DEMENSDAGENE Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > DESEMBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEMENSDAGENE 2015. Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER"

Transkript

1 DEMENSDAGENE 2015 Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > DESEMBER

2 Praktiske opplysninger Sted og tid Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo desember 2015 Påmelding Påmelding skjer til innen 1. november Registrering gjøres via vår hjemmeside Husk å avmerke hvilket debattema og hvilke symposier du vil delta i. Registreringsavgift og betaling Registreringsavgiften er kr for deltagelse begge dager, inklusive lunsj og kaffe. Faktura og bekreftelse på plass mottas ca én uke etter påmeldingsfristen er utløpt. Husk å oppgi fakturaadresse. NB! Ved avbestilling senere enn to uker før kursstart (17. november), blir du fakturert for hele kursavgiften. Eventuell avbestilling må gjøres skriftlig til Overnatting Deltagere må selv ordne med reise og overnatting. Diettmat Behov for diettmat (gluten-/melkefri kost, vegetarmat) må oppgis ved påmelding. Forespørsler Forespørsler vedrørende Demensdagene kan rettes til Tlf e-post: Informasjon om Demensdagene finnes også på vår hjemmeside. Rett til endringer i programmet forbeholdes.

3 Velkommen til DEMENSDAGENE 2015 Vi har en plan! Det er bra å ha en plan. Demens er en samfunnsutfordring. Våre myndigheter trenger en plan for å møte denne utfordringen. En plan øker fokus, styrker beslutningsgrunnlag og fremmer langsiktighet. I 2016 vil Demensplan 2020 bli iverksatt. Vi håper den viderefører det gode arbeidet som startet med Demensplan 2015, samtidig som den tar opp i seg kunnskapen som er tilkommet etter at forrige plan ble iverksatt. Innovasjoner og nyskapninger står i kø for en plass i demensplanen. Vi oppsøker de gode eksemplene og lar oss begeistre og inspirere. Under årets demensdager setter vi tema som demenslandsbyer, frivillighet og rehabilitering under debatt og undersøker om kunnskapsgrunnlaget er godt nok. Det er viktig at hver og en av oss som arbeider med demens, har en plan. En plan for hvordan sykdommen kan forebygges eller utsettes. En plan for hvordan vi kommuniserer og informerer. En plan for hvordan vi øker kompetansen. En plan for hvordan nytte veies mot risiko for hvert enkelt behandlingstiltak. En plan for hvordan vi kan bidra i det psykososiale miljøet som omgir personen med demens. En plan for hvordan vi får best behandling og omsorg for ressursene vi investerer. En plan bygger på kunnskap. Stemmen til de som har demens er den viktigste kunnskapskilden. Vi ønsker at årets demensdager kan bidra til at deres stemme blir bedre hørt. I løpet av to desemberdager vil du møte fremragende forskere, sentrale myndighetspersoner og erfarne praktikere. I tillegg vil du som vanlig møte årets vinner av Leon Jarners Minnefonds forskningspris. ønsker deg hjertelig velkommen til Demensdagene Geir Selbæk Professor, spesialist i psykiatri Forskningssjef 3

4 PROGRAM TIRSDAG 1. DESEMBER Registrering og kaffe Plenumsesjon 1 Møteleder: Geir Selbæk, professor, spesialist i psykiatri, forskningssjef, Demens i Norge. Hvor står vi og hvor går vi? Geir Selbæk Verdibasert kommunikasjon Geir Lippestad, advokat, foredragsholder og forfatter Kan demens forebygges? Miia Kivipelto, professor, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm Cognitive stimulation therapy as treatment for people with mild and moderate dementia what are the benefits? Aimee Spector, Dr., Senior Lecturer in Clinical Psychology, University College London Kaffepause og omrigg av plenumsalen Tema til debatt Tema 1: Frivillighet i demensomsorgen en uutnyttet ressurs? Debattleder: Kari Midtbø Kristiansen, sykepleier MSc, daglig leder, Innledere: Vibeke Johnsen, fagsjef, Nasjonalforeningen for folkehelsen Kirsti Hotvedt, sykepleier MPH, prosjektleder, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Paneldeltakere: Bovild Tjønn, kommunalsjef pleie og omsorg, Bærum kommune Anita Ellefsen, virksomhetsleder, Kirkens Bymisjon Tema 2: Demenslandsby en bedre sykehjemsmodell? Debattleder: Guro Hanevold Bjørkløf, spesialist i gerontopsykologi, stipendiat, fagsjef demens, Innledere: Øyvind Kirkevold, professor dr.philos, assisterende forskningssjef, Katrine Selnes, institusjonssjef, Økernhjemmet, Oslo kommune Tema 3: Rehabilitering er det et relevant begrep i demensomsorgen? Debattleder: Torhild Holthe, ergoterapeut MSc, prosjektleder, 4

5 Innledere: Gro Idland, fysioterapeut, ph.d., prosjektleder, Helseetaten, Oslo kommune Siri Homelien, sykepleier, master i helsefremmende arbeid, forfatter, prosjektmedarbeider, Helseetaten, Oslo kommune Lilly Jensen, ergoterapeut, konsulent, Odense kommune og Imple menteringsog udviklingsafdelingen i Ældre- og Handicapforvaltningen, Danmark Tema 4: Hvilken plass skal åndelighet ha i behandling og omsorgstjenester generelt, og i demensomsorgen spesielt? Debattleder: Janne Røsvik, sykepleier, postdoktor, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Innledere: Vegard Bruun Wyller, professor, Universitetet i Oslo og overlege, Barne- og ungdoms klinikken, Akershus universitetssykehus Tove Giske, førsteamanuensis, FoU-leiar, Haraldsplass diakonale høgskole Bjørn Kåre Myskja, professor, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet, NTNU Lunsj Symposium 1.1 Risikofaktorer og forebygging Møteleder: Geir Selbæk, professor, spesialist i psykiatri, forskningssjef, Multi-domain prevention in risk groups Miia Kivipelto, professor, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm Risiko for demens hva sier epidemiologien? Bjørn Heine Strand, ph.d., seniorforsker, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Cerebrovaskulær sykdom og demens Ingvild Saltvedt, overlege, forsker, Avdeling for geriatri, St.Olavs hospital og førsteamanuensis, Institutt for Nevromedisin, NTNU Pause Depresjon og demens Tom Borza, spesialist i psykiatri, overlege, stipendiat, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet HF Delirium og demens Leiv Otto Watne, lege, postdoktor, Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo Fysisk aktivitet og trening kan det utsette demens eller forsinke progresjon? Karin Hesseberg, ph.d., fysioterapeut, Diakonhjemmet Sykehus og Høgskolen i Oslo og Akershus 5

6 PROGRAM TIRSDAG 1. DESEMBER Symposium 1.2 Arbeidsliv og demens Møteleder: Kari Midtbø Kristiansen, sykepleier MSc, daglig leder, Tilrettelagt avgang fra yrkeslivet ved tidlig demens Per Kristian Haugen, spesialist i gerontopsykologi, seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Erfaringer med avgang fra arbeidslivet Samtale med en arbeidstaker og en arbeidsgiver Erfaringer med tilrettelegging på arbeidsplassen for personer med demens Karen Marie Flattum Nyberg, erfaringsrepresentant Pause Demens i arbeidslivet noen erfaringer fra arbeid i NAV Charity van Delft, spesialist i klinisk voksenpsykologi, NAV Arbeidsrådgivning Buskerud Det er viktig å ha en jobb å gå til Dagfinn Edvin Havnen, tidligere journalist og deltaker i prosjektet ved Sunnmøre Museum Aktiviteter for personer med demens i tidlig fase et samarbeid mellom Ålesund kommune og Sunnmøre Museum Kort presentasjon med filmvisning Anne Roald og Liv Aarseth Lied, geriatriske sykepleiere, begge Ålesund kommune Symposium 1.3 Viktige satsningsområder når demensdiagnosen er satt Møteleder: Torhild Holthe, ergoterapeut MSc, prosjektleder, Oppfølging etter diagnosen Gry Caroline Aarnes, prosjektleder, Nasjonalforeningen for folkehelsen Hverdagsrehabilitering ved demens er det mulig? Gro Idland, fysioterapeut, ph.d., prosjektleder, Siri Homelien, sykepleier, master i helsefremmende arbeid, forfatter, prosjektmedarbeider, begge i Helseetaten, Oslo kommune Centrale indsatsområder for rehabilitering ved demenssygdom med ICF som grundlag Lilly Jensen, ergoterapeut, konsulent, Odense kommune og Implementerings- og udviklingsafdelingen i Ældre- og Handicapforvaltningen, Danmark 6

7 Pause Cognitive Stimulation therapy in dementia Key Principles Aimee Spector, Dr., Senior Lecturer in Clinical Psychology, University College London Aktivitetsvennprosjektet erfaringer så langt Eline Sannes Riiser, prosjektleder, Nasjonalforeningen for folkehelsen Boligtilpasning og velferdsteknologi som tidlige intervensjoner: Hva lærte vi i Drammenprosjektet? Kjetil Senum, ergoterapeut, prosjektmedarbeider, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Symposium 1.4 Kultur og demens Møteleder: Birger Lillesveen, psykiatrisk sykepleier, MPH, fagsjef alderspsykiatri, Sangene jeg lærte av min far Trond Granlund, sanger/trubadur Swingende sykehjem. Hvordan få det til Birgit Skogen, kulturleder, eldreboligen Skovheim Allsenter, Oslo og festivalsjef, Gulljazz Møter Med Minner på museene Torhild Skåtun, museumspedagog, Teknisk Museum, Oslo Ellen Wasserfall, spesialkonsulent, Geriatrisk ressurssenter, Oslo kommune Pause Minneballen Ståle Solbakken, fotballtrener «KOR KJEKT, det er å synge.» Marit Hoemsnes Angen, leder, Råkhaugen dagsenter, Molde kommune 7

8 PROGRAM TIRSDAG 1. DESEMBER Symposium 1.5 Screening hva så? Møteleder: Guro Hanevold Bjørkløf, spesialist i gerontopsykologi, stipendiat, fagsjef demens, En norsk pilotstudie av TYM test (Test your memory) Kia Minna Johanna Hynninen, førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen AKTB-NR et nytt verktøy for screening Carsten Strobel, spesialist i geronto- og nevropsykologi, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Proxyvurdering eller testing av pasienten for kognitiv svikt. Hva er forskjellen? En sammenligning av IQCODE og MMSE Øyvind Kirkevold, professor dr.philos, assisterende forskningssjef, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Pause Utredning av kognitiv svikt og demens hos eldre personer med psykiske lidelser Thale Kinne Rønqvist, spesialist i geronto- og nevropsykologi, Alderspsykiatrisk avdeling, Blakstad sykehus, Vestre Viken HF Screening når og av hvem? Per Kristian Haugen, spesialist i gerontopsykologi, seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 8

9 Leon Alzheimerforskning Jarners Stiftelsen Leon Jarners Minnefond Forskningspris 2015 Leon Jarners Minnefond, opprettet i 1989, er en uavhengig stiftelse som arbeider for å fremme forskning om Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Minnefondet deler hvert år ut en forskningspris på kr til et forskningseller utviklingsprosjekt om demenssykdommer, personer med demens eller pårør ende, som er utført eller under utførelse i Norge. Resultatene fra prosjektet må ha nyhetens interesse, og dersom det dreier seg om et utviklingsarbeid, må erfaringene kunne generaliseres. Prisen deles ut i forbindelse med Demensdagene 2015, som arrangeres i Oslo Kongressenter desember. Dersom prosjektet skal komme i betraktning, må det ikke være eldre enn fire år. Prosjekter fra alle fagretninger er aktuelle og kan være av medisinsk, sykepleievitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig karakter. Resultatene kan være publisert eller upublisert. Det foreligger ikke særskilt søknadsskjema. Beskrivelse av prosjektet med angivelse av metodene som er brukt, de viktigste resultatene og hvilken betydning resultatene kan ha, skrives på to til tre A4-sider med 1,5 linje avstand. Eventuelle publikasjoner fra prosjektet må vedlegges. Søknadene vil bli vurdert av en jury bestående av tre fagpersoner fra ulike fagfelt. Søknad sendes innen 15. oktober 2015 som e-post til eller per post (4 eksemplarer) til v/toril Utne Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Bygning 20 Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Leon Jarner ( ) var advokat og en musikkpersonlighet. Han hadde ikke selv Alzheimers sykdom eller aldersdemens, men hadde et nært familiemedlem som var rammet. Les mer på 9

10 PROGRAM ONSDAG 2. DESEMBER Plenumsesjon 2 Møteleder: Kari Midtbø Kristiansen, sykepleier MSc, daglig leder, Demens i et globalt perspektiv Kristin Løkke, seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet «Lytt til de som har skoene på». Nasjonalforeningen for folkehelsen interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende Lisbet Rugtvedt, generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen Demens: Sykdom, diagnose og stigma i et filosofisk perspektiv Bjørn Hofmann, professor i medisinsk etikk, Høgskolen i Gjøvik og Universitetet i Oslo Hva koster demens i Norge? Corinna Vossius, nevrolog, helsesjef, Stavanger kommune Pause Utdeling av Leon Jarners forskningspris 2015 v/knut Engedal og Harry-Sam Selikowitz Musikalsk innslag v/wolfgang Plagge Prisvinnerforedrag Lunsj Symposium 2.1 Demensdiagnosen når og hvor? Møteleder: Geir Selbæk, professor, spesialist i psykiatri, forskningssjef, Når kan demensdiagnosen stilles? Hva kan biologien si oss? Oskar Hansson, överläkare, lektor, docent, Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus Når bør demensdiagnosen stilles? Tekniske og etiske avveininger Bjørn Hofmann, professor i medisinsk etikk, Høgskolen i Gjøvik og Universitetet i Oslo Hvor skal demensdiagnosen stilles? I kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten? Mona Michelet, ergoterapeut, stipendiat, prosjektleder, 10

11 Pause Screening for demens. Nytte versus risiko Øyvind Kirkevold, professor dr.philos, assisterende forskningssjef, Vi trengte et svar Frøydis Haraldsen og Ole Gudmund Karlsen, erfaringsrepresentanter Nei, jeg er ikke syk! Kitty Øxnevad, erfaringsrepresentant Symposium 2.2 Et lite glass kan vel ikke skade? Møteleder: Birger Lillesveen, psykiatrisk sykepleier, MPH, fagsjef alderspsykiatri, Rus og demens hos eldre personer Fred Rune Rahm, spesialrådgiver, Kompetansesenter rus region sør (KoRuS) Bruk av alkohol og psykofarmaka er dette i fokus ved behandling og tilrettelegging av tjenester til eldre? Aud Johannessen, psykiatrisk sykepleier, DrPH, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Pause Eldre og rus hva vet vi i dag? Anne-Sofie Helvik, sykepleier, postdoktor, seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og NTNU Behandling av problematisk bruk av vanedannende legemidler Linn Heidi Lunde, spesialist i aldringspsykologi, Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis, Universitetet i Bergen 11

12 PROGRAM ONSDAG 2. DESEMBER Symposium 2.3 Læringsarenaer som fremmer personsentrert omsorg i demensomsorgen Møteleder: Signe Baksaas Gjelstad, sykepleier, rektor Fagskolen Aldring og helse, Hva er Personsentrert omsorg? Anne Marie Mork Rokstad, sykepleier, postdoktor, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Arbeidsfellesskapet er det her vi lærer mest? Faktorer som påvirker hva vi gjør i praksis Janne Røsvik, sykepleier, postdoktor, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Demensomsorgens ABC erfaringer med kompetanseutvikling Betty Sandvik Døble, sykepleier MSc psykisk helsearbeid, ABC prosjektkoordinator, Implementering av personsentrert omsorg. Læring i praksis ved ABC-modellen og VIPS praksismodell Gry Hole, sykepleier, fagkonsulent, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Trude Hande Hjelset, avdelingsleder, Skytta demenssenter, Nittedal kommune Marta Strandos, leder, Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane, Førde kommune Pause Hvordan kan formelle utdanninger være en læringsarena som fremmer personsentrert omsorg? Kari Rudningen Fossli, sykepleier MSc, studieleder, Fagskolen Aldring og helse Marta Reggestad, sykepleier, prosjektleder, begge Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Marte Meo-veiledning: Læring i praksis Kjetil Heggem, psykiatrisk vernepleier, seksjonsleder, Alderspsykiatrisk seksjon, Helse Møre og Romsdal HF May-Britt Storjord, spesialsykepleier, Marte Meo-supervisor Implementering av personsentrert omsorg i sykehjem erfaringer fra prosjekt for samkjøring av Marte Meo, Dementia Care Mapping, VIPS praksismodell og strukturert miljøbehandling Marit Mjørud, sykepleier, stipendiat, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 12

13 Symposium 2.4 «Møter med mening»: Psykososiale intervensjoner Møteleder: Guro Hanevold Bjørkløf, spesialist i gerontopsykologi, stipendiat, fagsjef demens, Psykologisk samtalebehandling for eldre personer med demens Linn Heidi Lunde, spesialist i aldringspsykologi, Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis, Universitetet i Bergen Samtalegrupper for personer med demens Kia Minna Johanna Hynninen, førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Pause Bruk av robotselen Paro i demensomsorgen Nina Jøranson, stipendiat i folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås Bruk av besøkshund for personer med demens Einar Grøndalen, seniorrådgiver, seksjon sosial inkludering og mangfold, Norges Røde Kors Empowerment group økt mestring hos personer med demens Ingelin Testad, sykepleier, postdoktor, senterleder, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Helse Stavanger HF Bedre hverdagsliv i sykehjem Katrine Selnes, institusjonssjef, Økernhjemmet, Oslo kommune 13

14 Godkjennelser Konferansen er søkt godkjent for følgende yrkesgrupper/fagområder: Leger: - som emnekurs i geriatri til videreutdanningen og som klinisk emnekurs i geriatri til etter utdanningen - spesialiteten i allmennmedisin med 15 timer - spesialiteten i alders- og sykehjemsmedisin med 15 timer - spesialiteten i samfunnsmedisin med 15 timer valgfritt kurs - spesialiteten i geriatri med 15 timer for utdanningskandidater og spesialister - spesialiteten i fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer som valgfritt kurs for utdanningskandidater - spesialiteten i nevrologi med 15 timer valgfritt kurs - spesialiteten i psykiatri med 15 timer for utdanningskandidater og spesialister - spesialiteten i indremedisin med 15 timer som valgfritt videre- og etterutdanningskurs. Psykologer - som 15 timers fritt spesialkurs og som 15 timers vedlikeholdsaktivitet. Sykepleiere - som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie med totalt 15 timer. Ergoterapeuter - med 15 timer som meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse, eldres helse og mental helse. Hjelpepleiere, omsorgs- og helsefagarbeidere - som meritterende til klinisk fagstige med totalt 15 timer. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund. 14

15 Påmelding innen 1. november 2015 Du registrerer deg som deltager elektronisk på under fanen: Kurs og konferanser. Eventuelt kan du registrere deg per e-post: Da trenger vi følgende informasjon: - navn - stilling - e-postadresse - arbeidsplass - fakturaadresse - hvilke symposier og debattema du ønsker å delta på hver av dagene - eventuelle behov for gluten-/melkefri kost eller vegetarmat. Ved spørsmål rundt påmelding kan du ta kontakt per e-post: eller på telefon: QR Code for direkte kobling til påmeldingssjkjema via mobil og nettbrett. 15

16 Avsender: Aldring og helse, Postboks 2136, 3103 Tønsberg 08/ Tlf.: E-post:

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Fra KUNNSKAP til HANDLING DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 3.-4. desember 2013 Praktiske opplysninger Godkjennelser Konferansen er søkt godkjent

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 Foto: Bergen Reiselivslag/Oddleiv Apneseth BERGEN 16.-18. april 2012 Hotell Scandic Bergen City PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Sted: Målgruppe: Programansvarlig: Godkjenninger:

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere

Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere Invitasjon til SAMSPILLKONFERANSEN 2012 Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere Rica Nidelven Hotel, Trondheim, tirsdag 16. og onsdag 17. oktober 2012 Fagforbundet

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Modum Bads kurs- og kompetansesenter KILDEHUSET Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter Vår/høst 2013 itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - Fellesskap - Erfaringsd

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A2 BIDRAR ERGOTERAPEUTER TIL ARBEID FOR ALLE? Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? En skreddersydd

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge

Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge STIFTELSEN SOR Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus Habilitering for fremtiden! Konferanse

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

Presentasjoner fra Sentrene

Presentasjoner fra Sentrene Sykehjem som læringsmiljø Mari Wolff Skalvik Presentasjoner fra Sentrene Presentasjonen tar utgangspunkt i avhandlingen Nursing homes as learning environments: A study of experiences and perceptions of

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009. 7. Landskonferanse

VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009. 7. Landskonferanse VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009 7. Landskonferanse Vårt liv er ikke et personlig anliggende Hva mener vi med verdighet, i vårt daglige liv liv, som hjelpere, og

Detaljer

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 26.-27. OKTOBER 2015 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 7. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk - RoP lidelser og tvang For hvem, når og hvordan? - Medisinfri behandlingsenhet For hvem, når og hvordan? Scandic

Detaljer

Fredrikke. Møt Erna Solberg. Guttefri skoledag. Ny forening i Levanger. Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96.

Fredrikke. Møt Erna Solberg. Guttefri skoledag. Ny forening i Levanger. Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96. Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 5 I desember 2011 I 96. årgang Guttefri skoledag Ny forening i Levanger Møt Erna Solberg Kvinnefellesskap i forventningens tid INNHOLD 04 Organisasjonsleder

Detaljer

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Den 6. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Oslo 22. 23. januar 2007 Forum for lungerehabilitering inviterer til Den 6. nasjonale lungerehabiliteringskonferansen.

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Invitasjon: Den 7. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur.

Invitasjon: Den 7. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur. Invitasjon: Den 7. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur. Historikk: Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre har eksistert i ulike

Detaljer

Psykisk helse og rus. Ny metode kan gi mer effektiv psykiatri. nr. 3-2011 årgang 22. tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus. Ny metode kan gi mer effektiv psykiatri. nr. 3-2011 årgang 22. tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus I DETTE NUMMERET: Nytt gatemagasin Populær brukerkafé i Bodø Sydenreiser styrker samholdet Psykisk helse og rus nr. 3-2011 årgang 22 tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus Ny metode kan

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer