold - mot barn. Noen av disse barna finner vi i nærmiljøet vårt, på skolen eller i barnehagen. Jeg vet det er mulig å gjøre en forskjell i de sårbare barnas liv. En livsviktig forskjell. Etter mer enn 25 års arbeid i og med barnehager vet jeg også at det å arbeide med saker som opprører oss følelsesmessig, er vanskelig. Og at dersom vi kjenner de berørte, blir det enda verre. Det å jobbe med dette utfordrer oss profesjonelt, etisk, medmenneskelig og personlig. Og med det øker også risikoen for å gjøre feil. De færreste av oss kan klare å stå i dette alene, men alle kan gjøre noe. Og det beste er om vi gjør det sammen. Husk det er du som ønsker å hjelpe, som selv er det eneste og beste redskapet du trenger i møtet med de overgrepsutsatte barna. Når du er trygg nok. Målgruppe: ansatte i barnehagen Lene Chatrin Hansen er utdannet barnehagelærer med fordypningen språk, makt og barnehagepolitikk, og har jobbet 25 år i og med barnehager. Noen kjenner henne som skribent på bloggen: Henness kurs er kompetansehevende og forholder seg til tiltakene som finnes i En god barndom varer livet ut - Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom ( ). Fan av gode barndommer. Jobber for at voksne skal være voksne, og for at barn skal få være barn. 17

18 Kurs 19 «SPØR HVORDAN DET GÅR OG DU VIL kl SANNSYNLIGVIS IKKE FÅ SVAR» Kurs 20 OM Å VOKSE OPP I RUS, OG HVORDAN SKOLEN kl KAN FANGE OPP OG BETY EN FORSKJELL ved Elisabeth Nordhus B. Lied «Jeg går i fjerde klasse og hjemme er det allerede ganske kaotisk. Pappa drikker seg full hvertfall en, kanskje to ganger, i uken. Jeg er sliten. Jeg er trøtt. I tillegg til venner, lekser og fritidsaktiviteter, skal jeg passe på familien min hele døgnet. Jeg er redd. Nesten hele tiden. Redd for krangel, redd for ødeleggelser, redd for skilsmisse og død» Hva ser du når jeg er på skolen? Hva tenker du? Hva våger du å gjøre? Ville du snakket med meg? Hva ville du sagt? Spør hvordan det går og du vil sannsynligvis ikke få svar! Egenhistorie om å vokse opp med rus, blandet med teori om blant annet symptomer og samtaleteknikker på en inspirerende måte. Målgruppe: alle som tenker at de kan bety en forskjell for barn og unge som vokser opp med rus, psykiatri, vold osv, og hvert fall de som tenker at de ikke kan det. Elisabeth Nordhus B. Lied er voksent barn av alkoholiker. Utdannet barnevernspedagog. Arbeider i barneverntjenesten i Stavanger 50%, Leder for Ventilene et helge- og ferietilbud for unge pårørende gjennom Kirkens Bymisjon Rogaland. Var deltaker i regjerings barnevernpanel. Styreleder i organisasjonen Barn Av Rusmisbrukere. 18

19 Kurs 21 VAD BETYDER DET ATT BARN SKA kl VARA BARN I FØRSKOLAN? Kurs 22 ved Ingrid Pramling Samuelsson kl Förskolan i Norden har blivit en självklar plats för många barn att växa upp i som ett komplement till familjen. Vad är det då som barn behöver få erfarenhet av under sitt deltagande i förskolan? Vad har lek, omsorg och lärande för plats i vardagen, när nu fokus på lärande har blivit allt mer tydligt i våra styrdokument och myndigheterna ambitioner med förskolan från tidig ålder? Vad säger 700 förskollärarna som arbetar i svensk förskola, och vad kan vi lära oss från annan forskningen? Målgruppe: ansatte i barnehagen Ingrid Pramling Samuelsson är professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet, och innehar en UNESCO-professur i Early Childhood Education and Sustainable Development och har nyligen avgått som världsorförande för OMEP (Organisation Mondiale pour lèducation Préscolare). Hennes forskning har framför allt rört barns lärande av olika innehåll i förskolans praktik, barns perspektiv didaktiska frågor och förskolan som en lärandemiljö. Hon arbetar för närvarande mycket med frågor från lärande för hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv. 19

20 Kurs 23 OM TAUSE OG FORTELLENDE BARN OG VOKSNEkl HVORDAN SKAPE ET FELLES ROM FOR DANNING, Kurs 24 DELTAKELSE OG TILHØRIGHET kl FOR ALLE BARN I BARNEHAGEN? ved Elin Eriksen Ødegaard Ved at vi forteller så former vi oss som mennesker, vi skaper vår identitet og skaper mening i den verden vi lever i. Mennesker forteller gjennom hele livet, med ord, ytringer, kroppsspråk og med svakere eller tydelige gester og stemmer. Noen(s) erfaringer blir likevel tause og kanskje aldri fortalt. Det kan noen ganger henge sammen med at der ikke er noen å fortelle til, eller at det ikke oppstår noen gode anledninger. Kurset vil reise spørsmål om hvordan vi kan arbeide for å styrke barns danning og identitet som en som deltar og hører til og vil gi eksempler på hvordan barnehager har arbeidet for å skape rike anledninger til å delta i et felles deltakerom, et rom for tilhørighet for alle barn. Målgruppe: ansatte i barnehagen Elin Eriksen Ødegaard er utdannet barnehagelærer og arbeider nå som professor i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Bergen og ved Universitetet i Tromsø. Hun har arbeidet sammen med barnehagelærere i en rekke prosjekter for å styrke barnehagens kvalitet. Hun interesserer seg både for barns danning, lek og læring og for likeverd for alle barn. Hun har skrevet en rekke artikler, kapitler og bøker om barnehagen som danningsarena og om fortellinger, barnekultur, likverd og profesjonsspørsmål. 20

21 Kurs 25 «POSITIV, TRYGG OG TYDELIG» kl OM VOKSENROLLEN I SFO Kurs 26 ved Line Aunaas kl Positive, trygge og tydelige medarbeidere er helt avgjørende for å sikre kvaliteten på SFO-tilbudet vårt. God rolleforståelse, profesjonalitet, autoritet og evnen til å bygge tillit er grunnleggende elementer i utviklingen av egen voksenrolle i SFO. Din evne til å kommunisere og bygge gode relasjoner er også viktige ingredienser i dette arbeidet. Vi må jobbe forebyggende og proaktivt med relasjonsbygging. Gode og sterke relasjoner med barn og foreldre vil bidra til at vi er bedre rustet hvis det til tider stormer litt. Hva kjennetegner en profesjonell medarbeider i SFO? Hvordan kan du fremstå som en positiv, trygg og tydelig voksenperson? Hvordan kan du bygge gode relasjoner med barn og voksne? Hvordan lede barnegrupper på en god måte? Hva skal til for at barna skal oppfatte deg som en myndig voksenperson, som de hører på og respekterer? Hvordan legge til rette for god kommunikasjon med foreldre og foresatte? Målgruppe: ansatte i SFO Line Aunaas har et glødende engasjement for SFO! Hun jobber på heltid med kurs og kompetanseutvikling for SFO-ansatte gjennom sitt eget firma Skolefritid. Line har 17 års erfaring fra SFO, både som SFO-leder og undervisningsinspektør. Hun er utdannet allmennlærer, og har videreutdanning i sosialpedagogikk, veiledning, coaching og ledelse. Line har de to siste årene jobbet som kursholder for Utdanningsetaten i Oslo. Hun har i løpet av denne tiden holdt nærmere 100 kurs for ansatte i Aktivitetsskolen. 21

22 Kurs 27 «DRIVHUSET» LUNDE SFO kl ved Elin Vestersjø Kurs 28 kl Hva skal til for å få kaktusen til å blomstre? Hva skal til for å få rosene til å dufte? Opplæringen, aktivitetene og dannelsen som gis skal være synonymt med kvalitet! Klima og miljø skal kjennes godt! Hva er det viktig at elevene lærer i SFO Hva er DU god til Vanning og gjødsling Relasjoner. Målgruppe: SFO-ansatte og ledere Elin Vestersjø jobber som SFO-leder på Lunde skole i Stavanger kommune. Hun har et brennende engasjement for SFO og har verdens beste jobb!!! 22

23 Kurs 29 ipad I KLASSEROMMET. KOM OG PRØV! kl ved Andreas Lagesen og Anders Røre Kurs 30 kl Vi vil med dette kurset dele vår erfaring fra bruk av ipad i klasserommet. Ved selv å prøve ut ipad med veiledning fra oss vil du lære om grunnfunksjoner for tekst, foto, film og lydopptak. Du vil også få prøve ut noen dynamiske, intuitive og enkle applikasjoner (programmer) som man kan bruke for å gjøre elevene aktive, motiverte og skapende i og utenfor klasserommet. Kom, prøv og få veiledning. Du trenger ingen forkunnskaper. Du vil få låne en ipad av oss. Kurset passer for lærere i alle fag og på alle trinn i grunnskolen. Dette er ikke et foredrag, men mer en workshop med veiledning fra oss hvor du selv kan få prøve ut og erfare hvor enkelt det er å bruke en ipad for å skape inspirerende læringsituasjoner for elevene. Målgruppe: lærere i alle fag og på alle trinn i grunnskolen. Andreas Lagesen og Anders Røre jobber som lærere på Kristianslyst skole. De er kontaktlærere i samme klasse. Sammen dekker de de fleste fagene i denne klassen. Klassen har fått ipader til alle elever og lærere. Dette som en del av et pilotprosjekt sammen med to barneskoler. Dette prosjektet har pågått siden Klassen som de to lærerne var kontaktlærere i brukte ipader i de fleste fag i årene 2013/2014 og 2014/2015. Høsten 2015 startet de to lærerne opp med ny klasse som en fortsettelse av det samme prosjektet. Andreas Lagesen er 35 år og kommer fra Sortland i Vesterålen. Har allmennlærerutdannelse. Har jobbet som lærer siden Han er kontaktlærer for en klasse ved Kristianslyst skole i Stavanger. Har tidligere jobbet på mellomtrinnet. Har undervist i blant annet matematikk, naturfag, samfunnsfag, musikk og valgfaget internasjonalt samarbeid. Anders Røre er 37 år og kommer fra Stavanger. Har lærerutdannelse fra UiB og UiS. Har jobbet med formidling på museer og som lærer i grunnskolen siden 2001.Han er kontaktlærer for en klasse på Kristianslyst skole i Stavanger. Har undervist i blant annet norsk, RLE, samfunnsfag, engelsk, musikk og valgfaget produksjon for sal og scene. Han er også IT-veileder på Kristianslyst skole. 23

24 Kurs 31 BANDSAMSPILL kl ved Bård Hestnes Kurs 32 kl Dette blir et praktisk kurs med mye samspill og enkle metodiske grep for bandinstruksjon. Vi jobber etter rotasjonsprinsippet der deltakerne rullerer mellom de ulike bandinstrumentene. Det vil bli fokus på repertoarvalg, instrumentenes funksjon, rolleavklaring i samspill, enkel improvisasjon, utprøving av ulik form på låtene, enkel bandarrangering, lytting til sine medspillere, valg av utstyr og sist, men ikke minst, mange nyttige tips gjennom et Arti Bandsamspill. Send meg en mail om hvilket instrument du spiller og ta instrumentet med på kurset. mrk Skolemøtet for Rogaland. Målgruppe: lærere på 5-10 trinn, kulturskolelærere og lærere i videregående skole Bård Hestnes har treårig lærerutdanning fra HINT. Videreutdanning; master i musikk v/ NTNU, improvisasjon for musikere v/ NTNU, musikkteknologi v/ NTNU, prosjektledelse v/ HINT Han har vært ansatt i Norsk kulturskoleråd siden Er tidligere kulturskolerektor og høgskolelektor i musikk. Fagkoordinator i musikk og prosjektleder for div. utviklingsprosjekt. Dirigert storband i fem år og kapellmester på ulike produksjoner. Deltatt på en rekke cd-innspillinger og flere Godt Musikkår -program i NRK1 Prosjektleder for Kor Arti digital og kursholder på Kor Arti kursene. Jobber også for Grieg Music Education / Music Delta Han har treårig lærerutdanning v/ HINT, master i musikk v/ NTNU, improvisasjon for musikere v/ NTNU, musikkteknologi v/ NTNU og prosjektledelse v/ HINT 24

25 Kurs 33 HÆLA I TAKET! kl ved Ulf-Arne Johannessen «Frikar» Kurs 34 kl Kurset vil hovudsakleg bestå av ulike pardansar som er vanlege i Norge som t.d. reinlender og polka, men det blir også ein bolk med halling og evt. andre ting etter ynskje frå kursdeltakarane Målgruppe: lærere i grunnskolen og kulturskolen som bruker dans i undervisningen Ulf-Arne Johannessen har dei siste 10 åra jobba som dansar og musikar på heiltid. Han har vore med i FRIKAR-eventyret fra debutforestillingen i 2006, og i 2009/10 reiste han verden rundt med Alexander Rybak. I 2009 vann han kongepokalen i springar (pardans) under NM i folkemusikk på Geilo og vart også norgesmeister i halling. Ulf-Arne har holdt utalege kurs rundt omkring i verda og reiser fast for bl.a. Rikskonsertane med ulike prosjekt og forestillingar. NB! Kurset kan bli holdt i andre lokaler enn Stavanger Forum. Delktakerne vil få nærmere beskjed. 25

26 Kurs 35 PRAKTISK UTENDØRS FRILUFTSKURS kl ved Stavanger Turistforening Variert undervisning og varierte læringsarenaer er motiverende og skaper et godt læringsmiljø. Stavanger Turistforening har arrangert friluftskurs for lærere i flere år. Å holde kurs for lærer er veldig meningsfylt og nyttig. Gjennom lærerne får vi gitt naturopplevelser for livet til så mange fler. Dette kurset er lagt opp til lærere både på barne -og ungdomsskoletrinnet. Fokus på kurset vil være: Naturen som læringsarena/ ta fagene ut Teambuilding og samarbeidsøvelser Leker og aktiviteter Målgruppe: lærere på alle skoletrinn Stavanger Turistforening (STF) er Rogalands største friluftsorganisasjon med om lag medlemmer. Med slagordet naturopplevelser for livet, er STFs formål å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig, trygt og miljøvennlig friluftsliv, og for bevaring av natur- og kulturverdier. STF driver aktivt arbeid overfor barn og familier, ungdom, fjellsportinteresserte, vanlige turgåere og eldre. NB! Kurset vil bli holdt utendørs. Sjekk hjemmesiden vår for nærmere stedsangivelse 26

27 Kurs 36 GOD PEDAGOGISK PRAKSIS kl PÅ INTERAKTIVE TAVLER ved Lars Persen og Siri Endresen Hvordan henter vi og setter sammen ressurser fra internett når vi bruker interaktive tavler? Hvordan bruker vi tekst til å jobbe med nøkkelord, tokolonne osv. Hvordan lager vi leksjoner som engasjerer elevene og øker aktiviteten? Vi jobber med ActivInspire / ActivBoard og ClassFlow. Deltakere bør enten laste ned ClassFlow Student på nettbrett eller ha pc der de kan åpne ClassFlow.com/student i nettleser. Målgruppe: for alle som jobber med interaktive tavler eller skjermer i læring. Siri Endresen er utdannet adjunkt fra Universitetet i Stavanger og har vært lærer og avdelingsleder i Sola og Time kommuner. Hun jobber til daglig som assisterende rektor ved Frøyland ungdomsskule i Time kommune. Siri har bred erfaring med digitale verktøy i undervisning og læring. Lars Persen er utdannet lærer fra Høgskolen i Oslo og har studert skoleledelse ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Han har 16 års erfaring som lærer fra både Norge, internasjonal skole i Tyskland og som skoleleder i Bergen kommune. Lars er pedagogisk leder i Scandec Systemer, og jobber spesielt med pedagogisk bruk av ActivBoard og interaktiv læring. Han er Fellow i den globale tenketanken Education Fast Forward og en aktiv debattant og foredragsholder. 27

28 Kurs 37 PROMETHAN TAVLER OG SKJERMER kl HVORDAN JOBBER VI MED DE FEM GRUNNLEGGENDE FERDIGHETENE? ved Lars Persen og Renate Lund Hvordan jobber vi med alle ferdighetene? Hvordan bruker vi de fem grunnleggende ferdighetene i fagene? Hvordan skape dialog, interaktivitet og ikke minst refleksjon ved god bruk av interaktive tavler og skjermer.vi jobber med ActivInspire / ActivBoard og ClassFlow. Deltakere bør enten laste ned ClassFlow Student på nettbrett eller ha pc der de kan åpne ClassFlow. com/student i nettleser. Målgruppe: for alle som jobber med interaktive tavler eller skjermer i læring. Renate Lund er utdannet adjunkt fra Universitetet i Stavanger og har jobbet 9 år som lærer i barneskolen. Hun har også holdt en rekke kurs i pedagogisk bruk av ActivBoard. Renate jobber til daglig som lærer ved Rosseland skule i Bryne. Lars Persen omtale se kurs 36 Kurs 38 SMARTBOARD OG SMARTNOTEBOOK kl ved Tone AB Næss Kom i gang med enkel bruk av SMART Board. Du vil lære å ta tavlenoter, og å bruke SMART pennene på Internett og i Powerpoint. Vi viser deg eksempler på god pedagogisk bruk i fagene norsk, matte og engelsk hentet fra Smartskole.no Notebook har det siste året fått mange nye tillegg, vi viser deg nyhetene som GeoGebra, matteverktøy, spillmoduler, tekstpenn med mer. Målgruppe: lærere og ledere i grunnskolen og videregående Tone AB Næss jobber som fagansvarlig og kursholder hos Interactive Norway, hun har jobbet som lærer i grunnskolen i 16 år, de siste med SMART Board i klasserommet. Hun har lang erfaring i å holde presentasjoner og opplæring i SMART Board/ Notebook. 28

29 Kurs 39 NETTBRETT + SMARTBOARD = SANT kl ved Eirik Moengen Pedersen Stadig flere skoler ser mot nettbrett for å få økt motivasjon og læring hos sine elever. Vi viser deg hvordan du kan oppnå enda bedre resultater ved å kombinere nettbrett med SMART Board. Vi viser deg hvordan dere kan lage tankekart sammen, jobbe parallelt på SMART Board og Ipad, og hvordan du kan samhandle uavhengig av tid og sted. Målgruppe: lærere og ledere i grunnskolen og videregående og ansatte i PPT Eirik Moengen Pedersen har jobbet som faglærer på barneskole, og har undervist i alle fag. Han brukte SMART Board aktivt både gjennom lærerutdanningen og som lærer. Eirik opplever at bruk av SMART Board motiverer, stimulerer og skaper grunnlag for et større læringsutbytte i skolen 29

30 Bussforbindelser og Parkering Vi oppfordrer de deltakere som kan å bruke kollektiv transport. Det er gode bussforbindelser til og fra Stavanger Forum. For opplysninger om rutetider se Parkering er mulig i parkeringshus like ved Stavanger Forum og i parkeringshuset P-Siddis med innkjøring fra baksiden av det nye Clarion Energy hotellet. Se kart under. Alle parkeringsplasser er avgiftsbelagte og det er et begrenset antall parkeringsplasser. Kursene vil bli holdt i Forum Expo, Stavanger Forum, Hansons Minde og Idrettshallen (Hall B) 30

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet

2 dager - regning som grunnleggende ferdighet Program for 4 kursdager innen Regning, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet - for voksenopplæringen i Akershus Fylkeskommune Etterutdanningskurset har fire kursdager 1. Onsdag 24. september -

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad En god start - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn Invitasjon Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad NORSK Kursinnhold Reviderte læreplaner i norskfaget, med økt

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Program. Tidspkt Hovedtema Kursholdere Innhold

Program. Tidspkt Hovedtema Kursholdere Innhold Nordea-prosjektet KUL-TUR Kulturskoleutvikling gjennom produksjon og formidling Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Prosjektledelse: Torkel

Detaljer

Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune

Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune Regning som grunnleggende ferdighet, Akershus Fylkeskommune Program for etterutdanningskurs innen Ny GIV 12. og 13. september 2011, Sandvika vgs kl. 9.00-15.30 Til deltakerne: Saks, limstift, terninger

Detaljer

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø

Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne. 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæringen og grunnskoleopplæring for voksne 26. og 27. oktober 2015 Scandic Ishavshotel Tromsø PROGRAM: Mandag 26. oktober 11.30-12.30 Lunch og registrering

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Matematikkonferanse med inspirasjon og faglig påfyll for lærere på barnetrinnet

Matematikkonferanse med inspirasjon og faglig påfyll for lærere på barnetrinnet Matematikkonferanse med inspirasjon og faglig påfyll for lærere på barnetrinnet 11. 12. september 2014 Rica Forum, Stavanger Velkommen til Multi i Vest! Med sitt engasjement og sin kompetanse er læreren

Detaljer

Matematikkonferanse med inspirasjon og faglig påfyll

Matematikkonferanse med inspirasjon og faglig påfyll 2012 Matematikkonferanse med inspirasjon og faglig påfyll for lærere på barnetrinnet 13. 14.september 2012 Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen Velkommen til Multi i Vest! Læreren er den viktigste faktoren

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 vi håper noe av de e faller i smak hos dere. vi ønsker å være en ppt som tilbyr kompetanseheving utover den vanlige dri en, og ser

Detaljer

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen

Forskning i samarbeid med skole og barnehage. Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage Forskningsdagene 25. 9. 2009 Høgskolen i Nesna Hanne Davidsen Forskning i samarbeid med skole og barnehage 1.Hvorfor drive med forskning knyttet til praksisfeltet?

Detaljer

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo Foto: Szacinski/Oslo Museum Invitasjon MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo FOREDRAGSHOLDERE INGVARD WILHELMSEN Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin,

Detaljer

Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen

Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen Veilederkurs Velkommen til nye veilederkurs i Være Sammen Høsten 2015 og vinter 2016 inviterer vi til to kurs, i Bergen og på Osterøy Veilederkurs i Bergen 16. og 17. november 2015 og 1. og 2. februar

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Hvordan øke leseferdigheten?

Hvordan øke leseferdigheten? L A R S leser LOGOS Aski Raski ReleMo SOL Inviterer til kurs Hvordan øke leseferdigheten? Metoder og verktøy Målgruppe Lærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT og skoleledere Program Påmelding og kontaktpersoner

Detaljer

Skole og utdanning PP 4

Skole og utdanning PP 4 Skole og utdanning PP 4 Skole for alle Alle har rett og plikt til å gå på skole. Det betyr at alle skal få undervisning, og at alle må gå på skole. Grunnskole Barna begynner på skolen når de er 6 år. Elevene

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Hvordan markedsføre Det er mitt valg

Hvordan markedsføre Det er mitt valg Hvordan markedsføre Det er mitt valg Det er mitt valg (DMV) er et undervisningsprogram som anbefales i forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse I denne brosjyren får du tips om hvordan

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Regional kursdag 27. november 2009

Regional kursdag 27. november 2009 Hva og hvorfor? Regional satsning på Kommunene i Indre og Midtre Namdal har sammen valgt som hovedtema for kursdagen 27. november. Som mange kjenner til, har det de siste årene vært stort fokus på elevvurderingens

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

De voksne på trinnet:

De voksne på trinnet: Velkommen! Agenda: De voksne på trinnet Foreldreansvar Pedagogisk plattform Daglige rutiner Nytt for året Tilpasset opplæring Mobbekontrakt Læringsstrategier Presentasjon av fagene Valg av klassekontakt/fau

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Informasjon fra Helsedirektoratet. seniorrådgiver Heidi Fadum

Informasjon fra Helsedirektoratet. seniorrådgiver Heidi Fadum Informasjon fra Helsedirektoratet seniorrådgiver Heidi Fadum Trondheim, 12. november 2013 Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i skoler og barnehager jan 2014 Høgskolen i Bergen blir vertskap

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.»

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.» 1 Innledning Malvik kommune har i 2016 valgt å lage en felles strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. I strategien er det nedfelt at kommunen skal ha en felles handlingsplan for skolene, samtidig

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Nasjonalt fagforum. Trondheim 7. - 8. mars 2013. visuell kunst - dans - teater

Nasjonalt fagforum. Trondheim 7. - 8. mars 2013. visuell kunst - dans - teater Nasjonalt fagforum Trondheim 7. - 8. mars 2013 visuell kunst - dans - teater Torsdag 13.00-14.00 14.05-15.00 15.00-15.15 15.15-15.45 15.45-16.30 Andreas Brännlund Kunst og design i skolen samarbeidsmulighetene

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole

Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole Handlingsplan for Ness oppvekstsenter avd. skole 2010-2011 Visjon: Hovedmål: - oppvekstarena for framtida Skolen skal arbeide etter mål og retningslinjer gitt i sentrale og kommunale planer. Skolen skal

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen / Lasse Dahl 1 19.09.2011 Hva bidrar

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt vår 2015 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket Mobil Matematikk 5.- 7.trinn 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket Her er matematikk dreiefaget for tverrfaglig tilnærming i skolens helhelige

Detaljer

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE Læring og trivsel et felles ansvar Alstad barneskoles visjon Læring og trivsel et felles ansvar Alstad skole, varm og nær, Dær vi leka, dær vi lær

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger.

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Det var en gang og eventyret fortsetter «Ny vin i gammel flaske eller ny

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING Forord Alle elever og ansatte på Sortland videregående skole skal føle seg velkommen, trygg og inkludert. Vi legger stor vekt på gode relasjoner mellom alle i

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Barns lek vennskap og deltagelse

Barns lek vennskap og deltagelse Barns lek vennskap og deltagelse Barnehagepersonalets betydning for barnehagen som en lekende, lærende og utviklendearena for barn Torgeir Alvestad PhD, Universitetslektor Barnehagen som læringsarena for

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Pedagogisk senter. Program for våren 2013. Pedagogisk Senter Fredrikstad

Pedagogisk senter. Program for våren 2013. Pedagogisk Senter Fredrikstad Pedagogisk Program for våren 2013 Pedagogisk Senter Fredrikstad Program for våren 2013 Satsingsområdene våre: Vurdering for læring og klasseledelse Skolebesøk, veiledning med mer. Oppfølging av elevundersøkelsen.

Detaljer

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 1 Innledning På trinnet har vi felles rutiner. Gode rutiner er viktig for å få til en så smidig skoledag som mulig. Alle elever og voksne har ansvar for fellesskapet.

Detaljer

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06. i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Innhold Kompetansestrategier...

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH januar 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som begge inneholder

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse.

- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. - et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. Det er mitt valg er en del av Lions Norge Julie 7.trinn:

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

Matematikk 5. 10. trinn

Matematikk 5. 10. trinn 13.04.2015 Matematikk 5. 10. trinn «Det å være mattelærer er noe mer enn å være matematiker, og det å være mattelærer er noe mer enn å være pedagog» Ellen Konstanse Hovik og Helga Kufaas Tellefsen Hva

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Elverum 14.11..2013 Elin Bakke-Lorentzen FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane

Detaljer