Gange som målevariabel ved ortopediske lidelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gange som målevariabel ved ortopediske lidelser"

Transkript

1 Gange som målevariabel ved ortopediske lidelser Bård Bogen, fysioterapeut, MSc Haraldsplass Diakonale Sykehus GANGE Appropriate mobility assessment represents a futuristic view of modern geriatrics whose time has come (John Morley, Editorial, J of Gerontology 2003) Et av fysioterapeutenes fremste verktøy? Dato: Totalproteseoperasjon i hofte I Norge; 66% lateral tilgang, 25% posterolateral (glut. med.-bevarende) tilgang i 2007 (Nasjonalt register for leddproteser 2008). But Butthere thereis is not not enough enoughevidence to to be be certain certainabout aboutthese thesebenefits. Svekket m. gluteus medius kan gi redusert evne til å stå på operert ben, og påvirke gangfunksjon. Outcomes: Luksasjoner Trendelenburg-gange Nerveskade Smerte Harris hip score WOMAC Leddbevegelighet Benlengdeforskjell Insisjonslengde Operasjonstid Blodtap Peroperativ fraktur Infeksjon Hematom Tromboembolisme Pneumoni Blæreinfeksjon Dager før mobilisering Liggedøgn Opphold på rehabiliteringsinstitusjon Løsning av acetabulumdel Løsning av femurstamme Reoperasjon Proteseoverlevelse Dødelighet Bolig ved siste kontroll Bruk av ganghjelpemiddel Tid til gjenvunnet gangfunksjon Livskvalitet Jolles & Bogoch 2006 FUNKSJON ETTER LATERAL OG POSTEROLATERAL TILGANG VED TOTALPROTESEOPERASJON I HOFTEN (Mashadi M, Bogen B, Aga P, Solheim E 2008) Single-blind RCT Startet mars-08 Outcomes: Timed Up & Go Ganghastighet 4 meter HOOS Isometrisk abduktorstyrke ROM Cumulated ambulation score Smerte (NRS) Kirurgiske variable

2 Sammenlikning av gangfunksjon hos hoftepasienter etter to ulike operative inngrep med innsetting av totalprotese. Ragnhild Singstad; fysioterapeut og mastergradsstudent ved UiB. Veileder Mona Aaslund; fysioterapeut og PhD-student HYPOTESER: Høyere ganghastighet ved posterolateral tilgang Asymmetri i anterioposterior, mediolateral og vertikal retning vil være mindre hos pasienter med bakre snitt fordi de forventes å halte mindre slik at stegene blir mer like. Tester i sakte, vanlig og hurtig tempo 7 meter gange, med 2 meter akselerasjon og deselerasjon (til sammen 9 meter) Bilde fra User manual TRASK; Aaslund, Helbostad og Moe-Nilssen 2009 Mediolateral asymmetri vil gi større forskjell mellom de to gruppene enn anterioposterior og vertikal asymmetri, fordi mediolateral stabilitet forventes å bli mest forstyrret ved lateralt inngrep. Bilde fra User manual TRASK; Aaslund, Helbostad og Moe-Nilssen 2009 HVORFOR GANGE? Nordmenn går gjennomsnittlig 1,1 km pr dag (Denstadli & Hjorthol 2001) Gangfunksjon kan feks; indikere alvorlighetsgrad ved kneleddsslitasje (Astephen et al 2008), stå i sammenheng med livskvalitet etter totalproteseoperasjon i hofte (Sliwinski & Sisto 2008), påvirkes av eksperimentelt påførte ryggsmerter (Moe-Nilssen et al 1999), stå i sammenheng med fear-avoidance beliefs hos unge (Al-Obaidi et al 2003) og eldre med kroniske ryggsmerter (Morone et al 2009) indikere nedsatt propriosepsjon/balanse hos eldre med kneleddsslitasje (van der Esch M et al 2007, Hurley et al 1997), avspeile endrete muskelaktiveringsmønstre hos pasienter med korsbåndskade (Hurd & Snyder-Mackler 2007), indikere fallrisiko/fare for å snuble hos pasienter med kneleddsslitasje (Pandya et al 2005) og hos pasienter med hofteleddsslitasje (Arnold & Faulkner 2007), være assosiert med redusert ekstensjonskraft i knær hos friske eldre kvinner (Portegijs et al 2005), (hvis hastighet under 0.8 m/sek) antyde nedsatt muskelfunksjon (Guralnik et al 2000) angi risiko for nytt fall etter hoftebrudd (Kristensen et al 2005), indikere funksjonsvansker hos eldre (Guralnik et al 2000, Onder et al 2005) Være assosiert med egenrapportert helse (Jylha et al 2001) OPPLEVELSE 3rd 3rd March: March:...About I I started startedto to go go wobbly wobblyand weak weakkneed kneed 5th 5th february: Dull Dull aches achesand and stiffness in in my my knees kneesall all weekend, walking walking like like John John Wayne. Possibly due due to to the the cold. cold. 14th 14th february:..felt..felt discomfort in in left left knee kneegoing goingdown downthe the stairs, stairs, also alsogoing goingup. Hofte- og kneleddslitasje Hofte- og kneproteseopererte Korsbåndrehab. GANGE Eldre med u.ex.-fraktur Amputasjoner Revmatisme When it first happened (knee pain), I couldn t put weight on my foot. It was horrible. I can t tell you what it was like. Really really severe...painful, absolutely painful. Very painful... Couldn t put weight on it. Standardtester (feks TUG, ETUG, LTUG etc) Ganghastighet Ganglengde (feks 6-min. gangtest) Kategoriske standardtester (feks CAS) Steg-/skrittlengde 3D-kinematikk Trunkusakselerasjon Knee OA: Jinks et al 2007, Ong & Jinks 2006

3 OG ELLER... Body functions and Structures Environmental Factors Health condition (disorder or disease Activities Personal Factors WHO 2001 Participation Jette (1995); Need for a shift from impairment outcomes to disability outcomes. Outcomes and assessments should be patient relevant. Egenskaper for et måleinstrument: Predikere Evaluere Diskriminere Kan testen forutsi hvem som kommer til å falle innen 6 måneder etter et hoftebrudd? Er testen egnet til å fange opp endringer, feks etter en treningsperiode? Kan testen brukes til å skille mellom personer med kneleddsslitasje og friske? Egenskaper for et måleinstrument: Reliabilitet The extent to which measurements are repeatable (Domholdt 2005) The degree to which scores are free from errors of measurement (Basmajian & Wolf 1990) Intra-, inter-, testretest Validitet The meaningfulness of test scores as they are used for spesific purposes (Domholdt 2005) Begreps- (construct) Samtidig- (concurrent) Innholds- (content) Prediktiv- (predictive) Åpenbar- (face) Diskriminerende- (discriminative) Sensitivitet for endring Responsiveness deals with the notion of providing evidence of the ability of the measure to assess and quantify clinically important change (Cole et al 1994) Standardised response mean Effect size Hva påvirker reliabilitet? Feks læring. Ved Timed Up & Go -test skal deltakeren ha en practice trial før den tellende testen. Hvis det ikke gis practice trial er det fare for at testresultatet ikke avspeiler reell kapasitet. Ca 14% gjennomsnittlig bedring mellom practice trial og tellende resultat. 95% KI målefeil ±9.9 sek. Trial 1 Variation between first and second trial for the Timed "Up & Go", used for elderly people after hip fracture surgery (n=62) Trial 2 Bogen et al poster EUGMS 08 Artrogen inhibering Muskelsvakhet og svinn er vanlig etter skade i ledd Refleksinhibering av motonevroner Voluntær quadricepsaktivering; 70% rett etter åpen meniskektomi (Stokes & Young 1984) Etter 2 uker 30-40% (ibid) Hevelse økte inhiberingen (ibid) Uavhengig av smerte (dvs tilstede også når det ikke er smerte)

4 Artrogen inhibering noen mekanismer (Young 1993) Refleksinhibering kan forårsakes av aktivitet i afferenter i leddet med betennelse og tensjon i leddkapsel Inhibering kan kanskje skyldes redusert afferent informasjon, feks fra et røket ligament Afferente nosiseptive signaler (som både registreres som smerte og ikke registreres som smerte) kan forårsake inhibering Hurley & Scott (1998) Pasienter med kneleddsslitasje: Intervensjonsgruppe; isometrisk, konsentrisk, eksentrisk og funksjonell styrketrening (kontrollgruppen ingen behandling) Etter trening: Intervensjonsgruppen: Maksimal voluntær quadricepskontraksjon Intervensjonsgruppen: Noe propriosepsjon (joint position sense) Intervensjonsgruppen: Gangfunksjon (tid brukt for å gå 50 ft, tid brukt til å gå opp og ned trapper)...an increase in quadriceps strength is only of academic interest if this is not associated with improvement in function. (Hurley & Scott, s. 1186) 5-10 mennesker pr Håndball, fotball og ski vanligste skadeårsak (Nasjonalt korsbåndregister 2007) Symptomer; smerte og opplevelse av at kneet er ustabilt Mange må redusere aktivitetsnivået (Myklebust et al 2003, Bjordal et al 1997) Langtidskonsekvenser kan være slitasje i kneet (Roos et al 1995, Von Porat et al 2004, Lohmander et al 2004) Undersøkelser; KT-1000 (laksitet), styrke (eksentrisk/konsentrisk, isometrisk, isokinetisk) Funksjon? Feks hinketester (Risberg & Ekeland 1994, Risberg et al 1995) Hos friske høy assosiasjon mellom isometrisk ekstensjonsstyrke og hinketester; 1 hink (r=.74**) og 3 hink (r=.80**) (Øvernes 2008) Reid et al 2007

5 Hos korsbåndpasienter er det funnet svak assosiasjon mellom IKDC og 1-hink (r=.26) og ingen assosiasjon mellom IKDC og KT-1000 (Sernert et al 1999), men signifikant assosiasjon mellom hinketester og styrke (r= ) (Keays et al 2003) Etter ACL-skade kan musklene som omslutter kneet bli svakere og aktiveres annerledes, særlig m. quadriceps (Drechsler et al 2006, Williams et al 2005, Williams et al 2004, Herzog & Suter 1997). Denne typen muskulær dysfunksjon er ofte tilstede også etter kirurgi, selv opp mot 1 år etter kirurgi (de Jong et al 2007). (PILOT FOR EN) PILOTSTUDIE; KNEKINEMATIKK VED TRAPPEGANGE ETTER REKONSTRUKSJON AV FREMRE KORSBÅND Kan videoanalyse avdekke asymmetri under trappegange hos korsbåndopererte? 2006; forsøk sammen med Dr. Roland van den Tillaar. Tilsynelatende forskjell i tid på standben. Slipper forsøkspersonene seg ned når operert ben er standben? Høsten 2008; pilotstudie ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. 4 deltakere; 3 kvinner og 1 mann. Gjennomsnittsalder ca 35 år. Testet ca 6 måneder etter kirurgisk rekonstruksjon av fremre korsbånd sek Tidsbruk med operert og ikke-operert ben som standben Deltaker 1 2 Differanse isometrisk ekstensjonskraft* -38 N -129 N Differanse i tid brukt med operert ben som standben sek sek 2000 IKDC 93/100 56/100 Tid N N sek sek 74/100 92/ Deltakere *målt med håndholdt dynamometer

6 Bacheloroppgave Få deltakere Relativt uprøvd metode? Intra-tester reliabilitet Planlegge større prosjekter? Sensitivitet/spesifisitet? Validitet? EMG-målinger og mer omfattende styrkemålinger? Kan det gjøres enklere? Konsekvenser for rehabilitering? HOFTEBRUDD Suggested outcome measures in trials of frail older people: Mobility; externally valid, objectively verifiable, reliable and sensitive to change Simon Conroy, geriatrician/senior lecturer Leicester Medical School, University of Leicester HOFTEBRUDD Timed Up & Go (Podsiadlo & Richardson 1991)? HDS: ca 18% av pasientene kunne ikke/ville ikke utføre testen ved utreise fra sykehuset (selekterte til prosjekt) Hvidovre hospital: ca 60% var ikke i stand til å utføre testen ved utreise (Kristensen et al 2005) Svak reliabilitet/stor målefeil hos skrøpelige eldre (Nordin et al 2006) OPPSUMMERT: GANGFUNKSJON ER SENTRALT VED MANGE ORTOPEDISKE LIDELSER GANGFUNKSJON KAN MÅLES PÅ IMPAIRMENT- OG DISABILITYNIVÅ METODEUTVIKLING OG METODEEVALUERING IKKE I MÅL ENDA Haraldsplass Diakonale Sykehus

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin Masteroppgave 2014 «Hvordan grovmotorisk funksjon, leddbevegelighet og spastisitet i underekstremitetene til barn med cerebral parese påvirkes ved hjelp av et motorisert trenings- og stimuleringshjelpemiddel»

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus ISSN - NR. 0805-7230 NR. 1-2003 Lederen har ordet... I tiden

Detaljer

Nakkesleng og cervicobrachialgi

Nakkesleng og cervicobrachialgi Nakkesleng og cervicobrachialgi utredning og behandling Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Manuellterapeutenes Servicekontor ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Velkommen

Detaljer

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Prisforedrag Bankettsalen, søndag 10.30 12.00 FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Senter for idrettsskadeforskning,

Detaljer

skjelett Frisk debatt om behandling av nakke Se side 18-19 Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen

skjelett Frisk debatt om behandling av nakke Se side 18-19 Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen muskel skjelett Nummer 2/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen 2007 til Even Lærum Side 8 Frisk

Detaljer

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Rapport nr. 7/2004 Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Medisinsk metodevurdering basert på internasjonal

Detaljer

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11 muskel skjelett Nummer 1/2010 25. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer, se side 3 Sa opp direkteoppgjørsavtale med HELFO Side 10 Nakkeslengskade i sen fase side 13-25

Detaljer

Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo

Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo Kandidat nummer: 125392 Antall ord: 9284 Manuellterapi teori: MANT 395 Masterprogram i helsefag Studieretning: Klinisk masterstudium

Detaljer

FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS

FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS INNHOLD FF1 Barn og unge s. 2 FF2 - Lungefysioterapi og eldre s. 11 FF3 Kvinnehelse s. 20 FF4 Fysioterapi i kommunene s. 29 FF5 Rehabilitering s. 38 FF6 Muskel- og skjelettplager

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Forskningsprosjekter Labrumskader i hofte Intervju med John Vikne Referat fra: Høstkongress, Updateseminar-rygg og Butlerkurs ISSN - NR. 0805-7230

Detaljer

A pathomechanical paradigm for treating the injured runner

A pathomechanical paradigm for treating the injured runner NUMMER 3-03 8. ÅRGANG A pathomechanical paradigm for treating the injured runner Bildediagnostikk: Kilde til forvirring eller nyttig hjelpemiddel? Norske radiologer ønsker å bli viktige innen idrettsmedisin

Detaljer

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: I Norge utføres det årlig rundt 8000

Detaljer

Et muskel- og skjelettregnskap

Et muskel- og skjelettregnskap MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap NG 2 0 1 0-2 0 20 TT TIÅRE T ELE KJ FE L L E S M O B IL I RI Even Lærum Søren Brage Camilla Ihlebæk Kjetil Johnsen Bård Natvig Eline Aas SKELL OG MU S

Detaljer

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere!

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere! Nr 8/2014 Årgang 23 i Privat Praksis God jul til alle våre lesere! www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi AlfaCare Kurskalender 2015 23.-24. januar Kinesio Taping KT 1 Oslo 13.-14. februar

Detaljer

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i odontologi Kull 2005-10 Ingrid Le Moullec og Nina Seljestad Veileder: Magne Raadal Innholdsfortegnelse

Detaljer

Short Physical Performance Battery (SPPB)

Short Physical Performance Battery (SPPB) Short Physical Performance Battery (SPPB) Oversatt til norsk april 2013 v/sverre Bergh 1, Heidi Lyshol 2, Geir Selbæk 1, Bjørn Heine Strand 2, Kristin Taraldsen 3, Pernille Thingstad 3 1. Alderspsykiatrisk

Detaljer

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME Notat fra Kunnskapssenteret Hurtigoversikt Juni 2011 Bakgrunn: Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat

Detaljer

EN PILOTSTUDIE AV TEST YOUR MEMORY (TYM)

EN PILOTSTUDIE AV TEST YOUR MEMORY (TYM) 49 Vitenskapelig artikkel TIDSSKRIFT FOR NORSK PSYKOLOGFORENING 2014 S. 48 53 FAGFELLEVURDERT MONICA H. BREITVE, psykologspesialist, Alderspsykiatrisk seksjon/forsk nings seksjonen, Haugesund sjukehus

Detaljer

fag Kirurgisk behandling av medfødt muskulær torticollis. Når skal vi henvise? fagartikkel

fag Kirurgisk behandling av medfødt muskulær torticollis. Når skal vi henvise? fagartikkel fag fagartikkel Kirurgisk behandling av medfødt muskulær torticollis. Når skal vi henvise? Anja Medbø, spesialfysioterapeut, Oslo Universitetssykehus. amedboe@gmail.com Anita Hoddevik Dagsgard, Spesialist

Detaljer

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Table of Content Table of Content... 2 Welcome to NMKs anniversary seminar on the ship Trollfjord!... 3 Velkommen til NMKs jubileums-seminar med

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1 redaktørens spalte Dette nummeret er i stor grad

Detaljer

Marianne Mørk. - En systematisk litteraturoversikt

Marianne Mørk. - En systematisk litteraturoversikt k Marianne Mørk Gir nevromuskulær trening som behandling av pasienter med uspesifikke nakkesmerter en bedre effekt på smerte, funksjon og livskvalitet sammenliknet med kontrollbehandling? - En systematisk

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus Slagbehandlingskjeden Bergen Ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering pågår et større

Detaljer

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring?

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? En drøfting av metoder for bedring av muskelstyrke, balanse og tillit til egen mestring, som et fallforebyggende tiltak, for

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 3, 2014; 9: 216-223 doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0132 ORIGINALARTIKKEL >Personer med sykelig overvekt hadde økt mestringsforventning og selvfølelse etter pasientkurs illustrasjonsfoto: Erik

Detaljer

fag Psykologiske faktorer og kliniske implikasjoner FAGARTIKKEL Langvarige muskel- og skjelettsmerter:

fag Psykologiske faktorer og kliniske implikasjoner FAGARTIKKEL Langvarige muskel- og skjelettsmerter: fag FAGARTIKKEL Langvarige muskel- og skjelettsmerter: Psykologiske faktorer og kliniske implikasjoner Berit Østerås, master i helsevitenskap, høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for

Detaljer

fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis

fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis Kristin Taraldsen, fysioterapeut, msc, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer