DEMENSDAGENE Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > DESEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEMENSDAGENE 2015. Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER"

Transkript

1 DEMENSDAGENE 2015 Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > DESEMBER

2 Praktiske opplysninger Sted og tid Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo desember 2015 Påmelding Påmelding skjer til innen 1. november Registrering gjøres via vår hjemmeside Husk å avmerke hvilket debattema og hvilke symposier du vil delta i. Registreringsavgift og betaling Registreringsavgiften er kr for deltagelse begge dager, inklusive lunsj og kaffe. Faktura og bekreftelse på plass mottas ca én uke etter påmeldingsfristen er utløpt. Husk å oppgi fakturaadresse. NB! Ved avbestilling senere enn to uker før kursstart (17. november), blir du fakturert for hele kursavgiften. Eventuell avbestilling må gjøres skriftlig til Overnatting Deltagere må selv ordne med reise og overnatting. Diettmat Behov for diettmat (gluten-/melkefri kost, vegetarmat) må oppgis ved påmelding. Forespørsler Forespørsler vedrørende Demensdagene kan rettes til Tlf e-post: Informasjon om Demensdagene finnes også på vår hjemmeside. Rett til endringer i programmet forbeholdes.

3 Velkommen til DEMENSDAGENE 2015 Vi har en plan! Det er bra å ha en plan. Demens er en samfunnsutfordring. Våre myndigheter trenger en plan for å møte denne utfordringen. En plan øker fokus, styrker beslutningsgrunnlag og fremmer langsiktighet. I 2016 vil Demensplan 2020 bli iverksatt. Vi håper den viderefører det gode arbeidet som startet med Demensplan 2015, samtidig som den tar opp i seg kunnskapen som er tilkommet etter at forrige plan ble iverksatt. Innovasjoner og nyskapninger står i kø for en plass i demensplanen. Vi oppsøker de gode eksemplene og lar oss begeistre og inspirere. Under årets demensdager setter vi tema som demenslandsbyer, frivillighet og rehabilitering under debatt og undersøker om kunnskapsgrunnlaget er godt nok. Det er viktig at hver og en av oss som arbeider med demens, har en plan. En plan for hvordan sykdommen kan forebygges eller utsettes. En plan for hvordan vi kommuniserer og informerer. En plan for hvordan vi øker kompetansen. En plan for hvordan nytte veies mot risiko for hvert enkelt behandlingstiltak. En plan for hvordan vi kan bidra i det psykososiale miljøet som omgir personen med demens. En plan for hvordan vi får best behandling og omsorg for ressursene vi investerer. En plan bygger på kunnskap. Stemmen til de som har demens er den viktigste kunnskapskilden. Vi ønsker at årets demensdager kan bidra til at deres stemme blir bedre hørt. I løpet av to desemberdager vil du møte fremragende forskere, sentrale myndighetspersoner og erfarne praktikere. I tillegg vil du som vanlig møte årets vinner av Leon Jarners Minnefonds forskningspris. ønsker deg hjertelig velkommen til Demensdagene Geir Selbæk Professor, spesialist i psykiatri Forskningssjef 3

4 PROGRAM TIRSDAG 1. DESEMBER Registrering og kaffe Plenumsesjon 1 Møteleder: Geir Selbæk, professor, spesialist i psykiatri, forskningssjef, Demens i Norge. Hvor står vi og hvor går vi? Geir Selbæk Verdibasert kommunikasjon Geir Lippestad, advokat, foredragsholder og forfatter Kan demens forebygges? Miia Kivipelto, professor, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm Cognitive stimulation therapy as treatment for people with mild and moderate dementia what are the benefits? Aimee Spector, Dr., Senior Lecturer in Clinical Psychology, University College London Kaffepause og omrigg av plenumsalen Tema til debatt Tema 1: Frivillighet i demensomsorgen en uutnyttet ressurs? Debattleder: Kari Midtbø Kristiansen, sykepleier MSc, daglig leder, Innledere: Vibeke Johnsen, fagsjef, Nasjonalforeningen for folkehelsen Kirsti Hotvedt, sykepleier MPH, prosjektleder, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Paneldeltakere: Bovild Tjønn, kommunalsjef pleie og omsorg, Bærum kommune Anita Ellefsen, virksomhetsleder, Kirkens Bymisjon Tema 2: Demenslandsby en bedre sykehjemsmodell? Debattleder: Guro Hanevold Bjørkløf, spesialist i gerontopsykologi, stipendiat, fagsjef demens, Innledere: Øyvind Kirkevold, professor dr.philos, assisterende forskningssjef, Katrine Selnes, institusjonssjef, Økernhjemmet, Oslo kommune Tema 3: Rehabilitering er det et relevant begrep i demensomsorgen? Debattleder: Torhild Holthe, ergoterapeut MSc, prosjektleder, 4

5 Innledere: Gro Idland, fysioterapeut, ph.d., prosjektleder, Helseetaten, Oslo kommune Siri Homelien, sykepleier, master i helsefremmende arbeid, forfatter, prosjektmedarbeider, Helseetaten, Oslo kommune Lilly Jensen, ergoterapeut, konsulent, Odense kommune og Imple menteringsog udviklingsafdelingen i Ældre- og Handicapforvaltningen, Danmark Tema 4: Hvilken plass skal åndelighet ha i behandling og omsorgstjenester generelt, og i demensomsorgen spesielt? Debattleder: Janne Røsvik, sykepleier, postdoktor, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Innledere: Vegard Bruun Wyller, professor, Universitetet i Oslo og overlege, Barne- og ungdoms klinikken, Akershus universitetssykehus Tove Giske, førsteamanuensis, FoU-leiar, Haraldsplass diakonale høgskole Bjørn Kåre Myskja, professor, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet, NTNU Lunsj Symposium 1.1 Risikofaktorer og forebygging Møteleder: Geir Selbæk, professor, spesialist i psykiatri, forskningssjef, Multi-domain prevention in risk groups Miia Kivipelto, professor, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm Risiko for demens hva sier epidemiologien? Bjørn Heine Strand, ph.d., seniorforsker, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Cerebrovaskulær sykdom og demens Ingvild Saltvedt, overlege, forsker, Avdeling for geriatri, St.Olavs hospital og førsteamanuensis, Institutt for Nevromedisin, NTNU Pause Depresjon og demens Tom Borza, spesialist i psykiatri, overlege, stipendiat, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet HF Delirium og demens Leiv Otto Watne, lege, postdoktor, Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo Fysisk aktivitet og trening kan det utsette demens eller forsinke progresjon? Karin Hesseberg, ph.d., fysioterapeut, Diakonhjemmet Sykehus og Høgskolen i Oslo og Akershus 5

6 PROGRAM TIRSDAG 1. DESEMBER Symposium 1.2 Arbeidsliv og demens Møteleder: Kari Midtbø Kristiansen, sykepleier MSc, daglig leder, Tilrettelagt avgang fra yrkeslivet ved tidlig demens Per Kristian Haugen, spesialist i gerontopsykologi, seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Erfaringer med avgang fra arbeidslivet Samtale med en arbeidstaker og en arbeidsgiver Erfaringer med tilrettelegging på arbeidsplassen for personer med demens Karen Marie Flattum Nyberg, erfaringsrepresentant Pause Demens i arbeidslivet noen erfaringer fra arbeid i NAV Charity van Delft, spesialist i klinisk voksenpsykologi, NAV Arbeidsrådgivning Buskerud Det er viktig å ha en jobb å gå til Dagfinn Edvin Havnen, tidligere journalist og deltaker i prosjektet ved Sunnmøre Museum Aktiviteter for personer med demens i tidlig fase et samarbeid mellom Ålesund kommune og Sunnmøre Museum Kort presentasjon med filmvisning Anne Roald og Liv Aarseth Lied, geriatriske sykepleiere, begge Ålesund kommune Symposium 1.3 Viktige satsningsområder når demensdiagnosen er satt Møteleder: Torhild Holthe, ergoterapeut MSc, prosjektleder, Oppfølging etter diagnosen Gry Caroline Aarnes, prosjektleder, Nasjonalforeningen for folkehelsen Hverdagsrehabilitering ved demens er det mulig? Gro Idland, fysioterapeut, ph.d., prosjektleder, Siri Homelien, sykepleier, master i helsefremmende arbeid, forfatter, prosjektmedarbeider, begge i Helseetaten, Oslo kommune Centrale indsatsområder for rehabilitering ved demenssygdom med ICF som grundlag Lilly Jensen, ergoterapeut, konsulent, Odense kommune og Implementerings- og udviklingsafdelingen i Ældre- og Handicapforvaltningen, Danmark 6

7 Pause Cognitive Stimulation therapy in dementia Key Principles Aimee Spector, Dr., Senior Lecturer in Clinical Psychology, University College London Aktivitetsvennprosjektet erfaringer så langt Eline Sannes Riiser, prosjektleder, Nasjonalforeningen for folkehelsen Boligtilpasning og velferdsteknologi som tidlige intervensjoner: Hva lærte vi i Drammenprosjektet? Kjetil Senum, ergoterapeut, prosjektmedarbeider, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Symposium 1.4 Kultur og demens Møteleder: Birger Lillesveen, psykiatrisk sykepleier, MPH, fagsjef alderspsykiatri, Sangene jeg lærte av min far Trond Granlund, sanger/trubadur Swingende sykehjem. Hvordan få det til Birgit Skogen, kulturleder, eldreboligen Skovheim Allsenter, Oslo og festivalsjef, Gulljazz Møter Med Minner på museene Torhild Skåtun, museumspedagog, Teknisk Museum, Oslo Ellen Wasserfall, spesialkonsulent, Geriatrisk ressurssenter, Oslo kommune Pause Minneballen Ståle Solbakken, fotballtrener «KOR KJEKT, det er å synge.» Marit Hoemsnes Angen, leder, Råkhaugen dagsenter, Molde kommune 7

8 PROGRAM TIRSDAG 1. DESEMBER Symposium 1.5 Screening hva så? Møteleder: Guro Hanevold Bjørkløf, spesialist i gerontopsykologi, stipendiat, fagsjef demens, En norsk pilotstudie av TYM test (Test your memory) Kia Minna Johanna Hynninen, førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen AKTB-NR et nytt verktøy for screening Carsten Strobel, spesialist i geronto- og nevropsykologi, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Proxyvurdering eller testing av pasienten for kognitiv svikt. Hva er forskjellen? En sammenligning av IQCODE og MMSE Øyvind Kirkevold, professor dr.philos, assisterende forskningssjef, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Pause Utredning av kognitiv svikt og demens hos eldre personer med psykiske lidelser Thale Kinne Rønqvist, spesialist i geronto- og nevropsykologi, Alderspsykiatrisk avdeling, Blakstad sykehus, Vestre Viken HF Screening når og av hvem? Per Kristian Haugen, spesialist i gerontopsykologi, seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 8

9 Leon Alzheimerforskning Jarners Stiftelsen Leon Jarners Minnefond Forskningspris 2015 Leon Jarners Minnefond, opprettet i 1989, er en uavhengig stiftelse som arbeider for å fremme forskning om Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Minnefondet deler hvert år ut en forskningspris på kr til et forskningseller utviklingsprosjekt om demenssykdommer, personer med demens eller pårør ende, som er utført eller under utførelse i Norge. Resultatene fra prosjektet må ha nyhetens interesse, og dersom det dreier seg om et utviklingsarbeid, må erfaringene kunne generaliseres. Prisen deles ut i forbindelse med Demensdagene 2015, som arrangeres i Oslo Kongressenter desember. Dersom prosjektet skal komme i betraktning, må det ikke være eldre enn fire år. Prosjekter fra alle fagretninger er aktuelle og kan være av medisinsk, sykepleievitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig karakter. Resultatene kan være publisert eller upublisert. Det foreligger ikke særskilt søknadsskjema. Beskrivelse av prosjektet med angivelse av metodene som er brukt, de viktigste resultatene og hvilken betydning resultatene kan ha, skrives på to til tre A4-sider med 1,5 linje avstand. Eventuelle publikasjoner fra prosjektet må vedlegges. Søknadene vil bli vurdert av en jury bestående av tre fagpersoner fra ulike fagfelt. Søknad sendes innen 15. oktober 2015 som e-post til eller per post (4 eksemplarer) til v/toril Utne Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Bygning 20 Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Leon Jarner ( ) var advokat og en musikkpersonlighet. Han hadde ikke selv Alzheimers sykdom eller aldersdemens, men hadde et nært familiemedlem som var rammet. Les mer på 9

10 PROGRAM ONSDAG 2. DESEMBER Plenumsesjon 2 Møteleder: Kari Midtbø Kristiansen, sykepleier MSc, daglig leder, Demens i et globalt perspektiv Kristin Løkke, seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet «Lytt til de som har skoene på». Nasjonalforeningen for folkehelsen interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende Lisbet Rugtvedt, generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen Demens: Sykdom, diagnose og stigma i et filosofisk perspektiv Bjørn Hofmann, professor i medisinsk etikk, Høgskolen i Gjøvik og Universitetet i Oslo Hva koster demens i Norge? Corinna Vossius, nevrolog, helsesjef, Stavanger kommune Pause Utdeling av Leon Jarners forskningspris 2015 v/knut Engedal og Harry-Sam Selikowitz Musikalsk innslag v/wolfgang Plagge Prisvinnerforedrag Lunsj Symposium 2.1 Demensdiagnosen når og hvor? Møteleder: Geir Selbæk, professor, spesialist i psykiatri, forskningssjef, Når kan demensdiagnosen stilles? Hva kan biologien si oss? Oskar Hansson, överläkare, lektor, docent, Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus Når bør demensdiagnosen stilles? Tekniske og etiske avveininger Bjørn Hofmann, professor i medisinsk etikk, Høgskolen i Gjøvik og Universitetet i Oslo Hvor skal demensdiagnosen stilles? I kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten? Mona Michelet, ergoterapeut, stipendiat, prosjektleder, 10

11 Pause Screening for demens. Nytte versus risiko Øyvind Kirkevold, professor dr.philos, assisterende forskningssjef, Vi trengte et svar Frøydis Haraldsen og Ole Gudmund Karlsen, erfaringsrepresentanter Nei, jeg er ikke syk! Kitty Øxnevad, erfaringsrepresentant Symposium 2.2 Et lite glass kan vel ikke skade? Møteleder: Birger Lillesveen, psykiatrisk sykepleier, MPH, fagsjef alderspsykiatri, Rus og demens hos eldre personer Fred Rune Rahm, spesialrådgiver, Kompetansesenter rus region sør (KoRuS) Bruk av alkohol og psykofarmaka er dette i fokus ved behandling og tilrettelegging av tjenester til eldre? Aud Johannessen, psykiatrisk sykepleier, DrPH, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Pause Eldre og rus hva vet vi i dag? Anne-Sofie Helvik, sykepleier, postdoktor, seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og NTNU Behandling av problematisk bruk av vanedannende legemidler Linn Heidi Lunde, spesialist i aldringspsykologi, Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis, Universitetet i Bergen 11

12 PROGRAM ONSDAG 2. DESEMBER Symposium 2.3 Læringsarenaer som fremmer personsentrert omsorg i demensomsorgen Møteleder: Signe Baksaas Gjelstad, sykepleier, rektor Fagskolen Aldring og helse, Hva er Personsentrert omsorg? Anne Marie Mork Rokstad, sykepleier, postdoktor, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Arbeidsfellesskapet er det her vi lærer mest? Faktorer som påvirker hva vi gjør i praksis Janne Røsvik, sykepleier, postdoktor, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Demensomsorgens ABC erfaringer med kompetanseutvikling Betty Sandvik Døble, sykepleier MSc psykisk helsearbeid, ABC prosjektkoordinator, Implementering av personsentrert omsorg. Læring i praksis ved ABC-modellen og VIPS praksismodell Gry Hole, sykepleier, fagkonsulent, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Trude Hande Hjelset, avdelingsleder, Skytta demenssenter, Nittedal kommune Marta Strandos, leder, Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane, Førde kommune Pause Hvordan kan formelle utdanninger være en læringsarena som fremmer personsentrert omsorg? Kari Rudningen Fossli, sykepleier MSc, studieleder, Fagskolen Aldring og helse Marta Reggestad, sykepleier, prosjektleder, begge Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Marte Meo-veiledning: Læring i praksis Kjetil Heggem, psykiatrisk vernepleier, seksjonsleder, Alderspsykiatrisk seksjon, Helse Møre og Romsdal HF May-Britt Storjord, spesialsykepleier, Marte Meo-supervisor Implementering av personsentrert omsorg i sykehjem erfaringer fra prosjekt for samkjøring av Marte Meo, Dementia Care Mapping, VIPS praksismodell og strukturert miljøbehandling Marit Mjørud, sykepleier, stipendiat, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 12

13 Symposium 2.4 «Møter med mening»: Psykososiale intervensjoner Møteleder: Guro Hanevold Bjørkløf, spesialist i gerontopsykologi, stipendiat, fagsjef demens, Psykologisk samtalebehandling for eldre personer med demens Linn Heidi Lunde, spesialist i aldringspsykologi, Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis, Universitetet i Bergen Samtalegrupper for personer med demens Kia Minna Johanna Hynninen, førsteamanuensis, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Pause Bruk av robotselen Paro i demensomsorgen Nina Jøranson, stipendiat i folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås Bruk av besøkshund for personer med demens Einar Grøndalen, seniorrådgiver, seksjon sosial inkludering og mangfold, Norges Røde Kors Empowerment group økt mestring hos personer med demens Ingelin Testad, sykepleier, postdoktor, senterleder, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, Helse Stavanger HF Bedre hverdagsliv i sykehjem Katrine Selnes, institusjonssjef, Økernhjemmet, Oslo kommune 13

14 Godkjennelser Konferansen er søkt godkjent for følgende yrkesgrupper/fagområder: Leger: - som emnekurs i geriatri til videreutdanningen og som klinisk emnekurs i geriatri til etter utdanningen - spesialiteten i allmennmedisin med 15 timer - spesialiteten i alders- og sykehjemsmedisin med 15 timer - spesialiteten i samfunnsmedisin med 15 timer valgfritt kurs - spesialiteten i geriatri med 15 timer for utdanningskandidater og spesialister - spesialiteten i fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer som valgfritt kurs for utdanningskandidater - spesialiteten i nevrologi med 15 timer valgfritt kurs - spesialiteten i psykiatri med 15 timer for utdanningskandidater og spesialister - spesialiteten i indremedisin med 15 timer som valgfritt videre- og etterutdanningskurs. Psykologer - som 15 timers fritt spesialkurs og som 15 timers vedlikeholdsaktivitet. Sykepleiere - som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie med totalt 15 timer. Ergoterapeuter - med 15 timer som meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse, eldres helse og mental helse. Hjelpepleiere, omsorgs- og helsefagarbeidere - som meritterende til klinisk fagstige med totalt 15 timer. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund. 14

15 Påmelding innen 1. november 2015 Du registrerer deg som deltager elektronisk på under fanen: Kurs og konferanser. Eventuelt kan du registrere deg per e-post: Da trenger vi følgende informasjon: - navn - stilling - e-postadresse - arbeidsplass - fakturaadresse - hvilke symposier og debattema du ønsker å delta på hver av dagene - eventuelle behov for gluten-/melkefri kost eller vegetarmat. Ved spørsmål rundt påmelding kan du ta kontakt per e-post: eller på telefon: QR Code for direkte kobling til påmeldingssjkjema via mobil og nettbrett. 15

16 Avsender: Aldring og helse, Postboks 2136, 3103 Tønsberg 08/ Tlf.: E-post:

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde Rica Seilet 18. og 19. oktober 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende Molde 18. og 19. oktober 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende

Detaljer

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017

TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter mars 2017 Invitasjon TEMAKURS Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende OSLO Oslo Kongressenter 8.-9. mars 2017 www.aldringoghelse.no Oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2015 Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Alfred Lupke, Destination Ålesund og Sunnmøre

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til Temakonferanse- Sansetap ved aldring OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Temakonferanse Sansetap ved

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017

Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017 Invitasjon Konferanse Hukommelsesteam Oslo Kongressenter, 5. og 6. september 2017 www.aldringoghelse.no Konferanse Hukommelsesteam Konferansen tar sikte på å samle hukommelsesteam og koordinatorer som

Detaljer

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017 TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 29.-30. mai 2017 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

LIVET ETTER DIAGNOSEN

LIVET ETTER DIAGNOSEN DEMENSDAGENE 2014 LIVET ETTER DIAGNOSEN Oslo Kongressenter 2.-3. desember Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 2.-3. desember 2014 Praktiske opplysninger Godkjennelser Konferansen er søkt godkjent for

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 Foto: Bergen Reiselivslag/Oddleiv Apneseth BERGEN 16.-18. april 2012 Hotell Scandic Bergen City PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Sted: Målgruppe: Programansvarlig: Godkjenninger:

Detaljer

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE

LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 26.-27. OKTOBER 2015 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

DEN SJETTE NORSKE K ONGRESSEN I GERIATRI OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS

DEN SJETTE NORSKE K ONGRESSEN I GERIATRI OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS DEN SJETTE NORSKE K ONGRESSEN I GERIATRI OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS 16. SEPTEMBER 2015 Velkommen til Oslo i september! De norske geriatrikongressene har vært arrangert annethvert år siden 2005, og

Detaljer

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS Innovasjon og forebygging OSLO KONGRESSENTER 16.-17. NOVEMBER 2015 ERFARINGSKONFERANSE Dagaktivitetstilbud

Detaljer

OSLO 13. september 2017 Oslo Kongressenter

OSLO 13. september 2017 Oslo Kongressenter Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til inspirasjonskonferanse God aktivitet ved aldring hos personer med nedsatt funksjonsevne Yngvar Andersen er konferansens motivator

Detaljer

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Fra KUNNSKAP til HANDLING DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 3.-4. desember 2013 Praktiske opplysninger Godkjennelser Konferansen er søkt godkjent

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2017 Hamar april

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2017 Hamar april Foto: Ingse Kjernmoen Foto: Frederik Garshol Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2017 Hamar 24. 26. april Praktisk informasjon: Sted: HAMAR Scandic Hamar, Vangsveien 121 Telefon: 21 61 40

Detaljer

Utredning av demens og behandling i praksis

Utredning av demens og behandling i praksis Utredning av demens og behandling i praksis Fordypningskurs 10 studiepoeng Geilo, 14. 18, september 2009 Søknadsfrist 19. juni 2009 Utredning av demens og behandling i praksis Dette fordypningskurset er

Detaljer

PROGRAM DEMENSDAGENE. Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011. Alder. ingen hindring

PROGRAM DEMENSDAGENE. Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011. Alder. ingen hindring PROGRAM DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011 Alder ingen hindring Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 29.-30. november 2011 Praktiske opplysninger Godkjennelse av konferansen Konferansen

Detaljer

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo

INVITASJON TIL TEMAKURS. Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010. Thon Hotel Opera, Oslo INVITASJON TIL TEMAKURS Tverrfaglig kurs for hukommelsesklinikker 26. og 27. oktober 2010 Thon Hotel Opera, Oslo Hukommelsesklinikker Kurset er en tverrfaglig samling for hukommelsesklinikkvirksomhet i

Detaljer

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen

Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Invitasjon til kurs Hvordan gi pårørende et godt tilbud? Psykoedukativ intervensjon i demensomsorgen Quality Hotel Klubben, Tønsberg 26. - 27. Mai 2010 Hvordan gi pårørende et godt tilbud... Demens fører

Detaljer

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1

Invitasjon. Dementia Care Mapping Modul 1 Invitasjon Dementia Care Mapping Modul 1 Oslo Kongressenter, Folkets hus 11.-13. september 2012 Dementia Care Mapping - modul 1 DCM - metoden, Dementia Care Mapping, er en metode som setter fokus på hva

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Nasjonalforeningen for folkehelsen. Senter for Omsorgsforskning

Nasjonalforeningen for folkehelsen. Senter for Omsorgsforskning Deltakere ekstern referansegruppe. Utarbeidelse av faglignasjonal retningslinje og veileder om utredning av demenssykdom og oppfølging av personer med demens og deres pårørende Sigurd Sparr Anne Hanshus

Detaljer

Invitasjon VIPS PRAKSISMODELL OPPLÆRING FOR KURSHOLDERE OSLO KS AGENDA

Invitasjon VIPS PRAKSISMODELL OPPLÆRING FOR KURSHOLDERE OSLO KS AGENDA Invitasjon VIPS PRAKSISMODELL OPPLÆRING FOR KURSHOLDERE OSLO KS AGENDA 3.- 4. FEBRUAR 2015 OPPLÆRING I VIPS PRAKSISMODELL LITT OM KURSET I anledning videreføringen av Utviklingsprogrammet for miljøbehandling,

Detaljer

Invitasjon Lær å bruke Dementia Care Mapping

Invitasjon Lær å bruke Dementia Care Mapping Invitasjon Lær å bruke Dementia Care Mapping 10., 11., 12. oktober og 22. november 2017 www.aldringoghelse.no Lær å bruke Dementia Care Mapping Dementia Care Mapping (DCM) er en systematisk metode for

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør:

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre Demensomsorgens ABC Demens- omsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for kommunehelsetjenesten MÅLSETTING Å sette i gang prosesser som resulterer i kompetanseheving i demensomsorgen. Hovedhensikten

Detaljer

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF Program MANDAG 21. oktober 2013 09.30 Kulturelt innslag fra musikalen Annie 09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF 10.05 Utvikling

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Studiebevis OTTATT. Randi Derås

Studiebevis OTTATT. Randi Derås Studiebevis OTTATT Demensomsorgens ABC Randi Derås har i tidsrommet 25.10.2011 til 04.06.2012 deltatt i tverrfaglig studiegruppe med gjennomgang av studiematerialet Perm 1 Dato: 11.04.2013 ck,11/146t,14.

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 25. mai og torsdag 26. mai 2016 Vi ønsker med dette velkommen til vår femte nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

KURS KATALOG 2016. Kurs, konferanser og studietilbud

KURS KATALOG 2016. Kurs, konferanser og studietilbud KURS KATALOG 2016 Kurs, konferanser og studietilbud Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse dekker fagområdene: Demens Alderspsykiatri Funksjonshemning og aldring Utviklingshemning og aldring

Detaljer

PROGRAM. Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin

PROGRAM. Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin PROGRAM Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin En tverrfaglig konferanse for helsepersonell i norske sykehjem, r og sykehus Tirsdag 8. og onsdag 9. mars 2016 på Thon Hotell Vika Atrium i Oslo

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2018 Tromsø: LINKEN - Forskningsparken Møtesenter 13.-14. mars GODT ARBEID ER GOD HELSE Arbeidshelse - kunnskap i teori og

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss

Undervisningssykehjemmet i Helseregion sør. Undervisningssykehjemmet i Oslo; Abildsø bo- og rehabiliteringss Norges forskningsråds Program for Helse- og omsorgstjenester Deltakerliste 4. mars 2008 Seminar: 10 millioner til omsorgsforskning og forskning på demenslidelser Felix konferansesenter, Aker brygge Navn

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2018 Sarpsborg april

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2018 Sarpsborg april Foto: Ingse Kjernmoen Foto: Skyphoto.no Foto: Frederik Garshol Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2018 Sarpsborg 23. 25. april Foto: Walther Schøffthaler Foto: Visit Sarpsborg Foto: Quality

Detaljer

kongressen i geriatri

kongressen i geriatri Aldring og helse Den femte norske kongressen i geriatri Gamle Logen, Oslo 22.-23. april 2013 Kongresskomité Leder: Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, Universitetet i Oslo Adresse: Geriatrisk avdeling

Detaljer

Bodø, oktober, 2014. Demensplan 2015. Per Kristian Haugen

Bodø, oktober, 2014. Demensplan 2015. Per Kristian Haugen Bodø, oktober, 2014 Demensplan 2015 Per Kristian Haugen Demensplan i 2007 Utredning og diagnostisering Pårørende Dagaktivitetstiltak Demensplan 2007-2015 Utredning og diagnostisering Pårørende Dagaktivitetstiltak

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Mandag 20. oktober 2014

Mandag 20. oktober 2014 Mandag 20. oktober 2014 10:30 Åpningsforedrag Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet 10:40 ReHabUKA 2014 i Helse Nord og føringer for fagfeltene; regionale handlingsplaner

Detaljer

Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse 1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging 2 Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 Betty Sandvik Døble 16.09.2015 Flere enn 20 000 deltakere er registrert i opplæringen i Demensplan 2015 2014 2015-1 2015-2 20386 19862 19250 ABC deltakere

Detaljer

KURSKATALOG. Kurs, konferanser og studietilbud

KURSKATALOG. Kurs, konferanser og studietilbud KURSKATALOG Kurs, konferanser og studietilbud 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse dekker fagområdene: Demens Alderspsykiatri Funksjonshemning og aldring Utviklingshemning og aldring Virksomheten

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Rapportering 2013 Demensplan Betty Sandvik Døble

Rapportering 2013 Demensplan Betty Sandvik Døble Rapportering 2013 Demensplan 2015 Betty Sandvik Døble 02.03.2014 Per 31.12.2013 Kommuner med ABC 2007-13 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 391 372 345 280 210 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Per 31.12.2013

Detaljer

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING av rusmisbruk hos eldre ARTIKKEL Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Dementia Care Mapping

Dementia Care Mapping Invitasjon Dementia Care Mapping Comfort Hotell Holberg, Bergen 2.-4. november 2010 DCM-metoden, Dementia Care Mapping er en metode som setter fokus på hva som skjer i selve kjerneytelsen til personer

Detaljer

Folkehelsearbeide for seniorer DEN GODE SAMTALEN - jakten på gullet i hverdagen Quality Hotel Tønsberg 2. og 3. september 2013

Folkehelsearbeide for seniorer DEN GODE SAMTALEN - jakten på gullet i hverdagen Quality Hotel Tønsberg 2. og 3. september 2013 Vi har den glede å invitere til den 6. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur. Erfaringskonferansen er en arena for erfaringsutveksling, kunnskapsformidling

Detaljer

Jæren distriktspsykiatriske senter

Jæren distriktspsykiatriske senter Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 15. og 16.nov 2011 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

ABC-opplæringen. Kompetanseløft Betty Sandvik Døble, leder ABC Drift.

ABC-opplæringen. Kompetanseløft Betty Sandvik Døble, leder ABC Drift. ABC-opplæringen Kompetanseløft 2020 Betty Sandvik Døble, leder ABC Drift www.aldringoghelse.no Versjon 1-2017 Alle bilder: Martin Lundsvoll, Aldring og helse Sikre nasjonal kompetanseoppbygging ved kunnskapsspredning

Detaljer

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo

Foto: Szacinski/Oslo Museum. Invitasjon. MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo Foto: Szacinski/Oslo Museum Invitasjon MS sykepleierens fremtidige rolle 13. 14. mars 2013, Hotel Bristol, Oslo FOREDRAGSHOLDERE INGVARD WILHELMSEN Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin,

Detaljer

Aldring. og helse. Den tredje norske KONGRESSEN I GERIATRI

Aldring. og helse. Den tredje norske KONGRESSEN I GERIATRI Aldring og helse Den tredje norske KONGRESSEN I GERIATRI Gamle Logen, Oslo 20. og 21. april 2009 Arrangementskomite Leder: Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, Universitetet i Oslo Adresse: Geriatrisk

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktpsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11. november 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter som er innlagt i sykehus kan forebygges.

Detaljer

KursKatalog. Kurs, konferanser og studietilbud

KursKatalog. Kurs, konferanser og studietilbud KursKatalog Kurs, konferanser og studietilbud 2014 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse dekker fagområdene: Demens Alderspsykiatri Funksjonshemning og aldring Utviklingshemning og aldring Virksomheten

Detaljer

KursKatalog. Kurs, konferanser og studietilbud

KursKatalog. Kurs, konferanser og studietilbud KursKatalog Kurs, konferanser og studietilbud 2013 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Postboks 2136, 3103 TØNSBERG Tlf.: 33 34 19 50 Faks: 33 33 21 53 E-post: post@aldringoghelse.no www.aldringoghelse.no

Detaljer

Kurs og konferanser 2017

Kurs og konferanser 2017 Kurs og konferanser 2017 DEMENS ALDERSPSYKIATRI UTVIKLINGSHEMNING OG ALDRING FUNKSJONSHEMNING OG ALDRING GERIATRI Kurs og konferanser 2017 Aldring og helse har omfattende kursvirksomhet over hele landet.

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11.mars 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Gjør noe med det... Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Radisson Blu Hotell, Lillehammer, 26. & 27. oktober 2010

Detaljer

u PROGRAM ROP-DAGEN Recovery i praksis Oslo Kongressenter u 13. januar 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

u PROGRAM ROP-DAGEN Recovery i praksis Oslo Kongressenter u 13. januar 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse u PROGRAM ROP-DAGEN Recovery i praksis Oslo Kongressenter u 13. januar 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse k lidelse RECOVERY I PRAKSIS - Å OPPNÅ BEDRING MED ELLER

Detaljer

Noen å spille på lag med!

Noen å spille på lag med! Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

Tverrfaglig om. konferanse CFS/ME PROGRAM

Tverrfaglig om. konferanse CFS/ME PROGRAM Tverrfaglig om konferanse CFS/ME PROGRAM Linken møtesenter, Tromsø 21. - 22. september 2016 Onsdag 21. september 2016 08:30 Registrering av deltagere. 09:00 Offisiell åpning / velkommen til konferanse.

Detaljer

kongressen i geriatri

kongressen i geriatri Aldring og helse Den fjerde norske kongressen i geriatri Gamle Logen, Oslo 2.-3. mai 2011 Kongresskomité Leder: Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, Universitetet i Oslo Adresse: Geriatrisk avdeling

Detaljer

Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin

Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin En tverrfaglig konferanse for helsepersonell i norske sykehjem, kommuner og sykehus PROGRAM Program tirsdag 8. mars 08:30-09:30 Registrering 09:30-09:40

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

«Hver dag- nye muligheter?»

«Hver dag- nye muligheter?» Den 8. Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Hver dag- nye muligheter?» 7.-8. SEPTEMBER 2015 Scandic City Hotell Historikk: Helsefremmende

Detaljer

Invitasjon: Den 7. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur.

Invitasjon: Den 7. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur. Invitasjon: Den 7. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur. Historikk: Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre har eksistert i ulike

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

Pasientsikkerhet for den gamle pasient

Pasientsikkerhet for den gamle pasient LANDSKONFERANSE 2011 Pasientsikkerhet for den gamle pasient Det er i våre hender 31. mars - 1. april RADISSON BLU ATLANTIC HOTELL STAVANGER Påmeldingsfrist: 10. februar 2011 NSF FGD inviterer til Landskonferanse

Detaljer

Regional helse- og omsorgskonferanse i Tromsø 16. og 17. oktober 2013 Tema: Demens

Regional helse- og omsorgskonferanse i Tromsø 16. og 17. oktober 2013 Tema: Demens Regional helse- og omsorgskonferanse i Tromsø 16. og 17. oktober 2013 Tema: Demens Vi inviterer til en Regional helse- og omsorgskonferansen med tema Demens. «Den gode dagen» Hvordan kan personer med demens,

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er

Detaljer

God demensomsorg hvilken rolle spiller forskning, viden og utdannelse for demensomsorgen

God demensomsorg hvilken rolle spiller forskning, viden og utdannelse for demensomsorgen God demensomsorg hvilken rolle spiller forskning, viden og utdannelse for demensomsorgen Knut Engedal, professor, MD, PhD Fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Oslo Universitetssykehus

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program

Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper

S t u d i e h e f t e r. ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper S t u d i e h e f t e r Demensomsorgens ABC Et studiemateriale beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC er et studiemateriale beregnet til

Detaljer

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn.

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn. Vevelstad Brønnøy Vega Sømna Samhandlingsprosjektet Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland v/ kommunene Vevelstad, Sømna, Vega, Brønnøy, samt Psykiatrisk senter Brønnøysund. INVITERER TIL KURSET FØRSTEHJELP

Detaljer

Helsetjenester til eldre

Helsetjenester til eldre Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Helsetjenester til eldre Ny plan for demensomsorg Trondheimsmodellen - en studie som gjør det vanskelig å fortsette som før Handlingsplan for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Yngre personer med demens

Yngre personer med demens Oslo, 14. juni, 2013 Yngre personer med demens erfaringer fra Utviklingsprogrammet Per Kristian Haugen Antall personer under 65 år som har diagnosen demens i Norge (Harvey, 2003) : 1 200 1 500 Faktisk

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

KURSKATALOG. Kurs, konferanser og studietilbud

KURSKATALOG. Kurs, konferanser og studietilbud KURSKATALOG Kurs, konferanser og studietilbud 2012 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Postboks 2136, 3103 TØNSBERG Tlf.: 33 34 19 50 Faks: 33 33 21 53 E-post: post@aldringoghelse.no www.aldringoghelse.no

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer